[dia] Updated Slovenian translationcommit 1ced11cb0ec08cfc526ced18ea11be5e1df10d6e
Author: Martin Srebotnjak <miles filmsi net>
Date:  Tue Aug 28 23:05:23 2012 +0200

  Updated Slovenian translation

 po/sl.po |10851 +++++++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 1 files changed, 5146 insertions(+), 5705 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index d0522a4..c15d2d4 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -9,10 +9,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: dia\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=dia&keywords=I18N+L10N&component=general\n";
-"POT-Creation-Date: 2012-01-08 11:53+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-01-08 23:59+0100\n"
-"Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles filmsi net>\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-23 21:03+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-28 22:59+0100\n"
+"Last-Translator: filmsi\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
+"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -42,168 +43,181 @@ msgstr "Opozorilo: Plast %d (%s) je izbrana veÄ kot enkrat.\n"
 msgid "Warning: There is no layer named %s.\n"
 msgstr "Opozorilo: ni plasti z imenom %s.\n"
 
-#: ../app/app_procs.c:337
+#: ../app/app_procs.c:338
 #, c-format
 msgid "%s error: don't know how to export into %s\n"
 msgstr "Napaka %s: ni mogoÄe izvoziti v %s\n"
 
-#: ../app/app_procs.c:346
+#: ../app/app_procs.c:347
 #, c-format
 msgid "%s error: input and output filenames are identical: %s"
 msgstr "Napaka %s: imeni vhodne in izhodne datoteke sta isti: %s"
 
-#: ../app/app_procs.c:354
+#. Translators: Menu item Verb/Channel/Import
+#. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Import
+#: ../app/app_procs.c:353
+#: ../objects/FS/function.c:686
+#: ../objects/FS/function.c:688
+msgid "Import"
+msgstr "Uvozi"
+
+#: ../app/app_procs.c:356
 #, c-format
 msgid "%s error: need valid input file %s\n"
 msgstr "Napaka %s: potrebna je veljavna vhodna datoteka %s\n"
 
 #. if (!quiet)
-#: ../app/app_procs.c:382
+#: ../app/app_procs.c:384
 #, c-format
 msgid "%s --> %s\n"
 msgstr "%s --> %s\n"
 
-#: ../app/app_procs.c:553
+#: ../app/app_procs.c:556
 #, c-format
 msgid "Can't find output format/filter %s\n"
 msgstr "Ni mogoÄe najti izhodne oblike/filtra %s\n"
 
-#: ../app/app_procs.c:623
+#: ../app/app_procs.c:626
 #, c-format
 msgid "Input directory '%s' must exist!\n"
 msgstr "Vhodna mapa '%s' mora obstajati!\n"
 
-#: ../app/app_procs.c:640
+#: ../app/app_procs.c:643
 #, c-format
 msgid "Output directory '%s' must exist!\n"
 msgstr "Izhodna mapa '%s' mora obstajati!\n"
 
 #. Translators: The argument is a list of options, not to be translated
-#: ../app/app_procs.c:690
+#: ../app/app_procs.c:693
 #, c-format
 msgid "Select the filter/format out of: %s"
 msgstr "Izberite filter/obliko med naslednjimi: %s"
 
 #. &export_file_name
-#: ../app/app_procs.c:708
+#: ../app/app_procs.c:711
 msgid "Export loaded file and exit"
 msgstr "Izvozi naloÅeno datoteko in konÄaj"
 
-#: ../app/app_procs.c:708
+#: ../app/app_procs.c:711
 msgid "OUTPUT"
 msgstr "IZHOD"
 
 #. &export_file_format
 #. &export_format_string
-#: ../app/app_procs.c:710
+#: ../app/app_procs.c:713
 msgid "TYPE"
 msgstr "VRSTA"
 
-#: ../app/app_procs.c:712
+#: ../app/app_procs.c:715
 msgid "Export graphics size"
 msgstr "Velikost izvoza slike"
 
-#: ../app/app_procs.c:712
+#: ../app/app_procs.c:715
 msgid "WxH"
 msgstr "ÅxV"
 
-#: ../app/app_procs.c:714
+#: ../app/app_procs.c:717
 msgid "Show only specified layers (e.g. when exporting). Can be either the layer name or a range of layer numbers (X-Y)"
 msgstr "PokaÅi le navedene plasti (npr. pri izvozu). To je lahko ime plasti ali obseg Åtevilk plasti (X-Y)"
 
-#: ../app/app_procs.c:715
+#: ../app/app_procs.c:718
 msgid "LAYER,LAYER,..."
 msgstr "PLAST,PLAST,..."
 
-#: ../app/app_procs.c:717
+#: ../app/app_procs.c:720
 msgid "Don't show the splash screen"
 msgstr "Ne kaÅi zaÄetnega zaslona"
 
-#: ../app/app_procs.c:719
+#: ../app/app_procs.c:722
 msgid "Don't create an empty diagram"
 msgstr "Ne ustvari praznega diagrama"
 
-#: ../app/app_procs.c:721
+#: ../app/app_procs.c:724
 msgid "Start integrated user interface (diagrams in tabs)"
 msgstr "ZaÅeni integrirani uporabniÅki vmesnik (diagrami v zavihkih)"
 
-#: ../app/app_procs.c:723
+#: ../app/app_procs.c:726
 msgid "Send error messages to stderr instead of showing dialogs."
 msgstr "SporoÄila o napaki poÅlji na stderr namesto prikaza v pogovornih oknih."
 
-#: ../app/app_procs.c:725
+#: ../app/app_procs.c:728
 msgid "Directory containing input files"
 msgstr "Mapa, ki vsebuje vhodne datoteke"
 
-#: ../app/app_procs.c:725
-#: ../app/app_procs.c:727
+#: ../app/app_procs.c:728
+#: ../app/app_procs.c:730
 msgid "DIRECTORY"
 msgstr "MAPA"
 
-#: ../app/app_procs.c:727
+#: ../app/app_procs.c:730
 msgid "Directory containing output files"
 msgstr "Mapa, ki vsebuje izhodne datoteke"
 
-#: ../app/app_procs.c:729
+#: ../app/app_procs.c:732
 msgid "Display credits list and exit"
 msgstr "IzpiÅi seznam zahval in konÄaj"
 
-#: ../app/app_procs.c:731
+#: ../app/app_procs.c:734
 msgid "Generate verbose output"
 msgstr "Tvori obÅiren izhodni opis"
 
-#: ../app/app_procs.c:733
+#: ../app/app_procs.c:736
 msgid "Display version and exit"
 msgstr "IzpiÅi razliÄico in konÄaj"
 
-#: ../app/app_procs.c:760
+#: ../app/app_procs.c:763
 msgid "[FILE...]"
 msgstr "[DATOTEKA ...]"
 
-#: ../app/app_procs.c:774
+#: ../app/app_procs.c:777
 #, c-format
 msgid "Invalid option?"
 msgstr "Neveljavna moÅnost?"
 
-#: ../app/app_procs.c:797
+#: ../app/app_procs.c:800
 #, c-format
 msgid "Filename conversion failed: %s\n"
 msgstr "Pretvorba imena datoteke ni uspela: %s\n"
 
-#: ../app/app_procs.c:810
+#: ../app/app_procs.c:813
 #, c-format
 msgid "Missing input: %s\n"
 msgstr "ManjkajoÄi vhod: %s\n"
 
-#: ../app/app_procs.c:835
+#: ../app/app_procs.c:838
 msgid "Can't connect to session manager!\n"
 msgstr "Povezava z upraviteljem seje ni moÅna!\n"
 
 #. TRANSLATOR: 2nd and 3rd %s are time and date respectively.
-#: ../app/app_procs.c:877
+#: ../app/app_procs.c:880
 #, c-format
 msgid "Dia version %s, compiled %s %s\n"
 msgstr "Dia razliÄice %s, prevedeno %s %s\n"
 
-#: ../app/app_procs.c:879
+#: ../app/app_procs.c:882
 #, c-format
 msgid "Dia version %s\n"
 msgstr "Dia razliÄice %s\n"
 
-#: ../app/app_procs.c:921
+#: ../app/app_procs.c:920
+#| msgid "Object defaults"
+msgid "Object Defaults"
+msgstr "Privzete vrednosti predmeta"
+
+#: ../app/app_procs.c:927
 msgid "Couldn't find standard objects when looking for object-libs; exiting...\n"
 msgstr "Pri iskanju knjiÅnic predmetov ni bilo mogoÄe najti navadnih premetov; sledi izhod ...\n"
 
-#: ../app/app_procs.c:923
+#: ../app/app_procs.c:929
 #, c-format
 msgid "Couldn't find standard objects when looking for object-libs in '%s'; exiting...\n"
 msgstr "Pri iskanju knjiÅnic predmetov v '%s' ni bilo mogoÄe najti navadnih premetov; sledi izhod ...\n"
 
-#: ../app/app_procs.c:987
+#: ../app/app_procs.c:993
 msgid "Diagram1.dia"
 msgstr "Diagram1.dia"
 
-#: ../app/app_procs.c:1022
+#: ../app/app_procs.c:1028
 msgid ""
 "This shouldn't happen. Please file a bug report at bugzilla.gnome.org\n"
 "describing how you caused this message to appear.\n"
@@ -211,37 +225,37 @@ msgstr ""
 "To se ne bi smelo zgoditi. Vnesite poroÄilo o hroÅÄu na straneh bugzilla.gnome.org,\n"
 "kjer opiÅite, kako je priÅlo do prikaza tega sporoÄila.\n"
 
-#: ../app/app_procs.c:1037
+#: ../app/app_procs.c:1043
 msgid "Exiting Dia"
 msgstr "Izhod iz Die"
 
 #. no standard buttons
-#: ../app/app_procs.c:1101
+#: ../app/app_procs.c:1107
 msgid "Quitting without saving modified diagrams"
 msgstr "Zapiranje brez shranjevanja spremenjenih diagramov"
 
-#: ../app/app_procs.c:1103
+#: ../app/app_procs.c:1109
 msgid "Modified diagrams exist. Are you sure you want to quit Dia without saving them?"
 msgstr "Obstajajo spremenjeni diagrami. Ste prepriÄani, da Åelite zapreti Dio, ne da bi jih stranili?"
 
-#: ../app/app_procs.c:1107
+#: ../app/app_procs.c:1113
 msgid "Quit Dia"
 msgstr "Izhod"
 
-#: ../app/app_procs.c:1180
-#: ../app/app_procs.c:1187
+#: ../app/app_procs.c:1186
+#: ../app/app_procs.c:1193
 msgid "Could not create per-user Dia configuration directory"
 msgstr "Ni mogoÄe ustvariti nastavitvenih map uporabnikov Dia"
 
-#: ../app/app_procs.c:1190
+#: ../app/app_procs.c:1196
 msgid "Could not create per-user Dia configuration directory. Please make sure that the environment variable HOME points to an existing directory."
 msgstr "Map z nastavitvami uporabnikov Dia ni mogoÄe ustvariti. PrepriÄajte se, da okoljska spremenljivka HOME kaÅe na obstojeÄo mapo."
 
