[gnome-online-accounts] Updated Norwegian bokmål trans lationcommit 5021034d0f1cc1f6e07f1c7cec5ead491f9fef11
Author: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>
Date:   Mon Feb 25 19:16:41 2013 +0100

    Updated Norwegian bokmål translation

 po/nb.po |  551 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------
 1 files changed, 370 insertions(+), 181 deletions(-)
---
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index 525ba17..f4d75bc 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-online-accounts 3.7.x\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-01-21 10:55+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-01-21 10:57+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-02-25 19:11+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-02-25 19:16+0100\n"
 "Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\n"
 "Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb lister ping uio no>\n"
 "Language: \n"
@@ -17,326 +17,439 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #. shut up -Wunused-but-set-variable
-#: ../src/daemon/goadaemon.c:211
+#: ../data/goa-daemon.desktop.in.in.h:1 ../src/daemon/goadaemon.c:212
 msgid "Online Accounts"
 msgstr "Kontoer på nettet"
 
+#: ../data/goa-daemon.desktop.in.in.h:2
+msgid "Provides the org.gnome.OnlinesAccounts name on the session bus"
+msgstr ""
+
 #. TODO: more specific
-#: ../src/daemon/goadaemon.c:801 ../src/daemon/goadaemon.c:1146
+#: ../src/daemon/goadaemon.c:802 ../src/daemon/goadaemon.c:1150
 #, c-format
 msgid "Failed to find a provider for: %s"
 msgstr "Klarte ikke å finne en tilbyder for: %s"
 
-#: ../src/daemon/goadaemon.c:990
+#: ../src/daemon/goadaemon.c:992
 msgid "An online account needs attention"
 msgstr "En nettkonto trenger tilsyn"
 
-#: ../src/daemon/goadaemon.c:997
+#: ../src/daemon/goadaemon.c:1001
 msgid "Open Online Accounts..."
 msgstr "Åpne kontoer på nettet …"
 
 #. TODO: more specific
-#: ../src/daemon/goadaemon.c:1134
+#: ../src/daemon/goadaemon.c:1138
 msgid "ProviderType property is not set for account"
 msgstr "Egenskap ProviderType er ikke satt for kontoen"
 
 #. TODO: more specific
-#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:210 ../src/goabackend/goahttpclient.c:151
+#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:214 ../src/goabackend/goahttpclient.c:155
 #, c-format
 msgid "Code: %u - Unexpected response from server"
 msgstr "Kode: %u - Uventet svar fra tjener"
 
 #. TODO: more specific
-#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:226
+#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:240
 #, c-format
 msgid "Failed to parse autodiscover response XML"
 msgstr "Klarte ikke å lese XML-svar for automatisk gjenkjenning"
 
 #. TODO: more specific
-#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:236
+#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:250
 #, c-format
 msgid "Failed to find Autodiscover element"
 msgstr "Klarte ikke å finne element for automatisk gjenkjenning"
 
 #. TODO: more specific
-#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:250
+#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:264
 #, c-format
 msgid "Failed to find Response element"
 msgstr "Klarte ikke å finne element i svar"
 
 #. TODO: more specific
-#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:264
+#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:278
 #, c-format
 msgid "Failed to find Account element"
 msgstr "Klarte ikke å finne element i konto"
 
 #. TODO: more specific
-#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:281
+#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:295
 #, c-format
 msgid "Failed to find ASUrl and OABUrl in autodiscover response"
 msgstr "Klarte ikke å finne ASUrl og OABUrl i svar for automatisk gjenkjenning"
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:77
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:79
 msgid "Microsoft Exchange"
 msgstr "Microsoft Exchange"
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:284
-#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:585
-#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1523
-#: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:1545
-#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:330
-#, c-format
-msgid "Credentials not found in keyring (%s, %d): "
-msgstr "Påloggingsinformasjon ikke funnet i nøkkelring (%s, %d): "
-
 #. TODO: more specific
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:302
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:1015
-#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:604
-#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:788
-#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:350
-#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:1087
-#, c-format
-msgid "Did not find password with username `%s' in credentials"
-msgstr "Fant ikke passord med brukernavn «%s» i påloggingsinformasjon"
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:308
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:1036
+#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:596
+#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:783
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:364
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:1138
+#, c-format
+msgid "Did not find password with identity `%s' in credentials"
+msgstr "Fant ikke passord med identitet «%s» i påloggingsinformasjonen"
 
