=?utf-8?q?=5Bbrasero/gnome-3-6=5D_Updated_Norwegian_bokm=C3=A5l_translati?= =?utf-8?b?b24u?=commit db3d503bf673c0a94ebee21d30c48263080c26ca
Author: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>
Date:   Fri Oct 12 00:20:57 2012 +0200

    Updated Norwegian bokmÃl translation.

 po/nb.po |  280 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 140 insertions(+), 140 deletions(-)
---
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index d3e9a6f..779ec22 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: brasero 3.5.x\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-06-04 19:25+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-10-12 00:20+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-06-04 19:26+0200\n"
 "Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\n"
 "Language-Team: Norwegian bokmÃl <i18n-nb lister ping uio no>\n"
@@ -364,7 +364,7 @@ msgstr "Ikke nok plass tilgjengelig pà platen"
 #. Translators: %s is the name of a missing application
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:1708
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:1180
-#: ../src/brasero-project.c:1383
+#: ../src/brasero-project.c:1385
 #, c-format
 msgid "%s (application)"
 msgstr "%s (program)"
@@ -372,7 +372,7 @@ msgstr "%s (program)"
 #. Translators: %s is the name of a missing library
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:1714
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:1186
-#: ../src/brasero-project.c:1389
+#: ../src/brasero-project.c:1391
 #, c-format
 msgid "%s (library)"
 msgstr "%s (bibliotek)"
@@ -380,7 +380,7 @@ msgstr "%s (bibliotek)"
 #. Translators: %s is the name of a missing GStreamer plugin
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:1719
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:1191
-#: ../src/brasero-project.c:1394
+#: ../src/brasero-project.c:1396
 #, c-format
 msgid "%s (GStreamer plugin)"
 msgstr "%s (GStreamer-tillegg)"
@@ -677,7 +677,7 @@ msgstr ""
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:611
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:2169
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:2183
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:450 ../src/brasero-project.c:993
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:450 ../src/brasero-project.c:995
 msgid "Please insert a writable CD or DVD."
 msgstr "Vennligst sett inn en skrivbar CD eller DVD."
 
@@ -1030,14 +1030,14 @@ msgstr "F_ortsett skriving"
 msgid "_Cancel Burning"
 msgstr "_Avbryt skriving"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:228 ../src/brasero-project.c:1018
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:228 ../src/brasero-project.c:1020
 msgid ""
 "Please insert a writable CD or DVD if you don't want to write to an image "
 "file."
 msgstr ""
 "Sett inn skrivbar CD eller DVD hvis du ikke vil skrive til en avtrykksfil."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:302 ../src/brasero-project.c:1593
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:302 ../src/brasero-project.c:1595
 msgid "Create _Image"
 msgstr "Lag avtr_ykk"
 
@@ -1051,15 +1051,15 @@ msgid "Make _Several Copies"
 msgstr "Lag flere _kopier"
 
 #. Translators: This is a verb, an action
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:314 ../src/brasero-project.c:1522
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:314 ../src/brasero-project.c:1524
 msgid "_Burn"
 msgstr "_Skriv"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:317 ../src/brasero-project.c:1519
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:317 ../src/brasero-project.c:1521
 msgid "Burn _Several Copies"
 msgstr "Skriv _flere kopier"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:426 ../src/brasero-project.c:947
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:426 ../src/brasero-project.c:949
 msgid "Would you like to burn the selection of files across several media?"
 msgstr "Vil du skrive filutvalget til over flere medier?"
 
