[gnome-terminal] Updated Slovenian translationcommit e2c847b241ce87c3f0a057f2cee9f27ca013ed6e
Author: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>
Date:   Fri Feb 22 22:28:30 2013 +0100

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po |  293 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 145 insertions(+), 148 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 8fdedd0..af885fc 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -11,8 +11,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-terminal master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "terminal&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-01-31 17:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-01-31 22:19+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-02-22 08:56+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-02-22 22:27+0100\n"
 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: sl_SI\n"
@@ -26,7 +26,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../gnome-terminal.desktop.in.in.h:1 ../src/server.c:94
 #: ../src/terminal-accels.c:246 ../src/terminal.c:250
-#: ../src/terminal-window.c:1824
+#: ../src/terminal-window.c:1831
 msgid "Terminal"
 msgstr "Terminal"
 
@@ -38,11 +38,11 @@ msgstr "Uporabi ukazno vrstico"
 msgid "shell;prompt;command;commandline;"
 msgstr "lupina;ukaz;ukazna vrstica;terminal;"
 
-#: ../src/client.c:86
+#: ../src/client.c:88
 msgid "COMMAND"
 msgstr "UKAZ"
 
-#: ../src/client.c:91
+#: ../src/client.c:93
 #, c-format
 msgid ""
 "Commands:\n"
@@ -59,147 +59,147 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Uporaba \"%s UKAZ --help\" za več podrobnosti o ukazu.\n"
 
-#: ../src/client.c:189 ../src/terminal-options.c:669
+#: ../src/client.c:200 ../src/terminal-options.c:681
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is not a valid zoom factor"
 msgstr "\"%s\" ni veljavna vrednost približanja"
 
-#: ../src/client.c:320
+#: ../src/client.c:331
 msgid "Be quiet"
 msgstr "Brez sporočanja"
 
-#: ../src/client.c:331 ../src/terminal-options.c:1081
+#: ../src/client.c:342 ../src/terminal-options.c:1095
 msgid "Maximize the window"
 msgstr "Razpni okno"
 
-#: ../src/client.c:333 ../src/terminal-options.c:1090
+#: ../src/client.c:344 ../src/terminal-options.c:1104
 msgid "Full-screen the window"
 msgstr "Celozaslonsko okno"
 
-#: ../src/client.c:335 ../src/terminal-options.c:1099
+#: ../src/client.c:346 ../src/terminal-options.c:1113
 msgid ""
 "Set the window size; for example: 80x24, or 80x24+200+200 (COLSxROWS+X+Y)"
 msgstr ""
 "Določitev velikosti okna; primer: 80x24 ali 80x24+200+200 (VRSTICExSTOLPCI+X"
 "+Y)"
 
-#: ../src/client.c:336 ../src/terminal-options.c:1100
+#: ../src/client.c:347 ../src/terminal-options.c:1114
 msgid "GEOMETRY"
 msgstr "GEOMETRIJA"
 
-#: ../src/client.c:338 ../src/terminal-options.c:1108
+#: ../src/client.c:349 ../src/terminal-options.c:1122
 msgid "Set the window role"
 msgstr "Nastavi vlogo okna"
 
-#: ../src/client.c:338 ../src/terminal-options.c:1109
+#: ../src/client.c:349 ../src/terminal-options.c:1123
 msgid "ROLE"
 msgstr "VLOGA"
 
-#: ../src/client.c:344 ../src/terminal-options.c:1139
+#: ../src/client.c:355 ../src/terminal-options.c:1153
 msgid "Use the given profile instead of the default profile"
 msgstr "Uporabi podan profil namesto privzetega"
 
-#: ../src/client.c:345
+#: ../src/client.c:356
 msgid "UUID"
 msgstr "UUID"
 
-#: ../src/client.c:347 ../src/terminal-options.c:1148
+#: ../src/client.c:358 ../src/terminal-options.c:1162
 msgid "Set the terminal title"
 msgstr "Nastavi naziv terminala"
 
-#: ../src/client.c:347 ../src/terminal-options.c:1149
+#: ../src/client.c:358 ../src/terminal-options.c:1163
 msgid "TITLE"
 msgstr "NAZIV"
 
