[evolution-data-server/gnome-3-6] Updated Greek translationcommit 5b01e76a6c16d3836960782c5ec4a0512a951a86
Author: Tom Tryfonidis <tomtryf gmail com>
Date:  Wed Oct 17 10:51:11 2012 +0300

  Updated Greek translation

 po/el.po | 606 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 317 insertions(+), 289 deletions(-)
---
diff --git a/po/el.po b/po/el.po
index 98e21c9..79b97d9 100644
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -32,8 +32,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: evolution-data-server.HEAD\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=evolution-data-server&keywords=I18N+L10N&component=Misc.\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-28 13:07+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-08 14:24+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-10-15 21:25+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-17 10:47+0200\n"
 "Last-Translator: Tom Tryfonidis <tomtryf gmail com>\n"
 "Language-Team: team gnome gr\n"
 "Language: el\n"
@@ -56,8 +56,8 @@ msgstr ""
 #: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:619
 #: ../calendar/libecal/e-cal.c:4033 ../calendar/libecal/e-cal-client.c:148
 #: ../camel/camel-imapx-command.c:594
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-command.c:524
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:468
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-command.c:525
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:469
 #: ../libedataserver/e-client.c:165
 msgid "Unknown error"
 msgstr "ÎÎÎÏÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎ"
@@ -148,6 +148,10 @@ msgid "Loadingâ"
 msgstr "ÎÏÏÏÏÏÎâ"
 
 #: ../addressbook/backends/google/e-book-google-utils.c:1562
+#: ../data/sources/system-address-book.source.in.h:1
+#: ../data/sources/system-calendar.source.in.h:1
+#: ../data/sources/system-memo-list.source.in.h:1
+#: ../data/sources/system-task-list.source.in.h:1
 msgid "Personal"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎÎ"
 
@@ -247,7 +251,6 @@ msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÎÏÎÏ DN ÎÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÏÏÎ '%s'"
 
 #: ../addressbook/backends/vcf/e-book-backend-vcf.c:645
 #, c-format
-#| msgid "Failed to remove file '%s': %s"
 msgid "Failed to open addressbook at '%s': %s"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÏÎ ÏÏÎ '%s': %s"
 
@@ -258,29 +261,24 @@ msgstr "Î ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÏÏÏÎÏ '%s' ÎÏÎÏÏÏÎ ÎÎ ÎÎÏÎÏÏ
 
 #: ../addressbook/backends/webdav/e-book-backend-webdav.c:447
 #, c-format
-#| msgid "Create resource '%s' failed with HTTP status: %d (%s)"
 msgid "DELETE failed with HTTP status %d"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎ Î DELETE ÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ HTTP %d"
 
 #: ../addressbook/backends/webdav/e-book-backend-webdav.c:507
-#| msgid "_Listen for server change notifications"
 msgid "Contact on server changed -> not modifying"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎÎÎ Î ÎÏÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎ -> ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÏÎ"
 
 #: ../addressbook/backends/webdav/e-book-backend-webdav.c:515
 #, c-format
-#| msgid "Create resource '%s' failed with HTTP status: %d (%s)"
 msgid "Modify contact failed with HTTP status: %d (%s)"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎ Î ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÏ ÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ HTTP: %d (%s)"
 
 #: ../addressbook/backends/webdav/e-book-backend-webdav.c:912
-#| msgid "Error loading address book: %s"
 msgid "Loading Addressbook summary..."
 msgstr "ÎÏÏÏÏÏÎ ÏÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÏÎ..."
 
 #: ../addressbook/backends/webdav/e-book-backend-webdav.c:928
 #, c-format
-#| msgid "Create resource '%s' failed with HTTP status: %d (%s)"
 msgid "PROPFIND on webdav failed with HTTP status %d (%s)"
 msgstr "ÎÎ PROPFIND ÏÏÎ webdav ÎÏÎÏÏÏÎ ÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ HTTP %d (%s)"
 
@@ -290,7 +288,6 @@ msgstr "ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎ ÏÎ ÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÏÎ ÎÏÎÏ
 
 #: ../addressbook/backends/webdav/e-book-backend-webdav.c:980
 #, c-format
-#| msgid "Downloading contacts (%d)... "
 msgid "Loading Contacts (%d%%)"
 msgstr "ÎÏÏÏÏÏÎ ÎÏÎÏÏÎ (%d%%)"
 
@@ -1177,17 +1174,15 @@ msgid "Unexpected HTTP status code %d returned (%s)"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÏ HTTP %d ÎÏÎÏÏÏÎÏÎ(%s)"
 
 #: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:635
-#| msgid "Backend is not opened yet"
 msgid "CalDAV backend is not loaded yet"
 msgstr "Î ÎÏÎÏÎÎÏÏÎÎÎÎ CalDAV ÎÎÎ ÏÎÏÏÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎ"
 
 #: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:1017
-#| msgid "Invalid server URI"
 msgid "Invalid Redirect URL"
 msgstr "ÎÎ ÎÎÎÏÏÎ URL ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏÎÏÎ"
 
 #: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:2360
-#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:2716
+#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:2722
 #, c-format
 msgid ""
 "Server is unreachable, calendar is opened in read-only mode.\n"
@@ -1197,43 +1192,40 @@ msgstr ""
 "ÎÏÎÎ.\n"
 "ÎÎÎÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÏ: %s"
 
-#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:2639
-#| msgid "Cannot create calendar object: "
+#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:2663
 msgid "Cannot create local store"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎ Î ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:2648
+#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:2672
 #, c-format
-#| msgid "Cannot create folder '%s': %s"
 msgid "Cannot create local cache folder '%s'"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎ Î ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÏ ÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÏÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏ '%s'"
 
-#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:2659
-#| msgid "Could not create cache file"
+#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:2683
 msgid "Could not create synch slave thread"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎ Î ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏ slave ÏÏÎÏÏÎÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:3671
+#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:3677
 msgid "CalDAV does not support bulk additions"
 msgstr "ÎÎ CalDAV ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:3773
+#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:3779
 msgid "CalDAV does not support bulk modifications"
 msgstr "ÎÎ CalDAV ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:3941
+#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:3947
 msgid "CalDAV does not support bulk removals"
 msgstr "ÎÎ CalDAV ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:4600
+#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:4606
 msgid "Calendar doesn't support Free/Busy"
 msgstr "ÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏ/ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:4608
+#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:4614
 msgid "Schedule outbox url not found"
 msgstr "ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎ url ÏÎÏ ÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:4707
+#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:4713
 msgid "Unexpected result in schedule-response"
 msgstr "ÎÏÏÏÏÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎ ÏÏÎ ÏÏÏÎÏÎÎÎÎ-ÎÏÎÎÏÎÏÎ"
 
@@ -1280,8 +1272,8 @@ msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÏÎ ÎÏÏÎÎÎÏ."
 msgid "Not a calendar."
 msgstr "ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎ."
 
-#: ../calendar/backends/http/e-cal-backend-http.c:886
-#: ../calendar/backends/http/e-cal-backend-http.c:890
+#: ../calendar/backends/http/e-cal-backend-http.c:887
+#: ../calendar/backends/http/e-cal-backend-http.c:891
 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:511
 msgid "Could not create cache file"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÏÏÎÎÎÏ ÎÏÏÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏ"
@@ -1839,7 +1831,7 @@ msgstr "ÎÎÎÏ ÎÏÏÎÎÎ ÎÏÏÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏ"
 msgid "Could not remove cache entry: %s: %s"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎÏÎÏÏÏÎÏÎÏ ÎÏÏÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏ: %s: %s"
 
-#: ../camel/camel-disco-diary.c:201
+#: ../camel/camel-disco-diary.c:207
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not write log entry: %s\n"
@@ -1850,8 +1842,8 @@ msgstr ""
 "ÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏ Ï' ÎÏÏÏÎ ÏÎÎ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ\n"
 "ÏÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏÏÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÏÏÎ."
 
-#: ../camel/camel-disco-diary.c:266
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-journal.c:309
+#: ../camel/camel-disco-diary.c:271
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-journal.c:312
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not open '%s':\n"
@@ -1862,7 +1854,7 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎ ÎÏÏÏÎ ÏÎ ÏÎÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎÎÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÏ."
 
