=?utf-8?q?=5Bglade/glade-3-14=5D_Updated_Norwegian_bokm=C3=A5l_translatio?= =?utf-8?q?n?=commit bd2455580009a9279e5fda540b2cbf38f4f5507d
Author: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>
Date:   Mon Oct 22 19:44:06 2012 +0200

    Updated Norwegian bokmÃl translation

 po/nb.po | 1281 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 645 insertions(+), 636 deletions(-)
---
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index 0c7be4e..9745b0a 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -4,10 +4,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: glade 3.10.x\n"
+"Project-Id-Version: glade 3.14.x\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-07-10 13:59+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-10 14:08+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-10-22 19:40+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-22 19:44+0200\n"
 "Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\n"
 "Language-Team: Norwegian bokmÃl <i18n-nb lister ping uio no>\n"
 "Language: \n"
@@ -49,11 +49,11 @@ msgstr "Dra og endre stÃrrelse pà komponenter pà arbeidsomrÃdet"
 
 #: ../src/glade.glade.h:5
 msgid "Margin Edit"
-msgstr ""
+msgstr "Rediger marg"
 
 #: ../src/glade.glade.h:6
 msgid "Edit widget margins"
-msgstr ""
+msgstr "Rediger marger for komponent"
 
 #: ../src/glade.glade.h:7
 msgid "Alignment Edit"
@@ -63,7 +63,7 @@ msgstr "Rediger justering"
 msgid "Edit widget alignment"
 msgstr "Rediger justering av komponent"
 
-#: ../src/glade.glade.h:9 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:233
+#: ../src/glade.glade.h:9 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:235
 msgid "Save"
 msgstr "Lagre"
 
@@ -81,10 +81,10 @@ msgstr "Lagre aktivt prosjekt med et annet navn"
 
 #: ../src/glade.glade.h:13 ../src/glade-window.c:3074
 #: ../gladeui/glade-editor.c:409 ../gladeui/glade-widget.c:1251
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5114 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5141
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5160 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5198
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10092 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10664
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10818
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5195 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5222
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5241 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5279
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10217 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10789
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10943
 msgid "Properties"
 msgstr "Egenskaper"
 
@@ -92,7 +92,7 @@ msgstr "Egenskaper"
 msgid "Edit project properties"
 msgstr "Rediger egenskaper for prosjekt"
 
-#: ../src/glade.glade.h:15 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:379
+#: ../src/glade.glade.h:15 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:381
 msgid "Close"
 msgstr "Lukk"
 
@@ -172,7 +172,7 @@ msgstr "Ny"
 msgid "Create a new project"
 msgstr "Opprett et nytt prosjekt"
 
-#: ../src/glade.glade.h:35 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:234
+#: ../src/glade.glade.h:35 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:236
 msgid "Open"
 msgstr "Ãpne"
 
@@ -309,7 +309,7 @@ msgstr "Utforming av brukergrensesnitt for GTK+ og GNOME."
 
 #: ../src/glade.glade.h:70
 msgid "Visit Glade web site"
-msgstr ""
+msgstr "BesÃk nettsiden for Glade"
 
 #: ../src/glade.glade.h:71
 msgid ""
@@ -333,15 +333,15 @@ msgstr ""
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>"
 
-#: ../src/glade.glade.h:86 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5837
+#: ../src/glade.glade.h:86 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5909
 msgid "_File"
 msgstr "_Fil"
 
-#: ../src/glade.glade.h:87 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5848
+#: ../src/glade.glade.h:87 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5920
 msgid "_Edit"
 msgstr "R_ediger"
 
-#: ../src/glade.glade.h:88 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5857
+#: ../src/glade.glade.h:88 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5929
 msgid "_View"
 msgstr "_Vis"
 
@@ -353,7 +353,7 @@ msgstr "Utseende for p_alett"
 msgid "_Projects"
 msgstr "_Prosjekter"
 
-#: ../src/glade.glade.h:91 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5861
+#: ../src/glade.glade.h:91 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5933
 msgid "_Help"
 msgstr "_Hjelp"
 
@@ -715,7 +715,7 @@ msgstr "Slett %s barn fra %s"
 msgid "Reorder %s's children"
 msgstr "Endre rekkefÃlge for barna til %s"
 
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1495 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:87
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1495 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:89
 msgid "Container"
 msgstr "Beholder"
 
@@ -728,7 +728,7 @@ msgstr "Beholderobjekt som redigeres av denne redigeringskomponenten"
 msgid "Hierarchy"
 msgstr "Hierarki"
 
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1775 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:134
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1775 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:136
 msgid "Label"
 msgstr "Etikett"
 
@@ -761,7 +761,7 @@ msgid "Authentication"
 msgstr "Autentisering"
 
 #. GTK_STOCK_DND
-#: ../gladeui/glade-builtins.c:73 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:121
+#: ../gladeui/glade-builtins.c:73 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:123
 msgid "Drag and Drop"
 msgstr "Dra og slipp"
 
@@ -942,21 +942,21 @@ msgstr "LÃser opp %s"
 msgid "Unable to load image (%s)"
 msgstr "Kan ikke laste bilde (%s)"
 
-#: ../gladeui/glade-design-layout.c:640
+#: ../gladeui/glade-design-layout.c:639
 #, c-format
 msgid "Editing alignments of %s"
 msgstr "Redigerer justering av %s"
 
-#: ../gladeui/glade-design-layout.c:714
+#: ../gladeui/glade-design-layout.c:713
 #, c-format
 msgid "Editing margins of %s"
 msgstr "Redigerer marg for %s"
 
-#: ../gladeui/glade-design-layout.c:1928
+#: ../gladeui/glade-design-layout.c:1941
 msgid "Design View"
 msgstr "Designvisning"
 
-#: ../gladeui/glade-design-layout.c:1929
+#: ../gladeui/glade-design-layout.c:1942
 msgid "The GladeDesignView that contains this layout"
 msgstr ""
 
@@ -1423,7 +1423,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../gladeui/glade-project.c:1533
 msgid " and "
-msgstr ""
+msgstr " og "
 
 #: ../gladeui/glade-project.c:1551
 #, c-format
@@ -1435,7 +1435,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../gladeui/glade-project.c:1694 ../gladeui/glade-project.c:1731
-#: ../gladeui/glade-project.c:1968 ../gladeui/glade-project.c:4105
+#: ../gladeui/glade-project.c:1968 ../gladeui/glade-project.c:4099
 #, c-format
 msgid "%s document properties"
 msgstr "Egenkaper for %s-dokument"
@@ -1520,89 +1520,89 @@ msgstr ""
 #: ../gladeui/glade-project.c:2367
 #, c-format
 msgid "Unknown object %s with type %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ukjent objekt %s med type %s\n"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:3720
+#: ../gladeui/glade-project.c:3714
 #, c-format
 msgid "Unsaved %i"
 msgstr "Ikke lagret %i"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:3779
+#: ../gladeui/glade-project.c:3773
 #, c-format
 msgid "Project %s has no deprecated widgets or version mismatches."
 msgstr "Prosjekt %s har ingen utgÃtte komponenter eller versjonsfeil."
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:3916
+#: ../gladeui/glade-project.c:3910
 msgid "Image resources are loaded locally:"
 msgstr "Bilderessurser lastes lokalt:"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:3933
+#: ../gladeui/glade-project.c:3927
 msgid "From the project directory"
 msgstr "Fra prosjektkatalogen"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:3944
+#: ../gladeui/glade-project.c:3938
 msgid "From a project relative directory"
 msgstr "Fra en prosjektrelativ katalog"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:3960
+#: ../gladeui/glade-project.c:3954
 msgid "From this directory"
 msgstr "Fra denne katalogen"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:3965
+#: ../gladeui/glade-project.c:3959
 msgid "Choose a path to load image resources"
 msgstr "Velg en sti for lasting av bilderessurser"
 
 #. Target versions
-#: ../gladeui/glade-project.c:3990
+#: ../gladeui/glade-project.c:3984
 msgid "Toolkit versions required:"
 msgstr "Versjoner av verktÃy som kreves:"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:4086
+#: ../gladeui/glade-project.c:4080
 msgid "Verify versions and deprecations:"
 msgstr "Verifiser versjoner og utgÃtte funksjoner:"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:4473
+#: ../gladeui/glade-project.c:4467
 #, c-format
 msgid "(internal %s)"
 msgstr "(internt %s)"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:4478
+#: ../gladeui/glade-project.c:4472
 #, c-format
 msgid "(%s child)"
 msgstr "(%s barn)"
 
