[gnome-online-accounts] Updated Czech translationcommit 25f88bc267da4dc2f2f745bffecb9fc46514a1c9
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Fri Feb 22 21:18:55 2013 +0100

    Updated Czech translation

 po/cs.po |  568 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------
 1 files changed, 392 insertions(+), 176 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 49447f7..8f6b932 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -1,15 +1,16 @@
 # Czech translation for gnome-online-accounts.
 # Copyright (C) 2011 gnome-online-accounts's COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the gnome-online-accounts package.
-# Marek Černocký <marek manet cz>, 2011, 2012.
+#
+# Marek Černocký <marek manet cz>, 2011, 2012, 2013.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-online-accounts master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "online-accounts&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-05 12:10+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-10-03 09:34+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-02-14 19:23+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-02-22 21:11+0100\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -17,306 +18,444 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
 
 #. shut up -Wunused-but-set-variable
-#: ../src/daemon/goadaemon.c:211
+#: ../data/goa-daemon.desktop.in.in.h:1 ../src/daemon/goadaemon.c:212
 msgid "Online Accounts"
 msgstr "Ǔčty on-line"
 
+#: ../data/goa-daemon.desktop.in.in.h:2
+msgid "Provides the org.gnome.OnlinesAccounts name on the session bus"
+msgstr "Poskytuje název org.gnome.OnlinesAccounts na sběrnici sezení"
+
 #. TODO: more specific
-#: ../src/daemon/goadaemon.c:801 ../src/daemon/goadaemon.c:1146
+#: ../src/daemon/goadaemon.c:802 ../src/daemon/goadaemon.c:1150
 #, c-format
 msgid "Failed to find a provider for: %s"
 msgstr "Selhalo vyhledání poskytovatele pro: %s"
 
-#: ../src/daemon/goadaemon.c:990
+#: ../src/daemon/goadaemon.c:992
 msgid "An online account needs attention"
 msgstr "Účet on-line si žádá vaši pozornost"
 
-#: ../src/daemon/goadaemon.c:997
+#: ../src/daemon/goadaemon.c:1001
 msgid "Open Online Accounts..."
 msgstr "Otevřít účty on-line…"
 
 #. TODO: more specific
-#: ../src/daemon/goadaemon.c:1134
+#: ../src/daemon/goadaemon.c:1138
 msgid "ProviderType property is not set for account"
 msgstr "Pro účet není nastavena vlastnost ProviderType (typ poskytovatele)"
 
 #. TODO: more specific
-#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:204 ../src/goabackend/goahttpclient.c:147
+#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:214 ../src/goabackend/goahttpclient.c:155
 #, c-format
 msgid "Code: %u - Unexpected response from server"
 msgstr "Kód: %u – neočekávaná odpověď od serveru"
 
 #. TODO: more specific
-#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:220
+#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:240
 #, c-format
 msgid "Failed to parse autodiscover response XML"
 msgstr "Selhalo zpracování odpovědi automatického vyhledávání v XML"
 
 #. TODO: more specific
-#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:230
+#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:250
 #, c-format
 msgid "Failed to find Autodiscover element"
 msgstr "Selhalo vyhledání prvku Autodiscover"
 
 #. TODO: more specific
-#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:244
+#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:264
 #, c-format
 msgid "Failed to find Response element"
 msgstr "Selhalo vyhledání prvku Response"
 
 #. TODO: more specific
-#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:258
+#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:278
 #, c-format
 msgid "Failed to find Account element"
 msgstr "Selhalo vyhledání prvku Account"
 
