[accerciser/gnome-3-6] Updated Greek help translationcommit 5700810b785e73c6c538c8de813a49a0c79e646d
Author: Tom Tryfonidis <tomtryf gmail com>
Date:   Sun Oct 7 17:56:40 2012 +0300

    Updated Greek help translation

 help/el/el.po |  224 +++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------
 1 files changed, 137 insertions(+), 87 deletions(-)
---
diff --git a/help/el/el.po b/help/el/el.po
index 8992237..0845a48 100644
--- a/help/el/el.po
+++ b/help/el/el.po
@@ -3,7 +3,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Accerciser\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-09-23 18:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-24 15:52+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-07 17:54+0200\n"
 "Last-Translator: Tom Tryfonidis <tomtryf gmail com>\n"
 "Language-Team: Greek <team gnome gr>\n"
 "Language: el\n"
@@ -160,10 +160,9 @@ msgid ""
 "\">Application Tree View</link>, the API Browser Plugin shows its "
 "implemented AT-SPI interfaces along with its methods and properties."
 msgstr ""
-"ÎÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÏÎÏÎÏÏ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏ ÏÏÏÏÎÏÎÎÏ ÏÏÎ <link xref="
-"\"desktop_tree_view\">ÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎ</link>, Î ÏÎÏÎÎÎÎÏÎÏ API "
-"ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÏÎÏ AT-SPI ÎÎÎÎ ÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÏ ÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏÎÏ "
-"ÏÎÏÏ."
+"ÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÏÎÏÎÏÏ ÎÏÎÏÎÎÏ ÏÏÏÏÎÏÎÎÏ ÏÏÎ <link xref=\"desktop_tree_view"
+"\">ÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎ</link>, Î ÏÎÏÎÎÎÎÏÎÏ API ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎÎ ÏÎÎÏ ÏÎÏ "
+"ÎÎÎÏÎÏÎÏ AT-SPI ÎÎÎÎ ÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÏ ÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏÎÏ ÏÎÏÏ."
 
 #: C/api_browser_plugin.page:33(figure/desc)
 #: C/api_browser_plugin.page:38(media/p)
@@ -187,8 +186,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÏÎ API, ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏ ÏÏÏÏÎÏÎÎÏ ÎÏÏ ÏÎ "
 "ÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎ. ÎÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏ ÏÏÏÏÎÏÎÎÏ "
-"ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ, ÏÏÏÎ ÎÎ ÎÎÏÏÎ ÏÎÎÎÏÏÎÏ ÎÎ ÎÏÎÎ "
-"ÏÏÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏ ÏÏÏÏÎÏÎÎÏ ÎÏÎÎ ÎÏÏÏ ÏÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎ."
+"ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎÎ Î ÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ, ÏÏÏÎ ÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎÏÏÎÎÏÎ ÎÎ ÏÎ "
+"ÏÏÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏ ÏÏÏÏÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÏÏÏ ÏÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎ."
 
 #: C/api_browser_plugin.page:53(section/p)
 msgid ""
@@ -250,10 +249,10 @@ msgid ""
 "represents each one of them as a hierarchical structure with expanding nodes."
 msgstr ""
 "Î ÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ <app>Accerciser</app> ÏÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎÏ, ÎÎ ÏÎÎÎÎ "
-"ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎ, ÏÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÎ ÏÎÎÏ ÏÎÏ ÏÏÎÏÎÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÎÏ "
+"ÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎ, ÏÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÎ ÏÎÎÏ ÏÎÏ ÏÏÎÏÎÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÎÏ "
 "ÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎÎ ÏÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ. ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏÎ ÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ "
-"ÎÎÎÏÏÎÏ, ÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏ ÏÎÏ <app>Accerciser</app> ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎ AT-"
-"SPI. ÎÏÏÎ Î ÏÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÎÏÎÏÏÎ "
+"ÎÎÎÏÏÎÏ, ÏÎ <app>Accerciser</app> ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎÏÎÏÏÏÎÏÎÏÎ AT-"
+"SPI. ÎÏÏÎ Î ÏÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÎÏÎÏÏÎ "
 "ÎÏÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÏÏÏÎ ÏÏÎÎ X ÎÎÏÏ "
 "ÏÎÏ AT-SPI D-Bus. ÎÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏÎ ÏÎÎÏ ÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ, ÏÎ "
 "<app>Accerciser</app> ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏ ÎÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎ "
@@ -266,9 +265,9 @@ msgid ""
 "each accessible application running on the desktop as a widget hierarchical "
 "structure."
 msgstr ""
-"Î ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ <app>Accerciser</app> ÎÎÏÎÏÏÎÏÏÏÎÏÎÎ ÏÎ "
-"ÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÎ ÎÎÎ "
-"ÎÎÏÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÏÏÏÏÎÏÎÎÏÎ."
+"Î ÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ <app>Accerciser</app> ÎÎÏÎÏÏÎÏÏÏÎÏÎÎ ÏÎ "
+"ÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÏ ÎÎÎ "
+"ÎÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÏÏÏÏÎÏÎÎÏÎ."
 
