[file-roller] Updated Czech translationcommit 4e613417ebda5a2d4e06f11b0421c76bdc299127
Author: Marek Äernockà <marek manet cz>
Date:   Mon Feb 18 10:01:58 2013 +0100

    Updated Czech translation

 po/cs.po |  575 ++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 files changed, 279 insertions(+), 296 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 7c5a3eb..1daa40b 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -9,15 +9,15 @@
 # Kamil PÃral <ripper42 gmail com>, 2008.
 # Petr Kovar <pknbe volny cz>, 2008, 2010.
 # Adrian GuniÅ <andygun seznam cz>, 2008, 2009, 2010.
-# Marek Äernockà <marek manet cz>, 2010, 2011, 2012.
+# Marek Äernockà <marek manet cz>, 2010, 2011, 2012, 2013.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: file-roller\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=file-";
 "roller&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-11 20:48+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-10 17:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-02-08 16:02+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-02-18 10:00+0100\n"
 "Last-Translator: Marek Äernockà <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -25,6 +25,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
 
 #: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:165
 #, c-format
@@ -89,8 +90,8 @@ msgstr "MoÅnosti sprÃvy sezenÃ:"
 msgid "Show session management options"
 msgstr "Zobrazit moÅnosti sprÃvy sezenÃ"
 
-#: ../data/file-roller.desktop.in.in.h:1 ../src/fr-window.c:1955
-#: ../src/fr-window.c:5331
+#: ../data/file-roller.desktop.in.in.h:1 ../src/fr-window.c:2005
+#: ../src/fr-window.c:5384
 msgid "Archive Manager"
 msgstr "SprÃva archivÅ"
 
@@ -98,6 +99,10 @@ msgstr "SprÃva archivÅ"
 msgid "Create and modify an archive"
 msgstr "VytvÃÅet a upravovat archivy"
 
+#: ../data/file-roller.desktop.in.in.h:3
+msgid "zip;tar;extract;unpack;"
+msgstr "zip;tar;rozbalit;vybalit;dekomprimovat;"
+
 #: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:1
 msgid "How to sort files"
 msgstr "Jak Åadit soubory"
@@ -122,7 +127,7 @@ msgstr ""
 "Zda Åadit ve vzestupnÃm nebo sestupnÃm poÅadÃ. MoÅnà hodnoty: ascending "
 "(vzestupnÄ), descending (sestupnÄ)."
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:5
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:5 ../src/ui/app-menu.ui.h:2
 msgid "List Mode"
 msgstr "ReÅim vÃpisu"
 
@@ -183,34 +188,26 @@ msgid "Max number of items in the 'Open Recents' submenu."
 msgstr "MaximÃlnà poÄet poloÅek v podnabÃdce âOtevÅÃt nedÃvnÃâ."
 
 #: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:19
-msgid "View toolbar"
-msgstr "Zobrazovat panel nÃstrojÅ"
-
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:20
-msgid "Whether to display the toolbar."
-msgstr "Zda zobrazovat panel nÃstrojÅ."
-
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:21
 msgid "View statusbar"
 msgstr "Zobrazovat stavovà panel"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:22
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:20
 msgid "Whether to display the statusbar."
 msgstr "Zda zobrazovat stavovà panel."
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:23 ../src/ui.h:212
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:21 ../src/ui.h:198
 msgid "View the folders pane"
 msgstr "Zobrazovat panel sloÅek"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:24
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:22
 msgid "Whether to display the folders pane."
 msgstr "Zda zobrazovat panel sloÅek."
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:25
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:23
 msgid "Editors"
 msgstr "Editory"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:26
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:24
 msgid ""
 "List of applications entered in the 'Open File' dialog and not associated "
 "with the file type."
@@ -218,11 +215,11 @@ msgstr ""
 "Seznam aplikacÃ, kterà jsou zadanà do dialogovÃho okna âOtevÅenà souboruâ a "
 "nejsou pÅidruÅenà k typu souboru."
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:27
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:25
 msgid "Compression level"
 msgstr "ÃroveÅ komprimace:"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:28
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:26
 msgid ""
 "Compression level used when adding files to an archive. Possible values: "
 "very-fast, fast, normal, maximum."
@@ -231,11 +228,11 @@ msgstr ""
 "very-fast (velmi rychlÃ), fast (rychlÃ), normal (normÃlnÃ), maximum "
 "(maximÃlnÃ)."
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:29
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:27
 msgid "Encrypt the archive header"
 msgstr "Åifrovat hlaviÄku archivu"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:30
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:28
 msgid ""
 "Whether to encrypt the archive header. If the header is encrypted the "
 "password will be required to list the archive content as well."
@@ -243,19 +240,19 @@ msgstr ""
 "Zda Åifrovat hlaviÄku archivu. KdyÅ je hlaviÄka ÅifrovanÃ, je pro vÃpis "
 "obsahu archivu zapotÅebà heslo."
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:31
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:29
 msgid "Do not overwrite newer files"
 msgstr "NepÅepisovat existujÃcà soubory"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:32
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:30
 msgid "Recreate the folders stored in the archive"
 msgstr "Znovu vytvÃÅet sloÅky uchovanà v archivu"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:33
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:31
 msgid "Default volume size"
 msgstr "VÃchozà velikost svazku"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:34
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:32
 msgid "The default size for volumes."
 msgstr "VÃchozà velikost pro svazky."
 
@@ -284,11 +281,11 @@ msgstr "Komprimovatâ"
 msgid "Create a compressed archive with the selected objects"
 msgstr "VytvoÅit komprimovanà archiv s vybranÃmi objekty"
 
-#: ../src/actions.c:112 ../src/fr-window.c:5626 ../src/fr-window.c:6165
+#: ../src/actions.c:112 ../src/fr-window.c:5678 ../src/fr-window.c:6227
 msgid "Open"
 msgstr "OtevÅÃt"
 
-#: ../src/actions.c:125 ../src/fr-window.c:5169
+#: ../src/actions.c:125 ../src/fr-window.c:5235
 msgid "All archives"
 msgstr "VÅechny archivy"
 
@@ -296,15 +293,15 @@ msgstr "VÅechny archivy"
 msgid "All files"
 msgstr "VÅechny soubory"
 
-#: ../src/actions.c:499
+#: ../src/actions.c:487
 msgid "Copyright  2001â2010 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr "Copyright  2001â2010 Free Software Foundation, Inc."
 
-#: ../src/actions.c:500
+#: ../src/actions.c:488
 msgid "An archive manager for GNOME."
 msgstr "SprÃva archivÅ pro GNOME."
 
