[gsettings-desktop-schemas] Updated Serbian translationcommit 3195f849b86837101621f8b542a2c97d2ec79205
Author: ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÑ <miroslavnikolic rocketmail com>
Date:   Sun Feb 17 10:17:08 2013 +0100

    Updated Serbian translation

 po/sr.po       |  159 ++++++++++++++++----------------------------------------
 po/sr latin po |  159 ++++++++++++++++----------------------------------------
 2 files changed, 90 insertions(+), 228 deletions(-)
---
diff --git a/po/sr.po b/po/sr.po
index 265dd76..b7976da 100644
--- a/po/sr.po
+++ b/po/sr.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gsettings-desktop-schemas\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product";
 "=gsettings-desktop-schemas&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-01-15 09:37+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-01-22 12:17+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-01-31 14:51+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-02-17 10:14+0200\n"
 "Last-Translator: ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÑ <miroslavnikolic rocketmail com>\n"
 "Language-Team: Serbian <gnom prevod org>\n"
 "Language: sr\n"
@@ -80,12 +80,10 @@ msgstr ""
 "ÐÐÑÐÑÑÑÐ ÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÐ ÐÑÐÑÑÑÐÐÐ ÐÑÐÑÑÑÐÐÑÐÐÑÑ ÑÐÑÑÐÑÑÑÐ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:8
-#| msgid "Enable the bounce keys"
 msgid "Enable 'Bounce Keys'"
 msgstr "ÐÐÑÑÑÑÑÐ âÐÐÑÐÐÑÐÐ ÑÐÑÑÐÑÐâ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:9
-#| msgid "Whether the bounce keys keyboard accessibility feature is turned on."
 msgid "Whether the 'Bounce Keys' keyboard accessibility feature is turned on."
 msgstr ""
 "ÐÐÑÐÑÑÑÐ ÐÐ ÐÐ ÑÑ ÑÐÑÑÑÐÐÐ âÐÐÑÐÐÑÑÑÐ ÑÐÑÑÐÑÐâ Ñ ÑÐÐÐÐÑ ÐÐÐÑÑÐÐ ÐÐ "
@@ -109,12 +107,10 @@ msgid "Whether to beep when a key is rejected."
 msgstr "ÐÐÑÐÑÑÑÐ ÐÐ ÐÐ ÑÐ ÐÐ ÐÐÐÐÑÑÐ ÐÐÐÐ ÑÐÑÑÐÑ ÐÐÑÐ ÐÑÐÑÐÐÑÐÐ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:14
-#| msgid "Enable mouse keys"
 msgid "Enable 'Mouse Keys'"
 msgstr "ÐÐÑÑÑÑÑÐ âÑÐÑÑÐÑÐ ÐÐÑÐâ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:15
-#| msgid "Whether the mouse keys accessibility feature is turned on."
 msgid "Whether the 'Mouse Keys' accessibility feature is turned on."
 msgstr "ÐÐÑÐÑÑÑÐ ÐÐ ÐÐ ÑÐ ÑÐÑÑÑÐÐÐ ÑÑÐÐÑÐÑÐ ÐÑÐÑÑÑÐÐÑÐÐÑÑÐ âÑÐÑÑÐÑÐ ÐÐÑÐâ."
 
@@ -146,12 +142,10 @@ msgstr ""
 "ÐÐÑÐÑ ÐÐ ÑÐÐÐ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:22
-#| msgid "Enable slow keys"
 msgid "Enable 'Slow Keys'"
 msgstr "ÐÐÑÑÑÑÑÐ âÑÐÐÑÐ ÑÐÑÑÐÑÐâ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:23
-#| msgid "Whether the slow keys accessibility feature is turned on."
 msgid "Whether the 'Slow Keys' accessibility feature is turned on."
 msgstr "ÐÐÑÐÑÑÑÐ ÐÐ ÐÐ ÑÐ ÑÐÑÑÑÐÐÐ ÑÑÐÐÑÐÑÐ ÐÑÐÑÑÑÐÐÑÐÐÑÑÐ âÑÐÐÑÐÑ ÑÐÑÑÐÑÐâ."
 
@@ -206,14 +200,13 @@ msgid "Whether to beep when a modifier key is pressed."
 msgstr "ÐÐÑÐÑÑÑÐ ÐÐ ÐÐ ÑÐ ÐÐ ÐÐÐÐÑÑÐ ÐÐÐÐ ÑÐ ÐÑÐÑÐÑÐÑÑ ÑÐÑÑÐÑ ÐÐÐÐÑÐÐÐÑ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:35
-#| msgid "Enable toggle keys"
 msgid "Enable 'Toggle Keys'"
 msgstr "ÐÐÑÑÑÑÑÐ âÐÐÐÐÐÑÐÐ ÑÐÑÑÐÑÐâ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:36
-#| msgid "Whether the toggle keys accessibility feature is turned on."
 msgid "Whether the 'Toggle Keys' accessibility feature is turned on."
-msgstr "ÐÐÑÐÑÑÑÐ ÐÐ ÐÐ ÑÐ ÑÐÑÑÑÐÐÐ ÑÑÐÐÑÐÑÐ ÐÑÐÑÑÑÐÐÑÐÐÑÑÐ âÐÐÐÐÐÑÐÐÑ ÑÐÑÑÐÑÐâ."
+msgstr ""
+"ÐÐÑÐÑÑÑÐ ÐÐ ÐÐ ÑÐ ÑÐÑÑÑÐÐÐ ÑÑÐÐÑÐÑÐ ÐÑÐÑÑÑÐÐÑÐÐÑÑÐ âÐÐÐÐÐÑÐÐÑ ÑÐÑÑÐÑÐâ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:1
 msgid "Mouse Tracking Mode"
@@ -568,7 +561,6 @@ msgid "Draw Desktop Background"
 msgstr "ÐÑÑÐÑÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐ ÑÐÐÐÐ ÐÐÐÑÑÐ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.background.gschema.xml.in.in.h:2
-#| msgid "Have GNOME draw the desktop background."
 msgid ""
 "Have GNOME draw the desktop background. DEPRECATED: This key is deprecated "
 "and ignored."
@@ -597,9 +589,6 @@ msgid "Picture URI"
 msgstr "ÐÐÑÐÑÐ ÑÐÐÐÐ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.background.gschema.xml.in.in.h:6
-#| msgid ""
-#| "URI to use for the background image. Not that the backend only supports "
-#| "local (file://) URIs."
 msgid ""
 "URI to use for the background image. Note that the backend only supports "
 "local (file://) URIs."
@@ -708,7 +697,6 @@ msgid "Terminal application"
 msgstr "ÐÑÐÐÑÐÐ ÑÐÑÐÐÐÐÐÐ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.default-applications.gschema.xml.in.in.h:10
-#| msgid "Terminal program to use when starting applications that require one."
 msgid ""
 "Terminal program to use when starting applications that require one. "
 "DEPRECATED: This key is deprecated and ignored. The default terminal is "
@@ -728,9 +716,9 @@ msgid ""
 "DEPRECATED: This key is deprecated and ignored. The default terminal and how "
 "to invoke it is handled in GIO."
 msgstr ""
-"ÐÑÐÑÐÐÐÑ ÐÐÑÐÑÑÐÐ ÐÐ ÐÐÐÑÑÐÐÐÑÐ ÐÑÐÐÑÐÐÐ Ñ ÑÐÑÐÐÐÐÐÑ ÐÐÑÐÑÐÐ ÐÑÑÑÐÐ âexecâ "
-"(ÐÐÐÑÑÐ). ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ: ÐÐÐÑ ÐÑÑÑ ÑÐ ÐÐÑÑÐÑÐÐ Ð ÐÐÐÐÐÐÑÐÐ. ÐÑÐÐÐÐÐ ÑÐÑÐÐÐÐÐ Ð "
-"ÐÐÐÐ ÐÐ ÐÑÐÐÐÐÑÐ ÑÐ ÑÑÐÑÐÐÐ Ñ ÐÐÐ-Ñ."
+"ÐÑÐÑÐÐÐÑ ÐÐÑÐÑÑÐÐ ÐÐ ÐÐÐÑÑÐÐÐÑÐ ÐÑÐÐÑÐÐÐ Ñ ÑÐÑÐÐÐÐÐÑ ÐÐÑÐÑÐÐ ÐÑÑÑÐÐ "
+"âexecâ (ÐÐÐÑÑÐ). ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ: ÐÐÐÑ ÐÑÑÑ ÑÐ ÐÐÑÑÐÑÐÐ Ð ÐÐÐÐÐÐÑÐÐ. ÐÑÐÐÐÐÐ "
+"ÑÐÑÐÐÐÐÐ Ð ÐÐÐÐ ÐÐ ÐÑÐÐÐÐÑÐ ÑÐ ÑÑÐÑÐÐÐ Ñ ÐÐÐ-Ñ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.input-sources.gschema.xml.in.in.h:1
 msgid "Current input source"
@@ -1222,7 +1210,6 @@ msgid "Prevent the user from logging out."
 msgstr "ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐÐ ÐÐ ÑÐ ÐÐÑÐÐÐ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.in.h:17
-#| msgid "Disable user switching"
 msgid "Disable user administration"
 msgstr "ÐÑÐÑÑÑÑÑÐ ÐÐÐÐÐÐÑÑÑÐÑÐÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐÐ"
 
