[evolution-data-server/gnome-3-6] Updated Polish translationcommit e927074cfaaa4bba6f2d0d7b8b69175e1638f17c
Author: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>
Date:   Mon Oct 15 23:36:22 2012 +0200

    Updated Polish translation

 po/pl.po |  236 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 files changed, 140 insertions(+), 96 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 5055c2f..5080205 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: evolution-data-server\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-09-02 22:51+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-02 22:52+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-10-15 23:31+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-15 23:32+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -130,6 +130,10 @@ msgid "Loadingâ"
 msgstr "Wczytywanieâ"
 
 #: ../addressbook/backends/google/e-book-google-utils.c:1562
+#: ../data/sources/system-address-book.source.in.h:1
+#: ../data/sources/system-calendar.source.in.h:1
+#: ../data/sources/system-memo-list.source.in.h:1
+#: ../data/sources/system-task-list.source.in.h:1
 msgid "Personal"
 msgstr "Osobiste"
 
@@ -1160,7 +1164,7 @@ msgid "Invalid Redirect URL"
 msgstr "NieprawidÅowy adres URL przekierowania"
 
 #: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:2360
-#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:2716
+#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:2722
 #, c-format
 msgid ""
 "Server is unreachable, calendar is opened in read-only mode.\n"
@@ -1170,40 +1174,40 @@ msgstr ""
 "do odczytu.\n"
 "Komunikat bÅÄdu: %s"
 
-#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:2639
+#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:2663
 msgid "Cannot create local store"
 msgstr "Nie moÅna utworzyÄ lokalnej przechowalni"
 
-#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:2648
+#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:2672
 #, c-format
 msgid "Cannot create local cache folder '%s'"
 msgstr "Nie moÅna utworzyÄ lokalnego katalogu bufora \"%s\""
 
-#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:2659
+#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:2683
 msgid "Could not create synch slave thread"
 msgstr "Nie moÅna utworzyÄ wÄtku podrzÄdnego synchronizacji"
 
-#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:3671
+#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:3677
 msgid "CalDAV does not support bulk additions"
 msgstr "CalDAV nie obsÅuguje dodawania caÅoÅci"
 
-#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:3773
+#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:3779
 msgid "CalDAV does not support bulk modifications"
 msgstr "CalDAV nie obsÅuguje modyfikacji caÅoÅci"
 
-#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:3941
+#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:3947
 msgid "CalDAV does not support bulk removals"
 msgstr "CalDAV nie obsÅuguje usuwania caÅoÅci"
 
-#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:4600
+#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:4606
 msgid "Calendar doesn't support Free/Busy"
 msgstr "Kalendarz nie obsÅuguje zajÄtoÅci"
 
-#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:4608
+#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:4614
 msgid "Schedule outbox url not found"
 msgstr "Nie odnaleziono adresu URL terminarza wychodzÄcego"
 
-#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:4707
+#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:4713
 msgid "Unexpected result in schedule-response"
 msgstr "Nieoczekiwany wynik w odpowiedzi terminarza"
 
@@ -1250,8 +1254,8 @@ msgstr "BÅÄdny format pliku."
 msgid "Not a calendar."
 msgstr "To nie jest kalendarz."
 
-#: ../calendar/backends/http/e-cal-backend-http.c:886
-#: ../calendar/backends/http/e-cal-backend-http.c:890
+#: ../calendar/backends/http/e-cal-backend-http.c:887
+#: ../calendar/backends/http/e-cal-backend-http.c:891
 #: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:511
 msgid "Could not create cache file"
 msgstr "Nie moÅna utworzyÄ pliku bufora"
@@ -1855,12 +1859,12 @@ msgstr "Lokalne kopiowanie zawartoÅci katalogu dla dziaÅania w trybie _offline
 #: ../camel/camel-imapx-folder.c:538 ../camel/camel-imapx-folder.c:614
 #: ../camel/camel-imapx-folder.c:648 ../camel/camel-imapx-folder.c:688
 #: ../camel/camel-imapx-folder.c:724 ../camel/camel-imapx-store.c:276
-#: ../camel/camel-imapx-store.c:1390 ../camel/camel-imapx-store.c:1479
-#: ../camel/camel-imapx-store.c:1528
+#: ../camel/camel-imapx-store.c:1398 ../camel/camel-imapx-store.c:1487
+#: ../camel/camel-imapx-store.c:1536
 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1270
 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2033
 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2509
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:3280
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:3289
 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:531
 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:674
 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:874
@@ -2205,7 +2209,7 @@ msgid "Could not create cache for %s: "
 msgstr "Nie moÅna utworzyÄ bufora dla %s: "
 