-#: ../src/client.c:349 ../src/terminal-options.c:1157
+#: ../src/client.c:360 ../src/terminal-options.c:1171
 msgid "Set the working directory"
 msgstr "Nastavi delovni imenik terminala"
 
-#: ../src/client.c:349 ../src/terminal-options.c:1158
+#: ../src/client.c:360 ../src/terminal-options.c:1172
 msgid "DIRNAME"
 msgstr "IMEIMENIKA"
 
-#: ../src/client.c:351 ../src/terminal-options.c:1166
+#: ../src/client.c:362 ../src/terminal-options.c:1180
 msgid "Set the terminal's zoom factor (1.0 = normal size)"
 msgstr "Nastavi približanje terminala (1.0 = običajna velikost)"
 
-#: ../src/client.c:352 ../src/terminal-options.c:1167
+#: ../src/client.c:363 ../src/terminal-options.c:1181
 msgid "ZOOM"
 msgstr "Približanje"
 
-#: ../src/client.c:358
+#: ../src/client.c:369
 msgid "Forward stdin"
 msgstr "Posreduj standardni vhod"
 
-#: ../src/client.c:360
+#: ../src/client.c:371
 msgid "Forward stdout"
 msgstr "Posreduj standardni izhod"
 
-#: ../src/client.c:362
+#: ../src/client.c:373
 msgid "Forward stderr"
 msgstr "Posreduj standardno napako"
 
-#: ../src/client.c:364
+#: ../src/client.c:375
 msgid "Forward file descriptor"
 msgstr "Posreduj opisovalnik datoteke"
 
-#: ../src/client.c:364
+#: ../src/client.c:375
 msgid "FD"
 msgstr "FD"
 
-#: ../src/client.c:370
+#: ../src/client.c:381
 msgid "Wait until the child exits"
 msgstr "Počakajte na končanje podrejenega opravila"
 
-#: ../src/client.c:380
+#: ../src/client.c:391
 msgid "GNOME Terminal Client"
 msgstr "Terminalski odjemalec GNOME"
 
-#: ../src/client.c:384
+#: ../src/client.c:395
 msgid "Global options:"
 msgstr "Splošne možnosti:"
 
-#: ../src/client.c:385
+#: ../src/client.c:396
 msgid "Show global options"
 msgstr "Pokaže splošne možnosti"
 
-#: ../src/client.c:393
+#: ../src/client.c:404
 msgid "Server options:"
 msgstr "Možnosti strežnika:"
 
-#: ../src/client.c:394
+#: ../src/client.c:405
 msgid "Show server options"
 msgstr "Pokaže možnosti strežnika"
 
-#: ../src/client.c:402
+#: ../src/client.c:413
 msgid "Window options:"
 msgstr "Možnosti okna:"
 
-#: ../src/client.c:403
+#: ../src/client.c:414
 msgid "Show window options"
 msgstr "Pokaži možnosti okna"
 
-#: ../src/client.c:411
+#: ../src/client.c:422
 msgid "Terminal options:"
 msgstr "Možnosti terminala:"
 
-#: ../src/client.c:412 ../src/terminal-options.c:1446
+#: ../src/client.c:423 ../src/terminal-options.c:1460
 msgid "Show terminal options"
 msgstr "Pokaži možnosti terminala"
 
-#: ../src/client.c:420
+#: ../src/client.c:431
 msgid "Exec options:"
 msgstr "Možnosti izvajanja:"
 
-#: ../src/client.c:421
+#: ../src/client.c:432
 msgid "Show exec options"
 msgstr "Prikaže možnosti izvajanja"
 
-#: ../src/client.c:429
+#: ../src/client.c:440
 msgid "Processing options:"
 msgstr "Možnosti opravil:"
 
-#: ../src/client.c:430
+#: ../src/client.c:441
 msgid "Show processing options"
 msgstr "Prikaže možnosti opravil"
 
@@ -231,7 +231,7 @@ msgstr "Poišči _nazaj"
 msgid "_Wrap around"
 msgstr "_Prelomi vrstice"
 