@@ -1323,7 +1310,6 @@ msgstr ""
 "ÑÐÐÑÐÐÑÐÐ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.in.h:1
-#| msgid "Show notifications in the lock screen"
 msgid "Show notification banners"
 msgstr "ÐÑÐÐÐÐÑÑÐ ÐÑÐÑÐ ÐÐÐÐÐÑÑÐÑÐ"
 
@@ -1332,19 +1318,14 @@ msgid "Whether notification banners are visible for application notifications."
 msgstr "ÐÐ ÐÐ ÑÐ ÐÑÐÑÐ ÐÐÐÐÐÑÑÐÑÐ ÐÐÑÐ ÐÐÐÑÐÐÐ ÐÐ ÐÑÐÐÑÐÐÑÐÐ ÐÐÐÐÐÑÑÐÑÐ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.in.h:3
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:7
 msgid "Show notifications in the lock screen"
 msgstr "ÐÑÐÐÐÐÑÑÐ ÐÐÐÐÐÑÑÐÑÐ Ñ ÐÐÑÐÐÑ ÐÐ ÐÐÐÑÑÑÐÐÐÑÐ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.in.h:4
-#| msgid ""
-#| "Whether notifications are shown in the lock screen or not. This only "
-#| "affects the standard experience."
 msgid "Whether notifications are shown in the lock screen or not."
 msgstr "ÐÐ ÐÐ ÑÐ ÐÐÐÐÐÑÑÐÑÐ ÐÐÑÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐÐ Ñ ÐÐÑÐÐÑ ÐÐ ÐÐÐÑÑÑÐÐÐÑÐ ÐÐÐ ÐÐ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.in.h:5
-#| msgid "Switch applications"
 msgid "Application ID"
 msgstr "ÐÐ ÐÑÐÐÑÐÐÐ"
 
@@ -1353,7 +1334,6 @@ msgid "The application that this policy is for."
 msgstr "ÐÑÐÐÑÐÐ ÐÐ ÐÐÑÐ ÑÐ ÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.in.h:7
-#| msgid "Enable Animations"
 msgid "Enable notifications"
 msgstr "ÐÐÑÑÑÑÑÐ ÐÐÐÐÐÑÑÐÑÐ"
 
@@ -1362,7 +1342,6 @@ msgid "Whether notifications are globally enabled for this application."
 msgstr "ÐÐ ÐÐ ÑÑ ÐÐÐÐÐÑÑÐÑÐ ÑÐÐÐÐÑÑÐ ÑÐÑÑÑÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐÑ ÐÑÐÐÑÐÐ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.in.h:9
-#| msgid "Enable slow keys"
 msgid "Enable sound alerts"
 msgstr "ÐÐÑÑÑÑÑÐ ÐÐÑÑÐÐ ÑÐÐÐÐÑÐÑÐ"
 
@@ -1390,7 +1369,6 @@ msgstr ""
 "ÐÐ ÐÐ ÑÐ ÐÐÐÐÐÑÑÐÑÐ ÐÐÐÐ ÐÑÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÑÑÐÐÐÐ ÑÐÑÐ ÐÐÐÐ ÑÑ Ñ ÑÐÐÐÐÑ ÐÑÐÑÐ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.in.h:14
-#| msgid "Show notifications in the lock screen"
 msgid "Show in the lock screen"
 msgstr "ÐÑÐÐÐÐÑÑÐ Ñ ÐÐÑÐÐÑ ÐÐ ÐÐÐÑÑÑÐÐÐÑÐ"
 