-#: ../camel/camel-disco-diary.c:310
+#: ../camel/camel-disco-diary.c:315
 msgid "Resynchronizing with server"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÏÎÏÏÎÎÎÏÎÏÏ ÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎ"
 
@@ -1883,17 +1875,17 @@ msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏÎÎÎ
 #: ../camel/camel-imapx-folder.c:446 ../camel/camel-imapx-folder.c:482
 #: ../camel/camel-imapx-folder.c:538 ../camel/camel-imapx-folder.c:614
 #: ../camel/camel-imapx-folder.c:648 ../camel/camel-imapx-folder.c:688
-#: ../camel/camel-imapx-folder.c:724 ../camel/camel-imapx-store.c:275
-#: ../camel/camel-imapx-store.c:1383 ../camel/camel-imapx-store.c:1471
-#: ../camel/camel-imapx-store.c:1520
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1268
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2030
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2502
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:3265
-#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:524
-#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:654
-#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:844
-#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:1046
+#: ../camel/camel-imapx-folder.c:724 ../camel/camel-imapx-store.c:276
+#: ../camel/camel-imapx-store.c:1398 ../camel/camel-imapx-store.c:1487
+#: ../camel/camel-imapx-store.c:1536
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1270
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2033
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2509
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:3289
+#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:531
+#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:674
+#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:874
+#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:1074
 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:408
 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:831
 #, c-format
@@ -1906,64 +1898,64 @@ msgstr ""
 msgid "Canceled"
 msgstr "ÎÎÏÏÏÎÎÎÎ"
 
-#: ../camel/camel-filter-driver.c:897 ../camel/camel-filter-search.c:772
+#: ../camel/camel-filter-driver.c:916 ../camel/camel-filter-search.c:772
 #, c-format
 msgid "Failed to create child process '%s': %s"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÏÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ '%s': %s"
 
-#: ../camel/camel-filter-driver.c:945
+#: ../camel/camel-filter-driver.c:964
 #, c-format
 msgid "Invalid message stream received from %s: %s"
 msgstr "ÎÎÏÎ ÎÎÏÏÎÏ ÏÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏ ÎÏÏ %s: %s"
 
-#: ../camel/camel-filter-driver.c:1141 ../camel/camel-filter-driver.c:1148
+#: ../camel/camel-filter-driver.c:1169 ../camel/camel-filter-driver.c:1178
 msgid "Syncing folders"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎÎÏÎÏÏ ÏÎÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../camel/camel-filter-driver.c:1242 ../camel/camel-filter-driver.c:1707
+#: ../camel/camel-filter-driver.c:1276 ../camel/camel-filter-driver.c:1761
 #, c-format
 msgid "Error parsing filter: %s: %s"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÏÎÏ ÏÎÎÏÏÎÏ: %s: %s"
 
-#: ../camel/camel-filter-driver.c:1253 ../camel/camel-filter-driver.c:1718
+#: ../camel/camel-filter-driver.c:1287 ../camel/camel-filter-driver.c:1774
 #, c-format
 msgid "Error executing filter: %s: %s"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÎÎÏÏÎÏ: %s: %s"
 
-#: ../camel/camel-filter-driver.c:1349
+#: ../camel/camel-filter-driver.c:1383
 #, c-format
 msgid "Unable to open spool folder"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÏÏÎÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../camel/camel-filter-driver.c:1361
+#: ../camel/camel-filter-driver.c:1395
 #, c-format
 msgid "Unable to process spool folder"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÏÏÎÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../camel/camel-filter-driver.c:1379
+#: ../camel/camel-filter-driver.c:1415
 #, c-format
 msgid "Getting message %d (%d%%)"
 msgstr "ÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏ %d (%d%%)"
 
-#: ../camel/camel-filter-driver.c:1386 ../camel/camel-filter-driver.c:1408
+#: ../camel/camel-filter-driver.c:1424 ../camel/camel-filter-driver.c:1446
 #, c-format
 msgid "Failed on message %d"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÏÎÎ %d"
 
-#: ../camel/camel-filter-driver.c:1423 ../camel/camel-filter-driver.c:1529
+#: ../camel/camel-filter-driver.c:1463 ../camel/camel-filter-driver.c:1573
 msgid "Syncing folder"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎÎÏÎÏÏ ÏÎÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../camel/camel-filter-driver.c:1428 ../camel/camel-filter-driver.c:1535
+#: ../camel/camel-filter-driver.c:1468 ../camel/camel-filter-driver.c:1581
 msgid "Complete"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎ"
 
-#: ../camel/camel-filter-driver.c:1487
+#: ../camel/camel-filter-driver.c:1529
 #, c-format
 msgid "Getting message %d of %d"
 msgstr "ÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏ %d ÎÏÏ %d"
 
-#: ../camel/camel-filter-driver.c:1505
+#: ../camel/camel-filter-driver.c:1547
 #, c-format
 msgid "Failed at message %d of %d"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÏÎÎ %d ÎÏÏ %d"
@@ -2020,22 +2012,22 @@ msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ"
 msgid "Quota information not supported for folder '%s'"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ ÏÎÏÏÏÏÏÏÎÏ ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎ ÏÎÎÎÎÎ '%s'"
 
-#: ../camel/camel-folder.c:3371
+#: ../camel/camel-folder.c:3372
 #, c-format
 msgid "Expunging folder '%s'"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÎÎÎÎÏ '%s'"
 
-#: ../camel/camel-folder.c:3603
+#: ../camel/camel-folder.c:3604
 #, c-format
 msgid "Retrieving message '%s' in %s"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏ '%s' ÏÎ %s"
 
-#: ../camel/camel-folder.c:3753
+#: ../camel/camel-folder.c:3755
 #, c-format
 msgid "Retrieving quota information for '%s'"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÏÏÏÏÏÏÎÏ ÎÎÎ '%s'"
 
-#: ../camel/camel-folder.c:3985
+#: ../camel/camel-folder.c:3987
 #, c-format
 msgid "Refreshing folder '%s'"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎÎÎÎÎÏ '%s'"
@@ -2089,7 +2081,7 @@ msgid "(%s) requires the folder set"
 msgstr "ÎÎ (%s) ÎÏÎÎÏÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÏÎÏ ÏÎÎÎÎÎÏ"
 
 #: ../camel/camel-gpg-context.c:663 ../camel/camel-gpg-context.c:668
-#: ../camel/camel-gpg-context.c:1327
+#: ../camel/camel-gpg-context.c:1331
 #, c-format
 msgid "Failed to execute gpg: %s"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎÏ gpg: %s"
@@ -2143,7 +2135,7 @@ msgstr ""
 msgid "Unexpected request from GnuPG for '%s'"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÎ ÎÏÏ GnuPG ÎÎÎ '%s'"
 
-#: ../camel/camel-gpg-context.c:850
+#: ../camel/camel-gpg-context.c:852
 msgid ""
 "Note the encrypted content doesn't contain information about a recipient, "
 "thus there will be a password prompt for each of stored private key."
@@ -2152,7 +2144,7 @@ msgstr ""
 "ÏÎÏÎÎÎÏÏÎ, ÏÏÎÎÏÏÏ ÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎ "
 "ÎÎÎÏÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎ."
 
-#: ../camel/camel-gpg-context.c:879 ../camel/camel-net-utils.c:523
+#: ../camel/camel-gpg-context.c:883 ../camel/camel-net-utils.c:523
 #: ../camel/camel-tcp-stream-raw.c:268
 #: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-summary.c:388
 #: ../libedataserver/e-client.c:140
@@ -2160,64 +2152,64 @@ msgstr ""
 msgid "Cancelled"
 msgstr "ÎÎÏÏÏÎÎÎÎ"
 
-#: ../camel/camel-gpg-context.c:900
+#: ../camel/camel-gpg-context.c:904
 #, c-format
 msgid "Failed to unlock secret key: 3 bad passphrases given."
 msgstr ""
 "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ ÎÏÏÏÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏ: ÎÏÎÎÎÎÎ 3 ÎÏÏÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎ."
 
-#: ../camel/camel-gpg-context.c:913
+#: ../camel/camel-gpg-context.c:917
 #, c-format
 msgid "Unexpected response from GnuPG: %s"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏ GnuPG: %s"
 
-#: ../camel/camel-gpg-context.c:1044
+#: ../camel/camel-gpg-context.c:1048
 #, c-format
 msgid "Failed to encrypt: No valid recipients specified."
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÏÏÏÏÎÎÏÎÏÎÏÎÏ: ÎÎÎ ÎÏÎÏÎ ÎÏÎÏÏÎÎ ÎÎÎÏÏÎÎ ÏÎÏÎÎÎÏÏÎÏ."
 