 #. TODO: more specific
-#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:275
+#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:295
 #, c-format
 msgid "Failed to find ASUrl and OABUrl in autodiscover response"
 msgstr "Selhalo vyhledání ASUrl a OABUrl v odpovědi automatického vyhledávání"
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:78
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:79
 msgid "Microsoft Exchange"
 msgstr "Microsoft Exchange"
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:279
-#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:579
-#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1523
-#: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:1545
-#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:325
-#, c-format
-msgid "Credentials not found in keyring (%s, %d): "
-msgstr "Pověření nebylo nalezeno v klíčence (%s, %d): "
-
 #. TODO: more specific
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:297
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:924
-#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:598
-#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:777
-#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:345
-#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:996
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:308
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:1019
+#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:596
+#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:783
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:364
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:1121
+#, c-format
+msgid "Did not find password with identity `%s' in credentials"
+msgstr "V pověřeních nebylo nalezeno heslo s identitou „%s“"
+
+#. Translators: the first %s is the username
+#. * (eg., debarshi ray gmail com or rishi), and the
+#. * (%s, %d) is the error domain and code.
+#.
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:336
+#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:619
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:387
 #, c-format
-msgid "Did not find password with username `%s' in credentials"
-msgstr "V pověřeních nebylo nalezeno heslo s uživatelským jménem „%s“"
+msgid "Invalid password with username `%s' (%s, %d): "
+msgstr "Neplatné heslo se jménem uživatele „%s“ (%s, %d):"
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:487
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:501
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:635
 msgid "_E-mail"
 msgstr "_E-mail"
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:488
-#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:568
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:502
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:655
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:687
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:613
 msgid "_Password"
 msgstr "_Heslo"
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:491
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:505
 msgid "_Custom"
 msgstr "_Vlastní"
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:510
-#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1117
-#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:567
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:524
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:654
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:686
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1128
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:612
 msgid "User_name"
 msgstr "Uživatelské j_méno"
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:511
-#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:566
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:525
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:611
 msgid "_Server"
 msgstr "_Server"
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:595
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:761
-#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1510
-#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1049
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:555
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:731
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1153
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:642
+msgid "Connecting…"
+msgstr "Připojuje se…"
+
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:643
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:837
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:890
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:924
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1012
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1258
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1328
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1544
+#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1048
 #: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:1041
-#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:658
-#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:838
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:736
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:945
 #, c-format
 msgid "Dialog was dismissed"
 msgstr "Dialogové okno bylo zavřeno"
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:631
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:788
-msgid "Error connecting to Microsoft Exchange server"
-msgstr "Chyba připojování k serveru Macrosoft Exchange"
-
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:638
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:796
-#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1616
-#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:703
-#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:867
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:680
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:865
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:954
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1043
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1282
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1353
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:775
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:966
+#, c-format
+msgid "Dialog was dismissed (%s, %d): "
+msgstr "Dialogové okno bylo zavřeno (%s, %d): "
+
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:693
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:967
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1056
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:788
+msgid "_Ignore"
+msgstr "_Ignorovat"
+
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:698
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:884
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:972
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1061
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1301
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1372
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1653
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:793
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:985
 msgid "_Try Again"
 msgstr "Zkusi_t znovu"
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:847
-#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:389
-#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:661
-#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1685
-#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:919
-#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:403
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:703
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:877
+msgid "Error connecting to Microsoft Exchange server"
+msgstr "Chyba připojování k serveru Macrosoft Exchange"
+
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:939
+#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:397
+#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:664
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1724
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:1041
+#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:410
 msgid "Use for"
 msgstr "Použít pro"
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:849
-#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:663
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:941
+#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:666
 msgid "_Mail"
 msgstr "_Pošta"
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:854
-#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:668
-#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:921
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:946
+#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:671
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:1043
 msgid "Cale_ndar"
 msgstr "Kale_ndář"
 
-#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:859
-#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:673
-#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:926
+#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:951
+#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:676
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:1048
 msgid "_Contacts"
 msgstr "_Kontakty"
 
-#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:79
+#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:81
 msgid "Facebook"
 msgstr "Facebook"
 
 #. Translators: the %d is a HTTP status code and the %s is a textual description of it
-#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:193
-#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:188
-#: ../src/goabackend/goatwitterprovider.c:160
-#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:176
-#: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:163
+#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:201
+#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:196
+#: ../src/goabackend/goatwitterprovider.c:162
+#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:183
+#: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:165
 #, c-format
 msgid "Expected status 200 when requesting guid, instead got status %d (%s)"
 msgstr ""
 "Při požadavku na guid očekáván stavový kód 200, ale místo toho obdržen %d "
 "(%s)"
 
