[goffice] Updated Czech translationcommit 85ad1c357358d1bdfa2268ea992f8d8dd2d2acbe
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:  Tue Feb 19 08:05:03 2013 +0100

  Updated Czech translation

 po/cs.po | 2171 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 1076 insertions(+), 1095 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index b316f59..8aa1f3f 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -12,23 +12,23 @@
 # Lucas Lommer <llommer svn gnome org>, 2008.
 # Petr Kovar <pknbe volny cz>, 2008, 2010.
 # Chris Leonard <cjl laptop org>, 2012.
-# Marek Černocký <marek manet cz>, 2010, 2011, 2012.
+# Marek Černocký <marek manet cz>, 2010, 2011, 2012, 2013.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: goffice\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=libgoffice&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-26 14:14+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-11-26 18:36+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-12-20 16:30+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-02-19 07:58+0100\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
-"Language-Team: čeština <gnome-cs-list gnome org>\n"
+"Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
-"X-Generator: Gtranslator 2.91.5\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
 "X-Project-Style: gnome\n"
 
 #: ../goffice/app/file.c:527
@@ -145,6 +145,176 @@ msgstr "Objekty"
 msgid "Loading plugin '%s' that contains the object '%s'"
 msgstr "Načítá se zásuvný modul „%s“, který obsahuje objekt „%s“"
 
+#: ../goffice/app/go-plugin.c:372
+#, c-format
+msgid "File contains plugin info with invalid ID (%s), expected %s."
+msgstr ""
+"Soubor obsahuje informace o zásuvném modulu s neplatným ID (%s), očekáváno "
+"%s."
+
+#: ../goffice/app/go-plugin.c:376
+msgid "Couldn't read plugin info from file."
+msgstr "Ze souboru nelze přečíst informaci o zásuvném modulu."
+
+#: ../goffice/app/go-plugin.c:522
+msgid "Unknown name"
+msgstr "Neznámý název"
+
+#: ../goffice/app/go-plugin.c:617
+#, c-format
+msgid "Unsupported loader type \"%s\"."
+msgstr "Nepodporovaný typ zavaděče „%s“."
+
+#: ../goffice/app/go-plugin.c:625
+#, c-format
+msgid "Error while preparing loader \"%s\"."
+msgstr "Chyba při přípravě zavaděče „%s“."
+
+#: ../goffice/app/go-plugin.c:703
+#, c-format
+msgid "Error while reading service #%d info."
+msgstr "Chyba při čtení informací o službě č. %d."
+
+#: ../goffice/app/go-plugin.c:784
+#, c-format
+msgid "Can't read plugin info file (\"%s\")."
+msgstr "Nelze přečíst soubor s informací o zásuvném modulu („%s“)."
+
+#: ../goffice/app/go-plugin.c:788
+#, c-format
+msgid "File \"%s\" is not valid plugin info file."
+msgstr "Soubor „%s“ není platný soubor s informací o zásuvném modulu."
+
+#: ../goffice/app/go-plugin.c:871
+#, c-format
+msgid "Errors while reading services for plugin with ID=\"%s\"."
+msgstr "Chyby při čtení služeb pro zásuvný modul s ID=„%s“."
+
+#: ../goffice/app/go-plugin.c:883
+#, c-format
+msgid "Plugin ID contains invalid characters (%s)."
+msgstr "ID zásuvného modulu obsahuje neplatné znaky (%s)."
+
+#: ../goffice/app/go-plugin.c:887
+msgid "Unknown plugin name."
+msgstr "Neznámý název zásuvného modulu."
+
+#: ../goffice/app/go-plugin.c:891
+#, c-format
+msgid "No loader defined or loader ID invalid for plugin with ID=\"%s\"."
+msgstr ""
+"Pro zásuvný modul s ID=„%s“ není zavaděč definovaný nebo má neplatné id."
+
+#: ../goffice/app/go-plugin.c:897
+msgid "Plugin has no id."
+msgstr "Zásuvný modul nemá ID."
+
+#: ../goffice/app/go-plugin.c:938
+#, c-format
+msgid "Error initializing plugin loader (\"%s\")."
+msgstr "Chyba při inicializaci zavaděče zásuvného modulu („%s“)."
+
+#: ../goffice/app/go-plugin.c:969 ../goffice/app/go-plugin.c:1131
+msgid "Detected cyclic plugin dependencies."
+msgstr "Zjištěna cyklická závislost mezi zásuvnými moduly."
+
+#: ../goffice/app/go-plugin.c:993
+#, c-format
+msgid "Couldn't activate plugin with ID=\"%s\"."
+msgstr "Nelze aktivovat zásuvný modul s ID=„%s“."
+
+#: ../goffice/app/go-plugin.c:999 ../goffice/app/go-plugin.c:1177
+#, c-format
+msgid "Couldn't find plugin with ID=\"%s\"."
+msgstr "Nelze najít zásuvný modul s ID=„%s“."
+
+#: ../goffice/app/go-plugin.c:1006
+msgid "Error while activating plugin dependencies."
+msgstr "Chyba při aktivaci závislostí zásuvného modulu."
+
+#: ../goffice/app/go-plugin.c:1020
+#, c-format
+msgid "Error while activating plugin service #%d."
+msgstr "Chyba při aktivaci služby zásuvného modulu č. %d."
+
+#: ../goffice/app/go-plugin.c:1076
+#, c-format
+msgid "Error while deactivating plugin service #%d."
+msgstr "Chyba při deaktivaci služby zásuvného modulu č. %d."
+
+#: ../goffice/app/go-plugin.c:1143 ../goffice/app/go-plugin.c:1164
+msgid "Cannot load plugin loader."
+msgstr "Nelze načíst zavaděč zásuvného modulu."
+
+#: ../goffice/app/go-plugin.c:1171
+#, c-format
+msgid "Couldn't load plugin with ID=\"%s\"."
+msgstr "Nelze načíst zásuvný modul s ID=„%s“."
+
+#: ../goffice/app/go-plugin.c:1184
+msgid "Error while loading plugin dependencies."
+msgstr "Chyba při načítání závislostí zásuvného modulu."
+
+#: ../goffice/app/go-plugin.c:1376
+#, c-format
+msgid "Errors occurred while reading plugin information from file \"%s\"."
+msgstr ""
+"Nastala chyba při načítání informací o zásuvném modulu ze souboru „%s“."
+
+#: ../goffice/app/go-plugin.c:1495
+#, c-format
+msgid "Couldn't activate plugin \"%s\" (ID: %s)."
+msgstr "Nelze aktivovat zásuvný modul „%s“ (ID: %s)."
+
+#: ../goffice/app/go-plugin.c:1530
+#, c-format
+msgid "Couldn't deactivate plugin \"%s\" (ID: %s)."
+msgstr "Nelze deaktivovat zásuvný modul „%s“ (ID: %s)."
+
+#: ../goffice/app/go-plugin.c:1657 ../goffice/app/go-plugin.c:1825
+msgid "Errors while reading info about available plugins."
+msgstr "Chyby při čtení informací o dostupných zásuvných modulech."
+
+#: ../goffice/app/go-plugin.c:1681
+msgid "Errors while deactivating plugins that are no longer on disk."
+msgstr "Chyba při deaktivaci zásuvných modulů, které již nejsou na disku."
+
+#: ../goffice/app/go-plugin.c:1702
+#, c-format
+msgid ""
+"The following plugins are no longer on disk but are still active:\n"
+"%s.\n"
+"You should restart this program now."
+msgstr ""
+"Následující zásuvné moduly již nejsou na disku, ale jsou stále aktivní:\n"
+"%s.\n"
+"Měli byste nyní tuto aplikaci restartovat."
+
+#: ../goffice/app/go-plugin.c:1801
+msgid "Errors while reading info about new plugins."
+msgstr "Chyby při čtení informací o nových zásuvných modulech."
+
+#: ../goffice/app/go-plugin.c:1849
+msgid "Errors while activating plugins."
+msgstr "Chyby při aktivaci zásuvných modulů."
+
+#: ../goffice/app/go-plugin.c:1856
+msgid "Errors while initializing plugin system."
+msgstr "Chyby při inicializaci systému zásuvných modulů."
+
+#: ../goffice/app/go-plugin-loader.c:83
+msgid "Loader has no set_attributes method.\n"
+msgstr "Zavaděč nemá metodu set_attributes.\n"
+
+#: ../goffice/app/go-plugin-loader.c:98
+msgid "Loader has no load_base method.\n"
+msgstr "Zavaděč nemá metodu load_base.\n"
+
+#: ../goffice/app/go-plugin-loader.c:143 ../goffice/app/go-plugin-loader.c:181
+#, c-format
+msgid "Service '%s' not supported by loader."
+msgstr "Služba „%s“ není zavaděčem podporována."
+
 #: ../goffice/app/go-plugin-loader-module.c:71
 msgid "Module file name not given."
 msgstr "Název souboru s modulem není zadán."
@@ -214,19 +384,6 @@ msgstr "Soubor neobsahuje funkci „%s“."
 msgid "Module doesn't contain \"%s\" function."
 msgstr "Modul neobsahuje funkci „%s“."
 
-#: ../goffice/app/go-plugin-loader.c:83
-msgid "Loader has no set_attributes method.\n"
-msgstr "Zavaděč nemá metodu set_attributes.\n"
-
-#: ../goffice/app/go-plugin-loader.c:98
-msgid "Loader has no load_base method.\n"
-msgstr "Zavaděč nemá metodu load_base.\n"
-
-#: ../goffice/app/go-plugin-loader.c:143 ../goffice/app/go-plugin-loader.c:181
-#, c-format
-msgid "Service '%s' not supported by loader."
-msgstr "Služba „%s“ není zavaděčem podporována."
-
 #: ../goffice/app/go-plugin-service.c:192
 #: ../goffice/app/go-plugin-service.c:1031
 msgid "Error while loading plugin service."
@@ -312,235 +469,78 @@ msgstr ""
 "Před aktivací je nutné službu načíst (je nastaven PLUGIN_ALWAYS_LOAD), ale "
 "načítání selhalo."
 
-#: ../goffice/app/go-plugin.c:371
-#, c-format
-msgid "File contains plugin info with invalid ID (%s), expected %s."
-msgstr ""
-"Soubor obsahuje informace o zásuvném modulu s neplatným ID (%s), očekáváno "
-"%s."
+#: ../goffice/app/io-context.c:168
+msgid "exec-main-loop"
+msgstr "hlavní prováděcí smyčka"
 
-#: ../goffice/app/go-plugin.c:375
-msgid "Couldn't read plugin info from file."
-msgstr "Ze souboru nelze přečíst informaci o zásuvném modulu."
+#: ../goffice/app/io-context.c:169
+msgid "Execute main loop iteration"
+msgstr "Iterace hlavní prováděcí smyčky"
 
-#: ../goffice/app/go-plugin.c:521
-msgid "Unknown name"
-msgstr "Neznámý název"
+#: ../goffice/canvas/goc-arc.c:436
+msgid "xc"
+msgstr "xc"
 
-#: ../goffice/app/go-plugin.c:616
-#, c-format
-msgid "Unsupported loader type \"%s\"."
-msgstr "Nepodporovaný typ zavaděče „%s“."
+#: ../goffice/canvas/goc-arc.c:437
+msgid "The arc center x coordinate"
+msgstr "Souřadnice x středu oblouku"
 
-#: ../goffice/app/go-plugin.c:624
-#, c-format
-msgid "Error while preparing loader \"%s\"."
-msgstr "Chyba při přípravě zavaděče „%s“."
+#: ../goffice/canvas/goc-arc.c:442
+msgid "yc"
+msgstr "yc"
 
-#: ../goffice/app/go-plugin.c:702
-#, c-format
-msgid "Error while reading service #%d info."
-msgstr "Chyba při čtení informací o službě č. %d."
+#: ../goffice/canvas/goc-arc.c:443
+msgid "The arc center y coordinate"
+msgstr "Souřadnice y středu oblouku"
 
-#: ../goffice/app/go-plugin.c:783
-#, c-format
-msgid "Can't read plugin info file (\"%s\")."
-msgstr "Nelze přečíst soubor s informací o zásuvném modulu („%s“)."
+#: ../goffice/canvas/goc-arc.c:448
+msgid "xr"
+msgstr "xr"
 
-#: ../goffice/app/go-plugin.c:787
-#, c-format
-msgid "File \"%s\" is not valid plugin info file."
-msgstr "Soubor „%s“ není platný soubor s informací o zásuvném modulu."
+#: ../goffice/canvas/goc-arc.c:449
+msgid "The arc x radius"
+msgstr "Poloměr x oblouku"
 
-#: ../goffice/app/go-plugin.c:870
-#, c-format
-msgid "Errors while reading services for plugin with ID=\"%s\"."
-msgstr "Chyby při čtení služeb pro zásuvný modul s ID=„%s“."
+#: ../goffice/canvas/goc-arc.c:454
+msgid "yr"
+msgstr "yr"
 
-#: ../goffice/app/go-plugin.c:882
-#, c-format
-msgid "Plugin ID contains invalid characters (%s)."
-msgstr "ID zásuvného modulu obsahuje neplatné znaky (%s)."
+#: ../goffice/canvas/goc-arc.c:455
+msgid "The arc y radius"
+msgstr "Poloměr y oblouku"
 
-#: ../goffice/app/go-plugin.c:886
-msgid "Unknown plugin name."
-msgstr "Neznámý název zásuvného modulu."
+#: ../goffice/canvas/goc-arc.c:460
+msgid "ang1"
+msgstr "úhel1"
 
