[gnome-games/gnome-3-6] Updated Greek help tranlationscommit c9a3857e6281f42e6a610a216d5a9eed42a58c0c
Author: Tom Tryfonidis <tomtryf gmail com>
Date:  Tue Oct 2 10:21:49 2012 +0300

  Updated Greek help tranlations

 glines/help/el/el.po     |  49 +++++++++++++++++----------------
 gnome-mahjongg/help/el/el.po |  31 +++++++++++----------
 gnome-sudoku/help/el/el.po  |  36 ++++++++++++------------
 gnomine/help/el/el.po    |  60 +++++++++++++++++++++---------------------
 iagno/help/el/el.po     |  49 +++++++++++++++++----------------
 lightsoff/help/el/el.po   |  32 +++++-----------------
 quadrapassel/help/el/el.po  |  48 +++++++--------------------------
 7 files changed, 131 insertions(+), 174 deletions(-)
---
diff --git a/glines/help/el/el.po b/glines/help/el/el.po
index d79de27..93440ba 100644
--- a/glines/help/el/el.po
+++ b/glines/help/el/el.po
@@ -4,8 +4,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: packagename\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-09-06 15:58+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-13 13:31+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-24 23:48+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-09-29 12:42+0200\n"
 "Last-Translator: Tom Tryfonidis <tomtryf gmail com>\n"
 "Language-Team: Greek <team gnome gr>\n"
 "Language: el\n"
@@ -103,12 +103,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "ÎÎ <key>ÎÎÎÏÎ Î ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎ</key> ÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏ ÏÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏ ÏÎÏ "
 "ÎÏÎÎÎÏ. ÎÏÏÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÎ ÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÏÎÎ ÏÎÎÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ "
-"ÎÎÎÎÏ <link xref=\"change-theme#images\">ÏÏÏÎÎÏÎÏ Î ÏÏÎÎÎÏÎÏ</link> ÏÎ "
-"ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎ. Î ÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎÎ, ÎÎÎÎÏÎ Î ÎÎÎÎÏÎÎÎ. "
-"ÎÏÎÎ ÏÎÎÏÎ Î ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎ, "
-"ÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎ Î ÏÏÏÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÎÎÏÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÎ ÎÏÎÎÏÏÎ "
-"ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ. ÎÎ ÏÎÎÏÎÎÎÎ ÏÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÎ ÏÎÎÏÎÏ "
-"ÎÎÎÎÎ ÏÎÎÏÎ."
+"ÎÎÎÎÏ <link xref=\"change-theme#images\">ÏÏÏÎÎÏÎÏ Î ÏÏÎÎÎÏÎÏ</link> ÏÎ ÎÎÎ "
+"ÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎ. Î ÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎÎ, ÎÎÎÎÏÎ Î ÎÎÎÎÏÎÎÎ. ÎÏÎÎ "
+"ÏÎÎÏÎ Î ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎ, ÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎÎ "
+"ÎÎÎ Î ÏÏÏÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÎÎÏÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÎ ÎÏÎÎÏÏÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎ "
+"ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ. ÎÎ ÏÎÎÏÎÎÎÎ ÏÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎ ÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎ ÏÎÎÏÎÏ."
 
 #: C/index.page:33(section/title)
 msgid "Game Play"
@@ -253,15 +252,16 @@ msgstr "Michael Hill"
 
 #: C/change-board-size.page:22(page/title)
 msgid "Change board size"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÏÎÎÏÎÏ"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏ ÏÎÏ ÏÎÎÏÎÏ"
 
 #: C/change-board-size.page:23(page/p)
 msgid "To change the board size:"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÏÎÎÏÎÏ:"
+msgstr "ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÏÎÎÏÎÏ:"
 
 #: C/change-board-size.page:25(item/p)
 msgid "Click <guiseq><gui>Settings</gui><gui>Preferences</gui></guiseq>"
-msgstr "ÎÎÎÎ <guiseq><gui>ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ</gui><gui>ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ</gui></guiseq>"
+msgstr ""
+"ÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÏÎÏ <guiseq><gui>ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ</gui><gui>ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ</gui></guiseq>"
 
 #: C/change-board-size.page:26(item/p)
 msgid ""
@@ -418,7 +418,7 @@ msgstr "2012"
 
 #: C/change-theme.page:19(page/title)
 msgid "Change the look and feel"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎ"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÎÏÎÏ"
 
 #: C/change-theme.page:20(page/p)
 msgid "To change the appearance of the pieces and the board:"
@@ -426,7 +426,8 @@ msgstr "ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÏ
 
 #: C/change-theme.page:23(item/p) C/fast-moves.page:28(item/p)
 msgid "Click <guiseq><gui>Settings</gui><gui>Preferences</gui></guiseq>."
-msgstr "ÎÎÎÎ ÏÏÎÏ <guiseq><gui>ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ</gui><gui>ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ</gui></guiseq>."
+msgstr ""
+"ÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÏÎÏ <guiseq><gui>ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ</gui><gui>ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ</gui></guiseq>."
 
 #: C/change-theme.page:26(item/p)
 msgid ""
@@ -441,7 +442,7 @@ msgid ""
 "Click on the colored box next to <gui>Image background</gui> to access the "
 "color palette."
 msgstr ""
-"ÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÏÎ ÎÎÏÎÎ ÏÏÎ <gui>ÎÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏ</gui> "
+"ÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÏÎ ÎÎÏÎÎ ÏÏÎ <gui>ÏÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏ</gui> "
 "ÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÏÎ ÏÏÎ ÏÎÎÎÏÎ ÏÏÏÎÎÏÏÎ."
 
 #: C/change-theme.page:32(item/p) C/fast-moves.page:30(item/p)
@@ -768,8 +769,8 @@ msgid ""
 "board, depending on the <link xref=\"change-board-size\">board size</link>."
 msgstr ""
 "ÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÏÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏÏÎÏÎ 3 Î 7 ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎ "
-"ÏÎÎÏÎÏ ÏÎÏ, ÎÎÎÎÏÎÏÏ ÎÏÏ ÏÎ <link xref=\"change-board-size\">ÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏ "
-"ÏÎÎÏÎÏ</link>."
+"ÏÎÎÏÎÏ ÏÎÏ, ÎÎÎÎÏÎÏÏ ÏÎÏ <link xref=\"change-board-size\">ÎÎÎÎÎÎÏÏ ÏÎÏ</"
+"link>."
 
 #: C/rules.page:22(item/p)
 msgid ""
@@ -780,9 +781,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "ÎÎÎÎ ÏÎÏÎ ÏÎÏ <link xref=\"play\">ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ</link>, "
 "ÏÏÎÏÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÏÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎ ÏÎÎÏÎÏ. Î ÎÏÎÎÎÏÏ ÏÏÎ "
-"ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÎÏÎÎÎÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎÏÏÎÏÎÎ ÎÏÏ ÏÎ ÏÎÎÏÎÏ. ÎÎÎ ÏÏÎÎÏÎÏÎÏÏÎÏÎ "
-"ÏÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎ ÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏÎ ÏÎÎÏ ÎÏÎÏÏÎÏÎ ÎÏÎÎÎ ÏÎÏ "
-"ÏÎÏÎÎÏÏÎÏ."
+"ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÎÏÎÎÎÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎÏÏÎÏÎÎ ÎÏÏ ÏÎ ÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÎÏÎÏÎÏÏÎÏÎ "
+"ÏÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎ ÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎ, ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏÎÎ ÏÎÎÏ ÎÏÎÏÏÎÏÎ ÎÏÎÎÎ "
+"ÏÎÏ ÏÎÏÎÎÏÏÎÏ."
 