 #: ../camel/camel-imapx-folder.c:794
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:365
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:367
 #: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-folder.c:738
 msgid "Apply message _filters to this folder"
 msgstr "_Filtrowanie wiadomoÅci w tym katalogu"
@@ -2247,13 +2251,13 @@ msgstr "STARTTLS nie jest obsÅugiwane"
 msgid "Failed to connect to IMAP server %s in secure mode: "
 msgstr "PoÅÄczenie z serwerem IMAP %s w trybie bezpiecznym siÄ nie powiodÅo: "
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:3580
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:3582
 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:749
 #, c-format
 msgid "IMAP server %s does not support %s authentication"
 msgstr "Serwer IMAP %s nie obsÅuguje uwierzytelniania %s"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:3591 ../camel/camel-session.c:494
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:3593 ../camel/camel-session.c:494
 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1174
 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:259
 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:587
@@ -2262,13 +2266,13 @@ msgstr "Serwer IMAP %s nie obsÅuguje uwierzytelniania %s"
 msgid "No support for %s authentication"
 msgstr "Brak obsÅugi uwierzytelniania %s"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:3610
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:3612
 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1142
 #: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:502
 msgid "Cannot authenticate without a username"
 msgstr "Nie moÅna uwierzytelniÄ bez nazwy uÅytkownika"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:3619
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:3621
 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1150
 #: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:511
 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:512
@@ -2276,53 +2280,53 @@ msgstr "Nie moÅna uwierzytelniÄ bez nazwy uÅytkownika"
 msgid "Authentication password not available"
 msgstr "HasÅo uwierzytelnienia jest niedostÄpne"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:3821
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:3823
 msgid "Error fetching message"
 msgstr "BÅÄd podczas pobierania wiadomoÅci"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:3903
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:3905
 msgid "Failed to copy the tmp file"
 msgstr "Skopiowanie pliku tymczasowego siÄ nie powiodÅo"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:3917
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:3919
 msgid "Failed to close the tmp stream"
 msgstr "ZamkniÄcie potoku tymczasowego siÄ nie powiodÅo"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:4015
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:4017
 msgid "Error copying messages"
 msgstr "BÅÄd podczas kopiowania wiadomoÅci"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:4150
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:4152
 msgid "Error appending message"
 msgstr "BÅÄd podczas doÅÄczania wiadomoÅci"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:4333
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:4335
 msgid "Error fetching message headers"
 msgstr "BÅÄd podczas pobierania nagÅÃwkÃw wiadomoÅci"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:4468
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:4470
 msgid "Error retrieving message"
 msgstr "BÅÄd podczas pobierania wiadomoÅci"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:4590 ../camel/camel-imapx-server.c:4783
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:4592 ../camel/camel-imapx-server.c:4785
 #, c-format
 msgid "Fetching summary information for new messages in '%s'"
 msgstr "Pobieranie informacji podsumowujÄcych dla nowych wiadomoÅci w \"%s\""
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:4641
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:4643
 #, c-format
 msgid "Scanning for changed messages in '%s'"
 msgstr "Wyszukiwanie zmodyfikowanych wiadomoÅci w \"%s\""
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:4684
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:4686
 msgid "Error fetching new messages"
 msgstr "BÅÄd podczas pobierania nowych wiadomoÅci"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:4874
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:4876
 msgid "Error while fetching messages"
 msgstr "BÅÄd podczas pobierania wiadomoÅci"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:4882 ../camel/camel-imapx-server.c:4918
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:4884 ../camel/camel-imapx-server.c:4920
 #, c-format
 msgid "Fetching summary information for %d message in '%s'"
 msgid_plural "Fetching summary information for %d messages in '%s'"
@@ -2333,54 +2337,54 @@ msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 "Pobieranie informacji podsumowujÄcych dla %d nowych wiadomoÅci w \"%s\""
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:5043 ../camel/camel-imapx-server.c:5079
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:5045 ../camel/camel-imapx-server.c:5081
 msgid "Error refreshing folder"
 msgstr "BÅÄd podczas odÅwieÅania katalogu"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:5172
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:5174
 msgid "Error expunging message"
 msgstr "BÅÄd podczas czyszczenia wiadomoÅci"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:5269
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:5271
 msgid "Error fetching folders"
 msgstr "BÅÄd podczas pobierania katalogÃw"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:5348
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:5350
 msgid "Error subscribing to folder"
 msgstr "BÅÄd podczas subskrybowania katalogu"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:5409
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:5411
 msgid "Error creating folder"
 msgstr "BÅÄd podczas tworzenia katalogu"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:5458
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:5460
 msgid "Error deleting folder"
 msgstr "BÅÄd podczas usuwania katalogu"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:5519
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:5521
 msgid "Error renaming folder"
 msgstr "BÅÄd podczas zmieniania nazwy katalogu"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:5580
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:5582
 msgid "Error performing NOOP"
 msgstr "BÅÄd podczas wykonywania NOOP"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:5676
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:5678
 msgid "Error syncing changes"
 msgstr "BÅÄd podczas synchronizowania zmian"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:6447
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:3535
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:6449
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:3531
 #, c-format
 msgid "Cannot get message with message ID %s: %s"
 msgstr "Nie moÅna pobraÄ wiadomoÅci z identyfikatorem %s: %s"
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:6448
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:3536
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:6450
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:3532
 msgid "No such message available."
 msgstr "Nie ma takiej wiadomoÅci."
 