@@ -1069,24 +1069,24 @@ msgid "The data size is too large for the disc even with the overburn option."
 msgstr ""
 "DatastÃrrelsen er for stor for platen selv med alternativ for overbrenning."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:432 ../src/brasero-project.c:952
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:432 ../src/brasero-project.c:954
 msgid "_Burn Several Discs"
 msgstr "Skriv _flere plater"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:434 ../src/brasero-project.c:954
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:434 ../src/brasero-project.c:956
 msgid "Burn the selection of files across several media"
 msgstr "Skriv filutvalget over flere medier"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:443 ../src/brasero-project.c:963
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:443 ../src/brasero-project.c:965
 msgid "Please choose another CD or DVD or insert a new one."
 msgstr "Vennligst velg en annen CD eller DVD eller sett inn en ny."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:457 ../src/brasero-project.c:1008
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:457 ../src/brasero-project.c:1010
 msgid "No track information (artist, title, ...) will be written to the disc."
 msgstr ""
 "Ingen informasjon om spor vil bli skrevet til platen (artist, tittel, â)."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:458 ../src/brasero-project.c:1009
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:458 ../src/brasero-project.c:1011
 msgid "This is not supported by the current active burning backend."
 msgstr "Dette er ikke stÃttet av aktiv skrivemotor."
 
@@ -1099,7 +1099,7 @@ msgstr "Legg til filer."
 #: ../libbrasero-burn/brasero-track-data.c:672
 #: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:2432
 #: ../libbrasero-burn/brasero-track-stream.c:402
-#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:240 ../src/brasero-project.c:1275
+#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:240 ../src/brasero-project.c:1277
 #, c-format
 msgid "There are no files to write to disc"
 msgstr "Ingen filer à skrive til platen"
@@ -1108,7 +1108,7 @@ msgstr "Ingen filer à skrive til platen"
 msgid "Please add songs."
 msgstr "Legg til sanger."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:477 ../src/brasero-project.c:1266
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:477 ../src/brasero-project.c:1268
 msgid "There are no songs to write to disc"
 msgstr "Ingen sanger à skrive til platen"
 
@@ -1150,15 +1150,15 @@ msgstr "Sett inn en plate som ikke er kopibeskyttet."
 
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:526
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:1228
-#: ../src/brasero-project.c:1443
+#: ../src/brasero-project.c:1445
 msgid "All required applications and libraries are not installed."
 msgstr "Du har ikke alle nÃdvendige programmer og biblioteker installert."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:533 ../src/brasero-project.c:1001
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:533 ../src/brasero-project.c:1003
 msgid "Please replace the disc with a supported CD or DVD."
 msgstr "Erstatt platen med en CD eller DVD som er stÃttet."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:542 ../src/brasero-project.c:974
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:542 ../src/brasero-project.c:976
 msgid "Would you like to burn beyond the disc's reported capacity?"
 msgstr "Vil du skrive utover platens oppgitte kapasitet?"
 
@@ -1176,11 +1176,11 @@ msgstr ""
 "overbrenning.\n"
 "MERK: Dette valget kan forÃrsake feil."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:550 ../src/brasero-project.c:981
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:550 ../src/brasero-project.c:983
 msgid "_Overburn"
 msgstr "_Overbrenn"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:552 ../src/brasero-project.c:983
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:552 ../src/brasero-project.c:985
 msgid "Burn beyond the disc's reported capacity"
 msgstr "Skriv utover oppgitt kapasitet for platen"
 
@@ -1206,7 +1206,7 @@ msgstr "Velg en plate à skrive til"
 msgid "Disc Burning Setup"
 msgstr "Oppsett av skriving av plate"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:757 ../src/brasero-project.c:1542
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:757 ../src/brasero-project.c:1544
 msgid "Video Options"
 msgstr "Alternativer for video"
 
@@ -1255,7 +1255,7 @@ msgid "Select disc to copy"
 msgstr "Velg plate som skal kopieres"
 
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:1222
-#: ../src/brasero-project.c:1437
+#: ../src/brasero-project.c:1439
 msgid "Please install the following manually and try again:"
 msgstr "Vennligst installer fÃlgende manuelt og prÃv igjen:"
 