-#: ../src/actions.c:503
+#: ../src/actions.c:491
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Miloslav TrmaÄ <mitr volny cz>\n"
@@ -324,7 +321,7 @@ msgstr "Nelze pÅidat soubory do archivu"
 msgid "You don't have the right permissions to read files from folder \"%s\""
 msgstr "NemÃte oprÃvnÄnà potÅebnà pro Ätenà souborÅ ze sloÅky \"%s\""
 
-#: ../src/dlg-add.c:182 ../src/ui.h:46
+#: ../src/dlg-add.c:182 ../src/ui.h:42
 msgid "Add Files"
 msgstr "PÅidat soubory"
 
@@ -338,7 +335,7 @@ msgid "Load Options"
 msgstr "NaÄÃst nastavenÃ"
 
 #. save options
-#: ../src/dlg-add.c:209 ../src/dlg-add.c:824
+#: ../src/dlg-add.c:209 ../src/dlg-add.c:827
 msgid "Save Options"
 msgstr "UloÅit nastavenÃ"
 
@@ -347,7 +344,7 @@ msgstr "UloÅit nastavenÃ"
 msgid "Reset Options"
 msgstr "PÅvodnà nastavenÃ"
 
-#: ../src/dlg-add.c:825
+#: ../src/dlg-add.c:828
 msgid "_Options Name:"
 msgstr "NÃzev v_oleb:"
 
@@ -361,11 +358,12 @@ msgstr "K â%sâ je poÅadovÃno heslo"
 msgid "Wrong password."
 msgstr "NesprÃvnà heslo."
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:81 ../src/main.c:412 ../src/main.c:778
+#: ../src/dlg-batch-add.c:87 ../src/fr-application.c:329
+#: ../src/fr-application.c:683
 msgid "Compress"
 msgstr "Komprimovat"
 
-#: ../src/dlg-extract.c:96 ../src/fr-window.c:6690
+#: ../src/dlg-extract.c:96 ../src/fr-window.c:6774
 #, c-format
 msgid ""
 "Destination folder \"%s\" does not exist.\n"
@@ -376,44 +374,44 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Chcete ji vytvoÅit?"
 
-#: ../src/dlg-extract.c:105 ../src/fr-window.c:6699
+#: ../src/dlg-extract.c:105 ../src/fr-window.c:6783
 msgid "Create _Folder"
 msgstr "VytvoÅit _sloÅku"
 
 #: ../src/dlg-extract.c:124 ../src/dlg-extract.c:142 ../src/dlg-extract.c:169
-#: ../src/fr-window.c:4118 ../src/fr-window.c:6595 ../src/fr-window.c:6600
-#: ../src/fr-window.c:6720 ../src/fr-window.c:6739 ../src/fr-window.c:6744
+#: ../src/fr-window.c:4197 ../src/fr-window.c:6678 ../src/fr-window.c:6683
+#: ../src/fr-window.c:6804 ../src/fr-window.c:6823 ../src/fr-window.c:6828
 msgid "Extraction not performed"
 msgstr "Rozbalenà nebylo provedeno"
 
-#: ../src/dlg-extract.c:125 ../src/fr-window.c:6716
+#: ../src/dlg-extract.c:125 ../src/fr-window.c:6800
 #, c-format
 msgid "Could not create the destination folder: %s."
 msgstr "Nelze vytvoÅit cÃlovou sloÅku: %s."
 
-#: ../src/dlg-extract.c:170 ../src/fr-window.c:4284 ../src/fr-window.c:4368
+#: ../src/dlg-extract.c:170 ../src/fr-window.c:4366 ../src/fr-window.c:4450
 #, c-format
 msgid ""
 "You don't have the right permissions to extract archives in the folder \"%s\""
 msgstr "NemÃte oprÃvnÄnà potÅebnà pro rozbalenà archivÅ ve sloÅce â%sâ"
 
 #: ../src/dlg-extract.c:283 ../src/ui/extract-dialog-options.ui.h:1
-#: ../src/ui.h:113
+#: ../src/ui.h:109
 msgid "Extract"
 msgstr "Rozbalit"
 
-#: ../src/dlg-package-installer.c:107 ../src/dlg-package-installer.c:220
+#: ../src/dlg-package-installer.c:112 ../src/dlg-package-installer.c:225
 msgid "There was an internal error trying to search for applications:"
 msgstr "PÅi pokusu o vyhledÃnà aplikacà nastala vnitÅnà chyba:"
 
-#: ../src/dlg-package-installer.c:269 ../src/dlg-package-installer.c:278
-#: ../src/dlg-package-installer.c:306 ../src/fr-archive.c:819
-#: ../src/fr-window.c:3848 ../src/fr-window.c:7295 ../src/fr-window.c:7651
-#: ../src/fr-window.c:9177
+#: ../src/dlg-package-installer.c:294 ../src/dlg-package-installer.c:303
+#: ../src/dlg-package-installer.c:331 ../src/fr-archive.c:743
+#: ../src/fr-window.c:3927 ../src/fr-window.c:7402 ../src/fr-window.c:7758
+#: ../src/fr-window.c:9290
 msgid "Archive type not supported."
 msgstr "Typ archivu nenà podporovÃn."
 
-#: ../src/dlg-package-installer.c:288
+#: ../src/dlg-package-installer.c:313
 #, c-format
 msgid ""
 "There is no command installed for %s files.\n"
@@ -422,11 +420,11 @@ msgstr ""
 "Pro soubory %s nenà nainstalovÃn ÅÃdnà pÅÃkaz.\n"
 "Chcete vyhledat pÅÃkaz k otevÅenà tohoto souboru?"
 
-#: ../src/dlg-package-installer.c:293
+#: ../src/dlg-package-installer.c:318
 msgid "Could not open this file type"
 msgstr "Nelze otevÅÃt tento typ souboru"
 
-#: ../src/dlg-package-installer.c:296
+#: ../src/dlg-package-installer.c:321
 msgid "_Search Command"
 msgstr "_Vyhledat pÅÃkaz"
 
@@ -440,13 +438,13 @@ msgstr "Zadejte heslo k â%sâ."
 msgid "%s Properties"
 msgstr "Vlastnosti %s"
 
-#: ../src/dlg-update.c:162
+#: ../src/dlg-update.c:163
 #, c-format
 msgid "Update the file \"%s\" in the archive \"%s\"?"
 msgstr "Aktualizovat soubor â%sâ v archivu â%sâ?"
 
