[gedit] Updated Czech translationcommit fcbd6d6a716df82e9df2bf425a05c7a58880d1b9
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Thu Feb 21 22:44:14 2013 +0100

    Updated Czech translation

 po/cs.po |  487 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 250 insertions(+), 237 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index ba1cebc..83c8ce3 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -14,15 +14,15 @@
 # Kamil Páral <ripper42 gmail com>, 2009.
 # Lucas Lommer <llommer svn gnome org>, 2009. (just one fix).
 # Petr Kovar <pknbe volny cz>, 2008, 2009, 2010.
-# Marek Černocký <marek manet cz>, 2009, 2010, 2011, 2012.
+# Marek Černocký <marek manet cz>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gedit\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=gedit&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-10-16 21:38+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-09 21:39+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-01-21 07:47+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-02-21 22:39+0100\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -30,6 +30,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
 
 #: ../data/gedit.desktop.in.in.h:1
 msgid "gedit"
@@ -48,8 +49,8 @@ msgid "gedit Text Editor"
 msgstr "Textový editor gedit"
 
 #: ../data/gedit.desktop.in.in.h:5
-msgid "Text;"
-msgstr "Text;"
+msgid "Text;Editor;"
+msgstr "text;editor;"
 
 #: ../data/gedit.desktop.in.in.h:6
 msgid "Open a New Window"
@@ -494,31 +495,95 @@ msgstr ""
 "Seznam aktivních zásuvných modulů. Obsahuje „Umístění“ aktivních modulů. Pro "
 "získání „Umístění“ daného modulu viz soubor .gedit-plugin."
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:222
+#: ../gedit/gedit-app.c:115
+msgid "Show the application's help"
+msgstr "Zobrazit nápovědu k aplikaci"
+
+#: ../gedit/gedit-app.c:121
+msgid "Show the application's version"
+msgstr "Zobrazit verzi aplikace"
+
+#: ../gedit/gedit-app.c:127
+msgid "Display list of possible values for the encoding option"
+msgstr "Zobrazit seznam možných hodnot pro volbu kódování"
+
+#: ../gedit/gedit-app.c:135
+msgid ""
+"Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
+"command line"
+msgstr ""
+"Nastavit kódování znaků, které bude používáno pro otevření souborů vypsaných "
+"na příkazovém řádku"
+
+#: ../gedit/gedit-app.c:136
+msgid "ENCODING"
+msgstr "KÓDOVÁNÍ"
+
+#: ../gedit/gedit-app.c:143
+msgid "Create a new top-level window in an existing instance of gedit"
+msgstr ""
+"Vytvořit nové okno nejvyšší úrovně v existující instanci aplikace gedit"
+
+#: ../gedit/gedit-app.c:151
+msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
+msgstr "Vytvořit nový dokument v existující instanci aplikace gedit"
+
+#: ../gedit/gedit-app.c:159
+msgid "Set the size and position of the window (WIDTHxHEIGHT+X+Y)"
+msgstr "Nastavit velikost a polohu okna (ŠÍŘKAxVÝŠKA+X+Y)"
+
+#: ../gedit/gedit-app.c:160
+msgid "GEOMETRY"
+msgstr "GEOMETRIE"
+
+#: ../gedit/gedit-app.c:167
+msgid "Open files and block process until files are closed"
+msgstr "Otevřít soubory a blokovat zpracování, dokud nejsou zavřeny"
+
+#: ../gedit/gedit-app.c:175
+msgid "Run gedit in standalone mode"
+msgstr "Spustit gedit v samostatném režimu"
+
+#: ../gedit/gedit-app.c:184
+msgid "[FILE...] [+LINE[:COLUMN]]"
+msgstr "[SOUBOR…] [+ŘÁDEK[:SLOUPEC]]"
+
+#: ../gedit/gedit-app.c:283
 msgid "There was an error displaying the help."
 msgstr "Při zobrazování nápovědy došlo k chybě."
 