 #: C/rules.page:27(item/p)
 msgid ""
@@ -933,8 +934,8 @@ msgid ""
 "menu."
 msgstr ""
 "ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏ <app>ÎÎÎÏÎ Î ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎ</app> ÎÎÏÎÎÏÎÏÎÎÏÎÎ ÏÎ ÏÏÎÏÎ ÎÎ "
-"ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÏÎÎÏÎÏ. ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎ <gui>ÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎÎÏÎÏ</gui> "
-"ÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎ ÎÎÎÏÏÏÏÏÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏ."
+"ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÏÎÎÏÎÏ. ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÏÎÏ <gui>ÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎÎÏÎÏ</"
+"gui> ÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎ ÎÎÎÏÏÏÏÏÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏ."
 
 #: C/shortcuts.page:17(page/title)
 msgid "Keyboard shortcuts"
@@ -998,7 +999,7 @@ msgid ""
 "because knowing these will influence your moves."
 msgstr ""
 "ÎÎ ÏÎÎÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ, ÎÏÏÏÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏ ÎÎ "
-"ÏÎÎÏÏÎÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÎÎÏÏ. ÎÏÏÏÎ ÏÏÎÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎ <gui>ÎÏÏÎÎÎÏÎ</gui> "
+"ÏÎÎÏÏÎÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÎÎÏÏ. ÎÏÏÏÎ ÏÏÎÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎ <gui>ÎÏÏÎÎÎÏÎ</gui> "
 "ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎ, ÎÎÏÏÎ ÎÎÏÏÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎ ÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ."
 
 #: C/strategy.page:24(item/p)
@@ -1065,8 +1066,8 @@ msgid ""
 "list</link>."
 msgstr ""
 "ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÎ, ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏ "
-"ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎÎ <link href=\"http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/";
-"gnome-i18n\">ÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ</link> ÏÎÏÏ."
+"ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎ <link href=\"http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-";
+"i18n\">ÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ</link> ÏÎÏÏ."
 
 #~ msgid ""
 #~ "@@image: 'figures/glines-startgame.png'; "
diff --git a/gnome-mahjongg/help/el/el.po b/gnome-mahjongg/help/el/el.po
index 3c2a912..75d3f36 100644
--- a/gnome-mahjongg/help/el/el.po
+++ b/gnome-mahjongg/help/el/el.po
@@ -3,8 +3,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: mahjongg.master\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-09-06 15:58+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-13 13:32+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-24 23:49+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-09-29 12:55+0200\n"
 "Last-Translator: Tom Tryfonidis <tomtryf gmail com>\n"
 "Language-Team: <el li org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -264,16 +264,16 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎ ÎÏÎÎ ÏÎÎÎÎÏÎÏÏÎÏ, ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎ ÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ "
 "ÏÎ <link href=\"https://cbe003.chat.mibbit.com/?url=irc%3A%2F%2Firc.gnome.org";
-"%2Fdocs\">irc</link>, Î ÎÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎÎ <link href=\"http://mail.gnome.org/";
-"mailman/listinfo/gnome-doc-list\">ÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎÏ</link>"
+"%2Fdocs\">irc</link>, Î ÎÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎ <link href=\"http://mail.gnome.org/";
+"mailman/listinfo/gnome-doc-list\">ÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ</link> ÎÎÏ."
 
 #: C/documentation.page:24(page/p)
 msgid ""
 "Our <link href=\"https://live.gnome.org/DocumentationProject/Contributing";
 "\">wiki</link> page contains useful information."
 msgstr ""
-"ÎÎ <link href=\"https://live.gnome.org/DocumentationProject/Contributing";
-"\">wiki</link> ÎÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ."
+"ÎÏÎÏÎÏ ÏÎ <link href=\"https://live.gnome.org/DocumentationProject/";
+"Contributing\">wiki</link> ÎÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ."
 
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
@@ -375,8 +375,8 @@ msgid ""
 "<gui>Hint</gui> highlights two tiles that can be matched. If you have "
 "already selected one tile, it will show a match for that piece if one exists."
 msgstr ""
-"Î <gui>ÎÏÏÎÎÎÎÎ</gui> ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎ ÏÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÏÎÎÏÎÎÏÎÏÎ. ÎÎ "
-"ÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎÎÎÎÎÎ, ÎÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ "
+"Î <gui>ÎÏÏÎÎÎÎÎ</gui> ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎ ÏÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÏÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎ. "
+"ÎÎ ÎÏÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎÎÎÎÎÎ, ÎÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ "
 "ÏÎÎÏÎÎÏÎÎ."
 
 #: C/hints.page:35(page/p)
@@ -747,7 +747,8 @@ msgstr "ÎÎ ÏÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÎÎÎÎ ÎÎÎ Î
 
 #: C/rules.page:28(item/p)
 msgid "Fully and partially covered tiles cannot be matched."
-msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÏÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎ ÏÎÎÏÏÏ Î ÏÎ ÎÎ ÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏÏÏÎÎÎÎ ÏÎÎÎÎÎÎÎ."
+msgstr ""
+"ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÏÎÎÏÎÎÏÏÎÏÎ ÏÎ ÏÎÎÏÏÏ Î ÏÎ ÎÎ ÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏÏÏÎÎÎÎ ÏÎÎÎÎÎÎÎ."
 
 #: C/rules.page:29(item/p)
 msgid "Tiles must have a free long edge in order to be eligible for matching."
@@ -764,7 +765,7 @@ msgid ""
 "Using the <link xref=\"hints\">hint</link> option adds a 30-second penalty "
 "to your time."
 msgstr ""
-"ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎÏ <link xref=\"hints\">ÏÏÏÎÎÎÎÎ</link> ÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎÎÎ ÎÎÎ "
+"ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎÎ <link xref=\"hints\">ÏÏÏÎÎÎÎÎ</link> ÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎÎÎ ÎÎÎ "
 "ÏÎÎÎÎ 30 ÎÎÏÏÎÏÎÎÎÏÏÏÎ ÏÏÎ ÏÏÏÎÎ ÏÎÏ."
 
 #: C/rules.page:34(item/p)
@@ -811,7 +812,7 @@ msgid ""
 "view the highscores for a particular map by selecting it from the drop-down "
 "menu."
 msgstr ""
-"ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎ ÏÎÎ <link xref=\"map\">ÏÎÏÏÎ</link>. "
+"ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎ ÏÎ <link xref=\"map\">ÏÎÏÏÎ</link>. "
 "ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏÏÎ "
 "ÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎÎ ÎÏÏ ÏÎ ÎÎÎÏÏÏÏÏÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏ."
 
@@ -992,9 +993,9 @@ msgid ""
 "ability to upload new translations."
 msgstr ""
 "ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ <link href=\"http://l10n.gnome.org";
-"\">ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ</link> ÎÎÎ ÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÏÎÏÎ ÏÏÎÎ <link href="
+"\">ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ</link> ÎÎÎ ÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÏÎÏÎ ÏÏÎÎ <link href="
 "\"http://l10n.gnome.org/teams/\";>ÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÏ</link> ÏÎÏ ÎÎÏÏÏÎÏ ÏÎÏ. "
-"ÎÏÏÏ ÎÎ ÏÎÏ ÎÏÏÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÏ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÎÏ."
+"ÎÏÏÏ ÎÎ ÏÎÏ ÎÏÏÎÎ ÏÎ ÎÏÎÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÏ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÎÏ."
 
 #: C/translate.page:40(page/p)
 msgid ""
@@ -1014,8 +1015,8 @@ msgid ""
 "list</link>."
 msgstr ""
 "ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÎ, ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏ "
-"ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎÎ <link href=\"http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/";
-"gnome-i18n\">ÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ</link> ÏÎÏÏ."
+"ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎ <link href=\"http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-";
+"i18n\">ÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ</link> ÏÎÏÏ."
 