 #. Translators: the first %s is the username
 #. * (eg., debarshi ray gmail com or rishi), and the
 #. * (%s, %d) is the error domain and code.
 #.
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:328
-#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:626
-#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:372
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:336
+#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:619
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:387
 #, c-format
 msgid "Invalid password with username `%s' (%s, %d): "
 msgstr "Ugyldig passord med brukernavn «%s» (%s, %d): "
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:517
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:501
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:635
 msgid "_E-mail"
 msgstr "_E-post"
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:518
-#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:598
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:502
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:655
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:687
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:613
 msgid "_Password"
 msgstr "_Passord"
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:521
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:505
 msgid "_Custom"
 msgstr "E_gendefinert"
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:540
-#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1126
-#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:597
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:524
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:654
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:686
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1128
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:612
 msgid "User_name"
 msgstr "Br_ukernavn"
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:541
-#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:596
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:525
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:611
 msgid "_Server"
 msgstr "_Tjener"
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:571
-#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1151
-#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:627
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:555
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:731
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1153
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:642
 msgid "Connecting…"
 msgstr "Kobler til …"
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:656
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:837
-#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1542
-#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1049
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:660
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:854
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:890
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:924
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1012
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1258
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1328
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1544
+#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1048
 #: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:1041
-#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:719
-#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:914
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:753
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:962
 #, c-format
 msgid "Dialog was dismissed"
 msgstr "Dialogen ble forkastet"
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:692
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:863
-#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:757
-#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:934
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:697
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:882
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:954
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1043
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1282
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1353
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:792
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:983
 #, c-format
 msgid "Dialog was dismissed (%s, %d): "
 msgstr "Dialogen ble forkastet (%s, %d): "
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:704
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:875
-msgid "Error connecting to Microsoft Exchange server"
-msgstr "Feil ved tilkobling til Microsoft Exchange tjener"
-
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:711
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:882
-#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1651
-#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:776
-#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:953
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:710
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:967
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1056
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:805
+msgid "_Ignore"
+msgstr "_Ignorer"
+
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:715
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:901
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:972
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1061
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1301
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1372
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1653
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:810
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:1002
 msgid "_Try Again"
 msgstr "_Prøv igjen"
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:937
-#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:395
-#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:671
-#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1722
-#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:1009
-#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:408
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:720
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:894
+msgid "Error connecting to Microsoft Exchange server"
+msgstr "Feil ved tilkobling til Microsoft Exchange tjener"
+
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:956
+#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:397
+#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:664
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1724
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:1058
+#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:410
 msgid "Use for"
 msgstr "Bruk for"
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:939
-#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:673
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:958
+#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:666
 msgid "_Mail"
 msgstr "E-_post"
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:944
-#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:678
-#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:1011
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:963
+#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:671
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:1060
 msgid "Cale_ndar"
 msgstr "Kale_nder"
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:949
-#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:683
-#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:1016
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:968
+#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:676
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:1065
 msgid "_Contacts"
 msgstr "_Kontakter"
 
-#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:79
+#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:81
 msgid "Facebook"
 msgstr "Facebook"
 