-#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:205
-#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:181
-#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:200
+#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:213
+#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:191
+#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:208
 #: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:616
-#: ../src/goabackend/goatwitterprovider.c:172
-#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:188
-#: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:175
+#: ../src/goabackend/goatwitterprovider.c:174
+#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:195
+#: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:177
 msgid "Error parsing response as JSON: "
 msgstr "Chyba při zpracování odpovědi jako JSON: "
 
-#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:216
-#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:199
+#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:224
+#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:206
 #, c-format
 msgid "Didn't find id member in JSON data"
 msgstr "Nebyla nalezena položka id v datech JSON"
 
-#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:225
-#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:211
+#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:233
+#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:219
 #, c-format
 msgid "Didn't find email member in JSON data"
 msgstr "Nebyla nalezena položka email v datech JSON"
 
-#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:391
-#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:678
-#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:405
+#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:399
+#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:681
+#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:412
 msgid "C_hat"
 msgstr "Disk_uze"
 
-#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:78
+#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:82
 msgid "Flickr"
 msgstr "Flickr"
 
-#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:169
+#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:179
 #, c-format
 msgid "Expected status 200 when requesting user id, instead got status %d (%s)"
 msgstr ""
 "Při požadavku na id očekáván stavový kód 200, ale místo toho obdržen %d (%s)"
 
-#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:192
+#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:202
 #, c-format
 msgid "Didn't find user member in JSON data"
 msgstr "Nebyla nalezena položka user (uživatel) v datech JSON"
 
-#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:201
+#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:211
 #, c-format
 msgid "Didn't find user.id member in JSON data"
 msgstr "Nebyla nalezena položka user.id (id uživatele) v datech JSON"
 
-#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:210
+#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:220
 #, c-format
 msgid "Didn't find user.username member in JSON data"
 msgstr "Nebyla nalezena položka user.username (jméno uživatele) v datech JSON"
 
-#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:219
+#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:229
 #, c-format
 msgid "Didn't find user.username._content member in JSON data"
 msgstr "Nebyla nalezena položka user.username._content v datech JSON"
 
-#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:296
+#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:306
 msgid "Your system time is invalid. Check your date and time settings."
 msgstr "Vás systémový čas je neplatný. Zkontrolujte své nastavení data a času."
 
-#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:83
+#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:408
+msgid "_Photos"
+msgstr "_Fotografie"
+
+#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:85
 msgid "Google"
 msgstr "Google"
 
-#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:616
-#, c-format
-msgid "Invalid password with username `%s' (%s, %d): "
-msgstr "Neplatné heslo se jménem uživatele „%s“ (%s, %d):"
-
-#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:683
-#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:410
+#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:686
+#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:417
 msgid "_Documents"
 msgstr "_Dokumenty"
 
-#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:86
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:82
+msgid "IMAP and SMTP"
+msgstr "IMAP a SMTP"
+
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:350
+#, c-format
+msgid "Did not find imap-password with identity `%s' in credentials"
+msgstr "V pověřeních nebylo nalezeno heslo pro IMAP s identitou „%s“"
+
+#. Translators: the first %s is the IMAP
+#. * username (eg., rishi), and the (%s, %d)
+#. * is the error domain and code.
+#.
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:379
+#, c-format
+msgid "Invalid imap-password with username `%s' (%s, %d): "
+msgstr "Neplatné heslo pro IMAP se jménem uživatele „%s“ (%s, %d):"
+
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:397
+#, c-format
+msgid "Did not find smtp-password with identity `%s' in credentials"
+msgstr "V pověřeních nebylo nalezeno heslo pro SMTP s identitou „%s“"
+
+#. Translators: the first %s is the SMTP
+#. * username (eg., rishi), and the (%s, %d)
+#. * is the error domain and code.
+#.
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:428
+#, c-format
+msgid "Invalid smtp-password with username `%s' (%s, %d): "
+msgstr "Neplatné heslo pro SMTP se jménem uživatele „%s“ (%s, %d):"
+
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:636
+msgid "_Name"
+msgstr "_Název"
+
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:653
+msgid "IMAP _Server"
+msgstr "_Server IMAP"
+
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:660
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:692
+msgid "_Encryption"
+msgstr "Ši_frování"
+
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:663
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:695
+msgid "None"
+msgstr "Žádné"
+
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:666
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:698
+msgid "STARTTLS after connecting"
+msgstr "STARTTLS po připojení"
+
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:669
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:701
+msgid "SSL on a dedicated port"
+msgstr "SSL na vyhrazeném portu"
+
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:685
+msgid "SMTP _Server"
+msgstr "_Server SMTP"
+
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:977
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1294
+msgid "Error connecting to IMAP server"
+msgstr "Chyba připojování k serveru IMAP"
+
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1066
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1365
+msgid "Error connecting to SMTP server"
+msgstr "Chyba připojování k serveru SMTP"
+
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1470
+msgid "E-mail"
+msgstr "E-mail"
+
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1474
+msgid "Name"
+msgstr "Název"
+
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1484
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1487
+msgid "IMAP"
+msgstr "IMAP"
+
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1498
+#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1501
+msgid "SMTP"
+msgstr "SMTP"
+
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:87
 msgid "Enterprise Login (Kerberos)"
 msgstr "Podnikové přihlášení (Kerberos)"
 
