[gnome-system-monitor] Updated Slovenian translationcommit f5306d0bde3f0a46a25ad0460ff1e0b270ec5d75
Author: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>
Date:   Wed May 1 20:34:27 2013 +0200

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po |  108 ++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 53 insertions(+), 55 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index d97d719..d47dfbf 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -11,8 +11,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-system-monitor master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=system-";
 "monitor&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-04-15 17:49+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-04-21 08:21+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-04-28 19:02+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-05-01 20:23+0100\n"
 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: sl\n"
@@ -25,7 +25,7 @@ msgstr ""
 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
 #: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:1 ../data/interface.ui.h:1
-#: ../src/callbacks.cpp:184 ../src/procman-app.cpp:364
+#: ../src/callbacks.cpp:184 ../src/procman-app.cpp:360
 msgid "System Monitor"
 msgstr "Nadzornik sistema"
 
@@ -39,7 +39,7 @@ msgstr "Ogled trenutnih opravil in nadzor stanja sistema"
 msgid "Monitor;System;Process;CPU;Memory;Network;History;Usage;"
 msgstr "Nadzor;Sistem;Opravila;CPE;OPE;Pomnilnik;Omrežje;Zgodovina;Uporaba;"
 
-#: ../gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in.h:1
+#: ../gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in.h:1 ../src/procman-app.cpp:599
 msgid "GNOME System Monitor"
 msgstr "Sistemski nadzornik za GNOME"
 
@@ -48,19 +48,16 @@ msgid "Kill process"
 msgstr "Uniči opravilo"
 
 #: ../org.gnome.gnome-system-monitor.policy.in.in.h:2
-msgid "Privileges are required to kill process"
-msgstr ""
-"Za spreminjanje obveznih nastavitev GConf so zahtevana skrbniška dovoljenja"
+msgid "Privileges are required to kill other users' processes"
+msgstr "Za uničevanje opravil so zahtevana skrbniška dovoljenja"
 
 #: ../org.gnome.gnome-system-monitor.policy.in.in.h:3
 msgid "Renice process"
 msgstr "Ponovno oceni prednost delovanja"
 
 #: ../org.gnome.gnome-system-monitor.policy.in.in.h:4
-msgid "Privileges are required to renice process"
-msgstr ""
-"Za ponovno ocenjevanje prednosti delovanja opravil so zahtevana skrbniška "
-"dovoljenja"
+msgid "Privileges are required to change the priority of processes"
+msgstr "Za spreminjanje prednosti opravil so zahtevana skrbniška dovoljenja"
 
 #: ../data/interface.ui.h:2
 msgid "View"
@@ -83,7 +80,7 @@ msgid "Memory and Swap History"
 msgstr "Zgodovina porabe pomnilnika in izmenjevalnega prostora"
 
 #: ../data/interface.ui.h:7 ../src/interface.cpp:249
-#: ../src/procproperties.cpp:132 ../src/proctable.cpp:212
+#: ../src/procproperties.cpp:132 ../src/proctable.cpp:211
 msgid "Memory"
 msgstr "Pomnilnik"
 
@@ -233,18 +230,22 @@ msgstr ""
 "<small><i><b>Opomba:</b> Prednost opravila je podana z oceno prednostni "
 "delovanja. Nižja vrednost ustreza višji prednosti.</i></small>"
 
-#: ../src/argv.cpp:20
+#: ../src/argv.cpp:21
 msgid "Show the Processes tab"
 msgstr "Pokaži zavihek opravil"
 
-#: ../src/argv.cpp:25
+#: ../src/argv.cpp:26
 msgid "Show the Resources tab"
 msgstr "Pokaži zavihek virov"
 
-#: ../src/argv.cpp:30
+#: ../src/argv.cpp:31
 msgid "Show the File Systems tab"
 msgstr "Pokaži zavihek datotečnih sistemov"
 
+#: ../src/argv.cpp:35
+msgid "Show the application's version"
+msgstr "Pokaži različico programa"
+
 #: ../src/callbacks.cpp:195
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
@@ -367,7 +368,7 @@ msgstr "_Nadaljuj opravilo"
 msgid "Continue process if stopped"
 msgstr "Nadaljuj zaustavljeno opravilo"
 
-#: ../src/interface.cpp:54 ../src/procdialogs.cpp:96
+#: ../src/interface.cpp:54 ../src/procdialogs.cpp:92
 msgid "_End Process"
 msgstr "_Končaj opravilo"
 
@@ -375,7 +376,7 @@ msgstr "_Končaj opravilo"
 msgid "Force process to finish normally"
 msgstr "Prisili opravilo, da se normalno zaključi"
 