-#: ../camel/camel-imapx-server.c:6603 ../camel/camel-imapx-server.c:6618
+#: ../camel/camel-imapx-server.c:6605 ../camel/camel-imapx-server.c:6620
 msgid "Cannot create spool file: "
 msgstr "Nie moÅna utworzyÄ pliku kolejki: "
 
@@ -2410,7 +2414,7 @@ msgstr ""
 "Przy tej opcji poÅÄczenie z serwerem IMAP nastÄpi uÅywajÄc hasÅa w postaci "
 "czystego tekstu."
 
-#: ../camel/camel-imapx-store.c:349
+#: ../camel/camel-imapx-store.c:351
 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2064
 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2262
 #, c-format
@@ -2418,7 +2422,7 @@ msgid "No such folder %s"
 msgstr "Katalog \"%s\" nie istnieje"
 
 #. create a dummy "." parent inbox, use to scan, then put back at the top level
-#: ../camel/camel-imapx-store.c:374 ../camel/camel-imapx-store.c:858
+#: ../camel/camel-imapx-store.c:376 ../camel/camel-imapx-store.c:866
 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:275
 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2684
 #: ../camel/providers/local/camel-maildir-folder.c:473
@@ -2430,18 +2434,18 @@ msgstr "Katalog \"%s\" nie istnieje"
 msgid "Inbox"
 msgstr "Odebrane"
 
-#: ../camel/camel-imapx-store.c:1091
+#: ../camel/camel-imapx-store.c:1099
 #, c-format
 msgid "Retrieving folder list for %s"
 msgstr "Pobieranie listy katalogÃw dla %s"
 
-#: ../camel/camel-imapx-store.c:1195
+#: ../camel/camel-imapx-store.c:1203
 #: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:1771
 #, c-format
 msgid "No such folder: %s"
 msgstr "Katalog nie istnieje: %s"
 
-#: ../camel/camel-imapx-store.c:1412
+#: ../camel/camel-imapx-store.c:1420
 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2077
 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2524
 #, c-format
@@ -2449,13 +2453,13 @@ msgid ""
 "The folder name \"%s\" is invalid because it contains the character \"%c\""
 msgstr "Nazwa katalogu \"%s\" jest nieprawidÅowa, poniewaÅ zawiera znak \"%c\""
 
-#: ../camel/camel-imapx-store.c:1423
+#: ../camel/camel-imapx-store.c:1431
 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2537
 #, c-format
 msgid "Unknown parent folder: %s"
 msgstr "Nieznany katalog nadrzÄdny: %s"
 
-#: ../camel/camel-imapx-store.c:1433
+#: ../camel/camel-imapx-store.c:1441
 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2140
 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2589
 #, c-format
@@ -2634,22 +2638,22 @@ msgstr "Dostawca wirtualnych katalogÃw poczty"
 msgid "For reading mail as a query of another set of folders"
 msgstr "Do odczytu poczty jako zapytania na innym zbiorze katalogÃw"
 
-#: ../camel/camel-provider.c:195
+#: ../camel/camel-provider.c:258
 #, c-format
 msgid "Could not load %s: Module loading not supported on this system."
 msgstr "Nie moÅna zaÅadowaÄ %s: System nie obsÅuguje Åadowania moduÅÃw."
 