 #. translators: refers to a property named '%s' of widget '%s'
-#: ../gladeui/glade-project.c:4486
+#: ../gladeui/glade-project.c:4480
 #, c-format
 msgid "(%s of %s)"
 msgstr "(%s av %s)"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:4713 ../gladeui/glade-project.c:4766
-#: ../gladeui/glade-project.c:4929
+#: ../gladeui/glade-project.c:4707 ../gladeui/glade-project.c:4760
+#: ../gladeui/glade-project.c:4923
 msgid "No widget selected."
 msgstr "Ingen komponent valgt."
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:4730 ../gladeui/glade-project.c:4763
+#: ../gladeui/glade-project.c:4724 ../gladeui/glade-project.c:4757
 msgid "Unknown widgets ignored."
-msgstr ""
+msgstr "Ukjente komponenter ble oversett."
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:4815
+#: ../gladeui/glade-project.c:4809
 msgid "Unable to paste to the selected parent"
 msgstr "Kan ikke lime inn til valgt opphav"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:4826
+#: ../gladeui/glade-project.c:4820
 msgid "Unable to paste to multiple widgets"
 msgstr "Kan ikke lime inn til flere komponenter"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:4842
+#: ../gladeui/glade-project.c:4836
 msgid "No widget on the clipboard"
 msgstr "Ingen komponent pà utklippstavlen"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:4887
+#: ../gladeui/glade-project.c:4881
 msgid "Only one widget can be pasted at a time to this container"
 msgstr "Kun en komponent kan limes inn om gangen til denne kontaineren"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:4899
+#: ../gladeui/glade-project.c:4893
 msgid "Insufficient amount of placeholders in target container"
 msgstr ""
 
@@ -1695,7 +1695,7 @@ msgid "The versioning support warning for this signal"
 msgstr "Advarsel om versjonsstÃtte for dette signalet"
 
 #: ../gladeui/glade-signal.c:209 ../gladeui/glade-signal-editor.c:1259
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:263
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:265
 msgid "After"
 msgstr "Etter"
 
@@ -1776,7 +1776,7 @@ msgstr "Kunne ikke vise lenke:"
 
 #. Reset the column
 #: ../gladeui/glade-utils.c:1587 ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:823
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:21
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:22
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
@@ -1793,7 +1793,7 @@ msgid "Whether this action is sensitive"
 msgstr "Om denne handlingen er sensitiv"
 
 #: ../gladeui/glade-widget-action.c:197 ../gladeui/glade-widget.c:1304
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:452
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:454
 msgid "Visible"
 msgstr "Synlig"
 
@@ -1835,7 +1835,7 @@ msgstr "Generisk navn"
 msgid "Used to generate names of new widgets"
 msgstr "Brukes for à generere navn for nye komponenter"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1426 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:255
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1426 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:257
 msgid "Icon Name"
 msgstr "Navn pà ikon"
 
@@ -1869,7 +1869,7 @@ msgid ""
 "container class"
 msgstr ""
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1455 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:23
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1455 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:24
 msgid "Cursor"
 msgstr "MarkÃr"
 
@@ -1922,7 +1922,7 @@ msgstr "Glade-prosjekt som denne komponenten tilhÃrer"
 msgid "A list of GladeProperties"
 msgstr "En liste med GladeProperties"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1256 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:88
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1256 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:90
 msgid "Parent"
 msgstr "Opphav"
 
@@ -1986,11 +1986,11 @@ msgstr "En varslingsstreng for versjonsfeil"
 msgid "Wether the widget is visible or not"
 msgstr "Hvorvidt komponenten er synlig"
 
-#: ../gladeui/icon-naming-spec.c:38 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:568
+#: ../gladeui/icon-naming-spec.c:38 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:570
 msgid "Actions"
 msgstr "Handlinger"
 
-#: ../gladeui/icon-naming-spec.c:40 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:565
+#: ../gladeui/icon-naming-spec.c:40 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:567
 msgid "Applications"
 msgstr "Programmer"
 
@@ -2054,8 +2054,8 @@ msgid "Setting %s to not use action appearance"
 msgstr "Setter %s til ikke à bruke handlingsutseende"
 
 #: ../plugins/gtk+/glade-activatable-editor.c:347
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10660 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10693
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:407
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10785 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10818
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:409
 msgid "Action"
 msgstr "Handling"
 
@@ -2174,7 +2174,7 @@ msgstr "Sett tekstattributter"
 #: ../plugins/gtk+/glade-button-editor.c:194
 #, c-format
 msgid "Setting %s to use standard configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Setter %s til à bruke standardkonfigurasjon"
 
 #: ../plugins/gtk+/glade-button-editor.c:256
 #, c-format
@@ -2297,14 +2297,14 @@ msgid "Setting %s to use a secondary icon from filename"
 msgstr "Setter %s til à bruke sekundÃrt ikon fra filnavn"
 
 #. Text...
-#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:494 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10143
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10271
+#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:494 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10268
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10396
 msgid "Text"
 msgstr "Tekst"
 
 #. Progress...
-#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:540 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10148
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10276 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:392
+#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:540 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10273
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10401 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:394
 msgid "Progress"
 msgstr "Fremgang"
 
@@ -2365,7 +2365,7 @@ msgid "Whether this container supports resizes of child widgets"
 msgstr ""
 
 #. We have to save/load icon-size as int, and fake the enum
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:65 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:258
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:65 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:260
 msgid "Icon Size"
 msgstr "IkonstÃrrelse"
 
@@ -2373,182 +2373,182 @@ msgstr "IkonstÃrrelse"
 msgid "Symbolic size to use for stock icon, icon set or named icon"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:814
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:894
 #, c-format
 msgid "Removing parent of %s"
 msgstr "Fjerner opphav til %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:877
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:957
 #, c-format
 msgid "Adding parent %s for %s"
 msgstr "Legger til opphav %s for %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:978
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1058
 #, c-format
 msgid "Adding %s to Size Group %s"
 msgstr "Legger til %s i stÃrrelsesgruppe %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:982
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1062
 #, c-format
 msgid "Adding %s to a new Size Group"
 msgstr "Legger til %s i en ny stÃrrelsesgruppe"
 
 #. Add trailing new... item
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1040
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1120
 msgid "New Size Group"
 msgstr "Ny stÃrrelsesgruppe"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1087
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1167
 msgid "Cannot add a toplevel window to a containter."
 msgstr "Kan ikke legge et vindu pà toppnivà til i en kontainer."
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1098
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1178
 #, c-format
 msgid "Widgets of type %s can only have widgets as children."
 msgstr "Komponenter av type %s kan kun ha komponenter som barn."
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1109
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1189
 #, c-format
 msgid "Widgets of type %s need placeholders to add children."
 msgstr "Komponenter av type %s mà ha plassholdere for à legge til barn."
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1454
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1534
 #, c-format
 msgid "Ordering children of %s"
-msgstr ""
+msgstr "Sorterer barn av %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1959 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1967
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2039 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2047
 #, c-format
 msgid "Insert placeholder to %s"
 msgstr "Sett inn plassholder i %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1975
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2055
 #, c-format
 msgid "Remove placeholder from %s"
 msgstr "Fjern plassholder fra %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3061 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3068
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3146 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3153
 #, c-format
 msgid "Insert page on %s"
 msgstr "Sett inn side pà %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3076
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3161
 #, c-format
 msgid "Remove page from %s"
 msgstr "Fjern side pà %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4541
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4622
 msgid "This property only applies to stock images"
 msgstr "Denne egenskapen gjelder kun for standardbilder"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4544
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4625
 msgid "This property only applies to named icons"
 msgstr "Denne egenskapen gjelder kun for navngitte ikoner"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4841
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4922
 msgid "<separator>"
 msgstr "<separator>"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4855
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4936
 msgid "<custom>"
 msgstr "<egendefinert>"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4893
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4974
 msgid "Children cannot be added to a separator."
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4901
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4982
 msgid "Children cannot be added to a Recent Chooser Menu."
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4910
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4991
 #, c-format
 msgid "%s already has a menu."
 msgstr "%s har en meny allerede."
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4920
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5001
 #, c-format
 msgid "%s item already has a submenu."
 msgstr "%s-oppfÃring har allerede en undermeny."
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5110
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5191
 msgid "Tool Item"
 msgstr "VerktÃyoppfÃring"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5124 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5147
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5205 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5228
 msgid "Packing"
 msgstr "Pakking"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5137 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:169
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5218 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:171
 msgid "Tool Item Group"
 msgstr "Gruppe for verktÃyoppfÃring"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5156 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:290
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5237 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:292
 msgid "Recent Chooser Menu"
 msgstr "Meny for à velge siste oppfÃring"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5191 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:132
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5272 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:134
 msgid "Menu Item"
 msgstr "MenyoppfÃring"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5234 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5242
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5315 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5323
 msgid "Normal item"
 msgstr "Normal oppfÃring"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5235 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5243
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5316 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5324
 msgid "Image item"
 msgstr "BildeoppfÃring"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5236 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5244
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5317 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5325
 msgid "Check item"
 msgstr "AvkryssningsoppfÃring"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5237 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5245
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5318 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5326
 msgid "Radio item"
 msgstr "RadiooppfÃring"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5238 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5246
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5319 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5327
 msgid "Separator item"
 msgstr "SeparatoroppfÃring"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5247 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6091
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6280 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6289
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5328 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6163
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6352 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6361
 msgid "Recent Menu"
 msgstr "Meny for siste oppfÃring"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5279 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5330
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5360 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5411
 msgid "Edit Menu Bar"
 msgstr "Rediger menylinje"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5281 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5332
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5362 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5413
 msgid "Edit Menu"
 msgstr "Rediger meny"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5428
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5500
 #, c-format
 msgid "An object of type %s cannot have any children."
 msgstr "Et objekt av type %s kan ikke ha barn."
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6068 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6266
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:166
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6140 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6338
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:168
 msgid "Button"
 msgstr "Knapp"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6069 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6267
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10149 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10277
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10694
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6141 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6339
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10274 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10402
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10819
 msgid "Toggle"
 msgstr "Av/pà bryter"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6070 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6081
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6089 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6268
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6278 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6287
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10695
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6142 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6153
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6161 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6340
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6350 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6359
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10820
 msgid "Radio"
 msgstr "Radio"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6071 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6269
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:110
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6143 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6341
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:112
 msgid "Menu"
 msgstr "Meny"
 