 #: C/desktop_tree_view.page:49(page/p)
 msgid ""
@@ -278,22 +277,22 @@ msgid ""
 "For each node, <app>Accerciser</app> provides some basic information, such "
 "as its name, role and number of children."
 msgstr ""
-"Î ÏÏÏÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏÎÏÏÎÏÏÏÎÏÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎ "
-"ÏÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎ Î ÎÏÎÏÎÎÎÎ. ÎÏÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎ, ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ "
-"ÎÎÎÏÎ ÏÎÎ ÏÎ ÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÏÎÎÎÏ, ÏÎÏ ÎÏÎÏÏÎÏÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÎÎ "
-"ÏÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ. ÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎ, ÏÎ <app>Accerciser</app> "
-"ÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÎÏ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ, ÏÏÏÏ ÏÎ ÏÎÎÎÎ, ÏÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏ "
-"ÏÏÎ ÏÎÎÎÎÏÎ."
+"Î ÏÏÏÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏÎÏÏÎÏÏÏÎÏÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ "
+"ÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎ Î ÎÏÎÏÎÎÎÎ. ÎÏÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎ, ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎ ÏÎÎ "
+"ÏÎ ÎÏÎÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÏÎÎÎÏ, ÎÏÎÏÏÎÏÎÎÏÎÏ ÏÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏ "
+"ÎÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ. ÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎ, ÏÎ <app>Accerciser</app> ÏÎÏÎÏÎÎ "
+"ÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÎÏ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ, ÏÏÏÏ ÏÎ ÏÎÎÎÎ, ÏÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏ ÏÏÎ "
+"ÎÏÎÎÏÏÎÎÏÎ."
 
 #: C/desktop_tree_view.page:56(note/p)
 msgid "Be aware that nodes with many children take a long time to expand."
 msgstr ""
-"ÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÏÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÏÎÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÏÎ ÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎ ÎÎ "
-"ÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ."
+"ÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÏÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÏÎÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÏÎ ÎÏÎÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎ "
+"ÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ."
 
 #: C/desktop_tree_view.page:62(section/title)
 msgid "Bookmarking items in the Application Tree View"
-msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎ"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎ"
 
 #: C/desktop_tree_view.page:63(section/p)
 msgid ""
@@ -303,12 +302,11 @@ msgid ""
 "and do <guiseq><gui>Bookmarks</gui><gui>Add Bookmark</gui></guiseq> or press "
 "<key>Ctrl</key>+<key>d</key>."
 msgstr ""
-"ÎÎ Accerciser ÎÏÎÏÏÎÏÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÎ "
-"ÎÎÎÏÎÏÎ. ÎÏÏÏ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎ Î ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ, ÎÎÎ "
-"ÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏ. ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎ "
-"ÏÏÎÏÎÏÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ, ÏÎÏÎÏÏÎ <guiseq><gui>ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏ</"
-"gui><gui>ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎ</gui></guiseq> Î ÏÎÏÎÏÏÎ <key>Ctrl</key>"
-"+<key>d</key>."
+"ÎÎ Accerciser ÎÏÎÏÏÎÏÎÎ ÏÎ ÏÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÎ "
+"ÎÎÎÏÎÏÎ. ÎÏÏÏ ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎ Î ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ, ÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎ "
+"ÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏ. ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÏÏÎÏÎÏÏÎ "
+"ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ, ÏÎÏÎÏÏÎ <guiseq><gui>ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏ</gui><gui>ÎÏÎÏÎÎÎÎ "
+"ÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎ</gui></guiseq> Î ÏÎÏÎÏÏÎ <key>Ctrl</key>+<key>d</key>."
 
 #: C/desktop_tree_view.page:68(section/p)
 msgid ""
@@ -319,8 +317,8 @@ msgid ""
 "correct. Bookmarks could be managed by accessing the bookmark editing dialog "
 "through <guiseq><gui>Bookmarks</gui><gui>Edit Bookmarks</gui></guiseq>."
 msgstr ""
-"ÎÎ ÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÏÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎ Accerciser ÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏ ÎÎÎ ÏÎÎÎÎ "
-"ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎ \"ÎÎÎÎÏÎÏÎ\" ÏÏÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ "
+"ÎÎ ÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎ ÏÏÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎ Accerciser ÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏ ÎÎÎ "
+"ÏÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎ \"ÎÎÎÎÏÎÏÎ\" ÏÏÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ "
 "ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ. ÎÏÎÎ Î ÎÎ ÎÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÎ "
 "ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÎÎ ÏÎÏÎ (Ï.Ï. ÏÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎÎÎÏÎÎ ÏÏÏÏÎÏ ÏÎÎÎÏÎÎÏ) ÏÏÏÎ ÏÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎ "
 "ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÏÏÏ. "
@@ -456,6 +454,14 @@ msgid ""
 "select it in the Application Tree View and click the Source radio button "
 "<cmd>Selected accessible</cmd>."
 msgstr ""
+"ÎÎÎÏ ÎÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÏÎ ÏÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÏÏÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÏ "
+"ÏÎÎ ÏÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏÏÎÏ. ÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎ Î ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÏÎÎÎÏ <cmd>ÎÎÎ</"
+"cmd>, ÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÏÏ ÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎ AT-SPI ÏÏÎ "
+"ÎÏÎÏÎÎÎÏÎ. ÎÎ ÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ, ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÏÏ ÏÎ "
+"ÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÏÎÏÎ <cmd>ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ "
+"ÎÏÎÏÎÎÎÎ</cmd>. ÎÎÏÎÎÎÎÏÏ, ÎÎ ÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÎÏÏ ÎÏÎÏÎÎÏ "
+"ÏÏÏÏÎÏÎÎÏ, ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÏÏ ÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÏÎ "
+"ÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÎÎÎÏ <cmd>ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÏÏ</cmd>."
 