 #. Translators: the %d is a HTTP status code and the %s is a textual description of it
-#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:199
-#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:194
-#: ../src/goabackend/goatwitterprovider.c:160
-#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:181
-#: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:163
+#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:201
+#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:196
+#: ../src/goabackend/goatwitterprovider.c:162
+#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:183
+#: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:165
 #, c-format
 msgid "Expected status 200 when requesting guid, instead got status %d (%s)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:211
-#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:189
-#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:206
+#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:213
+#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:191
+#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:208
 #: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:616
-#: ../src/goabackend/goatwitterprovider.c:172
-#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:193
-#: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:175
+#: ../src/goabackend/goatwitterprovider.c:174
+#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:195
+#: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:177
 msgid "Error parsing response as JSON: "
 msgstr "Feil ved tolking av svar som JSON: "
 
-#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:222
-#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:204
+#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:224
+#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:206
 #, c-format
 msgid "Didn't find id member in JSON data"
 msgstr "Fant ikke ID-medlem i JSON-data"
 
-#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:231
-#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:217
+#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:233
+#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:219
 #, c-format
 msgid "Didn't find email member in JSON data"
 msgstr "Fant ikke e-post i JSON-data"
 
-#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:397
-#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:688
-#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:410
+#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:399
+#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:681
+#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:412
 msgid "C_hat"
 msgstr "_Prat"
 
-#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:80
+#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:82
 msgid "Flickr"
 msgstr "Flickr"
 
-#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:177
+#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:179
 #, c-format
 msgid "Expected status 200 when requesting user id, instead got status %d (%s)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:200
+#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:202
 #, c-format
 msgid "Didn't find user member in JSON data"
 msgstr "Fant ikke user-medlem i JSON-data"
 
-#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:209
+#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:211
 #, c-format
 msgid "Didn't find user.id member in JSON data"
 msgstr "Fant ikke user.id-medlem i JSON-data"
 
-#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:218
+#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:220
 #, c-format
 msgid "Didn't find user.username member in JSON data"
 msgstr "Fant ikke user.username-medlem i JSON-data"
 
-#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:227
+#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:229
 #, c-format
 msgid "Didn't find user.username._content member in JSON data"
 msgstr "Fant ikke user.username._content-medlem i JSON-data"
 
-#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:304
+#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:306
 msgid "Your system time is invalid. Check your date and time settings."
 msgstr ""
 "Systemklokken er ugyldig. Sjekk dine innstillinger for dato og klokkeslett."
 
-#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:406
+#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:408
 msgid "_Photos"
 msgstr "_Bilder"
 
-#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:83
+#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:85
 msgid "Google"
 msgstr "Google"
 
-#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:693
-#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:415
+#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:686
+#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:417
 msgid "_Documents"
 msgstr "_Dokumenter"
 
-#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:85
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:82
+msgid "IMAP and SMTP"
+msgstr "IMAP og SMTP"
+
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:350
+#, c-format
+msgid "Did not find imap-password with identity `%s' in credentials"
+msgstr "Fant ikke IMAP-passord med identitet «%s» i påloggingsinformasjonen"
+
+#. Translators: the first %s is the IMAP
+#. * username (eg., rishi), and the (%s, %d)
+#. * is the error domain and code.
+#.
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:379
+#, c-format
+msgid "Invalid imap-password with username `%s' (%s, %d): "
+msgstr "Ugyldig IMAP-passord med brukernavn «%s» (%s, %d): "
+
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:397
+#, c-format
+msgid "Did not find smtp-password with identity `%s' in credentials"
+msgstr "Fant ikke SMTP-passord med identitet «%s» i påloggingsinformasjonen"
+
+#. Translators: the first %s is the SMTP
+#. * username (eg., rishi), and the (%s, %d)
+#. * is the error domain and code.
+#.
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:428
+#, c-format
+msgid "Invalid smtp-password with username `%s' (%s, %d): "
+msgstr "Ugyldig SMTP-passord med brukernavn «%s» (%s, %d): "
+
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:636
+msgid "_Name"
+msgstr "_Navn"
+
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:653
+msgid "IMAP _Server"
+msgstr "IMAP-_tjener"
+
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:660
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:692
+msgid "_Encryption"
+msgstr "Krypt_ering"
+
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:663
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:695
+msgid "None"
+msgstr "Ingen"
+
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:666
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:698
+msgid "STARTTLS after connecting"
+msgstr "STARTTLES etter tilkobling"
+
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:669
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:701
+msgid "SSL on a dedicated port"
+msgstr "SSL på en dedikert port"
+
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:685
+msgid "SMTP _Server"
+msgstr "SMTP-_tjener"
+
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:977
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1294
+msgid "Error connecting to IMAP server"
+msgstr "Feil ved tilkobling til IMAP-tjener"
+
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1066
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1365
+msgid "Error connecting to SMTP server"
+msgstr "Feil ved tilkobling til SMTP-tjener"
+
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1470
+msgid "E-mail"
+msgstr "E-post"
+
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1474
+msgid "Name"
+msgstr "Navn"
+
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1484
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1487
+msgid "IMAP"
+msgstr "IMAP"
+
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1498
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1501
+msgid "SMTP"
+msgstr "SMTP"
+
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:87
 msgid "Enterprise Login (Kerberos)"
 msgstr "Bedriftspålogging (Kerberos)"
 