 #~ msgid "Video demonstation"
 #~ msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎ"
diff --git a/gnome-sudoku/help/el/el.po b/gnome-sudoku/help/el/el.po
index b1c9261..f721b43 100644
--- a/gnome-sudoku/help/el/el.po
+++ b/gnome-sudoku/help/el/el.po
@@ -5,8 +5,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-devel-docs master\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-09-06 15:58+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-13 13:49+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-24 23:49+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-09-29 13:39+0200\n"
 "Last-Translator: Tom Tryfonidis <tomtryf gmail com>\n"
 "Language-Team: Greek <team gnome gr>\n"
 "Language: el\n"
@@ -108,7 +108,7 @@ msgid ""
 "media>GNOME Sudoku"
 msgstr ""
 "<media type=\"image\" src=\"figures/logo32.png\">ÎÎÎÏÏÏÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÏÏÎÎÏ "
-"GNOME</media>ÎÎÏÎÏÏÎÎÏ GNOME"
+"GNOME</media> ÎÎÏÎÏÏÎÎÏ"
 
 #: C/index.page:20(page/p)
 msgid ""
@@ -373,7 +373,7 @@ msgid ""
 "This command is mostly used by programmers to step through the code: "
 "<cmd>gnome-sudoku -w</cmd>"
 msgstr ""
-"ÎÏÏÎ Î ÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏÎÏÏ ÎÏÏ ÏÎÏÏ ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎÏÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎ "
+"ÎÏÏÎ Î ÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏÎÏÏ ÎÏÏ ÏÎÏÏ ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎÏÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎ "
 "ÎÎÎÎÏÏÎÏÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎ: <cmd>gnome-sudoku -w</cmd>"
 
 #: C/develop.page:19(page/title)
@@ -425,7 +425,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎ ÎÏÎÎ ÏÎÎÎÎÏÎÏÏÎÏ, ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎ ÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ "
 "ÏÎ <link href=\"https://cbe003.chat.mibbit.com/?url=irc%3A%2F%2Firc.gnome.org";
-"%2Fdocs\">irc</link>, Î ÎÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎÎ <link href=\"http://mail.gnome.org/";
+"%2Fdocs\">irc</link>, Î ÎÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎ <link href=\"http://mail.gnome.org/";
 "mailman/listinfo/gnome-doc-list\">ÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ</link> ÎÎÏ."
 
 #: C/documentation.page:24(page/p)
@@ -900,13 +900,13 @@ msgstr ""
 
 #: C/print-inprogress-game.page:19(page/title)
 msgid "Print your game"
-msgstr "ÎÎÏÏÏÏÏÏÎ ÏÎ ÏÎÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏ"
+msgstr "ÎÎÏÏÏÏÏÎ ÏÎÏ ÏÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏ"
 
 #: C/print-inprogress-game.page:20(page/p)
 msgid "You can print the sudoku are playing to a file or to a printer."
 msgstr ""
-"ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÏÏÏÏÏÎÏÎ ÏÎ ÏÎÏÎÏÏÎÎÏ ÏÎÏ ÏÎÎÎÎÏÎ Ï' ÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎ Î ÏÏÎÎ "
-"ÎÎÏÏÏÏÏÎ."
+"ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÏÏÏÏÏÎÏÎ ÏÎ ÏÎÏÎÏÏÎÎÏ ÏÎÏ ÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÏÏÏÏÎ ÏÎÏ Î ÏÎ ÎÎÎ "
+"ÎÏÏÎÎÎ."
 
 #: C/print-inprogress-game.page:23(page/p)
 msgid "To print the sudoku you are currently playing:"
@@ -1021,7 +1021,7 @@ msgstr ""
 
 #: C/save-resume.page:39(figure/desc)
 msgid "Resuming previous games."
-msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎ."
+msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎ."
 
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
@@ -1045,8 +1045,8 @@ msgid ""
 "To view the statistics about the current puzzle, click <guiseq><gui>Game</"
 "gui><gui>Puzzle Statistics</gui></guiseq>."
 msgstr ""
-"ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎ ÏÎ ÏÏÎÏÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎ ÏÎÎÎ, ÏÎÏÎÏÏÎ <guiseq><gui>ÎÎÎÏÎÎÎÎ</"
-"gui><gui>ÎÏÎÏÎÏÏÎÎÎ ÏÎÎÎ</gui></guiseq>."
+"ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎ ÏÎ ÏÏÎÏÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎÏÎÏ ÏÎÎÎ, ÏÎÏÎÏÏÎ "
+"<guiseq><gui>ÎÎÎÏÎÎÎÎ</gui><gui>ÎÏÎÏÎÏÏÎÎÎ ÏÎÎÎ</gui></guiseq>."
 
 #: C/statistics.page:20(figure/desc)
 msgid "Very hard puzzle statistics box example"
@@ -1279,7 +1279,7 @@ msgid ""
 "To show or hide the toolbar, click <guiseq><gui>Settings</gui><gui>Show "
 "Toolbar</gui></guiseq>."
 msgstr ""
-"ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ Î ÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ, ÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÏÎ "
+"ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ Î ÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ, ÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÏÎÏ "
 "<guiseq><gui>ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ</gui><gui>ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏ</gui></guiseq>."
 
 #: C/toolbar.page:21(page/p)
@@ -1291,7 +1291,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Î ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÏÏ ÎÏÏ ÏÎ ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏ, ÏÎÏ ÎÏÎÏÏÎÏÎÎ ÎÎ "
 "ÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎ ÏÎ ÏÎÎÏÎÎÎ ÏÎÏ. ÎÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ "
-"ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ, ÎÏÎÏ ÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÎ ÎÏÏÏ. ÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎ, ÎÏÏ ÎÏÎÏÏÎÏÎ ÏÏÎÏ ÏÎ ÎÎÎÎÎ "
+"ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ, ÎÏÎÎ ÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÎ ÎÏÏÏ. ÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎ, ÎÏÏ ÎÏÎÏÏÎÏÎ ÏÏÎÏ ÏÎ ÎÎÎÎÎ "
 "ÎÎÎÎÎ, ÎÎÎ ÏÎÎÏÎÎÎÎ, ÎÎÎÎÏÎÏÎ, ÎÏÎÎÎÎÎÏÎ, <link xref=\"hints\">ÎÏÏÎÎÎÎÎ</"
 "link>, ÎÎÎ <link xref=\"trackers\">ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎ</link>."
 
@@ -1317,8 +1317,8 @@ msgid ""
 "distinct from moves made earlier in the game. This feature is particularly "
 "useful when solving difficult games."
 msgstr ""
-"ÎÎ ÎÎÏÎÎÏÎÏÎÎÏ ÎÏÎÏÎÏÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÎ ÏÏÎÎÏÎÎÎ ÏÎÏ "
-"ÂÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÏÂ (trial-and-error) ÎÎÎ ÎÏÏÎ. ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏ "
+"ÎÎ ÎÎÏÎÎÏÎÏÎÎÏ ÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÎ ÏÏÎÎÏÎÎÎ "
+"ÏÎÏ ÂÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÏÂ (trial-and-error) ÎÎÎ ÎÏÏÎ. ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏ "
 "ÎÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ ÏÏÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÏÏÏÎÏÎÏÎ "
 "ÎÏÏ ÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎ ÏÏÎ ÏÎÎÏÎÎÎÎ. ÎÏÏÏ ÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÏÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎ "
 "ÏÏÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÎÏÏÎÏÎ ÎÏÏÎÎÎÎ ÏÎÎÏÎÎÎÎÎ."
@@ -1425,7 +1425,7 @@ msgid ""
 "ability to upload new translations."
 msgstr ""
 "ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ <link href=\"http:l10n.gnome.org"
-"\">ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ</link> ÎÎÎ ÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÏÎÏÎ ÏÏÎÎ <link href="
+"\">ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ</link> ÎÎÎ ÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÏÎÏÎ ÏÏÎÎ <link href="
 "\"http://l10n.gnome.org/teams/\";>ÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÏ</link> ÏÎÏ ÎÎÏÏÏÎÏ ÏÎÏ. "
 "ÎÏÏÏ ÎÎ ÏÎÏ ÎÏÏÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÏ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÎÏ."
 