-#: ../gedit/gedit-app-osx.c:274
-msgid "About gedit"
-msgstr "O aplikaci gedit"
+#: ../gedit/gedit-app.c:708
+msgid "- Edit text files"
+msgstr "– Upravovat textové soubory"
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:141
-msgid "Log Out _without Saving"
-msgstr "Odhlásit _bez uložení"
+#: ../gedit/gedit-app.c:817 ../gedit/gedit-app.c:906
+#, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
+msgstr ""
+"%s\n"
+"Pokud chcete vidět celý seznam dostupných možností příkazového řádku, "
+"spusťte „%s --help“.\n"
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:145
-msgid "_Cancel Logout"
-msgstr "Zr_ušit odhlášení"
+#: ../gedit/gedit-app.c:838
+#, c-format
+msgid "%s: invalid encoding."
+msgstr "%s: neplatné kódování."
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:152
-msgid "Close _without Saving"
-msgstr "Zavřít _bez uložení"
+#: ../gedit/gedit-app-osx.c:260
+msgid "About gedit"
+msgstr "O aplikaci gedit"
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:214
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:151
 msgid "Question"
 msgstr "Otázka"
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:414
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:324
+msgid "Close _without Saving"
+msgstr "Zavřít _bez uložení"
+
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:372
 #, c-format
 msgid ""
 "If you don't save, changes from the last %ld second will be permanently lost."
@@ -535,13 +600,13 @@ msgstr[2] ""
 "Pokud je neuložíte, budou změny provedené za posledních %ld sekund navždy "
 "ztraceny."
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:423
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:381
 msgid ""
 "If you don't save, changes from the last minute will be permanently lost."
 msgstr ""
 "Pokud je neuložíte, budou změny provedené za poslední minutu navždy ztraceny."
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:429
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:387
 #, c-format
 msgid ""
 "If you don't save, changes from the last minute and %ld second will be "
@@ -559,7 +624,7 @@ msgstr[2] ""
 "Pokud je neuložíte, budou změny provedené za poslední minutu a %ld sekund "
 "navždy ztraceny."
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:439
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:397
 #, c-format
 msgid ""
 "If you don't save, changes from the last %ld minute will be permanently lost."
@@ -576,12 +641,12 @@ msgstr[2] ""
 "Pokud je neuložíte, budou změny provedené za posledních %ld minut navždy "
 "ztraceny."
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:454
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:412
 msgid "If you don't save, changes from the last hour will be permanently lost."
 msgstr ""
 "Pokud je neuložíte, budou změny provedené za poslední hodinu navždy ztraceny."
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:460
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:418
 #, c-format
 msgid ""
 "If you don't save, changes from the last hour and %d minute will be "
@@ -599,7 +664,7 @@ msgstr[2] ""
 "Pokud je neuložíte, budou změny provedené za poslední hodinu a %d minut "
 "navždy ztraceny."
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:475
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:433
 #, c-format
 msgid ""
 "If you don't save, changes from the last %d hour will be permanently lost."
@@ -615,22 +680,22 @@ msgstr[2] ""
 "Pokud je neuložíte, budou změny provedené za posledních %d hodin navždy "
 "ztraceny."
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:519
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:479
 #, c-format
 msgid "Changes to document \"%s\" will be permanently lost."
 msgstr "Změny v dokumentu „%s“ budou navždy ztraceny."
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:524
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:484
 #, c-format
 msgid "Save changes to document \"%s\" before closing?"
 msgstr "Uložit před zavřením změny v dokumentu „%s“?"
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:538
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:755
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:498
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:713
 msgid "Saving has been disabled by the system administrator."
 msgstr "Ukládání bylo správcem systému zakázáno."
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:706
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:664
 #, c-format
 msgid "Changes to %d document will be permanently lost."
 msgid_plural "Changes to %d documents will be permanently lost."
@@ -638,7 +703,7 @@ msgstr[0] "Změny v %d dokumentu budou navždy ztraceny."
 msgstr[1] "Změny ve %d dokumentech budou navždy ztraceny."
 msgstr[2] "Změny v %d dokumentech budou navždy ztraceny."
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:714
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:672
 #, c-format
 msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
 msgid_plural ""
@@ -647,97 +712,24 @@ msgstr[0] "V %d dokumentu jsou neuložené změny. Uložit změny před zavřen
 msgstr[1] "Ve %d dokumentech jsou neuložené změny. Uložit změny před zavřením?"
 msgstr[2] "V %d dokumentech jsou neuložené změny. Uložit změny před zavřením?"
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:733
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:691
 msgid "Docum_ents with unsaved changes:"
 msgstr "Dokum_enty s neuloženými změnami:"
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:735
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:693
 msgid "S_elect the documents you want to save:"
 msgstr "_Vyberte dokumenty, které chcete uložit:"
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:759
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:717
 msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
 msgstr "Pokud je neuložíte, budou všechny vaše změny navždy ztraceny."
 