-#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:447
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:449
 msgid "Identity service returned invalid key"
 msgstr "Identitetstjenesten returnerte en ugyldig nøkkel"
 
-#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:713
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:715
+#, c-format, fuzzy
 msgid "Could not find saved credentials for principal `%s' in keyring"
 msgstr "Fant ikke lagret påloggingsinformasjon for ... «%s» på nøkkelring"
 
-#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:723
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:725
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Did not find password for principal `%s' in credentials"
 msgstr "Fant ikke passord med brukernavn «%s» i påloggingsinformasjon"
 
-#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1118
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1120
 msgid "_Domain"
 msgstr "_Domene"
 
-#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1119
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1121
 msgid "Enterprise domain or realm name"
 msgstr "Bedriftsdomene eller områdenavn"
 
-#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1351
-#: ../src/goaidentity/goaidentityservice.c:1082
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1353
+#: ../src/goaidentity/goaidentityservice.c:1084
 msgid "Log In to Realm"
 msgstr "Logg inn i område"
 
-#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1352
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1354
 msgid "Please enter your password below."
 msgstr "Vennligst oppgi ditt passord under."
 
-#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1353
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1355
 msgid "Remember this password"
 msgstr "Husk dette passordet"
 
-#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1492
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1494
 #, c-format
 msgid "The domain is not valid"
 msgstr "Domenet er ikke gyldig"
 
-#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1646
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1648
 msgid "Error connecting to enterprise identity server"
 msgstr "Feil ved tilkobling til bedriftens identitetstjener"
 
-#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1724
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1726
 msgid "Network _Resources"
 msgstr "Nettverks_ressurser"
 
@@ -358,14 +471,14 @@ msgstr "Fant ikke access_token i ikke-JSON data"
 msgid "Didn't find access_token in JSON data"
 msgstr "Fant ikke access_token i JSON-data"
 
-#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:838
-#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:877
+#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:835
+#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:875
 #, c-format
 msgid "Authorization response was \"%s\""
 msgstr "Autoriseringssvar var «%s»"
 
 #. Translators: The verb "Paste" is used when asking the user to paste a string from a web browser window
-#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:983
+#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:981
 #, c-format
 msgid ""
 "Paste authorization code obtained from the <a href=\"%s\">authorization "
@@ -373,39 +486,33 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Lim inn autorisasjonskode hentet fra <a href=\"%s\">autorisasjonssiden</a>:"
 
-#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1075
+#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1074
 #: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:1072
 msgid "Error getting an Access Token: "
 msgstr "Feil ved henting av tilgangskode: "
 
-#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1090
+#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1089
 #: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:1085
 msgid "Error getting identity: "
 msgstr "Feil ved henting av identitet: "
 
-#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1379
+#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1378
 #: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:1390
 #, c-format
 msgid "Was asked to login as %s, but logged in as %s"
 msgstr "Ble spurt om å logge inn som %s, men logget inn som %s"
 
