=?utf-8?q?=5Bdevhelp=5D_Updated_Norwegian_bokm=C3=A5l_translation?=commit bcde56ac042d1aaae0ac86ea8f67fb266ffe67ed
Author: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>
Date:   Mon Jan 21 12:21:36 2013 +0100

    Updated Norwegian bokmÃl translation

 po/nb.po |  166 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 85 insertions(+), 81 deletions(-)
---
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index 5f89183..4ca448e 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -1,14 +1,14 @@
 # Norwegian bokmÃl translation of devhelp.
 # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
 #
-# Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>, 2001-2012.
+# Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>, 2001-2013.
 # Torstein Adolf Winterseth <kvikende fsfe org>, 2010.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: devhelp 3.3.x\n"
+"Project-Id-Version: devhelp 3.7.x\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-07-23 12:06+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-23 12:08+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-01-21 12:21+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-21 12:21+0100\n"
 "Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\n"
 "Language-Team: Norwegian bokmÃl <i18n-nb lister ping uio no>\n"
 "Language:\n"
@@ -20,8 +20,8 @@ msgstr ""
 
 #. i18n: Please don't translate "Devhelp" (it's marked as translatable
 #. * for transliteration only)
-#: ../data/devhelp.desktop.in.in.h:1 ../src/dh-app.c:167 ../src/dh-app.c:350
-#: ../src/dh-window.c:958 ../src/dh-window.c:1857
+#: ../data/devhelp.desktop.in.in.h:1 ../src/dh-app.c:168 ../src/dh-app.c:351
+#: ../src/dh-window.c:1020 ../src/dh-window.c:1945
 msgid "Devhelp"
 msgstr "Devhelp"
 