@@ -1448,8 +1448,8 @@ msgid ""
 "list</link>."
 msgstr ""
 "ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÎ, ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏ "
-"ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎÎ <link href=\"http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/";
-"gnome-i18n\">ÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ</link> ÏÎÏÏ."
+"ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎ <link href=\"http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-";
+"i18n\">ÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ</link> ÏÎÏÏ."
 
 #~ msgid "tiffany antopolski gmail com"
 #~ msgstr "tiffany antopolski gmail com"
diff --git a/gnomine/help/el/el.po b/gnomine/help/el/el.po
index ad8b5b3..81a58e8 100644
--- a/gnomine/help/el/el.po
+++ b/gnomine/help/el/el.po
@@ -3,8 +3,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnomine.HEAD\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-21 04:47+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-22 01:23+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-24 23:49+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-09-29 13:25+0200\n"
 "Last-Translator: Tom Tryfonidis <tomtryf gmail com>\n"
 "Language-Team: Greek <team gnome gr>\n"
 "Language: el\n"
@@ -294,7 +294,7 @@ msgstr ""
 "ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎ ÏÎÏÏ ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎÏÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎ <link "
 "href=\"https://cbe005.chat.mibbit.com/?url=irc%3A%2F%2Firc.gnome.org%2Fgnome-";
 "games\">irc</link>, Î ÎÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎ <link href=\"http://mail.gnome.org/mailman/";
-"listinfo/games-list\">ÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎÏ</link>."
+"listinfo/games-list\">ÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ</link> ÎÎÏ."
 
 #: C/documentation.page:23(page/title)
 msgid "Help write documentation"
@@ -319,7 +319,7 @@ msgstr ""
 "ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎ ÎÏÎÎ ÏÎÎÎÎÏÎÏÏÎÏ, ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎ ÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ "
 "ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎ <link href=\"https://client01.chat.mibbit.com/?url=irc%3A%2F";
 "%2Firc.gnome.org%2Fdocs\">#docs</link> ÏÎÏ <link href=\"http://live.gnome.";
-"org/GnomeIrcChannels\">irc.gnome.org</link> Î ÎÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎÎ <link href="
+"org/GnomeIrcChannels\">irc.gnome.org</link> Î ÎÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎ <link href="
 "\"http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-doc-list\";>ÎÎÏÏÎ "
 "ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎÏ</link>."
 
@@ -328,8 +328,8 @@ msgid ""
 "Our <link href=\"https://live.gnome.org/DocumentationProject/Contributing";
 "\">wiki</link> page contains useful information."
 msgstr ""
-"ÎÎ <link href=\"https://live.gnome.org/DocumentationProject/Contributing";
-"\">wiki</link> ÎÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ."
+"ÎÏÎÏÎÏ ÏÎ <link href=\"https://live.gnome.org/DocumentationProject/";
+"Contributing\">wiki</link> ÎÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ."
 
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
@@ -475,7 +475,7 @@ msgstr ""
 
 #: C/flags.page:52(item/p)
 msgid "right click on a blank tile."
-msgstr "ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏ ÏÎÎÎÎÎÎÎ."
+msgstr "ÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏ ÏÎÎÎÎÎÎÎ."
 
 #: C/flags.page:62(note/p)
 msgid ""
@@ -518,9 +518,9 @@ msgid ""
 "style=\"menuitem\">Preferences</gui></guiseq>, and select <gui>Use \"I'm not "
 "sure\" flags</gui>."
 msgstr ""
-"ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÏÎÎÎÎÎÏ, ÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÏÎ <guiseq><gui style="
-"\"manu\">ÎÎÏÎÎÏ</gui><gui style=\"menuitem\">ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ</gui></guiseq>, ÎÎÎ "
-"ÎÏÎÎÎÎÏÎ <gui>ÎÏÎÏÎ ÏÎÎÎÎÏÎ \"ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎÏ\"</gui>."
+"ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÏÎÎÎÎÎÏ, ÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÏ <guiseq><gui "
+"style=\"manu\">ÎÎÏÎÎÏ</gui><gui style=\"menuitem\">ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ</gui></"
+"guiseq>, ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎ <gui>ÎÏÎÏÎ ÏÎÎÎÎÏÎ \"ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎÏ\"</gui>."
 
 #: C/get-help.page:21(page/title)
 msgid "Hints and warnings"
@@ -579,7 +579,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏ, ÎÏÎÎÎÎÏÎ <guiseq><gui style=\"menu"
 "\">ÎÎÏÎÎÏ</gui><gui style=\"menuitem\">ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏ</gui></guiseq>. ÎÎ "
-"ÏÎÏÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÎ <gui>ÎÎÎÏÏ</gui> ÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎÎÎÎÏ ÎÏÏ "
+"ÏÎÏÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÎ <gui>ÎÎÎÏÏ</gui> ÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎÎÎÎÏ ÎÏÏ "
 "ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÎ. ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ, ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÏÏ ÏÎ ÎÎÎÏÏÏÏÏÏÎÎÎÎ "
 "ÎÎÎÎÏ ÏÏÎ ÎÎÏÏÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÏ."
 
@@ -675,14 +675,14 @@ msgid ""
 "style=\"menu\">Mines</gui><gui style=\"menuitem\">New Game</gui></guiseq> "
 "from the application menu"
 msgstr ""
-"ÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÏÎÏÎ <gui style=\"button\">ÎÎÎ</gui> Î ÎÏÎÎÎÎÏÎ "
+"ÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÏÎÏÎ <gui style=\"button\">ÎÎÎ</gui> Î ÎÏÎÎÎÎÏÎ "
 "<guiseq><gui style=\"menu\">ÎÎÏÎÎÏ</gui><gui style=\"menuitem\">ÎÎÎ "
 "ÏÎÎÏÎÎÎÎ</gui></guiseq> ÎÏÏ ÏÎ ÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ"
 
 #: C/new-game.page:28(item/p)
 msgid "<link xref=\"board-size\">select your preferred board size</link>"
 msgstr ""
-"<link xref=\"board-size\">ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏÏ ÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÏÎÎÏÎÏ</link>"
+"<link xref=\"board-size\">ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏÏ ÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÏÎÎÏÎÏ</link>"
 
 #: C/new-game.page:32(note/p)
 msgid ""
@@ -690,7 +690,7 @@ msgid ""
 "<gui>Start New Game</gui> or <gui>Keep Current Game</gui>. If you choose the "
 "former, your current game will be lost."
 msgstr ""
-"ÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎÏÎÎÎÎ, ÎÎ ÎÏÏÏÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎÏ <app>ÎÎÏÎÎÏ</app> ÎÎ "
+"ÎÎ ÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎÏÎÎÎÎ, ÎÎ ÎÏÏÏÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎÏ <app>ÎÎÏÎÎÏ</app> ÎÎ "
 "ÎÎÎÎÏÎ <gui>ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏ ÏÎÎÏÎÎÎÎÎÏ</gui> Î <gui>ÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎÏÎÏ "
 "ÏÎÎÏÎÎÎÎÎÏ</gui>. ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÏÎÎÎÏÏÎÎÎ, ÎÎ ÏÎÎÎÎ ÏÎ ÏÏÎÏÎÎ ÏÎÏ ÏÎÎÏÎÎÎÎ."
 