@@ -2556,134 +2556,134 @@ msgstr "Meny"
 #. <glade-widget-class name="GtkPlug" generic-name="plug" _title="Plug"/>
 #. <glade-widget-class name="GtkSocket" generic-name="socket" _title="Socket"/>
 #.
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6072 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6270
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:336
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6144 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6342
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:338
 msgid "Custom"
 msgstr "Egendefinert"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6073 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6082
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6090 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6271
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6279 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6288
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:300
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6145 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6154
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6162 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6343
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6351 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6360
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:302
 msgid "Separator"
 msgstr "Separator"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6078 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6086
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6275 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6284
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:108
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6150 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6158
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6347 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6356
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:110
 msgid "Normal"
 msgstr "Normal"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6079 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6087
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6276 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6285
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:254
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6151 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6159
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6348 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6357
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:256
 msgid "Image"
 msgstr "Bilde"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6080 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6088
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6277 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6286
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6152 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6160
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6349 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6358
 msgid "Check"
 msgstr "Avkryssning"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6112
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6184
 msgid "Tool Bar Editor"
 msgstr "Redigering av verktÃylinje"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6262
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6334
 msgid "Group"
 msgstr "Gruppe"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6309
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6381
 msgid "Tool Palette Editor"
 msgstr "Redigering av verktÃypalett"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7053
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7118
 msgid "This property does not apply when Ellipsize is set."
 msgstr "Denne egenskapen brukes ikke nÃr ellipse er satt."
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7072
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7137
 msgid "This property does not apply when Angle is set."
 msgstr "Denne egenskapen brukes ikke nÃr vinkel er satt."
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7950
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:8052
 msgid "Introduction page"
 msgstr "Innledningsside"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7954
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:8056
 msgid "Content page"
 msgstr "Innholdsside"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7958
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:8060
 msgid "Confirmation page"
 msgstr "Bekreftelsesside"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:9572
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:9697
 #, c-format
 msgid "%s is set to load %s from the model"
 msgstr "%s er satt til à laste %s fra modellen"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:9574
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:9699
 #, c-format
 msgid "%s is set to manipulate %s directly"
 msgstr "%s er satt til à manipulere %s direkte"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10087 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:432
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10212 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:434
 msgid "Tree View Column"
 msgstr "Trevisningskolonne"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10087 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:437
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10212 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:439
 msgid "Cell Renderer"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10093
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10218
 msgid "Properties and Attributes"
 msgstr "Egenskaper og attributter"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10099
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10224
 msgid "Common Properties and Attributes"
 msgstr "Vanlige egenskaper og attributter"
 
 #. Accelerator
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10144 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10272
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:409
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10269 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10397
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:411
 msgid "Accelerator"
 msgstr "Aksellerator"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10145 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10273
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:120
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10270 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10398
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:122
 msgid "Combo"
 msgstr "Kombo"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10146 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10274
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10271 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10399
 msgid "Spin"
 msgstr "Spinn"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10147 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10275
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10272 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10400
 msgid "Pixbuf"
 msgstr "Pixbuf"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10150 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10278
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:187
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10275 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10403
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:189
 msgid "Spinner"
 msgstr "Spinner"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10183
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10308
 msgid "Icon View Editor"
 msgstr "Redigering av ikonvisning"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10188
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10313
 msgid "Combo Editor"
 msgstr "Redigering av kombinasjonsboks"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10193
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10318
 msgid "Entry Completion Editor"
 msgstr "Redigering av fullfÃring for tekstoppfÃring"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10268
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10393
 msgid "Column"
 msgstr "Kolonne"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10291
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10416
 msgid "Tree View Editor"
 msgstr "Redigering av trevisning"
 
@@ -2691,30 +2691,30 @@ msgstr "Redigering av trevisning"
 #. * treeview editors and provide a custom control that sets all its columns
 #. * to fixed size and then control the column's sensitivity accordingly.
 #.
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10384
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10509
 msgid ""
 "Columns must have a fixed size inside a treeview with fixed height mode set"
 msgstr ""
 "Kolonner mà ha fast stÃrrelse i en trevisning med modus for fast hÃyde satt"
 
 #. --------------------------- GtkAction ---------------------------------
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10498
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10623
 msgid "The accelerator can only be set when inside an Action Group."
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10696
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10821
 msgid "Recent"
 msgstr "Siste"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10704
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10829
 msgid "Action Group Editor"
 msgstr "Redigering av handlingsgruppe"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10814 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10844
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10939 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10969
 msgid "Tag"
 msgstr "Etikett"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10852
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10977
 #, fuzzy
 msgid "Text Tag Table Editor"
 msgstr "Tekst er redigerbar"
@@ -2790,7 +2790,7 @@ msgstr ""
 msgid "Set the state for this source of '%s'"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-icon-sources.c:804 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:256
+#: ../plugins/gtk+/glade-icon-sources.c:804 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:258
 msgid "File Name"
 msgstr "Filnavn"
 
@@ -2975,7 +2975,7 @@ msgstr "Slà sammen"
 msgid "Reverse"
 msgstr "Omvendt"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:7 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:286
+#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:7 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:288
 msgid "Scale"
 msgstr "Skaler"
 
@@ -3033,7 +3033,7 @@ msgstr "Ramme"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:10
 msgid "Aspect Frame"
-msgstr ""
+msgstr "HÃyde-/breddeforhold"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:11
 msgid "Scrolled Window"
@@ -3060,1123 +3060,1132 @@ msgid "Add to Size Group"
 msgstr "Legg til i stÃrrelsesgruppe"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:17
+msgid "Style Classes"
+msgstr "Stilklasser"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:18
 msgid "Fill"
 msgstr "Fyll"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:18
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:19
 msgid "Start"
 msgstr "Start"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:19
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:20
 msgid "Center"
 msgstr "Senter"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:20
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:21
 msgid "End"
 msgstr "Slutt"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:22
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:23
 msgid "All"
 msgstr "Alle"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:24
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:25
 msgid "Exposure"
-msgstr ""
+msgstr "Eksponering"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:25
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:26
 msgid "Pointer Motion"
 msgstr "Pekerbevegelse"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:26
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:27
 msgid "Pointer Motion Hint"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:27
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:28
 msgid "Button Motion"
 msgstr "Knappebevegelse"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:28
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:29
 msgid "Button 1 Motion"
 msgstr "Bevegelse for knapp 1"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:29
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:30
 msgid "Button 2 Motion"
 msgstr "Bevegelse for knapp 2"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:30
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:31
 msgid "Button 3 Motion"
 msgstr "Bevegelse for knapp 3"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:31
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:32
 msgid "Button Press"
 msgstr "Knapp nedtrykket"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:32
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:33
 msgid "Button Release"
 msgstr "Knapp sluppet"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:33
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:34
 msgid "Key Press"
 msgstr "Tastetrykk"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:34
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:35
 msgid "Key Release"
 msgstr "Tast slippes"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:35
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:36
 msgid "Enter Notify"
 msgstr "Varsle nÃr markÃren kommer inn"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:36
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:37
 msgid "Leave Notify"
 msgstr "Varsle nÃr markÃren gÃr ut"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:37
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:38
 msgid "Focus Change"
 msgstr "Fokusendring"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:38
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:39
 msgid "Structure"
 msgstr "Struktur"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:39
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:40
 msgid "Property Change"
 msgstr "Endring av egenskap"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:40
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:41
 msgid "Visibility Notify"
 msgstr "Varsling om synlighet"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:41
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:42
 msgid "Proximity In"
 msgstr "NÃrhet inn"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:42
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:43
 msgid "Proximity  Out"
 msgstr "NÃrhet ut"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:43
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:44
 msgid "Substructure"
 msgstr "Undetstruktur"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:44
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:45
 msgid "Scroll"
 msgstr "Rull"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:45
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:46
 msgid "Touch"
 msgstr "BerÃring"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:46
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:47
 msgid "Smooth scroll"
 msgstr "Myk rulling"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:47
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:48
 msgid "All Events"
 msgstr "Alle hendelser"
 