@@ -1401,17 +1379,20 @@ msgid ""
 msgstr "ÐÐ ÐÐ ÑÐ ÐÐÐÐÐÑÑÐÑÐ ÐÐÐÐ ÐÑÐÐÑÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÑÑÑ ÐÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÐÐ ÐÐÐÑÑÑÐÐ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.in.h:16
-#| msgid "Show notifications in the lock screen"
-msgid "Be resident in the lock screen"
-msgstr "ÐÐÑÐ ÑÑÐÐÐÐ Ñ ÐÐÑÐÐÑ ÐÐÐÑÑÑÐÐÐÑÐ"
+#| msgid "Show in the lock screen"
+msgid "Show details in the lock screen"
+msgstr "ÐÑÐÐÐÐÑÑÐ ÐÐÑÐÐÐÐÐÑÑÐ Ñ ÐÐÑÐÐÑ ÐÐ ÐÐÐÑÑÑÐÐÐÑÐ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.in.h:17
+#| msgid ""
+#| "Whether notifications from this application are shown when the screen is "
+#| "locked."
 msgid ""
-"Whether notifications from this application will be shown individually in "
-"full (with details, action buttons and images) in the lock screen."
+"Whether the summary and body of notifications from this application will be "
+"visible in the locked screen."
 msgstr ""
-"ÐÐ ÐÐ ÑÐ ÐÐÐÐÐÑÑÐÑÐ ÐÐÐÐ ÐÑÐÐÑÐÐÐ ÐÐÑÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÐÐÐÐÑÐÐ Ñ ÐÐÑÐÑÐÐÑÑÐ "
-"(ÑÐ ÐÐÑÐÐÐÐÐÑÑÐÐÐ, ÐÑÐÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÑÐ Ð ÑÐÐÐÐÐÐ) Ñ ÐÐÑÐÐÑ ÐÐÐÑÑÑÐÐÐÑÐ."
+"ÐÐ ÐÐ ÑÐ ÑÐÐÐÑÐÐ Ð ÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÑÑÐÑÐ ÐÐ ÐÐÐÐ ÐÑÐÐÑÐÐÐ ÐÐÑÐ ÐÐÐÑÐÐÐ Ñ "
+"ÐÐÐÑÑÑÐÐÐÐ ÐÐÑÐÐÑ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.in.h:1
 msgid "Controls visibility of personal information"
@@ -1426,7 +1407,6 @@ msgstr ""
 "ÐÐ ÐÐÑÐÐÑ ÐÐÐ ÐÐ ÐÑÐÐÐ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.in.h:3
-#| msgid "Show all installed input sources"
 msgid "Show full name in the user menu"
 msgstr "ÐÑÐÐÐÐÑÑÐ ÐÑÐÐ ÐÐÐ Ñ ÐÐÐÐÑÐÐÐÑ ÐÐÑÐÑÐÐÐÐ"
 