-#: ../camel/camel-gpg-context.c:1591 ../camel/camel-smime-context.c:831
+#: ../camel/camel-gpg-context.c:1595 ../camel/camel-smime-context.c:832
 msgid "Could not generate signing data: "
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎÏÎÏÎÏ: "
 
-#: ../camel/camel-gpg-context.c:1640 ../camel/camel-gpg-context.c:1844
-#: ../camel/camel-gpg-context.c:1954 ../camel/camel-gpg-context.c:2101
-#: ../camel/camel-gpg-context.c:2201 ../camel/camel-gpg-context.c:2249
+#: ../camel/camel-gpg-context.c:1644 ../camel/camel-gpg-context.c:1848
+#: ../camel/camel-gpg-context.c:1958 ../camel/camel-gpg-context.c:2105
+#: ../camel/camel-gpg-context.c:2205 ../camel/camel-gpg-context.c:2253
 msgid "Failed to execute gpg."
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎÏ gpg."
 
-#: ../camel/camel-gpg-context.c:1719 ../camel/camel-gpg-context.c:1727
-#: ../camel/camel-gpg-context.c:1735 ../camel/camel-gpg-context.c:1755
-#: ../camel/camel-smime-context.c:957 ../camel/camel-smime-context.c:971
-#: ../camel/camel-smime-context.c:980
+#: ../camel/camel-gpg-context.c:1723 ../camel/camel-gpg-context.c:1731
+#: ../camel/camel-gpg-context.c:1739 ../camel/camel-gpg-context.c:1759
+#: ../camel/camel-smime-context.c:959 ../camel/camel-smime-context.c:973
+#: ../camel/camel-smime-context.c:982
 #, c-format
 msgid "Cannot verify message signature: Incorrect message format"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÏ ÏÏÎÎÏÎÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏ: ÎÏÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../camel/camel-gpg-context.c:1797
+#: ../camel/camel-gpg-context.c:1801
 msgid "Cannot verify message signature: "
 msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎ Î ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÏÎÎÏÎÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏ: "
 
-#: ../camel/camel-gpg-context.c:1920
+#: ../camel/camel-gpg-context.c:1924
 msgid "Could not generate encrypting data: "
 msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎ Î ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÎÏÏÏÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ: "
 
-#: ../camel/camel-gpg-context.c:1973
+#: ../camel/camel-gpg-context.c:1977
 msgid "This is a digitally encrypted message part"
 msgstr "ÎÏÏÏ ÏÎ ÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../camel/camel-gpg-context.c:2031 ../camel/camel-gpg-context.c:2040
-#: ../camel/camel-gpg-context.c:2063
+#: ../camel/camel-gpg-context.c:2035 ../camel/camel-gpg-context.c:2044
+#: ../camel/camel-gpg-context.c:2067
 #, c-format
 msgid "Cannot decrypt message: Incorrect message format"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÏÏÏÎÎÏÎÏÎÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏ: ÎÏÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../camel/camel-gpg-context.c:2051
+#: ../camel/camel-gpg-context.c:2055
 #, c-format
 msgid "Failed to decrypt MIME part: protocol error"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÏÎÎÏÏÏÏÎÎÏÎÏÎÏÎÏ ÏÎÎÎÎÏÎÏ MIME: ÏÏÎÎÎÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎÎÎÏ"
 
-#: ../camel/camel-gpg-context.c:2142 ../camel/camel-smime-context.c:1268
+#: ../camel/camel-gpg-context.c:2146 ../camel/camel-smime-context.c:1273
 msgid "Encrypted content"
 msgstr "ÎÏÏÏÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÏÎÎÎÎ"
 
@@ -2232,55 +2224,55 @@ msgid "Could not create cache for %s: "
 msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎ Î ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÎÏÏÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ %s: "
 
 #: ../camel/camel-imapx-folder.c:794
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:365
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:367
 #: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-folder.c:738
 msgid "Apply message _filters to this folder"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏ _ÏÎÎÏÏÏÎ ÏÎ ÎÏÏÏÎ ÏÎÎ ÏÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:1020
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:1094
 msgid "Server disconnected"
 msgstr "Î ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎÏ ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:1472
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:1549
 msgid "Error writing to cache stream: "
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏ ÏÏÎÎ ÏÎÎ ÎÏÏÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏ: "
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:2404
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:2500
 #, c-format
 msgid "Not authenticated"
 msgstr "ÎÎÎ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:2473
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:2580
 msgid "Error performing IDLE"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎÏ IDLE"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:3325
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:413
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:467
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:3462
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:414
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:468
 #, c-format
 msgid "Failed to connect to IMAP server %s in secure mode: %s"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎ IMAP %s ÏÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎ: %s"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:3326
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:414
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:3463
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:415
 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:202
 msgid "STARTTLS not supported"
 msgstr "ÎÎ STARTTLS ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎ"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:3365
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:439
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:3502
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:440
 #, c-format
 msgid "Failed to connect to IMAP server %s in secure mode: "
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎ IMAP %s ÏÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎ: "
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:3435
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:747
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:3582
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:749
 #, c-format
 msgid "IMAP server %s does not support %s authentication"
 msgstr "Î ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎÏ IMAP %s ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎÎ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎ %s"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:3446 ../camel/camel-session.c:494
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1172
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:3593 ../camel/camel-session.c:494
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1174
 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:259
 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:587
 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:467
@@ -2288,132 +2280,132 @@ msgstr "Î ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎÏ IMAP %s ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎÎ
 msgid "No support for %s authentication"
 msgstr "ÎÏÏÎÏ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎ %s"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:3465
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1140
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:3612
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1142
 #: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:502
 msgid "Cannot authenticate without a username"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÏÏÎÏ ÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎ"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:3474
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1148
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:3621
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1150
 #: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:511
 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:512
 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:532
 msgid "Authentication password not available"
 msgstr "Î ÎÏÎÎÎÏÏ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏ"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:3667
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:3823
 msgid "Error fetching message"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:3749
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:3905
 msgid "Failed to copy the tmp file"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÏÏÎÎÎÏ tmp"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:3763
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:3919
 msgid "Failed to close the tmp stream"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÏÎÎÏ tmp"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:3861
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:4017
 msgid "Error copying messages"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:3996
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:4152
 msgid "Error appending message"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:4186
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:4335
 msgid "Error fetching message headers"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÏÎÏ ÎÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:4328
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:4470
 msgid "Error retrieving message"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:4450 ../camel/camel-imapx-server.c:4657
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:4592 ../camel/camel-imapx-server.c:4785
 #, c-format
 msgid "Fetching summary information for new messages in '%s'"
 msgstr "ÎÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎ ÏÏÎ '%s'"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:4507
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:4643
 #, c-format
 msgid "Scanning for changed messages in '%s'"
 msgstr "ÎÎÏÏÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎ ÏÏÎ '%s'"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:4550
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:4686
 msgid "Error fetching new messages"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÏÎÏ ÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:4756
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:4876
 msgid "Error while fetching messages"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:4764 ../camel/camel-imapx-server.c:4800
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:4884 ../camel/camel-imapx-server.c:4920
 #, c-format
 msgid "Fetching summary information for %d message in '%s'"
 msgid_plural "Fetching summary information for %d messages in '%s'"
 msgstr[0] "ÎÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ %d ÎÎÎÏÎÎ ÏÏÎ '%s'"
 msgstr[1] "ÎÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ %d ÎÎÎÏÎÎÏÎ ÏÏÎ '%s'"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:4931 ../camel/camel-imapx-server.c:4967
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:5045 ../camel/camel-imapx-server.c:5081
 msgid "Error refreshing folder"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÏ ÏÎÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:5060
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:5174
 msgid "Error expunging message"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:5157
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:5271
 msgid "Error fetching folders"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÏÎÏ ÏÎÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:5236
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:5350
 msgid "Error subscribing to folder"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÏÎÎÎÏ ÏÏÎÎ ÏÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:5293
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:5411
 msgid "Error creating folder"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÏÎÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:5342
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:5460
 msgid "Error deleting folder"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÎÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:5396
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:5521
 msgid "Error renaming folder"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÏÎÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:5451
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:5582
 msgid "Error performing NOOP"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎÏ NOOP"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:5553
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:5678
 msgid "Error syncing changes"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:6183
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:3517
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:6449
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:3531
 #, c-format
 msgid "Cannot get message with message ID %s: %s"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎ ID ÎÎÎÏÎÎÏÎÏ %s: %s"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:6184
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:3518
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:6450
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:3532
 msgid "No such message available."
 msgstr "ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎ ÏÎÏÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ."
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:6339 ../camel/camel-imapx-server.c:6354
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:6605 ../camel/camel-imapx-server.c:6620
 msgid "Cannot create spool file: "
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÏÏÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÏÏÎÎÎÏÎÎÏ: "
 
 #: ../camel/camel-imapx-store.c:157
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:825
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:827
 #, c-format
 msgid "IMAP server %s"
 msgstr "ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎÏ IMAP %s"
 
 #: ../camel/camel-imapx-store.c:160
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:828
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:830
 #, c-format
 msgid "IMAP service for %s on %s"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÏÎÎ IMAP ÎÎÎ %s ÏÏÎ %s"
@@ -2432,17 +2424,17 @@ msgstr ""
 "Î ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎ ÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎ IMAP ÎÎ ÏÏÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏ "
 "ÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏ."
 