 #: C/event_monitor_plugin.page:116(section/p)
 msgid ""
@@ -605,7 +611,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "ÎÎÏÎ ÎÏÏ ÎÏÏÏ, ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎ <app>Accerciser</app> ÎÎÎ ÎÎ "
 "ÎÏÎÎÎÏÏÎÏÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎÏÎÎÏÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÎ "
-"ÏÎÏ <link xref=\"desktop_tree_view\">ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎÏÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎ</link>. "
+"ÏÎÏ <link xref=\"desktop_tree_view\">ÎÎÎÎÏÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎ</link>. "
 "ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏÏÎ ÏÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÏÏ ÏÎ "
 "ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÏÎÏ <app>Accerciser</app>."
 
@@ -667,7 +673,7 @@ msgid ""
 "Viewport plugins - The majority of <app>Accerciser</app> default plugins. "
 "They provide a custom graphical interface in a tab."
 msgstr ""
-"ÎÏÏÏÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏ - Î ÏÎÎÎÎÎÏÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎÎÏÏÎ ÏÎÏ "
+"ÎÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏ - ÎÎÎÎÎ Î ÏÎÎÎÎÎÏÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎÎÏÏÎ ÏÎÏ "
 "<app>Accerciser</app>. ÎÏÎÏÏÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎ "
 "ÎÎÏÏÎÎÎ."
 
@@ -770,6 +776,10 @@ msgid ""
 "description, a desired method to call, a key symbol of keypress, and a key "
 "modifier mask."
 msgstr ""
+"ÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏÏÎ ÏÏÎ Î ÎÎÏÎÎÎÎÏÎ <cmd>global_hotkeys</cmd> ÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎÏÎ ÎÏÏ "
+"ÎÎÏÏÎÏ. ÎÎÎÎ ÏÎÎÏÎ ÎÎÏÎÏÏÎÎÏÎÎ ÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎÏÏÎÏ, "
+"ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÏÏ ÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÎÎÏ, ÏÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏ, "
+"ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎ ÏÎÏÎÎÎ ÏÎÏ ÏÎÎÎÏÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏ."
 
 #: C/howto_write_a_plugin.page:100(section/p)
 msgid ""
@@ -801,6 +811,8 @@ msgid ""
 "In the hotkey action callback, we update the application wide node with the "
 "last focused accessible item, if we have recorded it:"
 msgstr ""
+"ÎÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÎÏÏÎÎÏÏÎÏ, ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎ ÏÎÏ "
+"ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎ ÏÎ ÏÎÎÎÏÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÏÏ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ, ÎÏÏÏÎ ÎÏÎÏÎÎ:"
 
 #: C/howto_write_a_plugin.page:113(section/code)
 #, no-wrap
@@ -856,7 +868,7 @@ msgstr ""
 #: C/howto_write_a_plugin.page:134(section/p)
 msgid "Then we add a class definition, with a plugin name and description:"
 msgstr ""
-"ÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏÎ ÎÏÎÏÎÎÏ, ÎÎ ÏÎ ÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎ:"
+"ÎÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏÎ, ÎÎ ÏÎ ÏÎÎÎÎ ÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎ:"
 
 #: C/howto_write_a_plugin.page:137(section/code)
 #, no-wrap
@@ -913,7 +925,7 @@ msgstr ""
 
 #: C/howto_write_a_plugin.page:159(section/title)
 msgid "Creating a Viewport Plugin"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏ"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏ"
 
 #: C/howto_write_a_plugin.page:160(section/p)
 msgid ""
@@ -923,9 +935,10 @@ msgid ""
 "does the \"click\" action in the accessible."
 msgstr ""
 "ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÏÎÏÎÎ ÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ "
-"ÎÎÎÏÎÎÎÎÏ \"ÎÎÎÎ\" ÏÏÎ ÏÏÎÏÎÎÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÎÎ "
-"ÎÎÎÏÎÏÎÏ AT-SPI ÎÎÎ ÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎ ÏÎÎÎÎ \"ÎÎÎÎ\". ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏ "
-"ÎÎÏÎÏÎ, ÏÎÏ ÎÏÎÎÏ ÏÎÏÎÎÎÎ, ÎÎÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏ \"ÎÎÎÎ\" ÏÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ."
+"ÎÎÎÏÎÎÎÎÏ \"click\" ÏÏÎ ÏÏÎÏÎÎÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÎÎ "
+"ÎÎÎÏÎÏÎÏ AT-SPI ÎÎÎ ÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎ ÏÎÎÎÎ \"click\". ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏ "
+"ÎÎÏÎÏÎ, ÏÎÏ ÎÏÎÎÏ ÏÎÏÎÎÎÎ, ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏ \"click\" ÏÏÎ "
+"ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ."
 
