[aisleriot] Updated Polish translationcommit 7e7e774027182d9580ee829ada171f6e5bdb428b
Author: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>
Date:   Sat Feb 16 20:35:31 2013 +0100

    Updated Polish translation

 po/pl.po |   17 ++++++++---------
 1 files changed, 8 insertions(+), 9 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 45e1f43..ee8a4f9 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -15,14 +15,14 @@
 # Tomasz Dominikowski <dominikowski gmail com>, 2008.
 # Joanna Mazgaj <jmazgaj aviary pl>, 2009-2010.
 # Wojciech Kapusta <wkapusta aviary pl>, 2009.
-# Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>, 2010-2012.
-# Aviary.pl <gnomepl aviary pl>, 2007-2012.
+# Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>, 2010-2013.
+# Aviary.pl <gnomepl aviary pl>, 2007-2013.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: aisleriot\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-27 16:49+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-11-27 16:50+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-02-16 20:34+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-02-16 20:35+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -206,8 +206,7 @@ msgstr ""
 "Program %s rozpowszechniany jest z nadziejÄ, iÅ bÄdzie on uÅyteczny - jednak "
 "BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyÅlnej gwarancji PRZYDATNOÅCI "
 "HANDLOWEJ albo PRZYDATNOÅCI DO OKREÅLONYCH ZASTOSOWAÅ. W celu uzyskania "
-"bliÅszych informacji naleÅy zapoznaÄ siÄ z PowszechnÄ LicencjÄ PublicznÄ "
-"GNU. "
+"bliÅszych informacji naleÅy zapoznaÄ siÄ z PowszechnÄ LicencjÄ PublicznÄ GNU."
 
 #: ../src/ar-stock.c:277
 msgid ""
@@ -1609,12 +1608,12 @@ msgstr ""
 "Tomasz Dominikowski <dominikowski gmail com>, 2008\n"
 "Joanna Mazgaj <jmazgaj aviary pl>, 2009-2010\n"
 "Wojciech Kapusta <wkapusta aviary pl>, 2009\n"
-"Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>, 2010-2012\n"
-"Aviary.pl <gnomepl aviary pl>, 2007-2012"
+"Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>, 2010-2013\n"
+"Aviary.pl <gnomepl aviary pl>, 2007-2013"
 
 #: ../src/window.c:434
 msgid "GNOME Games web site"
-msgstr "Witryna gier Årodowiska GNOME"
+msgstr "Witryna gier GNOME"
 
 #: ../src/window.c:1288
 #, c-format


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]