[gtk+] Updated Kazakh translation.commit 8bfea4bdaf2e9764ee32e71e272435eef85c622c
Author: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst gmail com>
Date:   Fri Feb 15 20:53:49 2013 +0600

    Updated Kazakh translation.

 po/kk.po |   56 +++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 25 insertions(+), 31 deletions(-)
---
diff --git a/po/kk.po b/po/kk.po
index c99e550..fcad67c 100644
--- a/po/kk.po
+++ b/po/kk.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gtk";
 "%2b&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-12-15 20:12+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-01-05 20:56+0600\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-01-19 19:42+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-02-01 23:52+0600\n"
 "Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst gmail com>\n"
 "Language-Team: Kazakh <kk_KZ googlegroups com>\n"
 "Language: kk\n"
@@ -68,7 +68,7 @@ msgstr "GDK жөндеу жалаушалары орнатылған"
 #. Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
 #. Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
 #. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
-#: ../gdk/gdk.c:214 ../gdk/gdk.c:217 ../gtk/gtkmain.c:454 ../gtk/gtkmain.c:457
+#: ../gdk/gdk.c:214 ../gdk/gdk.c:217 ../gtk/gtkmain.c:453 ../gtk/gtkmain.c:456
 msgid "FLAGS"
 msgstr "ЖАЛАУШАЛАР"
 
@@ -452,21 +452,21 @@ msgid "Opening %d Item"
 msgid_plural "Opening %d Items"
 msgstr[0] "%d нәрсе ашылуда"
 
-#: ../gtk/a11y/gtkspinneraccessible.c:40
+#: ../gtk/a11y/gtkspinneraccessible.c:39
 msgctxt "throbbing progress animation widget"
 msgid "Spinner"
 msgstr "Айналғыш"
 
-#: ../gtk/a11y/gtkspinneraccessible.c:41
+#: ../gtk/a11y/gtkspinneraccessible.c:40
 msgid "Provides visual indication of progress"
 msgstr "Үрдістің графикалық көрсеткішін ұсынады"
 
-#: ../gtk/a11y/gtkswitchaccessible.c:63
+#: ../gtk/a11y/gtkswitchaccessible.c:62
 msgctxt "light switch widget"
 msgid "Switch"
 msgstr "Ауыстыру"
 
-#: ../gtk/a11y/gtkswitchaccessible.c:64
+#: ../gtk/a11y/gtkswitchaccessible.c:63
 msgid "Switches between on and off states"
 msgstr "On және off қалып-күйлерін ауыстырғышы"
 
@@ -676,27 +676,27 @@ msgid "Could not show link"
 msgstr "Сілтемені көрсету мүмкін емес"
 
 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:1017
-msgid "Homepage"
-msgstr "Үй парағы"
+msgid "Website"
+msgstr "Вебсайт"
 
 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:1071
 #, c-format
 msgid "About %s"
 msgstr "%s туралы"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2396
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2398
 msgid "Created by"
 msgstr "Жасаған"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2399
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2401
 msgid "Documented by"
 msgstr "Құжаттаманы жазған"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2409
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2411
 msgid "Translated by"
 msgstr "Аударған"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2414
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2416
 msgid "Artwork by"
 msgstr "Бейнелеуі"
 
@@ -771,7 +771,6 @@ msgid "Backslash"
 msgstr "Backslash"
 
 #: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:290
-#| msgid "Other application..."
 msgid "Other application…"
 msgstr "Басқа қолданба…"
 
@@ -1014,7 +1013,6 @@ msgstr "Қате"
 #. * acelerator.
 #.
 #: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:416 ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:747
-#| msgid "New accelerator..."
 msgid "New accelerator…"
 msgstr "Жаңа үдеткіш…"
 
@@ -1317,7 +1315,6 @@ msgid "mm"
 msgstr "мм"
 
 #: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:605
-#| msgid "Margins from Printer..."
 msgid "Margins from Printer…"
 msgstr "Принтерден парақ шет өрістері…"
 
@@ -1424,7 +1421,6 @@ msgid "(None)"
 msgstr "(Ешнәрсе)"
 
 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:2046
-#| msgid "Other..."
 msgid "Other…"
 msgstr "Басқа…"
 
@@ -1536,7 +1532,6 @@ msgid "Remove"
 msgstr "Өшіру"
 
 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3389
-#| msgid "_Rename"
 msgid "Rename…"
 msgstr "Атын ауыстыру…"
 
@@ -1780,7 +1775,6 @@ msgid "Copy _Link Address"
 msgstr "Сілтеме адр_есін көшіру"
 
 #: ../gtk/gtk-launch.c:71
-#| msgid "APPLICATION [URI...] - launch an APPLICATION with URI."
 msgid "APPLICATION [URI…] — launch an APPLICATION with URI."
 msgstr "ҚОЛДАНБА [URI…] - ҚОЛДАНБАны URI-мен жөнелту."
 