-#: ../app/app_procs.c:1213
+#: ../app/app_procs.c:1219
 msgid "Objects and filters internal to Dia"
 msgstr "Predmeti in filtri, lastni programu Dia"
 
-#: ../app/app_procs.c:1266
+#: ../app/app_procs.c:1272
 #, c-format
 msgid ""
 "The original author of Dia was:\n"
@@ -250,7 +264,7 @@ msgstr ""
 "Izvorni avtor programa Dia:\n"
 "\n"
 
-#: ../app/app_procs.c:1271
+#: ../app/app_procs.c:1277
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -261,7 +275,7 @@ msgstr ""
 "Trenutno projekt Dia vodijo:\n"
 "\n"
 
-#: ../app/app_procs.c:1276
+#: ../app/app_procs.c:1282
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -272,7 +286,7 @@ msgstr ""
 "Soavtorji:\n"
 "\n"
 
-#: ../app/app_procs.c:1281
+#: ../app/app_procs.c:1287
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -293,33 +307,38 @@ msgstr "Izberite barvo ospredja"
 msgid "Select background color"
 msgstr "Izberite barvo ozadja"
 
-#: ../app/commands.c:130
+#: ../app/commands.c:131
 msgid "No print plugin found!"
 msgstr "VtiÄnika za tiskanje ni mogoÄe najti!"
 
-#: ../app/commands.c:149
+#: ../app/commands.c:150
 #, c-format
 msgid "Diagram%d.dia"
 msgstr "Diagram%d.dia"
 
-#: ../app/commands.c:248
+#: ../app/commands.c:249
 msgid "No image from Clipboard to paste."
 msgstr "Na odloÅiÅÄu ni slik za lepljenje."
 
-#: ../app/commands.c:298
+#: ../app/commands.c:299
 msgid "No selected object can take an image."
 msgstr "Noben izbrani predmet ne more sprejeti slike."
 
-#: ../app/commands.c:543
+#: ../app/commands.c:359
+#| msgid "Clipboard copy failed"
+msgid "Clipboard Copy"
+msgstr "Kopiranje z/na odloÅiÅÄe"
+
+#: ../app/commands.c:548
 msgid "No existing object to paste.\n"
 msgstr "ObstojeÄi predmet, ki naj se prilepi, ne obstaja.\n"
 
-#: ../app/commands.c:853
-#: ../app/commands.c:891
+#: ../app/commands.c:858
+#: ../app/commands.c:896
 msgid "Could not find help directory"
 msgstr "Mape pomoÄi ni mogoÄe najti"
 
-#: ../app/commands.c:860
+#: ../app/commands.c:865
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not open help directory:\n"
@@ -328,11 +347,11 @@ msgstr ""
 "Mape pomoÄi ni mogoÄe najti:\n"
 "%s"
 
-#: ../app/commands.c:929
+#: ../app/commands.c:934
 msgid "translator_credits-PLEASE_ADD_YOURSELF_HERE"
 msgstr "AndraÅ Tori <andraz tori1 guest arnes si>Martin Srebotnjak <miles filmsi net>"
 
-#: ../app/commands.c:931
+#: ../app/commands.c:936
 msgid ""
 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
 "it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
@@ -362,7 +381,7 @@ msgstr ""
 "s tem programom; Äe je niste, piÅite na naslov: Free Software\n"
 "Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"
 
-#: ../app/commands.c:958
+#: ../app/commands.c:963
 msgid "A program for drawing structured diagrams."
 msgstr "Program za risanje strukturiranih diagramov."
 
@@ -393,7 +412,7 @@ msgstr ""
 msgid "Confirm Diagram Size"
 msgstr "Potrditev mere diagrama"
 
-#: ../app/create_object.c:73
+#: ../app/create_object.c:74
 #, c-format
 msgid "'%s' creation failed"
 msgstr "Ustvarjanje '%s' ni uspelo"
@@ -411,80 +430,23 @@ msgstr "Ta predmet nima privzetih vrednosti."
 msgid "Defaults: "
 msgstr "Privzeto: "
 
-#: ../app/dia-props.c:86
-msgid "Diagram Properties"
-msgstr "Lastnosti diagrama"
-
-#: ../app/dia-props.c:120
-msgid "Dynamic grid"
-msgstr "DinamiÄna mreÅa"
-
-#: ../app/dia-props.c:128
-msgid "x"
-msgstr "x"
-
-#: ../app/dia-props.c:132
-msgid "y"
-msgstr "y"
-
-#: ../app/dia-props.c:137
-msgid "Spacing"
-msgstr "Razmik"
-
-#: ../app/dia-props.c:157
-msgid "Visible spacing"
-msgstr "Vidni razmik"
-
-#. Hexes!
-#: ../app/dia-props.c:178
-#: ../app/preferences.c:243
-msgid "Hex grid"
-msgstr "ÅestnajstiÅka mreÅa"
-
-#: ../app/dia-props.c:186
-msgid "Hex grid size"
-msgstr "Velikost ÅestnajstiÅke mreÅe"
-
-#: ../app/dia-props.c:199
-msgid "Grid"
-msgstr "MreÅa"
-
-#: ../app/dia-props.c:210
-#: ../lib/diagramdata.c:117
-msgid "Background"
-msgstr "Ozadje"
-
-#: ../app/dia-props.c:221
-#: ../app/preferences.c:122
-msgid "Grid Lines"
-msgstr "MreÅne Ärte"
-
-#: ../app/dia-props.c:232
-msgid "Page Breaks"
-msgstr "Prelomi strani"
-
-#: ../app/dia-props.c:243
-msgid "Colors"
-msgstr "Barve"
-
-#. Can we be sure that the filename is the 'proper title'?
-#: ../app/dia-props.c:264
-#, c-format
-msgid "Diagram Properties: %s"
-msgstr "Lastnosti diagrama: %s"
-
-#: ../app/diagram.c:234
+#: ../app/diagram.c:235
 #, c-format
 msgid "Couldn't convert filename '%s' to UTF-8: %s\n"
 msgstr "Ni mogoÄe pretvoriti imena datoteke '%s' v UTF-8: %s\n"
 
-#: ../app/diagram.c:237
+#: ../app/diagram.c:238
 #: ../lib/message.c:91
 #: ../lib/message.c:297
 msgid "Error"
 msgstr "Napaka"
 
-#: ../app/diagram.c:1209
+#. ToDo: move context further up in the callstack and to sth useful with it's content
+#: ../app/diagram.c:266
+msgid "Load Into"
+msgstr "NaloÅi v"
+
+#: ../app/diagram.c:1213
 msgid "Trying to group with no selected objects."
 msgstr "PoskuÅate zdruÅevati v skupino brez izbranih predmetov."
 
@@ -508,14 +470,14 @@ msgstr[3] "%d plasti"
 
 #: ../app/diagram_tree_view.c:181
 #: ../app/diagram_tree_view.c:519
-#: ../objects/Database/table.c:141
-#: ../objects/Istar/actor.c:146
-#: ../objects/Istar/actor.c:147
-#: ../objects/Istar/other.c:150
-#: ../objects/Istar/other.c:151
-#: ../objects/KAOS/other.c:153
-#: ../objects/KAOS/other.c:154
-#: ../objects/UML/association.c:244
+#: ../objects/Database/table.c:140
+#: ../objects/Istar/actor.c:144
+#: ../objects/Istar/actor.c:145
+#: ../objects/Istar/other.c:148
+#: ../objects/Istar/other.c:149
+#: ../objects/KAOS/other.c:151
+#: ../objects/KAOS/other.c:152
+#: ../objects/UML/association.c:243
 #: ../objects/UML/umlattribute.c:39
 #: ../objects/UML/umlformalparameter.c:37
 #: ../objects/UML/umloperation.c:64
@@ -547,8 +509,8 @@ msgstr "Izberi"
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Position/Locate
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Locate
 #: ../app/diagram_tree_view.c:449
-#: ../objects/FS/function.c:813
-#: ../objects/FS/function.c:1055
+#: ../objects/FS/function.c:812
+#: ../objects/FS/function.c:1054
 msgid "Locate"
 msgstr "Lociraj"
 
@@ -556,16 +518,14 @@ msgstr "Lociraj"
 msgid "Properties"
 msgstr "Lastnosti"
 
-#. *** board of value **************
 #: ../app/diagram_tree_view.c:502
 #: ../app/exit_dialog.c:123
 #: ../app/plugin-manager.c:262
-#: ../objects/Database/table.c:139
-#: ../objects/Database/table.c:185
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:734
-#: ../objects/UML/association.c:238
-#: ../objects/UML/class.c:145
-#: ../objects/UML/large_package.c:133
+#: ../objects/Database/table.c:138
+#: ../objects/Database/table.c:181
+#: ../objects/UML/association.c:237
+#: ../objects/UML/class.c:144
+#: ../objects/UML/large_package.c:132
 #: ../objects/UML/umlattribute.c:37
 #: ../objects/UML/umlformalparameter.c:35
 #: ../objects/UML/umloperation.c:62
@@ -625,17 +585,79 @@ msgstr "Prilagodi na:"
 msgid "by"
 msgstr "od"
 
-#: ../app/diapagelayout.c:728
+#: ../app/diapagelayout.c:732
 #, c-format
 msgid "%0.3gcm x %0.3gcm"
 msgstr "%0.3gcm x %0.3gcm"
 
-#: ../app/diapagelayout.c:832
+#: ../app/diapagelayout.c:836
 #: ../app/pagesetup.c:77
 msgid "Page Setup"
 msgstr "Nastavitev strani"
 
-#: ../app/disp_callbacks.c:92
+#: ../app/dia-props.c:86
+msgid "Diagram Properties"
+msgstr "Lastnosti diagrama"
+
+#: ../app/dia-props.c:120
+msgid "Dynamic grid"
+msgstr "DinamiÄna mreÅa"
+
+#: ../app/dia-props.c:128
+msgid "x"
+msgstr "x"
+
+#: ../app/dia-props.c:132
+msgid "y"
+msgstr "y"
+
+#: ../app/dia-props.c:137
+msgid "Spacing"
+msgstr "Razmik"
+
+#: ../app/dia-props.c:157
+msgid "Visible spacing"
+msgstr "Vidni razmik"
+
+#. Hexes!
+#: ../app/dia-props.c:178
+#: ../app/preferences.c:243
+msgid "Hex grid"
+msgstr "ÅestnajstiÅka mreÅa"
+
+#: ../app/dia-props.c:186
+msgid "Hex grid size"
+msgstr "Velikost ÅestnajstiÅke mreÅe"
+
+#: ../app/dia-props.c:199
+msgid "Grid"
+msgstr "MreÅa"
+
+#: ../app/dia-props.c:210
+#: ../lib/diagramdata.c:117
+msgid "Background"
+msgstr "Ozadje"
+
+#: ../app/dia-props.c:221
+#: ../app/preferences.c:122
+msgid "Grid Lines"
+msgstr "MreÅne Ärte"
+
+#: ../app/dia-props.c:232
+msgid "Page Breaks"
+msgstr "Prelomi strani"
+
+#: ../app/dia-props.c:243
+msgid "Colors"
+msgstr "Barve"
+
+#. Can we be sure that the filename is the 'proper title'?
+#: ../app/dia-props.c:264
+#, c-format
+msgid "Diagram Properties: %s"
+msgstr "Lastnosti diagrama: %s"
+
+#: ../app/disp_callbacks.c:91
 #: ../app/properties-dialog.c:156
 msgid ""
 "This object doesn't support Undo/Redo.\n"
@@ -644,19 +666,19 @@ msgstr ""
 "Ta predmet ne podpira Razveljavi/Obnovi.\n"
 "Podatki o razveljavitvi so izbrisani."
 
