[gnome-initial-setup] [l10n] Update Catalan translationcommit 8baa27d2855ad7abd1c1d13f81b1a8fbc1ba1f7d
Author: Gil Forcada <gforcada gnome org>
Date:   Wed May 8 00:36:26 2013 +0200

    [l10n] Update Catalan translation

 po/ca.po |   49 ++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 20 insertions(+), 29 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index 650007b..cca0917 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-initial-setup master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "initial-setup&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-04-24 16:07+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-04-14 14:24+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-05-02 13:24+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-05-08 00:35+0200\n"
 "Last-Translator: Gil Forcada <gilforcada guifi net>\n"
 "Language-Team: Catalan <tradgnome softcatala org>\n"
 "Language: ca\n"
@@ -54,19 +54,19 @@ msgstr "Les contrasenyes no coincideixen"
 msgid "Strength: %s"
 msgstr "Força: %s"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page.c:552
+#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page.c:562
 msgid "Failed to register account"
 msgstr "S'ha produït un error en registrar el compte"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page.c:615
+#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page.c:625
 msgid "Failed to join domain"
 msgstr "S'ha produït un error en unir-se al domini"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page.c:670
+#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page.c:680
 msgid "Failed to log into domain"
 msgstr "S'ha produït un error en iniciar la sessió al domini"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page.c:982
+#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page.c:992
 msgid "Login"
 msgstr "Entrada"
 
@@ -225,7 +225,7 @@ msgstr "Amb això suprimireu el compte al servidor."
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Suprimeix"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/goa/gis-goa-page.c:389
+#: ../gnome-initial-setup/pages/goa/gis-goa-page.c:392
 msgid "Online Accounts"
 msgstr "Comptes en línia"
 
@@ -258,28 +258,19 @@ msgstr "No s'ha trobat cap font d'entrada"
 msgid "Other"
 msgstr "Altres"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/keyboard/gis-keyboard-page.c:246
-msgid "Your session needs to be restarted for changes to take effect"
-msgstr "Heu de reiniciar la sessió perquè els canvis tinguin efecte"
+#: ../gnome-initial-setup/pages/keyboard/gis-keyboard-page.c:155
+msgid "Input Sources"
+msgstr "Fonts d'entrada"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/keyboard/gis-keyboard-page.c:247
-msgid "Restart Now"
-msgstr "Reinicia ara"
-
-#: ../gnome-initial-setup/pages/keyboard/gis-keyboard-page.c:454
-msgctxt "Language"
-msgid "None"
-msgstr "Cap"
-
-#: ../gnome-initial-setup/pages/keyboard/gis-keyboard-page.c:890
+#: ../gnome-initial-setup/pages/keyboard/gis-keyboard-page.c:656
 msgid "Sorry"
 msgstr "Disculpes"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/keyboard/gis-keyboard-page.c:892
+#: ../gnome-initial-setup/pages/keyboard/gis-keyboard-page.c:658
 msgid "Input methods can't be used on the login screen"
 msgstr "No es poden fer servir els mètodes d'entrada en la pantalla d'entrada"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/keyboard/gis-keyboard-page.c:1316
+#: ../gnome-initial-setup/pages/keyboard/gis-keyboard-page.c:1035
 msgid "No input source selected"
 msgstr "No s'ha seleccionat cap mètode d'entrada"
 
@@ -301,7 +292,7 @@ msgstr "Afegiu fonts d'entrada"
 msgid "No languages found"
 msgstr "No s'ha trobat cap idioma"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/language/gis-language-page.c:82
+#: ../gnome-initial-setup/pages/language/gis-language-page.c:215
 msgid "Welcome"
 msgstr "Us donem la benvinguda"
 
@@ -326,24 +317,24 @@ msgstr "_Determina la ubicació automàticament"
 msgid "Time Zone"
 msgstr "Fus horari"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.c:317
+#: ../gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.c:306
 msgctxt "Wireless access point"
 msgid "Other…"
 msgstr "Altres…"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.c:355
+#: ../gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.c:344
 msgid "Network is not available."
 msgstr "No hi ha cap xarxa disponible."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.c:357
+#: ../gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.c:346
 msgid "No network devices found."
 msgstr "No s'ha trobat cap dispositiu de xarxa."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.c:407
+#: ../gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.c:396
 msgid "Checking for available wireless networks"
 msgstr "S'està comprovant si hi ha xarxes sense fil disponibles"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.c:660
+#: ../gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.c:649
 msgid "Network"
 msgstr "Xarxa"
 
@@ -351,7 +342,7 @@ msgstr "Xarxa"
 msgid "Wireless Networks"
 msgstr "Xarxes sense fil"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/summary/gis-summary-page.c:353
+#: ../gnome-initial-setup/pages/summary/gis-summary-page.c:297
 msgid "Thank You"
 msgstr "Moltes gràcies"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]