@@ -1274,7 +1274,7 @@ msgstr "Ukjent sang"
 #. Translators: %s is the name of the artist
 #. Translators: %s is the name of an artist.
 #: ../libbrasero-burn/brasero-cover.c:146 ../src/brasero-player.c:419
-#: ../src/brasero-song-control.c:271
+#: ../src/brasero-song-control.c:270
 #, c-format
 msgid "by %s"
 msgstr "av %s"
@@ -1489,7 +1489,7 @@ msgid "Cdrdao image"
 msgstr "Cdrdao-avtrykk"
 
 #: ../libbrasero-burn/brasero-medium-properties.c:93
-#: ../src/brasero-project.c:1501
+#: ../src/brasero-project.c:1503
 #, c-format
 msgid "Properties of %s"
 msgstr "Egenskaper for %s"
@@ -1579,7 +1579,7 @@ msgstr "Velg plateavtrykk"
 
 #: ../libbrasero-burn/brasero-src-image.c:444
 #: ../nautilus/nautilus-burn-bar.c:236 ../src/brasero-file-chooser.c:350
-#: ../src/brasero-project.c:2221 ../src/brasero-project-name.c:162
+#: ../src/brasero-project.c:2225 ../src/brasero-project-name.c:162
 msgid "All files"
 msgstr "Alle filer"
 
@@ -1701,7 +1701,7 @@ msgstr "Sjekk av filintegritet kunne ikke utfÃres."
 
 #: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:166 ../src/brasero-data-disc.c:214
 #: ../src/brasero-eject-dialog.c:100 ../src/brasero-playlist.c:393
-#: ../src/brasero-project.c:2621
+#: ../src/brasero-project.c:2625
 msgid "An unknown error occurred"
 msgstr "En ukjent feil oppsto"
 
@@ -2050,7 +2050,7 @@ msgstr "Ingen sti oppgitt for skriving av avtrykket"
 #. Translators: the %s is the error message from errno
 #: ../libbrasero-burn/burn-job.c:768 ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:710
 #: ../plugins/libburnia/burn-libburn.c:717
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:826
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:790
 #, c-format
 msgid "An internal error occurred (%s)"
 msgstr "En intern feil oppsto (%s)"
@@ -2539,7 +2539,7 @@ msgstr "FORSIDE"
 msgid "The image could not be loaded."
 msgstr "Bildet kunne ikke lastes."
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-metadata.c:1135 ../src/brasero-audio-disc.c:643
+#: ../libbrasero-utils/brasero-metadata.c:1122 ../src/brasero-audio-disc.c:643
 #, c-format
 msgid "\"%s\" could not be handled by GStreamer."
 msgstr "Â%s kunne ikke hÃndteres av GStreamer."
@@ -2547,43 +2547,43 @@ msgstr "Â%s kunne ikke hÃndteres av GStreamer."
 #. Translators: %s is the name of the object (as in
 #. * GObject) from the Gstreamer library that could
 #. * not be created
+#: ../libbrasero-utils/brasero-metadata.c:1194
 #: ../libbrasero-utils/brasero-metadata.c:1207
 #: ../libbrasero-utils/brasero-metadata.c:1220
-#: ../libbrasero-utils/brasero-metadata.c:1233
-#: ../libbrasero-utils/brasero-metadata.c:1375
-#: ../libbrasero-utils/brasero-metadata.c:1746
-#: ../libbrasero-utils/brasero-metadata.c:1761
-#: ../libbrasero-utils/brasero-metadata.c:1770
+#: ../libbrasero-utils/brasero-metadata.c:1362
+#: ../libbrasero-utils/brasero-metadata.c:1734
+#: ../libbrasero-utils/brasero-metadata.c:1749
+#: ../libbrasero-utils/brasero-metadata.c:1758
 #: ../plugins/transcode/burn-normalize.c:172
 #: ../plugins/transcode/burn-normalize.c:187
 #: ../plugins/transcode/burn-normalize.c:209
 #: ../plugins/transcode/burn-normalize.c:221
 #: ../plugins/transcode/burn-normalize.c:238
 #: ../plugins/transcode/burn-normalize.c:335
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:294
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:306
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:456
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:509
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:543
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:590
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:292
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:304
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:426
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:479
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:513
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:556
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:577
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:589
 #: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:611
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:623
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:648
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:309 ../plugins/transcode/burn-vob.c:329
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:344 ../plugins/transcode/burn-vob.c:356
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:373 ../plugins/transcode/burn-vob.c:431
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:448 ../plugins/transcode/burn-vob.c:460
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:472 ../plugins/transcode/burn-vob.c:484
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:501 ../plugins/transcode/burn-vob.c:592
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:609 ../plugins/transcode/burn-vob.c:621
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:633 ../plugins/transcode/burn-vob.c:655
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:672 ../plugins/transcode/burn-vob.c:718
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:795 ../plugins/transcode/burn-vob.c:812
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:827 ../plugins/transcode/burn-vob.c:839
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:850 ../plugins/transcode/burn-vob.c:861
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1036 ../plugins/transcode/burn-vob.c:1100
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1117 ../plugins/transcode/burn-vob.c:1138
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1165
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:308 ../plugins/transcode/burn-vob.c:328
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:343 ../plugins/transcode/burn-vob.c:355
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:372 ../plugins/transcode/burn-vob.c:428
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:445 ../plugins/transcode/burn-vob.c:457
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:469 ../plugins/transcode/burn-vob.c:481
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:498 ../plugins/transcode/burn-vob.c:582
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:599 ../plugins/transcode/burn-vob.c:611
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:623 ../plugins/transcode/burn-vob.c:642
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:659 ../plugins/transcode/burn-vob.c:705
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:782 ../plugins/transcode/burn-vob.c:799
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:814 ../plugins/transcode/burn-vob.c:826
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:837 ../plugins/transcode/burn-vob.c:848
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1023 ../plugins/transcode/burn-vob.c:1087
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1104 ../plugins/transcode/burn-vob.c:1125
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1152
 #, c-format
 msgid "%s element could not be created"
 msgstr "Klarte ikke à lage element %s"
@@ -2607,7 +2607,7 @@ msgstr "Middels ikon"
 