@@ -1443,8 +1423,8 @@ msgid ""
 "If TRUE, automatically remove files from the trash when they are older than "
 "'old-files-age' days."
 msgstr ""
-"ÐÐÐ ÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ, ÑÐÐ ÑÐ ÑÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐ ÑÐÐÑÐ ÐÐÐÐ ÑÑ ÑÑÐÑÐÑÐ ÐÐ "
-"âÐÐÐÐ-ÑÑÐÑÐÑ-ÐÐÑÐÑÐÐÐâ."
+"ÐÐÐ ÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ, ÑÐÐ ÑÐ ÑÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐ ÑÐÐÑÐ ÐÐÐÐ ÑÑ ÑÑÐÑÐÑÐ ÐÐ âÐÐÐÐ-"
+"ÑÑÐÑÐÑ-ÐÐÑÐÑÐÐÐâ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.in.h:7
 msgid "Whether to remove old temporary files automatically"
@@ -1522,28 +1502,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "ÐÑÐÑ ÑÐÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐ ÐÐÐÑÐÑÐÑÐ ÑÑÐÐÑÐ ÐÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÑ ÑÐ ÐÐÑÐÐ ÐÐÐÑÑÑÐÐÐ."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:8
-#| msgid ""
-#| "Whether notifications are shown in the lock screen or not. This only "
-#| "affects the standard experience."
-msgid ""
-"Whether notifications are shown in the lock screen or not. This only affects "
-"the standard experience. DEPRECATED: This key is deprecated and ignored. It "
-"has been superseded by org.gnome.desktop.notifications show-in-lock-screen."
-msgstr ""
-"ÐÐ ÐÐ ÑÐ ÐÐÐÐÐÑÑÐÑÐ ÐÐÑÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐÐ Ñ ÐÐÑÐÐÑ ÐÐ ÐÐÐÑÑÑÐÐÐÑÐ ÐÐÐ ÐÐ. ÐÐÐ ÑÑÐÑÐ "
-"ÑÐÐÐ ÐÐ ÑÐÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÑÐÑÑÑÐÐ. ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ: ÐÐÐÑ ÐÑÑÑ ÑÐ ÐÐÑÑÐÑÐÐ Ð ÐÐÐÐÐÐÑÐÐ. "
-"ÐÐÑÐÑÐÑÑ ÑÐ ÐÑÑÑÐÐ âorg.gnome.desktop.notifications show-in-lock-screenâ."
-
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:9
-#| msgid "Show notifications in the lock screen"
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:7
 msgid "Show full name in the lock screen"
 msgstr "ÐÑÐÐÐÐÑÑÐ ÐÑÐÐ ÐÐÐ Ñ ÐÐÑÐÐÑ ÐÐ ÐÐÐÑÑÑÐÐÐÑÐ"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:10
-#| msgid ""
-#| "Whether notifications are shown in the lock screen or not. This only "
-#| "affects the standard experience."
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:8
 msgid ""
 "Whether the user's full name is shown in the lock screen or not. This only "
 "affects the screen shield, the name is always shown in the unlock dialog."
@@ -1552,15 +1515,11 @@ msgstr ""
 "ÐÐÐ ÑÑÐÑÐ ÑÐÐÐ ÐÐ ÑÑÐÑ ÐÐÑÐÐÐ, ÐÐÐ ÑÐ ÑÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐÐ Ñ ÐÑÐÐÐÑÑÐÑÑ ÐÐ "
 "ÐÑÐÑÑÑÐÐÐÑÐ."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:11
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:9
 msgid "Allow embedding a keyboard into the window"
 msgstr "ÐÐÐÐÑÑÐÐÐ ÑÐÑÐÑÐÐÐÑÐ ÑÐÑÑÐÑÑÑÐ Ñ ÐÑÐÐÐÑ"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:12
-#| msgid ""
-#| "Set this to TRUE to allow embedding a keyboard into the window when "
-#| "trying to unlock. The \"keyboard_command\" key must be set with the "
-#| "appropriate command."
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:10
 msgid ""
 "Set this to TRUE to allow embedding a keyboard into the window when trying "
 "to unlock. The \"keyboard_command\" key must be set with the appropriate "
@@ -1571,36 +1530,28 @@ msgstr ""
 "ÑÐÑÑÐÑÑÑÐ) ÐÐÑÐ ÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐ ÐÐÐÐÐÐÑÐÑÑÑÐÐ ÐÐÑÐÐÐÐÐ. ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ: ÐÐÐÑ ÐÑÑÑ ÑÐ "
 "ÐÐÑÑÐÑÐÐ Ð ÐÐÐÐÐÐÑÐÐ."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:13
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:11
 msgid "Embedded keyboard command"
 msgstr "ÐÐÑÐÐÐÐ ÑÐÑÐÑÐÐÐ ÑÐÑÑÐÑÑÑÐ"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:14
-#| msgid ""
-#| "The command that will be run, if the \"embedded_keyboard_enabled\" key is "
-#| "set to TRUE, to embed a keyboard widget into the window. This command "
-#| "should implement an XEMBED plug interface and output a window XID on the "
-#| "standard output."
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:12
 msgid ""
 "The command that will be run, if the \"embedded_keyboard_enabled\" key is "
 "set to TRUE, to embed a keyboard widget into the window. This command should "
 "implement an XEMBED plug interface and output a window XID on the standard "
 "output. DEPRECATED: This key is deprecated and ignored."
 msgstr ""
-"ÐÐÑÐÐÐÐ ÐÐÑÐ ÑÐ ÐÐÑÐ ÐÐÐÑÐÐÑÑÐ, ÑÐÐÐÐÐÐ ÑÐ ÐÑÑÑ âembedded_keyboard_enabledâ "
-"(ÑÐÑÐÑÐÐÐ ÑÐÑÑÐÑÑÑÐ ÑÐ ÑÐÑÑÑÐÐÐ) ÐÐÐÐÑÐÐ ÐÐ âÐÐÑÐÐâ, ÐÐ ÑÐÑÐÐÐ ÑÐÑÑÐÑÑÑÑ Ñ "
-"ÐÑÐÐÐÑ. ÐÐÐ ÐÐÑÐÐÐÐ ÐÐ ÑÑÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐ âXEMBEDâ ÐÑÐÐÑÑÑÐÑ ÑÐÑÐÐÑ Ð ÐÐ "
-"ÐÐÑÐÑÐ ÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÐ ÐÑÐÐÐÑÐ ÐÐ ÑÑÐÐÐÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐ. ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ: ÐÐÐÑ ÐÑÑÑ ÑÐ "
-"ÐÐÑÑÐÑÐÐ Ð ÐÐÐÐÐÐÑÐÐ."
+"ÐÐÑÐÐÐÐ ÐÐÑÐ ÑÐ ÐÐÑÐ ÐÐÐÑÐÐÑÑÐ, ÑÐÐÐÐÐÐ ÑÐ ÐÑÑÑ "
+"âembedded_keyboard_enabledâ (ÑÐÑÐÑÐÐÐ ÑÐÑÑÐÑÑÑÐ ÑÐ ÑÐÑÑÑÐÐÐ) ÐÐÐÐÑÐÐ ÐÐ "
+"âÐÐÑÐÐâ, ÐÐ ÑÐÑÐÐÐ ÑÐÑÑÐÑÑÑÑ Ñ ÐÑÐÐÐÑ. ÐÐÐ ÐÐÑÐÐÐÐ ÐÐ ÑÑÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐ "
+"âXEMBEDâ ÐÑÐÐÑÑÑÐÑ ÑÐÑÐÐÑ Ð ÐÐ ÐÐÑÐÑÐ ÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÐ ÐÑÐÐÐÑÐ ÐÐ ÑÑÐÐÐÐÑÐÐÐ "
+"ÐÐÐÐÐ. ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ: ÐÐÐÑ ÐÑÑÑ ÑÐ ÐÐÑÑÐÑÐÐ Ð ÐÐÐÐÐÐÑÐÐ."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:15
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:13
 msgid "Allow logout"
 msgstr "ÐÐÐÐÐÑÐÐÐ ÐÐÑÐÐÑÐÐÐÑÐ"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:16
-#| msgid ""
-#| "Set this to TRUE to offer an option in the unlock dialog to allow logging "
-#| "out after a delay. The delay is specified in the \"logout_delay\" key."
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:14
 msgid ""
 "Set this to TRUE to offer an option in the unlock dialog to allow logging "
 "out after a delay. The delay is specified in the \"logout_delay\" key. "
@@ -1611,15 +1562,11 @@ msgstr ""
 "ÐÐÐÐÑÑ ÐÑÑÑÐ âlogout_delayâ (ÐÐÐÐÐÐÑÐ ÐÐÑÐÐÑÐÐÐÑÐ). ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ: ÐÐÐÑ ÐÑÑÑ ÑÐ "
 "ÐÐÑÑÐÑÐÐ Ð ÐÐÐÐÐÐÑÐÐ."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:17
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:15
 msgid "Time before logout option"
 msgstr "ÐÑÐÐÐ ÐÑÐ ÐÐÐÐÑÑÐÐÐÑÐ ÐÐÑÐÐÐ"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:18
-#| msgid ""
-#| "The number of seconds after the screensaver activation before a logout "
-#| "option will appear in the unlock dialog. This key has effect only if the "
-#| "\"logout_enable\" key is set to TRUE."
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:16
 msgid ""
 "The number of seconds after the screensaver activation before a logout "
 "option will appear in the unlock dialog. This key has effect only if the "
@@ -1627,19 +1574,15 @@ msgid ""
 "ignored"
 msgstr ""
 "ÐÑÐÑ ÑÐÐÑÐÐÐ ÐÑÐ ÐÐÐÐ ÑÑÐ ÑÐ ÑÐ Ñ ÐÑÐÐÐÑÑÐÑÑ ÐÐ ÐÑÐÑÑÑÐÐÐÑÐ ÐÐÑÐÐÐ ÐÐÐÑÑÐÐÑÑ "
-"ÐÐÑÐÐÑÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÐ ÐÐÐÑÐÑÐÑÐ ÑÑÐÐÑÐ ÐÐÑÐÐÐ. ÐÐÐÑ ÐÑÑÑ ÐÐÐ ÐÐÑÑÑÐÐ ÑÐÐÐ ÐÐÐ "
-"ÑÐ ÐÑÑÑ âlogout_enableâ (ÑÐÑÑÑÐÐÐ ÐÐÑÐÐÑÐÐÐÑÐ) ÐÐÑÑÐÐÑÐÐ ÐÐ âÐÐÑÐÐâ. "
-"ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ: ÐÐÐÑ ÐÑÑÑ ÑÐ ÐÐÑÑÐÑÐÐ Ð ÐÐÐÐÐÐÑÐÐ."
+"ÐÐÑÐÐÑÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÐ ÐÐÐÑÐÑÐÑÐ ÑÑÐÐÑÐ ÐÐÑÐÐÐ. ÐÐÐÑ ÐÑÑÑ ÐÐÐ ÐÐÑÑÑÐÐ ÑÐÐÐ ÐÐÐ ÑÐ "
+"ÐÑÑÑ âlogout_enableâ (ÑÐÑÑÑÐÐÐ ÐÐÑÐÐÑÐÐÐÑÐ) ÐÐÑÑÐÐÑÐÐ ÐÐ âÐÐÑÐÐâ. ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ: "
+"ÐÐÐÑ ÐÑÑÑ ÑÐ ÐÐÑÑÐÑÐÐ Ð ÐÐÐÐÐÐÑÐÐ."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:19
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:17
 msgid "Logout command"
 msgstr "ÐÐÑÐÐÐÐ ÐÐÑÐÐÑÐÐÐÑÐ"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:20
-#| msgid ""
-#| "The command to invoke when the logout button is clicked. This command "
-#| "should simply log the user out without any interaction. This key has "
-#| "effect only if the \"logout_enable\" key is set to TRUE."
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:18
 msgid ""
 "The command to invoke when the logout button is clicked. This command should "
 "simply log the user out without any interaction. This key has effect only if "
@@ -1652,11 +1595,11 @@ msgstr ""
 "ÐÐÑÐÐÑÐÐÐÑÐ) ÐÐÑÑÐÐÑÐÐ ÐÐ ÐÑÐÐÐÐÑÑ âÐÐÑÐÐâ. ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ: ÐÐÐÑ ÐÑÑÑ ÑÐ ÐÐÑÑÐÑÐÐ "
 "Ð ÐÐÐÐÐÐÑÐÐ."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:21
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:19
 msgid "Allow user switching"
 msgstr "ÐÐÐÐÐÑÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÑ ÐÐÑÐÑÐÐÐÐ"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:22
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:20
 msgid ""
 "Set this to TRUE to offer an option in the unlock dialog to switch to a "
 "different user account."
@@ -1664,14 +1607,11 @@ msgstr ""
 "ÐÐÑÑÐÐÐÑÐ ÐÐÑ ÐÑÐÐÐÐÑÑ ÐÐ âÐÐÑÐÐâ ÐÐ ÐÐÑÑÐ Ñ ÐÑÐÐÐÑÑÐÑÑ ÐÐ ÐÑÐÑÑÑÐÐÐÑÐ "
 "ÐÐÐÑÐÐÐÐ ÐÐÐÑÑÐÐÑÑ ÐÑÐÐÐÑÐÐ ÐÐ ÐÑÑÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÑÐÐ ÐÐÐÐÐ."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:23
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:21
 msgid "Allow the session status message to be displayed"
 msgstr "ÐÐÐÐÑÑÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐÐÑÐ ÐÐÑÑÐÐ Ð ÑÑÐÑÑ ÑÐÑÐÑÐ"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:24
-#| msgid ""
-#| "Allow the session status message to be displayed when the screen is "
-#| "locked."
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:22
 msgid ""
 "Allow the session status message to be displayed when the screen is locked. "
 "DEPRECATED: This key is deprecated and ignored."
@@ -1680,7 +1620,6 @@ msgstr ""
 "ÐÐÐÑ ÐÑÑÑ ÑÐ ÐÐÑÑÐÑÐÐ Ð ÐÐÐÐÐÐÑÐÐ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.search-providers.gschema.xml.in.in.h:1
-#| msgid "Disable all external thumbnailers"
 msgid "Disable all external search providers"
 msgstr "ÐÑÐÑÑÑÐ ÑÐÐ ÑÐÐÑÐÐ ÐÐÑÑÐÐÑÐÑÐ ÐÑÐÑÑÐÐÐ"
 
