=?utf-8?q?=5Blightsoff=5D_Updated_Norwegian_bokm=C3=A5l_translation?=commit 4e2d89fae57a1c2382f522e8ce5154381c3e2de9
Author: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>
Date:   Tue Jan 29 19:26:45 2013 +0100

    Updated Norwegian bokmÃl translation

 po/nb.po |   12 ++++++++----
 1 files changed, 8 insertions(+), 4 deletions(-)
---
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index 00cc11f..d50919f 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -1,14 +1,14 @@
-# Norwegian bokmÃl translation of gnome-games.
+# Norwegian bokmÃl translation of lightsoff.
 # Copyright  1998-2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>, 1998-2013.
 # Terance Edward Sola <terance lyse net>, 2005.
 # Torstein Adolf Winterseth <kvikende fsfe org>, 2010.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnome-games 3.7.x\n"
+"Project-Id-Version: lightsoff 3.7.x\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-01-21 11:39+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-01-21 11:40+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-01-29 19:25+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-29 19:26+0100\n"
 "Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\n"
 "Language-Team: Norwegian bokmÃl <i18n-nb lister ping uio no>\n"
 "Language: nb\n"
@@ -26,6 +26,10 @@ msgstr "Av med lysene"
 msgid "Turn off all the lights"
 msgstr "Slà av alle lysese"
 
+#: ../data/lightsoff.desktop.in.in.h:3
+msgid "game;logic;board;tiles;adjacent;puzzle;"
+msgstr "spill;logikk;brett;fliser;puslespill;"
+
 #: ../data/org.gnome.lightsoff.gschema.xml.in.h:1
 msgid "The current level"
 msgstr "NÃvÃrende nivÃ"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]