@@ -33,131 +33,135 @@ msgstr "Hjelpleser for utviklere"
 msgid "Documentation Browser"
 msgstr "Dokumentasjonsvisning"
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:1
+#: ../data/devhelp.desktop.in.in.h:4
+msgid "documentation;information;manual;developer;api;"
+msgstr "dokumentasjon;informasjon;hÃndbok;utvikler;api;"
+
+#: ../data/org.gnome.devhelp.gschema.xml.h:1
 msgid "Main window maximized state"
 msgstr "Maksimert tilstand for hovedvinduet"
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:2
+#: ../data/org.gnome.devhelp.gschema.xml.h:2
 msgid "Whether the main window should start maximized."
 msgstr "Om hovedvinduet skal startes maksimert."
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:3
+#: ../data/org.gnome.devhelp.gschema.xml.h:3
 msgid "Width of the main window"
 msgstr "Bredde pà hovedvinduet"
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:4
+#: ../data/org.gnome.devhelp.gschema.xml.h:4
 msgid "The width of the main window."
 msgstr "Bredde pà hovedvinduet."
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:5
+#: ../data/org.gnome.devhelp.gschema.xml.h:5
 msgid "Height of main window"
 msgstr "HÃyde for hovedvinduet"
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:6
+#: ../data/org.gnome.devhelp.gschema.xml.h:6
 msgid "The height of the main window."
 msgstr "HÃyde pà hovedvinduet."
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:7
+#: ../data/org.gnome.devhelp.gschema.xml.h:7
 msgid "X position of main window"
 msgstr "Horisontal posisjon for hovedvinduet"
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:8
+#: ../data/org.gnome.devhelp.gschema.xml.h:8
 msgid "The X position of the main window."
 msgstr "Horisontal posisjon for hovedvinduet."
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:9
+#: ../data/org.gnome.devhelp.gschema.xml.h:9
 msgid "Y position of main window"
 msgstr "Vertikal posisjon for hovedvinduet"
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:10
+#: ../data/org.gnome.devhelp.gschema.xml.h:10
 msgid "The Y position of the main window."
 msgstr "Vertikal posisjon for hovedvinduet."
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:11
-msgid "Width of the assistant window"
-msgstr "Bredde pà assistentvinduet"
-
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:12
-msgid "The width of the assistant window."
-msgstr "Bredde pà assistentvinduet."
-
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:13
-msgid "Height of assistant window"
-msgstr "HÃyde pà veiviservinduet"
-
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:14
-msgid "The height of the assistant window."
-msgstr "HÃyde pà assistentvinduet."
-
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:15
-msgid "X position of assistant window"
-msgstr "X-posisjon for assistentvinduet"
-
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:16
-msgid "The X position of the assistant window."
-msgstr "X-posisjon for veiviservinduet."
-
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:17
-msgid "Y position of assistant window"
-msgstr "Vertikal posisjon for hovedvinduet"
-
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:18
-msgid "The Y position of the assistant window."
-msgstr "Y-posisjon for veiviservinduet."
-
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:19
+#: ../data/org.gnome.devhelp.gschema.xml.h:11
 msgid "Width of the index and search pane"
 msgstr "Bredde pà indeks og hovedvinduet"
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:20
+#: ../data/org.gnome.devhelp.gschema.xml.h:12
 msgid "The width of the index and search pane."
 msgstr "Bredde pà indeks og sÃkevinduet."
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:21
+#: ../data/org.gnome.devhelp.gschema.xml.h:13
 msgid "Selected tab: \"content\" or \"search\""
 msgstr "Valgt fane: Âcontent eller ÂsearchÂ"
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:22
+#: ../data/org.gnome.devhelp.gschema.xml.h:14
 msgid "Which of the tabs is selected: \"content\" or \"search\"."
 msgstr "Hvilken fane er valgt: Âcontent eller ÂsearchÂ."
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:23
+#: ../data/org.gnome.devhelp.gschema.xml.h:15
 msgid "Books disabled"
 msgstr "Deaktiverte bÃker"
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:24
+#: ../data/org.gnome.devhelp.gschema.xml.h:16
 msgid "List of books disabled by the user."
 msgstr "Liste med bÃker som er deaktivert av bruker."
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:25
+#: ../data/org.gnome.devhelp.gschema.xml.h:17
 msgid "Group by language"
 msgstr "Grupper etter sprÃk"
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:26
+#: ../data/org.gnome.devhelp.gschema.xml.h:18
 msgid "Whether books should be grouped by language in the UI"
 msgstr "Om bÃkene skal grupperes etter sprÃk i brukergrensesnittet"
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:27
+#: ../data/org.gnome.devhelp.gschema.xml.h:19
+msgid "Width of the assistant window"
+msgstr "Bredde pà assistentvinduet"
+
+#: ../data/org.gnome.devhelp.gschema.xml.h:20
+msgid "The width of the assistant window."
+msgstr "Bredde pà assistentvinduet."
+
+#: ../data/org.gnome.devhelp.gschema.xml.h:21
+msgid "Height of assistant window"
+msgstr "HÃyde pà veiviservinduet"
+
+#: ../data/org.gnome.devhelp.gschema.xml.h:22
+msgid "The height of the assistant window."
+msgstr "HÃyde pà assistentvinduet."
+
+#: ../data/org.gnome.devhelp.gschema.xml.h:23
+msgid "X position of assistant window"
+msgstr "X-posisjon for assistentvinduet"
+
+#: ../data/org.gnome.devhelp.gschema.xml.h:24
+msgid "The X position of the assistant window."
+msgstr "X-posisjon for veiviservinduet."
+
+#: ../data/org.gnome.devhelp.gschema.xml.h:25
+msgid "Y position of assistant window"
+msgstr "Vertikal posisjon for hovedvinduet"
+
+#: ../data/org.gnome.devhelp.gschema.xml.h:26
+msgid "The Y position of the assistant window."
+msgstr "Y-posisjon for veiviservinduet."
+
+#: ../data/org.gnome.devhelp.gschema.xml.h:27
 msgid "Use system fonts"
 msgstr "Bruk systemets skrifter"
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:28
+#: ../data/org.gnome.devhelp.gschema.xml.h:28
 msgid "Use the system default fonts."
 msgstr "Bruk systemets forvalgte skrifter."
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:29
+#: ../data/org.gnome.devhelp.gschema.xml.h:29
 msgid "Font for text"
 msgstr "Skrift for tekst"
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:30
+#: ../data/org.gnome.devhelp.gschema.xml.h:30
 msgid "Font for text with variable width."
 msgstr "Skrift for tekst med variabel bredde."
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:31
+#: ../data/org.gnome.devhelp.gschema.xml.h:31
 msgid "Font for fixed width text"
 msgstr "Skrift for tekst med fast stÃrrelse"
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:32
+#: ../data/org.gnome.devhelp.gschema.xml.h:32
 msgid "Font for text with fixed width, such as code examples."
 msgstr "Skrift for tekst med fast bredde som f.eks kodeeksempler."
 