@@ -1692,13 +1631,10 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "ÐÐÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐÐ ÐÐ ÐÑÐÑÑÑÐÑÐ ÑÐÐ ÐÑÐÐÑÐÐÐ ÑÐÐÑÐÐÑ ÐÐÑÑÐÐÑÐÑÐ ÐÑÐÑÑÐÐÐ, ÐÐÐ "
 "ÐÐÐÐÑÐ ÐÐ ÐÐ ÑÑ ÐÐÐ ÐÐÑÑ ÐÐÑÐÐÐÐÐÑÐÐ ÐÑÐÑÑÑÐÐÐ ÐÐÐ ÑÐÑÑÑÐÐÐ. ÐÐÐÑÐÐ "
-"ÐÐÑÑÐÐÑÐÑÐ ÐÑÐÑÑÐÐÐ ÐÐÑÑÐÐÐÑÐÑÑ ÐÑÐÐÑÐÐÐ Ñ â$XDG_DATA_DIR/gnome-shell"
-"/search-providersâ."
+"ÐÐÑÑÐÐÑÐÑÐ ÐÑÐÑÑÐÐÐ ÐÐÑÑÐÐÐÑÐÑÑ ÐÑÐÐÑÐÐÐ Ñ â$XDG_DATA_DIR/gnome-shell/search-"
+"providersâ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.search-providers.gschema.xml.in.in.h:3
-#| msgid ""
-#| "List of mime-types for which external thumbnailer programs will be "
-#| "disabled"
 msgid "List of desktop file IDs for which search provider should be disabled"
 msgstr ""
 "ÐÐÐÑÐÐ ÐÐ-ÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐ ÐÐÐÑÑÐ ÐÐ ÐÐÑÐ ÐÐÑÑÐÐÑÐÑ ÐÑÐÑÑÐÐÐ ÑÑÐÐÐ ÐÐ ÐÑÐÐ "
@@ -1881,12 +1817,10 @@ msgid "Reverse switch applications"
 msgstr "ÐÐÑÑÐ ÐÑÐÐÐÑÐÐÐÑÐ ÐÑÐÐÑÐÐÐ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:21
-#| msgid "Switch windows directly"
 msgid "Switch windows"
 msgstr "ÐÑÐÐÐÑÑÑÐ ÐÑÐÐÐÑÐ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:22
-#| msgid "Reverse switch windows directly"
 msgid "Reverse switch windows"
 msgstr "ÐÐÑÑÐ ÐÑÐÐÐÑÐÐÐÑÐ ÐÑÐÐÐÑÐ"
 
@@ -1935,7 +1869,6 @@ msgid "Show the run command prompt"
 msgstr "ÐÑÐÐÐÐÑÑÐ ÑÐÐÑ ÐÐ ÐÐÐÑÐÑÐÑÐ ÐÐÑÐÐÐÐ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:34
-#| msgid "Don&apos;t use"
 msgid "Don't use"
 msgstr "ÐÐ ÐÐÑÐÑÑÐ"
 
@@ -2108,7 +2041,6 @@ msgid "Move window to center of screen"
 msgstr "ÐÑÐÐÐÑÑÐ ÐÑÐÐÐÑ ÐÐ ÑÑÐÐÐÐÑ ÐÐÑÐÐÐ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:77
-#| msgid "List of input sources"
 msgid "Switch input source"
 msgstr "ÐÑÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐ ÑÐÐÐÐ"
 