-#: ../goffice/app/go-plugin.c:890
-#, c-format
-msgid "No loader defined or loader ID invalid for plugin with ID=\"%s\"."
-msgstr ""
-"Pro zásuvný modul s ID=„%s“ není zavaděč definovaný nebo má neplatné id."
+#: ../goffice/canvas/goc-arc.c:461
+msgid "The arc start angle"
+msgstr "Počáteční úhel oblouku"
 
-#: ../goffice/app/go-plugin.c:896
-msgid "Plugin has no id."
-msgstr "Zásuvný modul nemá ID."
+#: ../goffice/canvas/goc-arc.c:466
+msgid "ang2"
+msgstr "úhel2"
 
-#: ../goffice/app/go-plugin.c:937
-#, c-format
-msgid "Error initializing plugin loader (\"%s\")."
-msgstr "Chyba při inicializaci zavaděče zásuvného modulu („%s“)."
+#: ../goffice/canvas/goc-arc.c:467
+msgid "The arc end angle"
+msgstr "Koncový úhel oblouku"
 
-#: ../goffice/app/go-plugin.c:968 ../goffice/app/go-plugin.c:1130
-msgid "Detected cyclic plugin dependencies."
-msgstr "Zjištěna cyklická závislost mezi zásuvnými moduly."
+#: ../goffice/canvas/goc-arc.c:472 ../goffice/canvas/goc-component.c:295
+#: ../goffice/canvas/goc-ellipse.c:261 ../goffice/canvas/goc-path.c:275
+#: ../goffice/canvas/goc-rectangle.c:336 ../goffice/canvas/goc-text.c:475
+#: ../goffice/graph/gog-3d-box.c:166 ../goffice/gtk/go-3d-rotation-sel.ui.h:1
+msgid "Rotation"
+msgstr "Natočení"
 
-#: ../goffice/app/go-plugin.c:992
-#, c-format
-msgid "Couldn't activate plugin with ID=\"%s\"."
-msgstr "Nelze aktivovat zásuvný modul s ID=„%s“."
+#: ../goffice/canvas/goc-arc.c:473
+msgid "The rotation around center position"
+msgstr "Natočení kolem středové pozice"
 
-#: ../goffice/app/go-plugin.c:998 ../goffice/app/go-plugin.c:1176
-#, c-format
-msgid "Couldn't find plugin with ID=\"%s\"."
-msgstr "Nelze najít zásuvný modul s ID=„%s“."
-
-#: ../goffice/app/go-plugin.c:1005
-msgid "Error while activating plugin dependencies."
-msgstr "Chyba při aktivaci závislostí zásuvného modulu."
-
-#: ../goffice/app/go-plugin.c:1019
-#, c-format
-msgid "Error while activating plugin service #%d."
-msgstr "Chyba při aktivaci služby zásuvného modulu č. %d."
-
-#: ../goffice/app/go-plugin.c:1075
-#, c-format
-msgid "Error while deactivating plugin service #%d."
-msgstr "Chyba při deaktivaci služby zásuvného modulu č. %d."
-
-#: ../goffice/app/go-plugin.c:1142 ../goffice/app/go-plugin.c:1163
-msgid "Cannot load plugin loader."
-msgstr "Nelze načíst zavaděč zásuvného modulu."
-
-#: ../goffice/app/go-plugin.c:1170
-#, c-format
-msgid "Couldn't load plugin with ID=\"%s\"."
-msgstr "Nelze načíst zásuvný modul s ID=„%s“."
-
-#: ../goffice/app/go-plugin.c:1183
-msgid "Error while loading plugin dependencies."
-msgstr "Chyba při načítání závislostí zásuvného modulu."
-
-#: ../goffice/app/go-plugin.c:1375
-#, c-format
-msgid "Errors occurred while reading plugin information from file \"%s\"."
-msgstr ""
-"Nastala chyba při načítání informací o zásuvném modulu ze souboru „%s“."
-
-#: ../goffice/app/go-plugin.c:1494
-#, c-format
-msgid "Couldn't activate plugin \"%s\" (ID: %s)."
-msgstr "Nelze aktivovat zásuvný modul „%s“ (ID: %s)."
-
-#: ../goffice/app/go-plugin.c:1529
-#, c-format
-msgid "Couldn't deactivate plugin \"%s\" (ID: %s)."
-msgstr "Nelze deaktivovat zásuvný modul „%s“ (ID: %s)."
-
-#: ../goffice/app/go-plugin.c:1656 ../goffice/app/go-plugin.c:1824
-msgid "Errors while reading info about available plugins."
-msgstr "Chyby při čtení informací o dostupných zásuvných modulech."
-
-#: ../goffice/app/go-plugin.c:1680
-msgid "Errors while deactivating plugins that are no longer on disk."
-msgstr "Chyba při deaktivaci zásuvných modulů, které již nejsou na disku."
-
-#: ../goffice/app/go-plugin.c:1701
-#, c-format
-msgid ""
-"The following plugins are no longer on disk but are still active:\n"
-"%s.\n"
-"You should restart this program now."
-msgstr ""
-"Následující zásuvné moduly již nejsou na disku, ale jsou stále aktivní:\n"
-"%s.\n"
-"Měli byste nyní tuto aplikaci restartovat."
-
-#: ../goffice/app/go-plugin.c:1800
-msgid "Errors while reading info about new plugins."
-msgstr "Chyby při čtení informací o nových zásuvných modulech."
-
-#: ../goffice/app/go-plugin.c:1848
-msgid "Errors while activating plugins."
-msgstr "Chyby při aktivaci zásuvných modulů."
-
-#: ../goffice/app/go-plugin.c:1855
-msgid "Errors while initializing plugin system."
-msgstr "Chyby při inicializaci systému zásuvných modulů."
-
-#: ../goffice/app/io-context.c:168
-msgid "exec-main-loop"
-msgstr "hlavní prováděcí smyčka"
-
-#: ../goffice/app/io-context.c:169
-msgid "Execute main loop iteration"
-msgstr "Iterace hlavní prováděcí smyčky"
-
-#: ../goffice/canvas/goc-arc.c:436
-msgid "xc"
-msgstr "xc"
-
-#: ../goffice/canvas/goc-arc.c:437
-msgid "The arc center x coordinate"
-msgstr "Souřadnice x středu oblouku"
-
-#: ../goffice/canvas/goc-arc.c:442
-msgid "yc"
-msgstr "yc"
-
-#: ../goffice/canvas/goc-arc.c:443
-msgid "The arc center y coordinate"
-msgstr "Souřadnice y středu oblouku"
-
-#: ../goffice/canvas/goc-arc.c:448
-msgid "xr"
-msgstr "xr"
-
-#: ../goffice/canvas/goc-arc.c:449
-msgid "The arc x radius"
-msgstr "Poloměr x oblouku"
-
-#: ../goffice/canvas/goc-arc.c:454
-msgid "yr"
-msgstr "yr"
-
-#: ../goffice/canvas/goc-arc.c:455
-msgid "The arc y radius"
-msgstr "Poloměr y oblouku"
-
-#: ../goffice/canvas/goc-arc.c:460
-msgid "ang1"
-msgstr "úhel1"
-
-#: ../goffice/canvas/goc-arc.c:461
-msgid "The arc start angle"
-msgstr "Počáteční úhel oblouku"
-
-#: ../goffice/canvas/goc-arc.c:466
-msgid "ang2"
-msgstr "úhel2"
-
-#: ../goffice/canvas/goc-arc.c:467
-msgid "The arc end angle"
-msgstr "Koncový úhel oblouku"
-
-#: ../goffice/canvas/goc-arc.c:472 ../goffice/canvas/goc-component.c:295
-#: ../goffice/canvas/goc-ellipse.c:261 ../goffice/canvas/goc-path.c:275
-#: ../goffice/canvas/goc-rectangle.c:336 ../goffice/canvas/goc-text.c:475
-#: ../goffice/graph/gog-3d-box.c:166
-msgid "Rotation"
-msgstr "Natočení"
-
-#: ../goffice/canvas/goc-arc.c:473
-msgid "The rotation around center position"
-msgstr "Natočení kolem středové pozice"
-
-#: ../goffice/canvas/goc-arc.c:478 ../goffice/canvas/goc-rectangle.c:342
-#: ../goffice/graph/gog-axis.c:3053 ../goffice/graph/gog-grid.c:127
-#: ../plugins/plot_barcol/gog-1.5d.c:347
-msgid "Type"
-msgstr "Typ"
+#: ../goffice/canvas/goc-arc.c:478 ../goffice/canvas/goc-rectangle.c:342
+#: ../goffice/graph/gog-axis.c:3054 ../goffice/graph/gog-grid.c:127
+#: ../plugins/plot_barcol/gog-1.5d.c:347
+msgid "Type"
+msgstr "Typ"
 
 #: ../goffice/canvas/goc-arc.c:479
 msgid "The type of arc: arc, chord or pie"
@@ -757,7 +757,7 @@ msgstr "Plátno"
 msgid "The canvas object on which the item resides"
 msgstr "Objekt plátna, ve kterém je položka umístěna"
 
-#: ../goffice/canvas/goc-item.c:271 ../goffice/graph/gog-view.c:684
+#: ../goffice/canvas/goc-item.c:271 ../goffice/graph/gog-view.c:685
 msgid "Parent"
 msgstr "Rodič"
 
@@ -923,6 +923,7 @@ msgid "The round rectangle ry"
 msgstr "Poloměr ry zaobleného obdelníku"
 
 #: ../goffice/canvas/goc-styled-item.c:160
+#: ../goffice/graph/gog-error-bar-prefs.ui.h:6
 #: ../goffice/graph/gog-styled-object.c:222 ../goffice/utils/go-style.c:1105
 msgid "Style"
 msgstr "Styl"
@@ -952,7 +953,7 @@ msgstr "Poloha textu"
 msgid "The rotation around the anchor"
 msgstr "Natočení okolo ukotvení"
 
-#: ../goffice/canvas/goc-text.c:481 ../goffice/graph/gog-object.c:818
+#: ../goffice/canvas/goc-text.c:481 ../goffice/graph/gog-object.c:819
 msgid "Anchor"
 msgstr "Ukotvení"
 
@@ -1041,22 +1042,6 @@ msgstr "Jádro komponenty"
 msgid "Component Type"
 msgstr "Typ komponenty"
 