@@ -822,7 +822,7 @@ msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Q</key></keyseq>"
 
 #: C/toolbar.page:15(page/title)
 msgid "Toolbar"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎ"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎ"
 
 #: C/toolbar.page:17(page/p)
 msgid ""
@@ -831,7 +831,7 @@ msgid ""
 "left to right, are <gui><link xref=\"new-game\">New Game</link></gui>, <link "
 "xref=\"get-help\">Hint</link>, <gui>Pause</gui> and <gui>Fullscreen</gui>."
 msgstr ""
-"Î ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ, ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÏÏ ÎÏÏ ÏÎ ÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏ, ÏÎÏ ÎÏÎÏÏÎÏÎÎ ÎÎ "
+"Î ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÏÏ ÎÏÏ ÏÎ ÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏ, ÏÎÏ ÎÏÎÏÏÎÏÎÎ ÎÎ "
 "ÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎ ÏÎ ÏÎÎÏÎÎÎ ÏÎÏ. ÎÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ "
 "ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏ, ÎÏÎÎ ÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÎ ÎÏÏÏ. ÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎ, ÎÏÏ "
 "ÎÏÎÏÏÎÏÎ ÏÏÎÏ ÏÎ ÎÎÎÎÎ, ÎÎÎÎÎ <gui><link xref=\"new-game\">ÎÎÎ ÏÎÎÏÎÎÎÎ</"
@@ -1021,10 +1021,10 @@ msgstr ""
 #~ msgstr ""
 #~ "ÎÏÏÏ ÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÎÎ ÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÏ. ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎÏÎ ÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ "
 #~ "ÎÎÎ/Î ÎÎ ÏÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÏÏ ÏÎÏÏ ÏÏÎÏÏ ÏÎÏ <ulink type=\"help\" url="
-#~ "\"help:gpl\">ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏ GNU</ulink>, ÏÏÏ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎ "
-#~ "<link linkend=\"license\">Î ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎ</link>, ÎÎÏÎ ÎÎ ÏÎ "
-#~ "ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÏ ÏÎÏÏ ÏÏÎÏÏ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÏÏÎÏ GNU. ÎÎÎ "
-#~ "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ. "
+#~ "\"help:gpl\">ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏ GNU</ulink>, ÏÏÏ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎ <link "
+#~ "linkend=\"license\">Î ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎ</link>, ÎÎÏÎ ÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ "
+#~ "ÏÏÏ ÏÎÏÏ ÏÏÎÏÏ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÏÏÎÏ GNU. ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏÎÏ "
+#~ "ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ. "
 
 #~ msgid ""
 #~ "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document "
@@ -1726,9 +1726,9 @@ msgstr ""
 #~ msgstr ""
 #~ "ÎÏÏÏ ÏÎ ÏÏÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏ. ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎ "
 #~ "ÎÎÎ/Î ÎÎ ÏÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÏÏ ÏÎÏÏ ÏÏÎÏÏ ÏÎÏ <citetitle><ulink type=\"help"
-#~ "\" url=\"help:gpl\">ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏ GNU</ulink></citetitle> "
-#~ "ÏÏÏÏ ÎÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÎ ÎÏÏ ÏÎ <ulink type=\"http\" url=\"http://www.fsf.";
-#~ "org\">ÎÎÏÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎ</ulink>, ÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎ 2 ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏ, "
+#~ "\" url=\"help:gpl\">ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏ GNU</ulink></citetitle> ÏÏÏÏ "
+#~ "ÎÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÎ ÎÏÏ ÏÎ <ulink type=\"http\" url=\"http://www.fsf.org";
+#~ "\">ÎÎÏÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎ</ulink>, ÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎ 2 ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏ, "
 #~ "ÎÎÏÎ (ÎÎÏ' ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏ) ÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎ."
 
 #~ msgid ""
@@ -1741,8 +1741,8 @@ msgstr ""
 #~ "ÎÏÏÏ ÏÎ ÏÏÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎ, ÎÎÎÎ "
 #~ "ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ, ÏÏÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î "
 #~ "ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎ. ÎÎÎÏÎ ÏÎÎ "
-#~ "<citetitle><ulink type=\"help\" url=\"help:gpl\">ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎÎ "
-#~ "ÎÎÎÎÎ GNU</ulink></citetitle> ÎÎÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎÏ ÎÎÏÏÎÎÎÏÎÎÎÏ."
+#~ "<citetitle><ulink type=\"help\" url=\"help:gpl\">ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎ "
+#~ "GNU</ulink></citetitle> ÎÎÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎÏ ÎÎÏÏÎÎÎÏÎÎÎÏ."
 
 #~ msgid ""
 #~ "A copy of the <citetitle><ulink type=\"help\" url=\"help:gpl\">GNU "
@@ -1760,9 +1760,9 @@ msgstr ""
 #~ "\">ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÏ GNU</ulink></citetitle> ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏ "
 #~ "ÏÎÏÎÏÏÎÎÎ ÏÏÎÎ <citetitle>ÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏÏÏÎ GNOME</citetitle>. ÎÏÎÏÎÎÏÎ "
 #~ "ÎÏÎÏÎÏ ÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ <citetitle><ulink type=\"help\" "
-#~ "url=\"help:gpl\">ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÏ GNU</ulink></citetitle> ÎÏÏ "
-#~ "ÏÎ ÎÎÏÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÎÏÏÏÎÎÎÎÎ ÏÎÎ <ulink type=\"http\" "
-#~ "url=\"http://www.fsf.org\";>ÎÏÏÏÏÎÏÏ ÏÎÏÏ</ulink> Î ÎÏÎÏÎÎÏÎÏ ÏÏÎ "
-#~ "<address> Free Software Foundation, Inc. <street>59 Temple Place</street> "
-#~ "- Suite 330 <city>Boston</city>, <state>MA</state><postcode>02111-1307</"
+#~ "url=\"help:gpl\">ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÏ GNU</ulink></citetitle> ÎÏÏ ÏÎ "
+#~ "ÎÎÏÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÎÏÏÏÎÎÎÎÎ ÏÎÎ <ulink type=\"http\" url="
+#~ "\"http://www.fsf.org\";>ÎÏÏÏÏÎÏÏ ÏÎÏÏ</ulink> Î ÎÏÎÏÎÎÏÎÏ ÏÏÎ <address> "
+#~ "Free Software Foundation, Inc. <street>59 Temple Place</street> - Suite "
+#~ "330 <city>Boston</city>, <state>MA</state><postcode>02111-1307</"
 #~ "postcode><country>USA</country></address>"
diff --git a/iagno/help/el/el.po b/iagno/help/el/el.po
index adf1918..6872aaf 100644
--- a/iagno/help/el/el.po
+++ b/iagno/help/el/el.po
@@ -4,8 +4,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: iagno.HEAD.el\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-09-06 15:59+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-13 13:53+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-24 23:50+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-09-29 13:17+0200\n"
 "Last-Translator: Tom Tryfonidis <tomtryf gmail com>\n"
 "Language-Team: Greek <team gnome gr>\n"
 "Language: el\n"
@@ -160,7 +160,7 @@ msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏÏÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÎÎÎ
 
 #: C/ai-game.page:20(page/title)
 msgid "Play against the computer"
-msgstr "ÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ"
 
 #: C/ai-game.page:21(page/p)
 msgid ""
@@ -168,21 +168,22 @@ msgid ""
 "Level Three. To change this setting:"
 msgstr ""
 "Î ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎÏ ÎÏÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎÎÏ: ÎÏÎÏÎÎÎ ÎÎÎ, ÎÏÎÏÎÎÎ ÎÏÎ, "
-"ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎ. ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏÎ ÏÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ:"
+"ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎ. ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏÎ ÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎ:"
 
 #: C/ai-game.page:24(item/p) C/change-color.page:24(item/p)
 #: C/visual-results.page:25(item/p)
 msgid "Click <guiseq><gui>Settings</gui><gui>Preferences</gui></guiseq>."
-msgstr "ÎÎÎÎ ÏÏÎÏ <guiseq><gui>ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ</gui><gui>ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ</gui></guiseq>."
+msgstr ""
+"ÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÏÎÏ <guiseq><gui>ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ</gui><gui>ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ</gui></guiseq>."
 
 #: C/ai-game.page:26(item/p)
 msgid "Select the difficulty level for your computer opponent."
-msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÏÎÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ."
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÏÎÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ."
 
 #: C/ai-game.page:27(item/p) C/sound.page:23(item/p)
 #: C/visual-results.page:28(item/p)
 msgid "Click <gui>Close</gui>."
-msgstr "ÎÎÎÎ ÏÏÎ <gui>ÎÎÎÎÏÎÎÎ</gui>."
+msgstr "ÎÎÏÎÏÏÎ ÏÎ <gui>ÎÎÎÎÏÎÎÎ</gui>."
 