 #. Translators: this is an image, a picture, not a "Disc Image"
 #: ../nautilus/nautilus-burn-bar.c:242 ../src/brasero-file-chooser.c:375
-#: ../src/brasero-project.c:2246 ../src/brasero-project-name.c:168
+#: ../src/brasero-project.c:2250 ../src/brasero-project-name.c:168
 msgctxt "picture"
 msgid "Image files"
 msgstr "Bildefiler"
@@ -3139,16 +3139,16 @@ msgstr "Lar deg skrive filer som er lagt til i ÂCD/DVD mappen i Nautilus"
 #. * too technical and should be removed?
 #: ../plugins/transcode/burn-normalize.c:199
 #: ../plugins/transcode/burn-normalize.c:260
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:318
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:356
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:553
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:663
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:694
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:715
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:189 ../plugins/transcode/burn-vob.c:395
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:555 ../plugins/transcode/burn-vob.c:688
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1052 ../plugins/transcode/burn-vob.c:1128
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1179
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:316
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:354
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:523
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:626
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:657
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:679
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:189 ../plugins/transcode/burn-vob.c:392
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:545 ../plugins/transcode/burn-vob.c:675
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1039 ../plugins/transcode/burn-vob.c:1115
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1166
 #, c-format
 msgid "Impossible to link plugin pads"
 msgstr "Kan ikke lenke til rampe for tillegg"
@@ -3157,44 +3157,44 @@ msgstr "Kan ikke lenke til rampe for tillegg"
 msgid "Normalizing tracks"
 msgstr "Normaliserer spor"
 
-#: ../plugins/transcode/burn-normalize.c:644
+#: ../plugins/transcode/burn-normalize.c:643
 msgid "Normalization"
 msgstr "Normalisering"
 