@@ -2117,7 +2049,6 @@ msgid "Binding to select the next input source"
 msgstr "ÐÑÐÑÐÑÐ ÐÐ ÐÐÐÐÑ ÑÐÐÐÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐ ÑÐÐÐÐ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:79
-#| msgid "List of input sources"
 msgid "Switch input source backward"
 msgstr "ÐÑÐÐÐÑÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐ ÑÐÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐ"
 
diff --git a/po/sr latin po b/po/sr latin po
index 5559542..d80cdca 100644
--- a/po/sr latin po
+++ b/po/sr latin po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gsettings-desktop-schemas\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product";
 "=gsettings-desktop-schemas&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-01-15 09:37+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-01-22 12:17+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-01-31 14:51+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-02-17 10:14+0200\n"
 "Last-Translator: Miroslav NikoliÄ <miroslavnikolic rocketmail com>\n"
 "Language-Team: Serbian <gnom prevod org>\n"
 "Language: sr\n"
@@ -80,12 +80,10 @@ msgstr ""
 "OdreÄuje nakon koliko vremena Äe biti iskljuÄena pristupaÄnost tastature."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:8
-#| msgid "Enable the bounce keys"
 msgid "Enable 'Bounce Keys'"
 msgstr "UkljuÄuje âodskoÄne tastereâ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:9
-#| msgid "Whether the bounce keys keyboard accessibility feature is turned on."
 msgid "Whether the 'Bounce Keys' keyboard accessibility feature is turned on."
 msgstr ""
 "OdreÄuje da li su ukljuÄeni âodskaÄuÄi tasteriâ u sklopu podrÅke za "
@@ -109,12 +107,10 @@ msgid "Whether to beep when a key is rejected."
 msgstr "OdreÄuje da li Äe da zapiÅti kada taster nije prihvaÄen."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:14
-#| msgid "Enable mouse keys"
 msgid "Enable 'Mouse Keys'"
 msgstr "UkljuÄuje âtastere miÅaâ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:15
-#| msgid "Whether the mouse keys accessibility feature is turned on."
 msgid "Whether the 'Mouse Keys' accessibility feature is turned on."
 msgstr "OdreÄuje da li je ukljuÄena funkcija pristupaÄnosti âtastera miÅaâ."
 
@@ -146,12 +142,10 @@ msgstr ""
 "poÄnu da rade."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:22
-#| msgid "Enable slow keys"
 msgid "Enable 'Slow Keys'"
 msgstr "UkljuÄuje âspore tastereâ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:23
-#| msgid "Whether the slow keys accessibility feature is turned on."
 msgid "Whether the 'Slow Keys' accessibility feature is turned on."
 msgstr "OdreÄuje da li je ukljuÄena funkcija pristupaÄnosti âsporih tasteraâ."
 
@@ -206,14 +200,13 @@ msgid "Whether to beep when a modifier key is pressed."
 msgstr "OdreÄuje da li Äe da zapiÅti kada je pritisnut taster izmenjivaÄ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:35
-#| msgid "Enable toggle keys"
 msgid "Enable 'Toggle Keys'"
 msgstr "UkljuÄuje âokidaÄke tastereâ"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:36
-#| msgid "Whether the toggle keys accessibility feature is turned on."
 msgid "Whether the 'Toggle Keys' accessibility feature is turned on."
-msgstr "OdreÄuje da li je ukljuÄena funkcija pristupaÄnosti âokidaÄkih tasteraâ."
+msgstr ""
+"OdreÄuje da li je ukljuÄena funkcija pristupaÄnosti âokidaÄkih tasteraâ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:1
 msgid "Mouse Tracking Mode"
@@ -568,7 +561,6 @@ msgid "Draw Desktop Background"
 msgstr "Crtanje pozadine radne povrÅi"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.background.gschema.xml.in.in.h:2
-#| msgid "Have GNOME draw the desktop background."
 msgid ""
 "Have GNOME draw the desktop background. DEPRECATED: This key is deprecated "
 "and ignored."
@@ -597,9 +589,6 @@ msgid "Picture URI"
 msgstr "Adresa slike"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.background.gschema.xml.in.in.h:6
-#| msgid ""
-#| "URI to use for the background image. Not that the backend only supports "
-#| "local (file://) URIs."
 msgid ""
 "URI to use for the background image. Note that the backend only supports "
 "local (file://) URIs."
@@ -708,7 +697,6 @@ msgid "Terminal application"
 msgstr "Program terminala"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.default-applications.gschema.xml.in.in.h:10
-#| msgid "Terminal program to use when starting applications that require one."
 msgid ""
 "Terminal program to use when starting applications that require one. "
 "DEPRECATED: This key is deprecated and ignored. The default terminal is "
@@ -728,9 +716,9 @@ msgid ""
 "DEPRECATED: This key is deprecated and ignored. The default terminal and how "
 "to invoke it is handled in GIO."
 msgstr ""
-"Argument koriÅÄen za izvrÅavanje programa u terminalu odreÄen kljuÄem âexecâ "
-"(izvrÅi). ZASTARELO: Ovaj kljuÄ je zastareo i zanemaren. Osnovni terminal i "
-"kako ga prizvati je ureÄeno u GUI-u."
+"Argument koriÅÄen za izvrÅavanje programa u terminalu odreÄen kljuÄem "
+"âexecâ (izvrÅi). ZASTARELO: Ovaj kljuÄ je zastareo i zanemaren. Osnovni "
+"terminal i kako ga prizvati je ureÄeno u GUI-u."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.input-sources.gschema.xml.in.in.h:1
 msgid "Current input source"
@@ -1222,7 +1210,6 @@ msgid "Prevent the user from logging out."
 msgstr "SpreÄava korisnika da se odjavi."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.in.h:17
-#| msgid "Disable user switching"
 msgid "Disable user administration"
 msgstr "IskljuÄuje administriranje korisnika"
 
@@ -1323,7 +1310,6 @@ msgstr ""
 "sadrÅajem."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.in.h:1
-#| msgid "Show notifications in the lock screen"
 msgid "Show notification banners"
 msgstr "Prikazuje vrpce obaveÅtenja"
 
@@ -1332,19 +1318,14 @@ msgid "Whether notification banners are visible for application notifications."
 msgstr "Da li Äe vrpce obaveÅtenja biti vidljive za programska obaveÅtenja."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.in.h:3
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:7
 msgid "Show notifications in the lock screen"
 msgstr "Prikazuje obaveÅtenja u ekranu za zakljuÄavanje"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.in.h:4
-#| msgid ""
-#| "Whether notifications are shown in the lock screen or not. This only "
-#| "affects the standard experience."
 msgid "Whether notifications are shown in the lock screen or not."
 msgstr "Da li Äe obaveÅtenja biti prikazana u ekranu za zakljuÄavanje ili ne."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.in.h:5
-#| msgid "Switch applications"
 msgid "Application ID"
 msgstr "IB programa"
 