 #. secondary text
-#: ../src/dlg-update.c:173 ../src/dlg-update.c:198 ../src/ui/update.ui.h:2
+#: ../src/dlg-update.c:174 ../src/dlg-update.c:199 ../src/ui/update.ui.h:2
 #, c-format
 msgid ""
 "The file has been modified with an external application. If you don't update "
@@ -464,32 +462,97 @@ msgstr[2] ""
 "TÄchto %d souborÅ bylo upraveno externà aplikacÃ. Pokud nechcete "
 "aktualizovat soubory v archivu, vÅechny vaÅe zmÄny budou ztraceny."
 
-#: ../src/dlg-update.c:188
+#: ../src/dlg-update.c:189
 #, c-format
 msgid "Update the files in the archive \"%s\"?"
 msgstr "Aktualizovat soubory v archivu â%sâ?"
 
-#: ../src/fr-archive.c:1944
+#: ../src/fr-application.c:65
+msgid "Add files to the specified archive and quit the program"
+msgstr "PÅidat soubory do urÄenÃho archivu a ukonÄit program"
+
+#: ../src/fr-application.c:66
+msgid "ARCHIVE"
+msgstr "ARCHIV"
+
+#: ../src/fr-application.c:69
+msgid "Add files asking the name of the archive and quit the program"
+msgstr "Zeptat se na nÃzev archivu, pÅidat soubory a ukonÄit program"
+
+#: ../src/fr-application.c:73
+msgid "Extract archives to the specified folder and quit the program"
+msgstr "Rozbalit archivy do urÄenà sloÅky a ukonÄit program"
+
+#: ../src/fr-application.c:74 ../src/fr-application.c:86
+msgid "FOLDER"
+msgstr "SLOÅKA"
+
+#: ../src/fr-application.c:77
+msgid "Extract archives asking the destination folder and quit the program"
+msgstr "Zeptat se na cÃlovou sloÅku, rozbalit archivy a ukonÄit program"
+
+#: ../src/fr-application.c:81
+msgid ""
+"Extract the contents of the archives in the archive folder and quit the "
+"program"
+msgstr "Rozbalit obsah archivÅ do sloÅky archivu a ukonÄit program"
+
+#: ../src/fr-application.c:85
+msgid "Default folder to use for the '--add' and '--extract' commands"
+msgstr "VÃchozà sloÅka pro pÅÃkazy â--addâ a â--extractâ"
+
+#: ../src/fr-application.c:89
+msgid "Create destination folder without asking confirmation"
+msgstr "VytvoÅit cÃlovou sloÅku bez dotazu na potvrzenÃ"
+
+#: ../src/fr-application.c:93
+msgid "Use the notification system to notify the operation completion"
+msgstr "PouÅÃt oznamovacà systÃm k informovÃnà o dokonÄenà operace"
+
+#: ../src/fr-application.c:96
+msgid "Start as a service"
+msgstr "Spustit jako sluÅbu"
+
+#: ../src/fr-application.c:99
+msgid "Show version"
+msgstr "Zobrazit verzi"
+
+#: ../src/fr-application.c:365 ../src/fr-application.c:401
+#: ../src/fr-application.c:427 ../src/fr-application.c:707
+#: ../src/fr-window.c:9353
+msgid "Extract archive"
+msgstr "Rozbalit archiv"
+
+#: ../src/fr-application.c:565
+msgid "- Create and modify an archive"
+msgstr "â VytvÃÅenà a Ãprava archivu"
+
+#. manually set name and icon
+#: ../src/fr-application.c:833
+msgid "File Roller"
+msgstr "File Roller"
+
+#: ../src/fr-archive.c:1844
 msgid "You don't have the right permissions."
 msgstr "NemÃte potÅebnà oprÃvnÄnÃ."
 
-#: ../src/fr-archive.c:1944
+#: ../src/fr-archive.c:1844
 msgid "This archive type cannot be modified"
 msgstr "Tento typ archivu nenà moÅnà upravit"
 
-#: ../src/fr-archive.c:1958
+#: ../src/fr-archive.c:1858
 msgid "You can't add an archive to itself."
 msgstr "NemÅÅete pÅidat archiv sÃm do sebe."
 
 #. Translators: %s is a filename.
-#: ../src/fr-command-7z.c:297 ../src/fr-command-rar.c:325
+#: ../src/fr-command-7z.c:297 ../src/fr-command-rar.c:328
 #: ../src/fr-command-tar.c:305
 #, c-format
 msgid "Adding \"%s\""
 msgstr "PÅidÃvà se â%sâ"
 
 #. Translators: %s is a filename.
-#: ../src/fr-command-7z.c:420 ../src/fr-command-rar.c:455
+#: ../src/fr-command-7z.c:424 ../src/fr-command-rar.c:460
 #: ../src/fr-command-tar.c:426
 #, c-format
 msgid "Extracting \"%s\""
@@ -501,12 +564,12 @@ msgid "Archive not found"
 msgstr "Archiv nebyl nalezen."
 
 #. Translators: %s is a filename.
-#: ../src/fr-command-rar.c:406 ../src/fr-command-tar.c:371
+#: ../src/fr-command-rar.c:409 ../src/fr-command-tar.c:371
 #, c-format
 msgid "Removing \"%s\""
 msgstr "OdstraÅuje se â%sâ"
 
-#: ../src/fr-command-rar.c:581
+#: ../src/fr-command-rar.c:586
 #, c-format
 msgid "Could not find the volume: %s"
 msgstr "Nelze najÃt svazek: %s"
@@ -519,7 +582,7 @@ msgstr "OdstraÅujà se soubory z archivu"
 msgid "Recompressing archive"
 msgstr "Archiv se znovu komprimuje"
 
-#: ../src/fr-command-tar.c:725
+#: ../src/fr-command-tar.c:726
 msgid "Decompressing archive"
 msgstr "Archiv se dekomprimuje"
 
@@ -531,36 +594,36 @@ msgstr "Souborovà systÃm"
 msgid "Could not load the location"
 msgstr "Nelze naÄÃst umÃstÄnÃ"
 
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:331 ../src/fr-new-archive-dialog.c:350
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:366 ../src/fr-new-archive-dialog.c:414
-#: ../src/fr-window.c:2812
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:335 ../src/fr-new-archive-dialog.c:354
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:370 ../src/fr-new-archive-dialog.c:418
+#: ../src/fr-window.c:2868
 msgid "Could not create the archive"
 msgstr "Archiv nelze vytvoÅit"
 
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:333 ../src/fr-new-archive-dialog.c:352
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:337 ../src/fr-new-archive-dialog.c:356
 msgid "You have to specify an archive name."
 msgstr "MusÃte stanovit nÃzev archivu."
 