 #: C/howto_write_a_plugin.page:166(section/p)
 msgid "First off, some mandatory import lines:"
@@ -964,7 +977,6 @@ msgstr ""
 "    "
 
 #: C/howto_write_a_plugin.page:181(section/p)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We override the init method with some UI building, and connecting a callback "
 "to a signal for the button. We use the alignment container to allow the "
@@ -974,10 +986,10 @@ msgid ""
 "widgets."
 msgstr ""
 "ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÏÎÎ ÏÎÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏ ÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏ, "
-"ÎÎÎ ÎÎ ÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎ ÏÎ ÏÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎ ÎÎÏÎÏÎ. "
-"ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎ ÏÎ ÏÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎÏÎÏÏÎÎ ÏÎ ÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏ "
-"ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ, ÏÏÏÎÏ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎ ÏÏÏÎ. ÎÎÏÎÏÎÏÎÏÏÎ ÏÏÎ "
-"Î ÎÎÏÎÎÎÎÏÎ <cmd>plugin_area</cmd> ÏÎÏÎÎÏÎÎ ÏÎ gtk."
+"ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎ ÎÎÎÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎ ÏÎ ÏÎÎÎ. ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎ "
+"ÏÎ ÏÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÏÎÏÎÏÏÎÎ ÏÎ ÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ, ÏÏÏÎÏ "
+"ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎ ÏÏÏÎ. ÎÎÏÎÏÎÏÎÏÏÎ ÏÏÎ Î ÎÎÏÎÎÎÎÏÎ "
+"<cmd>plugin_area</cmd> ÏÎÏÎÎÏÎÎ ÏÎ gtk."
 
 #: C/howto_write_a_plugin.page:188(section/code)
 #, no-wrap
@@ -1134,7 +1146,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "ÎÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÏÎÏ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎÏÏ ÎÎÎÎÏÎÏÏ "
 "ÏÎÏ ÏÎÏÎÏÎÎÏÎÎ ÎÏÏ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÏÎÏ AT-SPI ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÏÏ "
-"ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÏÏ ÏÎ <link xref=\"desktop_tree_view\">ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ "
+"ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÏÏ ÏÎ <link xref=\"desktop_tree_view\">ÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ "
 "ÎÏÎÏÎÎÎÏÎ</link>. ÎÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ "
 "ÏÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÏÏÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎÏ, ÎÎÎ ÏÎÏÎÏÎ "
 "ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÏ ÏÏÎ "
@@ -1152,8 +1164,8 @@ msgid ""
 "unsupported will appear grayed out, such as the Application and Collection "
 "interfaces in the figure above."
 msgstr ""
-"ÎÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎ, ÏÎÎÏ "
-"ÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏ AT-SPI ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏ "
+"ÎÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎ, ÏÎÎÏ ÎÎ "
+"ÎÎÎÏÎÏÎÏ AT-SPI ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏ "
 "ÎÎÎÏÎÏÎÏ. ÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎÎÎÏÎ ÏÏ ÎÎÏÎ, ÏÏÏÏ ÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏ "
 "ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏ."
 
@@ -1172,13 +1184,22 @@ msgid ""
 "interfaces can be explored in <app>Accerciser</app>, assuming the selected "
 "item implements them:"
 msgstr ""
+"ÎÎ ÏÏÏÏÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÎ "
+"ÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÏÏ ÏÎ <link xref=\"desktop_tree_view\"> ÎÎÎÎÏÎÎÎ "
+"ÏÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎ</link>. ÎÎÏÎ ÎÏÏ ÎÏÏÏ, ÏÎÎÏ ÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏ AT-SPI ÏÎÏ "
+"ÎÎÎÏÏÏÎÎÏÎÎ ÎÏÏ ÏÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏÎ ÏÏÎÎÎ ÏÎÏ. ÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎÏ "
+"ÏÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎÎ ÎÏÏ ÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏ, ÏÏÏÎ ÎÎ "
+"ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÎ ÎÏÏÎÏ ÎÎÎÎ ÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÏ "
+"ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ ÏÎÏÏ Î ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÏ ÏÎÏÏ. "
+"ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏ ÏÏÏ ÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÏÎÏ ÏÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ, ÎÎ "
+"ÎÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÏÎÏÎÏ ÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎ <app>Accerciser</app>:"
 
 #: C/interface_viewer_plugin.page:59(item/p)
 msgid ""
 "Accessible - This interface shows the selected item's child count (number of "
 "child widgets), description, states, relations, and attributes."
 msgstr ""
-"Accessible - Î ÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏ ÏÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎÎÎÏÎ "
+"Accessible - Î ÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏ ÏÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÏÏÎÎÏÎ "
 "ÎÎÏÏ ÎÏÎÏÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÏÎÎÎÏ, ÏÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎ, ÏÎÏ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÎÏ, ÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎÏ ÎÎÎ "
 "ÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏÎÏ."
 
@@ -1205,6 +1226,11 @@ msgid ""
 "it, the interface will show its ID and, if there are any, its toolkit and "
 "version."
 msgstr ""
+"ÎÏÎÏÎÎÎÎ - H ÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏÎ ÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎ ÏÏÎÎ \"ÎÏÎÏÎÎÎÎ\". "
+"ÎÎÎÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎ ÏÏÎÎ \"ÎÏÎÏÎÎÎÎ\" ÎÎÎ ÏÎÎÏÎÎÎÏÎ "
+"ÎÏÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎ. ÎÎ ÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÎ ÏÎÎÏÎÎÎÎ, Î ÎÎÎÏÎÏÎ "
+"ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÏÏÎÎÏ ÏÎÏ, ÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎ, ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎ "
+"ÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ."
 