-#: ../plugins/transcode/burn-normalize.c:645
+#: ../plugins/transcode/burn-normalize.c:644
 msgid "Sets consistent sound levels between tracks"
 msgstr "Setter konsistente lydnivÃer mellom spor"
 
 #. Translators: %s is the string error from errno
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:1086
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:1274
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:1050
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:1238
 #, c-format
 msgid "Error while padding file (%s)"
 msgstr "Feil under utfylling av fil (%s)"
 
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:1350
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:1313
 msgid "Error while getting duration"
 msgstr "Feil under henting av varighet"
 
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:1499
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:1462
 #, c-format
 msgid "Analysing \"%s\""
 msgstr "Analyserer Â%sÂ"
 
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:1536
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:1499
 #, c-format
 msgid "Transcoding \"%s\""
 msgstr "Transkoder Â%sÂ"
 
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:1773
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:1736
 msgid "Converts any song file into a format suitable for audio CDs"
 msgstr "Konverterer alle sanger til format som passer for lyd-CDer"
 
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1264
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1251
 msgid "Converting video file to MPEG2"
 msgstr "Konverterer videofilen til MPEG2"
 
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1367
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1353
 msgid "Converts any video file into a format suitable for video DVDs"
 msgstr "Konverterer videofiler til et format som passer for video DVDer"
 
@@ -3279,7 +3279,7 @@ msgid "Error while loading the project"
 msgstr "Feil under lasting av prosjekt"
 
 #: ../src/brasero-app.c:829 ../src/brasero-app.c:858 ../src/brasero-app.c:918
-#: ../src/brasero-project.c:1274
+#: ../src/brasero-project.c:1276
 msgid "Please add files to the project."
 msgstr "Legg til filer i prosjektet."
 
@@ -3373,7 +3373,7 @@ msgid "Edit the track information (start, end, author, etc.)"
 msgstr "Rediger informasjon om spor (start, slutt, forfatter, etc.)"
 
 #: ../src/brasero-audio-disc.c:160 ../src/brasero-data-disc.c:127
-#: ../src/brasero-project.c:200
+#: ../src/brasero-project.c:202
 msgid "Remove the selected files from the project"
 msgstr "Fjern valgte filer fra prosjektet"
 
@@ -3846,11 +3846,11 @@ msgstr "_LÃs ut"
 msgid "Eject Disc"
 msgstr "LÃs ut plate"
 
-#: ../src/brasero-file-chooser.c:357 ../src/brasero-project.c:2226
+#: ../src/brasero-file-chooser.c:357 ../src/brasero-project.c:2230
 msgid "Audio files"
 msgstr "Lydfiler"
 
-#: ../src/brasero-file-chooser.c:365 ../src/brasero-project.c:2235
+#: ../src/brasero-file-chooser.c:365 ../src/brasero-project.c:2239
 msgid "Movies"
 msgstr "Filmer"
 
@@ -3920,40 +3920,40 @@ msgstr "Filtrer bort _brutte symbolske lenker"
 msgid "Filtering options"
 msgstr "Alternativer for filtrering"
 
-#: ../src/brasero-layout.c:100
+#: ../src/brasero-layout.c:104
 msgid "P_review"
 msgstr "Fo_rhÃndsvis"
 
 #. Translators: this is an image, a picture, not a "Disc Image"
-#: ../src/brasero-layout.c:102
+#: ../src/brasero-layout.c:106
 msgid "Display video, audio and image preview"
 msgstr "ForhÃndsvisning av video, lyd og bilde"
 
-#: ../src/brasero-layout.c:106
+#: ../src/brasero-layout.c:110
 msgid "_Show Side Panel"
 msgstr "Vi_s sidepanel"
 
-#: ../src/brasero-layout.c:107
+#: ../src/brasero-layout.c:111
 msgid "Show a side pane along the project"
 msgstr "Vis en sidelinje sammen med prosjektet"
 