@@ -1353,7 +1334,6 @@ msgid "The application that this policy is for."
 msgstr "Program za koji je ova politika."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.in.h:7
-#| msgid "Enable Animations"
 msgid "Enable notifications"
 msgstr "UkljuÄuje obaveÅtenja"
 
@@ -1362,7 +1342,6 @@ msgid "Whether notifications are globally enabled for this application."
 msgstr "Da li su obaveÅtenja sveopÅte ukljuÄena za ovaj program."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.in.h:9
-#| msgid "Enable slow keys"
 msgid "Enable sound alerts"
 msgstr "UkljuÄuje zvuÄna upozorenja"
 
@@ -1390,7 +1369,6 @@ msgstr ""
 "Da li se obaveÅtenja ovog programa samostalno Åire kada su u reÅimu vrpce."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.in.h:14
-#| msgid "Show notifications in the lock screen"
 msgid "Show in the lock screen"
 msgstr "Prikazuje u ekranu za zakljuÄavanje"
 
@@ -1401,17 +1379,20 @@ msgid ""
 msgstr "Da li se obaveÅtenja ovog programa prikazuju kada je ekran zakljuÄan."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.in.h:16
-#| msgid "Show notifications in the lock screen"
-msgid "Be resident in the lock screen"
-msgstr "BiÄe stalna u ekranu zakljuÄavanja"
+#| msgid "Show in the lock screen"
+msgid "Show details in the lock screen"
+msgstr "Prikazuje pojedinosti u ekranu za zakljuÄavanje"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.in.h:17
+#| msgid ""
+#| "Whether notifications from this application are shown when the screen is "
+#| "locked."
 msgid ""
-"Whether notifications from this application will be shown individually in "
-"full (with details, action buttons and images) in the lock screen."
+"Whether the summary and body of notifications from this application will be "
+"visible in the locked screen."
 msgstr ""
-"Da li Äe obaveÅtenja ovog programa biti prikazana pojedinaÄno u potpunosti "
-"(sa pojedinostima, dugmiÄima radnji i slikama) u ekranu zakljuÄavanja."
+"Da li Äe saÅetak i telo obaveÅtenja iz ovog programa biti vidljivi u "
+"zakljuÄanom ekranu."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.in.h:1
 msgid "Controls visibility of personal information"
@@ -1426,7 +1407,6 @@ msgstr ""
 "na ekranu ili na mreÅi."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.in.h:3
-#| msgid "Show all installed input sources"
 msgid "Show full name in the user menu"
 msgstr "Prikazuje puno ime u izborniku korisnika"
 