-#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:441
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:449
 msgid "Identity service returned invalid key"
 msgstr "Služba identit vrátila neplatný klíč"
 
-#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:707
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:715
 #, c-format
 msgid "Could not find saved credentials for principal `%s' in keyring"
 msgstr "V klíčence nelze najít uložená pověření pro principal „%s“"
 
-#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:717
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:725
 #, c-format
 msgid "Did not find password for principal `%s' in credentials"
 msgstr "V pověřeních nebylo nalezeno heslo pro principal „%s“"
 
-#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1109
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1120
 msgid "_Domain"
 msgstr "_Doména"
 
-#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1110
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1121
 msgid "Enterprise domain or realm name"
 msgstr "Název podnikové domény nebo sféry"
 
-#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1321
-#: ../src/goaidentity/goaidentityservice.c:1082
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1353
+#: ../src/goaidentity/goaidentityservice.c:1084
 msgid "Log In to Realm"
 msgstr "Přihlášení do sféry"
 
-#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1322
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1354
 msgid "Please enter your password below."
 msgstr "Níže prosím zadejte své heslo"
 
-#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1323
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1355
 msgid "Remember this password"
 msgstr "Zapamatovat toto heslo"
 
-#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1462
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1494
 #, c-format
 msgid "The domain is not valid"
 msgstr "Doména není platná"
 
-#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1611
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1648
 msgid "Error connecting to enterprise identity server"
 msgstr "Chyba připojování k serveru s podnikovými identitami"
 
-#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1687
+#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1726
 msgid "Network _Resources"
 msgstr "Síťové p_rostředky"
 
@@ -340,14 +479,14 @@ msgstr "Nebyl nalezen access_token v datech ne-JSON"
 msgid "Didn't find access_token in JSON data"
 msgstr "Nebyl nalezen access_token v datech JSON"
 
-#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:838
-#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:877
+#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:835
+#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:875
 #, c-format
 msgid "Authorization response was \"%s\""
 msgstr "Odezva autorizace byla „%s“"
 
 #. Translators: The verb "Paste" is used when asking the user to paste a string from a web browser window
-#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:983
+#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:981
 #, c-format
 msgid ""
 "Paste authorization code obtained from the <a href=\"%s\">authorization "
@@ -355,40 +494,34 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Vložte autorizační kód získaný z <a href=\"%s\">autorizační stránky</a>:"
 
-#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1075
+#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1074
 #: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:1072
 msgid "Error getting an Access Token: "
 msgstr "Chyba při získávání přístupového tiketu: "
 
-#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1090
+#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1089
 #: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:1085
 msgid "Error getting identity: "
 msgstr "Chyba při získávání identity: "
 
-#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1379
+#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1378
 #: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:1390
 #, c-format
 msgid "Was asked to login as %s, but logged in as %s"
 msgstr ""
 "Bylo žádáno o přihlášení jako %s, ale bylo provedeno přihlášení jako %s"
 