-#: ../src/migration.c:339 ../src/terminal-prefs.c:99
+#: ../src/migration.c:359 ../src/terminal-prefs.c:100
 msgid "Unnamed"
 msgstr "Neimenovan"
 
@@ -777,47 +777,47 @@ msgstr "Nabori _prikazani v meniju:"
 msgid "Encodings"
 msgstr "Kodiranja"
 
-#: ../src/profile-editor.c:46
+#: ../src/profile-editor.c:47
 msgid "Black on light yellow"
 msgstr "Črno na svetlo rumenem"
 
-#: ../src/profile-editor.c:50
+#: ../src/profile-editor.c:51
 msgid "Black on white"
 msgstr "Črno na belem"
 
-#: ../src/profile-editor.c:54
+#: ../src/profile-editor.c:55
 msgid "Gray on black"
 msgstr "Sivo na črnem"
 
-#: ../src/profile-editor.c:58
+#: ../src/profile-editor.c:59
 msgid "Green on black"
 msgstr "Zeleno na črnem"
 
-#: ../src/profile-editor.c:62
+#: ../src/profile-editor.c:63
 msgid "White on black"
 msgstr "Belo na črnem"
 
-#: ../src/profile-editor.c:410
+#: ../src/profile-editor.c:411
 #, c-format
 msgid "Error parsing command: %s"
 msgstr "Napaka med razčlenjevanjem ukaza: %s"
 
 #. This is the name of a colour scheme
-#: ../src/profile-editor.c:444 ../src/profile-preferences.ui.h:30
+#: ../src/profile-editor.c:445 ../src/profile-preferences.ui.h:30
 msgid "Custom"
 msgstr "Po meri"
 
-#: ../src/profile-editor.c:559
+#: ../src/profile-editor.c:560
 #, c-format
 msgid "Editing Profile “%s”"
 msgstr "Urejanje profila “%s”"
 
-#: ../src/profile-editor.c:739
+#: ../src/profile-editor.c:743
 #, c-format
 msgid "Choose Palette Color %d"
 msgstr "Izbor barve palete %d"
 
-#: ../src/profile-editor.c:743
+#: ../src/profile-editor.c:747
 #, c-format
 msgid "Palette entry %d"
 msgstr "Vnos palete %d"
@@ -1194,7 +1194,7 @@ msgstr "Oddalji"
 msgid "Normal Size"
 msgstr "Običajna velikost"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:179 ../src/terminal-window.c:3400
+#: ../src/terminal-accels.c:179 ../src/terminal-window.c:3406
 msgid "Set Title"
 msgstr "Določitev naziva okna"
 
@@ -1311,7 +1311,7 @@ msgstr "_Dejanje"
 msgid "Shortcut _Key"
 msgstr "_Tipkovna bližnjica"
 
-#: ../src/terminal-app.c:868
+#: ../src/terminal-app.c:577
 msgid "User Defined"
 msgstr "Prikrojeno"
 
@@ -1319,11 +1319,11 @@ msgstr "Prikrojeno"
 msgid "_Preferences"
 msgstr "_Možnosti"
 
-#: ../src/terminal-appmenu.ui.h:2 ../src/terminal-window.c:1627
+#: ../src/terminal-appmenu.ui.h:2 ../src/terminal-window.c:1633
 msgid "_Help"
 msgstr "Pomo_č"
 
-#: ../src/terminal-appmenu.ui.h:3 ../src/terminal-window.c:1743
+#: ../src/terminal-appmenu.ui.h:3 ../src/terminal-window.c:1749
 msgid "_About"
 msgstr "_O programu"
 
@@ -1530,40 +1530,40 @@ msgstr "Odpri program _Midnight Commander"
 msgid "Open the terminal file manager Midnight Commander"
 msgstr "V terminalu odpri program Midnight Commander"
 
-#: ../src/terminal-options.c:216
+#: ../src/terminal-options.c:224
 #, c-format
 msgid "Option \"%s\" is no longer supported in this version of gnome-terminal."
 msgstr "V tej različici terminala možnost \"%s\" ni več podprta."
 