 #. Accelerators
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:49
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:50
 msgid "Accelerators"
 msgstr "Akselleratorer"
 
 #. Atk name and description properties
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:51
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:52
 msgid "Accessible Name"
 msgstr "Navn for universell tilgang"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:52
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:53
 msgid "Accessible Description"
 msgstr "Beskrivelse for universell tilgang"
 
 #. Atk relationset properties
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:54
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:55
 msgid "Controlled By"
 msgstr "Kontrollert av"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:55
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:56
 msgid "Controller For"
 msgstr "KontrollÃr for"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:56
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:57
 msgid "Labelled By"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:57
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:58
 msgid "Label For"
 msgstr "Etikett for"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:58
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:59
 msgid "Member Of"
 msgstr "Medlem av"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:59
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:60
 msgid "Node Child Of"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:60
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:61
 msgid "Flows To"
 msgstr "Flyter til"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:61
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:62
 msgid "Flows From"
 msgstr "Flyter fra"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:62
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:63
 msgid "Subwindow Of"
 msgstr "Undervindu av"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:63
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:64
 msgid "Embeds"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:64
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:65
 msgid "Embedded By"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:65
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:66
 msgid "Popup For"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:66
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:67
 msgid "Parent Window Of"
 msgstr "Opphavsvindu for"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:67
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:68
 msgid "Described By"
 msgstr "Beskrevet av"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:68
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:69
 msgid "Description For"
 msgstr "Beskrivelse for"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:69
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:70
+#, fuzzy
+msgid "A list of style class names to apply to this widget"
+msgstr "Liste med programnavn som skal legges til i filteret"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:71
 msgid "A list of accelerator keys"
 msgstr "En liste med hurtigtaster"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:70
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:72
 msgid "Object instance's name formatted for assistive technology access"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:71
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:73
 msgid "Description of an object, formatted for assistive technology access"
 msgstr ""
 "Beskrivelse av et objekt formatert for bruk med teknologi for universell "
 "tilgang"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:72
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:74
 msgid "Indicates an object controlled by one or more target objects"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:73
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:75
 msgid "Indicates an object is a controller for one or more target objects"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:74
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:76
 msgid "Indicates an object is labelled by one or more target objects"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:75
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:77
 msgid "Indicates an object is a label for one or more target objects"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:76
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:78
 msgid ""
 "Indicates an object is a member of a group of one or more target objects"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:77
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:79
 msgid ""
 "Indicates an object is a cell in a treetable which is displayed because a "
 "cell in the same column is expanded and identifies that cell"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:78
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:80
 msgid ""
 "Indicates that the object has content that flows logically to another "
 "AtkObject in a sequential way, (for instance text-flow)"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:79
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:81
 msgid ""
 "Indicates that the object has content that flows logically from another "
 "AtkObject in a sequential way, (for instance text-flow)"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:80
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:82
 msgid ""
 "Indicates a subwindow attached to a component but otherwise has no "
 "connection in the UI hierarchy to that component"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:81
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:83
 msgid ""
 "Indicates that the object visually embeds another object's content, i.e. "
 "this object's content flows around another's content"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:82
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:84
 msgid ""
 "Inverse of 'Embeds', indicates that this object's content is visually "
 "embedded in another object"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:83
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:85
 msgid "Indicates that an object is a popup for another object"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:84
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:86
 msgid "Indicates that an object is a parent window of another object"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:85
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:87
 msgid ""
 "Indicates that another object provides descriptive information about this "
 "object; more verbose than 'Labelled By'"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:86
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:88
 msgid ""
 "Indicates that an object provides descriptive information about another "
 "object; more verbose than 'Label For'"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:89
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:91
 msgid "Queue"
 msgstr "KÃ"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:90
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:92
 msgid "Immediate"
 msgstr "Umiddelbar"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:91
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:93
 msgid "Insert Before"
 msgstr "Inspiser fÃr"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:92
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:94
 msgid "Insert After"
 msgstr "Sett inn etter"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:93
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:95
 msgid "Remove Slot"
 msgstr "Fjern tablÃ"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:94
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:96
 msgid "Number of items"
 msgstr "Antall oppfÃringer"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:95
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:97
 msgid "The number of items in the box"
 msgstr "Antalll oppfÃringer i boksen"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:96
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:98
 msgid "Horizontal Box"
 msgstr "Horisontal boks"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:97
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:99
 msgid "Vertical Box"
 msgstr "Vertikal boks"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:98
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:100
 msgid "Window"
 msgstr "Vindu"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:99
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:101
 msgid "North West"
 msgstr "Nordvest"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:100
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:102
 msgid "North"
 msgstr "Nord"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:101
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:103
 msgid "North East"
 msgstr "NordÃst"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:102
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:104
 msgid "West"
 msgstr "Vest"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:103
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:105
 msgid "East"
 msgstr "Ãst"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:104
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:106
 msgid "South West"
 msgstr "SÃrvest"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:105
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:107
 msgid "South"
 msgstr "SÃr"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:106
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:108
 msgid "South East"
 msgstr "SÃrÃst"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:107
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:109
 msgid "Static"
 msgstr "Statisk"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:109
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:111
 msgid "Dialog"
 msgstr "Dialog"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:111
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:113
 msgid "Toolbar"
 msgstr "VerktÃylinje"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:112
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:114
 msgid "Splash Screen"
 msgstr "Oppstartsskjerm"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:113
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:115
 msgid "Utility"
 msgstr "VerktÃy"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:114
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:116
 msgid "Dock"
 msgstr "Dokk"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:115
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:117
 msgid "Desktop"
 msgstr "Skrivebord"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:116
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:118
 msgid "Drop Down Menu"
 msgstr "Nedtrekksmeny"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:117
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:119
 msgid "Popup Menu"
 msgstr "Oppsprettmeny"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:118
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:120
 msgid "Tooltip"
 msgstr "VerktÃytips"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:119
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:121
 msgid "Notification"
 msgstr "Meldinger"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:122
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:124
 msgid "Top Level"
 msgstr "ToppnivÃ"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:123
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:125
 msgid "Popup"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:124
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:126
 msgid "Offscreen"
 msgstr "Utenfor skjermen"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:125
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:127
 msgid "Mouse"
 msgstr "Mus"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:126
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:128
 msgid "Always Center"
 msgstr "Alltid sentrer"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:127
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:129
 msgid "Center on Parent"
 msgstr "Sentrer pà opphav"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:128
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:130
 msgid "Offscreen Window"
 msgstr "Vindu utenfor skjermen"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:129
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:131
 msgid "Menu Shell"
 msgstr "Menyskall"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:130
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:132
 msgid "Position"
 msgstr "Posisjon"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:131
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:133
 msgid "The position of the menu item in the menu shell"
 msgstr "Posisjon for menyoppfÃringen i menyskallet"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:133
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:135
 msgid "Edit&#8230;"
 msgstr "Rediger&#8230;"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:135
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:137
 msgid "Use Underline"
 msgstr "Bruk understreking"
 
 #. GtkActivatable
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:137
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:139
 msgid "Related Action"
 msgstr "Relatert handling"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:138
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:140
 msgid "Use Action Appearance"
 msgstr "Bruk handlingsutseende"
 