-#: ../camel/camel-imapx-store.c:344
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2061
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2257
+#: ../camel/camel-imapx-store.c:351
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2064
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2262
 #, c-format
 msgid "No such folder %s"
 msgstr "ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎ ÏÎÏÎÎÎÏ ÏÎÎÎÎÎÏ %s"
 
 #. create a dummy "." parent inbox, use to scan, then put back at the top level
-#: ../camel/camel-imapx-store.c:369 ../camel/camel-imapx-store.c:851
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:274
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2673
+#: ../camel/camel-imapx-store.c:376 ../camel/camel-imapx-store.c:866
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:275
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2684
 #: ../camel/providers/local/camel-maildir-folder.c:473
 #: ../camel/providers/local/camel-maildir-store.c:307
 #: ../camel/providers/local/camel-maildir-store.c:699
@@ -2452,45 +2444,45 @@ msgstr "ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎ ÏÎÏÎÎÎÏ ÏÎÎÎÎÎÏ %s"
 msgid "Inbox"
 msgstr "ÎÎÏÎÏÏÏÎÎÎÎ"
 
-#: ../camel/camel-imapx-store.c:1084
+#: ../camel/camel-imapx-store.c:1099
 #, c-format
 msgid "Retrieving folder list for %s"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÏÎÏ ÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎ %s"
 
-#: ../camel/camel-imapx-store.c:1188
-#: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:1769
+#: ../camel/camel-imapx-store.c:1203
+#: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:1771
 #, c-format
 msgid "No such folder: %s"
 msgstr "ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎ ÏÎÏÎÎÎÏ ÏÎÎÎÎÎÏ: %s"
 
-#: ../camel/camel-imapx-store.c:1404
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2074
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2517
+#: ../camel/camel-imapx-store.c:1420
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2077
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2524
 #, c-format
 msgid ""
 "The folder name \"%s\" is invalid because it contains the character \"%c\""
 msgstr ""
 "ÎÎ ÏÎÎÎÎ ÏÎÎÎÎÎÏ \"%s\" ÎÎÎÎÎ ÎÎÏÏÎ ÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÎ ÏÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎ \"%c\""
 
-#: ../camel/camel-imapx-store.c:1415
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2530
+#: ../camel/camel-imapx-store.c:1431
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2537
 #, c-format
 msgid "Unknown parent folder: %s"
 msgstr "ÎÎÎÏÏÏÎÏ ÎÎÎÏÎ ÏÎÎÎÎÎÏ: %s"
 
-#: ../camel/camel-imapx-store.c:1425
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2137
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2581
+#: ../camel/camel-imapx-store.c:1441
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2140
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2589
 #, c-format
 msgid "The parent folder is not allowed to contain subfolders"
 msgstr "Î ÎÎÎÏÎ ÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÏÎÏÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÎÎÏÏ"
 
-#: ../camel/camel-imapx-stream.c:72
+#: ../camel/camel-imapx-stream.c:97
 #, c-format
 msgid "Source stream returned no data"
 msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÏÎÎÎÎÎ ÏÎÎ"
 
-#: ../camel/camel-imapx-stream.c:81
+#: ../camel/camel-imapx-stream.c:106
 #, c-format
 msgid "Source stream unavailable"
 msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÎÎÎÎÎ ÏÎÎ"
@@ -2584,7 +2576,7 @@ msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÎÏÏÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ
 msgid "Error writing mail temp file: %s"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ ÏÏÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÎÏÏÎÎÎ: %s"
 
-#: ../camel/camel-movemail.c:491 ../camel/camel-movemail.c:560
+#: ../camel/camel-movemail.c:493 ../camel/camel-movemail.c:562
 #, c-format
 msgid "Error copying mail temp file: %s"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ ÏÏÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÎÏÏÎÎÎ: %s"
@@ -2654,24 +2646,24 @@ msgstr "ÎÎÏÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎ. ÏÎÏÏÎÏÎÎ
 msgid "For reading mail as a query of another set of folders"
 msgstr "ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ ÏÏ ÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎÏÏ ÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎÏ ÏÎÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../camel/camel-provider.c:193
+#: ../camel/camel-provider.c:258
 #, c-format
 msgid "Could not load %s: Module loading not supported on this system."
 msgstr ""
 "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÏÏÏÏÎÏ ÏÎÏ %s: Î ÏÏÏÏÏÏÎ ÎÏÎÏÏÎÎÏÏÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎ Ï' ÎÏÏÏ ÏÎ "
 "ÏÏÏÏÎÎÎ."
 
-#: ../camel/camel-provider.c:202
+#: ../camel/camel-provider.c:267
 #, c-format
 msgid "Could not load %s: %s"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÏÏÏÏÎÏ ÏÎÏ %s: %s"
 
-#: ../camel/camel-provider.c:211
+#: ../camel/camel-provider.c:276
 #, c-format
 msgid "Could not load %s: No initialization code in module."
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÏÏÏÏÎÏ ÏÎÏ %s: ÎÏÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÏÎ ÎÏÎÏÏÎÎ."
 
-#: ../camel/camel-provider.c:410 ../camel/camel-session.c:406
+#: ../camel/camel-provider.c:424 ../camel/camel-session.c:406
 #, c-format
 msgid "No provider available for protocol '%s'"
 msgstr "ÎÏÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎ ÏÏÏÏÏÎÎÎÎÎ '%s'"
@@ -2740,35 +2732,35 @@ msgstr ""
 "ÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎ ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏ DIGEST-"
 "MD5, ÎÎ ÏÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎ Î ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎÏ."
 
-#: ../camel/camel-sasl-digest-md5.c:853
+#: ../camel/camel-sasl-digest-md5.c:855
 #, c-format
 msgid "Server challenge too long (>2048 octets)"
 msgstr "ÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎ (>2048 ÎÎÏÎÎÎÏ)"
 
-#: ../camel/camel-sasl-digest-md5.c:864
+#: ../camel/camel-sasl-digest-md5.c:866
 #, c-format
 msgid "Server challenge invalid\n"
 msgstr "ÎÎÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎ\n"
 
-#: ../camel/camel-sasl-digest-md5.c:872
+#: ../camel/camel-sasl-digest-md5.c:874
 #, c-format
 msgid "Server challenge contained invalid \"Quality of Protection\" token"
 msgstr ""
 "ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÏÏÎ ÎÎÏÏÏÎÎ \"ÏÎÎÏÏÎÏÎÏ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÏ"
 "\""
 
-#: ../camel/camel-sasl-digest-md5.c:905
+#: ../camel/camel-sasl-digest-md5.c:907
 #, c-format
 msgid "Server response did not contain authorization data"
 msgstr "ÎÏÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎÎÎÏÏÎÏÎÏ"
 
-#: ../camel/camel-sasl-digest-md5.c:926
+#: ../camel/camel-sasl-digest-md5.c:928
 #, c-format
 msgid "Server response contained incomplete authorization data"
 msgstr ""
 "ÎÏÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎÎÎÏÏÎÏÎÏ"
 
-#: ../camel/camel-sasl-digest-md5.c:939
+#: ../camel/camel-sasl-digest-md5.c:941
 #, c-format
 msgid "Server response does not match"
 msgstr "Î ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎÏÎÎÎÎÎ"
@@ -2844,13 +2836,13 @@ msgid "The referenced credentials have expired."
 msgstr "ÎÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÏÏÎÏÎÎ ÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎ."
 
 #: ../camel/camel-sasl-gssapi.c:175 ../camel/camel-sasl-gssapi.c:340
-#: ../camel/camel-sasl-gssapi.c:384 ../camel/camel-sasl-gssapi.c:401
+#: ../camel/camel-sasl-gssapi.c:388 ../camel/camel-sasl-gssapi.c:405
 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:575
 #, c-format
 msgid "Bad authentication response from server."
 msgstr "ÎÏÏÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏ ÎÏÏ ÏÎÎ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎ."
 