-#: ../camel/camel-provider.c:204
+#: ../camel/camel-provider.c:267
 #, c-format
 msgid "Could not load %s: %s"
 msgstr "Nie moÅna wczytaÄ %s: %s"
 
-#: ../camel/camel-provider.c:213
+#: ../camel/camel-provider.c:276
 #, c-format
 msgid "Could not load %s: No initialization code in module."
 msgstr "Nie moÅna wczytaÄ %s: Brak kodu inicjujÄcego w module."
 
-#: ../camel/camel-provider.c:412 ../camel/camel-session.c:406
+#: ../camel/camel-provider.c:424 ../camel/camel-session.c:406
 #, c-format
 msgid "No provider available for protocol '%s'"
 msgstr "Brak dostawcy dla protokoÅu \"%s\""
@@ -3462,53 +3466,53 @@ msgstr "OdpowiedÅ serwera IMAP nie zawiera informacji %s"
 msgid "Unexpected OK response from IMAP server: %s"
 msgstr "Nieoczekiwana odpowiedÅ OK od serwera IMAP: %s"
 
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:354
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:356
 msgid "Always check for _new mail in this folder"
 msgstr "Zawsze sprawdza _nowÄ pocztÄ w tym katalogu"
 
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:445
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:447
 #, c-format
 msgid "Could not create directory %s: %s"
 msgstr "Nie moÅna utworzyÄ katalogu %s: %s"
 
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:466
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:468
 #, c-format
 msgid "Could not load summary for %s"
 msgstr "Nie moÅna wczytaÄ zestawienia dla %s"
 
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:1135
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:1137
 #, c-format
 msgid "Scanning for changed messages in %s"
 msgstr "Wyszukiwanie zmodyfikowanych wiadomoÅci w %s"
 
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:3498
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:3494
 msgid "Unable to retrieve message: "
 msgstr "Nie moÅna pobraÄ wiadomoÅci: "
 
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:3612
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:4504
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:3620
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:4512
 #: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-folder.c:493
 #, c-format
 msgid "This message is not currently available"
 msgstr "Ta wiadomoÅÄ jest obecnie niedostÄpna"
 
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:4077
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:4159
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:4085
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:4167
 #, c-format
 msgid "Fetching summary information for new messages in %s"
 msgstr "Pobieranie informacji podsumowujÄcych dla nowych wiadomoÅci w %s"
 
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:4291
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:4299
 #, c-format
 msgid "Incomplete server response: no information provided for message %d"
 msgstr "NiepeÅna odpowiedÅ serwera: brak informacji dla wiadomoÅci %d"
 
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:4301
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:4309
 #, c-format
 msgid "Incomplete server response: no UID provided for message %d"
 msgstr "NiepeÅna odpowiedÅ serwera: brak UID dla wiadomoÅci %d"
 
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:4541
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-folder.c:4549
 #, c-format
 msgid "Could not find message body in FETCH response."
 msgstr "Nie moÅna odnaleÅÄ treÅci wiadomoÅci w odpowiedzi na FETCH."
@@ -3629,17 +3633,17 @@ msgstr "PrzeglÄdanie i przechowywanie poczty na serwerach IMAP."
 msgid "Cannot create folder '%s': folder exists."
 msgstr "Nie moÅna utworzyÄ katalogu \"%s\": katalog istnieje."
 
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2976
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2984
 #, c-format
 msgid "Retrieving list of folders at '%s'"
 msgstr "Pobieranie listy katalogÃw z \"%s\""
 
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:3324
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:3334
 #, c-format
 msgid "Server unexpectedly disconnected"
 msgstr "Serwer nieoczekiwanie przerwaÅ poÅÄczenie"
 
-#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:3327
+#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:3338
 msgid "Server unexpectedly disconnected: "
 msgstr "Serwer nieoczekiwanie przerwaÅ poÅÄczenie: "
 
@@ -4576,6 +4580,7 @@ msgid "POP3 stores have no folder hierarchy"
 msgstr "Przechowalnie POP3 nie posiadajÄ hierarchii katalogÃw"
 