@@ -1873,27 +1867,27 @@ msgstr ""
 "Жүйелік әкімшіге хабарласыңыз"
 
 #. Description of --gtk-module=MODULES in --help output
-#: ../gtk/gtkmain.c:447
+#: ../gtk/gtkmain.c:446
 msgid "Load additional GTK+ modules"
 msgstr "Қосымша GTK+ модульдерін жүктеу"
 
 #. Placeholder in --gtk-module=MODULES in --help output
-#: ../gtk/gtkmain.c:448
+#: ../gtk/gtkmain.c:447
 msgid "MODULES"
 msgstr "МОДУЛЬДЕР"
 
 #. Description of --g-fatal-warnings in --help output
-#: ../gtk/gtkmain.c:450
+#: ../gtk/gtkmain.c:449
 msgid "Make all warnings fatal"
 msgstr "Барлық ескертулерді қатаң деп белгілеу"
 
 #. Description of --gtk-debug=FLAGS in --help output
-#: ../gtk/gtkmain.c:453
+#: ../gtk/gtkmain.c:452
 msgid "GTK+ debugging flags to set"
 msgstr "GTK+ жөндеу жалаушалары орнатылған"
 
 #. Description of --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
-#: ../gtk/gtkmain.c:456
+#: ../gtk/gtkmain.c:455
 msgid "GTK+ debugging flags to unset"
 msgstr "GTK+ жөндеу жалаушалары орнатылмаған"
 
@@ -1902,20 +1896,20 @@ msgstr "GTK+ жөндеу жалаушалары орнатылмаған"
 #. * Do *not* translate it to "predefinito:LTR", if it
 #. * it isn't default:LTR or default:RTL it will not work
 #.
-#: ../gtk/gtkmain.c:704
+#: ../gtk/gtkmain.c:703
 msgid "default:LTR"
 msgstr "default:LTR"
 
-#: ../gtk/gtkmain.c:769
+#: ../gtk/gtkmain.c:768
 #, c-format
 msgid "Cannot open display: %s"
 msgstr "Экранды ашу мүмкін емес: %s"
 
-#: ../gtk/gtkmain.c:835
+#: ../gtk/gtkmain.c:834
 msgid "GTK+ Options"
 msgstr "GTK+ опциялары"
 
-#: ../gtk/gtkmain.c:835
+#: ../gtk/gtkmain.c:834
 msgid "Show GTK+ Options"
 msgstr "GTK+ опцияларын көрсету"
 
@@ -2046,7 +2040,6 @@ msgstr ""
 " Асты: %s %s"
 
 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:845 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3329
-#| msgid "Manage Custom Sizes"
 msgid "Manage Custom Sizes…"
 msgstr "Таңдауыңызша өлшемдерді басқару…"
 
@@ -2083,7 +2076,6 @@ msgid "Authentication"
 msgstr "Аутентификация"
 
 #: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:546
-#| msgid "Select a File"
 msgid "Select a filename"
 msgstr "Файл атын таңдаңыз"
 
@@ -2231,7 +2223,6 @@ msgid "Getting printer information failed"
 msgstr "Принтер ақпаратын алу сәтсіз"
 
 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1916
-#| msgid "Getting printer information..."
 msgid "Getting printer information…"
 msgstr "Принтер ақпаратын алу…"
 
@@ -4813,6 +4804,9 @@ msgstr "сынау-шығысы.%s"
 msgid "Print to Test Printer"
 msgstr "Сынау принтеріне баспаға шығару"
 
+#~ msgid "Homepage"
+#~ msgstr "Үй парағы"
+
 #~ msgid "Rename..."
 #~ msgstr "Атын ауыстыру..."
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]