-#: ../src/interface.cpp:56 ../src/procdialogs.cpp:85
+#: ../src/interface.cpp:56 ../src/procdialogs.cpp:81
 msgid "_Kill Process"
 msgstr "_Uniči opravilo"
 
@@ -519,7 +520,7 @@ msgstr "CPE"
 msgid "CPU%d"
 msgstr "CPE%d"
 
-#: ../src/load-graph.cpp:170
+#: ../src/load-graph.cpp:171
 #, c-format
 msgid "%u second"
 msgid_plural "%u seconds"
@@ -528,12 +529,12 @@ msgstr[1] "%u sekunda"
 msgstr[2] "%u sekundi"
 msgstr[3] "%u sekunde"
 
-#: ../src/load-graph.cpp:365
+#: ../src/load-graph.cpp:366
 msgid "not available"
 msgstr "ni na voljo"
 
 #. xgettext: 540MiB (53 %) of 1.0 GiB
-#: ../src/load-graph.cpp:368
+#: ../src/load-graph.cpp:369
 #, c-format
 msgid "%s (%.1f%%) of %s"
 msgstr "%s (%.1f%%) od %s"
@@ -1091,13 +1092,13 @@ msgstr ""
 "%s"
 
 #. xgettext: primary alert message
-#: ../src/procdialogs.cpp:78
+#: ../src/procdialogs.cpp:74
 #, c-format
 msgid "Kill the selected process “%s” (PID: %u)?"
 msgstr "Ali naj se izbrano opravilo “%s” (PID: %u) uniči?"
 
 #. xgettext: secondary alert message
-#: ../src/procdialogs.cpp:82
+#: ../src/procdialogs.cpp:78
 msgid ""
 "Killing a process may destroy data, break the session or introduce a "
 "security risk. Only unresponsive processes should be killed."
@@ -1107,13 +1108,13 @@ msgstr ""
 "opravila, ki niso odzivna."
 
 #. xgettext: primary alert message
-#: ../src/procdialogs.cpp:89
+#: ../src/procdialogs.cpp:85
 #, c-format
 msgid "End the selected process “%s” (PID: %u)?"
 msgstr "Ali naj se izbrano opravilo “%s” (PID: %u) konča?"
 
 #. xgettext: secondary alert message
-#: ../src/procdialogs.cpp:93
+#: ../src/procdialogs.cpp:89
 msgid ""
 "Ending a process may destroy data, break the session or introduce a security "
 "risk. Only unresponsive processes should be ended."
@@ -1122,16 +1123,16 @@ msgstr ""
 "seja ali pa dejanje predstavlja varnostno tveganje. Vsiljeno končati je "
 "razumljivo le opravila, ki niso odzivna."
 
-#: ../src/procdialogs.cpp:175
+#: ../src/procdialogs.cpp:171
 #, c-format
 msgid "Change Priority of Process “%s” (PID: %u)"
 msgstr "Spremeni prednost opravila “%s” (PID %u)"
 
-#: ../src/procdialogs.cpp:193
+#: ../src/procdialogs.cpp:189
 msgid "Note:"
 msgstr "Opomba:"
 
-#: ../src/procdialogs.cpp:194
+#: ../src/procdialogs.cpp:190
 msgid ""
 "The priority of a process is given by its nice value. A lower nice value "
 "corresponds to a higher priority."
@@ -1139,11 +1140,11 @@ msgstr ""
 "Prednost opravila je podana z oceno prednostni delovanja. Nižja vrednost "
 "ustreza višji prednosti."
 
-#: ../src/procdialogs.cpp:366 ../src/procman-app.cpp:466
+#: ../src/procdialogs.cpp:362 ../src/procman-app.cpp:462
 msgid "Icon"
 msgstr "Ikona"
 
-#: ../src/procman-app.cpp:580
+#: ../src/procman-app.cpp:576
 msgid "A simple process and system monitor."
 msgstr "Enostaven nadzornik sistema in opravil"
 
