[damned-lies] Updated Polish translationcommit 4e02a25b747c3c44a8c7d3a199d9ec9ad5b147c5
Author: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>
Date:   Fri Oct 5 21:13:52 2012 +0200

    Updated Polish translation

 po/pl.po |   28 ++++++++++++++++------------
 1 files changed, 16 insertions(+), 12 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 7edad80..1cdbb68 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: damned-lies\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-10-04 12:50+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-10-04 21:49+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-10-04 22:59+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-05 21:13+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr DrÄg <piotdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: polski <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -1648,38 +1648,38 @@ msgid "Your account has been activated."
 msgstr "To konto zostaÅo aktywowane."
 
 #: django_openid/templates/django_openid/admin_login.html:17
-#: templates/login.html:16
+#: templates/login.html:17
 msgid "Log in with your username and password:"
 msgstr "ProszÄ siÄ zalogowaÄ za pomocÄ nazwy uÅytkownika i hasÅa:"
 
 #: django_openid/templates/django_openid/admin_login.html:20
-#: templates/login.html:20
+#: templates/login.html:21
 msgid "Username:"
 msgstr "Nazwa uÅytkownika:"
 
 #: django_openid/templates/django_openid/admin_login.html:23
-#: people/forms.py:21 templates/login.html:23
+#: people/forms.py:21 templates/login.html:24
 msgid "Password:"
 msgstr "HasÅo:"
 
 #: django_openid/templates/django_openid/admin_login.html:28
-#: templates/base.html:47 templates/login.html:31
+#: templates/base.html:47 templates/login.html:32
 #: templates/registration/password_reset_complete.html:13
 msgid "Log in"
 msgstr "Zaloguj"
 
 #: django_openid/templates/django_openid/admin_login.html:31
-#: templates/login.html:36
+#: templates/login.html:37
 msgid "Or use your OpenID:"
 msgstr "Lub za pomocÄ OpenID:"
 
 #: django_openid/templates/django_openid/admin_login.html:34
-#: people/forms.py:18 templates/login.html:40
+#: people/forms.py:18 templates/login.html:41
 msgid "OpenID:"
 msgstr "OpenID:"
 
 #: django_openid/templates/django_openid/admin_login.html:37
-#: templates/login.html:43
+#: templates/login.html:44
 msgid "Log in with OpenID"
 msgstr "Zaloguj siÄ za pomocÄ OpenID"
 
@@ -2404,12 +2404,16 @@ msgstr ""
 "Zazwyczaj sÄ pobierane z Git i zawierajÄ wszystkie istotne dane (szczegÃÅy "
 "dot. Bugzilli, adres strony internetowej, informacje o opiekunach...)"
 
-#: templates/login.html:11 templates/registration/register.html:11
+#: templates/login.html:10
+msgid "User Login"
+msgstr "Login uÅytkownika"
+
+#: templates/login.html:12 templates/registration/register.html:11
 #, python-format
 msgid "You are already logged in as %(username)s."
 msgstr "Zalogowano juÅ jako %(username)s."
 
-#: templates/login.html:14
+#: templates/login.html:15
 #, python-format
 msgid ""
 "If you do not own an account on this site, you can <a "
@@ -2418,7 +2422,7 @@ msgstr ""
 "W razie braku konta na tej stronie, moÅna <a href='%(link)s'>dokonaÄ "
 "rejestracji</a> nowego konta."
 
-#: templates/login.html:24
+#: templates/login.html:25
 msgid "Have you forgotten your password?"
 msgstr "Zapomniane hasÅo?"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]