-#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1552
+#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1549
 #, c-format
 msgid "Credentials do not contain access_token"
 msgstr "Påloggingsinformasjon inneholder ikke access_token"
 
-#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1591
-#: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:1620
+#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1588
+#: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:1618
 #, c-format
 msgid "Failed to refresh access token (%s, %d): "
 msgstr "Klarte ikke å oppdatere tilgangstoken (%s, %d): "
 
-#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1628
-#: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:1652
-#, c-format
-msgid "Error storing credentials in keyring (%s, %d): "
-msgstr "Feil ved lagring av påloggingsinformasjon i nøkkelring (%s, %d)"
-
 #: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:609
 #, c-format
 msgid "Missing access_token or access_token_secret headers in response"
@@ -433,40 +540,87 @@ msgstr "Mangler request_token eller request_token_secret hoder i svar"
 msgid "Paste token obtained from the <a href=\"%s\">authorization page</a>:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:1576
+#: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:1574
 #, c-format
 msgid "Credentials do not contain access_token or access_token_secret"
 msgstr ""
 "Påloggingsinformasjon inneholder ikke access_token eller access_token_secret"
 
-#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:82
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:84
 msgid "ownCloud"
 msgstr "ownCloud"
 
-#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:769
-#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:946
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:815
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:995
 msgid "Error connecting to ownCloud server"
 msgstr "Feil ved tilkobling til ownCloud-tjener"
 
-#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:1021
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:1070
 msgid "_Files"
 msgstr "_Filer"
 
-#: ../src/goabackend/goaprovider.c:577
+#: ../src/goabackend/goaprovider.c:579
 #, c-format
 msgid "ensure_credentials_sync is not implemented on type %s"
 msgstr "ensure_credentials_sync er ikke implementert på type %s"
 
-#: ../src/goabackend/goatwitterprovider.c:78
+#. TODO: more specific
+#: ../src/goabackend/goasmtpauthplain.c:372
+#, c-format
+msgid "Did not find smtp-password in credentials"
+msgstr "Fant ikke SMTP-passord i påloggingsinformasjonen"
+
+#. TODO: more specific
+#: ../src/goabackend/goasmtpauthplain.c:383
+#, c-format
+msgid "Cannot do SMTP PLAIN without a password"
+msgstr "Kan ikke utføre SMTP PLAIN uten et passord"
+
+#. TODO: more specific
+#: ../src/goabackend/goasmtpauthplain.c:402
+#, c-format
+msgid "org.gnome.OnlineAccounts.Mail is not available"
+msgstr "org.gnome.OnlineAccounts.Mail er ikke tilgjengelig"
+
+#. TODO: more specific
+#: ../src/goabackend/goasmtpauthplain.c:412
+#, c-format
+msgid "Failed to parse email address"
+msgstr "Klarte ikke å lese e-postadresse"
+
+#. TODO: more specific
+#: ../src/goabackend/goasmtpauthplain.c:424
+#, c-format
+msgid "Cannot do SMTP PLAIN without a domain"
+msgstr "Kan ikke utføre SMTP PLAIN uten et domene"
+
+#. TODO: more specific
+#: ../src/goabackend/goasmtpauthplain.c:438
+#, c-format
+msgid "Service not available"
+msgstr "Tjenesten er ikke tilgjengelig"
+
+#: ../src/goabackend/goasmtpauthplain.c:475
+#, c-format
+msgid "Server does not support PLAIN"
+msgstr "Tjener støtter ikke PLAIN"
+
+#. TODO: more specific
+#: ../src/goabackend/goasmtpauthplain.c:505
+#, c-format
+msgid "Authentication failed"
+msgstr "Autentisering feilet"
+
+#: ../src/goabackend/goatwitterprovider.c:80
 msgid "Twitter"
 msgstr "Twitter"
 