-#: ../app/disp_callbacks.c:127
+#: ../app/disp_callbacks.c:126
 msgid "Propertiesâ"
 msgstr "Lastnosti â"
 
-#: ../app/disp_callbacks.c:166
+#: ../app/disp_callbacks.c:165
 msgid "Follow linkâ"
 msgstr "Sledi povezavi â"
 
-#: ../app/disp_callbacks.c:288
+#: ../app/disp_callbacks.c:287
 msgid "Selection"
 msgstr "Izbor"
 
-#: ../app/disp_callbacks.c:1114
+#: ../app/disp_callbacks.c:1067
 msgid ""
 "The object you dropped cannot fit into its parent. \n"
 "Either expand the parent object, or drop the object elsewhere."
@@ -682,20 +704,20 @@ msgid "Selected '%s'"
 msgstr "Izbrano: '%s'"
 
 #. we really should not come here but instead disable the menu command earlier
-#: ../app/display.c:1149
+#: ../app/display.c:1177
 msgid "No antialiased renderer found"
 msgstr "Upodabljalnika z glajenjem robov ni mogoÄe najti"
 
-#: ../app/display.c:1297
+#: ../app/display.c:1327
 msgid "<unnamed>"
 msgstr "<neimenovano>"
 
 #. no standard buttons
-#: ../app/display.c:1303
+#: ../app/display.c:1333
 msgid "Closing diagram without saving"
 msgstr "Zapiranje diagrama brez shranjevanja"
 
-#: ../app/display.c:1305
+#: ../app/display.c:1335
 #, c-format
 msgid ""
 "The diagram '%s'\n"
@@ -704,11 +726,11 @@ msgstr ""
 "Diagram '%s' ni bil shranjen.\n"
 "Åelite shraniti spremembe zdaj?"
 
-#: ../app/display.c:1307
+#: ../app/display.c:1337
 msgid "Close Diagram"
 msgstr "Zapri diagram"
 
-#: ../app/display.c:1312
+#: ../app/display.c:1342
 msgid "_Discard Changes"
 msgstr "_Zavrzi spremembe"
 
@@ -748,41 +770,41 @@ msgstr "Ne izberi niÄesar"
 msgid "Nothing selected for saving. Would you like to try again?"
 msgstr "NiÄ niste izbrali za shranjevanje. Åelite poskusiti znova?"
 
-#: ../app/filedlg.c:143
-#: ../app/filedlg.c:151
-#: ../app/filedlg.c:167
-#: ../app/filedlg.c:813
+#: ../app/filedlg.c:144
+#: ../app/filedlg.c:152
+#: ../app/filedlg.c:168
+#: ../app/filedlg.c:819
 #: ../lib/widgets.c:406
 msgid "Supported Formats"
 msgstr "Podprte oblike"
 
-#: ../app/filedlg.c:196
-#: ../app/filedlg.c:198
-#: ../app/filedlg.c:661
-#: ../app/filedlg.c:663
+#: ../app/filedlg.c:197
+#: ../app/filedlg.c:199
+#: ../app/filedlg.c:662
+#: ../app/filedlg.c:664
 msgid "By extension"
 msgstr "Po konÄnici"
 
-#: ../app/filedlg.c:292
+#: ../app/filedlg.c:293
 msgid "Open Diagram"
 msgstr "Odpri diagram"
 
-#: ../app/filedlg.c:325
+#: ../app/filedlg.c:326
 msgid "Open Options"
 msgstr "Odpri moÅnosti"
 
-#: ../app/filedlg.c:333
-#: ../app/filedlg.c:795
+#: ../app/filedlg.c:334
+#: ../app/filedlg.c:801
 msgid "Determine file type:"
 msgstr "DoloÄi vrsto datoteke:"
 
-#: ../app/filedlg.c:353
-#: ../app/filedlg.c:808
+#: ../app/filedlg.c:354
+#: ../app/filedlg.c:814
 #: ../lib/widgets.c:414
 msgid "All Files"
 msgstr "Vse datoteke"
 
-#: ../app/filedlg.c:392
+#: ../app/filedlg.c:393
 #: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:416
 msgid ""
 "Some characters in the filename are neither UTF-8\n"
@@ -793,14 +815,14 @@ msgstr ""
 "niti vaÅemu krajevnemu naboru znakov.\n"
 "DoloÄene stvari se bodo pokvarile."
 
-#: ../app/filedlg.c:402
-#: ../app/filedlg.c:715
+#: ../app/filedlg.c:403
+#: ../app/filedlg.c:716
 #: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:430
 msgid "File already exists"
 msgstr "Datoteka Åe obstaja"
 
-#: ../app/filedlg.c:404
-#: ../app/filedlg.c:717
+#: ../app/filedlg.c:405
+#: ../app/filedlg.c:718
 #: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:426
 #, c-format
 msgid ""
@@ -810,21 +832,21 @@ msgstr ""
 "Datoteka '%s' Åe obstaja.\n"
 "Jo Åelite prepisati?"
 
-#: ../app/filedlg.c:488
+#: ../app/filedlg.c:489
 msgid "Save Diagram"
 msgstr "Shrani diagram"
 
 #. Need better way to make it a reasonable size. Isn't there some
 #. standard look for them (or is that just Gnome?)
-#: ../app/filedlg.c:502
+#: ../app/filedlg.c:503
 msgid "Compress diagram files"
 msgstr "Stisni datoteke diagramov"
 
-#: ../app/filedlg.c:511
+#: ../app/filedlg.c:512
 msgid "Compression reduces file size to less than 1/10th size and speeds up loading and saving. Some text programs cannot manipulate compressed files."
 msgstr "Stiskanje zmanjÅa velikost datotek na manj kot eno desetino in pospeÅi nalaganje in stranjevanje. Nekateri terminalski programi ne znajo delati s stisnjenimi datotekami."
 
-#: ../app/filedlg.c:741
+#: ../app/filedlg.c:747
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not determine which export filter\n"
@@ -833,11 +855,11 @@ msgstr ""
 "Ni mogoÄe ugotoviti, s katerim izvoznim filtrom\n"
 "Åelite shraniti '%s'"
 
-#: ../app/filedlg.c:768
+#: ../app/filedlg.c:774
 msgid "Export Diagram"
 msgstr "Izvozi diagram"
 
-#: ../app/filedlg.c:787
+#: ../app/filedlg.c:793
 msgid "Export Options"
 msgstr "MoÅnosti izvoza"
 
@@ -866,7 +888,7 @@ msgid "Find"
 msgstr "Najdi"
 
 #: ../app/find-and-replace.c:541
-#: ../app/menus.c:259
+#: ../app/menus.c:260
 msgid "Replace"
 msgstr "Zamenjaj"
 
@@ -881,173 +903,29 @@ msgstr "Zamenjaj _vse"
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Zamenjaj"
 
-#: ../app/interface.c:157
-msgid ""
-"Modify object(s)\n"
-"Use <Space> to toggle between this and other tools"
-msgstr ""
-"Spremeni predmet(e)\n"
-"Uporabite <Preslednico> za preklop med tem in drugimi orodji"
-
-#: ../app/interface.c:163
-msgid ""
-"Text edit(s)\n"
-"Use <Esc> to leave this tool"
-msgstr ""
-"Urejanje besedila\n"
-"Uporabite tipko <Esc> za izhod iz orodja."
-
-#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Magnify
-#: ../app/interface.c:169
-#: ../app/menus.c:225
-#: ../objects/FS/function.c:991
-msgid "Magnify"
-msgstr "PoveÄaj"
-
-#: ../app/interface.c:175
-msgid "Scroll around the diagram"
-msgstr "Drsi po diagramu"
-
-#. how it used to be before 0.96+SVN
-#. new name matching "same name, same type" rule
-#: ../app/interface.c:181
-#: ../app/menus.c:228
-#: ../lib/properties.c:101
-#: ../lib/properties.h:562
-#: ../objects/AADL/aadlbox.c:153
-#: ../objects/Jackson/requirement.c:135
-#: ../objects/UML/activity.c:129
-#: ../objects/UML/actor.c:123
-#: ../objects/UML/classicon.c:148
-#: ../objects/UML/component.c:130
-#: ../objects/UML/component_feature.c:160
-#: ../objects/UML/node.c:130
-#: ../objects/UML/node.c:132
-#: ../objects/UML/note.c:121
-#: ../objects/UML/object.c:167
-#: ../objects/UML/small_package.c:132
-#: ../objects/UML/state.c:158
-#: ../objects/UML/usecase.c:139
-#: ../objects/custom/custom_object.c:239
-#: ../objects/network/basestation.c:135
-#: ../objects/network/radiocell.c:127
-msgid "Text"
-msgstr "Besedilo"
-
-#: ../app/interface.c:187
-#: ../app/menus.c:229
-msgid "Box"
-msgstr "Åkatla"
-
-#: ../app/interface.c:193
-#: ../app/menus.c:230
-msgid "Ellipse"
-msgstr "Elipsa"
-
-#: ../app/interface.c:199
-#: ../app/menus.c:231
-msgid "Polygon"
-msgstr "Mnogokotnik"
-
-#: ../app/interface.c:205
-#: ../app/menus.c:232
-msgid "Beziergon"
-msgstr "Bezierjev poligon"
-
-#: ../app/interface.c:211
-#: ../app/menus.c:234
-#: ../objects/standard/line.c:232
-msgid "Line"
-msgstr "Ärta"
-
-#: ../app/interface.c:217
-#: ../app/menus.c:235
-msgid "Arc"
-msgstr "Lok"
-
-#: ../app/interface.c:223
-#: ../app/menus.c:236
-msgid "Zigzagline"
-msgstr "Ärta cik-cak"
-
-#: ../app/interface.c:229
-#: ../app/menus.c:237
-msgid "Polyline"
-msgstr "Lomljena Ärta"
-
-#: ../app/interface.c:235
-#: ../app/menus.c:238
-msgid "Bezierline"
-msgstr "Bezierjeva krivulja"
-
-#: ../app/interface.c:241
-#: ../app/menus.c:241
-msgid "Image"
-msgstr "Slika"
-
-#: ../app/interface.c:248
-#: ../app/menus.c:239
-msgid "Outline"
-msgstr "Oris"
-
-#: ../app/interface.c:631
-#: ../app/interface.c:864
+#: ../app/interface.c:498
 msgid "Pops up the Navigation window."
 msgstr "Odpre okno Krmarja."
 