-#: ../src/terminal-options.c:227 ../src/terminal-util.c:234
+#: ../src/terminal-options.c:235 ../src/terminal-util.c:234
 msgid "GNOME Terminal"
 msgstr "GNOME terminal"
 
-#: ../src/terminal-options.c:267
+#: ../src/terminal-options.c:275
 #, c-format
 msgid "Argument to \"%s\" is not a valid command: %s"
 msgstr "Argument za \"%s\" ni veljaven ukaz: %s"
 
-#: ../src/terminal-options.c:412
+#: ../src/terminal-options.c:424
 msgid "Two roles given for one window"
 msgstr "Dani sta dve vlogi za eno okno"
 
-#: ../src/terminal-options.c:433 ../src/terminal-options.c:466
+#: ../src/terminal-options.c:445 ../src/terminal-options.c:478
 #, c-format
 msgid "\"%s\" option given twice for the same window\n"
 msgstr "Možnost \"%s\" je za isto okno podana dvakrat\n"
 
-#: ../src/terminal-options.c:676
+#: ../src/terminal-options.c:688
 #, c-format
 msgid "Zoom factor \"%g\" is too small, using %g\n"
 msgstr "Določilo približanja \"%g\" je premajhno, zato bo uporabljeno %g\n"
 
-#: ../src/terminal-options.c:684
+#: ../src/terminal-options.c:696
 #, c-format
 msgid "Zoom factor \"%g\" is too large, using %g\n"
 msgstr "Določilo približanja \"%g\" je preveliko, zato bo uporabljeno %g\n"
 
-#: ../src/terminal-options.c:722
+#: ../src/terminal-options.c:734
 #, c-format
 msgid ""
 "Option \"%s\" requires specifying the command to run on the rest of the "
@@ -1572,15 +1572,15 @@ msgstr ""
 "Možnost \"%s\" zahteva navedbo ukaza, ki se požene na preostanku ukazne "
 "vrstice"
 
-#: ../src/terminal-options.c:858
+#: ../src/terminal-options.c:870
 msgid "Not a valid terminal config file."
 msgstr "Ni veljavna datoteka nastavitev terminala."
 
-#: ../src/terminal-options.c:871
+#: ../src/terminal-options.c:883
 msgid "Incompatible terminal config file version."
 msgstr "Nepodprta različica nastavitvene datoteke terminala."
 
-#: ../src/terminal-options.c:1010
+#: ../src/terminal-options.c:1024
 msgid ""
 "Do not register with the activation nameserver, do not re-use an active "
 "terminal"
@@ -1588,51 +1588,51 @@ msgstr ""
 "Ne vpiši se pri aktivacijskem imenskem strežniku in ne uporabi ponovno "
 "dejavnega terminala"
 
-#: ../src/terminal-options.c:1019
+#: ../src/terminal-options.c:1033
 msgid "Load a terminal configuration file"
 msgstr "Naloži nastavitveno datoteko terminala"
 
-#: ../src/terminal-options.c:1020
+#: ../src/terminal-options.c:1034
 msgid "FILE"
 msgstr "DATOTEKA"
 
-#: ../src/terminal-options.c:1041
+#: ../src/terminal-options.c:1055
 msgid "Open a new window containing a tab with the default profile"
 msgstr "Odpri novo okno, ki vsebuje zavihek s privzetim profilom"
 
-#: ../src/terminal-options.c:1050
+#: ../src/terminal-options.c:1064
 msgid "Open a new tab in the last-opened window with the default profile"
 msgstr "Odpri nov zavihek v zadnje odprtem oknu s privzetim profilom"
 
-#: ../src/terminal-options.c:1063
+#: ../src/terminal-options.c:1077
 msgid "Turn on the menubar"
 msgstr "Pokaži menijsko vrstico"
 
-#: ../src/terminal-options.c:1072
+#: ../src/terminal-options.c:1086
 msgid "Turn off the menubar"
 msgstr "Skrij menijsko vrstico"
 
-#: ../src/terminal-options.c:1117
+#: ../src/terminal-options.c:1131
 msgid "Set the last specified tab as the active one in its window"
 msgstr "Nastavi zadnji naveden zavihek kot dejaven v tem oknu"
 