-#: ../src/goabackend/goatwitterprovider.c:183
+#: ../src/goabackend/goatwitterprovider.c:185
 #, c-format
 msgid "Didn't find id_str member in JSON data"
 msgstr "Fant ikke id_str-medlem i JSON-data"
 
-#: ../src/goabackend/goatwitterprovider.c:192
+#: ../src/goabackend/goatwitterprovider.c:194
 #, c-format
 msgid "Didn't find screen_name member in JSON data"
 msgstr "Fant ikke screen_name-medlem i JSON-data"
@@ -483,74 +637,109 @@ msgid "%s account"
 msgstr "%s-konto"
 
 #. TODO: more specific
-#: ../src/goabackend/goautils.c:147
+#: ../src/goabackend/goautils.c:150
 msgid "Failed to delete credentials from the keyring"
 msgstr "Klarte ikke å slette påloggingsinformasjon fra nøkkelringen"
 
 #. TODO: more specific
-#: ../src/goabackend/goautils.c:195
+#: ../src/goabackend/goautils.c:202
 msgid "Failed to retrieve credentials from the keyring"
 msgstr "Klarte ikke å hente påloggingsinformasjon fra nøkkelringen"
 
-#: ../src/goabackend/goautils.c:206
+#. TODO: more specific
+#: ../src/goabackend/goautils.c:212
+msgid "No credentials found in the keyring"
+msgstr "Fant ingen påloggingsinformasjon på nøkkelringen"
+
+#: ../src/goabackend/goautils.c:225
 msgid "Error parsing result obtained from the keyring: "
 msgstr "Feil ved lesing av resultat hentet fra nøkkelring: "
 
 #. Translators: The %s is the type of the provider, e.g. 'google' or 'yahoo'
-#: ../src/goabackend/goautils.c:248
+#: ../src/goabackend/goautils.c:268
 #, c-format
 msgid "GOA %s credentials for identity %s"
 msgstr "GOA %s påloggingsinformasjon for identitet %s"
 
 #. TODO: more specific
-#: ../src/goabackend/goautils.c:264
+#: ../src/goabackend/goautils.c:285
 msgid "Failed to store credentials in the keyring"
 msgstr "Klarte ikke å lagre påloggingsinformasjon på nøkkelringen"
 
+#: ../src/goabackend/goautils.c:506
+msgid "The signing certificate authority is not known."
+msgstr "Signerende sertifikatautoritet er ikke kjent."
+
+#: ../src/goabackend/goautils.c:510
+msgid ""
+"The certificate does not match the expected identity of the site that it was "
+"retrieved from."
+msgstr "Sertifikatet stemmer ikke overens med forventet identitet for nettstedet det ble hentet fra."
+
+#: ../src/goabackend/goautils.c:515
+msgid "The certificate's activation time is still in the future."
+msgstr "Sertifikatets aktiviseringstidspunkt er fortsatt i fremtiden."
+
+#: ../src/goabackend/goautils.c:519
+msgid "The certificate has expired."
+msgstr "Sertifikatet har utløpt."
+
+#: ../src/goabackend/goautils.c:523
+msgid "The certificate has been revoked."
+msgstr "Sertifikatet har blitt tilbaketrukket."
+
+#: ../src/goabackend/goautils.c:527
+msgid "The certificate's algorithm is considered insecure."
+msgstr "Sertifikatets algoritme blir sett på som usikker."
+
+#: ../src/goabackend/goautils.c:531
+msgid "Invalid certificate."
+msgstr "Ugyldig sertifikat."
+
 #. translators: %s here is the address of the web page
 #: ../src/goabackend/goawebview.c:74
 #, c-format
 msgid "Loading “%s”…"
 msgstr "Laster «%s» …"
 
-#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:81
+#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:83
 msgid "Windows Live"
 msgstr "Windows Live"
 
-#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:215
+#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:217
 #, c-format
 msgid "Didn't find account email member in JSON data"
 msgstr "Fant ikke e-postmedlem for konto i JSON-data"
 