 #. Atk click property
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:140
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:142
 msgid "Click"
 msgstr "Klikk"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:141
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:143
 msgid "Set the description of the Click atk action"
 msgstr "Sett beskrivelse for atk-handling for klikk"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:142
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:144
 msgid "Image Menu Item"
 msgstr "BildemenyoppfÃring"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:143
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:145
 msgid "Stock Item"
 msgstr "StandardoppfÃring"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:144
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:146
 msgid "Accel Group"
 msgstr "Akselleratorgruppe"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:145
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:147
 msgid "The stock item for this menu item"
 msgstr "StandardoppfÃring for denne menyoppfÃringen"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:146
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:148
 msgid "Check Menu Item"
 msgstr "Sjekk menyoppfÃring"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:147
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:149
 msgid "Radio Menu Item"
 msgstr "RadiomenyoppfÃring"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:148
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:150
 msgid "Separator Menu Item"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:149
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:151
 msgid "Menu Bar"
 msgstr "Menylinje"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:150
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:152
 msgid "Left to Right"
 msgstr "Venstre til hÃyre"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:151
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:153
 msgid "Right to Left"
 msgstr "HÃyre til venstre"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:152
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:154
 msgid "Top to Bottom"
 msgstr "Topp til bunn"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:153
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:155
 msgid "Bottom to Top"
 msgstr "Bunn til topp"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:154
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:156
 msgid "Tool Bar"
 msgstr "VerktÃylinje"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:155
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:157
 msgid "Horizontal"
 msgstr "Horisontal"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:156
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:158
 msgid "Vertical"
 msgstr "Vertikal"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:157
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:159
 msgid "Icons only"
 msgstr "Kun ikoner"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:158
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:160
 msgid "Text only"
 msgstr "Kun tekst"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:159
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:161
 msgid "Text below icons"
 msgstr "Tekst under ikoner"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:160
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:162
 msgid "Text beside icons"
 msgstr "Tekst ved siden av ikoner"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:161
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:163
 msgid "The position of the tool item in the toolbar"
 msgstr "Posisjon for verktÃyoppfÃringen pà verktÃylinjen"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:162
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:164
 msgid "Tool Palette"
 msgstr "VerktÃypalett"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:163
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:165
 msgid "Invalid"
 msgstr "Ugyldig"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:164
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:166
 msgid "Small Toolbar"
 msgstr "Liten verktÃylinje"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:165
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:167
 msgid "Large Toolbar"
 msgstr "Stor verktÃylinje"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:167
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:169
 msgid "Drag & Drop"
 msgstr "Dra og slipp"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:168
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:170
 msgid "The position of the tool item group in the palette"
 msgstr "Posisjon for verktÃyoppfÃringsgruppen i paletten"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:170
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:172
 msgid "Middle"
 msgstr "Midt pÃ"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:171
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:173
 msgid "Half"
 msgstr "Halv"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:172
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:174
 msgid "Separator Tool Item"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:173
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:175
 msgid "Tool Button"
 msgstr "VerktÃyknapp"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:174
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:176
 msgid ""
 "The stock icon displayed on the item (choose an item from GTK+ stock or from "
 "an icon factory)"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:175
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:177
 msgid "Toggle Tool Button"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:176
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:178
 msgid "Radio Tool Button"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:177
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:179
 msgid "Menu Tool Button"
 msgstr "MenyverktÃyknapp"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:178
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:180
 msgid "Handle Box"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:179
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:181
 msgid "Left"
 msgstr "Venstre"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:180
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:182
 msgid "Right"
 msgstr "HÃyre"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:181
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:183
 msgid "Top"
 msgstr "Ãverst"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:182
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:184
 msgid "Bottom"
 msgstr "Bunn"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:183
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:185
 msgid "In"
 msgstr "I"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:184
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:186
 msgid "Out"
 msgstr "Ut"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:185
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:187
 msgid "Etched In"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:186
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:188
 msgid "Etched Out"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:188
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:190
 msgid "Attributes"
 msgstr "Attributter"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:189
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:191
 msgid "Word"
 msgstr "Ord"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:190
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:192
 msgid "Character"
 msgstr "Tegn"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:191
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:193
 msgid "Word Character"
 msgstr "Ordtegn"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:192
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:194
 msgid "The pango attributes for this label"
 msgstr "Pango-attributter for denne etiketten"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:193
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:195
 msgid "Text Entry"
 msgstr "TekstoppfÃring"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:194
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:196
 msgid "Primary Stock Icon"
 msgstr "PrimÃrt standardikon"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:195
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:197
 msgid "Secondary Stock Icon"
 msgstr "SekundÃrt standardikon"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:196
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:198
 msgid "Primary Icon Pixbuf"
 msgstr "Pixbuf for primÃrikon"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:197
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:199
 msgid "Secondary Icon Pixbuf"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:198
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:200
 msgid "Primary Icon Name"
 msgstr "Navn pà primÃrikon"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:199
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:201
 msgid "Secondary Icon Name"
 msgstr "Forvalgt ikonnavn"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:200
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:202
 msgid "Primary Icon Activatable"
 msgstr "PrimÃrt ikon aktiverbart"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:201
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:203
 msgid "Secondary Icon Activatable"
 msgstr "SekundÃrt ikon aktiverbart"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:202
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:204
 msgid "Primary Icon Sensitive"
 msgstr "PrimÃrt ikon sensitivt"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:203
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:205
 msgid "Secondary Icon Sensitive"
 msgstr "SekundÃrt ikono sensitivt"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:204
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:206
 msgid "Progress Fraction"
 msgstr "Andel framdrift"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:205
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:207
 msgid "Progress Pulse Step"
 msgstr "Pulssteg for framgangslinje"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:206
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:208
 msgid "Invisible Char Set"
 msgstr "Usynlig tegn satt"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:207
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:209
 msgid "Primary Icon Tooltip Text"
 msgstr "VerktÃytipstekst for primÃrt ikon"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:208
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:210
 msgid "Secondary Icon Tooltip Text"
 msgstr "VerktÃytipstekst for sekundÃrt ikon"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:209
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:211
 msgid "Primary Icon Tooltip Markup"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:210
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:212
 msgid "Secondary Icon Tooltip Markup"
 msgstr ""
 
 #. Atk activate property
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:212
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:214
 msgid "Activate"
 msgstr "Aktiver"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:213
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:215
 msgid "Set the description of the Activate atk action"
 msgstr "Sett beskrivelse av atk-handling for aktivering"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:214
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:216
 msgid "Text View"
 msgstr "Tekstvisning"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:215
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:217
 msgid "Stock Button"
 msgstr "Standard knapp"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:216
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:218
 msgid "Response ID"
 msgstr "Svar-ID"
 
 #. Atk press property
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:218
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:220
 msgid "Press"
 msgstr "Trykk"
 