 #: C/interface_viewer_plugin.page:80(item/p)
 msgid ""
@@ -1214,6 +1240,12 @@ msgid ""
 "integer indicating the stacking order of the component in the MDI layer), "
 "and alpha (if alpha blending is used)."
 msgstr ""
+"ÎÏÏÏÎÏÎÎÏ - Î ÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÏÎÏÏÎ ÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏ "
+"ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏ (ÏÎ ÏÏÎÏÎ ÎÎ ÏÎ ÏÏÏÏÎÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏ), "
+"ÏÎ ÏÏÎÏÎÎÎ ÏÎÏ ÏÎÏÎÎÎÏÎÎ (ÏÎ ÏÏÎÏÎ ÎÎ ÏÎ ÏÏÏÏÎÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎ "
+"ÏÎÏÎÎÏÏÏÎ), ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏ, ÏÎÎ ÏÏÏÎ ÏÏÎÏ ÏÏÏÏÏÎÏ (layer), ÏÎ ÏÎÎÏÎ MDI-Z "
+"(ÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÏÏ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÎ ÏÎ ÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏ ÏÏÏÏÏÎ MDI), ÎÎÎ ÏÎ "
+"ÎÎÏÎ (ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎ)."
 
 #: C/interface_viewer_plugin.page:86(item/p)
 msgid ""
@@ -1256,7 +1288,7 @@ msgid ""
 "example - and want to clear it, just press the \"Clear\" button below the "
 "list."
 msgstr ""
-"ÎÏÎÎÎÎÎ - Î ÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÏ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏ "
+"ÎÏÎÎÎÎÎ - Î ÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÏÎÎÎ ÎÎÏÏ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏ "
 "ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏ. ÎÎ ÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏ ÎÎ "
 "ÎÏÎÎÎÎÎÏ ÏÏÏÏ \"ÎÏÏÎÎÎ\", \"ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎ\", \"ÎÏÎÎÎÎÎ\", ÎÎÎ \"ÎÎÎÎÎÎÎ\", ÎÎÎ "
 "ÏÎÎ ÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎ, ÏÏÏÎ ÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÏÏÎ ÏÎÏ "
@@ -1268,6 +1300,8 @@ msgid ""
 "Streamable Content - This interface shows the selected item's content types "
 "and their corresponding URIs."
 msgstr ""
+"ÎÎÏÎÎÏÏÎÎÎÎ ÏÎÎÏ - ÎÏÏÎ Î ÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÎ ÏÎÏÎÎÏÏÎÎÎÎ ÏÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎ "
+"ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÏÏÎÎÏÎÏ ÏÎÏÏ ÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ."
 
 #: C/interface_viewer_plugin.page:117(item/p)
 msgid ""
@@ -1362,14 +1396,13 @@ msgid ""
 "<key>ctrl </key>+<key>t</key>. To re-divide it in three sections, just press "
 "<key>ctrl</key>+<key>t</key> again."
 msgstr ""
-"ÎÏÏ ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÎ, Î ÎÏÏÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ <app>Accerciser</app> ÎÏÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏ "
-"ÏÏÎÎÏ ÎÎÏÏÎÏÎÏ: ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎÏÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ "
-"ÎÏÎÎÏÎÎÏ, ÏÏÏÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎ <link xref=\"desktop_tree_view\"> ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎÏ "
-"ÏÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎ</link> ÎÎÎ ÎÏÏ ÎÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏÏÎ. ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎ "
-"ÎÎÎÏÎ ÏÎÎ ÏÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎ, ÏÏÏÎÏÏÎ ÏÎ <app>Accerciser</app> ÏÎ "
-"ÎÏÎ ÎÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÎÎÏ, ÏÎÎÎÏÏÎÎÎÎÏÎÏÎÏ <key>ctrl </key>+<key>t</key> . "
-"ÎÎÎ ÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÏÏÏÎÏÎÏÎ ÏÎ ÏÏÎÎÏ ÎÎÏÏÎÏÎÏ, ÏÎÏÎÏÏÎ ÎÎÎÎ <key>ctrl</key>"
-"+<key>t</key>."
+"ÎÏÏ ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÎ, Î ÎÏÏÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ <app>Accerciser</app> ÎÏÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏ "
+"ÏÏÎÎÏ ÎÎÏÏÎÏÎÏ: ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎÏÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ "
+"ÎÏÎÎÏÎÎÏ, ÏÏÏÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎ <link xref=\"desktop_tree_view\"> ÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ "
+"ÎÏÎÏÎÎÎÏÎ</link> ÎÎÎ ÎÏÏ ÎÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏÏÎ. ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎ ÏÎÎ "
+"ÏÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎ, ÏÏÏÎÏÏÎ ÏÎ <app>Accerciser</app> ÏÎ ÎÏÎ ÎÎÏÏÎÏÎÏ "
+"ÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÎÎÏ, ÏÎÎÎÏÏÎÎÎÎÏÎÏÎÏ <key>ctrl </key>+<key>t</key> . ÎÎÎ ÎÎ ÏÎÎ "
+"ÎÎÎÎÏÏÏÎÏÎÏÎ ÏÎ ÏÏÎÎÏ ÎÎÏÏÎÏÎÏ, ÏÎÏÎÏÏÎ ÎÎÎÎ <key>ctrl</key>+<key>t</key>."
 