-#: ../src/brasero-layout.c:121
+#: ../src/brasero-layout.c:125
 msgid "_Horizontal Layout"
 msgstr "_Horisontal plassering"
 
-#: ../src/brasero-layout.c:122
+#: ../src/brasero-layout.c:126
 msgid "Set a horizontal layout"
 msgstr "Sett en horisontal utforming"
 
-#: ../src/brasero-layout.c:124
+#: ../src/brasero-layout.c:128
 msgid "_Vertical Layout"
 msgstr "_Vertikal utforming"
 
-#: ../src/brasero-layout.c:125
+#: ../src/brasero-layout.c:129
 msgid "Set a vertical layout"
 msgstr "Sett en vertikal utforming"
 
-#: ../src/brasero-layout.c:1183
+#: ../src/brasero-layout.c:1193
 msgid "Click to close the side pane"
 msgstr "Klikk for à lukke sidelinjen"
 
@@ -4092,48 +4092,48 @@ msgstr "Alternativer for tillegg %s"
 msgid "Brasero Plugins"
 msgstr "Brasero-tillegg"
 
-#: ../src/brasero-project.c:194
+#: ../src/brasero-project.c:196
 msgid "Save current project"
 msgstr "Lagre aktivt prosjekt"
 
-#: ../src/brasero-project.c:195
+#: ../src/brasero-project.c:197
 msgid "Save _Asâ"
 msgstr "L_agre som â"
 
-#: ../src/brasero-project.c:196
+#: ../src/brasero-project.c:198
 msgid "Save current project to a different location"
 msgstr "Lagre aktivt prosjekt til en ny adresse"
 
-#: ../src/brasero-project.c:197
+#: ../src/brasero-project.c:199
 msgid "_Add Files"
 msgstr "L_egg til filer"
 
-#: ../src/brasero-project.c:198
+#: ../src/brasero-project.c:200
 msgid "Add files to the project"
 msgstr "Legg til filer i prosjektet"
 
-#: ../src/brasero-project.c:199
+#: ../src/brasero-project.c:201
 msgid "_Remove Files"
 msgstr "Fje_rn filer"
 
 #. Translators: "empty" is a verb here
-#: ../src/brasero-project.c:202 ../src/brasero-project.c:2308
+#: ../src/brasero-project.c:204 ../src/brasero-project.c:2312
 msgid "E_mpty Project"
 msgstr "To_mt prosjekt"
 
-#: ../src/brasero-project.c:203
+#: ../src/brasero-project.c:205
 msgid "Remove all files from the project"
 msgstr "Fjern alle filer fra prosjektet"
 
-#: ../src/brasero-project.c:204 ../src/brasero-project.c:1084
+#: ../src/brasero-project.c:206 ../src/brasero-project.c:1086
 msgid "_Burnâ"
 msgstr "_Skriv â"
 
-#: ../src/brasero-project.c:205
+#: ../src/brasero-project.c:207
 msgid "Burn the disc"
 msgstr "Skriv platen"
 
-#: ../src/brasero-project.c:693
+#: ../src/brasero-project.c:695
 msgid ""
 "To add files to this project click the \"Add\" button or drag files to this "
 "area"
@@ -4141,22 +4141,22 @@ msgstr ""
 "Klikk pà ÂLegg tilÂ-knappen eller dra filer til dette omrÃdet for à legge "
 "til filer i prosjektet"
 
-#: ../src/brasero-project.c:695
+#: ../src/brasero-project.c:697
 msgid ""
 "To remove files select them then click on the \"Remove\" button or press "
 "\"Delete\" key"
 msgstr "Velg filer og klikk pà ÂFjernÂ-knappen eller trykk pà ÂDeleteÂ-tasten"
 
-#: ../src/brasero-project.c:802
+#: ../src/brasero-project.c:804
 #, c-format
 msgid "Estimated project size: %s"
 msgstr "Estimert prosjektstÃrrelse: %s"
 
-#: ../src/brasero-project.c:948 ../src/brasero-project.c:964
+#: ../src/brasero-project.c:950 ../src/brasero-project.c:966
 msgid "The project is too large for the disc even with the overburn option."
 msgstr "Prosjektet er for stort for platen selv med overburn-alternativet."
 
