[gimp/gtk3-port: 81/228] plug-ins: port jpeg-save to GTK+ 3.0commit 0774e05132367243792538ee75068af9679df1b8
Author: Michael Natterer <mitch gimp org>
Date:  Sun Oct 24 00:02:52 2010 +0200

  plug-ins: port jpeg-save to GTK+ 3.0

 plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c |  36 +++++++++++++++++-------------------
 1 files changed, 17 insertions(+), 19 deletions(-)
---
diff --git a/plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c b/plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c
index 1c38561..c20dd4b 100644
--- a/plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c
+++ b/plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c
@@ -98,11 +98,11 @@ typedef struct
  gboolean    run;
  GtkWidget   *use_restart_markers;  /*checkbox setting use restart markers*/
  GtkTextBuffer *text_buffer;
- GtkObject   *scale_data;      /*for restart markers*/
+ GtkAdjustment *scale_data;      /*for restart markers*/
  gulong     handler_id_restart;
 
- GtkObject   *quality;        /*quality slidebar*/
- GtkObject   *smoothing;       /*smoothing slidebar*/
+ GtkAdjustment *quality;        /*quality slidebar*/
+ GtkAdjustment *smoothing;       /*smoothing slidebar*/
  GtkWidget   *optimize;       /*optimize togle*/
  GtkWidget   *progressive;      /*progressive toggle*/
  GtkWidget   *subsmp;        /*subsampling side select*/
@@ -120,11 +120,11 @@ static void make_preview      (void);
 static void save_restart_update  (GtkAdjustment *adjustment,
                   GtkWidget   *toggle);
 static void subsampling_changed  (GtkWidget   *combo,
-                   GtkObject   *entry);
-static void quality_changed    (GtkObject   *scale_entry,
+                   GtkAdjustment *entry);
+static void quality_changed    (GtkAdjustment *scale_entry,
                   GtkWidget   *toggle);
 static void use_orig_qual_changed (GtkWidget   *toggle,
-                   GtkObject   *scale_entry);
+                   GtkAdjustment *scale_entry);
 static void use_orig_qual_changed2 (GtkWidget   *toggle,
                   GtkWidget   *combo);
 
@@ -820,7 +820,7 @@ save_dialog (void)
  JpegSaveGui  pg;
  GtkWidget   *dialog;
  GtkWidget   *vbox;
- GtkObject   *entry;
+ GtkAdjustment *entry;
  GtkWidget   *table;
  GtkWidget   *table2;
  GtkWidget   *tabledefaults;
@@ -1363,15 +1363,13 @@ load_gui_defaults (JpegSaveGui *pg)
  g_signal_handler_block (pg->use_restart_markers, pg->handler_id_restart);
  gtk_toggle_button_set_active (GTK_TOGGLE_BUTTON (pg->use_restart_markers),
                 jsvals.restart);
- restart_markers = GTK_ADJUSTMENT (pg->scale_data);
+ restart_markers = pg->scale_data;
  gtk_adjustment_set_value (restart_markers, jsvals.restart);
  g_signal_handler_unblock (pg->use_restart_markers, pg->handler_id_restart);
 
 
- gtk_adjustment_set_value (GTK_ADJUSTMENT (pg->quality),
-              jsvals.quality);
- gtk_adjustment_set_value (GTK_ADJUSTMENT (pg->smoothing),
-              jsvals.smoothing);
+ gtk_adjustment_set_value (pg->quality, jsvals.quality);
+ gtk_adjustment_set_value (pg->smoothing, jsvals.smoothing);
 
  if (gimp_drawable_is_rgb (drawable_ID_global))
   {
@@ -1399,8 +1397,8 @@ save_restart_update (GtkAdjustment *adjustment,
 }
 
 static void
-subsampling_changed (GtkWidget *combo,
-           GtkObject *entry)
+subsampling_changed (GtkWidget   *combo,
+           GtkAdjustment *entry)
 {
  gint value;
 
@@ -1417,8 +1415,8 @@ subsampling_changed (GtkWidget *combo,
 }
 
 static void
-quality_changed (GtkObject *scale_entry,
-         GtkWidget *toggle)
+quality_changed (GtkAdjustment *scale_entry,
+         GtkWidget   *toggle)
 {
  if (jsvals.use_orig_quality)
   {
@@ -1427,13 +1425,13 @@ quality_changed (GtkObject *scale_entry,
 }
 
 static void
-use_orig_qual_changed (GtkWidget *toggle,
-            GtkObject *scale_entry)
+use_orig_qual_changed (GtkWidget   *toggle,
+            GtkAdjustment *scale_entry)
 {
  if (jsvals.use_orig_quality && orig_quality > 0)
   {
    g_signal_handlers_block_by_func (scale_entry, quality_changed, toggle);
-   gtk_adjustment_set_value (GTK_ADJUSTMENT (scale_entry), orig_quality);
+   gtk_adjustment_set_value (scale_entry, orig_quality);
    g_signal_handlers_unblock_by_func (scale_entry, quality_changed, toggle);
   }
 }[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]