-#: ../goffice/graph/gog-3d-box-prefs.ui.h:1
-msgid "<b>Euler angles</b>"
-msgstr "<b>Eulerovy úhly</b>"
-
-#: ../goffice/graph/gog-3d-box-prefs.ui.h:2
-msgid "Psi:"
-msgstr "Psí:"
-
-#: ../goffice/graph/gog-3d-box-prefs.ui.h:3
-msgid "Theta:"
-msgstr "Théta:"
-
-#: ../goffice/graph/gog-3d-box-prefs.ui.h:4
-msgid "Phi:"
-msgstr "Fí:"
-
 #: ../goffice/graph/gog-3d-box.c:215
 msgid "Advanced"
 msgstr "Pokročilé"
@@ -1077,463 +1062,481 @@ msgstr "Eulerův úhel fí"
 msgid "Field of view"
 msgstr "Pole zobrazení"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:647
-msgid "Layout"
-msgstr "Rozmístění"
+#: ../goffice/graph/gog-3d-box-prefs.ui.h:1
+msgid "Euler angles"
+msgstr "Eulerovy úhly"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:676
-msgid "Axis position"
-msgstr "Poloha osy"
+#: ../goffice/graph/gog-3d-box-prefs.ui.h:2
+msgid "Psi:"
+msgstr "Psí:"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:677 ../goffice/graph/gog-axis-line.c:683
-msgid "Where to position an axis low, high, or crossing"
-msgstr "Zda umístit osu dolů (low), nahoru (high) nebo protnout (crossing)"
+#: ../goffice/graph/gog-3d-box-prefs.ui.h:3
+msgid "Theta:"
+msgstr "Théta:"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:682
-msgid "Axis position (as a string)"
-msgstr "Poloha osy (jako řetězec)"
+#: ../goffice/graph/gog-3d-box-prefs.ui.h:4
+msgid "Phi:"
+msgstr "Fí:"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:688
-msgid "Major labels"
-msgstr "Hlavní popisky"
+#: ../goffice/graph/gog-axis.c:86
+msgid "Degrees"
+msgstr "Stupně"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:689
-msgid "Show labels for major ticks"
-msgstr "Zobrazovat popisky pro hlavní měřítkové značky"
+#: ../goffice/graph/gog-axis.c:87
+msgid "Radians"
+msgstr "Radiány"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:694
-msgid "Inside major ticks"
-msgstr "Hlavní značky uvnitř"
+#: ../goffice/graph/gog-axis.c:88
+msgid "Grads"
+msgstr "Grady"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:695
-msgid "Major tick marks inside the chart area"
-msgstr "Hlavní měřítkové značky uvnitř oblasti grafu"
+#: ../goffice/graph/gog-axis.c:1494
+#: ../goffice/graph/gog-axis-color-map-prefs.ui.h:7
+msgid "Discrete"
+msgstr "Diskrétní"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:700
-msgid "Outside major ticks"
-msgstr "Hlavní značky vně"
+#: ../goffice/graph/gog-axis.c:1494
+msgid "Discrete mapping"
+msgstr "Diskrétní mapování"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:701
-msgid "Major tick marks outside the chart area"
-msgstr "Hlavní měřítkové značky vně oblasti grafu"
+#: ../goffice/graph/gog-axis.c:1506 ../goffice/utils/go-line.c:161
+#: ../goffice/utils/go-line.c:376 ../plugins/reg_linear/reg-types.xml.in.h:1
+msgid "Linear"
+msgstr "Lineární"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:706
-msgid "Major tick size"
-msgstr "Velikost hlavní značky"
+#: ../goffice/graph/gog-axis.c:1506
+msgid "Linear mapping"
+msgstr "Lineární mapování"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:707
-msgid "Size of the major tick marks, in points"
-msgstr "Velikost hlavní měřítkové značky, v bodech"
+#: ../goffice/graph/gog-axis.c:1518
+msgid "Log"
+msgstr "Logaritmické"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:713
-msgid "Inside minor ticks"
-msgstr "Vedlejší značky uvnitř"
+#: ../goffice/graph/gog-axis.c:1518
+msgid "Logarithm mapping"
+msgstr "Logaritmické mapování"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:714
-msgid "Minor tick marks inside the chart area"
-msgstr "Vedlejší měřítkové značky uvnitř oblasti grafu"
+#: ../goffice/graph/gog-axis.c:2827 ../goffice/graph/gog-axis.c:2837
+msgid "M_inimum"
+msgstr "M_inimum"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:719
-msgid "Outside minor ticks"
-msgstr "Vedlejší značky vně"
+#: ../goffice/graph/gog-axis.c:2828 ../goffice/graph/gog-axis.c:2838
+msgid "M_aximum"
+msgstr "M_aximum"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:720
-msgid "Minor tick marks outside the axis"
-msgstr "Vedlejší měřítkové značky vně os"
+#: ../goffice/graph/gog-axis.c:2829
+msgid "Categories between _ticks"
+msgstr "Kategorie mezi _značkami"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:725
-msgid "Minor tick size"
-msgstr "Velikost vedlejší značky"
+#: ../goffice/graph/gog-axis.c:2830
+msgid "Categories between _labels"
+msgstr "Kategorie mezi _popisky"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:726
-msgid "Size of the minor tick marks, in points"
-msgstr "Velikost vedlejší měřítkové značky, v bodech"
+#: ../goffice/graph/gog-axis.c:2839
+msgid "Ma_jor ticks"
+msgstr "H_lavní značky"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:732
-msgid "Cross axis ID"
-msgstr "ID křížené osy"
+#: ../goffice/graph/gog-axis.c:2840
+msgid "Mi_nor ticks"
+msgstr "Ve_dlejší značky"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:733
-msgid "Which axis to cross"
-msgstr "Kterou osu protnout"
+#: ../goffice/graph/gog-axis.c:2896 ../goffice/math/go-distribution.c:171
+#: ../goffice/math/go-distribution.c:172
+msgid "Scale"
+msgstr "Měřítko"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:739
-msgid "Axis padding"
-msgstr "Odsazení os"
+#: ../goffice/graph/gog-axis.c:2918 ../plugins/plot_pie/gog-pie.c:325
+#: ../plugins/smoothing/gog-moving-avg.c:195
+msgid "Span"
+msgstr "Rozsah"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:740
-msgid "Distance from axis line to plot area, in points"
-msgstr "Vzdálenost od čáry osy k oblasti diagramu, v bodech"
+#: ../goffice/graph/gog-axis.c:2975
+msgid "Colors"
+msgstr "Barvy"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:832
-msgid "Select axis"
-msgstr "Výběr osy"
+#: ../goffice/graph/gog-axis.c:2992 ../goffice/graph/gog-series-labels.c:891
+#: ../goffice/graph/gog-series-labels.c:1417
+msgid "Format"
+msgstr "Formát"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:938
-msgid "Set start bound"
-msgstr "Nastavit dolní mez"
+#: ../goffice/graph/gog-axis.c:3030
+msgid "MajorGrid"
+msgstr "HlavníMřížka"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:949
-msgid "Set stop bound"
-msgstr "Nastavit horní mez"
+#: ../goffice/graph/gog-axis.c:3033
+msgid "MinorGrid"
+msgstr "VedlejšíMřížka"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:2
-#, no-c-format
-msgid "<b>Effective area</b> (as % of available room)"
-msgstr "<b>Platná oblast</b> (jako % z dostupného místa)"
+#: ../goffice/graph/gog-axis.c:3036
+msgid "AxisLine"
+msgstr "ČáraOsy"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:3 ../goffice/utils/go-style.c:645
-msgid "Start:"
-msgstr "Počátek:"
+#: ../goffice/graph/gog-axis.c:3039 ../goffice/graph/gog-theme.c:591
+msgid "Label"
+msgstr "Popisek"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:4 ../goffice/utils/go-style.c:646
-msgid "End:"
-msgstr "Konec:"
+#: ../goffice/graph/gog-axis.c:3055
+msgid "Numerical type of this axis"
+msgstr "Číselný typ této osy"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:5
-msgid "<b>Major ticks</b>"
-msgstr "<b>Hlavní značky</b>"
+#: ../goffice/graph/gog-axis.c:3059
+msgid "Invert axis"
+msgstr "Převrátit osu"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:6
-msgid "_Outside"
-msgstr "_Vně"
+#: ../goffice/graph/gog-axis.c:3060
+msgid "Scale from high to low rather than low to high"
+msgstr "Měřítko od horní do dolní meze namísto od dolní do horní"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:7
-msgid "_Inside"
-msgstr "_Uvnitř"
+#: ../goffice/graph/gog-axis.c:3064
+msgid "MapName"
+msgstr "NázevMapy"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:8
-msgid "_Show Labels"
-msgstr "_Zobrazit popisky"
+#: ../goffice/graph/gog-axis.c:3065
+msgid "The name of the map for scaling"
+msgstr "Název mapy pro měřítko"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:9
-msgid "<b>Position</b>"
-msgstr "<b>Poloha</b>"
+#: ../goffice/graph/gog-axis.c:3070
+msgid "Assigned XL format"
+msgstr "Přiřazený formát XL"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:10
-msgid "_Low"
-msgstr "Do_lů"
+#: ../goffice/graph/gog-axis.c:3071
+msgid ""
+"The user assigned format to use for non-discrete axis labels (XL format)"
+msgstr ""
+"Uživatelem přiřazený formát pro použití u popisků nediskrétních os (formát "
+"XL)"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:11
-msgid "_High"
-msgstr "Na_horu"
+#: ../goffice/graph/gog-axis.c:3076 ../goffice/graph/gog-axis.c:3077
+msgid "Rotation of circular axis"
+msgstr "Otočení kruhové osy"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:12
-msgid "_Cross"
-msgstr "_Protnout"
+#: ../goffice/graph/gog-axis.c:3084 ../goffice/graph/gog-axis.c:3085
+msgid "Polar axis set unit"
+msgstr "Jednotky polárních os"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:13
-msgid "at"
-msgstr "v"
+#: ../goffice/graph/gog-axis.c:3090
+msgid "Axis start position"
+msgstr "Poloha počátku osy"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:14
-msgid "Padding:"
-msgstr "Odsazení:"
+#: ../goffice/graph/gog-axis.c:3091
+msgid ""
+"Position of the plot area at which the axis effective area starts, expressed "
+"as a percentage of the available position. Defaults to 0.0"
+msgstr ""
+"Poloha v oblasti diagramu, ve které osa skutečně začíná, vyjádřeno v "
+"procentech z dostupné polohy. Výchozí je 0.0"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:15
-#: ../goffice/graph/gog-error-bar-prefs.ui.h:11
-#: ../goffice/utils/go-style-prefs.ui.h:4
-msgid "pts"
-msgstr "bodů"
+#: ../goffice/graph/gog-axis.c:3096
+msgid "Axis end position"
+msgstr "Poloha konce osy"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:16
-msgid "<b>Minor ticks</b>"
-msgstr "<b>Vedlejší značky</b>"
+#: ../goffice/graph/gog-axis.c:3097
+msgid ""
+"Position of the plot area at which the axis effective area ends, expressed "
+"as a percentage of the available position. Defaults to 1.0"
+msgstr ""
+"Poloha v oblasti diagramu, ve které osa skutečně končí, vyjádřeno v "
+"procentech z dostupné polohy. Výchozí je 0.0"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:17
-msgid "O_utside"
-msgstr "_Vně"
+#: ../goffice/graph/gog-axis.c:3101
+msgid "ColorMapName"
+msgstr "NázevMapyBarev"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:18
-msgid "I_nside"
-msgstr "Uv_nitř"
+#: ../goffice/graph/gog-axis.c:3102
+msgid "The name of the color map"
+msgstr "Název mapy barev"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:19
-msgid "<b>Bounds</b>"
-msgstr "<b>Meze</b>"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-color-map.c:131 ../goffice/graph/gog-theme.c:322
+msgid "Resource type"
+msgstr "Typ prostředku"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:20
-#: ../goffice/graph/gog-object-prefs.ui.h:15
-#: ../goffice/graph/gog-plot-prefs.ui.h:1 ../goffice/gtk/go-palette.c:344
-msgid "Automatic"
-msgstr "Automaticky"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-color-map.c:132
+msgid "The resource type for the color map"
+msgstr "Typ prostředku pro mapu barev"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:21
-#: ../goffice/graph/gog-series-prefs.ui.h:4
-#: ../goffice/utils/go-style-prefs.ui.h:5
-msgid "_Type:"
-msgstr "_Typ:"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-color-map.c:589
+msgid "New map"
+msgstr "Nová mapa"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:22
-msgid "_Invert axis"
-msgstr "Převrát_it osu"
+#. An MS Excel-ish theme
+#: ../goffice/graph/gog-axis-color-map.c:993 ../goffice/graph/gog-theme.c:1240
+msgid "Default"
+msgstr "Výchozí"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:23
-msgid "_Unit:"
-msgstr "_Jednotka:"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-color-map-prefs.ui.h:1
+msgid "Color map editor"
+msgstr "Editor mapy barev"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:24
-msgid "_Rotation:"
-msgstr "_Natočení:"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-color-map-prefs.ui.h:2
+msgid "Current color stop"
+msgstr "Aktuální barevná zarážka"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:25
-#: ../goffice/gtk/go-rotation-sel.ui.h:3
-#: ../plugins/plot_pie/gog-pie-prefs.ui.h:2
-#: ../plugins/plot_pie/gog-ring-prefs.ui.h:2
-msgid "degrees"
-msgstr "stupňů"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-color-map-prefs.ui.h:3
+msgid "Value"
+msgstr "Hodnota"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:26
-msgid "<b>Mapping</b>"
-msgstr "<b>Mapování</b>"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-color-map-prefs.ui.h:4
+msgid "Color"
+msgstr "Barva"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:27
-msgid "New"
-msgstr "Nová"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-color-map-prefs.ui.h:5
+#: ../goffice/graph/gog-guru.c:1031 ../goffice/graph/gog-series.c:576
+#: ../goffice/graph/gog-theme-editor.ui.h:2
+msgid "Name"
+msgstr "Název"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:28
-msgid "Creates a new color map from scratch"
-msgstr "Vytvořit od základu novou mapu barev"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-color-map-prefs.ui.h:6
+msgid "Gradient"
+msgstr "Plynulý"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:29
-msgid "Duplicate"
-msgstr "Duplikovat"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-color-map-prefs.ui.h:8
+msgid "Snapshots"
+msgstr "Náhledy"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:30
-msgid "Creates a new color map based on the currently selected one."
-msgstr "Vytvořit novou mapu barev podle aktuálně vybrané."
+#: ../goffice/graph/gog-axis-color-map-prefs.ui.h:9
+msgid "Define"
+msgstr "Definovat"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:31
-#: ../goffice/graph/gog-graph-prefs.ui.h:3
-msgid "Save"
-msgstr "Uložit"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-color-map-prefs.ui.h:10
+msgid "Erase"
+msgstr "Smazat"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:32
-msgid "Saves the color map to the local disk."
-msgstr "Uložit mapu barev na místní disk"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:647
+msgid "Layout"
+msgstr "Rozmístění"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis.c:85
-msgid "Degrees"
-msgstr "Stupně"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:676
+msgid "Axis position"
+msgstr "Poloha osy"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis.c:86
-msgid "Radians"
-msgstr "Radiány"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:677 ../goffice/graph/gog-axis-line.c:683
+msgid "Where to position an axis low, high, or crossing"
+msgstr "Zda umístit osu dolů (low), nahoru (high) nebo protnout (crossing)"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis.c:87
-msgid "Grads"
-msgstr "Grady"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:682
+msgid "Axis position (as a string)"
+msgstr "Poloha osy (jako řetězec)"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis.c:1493
-#: ../goffice/graph/gog-axis-color-map-prefs.ui.h:7
-msgid "Discrete"
-msgstr "Diskrétní"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:688
+msgid "Major labels"
+msgstr "Hlavní popisky"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis.c:1493
-msgid "Discrete mapping"
-msgstr "Diskrétní mapování"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:689
+msgid "Show labels for major ticks"
+msgstr "Zobrazovat popisky pro hlavní měřítkové značky"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis.c:1505 ../goffice/utils/go-line.c:161
-#: ../goffice/utils/go-line.c:376 ../plugins/reg_linear/reg-types.xml.in.h:1
-msgid "Linear"
-msgstr "Lineární"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:694
+msgid "Inside major ticks"
+msgstr "Hlavní značky uvnitř"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis.c:1505
-msgid "Linear mapping"
-msgstr "Lineární mapování"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:695
+msgid "Major tick marks inside the chart area"
+msgstr "Hlavní měřítkové značky uvnitř oblasti grafu"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis.c:1517
-msgid "Log"
-msgstr "Logaritmické"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:700
+msgid "Outside major ticks"
+msgstr "Hlavní značky vně"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis.c:1517
-msgid "Logarithm mapping"
-msgstr "Logaritmické mapování"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:701
+msgid "Major tick marks outside the chart area"
+msgstr "Hlavní měřítkové značky vně oblasti grafu"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis.c:2826 ../goffice/graph/gog-axis.c:2836
-msgid "M_inimum"
-msgstr "M_inimum"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:706
+msgid "Major tick size"
+msgstr "Velikost hlavní značky"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis.c:2827 ../goffice/graph/gog-axis.c:2837
-msgid "M_aximum"
-msgstr "M_aximum"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:707
+msgid "Size of the major tick marks, in points"
+msgstr "Velikost hlavní měřítkové značky, v bodech"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis.c:2828
-msgid "Categories between _ticks"
-msgstr "Kategorie mezi _značkami"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:713
+msgid "Inside minor ticks"
+msgstr "Vedlejší značky uvnitř"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis.c:2829
-msgid "Categories between _labels"
-msgstr "Kategorie mezi _popisky"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:714
+msgid "Minor tick marks inside the chart area"
+msgstr "Vedlejší měřítkové značky uvnitř oblasti grafu"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis.c:2838
-msgid "Ma_jor ticks"
-msgstr "H_lavní značky"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:719
+msgid "Outside minor ticks"
+msgstr "Vedlejší značky vně"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis.c:2839
-msgid "Mi_nor ticks"
-msgstr "Ve_dlejší značky"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:720
+msgid "Minor tick marks outside the axis"
+msgstr "Vedlejší měřítkové značky vně os"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis.c:2895 ../goffice/math/go-distribution.c:171
-#: ../goffice/math/go-distribution.c:172
-msgid "Scale"
-msgstr "Měřítko"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:725
+msgid "Minor tick size"
+msgstr "Velikost vedlejší značky"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis.c:2917 ../plugins/plot_pie/gog-pie.c:325
-#: ../plugins/smoothing/gog-moving-avg.c:195
-msgid "Span"
-msgstr "Rozsah"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:726
+msgid "Size of the minor tick marks, in points"
+msgstr "Velikost vedlejší měřítkové značky, v bodech"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis.c:2974
-msgid "Colors"
-msgstr "Barvy"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:732
+msgid "Cross axis ID"
+msgstr "ID křížené osy"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis.c:2991 ../goffice/graph/gog-series-labels.c:891
-#: ../goffice/graph/gog-series-labels.c:1417
-msgid "Format"
-msgstr "Formát"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:733
+msgid "Which axis to cross"
+msgstr "Kterou osu protnout"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis.c:3029
-msgid "MajorGrid"
-msgstr "HlavníMřížka"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:739
+msgid "Axis padding"
+msgstr "Odsazení os"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis.c:3032
-msgid "MinorGrid"
-msgstr "VedlejšíMřížka"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:740
+msgid "Distance from axis line to plot area, in points"
+msgstr "Vzdálenost od čáry osy k oblasti diagramu, v bodech"
+
+#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:832
+msgid "Select axis"
+msgstr "Výběr osy"
+
+#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:938
+msgid "Set start bound"
+msgstr "Nastavit dolní mez"
+
+#: ../goffice/graph/gog-axis-line.c:949
+msgid "Set stop bound"
+msgstr "Nastavit horní mez"
+
+#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:2
+#, no-c-format
+msgid "<b>Effective area</b> (as % of available room)"
+msgstr "<b>Platná oblast</b> (jako % z dostupného místa)"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis.c:3035
-msgid "AxisLine"
-msgstr "ČáraOsy"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:3 ../goffice/utils/go-style.c:645
+msgid "Start:"
+msgstr "Počátek:"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis.c:3038 ../goffice/graph/gog-theme.c:591
-msgid "Label"
-msgstr "Popisek"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:4 ../goffice/utils/go-style.c:646
+msgid "End:"
+msgstr "Konec:"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis.c:3054
-msgid "Numerical type of this axis"
-msgstr "Číselný typ této osy"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:5
+msgid "Major ticks"
+msgstr "Hlavní značky"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis.c:3058
-msgid "Invert axis"
-msgstr "Převrátit osu"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:6
+msgid "_Outside"
+msgstr "_Vně"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis.c:3059
-msgid "Scale from high to low rather than low to high"
-msgstr "Měřítko od horní do dolní meze namísto od dolní do horní"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:7
+msgid "_Inside"
+msgstr "_Uvnitř"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis.c:3063
-msgid "MapName"
-msgstr "NázevMapy"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:8
+msgid "_Show Labels"
+msgstr "_Zobrazit popisky"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis.c:3064
-msgid "The name of the map for scaling"
-msgstr "Název mapy pro měřítko"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:9 ../goffice/graph/gog-object.c:751
+#: ../goffice/graph/gog-object.c:795 ../goffice/graph/gog-series-labels.c:879
+#: ../goffice/graph/gog-series-labels.c:1405
+msgid "Position"
+msgstr "Poloha"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis.c:3069
-msgid "Assigned XL format"
-msgstr "Přiřazený formát XL"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:10
+msgid "_Low"
+msgstr "Do_lů"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis.c:3070
-msgid ""
-"The user assigned format to use for non-discrete axis labels (XL format)"
-msgstr ""
-"Uživatelem přiřazený formát pro použití u popisků nediskrétních os (formát "
-"XL)"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:11
+msgid "_High"
+msgstr "Na_horu"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis.c:3075 ../goffice/graph/gog-axis.c:3076
-msgid "Rotation of circular axis"
-msgstr "Otočení kruhové osy"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:12
+msgid "_Cross"
+msgstr "_Protnout"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis.c:3083 ../goffice/graph/gog-axis.c:3084
-msgid "Polar axis set unit"
-msgstr "Jednotky polárních os"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:13
+msgid "at"
+msgstr "v"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis.c:3089
-msgid "Axis start position"
-msgstr "Poloha počátku osy"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:14
+msgid "Padding:"
+msgstr "Odsazení:"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis.c:3090
-msgid ""
-"Position of the plot area at which the axis effective area starts, expressed "
-"as a percentage of the available position. Defaults to 0.0"
-msgstr ""
-"Poloha v oblasti diagramu, ve které osa skutečně začíná, vyjádřeno v "
-"procentech z dostupné polohy. Výchozí je 0.0"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:15
+#: ../goffice/graph/gog-error-bar-prefs.ui.h:11
+#: ../goffice/utils/go-style-prefs.ui.h:4
+msgid "pts"
+msgstr "bodů"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis.c:3095
-msgid "Axis end position"
-msgstr "Poloha konce osy"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:16
+msgid "Minor ticks"
+msgstr "Vedlejší značky"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis.c:3096
-msgid ""
-"Position of the plot area at which the axis effective area ends, expressed "
-"as a percentage of the available position. Defaults to 1.0"
-msgstr ""
-"Poloha v oblasti diagramu, ve které osa skutečně končí, vyjádřeno v "
-"procentech z dostupné polohy. Výchozí je 0.0"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:17
+msgid "O_utside"
+msgstr "_Vně"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis.c:3100
-msgid "ColorMapName"
-msgstr "NázevMapyBarev"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:18
+msgid "I_nside"
+msgstr "Uv_nitř"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis.c:3101
-msgid "The name of the color map"
-msgstr "Název mapy barev"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:19
+msgid "Bounds"
+msgstr "Meze"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-color-map.c:131 ../goffice/graph/gog-theme.c:322
-msgid "Resource type"
-msgstr "Typ prostředku"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:20
+#: ../goffice/graph/gog-object-prefs.ui.h:15
+#: ../goffice/graph/gog-plot-prefs.ui.h:1 ../goffice/gtk/go-palette.c:344
+msgid "Automatic"
+msgstr "Automaticky"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-color-map.c:132
-msgid "The resource type for the color map"
-msgstr "Typ prostředku pro mapu barev"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:21
+#: ../goffice/graph/gog-series-prefs.ui.h:4
+#: ../goffice/utils/go-style-prefs.ui.h:5
+msgid "_Type:"
+msgstr "_Typ:"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-color-map.c:589
-msgid "New map"
-msgstr "Nová mapa"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:22
+msgid "_Invert axis"
+msgstr "Převrát_it osu"
 