 #: C/introduction.page:44(note/p)
 msgid ""
@@ -1400,6 +1433,13 @@ msgid ""
 "test developers find <app>Accerciser</app> beneficial since it exposes "
 "different events that could be expected from their target application."
 msgstr ""
+"ÎÎ <app>Accerciser</app> ÎÎÎÏÏÏÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎ. "
+"ÎÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎÏÏÎÏ ÎÎÎÏÎÏÏÎ ÏÏÎÏÏÎ ÏÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎ "
+"ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÎÏÏ ÏÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎÏ ÏÎÏÏ ÎÎÏÏ AT-SPI. "
+"ÎÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎÏÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎ  ÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÏÎ ÏÎ ÏÎÏÎÏÎÎ ÏÎ AT-"
+"SPI  ÏÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÎÏÏ. ÎÎ ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎÏÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎ ÏÏÎÏÏÎ "
+"ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÏÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÎ <app>Accerciser</app> ÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎ "
+"ÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÎ ÎÏÎÏÎÏÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏ ÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏÏ."
 
 #: C/introduction.page:74(section/title)
 msgid "<app>Accerciser</app>'s plugin architecture"
@@ -1410,9 +1450,9 @@ msgid ""
 "<app>Accerciser</app> has an extensible, plugin-based architecture. Its core "
 "code is fairly small and most of its features are part of default plugins:"
 msgstr ""
-"ÎÎ <app>Accerciser</app> ÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ "
-"ÎÏÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎ. Î ÎÎÏÎÎÏÏ ÎÏÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏÏ ÎÎÎ ÏÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎ "
-"ÎÏÏ ÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏ ÏÏÎ ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÏÏÎÎÏÏÎ."
+"ÎÎ <app>Accerciser</app> ÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎ ÎÏÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎ "
+"ÏÏÏÏÎÎÏÎ. Î ÎÏÏÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏÏ ÎÎÎ ÏÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎ "
+"ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏ ÏÏÎ ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÏÏÎÎÏÏÎ."
 
 #: C/introduction.page:82(item/p)
 msgid ""
@@ -1421,8 +1461,8 @@ msgid ""
 "target application."
 msgstr ""
 "<link xref=\"interface_viewer\">ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏ</link> - ÎÎÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÏÎÏ "
-"ÏÎÏ ÎÏÎÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÏÎÏ AT-SPI ÎÎÎ ÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÏÎÎÎ "
-"ÎÏÎÏÎÎÏ ÏÏÏÏÎÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ."
+"ÏÎÏ ÎÏÎÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÏ ÎÎÎÏÎÏÎÏ AT-SPI ÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ "
+"ÏÏÎÏÎÎÏÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏ ÏÏÏÏÎÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ."
 
 #: C/introduction.page:88(item/p)
 msgid ""
@@ -1439,8 +1479,8 @@ msgid ""
 "displays AT-SPI events emitted by a target application as they occur."
 msgstr ""
 "<link xref=\"event_monitor_plugin\">ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÏÏÎ</link> - ÎÎÎ "
-"ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎ AT-SPI ÎÏÏ ÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÏ "
-"ÏÏÎÎÎÎÎÎÏÎ. "
+"ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎ AT-SPI ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÏ "
+"ÎÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎÏÎ. "
 
 #: C/introduction.page:100(item/p)
 msgid ""
@@ -1449,8 +1489,8 @@ msgid ""
 "<app>Accerciser</app>'s Application Tree View."
 msgstr ""
 "<link xref=\"quick_select_plugin\">ÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎ</link> -  ÎÎÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ "
-"ÏÎÏ ÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÏÎÎÏ ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÏÏÏÏÎÏÎÎÏÎ "
-"ÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏ <app>Accerciser</app>."
+"ÏÎÏ ÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÏÎÎÏ ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÏÎÎÏÎ ÎÏÎÏÎÎÏÎ "
+"ÏÏÏÏÎÏÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏ <app>Accerciser</app>."
 
 #: C/introduction.page:106(item/p)
 msgid ""
@@ -1474,7 +1514,7 @@ msgstr ""
 
 #: C/introduction.page:122(section/title)
 msgid "More about Accessibility"
-msgstr "ÎÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎ ÏÏÎÏÎÎÎ ÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎ"
+msgstr "ÎÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎ ÏÏÎÏÎÎÎ ÎÎ ÏÎ ÎÏÎÏÎÏÏÏÎÏÎ"
 
 #: C/introduction.page:123(section/p)
 msgid ""
@@ -1484,6 +1524,12 @@ msgid ""
 "also used in other Desktop Environments. To learn more about Accessibility "
 "Libraries for GNU/UNIX systems, you can consult:"
 msgstr ""
+"Î ÎÏÎÏÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÎÏ ÏÎÏ ÏÏÏÏÎÏ "
+"ÏÎÏ ÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏ. ÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÏÎÏÏÎÎÎ ÎÏÏÏ ÏÏÎ GNOME, ÎÏÎÏÎ "
+"ÎÎÎÏÏÏÏÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏ, ÏÏÏÏ Î ATK ÎÎÎ Î AT-SPI. ÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÎÏÏÎÎÏÎÎ "
+"ÎÏÏ ÏÎ GNOME, ÎÏÏÎÏ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎÎ ÎÏÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎ "
+"ÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏ. ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎ ÏÏÎÏÎÎÎ ÎÎ ÏÎÏ "
+"ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏÎÏÏÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÏÏÎÎÎÏÏÎ GNU/UNIX, ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎ ÏÏÏÏÎÎ:"
 