@@ -1443,8 +1423,8 @@ msgid ""
 "If TRUE, automatically remove files from the trash when they are older than "
 "'old-files-age' days."
 msgstr ""
-"Ako je izabrano, sam Äe uklanjati datoteke iz smeÄa kada su starije od "
-"âdoba-starih-datotekaâ."
+"Ako je izabrano, sam Äe uklanjati datoteke iz smeÄa kada su starije od âdoba-"
+"starih-datotekaâ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.in.h:7
 msgid "Whether to remove old temporary files automatically"
@@ -1522,28 +1502,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Broj sekundi nakon pokretanja Äuvara ekrana nakon kojih se ekran zakljuÄava."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:8
-#| msgid ""
-#| "Whether notifications are shown in the lock screen or not. This only "
-#| "affects the standard experience."
-msgid ""
-"Whether notifications are shown in the lock screen or not. This only affects "
-"the standard experience. DEPRECATED: This key is deprecated and ignored. It "
-"has been superseded by org.gnome.desktop.notifications show-in-lock-screen."
-msgstr ""
-"Da li Äe obaveÅtenja biti prikazana u ekranu za zakljuÄavanje ili ne. Ovo utiÄe "
-"samo na uobiÄajeno iskustvo. ZASTARELO: Ovaj kljuÄ je zastareo i zanemaren. "
-"Potisnut je kljuÄem âorg.gnome.desktop.notifications show-in-lock-screenâ."
-
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:9
-#| msgid "Show notifications in the lock screen"
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:7
 msgid "Show full name in the lock screen"
 msgstr "Prikazuje puno ime u ekranu za zakljuÄavanje"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:10
-#| msgid ""
-#| "Whether notifications are shown in the lock screen or not. This only "
-#| "affects the standard experience."
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:8
 msgid ""
 "Whether the user's full name is shown in the lock screen or not. This only "
 "affects the screen shield, the name is always shown in the unlock dialog."
@@ -1552,15 +1515,11 @@ msgstr ""
 "Ovo utiÄe samo na Åtit ekrana, ime je uvek prikazano u prozorÄetu za "
 "otkljuÄavanje."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:11
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:9
 msgid "Allow embedding a keyboard into the window"
 msgstr "OmoguÄava ugraÄivanje tastature u prozor"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:12
-#| msgid ""
-#| "Set this to TRUE to allow embedding a keyboard into the window when "
-#| "trying to unlock. The \"keyboard_command\" key must be set with the "
-#| "appropriate command."
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:10
 msgid ""
 "Set this to TRUE to allow embedding a keyboard into the window when trying "
 "to unlock. The \"keyboard_command\" key must be set with the appropriate "
@@ -1571,36 +1530,28 @@ msgstr ""
 "tastature) mora biti podeÅen odgovarajuÄom naredbom. ZASTARELO: Ovaj kljuÄ je "
 "zastareo i zanemaren."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:13
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:11
 msgid "Embedded keyboard command"
 msgstr "Naredba ugraÄene tastature"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:14
-#| msgid ""
-#| "The command that will be run, if the \"embedded_keyboard_enabled\" key is "
-#| "set to TRUE, to embed a keyboard widget into the window. This command "
-#| "should implement an XEMBED plug interface and output a window XID on the "
-#| "standard output."
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:12
 msgid ""
 "The command that will be run, if the \"embedded_keyboard_enabled\" key is "
 "set to TRUE, to embed a keyboard widget into the window. This command should "
 "implement an XEMBED plug interface and output a window XID on the standard "
 "output. DEPRECATED: This key is deprecated and ignored."
 msgstr ""
-"Naredba koja Äe biti pokrenuta, ukoliko je kljuÄ âembedded_keyboard_enabledâ "
-"(ugraÄena tastatura je ukljuÄena) podeÅen na âTaÄnoâ, da ugradi tastaturu u "
-"prozor. Ova naredba bi trebala da primeni âXEMBEDâ prikljuÄnu spregu i da "
-"poÅalje izlaz IksIB prozora na standardni izlaz. ZASTARELO: Ovaj kljuÄ je "
-"zastareo i zanemaren."
+"Naredba koja Äe biti pokrenuta, ukoliko je kljuÄ "
+"âembedded_keyboard_enabledâ (ugraÄena tastatura je ukljuÄena) podeÅen na "
+"âTaÄnoâ, da ugradi tastaturu u prozor. Ova naredba bi trebala da primeni "
+"âXEMBEDâ prikljuÄnu spregu i da poÅalje izlaz IksIB prozora na standardni "
+"izlaz. ZASTARELO: Ovaj kljuÄ je zastareo i zanemaren."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:15
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:13
 msgid "Allow logout"
 msgstr "Dozvoljava odjavljivanje"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:16
-#| msgid ""
-#| "Set this to TRUE to offer an option in the unlock dialog to allow logging "
-#| "out after a delay. The delay is specified in the \"logout_delay\" key."
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:14
 msgid ""
 "Set this to TRUE to offer an option in the unlock dialog to allow logging "
 "out after a delay. The delay is specified in the \"logout_delay\" key. "
@@ -1611,15 +1562,11 @@ msgstr ""
 "pomoÄu kljuÄa âlogout_delayâ (odlaganje odjavljivanja). ZASTARELO: Ovaj kljuÄ je "
 "zastareo i zanemaren."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:17
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:15
 msgid "Time before logout option"
 msgstr "Vreme pre omoguÄavanja odjave"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:18
-#| msgid ""
-#| "The number of seconds after the screensaver activation before a logout "
-#| "option will appear in the unlock dialog. This key has effect only if the "
-#| "\"logout_enable\" key is set to TRUE."
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:16
 msgid ""
 "The number of seconds after the screensaver activation before a logout "
 "option will appear in the unlock dialog. This key has effect only if the "
@@ -1627,19 +1574,15 @@ msgid ""
 "ignored"
 msgstr ""
 "Broj sekundi pre nego Åto Äe se u prozorÄetu za otkljuÄavanje pojavi moguÄnost "
-"odjavljivanja nakon pokretanja Äuvara ekrana. Ovaj kljuÄ ima dejstvo samo ako "
-"je kljuÄ âlogout_enableâ (ukljuÄeno odjavljivanje) postavljen na âTaÄnoâ. "
-"ZASTARELO: Ovaj kljuÄ je zastareo i zanemaren."
+"odjavljivanja nakon pokretanja Äuvara ekrana. Ovaj kljuÄ ima dejstvo samo ako je "
+"kljuÄ âlogout_enableâ (ukljuÄeno odjavljivanje) postavljen na âTaÄnoâ. ZASTARELO: "
+"Ovaj kljuÄ je zastareo i zanemaren."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:19
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:17
 msgid "Logout command"
 msgstr "Naredba odjavljivanja"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:20
-#| msgid ""
-#| "The command to invoke when the logout button is clicked. This command "
-#| "should simply log the user out without any interaction. This key has "
-#| "effect only if the \"logout_enable\" key is set to TRUE."
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:18
 msgid ""
 "The command to invoke when the logout button is clicked. This command should "
 "simply log the user out without any interaction. This key has effect only if "
@@ -1652,11 +1595,11 @@ msgstr ""
 "odjavljivanje) postavljen na vrednost âTaÄnoâ. ZASTARELO: Ovaj kljuÄ je zastareo "
 "i zanemaren."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:21
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:19
 msgid "Allow user switching"
 msgstr "Dozvoljava promenu korisnika"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:22
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:20
 msgid ""
 "Set this to TRUE to offer an option in the unlock dialog to switch to a "
 "different user account."
@@ -1664,14 +1607,11 @@ msgstr ""
 "Postavite ovu vrednost na âTaÄnoâ da biste u prozorÄetu za otkljuÄavanje "
 "ponudili moguÄnost prelaska na drugi korisniÄki nalog."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:23
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:21
 msgid "Allow the session status message to be displayed"
 msgstr "OmoguÄava prikazivanje poruka o stanju sesije"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:24
-#| msgid ""
-#| "Allow the session status message to be displayed when the screen is "
-#| "locked."
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:22
 msgid ""
 "Allow the session status message to be displayed when the screen is locked. "
 "DEPRECATED: This key is deprecated and ignored."
@@ -1680,7 +1620,6 @@ msgstr ""
 "Ovaj kljuÄ je zastareo i zanemaren."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.search-providers.gschema.xml.in.in.h:1
-#| msgid "Disable all external thumbnailers"
 msgid "Disable all external search providers"
 msgstr "IskljuÄi sve spoljne dostavljaÄe pretrage"
 
@@ -1692,13 +1631,10 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Izaberite ovo da iskljuÄite sve programe spoljnih dostavljaÄa pretrage, bez "
 "obzira da li su ili nisu pojedinaÄno iskljuÄeni ili ukljuÄeni. Spoljne "
-"dostavljaÄe pretrage instaliraju programi u â$XDG_DATA_DIR/gnome-shell"
-"/search-providersâ."
+"dostavljaÄe pretrage instaliraju programi u â$XDG_DATA_DIR/gnome-shell/search-"
+"providersâ."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.search-providers.gschema.xml.in.in.h:3
-#| msgid ""
-#| "List of mime-types for which external thumbnailer programs will be "
-#| "disabled"
 msgid "List of desktop file IDs for which search provider should be disabled"
 msgstr ""
 "Spisak IB-ova datoteka radne povrÅi za koje dostavljaÄ pretrage treba da bude "
@@ -1881,12 +1817,10 @@ msgid "Reverse switch applications"
 msgstr "ObrÄe prebacivanje programa"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:21
-#| msgid "Switch windows directly"
 msgid "Switch windows"
 msgstr "Prebacuje prozore"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:22
-#| msgid "Reverse switch windows directly"
 msgid "Reverse switch windows"
 msgstr "ObrÄe prebacivanje prozora"
 
@@ -1935,7 +1869,6 @@ msgid "Show the run command prompt"
 msgstr "Prikazuje upit za pokretanje naredbe"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:34
-#| msgid "Don&apos;t use"
 msgid "Don't use"
 msgstr "Ne koristi"
 
@@ -2108,7 +2041,6 @@ msgid "Move window to center of screen"
 msgstr "PremeÅta prozor na sredinu ekrana"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:77
-#| msgid "List of input sources"
 msgid "Switch input source"
 msgstr "Promena izvora ulaza"
 
@@ -2117,7 +2049,6 @@ msgid "Binding to select the next input source"
 msgstr "PreÄica za izbor sledeÄeg izvora ulaza"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:79
-#| msgid "List of input sources"
 msgid "Switch input source backward"
 msgstr "Prebacivanje izvora ulaza unazad"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]