-#: ../src/terminal-options.c:1130
+#: ../src/terminal-options.c:1144
 msgid "Execute the argument to this option inside the terminal"
 msgstr "Izvedi argument možnosti znotraj terminala"
 
-#: ../src/terminal-options.c:1140
+#: ../src/terminal-options.c:1154
 msgid "PROFILE-NAME"
 msgstr "IME-PROFILA"
 
-#: ../src/terminal-options.c:1428 ../src/terminal-options.c:1434
+#: ../src/terminal-options.c:1442 ../src/terminal-options.c:1448
 msgid "GNOME Terminal Emulator"
 msgstr "GNOME posnemovalnik terminala"
 
-#: ../src/terminal-options.c:1435
+#: ../src/terminal-options.c:1449
 msgid "Show GNOME Terminal options"
 msgstr "Pokaži možnosti GNOME terminala"
 
-#: ../src/terminal-options.c:1445
+#: ../src/terminal-options.c:1459
 msgid ""
 "Options to open new windows or terminal tabs; more than one of these may be "
 "specified:"
@@ -1640,7 +1640,7 @@ msgstr ""
 "Možnosti za odpiranje novih oken ali zavihkov terminala; določiti je mogoče "
 "več kot en predmet:"
 
-#: ../src/terminal-options.c:1454
+#: ../src/terminal-options.c:1468
 msgid ""
 "Window options; if used before the first --window or --tab argument, sets "
 "the default for all windows:"
@@ -1648,11 +1648,11 @@ msgstr ""
 "Možnosti okna; v primeru, da je uporabljena pred prvim --window ali --tab "
 "argumentom, je določilo privzeto za vsa okna:"
 
-#: ../src/terminal-options.c:1455
+#: ../src/terminal-options.c:1469
 msgid "Show per-window options"
 msgstr "Pokaži možnosti za vsako okno terminala"
 
-#: ../src/terminal-options.c:1463
+#: ../src/terminal-options.c:1477
 msgid ""
 "Terminal options; if used before the first --window or --tab argument, sets "
 "the default for all terminals:"
@@ -1660,32 +1660,32 @@ msgstr ""
 "Možnosti terminala; v primeru, da je uporabljena pred prvim --window ali --"
 "tab argumentom, je določilo privzeto za vse terminale:"
 
-#: ../src/terminal-options.c:1464
+#: ../src/terminal-options.c:1478
 msgid "Show per-terminal options"
 msgstr "Pokaži možnosti za vsak terminal"
 
-#: ../src/terminal-prefs.c:224
+#: ../src/terminal-prefs.c:227
 msgid "Click button to choose profile"
 msgstr "Kliknite gumb za izbiro profila"
 
-#: ../src/terminal-prefs.c:340
+#: ../src/terminal-prefs.c:341
 msgid "Profile list"
 msgstr "Seznam profilov"
 
-#: ../src/terminal-prefs.c:395
+#: ../src/terminal-prefs.c:396
 #, c-format
 msgid "Delete profile “%s”?"
 msgstr "Ali naj se izbriše profil “%s”?"
 
-#: ../src/terminal-prefs.c:411
+#: ../src/terminal-prefs.c:412
 msgid "Delete Profile"
 msgstr "Izbriši profil"
 
-#: ../src/terminal-prefs.c:705
+#: ../src/terminal-prefs.c:711
 msgid "Show"
 msgstr "Pokaži"
 
-#: ../src/terminal-prefs.c:716
+#: ../src/terminal-prefs.c:722
 msgid "_Encoding"
 msgstr "_Nabor znakov"
 
@@ -1799,201 +1799,201 @@ msgid "_%c. %s"
 msgstr "_%c. %s"
 
 #. Toplevel
-#: ../src/terminal-window.c:1619
+#: ../src/terminal-window.c:1625
 msgid "_File"
 msgstr "_Datoteka"
 
