[epiphany] Updated Polish translationcommit 092e4c9b5340ae39d1bc855221b2dba28efb45cd
Author: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>
Date:   Fri Aug 31 22:16:10 2012 +0200

    Updated Polish translation

 po/pl.po |   18 +++++++++++-------
 1 files changed, 11 insertions(+), 7 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 31f0f87..34d4a20 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: epiphany\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=epiphany\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-31 21:23+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-31 21:24+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-31 22:15+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-31 22:16+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -1079,11 +1079,11 @@ msgstr ""
 "Aby je zaimportowaÄ do programu Epiphany, naleÅy wprowadziÄ hasÅo gÅÃwne "
 "poniÅej."
 
-#: ../lib/ephy-profile-migrator.c:96
+#: ../lib/ephy-profile-migrator.c:97
 msgid "Failed to copy cookies file from Mozilla."
 msgstr "Skopiowanie ciasteczek z Mozilli siÄ nie powiodÅo."
 
-#: ../lib/ephy-profile-migrator.c:648
+#: ../lib/ephy-profile-migrator.c:649
 msgid ""
 "Epiphany 3.6 deprecated this directory and tried migrating this "
 "configuration to ~/.config/epiphany"
@@ -1092,15 +1092,19 @@ msgstr ""
 "przestarzaÅy, a jego zawartoÅÄ zostaÅa przeniesiona do katalogu ~/.config/"
 "epiphany"
 
-#: ../lib/ephy-profile-migrator.c:888
+#: ../lib/ephy-profile-migrator.c:889
 msgid "Executes only the n-th migration step"
 msgstr "Wykonuje tylko podany krok migracji"
 
-#: ../lib/ephy-profile-migrator.c:902
+#: ../lib/ephy-profile-migrator.c:891
+msgid "Specifies the required version for the migrator"
+msgstr "Podaje wymaganÄ wersjÄ dla migracji"
+
+#: ../lib/ephy-profile-migrator.c:905
 msgid "Epiphany profile migrator"
 msgstr "Migracja profilu przeglÄdarki Epiphany"
 
-#: ../lib/ephy-profile-migrator.c:903
+#: ../lib/ephy-profile-migrator.c:906
 msgid "Epiphany profile migrator options"
 msgstr "Opcje migracji profilu przeglÄdarki Epiphany"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]