 #: C/introduction.page:132(item/p)
 msgid ""
@@ -1493,7 +1539,7 @@ msgid ""
 "accessibility tools have full access to view and control running "
 "applications."
 msgstr ""
-"<link href=\"http://developer.gnome.org/atk/\";>ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎÏ "
+"<link href=\"http://developer.gnome.org/atk/\";>ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÏÏÏÎÏÎÏ "
 "ATK</link> - ÎÎ ATK ÏÏÎÏÏÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÏ ÎÎÎÏÎÏÎÏ ÏÏÎÏÎÏÏÏÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎ "
 "ÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÏÏ ÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ. ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎÏ "
 "ÎÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎÏ ATK, ÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÏÏÏÎÏÎÏ ÎÏÎÏÎ ÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎ "
@@ -1585,17 +1631,17 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "ÎÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎÎÏ IPython ÏÎÏ ÎÏÎÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÎÏ "
 "ÏÏÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎ <link xref=\"desktop_tree_view\"> "
-"ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎ</link>. ÎÏÏ ÏÎ ÏÏÎÎÎÎ ÏÎÏ Î ÎÎÎÏÏÎÎ IPython "
-"ÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÏÎÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏ ÏÎÏ Python, ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎ "
-"ÎÏÎÏÏÎÎÏÎ ÏÎÏ Python ÎÎÎÎÏÎ."
+"ÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎ</link>. ÎÏÏ ÏÎ ÏÏÎÎÎÎ ÏÎÏ Î ÎÎÎÏÏÎÎ IPython ÎÎÎÎÎ "
+"ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÏÎÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏ ÏÎÏ Python, ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÏÎÏÏÎÎÏÎ ÏÎÏ "
+"Python ÎÎÎÎÏÎ."
 
 #: C/ipython_plugin.page:33(note/p)
 msgid ""
 "Make sure you have the standalone package IPython installed in your system. "
 "Otherwise, the IPython Console Plugin will not work properly."
 msgstr ""
-"ÎÎÎÎÏÏÎÏÏÎÎÏÎ ÏÏÏ ÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎ ÏÎ ÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ IPython ÏÏÎ ÏÏÏÏÎÎÎ ÏÎÏ. "
-"ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÎÎ ÏÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎÎ IPython ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎ ÏÏÏÏÎ."
+"ÎÎÎÎÏÏÎÏÏÎÎÏÎ ÏÏÏ ÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎ ÏÎ ÏÎÎÎÏÎ IPython ÏÏÎ ÏÏÏÏÎÎÎ ÏÎÏ. "
+"ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÎÎ ÏÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎÎÏ IPython ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÏÎÎ ÏÏÏÏÎ."
 
 #: C/ipython_plugin.page:40(section/title)
 msgid "Running the IPython Console Plugin"
@@ -1608,17 +1654,18 @@ msgid ""
 "plugin, the selected item will correspond to the variable 'acc'."
 msgstr ""
 "ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎÎÏ IPython, ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÏ ÏÎ "
-"ÏÏÎÏÎÎÏÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎ - Î ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ Î "
-"ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏ ÏÏÏÏÎÏÎÎÏ. ÎÏÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ, ÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÎÏÎÎ "
-"ÏÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÏÎ 'acc'."
+"ÏÏÎÏÎÎÏÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎ - Î ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ Î ÎÎÎ "
+"ÎÏÎÏÎÎÏ ÏÏÏÏÎÏÎÎÏ. ÎÏÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ, ÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÎÏÎÎ ÏÏÎ "
+"ÎÎÏÎÎÎÎÏÎ 'acc'."
 
 #: C/ipython_plugin.page:46(section/p)
 msgid ""
 "Pressing <key>Tab</key> shows completions for the current command in the "
 "console, what can be useful for discovering pyatspi methods."
 msgstr ""
-"ÎÎÏÏÎÏÎÏ ÏÎ <key>Tab</key> ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÏÏÏÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÏÎÏÏÎ ÎÎÏÎÎÎ "
-"ÏÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÎÎÏ, ÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎ ÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎ pyatspi."
+"ÎÎÏÏÎÏÎÏ ÏÎ <key>Tab</key> ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎÏÏÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎ "
+"ÏÏÎÏÎÏÏÎ ÎÎÏÎÎÎ, ÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎ ÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎ "
+"pyatspi."
 
 #: C/ipython_plugin.page:52(figure/title)
 msgid "Investigating selected items with the IPython Console Plugin"
@@ -1630,7 +1677,7 @@ msgid ""
 "properties related to a selected item in the Application Tree View."
 msgstr ""
 "ÎÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎÎÏ IPython ÏÎÏ ÎÏÎÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÏ, ÏÏÎÎÎÏÎÏ, "
-"ÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏ ÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎ "
+"ÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏ ÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ "
 "ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ."
 
 #: C/ipython_plugin.page:66(note/p)
@@ -1750,6 +1797,9 @@ msgid ""
 "Panel\", \"Bottom Panel\", and \"New View\". Selecting \"New View\" creates "
 "a new window for the plugin."
 msgstr ""
+"ÎÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎ Î ÎÏÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎ "
+"ÏÎÏÎÎÎÏÎÎ ÏÎÏ: \"ÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎ\", \"ÎÎÏÏ ÎÏÎÏÎ\", ÎÎÎ \"ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ\". "
+"ÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎÏ \"ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ\" ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÏÎ ÎÎÎ ÏÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ."
 