 #. Atk release property
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:220
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:222
 msgid "Release"
 msgstr "Slipp opp"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:221
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:223
 msgid "The stock item for this button"
 msgstr "StandardoppfÃring for denne knappen"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:222
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:224
 msgid "The response ID of this button in a dialog"
 msgstr "Svar-ID for denne knappen i en dialog"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:223
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:225
 msgid "Set the description of the Press atk action"
 msgstr "Sett beskrivelse for atk-handling for trykk"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:224
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:226
 msgid "Set the description of the Release atk action"
 msgstr "Sett beskrivelse for atk-handling for frislipp"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:225
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:227
 msgid "Toggle Button"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:226
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:228
 msgid "Check Button"
 msgstr "Avkryssingsboks"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:227
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:229
 msgid "Spin Button"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:228
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:230
 msgid "Always"
 msgstr "Alltid"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:229
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:231
 msgid "If Valid"
 msgstr "Hvis gyldig"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:230
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:232
 msgid "Radio Button"
 msgstr "Radioknapp"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:231
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:233
 msgid "Switch"
 msgstr "Bryter"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:232
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:234
 msgid "File Chooser Button"
 msgstr "Filvalgsknapp"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:235
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:237
 msgid "Select Folder"
 msgstr "Velg mappe"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:236
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:238
 msgid "Create Folder"
 msgstr "Opprett mappe"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:237
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:239
 msgid "Scale Button"
 msgstr "Skaler knapp"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:238
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:240
 msgid "Volume Button"
 msgstr "Volumknapp"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:239
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:241
 msgid "File Chooser Widget"
 msgstr "Filvalgskomponent"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:240
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:242
 msgid "Application Chooser Widget"
 msgstr "Programvalgskomponent"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:241
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:243
 msgid "Color Button"
 msgstr "Fargeknapp"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:242
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:244
 msgid "Font Button"
 msgstr "Skriftknapp"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:243
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:245
 msgid "Combo Box"
 msgstr "Komboboks"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:244
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:246
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automatisk"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:245
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:247
 msgid "On"
 msgstr "PÃ"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:246
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:248
 msgid "Off"
 msgstr "Av"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:247
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:249
 msgid "Combo Box Text"
 msgstr "Tekst for komboboks"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:248
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:250
 msgid "Items"
 msgstr "OppfÃringer"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:249
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:251
 msgid "The list of items to show in the combo box"
 msgstr "Liste med oppfÃringer som skal vises i komboboksen"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:250
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:252
 msgid "Application Chooser Button"
 msgstr "Programvalgsknapp"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:251
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:253
 msgid "Progress Bar"
 msgstr "Framgangslinje"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:252
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:254
 msgid "Continuous"
 msgstr "Sammenhengende"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:253
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:255
 msgid "Discrete"
 msgstr "Diskret"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:259
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:261
 msgid "A symbolic icon size for the stock icon"
 msgstr "StÃrrelse pà symbolsk ikon for standardikon"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:260
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:262
 msgid "Dialog Box"
 msgstr "Dialogboks"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:261
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:263
 msgid "Insert Row"
 msgstr "Sett inn rad"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:262
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:264
 msgid "Before"
 msgstr "FÃr"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:264
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:266
 msgid "Insert Column"
 msgstr "Sett inn kolonne"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:265
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:267
 msgid "Remove Row"
 msgstr "Fjern rad"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:266
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:268
 msgid "Remove Column"
 msgstr "Fjern kolonne"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:267
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:269
 msgid "Expand"
 msgstr "Utvid"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:268
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:270
 msgid "Shrink"
 msgstr "Krymp"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:269
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:271
 msgid "Grid"
 msgstr "Rutenett"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:270
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:272
 msgid "Rows"
 msgstr "Rader"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:271
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:273
 msgid "Columns"
 msgstr "Kolonner"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:272
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:274
 msgid "The number of rows for this grid"
 msgstr "Antalll rader for dette rutenettet"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:273
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:275
 msgid "The number of columns for this grid"
 msgstr "Antalll kolonner for dette rutenettet"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:274
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:276
 msgid "Horizontal Panes"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:275
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:277
 msgid "Vertical Panes"
 msgstr "Vertikale omrÃder"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:276
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:278
 msgid "Notebook"
 msgstr "Notisblokk"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:277
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:279
 msgid "Insert Page Before"
 msgstr "Sett inn side fÃr"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:278
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:280
 msgid "Insert Page After"
 msgstr "Sett inn side etter"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:279
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:281
 msgid "Remove Page"
 msgstr "Fjern side"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:280
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:282
 msgid "Number of pages"
 msgstr "Antall sider"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:281
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:283
 msgid "Set the current page (strictly for editing purposes)"
 msgstr "Sett aktiv side (kun for redigering)"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:282
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:284
 msgid "The number of pages in the notebook"
 msgstr "Antall sider i notisblokken"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:283
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:285
 msgid "Range"
 msgstr "OmrÃde"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:284
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:286
 msgid "Discontinuous"
 msgstr "Ikke sammenhengende"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:285
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:287
 msgid "Delayed"
 msgstr "Utsatt"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:287
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:289
 msgid "Horizontal Scale"
 msgstr "Horisontal linjal"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:288
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:290
 msgid "Vertical Scale"
 msgstr "Vertikal skala"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:289
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:291
 msgid "Calendar"
 msgstr "Kalender"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:291
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:293
 msgid "Scrollbar"
 msgstr "Rullefelt"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:292
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:294
 msgid "Horizontal Scrollbar"
 msgstr "Horisontalt rullefelt"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:293
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:295
 msgid "Vertical Scrollbar"
 msgstr "Vertikalt rullefelt"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:294
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:296
 msgid "Button Box"
 msgstr "Knappeboks"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:295
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:297
 msgid "Default"
 msgstr "Forvalgt"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:296
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:298
 msgid "Spread"
 msgstr "Spredning"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:297
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:299
 msgid "Edge"
 msgstr "Kant"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:298
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:300
 msgid "Horizontal Button Box"
 msgstr "Horisontal knappeboks"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:299
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:301
 msgid "Vertical Button Box"
 msgstr "Vertikal knappeboks"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:301
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:303
 msgid "Horizontal Separator"
 msgstr "Horisontal skillelinje"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:302
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:304
 msgid "Vertical Separator"
 msgstr "Vertikal separator"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:303
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:305
 msgid "Status Bar"
 msgstr "Statuslinje"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:304
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:306
 msgid "Accel Label"
 msgstr "Etikett for aksellerator"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:305
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:307
 msgid "Arrow"
 msgstr "Pil"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:306
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:308
 msgid "Up"
 msgstr "Opp"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:307
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:309
 msgid "Down"
 msgstr "Ned"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:308
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:310
 msgid "Layout"
 msgstr "Plassering"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:309
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:311
 msgid "Fixed"
 msgstr "Fast"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:310
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:312
 msgid "Drawing Area"
 msgstr "TegneomrÃde"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:311
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:313
 msgid "Info Bar"
 msgstr "Informasjonslinje"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:312
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:314
 msgid "Info"
 msgstr "Info"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:313
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:315
 msgid "Warning"
 msgstr "Advarsel"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:314
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:316
 msgid "Question"
 msgstr "SpÃrsmÃl"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:315
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:317
 msgid "Error"
 msgstr "Feil"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:316
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:318
 msgid "Other"
 msgstr "Andre"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:317
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:319
 msgid "Never"
 msgstr "Aldri"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:318
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:320
 msgid "Top Left"
 msgstr "Ãverst til venstre"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:319
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:321
 msgid "Bottom Left"
 msgstr "Nederst til venstre"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:320
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:322
 msgid "Top Right"
 msgstr "Ãverst til hÃyre"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:321
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:323
 msgid "Bottom Right"
 msgstr "Nederst til hÃyre"
 
@@ -4184,7 +4193,7 @@ msgstr "Nederst til hÃyre"
 #. <glade-widget-class name="GtkPlug" generic-name="plug" _title="Plug"/>
 #. <glade-widget-class name="GtkSocket" generic-name="socket" _title="Socket"/>
 #.
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:326
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:328
 msgid "About Dialog"
 msgstr "Om-dialog"
 
@@ -4192,7 +4201,7 @@ msgstr "Om-dialog"
 #. <glade-widget-class name="GtkPlug" generic-name="plug" _title="Plug"/>
 #. <glade-widget-class name="GtkSocket" generic-name="socket" _title="Socket"/>
 #.
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:331
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:333
 msgid "Unknown"
 msgstr "Ukjent"
 
@@ -4200,7 +4209,7 @@ msgstr "Ukjent"
 #. <glade-widget-class name="GtkPlug" generic-name="plug" _title="Plug"/>
 #. <glade-widget-class name="GtkSocket" generic-name="socket" _title="Socket"/>
 #.
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:341
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:343
 msgid "GPL 2.0"
 msgstr "GPL 2.0"
 
@@ -4208,7 +4217,7 @@ msgstr "GPL 2.0"
 #. <glade-widget-class name="GtkPlug" generic-name="plug" _title="Plug"/>
 #. <glade-widget-class name="GtkSocket" generic-name="socket" _title="Socket"/>
 #.
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:346
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:348
 msgid "GPL 3.0"
 msgstr "GPL 3.0"
 
@@ -4216,7 +4225,7 @@ msgstr "GPL 3.0"
 #. <glade-widget-class name="GtkPlug" generic-name="plug" _title="Plug"/>
 #. <glade-widget-class name="GtkSocket" generic-name="socket" _title="Socket"/>
 #.
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:351
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:353
 msgid "LGPL 2.1"
 msgstr "LGPL 2.1"
 
@@ -4224,7 +4233,7 @@ msgstr "LGPL 2.1"
 #. <glade-widget-class name="GtkPlug" generic-name="plug" _title="Plug"/>
 #. <glade-widget-class name="GtkSocket" generic-name="socket" _title="Socket"/>
 #.
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:356
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:358
 msgid "LGPL 3.0"
 msgstr "LGPL 3.0"
 
@@ -4232,7 +4241,7 @@ msgstr "LGPL 3.0"
 #. <glade-widget-class name="GtkPlug" generic-name="plug" _title="Plug"/>
 #. <glade-widget-class name="GtkSocket" generic-name="socket" _title="Socket"/>
 #.
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:361
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:363
 msgid "BSD"
 msgstr "BSD"
 
@@ -4240,7 +4249,7 @@ msgstr "BSD"
 #. <glade-widget-class name="GtkPlug" generic-name="plug" _title="Plug"/>
 #. <glade-widget-class name="GtkSocket" generic-name="socket" _title="Socket"/>
 #.
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:366
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:368
 msgid "MIT X11"
 msgstr "MIT X11"
 