-#: ../gedit/gedit-command-line.c:232
-#, c-format
-msgid "%s: invalid encoding.\n"
-msgstr "%s: neplatné kódování.\n"
-
-#: ../gedit/gedit-command-line.c:256
-msgid "Show the application's version"
-msgstr "Zobrazit verzi aplikace"
-
-#: ../gedit/gedit-command-line.c:262
-msgid "Display list of possible values for the encoding option"
-msgstr "Zobrazit seznam možných hodnot pro volbu kódování"
-
-#: ../gedit/gedit-command-line.c:270
-msgid ""
-"Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
-"command line"
-msgstr ""
-"Nastavit kódování znaků, které bude používáno pro otevření souborů vypsaných "
-"na příkazovém řádku"
-
-#: ../gedit/gedit-command-line.c:271
-msgid "ENCODING"
-msgstr "KÓDOVÁNÍ"
-
-#: ../gedit/gedit-command-line.c:278
-msgid "Create a new top-level window in an existing instance of gedit"
-msgstr ""
-"Vytvořit nové okno nejvyšší úrovně v existující instanci aplikace gedit"
-
-#: ../gedit/gedit-command-line.c:286
-msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
-msgstr "Vytvořit nový dokument v existující instanci aplikace gedit"
-
-#: ../gedit/gedit-command-line.c:294
-msgid "Set the size and position of the window (WIDTHxHEIGHT+X+Y)"
-msgstr "Nastavit velikost a polohu okna (ŠÍŘKAxVÝŠKA+X+Y)"
-
-#: ../gedit/gedit-command-line.c:295
-msgid "GEOMETRY"
-msgstr "GEOMETRIE"
-
-#: ../gedit/gedit-command-line.c:302
-msgid "Open files and block process until files are closed"
-msgstr "Otevřít soubory a blokovat zpracování, dokud nejsou zavřeny"
-
-#: ../gedit/gedit-command-line.c:310
-msgid "Run gedit in the background"
-msgstr "Spustit gedit na pozadí"
-
-#: ../gedit/gedit-command-line.c:318
-msgid "Run gedit in standalone mode"
-msgstr "Spustit gedit v samostatném režimu"
-
-#: ../gedit/gedit-command-line.c:327
-msgid "[FILE...] [+LINE[:COLUMN]]"
-msgstr "[SOUBOR…] [+ŘÁDEK[:SLOUPEC]]"
-
-#. Setup command line options
-#: ../gedit/gedit-command-line.c:334
-msgid "- Edit text files"
-msgstr "– Upravovat textové soubory"
-
-#: ../gedit/gedit-command-line.c:345
-#, c-format
-msgid ""
-"%s\n"
-"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
-msgstr ""
-"%s\n"
-"Pokud chcete vidět celý seznam dostupných možností příkazového řádku, "
-"spusťte „%s --help“.\n"
-
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:266
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:268
 #, c-format
 msgid "Loading file '%s'…"
 msgstr "Načítá se soubor „%s“…"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:275
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:277
 #, c-format
 msgid "Loading %d file…"
 msgid_plural "Loading %d files…"
@@ -746,28 +738,28 @@ msgstr[1] "Načítají se %d soubory…"
 msgstr[2] "Načítá se %d souborů…"
 