-#. An MS Excel-ish theme
-#: ../goffice/graph/gog-axis-color-map.c:993 ../goffice/graph/gog-theme.c:1240
-msgid "Default"
-msgstr "Výchozí"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:23
+msgid "_Unit:"
+msgstr "_Jednotka:"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-color-map-prefs.ui.h:1
-#| msgid "Colored Polar"
-msgid "Color map editor"
-msgstr "Editor mapy barev"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:24
+msgid "_Rotation:"
+msgstr "_Natočení:"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-color-map-prefs.ui.h:2
-msgid "<b>Current color stop</b>"
-msgstr "<b>Aktuální barevná zarážka</b>"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:25
+#: ../goffice/gtk/go-rotation-sel.ui.h:3
+#: ../plugins/plot_pie/gog-pie-prefs.ui.h:2
+#: ../plugins/plot_pie/gog-ring-prefs.ui.h:2
+msgid "degrees"
+msgstr "stupňů"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-color-map-prefs.ui.h:3
-msgid "Value"
-msgstr "Hodnota"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:26
+msgid "Mapping"
+msgstr "Mapování"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-color-map-prefs.ui.h:4
-msgid "Color"
-msgstr "Barva"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:27
+msgid "New"
+msgstr "Nová"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-color-map-prefs.ui.h:5
-#: ../goffice/graph/gog-guru.c:1031 ../goffice/graph/gog-series.c:576
-msgid "Name"
-msgstr "Název"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:28
+msgid "Creates a new color map from scratch"
+msgstr "Vytvořit od základu novou mapu barev"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-color-map-prefs.ui.h:6
-msgid "Gradient"
-msgstr "Plynulý"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:29
+msgid "Duplicate"
+msgstr "Duplikovat"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-color-map-prefs.ui.h:8
-msgid "<b>Snapshots</b>"
-msgstr "<b>Náhledy</b>"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:30
+msgid "Creates a new color map based on the currently selected one."
+msgstr "Vytvořit novou mapu barev podle aktuálně vybrané."
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-color-map-prefs.ui.h:9
-msgid "Define"
-msgstr "Definovat"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:31
+#: ../goffice/graph/gog-graph-prefs.ui.h:3
+msgid "Save"
+msgstr "Uložit"
 
-#: ../goffice/graph/gog-axis-color-map-prefs.ui.h:10
-msgid "Erase"
-msgstr "Smazat"
+#: ../goffice/graph/gog-axis-prefs.ui.h:32
+msgid "Saves the color map to the local disk."
+msgstr "Uložit mapu barev na místní disk"
 
 #: ../goffice/graph/gog-chart.c:374 ../goffice/graph/gog-chart.c:688
 msgid "Plot area"
@@ -1664,6 +1667,12 @@ msgstr "řádky"
 msgid "Number of rows in graph grid"
 msgstr "Počet řádků v mřížce grafu"
 
+#. Note for translators: first string represent the new child object and second string is the parent object
+#: ../goffice/graph/gog-child-button.c:499
+#, c-format
+msgid "%s to %s"
+msgstr "%s do %s"
+
 #: ../goffice/graph/gog-color-scale.c:132
 #: ../plugins/plot_barcol/gog-minmax.c:227
 #: ../plugins/plot_distrib/gog-boxplot-prefs.ui.h:1
@@ -1680,18 +1689,12 @@ msgstr "Zda zobrazovat stupnici vodorovně"
 msgid "Color scale thickness."
 msgstr "Tloušťka barevné stupnice."
 
-#. Note for translators: first string represent the new child object and second string is the parent object
-#: ../goffice/graph/gog-child-button.c:499
-#, c-format
-msgid "%s to %s"
-msgstr "%s do %s"
-
 #: ../goffice/graph/gog-equation-prefs.ui.h:1
 msgid "_Compact mode"
 msgstr "_Kompaktní režim"
 
-#: ../goffice/graph/gog-error-bar-prefs.ui.h:1
 #: ../goffice/graph/gog-error-bar.c:79
+#: ../goffice/graph/gog-error-bar-prefs.ui.h:1
 #: ../goffice/graph/gog-reg-curve-prefs.ui.h:13
 #: ../goffice/gtk/go-format-sel.c:1670 ../goffice/gtk/go-format-sel.c:1846
 #: ../goffice/utils/formats.c:366 ../goffice/utils/go-line.c:127
@@ -1699,6 +1702,23 @@ msgstr "_Kompaktní režim"
 msgid "None"
 msgstr "Nic"
 
+#: ../goffice/graph/gog-error-bar.c:84
+msgid "Positive"
+msgstr "Kladné"
+
+#: ../goffice/graph/gog-error-bar.c:89
+msgid "Negative"
+msgstr "Záporné"
+
+#: ../goffice/graph/gog-error-bar.c:94
+msgid "Both"
+msgstr "Oboje"
+
+#. Note for translator: the angle unit
+#: ../goffice/graph/gog-error-bar.c:335
+msgid "°"
+msgstr "°"
+
 #: ../goffice/graph/gog-error-bar-prefs.ui.h:2
 #: ../goffice/graph/gog-reg-curve-prefs.ui.h:14
 msgid "Absolute"
@@ -1714,12 +1734,8 @@ msgid "Percent"
 msgstr "Procenta"
 
 #: ../goffice/graph/gog-error-bar-prefs.ui.h:5
-msgid "<b>Error category</b>"
-msgstr "<b>Kategorie chyby</b>"
-
-#: ../goffice/graph/gog-error-bar-prefs.ui.h:6
-msgid "<b>Style</b>"
-msgstr "<b>Styl</b>"
+msgid "Error category"
+msgstr "Kategorie chyby"
 