-#: ../app/interface.c:826
+#: ../app/interface.c:713
 msgid "Diagram menu."
 msgstr "Meni Diagram."
 
-#: ../app/interface.c:926
+#: ../app/interface.c:753
 msgid "Zoom"
 msgstr "PoveÄava"
 
-#: ../app/interface.c:941
+#: ../app/interface.c:768
 msgid "Toggles snap-to-grid for this window."
 msgstr "VkljuÄi/izkljuÄi pripenjanje na mreÅo v tem oknu."
 
-#: ../app/interface.c:952
+#: ../app/interface.c:779
 msgid "Toggles object snapping for this window."
 msgstr "VkljuÄi/izkljuÄi pripenjanje predmetov v tem oknu."
 
-#: ../app/interface.c:1381
-#, c-format
-msgid "No sheet named %s"
-msgstr "Ni lista z imenom %s"
-
-#: ../app/interface.c:1419
-msgid "Other sheets"
-msgstr "Drugi listi"
-
-#: ../app/interface.c:1479
-#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:10
-msgid "Flowchart"
-msgstr "Diagram poteka"
-
-#: ../app/interface.c:1539
-msgid "Foreground & background colors for new objects. The small black and white squares reset colors. The small arrows swap colors. Double-click to change colors."
-msgstr "Barve ozadja in ospredja za nove predmete. Mali Ärni in beli kvadrati ponastavijo barve. Majhne puÅÄice zamenjajo barve. Dvojni kilk pa spremeni barve."
-
-#: ../app/interface.c:1553
-msgid "Line widths. Click on a line to set the default line width for new objects. Double-click to set the line width more precisely."
-msgstr "Åirine Ärt. Kliknite Ärto, da nastavite Åirino Ärt za nove predmete. Dvokliknite za natanÄnejÅo nastavitev Åirine Ärte."
-
-#: ../app/interface.c:1596
-msgid "Arrow style at the beginning of new lines. Click to pick an arrow, or set arrow parameters with Detailsâ"
-msgstr "Slog puÅÄic na zaÄetku novih Ärt. Kliknite za izbor puÅÄice ali nastavite parametre puÅÄic s Podrobnostmi â"
-
-#: ../app/interface.c:1601
-msgid "Line style for new lines. Click to pick a line style, or set line style parameters with Detailsâ"
-msgstr "Slog Ärte za nove Ärte. Kliknite za izbor sloga Ärt ali nastavite parametre sloga Ärt s Podrobnostmi â"
-
-#: ../app/interface.c:1617
-msgid "Arrow style at the end of new lines. Click to pick an arrow, or set arrow parameters with Detailsâ"
-msgstr "Slog puÅÄic na koncu novih Ärt. Kliknite za izbor puÅÄice ali nastavite parametre puÅÄic s Podrobnostmi â"
-
-#: ../app/interface.c:1676
-#: ../app/interface.c:1800
-#: ../dia.desktop.in.in.h:3
+#: ../app/interface.c:907
+#: ../app/interface.c:1015
+#: ../dia.desktop.in.in.h:2
 msgid "Diagram Editor"
 msgstr "Urejevalnik diagrama"
 
@@ -1079,41 +957,41 @@ msgstr "Plasti"
 msgid "Diagram:"
 msgstr "Diagram:"
 
-#: ../app/layer_dialog.c:517
-#: ../app/layer_dialog.c:1230
+#: ../app/layer_dialog.c:518
+#: ../app/layer_dialog.c:1231
 #, c-format
 msgid "New layer %d"
 msgstr "Nova plast %d"
 
-#: ../app/layer_dialog.c:732
+#: ../app/layer_dialog.c:733
 msgid "none"
 msgstr "brez"
 
-#: ../app/layer_dialog.c:1200
+#: ../app/layer_dialog.c:1201
 msgid "Edit Layer"
 msgstr "Uredi plast"
 
-#: ../app/layer_dialog.c:1200
+#: ../app/layer_dialog.c:1201
 msgid "Add Layer"
 msgstr "Dodaj plast"
 
-#: ../app/layer_dialog.c:1219
+#: ../app/layer_dialog.c:1220
 msgid "Layer name:"
 msgstr "Ime plasti:"
 
-#: ../app/linewidth_area.c:248
-#: ../lib/properties.h:511
-#: ../lib/properties.h:514
-#: ../objects/chronogram/chronoline.c:183
-#: ../objects/chronogram/chronoref.c:162
+#: ../app/linewidth_area.c:247
+#: ../lib/properties.h:512
+#: ../lib/properties.h:515
+#: ../objects/chronogram/chronoline.c:181
+#: ../objects/chronogram/chronoref.c:160
 msgid "Line width"
 msgstr "Debelina Ärte"
 
-#: ../app/linewidth_area.c:260
+#: ../app/linewidth_area.c:259
 msgid "Line width:"
 msgstr "Debelina Ärte:"
 
-#: ../app/load_save.c:263
+#: ../app/load_save.c:266
 msgid ""
 "Error loading diagram.\n"
 "Linked object not found in document."
@@ -1121,7 +999,7 @@ msgstr ""
 "Napaka ob nalaganju diagrama.\n"
 "Povezan predmet ni bil najden v dokumentu."
 
-#: ../app/load_save.c:267
+#: ../app/load_save.c:270
 #, c-format
 msgid ""
 "Error loading diagram.\n"
@@ -1130,7 +1008,7 @@ msgstr ""
 "Napaka ob nalaganju diagrama.\n"
 "RoÄica povezave %d ne obstaja na '%s'."
 
-#: ../app/load_save.c:285
+#: ../app/load_save.c:288
 #, c-format
 msgid ""
 "Error loading diagram.\n"
@@ -1139,26 +1017,35 @@ msgstr ""
 "Napaka pri nalaganju diagrama.\n"
 "ToÄka povezave %d ne obstaja na '%s'."
 
-#: ../app/load_save.c:325
+#: ../app/load_save.c:328
 #, c-format
 msgid "Can't find parent %s of %s object\n"
 msgstr "Ni mogoÄe najti nadrejenega %s predmeta %s\n"
 
-#: ../app/load_save.c:375
-msgid "You must specify a file, not a directory.\n"
-msgstr "Navesti morate datoteko, ne mape.\n"
+#: ../app/load_save.c:378
+#| msgid "You must specify a file, not a directory.\n"
+msgid "You must specify a file, not a directory."
+msgstr "Navesti morate datoteko, ne mape."
 
-#: ../app/load_save.c:382
+#: ../app/load_save.c:385
 #: ../plug-ins/dxf/dxf-import.c:1290
-#: ../plug-ins/wpg/wpg.c:1181
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1275
+#: ../plug-ins/wpg/wpg.c:1184
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1288
 #: ../plug-ins/xslt/xslt.c:93
 #, c-format
 msgid "Couldn't open: '%s' for reading.\n"
 msgstr "Ni mogoÄe odpreti: '%s' za branje.\n"
 
-#: ../app/load_save.c:400
-#: ../app/load_save.c:406
+#. this was talking about unknown file type but it could as well be broken XML
+#: ../app/load_save.c:403
+#, c-format
+#| msgid ""
+#| "Error loading diagram %s.\n"
+#| "Not a Dia file."
+msgid "Error loading diagram %s."
+msgstr "Napaka ob nalaganju diagrama %s."
+
+#: ../app/load_save.c:408
 #, c-format
 msgid ""
 "Error loading diagram %s.\n"
@@ -1167,7 +1054,7 @@ msgstr ""
 "Napaka ob nalaganju diagrama %s.\n"
 "Neznana vrsta datoteke."
 
-#: ../app/load_save.c:414
+#: ../app/load_save.c:416
 #, c-format
 msgid ""
 "Error loading diagram %s.\n"
@@ -1176,7 +1063,7 @@ msgstr ""
 "Napaka ob nalaganju diagrama %s.\n"
 "To ni datoteka Dia."
 
-#: ../app/load_save.c:672
+#: ../app/load_save.c:674
 #, c-format
 msgid ""
 "Error loading diagram:\n"
@@ -1187,518 +1074,631 @@ msgstr ""
 "%s.\n"
 "Veljavna datoteka Dia vsebuje vsaj en sloj."
 