 #. File menu
-#: ../src/terminal-window.c:1620 ../src/terminal-window.c:1632
-#: ../src/terminal-window.c:1776
+#: ../src/terminal-window.c:1626 ../src/terminal-window.c:1638
+#: ../src/terminal-window.c:1782
 msgid "Open _Terminal"
 msgstr "Odpri _terminal"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1621 ../src/terminal-window.c:1635
-#: ../src/terminal-window.c:1779
+#: ../src/terminal-window.c:1627 ../src/terminal-window.c:1641
+#: ../src/terminal-window.c:1785
 msgid "Open Ta_b"
 msgstr "Odpri za_vihek"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1622
+#: ../src/terminal-window.c:1628
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Uredi"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1623
+#: ../src/terminal-window.c:1629
 msgid "_View"
 msgstr "Po_gled"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1624
+#: ../src/terminal-window.c:1630
 msgid "_Search"
 msgstr "_Poišči"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1625
+#: ../src/terminal-window.c:1631
 msgid "_Terminal"
 msgstr "_Terminal"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1626
+#: ../src/terminal-window.c:1632
 msgid "Ta_bs"
 msgstr "_Zavihki"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1638
+#: ../src/terminal-window.c:1644
 msgid "New _Profile…"
 msgstr "Nov _profil ..."
 
-#: ../src/terminal-window.c:1641
+#: ../src/terminal-window.c:1647
 msgid "_Save Contents"
 msgstr "_Shrani vsebino"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1644
+#: ../src/terminal-window.c:1650
 msgid "C_lose Tab"
 msgstr "Zapri _zavihek"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1647
+#: ../src/terminal-window.c:1653
 msgid "_Close Window"
 msgstr "_Zapri okno"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1658 ../src/terminal-window.c:1773
+#: ../src/terminal-window.c:1664 ../src/terminal-window.c:1779
 msgid "Paste _Filenames"
 msgstr "Kopiraj _datotečna imena"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1664
+#: ../src/terminal-window.c:1670
 msgid "Pre_ferences…"
 msgstr "_Možnosti ..."
 
-#: ../src/terminal-window.c:1667
+#: ../src/terminal-window.c:1673
 msgid "_Profile Preferences…"
 msgstr "Možnosti _profila ..."
 
 #. Search menu
-#: ../src/terminal-window.c:1683
-msgid "_Find..."
+#: ../src/terminal-window.c:1689
+msgid "_Find…"
 msgstr "_Najdi ..."
 
-#: ../src/terminal-window.c:1686
+#: ../src/terminal-window.c:1692
 msgid "Find Ne_xt"
 msgstr "Najdi _naslednje"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1689
+#: ../src/terminal-window.c:1695
 msgid "Find Pre_vious"
 msgstr "Najdi _predhodne"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1692
+#: ../src/terminal-window.c:1698
 msgid "_Clear Highlight"
 msgstr "_Počisti poudarjanje"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1696
+#: ../src/terminal-window.c:1702
 msgid "Go to _Line..."
 msgstr "Skoči v _vrstico ..."
 
-#: ../src/terminal-window.c:1699
+#: ../src/terminal-window.c:1705
 msgid "_Incremental Search..."
 msgstr "_Postopno iskanje ..."
 
 #. Terminal menu
-#: ../src/terminal-window.c:1705
+#: ../src/terminal-window.c:1711
 msgid "Change _Profile"
 msgstr "Zamenjaj _profil"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1706
+#: ../src/terminal-window.c:1712
 msgid "_Set Title…"
 msgstr "_Določi naziv okna ..."
 
-#: ../src/terminal-window.c:1709
+#: ../src/terminal-window.c:1715
 msgid "Set _Character Encoding"
 msgstr "Določi nabor _znakov"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1710
+#: ../src/terminal-window.c:1716
 msgid "_Reset"
 msgstr "_Ponastavi"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1713
+#: ../src/terminal-window.c:1719
 msgid "Reset and C_lear"
 msgstr "Ponastavi in _počisti"
 
 #. Terminal/Encodings menu
-#: ../src/terminal-window.c:1718
+#: ../src/terminal-window.c:1724
 msgid "_Add or Remove…"
 msgstr "_Dodaj ali odstrani ..."
 