@@ -1151,39 +1152,39 @@ msgstr "Enostaven nadzornik sistema in opravil"
 msgid "N/A"
 msgstr "N/A"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:129 ../src/proctable.cpp:197
+#: ../src/procproperties.cpp:129 ../src/proctable.cpp:196
 msgid "Process Name"
 msgstr "Ime opravila"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:130 ../src/proctable.cpp:198
+#: ../src/procproperties.cpp:130 ../src/proctable.cpp:197
 msgid "User"
 msgstr "Uporabnik"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:131 ../src/proctable.cpp:199
+#: ../src/procproperties.cpp:131 ../src/proctable.cpp:198
 msgid "Status"
 msgstr "Stanje"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:133 ../src/proctable.cpp:200
+#: ../src/procproperties.cpp:133 ../src/proctable.cpp:199
 msgid "Virtual Memory"
 msgstr "Navidezni pomnilnik"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:134 ../src/proctable.cpp:201
+#: ../src/procproperties.cpp:134 ../src/proctable.cpp:200
 msgid "Resident Memory"
 msgstr "Stalni pomnilnik"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:135 ../src/proctable.cpp:202
+#: ../src/procproperties.cpp:135 ../src/proctable.cpp:201
 msgid "Writable Memory"
 msgstr "Zapisljiv pomnilnik"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:136 ../src/proctable.cpp:203
+#: ../src/procproperties.cpp:136 ../src/proctable.cpp:202
 msgid "Shared Memory"
 msgstr "Skupni pomnilnik"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:137 ../src/proctable.cpp:204
+#: ../src/procproperties.cpp:137 ../src/proctable.cpp:203
 msgid "X Server Memory"
 msgstr "Pomnilnik strežnika X"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:139 ../src/proctable.cpp:206
+#: ../src/procproperties.cpp:139 ../src/proctable.cpp:205
 msgid "CPU Time"
 msgstr "Procesorski čas"
 
@@ -1196,36 +1197,36 @@ msgstr[1] "%lld sekunda"
 msgstr[2] "%lld sekundi"
 msgstr[3] "%lld sekunde"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:140 ../src/proctable.cpp:207
+#: ../src/procproperties.cpp:140 ../src/proctable.cpp:206
 msgid "Started"
 msgstr "Začeto"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:141 ../src/proctable.cpp:208
+#: ../src/procproperties.cpp:141 ../src/proctable.cpp:207
 msgid "Nice"
 msgstr "Ocena prednostni delovanja"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:142 ../src/proctable.cpp:222
+#: ../src/procproperties.cpp:142 ../src/proctable.cpp:221
 msgid "Priority"
 msgstr "Prednost"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:143 ../src/proctable.cpp:209
+#: ../src/procproperties.cpp:143 ../src/proctable.cpp:208
 msgid "ID"
 msgstr "ID"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:144 ../src/proctable.cpp:210
+#: ../src/procproperties.cpp:144 ../src/proctable.cpp:209
 msgid "Security Context"
 msgstr "Vsebinska varnost"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:145 ../src/proctable.cpp:211
+#: ../src/procproperties.cpp:145 ../src/proctable.cpp:210
 msgid "Command Line"
 msgstr "Ukazna vrstica"
 
 #. xgettext: combined noun, the function the process is waiting in, see wchan ps(1)
-#: ../src/procproperties.cpp:146 ../src/proctable.cpp:214
+#: ../src/procproperties.cpp:146 ../src/proctable.cpp:213
 msgid "Waiting Channel"
 msgstr "Čakajoč kanal"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:147 ../src/proctable.cpp:215
+#: ../src/procproperties.cpp:147 ../src/proctable.cpp:214
 msgid "Control Group"
 msgstr "Primerjalna skupina"
 
@@ -1238,31 +1239,31 @@ msgstr "Lastnosti opravila"
 msgid "Properties of process \"%s\" (PID %u):"
 msgstr "Lastnosti opravila \"%s\" (PID %u):"
 
-#: ../src/proctable.cpp:205
+#: ../src/proctable.cpp:204
 #, no-c-format
 msgid "% CPU"
 msgstr "% CPE"
 
-#: ../src/proctable.cpp:216
+#: ../src/proctable.cpp:215
 msgid "Unit"
 msgstr "Enota"
 
-#: ../src/proctable.cpp:217
+#: ../src/proctable.cpp:216
 msgid "Session"
 msgstr "Seja"
 
 # multiseat = multi-station =  multiterminal
 #. TRANSLATORS: Seat = i.e. the physical seat the session of the process belongs to, only
 #. for multi-seat environments. See http://en.wikipedia.org/wiki/Multiseat_configuration
-#: ../src/proctable.cpp:220
+#: ../src/proctable.cpp:219
 msgid "Seat"
 msgstr "Večterminalni odvod"
 
-#: ../src/proctable.cpp:221
+#: ../src/proctable.cpp:220
 msgid "Owner"
 msgstr "Lastnik"
 
-#: ../src/proctable.cpp:1030
+#: ../src/proctable.cpp:1032
 #, c-format
 msgid "Load averages for the last 1, 5, 15 minutes: %0.2f, %0.2f, %0.2f"
 msgstr "Povprečna obremenitev zadnjih 1, 5, 15 minut: %0.2f, %0.2f, %0.2f"
@@ -1422,9 +1423,6 @@ msgstr "%s/s"
 #~ msgid "Quit the program"
 #~ msgstr "Končaj program"
 
-#~ msgid "Configure the application"
-#~ msgstr "Spremeni nastavitve programa"
-
 #~ msgid "_Contents"
 #~ msgstr "_Vsebina"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]