 #: C/bug-filing.page:12(credit/years) C/change-color.page:11(credit/years)
 #: C/develop.page:12(credit/years) C/documentation.page:10(credit/years)
@@ -276,11 +277,11 @@ msgstr ""
 
 #: C/change-color.page:17(page/title)
 msgid "Change player color and difficulty"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÏÏÏÎÎ ÏÎÏ ÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎ ÎÏÏÎÎÎÎÎ"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÏÎÎÎÏÎ"
 
 #: C/change-color.page:19(page/p)
 msgid "To change the player for each color:"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎ ÏÏÏÎÎ:"
+msgstr "ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎ ÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎ ÏÏÏÎÎ:"
 
 #: C/change-color.page:25(item/p)
 msgid "Select the <gui>Game</gui> tab"
@@ -291,8 +292,8 @@ msgid ""
 "Select the type of player/difficulty under <gui>Dark</gui> and <gui>Light</"
 "gui>."
 msgstr ""
-"ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎ ÏÏÏÎÏ ÏÎÏ ÏÎÎÎÏÎ/ÎÏÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÏ ÏÎ <gui>ÎÎÏÏÎ</gui> ÎÎÎ "
-"<gui>ÎÎÏÎÎ</gui>."
+"ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎ ÏÏÏÎÏ ÏÎÏ ÏÎÎÎÏÎ/ÎÏÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÏ ÏÎ <gui>ÎÎÏÏÎ</gui> ÎÎÎ "
+"<gui>ÎÎÏÎÎ</gui>."
 
 #: C/change-color.page:27(note/p)
 msgid "Your choice is effective immediately."
@@ -347,8 +348,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎ ÎÏÎÎ ÏÎÎÎÎÏÎÏÏÎÏ, ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎ ÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ "
 "ÏÎ <link href=\"https://cbe003.chat.mibbit.com/?url=irc%3A%2F%2Firc.gnome.org";
-"%2Fdocs\">irc</link>, Î ÎÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎÎ <link href=\"http://mail.gnome.org/";
-"mailman/listinfo/gnome-doc-list\">ÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎÏ</link>"
+"%2Fdocs\">irc</link>, Î ÎÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎ <link href=\"http://mail.gnome.org/";
+"mailman/listinfo/gnome-doc-list\">ÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ</link> ÎÎÏ."
 
 #: C/documentation.page:24(page/p)
 msgid ""
@@ -465,7 +466,7 @@ msgid ""
 "play."
 msgstr ""
 "Î <app>ÎÎÎÎÎÏ</app> ÎÏÎÎ ÎÏÎÎÏÏ <link xref=\"rules\">ÎÎÎÏÎÎÏ</link> ÎÎÎ "
-"ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎ ÎÎ ÏÎ ÏÎÎÎÎÏÎ."
+"ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎ ÎÎ ÏÎÎÎÎÏÎ."
 
 #: C/play.page:21(page/p)
 msgid ""
@@ -473,8 +474,8 @@ msgid ""
 "plays <em>Light</em>. The <link xref=\"ai-game\">difficulty level</link> is "
 "<gui>Level one</gui> by default."
 msgstr ""
-"ÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÏÎ ÏÎÎÏÎÎÎÎ, ÎÏÎÎÏ ÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎ <em>ÎÎÏÏÎ</em> ÎÎÎ Î "
-"ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎÏ ÎÎ ÏÎ <em>ÎÎÏÎÎ</em>. ÎÎ <link xref=\"ai-game\">ÎÏÎÏÎÎÎ "
+"ÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÏÎ ÏÎÎÏÎÎÎÎ, ÎÏÎÎÏ ÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎ <em>ÎÎÏÏÎ</em> ÎÎÎ Î "
+"ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎÏ ÎÎ ÏÎ <em>ÎÎÏÎÎ</em>. ÎÎ <link xref=\"ai-game\">ÎÏÎÏÎÎÎ "
 "ÎÏÏÎÎÎÎÎÏ</link> ÎÎÎÎÎ ÎÏÏ ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎ <gui>ÎÏÎÏÎÎÎ ÎÎÎ</gui>."
 
 #: C/play.page:24(page/p)
@@ -569,10 +570,10 @@ msgid ""
 "you must first trap it between two of your tiles, horizontally, vertically "
 "or diagonally."
 msgstr ""
-"ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÏÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÎÎÎÏÏÎÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎ "
+"ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÏÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÎÎÎÏÏÎÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎ "
 "ÏÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎÏ ÏÏÎÏÏÏÎÏÏ ÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎ "
-"ÎÎ ÏÏÏÏÎÏÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎ ÏÎÏ ÏÎÎÎÎÎÎÎ. ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÎÎÎÏÏÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎÎÎÎÎÎ, ÎÎ "
-"ÏÏÎÏÎÎ ÏÏÏÏÎ ÎÎ ÏÎ ÏÎÎÎÎÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÎÏ, ÎÏÎÎÏÎÏÎÎ, ÎÎÎÎÏÎ Î "
+"ÎÎ ÏÏÏÏÎÏÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎ ÏÎÏ. ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÎÎÎÏÏÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎÎÎÎÎÎ, ÎÎ ÏÏÎÏÎÎ "
+"ÏÏÏÏÎ ÎÎ ÏÎ ÏÎÎÎÎÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÎÏ, ÎÏÎÎÏÎÏÎÎ, ÎÎÎÎÏÎ Î "
 "ÎÎÎÎÏÎÎÎ."
 
 #: C/rules.page:25(item/p)
@@ -597,7 +598,7 @@ msgstr ""
 
 #: C/rules.page:30(note/p)
 msgid "This placement can be horizontal, vertical or diagonal."
-msgstr "ÎÏÏÎ Î ÏÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎÎ, ÎÎÏÎÎÏÏÏÏÎ Î ÎÎÎÎÏÎÎÎ."
+msgstr "Î ÏÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏÎ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎÎ, ÎÎÏÎÎÏÏÏÏÎ Î ÎÎÎÎÏÎÎÎ."
 
 #: C/rules.page:32(item/p)
 msgid ""
@@ -705,7 +706,7 @@ msgstr "ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ Î ÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎ
 #: C/sound.page:20(item/p)
 msgid "Click on <guiseq><gui>Settings</gui><gui>Preferences</gui></guiseq>."
 msgstr ""
-"ÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÏÎ <guiseq><gui>ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ</gui><gui>ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ</gui></guiseq>."
+"ÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÏÎÏ <guiseq><gui>ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ</gui><gui>ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ</gui></guiseq>."
 
 #: C/sound.page:22(item/p)
 msgid "Click the <gui>Enable sounds</gui> checkbox."
@@ -843,7 +844,7 @@ msgid ""
 "ability to upload new translations."
 msgstr ""
 "ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ <link href=\"http:l10n.gnome.org"
-"\">ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ</link> ÎÎÎ ÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÏÎÏÎ ÏÏÎÎ <link href="
+"\">ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ</link> ÎÎÎ ÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÏÎÏÎ ÏÏÎÎ <link href="
 "\"http://l10n.gnome.org/teams/\";>ÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÏ</link> ÏÎÏ ÎÎÏÏÏÎÏ ÏÎÏ. "
 "ÎÏÏÏ ÎÎ ÏÎÏ ÎÏÏÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÏ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÎÏ."
 
@@ -866,8 +867,8 @@ msgid ""
 "list</link>."
 msgstr ""
 "ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÎ, ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏ "
-"ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎÎ <link href=\"http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/";
-"gnome-i18n\">ÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ</link> ÏÎÏÏ."
+"ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎ <link href=\"http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-";
+"i18n\">ÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ</link> ÏÎÏÏ."
 