@@ -4248,782 +4257,782 @@ msgstr "MIT X11"
 #. <glade-widget-class name="GtkPlug" generic-name="plug" _title="Plug"/>
 #. <glade-widget-class name="GtkSocket" generic-name="socket" _title="Socket"/>
 #.
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:371
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:373
 msgid "Artistic"
 msgstr "Artistisk"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:372
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:374
 msgid ""
 "You can mark this as translatable and set one name/address if you want to "
 "show a translation specific translator, otherwise you should list all "
 "translators and unmark this string for translation"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:373
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:375
 msgid "Color Selection Dialog"
 msgstr "Fargeutvalgsdialog"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:374
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:376
 msgid "File Chooser Dialog"
 msgstr "Filvalgsdialog"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:375
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:377
 msgid "Font Selection Dialog"
 msgstr "Dialog for valg av skrift"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:376
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:378
 msgid "Application Chooser Dialog"
 msgstr "Programvalgsdialog"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:377
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:379
 msgid "Message Dialog"
 msgstr "Meldingsdialog"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:378
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:380
 msgid "Ok"
 msgstr "Ok"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:380
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:382
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:381
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:383
 msgid "Yes, No"
 msgstr "Ja, Nei"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:382
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:384
 msgid "Ok, Cancel"
 msgstr "Ok, Avbryt"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:383
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:385
 msgid "Color Selection"
 msgstr "Fargeutvalg"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:384
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:386
 msgid "Font Selection"
 msgstr "Skriftvalg"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:385
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:387
 msgid "Assistant"
 msgstr "Assistent"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:386
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:388
 msgid "Number of Pages"
 msgstr "Antall sider"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:387
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:389
 msgid "Initially Complete"
 msgstr "Initielt fullstendig"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:388
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:390
 msgid "Content"
 msgstr "Innhold"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:389
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:391
 msgid "Intro"
 msgstr "Intro"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:390
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:392
 msgid "Confirm"
 msgstr "Bekreft"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:391
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:393
 msgid "Summary"
 msgstr "Sammendrag"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:393
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:395
 msgid "Number of pages in this assistant"
 msgstr "Antall sider i denne assistenten"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:394
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:396
 msgid ""
 "Whether this page will initially be marked as complete regardless of user "
 "input."
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:395
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:397
 msgid "The page position in the Assistant"
 msgstr "Sideposisjon i assistenten"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:396
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:398
 msgid "Link Button"
 msgstr "Lenkeknapp"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:397
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:399
 msgid "Recent Chooser"
 msgstr "Velg siste oppfÃring"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:398
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:400
 msgid "Most Recently Used first"
 msgstr "Sist brukt fÃrst"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:399
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:401
 msgid "Least Recently Used first"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:400
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:402
 msgid "Recent Chooser Dialog"
 msgstr "Dialog for à velge siste oppfÃring"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:401
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:403
 msgid "Size Group"
 msgstr "StÃrrelsesgruppe"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:402
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:404
 msgid "Widgets"
 msgstr "Objekter"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:403
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:405
 msgid "Both"
 msgstr "Begge"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:404
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:406
 msgid "List of widgets in this group"
 msgstr "Liste med komponenter i denne gruppen"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:405
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:407
 msgid "Window Group"
 msgstr "Vindugruppe"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:406
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:408
 msgid "Adjustment"
 msgstr "Justering"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:410
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:412
 msgid "An accelerator key for this action"
 msgstr "Akselleratortast for denne handlingen"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:411
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:413
 #, fuzzy
 msgid "Toggle Action"
 msgstr "Handlinger"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:412
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:414
 msgid "Radio Action"
 msgstr "Radiohandling"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:413
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:415
 msgid "Recent Action"
 msgstr "Siste handling"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:414
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:416
 msgid "Action Group"
 msgstr "Handlingsgruppe"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:415
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:417
 msgid "Entry Completion"
 msgstr "FullfÃring av oppfÃring"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:416
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:418
 msgid "Icon Factory"
 msgstr "Ikonfabrikk"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:417
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:419
 msgid "Icon Sources"
 msgstr "Ikonkilder"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:418
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:420
 msgid "A list of sources for this icon factory"
 msgstr "En liste med kilder for denne ikonfabrikken"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:419
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:421
 msgid "List Store"
 msgstr "Listelager"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:420
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:422
 msgid "Data"
 msgstr "Data"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:421
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:423
 msgid "Enter a list of column types for this data store"
 msgstr "Oppgi en liste med kolonnetyper for dette datalageret"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:422
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:424
 msgid "Enter a list of values to be applied on each row"
 msgstr "Oppgi en liste med verdier som skal brukes for hver rad"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:423
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:425
 msgid "Tree Store"
 msgstr "Trelager"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:424
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:426
 msgid "Tree Model Filter"
 msgstr "Filter for tremodell"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:425
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:427
 msgid "Tree Model Sort"
 msgstr "Sortering for tremodell"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:426
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:428
 msgid "Tree Selection"
 msgstr "Treutvalg"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:427
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:429
 msgid "Single"
 msgstr "Enkel"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:428
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:430
 msgid "Browse"
 msgstr "Bla gjennom"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:429
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:431
 msgid "Multiple"
 msgstr "Flere"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:430
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:432
 msgid "Tree View"
 msgstr "Trevisning"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:431
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:433
 msgid "Horizontal and Vertical"
 msgstr "Horisontal og vertikal"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:433
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:435
 msgid "Ascending"
 msgstr "Stigende"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:434
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:436
 msgid "Descending"
 msgstr "Synkende"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:435
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:437
 msgid "Grow Only"
 msgstr "Kun Ãk"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:436
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:438
 msgid "Icon View"
 msgstr "Ikonvisning"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:438
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:440
 msgid "Cell Background Color name column"
 msgstr "Kolonne for navn pà bakgrunnsfarge for celle"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:439
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:441
 msgid "Cell Background Color column"
 msgstr "Kolonne for cellens bakgrunnsfarge"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:440
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:442
 msgid "Cell Background RGBA column"
 msgstr "Kolonne for cellens RGBA-verdi for bakgrunn"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:441
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:443
 msgid "Width column"
 msgstr "Kolonne for bredde"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:442
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:444
 msgid "Height column"
 msgstr "Kolonne for hÃyde"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:443
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:445
 msgid "Horizontal Padding"
 msgstr "Horisontalt fyll"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:444
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:446
 msgid "Horizontal Padding column"
 msgstr "Kolonne for horisontalt fyll"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:445
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:447
 msgid "Vertical Padding"
 msgstr "Vertikalt fyll"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:446
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:448
 msgid "Vertical Padding column"
 msgstr "Kolonne for vertikalt fyll"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:447
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:449
 msgid "Horizontal Alignment"
 msgstr "Horisontal justering"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:448
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:450
 msgid "Horizontal Alignment column"
 msgstr "Horisontal justeringskolonne"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:449
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:451
 msgid "Vertical Alignment"
 msgstr "Vertikal justering"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:450
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:452
 msgid "Vertical Alignment column"
 msgstr "Kolonne for vertikal justering"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:451
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:453
 msgid "Sensitive column"
 msgstr "Kolonne for sensitivitet"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:453
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:455
 msgid "Visible column"
 msgstr "Synlig kolonne"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:454
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:456
 msgid "The column in the model to load the value from"
 msgstr "Kolonne i modellen som verdi skal lastes fra"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:455
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:457
 msgid "Text Renderer"
 msgstr "Teksttegning"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:456
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:458
 msgid "Alignment column"
 msgstr "Justeringskolonne"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:457
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:459
 msgid "Attributes column"
 msgstr "Kolonne for attributter"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:458
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:460
 msgid "Background Color Name column"
 msgstr "Kolonne for navn pà bakgrunnsfarge"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:459
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:461
 msgid "Background Color column"
 msgstr "Kolonne for bakgrunnsfarge"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:460
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:462
 msgid "Editable column"
 msgstr "Redigerbar kolonne"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:461
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:463
 msgid "Ellipsize column"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:462
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:464
 msgid "Family column"
 msgstr "Kolonne for familie"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:463
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:465
 msgid "Font column"
 msgstr "Kolonne for skrift"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:464
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:466
 msgid "Font Description column"
 msgstr "Kolonne for beskrivelse av skrift"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:465
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:467
 msgid "Foreground Color Name column"
 msgstr "Kolonne for navn pà forgrunnsfarge"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:466
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:468
 msgid "Foreground Color column"
 msgstr "Kolonne for forgrunnsfarge"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:467
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:469
 msgid "Language column"
 msgstr "SprÃkkolonne"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:468
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:470
 msgid "Markup column"
 msgstr "Kolonne for tekstmerking"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:469
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:471
 msgid "Rise column"
 msgstr "Kolonne for heving"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:470
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:472
 msgid "Scale column"
 msgstr "Kolonne for skalering"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:471
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:473
 msgid "Single Paragraph Mode column"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:472
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:474
 msgid "Size column"
 msgstr "StÃrrelseskolonne"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:473