 #: ../camel/providers/sendmail/camel-sendmail-provider.c:36
+#: ../data/sources/sendmail.source.in.h:1
 msgid "Sendmail"
 msgstr "Sendmail"
 
@@ -4906,6 +4911,49 @@ msgstr ""
 "Jednostki dla przypominania o urodzinach i rocznicach, \"minutes\" (minuty), "
 "\"hours\" (godziny) lub \"days\" (dni)"
 
+#: ../data/sources/birthdays.source.in.h:1
+msgid "Birthdays & Anniversaries"
+msgstr "Urodziny i rocznice"
+
+#: ../data/sources/caldav-stub.source.in.h:1
+msgid "CalDAV"
+msgstr "CalDAV"
+
+#: ../data/sources/contacts-stub.source.in.h:1
+#: ../libedataserverui/e-name-selector-dialog.c:427
+#: ../modules/google-backend/module-google-backend.c:183
+msgid "Contacts"
+msgstr "Kontakty"
+
+#: ../data/sources/google-stub.source.in.h:1
+msgid "Google"
+msgstr "Google"
+
+#: ../data/sources/ldap-stub.source.in.h:1
+msgid "On LDAP Servers"
+msgstr "Na serwerach LDAP"
+
+#: ../data/sources/local.source.in.h:1
+#: ../data/sources/local-stub.source.in.h:1
+msgid "On This Computer"
+msgstr "Na tym komputerze"
+
+#: ../data/sources/vfolder.source.in.h:1
+msgid "Search Folders"
+msgstr "Katalogi wyszukiwania"
+
+#: ../data/sources/weather-stub.source.in.h:1
+msgid "Weather"
+msgstr "Pogoda"
+
+#: ../data/sources/webcal-stub.source.in.h:1
+msgid "On The Web"
+msgstr "W sieci"
+
+#: ../data/sources/webdav-stub.source.in.h:1
+msgid "WebDAV"
+msgstr "WebDAV"
+
 #: ../libebackend/e-authentication-mediator.c:205
 #: ../libebackend/e-authentication-mediator.c:216
 #: ../libebackend/e-authentication-mediator.c:849
@@ -4957,17 +5005,17 @@ msgstr "%s nie obsÅuguje tworzenia zdalnych zasobÃw"
 msgid "%s does not support deleting remote resources"
 msgstr "%s nie obsÅuguje usuwania zdalnych zasobÃw"
 
-#: ../libebackend/e-server-side-source.c:128
+#: ../libebackend/e-server-side-source.c:126
 #, c-format
 msgid "Data source is missing a [%s] group"
 msgstr "Brak grupy [%s] w ÅrÃdle danych"
 
-#: ../libebackend/e-server-side-source.c:945 ../libedataserver/e-source.c:1092
+#: ../libebackend/e-server-side-source.c:916 ../libedataserver/e-source.c:1111
 #, c-format
 msgid "Data source '%s' does not support creating remote resources"
 msgstr "ÅrÃdÅo danych \"%s\" nie obsÅuguje tworzenia zdalnych zasobÃw"
 
-#: ../libebackend/e-server-side-source.c:959
+#: ../libebackend/e-server-side-source.c:930
 #, c-format
 msgid ""
 "Data source '%s' has no collection backend to create the remote resource"
@@ -4975,12 +5023,12 @@ msgstr ""
 "ÅrÃdÅo danych \"%s\" nie posiada mechanizmu kolekcji do tworzenia zdalnych "
 "zasobÃw"
 
-#: ../libebackend/e-server-side-source.c:987 ../libedataserver/e-source.c:1201
+#: ../libebackend/e-server-side-source.c:958 ../libedataserver/e-source.c:1220
 #, c-format
 msgid "Data source '%s' does not support deleting remote resources"
 msgstr "ÅrÃdÅo danych \"%s\" nie obsÅuguje usuwania zdalnych zasobÃw"
 
-#: ../libebackend/e-server-side-source.c:1001
+#: ../libebackend/e-server-side-source.c:972
 #, c-format
 msgid ""
 "Data source '%s' has no collection backend to delete the remote resource"
@@ -4988,13 +5036,13 @@ msgstr ""
 "ÅrÃdÅo danych \"%s\" nie posiada mechanizmu kolekcji do usuwania zdalnych "
 "zasobÃw"
 