 #: ../goffice/graph/gog-error-bar-prefs.ui.h:7
 msgid "Dis_play:"
@@ -1740,45 +1756,21 @@ msgid "Colo_r:"
 msgstr "_Barva:"
 
 #: ../goffice/graph/gog-error-bar-prefs.ui.h:12
-msgid "<b>Values</b>"
-msgstr "<b>Hodnoty</b>"
-
-#: ../goffice/graph/gog-error-bar-prefs.ui.h:13
-msgid "(+)"
-msgstr "(+)"
-
-#: ../goffice/graph/gog-error-bar-prefs.ui.h:14
-msgid "(-)"
-msgstr "(-)"
-
-#: ../goffice/graph/gog-error-bar.c:84
-msgid "Positive"
-msgstr "Kladné"
-
-#: ../goffice/graph/gog-error-bar.c:89
-msgid "Negative"
-msgstr "Záporné"
-
-#: ../goffice/graph/gog-error-bar.c:94
-msgid "Both"
-msgstr "Oboje"
-
-#. Note for translator: the angle unit
-#: ../goffice/graph/gog-error-bar.c:335
-msgid "°"
-msgstr "°"
-
-#: ../goffice/graph/gog-graph-prefs.ui.h:1
-msgid "Theme:"
-msgstr "Motiv:"
-
-#: ../goffice/graph/gog-graph-prefs.ui.h:2
-msgid "Forget user styles"
-msgstr "Zapomenout uživatelské styly"
+#: ../plugins/plot_barcol/gog-1.5d.c:364
+#: ../plugins/plot_distrib/gog-boxplot.c:428
+#: ../plugins/plot_distrib/gog-histogram.c:390
+#: ../plugins/plot_distrib/gog-probability-plot.c:317
+#: ../plugins/plot_pie/gog-pie.c:340 ../plugins/plot_radar/gog-radar.c:323
+msgid "Values"
+msgstr "Hodnoty"
 
-#: ../goffice/graph/gog-graph-prefs.ui.h:4
-msgid "Save the theme as a standalone file in the user home directory."
-msgstr "Uložit motiv jako samostatný soubor v domovské složce uživatele."
+#: ../goffice/graph/gog-error-bar-prefs.ui.h:13
+msgid "(+)"
+msgstr "(+)"
+
+#: ../goffice/graph/gog-error-bar-prefs.ui.h:14
+msgid "(-)"
+msgstr "(-)"
 
 #. builds the default discrete color map
 #: ../goffice/graph/gog-graph.c:360 ../goffice/graph/gog-graph.c:481
@@ -1822,29 +1814,29 @@ msgstr "dokument pro tento graf"
 msgid "the renderer for this view"
 msgstr "vykreslování pro toto zobrazení"
 
-#: ../goffice/graph/gog-grid-line.c:113
-msgid "Is-minor"
-msgstr "Je vedlejší"
+#: ../goffice/graph/gog-graph-prefs.ui.h:1
+msgid "Theme:"
+msgstr "Motiv:"
 
-#: ../goffice/graph/gog-grid-line.c:114
-msgid "Are these minor grid lines"
-msgstr "Jsou to vedlejší čáry mřížky"
+#: ../goffice/graph/gog-graph-prefs.ui.h:2
+msgid "Forget user styles"
+msgstr "Zapomenout uživatelské styly"
+
+#: ../goffice/graph/gog-graph-prefs.ui.h:4
+msgid "Save the theme as a standalone file in the user home directory."
+msgstr "Uložit motiv jako samostatný soubor v domovské složce uživatele."
 
 #: ../goffice/graph/gog-grid.c:128
 msgid "Numerical type of this backplane"
 msgstr "Numerický typ tohoto podkladu"
 
-#: ../goffice/graph/gog-guru-type-selector.ui.h:1
-msgid "<b>_Plot Type</b>"
-msgstr "<b>_Typ diagramu</b>"
-
-#: ../goffice/graph/gog-guru-type-selector.ui.h:2
-msgid "<b>Sample</b>"
-msgstr "<b>Ukázka</b>"
+#: ../goffice/graph/gog-grid-line.c:113
+msgid "Is-minor"
+msgstr "Je vedlejší"
 
-#: ../goffice/graph/gog-guru-type-selector.ui.h:3
-msgid "<b>_Subtype</b>"
-msgstr "<b>_Podtyp</b>"
+#: ../goffice/graph/gog-grid-line.c:114
+msgid "Are these minor grid lines"
+msgstr "Jsou to vedlejší čáry mřížky"
 
 #: ../goffice/graph/gog-guru.c:1058
 msgid "Step 1 of 2: Select Chart Type"
@@ -1863,9 +1855,18 @@ msgid "_Insert"
 msgstr "Vlož_it"
 
 #: ../goffice/graph/gog-guru.c:1216
+#: ../goffice/graph/gog-guru-type-selector.ui.h:1
 msgid "_Plot Type"
 msgstr "_Typ diagramu"
 
+#: ../goffice/graph/gog-guru-type-selector.ui.h:2
+msgid "Sample"
+msgstr "Ukázka"
+
+#: ../goffice/graph/gog-guru-type-selector.ui.h:3
+msgid "_Subtype"
+msgstr "_Podtyp"
+
 #: ../goffice/graph/gog-label.c:149
 msgid "Allow markup"
 msgstr "Povolit značky"
@@ -1984,6 +1985,101 @@ msgstr "Odsazení políčka v bodech"
 msgid "padding between the swatches in pts."
 msgstr "Rozestup mezi políčky v bodech."
 
+#: ../goffice/graph/gog-object.c:165 ../goffice/graph/gog-object.c:184
+#: ../goffice/graph/gog-series.c:108 ../goffice/graph/gog-series-labels.c:58
+msgid "Top"
+msgstr "Nahoru"
+
+#: ../goffice/graph/gog-object.c:166 ../goffice/graph/gog-object.c:185
+msgid "Top right"
+msgstr "Vpravo nahoru"
+
+#: ../goffice/graph/gog-object.c:167 ../goffice/graph/gog-object.c:188
+#: ../goffice/graph/gog-series.c:109 ../goffice/graph/gog-series-labels.c:61
+msgid "Right"
+msgstr "Vpravo"
+
+#: ../goffice/graph/gog-object.c:168 ../goffice/graph/gog-object.c:191
+msgid "Bottom right"
+msgstr "Vpravo dolů"
+
+#: ../goffice/graph/gog-object.c:169 ../goffice/graph/gog-object.c:190
+#: ../goffice/graph/gog-series.c:106 ../goffice/graph/gog-series-labels.c:59
+msgid "Bottom"
+msgstr "Dolů"
+
+#: ../goffice/graph/gog-object.c:170 ../goffice/graph/gog-object.c:189
+msgid "Bottom left"
+msgstr "Vlevo dolů"
+
+#: ../goffice/graph/gog-object.c:171 ../goffice/graph/gog-object.c:186
+#: ../goffice/graph/gog-series.c:107 ../goffice/graph/gog-series-labels.c:60
+msgid "Left"
+msgstr "Vlevo"
+
+#: ../goffice/graph/gog-object.c:172 ../goffice/graph/gog-object.c:183
+msgid "Top left"
+msgstr "Vlevo nahoru"
+
+#: ../goffice/graph/gog-object.c:176 ../goffice/utils/go-style-prefs.ui.h:24
+msgid "Fill"
+msgstr "Vyplnit"
+
+#: ../goffice/graph/gog-object.c:177 ../plugins/plot_barcol/gog-dropbar.c:143
+#: ../plugins/plot_xy/gog-xy-dropbar.c:326
+msgid "Start"
+msgstr "Začátek"
+
+#: ../goffice/graph/gog-object.c:178 ../plugins/plot_barcol/gog-dropbar.c:145
+#: ../plugins/plot_xy/gog-xy-dropbar.c:328
+msgid "End"
+msgstr "Konec"
+
+#: ../goffice/graph/gog-object.c:179 ../goffice/graph/gog-object.c:187
+#: ../goffice/graph/gog-series.c:111
+msgid "Center"
+msgstr "Střed"
+
+#: ../goffice/graph/gog-object.c:789
+msgid "Object ID"
+msgstr "ID objektu"
+
+#: ../goffice/graph/gog-object.c:790
+msgid "Object numerical ID"
+msgstr "Číselné ID objektu"
+
+#: ../goffice/graph/gog-object.c:796
+msgid "Position and size of object, in percentage of parent size"
+msgstr "Poloha a velikost objektu, v procentech vůči rodičovskému objektu"
+
+#: ../goffice/graph/gog-object.c:801
+msgid "Compass"
+msgstr "Směr"
+
+#: ../goffice/graph/gog-object.c:802
+msgid "Compass auto position flags"
+msgstr "Směrové příznaky pro automatické umístění"
+
+#: ../goffice/graph/gog-object.c:807
+msgid "Alignment"
+msgstr "Zarovnání"
+
+#: ../goffice/graph/gog-object.c:808
+msgid "Alignment flag"
+msgstr "Příznak zarovnání"
+
+#: ../goffice/graph/gog-object.c:813 ../goffice/graph/gog-object.c:814
+msgid "Is position manual"
+msgstr "Je umístěn ručně"
+
+#: ../goffice/graph/gog-object.c:820
+msgid "Anchor for manual position"
+msgstr "Kotva pro ruční umístění"
+
+#: ../goffice/graph/gog-object.c:825 ../goffice/graph/gog-object.c:826
+msgid "Should the object be hidden"
+msgstr "Zda by měl být objekt skryt"
+
 #: ../goffice/graph/gog-object-prefs.ui.h:1
 #: ../goffice/graph/gog-plot-prefs.ui.h:3
 msgid "_Object position:"
@@ -2058,107 +2154,6 @@ msgstr "Ručně"
 msgid "_Height:"
 msgstr "_Výška:"
 
-#: ../goffice/graph/gog-object.c:164 ../goffice/graph/gog-object.c:183
-#: ../goffice/graph/gog-series.c:108 ../goffice/graph/gog-series-labels.c:58
-msgid "Top"
-msgstr "Nahoru"
-
-#: ../goffice/graph/gog-object.c:165 ../goffice/graph/gog-object.c:184
-msgid "Top right"
-msgstr "Vpravo nahoru"
-
-#: ../goffice/graph/gog-object.c:166 ../goffice/graph/gog-object.c:187
-#: ../goffice/graph/gog-series.c:109 ../goffice/graph/gog-series-labels.c:61
-msgid "Right"
-msgstr "Vpravo"
-
-#: ../goffice/graph/gog-object.c:167 ../goffice/graph/gog-object.c:190
-msgid "Bottom right"
-msgstr "Vpravo dolů"
-
-#: ../goffice/graph/gog-object.c:168 ../goffice/graph/gog-object.c:189
-#: ../goffice/graph/gog-series.c:106 ../goffice/graph/gog-series-labels.c:59
-msgid "Bottom"
-msgstr "Dolů"
-
-#: ../goffice/graph/gog-object.c:169 ../goffice/graph/gog-object.c:188
-msgid "Bottom left"
-msgstr "Vlevo dolů"
-
-#: ../goffice/graph/gog-object.c:170 ../goffice/graph/gog-object.c:185
-#: ../goffice/graph/gog-series.c:107 ../goffice/graph/gog-series-labels.c:60
-msgid "Left"
-msgstr "Vlevo"
-
-#: ../goffice/graph/gog-object.c:171 ../goffice/graph/gog-object.c:182
-msgid "Top left"
-msgstr "Vlevo nahoru"
-
-#: ../goffice/graph/gog-object.c:175
-msgid "Fill"
-msgstr "Vyplnit"
-
-#: ../goffice/graph/gog-object.c:176 ../plugins/plot_barcol/gog-dropbar.c:143
-#: ../plugins/plot_xy/gog-xy-dropbar.c:326
-msgid "Start"
-msgstr "Začátek"
-
-#: ../goffice/graph/gog-object.c:177 ../plugins/plot_barcol/gog-dropbar.c:145
-#: ../plugins/plot_xy/gog-xy-dropbar.c:328
-msgid "End"
-msgstr "Konec"
-
-#: ../goffice/graph/gog-object.c:178 ../goffice/graph/gog-object.c:186
-#: ../goffice/graph/gog-series.c:111
-msgid "Center"
-msgstr "Střed"
-
-#: ../goffice/graph/gog-object.c:750 ../goffice/graph/gog-object.c:794
-#: ../goffice/graph/gog-series-labels.c:879
-#: ../goffice/graph/gog-series-labels.c:1405
-msgid "Position"
-msgstr "Poloha"
-
-#: ../goffice/graph/gog-object.c:788
-msgid "Object ID"
-msgstr "ID objektu"
-
-#: ../goffice/graph/gog-object.c:789
-msgid "Object numerical ID"
-msgstr "Číselné ID objektu"
-
-#: ../goffice/graph/gog-object.c:795
-msgid "Position and size of object, in percentage of parent size"
-msgstr "Poloha a velikost objektu, v procentech vůči rodičovskému objektu"
-
-#: ../goffice/graph/gog-object.c:800
-msgid "Compass"
-msgstr "Směr"
-
-#: ../goffice/graph/gog-object.c:801
-msgid "Compass auto position flags"
-msgstr "Směrové příznaky pro automatické umístění"
-
-#: ../goffice/graph/gog-object.c:806
-msgid "Alignment"
-msgstr "Zarovnání"
-
-#: ../goffice/graph/gog-object.c:807
-msgid "Alignment flag"
-msgstr "Příznak zarovnání"
-
-#: ../goffice/graph/gog-object.c:812 ../goffice/graph/gog-object.c:813
-msgid "Is position manual"
-msgstr "Je umístěn ručně"
-
-#: ../goffice/graph/gog-object.c:819
-msgid "Anchor for manual position"
-msgstr "Kotva pro ruční umístění"
-
-#: ../goffice/graph/gog-object.c:824 ../goffice/graph/gog-object.c:825
-msgid "Should the object be hidden"
-msgstr "Zda by měl být objekt skryt"
-
 #: ../goffice/graph/gog-outlined-object.c:74
 msgid "Padding Pts"
 msgstr "Odsazení v bodech"
@@ -2167,22 +2162,6 @@ msgstr "Odsazení v bodech"
 msgid "Number of pts separating charts in the grid"
 msgstr "Počet bodů oddělujících grafy v mřížce"
 