-#: ../camel/camel-sasl-gssapi.c:413
+#: ../camel/camel-sasl-gssapi.c:417
 #, c-format
 msgid "Unsupported security layer."
 msgstr "ÎÎÏÏÎÏÏÎÏÎÎÏÎ ÏÏÏÏÏÎ ÎÏÏÎÎÎÎÎÏ."
@@ -2935,7 +2927,7 @@ msgid "Please enter the %s password for %s on host %s."
 msgstr ""
 "ÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ %s ÎÎÎ ÏÎ %s ÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏÏÏÎ %s."
 
-#: ../camel/camel-smime-context.c:351 ../camel/camel-smime-context.c:1057
+#: ../camel/camel-smime-context.c:351 ../camel/camel-smime-context.c:1060
 #, c-format
 msgid "Cannot find certificate for '%s'"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎÏÎÏ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎ '%s'"
@@ -3067,64 +3059,64 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot find signature digests"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎÏÎÏ ÏÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎÏÎÎÎÏÎÏÎ"
 
-#: ../camel/camel-smime-context.c:661
+#: ../camel/camel-smime-context.c:662
 #, c-format
 msgid "Signer: %s <%s>: %s\n"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÏÎ: %s <%s>: %s\n"
 
-#: ../camel/camel-smime-context.c:842 ../camel/camel-smime-context.c:1130
+#: ../camel/camel-smime-context.c:844 ../camel/camel-smime-context.c:1134
 msgid "Cannot create encoder context"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../camel/camel-smime-context.c:848
+#: ../camel/camel-smime-context.c:850
 msgid "Failed to add data to CMS encoder"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎ CMS"
 
-#: ../camel/camel-smime-context.c:853 ../camel/camel-smime-context.c:1147
+#: ../camel/camel-smime-context.c:855 ../camel/camel-smime-context.c:1151
 msgid "Failed to encode data"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../camel/camel-smime-context.c:996 ../camel/camel-smime-context.c:1243
+#: ../camel/camel-smime-context.c:999 ../camel/camel-smime-context.c:1248
 msgid "Decoder failed"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../camel/camel-smime-context.c:1065
+#: ../camel/camel-smime-context.c:1068
 msgid "Cannot find common bulk encryption algorithm"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÏÎÎÎÎÏ ÎÏÏÏÏÎÎÏÎÏÎÏÎÏ"
 
-#: ../camel/camel-smime-context.c:1073
+#: ../camel/camel-smime-context.c:1076
 msgid "Cannot allocate slot for encryption bulk key"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÏÏÏÏÎÎÏÎÏÎÏÎÏ"
 
-#: ../camel/camel-smime-context.c:1084
+#: ../camel/camel-smime-context.c:1087
 msgid "Cannot create CMS Message"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏ CMS"
 
-#: ../camel/camel-smime-context.c:1090
+#: ../camel/camel-smime-context.c:1093
 msgid "Cannot create CMS Enveloped data"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÎÏÏÎÎÏÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ CMS"
 
-#: ../camel/camel-smime-context.c:1096
+#: ../camel/camel-smime-context.c:1099
 msgid "Cannot attach CMS Enveloped data"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÏÏÎÎÏÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ CMS"
 
-#: ../camel/camel-smime-context.c:1102
+#: ../camel/camel-smime-context.c:1105
 msgid "Cannot attach CMS data object"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ CMS"
 
-#: ../camel/camel-smime-context.c:1111
+#: ../camel/camel-smime-context.c:1114
 msgid "Cannot create CMS Recipient information"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÏÎÎÎÏÏÎ CMS"
 
-#: ../camel/camel-smime-context.c:1116
+#: ../camel/camel-smime-context.c:1119
 msgid "Cannot add CMS Recipient information"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÏÎÎÎÏÏÎ CMS"
 
-#: ../camel/camel-smime-context.c:1141
+#: ../camel/camel-smime-context.c:1145
 msgid "Failed to add data to encoder"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../camel/camel-smime-context.c:1250
+#: ../camel/camel-smime-context.c:1255
 msgid "S/MIME Decrypt: No encrypted content found"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÏÏÏÎÎÏÎÏÎÏÎ S/MIME: ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÏÏÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÏÎÎÎÎ"
 
@@ -3185,12 +3177,12 @@ msgstr "ÎÏÎÎ Î ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÏÏÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎ
 msgid "Only reset to beginning is supported with CamelHttpStream"
 msgstr "ÎÏÎÎ Î ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÏÏÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎ CamelHttpStream"
 
-#: ../camel/camel-stream-process.c:267
+#: ../camel/camel-stream-process.c:275
 #, c-format
 msgid "Connection cancelled"
 msgstr "Î ÏÏÎÎÎÏÎ ÎÎÏÏÏÎÎÎÎ"
 
-#: ../camel/camel-stream-process.c:272
+#: ../camel/camel-stream-process.c:280
 #, c-format
 msgid "Could not connect with command \"%s\": %s"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎ \"%s\": %s"
@@ -3210,73 +3202,73 @@ msgstr "ÎÎÏÎÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎÏÎÎÎÏ ÎÏÏ ÏÎ ÏÎÎÎÎÎ '%s'"
 msgid "NSPR error code %d"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÎÏ NSPR %d"
 
-#: ../camel/camel-tcp-stream-raw.c:647 ../camel/camel-tcp-stream-raw.c:658
+#: ../camel/camel-tcp-stream-raw.c:649 ../camel/camel-tcp-stream-raw.c:662
 #, c-format
 msgid "The proxy host does not support SOCKS4"
 msgstr "Î ÎÎÎÎÎÎÏÏÏÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎ SOCKS4"
 
-#: ../camel/camel-tcp-stream-raw.c:669
+#: ../camel/camel-tcp-stream-raw.c:675
 #, c-format
 msgid "The proxy host denied our request: code %d"
 msgstr "Î ÎÎÎÎÎÎÏÏÏÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÎ ÎÎÏÎÎÎ ÏÎÏ: ÎÏÎÎÎÏÏ %d"
 
-#: ../camel/camel-tcp-stream-raw.c:765 ../camel/camel-tcp-stream-raw.c:771
+#: ../camel/camel-tcp-stream-raw.c:773 ../camel/camel-tcp-stream-raw.c:781
 #, c-format
 msgid "The proxy host does not support SOCKS5"
 msgstr "Î ÎÎÎÎÎÎÏÏÏÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎ SOCKS5"
 
-#: ../camel/camel-tcp-stream-raw.c:777
+#: ../camel/camel-tcp-stream-raw.c:789
 #, c-format
 msgid "Could not find a suitable authentication type: code 0x%x"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎ Î ÎÏÏÎÏÎ ÎÎÏÏ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÏÎÏ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏ: ÎÏÎÎÎÎÏ 0x%x"
 
-#: ../camel/camel-tcp-stream-raw.c:789
+#: ../camel/camel-tcp-stream-raw.c:801
 msgid "General SOCKS server failure"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÏÎÏ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎ SOCKS"
 
-#: ../camel/camel-tcp-stream-raw.c:790
+#: ../camel/camel-tcp-stream-raw.c:802
 msgid "SOCKS server's rules do not allow connection"
 msgstr "ÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏÏÎ SOCKS ÎÎÎ ÎÏÎÏÏÎÏÎÏÎ ÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../camel/camel-tcp-stream-raw.c:791
+#: ../camel/camel-tcp-stream-raw.c:803
 msgid "Network is unreachable from SOCKS server"
 msgstr "ÎÏÏÏÏÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎ ÎÏÏ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÏÎ SOCKS"
 
-#: ../camel/camel-tcp-stream-raw.c:792
+#: ../camel/camel-tcp-stream-raw.c:804
 msgid "Host is unreachable from SOCKS server"
 msgstr "Î ÎÎÎÎÎÎÏÏÏÏÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÏÏÏÏÎÏÎÏ ÎÎÏÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏÏÎ SOCKS"
 
-#: ../camel/camel-tcp-stream-raw.c:793
+#: ../camel/camel-tcp-stream-raw.c:805
 msgid "Connection refused"
 msgstr "Î ÏÏÎÎÎÏÎ ÎÎÏÏÏÎÎÎÎ"
 