-#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1552
+#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1549
 #, c-format
 msgid "Credentials do not contain access_token"
 msgstr "Pověření neobsahuje access_token"
 
-#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1591
-#: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:1620
+#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1588
+#: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:1618
 #, c-format
 msgid "Failed to refresh access token (%s, %d): "
 msgstr "Selhalo občerstvení přístupového tiketu (%s, %d): "
 
-#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1628
-#: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:1652
-#, c-format
-msgid "Error storing credentials in keyring (%s, %d): "
-msgstr "Chyba ukládání pověření do klíčenky (%s, %d): "
-
 #: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:609
 #, c-format
 msgid "Missing access_token or access_token_secret headers in response"
@@ -418,39 +551,86 @@ msgstr "V odpovědi schází hlavičky request_token nebo request_token_secre"
 msgid "Paste token obtained from the <a href=\"%s\">authorization page</a>:"
 msgstr "Vložte tiket získaný z <a href=\"%s\">autorizační stránky</a>:"
 
-#: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:1576
+#: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:1574
 #, c-format
 msgid "Credentials do not contain access_token or access_token_secret"
 msgstr "Pověření neobsahuje contain access_token nebo access_token_secret"
 
-#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:83
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:84
 msgid "ownCloud"
 msgstr "ownCloud"
 
-#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:696
-#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:859
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:798
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:978
 msgid "Error connecting to ownCloud server"
 msgstr "Chyba připojování k serveru ownCloud"
 
-#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:931
+#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:1053
 msgid "_Files"
 msgstr "_Soubory"
 
-#: ../src/goabackend/goaprovider.c:554
+#: ../src/goabackend/goaprovider.c:579
 #, c-format
 msgid "ensure_credentials_sync is not implemented on type %s"
 msgstr "ensure_credentials_sync není implementováno na typu %s"
 
-#: ../src/goabackend/goatwitterprovider.c:78
+#. TODO: more specific
+#: ../src/goabackend/goasmtpauthplain.c:372
+#, c-format
+msgid "Did not find smtp-password in credentials"
+msgstr "V pověřeních nebylo nalezeno heslo pro SMTP"
+
+#. TODO: more specific
+#: ../src/goabackend/goasmtpauthplain.c:383
+#, c-format
+msgid "Cannot do SMTP PLAIN without a password"
+msgstr "Nelze autentizovat pomocí SMTP PLAIN bez hesla"
+
+#. TODO: more specific
+#: ../src/goabackend/goasmtpauthplain.c:402
+#, c-format
+msgid "org.gnome.OnlineAccounts.Mail is not available"
+msgstr "org.gnome.OnlineAccounts.Mail není dostupný"
+
+#. TODO: more specific
+#: ../src/goabackend/goasmtpauthplain.c:412
+#, c-format
+msgid "Failed to parse email address"
+msgstr "Selhalo zpracování e-mailové adresy"
+
+#. TODO: more specific
+#: ../src/goabackend/goasmtpauthplain.c:424
+#, c-format
+msgid "Cannot do SMTP PLAIN without a domain"
+msgstr "Nelze autentizovat pomocí SMTP PLAIN bez domény"
+
+#. TODO: more specific
+#: ../src/goabackend/goasmtpauthplain.c:438
+#, c-format
+msgid "Service not available"
+msgstr "Služba není dostupná"
+
+#: ../src/goabackend/goasmtpauthplain.c:475
+#, c-format
+msgid "Server does not support PLAIN"
+msgstr "Server nepodporuje autentizaci PLAIN"
+
+#. TODO: more specific
+#: ../src/goabackend/goasmtpauthplain.c:505
+#, c-format
+msgid "Authentication failed"
+msgstr "Autentizace selhala"
+
+#: ../src/goabackend/goatwitterprovider.c:80
 msgid "Twitter"
 msgstr "Twitter"
 
-#: ../src/goabackend/goatwitterprovider.c:183
+#: ../src/goabackend/goatwitterprovider.c:185
 #, c-format
 msgid "Didn't find id_str member in JSON data"
 msgstr "Nebyla nalezena položka id_str (id řetězce) v datech JSON"
 