-#: ../goffice/graph/gog-plot-engine.c:81
-msgid "Plot Engine"
-msgstr "Generování diagramu"
-
-#: ../goffice/graph/gog-plot-engine.c:330
-msgid "Plot Type"
-msgstr "Typ diagramu"
-
-#: ../goffice/graph/gog-plot-engine.c:414
-msgid "Regression Curve Engine"
-msgstr "Výpočet regresní křivky"
-
-#: ../goffice/graph/gog-plot-engine.c:608
-msgid "Regression Curve Type"
-msgstr "Typ regresní křivky"
-
 #: ../goffice/graph/gog-plot.c:227
 msgid "X axis:"
 msgstr "Osa X:"
@@ -2220,6 +2199,7 @@ msgid "Axes"
 msgstr "Osa"
 
 #: ../goffice/graph/gog-plot.c:437 ../goffice/graph/gog-theme.c:598
+#: ../goffice/graph/gog-theme-editor.ui.h:4
 msgid "Series"
 msgstr "Řady"
 
@@ -2307,29 +2287,70 @@ msgstr "Název skupiny diagramů, pokud existuje"
 msgid "Guru hints"
 msgstr "Rady odborníka"
 
-#: ../goffice/graph/gog-plot.c:519
-msgid ""
-"Semicolon separated list of hints for automatic addition of objects in guru "
-"dialog"
-msgstr ""
-"Středníkem oddělovaný seznam rad pro automatické přidávání objektů v "
-"dialogovém okně s radami odborníka"
+#: ../goffice/graph/gog-plot.c:519
+msgid ""
+"Semicolon separated list of hints for automatic addition of objects in guru "
+"dialog"
+msgstr ""
+"Středníkem oddělovaný seznam rad pro automatické přidávání objektů v "
+"dialogovém okně s radami odborníka"
+
+#: ../goffice/graph/gog-plot.c:525
+msgid "Default interpolation"
+msgstr "Výchozí interpolace"
+
+#: ../goffice/graph/gog-plot.c:526
+msgid "Default type of series line interpolation"
+msgstr "Výchozí typ interpolace řad"
+
+#: ../goffice/graph/gog-plot.c:1174
+msgid "Move plot area"
+msgstr "Přesunout oblast diagramu"
+
+#: ../goffice/graph/gog-plot.c:1226
+msgid "Resize plot area"
+msgstr "Změnit velikost oblasti diagramu"
+
+#: ../goffice/graph/gog-plot-engine.c:81
+msgid "Plot Engine"
+msgstr "Generování diagramu"
+
+#: ../goffice/graph/gog-plot-engine.c:330
+msgid "Plot Type"
+msgstr "Typ diagramu"
+
+#: ../goffice/graph/gog-plot-engine.c:414
+msgid "Regression Curve Engine"
+msgstr "Výpočet regresní křivky"
+
+#: ../goffice/graph/gog-plot-engine.c:608
+msgid "Regression Curve Type"
+msgstr "Typ regresní křivky"
+
+#: ../goffice/graph/gog-reg-curve.c:273
+msgid "Regression Curve"
+msgstr "Regresní křivka"
 
-#: ../goffice/graph/gog-plot.c:525
-msgid "Default interpolation"
-msgstr "Výchozí interpolace"
+#: ../goffice/graph/gog-reg-curve.c:308
+msgid "Skip invalid"
+msgstr "Přeskočit neplatné"
 
-#: ../goffice/graph/gog-plot.c:526
-msgid "Default type of series line interpolation"
-msgstr "Výchozí typ interpolace řad"
+#: ../goffice/graph/gog-reg-curve.c:309
+#: ../goffice/graph/gog-reg-curve-prefs.ui.h:4
+msgid "Skip invalid data"
+msgstr "Přeskočit neplatná data"
 
-#: ../goffice/graph/gog-plot.c:1174
-msgid "Move plot area"
-msgstr "Přesunout oblast diagramu"
+#: ../goffice/graph/gog-reg-curve.c:314
+msgid "Drawing bounds"
+msgstr "Meze vykreslování"
 
-#: ../goffice/graph/gog-plot.c:1226
-msgid "Resize plot area"
-msgstr "Změnit velikost oblasti diagramu"
+#: ../goffice/graph/gog-reg-curve.c:315
+msgid ""
+"How the regression line should be limited, acceptable values are \"none\", "
+"\"absolute\", and \"relative\"."
+msgstr ""
+"Jak by měla být regresní křivka omezena; platné hodnoty jsou „none“, "
+"„absolute“ a „relative“."
 
 #: ../goffice/graph/gog-reg-curve-prefs.ui.h:1
 msgid "(_Name):"
@@ -2343,18 +2364,14 @@ msgstr "Dolní mez:"
 msgid "High bound:"
 msgstr "Horní mez:"
 
-#: ../goffice/graph/gog-reg-curve-prefs.ui.h:4
-#: ../goffice/graph/gog-reg-curve.c:309
-msgid "Skip invalid data"
-msgstr "Přeskočit neplatná data"
-
 #: ../goffice/graph/gog-reg-curve-prefs.ui.h:5
-msgid "<b>Used data</b>"
-msgstr "<b>Použitá data</b>"
+#: ../goffice/graph/gog-series-labels.c:452
+msgid "Used data"
+msgstr "Použitá data"
 
 #: ../goffice/graph/gog-reg-curve-prefs.ui.h:6
-msgid "<b>Drawing Limits:</b>"
-msgstr "<b>Omezení vykreslování:</b>"
+msgid "Drawing Limits:"
+msgstr "Omezení vykreslování:"
 
 #: ../goffice/graph/gog-reg-curve-prefs.ui.h:7
 msgid ""
@@ -2397,26 +2414,6 @@ msgstr "Dolní interval:"
 msgid "High span:"
 msgstr "Horní interval:"
 
-#: ../goffice/graph/gog-reg-curve.c:273
-msgid "Regression Curve"
-msgstr "Regresní křivka"
-
-#: ../goffice/graph/gog-reg-curve.c:308
-msgid "Skip invalid"
-msgstr "Přeskočit neplatné"
-
-#: ../goffice/graph/gog-reg-curve.c:314
-msgid "Drawing bounds"
-msgstr "Meze vykreslování"
-
-#: ../goffice/graph/gog-reg-curve.c:315
-msgid ""
-"How the regression line should be limited, acceptable values are \"none\", "
-"\"absolute\", and \"relative\"."
-msgstr ""
-"Jak by měla být regresní křivka omezena; platné hodnoty jsou „none“, "
-"„absolute“ a „relative“."
-
 #: ../goffice/graph/gog-reg-eqn-prefs.ui.h:1
 msgid "Display _equation"
 msgstr "Zobrazit ro_vnici"
@@ -2425,19 +2422,19 @@ msgstr "Zobrazit ro_vnici"
 msgid "Display _regression coefficient R&#xB2;"
 msgstr "Zobrazit _regresní koeficient R&#xB2;"
 
-#: ../goffice/graph/gog-renderer.c:1833 ../goffice/graph/gog-view.c:690
+#: ../goffice/graph/gog-renderer.c:1834 ../goffice/graph/gog-view.c:691
 msgid "Model"
 msgstr "Model"
 
-#: ../goffice/graph/gog-renderer.c:1834
+#: ../goffice/graph/gog-renderer.c:1835
 msgid "The GogGraph this renderer displays"
 msgstr "GogGraph, který toto vykreslení zobrazuje"
 
-#: ../goffice/graph/gog-renderer.c:1839
+#: ../goffice/graph/gog-renderer.c:1840
 msgid "View"
 msgstr "Zobrazení"
 
-#: ../goffice/graph/gog-renderer.c:1840
+#: ../goffice/graph/gog-renderer.c:1841
 msgid "the GogView this renderer is displaying"
 msgstr "Objekt GogView, který se tímto vykreslením zobrazí"
 
@@ -2537,7 +2534,7 @@ msgstr "Má legendu"
 msgid "Should the series show up in legends"
 msgstr "Zda by se měly řady zobrazit v legendách"
 
-#: ../goffice/graph/gog-series.c:800
+#: ../goffice/graph/gog-series.c:800 ../goffice/graph/gog-series-prefs.ui.h:2
 msgid "Interpolation"
 msgstr "Interpolace"
 
@@ -2589,10 +2586,6 @@ msgstr "Vlastní popisky"
 msgid "Available data"
 msgstr "Dostupná data"
 
-#: ../goffice/graph/gog-series-labels.c:452
-msgid "Used data"
-msgstr "Použitá data"
-
 #: ../goffice/graph/gog-series-labels.c:497
 #: ../goffice/graph/gog-series-labels.c:565
 msgid "Legend entry"
@@ -2601,7 +2594,7 @@ msgstr "Položka legendy"
 #: ../goffice/graph/gog-series-labels.c:502
 #: ../goffice/graph/gog-series-labels.c:569
 msgid "Series name"
-msgstr "Názvy řad"
+msgstr "Název řady"
 
 #: ../goffice/graph/gog-series-labels.c:508
 #: ../goffice/graph/gog-series-labels.c:573
@@ -2654,10 +2647,6 @@ msgstr "Oddělovač:"
 msgid "Fill _to:"
 msgstr "Vyplni_t po:"
 
-#: ../goffice/graph/gog-series-prefs.ui.h:2
-msgid "<b>Interpolation</b>"
-msgstr "<b>Interpolace</b>"
-
 #: ../goffice/graph/gog-series-prefs.ui.h:3
 msgid "S_kip invalid data"
 msgstr "Přes_kočit neplatná data"
@@ -2689,31 +2678,26 @@ msgid "The resource type for the theme"
 msgstr "Typ prostředku pro motiv"
 
 #: ../goffice/graph/gog-theme.c:582
-#| msgid "Graph"
 msgid "Graph title"
-msgstr ""
+msgstr "Název grafu"
 
 #: ../goffice/graph/gog-theme.c:584
 msgid "Chart title"
-msgstr ""
+msgstr "Název grafu"
 
 #: ../goffice/graph/gog-theme.c:586
-#| msgid "X-Axis"
 msgid "Axis"
 msgstr "Osa"
 
 #: ../goffice/graph/gog-theme.c:587
-#| msgid "AxisLine"
 msgid "Axis line"
 msgstr "Čára osy"
 
 #: ../goffice/graph/gog-theme.c:589
-#| msgid "MajorGrid"
 msgid "Major grid"
 msgstr "Hlavní mřížka"
 
 #: ../goffice/graph/gog-theme.c:590
-#| msgid "MinorGrid"
 msgid "Minor grid"
 msgstr "Vedlejší mřížka"
 
@@ -2752,12 +2736,24 @@ msgstr "Třída"
 
 #: ../goffice/graph/gog-theme.c:1843
 msgid "Create"
-msgstr ""
+msgstr "Vytvořit"
 
-#: ../goffice/graph/gog-theme.c:1858
+#: ../goffice/graph/gog-theme.c:1858 ../goffice/graph/new-theme-prefs.ui.h:1
 msgid "New theme"
 msgstr "Nový motiv"
 
+#: ../goffice/graph/gog-theme-editor.ui.h:1
+msgid "Theme editor"
+msgstr "Editor motivů"
+
+#: ../goffice/graph/gog-theme-editor.ui.h:3
+msgid "Classes"
+msgstr "Třídy"
+
+#: ../goffice/graph/gog-theme-editor.ui.h:5
+msgid "Snapshot"
+msgstr "Náhled"
+
 #: ../goffice/graph/gog-trend-line.c:90
 #: ../plugins/plot_barcol/gog-barcol.c:166
 #: ../plugins/plot_barcol/gog-dropbar.c:101
@@ -2771,8 +2767,8 @@ msgstr "Nový motiv"
 #: ../plugins/plot_surface/gog-xyz-surface.c:315
 #: ../plugins/plot_xy/gog-xy.c:351 ../plugins/plot_xy/gog-xy.c:463
 #: ../plugins/plot_xy/gog-xy.c:734 ../plugins/plot_xy/gog-xy-dropbar.c:154
-#: ../plugins/smoothing/gog-moving-avg.c:112
 #: ../plugins/smoothing/gog-exp-smooth.c:79
+#: ../plugins/smoothing/gog-moving-avg.c:112
 msgid "Properties"
 msgstr "Vlastnosti"
 
@@ -2784,29 +2780,29 @@ msgstr "Čára trendu"
 msgid "Should the trend line show up in legends"
 msgstr "Zda by se čára trendu měla zobrazovat v legendách"
 
-#: ../goffice/graph/gog-view.c:128
+#: ../goffice/graph/gog-view.c:129
 msgid "Select object"
 msgstr "Vybrat objekt"
 
-#: ../goffice/graph/gog-view.c:199
+#: ../goffice/graph/gog-view.c:200
 msgid "Move"
 msgstr "Přesunout"
 