-#: ../camel/camel-tcp-stream-raw.c:794
+#: ../camel/camel-tcp-stream-raw.c:806
 msgid "Time-to-live expired"
 msgstr "ÎÎÎÎÎ Î ÏÏÏÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../camel/camel-tcp-stream-raw.c:795
+#: ../camel/camel-tcp-stream-raw.c:807
 msgid "Command not supported by SOCKS server"
 msgstr "ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎ Î ÎÎÏÎÎÎ ÎÏÏ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÏÎ SOCKS"
 
-#: ../camel/camel-tcp-stream-raw.c:796
+#: ../camel/camel-tcp-stream-raw.c:808
 msgid "Address type not supported by SOCKS server"
 msgstr "ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎ Î ÏÏÏÎÏ ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÏ ÎÏÏ ÏÎÎ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎ SOCKS"
 
-#: ../camel/camel-tcp-stream-raw.c:797
+#: ../camel/camel-tcp-stream-raw.c:809
 msgid "Unknown error from SOCKS server"
 msgstr "ÎÎÎÏÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎ ÎÏÏ ÏÎÎ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎ SOCKS"
 
-#: ../camel/camel-tcp-stream-raw.c:830
+#: ../camel/camel-tcp-stream-raw.c:842
 #, c-format
 msgid "Got unknown address type from SOCKS server"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÏÏÏÎÏ ÏÏÏÎÏ ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÏ ÎÏÏ ÏÎÎ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎ SOCKS"
 
-#: ../camel/camel-tcp-stream-raw.c:848
+#: ../camel/camel-tcp-stream-raw.c:860
 #, c-format
 msgid "Incomplete reply from SOCKS server"
 msgstr "ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎ Î ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎÎ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎ SOCKS"
 
-#: ../camel/camel-tcp-stream-raw.c:868
+#: ../camel/camel-tcp-stream-raw.c:880
 #, c-format
 msgid "Hostname is too long (maximum is 255 characters)"
 msgstr ""
@@ -3284,12 +3276,12 @@ msgstr ""
 
 #. SOCKS5
 #. reserved - must be 0
-#: ../camel/camel-tcp-stream-raw.c:900 ../camel/camel-tcp-stream-raw.c:910
+#: ../camel/camel-tcp-stream-raw.c:912 ../camel/camel-tcp-stream-raw.c:922
 #, c-format
 msgid "Invalid reply from proxy server"
 msgstr "ÎÎÏÏÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎÎ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../camel/camel-tcp-stream-ssl.c:502
+#: ../camel/camel-tcp-stream-ssl.c:505
 #, c-format
 msgid ""
 "  Issuer:    %s\n"
@@ -3302,16 +3294,15 @@ msgstr ""
 "  ÎÏÎÏÏÏÏÎÎ:  %s\n"
 "  ÎÏÎÎÏÎÏÎ:   %s"
 
-#: ../camel/camel-tcp-stream-ssl.c:508
+#: ../camel/camel-tcp-stream-ssl.c:512
 msgid "GOOD"
 msgstr "ÎÎÎÎ"
 
-#: ../camel/camel-tcp-stream-ssl.c:508
+#: ../camel/camel-tcp-stream-ssl.c:512
 msgid "BAD"
 msgstr "ÎÎÎÎ"
 
-#. construct our user prompt
-#: ../camel/camel-tcp-stream-ssl.c:512
+#: ../camel/camel-tcp-stream-ssl.c:517
 #, c-format
 msgid ""
 "SSL Certificate for '%s' is not trusted. Do you wish to accept it?\n"
@@ -3325,19 +3316,19 @@ msgstr ""
 "ÎÎÏÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ:\n"
 "%s"
 
-#: ../camel/camel-tcp-stream-ssl.c:516
+#: ../camel/camel-tcp-stream-ssl.c:523
 msgid "_Reject"
 msgstr "ÎÏÏÏÏÎ_ÏÎ"
 
-#: ../camel/camel-tcp-stream-ssl.c:517
+#: ../camel/camel-tcp-stream-ssl.c:524
 msgid "Accept _Temporarily"
 msgstr "_ÎÏÎÏÏÏÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../camel/camel-tcp-stream-ssl.c:518
+#: ../camel/camel-tcp-stream-ssl.c:525
 msgid "_Accept Permanently"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎÎ ÎÏÎ_ÎÎÏÎ"
 
-#: ../camel/camel-tcp-stream-ssl.c:579
+#: ../camel/camel-tcp-stream-ssl.c:586
 #, c-format
 msgid ""
 "Certificate problem: %s\n"
@@ -3346,7 +3337,7 @@ msgstr ""
 "ÎÏÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏ: %s\n"
 "ÎÎÎÏÏÎÏ: %s"
 
-#: ../camel/camel-tcp-stream-ssl.c:631
+#: ../camel/camel-tcp-stream-ssl.c:638
 #, c-format
 msgid ""
 "Bad certificate domain: %s\n"
@@ -3355,7 +3346,7 @@ msgstr ""
 "ÎÏÏÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎÎÎÎÏ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏ: %s\n"
 "ÎÎÎÏÏÎÏ: %s"
 
-#: ../camel/camel-tcp-stream-ssl.c:649
+#: ../camel/camel-tcp-stream-ssl.c:656
 #, c-format
 msgid ""
 "Certificate expired: %s\n"
@@ -3364,7 +3355,7 @@ msgstr ""
 "ÎÎ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎ: %s\n"
 "ÎÎÎÏÏÎÏ: %s"
 
-#: ../camel/camel-tcp-stream-ssl.c:666
+#: ../camel/camel-tcp-stream-ssl.c:673
 #, c-format
 msgid ""
 "Certificate revocation list expired: %s\n"
@@ -3373,7 +3364,7 @@ msgstr ""
 "Î ÎÎÏÏÎ ÎÎÏÏÏÏÎÏ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎ: %s\n"
 "ÎÎÎÏÏÎÏ: %s"
 
-#: ../camel/camel-url.c:330
+#: ../camel/camel-url.c:331
 #, c-format
 msgid "Could not parse URL '%s'"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÏÎÏ URL '%s'"
@@ -3465,78 +3456,78 @@ msgstr ""
 "ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎÎ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎ IMAP %s %s:\n"
 "%s"
 
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-command.c:511
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-command.c:512
 #, c-format
 msgid "Unexpected response from IMAP server: %s"
 msgstr "ÎÏÏÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎÎ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎ IMAP: %s"
 
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-command.c:523
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-command.c:524
 #, c-format
 msgid "IMAP command failed: %s"
 msgstr "Î ÎÎÏÎÎÎ IMAP ÎÏÎÏÏÏÎ: %s"
 
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-command.c:606
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-command.c:607
 #, c-format
 msgid "Server response ended too soon."
 msgstr "Î ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÏÎÎÎ ÎÏÏÎÏ."
 
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-command.c:821
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-command.c:822
 #, c-format
 msgid "IMAP server response did not contain %s information"
 msgstr "Î ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎ IMAP ÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÎ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎ %s"
 
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-command.c:859
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-command.c:860
 #, c-format
 msgid "Unexpected OK response from IMAP server: %s"
 msgstr "ÎÏÏÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎ ÎÏÏ ÏÎÎ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎ IMAP: %s"
 
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:354
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:356
 msgid "Always check for _new mail in this folder"
 msgstr "ÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ _ÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎ ÏÎ ÎÏÏÏ ÏÎ ÏÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:445
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:447
 #, c-format
 msgid "Could not create directory %s: %s"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏÎÎÏ %s: %s"
 
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:466
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:468
 #, c-format
 msgid "Could not load summary for %s"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÏÏÏÏÎÏ ÏÎÏ ÏÎÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ %s"
 
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:1135
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:1137
 #, c-format
 msgid "Scanning for changed messages in %s"
 msgstr "ÎÎÏÏÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎ ÏÏÎ %s"
 
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:3480
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:3494
 msgid "Unable to retrieve message: "
 msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎ Î ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏ: "
 
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:3594
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:4485
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:3620
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:4512
 #: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-folder.c:493
 #, c-format
 msgid "This message is not currently available"
 msgstr "ÎÏÏÏ ÏÎ ÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎ ÏÎ ÏÏÎÎÎÎ"
 
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:4059
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:4140
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:4085
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:4167
 #, c-format
 msgid "Fetching summary information for new messages in %s"
 msgstr "ÎÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎ ÏÏÎ %s"
 
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:4272
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:4299
 #, c-format
 msgid "Incomplete server response: no information provided for message %d"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÏÏÎÏÎÏÎ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎ: ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÏÎÎ %d"
 
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:4282
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:4309
 #, c-format
 msgid "Incomplete server response: no UID provided for message %d"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÏÏÎÏÎÏÎ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎ: ÎÎ ÎÏÎÎÎÎ UID ÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÏÎÎ %d"
 
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:4522
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:4549
 #, c-format
 msgid "Could not find message body in FETCH response."
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎÏÎÏ ÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏ ÏÏÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎ FETCH."
@@ -3651,7 +3642,7 @@ msgstr "IMAP"
 msgid "For reading and storing mail on IMAP servers."
 msgstr "ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ ÏÎ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎÏ IMAP."
 