-#: ../src/brasero-project.c:975
+#: ../src/brasero-project.c:977
 msgid ""
 "The project is too large for the disc and you must remove files from it.\n"
 "You may want to use this option if you're using 90 or 100 min CD-R(W) which "
@@ -4169,59 +4169,59 @@ msgstr ""
 "flagget for overbrenning.\n"
 "Merk: Dette alternativet kan medfÃre feil."
 
-#: ../src/brasero-project.c:1096
+#: ../src/brasero-project.c:1098
 msgid "Start to burn the contents of the selection"
 msgstr "Start skriving av innholdet i utvalget"
 
-#: ../src/brasero-project.c:1265
+#: ../src/brasero-project.c:1267
 msgid "Please add songs to the project."
 msgstr "Legg til sanger i prosjektet."
 
-#: ../src/brasero-project.c:1902 ../src/brasero-project.c:1937
+#: ../src/brasero-project.c:1904 ../src/brasero-project.c:1939
 msgid "Do you really want to create a new project and discard the current one?"
 msgstr "Vil du virkelig lage et nytt prosjekt og forkaste det nÃvÃrende?"
 
-#: ../src/brasero-project.c:1907
+#: ../src/brasero-project.c:1909
 msgid "If you choose to create a new empty project, all changes will be lost."
 msgstr ""
 "Hvis du velger à lage et nytt tomt prosjekt vil alle endringer gà tapt."
 
-#: ../src/brasero-project.c:1910
+#: ../src/brasero-project.c:1912
 msgid "_Discard Changes"
 msgstr "_Forkast endringer"
 
-#: ../src/brasero-project.c:1918
+#: ../src/brasero-project.c:1920
 msgid "Do you want to discard the file selection or add it to the new project?"
 msgstr "Vil du forkaste filutvalget eller legge det til i et nytt prosjekt?"
 
-#: ../src/brasero-project.c:1923 ../src/brasero-project.c:1942
+#: ../src/brasero-project.c:1925 ../src/brasero-project.c:1944
 msgid ""
 "If you choose to create a new empty project, the file selection will be "
 "discarded."
 msgstr ""
 "Hvis du velger à lage et nytt tomt prosjekt vil filutvalget bli forkastet."
 
-#: ../src/brasero-project.c:1925
+#: ../src/brasero-project.c:1927
 msgid "_Discard File Selection"
 msgstr "_Forkast filutvalg"
 
-#: ../src/brasero-project.c:1929
+#: ../src/brasero-project.c:1931
 msgid "_Keep File Selection"
 msgstr "_Behold filutvalg"
 
-#: ../src/brasero-project.c:1944
+#: ../src/brasero-project.c:1946
 msgid "_Discard Project"
 msgstr "For_kast prosjekt"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2184
+#: ../src/brasero-project.c:2188
 msgid "Select Files"
 msgstr "Velg filer"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2297
+#: ../src/brasero-project.c:2301
 msgid "Do you really want to empty the current project?"
 msgstr "Vil du virkelig tÃmme nÃvÃrende prosjekt?"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2302
+#: ../src/brasero-project.c:2306
 msgid ""
 "Emptying a project will remove all files already added. All the work will be "
 "lost. Note that files will not be deleted from their own location, just no "
@@ -4231,78 +4231,78 @@ msgstr ""
 "til. Alt arbeid vil gà tapt. Merk at filene ikke vil bli slettet fra "
 "opprinnelig lokasjon. De vil bare ikke vises her lenger."
 