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:416
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:420
 msgid "You don't have permission to create an archive in this folder"
 msgstr "NemÃte oprÃvnÄnà vytvÃÅet archiv v tÃto sloÅce"
 
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:435
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:439
 #, c-format
 msgid "A file named \"%s\" already exists.  Do you want to replace it?"
 msgstr "Soubor s nÃzvem â%sâ jiÅ existuje. Chcete jej pÅepsat?"
 
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:436
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:440
 #, c-format
 msgid ""
 "The file already exists in \"%s\".  Replacing it will overwrite its contents."
 msgstr "Soubor jiÅ existuje v â%sâ. Jeho nahrazenÃm se pÅepÃÅe jeho obsah."
 
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:443 ../src/fr-window.c:6533
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:447 ../src/fr-window.c:6616
 msgid "_Replace"
 msgstr "Nah_radit"
 
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:458
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:462
 msgid "Could not delete the old archive."
 msgstr "Nelze odstranit starà archiv."
 
@@ -576,11 +639,11 @@ msgstr "PÅi_dat"
 msgid "_Extract"
 msgstr "_Rozbalit"
 
-#: ../src/fr-window.c:1043
+#: ../src/fr-window.c:1126
 msgid "Operation completed"
 msgstr "Operace dokonÄena"
 
-#: ../src/fr-window.c:1160
+#: ../src/fr-window.c:1243
 #, c-format
 msgid "%d object (%s)"
 msgid_plural "%d objects (%s)"
@@ -588,7 +651,7 @@ msgstr[0] "%d poloÅka (%s)"
 msgstr[1] "%d poloÅky (%s)"
 msgstr[2] "%d poloÅek (%s)"
 
-#: ../src/fr-window.c:1165
+#: ../src/fr-window.c:1248
 #, c-format
 msgid "%d object selected (%s)"
 msgid_plural "%d objects selected (%s)"
@@ -596,102 +659,102 @@ msgstr[0] "vybrÃna %d poloÅka (%s)"
 msgstr[1] "vybrÃny %d poloÅky (%s)"
 msgstr[2] "vybrÃno %d poloÅek (%s)"
 
-#: ../src/fr-window.c:1584
+#: ../src/fr-window.c:1633
 msgid "Folder"
 msgstr "SloÅka"
 
-#: ../src/fr-window.c:1963
+#: ../src/fr-window.c:2013
 msgid "[read only]"
 msgstr "[jen pro ÄtenÃ]"
 
-#: ../src/fr-window.c:2082
+#: ../src/fr-window.c:2132
 #, c-format
 msgid "Could not display the folder \"%s\""
 msgstr "Nelze zobrazit sloÅku â%sâ"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2169 ../src/fr-window.c:2207
+#: ../src/fr-window.c:2223 ../src/fr-window.c:2261
 #, c-format
 msgid "Creating \"%s\""
 msgstr "VytvÃÅÃ se â%sâ"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2173
+#: ../src/fr-window.c:2227
 #, c-format
 msgid "Loading \"%s\""
 msgstr "NaÄÃtà se â%sâ"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2177
+#: ../src/fr-window.c:2231
 #, c-format
 msgid "Reading \"%s\""
 msgstr "Äte se â%sâ"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2181
+#: ../src/fr-window.c:2235
 #, c-format
 msgid "Deleting the files from \"%s\""
 msgstr "OdstraÅujà se soubory z â%sâ"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2185
+#: ../src/fr-window.c:2239
 #, c-format
 msgid "Testing \"%s\""
 msgstr "Testuje se â%sâ"
 
-#: ../src/fr-window.c:2188
+#: ../src/fr-window.c:2242
 msgid "Getting the file list"
 msgstr "ZÃskÃvà se seznam souborÅ"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2192
+#: ../src/fr-window.c:2246
 #, c-format
 msgid "Copying the files to add to \"%s\""
 msgstr "KopÃrujà se soubory pro pÅidÃnà do â%sâ"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2196
+#: ../src/fr-window.c:2250
 #, c-format
 msgid "Adding the files to \"%s\""
 msgstr "PÅidÃvajà se soubory do â%sâ"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2200
+#: ../src/fr-window.c:2254
 #, c-format
 msgid "Extracting the files from \"%s\""
 msgstr "Rozbalujà se soubory z â%sâ"
 
-#: ../src/fr-window.c:2203
+#: ../src/fr-window.c:2257
 msgid "Copying the extracted files to the destination"
 msgstr "KopÃrujà se rozbalenà soubory do cÃle"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2212
+#: ../src/fr-window.c:2266
 #, c-format
 msgid "Saving \"%s\""
 msgstr "UklÃdà se â%sâ"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2219
+#: ../src/fr-window.c:2273
 #, c-format
 msgid "Renaming the files in \"%s\""
 msgstr "PÅejmenovÃvajà se soubory v â%sâ"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2223
+#: ../src/fr-window.c:2277
 #, c-format
 msgid "Updating the files in \"%s\""
 msgstr "Aktualizujà se soubory v â%sâ"
 
-#: ../src/fr-window.c:2398
+#: ../src/fr-window.c:2452
 msgid "_Open the Archive"
 msgstr "_OtevÅÃt archiv"
 
-#: ../src/fr-window.c:2399
+#: ../src/fr-window.c:2453
 msgid "_Show the Files"
 msgstr "Zobrazit _soubory"
 
-#: ../src/fr-window.c:2516
+#: ../src/fr-window.c:2570
 #, c-format
 msgid "%d file remaining"
 msgid_plural "%'d files remaining"
@@ -699,79 +762,79 @@ msgstr[0] "ZbÃvà %d soubor"
 msgstr[1] "ZbÃvajà %d soubory"
 msgstr[2] "ZbÃvà %d souborÅ"
 
-#: ../src/fr-window.c:2520 ../src/fr-window.c:3099
+#: ../src/fr-window.c:2574 ../src/fr-window.c:3153
 msgid "Please waitâ"
 msgstr "Äekejte prosÃmâ"
 
-#: ../src/fr-window.c:2578
+#: ../src/fr-window.c:2630
 msgid "Extraction completed successfully"
 msgstr "Rozbalenà ÃspÄÅnÄ dokonÄeno"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2609 ../src/fr-window.c:6144
+#: ../src/fr-window.c:2662 ../src/fr-window.c:6205
 #, c-format
 msgid "\"%s\" created successfully"
 msgstr "â%sâ byl ÃspÄÅnÄ vytvoÅen"
 
-#: ../src/fr-window.c:2699 ../src/fr-window.c:2868
+#: ../src/fr-window.c:2752 ../src/fr-window.c:2924
 msgid "Command exited abnormally."
 msgstr "PÅÃkaz skonÄil neÃspÄÅnÄ."
 