@@ -317,22 +321,22 @@ msgstr "Vis API-dokumentasjon"
 msgid "Show API Documentation for the word at the cursor"
 msgstr "Vis API-dokumentasjon for ordet ved markÃren"
 
-#: ../src/dh-app.c:162
+#: ../src/dh-app.c:163
 msgid "translator_credits"
 msgstr ""
 "Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\n"
 "Torstein Adolf Winterseth <kvikende fsfe org>"
 
-#: ../src/dh-app.c:169
+#: ../src/dh-app.c:170
 msgid "A developers' help browser for GNOME"
 msgstr "GNOME's hjelpleser for utviklere"
 
-#: ../src/dh-app.c:177
+#: ../src/dh-app.c:178
 msgid "DevHelp Website"
 msgstr "Nettsted for Devhelp"
 
 #. i18n: Please don't translate "Devhelp".
-#: ../src/dh-assistant.c:76
+#: ../src/dh-assistant.c:106
 msgid "Devhelp â Assistant"
 msgstr "Devhelp - Assistent"
 
@@ -340,12 +344,12 @@ msgstr "Devhelp - Assistent"
 msgid "Book:"
 msgstr "Bok:"
 
-#: ../src/dh-book.c:252
+#: ../src/dh-book.c:256
 #, c-format
 msgid "Language: %s"
 msgstr "SprÃk: %s"
 
-#: ../src/dh-book.c:253
+#: ../src/dh-book.c:257
 msgid "Language: Undefined"
 msgstr "SprÃk: Udefinert"
 
@@ -477,55 +481,55 @@ msgstr "Alle bÃker"
 msgid "Search in:"
 msgstr "SÃk i:"
 
-#: ../src/dh-window.c:100
+#: ../src/dh-window.c:103
 msgid "50%"
 msgstr "50%"
 
-#: ../src/dh-window.c:101
+#: ../src/dh-window.c:104
 msgid "75%"
 msgstr "75%"
 
-#: ../src/dh-window.c:102
+#: ../src/dh-window.c:105
 msgid "100%"
 msgstr "100%"
 
-#: ../src/dh-window.c:103
+#: ../src/dh-window.c:106
 msgid "125%"
 msgstr "125%"
 
-#: ../src/dh-window.c:104
+#: ../src/dh-window.c:107
 msgid "150%"
 msgstr "150%"
 
-#: ../src/dh-window.c:105
+#: ../src/dh-window.c:108
 msgid "175%"
 msgstr "175%"
 
-#: ../src/dh-window.c:106
+#: ../src/dh-window.c:109
 msgid "200%"
 msgstr "200%"
 
-#: ../src/dh-window.c:107
+#: ../src/dh-window.c:110
 msgid "300%"
 msgstr "300%"
 
-#: ../src/dh-window.c:108
+#: ../src/dh-window.c:111
 msgid "400%"
 msgstr "400%"
 
-#: ../src/dh-window.c:1046
+#: ../src/dh-window.c:1099
 msgid "Contents"
 msgstr "Innhold"
 
-#: ../src/dh-window.c:1056
+#: ../src/dh-window.c:1108
 msgid "Search"
 msgstr "SÃk"
 
-#: ../src/dh-window.c:1266
+#: ../src/dh-window.c:1348
 msgid "Error opening the requested link."
 msgstr "Feil ved Ãpning av forespurt lenke."
 
-#: ../src/dh-window.c:1638 ../src/dh-window.c:1885
+#: ../src/dh-window.c:1726 ../src/dh-window.c:1973
 msgid "Empty Page"
 msgstr "Tom side"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]