 #. Translators: "Open Files" is the title of the file chooser window
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:440
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:442
 msgid "Open Files"
 msgstr "Otevírání souborů"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:551
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:553
 #, c-format
 msgid "The file \"%s\" is read-only."
 msgstr "Soubor „%s“ je pouze pro čtení."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:556
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:558
 msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
 msgstr "Chcete se pokusit nahradit jej souborem, který ukládáte?"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:564 ../gedit/gedit-replace-dialog.c:283
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:566 ../gedit/gedit-replace-dialog.c:283
 msgid "_Replace"
 msgstr "Nah_radit"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:606
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:608
 msgid "Save the file using compression?"
 msgstr "Uložit soubor v komprimované podobě?"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:607
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:609
 #, c-format
 msgid ""
 "The file \"%s\" was previously saved as plain text and will now be saved "
@@ -776,15 +768,15 @@ msgstr ""
 "Soubor „%s“ byl dříve uložen jako prostý text a nyní bude uložen jako "
 "komprimovaný."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:609
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:611
 msgid "_Save Using Compression"
 msgstr "_Uložit jako komprimovaný"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:613
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:615
 msgid "Save the file as plain text?"
 msgstr "Uložit soubor jako prostý text?"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:614
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:616
 #, c-format
 msgid ""
 "The file \"%s\" was previously saved using compression and will now be saved "
@@ -793,30 +785,30 @@ msgstr ""
 "Soubor „%s“ byl dříve uložen jako komprimovaný a nyní bude uložen jako "
 "prostý text."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:616
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:618
 msgid "_Save As Plain Text"
 msgstr "_Uložit jako prostý text"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:736 ../gedit/gedit-commands-file.c:953
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:738 ../gedit/gedit-commands-file.c:955
 #, c-format
 msgid "Saving file '%s'…"
 msgstr "Ukládá se soubor „%s“…"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:840
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:842
 msgid "Save As"
 msgstr "Uložení jako"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1167
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1168
 #, c-format
 msgid "Reverting the document '%s'…"
 msgstr "Vrací se původní stav dokumentu „%s“…"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1212
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1213
 #, c-format
 msgid "Revert unsaved changes to document '%s'?"
 msgstr "Vrátit neuložené změny v dokumentu „%s“?"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1221
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1222
 #, c-format
 msgid ""
 "Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
@@ -830,12 +822,12 @@ msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 "Změny provedené v dokumentu za posledních %ld sekund budou navždy ztraceny."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1230
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1231
 msgid ""
 "Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
 msgstr "Změny provedené v dokumentu za poslední minutu budou navždy ztraceny."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1236
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1237
 #, c-format
 msgid ""
 "Changes made to the document in the last minute and %ld second will be "
@@ -853,7 +845,7 @@ msgstr[2] ""
 "Změny provedené v dokumentu za poslední minutu a %ld sekund budou navždy "
 "ztraceny."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1246
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1247
 #, c-format
 msgid ""
 "Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
@@ -867,11 +859,11 @@ msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 "Změny provedené v dokumentu za posledních %ld minut budou navždy ztraceny."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1261
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1262
 msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
 msgstr "Změny provedené v dokumentu za poslední hodinu budou navždy ztraceny."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1267
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1268
 #, c-format
 msgid ""
 "Changes made to the document in the last hour and %d minute will be "
@@ -889,7 +881,7 @@ msgstr[2] ""
 "Změny provedené v dokumentu za poslední hodinu a %d minut budou navždy "
 "ztraceny."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1282
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1283
 #, c-format
 msgid ""
 "Changes made to the document in the last %d hour will be permanently lost."
@@ -902,7 +894,7 @@ msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 "Změny provedené v dokumentu za posledních %d hodin budou navždy ztraceny."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1308
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1309
 msgid "_Revert"
 msgstr "V_rátit"
 
@@ -942,17 +934,17 @@ msgstr "Nalezen a nahrazen jeden výskyt"
 msgid "\"%s\" not found"
 msgstr "„%s“ nenalezeno"
 
-#: ../gedit/gedit-document.c:1222 ../gedit/gedit-document.c:1248
+#: ../gedit/gedit-document.c:1223 ../gedit/gedit-document.c:1249
 #, c-format
 msgid "Unsaved Document %d"
 msgstr "Neuložený dokument %d"
 
 #: ../gedit/gedit-documents-panel.c:123 ../gedit/gedit-documents-panel.c:137
-#: ../gedit/gedit-window.c:2397 ../gedit/gedit-window.c:2404
+#: ../gedit/gedit-window.c:2380 ../gedit/gedit-window.c:2387
 msgid "Read-Only"
 msgstr "Pouze ke čtení"
 
-#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:1146 ../gedit/gedit-window.c:3846
+#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:1146 ../gedit/gedit-window.c:3825
 msgid "Documents"
 msgstr "Dokumenty"
 
@@ -1486,6 +1478,27 @@ msgstr ""
 "Pokud budete pokračovat v ukládání tohoto souboru, můžete dokument poškodit. "
 "Přesto uložit?"
 