 #: C/preferences.page:57(figure/title)
 msgid "Configuring plugins' preferences"
@@ -1845,7 +1895,7 @@ msgstr "5. ÎÏÏÏÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏ"
 
 #: C/quick_select_plugin.page:6(info/desc)
 msgid "Locating the object you need"
-msgstr "ÎÎÏÎÏÎÏÎÏÏ ÎÏÏÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎ"
+msgstr "ÎÎÏÎÏÎÏÎÏÏ ÎÏÏÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎ"
 
 #: C/quick_select_plugin.page:25(page/title)
 msgid "Quick Select Plugin"
@@ -1862,7 +1912,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "ÎÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÏÏ ÏÎ ÎÎÎÎ "
 "ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÏÎÏ <app>Accerciser</app> - ÎÎÏ' ÎÏÏÎÏ, ÏÏÎÏÎÎÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎ "
-"<link xref=\"desktop_tree_view\">ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎ</link> ÎÎÎ ÏÎÎ "
+"<link xref=\"desktop_tree_view\">ÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎ</link> ÎÎÎ ÏÎÎ "
 "ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÏÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÏÎÏÎ. ÎÏÏÎÎÎ, ÎÏÏÎÏ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÏÎÎÏ ÎÏÎÎ "
 "ÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÏÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏ <app>Accerciser</app>, ÎÎÎÎ ÎÏÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎ "
 "ÏÏÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏ."
@@ -1875,12 +1925,12 @@ msgid ""
 "key> selects the accessible widget under the pointer in the Application Tree "
 "View and highlights it in the target application."
 msgstr ""
-"ÎÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎ ÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÏÎÎÏ. ÎÎÏÏÎÏÎÏ "
+"ÎÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎ ÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÏÎÎÏ. ÎÎÏÏÎÏÎÏ "
 "ÏÎ <key>ctrl</key>+<key>alt</key>+<key>a</key> ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎ ÏÎÎÎÏÏÎÎÎ "
-"ÏÏÎÏÎÎÏÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏ ÏÏÏÏÎÏÎÎÏ ÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎ. ÎÎÏÏÎÏÎÏ ÏÎ "
-"<key>ctrl</key>+<key>alt</key>+<key>/</key> ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎ ÏÏÎÏÎÎÏÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏ "
-"ÏÏÏÏÎÏÎÎÏ ÎÎÏÏ ÎÏÏ ÏÎ ÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎ "
-"ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÎÏÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ."
+"ÏÏÎÏÎÏÏ ÎÏÎÏÎÎÏ ÏÏÏÏÎÏÎÎÏ ÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎ. ÎÎÏÏÎÏÎÏ ÏÎ "
+"<key>ctrl</key>+<key>alt</key>+<key>/</key> ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎ ÏÏÎÏÎÏÏ ÎÏÎÏÎÎÏ "
+"ÏÏÏÏÎÏÎÎÏ ÎÎÏÏ ÎÏÏ ÏÎ ÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎ, ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏ "
+"ÏÎ ÏÏÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÎÏÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ."
 
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
@@ -1938,7 +1988,7 @@ msgid ""
 "item and all of its descendant widgets in the tree hierarchy."
 msgstr ""
 "ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÎÏÎÎÏÏÏÏÎÏ AT-SPI, ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ "
-"ÎÏÏ ÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎ. Î ÎÏÎÎÏÏÏÏÎÏ ÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎ "
+"ÎÏÏ ÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎ. Î ÎÏÎÎÏÏÏÏÎÏ ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎ "
 "ÏÎ ÏÏÎÏÎ ÎÎ ÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÏÎ ÎÏÎÏÎÎÎ ÏÏÏÏÎÏÎÎÎ ÏÎÏ "
 "ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏ."
 
@@ -1949,7 +1999,7 @@ msgid ""
 "want to cancel the execution, just press the <cmd>Validate</cmd> button "
 "again."
 msgstr ""
-"ÎÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ, ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÎÎÎ ÎÏÎÎÏÏÏÏÎÏ ÎÏÏ ÏÎ ÎÎÏÏÎ "
+"ÎÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ, ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÏÏÏÎÏ ÎÏÏ ÏÎ ÎÎÏÏÎ "
 "ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÏÎÏÏÎ ÏÎ ÎÎÏÎÏÎ <cmd>ÎÏÎÎÏÏÏÏÎ</cmd> ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÎ Î "
 "ÏÎÏÎÎÏÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÏÎÏ. ÎÎ ÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÏÏÏÏÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎ, ÏÎÏÎÏÏÎ ÎÎÎÎ ÏÎ "
 "ÎÎÏÎÏÎ <cmd>ÎÏÎÎÏÏÏÏÎ</cmd>."
@@ -1965,7 +2015,7 @@ msgstr ""
 "ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎÏ. ÎÏÎÎÎÎÏÏ, ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎ "
 "ÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎ ÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏ ÏÏÏÏÎÏÎÎÏ ÏÎ "
 "ÏÏÎÎÎÎÎÎ. ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÏÎÎ ÏÎ ÎÎÏÎÏÏÎÎÏÎ ÎÏÎÏÎÎÏ ÏÏÏÏÎÏÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎ <link "
-"xref=\"desktop_tree_view\"> ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎ</link> ÎÎÎ "
+"xref=\"desktop_tree_view\"> ÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎ</link> ÎÎÎ "
 "ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ."
 
 #: C/validator_plugin.page:64(section/p)[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]