-#: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:78
+#: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:80
 msgid "Yahoo"
 msgstr "Yahoo"
 
-#: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:186
+#: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:188
 #, c-format
 msgid "Didn't find guid member in JSON data"
 msgstr "Fant ikke guid-medlem i JSON-data"
 
-#: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:196
+#: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:198
 #, c-format
 msgid "Didn't find value member in JSON data"
 msgstr "Fant ikke value-medlem i JSON-data"
 
-#: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:222
+#: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:224
 #, c-format
 msgid "Expected status 200 when requesting name, instead got status %d (%s)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:235
+#: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:237
 msgid "Error parsing usercard response as JSON: "
 msgstr "Feil ved tolking av brukerkortsvar som JSON: "
 
-#: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:246
+#: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:248
 #, c-format
 msgid "Didn't find profile member in JSON data"
 msgstr "Fant ikke profile-medlem i JSON-data"
 
-#: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:256
+#: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:258
 #, c-format
 msgid "Didn't find nickname member in JSON data"
 msgstr "Fant ikke nickname-medlem i JSON-data"
@@ -563,69 +752,69 @@ msgstr "Tid"
 msgid "Time to fire"
 msgstr "Tid før start"
 
-#: ../src/goaidentity/goaidentityservice.c:375
+#: ../src/goaidentity/goaidentityservice.c:377
 msgid "initial secret passed before secret key exchange"
 msgstr ""
 
-#: ../src/goaidentity/goaidentityservice.c:567
+#: ../src/goaidentity/goaidentityservice.c:569
 msgid "Initial secret key is invalid"
 msgstr ""
 
-#: ../src/goaidentity/goaidentityservice.c:1087
+#: ../src/goaidentity/goaidentityservice.c:1089
 #, c-format
 msgid "The network realm %s needs some information to sign you in."
-msgstr ""
+msgstr "Nettverksområde %s trenger informasjon for å logge deg inn."
 
-#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:271
-#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:280
-#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:607
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:272
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:281
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:608
 msgid "Could not find identity in credential cache: %k"
 msgstr "Fant ikke identiteten i buffer for påloggingsinformasjon: %k"
 
-#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:620
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:621
 msgid "Could not find identity credentials in cache: %k"
 msgstr "Fant ikke påloggingsinformasjon for identiteten i buffer: %k"
 
-#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:658
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:659
 msgid "Could not sift through identity credentials in cache: %k"
 msgstr ""
 
-#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:675
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:676
 msgid "Could not finish up sifting through identity credentials in cache: %k"
 msgstr ""
 
-#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1013
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1014
 #, c-format
 msgid "No associated identification found"
 msgstr "Ingen assosiert identifikasjon funnet"
 
-#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1094
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1095
 msgid "Could not create credential cache: %k"
 msgstr "Kunne ikke lage buffer for påloggingsinformasjon: %k"
 
-#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1128
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1129
 msgid "Could not initialize credentials cache: %k"
 msgstr "Kunne ikke initiere buffer for påloggingsinformasjon: %k"
 
-#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1147
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1148
 msgid "Could not store new credentials in credentials cache: %k"
 msgstr "Klarte ikke å lagre ny påloggingsinformasjon i buffer: %k"
 
-#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1424
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1425
 #, c-format
 msgid "Could not renew identity: Not signed in"
 msgstr "Kunne ikke fornye identitet: Ikke logget inn"
 
-#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1436
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1437
 msgid "Could not renew identity: %k"
 msgstr "Kunne ikke fornye identitet: %k"
 
-#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1453
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1454
 msgid "Could not get new credentials to renew identity %s: %k"
 msgstr ""
 "Kunne ikke hente ny påloggingsinformasjon for å fornye identitet %s: %k"
 
-#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1493
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1494
 msgid "Could not erase identity: %k"
 msgstr "Kunne ikke slette identitet: %k"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]