+#. ex:set ts=8 noet:
+#: ../gedit/gedit-menu.ui.h:1
+msgid "_New Window"
+msgstr "_Nové okno"
+
+#: ../gedit/gedit-menu.ui.h:2
+msgid "_Preferences"
+msgstr "_Předvolby"
+
+#: ../gedit/gedit-menu.ui.h:3 ../gedit/gedit-ui.h:49
+msgid "_Help"
+msgstr "_Nápověda"
+
+#: ../gedit/gedit-menu.ui.h:4
+msgid "_About"
+msgstr "O _aplikaci"
+
+#: ../gedit/gedit-menu.ui.h:5
+msgid "_Quit"
+msgstr "U_končit"
+
 #. Keep in sync with the respective GtkActions
 #: ../gedit/gedit-notebook-popup-menu.c:172 ../gedit/gedit-ui.h:140
 msgid "_Move to New Window"
@@ -1499,6 +1512,14 @@ msgstr "Uložit _jako…"
 msgid "_Print..."
 msgstr "_Tisk…"
 
+#: ../gedit/gedit-open-tool-button.c:85 ../gedit/gedit-ui.h:55
+msgid "Open a file"
+msgstr "Otevřít soubor"
+
+#: ../gedit/gedit-open-tool-button.c:87
+msgid "Open a recently used file"
+msgstr "Otevřít nedávno používaný soubor"
+
 #: ../gedit/gedit-panel.c:409 ../gedit/gedit-panel.c:587
 msgid "Empty"
 msgstr "Prázdné"
@@ -1806,7 +1827,7 @@ msgstr "Náhled stránky dokumentu, který se má tisknout"
 
 #. ex:set ts=8 noet:
 #: ../gedit/gedit-replace-dialog.c:220 ../gedit/gedit-replace-dialog.ui.h:1
-#: ../gedit/gedit-window.c:1557
+#: ../gedit/gedit-window.c:1528
 msgid "Replace"
 msgstr "Nahradit"
 
@@ -1868,73 +1889,73 @@ msgstr[2] "Na %d kartách jsou chyby"
 
 #. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
 #. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
-#: ../gedit/gedit-tab.c:734
+#: ../gedit/gedit-tab.c:750
 #, c-format
 msgid "Reverting %s from %s"
 msgstr "Vrací se stav %s z %s"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:741
+#: ../gedit/gedit-tab.c:757
 #, c-format
 msgid "Reverting %s"
 msgstr "Vrací se stav %s"
 
 #. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
 #. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
-#: ../gedit/gedit-tab.c:757
+#: ../gedit/gedit-tab.c:773
 #, c-format
 msgid "Loading %s from %s"
 msgstr "Načítá se %s z %s"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:764
+#: ../gedit/gedit-tab.c:780
 #, c-format
 msgid "Loading %s"
 msgstr "Načítá se %s"
 
 #. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
 #. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
-#: ../gedit/gedit-tab.c:845
+#: ../gedit/gedit-tab.c:861
 #, c-format
 msgid "Saving %s to %s"
 msgstr "Ukládá se %s do %s"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:852
+#: ../gedit/gedit-tab.c:868
 #, c-format
 msgid "Saving %s"
 msgstr "Ukládá se %s"
 
 #. Read only
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1835
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1853
 msgid "RO"
 msgstr "RO"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1882
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1900
 #, c-format
 msgid "Error opening file %s"
 msgstr "Chyba při otevírání souboru %s"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1887
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1905
 #, c-format
 msgid "Error reverting file %s"
 msgstr "Chyba při vrácení souboru %s do původního stavu"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1892
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1910
 #, c-format
 msgid "Error saving file %s"
 msgstr "Chyba při ukládání souboru %s"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1913
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1931
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1920
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1938
 msgid "Name:"
 msgstr "Název:"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1921
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1939
 msgid "MIME Type:"
 msgstr "Typ MIME:"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1922
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1940
 msgid "Encoding:"
 msgstr "Kódování:"
 