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:475
 msgid "Data column"
 msgstr "Datakolonne"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:474
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:476
 msgid "Ultra Condensed"
 msgstr "Ultrasammentrukket"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:475
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:477
 msgid "Extra Condensed"
 msgstr "Ekstra sammentrukket"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:476
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:478
 msgid "Condensed"
 msgstr "Sammentrykket"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:477
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:479
 msgid "Semi Condensed"
 msgstr "Delvis sammentrykket"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:478
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:480
 msgid "Semi Expanded"
 msgstr "Delvis utvidet"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:479
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:481
 msgid "Expanded"
 msgstr "Utvidet"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:480
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:482
 msgid "Extra Expanded"
 msgstr "Ekstra utvidet"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:481
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:483
 msgid "Ultra Expanded"
 msgstr "Ultrautvidet"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:482
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:484
 msgid "Stretch column"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:483
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:485
 msgid "Strikethrough column"
 msgstr "Kolonne for gjennomstreking"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:484
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:486
 msgid "Oblique"
 msgstr "Ugjennomsiktig"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:485
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:487
 msgid "Italic"
 msgstr "Kursiv"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:486
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:488
 msgid "Style column"
 msgstr "Kolonne for stil"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:487
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:489
 msgid "Text column"
 msgstr "Tekstkolonne"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:488
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:490
 msgid "Double"
 msgstr "Dobbel"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:489
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:491
 msgid "Low"
 msgstr "Lav"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:490
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:492
 msgid "Underline column"
 msgstr "Kolonne for understreking"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:491
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:493
 msgid "Small Capitals"
 msgstr "Smà bokstaver i start av ord"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:492
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:494
 msgid "Variant column"
 msgstr "Kolonne for variant"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:493
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:495
 msgid "Weight column"
 msgstr "Kolonne for vekt"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:494
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:496
 msgid "Width in Characters column"
 msgstr "Bredde i tegnkolonnen"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:495
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:497
 msgid "Wrap Mode column"
 msgstr "Kolonne for brytningsmodus"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:496
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:498
 msgid "Wrap Width column"
 msgstr "Kolonne for brytningsbredde"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:497
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:499
 msgid "Background RGBA column"
 msgstr "Kolonne for RGBA-verdi for bakgrunn"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:498
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:500
 msgid "Foreground RGBA column"
 msgstr "Kolonne for RGBA-verdi for forgrunn"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:499
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:501
 msgid "Maximum width in characters"
 msgstr "Maksimal bredde i tegn"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:500
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:502
 #, fuzzy
 msgid "Accelerator Renderer"
 msgstr "Akselleratorer"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:501
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:503
 msgid "Gtk"
 msgstr "Gtk"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:502
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:504
 msgid "Accelerator Mode column"
 msgstr "Kolonne for akselleratormodus"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:503
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:505
 msgid "Shift Key"
 msgstr "Shift-tast"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:504
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:506
 msgid "Lock Key"
 msgstr "LÃsetast"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:505
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:507
 msgid "Control Key"
 msgstr "Controltast"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:506
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:508
 msgid "Alt Key"
 msgstr "Alt-tast"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:507
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:509
 msgid "Fifth Key"
 msgstr "Femte tast"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:508
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:510
 msgid "Sixth Key"
 msgstr "Sjette tast"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:509
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:511
 msgid "Seventh Key"
 msgstr "Syvende tast"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:510
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:512
 msgid "Eighth Key"
 msgstr "Ãttende tast"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:511
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:513
 msgid "First Mouse Button"
 msgstr "FÃrste musknapp"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:512
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:514
 msgid "Second Mouse Button"
 msgstr "Andre musknapp"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:513
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:515
 msgid "Third Mouse Button"
 msgstr "Tredje musknapp"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:514
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:516
 msgid "Forth Mouse Button"
 msgstr "Fjerde musknapp"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:515
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:517
 msgid "Fifth Mouse Button"
 msgstr "Femte musknapp"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:516
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:518
 msgid "Super Modifier"
 msgstr "Super-endringstast"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:517
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:519
 msgid "Hyper Modifier"
 msgstr "Hyper-endringstast"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:518
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:520
 msgid "Meta Modifier"
 msgstr "Meta-endringstast"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:519
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:521
 msgid "Release Modifier"
 msgstr "Endringstast for à frislipp"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:520
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:522
 msgid "All Modifiers"
 msgstr "Alle endringstaster"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:521
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:523
 msgid "Accelerator Modifiers column"
 msgstr "Kolonne for endringstast for aksellerator"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:522
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:524
 msgid "Keycode column"
 msgstr "Kolonne for tastaturkode"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:523
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:525
 msgid "Combo Renderer"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:524
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:526
 msgid "Has Entry column"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:525
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:527
 msgid "Model column"
 msgstr "Modell-kolonne"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:526
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:528
 msgid "Text Column column"
 msgstr "Kolonne for tekstkolonne"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:527
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:529
 msgid "Spin Renderer"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:528
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:530
 msgid "Adjustment column"
 msgstr "Justeringskolonne"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:529
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:531
 msgid "Climb Rate column"
 msgstr "Kolonne for klatrerate"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:530
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:532
 msgid "Digits column"
 msgstr "Tallkolonne"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:531
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:533
 msgid "Pixbuf Renderer"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:532
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:534
 msgid "Follow State column"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:533
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:535
 msgid "Icon Name column"
 msgstr "Kolonne for navn pà ikon"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:534
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:536
 msgid "Pixbuf column"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:535
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:537
 msgid "Pixbuf Expander Closed column"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:536
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:538
 msgid "Pixbuf Expander Open column"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:537
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:539
 msgid "Stock Detail column"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:538
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:540
 msgid "Stock column"
 msgstr "Standard kolonne"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:539
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:541
 msgid "Stock Size column"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:540
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:542
 msgid "Progress Renderer"
 msgstr "Framgangslinjetegner"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:541
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:543
 msgid "Orientation column"
 msgstr "Kolonne for orientering"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:542
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:544
 msgid "Pulse column"
 msgstr "Pulskolonne"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:543
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:545
 msgid "Text Horizontal Alignment column"
 msgstr "Kolonne for horisontal justering av tekst"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:544
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:546
 msgid "Text Vertical Alignment column"
 msgstr "Kolonne for vertikal justering av tekst"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:545
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:547
 msgid "Value column"
 msgstr "Verdikolonne"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:546
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:548
 msgid "Inverted column"
 msgstr "Omvendt kolonne"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:547
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:549
 #, fuzzy
 msgid "Spinner Renderer"
 msgstr "TekstoppfÃring"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:548
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:550
 msgid "Active column"
 msgstr "Aktiv kolonne"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:549
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:551
 msgid "Toggle Renderer"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:550
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:552
 msgid "Activatable column"
 msgstr "Aktiverbar kolonne"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:551
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:553
 msgid "Inconsistent column"
 msgstr "Inkonsistent kolonne"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:552
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:554
 msgid "Indicator Size column"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:553
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:555
 msgid "Radio column"
 msgstr "Radiokolonne"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:554
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:556
 msgid "Status Icon"
 msgstr "Statusikon"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:555
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:557
 msgid "Text Buffer"
 msgstr "Tekstbuffer"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:556
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:558
 msgid "Entry Buffer"
 msgstr "Tekstbuffer"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:557
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:559
 msgid "Text Tag"
 msgstr "Tekstetikett"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:558
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:560
 msgid "Text Tag Table"
 msgstr "Tabell for tekstetikett"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:559
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:561
 msgid "File Filter"
 msgstr "Filfilter"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:560
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:562
 msgid "Mime Types"
 msgstr "MIME-typer"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:561
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:563
 msgid "Patterns"
 msgstr "MÃnstre"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:562
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:564
 msgid "The list of mime types to add to the filter"
 msgstr "Liste med MIME-typer som skal legges til i filteret"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:563
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:565
 msgid "The list of file name patterns to add to the filter"
 msgstr "Liste med navnemÃnster som skal legges til i filteret"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:564
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:566
 msgid "Recent Filter"
 msgstr "Filter for siste oppfÃring"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:566
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:568
 msgid "The list of application names to add to the filter"
 msgstr "Liste med programnavn som skal legges til i filteret"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:567
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:569
 msgid "Recent Manager"
 msgstr "HÃndtering av siste oppfÃringer"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:569
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:571
 msgid "Toplevels"
 msgstr "ToppnivÃobjekter"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:570
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:572
 msgid "Containers"
 msgstr "Kontainere"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:571
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:573
 msgid "Control and Display"
 msgstr "Kontroll og visning"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:572
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:574
 msgid "Composite Widgets"
 msgstr "Sammensatte komponenter"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:573
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:575
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Forskjellig"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]