-#: ../src/fr-window.c:2817
+#: ../src/fr-window.c:2873
 msgid "An error occurred while extracting files."
 msgstr "PÅi rozbalovÃnà souborÅ doÅlo k chybÄ."
 
-#: ../src/fr-window.c:2823
+#: ../src/fr-window.c:2879
 #, c-format
 msgid "Could not open \"%s\""
 msgstr "Nelze otevÅÃt â%sâ"
 
-#: ../src/fr-window.c:2828
+#: ../src/fr-window.c:2884
 msgid "An error occurred while loading the archive."
 msgstr "PÅi naÄÃtÃnà archivu doÅlo k chybÄ."
 
-#: ../src/fr-window.c:2832
+#: ../src/fr-window.c:2888
 msgid "An error occurred while deleting files from the archive."
 msgstr "PÅi odstraÅovÃnà souborÅ z archivu doÅlo k chybÄ."
 
-#: ../src/fr-window.c:2838
+#: ../src/fr-window.c:2894
 msgid "An error occurred while adding files to the archive."
 msgstr "PÅi pÅidÃvÃnà souborÅ do archivu doÅlo k chybÄ."
 
-#: ../src/fr-window.c:2842
+#: ../src/fr-window.c:2898
 msgid "An error occurred while testing archive."
 msgstr "PÅi testovÃnà archivu doÅlo k chybÄ."
 
-#: ../src/fr-window.c:2847
+#: ../src/fr-window.c:2903
 msgid "An error occurred while saving the archive."
 msgstr "PÅi uklÃdÃnà archivu doÅlo k chybÄ."
 
-#: ../src/fr-window.c:2851
+#: ../src/fr-window.c:2907
 msgid "An error occurred while renaming the files."
 msgstr "PÅi pÅejmenovÃvÃnà souborÅ doÅlo k chybÄ."
 
-#: ../src/fr-window.c:2855
+#: ../src/fr-window.c:2911
 msgid "An error occurred while updating the files."
 msgstr "PÅi aktualizaci souborÅ doÅlo k chybÄ."
 
-#: ../src/fr-window.c:2859
+#: ../src/fr-window.c:2915
 msgid "An error occurred."
 msgstr "DoÅlo k chybÄ."
 
-#: ../src/fr-window.c:2865
+#: ../src/fr-window.c:2921
 msgid "Command not found."
 msgstr "PÅÃkaz nenalezen."
 
-#: ../src/fr-window.c:3023
+#: ../src/fr-window.c:3081
 msgid "Test Result"
 msgstr "VÃsledek testu"
 
-#: ../src/fr-window.c:3966 ../src/fr-window.c:8635 ../src/fr-window.c:8669
-#: ../src/fr-window.c:8935
+#: ../src/fr-window.c:4045 ../src/fr-window.c:8751 ../src/fr-window.c:8785
+#: ../src/fr-window.c:9064
 msgid "Could not perform the operation"
 msgstr "Nelze provÃst operaci"
 
-#: ../src/fr-window.c:3992
+#: ../src/fr-window.c:4071
 msgid ""
 "Do you want to add this file to the current archive or open it as a new "
 "archive?"
@@ -779,109 +842,113 @@ msgstr ""
 "Chcete pÅidat tento soubor do aktuÃlnÃho archivu nebo jej otevÅÃt jako novà "
 "archiv?"
 
-#: ../src/fr-window.c:4022
+#: ../src/fr-window.c:4101
 msgid "Do you want to create a new archive with these files?"
 msgstr "Chcete vytvoÅit novà archiv s tÄmito soubory?"
 
-#: ../src/fr-window.c:4025
+#: ../src/fr-window.c:4104
 msgid "Create _Archive"
 msgstr "VytvoÅit _archiv"
 
-#: ../src/fr-window.c:4054 ../src/fr-window.c:7105
+#: ../src/fr-window.c:4133 ../src/fr-window.c:7212
 msgid "New Archive"
 msgstr "Novà archiv"
 
-#: ../src/fr-window.c:4642
+#: ../src/fr-window.c:4706
 msgid "Folders"
 msgstr "SloÅky"
 
-#: ../src/fr-window.c:4680 ../src/ui/file-selector.ui.h:5
+#: ../src/fr-window.c:4744 ../src/ui/file-selector.ui.h:5
 msgctxt "File"
 msgid "Size"
 msgstr "Velikost"
 
-#: ../src/fr-window.c:4681
+#: ../src/fr-window.c:4745
 msgctxt "File"
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: ../src/fr-window.c:4682 ../src/ui/file-selector.ui.h:6
+#: ../src/fr-window.c:4746 ../src/ui/file-selector.ui.h:6
 msgctxt "File"
 msgid "Modified"
 msgstr "ZmÄnÄn"
 
-#: ../src/fr-window.c:4683
+#: ../src/fr-window.c:4747
 msgctxt "File"
 msgid "Location"
 msgstr "UmÃstÄnÃ"
 
-#: ../src/fr-window.c:4692 ../src/ui/file-selector.ui.h:4
+#: ../src/fr-window.c:4756 ../src/ui/file-selector.ui.h:4
 msgctxt "File"
 msgid "Name"
 msgstr "NÃzev"
 
-#: ../src/fr-window.c:5519
-msgid "Find:"
-msgstr "NajÃt:"
-
 #. Translators: this is the label for the "open recent file" sub-menu.
-#: ../src/fr-window.c:5614
+#: ../src/fr-window.c:5666
 msgid "Open _Recent"
 msgstr "OtevÅÃt n_edÃvnÃ"
 
-#: ../src/fr-window.c:5615 ../src/fr-window.c:5627
+#: ../src/fr-window.c:5667 ../src/fr-window.c:5679
 msgid "Open a recently used archive"
 msgstr "OtevÅÃt nedÃvno pouÅità archiv"
 
+#: ../src/fr-window.c:5695
+msgid "_Other Actions"
+msgstr "D_alÅÃ Äinnosti"
+
+#: ../src/fr-window.c:5696
+msgid "Other actions"
+msgstr "DalÅÃ Äinnosti"
+
 #. Translators: after the colon there is a folder name.
-#: ../src/fr-window.c:5699 ../src/ui/file-selector.ui.h:1
+#: ../src/fr-window.c:5760 ../src/ui/file-selector.ui.h:1
 #: ../src/ui/new-archive-dialog.ui.h:2
 msgid "_Location:"
 msgstr "_UmÃstÄnÃ:"
 
-#: ../src/fr-window.c:6521
+#: ../src/fr-window.c:6604
 #, c-format
 msgid "Replace file \"%s\"?"
 msgstr "Nahradit soubor â%sâ?"
 