-#: ../src/brasero-project.c:2364
+#: ../src/brasero-project.c:2368
 msgid "_Save"
 msgstr "_Lagre"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2375
+#: ../src/brasero-project.c:2379
 msgid "_Add"
 msgstr "Le_gg til"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2380 ../src/brasero-split-dialog.c:1249
+#: ../src/brasero-project.c:2384 ../src/brasero-split-dialog.c:1249
 msgid "_Remove"
 msgstr "Fje_rn"
 
 #. Translators: %s is the name of the project
-#: ../src/brasero-project.c:2444
+#: ../src/brasero-project.c:2448
 #, c-format
 msgid "Brasero â %s (Data Disc)"
 msgstr "Brasero - %s (dataplate)"
 
 #. Translators: %s is the name of the project
-#: ../src/brasero-project.c:2447
+#: ../src/brasero-project.c:2451
 #, c-format
 msgid "Brasero â %s (Audio Disc)"
 msgstr "Brasero - %s (lydplate)"
 
 #. Translators: %s is the name of the project
-#: ../src/brasero-project.c:2450
+#: ../src/brasero-project.c:2454
 #, c-format
 msgid "Brasero â %s (Video Disc)"
 msgstr "Brasero - %s (videoplate)"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2620 ../src/brasero-project.c:2923
+#: ../src/brasero-project.c:2624 ../src/brasero-project.c:2927
 msgid "Your project has not been saved."
 msgstr "Prosjektet er ikke lagret."
 
-#: ../src/brasero-project.c:2634
+#: ../src/brasero-project.c:2638
 msgid "Save the changes of current project before closing?"
 msgstr "Lagre endringene i dette prosjektet fÃr det lukkes?"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2639 ../src/brasero-project.c:2928
+#: ../src/brasero-project.c:2643 ../src/brasero-project.c:2932
 msgid "If you don't save, changes will be permanently lost."
 msgstr "Hvis du ikke lagrer vil endringene gà tapt."
 
-#: ../src/brasero-project.c:2643 ../src/brasero-project.c:2649
-#: ../src/brasero-project.c:2931
+#: ../src/brasero-project.c:2647 ../src/brasero-project.c:2653
+#: ../src/brasero-project.c:2935
 msgid "Cl_ose Without Saving"
 msgstr "L_ukk uten à lagre"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2731
+#: ../src/brasero-project.c:2735
 msgid "Save Current Project"
 msgstr "Lagre aktivt prosjekt"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2749
+#: ../src/brasero-project.c:2753
 msgid "Save project as a Brasero audio project"
 msgstr "Lagre prosjekt som et Brasero-lydprosjekt"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2750
+#: ../src/brasero-project.c:2754
 msgid "Save project as a plain text list"
 msgstr "Lagre prosjektet som en vanlig tekstliste"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2754
+#: ../src/brasero-project.c:2758
 msgid "Save project as a PLS playlist"
 msgstr "Lagre prosjekt som en PLS-spilleliste"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2755
+#: ../src/brasero-project.c:2759
 msgid "Save project as an M3U playlist"
 msgstr "Lagre prosjekt som en M3U-spilleliste"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2756
+#: ../src/brasero-project.c:2760
 msgid "Save project as an XSPF playlist"
 msgstr "Lagre prosjekt som en XSPF-spilleliste"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2757
+#: ../src/brasero-project.c:2761
 msgid "Save project as an iriver playlist"
 msgstr "Lagre prosjekt som en iriver-spilleliste"
 
@@ -4628,11 +4628,11 @@ msgstr "{antall}"
 msgid "%s / %s"
 msgstr "%s / %s"
 
-#: ../src/brasero-song-control.c:528
+#: ../src/brasero-song-control.c:527
 msgid "No file"
 msgstr "Ingen fil"
 
-#: ../src/brasero-song-control.c:563
+#: ../src/brasero-song-control.c:562
 msgid "Start and stop playing"
 msgstr "Start og stopp avspilling"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]