-#: ../app/load_save.c:1015
+#: ../app/load_save.c:1017
 #, c-format
 msgid "Not allowed to write to output file %s\n"
 msgstr "Pisanje v izhodno datoteko %s ni dovoljeno\n"
 
-#: ../app/load_save.c:1047
+#: ../app/load_save.c:1049
 #, c-format
 msgid "Not allowed to write temporary files in %s\n"
 msgstr "Pisanje v zaÄasne datoteke v %s ni dovoljeno\n"
 
-#: ../app/load_save.c:1069
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:125
-#: ../plug-ins/cgm/cgm.c:1170
-#: ../plug-ins/drs/dia-render-script.c:124
-#: ../plug-ins/dxf/dxf-export.c:599
-#: ../plug-ins/hpgl/hpgl.c:710
-#: ../plug-ins/libart/export_png.c:159
-#: ../plug-ins/metapost/render_metapost.c:1180
-#: ../plug-ins/pgf/render_pgf.c:1203
-#: ../plug-ins/postscript/render_eps.c:105
-#: ../plug-ins/pstricks/render_pstricks.c:919
-#: ../plug-ins/shape/shape-export.c:138
-#: ../plug-ins/svg/render_svg.c:198
+#: ../app/load_save.c:1072
+#: ../plug-ins/cgm/cgm.c:1171
+#: ../plug-ins/dxf/dxf-export.c:600
+#: ../plug-ins/metapost/render_metapost.c:1181
+#: ../plug-ins/pgf/render_pgf.c:1204
+#: ../plug-ins/postscript/render_eps.c:122
+#: ../plug-ins/pstricks/render_pstricks.c:920
 #: ../plug-ins/vdx/vdx-export.c:1801
-#: ../plug-ins/wpg/wpg.c:1076
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-export.c:1157
-#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:101
+#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1372
+#: ../plug-ins/wpg/wpg.c:1077
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-export.c:1158
 #, c-format
-msgid "Can't open output file %s: %s\n"
-msgstr "Ni mogoÄe odpreti izhodne datoteke %s: %s\n"
+#| msgid "Can't open output file %s: %s\n"
+msgid "Can't open output file %s"
+msgstr "Ni mogoÄe odpreti izhodne datoteke %s"
 
 #. Save failed; we clean our stuff up, without touching the file named
 #. "filename" if it existed.
-#: ../app/load_save.c:1080
+#: ../app/load_save.c:1083
 #, c-format
 msgid "Internal error %d writing file %s\n"
 msgstr "Notranja napaka %d pri pisanju v datoteko %s\n"
 
-#: ../app/load_save.c:1091
+#: ../app/load_save.c:1094
 #, c-format
 msgid "Can't rename %s to final output file %s: %s\n"
 msgstr "Ni mogoÄe preimenovati '%s' v konÄno izhodno datoteko %s: %s\n"
 
-#: ../app/load_save.c:1234
-#: ../app/load_save.c:1239
-msgid "Dia Diagram File"
+#: ../app/load_save.c:1110
+#| msgid "Diagram Tree"
+msgid "Diagram Save"
+msgstr "Shrani diagram"
+
+#: ../app/load_save.c:1240
+#: ../app/load_save.c:1245
+msgid "Dia Diagram File"
 msgstr "Datoteka diagrama Dia"
 
-#: ../app/menus.c:62
+#: ../app/menus.c:63
 msgid "Fit"
 msgstr "Umeri"
 
 #
-#: ../app/menus.c:79
+#: ../app/menus.c:80
 msgid "_File"
 msgstr "_Datoteka"
 
-#: ../app/menus.c:80
+#: ../app/menus.c:81
 msgid "Create a new diagram"
 msgstr "Ustvari nov diagram"
 
-#: ../app/menus.c:81
+#: ../app/menus.c:82
+msgid "_Openâ"
+msgstr "_Odpri ..."
+
+#: ../app/menus.c:82
 msgid "Open a diagram file"
 msgstr "Odpri datoteko diagrama"
 
 #
-#: ../app/menus.c:83
+#: ../app/menus.c:84
 msgid "_Help"
 msgstr "_PomoÄ"
 
-#: ../app/menus.c:93
+#: ../app/menus.c:94
 msgid "Sheets and Objectsâ"
 msgstr "Listi in predmeti â"
 
-#: ../app/menus.c:95
+#: ../app/menus.c:96
 msgid "Pluginsâ"
 msgstr "VtiÄniki â"
 
-#: ../app/menus.c:96
-msgid "_Diagram Treeâ"
-msgstr "_Drevo diagrama â"
+#: ../app/menus.c:97
+#| msgid "Diagram Tree"
+msgid "_Diagram Tree"
+msgstr "_Drevo diagrama"
 
-#: ../app/menus.c:101
+#: ../app/menus.c:102
 msgid "Show Toolbar"
 msgstr "PokaÅi orodno vrstico"
 
-#: ../app/menus.c:102
+#: ../app/menus.c:103
 msgid "Show Statusbar"
 msgstr "PokaÅi vrstico stanja"
 
-#: ../app/menus.c:103
+#: ../app/menus.c:104
 msgid "Show Layers"
 msgstr "PokaÅi plasti"
 
-#: ../app/menus.c:109
+#: ../app/menus.c:110
 msgid "Save the diagram"
 msgstr "Shrani diagram"
 
-#: ../app/menus.c:110
+#: ../app/menus.c:111
+msgid "Save _Asâ"
+msgstr "Shrani _kot ..."
+
+#: ../app/menus.c:111
 msgid "Save the diagram with a new name"
 msgstr "Shrani diagram pod novim imenom"
 
-#: ../app/menus.c:111
+#: ../app/menus.c:112
 msgid "_Exportâ"
 msgstr "I_zvozi â"
 
-#: ../app/menus.c:111
+#: ../app/menus.c:112
 msgid "Export the diagram"
 msgstr "Izvozi diagram"
 
-#: ../app/menus.c:112
+#: ../app/menus.c:113
 msgid "_Diagram Properties"
 msgstr "Lastnosti _diagrama"
 
-#: ../app/menus.c:113
+#: ../app/menus.c:114
 msgid "Page Set_upâ"
 msgstr "_Nastavitev strani â"
 
-#: ../app/menus.c:114
+#: ../app/menus.c:115
+#| msgid "Print (GTK) â"
+msgid "_Printâ"
+msgstr "_Natisni â"
+
+#: ../app/menus.c:115
 msgid "Print the diagram"
 msgstr "Natisni diagram"
 
-#: ../app/menus.c:117
+#: ../app/menus.c:118
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Uredi"
 
-#: ../app/menus.c:121
+#: ../app/menus.c:122
 msgid "Copy selection"
 msgstr "Kopiraj izbor"
 
-#: ../app/menus.c:122
+#: ../app/menus.c:123
 msgid "Cut selection"
 msgstr "IzreÅi izbor"
 
-#: ../app/menus.c:123
+#: ../app/menus.c:124
 msgid "Paste selection"
 msgstr "Prilepi izbor"
 
 #
-#: ../app/menus.c:124
+#: ../app/menus.c:125
 msgid "_Duplicate"
 msgstr "Po_dvoji"
 
+#: ../app/menus.c:128
+#| msgid "Find"
+msgid "_Findâ"
+msgstr "_Najdi ..."
+
+#: ../app/menus.c:129
+#| msgid "_Replace"
+msgid "_Replaceâ"
+msgstr "_Zamenjaj ..."
+
 #. the following used to bind to <control><shift>C which collides with Unicode input.
 #. * <control><alt> doesn't work either
-#: ../app/menus.c:132
+#: ../app/menus.c:133
 msgid "Copy Text"
 msgstr "Kopiraj besedilo"
 
-#: ../app/menus.c:133
+#: ../app/menus.c:134
 msgid "Cut Text"
 msgstr "IzreÅi besedilo"
 
-#: ../app/menus.c:134
+#: ../app/menus.c:135
 msgid "Paste _Text"
 msgstr "Prilepi _besedilo"
 
-#: ../app/menus.c:136
+#: ../app/menus.c:137
 msgid "Paste _Image"
 msgstr "Prilepi _sliko"
 
-#: ../app/menus.c:138
+#: ../app/menus.c:139
 msgid "_Layers"
 msgstr "P_lasti"
 
-#: ../app/menus.c:139
+#: ../app/menus.c:140
 msgid "Add Layerâ"
 msgstr "Dodaj plast â"
 
-#: ../app/menus.c:140
+#: ../app/menus.c:141
 msgid "Rename Layerâ"
 msgstr "Preimenuj plast â"
 
-#: ../app/menus.c:141
+#: ../app/menus.c:142
 msgid "Move Selection to Layer above"
 msgstr "Premakni izbor na plast viÅje"
 
-#: ../app/menus.c:142
+#: ../app/menus.c:143
 msgid "Move Selection to Layer below"
 msgstr "Premakni izbor na plast niÅje"
 
-#: ../app/menus.c:143
+#: ../app/menus.c:144
 msgid "_Layersâ"
 msgstr "P_lasti â"
 
 #
-#: ../app/menus.c:144
+#: ../app/menus.c:145
 msgid "_View"
 msgstr "_Pogled"
 
-#: ../app/menus.c:145
+#: ../app/menus.c:146
 msgid "Zoom in"
 msgstr "PoveÄaj"
 
-#: ../app/menus.c:146
+#: ../app/menus.c:147
 msgid "Zoom out"
 msgstr "PomanjÅaj"
 
-#: ../app/menus.c:147
+#: ../app/menus.c:148
 msgid "_Zoom"
 msgstr "_PoveÄava"
 
-#: ../app/menus.c:148
+#: ../app/menus.c:149
 msgid "1600%"
 msgstr "1600%"
 
-#: ../app/menus.c:149
-#: ../app/menus.c:574
-#: ../app/menus.c:586
-msgid "800%"
-msgstr "800%"
-
 #: ../app/menus.c:150
 #: ../app/menus.c:575
 #: ../app/menus.c:587
+msgid "800%"
+msgstr "800%"
+
+#: ../app/menus.c:151
+#: ../app/menus.c:576
+#: ../app/menus.c:588
 msgid "400%"
 msgstr "400%"
 
-#: ../app/menus.c:151
+#: ../app/menus.c:152
 msgid "283"
 msgstr "283"
 
-#: ../app/menus.c:152
+#: ../app/menus.c:153
 msgid "200"
 msgstr "200"
 
-#: ../app/menus.c:153
+#: ../app/menus.c:154
 msgid "141"
 msgstr "141"
 
-#: ../app/menus.c:155
+#: ../app/menus.c:156
 msgid "85"
 msgstr "85"
 
-#: ../app/menus.c:156
+#: ../app/menus.c:157
 msgid "70.7"
 msgstr "70,7"
 
-#: ../app/menus.c:157
+#: ../app/menus.c:158
 msgid "50"
 msgstr "50"
 
-#: ../app/menus.c:158
+#: ../app/menus.c:159
 msgid "35.4"
 msgstr "35,4"
 
-#: ../app/menus.c:159
+#: ../app/menus.c:160
 msgid "25"
 msgstr "25"
 
 #. Show All, Best Fit. Same as the Gimp, Ctrl+E
-#: ../app/menus.c:161
+#: ../app/menus.c:162
 msgid "Zoom fit"
 msgstr "Prilagodi poveÄavo"
 
 #. "display_toggle_entries" items go here
-#: ../app/menus.c:165
+#: ../app/menus.c:166
 msgid "New _View"
 msgstr "Nov _pogled"
 
-#: ../app/menus.c:166
+#: ../app/menus.c:167
 msgid "C_lone View"
 msgstr "_Kloniraj pogled"
 
-#: ../app/menus.c:169
+#: ../app/menus.c:170
 msgid "_Objects"
 msgstr "_Predmeti"
 
-#: ../app/menus.c:170
+#: ../app/menus.c:171
 msgid "Send to _Back"
 msgstr "PoÅlji na _dno"
 
-#: ../app/menus.c:171
+#: ../app/menus.c:172
 msgid "Bring to _Front"
 msgstr "Prinesi na _vrh"
 
-#: ../app/menus.c:172
+#: ../app/menus.c:173
 msgid "Send Backwards"
 msgstr "PoÅlji proti dnu"
 