 #. Tabs menu
-#: ../src/terminal-window.c:1723
+#: ../src/terminal-window.c:1729
 msgid "_Previous Tab"
 msgstr "_Predhodni zavihek"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1726
+#: ../src/terminal-window.c:1732
 msgid "_Next Tab"
 msgstr "_Naslednji zavihek"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1729
+#: ../src/terminal-window.c:1735
 msgid "Move Tab _Left"
 msgstr "Premakni zavihek _levo"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1732
+#: ../src/terminal-window.c:1738
 msgid "Move Tab _Right"
 msgstr "Premakni zavihek _desno"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1735
+#: ../src/terminal-window.c:1741
 msgid "_Detach tab"
 msgstr "_Odpni zavihek"
 
 #. Help menu
-#: ../src/terminal-window.c:1740
+#: ../src/terminal-window.c:1746
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Vsebina"
 
 #. Popup menu
-#: ../src/terminal-window.c:1748
+#: ../src/terminal-window.c:1754
 msgid "_Send Mail To…"
 msgstr "_Pošlji pošto za ..."
 
-#: ../src/terminal-window.c:1751
+#: ../src/terminal-window.c:1757
 msgid "_Copy E-mail Address"
 msgstr "_Kopiraj e-poštni naslov"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1754
+#: ../src/terminal-window.c:1760
 msgid "C_all To…"
 msgstr "Klic za ..."
 
-#: ../src/terminal-window.c:1757
+#: ../src/terminal-window.c:1763
 msgid "_Copy Call Address"
 msgstr "_Kopiraj klicni naslov"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1760
+#: ../src/terminal-window.c:1766
 msgid "_Open Link"
 msgstr "_Odpri povezavo"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1763
+#: ../src/terminal-window.c:1769
 msgid "_Copy Link Address"
 msgstr "_Kopiraj naslov povezave"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1766
+#: ../src/terminal-window.c:1772
 msgid "P_rofiles"
 msgstr "P_rofili"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1782
+#: ../src/terminal-window.c:1788
 msgid "L_eave Full Screen"
 msgstr "_Zapusti celozaslonski način"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1785
+#: ../src/terminal-window.c:1791
 msgid "_Input Methods"
 msgstr "_Načini vnosa"
 
 #. View Menu
-#: ../src/terminal-window.c:1791
+#: ../src/terminal-window.c:1797
 msgid "Show _Menubar"
 msgstr "Pokaži _menijsko vrstico"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1795
+#: ../src/terminal-window.c:1801
 msgid "_Full Screen"
 msgstr "_Celozaslonski način"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2860
+#: ../src/terminal-window.c:2866
 msgid "Close this window?"
 msgstr "Zapri to okno?"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2860
+#: ../src/terminal-window.c:2866
 msgid "Close this terminal?"
 msgstr "Ali naj se okno terminala zapre?"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2864
+#: ../src/terminal-window.c:2870
 msgid ""
 "There are still processes running in some terminals in this window. Closing "
 "the window will kill all of them."
@@ -2001,7 +2001,7 @@ msgstr ""
 "Še vedno so dejavna opravila v terminalih tega okna. Z zapiranjem okna se "
 "vstavijo tudi nedokončana."
 
-#: ../src/terminal-window.c:2868
+#: ../src/terminal-window.c:2874
 msgid ""
 "There is still a process running in this terminal. Closing the terminal will "
 "kill it."
@@ -2009,25 +2009,22 @@ msgstr ""
 "Še vedno so dejavna opravila v terminalu. Z zapiranjem terminala se vstavijo "
 "tudi nedokončana."
 
-#: ../src/terminal-window.c:2873
+#: ../src/terminal-window.c:2879
 msgid "C_lose Window"
 msgstr "_Zapri okno"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2873
+#: ../src/terminal-window.c:2879
 msgid "C_lose Terminal"
 msgstr "_Zapri terminal"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2946
+#: ../src/terminal-window.c:2952
 msgid "Could not save contents"
 msgstr "Ni mogoče shraniti vsebine"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2970
-msgid "Save as..."
+#: ../src/terminal-window.c:2976
+msgid "Save as…"
 msgstr "Shrani kot ..."
 
-#: ../src/terminal-window.c:3417
+#: ../src/terminal-window.c:3423
 msgid "_Title:"
 msgstr "_Naziv:"
-
-#~ msgid "Keyboard Shortcuts"
-#~ msgstr "Tipkovne bližnjice"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]