@@ -1967,10 +1988,6 @@ msgstr "Nás_troje"
 msgid "_Documents"
 msgstr "_Dokumenty"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:49
-msgid "_Help"
-msgstr "_Nápověda"
-
 #: ../gedit/gedit-ui.h:53
 msgid "Create a new document"
 msgstr "Vytvořit nový dokument"
@@ -1979,10 +1996,6 @@ msgstr "Vytvořit nový dokument"
 msgid "_Open..."
 msgstr "_Otevřít…"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:55 ../gedit/gedit-window.c:1486
-msgid "Open a file"
-msgstr "Otevřít soubor"
-
 #. Edit menu
 #: ../gedit/gedit-ui.h:58
 msgid "Pr_eferences"
@@ -2224,22 +2237,22 @@ msgstr "_Spodní panel"
 msgid "Show or hide the bottom panel in the current window"
 msgstr "Zobrazit nebo skrýt spodní panel v aktuálním okně"
 
-#: ../gedit/gedit-utils.c:1033
+#: ../gedit/gedit-utils.c:1023
 msgid "Please check your installation."
 msgstr "Zkontrolujte prosím svou instalaci."
 
-#: ../gedit/gedit-utils.c:1091
+#: ../gedit/gedit-utils.c:1081
 #, c-format
 msgid "Unable to open UI file %s. Error: %s"
 msgstr "Nelze otevřít soubor „%s“ s uživatelským rozhraním. Chyba: %s"
 
-#: ../gedit/gedit-utils.c:1110
+#: ../gedit/gedit-utils.c:1100
 #, c-format
 msgid "Unable to find the object '%s' inside file %s."
 msgstr "Nelze najít objekt „%s“ uvnitř souboru %s."
 
 #. Translators: '/ on <remote-share>'
-#: ../gedit/gedit-utils.c:1332
+#: ../gedit/gedit-utils.c:1323
 #, c-format
 msgid "/ on %s"
 msgstr "/ na %s"
@@ -2267,7 +2280,7 @@ msgstr "Řetězec, který chcete hledat"
 msgid "Line you want to move the cursor to"
 msgstr "Řádek, na který chcete přesunout kurzor"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:941
+#: ../gedit/gedit-window.c:942
 #, c-format
 msgid "Use %s highlight mode"
 msgstr "Použít režim zvýrazňování %s"
@@ -2275,71 +2288,71 @@ msgstr "Použít režim zvýrazňování %s"
 #. add the "Plain Text" item before all the others
 #. Translators: "Plain Text" means that no highlight mode is selected in the
 #. * "View->Highlight Mode" submenu and so syntax highlighting is disabled
-#: ../gedit/gedit-window.c:1046 ../gedit/gedit-window.c:2091
+#: ../gedit/gedit-window.c:1047 ../gedit/gedit-window.c:2074
 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:146
 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:455
-#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:566
-#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:885
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:571
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:890
 msgid "Plain Text"
 msgstr "Prostý text"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:1047
+#: ../gedit/gedit-window.c:1048
 msgid "Disable syntax highlighting"
 msgstr "Vypnout zvýrazňování syntaxe"
 
 #. Translators: %s is a URI
-#: ../gedit/gedit-window.c:1364
+#: ../gedit/gedit-window.c:1365
 #, c-format
 msgid "Open '%s'"
 msgstr "Otevřít „%s“"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:1488
-msgid "Open a recently used file"
-msgstr "Otevřít nedávno používaný soubor"
-
-#: ../gedit/gedit-window.c:1494
+#: ../gedit/gedit-window.c:1467
 msgid "Open"
 msgstr "Otevřít"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:1551
+#: ../gedit/gedit-window.c:1522
 msgid "Save"
 msgstr "Uložit"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:1553
+#: ../gedit/gedit-window.c:1524
 msgid "Print"
 msgstr "Tisk"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:1555
+#: ../gedit/gedit-window.c:1526
 msgid "Find"
 msgstr "Hledat"
 