-#: ../libebackend/e-server-side-source.c:1336
+#: ../libebackend/e-server-side-source.c:1285
 #, c-format
 msgid "File must have a '.source' extension"
 msgstr "Plik musi mieÄ rozszerzenie \".source\""
 
 #: ../libebackend/e-source-registry-server.c:522
-#: ../libedataserver/e-source-registry.c:1512
+#: ../libedataserver/e-source-registry.c:1535
 msgid "The user declined to authenticate"
 msgstr "UÅytkownik odmÃwiÅ uwierzytelnienia"
 
@@ -5190,17 +5238,17 @@ msgstr "ProszÄ podaÄ hasÅo dla konta \"%s\"."
 msgid "Source file is missing a [%s] group"
 msgstr "Brak grupy [%s] w pliku ÅrÃdÅa"
 
-#: ../libedataserver/e-source.c:919
+#: ../libedataserver/e-source.c:938
 #, c-format
 msgid "Data source '%s' is not removable"
 msgstr "ÅrÃdÅo danych \"%s\" nie jest usuwalne"
 
-#: ../libedataserver/e-source.c:1001
+#: ../libedataserver/e-source.c:1020
 #, c-format
 msgid "Data source '%s' is not writable"
 msgstr "ÅrÃdÅo danych \"%s\" nie jest zapisywalne"
 
-#: ../libedataserver/e-source.c:1382
+#: ../libedataserver/e-source.c:1408
 msgid "Unnamed"
 msgstr "Bez nazwy"
 
@@ -5528,11 +5576,6 @@ msgstr "Wyszukiwanie"
 msgid "Address Book"
 msgstr "KsiÄÅka adresowa"
 
-#: ../libedataserverui/e-name-selector-dialog.c:427
-#: ../modules/google-backend/module-google-backend.c:183
-msgid "Contacts"
-msgstr "Kontakty"
-
 #: ../libedataserverui/e-name-selector-dialog.c:545
 msgid "Select Contacts from Address Book"
 msgstr "WybÃr kontaktÃw z ksiÄÅki adresowej"
@@ -5551,25 +5594,25 @@ msgid "Error loading address book: %s"
 msgstr "BÅÄd podczas wczytywania ksiÄÅki adresowej: %s"
 
 #. To Translators: This would be similiar to "Expand MyList Inline" where MyList is a Contact List
-#: ../libedataserverui/e-name-selector-entry.c:3008
+#: ../libedataserverui/e-name-selector-entry.c:3043
 #, c-format
 msgid "E_xpand %s Inline"
 msgstr "_RozwiÅ %s w wierszu"
 
 #. Copy Contact Item
-#: ../libedataserverui/e-name-selector-entry.c:3024
+#: ../libedataserverui/e-name-selector-entry.c:3059
 #, c-format
 msgid "Cop_y %s"
 msgstr "_Skopiuj %s"
 
 #. Cut Contact Item
-#: ../libedataserverui/e-name-selector-entry.c:3035
+#: ../libedataserverui/e-name-selector-entry.c:3070
 #, c-format
 msgid "C_ut %s"
 msgstr "_Wytnij %s"
 
 #. Edit Contact item
-#: ../libedataserverui/e-name-selector-entry.c:3053
+#: ../libedataserverui/e-name-selector-entry.c:3088
 #, c-format
 msgid "_Edit %s"
 msgstr "_Modyfikuj %s"
@@ -5678,14 +5721,15 @@ msgstr "Oczekiwanie, dopÃki co najmniej jeden klient nie zostanie poÅÄczony"
 msgid "Evolution Source Viewer"
 msgstr "PrzeglÄdarka ÅrÃdÅa Evolution"
 
-#: ../tests/libedataserverui/evolution-source-viewer.c:649
+#. Translators: The name that is displayed in the user interface
+#: ../tests/libedataserverui/evolution-source-viewer.c:650
 msgid "Display Name"
 msgstr "WyÅwietlana nazwa"
 
-#: ../tests/libedataserverui/evolution-source-viewer.c:658
+#: ../tests/libedataserverui/evolution-source-viewer.c:659
 msgid "Flags"
 msgstr "Flagi"
 
-#: ../tests/libedataserverui/evolution-source-viewer.c:710
+#: ../tests/libedataserverui/evolution-source-viewer.c:711
 msgid "Identity"
 msgstr "ToÅsamoÅÄ"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]