-#: ../goffice/graph/gog-view.c:246
+#: ../goffice/graph/gog-view.c:247
 msgid "Resize object"
 msgstr "Změnit velikost objektu"
 
-#: ../goffice/graph/gog-view.c:685
+#: ../goffice/graph/gog-view.c:686
 msgid "the GogView parent"
 msgstr "Rodič objektu GogView"
 
-#: ../goffice/graph/gog-view.c:691
+#: ../goffice/graph/gog-view.c:692
 msgid "The GogObject this view displays"
 msgstr "GogObject, který toto zobrazení zobrazuje"
 
-#: ../goffice/gtk/go-3d-rotation-sel.ui.h:1
-msgid "<b>Rotation</b>"
-msgstr "<b>Natočení</b>"
+#: ../goffice/graph/new-theme-prefs.ui.h:2
+msgid "Series number"
+msgstr "Číslo řady"
 
 #: ../goffice/gtk/go-action-combo-text.c:224
 msgid "Case Sensitive"
@@ -3406,6 +3402,69 @@ msgstr "Přidat oddělovací položky do nabídek"
 msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
 msgstr "Zda by měly mít rozbalovací nabídky oddělovací položku"
 
+#: ../goffice/gtk/goffice-gtk.c:219
+#, c-format
+msgid "Unable to open file '%s'"
+msgstr "Soubor „%s“ nelze otevřít"
+
+#: ../goffice/gtk/goffice-gtk.c:791 ../goffice/utils/go-style.c:215
+#, c-format
+msgid "%d x %d"
+msgstr "%d × %d"
+
+#: ../goffice/gtk/goffice-gtk.c:826
+msgid "All Files"
+msgstr "Všechny soubory"
+
+#: ../goffice/gtk/goffice-gtk.c:831
+msgid "Images"
+msgstr "Obrázky"
+
+#: ../goffice/gtk/goffice-gtk.c:883
+msgid "Select an Image"
+msgstr "Výběr obrázku"
+
+#: ../goffice/gtk/goffice-gtk.c:962
+msgid "Save as"
+msgstr "Uložit jako"
+
+#: ../goffice/gtk/goffice-gtk.c:1035
+msgid ""
+"The given file extension does not match the chosen file type. Do you want to "
+"use this name anyway?"
+msgstr ""
+"Zadaná přípona souboru neodpovídá vybranému typu souboru. Chcete přesto "
+"použít tento název souboru?"
+
+#: ../goffice/gtk/goffice-gtk.c:1254
+#, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"is a directory name"
+msgstr ""
+"%s\n"
+"je název složky"
+
+#: ../goffice/gtk/goffice-gtk.c:1258
+#, c-format
+msgid ""
+"You do not have permission to save to\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Nemáte práva pro ukládaní do\n"
+"%s"
+
+#: ../goffice/gtk/goffice-gtk.c:1268
+#, c-format
+msgid ""
+"A file called <i>%s</i> already exists in %s.\n"
+"\n"
+"Do you want to save over it?"
+msgstr ""
+"Soubor nazvaný <i>%s</i> již v %s existuje.\n"
+"\n"
+"Chcete jej přepsat?"
+
 #: ../goffice/gtk/go-font-sel.c:188 ../goffice/math/go-distribution.c:75
 msgid "Normal"
 msgstr "Normální"
@@ -3831,14 +3890,6 @@ msgstr "pixelů na palec"
 msgid "Export settings"
 msgstr "Nastavení exportu"
 
-#: ../goffice/gtk/go-image-sel.ui.h:1
-msgid "Select an image"
-msgstr "Výběr obrázku"
-
-#: ../goffice/gtk/go-image-sel.ui.h:2
-msgid "_Select a new image"
-msgstr "Vy_brat nový obrázek"
-
 #: ../goffice/gtk/go-image-sel.c:68
 msgid "New image name"
 msgstr "Název nového obrázku"
@@ -3848,6 +3899,14 @@ msgstr "Název nového obrázku"
 msgid "image%u"
 msgstr "obrázek%u"
 
+#: ../goffice/gtk/go-image-sel.ui.h:1
+msgid "Select an image"
+msgstr "Výběr obrázku"
+
+#: ../goffice/gtk/go-image-sel.ui.h:2
+msgid "_Select a new image"
+msgstr "Vy_brat nový obrázek"
+
 #: ../goffice/gtk/go-locale-sel.c:63
 msgid "Western Europe"
 msgstr "Západní Evropa"
@@ -4905,76 +4964,13 @@ msgid "Custom..."
 msgstr "Vlastní…"
 
 #: ../goffice/gtk/go-rotation-sel.ui.h:1
-msgid "<b>Orientation</b>"
-msgstr "<b>Natočení</b>"
+msgid "Orientation"
+msgstr "Natočení"
 
 #: ../goffice/gtk/go-rotation-sel.ui.h:2
 msgid "A_ngle:"
 msgstr "Ú_hel:"
 
-#: ../goffice/gtk/goffice-gtk.c:219
-#, c-format
-msgid "Unable to open file '%s'"
-msgstr "Soubor „%s“ nelze otevřít"
-
-#: ../goffice/gtk/goffice-gtk.c:791 ../goffice/utils/go-style.c:215
-#, c-format
-msgid "%d x %d"
-msgstr "%d × %d"
-
-#: ../goffice/gtk/goffice-gtk.c:826
-msgid "All Files"
-msgstr "Všechny soubory"
-
-#: ../goffice/gtk/goffice-gtk.c:831
-msgid "Images"
-msgstr "Obrázky"
-
-#: ../goffice/gtk/goffice-gtk.c:883
-msgid "Select an Image"
-msgstr "Výběr obrázku"
-
-#: ../goffice/gtk/goffice-gtk.c:962
-msgid "Save as"
-msgstr "Uložit jako"
-
-#: ../goffice/gtk/goffice-gtk.c:1035
-msgid ""
-"The given file extension does not match the chosen file type. Do you want to "
-"use this name anyway?"
-msgstr ""
-"Zadaná přípona souboru neodpovídá vybranému typu souboru. Chcete přesto "
-"použít tento název souboru?"
-
-#: ../goffice/gtk/goffice-gtk.c:1254
-#, c-format
-msgid ""
-"%s\n"
-"is a directory name"
-msgstr ""
-"%s\n"
-"je název složky"
-
-#: ../goffice/gtk/goffice-gtk.c:1258
-#, c-format
-msgid ""
-"You do not have permission to save to\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Nemáte práva pro ukládaní do\n"
-"%s"
-
-#: ../goffice/gtk/goffice-gtk.c:1268
-#, c-format
-msgid ""
-"A file called <i>%s</i> already exists in %s.\n"
-"\n"
-"Do you want to save over it?"
-msgstr ""
-"Soubor nazvaný <i>%s</i> již v %s existuje.\n"
-"\n"
-"Chcete jej přepsat?"
-
 #: ../goffice/math/go-distribution.c:76
 msgid "Uniform"
 msgstr "Rovnoměrné"
@@ -6221,20 +6217,17 @@ msgid "centered wallpaper"
 msgstr "tapetovat na střed"
 
 #: ../goffice/utils/go-style-prefs.ui.h:22
-msgid "<b>Outline</b>"
-msgstr "<b>Obrys</b>"
+msgid "Outline"
+msgstr "Obrys"
 
 #: ../goffice/utils/go-style-prefs.ui.h:23
-msgid "<b>Line</b>"
-msgstr "<b>Čára</b>"
-
-#: ../goffice/utils/go-style-prefs.ui.h:24
-msgid "<b>Fill</b>"
-msgstr "<b>Výplň</b>"
+#: ../plugins/plot_barcol/plot-types.xml.in.h:1
+msgid "Line"
+msgstr "Čárový"
 
 #: ../goffice/utils/go-style-prefs.ui.h:25
-msgid "<b>Marker</b>"
-msgstr "<b>Značky</b>"
+msgid "Marker"
+msgstr "Značka"
 
 #: ../goffice/utils/go-style-prefs.ui.h:26
 msgid "_Fill:"
@@ -6411,14 +6404,6 @@ msgstr "Symbolický obrazec umožňující natáčení v pseudo 3D"
 msgid "Labels"
 msgstr "Popisky"
 
-#: ../plugins/plot_barcol/gog-1.5d.c:364
-#: ../plugins/plot_distrib/gog-boxplot.c:428
-#: ../plugins/plot_distrib/gog-histogram.c:390
-#: ../plugins/plot_distrib/gog-probability-plot.c:317
-#: ../plugins/plot_pie/gog-pie.c:340 ../plugins/plot_radar/gog-radar.c:323
-msgid "Values"
-msgstr "Hodnoty"
-
 #: ../plugins/plot_barcol/gog-1.5d.c:623 ../plugins/plot_barcol/gog-1.5d.c:686
 msgid "Error bars"
 msgstr "Sloupce chyby"
@@ -6445,21 +6430,11 @@ msgstr "GogErrorBar *"
 #: ../plugins/plot_distrib/gog-boxplot-prefs.ui.h:9
 #: ../plugins/plot_distrib/gog-histogram-prefs.ui.h:3
 #: ../plugins/plot_radar/gog-polar-prefs.ui.h:1
-#: ../plugins/plot_xy/gog-xy-prefs.ui.h:1
 #: ../plugins/plot_xy/gog-xy-dropbar-prefs.ui.h:3
+#: ../plugins/plot_xy/gog-xy-prefs.ui.h:1
 msgid "_Display the grids above the plot"
 msgstr "Nad _diagramem zobrazit mřížky"
 
-#: ../plugins/plot_barcol/gog-barcol-prefs.ui.h:1
-#: ../plugins/plot_barcol/gog-minmax-prefs.ui.h:1
-#: ../plugins/plot_distrib/gog-boxplot-prefs.ui.h:3
-msgid "_Gap:"
-msgstr "_Mezera:"
-
-#: ../plugins/plot_barcol/gog-barcol-prefs.ui.h:4
-msgid "O_verlap:"
-msgstr "_Překrytí:"
-
 #. xgettext : the base for how to name bar/col plot objects
 #. * eg The 2nd bar/col plot in a chart will be called
 #. *  PlotBarCol2
@@ -6515,6 +6490,16 @@ msgstr "Zobrazovat pod mřížkou"
 msgid "Should the plot be displayed before the grids"
 msgstr "Zda by se měl diagram zobrazovat před mřížkou"
 
+#: ../plugins/plot_barcol/gog-barcol-prefs.ui.h:1
+#: ../plugins/plot_barcol/gog-minmax-prefs.ui.h:1
+#: ../plugins/plot_distrib/gog-boxplot-prefs.ui.h:3
+msgid "_Gap:"
+msgstr "_Mezera:"
+
+#: ../plugins/plot_barcol/gog-barcol-prefs.ui.h:4
+msgid "O_verlap:"
+msgstr "_Překrytí:"
+
 #. xgettext : the base for how to name drop bar/col plot objects
 #. * eg The 2nd drop bar/col plot in a chart will be called
 #. *  PlotDropBar2
@@ -6574,10 +6559,6 @@ msgstr "Min"
 msgid "Max"
 msgstr "Max"
 
-#: ../plugins/plot_barcol/plot-types.xml.in.h:1
-msgid "Line"
-msgstr "Čárový"
-
 #: ../plugins/plot_barcol/plot-types.xml.in.h:2
 msgid "Area"
 msgstr "Plošný"
@@ -6884,40 +6865,6 @@ msgstr ":"
 msgid "Distribution:"
 msgstr "Rozdělení:"
 
-#: ../plugins/plot_distrib/gog-boxplot-prefs.ui.h:2
-#: ../plugins/plot_distrib/gog-boxplot.c:395
-#: ../plugins/plot_distrib/gog-histogram.c:362
-msgid "Vertical"
-msgstr "Svisle"
-
-#: ../plugins/plot_distrib/gog-boxplot-prefs.ui.h:6
-msgid "_Layout"
-msgstr "Roz_ložení"
-
-#: ../plugins/plot_distrib/gog-boxplot-prefs.ui.h:7
-msgid "_Exclude and show outliers"
-msgstr "Vyjmout a zobrazit extrémní hodnoty"
-
-#: ../plugins/plot_distrib/gog-boxplot-prefs.ui.h:8
-msgid "_Diameter/width:"
-msgstr "_Průměr/šířka:"
-
-#: ../plugins/plot_distrib/gog-double-histogram-prefs.ui.h:1
-msgid "First Y category label:"
-msgstr "Popisek první kategorie Y:"
-
-#: ../plugins/plot_distrib/gog-double-histogram-prefs.ui.h:2
-msgid "Second Y category label:"
-msgstr "Popisek druhé kategorie Y:"
-
-#: ../plugins/plot_distrib/gog-histogram-prefs.ui.h:1
-msgid "_Vertical"
-msgstr "S_vislý"
-
-#: ../plugins/plot_distrib/gog-histogram-prefs.ui.h:2
-msgid "_Cumulative"
-msgstr "_Kumulativní"
-
 #. xgettext : the base for how to name box-plot objects
 #. * eg The 2nd box-plot in a chart will be called
 #. *  BoxPlot2
@@ -6925,6 +6872,12 @@ msgstr "_Kumulativní"
 msgid "Box-Plot"
 msgstr "DiagramSvíčkový"
 
+#: ../plugins/plot_distrib/gog-boxplot.c:395
+#: ../plugins/plot_distrib/gog-boxplot-prefs.ui.h:2
+#: ../plugins/plot_distrib/gog-histogram.c:362
+msgid "Vertical"
+msgstr "Svisle"
+
 #: ../plugins/plot_distrib/gog-boxplot.c:396
 msgid "Whether the box-plot should be vertical instead of horizontal"
 msgstr "Zda by měl být svíčkový diagram svislý namísto vodorovný"
@@ -6949,6 +6902,26 @@ msgstr ""
 "Poměr mezi poloměrem kruhů představujících extrémní hodnoty a šířkou "
 "obdélníku"
 