-#: ../src/goabackend/goatwitterprovider.c:192
+#: ../src/goabackend/goatwitterprovider.c:194
 #, c-format
 msgid "Didn't find screen_name member in JSON data"
 msgstr "Nebyla nalezena položka screen_name (název obrazovky) v datech JSON"
@@ -467,77 +647,113 @@ msgid "%s account"
 msgstr "Účet %s"
 
 #. TODO: more specific
-#: ../src/goabackend/goautils.c:147
+#: ../src/goabackend/goautils.c:150
 msgid "Failed to delete credentials from the keyring"
 msgstr "Selhalo smazání pověření z klíčenky"
 
 #. TODO: more specific
-#: ../src/goabackend/goautils.c:195
+#: ../src/goabackend/goautils.c:202
 msgid "Failed to retrieve credentials from the keyring"
 msgstr "Selhalo získání pověření z klíčenky"
 
-#: ../src/goabackend/goautils.c:206
+#. TODO: more specific
+#: ../src/goabackend/goautils.c:212
+msgid "No credentials found in the keyring"
+msgstr "V klíčence se nenachází žádná pověření"
+
+#: ../src/goabackend/goautils.c:225
 msgid "Error parsing result obtained from the keyring: "
 msgstr "Chyba analýzy výsledku získaného z klíčenky: "
 
 #. Translators: The %s is the type of the provider, e.g. 'google' or 'yahoo'
-#: ../src/goabackend/goautils.c:248
+#: ../src/goabackend/goautils.c:268
 #, c-format
 msgid "GOA %s credentials for identity %s"
 msgstr "Pověření %s od GOA pro identitu %s"
 
 #. TODO: more specific
-#: ../src/goabackend/goautils.c:264
+#: ../src/goabackend/goautils.c:285
 msgid "Failed to store credentials in the keyring"
 msgstr "Selhalo uložení pověření do klíčenky"
 
+#: ../src/goabackend/goautils.c:506
+msgid "The signing certificate authority is not known."
+msgstr "Podepisující certifikační autorita není známa."
+
+#: ../src/goabackend/goautils.c:510
+msgid ""
+"The certificate does not match the expected identity of the site that it was "
+"retrieved from."
+msgstr ""
+"Certifikát neodpovídá očekávané identitě serveru, ze kterého byl získán."
+
+#: ../src/goabackend/goautils.c:515
+msgid "The certificate's activation time is still in the future."
+msgstr "Čas aktivace certifikátu se zatím nachází v budoucnosti."
+
+#: ../src/goabackend/goautils.c:519
+msgid "The certificate has expired."
+msgstr "Certifikátu vypršela platnost."
+
+#: ../src/goabackend/goautils.c:523
+msgid "The certificate has been revoked."
+msgstr "Certifikát byl odvolán."
+
+#: ../src/goabackend/goautils.c:527
+msgid "The certificate's algorithm is considered insecure."
+msgstr "Algoritmus certifikátu není považován za bezpečný."
+
+#: ../src/goabackend/goautils.c:531
+msgid "Invalid certificate."
+msgstr "Neplatný certifikát."
+
 #. translators: %s here is the address of the web page
-#: ../src/goabackend/goawebview.c:75
+#: ../src/goabackend/goawebview.c:74
 #, c-format
 msgid "Loading “%s”…"
 msgstr "Načítá se „%s“…"
 
-#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:82
+#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:83
 msgid "Windows Live"
 msgstr "Windows Live"
 
-#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:210
+#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:217
 #, c-format
 msgid "Didn't find account email member in JSON data"
 msgstr "Nebyla nalezena položka email v datech JSON"
 
-#: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:78
+#: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:80
 msgid "Yahoo"
 msgstr "Yahoo"
 
-#: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:186
+#: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:188
 #, c-format
 msgid "Didn't find guid member in JSON data"
 msgstr "Nebyla nalezena položka guid v datech JSON"
 
-#: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:196
+#: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:198
 #, c-format
 msgid "Didn't find value member in JSON data"
 msgstr "Nebyla nalezena položka value (hodnota) v datech JSON"
 
