[glom] .po files: Remove !s added by translatorscommit 1688ad1e8646b12910aebb91aca6896ba9425344
Author: Murray Cumming <murrayc murrayc com>
Date:  Fri Jan 25 10:13:57 2013 +0100

  .po files: Remove !s added by translators
  
  I am fairly sure that this does not any wiser in the translations
  than they would be in the original.

 po/ar.po |  2 +-
 po/el.po |  2 +-
 po/sl.po |  2 +-
 3 files changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)
---
diff --git a/po/ar.po b/po/ar.po
index 125a015..151570f 100644
--- a/po/ar.po
+++ b/po/ar.po
@@ -472,7 +472,7 @@ msgstr "ØØÙØ"
 #: ../glom/dialog_connection.cc:212
 #, fuzzy
 msgid "Not yet created."
-msgstr "ØÙØ ÙØØÙ ØØÙÙØ!"
+msgstr "ØÙØ ÙØØÙ ØØÙÙØ"
 
 #. Tables:
 #: ../glom/dialog_database_preferences.cc:54
diff --git a/po/el.po b/po/el.po
index 5cfdcc2..22e3059 100644
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -802,7 +802,7 @@ msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏ ÏÏÎÏÏÎÏ ÎÎ ÎÏÏÏ ÏÎ ÏÎÎ
 #: ../glom/frame_glom.cc:1158
 #, fuzzy
 msgid "More information needed"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎÏ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎÏ!"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎÏ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎÏ"
 
 #: ../glom/frame_glom.cc:1158
 msgid "You must specify a field, a table name, and a relationship name."
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 904460a..87911e2 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -1006,7 +1006,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Videti je, da je prijava zahtevana, vendar ne bo izvedena. Stran se ne "
 "objavlja preko protokola HTTPS, ki zahteva varno prijavo. Stopite v stik s "
-"skrbnikom!"
+"skrbnikom"
 
 #: ../glom/bakery/appwindow_withdoc_gtk.cc:284
 #: ../ui/developer/window_field_definition_edit.glade.h:13[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]