 #. Translators: %s is a URI
-#: ../gedit/gedit-window.c:1715
+#: ../gedit/gedit-window.c:1698
 #, c-format
 msgid "Activate '%s'"
 msgstr "Aktivovat „%s“"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:2072
+#: ../gedit/gedit-window.c:2055
 msgid "Use Spaces"
 msgstr "Použít mezery"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:2145
+#: ../gedit/gedit-window.c:2128
 msgid "Tab Width"
 msgstr "Šířka tabulátoru"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:2254
+#: ../gedit/gedit-window.c:2237
 msgid "Bracket match is out of range"
 msgstr "Odpovídající závorka je mimo rozsah"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:2259
+#: ../gedit/gedit-window.c:2242
 msgid "Bracket match not found"
 msgstr "Odpovídající závorka nenalezena"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:2264
+#: ../gedit/gedit-window.c:2247
 #, c-format
 msgid "Bracket match found on line: %d"
 msgstr "Odpovídající závorka nalezena na řádku: %d"
 
+#: ../gedit/gedit-window.c:2852
+msgid "There are unsaved documents"
+msgstr "Některé dokumenty nejsou uložené"
+
 #. ex:set ts=8 noet:
 #: ../plugins/changecase/changecase.plugin.desktop.in.h:1
 msgid "Change Case"
@@ -2559,19 +2572,19 @@ msgstr ""
 msgid "Could not execute command: %s"
 msgstr "Nelze vykonat příkaz: %s"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:159
+#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:157
 msgid "You must be inside a word to run this command"
 msgstr "Pro spuštění tohoto příkazu musíte stát na slově"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:265
+#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:263
 msgid "Running tool:"
 msgstr "Spouštění nástroje:"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:294
+#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:292
 msgid "Done."
 msgstr "Hotovo."
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:296
+#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:294
 msgid "Exited"
 msgstr "Skončil"
 
@@ -2579,28 +2592,28 @@ msgstr "Skončil"
 msgid "All languages"
 msgstr "Všechny jazyky"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:555
-#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:559
-#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:883
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:560
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:564
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:888
 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:28
 msgid "All Languages"
 msgstr "Všechny jazyky"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:672
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:677
 msgid "New tool"
 msgstr "Nový nástroj"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:803
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:808
 #, python-format
 msgid "This accelerator is already bound to %s"
 msgstr "Tato klávesová zkratka je již přiřazena k %s"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:847
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:852
 msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
 msgstr ""
 "Stiskněte novou klávesovou zkratku, nebo ji vymažte stisknutím Backspace"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:849
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:854
 msgid "Type a new accelerator"
 msgstr "Stiskněte novou klávesovou zkratku"
 
@@ -2819,7 +2832,7 @@ msgstr "Během načítání složky došlo k chybě"
 msgid "An error occurred"
 msgstr "Vyskytla se chyba"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1085
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1083
 msgid ""
 "Cannot move file to trash, do you\n"
 "want to delete permanently?"
@@ -2827,25 +2840,25 @@ msgstr ""
 "Soubor nelze přesunout do koše,\n"
 "chcete ho trvale smazat?"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1090
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1088
 #, c-format
 msgid "The file \"%s\" cannot be moved to the trash."
 msgstr "Soubor „%s“ nelze přesunout do koše."
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1095
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1093
 msgid "The selected files cannot be moved to the trash."
 msgstr "Vybrané soubory nelze přesunout do koše."
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1127
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1125
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%s\"?"
 msgstr "Opravdu chcete trvale smazat „%s“?"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1132
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1130
 msgid "Are you sure you want to permanently delete the selected files?"
 msgstr "Opravdu chcete trvale smazat vybrané soubory?"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1135
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1133
 msgid "If you delete an item, it is permanently lost."
 msgstr "Pokud položku smažete, bude nenávratně ztracena."
 
@@ -3165,7 +3178,7 @@ msgstr "Rychle otevřít dokumenty"
 
 #. ex:ts=4:et:
 #: ../plugins/quickopen/quickopen.plugin.desktop.in.h:1
-#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:31
+#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:32
 msgid "Quick Open"
 msgstr "Rychle otevřít"
 
@@ -3173,7 +3186,7 @@ msgstr "Rychle otevřít"
 msgid "Quickly open files"
 msgstr "Rychle otevřít soubory"
 
-#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:72
+#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:73
 msgid "Type to search..."
 msgstr "Pište, co chcete najít…"
 