-#: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:222
+#: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:224
 #, c-format
 msgid "Expected status 200 when requesting name, instead got status %d (%s)"
 msgstr ""
 "Při požadavku na jméno očekáván stavový kód 200, ale místo toho obdržen %d "
 "(%s)"
 
-#: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:235
+#: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:237
 msgid "Error parsing usercard response as JSON: "
 msgstr ""
 "Chyba při zpracování odpovědi v podobě uživatelské karty jako formátu JSON: "
 
-#: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:246
+#: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:248
 #, c-format
 msgid "Didn't find profile member in JSON data"
 msgstr "Nebyla nalezena položka profile (profil) v datech JSON"
 
-#: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:256
+#: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:258
 #, c-format
 msgid "Didn't find nickname member in JSON data"
 msgstr "Nebyla nalezena položka nickname (přezdívka) v datech JSON"
@@ -550,76 +766,76 @@ msgstr "Čas"
 msgid "Time to fire"
 msgstr "Čas spuštění"
 
-#: ../src/goaidentity/goaidentityservice.c:375
+#: ../src/goaidentity/goaidentityservice.c:377
 msgid "initial secret passed before secret key exchange"
 msgstr "počáteční tajné heslo předané před výměnou tajných klíčů"
 
-#: ../src/goaidentity/goaidentityservice.c:567
+#: ../src/goaidentity/goaidentityservice.c:569
 msgid "Initial secret key is invalid"
 msgstr "Počáteční tajný klíč je neplatný"
 
-#: ../src/goaidentity/goaidentityservice.c:1087
+#: ../src/goaidentity/goaidentityservice.c:1089
 #, c-format
 msgid "The network realm %s needs some information to sign you in."
 msgstr ""
 "Síťová sféra %s potřebuje některé informace, abyste mohli být přihlášeni."
 
-#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:271
-#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:280
-#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:607
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:272
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:281
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:608
 msgid "Could not find identity in credential cache: %k"
 msgstr "Nelze najít identitu v mezipaměti pověření: %k"
 
-#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:620
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:621
 msgid "Could not find identity credentials in cache: %k"
 msgstr "Nelze najít pověření identity v mezipaměti: %k"
 
-#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:658
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:659
 msgid "Could not sift through identity credentials in cache: %k"
 msgstr "Nelze prohledat pověření identit v mezipaměti: %k"
 
-#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:675
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:676
 msgid "Could not finish up sifting through identity credentials in cache: %k"
 msgstr "Nelze dokončit prohledání pověření identit v mezipaměti: %k"
 
-#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1013
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1014
 #, c-format
 msgid "No associated identification found"
 msgstr "Nebyla nalezena žádná přidružená identifikace"
 
-#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1094
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1095
 msgid "Could not create credential cache: %k"
 msgstr "Nelze vytvořit mezipaměť pověření: %k"
 
-#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1128
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1129
 msgid "Could not initialize credentials cache: %k"
 msgstr "Nelze inicializovat mezipaměť pověření: %k"
 
-#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1147
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1148
 msgid "Could not store new credentials in credentials cache: %k"
 msgstr "Nelze uložit nová pověření do mezipaměti pověření: %k"
 
-#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1424
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1425
 #, c-format
 msgid "Could not renew identity: Not signed in"
 msgstr "Nelze obnovit identitu: Nepřihlášeno"
 
-#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1436
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1437
 msgid "Could not renew identity: %k"
 msgstr "Nelze obnovit identitu: %k"
 
-#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1453
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1454
 msgid "Could not get new credentials to renew identity %s: %k"
 msgstr "Nelze získat nové pověření pro obnovenou identitu %s: %k"
 
-#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1493
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1494
 msgid "Could not erase identity: %k"
 msgstr "Nelze smazat identitu: %k"
 
-#: ../src/goaidentity/goakerberosidentitymanager.c:746
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentitymanager.c:747
 msgid "Could not find identity"
 msgstr "Nelze najít identitu"
 
-#: ../src/goaidentity/goakerberosidentitymanager.c:823
+#: ../src/goaidentity/goakerberosidentitymanager.c:824
 msgid "Could not create credential cache for identity"
 msgstr "Nelze vytvořit mezipaměť pověření pro identitu"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]