+#: ../plugins/plot_distrib/gog-boxplot-prefs.ui.h:6
+msgid "_Layout"
+msgstr "Roz_ložení"
+
+#: ../plugins/plot_distrib/gog-boxplot-prefs.ui.h:7
+msgid "_Exclude and show outliers"
+msgstr "Vyjmout a zobrazit extrémní hodnoty"
+
+#: ../plugins/plot_distrib/gog-boxplot-prefs.ui.h:8
+msgid "_Diameter/width:"
+msgstr "_Průměr/šířka:"
+
+#: ../plugins/plot_distrib/gog-double-histogram-prefs.ui.h:1
+msgid "First Y category label:"
+msgstr "Popisek první kategorie Y:"
+
+#: ../plugins/plot_distrib/gog-double-histogram-prefs.ui.h:2
+msgid "Second Y category label:"
+msgstr "Popisek druhé kategorie Y:"
+
 #. xgettext : the base for how to name histogram-plot objects
 #. * eg The 2nd histogram-plot in a chart will be called
 #. *  Histogram2
@@ -7006,6 +6979,14 @@ msgstr "První hodnoty"
 msgid "Second values"
 msgstr "Druhé hodnoty"
 
+#: ../plugins/plot_distrib/gog-histogram-prefs.ui.h:1
+msgid "_Vertical"
+msgstr "S_vislý"
+
+#: ../plugins/plot_distrib/gog-histogram-prefs.ui.h:2
+msgid "_Cumulative"
+msgstr "_Kumulativní"
+
 #: ../plugins/plot_distrib/gog-probability-plot.c:70
 msgid "Use data as Y-values"
 msgstr "Použít data jako hodnoty osy Y"
@@ -7157,45 +7138,6 @@ msgstr "Generování pravděpodobnostního diagramu"
 msgid "Statistics plot types"
 msgstr "Typy statistických diagramů"
 
-#: ../plugins/plot_pie/gog-pie-prefs.ui.h:1
-#: ../plugins/plot_pie/gog-ring-prefs.ui.h:1
-msgid "Slices start _at:"
-msgstr "Díly začínají _na:"
-
-#: ../plugins/plot_pie/gog-pie-prefs.ui.h:3
-#: ../plugins/plot_pie/gog-ring-prefs.ui.h:3
-msgid "_Vary colors by slice"
-msgstr "_Měnit barvy podle dílu"
-
-#: ../plugins/plot_pie/gog-pie-prefs.ui.h:4
-#: ../plugins/plot_pie/gog-ring-prefs.ui.h:4
-msgid "_Slice Separation:"
-msgstr "_Oddělení dílů:"
-
-#: ../plugins/plot_pie/gog-pie-prefs.ui.h:7
-#: ../plugins/plot_pie/gog-ring-prefs.ui.h:8
-msgid "Negative data:"
-msgstr "Záporné hodnoty:"
-
-#: ../plugins/plot_pie/gog-pie-prefs.ui.h:8
-#: ../plugins/plot_pie/gog-ring-prefs.ui.h:9
-msgid "Skip"
-msgstr "Přeskočit"
-
-#: ../plugins/plot_pie/gog-pie-prefs.ui.h:9
-#: ../plugins/plot_pie/gog-ring-prefs.ui.h:10
-msgid "Absolute value"
-msgstr "Absolutní hodnota"
-
-#: ../plugins/plot_pie/gog-pie-prefs.ui.h:10
-#: ../plugins/plot_pie/gog-ring-prefs.ui.h:11
-msgid "Absolute value with white background"
-msgstr "Absolutní hodnota s bílým pozadím"
-
-#: ../plugins/plot_pie/gog-pie-series.ui.h:1
-msgid "_Separation:"
-msgstr "_Oddělení:"
-
 #: ../plugins/plot_pie/gog-pie.c:112 ../plugins/plot_pie/gog-pie.c:1302
 msgid "Separation"
 msgstr "Oddělení"
@@ -7275,6 +7217,45 @@ msgstr "Počáteční úhel"
 msgid "Degrees clockwise from 12 O'Clock"
 msgstr "Stupně po směru hodinových ručiček od 12 hodin"
 
+#: ../plugins/plot_pie/gog-pie-prefs.ui.h:1
+#: ../plugins/plot_pie/gog-ring-prefs.ui.h:1
+msgid "Slices start _at:"
+msgstr "Díly začínají _na:"
+
+#: ../plugins/plot_pie/gog-pie-prefs.ui.h:3
+#: ../plugins/plot_pie/gog-ring-prefs.ui.h:3
+msgid "_Vary colors by slice"
+msgstr "_Měnit barvy podle dílu"
+
+#: ../plugins/plot_pie/gog-pie-prefs.ui.h:4
+#: ../plugins/plot_pie/gog-ring-prefs.ui.h:4
+msgid "_Slice Separation:"
+msgstr "_Oddělení dílů:"
+
+#: ../plugins/plot_pie/gog-pie-prefs.ui.h:7
+#: ../plugins/plot_pie/gog-ring-prefs.ui.h:8
+msgid "Negative data:"
+msgstr "Záporné hodnoty:"
+
+#: ../plugins/plot_pie/gog-pie-prefs.ui.h:8
+#: ../plugins/plot_pie/gog-ring-prefs.ui.h:9
+msgid "Skip"
+msgstr "Přeskočit"
+
+#: ../plugins/plot_pie/gog-pie-prefs.ui.h:9
+#: ../plugins/plot_pie/gog-ring-prefs.ui.h:10
+msgid "Absolute value"
+msgstr "Absolutní hodnota"
+
+#: ../plugins/plot_pie/gog-pie-prefs.ui.h:10
+#: ../plugins/plot_pie/gog-ring-prefs.ui.h:11
+msgid "Absolute value with white background"
+msgstr "Absolutní hodnota s bílým pozadím"
+
+#: ../plugins/plot_pie/gog-pie-series.ui.h:1
+msgid "_Separation:"
+msgstr "_Oddělení:"
+
 #: ../plugins/plot_pie/gog-ring-prefs.ui.h:7
 msgid "Cen_ter size:"
 msgstr "Velikost _středu:"
@@ -7358,6 +7339,11 @@ msgstr "Generování koláčových diagramů"
 msgid "Default pie types"
 msgstr "Výchozí typ koláče"
 
+#: ../plugins/plot_radar/gog-color-polar-prefs.ui.h:1
+#: ../plugins/plot_xy/gog-xy-color-prefs.ui.h:1
+msgid "Hide data outside of color axis bounds"
+msgstr "Skrýt data vně barevných hranic osy"
+
 #: ../plugins/plot_radar/gog-radar.c:238
 msgid "Default fill"
 msgstr "Výchozí výplň"
@@ -7433,11 +7419,6 @@ msgstr "Radiální přívodní čáry"
 msgid "Angular error bars"
 msgstr "Sloupce úhlové chyby"
 
-#: ../plugins/plot_radar/gog-color-polar-prefs.ui.h:1
-#: ../plugins/plot_xy/gog-xy-color-prefs.ui.h:1
-msgid "Hide data outside of color axis bounds"
-msgstr "Skrýt data vně barevných hranic osy"
-
 #: ../plugins/plot_radar/plot-types.xml.in.h:1
 msgid "Radar"
 msgstr "Radarový"
@@ -7722,18 +7703,6 @@ msgstr "Měřítko _bublin změněno na"
 msgid "% of default size"
 msgstr "% normální velikosti"
 
-#: ../plugins/plot_xy/gog-xy-series-prefs.ui.h:1
-msgid "_Use null value instead of invalid"
-msgstr "Po_užít nulové hodnoty místo neplatných"
-
-#: ../plugins/plot_xy/gog-xy-dropbar-prefs.ui.h:1
-msgid "_Horizontal"
-msgstr "Vo_dorovně"
-
-#: ../plugins/plot_xy/gog-xy-dropbar-prefs.ui.h:2
-msgid "Bar _width:"
-msgstr "Šířk_a pruhu:"
-
 #. xgettext : the base for how to name scatter plot objects
 #. * eg The 2nd plot in a chart will be called
 #. *  PlotXY2
@@ -7876,6 +7845,14 @@ msgstr "Šířka pruhu jako procentuální podíl ze šířky diagramu"
 msgid "Positions"
 msgstr "Polohy"
 
+#: ../plugins/plot_xy/gog-xy-dropbar-prefs.ui.h:1
+msgid "_Horizontal"
+msgstr "Vo_dorovně"
+
+#: ../plugins/plot_xy/gog-xy-dropbar-prefs.ui.h:2
+msgid "Bar _width:"
+msgstr "Šířk_a pruhu:"
+
 #. xgettext : the base for how to name min/max line plot objects
 #. * eg The 2nd min/max line plot in a chart will be called
 #. *  PlotMinMax2
@@ -7883,6 +7860,10 @@ msgstr "Polohy"
 msgid "PlotXYMinMax"
 msgstr "DiagramXYMinMax"
 
+#: ../plugins/plot_xy/gog-xy-series-prefs.ui.h:1
+msgid "_Use null value instead of invalid"
+msgstr "Po_užít nulové hodnoty místo neplatných"
+
 #. really 3_1
 #: ../plugins/plot_xy/plot-types.xml.in.h:2
 msgid "XY"
@@ -8214,6 +8195,40 @@ msgstr "Logaritmické přizpůsobení (y = a + b.ln(sign.(x - c)))"
 msgid "Logarithmic fitting curve"
 msgstr "Přizpůsobená logaritmická křivka"
 
+#: ../plugins/smoothing/gog-exp-smooth.c:64
+#: ../plugins/smoothing/gog-exp-smooth.c:220
+msgid "Number of interpolation steps"
+msgstr "Počet kroků interpolace"
+
+#: ../plugins/smoothing/gog-exp-smooth.c:72
+msgid ""
+"Default period is 10 * (xmax - xmin)/(nvalues - 1)\n"
+"If no value or a negative (or null) value is provided, the default will be "
+"used"
+msgstr ""
+"Výchozí perioda je 10 . (xmax - xmin):(nvalues - 1)\n"
+"Výchozí hodnota se použije v případě, že hodnota není zadána nebo je záporná"
+
+#. xgettext : the base for how to name exponentially smoothed curves objects
+#. * eg The 2nd one for a series will be called
+#. *  Exponentially smoothed curve2
+#: ../plugins/smoothing/gog-exp-smooth.c:165
+#: ../plugins/smoothing/types.xml.in.h:3
+msgid "Exponentially smoothed curve"
+msgstr "Exponenciálně vyhlazená křivka"
+
+#: ../plugins/smoothing/gog-exp-smooth.c:219
+msgid "Steps"
+msgstr "Kroky"
+
+#: ../plugins/smoothing/gog-exp-smooth.ui.h:1
+msgid "_Period:"
+msgstr "_Perioda:"
+
+#: ../plugins/smoothing/gog-exp-smooth.ui.h:2
+msgid "_Steps:"
+msgstr "_Kroky:"
+
 #: ../plugins/smoothing/gog-moving-avg.c:103
 msgid "Number of values from which to calculate an average"
 msgstr "Počet hodnot, ze kterých se má počítat průměr"
@@ -8250,40 +8265,6 @@ msgstr "_Interval:"
 msgid "_Use averaged abscissa"
 msgstr "Po_užít zprůměrovanou osu nezávislé proměnné"
 
-#: ../plugins/smoothing/gog-exp-smooth.c:64
-#: ../plugins/smoothing/gog-exp-smooth.c:220
-msgid "Number of interpolation steps"
-msgstr "Počet kroků interpolace"
-
-#: ../plugins/smoothing/gog-exp-smooth.c:72
-msgid ""
-"Default period is 10 * (xmax - xmin)/(nvalues - 1)\n"
-"If no value or a negative (or null) value is provided, the default will be "
-"used"
-msgstr ""
-"Výchozí perioda je 10 . (xmax - xmin):(nvalues - 1)\n"
-"Výchozí hodnota se použije v případě, že hodnota není zadána nebo je záporná"
-
-#. xgettext : the base for how to name exponentially smoothed curves objects
-#. * eg The 2nd one for a series will be called
-#. *  Exponentially smoothed curve2
-#: ../plugins/smoothing/gog-exp-smooth.c:165
-#: ../plugins/smoothing/types.xml.in.h:3
-msgid "Exponentially smoothed curve"
-msgstr "Exponenciálně vyhlazená křivka"
-
-#: ../plugins/smoothing/gog-exp-smooth.c:219
-msgid "Steps"
-msgstr "Kroky"
-
-#: ../plugins/smoothing/gog-exp-smooth.ui.h:1
-msgid "_Period:"
-msgstr "_Perioda:"
-
-#: ../plugins/smoothing/gog-exp-smooth.ui.h:2
-msgid "_Steps:"
-msgstr "_Kroky:"
-
 #: ../plugins/smoothing/plugin.xml.in.h:1
 msgid "Charting : Trends and Curves"
 msgstr "Sestavování grafů: trendy a křivky"
@@ -8306,4 +8287,4 @@ msgstr "Typy vyhlazených křivek"
 
 #: ../plugins/smoothing/types.xml.in.h:2
 msgid "Moving average smoothed curve"
-msgstr "Křivka vyhlazená klouzavým průměrem"
\ No newline at end of file
+msgstr "Křivka vyhlazená klouzavým průměrem"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]