 #~ msgid "@@image: 'figures/START.png'; md5=ed4b069d10fb75410a1171d5c6c29d66"
 #~ msgstr "@@image: 'figures/START.png'; md5=ed4b069d10fb75410a1171d5c6c29d66"
diff --git a/lightsoff/help/el/el.po b/lightsoff/help/el/el.po
index 6887f98..64e82c5 100644
--- a/lightsoff/help/el/el.po
+++ b/lightsoff/help/el/el.po
@@ -6,10 +6,11 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-games master\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-05-01 10:51+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-23 13:46+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-24 23:50+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-09-29 13:00+0200\n"
 "Last-Translator: Tom Tryfonidis <tomtryf gmail com>\n"
 "Language-Team: Greek <team gnome gr>\n"
+"Language: el\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -17,7 +18,6 @@ msgstr ""
 "X-Generator: Lokalize 1.0\n"
 
 #. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
-#| msgid "translator-credits"
 msgctxt "_"
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
@@ -62,13 +62,11 @@ msgstr ""
 "external ref='figures/lightsoff.jpg' md5='22e3748b8fced7f6770f76cb1e2e6fa4'"
 
 #: C/index.page:7(info/title)
-#| msgid "Lights Off"
 msgctxt "link"
 msgid "Lights Off"
 msgstr "ÎÎÎÏÏÎ ÏÎ ÏÏÏÎ"
 
 #: C/index.page:8(info/title)
-#| msgid "Lights Off"
 msgctxt "text"
 msgid "Lights Off"
 msgstr "ÎÎÎÏÏÎ ÏÎ ÏÏÏÎ"
@@ -96,10 +94,6 @@ msgstr ""
 "ÏÏÏÎ</media>ÎÎÎÏÏÎ ÏÎ ÏÏÏÎ"
 
 #: C/index.page:22(page/p)
-#| msgid ""
-#| "<application>Lights Off</application> is a puzzle game, where the "
-#| "objective is to turn off all of the tiles on the board. Each click "
-#| "toggles the state of the clicked tile and its non-diagonal neighbors."
 msgid ""
 "<app>Lights Off</app> is a puzzle played on an 5X5 grid with the aim to turn "
 "off all the lights. Each click on a tile toggles the state of the clicked "
@@ -140,7 +134,6 @@ msgstr ""
 
 #: C/basic.page:10(credit/years) C/rules.page:11(credit/years)
 #: C/strategy.page:10(credit/years)
-#| msgid "2010"
 msgid "2012"
 msgstr "2012"
 
@@ -155,7 +148,6 @@ msgstr ""
 "ÏÎÎÎÏÏÎÎÏÎÎÎ Î ÏÎ ÏÎÎÏÎÎÎ."
 
 #: C/basic.page:21(section/title)
-#| msgid "Manipulating the Board"
 msgid "Using the keyboard"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎ ÏÎÎÎÏÏÎÎÏÎÎÎ"
 
@@ -168,10 +160,6 @@ msgstr ""
 "ÏÏÎ ÏÎÏÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÏÎÏÏÎ ÏÎ ÏÎÎÎÏÏÎ <key>Enter</key>."
 
 #: C/basic.page:24(item/p) C/basic.page:32(item/p)
-#| msgid ""
-#| "Lights Off is a puzzle game, where the objective is to turn off all of "
-#| "the tiles on the board. Each click toggles the state of the clicked tile "
-#| "and its non-diagonal neighbors."
 msgid ""
 "Once a tile is selected it will toggle the state of the selected tile and "
 "its non-diagonal neighbors."
@@ -194,11 +182,6 @@ msgid "Progress through the levels"
 msgstr "ÎÏÏÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎ ÎÏÎÏÎÎÏÎ"
 
 #: C/basic.page:39(item/p)
-#| msgid ""
-#| "You progress through the levels either by turning off all of the tiles in "
-#| "a particular level, or using the arrow-shaped buttons near the bottom of "
-#| "the game. These buttons allow you to skip levels, or return to previous "
-#| "levels, without restriction."
 msgid ""
 "The progress through the levels is either by turning off all the lights in "
 "that level or using the arrow shaped buttons in the bottom of the game."
@@ -236,7 +219,6 @@ msgstr "Tiffany Antopolski"
 
 #: C/bug-filing.page:12(credit/years) C/develop.page:12(credit/years)
 #: C/documentation.page:10(credit/years) C/translate.page:12(credit/years)
-#| msgid "2010"
 msgid "2011"
 msgstr "2011"
 
@@ -375,16 +357,16 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎ ÎÏÎÎ ÏÎÎÎÎÏÎÏÏÎÏ, ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎ ÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ "
 "ÏÎ <link href=\"https://cbe003.chat.mibbit.com/?url=irc%3A%2F%2Firc.gnome.org";
-"%2Fdocs\">irc</link>, Î ÎÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎÎ <link href=\"http://mail.gnome.org/";
-"mailman/listinfo/gnome-doc-list\">ÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎÏ</link>"
+"%2Fdocs\">irc</link>, Î ÎÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎ <link href=\"http://mail.gnome.org/";
+"mailman/listinfo/gnome-doc-list\">ÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ</link> ÎÎÏ."
 
 #: C/documentation.page:28(page/p)
 msgid ""
 "Our <link href=\"https://live.gnome.org/DocumentationProject/Contributing";
 "\">wiki</link> page contains useful information."
 msgstr ""
-"ÎÎ <link href=\"https://live.gnome.org/DocumentationProject/Contributing";
-"\">wiki</link> ÎÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ."
+"ÎÏÎÏÎÏ ÏÎ <link href=\"https://live.gnome.org/DocumentationProject/";
+"Contributing\">wiki</link> ÎÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ."
 
 #: C/legal.xml:3(p/link)
 msgid "Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License"
diff --git a/quadrapassel/help/el/el.po b/quadrapassel/help/el/el.po
index 88f80f3..09c845d 100644
--- a/quadrapassel/help/el/el.po
+++ b/quadrapassel/help/el/el.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnometris.HEAD.el\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-11 22:44+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-23 13:27+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-24 23:50+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-09-29 13:04+0200\n"
 "Last-Translator: Tom Tryfonidis <tomtryf gmail com>\n"
 "Language-Team: Greek <team gnome gr>\n"
 "Language: el\n"
@@ -215,16 +215,9 @@ msgid ""
 "media>Quadrapassel"
 msgstr ""
 "<media type=\"image\" src=\"media/quadrapassel.png\">ÎÎÎÏÏÏÏÎÏ ÏÎÏ "
-"ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ</media>ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ"
+"ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ</media> ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ"
 
 #: C/index.page:20(page/p)
-#| msgid ""
-#| "In Quadrapassel, the GNOME version of Tetris, your goal is to create as "
-#| "many complete horizontal lines as possible. The lines are made from seven "
-#| "different shapes that, in a random order, fall from the top center of the "
-#| "screen. Your task is to rotate and move them across the screen to make "
-#| "complete lines. By making complete horizontal lines, you score more, you "
-#| "level up and the blocks fall faster."
 msgid ""
 "In Quadrapassel, the GNOME version of Tetris, your goal is to create as many "
 "complete horizontal lines as possible. The lines are made from seven "
@@ -238,26 +231,22 @@ msgstr ""
 "ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÎÎÏ ÎÎÏÏÎÏ, ÎÎ ÏÏÏÎÎÎ ÏÎÎÏÎ, ÏÎÏ ÏÎÏÏÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎ ÏÎÎÏ ÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏ "
 "ÎÎÏÎÎÏ. ÎÏÎÎÏ ÏÎÏÎÏÏÏÎÏÎÏÎ ÏÎÏÏ ÎÏÎÎÏÏ ÎÎÎ ÏÎÏÏ ÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎ "
 "ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÎÏÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏ. ÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎÏÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÏÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎ, "
-"Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏÎÎ, ÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎ ÎÏÎÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎÎÏ, ÎÎÎ Î ÏÏÏÏÎ "
-"ÏÏÎ ÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏÏÏÎÏÎ."
+"ÎÏÎÎÎÎÏÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ, ÏÎ ÎÏÎÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎÎÏ, ÎÎÎ Î ÏÏÏÏÎ ÏÏÎ ÎÏÎÏÎ "
+"ÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏÏÏÎÏÎ."
 