-#: ../app/menus.c:173
+#: ../app/menus.c:174
 msgid "Bring Forwards"
 msgstr "Prinesi navzgor"
 
-#: ../app/menus.c:175
+#: ../app/menus.c:176
 msgid "_Group"
 msgstr "_ZdruÅi"
 
 #. deliberately not using Ctrl+U for Ungroup
-#: ../app/menus.c:177
+#: ../app/menus.c:178
 msgid "_Ungroup"
 msgstr "_RazdruÅi"
 
-#: ../app/menus.c:179
+#: ../app/menus.c:180
 msgid "_Parent"
 msgstr "_Nadrejeni predmet"
 
 #
-#: ../app/menus.c:180
+#: ../app/menus.c:181
 msgid "_Unparent"
 msgstr "_Razdedini"
 
-#: ../app/menus.c:181
+#: ../app/menus.c:182
 msgid "_Unparent Children"
 msgstr "Razlasti _podrejeni predmet"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Position/Align
-#: ../app/menus.c:183
-#: ../objects/FS/function.c:811
+#: ../app/menus.c:184
+#: ../objects/FS/function.c:810
 msgid "Align"
 msgstr "Poravnaj"
 
-#: ../app/menus.c:188
-#: ../objects/standard/textobj.c:137
+#: ../app/menus.c:189
+#: ../objects/standard/textobj.c:135
 msgid "Top"
 msgstr "na vrh"
 
-#: ../app/menus.c:189
+#: ../app/menus.c:190
 msgid "Middle"
 msgstr "sredinsko"
 
-#: ../app/menus.c:190
-#: ../objects/standard/textobj.c:136
+#: ../app/menus.c:191
+#: ../objects/standard/textobj.c:134
 msgid "Bottom"
 msgstr "na dno"
 
 #
-#: ../app/menus.c:192
+#: ../app/menus.c:193
 msgid "Spread Out Horizontally"
 msgstr "Razpostri _vodoravno"
 
 #
-#: ../app/menus.c:193
+#: ../app/menus.c:194
 msgid "Spread Out Vertically"
 msgstr "Razpostri _navpiÄno"
 
-#: ../app/menus.c:194
+#: ../app/menus.c:195
 msgid "Adjacent"
 msgstr "SoleÅno"
 
-#: ../app/menus.c:195
+#: ../app/menus.c:196
 msgid "Stacked"
 msgstr "V skladu"
 
-#: ../app/menus.c:196
-#: ../app/menus.c:206
+#: ../app/menus.c:197
+#: ../app/menus.c:207
 msgid "Connected"
 msgstr "Povezano"
 
 #
-#: ../app/menus.c:200
+#: ../app/menus.c:201
 msgid "_Select"
 msgstr "_Izberi"
 
-#: ../app/menus.c:201
+#: ../app/menus.c:202
 msgid "All"
 msgstr "Vse"
 
-#: ../app/menus.c:202
+#: ../app/menus.c:203
 #: ../lib/arrows.c:1890
-#: ../objects/Jackson/domain.c:96
-#: ../objects/UML/association.c:222
-#: ../objects/UML/association.c:228
+#: ../objects/Jackson/domain.c:94
+#: ../objects/UML/association.c:221
+#: ../objects/UML/association.c:227
 msgid "None"
 msgstr "Brez"
 
-#: ../app/menus.c:203
+#: ../app/menus.c:204
 msgid "Invert"
 msgstr "Preobrni"
 
-#: ../app/menus.c:205
+#: ../app/menus.c:206
 msgid "Transitive"
 msgstr "Prehodno"
 
-#: ../app/menus.c:207
+#: ../app/menus.c:208
 msgid "Same Type"
 msgstr "Iste vrste"
 
 #
 #. display_select_radio_entries go here
-#: ../app/menus.c:211
+#: ../app/menus.c:212
 msgid "Select By"
 msgstr "Izberi po"
 
-#: ../app/menus.c:213
+#: ../app/menus.c:214
 msgid "_Input Methods"
 msgstr "_NaÄini vnosa"
 
-#: ../app/menus.c:215
+#: ../app/menus.c:216
 msgid "D_ialogs"
 msgstr "Po_govorna okna"
 
-#: ../app/menus.c:217
+#: ../app/menus.c:218
 msgid "D_ebug"
 msgstr "_RazhroÅÄi"
 
-#: ../app/menus.c:223
+#: ../app/menus.c:224
 msgid "_Tools"
 msgstr "_Orodja"
 
-#: ../app/menus.c:224
+#: ../app/menus.c:225
 msgid "Modify"
 msgstr "Spremeni"
 
+#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Magnify
 #: ../app/menus.c:226
+#: ../app/toolbox.c:86
+#: ../objects/FS/function.c:990
+msgid "Magnify"
+msgstr "PoveÄaj"
+
+#: ../app/menus.c:227
 msgid "Edit Text"
 msgstr "Uredi besedilo"
 
-#: ../app/menus.c:227
+#: ../app/menus.c:228
 msgid "Scroll"
 msgstr "Drsi"
 
-#: ../app/menus.c:248
+#. how it used to be before 0.96+SVN
+#. new name matching "same name, same type" rule
+#: ../app/menus.c:229
+#: ../app/toolbox.c:98
+#: ../lib/properties.c:101
+#: ../lib/properties.h:563
+#: ../objects/AADL/aadlbox.c:153
+#: ../objects/custom/custom_object.c:237
+#: ../objects/Jackson/requirement.c:134
+#: ../objects/network/basestation.c:133
+#: ../objects/network/radiocell.c:126
+#: ../objects/UML/activity.c:128
+#: ../objects/UML/actor.c:122
+#: ../objects/UML/classicon.c:147
+#: ../objects/UML/component.c:129
+#: ../objects/UML/component_feature.c:159
+#: ../objects/UML/node.c:129
+#: ../objects/UML/node.c:131
+#: ../objects/UML/note.c:120
+#: ../objects/UML/object.c:166
+#: ../objects/UML/small_package.c:131
+#: ../objects/UML/state.c:157
+#: ../objects/UML/usecase.c:138
+msgid "Text"
+msgstr "Besedilo"
+
+#: ../app/menus.c:230
+#: ../app/toolbox.c:104
+msgid "Box"
+msgstr "Åkatla"
+
+#: ../app/menus.c:231
+#: ../app/toolbox.c:110
+msgid "Ellipse"
+msgstr "Elipsa"
+
+#: ../app/menus.c:232
+#: ../app/toolbox.c:116
+msgid "Polygon"
+msgstr "Mnogokotnik"
+
+#: ../app/menus.c:233
+#: ../app/toolbox.c:122
+msgid "Beziergon"
+msgstr "Bezierjev poligon"
+
+#: ../app/menus.c:235
+#: ../app/toolbox.c:128
+#: ../objects/standard/line.c:231
+msgid "Line"
+msgstr "Ärta"
+
+#: ../app/menus.c:236
+#: ../app/toolbox.c:134
+msgid "Arc"
+msgstr "Lok"
+
+#: ../app/menus.c:237
+#: ../app/toolbox.c:140
+msgid "Zigzagline"
+msgstr "Ärta cik-cak"
+
+#: ../app/menus.c:238
+#: ../app/toolbox.c:146
+msgid "Polyline"
+msgstr "Lomljena Ärta"
+
+#: ../app/menus.c:239
+#: ../app/toolbox.c:152
+msgid "Bezierline"
+msgstr "Bezierjeva krivulja"
+
+#: ../app/menus.c:240
+#: ../app/toolbox.c:165
+msgid "Outline"
+msgstr "Oris"
+
+#: ../app/menus.c:242
+#: ../app/toolbox.c:158
+msgid "Image"
+msgstr "Slika"
+
+#: ../app/menus.c:249
 msgid "_Antialiased"
 msgstr "_Glajeni robovi"
 
-#: ../app/menus.c:249
+#: ../app/menus.c:250
 msgid "Show _Grid"
 msgstr "PokaÅi _mreÅo"
 
-#: ../app/menus.c:250
+#: ../app/menus.c:251
 msgid "_Snap to Grid"
 msgstr "_Pripni na mreÅo"
 
-#: ../app/menus.c:251
+#: ../app/menus.c:252
 msgid "Snap to _Objects"
 msgstr "Pripni na _predmete"
 
-#: ../app/menus.c:252
+#: ../app/menus.c:253
 msgid "Show _Rulers"
 msgstr "PokaÅi _ravnila"
 
-#: ../app/menus.c:253
+#: ../app/menus.c:254
 msgid "Show _Connection Points"
 msgstr "PokaÅi _toÄke povezav"
 
-#: ../app/menus.c:260
+#: ../app/menus.c:261
 msgid "Union"
 msgstr "Unija"
 
-#: ../app/menus.c:261
+#: ../app/menus.c:262
 msgid "Intersection"
 msgstr "Presek"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Remove
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Remove
-#: ../app/menus.c:262
-#: ../objects/FS/function.c:711
-#: ../objects/FS/function.c:863
-#: ../objects/FS/function.c:865
+#: ../app/menus.c:263
+#: ../objects/FS/function.c:710
+#: ../objects/FS/function.c:862
+#: ../objects/FS/function.c:864
 msgid "Remove"
 msgstr "Odstrani"
 
 #. Cannot also be called Invert, duplicate names caused keybinding problems
-#: ../app/menus.c:264
+#: ../app/menus.c:265
 msgid "Inverse"
 msgstr "Preobrnjeno"
 
-#: ../app/menus.c:327
+#: ../app/menus.c:328
 msgid "NULL tooldata in tool_menu_select"
 msgstr "Vrednost NULL pri tooldata v tool_menu_select"
 
-#: ../app/menus.c:576
-#: ../app/menus.c:588
+#: ../app/menus.c:577
+#: ../app/menus.c:589
 msgid "300%"
 msgstr "300%"
 
-#: ../app/menus.c:577
-#: ../app/menus.c:589
+#: ../app/menus.c:578
+#: ../app/menus.c:590
 msgid "200%"
 msgstr "200%"
 
-#: ../app/menus.c:578
-#: ../app/menus.c:590
+#: ../app/menus.c:579
+#: ../app/menus.c:591
 msgid "150%"
 msgstr "150%"
 
-#: ../app/menus.c:579
-#: ../app/menus.c:591
+#: ../app/menus.c:580
+#: ../app/menus.c:592
 msgid "100%"
 msgstr "100%"
 
-#: ../app/menus.c:580
-#: ../app/menus.c:592
+#: ../app/menus.c:581
+#: ../app/menus.c:593
 msgid "75%"
 msgstr "75%"
 
-#: ../app/menus.c:581
-#: ../app/menus.c:593
+#: ../app/menus.c:582
+#: ../app/menus.c:594
 msgid "50%"
 msgstr "50%"
 
-#: ../app/menus.c:582
-#: ../app/menus.c:594
+#: ../app/menus.c:583
+#: ../app/menus.c:595
 msgid "25%"
 msgstr "25%"
 
-#: ../app/menus.c:583
-#: ../app/menus.c:595
+#: ../app/menus.c:584
+#: ../app/menus.c:596
 msgid "10%"
 msgstr "10%"
 
-#: ../app/menus.c:621
+#: ../app/menus.c:622
 msgid "Toggles snap-to-grid."
 msgstr "VkljuÄi/izkljuÄi pripenjanje na mreÅo."
 