-#: ../src/fr-window.c:6524
+#: ../src/fr-window.c:6607
 #, c-format
 msgid "Another file with the same name already exists in \"%s\"."
 msgstr "V â%sâ jiÅ existuje jinà soubor se stejnÃm nÃzvem."
 
-#: ../src/fr-window.c:6531
+#: ../src/fr-window.c:6614
 msgid "Replace _All"
 msgstr "N_ahradit vÅe"
 
-#: ../src/fr-window.c:6532
+#: ../src/fr-window.c:6615
 msgid "_Skip"
 msgstr "PÅe_skoÄit"
 
-#: ../src/fr-window.c:7287 ../src/fr-window.c:7643
+#: ../src/fr-window.c:7394 ../src/fr-window.c:7750
 #, c-format
 msgid "Could not save the archive \"%s\""
 msgstr "Nelze uloÅit archiv â%sâ"
 
-#: ../src/fr-window.c:7414
+#: ../src/fr-window.c:7521
 msgid "Save"
 msgstr "UklÃdÃnÃ"
 
-#: ../src/fr-window.c:7737
+#: ../src/fr-window.c:7844
 msgid "Last Output"
 msgstr "Poslednà vÃstup"
 
 #. Translators: the name references to a filename.  This message can appear when renaming a file.
-#: ../src/fr-window.c:7959
+#: ../src/fr-window.c:8066
 msgid "New name is void, please type a name."
 msgstr "Novà nÃzev je prÃzdnÃ, napiÅte prosÃm nÄjakà nÃzev."
 
 #. Translators: the name references to a filename.  This message can appear when renaming a file.
-#: ../src/fr-window.c:7964
+#: ../src/fr-window.c:8071
 msgid "New name is the same as old one, please type other name."
 msgstr "Novà nÃzev je stejnà jak ten starÃ, napiÅte prosÃm jinà nÃzev."
 
 #. Translators: the %s references to a filename.  This message can appear when renaming a file.
-#: ../src/fr-window.c:7969
+#: ../src/fr-window.c:8076
 #, c-format
 msgid ""
 "Name \"%s\" is not valid because it contains at least one of the following "
@@ -890,7 +957,7 @@ msgstr ""
 "NÃzev â%sâ nenà platnÃ, protoÅe obsahuje nÄkterà ze znakÅ: %s; zadejte "
 "prosÃm jinà nÃzev."
 
-#: ../src/fr-window.c:8005
+#: ../src/fr-window.c:8112
 #, c-format
 msgid ""
 "A folder named \"%s\" already exists.\n"
@@ -901,11 +968,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/fr-window.c:8005 ../src/fr-window.c:8007
+#: ../src/fr-window.c:8112 ../src/fr-window.c:8114
 msgid "Please use a different name."
 msgstr "PouÅijte prosÃm jinà nÃzev."
 
-#: ../src/fr-window.c:8007
+#: ../src/fr-window.c:8114
 #, c-format
 msgid ""
 "A file named \"%s\" already exists.\n"
@@ -916,63 +983,58 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/fr-window.c:8077
+#: ../src/fr-window.c:8184
 msgid "Rename"
 msgstr "PÅejmenovat"
 
-#: ../src/fr-window.c:8078
+#: ../src/fr-window.c:8185
 msgid "_New folder name:"
 msgstr "NÃzev _novà sloÅky:"
 
-#: ../src/fr-window.c:8078
+#: ../src/fr-window.c:8185
 msgid "_New file name:"
 msgstr "NÃzev _novÃho souboru:"
 
-#: ../src/fr-window.c:8082
+#: ../src/fr-window.c:8189
 msgid "_Rename"
 msgstr "PÅe_jmenovat"
 
-#: ../src/fr-window.c:8099 ../src/fr-window.c:8118
+#: ../src/fr-window.c:8206 ../src/fr-window.c:8225
 msgid "Could not rename the folder"
 msgstr "Nelze pÅejmenovat sloÅku"
 
-#: ../src/fr-window.c:8099 ../src/fr-window.c:8118
+#: ../src/fr-window.c:8206 ../src/fr-window.c:8225
 msgid "Could not rename the file"
 msgstr "Nelze pÅejmenovat soubor"
 
 #. Translators: %s are archive filenames
-#: ../src/fr-window.c:8542
+#: ../src/fr-window.c:8658
 #, c-format
 msgid "Moving the files from \"%s\" to \"%s\""
 msgstr "PÅesouvajà se soubory z â%sâ do â%sâ"
 
 #. Translators: %s are archive filenames
-#: ../src/fr-window.c:8545
+#: ../src/fr-window.c:8661
 #, c-format
 msgid "Copying the files from \"%s\" to \"%s\""
 msgstr "KopÃrujà se soubory z â%sâ do â%sâ"
 
-#: ../src/fr-window.c:8596
+#: ../src/fr-window.c:8712
 msgid "Paste Selection"
 msgstr "VloÅit vÃbÄr"
 
-#: ../src/fr-window.c:8597
+#: ../src/fr-window.c:8713
 msgid "_Destination folder:"
 msgstr "_CÃlovà sloÅka:"
 
-#: ../src/fr-window.c:9195
+#: ../src/fr-window.c:9308
 msgid "Add files to an archive"
 msgstr "PÅidat soubory do archivu"
 
-#: ../src/fr-window.c:9239 ../src/main.c:448 ../src/main.c:484
-#: ../src/main.c:510 ../src/main.c:802
-msgid "Extract archive"
-msgstr "Rozbalit archiv"
-
 #. This is the time format used in the "Date Modified" column and
 #. * in the Properties dialog.  See the man page of strftime for an
 #. * explanation of the values.
-#: ../src/glib-utils.c:733
+#: ../src/glib-utils.c:765
 msgid "%d %B %Y, %H:%M"
 msgstr "%d. %B %Y, %H:%M"
 
@@ -980,65 +1042,6 @@ msgstr "%d. %B %Y, %H:%M"
 msgid "Could not display help"
 msgstr "Nelze zobrazit nÃpovÄdu"
 