 #: C/index.page:33(td/p)
-#| msgid "<link xref=\"playgame\">PLAY Game</link>"
 msgid "<link xref=\"playgame\">Play the game</link>"
 msgstr "<link xref=\"playgame\">ÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÏÎÎÏÎÎÎÎ</link>"
 
 #: C/index.page:34(td/p)
-#| msgid "<link xref=\"scoremore\">Score MORE</link>"
 msgid "<link xref=\"score\">Score points</link>"
 msgstr "<link xref=\"score\">ÎÎÎÎÎÏÏÏÎ ÏÏÎÏÎÏÏ</link>"
 
 #: C/index.page:55(td/p)
-#| msgid "<link xref=\"settings\">Settings</link>"
 msgid "<link xref=\"preferences\">Preferences</link>"
 msgstr "<link xref=\"preferences\">ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ</link>"
 
 #: C/index.page:56(td/p)
-#| msgid "<link xref=\"get-involved\">GET Involved</link>"
 msgid "<link xref=\"get-involved\">Get involved</link>"
 msgstr "<link xref=\"get-involved\">ÎÏÎÎÎÏÎÏÎ</link>"
 
@@ -282,9 +271,6 @@ msgstr "<link xref=\"get-involved\">ÎÏÎÎÎÏÎÏÎ</link>"
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
 #: C/bug-filing.page:49(media) C/develop.page:28(media)
 #: C/documentation.page:28(media) C/translate.page:41(media)
-#| msgctxt "_"
-#| msgid ""
-#| "external ref='media/part4.jpg' md5='eb115674081786f85aa0c998b30cc52b'"
 msgctxt "_"
 msgid ""
 "external ref='media/go-previous.png' md5='e9ce3da4ee6497ce2f38178c3c929872'"
@@ -334,8 +320,6 @@ msgstr ""
 #: C/documentation.page:29(media) C/get-involved.page:22(media)
 #: C/playgame.page:43(media) C/preferences.page:72(media)
 #: C/score.page:37(media) C/translate.page:42(media)
-#| msgctxt "_"
-#| msgid "external ref='media/fig2.png' md5='ef1766484f3b9925fc2b6142bd5820a0'"
 msgctxt "_"
 msgid "external ref='media/go-home.png' md5='a3e5f444349fc0cdabcd0532c1765d56'"
 msgstr ""
@@ -432,7 +416,6 @@ msgstr ""
 
 #: C/bug-filing.page:49(section/p) C/develop.page:28(section/p)
 #: C/documentation.page:28(section/p) C/translate.page:41(section/p)
-#| msgid "<link xref=\"get-involved\">GET Involved</link>"
 msgid ""
 "<link xref=\"get-involved\"><media type=\"image\" src=\"media/go-previous.png"
 "\"/>Get Involved</link>"
@@ -494,7 +477,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎ ÎÏÎÎ ÏÎÎÎÎÏÎÏÏÎÏ, ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎ ÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ "
 "ÏÎ <link href=\"https://cbe003.chat.mibbit.com/?url=irc%3A%2F%2Firc.gnome.org";
-"%2Fdocs\">irc</link>, Î ÎÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎÎ <link href=\"http://mail.gnome.org/";
+"%2Fdocs\">irc</link>, Î ÎÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎ <link href=\"http://mail.gnome.org/";
 "mailman/listinfo/gnome-doc-list\">ÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ</link> ÎÎÏ."
 
 #: C/documentation.page:25(page/p)
@@ -502,8 +485,8 @@ msgid ""
 "Our <link href=\"https://live.gnome.org/DocumentationProject/Contributing";
 "\">wiki</link> page contains useful information."
 msgstr ""
-"ÎÎ <link href=\"https://live.gnome.org/DocumentationProject/Contributing";
-"\">wiki</link> ÎÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ."
+"ÎÏÎÏÎÏ ÏÎ <link href=\"https://live.gnome.org/DocumentationProject/";
+"Contributing\">wiki</link> ÎÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ."
 
 #: C/get-involved.page:16(page/title)
 msgid "Get Involved"
@@ -518,7 +501,6 @@ msgstr ""
 "ÎÏÏÏÏÏÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎÏÏ ÎÎÏÎÎÏÎÎÏÏ ÏÏÏÏÎÏÏ."
 
 #: C/legal.xml:3(p/link)
-#| msgid "Creative Commons Share Alike 3.0"
 msgid "Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License"
 msgstr "Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License"
 
@@ -605,7 +587,6 @@ msgstr ""
 "by-sa/3.0/\">ÎÏÎÎÎ Commons</link>."
 
 #: C/playgame.page:16(license/p)
-#| msgid "Creative Commons Share Alike 3.0"
 msgid "Creative Commons Attribution Share Alike 3.0"
 msgstr "Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License"
 
@@ -618,9 +599,6 @@ msgid "How To Play"
 msgstr "ÎÏÏ ÎÎ ÏÎÎÎÎÏÎ"
 
 #: C/playgame.page:26(item/p)
-#| msgid ""
-#| "<keycap>Left</keycap> and <keycap>Right</keycap> move the block "
-#| "correspondingly across the screen."
 msgid ""
 "The <key>â</key> and <key>â</key> keys move the blocks across the screen."
 msgstr ""
@@ -750,27 +728,22 @@ msgid "Other available options are:"
 msgstr "ÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎ:"
 
 #: C/preferences.page:45(item/p)
-#| msgid "Enable sounds"
 msgid "<gui>Enable sounds</gui>"
 msgstr "<gui>ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÏÎ</gui>"
 
 #: C/preferences.page:46(item/p)
-#| msgid "Preview Next Block"
 msgid "<gui>Preview next block</gui>"
 msgstr "<gui>ÎÏÎÎÏÎÏÎÏÏÎÏÎ ÎÏÏÎÎÎÎÏ ÏÎÏÎÎÎÏ</gui>"
 
 #: C/preferences.page:47(item/p)
-#| msgid "Choose Difficult Blocks"
 msgid "<gui>Choose difficult blocks</gui>"
 msgstr "<gui>ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎ</gui>"
 
 #: C/preferences.page:48(item/p)
-#| msgid "Rotate Blocks Counterclockwise"
 msgid "<gui>Rotate blocks counterclockwise</gui>"
 msgstr "<gui>ÎÎÏÎÏÏÏÎÏÎ ÏÎÏÎÎÎÏ ÎÏÎÏÏÎÏÏÏÏÏÎÏÎ</gui>"
 
 #: C/preferences.page:49(item/p)
-#| msgid "Show where the block will land"
 msgid "<gui>Show where the block will land</gui>"
 msgstr "<gui>ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÏÎÏÎÎÎÏ</gui>"
 
@@ -853,7 +826,6 @@ msgstr ""
 "ÎÏÎÏÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎ ÏÎÏ ÏÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎ, ÎÎ ÎÎÏÏÎ Î ÎÎÎÏÏÎÏÎÏ!"
 
 #: C/score.page:30(section/title)
-#| msgid "Viewing Past Scores"
 msgid "High Scores"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏ"
 
@@ -930,8 +902,8 @@ msgid ""
 "list</link>."
 msgstr ""
 "ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÎ, ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏ "
-"ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎÎ <link href=\"http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/";
-"gnome-i18n\">ÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ</link> ÏÎÏÏ."
+"ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎ <link href=\"http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-";
+"i18n\">ÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ</link> ÏÎÏÏ."
 
 #~ msgid "link"
 #~ msgstr "ÏÏÎÎÎÏÎÎ"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]