-#: ../app/menus.c:632
+#: ../app/menus.c:633
 msgid "Toggles object snapping."
 msgstr "VkljuÄi/izkljuÄi pripenjanje predmetov."
 
-#: ../app/modify_tool.c:366
+#: ../app/modify_tool.c:368
 msgid "Couldn't get GTK+ settings"
 msgstr "Nastavitev GTK+ ni mogoÄe pridobiti"
 
@@ -1711,8 +1711,6 @@ msgid "Loaded"
 msgstr "NaloÅeno"
 
 #: ../app/plugin-manager.c:268
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:730
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:880
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
@@ -1794,7 +1792,6 @@ msgid "Paper type:"
 msgstr "Vrsta papirja:"
 
 #: ../app/preferences.c:193
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:1089
 msgid "Background Color:"
 msgstr "Barva ozadja:"
 
@@ -1858,9 +1855,9 @@ msgstr "pokaÅi z zglajenimi robovi"
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Export
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Export
 #: ../app/preferences.c:220
-#: ../objects/FS/function.c:701
-#: ../objects/FS/function.c:703
-#: ../plug-ins/libart/export_png.c:328
+#: ../objects/FS/function.c:700
+#: ../objects/FS/function.c:702
+#: ../plug-ins/libart/export_png.c:329
 msgid "Export"
 msgstr "Izvozi"
 
@@ -1869,8 +1866,8 @@ msgid "Portable Network Graphics"
 msgstr "PNG (Portable Network Graphics)"
 
 #: ../app/preferences.c:224
-#: ../plug-ins/svg/render_svg.c:503
-#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:1205
+#: ../plug-ins/svg/render_svg.c:497
+#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:1227
 msgid "Scalable Vector Graphics"
 msgstr "SVG (Scalable Vector Graphics)"
 
@@ -1879,12 +1876,12 @@ msgid "PostScript"
 msgstr "PostScript"
 
 #: ../app/preferences.c:228
-#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1464
+#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1473
 msgid "Windows Metafile"
 msgstr "WMF (Windows Metafile)"
 
 #: ../app/preferences.c:230
-#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1473
+#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1482
 msgid "Enhanced Metafile"
 msgstr "EMF (Enhanced Metafile)"
 
@@ -1955,7 +1952,7 @@ msgstr "Lastnosti:"
 msgid "Object properties:"
 msgstr "Lastnosti predmeta:"
 
-#: ../app/sheets.c:157
+#: ../app/sheets.c:158
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -1964,7 +1961,7 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "Sistemski list"
 
-#: ../app/sheets.c:159
+#: ../app/sheets.c:160
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -1973,7 +1970,7 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "UporabniÅki list"
 
-#: ../app/sheets.c:277
+#: ../app/sheets.c:278
 msgid ""
 "Can't get symbol 'custom_type' from any module.\n"
 "Editing shapes is disabled."
@@ -1981,16 +1978,16 @@ msgstr ""
 "Simbola 'custom_type' ni mogoÄe pridobiti od nobenega modula.\n"
 "Urejanje likov je onemogoÄeno."
 
-#: ../app/sheets.c:412
+#: ../app/sheets.c:413
 #, c-format
 msgid "Widget not found: %s"
 msgstr "Gradnik ni bil najden: %s"
 
-#: ../app/sheets.c:442
+#: ../app/sheets.c:443
 msgid "SVG Shape"
 msgstr "Lik SVG"
 
-#: ../app/sheets.c:444
+#: ../app/sheets.c:445
 msgid "Programmed DiaObject"
 msgstr "Programiran predmet DiaObject"
 
@@ -2132,17 +2129,161 @@ msgstr "Nalaganje â"
 msgid "Dia v %s"
 msgstr "Dia razliÄice %s"
 
-#: ../dia.desktop.in.in.h:1
-msgid "Dia"
-msgstr "Dia"
+#: ../app/toolbox.c:74
+msgid ""
+"Modify object(s)\n"
+"Use <Space> to toggle between this and other tools"
+msgstr ""
+"Spremeni predmet(e)\n"
+"Uporabite <Preslednico> za preklop med tem in drugimi orodji"
 
-#: ../dia.desktop.in.in.h:2
-msgid "Dia Diagram Editor"
-msgstr "Urejevalnik diagramov Dia"
+#: ../app/toolbox.c:80
+msgid ""
+"Text edit(s)\n"
+"Use <Esc> to leave this tool"
+msgstr ""
+"Urejanje besedila\n"
+"Uporabite tipko <Esc> za izhod iz orodja."
 
-#: ../dia.desktop.in.in.h:4
-msgid "Edit your Diagrams"
-msgstr "Urejajte svoje diagrame"
+#: ../app/toolbox.c:92
+msgid "Scroll around the diagram"
+msgstr "Drsi po diagramu"
+
+#: ../app/toolbox.c:354
+#, c-format
+msgid "No sheet named %s"
+msgstr "Ni lista z imenom %s"
+
+#: ../app/toolbox.c:392
+msgid "Other sheets"
+msgstr "Drugi listi"
+
+#: ../app/toolbox.c:452
+#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:1
+msgid "Flowchart"
+msgstr "Diagram poteka"
+
+#: ../app/toolbox.c:496
+msgid "Foreground & background colors for new objects. The small black and white squares reset colors. The small arrows swap colors. Double-click to change colors."
+msgstr "Barve ozadja in ospredja za nove predmete. Mali Ärni in beli kvadrati ponastavijo barve. Majhne puÅÄice zamenjajo barve. Dvojni kilk pa spremeni barve."
+
+#: ../app/toolbox.c:510
+msgid "Line widths. Click on a line to set the default line width for new objects. Double-click to set the line width more precisely."
+msgstr "Åirine Ärt. Kliknite Ärto, da nastavite Åirino Ärt za nove predmete. Dvokliknite za natanÄnejÅo nastavitev Åirine Ärte."
+
+#: ../app/toolbox.c:553
+msgid "Arrow style at the beginning of new lines. Click to pick an arrow, or set arrow parameters with Detailsâ"
+msgstr "Slog puÅÄic na zaÄetku novih Ärt. Kliknite za izbor puÅÄice ali nastavite parametre puÅÄic s Podrobnostmi â"
+
+#: ../app/toolbox.c:558
+msgid "Line style for new lines. Click to pick a line style, or set line style parameters with Detailsâ"
+msgstr "Slog Ärte za nove Ärte. Kliknite za izbor sloga Ärt ali nastavite parametre sloga Ärt s Podrobnostmi â"
+
+#: ../app/toolbox.c:574
+msgid "Arrow style at the end of new lines. Click to pick an arrow, or set arrow parameters with Detailsâ"
+msgstr "Slog puÅÄic na koncu novih Ärt. Kliknite za izbor puÅÄice ali nastavite parametre puÅÄic s Podrobnostmi â"
+
+#: ../dia.desktop.in.in.h:1
+msgid "Dia"
+msgstr "Dia"
+
+#: ../dia.desktop.in.in.h:3
+msgid "Dia Diagram Editor"
+msgstr "Urejevalnik diagramov Dia"
+
+#: ../dia.desktop.in.in.h:4
+msgid "Edit your Diagrams"
+msgstr "Urejajte svoje diagrame"
+
+#. Installer message if no GTK+ was found
+#: ../installer/win32/gennsh.c:39
+msgid "GTK+ is not installed. Please use the full installer. It is available from http://dia-installer.de.";
+msgstr "GTK+ ni nameÅÄen. Uporabite polno namestitev. Na voljo je tukaj: from http://dia-installer.de.";
+
+#. Installer message: Don't install over pre 0.95 versions
+#: ../installer/win32/gennsh.c:42
+msgid "Please remove old Dia installations completely or install Dia to a different location."
+msgstr "Odstranite starejÅe namestitve Dia ali pa namestite Dia na drugo mesto."
+
+#. Installer message: License Page
+#: ../installer/win32/gennsh.c:45
+msgid "Next >"
+msgstr "Naprej >"
+
+#. Installer message, keep the $(^Name) and $_CLICK, these will be replaced
+#: ../installer/win32/gennsh.c:48
+msgid "$(^Name) is released under the GPL license. The license is provided here for information purposes only. $_CLICK"
+msgstr "$(^Name) je izdan pod licenco GPL. Licenca je tukaj podana zgolj v informativne namene. $_CLICK"
+
+#. Installer message: Components page
+#: ../installer/win32/gennsh.c:51
+msgid "Dia Diagram Editor (required)"
+msgstr "Urejevalnik diagramov Dia (obvezno)"
+
+#. Installer message: Components page
+#: ../installer/win32/gennsh.c:54
+msgid "Translations"
+msgstr "Prevodi"
+
+#. Installer message: Component description
+#: ../installer/win32/gennsh.c:57
+msgid "Optional translations of the Dia user interface"
+msgstr "Dodatni prevodi uporabniÅkega vmesnika Dia"
+
+#. Installer message: Component description
+#: ../installer/win32/gennsh.c:60
+msgid "Core Dia files and dlls"
+msgstr "Temeljne datoteke in knjiÅnice Dia"
+
+#. Installer message: Component name
+#: ../installer/win32/gennsh.c:63
+msgid "Python plug-in"
+msgstr "VtiÄnik za Python"
+
+#. Installer message: Component description
+#: ../installer/win32/gennsh.c:66
+msgid "Support for the Python Scripting Language 2.3. Do not select this if Python is not installed."
+msgstr "Podpora za skriptni jezik Python 2.3. Tega ne izberite, Äe Python ni nameÅÄen."
+
+#. Installer message: hyperlink text on finish page
+#: ../installer/win32/gennsh.c:69
+msgid "Visit the Dia for Windows Web Page"
+msgstr "ObiÅÄi spletno stran Dia za Windows"
+
+#. Installer message: Dia uninstaller entry in Control Panel
+#: ../installer/win32/gennsh.c:72
+msgid "Dia (remove only)"
+msgstr "Dia (samo odstrani)"
+
+#. Installer message: confirmation question. Keep $\r
+#: ../installer/win32/gennsh.c:75
+msgid "Your old Dia directory is about to be deleted. Would you like to continue?$\r$\rNote: Any non-standard plugins that you may have installed will be deleted.$\rDia user settings will not be affected."
+msgstr "VaÅa stara mapa Dia bo izbrisana. Åelite nadaljevati?$\r$\rOpomba: Vsi nestandardni vtiÄniki, ki ste jih namestili, bodo zdaj izbrisani.$\rUporabniÅke nastavitve Dia ne bodo prizadete."
+
+#. Installer message: confirmatin question. Keep $\r
+#: ../installer/win32/gennsh.c:78
+msgid "The installation directory you specified already exists. Any contents$\rwill be deleted. Would you like to continue?"
+msgstr "Namestitvena mapa, ki ste jo navedli, Åe obstaja. Celotna vsebina$\rbo izbrisana. Åelite nadaljevati?"
+
+#. Installer message: Uninstall Section Prompts. Keep $\r
+#: ../installer/win32/gennsh.c:81
+msgid "The uninstaller could not find registry entries for Dia.$\rIt is likely that another user installed this application."
+msgstr "Odstranitveni program ne more najti vnosov v register za program Dia.$\rNajverjetneje je ta program namestil drug uporabnik."
+
+#. Installer message: Uninstall error message
+#: ../installer/win32/gennsh.c:84
+msgid "You do not have permission to uninstall this application."
+msgstr "Nimate pravic za odstranitev tega programa."
+
+#. Installer message: Uninstallation warning. Keep $INSTDIR
+#: ../installer/win32/gennsh.c:87
+msgid "This will completely delete $INSTDIR and all subdirectories. Continue?"
+msgstr "To bo povsem izbrisalo $INSTDIR in vse podmape. Åelite nadaljevati?"
+
+#. Installer message: Uninstallation warning. Keep $\PROFILE\.dia
+#: ../installer/win32/gennsh.c:90
+msgid "This will completely delete $PROFILE\\.dia and all subdirectories. Continue?"
+msgstr "To bo povsem izbrisalo $PROFILE\\.dia in vse podmape. Åelite nadaljevati?"
 