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2186
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2191
 #: ../camel/providers/local/camel-maildir-store.c:274
 #: ../camel/providers/local/camel-mbox-store.c:442
 #: ../camel/providers/local/camel-mh-store.c:564
@@ -3659,17 +3650,17 @@ msgstr "ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ 
 msgid "Cannot create folder '%s': folder exists."
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÏÎÎÎÎÎÏ '%s': Î ÏÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏÏÎÎ."
 
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2961
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2984
 #, c-format
 msgid "Retrieving list of folders at '%s'"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÏÎÏ ÏÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎ '%s'"
 
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:3309
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:3334
 #, c-format
 msgid "Server unexpectedly disconnected"
 msgstr "ÎÏÏÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÏÎÏÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎ"
 
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:3312
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:3338
 msgid "Server unexpectedly disconnected: "
 msgstr "ÎÏÏÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÏÎÏÏÎÎÎÏÎ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎ: "
 
@@ -3837,7 +3828,7 @@ msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÏÏÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÎÎ
 msgid "Could not rename '%s': %s"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ '%s': %s"
 
-#: ../camel/providers/local/camel-local-summary.c:527
+#: ../camel/providers/local/camel-local-summary.c:543
 #, c-format
 msgid "Unable to add message to summary: unknown reason"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏ ÏÏÎÎ ÏÎÏÎÎÎÏÎ : ÎÎÎÏÏÏÎ ÎÎÏÎÎ"
@@ -4073,7 +4064,7 @@ msgid "Cannot open temporary mailbox: %s"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÎÏÏÏÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏÏÎÎÏ: %s"
 
 #: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:694
-#: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:919
+#: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:920
 #, c-format
 msgid "Could not close source folder %s: %s"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÏÎÎÎÎÎÏ ÏÎÎÎÏ %s: %s"
@@ -4089,13 +4080,13 @@ msgid "Could not rename folder: %s"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ ÏÎÎÎÎÎÏ: %s"
 
 #: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:817
-#: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:1085
+#: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:1086
 #, c-format
 msgid "Could not store folder: %s"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÏÎÎÎÎÎÏ : %s"
 
 #: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:856
-#: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:1116
+#: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:1123
 #, c-format
 msgid ""
 "MBOX file is corrupted, please fix it. (Expected a From line, but didn't get "
@@ -4104,25 +4095,25 @@ msgstr ""
 "ÎÎ ÎÏÏÎÎÎ MBOX ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎ, ÏÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÏÏÏÎ ÏÎ. (ÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎ ÎÎÎ "
 "ÎÏÎÎÎÎ ÎÎ From ÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÏÎÎ.)"
 
-#: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:865
-#: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:1125
+#: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:866
+#: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:1136
 #, c-format
 msgid "Summary and folder mismatch, even after a sync"
 msgstr "ÎÏÏÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎÎÎÎÏ, ÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎ ÎÏÏ ÏÏÎÏÏÎÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:1030
+#: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:1031
 #: ../camel/providers/local/camel-spool-summary.c:347
 #, c-format
 msgid "Unknown error: %s"
 msgstr "ÎÎÎÏÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎ: %s"
 
-#: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:1183
-#: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:1213
+#: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:1194
+#: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:1224
 #, c-format
 msgid "Writing to temporary mailbox failed: %s"
 msgstr "Î ÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÎÏÏÏÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏÏÎÎ ÎÏÎÏÏÏÎ: %s"
 
-#: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:1202
+#: ../camel/providers/local/camel-mbox-summary.c:1213
 #, c-format
 msgid "Writing to temporary mailbox failed: %s: %s"
 msgstr "Î ÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÎÏÏÏÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏÏÎÎ ÎÏÎÏÏÏÎ: %s: %s"
@@ -4251,17 +4242,17 @@ msgstr "ÎÏÏÏÎÏÎÎÏ ÏÏÎÎÎÎ: UID ÏÎ ÎÎÏÏÎ ÎÎÏÏÎ: %s"
 
 #: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-folder.c:328
 #: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-folder.c:332
-#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:610
-#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:1005
+#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:630
+#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:1033
 #, c-format
 msgid "Cannot get message %s: %s"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏ %s: %s"
 
 #: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-folder.c:339
 #: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-folder.c:504
-#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:548
-#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:600
-#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:619
+#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:555
+#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:620
+#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:639
 #, c-format
 msgid "Cannot get message %s: "
 msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎ Î ÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏ %s: "
@@ -4350,25 +4341,25 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:1150
+#: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:1152
 #, c-format
 msgid "You cannot create a folder in a News store: subscribe instead."
 msgstr ""
 "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÏÎÎÎÎÎÏ ÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÏÎÎ ÎÎÏÎ: ÎÎÎÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÎÏÎ."
 
-#: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:1166
+#: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:1168
 #, c-format
 msgid "You cannot rename a folder in a News store."
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎÏÏ ÏÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÏÎÎ ÎÎÏÎ."
 
-#: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:1189
+#: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:1191
 #, c-format
 msgid "You cannot remove a folder in a News store: unsubscribe instead."
 msgstr ""
 "ÎÎÏÎÎÏÎ Î ÎÏÎÎÎÎÏÏÎÏÎ ÏÎÎÎÎÎÏ ÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÏÎÎ ÎÎÏÎ: ÎÎÎÏÏÎÏÎ ÎÎ "
 "ÎÏÎÏÏÏÎÏÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎ."
 
-#: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:1388
+#: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:1390
 #, c-format
 msgid ""
 "You cannot subscribe to this newsgroup:\n"
@@ -4380,7 +4371,7 @@ msgstr ""
 "ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎ ÏÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎ. ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎ "
 "ÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÎÏÏ ÏÎÎÎÎÎÏ."
 
-#: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:1436
+#: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:1438
 #, c-format
 msgid ""
 "You cannot unsubscribe to this newsgroup:\n"
@@ -4391,11 +4382,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Î ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎ!"
 
-#: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:1626
+#: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:1628
 msgid "NNTP Command failed: "
 msgstr "Î ÎÎÏÎÎÎ NNTP ÎÏÎÏÏÏÎ: "
 
-#: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:1711
+#: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:1713
 #, c-format
 msgid "Not connected."
 msgstr "ÎÏÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎ."
@@ -4421,34 +4412,34 @@ msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎ ÎÏÏ ÎÎ
 msgid "Operation failed: %s"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎÏ: %s"
 
-#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:443
-#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:516
+#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:450
+#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:523
 #, c-format
 msgid "No message with UID %s"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎ ÎÎ UID %s"
 
-#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:532
+#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:539
 #, c-format
 msgid "Retrieving POP message %d"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏ POP %d"
 
-#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:611
+#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:631
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "ÎÎÎÏÏÏÎÏ ÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:659
+#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:679
 msgid "Retrieving POP summary"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏÎÎÎÏÎÏ POP"
 
-#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:710
+#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:740
 msgid "Cannot get POP summary: "
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏ ÏÎÏÎÎÎÏÎÏ POP: "
 
-#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:829
+#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:859
 msgid "Expunging old messages"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ"
 
-#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:849
+#: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:879
 msgid "Expunging deleted messages"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ"
 
@@ -4607,6 +4598,7 @@ msgid "POP3 stores have no folder hierarchy"
 msgstr "Î ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎ POP3 ÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÎ ÏÎÎÎÎÏÎ"
 
 #: ../camel/providers/sendmail/camel-sendmail-provider.c:36
+#: ../data/sources/sendmail.source.in.h:1
 msgid "Sendmail"
 msgstr "Sendmail"
 
@@ -4939,6 +4931,53 @@ msgstr ""
 "ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏÎ, \"ÎÎÏÏÎ\", \"ÏÏÎÏ\" Î \"ÎÎÎÏÎÏ"
 "\""
 