-#: ../src/main.c:68
-msgid "Add files to the specified archive and quit the program"
-msgstr "PÅidat soubory do urÄenÃho archivu a ukonÄit program"
-
-#: ../src/main.c:69
-msgid "ARCHIVE"
-msgstr "ARCHIV"
-
-#: ../src/main.c:72
-msgid "Add files asking the name of the archive and quit the program"
-msgstr "Zeptat se na nÃzev archivu, pÅidat soubory a ukonÄit program"
-
-#: ../src/main.c:76
-msgid "Extract archives to the specified folder and quit the program"
-msgstr "Rozbalit archivy do urÄenà sloÅky a ukonÄit program"
-
-#: ../src/main.c:77 ../src/main.c:89
-msgid "FOLDER"
-msgstr "SLOÅKA"
-
-#: ../src/main.c:80
-msgid "Extract archives asking the destination folder and quit the program"
-msgstr "Zeptat se na cÃlovou sloÅku, rozbalit archivy a ukonÄit program"
-
-#: ../src/main.c:84
-msgid ""
-"Extract the contents of the archives in the archive folder and quit the "
-"program"
-msgstr "Rozbalit obsah archivÅ do sloÅky archivu a ukonÄit program"
-
-#: ../src/main.c:88
-msgid "Default folder to use for the '--add' and '--extract' commands"
-msgstr "VÃchozà sloÅka pro pÅÃkazy â--addâ a â--extractâ"
-
-#: ../src/main.c:92
-msgid "Create destination folder without asking confirmation"
-msgstr "VytvoÅit cÃlovou sloÅku bez dotazu na potvrzenÃ"
-
-#: ../src/main.c:96
-msgid "Use the notification system to notify the operation completion"
-msgstr "PouÅÃt oznamovacà systÃm k informovÃnà o dokonÄenà operace"
-
-#: ../src/main.c:99
-msgid "Start as a service"
-msgstr "Spustit jako sluÅbu"
-
-#: ../src/main.c:102
-msgid "Show version"
-msgstr "Zobrazit verzi"
-
-#. manually set name and icon
-#: ../src/main.c:629
-msgid "File Roller"
-msgstr "File Roller"
-
-#: ../src/main.c:660
-msgid "- Create and modify an archive"
-msgstr "â VytvÃÅenà a Ãprava archivu"
-
 #: ../src/ui/add-dialog-options.ui.h:1
 msgid "Add"
 msgstr "PÅidat"
@@ -1075,15 +1078,27 @@ msgstr "NÃsle_dovat symbolickà odkazy"
 msgid "_New Archive"
 msgstr "_Novà archiv"
 
-#: ../src/ui/app-menu.ui.h:2 ../src/ui.h:34
+#: ../src/ui/app-menu.ui.h:3 ../src/ui.h:213
+msgid "View All _Files"
+msgstr "Zobrazovat _vÅechny soubory"
+
+#: ../src/ui/app-menu.ui.h:4 ../src/ui.h:216
+msgid "View as a F_older"
+msgstr "Zobrazovat jako sl_oÅku"
+
+#: ../src/ui/app-menu.ui.h:5 ../src/ui.h:197
+msgid "_Folders"
+msgstr "SloÅ_ky"
+
+#: ../src/ui/app-menu.ui.h:6
 msgid "_Help"
 msgstr "_NÃpovÄda"
 
-#: ../src/ui/app-menu.ui.h:3
+#: ../src/ui/app-menu.ui.h:7
 msgid "_About Archive Manager"
 msgstr "O sprÃvÄ _archivÅ"
 
-#: ../src/ui/app-menu.ui.h:4
+#: ../src/ui/app-menu.ui.h:8
 msgid "_Quit"
 msgstr "U_konÄit"
 
@@ -1124,7 +1139,7 @@ msgstr "Zachovat stru_kturu sloÅek"
 msgid "Do not _overwrite newer files"
 msgstr "NepÅepis_ovat existujÃcà soubory"
 
-#: ../src/ui/file-selector.ui.h:2 ../src/ui.h:188
+#: ../src/ui/file-selector.ui.h:2 ../src/ui.h:179
 msgid "Go up one level"
 msgstr "PÅejÃt o jednu ÃroveÅ vÃÅ"
 
@@ -1136,7 +1151,7 @@ msgstr "MÃsta"
 msgid "_Select All"
 msgstr "Vybrat _vÅe"
 
-#: ../src/ui/file-selector.ui.h:8 ../src/ui.h:101
+#: ../src/ui/file-selector.ui.h:8 ../src/ui.h:97
 msgid "Dese_lect All"
 msgstr "_ZruÅit vybrÃnà vÅeho"
 
@@ -1144,194 +1159,162 @@ msgstr "_ZruÅit vybrÃnà vÅeho"
 msgid "Show Hidden Files"
 msgstr "Zobrazovat skrytà soubory"
 
-#: ../src/ui.h:31
-msgid "_Archive"
-msgstr "_Archiv"
-
-#: ../src/ui.h:32
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Upravit"
-
-#: ../src/ui.h:33
-msgid "_View"
-msgstr "_Zobrazit"
-
 #: ../src/ui.h:35
-msgid "_Arrange Files"
-msgstr "Åadit soubor_y"
-
-#: ../src/ui.h:39
 msgid "Information about the program"
 msgstr "Informace o programu"
 
-#: ../src/ui.h:42
+#: ../src/ui.h:38
 msgid "_Add Filesâ"
 msgstr "PÅid_at souboryâ"
 
-#: ../src/ui.h:43 ../src/ui.h:47
+#: ../src/ui.h:39 ../src/ui.h:43
 msgid "Add files to the archive"
 msgstr "PÅidat soubory do archivu"
 
-#: ../src/ui.h:51
+#: ../src/ui.h:47
 msgid "Close the current archive"
 msgstr "ZavÅÃt aktuÃlnà archiv"
 
-#: ../src/ui.h:54
+#: ../src/ui.h:50
 msgid "Contents"
 msgstr "Obsah"
 
-#: ../src/ui.h:55
+#: ../src/ui.h:51
 msgid "Display the File Roller Manual"
 msgstr "Zobrazit manuÃl File Roller"
 
-#: ../src/ui.h:60 ../src/ui.h:81
+#: ../src/ui.h:56 ../src/ui.h:77
 msgid "Copy the selection"
 msgstr "ZkopÃrovat vÃbÄr"
 
-#: ../src/ui.h:64 ../src/ui.h:85
+#: ../src/ui.h:60 ../src/ui.h:81
 msgid "Cut the selection"
 msgstr "Vyjmout vÃbÄr"
 
