[gnome-clocks] Updated Czech translationcommit 21f829a1f0586bfef76ece0eef2cd1805bc73214
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Fri Feb 22 10:58:10 2013 +0100

    Updated Czech translation

 po/cs.po |    2 +-
 1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index e5d4f6a..eb39e3b 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -212,7 +212,7 @@ msgstr "Zvolením <b>Nový</b> přidáte nový čas buzení"
 
 #: ../src/alarm.ui.h:4 ../src/timer.ui.h:1
 msgid ":"
-msgstr "."
+msgstr ":"
 
 #: ../src/alarm.ui.h:5
 msgid "Name"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]