+#: ../data/sources/birthdays.source.in.h:1
+#| msgid "Birthday and anniversary reminder"
+msgid "Birthdays & Anniversaries"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ"
+
+#: ../data/sources/caldav-stub.source.in.h:1
+msgid "CalDAV"
+msgstr "CalDAV"
+
+#: ../data/sources/contacts-stub.source.in.h:1
+#: ../libedataserverui/e-name-selector-dialog.c:427
+#: ../modules/google-backend/module-google-backend.c:183
+msgid "Contacts"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÏ"
+
+#: ../data/sources/google-stub.source.in.h:1
+msgid "Google"
+msgstr "Google"
+
+#: ../data/sources/ldap-stub.source.in.h:1
+#| msgid "IMAP server %s"
+msgid "On LDAP Servers"
+msgstr "ÎÎ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎ LDAP"
+
+#: ../data/sources/local.source.in.h:1
+#: ../data/sources/local-stub.source.in.h:1
+msgid "On This Computer"
+msgstr "ÎÎ ÎÏÏÏ ÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ"
+
+#: ../data/sources/vfolder.source.in.h:1
+#| msgid "Folders"
+msgid "Search Folders"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏ"
+
+#: ../data/sources/weather-stub.source.in.h:1
+#| msgid "Weather: Fog"
+msgid "Weather"
+msgstr "ÎÎÎÏÏÏ"
+
+#: ../data/sources/webcal-stub.source.in.h:1
+msgid "On The Web"
+msgstr "ÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏÎ"
+
+#: ../data/sources/webdav-stub.source.in.h:1
+msgid "WebDAV"
+msgstr "WebDAV"
+
 #: ../libebackend/e-authentication-mediator.c:205
 #: ../libebackend/e-authentication-mediator.c:216
 #: ../libebackend/e-authentication-mediator.c:849
@@ -4977,7 +5016,6 @@ msgstr "Î ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÏÏÎÎÎÎ"
 
 #: ../libebackend/e-backend.c:190
 #, c-format
-#| msgid "IMAP server %s does not support %s authentication"
 msgid "%s does not support authentication"
 msgstr "%s ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎ"
 
@@ -4988,22 +5026,20 @@ msgstr "%s ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏ
 
 #: ../libebackend/e-collection-backend.c:793
 #, c-format
-#| msgid "CalDAV does not support bulk removals"
 msgid "%s does not support deleting remote resources"
 msgstr "%s ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÏÏÎ"
 
-#: ../libebackend/e-server-side-source.c:128
+#: ../libebackend/e-server-side-source.c:126
 #, c-format
 msgid "Data source is missing a [%s] group"
 msgstr "ÎÏÏ ÏÎÎ ÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ [%s]"
 
-#: ../libebackend/e-server-side-source.c:945 ../libedataserver/e-source.c:1092
+#: ../libebackend/e-server-side-source.c:916 ../libedataserver/e-source.c:1111
 #, c-format
-#| msgid "Data source '%s' is not removable"
 msgid "Data source '%s' does not support creating remote resources"
 msgstr "Î ÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ '%s' ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÏÏÏÏÎ"
 
-#: ../libebackend/e-server-side-source.c:959
+#: ../libebackend/e-server-side-source.c:930
 #, c-format
 msgid ""
 "Data source '%s' has no collection backend to create the remote resource"
@@ -5011,13 +5047,12 @@ msgstr ""
 "Î ÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ '%s' ÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ "
 "ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎÏ ÏÏÏÎÏ"
 
-#: ../libebackend/e-server-side-source.c:987 ../libedataserver/e-source.c:1201
+#: ../libebackend/e-server-side-source.c:958 ../libedataserver/e-source.c:1220
 #, c-format
-#| msgid "Data source '%s' is not removable"
 msgid "Data source '%s' does not support deleting remote resources"
 msgstr "Î ÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ '%s' ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÏÏÎ"
 
-#: ../libebackend/e-server-side-source.c:1001
+#: ../libebackend/e-server-side-source.c:972
 #, c-format
 msgid ""
 "Data source '%s' has no collection backend to delete the remote resource"
@@ -5025,13 +5060,13 @@ msgstr ""
 "Î ÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ '%s' ÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎ "
 "ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎÏ ÏÏÏÎÏ"
 
-#: ../libebackend/e-server-side-source.c:1336
+#: ../libebackend/e-server-side-source.c:1285
 #, c-format
 msgid "File must have a '.source' extension"
 msgstr "ÎÎ ÎÏÏÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎ '.source'"
 
 #: ../libebackend/e-source-registry-server.c:522
-#: ../libedataserver/e-source-registry.c:1512
+#: ../libedataserver/e-source-registry.c:1535
 msgid "The user declined to authenticate"
 msgstr "Î ÏÏÎÏÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÎÎ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎ"
 
@@ -5232,17 +5267,17 @@ msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ
 msgid "Source file is missing a [%s] group"
 msgstr "ÎÏÏ ÏÎ ÎÏÏÎÎÎ ÏÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ [%s]"
 
-#: ../libedataserver/e-source.c:919
+#: ../libedataserver/e-source.c:938
 #, c-format
 msgid "Data source '%s' is not removable"
 msgstr "Î ÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ '%s' ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎ"
 
-#: ../libedataserver/e-source.c:1001
+#: ../libedataserver/e-source.c:1020
 #, c-format
 msgid "Data source '%s' is not writable"
 msgstr "Î ÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ '%s' ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÎÎ"
 
-#: ../libedataserver/e-source.c:1382
+#: ../libedataserver/e-source.c:1408
 msgid "Unnamed"
 msgstr "ÎÎÏÎÏÎÎ"
 
@@ -5571,11 +5606,6 @@ msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ"
 msgid "Address Book"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÏÎ"
 
-#: ../libedataserverui/e-name-selector-dialog.c:427
-#: ../modules/google-backend/module-google-backend.c:183
-msgid "Contacts"
-msgstr "ÎÏÎÏÎÏ"
-
 #: ../libedataserverui/e-name-selector-dialog.c:545
 msgid "Select Contacts from Address Book"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÏÎ ÎÏÏ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÏÎ"
@@ -5594,25 +5624,25 @@ msgid "Error loading address book: %s"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÏÏÏÏÏÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÏÎ: %s"
 
 #. To Translators: This would be similiar to "Expand MyList Inline" where MyList is a Contact List
-#: ../libedataserverui/e-name-selector-entry.c:3008
+#: ../libedataserverui/e-name-selector-entry.c:3043
 #, c-format
 msgid "E_xpand %s Inline"
 msgstr "Î_ÎÎÏÏÏÎÎ %s ÎÎÎÏÎÎÎÎ"
 
 #. Copy Contact Item
-#: ../libedataserverui/e-name-selector-entry.c:3024
+#: ../libedataserverui/e-name-selector-entry.c:3059
 #, c-format
 msgid "Cop_y %s"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎ_ÏÎ ÏÎÏ %s"
 
 #. Cut Contact Item
-#: ../libedataserverui/e-name-selector-entry.c:3035
+#: ../libedataserverui/e-name-selector-entry.c:3070
 #, c-format
 msgid "C_ut %s"
 msgstr "ÎÏÎ_ÎÎÏÎ %s"
 
 #. Edit Contact item
-#: ../libedataserverui/e-name-selector-entry.c:3053
+#: ../libedataserverui/e-name-selector-entry.c:3088
 #, c-format
 msgid "_Edit %s"
 msgstr "_ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎ %s"
@@ -5721,15 +5751,16 @@ msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÏÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÏÎÎ ÎÎ
 msgid "Evolution Source Viewer"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎÎÎÏ Evolution"
 
-#: ../tests/libedataserverui/evolution-source-viewer.c:649
+#. Translators: The name that is displayed in the user interface
+#: ../tests/libedataserverui/evolution-source-viewer.c:650
 msgid "Display Name"
 msgstr "ÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../tests/libedataserverui/evolution-source-viewer.c:658
+#: ../tests/libedataserverui/evolution-source-viewer.c:659
 msgid "Flags"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../tests/libedataserverui/evolution-source-viewer.c:710
+#: ../tests/libedataserverui/evolution-source-viewer.c:711
 msgid "Identity"
 msgstr "ÎÎÏÏÏÏÎÏÎ"
 
@@ -6618,6 +6649,3 @@ msgstr "ÎÎÏÏÏÏÎÏÎ"
 
 #~ msgid "Drafts"
 #~ msgstr "ÎÏÏÏÎÎÏÎ"
-
-#~ msgid "On This Computer"
-#~ msgstr "ÎÎ ÎÏÏÏ ÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]