-#: ../src/ui.h:68 ../src/ui.h:89
+#: ../src/ui.h:64 ../src/ui.h:85
 msgid "Paste the clipboard"
 msgstr "VloÅit ze schrÃnky"
 
-#: ../src/ui.h:71 ../src/ui.h:92
+#: ../src/ui.h:67 ../src/ui.h:88
 msgid "_Renameâ"
 msgstr "PÅe_jmenovatâ"
 
-#: ../src/ui.h:72 ../src/ui.h:93
+#: ../src/ui.h:68 ../src/ui.h:89
 msgid "Rename the selection"
 msgstr "PÅejmenovat vÃbÄr"
 
-#: ../src/ui.h:76 ../src/ui.h:97
+#: ../src/ui.h:72 ../src/ui.h:93
 msgid "Delete the selection from the archive"
 msgstr "Odstranit vÃbÄr z archivu"
 
-#: ../src/ui.h:102
+#: ../src/ui.h:98
 msgid "Deselect all files"
 msgstr "ZruÅit vybrÃnà vÅech souborÅ"
 
-#: ../src/ui.h:105 ../src/ui.h:109
+#: ../src/ui.h:101 ../src/ui.h:105
 msgid "_Extractâ"
 msgstr "_Rozbalitâ"
 
-#: ../src/ui.h:106 ../src/ui.h:110 ../src/ui.h:114
+#: ../src/ui.h:102 ../src/ui.h:106 ../src/ui.h:110
 msgid "Extract files from the archive"
 msgstr "Rozbalit soubory z archivu"
 
-#: ../src/ui.h:117
-msgid "Findâ"
-msgstr "NajÃtâ"
-
-#: ../src/ui.h:122
+#: ../src/ui.h:113
 msgid "Newâ"
 msgstr "NovÃâ"
 
-#: ../src/ui.h:123
+#: ../src/ui.h:114
 msgid "Create a new archive"
 msgstr "VytvoÅit novà archiv"
 
-#: ../src/ui.h:126
+#: ../src/ui.h:117
 msgid "Openâ"
 msgstr "OtevÅÃtâ"
 
-#: ../src/ui.h:127 ../src/ui.h:131
+#: ../src/ui.h:118 ../src/ui.h:122
 msgid "Open archive"
 msgstr "OtevÅÃt archiv"
 
-#: ../src/ui.h:134
+#: ../src/ui.h:125
 msgid "_Open Withâ"
 msgstr "_OtevÅÃt pomocÃâ"
 
-#: ../src/ui.h:135
+#: ../src/ui.h:126
 msgid "Open selected files with an application"
 msgstr "OtevÅÃt vybranà soubory aplikacÃ"
 
-#: ../src/ui.h:138
+#: ../src/ui.h:129
 msgid "Pass_wordâ"
 msgstr "_Hesloâ"
 
-#: ../src/ui.h:139
+#: ../src/ui.h:130
 msgid "Specify a password for this archive"
 msgstr "UrÄit heslo pro tento archiv"
 
-#: ../src/ui.h:143
+#: ../src/ui.h:134
 msgid "Show archive properties"
 msgstr "Zobrazit vlastnosti archivu"
 
-#: ../src/ui.h:147
+#: ../src/ui.h:138
 msgid "Reload current archive"
 msgstr "Znovu naÄÃst aktuÃlnà archiv"
 
-#: ../src/ui.h:150
+#: ../src/ui.h:141
 msgid "Save Asâ"
 msgstr "UloÅit jakoâ"
 
-#: ../src/ui.h:151
+#: ../src/ui.h:142
 msgid "Save the current archive with a different name"
 msgstr "UloÅit aktuÃlnà archiv pod jinÃm nÃzvem"
 
-#: ../src/ui.h:155
+#: ../src/ui.h:146
 msgid "Select all files"
 msgstr "Vybrat vÅechny soubory"
 
-#: ../src/ui.h:158
+#: ../src/ui.h:149
 msgid "_Test Integrity"
 msgstr "O_testovat integritu"
 
-#: ../src/ui.h:159
+#: ../src/ui.h:150
 msgid "Test whether the archive contains errors"
 msgstr "Otestovat, jestli archiv neobsahuje chyby"
 
-#: ../src/ui.h:163 ../src/ui.h:167
+#: ../src/ui.h:154 ../src/ui.h:158
 msgid "Open the selected file"
 msgstr "OtevÅÃt vybranà soubor"
 
-#: ../src/ui.h:171 ../src/ui.h:175
+#: ../src/ui.h:162 ../src/ui.h:166
 msgid "Open the selected folder"
 msgstr "OtevÅÃt vybranou sloÅku"
 
-#: ../src/ui.h:180
+#: ../src/ui.h:171
 msgid "Go to the previous visited location"
 msgstr "PÅejÃt na pÅedchozà navÅtÃvenà umÃstÄnÃ"
 
-#: ../src/ui.h:184
+#: ../src/ui.h:175
 msgid "Go to the next visited location"
 msgstr "PÅejÃt na nÃsledujÃcà navÅtÃvenà umÃstÄnÃ"
 
 #. Translators: the home location is the home folder.
-#: ../src/ui.h:193
+#: ../src/ui.h:184
 msgid "Go to the home location"
 msgstr "PÅejÃt do domovskÃho umÃstÄnÃ"
 
-#: ../src/ui.h:201
-msgid "_Toolbar"
-msgstr "_LiÅta nÃstrojÅ"
-
-#: ../src/ui.h:202
-msgid "View the main toolbar"
-msgstr "Zobrazit hlavnà liÅtu nÃstrojÅ"
-
-#: ../src/ui.h:206
+#: ../src/ui.h:192
 msgid "Stat_usbar"
 msgstr "S_tavovà liÅta"
 
-#: ../src/ui.h:207
+#: ../src/ui.h:193
 msgid "View the statusbar"
 msgstr "Zobrazit stavovou liÅtu"
 
-#: ../src/ui.h:211
-msgid "_Folders"
-msgstr "SloÅ_ky"
-
-#: ../src/ui.h:221
-msgid "View All _Files"
-msgstr "Zobrazovat _vÅechny soubory"
+#: ../src/ui.h:202
+msgid "Findâ"
+msgstr "NajÃtâ"
 
-#: ../src/ui.h:224
-msgid "View as a F_older"
-msgstr "Zobrazovat jako sl_oÅku"
+#: ../src/ui.h:203
+msgid "Find files by name"
+msgstr "Hledat soubory podle nÃzvu"
 
 #: ../src/ui/new-archive-dialog-options.ui.h:2
 #: ../src/ui/new-archive-dialog.ui.h:5


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]