@@ -3238,21 +3251,21 @@ msgstr "Archiv úryvků"
 msgid "Add a new snippet..."
 msgstr "Přidat nový úryvek…"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:116
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:115
 msgid "Global"
 msgstr "Globální"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:400
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:399
 msgid "Revert selected snippet"
 msgstr "Vrátit vybraný úryvek do původního stavu"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:403
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:402
 #: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:5
 msgid "Delete selected snippet"
 msgstr "Smazat vybraný úryvek"
 
 #. self['hbox_tab_trigger'].set_spacing(3)
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:663
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:661
 msgid ""
 "This is not a valid Tab trigger. Triggers can either contain alphanumeric "
 "characters (or _, : and .) or a single (non-alphanumeric) character like: {, "
@@ -3263,88 +3276,88 @@ msgstr ""
 "apod."
 
 #. self['hbox_tab_trigger'].set_spacing(0)
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:670
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:668
 #: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:16
 msgid "Single word the snippet is activated with after pressing Tab"
 msgstr "Jedno slovo, kterým se po stisknutí tabulátoru úryvek aktivuje"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:759
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:757
 #, python-format
 msgid "The following error occurred while importing: %s"
 msgstr "Během importu došlo k následující chybě: %s"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:766
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:764
 msgid "Import successfully completed"
 msgstr "Import úspěšně dokončen"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:780
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:778
 #: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:7
 msgid "Import snippets"
 msgstr "Importovat úryvky"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:785
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:871
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:934
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:783
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:869
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:932
 msgid "All supported archives"
 msgstr "Všechny podporované archivy"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:786
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:872
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:935
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:784
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:870
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:933
 msgid "Gzip compressed archive"
 msgstr "Komprimovaný archiv GZIP"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:787
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:873
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:936
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:785
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:871
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:934
 msgid "Bzip2 compressed archive"
 msgstr "Komprimovaný archiv BZIP2"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:788
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:786
 msgid "Single snippets file"
 msgstr "Soubor úryvků"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:789
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:875
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:938
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:787
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:873
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:936
 msgid "All files"
 msgstr "Všechny soubory"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:801
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:799
 #, python-format
 msgid "The following error occurred while exporting: %s"
 msgstr "Během exportu došlo k následující chybě: %s"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:805
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:803
 msgid "Export successfully completed"
 msgstr "Export úspěšně dokončen"
 
 #. Ask if system snippets should also be exported
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:845
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:912
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:843
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:910
 msgid "Do you want to include selected <b>system</b> snippets in your export?"
 msgstr "Chcete zahrnout vybrané <b>systémové</b> úryvky do svého exportu?"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:860
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:930
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:858
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:928
 msgid "There are no snippets selected to be exported"
 msgstr "Pro export nejsou vybrány žádné úryvky"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:865
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:903
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:863
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:901
 msgid "Export snippets"
 msgstr "Exportovat úryvky"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:1044
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:1042
 msgid "Type a new shortcut, or press Backspace to clear"
 msgstr ""
 "Stiskněte novou klávesovou zkratku, nebo ji vymažte stisknutím Backspace"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:1046
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:1044
 msgid "Type a new shortcut"
 msgstr "Stiskněte novou klávesovou zkratku"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/placeholder.py:602
+#: ../plugins/snippets/snippets/placeholder.py:601
 #, python-format
 msgid ""
 "Execution of the Python command (%s) exceeds the maximum time, execution "
@@ -3353,7 +3366,7 @@ msgstr ""
 "Vykonání příkazu jazyka Python (%s) překročilo časový limit, vykonávání bylo "
 "přerušeno."
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/placeholder.py:610
+#: ../plugins/snippets/snippets/placeholder.py:609
 #, python-format
 msgid "Execution of the Python command (%s) failed: %s"
 msgstr "Vykonání příkazu jazyka Python (%s) selhalo: %s"
@@ -3677,15 +3690,15 @@ msgstr "1.11.2009 7:52:00"
 msgid "_Insert"
 msgstr "_Vložit"
 
-#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:188
+#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:184
 msgid "In_sert Date and Time..."
 msgstr "Vložit _datum a čas…"
 
-#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:190
+#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:186
 msgid "Insert current date and time at the cursor position"
 msgstr "Vloží aktuální datum a čas na aktuální pozici kurzoru"
 
-#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:537
+#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:504
 msgid "Available formats"
 msgstr "Dostupné formáty"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]