 #: ../lib/arrows.c:1891
 msgid "Lines"
@@ -2263,8 +2404,8 @@ msgstr "prazna konkavna"
 #: ../lib/arrows.c:1920
 #: ../lib/properties.c:81
 #: ../lib/properties.c:87
-#: ../lib/properties.h:489
-#: ../lib/properties.h:495
+#: ../lib/properties.h:490
+#: ../lib/properties.h:496
 msgid "Round"
 msgstr "okrogla"
 
@@ -2293,10 +2434,6 @@ msgstr "Glava puÅÄice vrste %s ima premajhne mere, odstranjena bo.\n"
 msgid "unknown arrow"
 msgstr "neznana puÅÄica"
 
-#: ../lib/bezier_conn.c:638
-msgid "Internal error: Setting corner type of endpoint of bezier"
-msgstr "Notranja napaka: Nastavljanje vrste kota za konÄno toÄko bezierjeve krivulje"
-
 #: ../lib/create.c:50
 #: ../lib/create.c:100
 #: ../lib/create.c:127
@@ -2306,93 +2443,20 @@ msgstr "Notranja napaka: Nastavljanje vrste kota za konÄno toÄko bezierjeve kr
 #: ../lib/create.c:260
 #: ../lib/create.c:295
 #: ../lib/create.c:338
-#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:331
-#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:145
+#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:333
+#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:143
 msgid "Can't find standard object"
 msgstr "Navadnega predmeta ni mogoÄe najti"
 
-#: ../lib/dia_dirs.c:327
-#, c-format
-msgid "Too many \"..\"s in filename %s\n"
-msgstr "PreveÄ pik (\"..\") v imenu datoteke %s\n"
-
-#. pathologic case - pixbuf not even supporting PNG?
-#: ../lib/dia_image.c:295
-#, c-format
-msgid ""
-"Unsupported file format for saving:\n"
-"%s\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Nepodprta vrsta datotek za shranjevanje:\n"
-"%s\n"
-"%s"
-
-#: ../lib/dia_image.c:298
-#: ../plug-ins/pixbuf/pixbuf.c:93
-#, c-format
-msgid ""
-"Could not save file:\n"
-"%s\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Ni mogoÄe shraniti datoteke:\n"
-"%s\n"
-"%s"
-
-#: ../lib/dia_xml.c:197
-#, c-format
-msgid ""
-"The file %s has no encoding specification;\n"
-"assuming it is encoded in %s"
-msgstr ""
-"Datoteka %s nima navedene kodne strani;\n"
-"predpostavljeno je kodiranje %s"
-
-#: ../lib/dia_xml.c:616
-msgid "Taking point value of non-point node."
-msgstr "Jemanje vrednosti toÄke netoÄkovnega vozliÅÄa."
-
-#: ../lib/dia_xml.c:627
-#, c-format
-msgid "Incorrect x Point value \"%s\" %f; discarding it."
-msgstr "Nepravilna vrednost x toÄke \"%s\" %f; ne bo upoÅtevana:"
-
-#: ../lib/dia_xml.c:634
-msgid "Error parsing point."
-msgstr "Napaka ob razÄlenjevanju toÄke"
-
-#. don't bother with useless warnings (see above)
-#: ../lib/dia_xml.c:642
-#, c-format
-msgid "Incorrect y Point value \"%s\" %f; discarding it."
-msgstr "Nepravilna vrednost y toÄke \"%s\" %f; ne bo upoÅtevana:"
-
-#: ../lib/dia_xml.c:659
-msgid "Taking bezpoint value of non-point node."
-msgstr "Prevzemanje vrednosti toÄke z netoÄkovnega vozliÅÄa."
-
-#: ../lib/dia_xml.c:677
-msgid "Error parsing bezpoint p1."
-msgstr "Napaka ob razÄlenjevanju toÄke p1."
-
-#: ../lib/dia_xml.c:691
-msgid "Error parsing bezpoint p2."
-msgstr "Napaka ob razÄlenjevanju toÄke p2."
-
-#: ../lib/dia_xml.c:705
-msgid "Error parsing bezpoint p3."
-msgstr "Napaka ob razÄlenjevanju toÄke p3."
-
-#: ../lib/diaarrowchooser.c:381
+#: ../lib/diaarrowchooser.c:367
 msgid "Arrow Properties"
 msgstr "Lastnosti puÅÄice"
 
-#: ../lib/diaarrowselector.c:121
+#: ../lib/diaarrowselector.c:123
 msgid "More arrows"
 msgstr "VeÄ puÅÄic"
 
-#: ../lib/diaarrowselector.c:138
+#: ../lib/diaarrowselector.c:140
 msgid "Size: "
 msgstr "Velikost:"
 
@@ -2404,6 +2468,11 @@ msgstr "Izberite barvo"
 msgid "More colorsâ"
 msgstr "VeÄ barv â"
 
+#: ../lib/dia_dirs.c:327
+#, c-format
+msgid "Too many \"..\"s in filename %s\n"
+msgstr "PreveÄ pik (\"..\") v imenu datoteke %s\n"
+
 #: ../lib/diadynamicmenu.c:392
 msgid "Reset menu"
 msgstr "Ponastavi meni"
@@ -2417,6 +2486,29 @@ msgstr "Druge pisave"
 msgid "Couldn't find font family for %s\n"
 msgstr "DruÅine pisav za %s ni mogoÄe najti\n"
 
+#. pathologic case - pixbuf not even supporting PNG?
+#: ../lib/dia_image.c:295
+#, c-format
+msgid ""
+"Unsupported file format for saving:\n"
+"%s\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Nepodprta vrsta datotek za shranjevanje:\n"
+"%s\n"
+"%s"
+
+#: ../lib/dia_image.c:298
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not save file:\n"
+"%s\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Ni mogoÄe shraniti datoteke:\n"
+"%s\n"
+"%s"
+
 #: ../lib/dialinechooser.c:309
 msgid "Line Style Properties"
 msgstr "Lastnosti sloga Ärte"
@@ -2460,34 +2552,119 @@ msgstr "V redu"
 msgid "Cancel"
 msgstr "PrekliÄi"
 
-#: ../lib/filter.c:177
+#: ../lib/dia_xml.c:198
 #, c-format
-msgid "Multiple export filters with unique name %s"
-msgstr "Obstaja veÄ izvoznih filtrov z istim imenom %s"
+msgid ""
+"The file %s has no encoding specification;\n"
+"assuming it is encoded in %s"
+msgstr ""
+"Datoteka %s nima navedene kodne strani;\n"
+"predpostavljeno je kodiranje %s"
 
-#: ../lib/font.c:85
+#: ../lib/dia_xml.c:472
 #, c-format
-msgid "Can't load font %s.\n"
-msgstr "Ni mogoÄe naloÅiti pisave %s.\n"
+msgid "Unknown type of DataNode '%s'"
+msgstr "Neznana vrsta podatkovnega vozliÅÄa DataNode '%s'"
 
-#: ../lib/group.c:617
-msgid "Transformation"
-msgstr "Pretvorba"
+#: ../lib/dia_xml.c:488
+#| msgid "Taking point value of non-point node."
+msgid "Taking int value of non-int node."
+msgstr "Jemanje celoÅtevilske vrednosti z neceloÅtevilskega vozliÅÄa."
 
-#: ../lib/message.c:93
-#: ../lib/message.c:282
-msgid "Warning"
-msgstr "Opozorilo"
+#: ../lib/dia_xml.c:647
+msgid "Taking point value of non-point node."
+msgstr "Jemanje vrednosti toÄke netoÄkovnega vozliÅÄa."
 
-#: ../lib/message.c:120
-msgid "There is one similar message."
-msgstr "Podobno sporoÄilo obstaja."
+#: ../lib/dia_xml.c:658
+#, c-format
+msgid "Incorrect x Point value \"%s\" %f; discarding it."
+msgstr "Nepravilna vrednost x toÄke \"%s\" %f; ne bo upoÅtevana:"
 
-#: ../lib/message.c:125
-msgid "Show repeated messages"
-msgstr "PokaÅi ponavljajoÄa sporoÄila"
+#: ../lib/dia_xml.c:665
+msgid "Error parsing point."
+msgstr "Napaka ob razÄlenjevanju toÄke"
 
-#: ../lib/message.c:146
+#. don't bother with useless warnings (see above)
+#: ../lib/dia_xml.c:673
+#, c-format
+msgid "Incorrect y Point value \"%s\" %f; discarding it."
+msgstr "Nepravilna vrednost y toÄke \"%s\" %f; ne bo upoÅtevana:"
+
+#: ../lib/dia_xml.c:690
+msgid "Taking bezpoint value of non-point node."
+msgstr "Prevzemanje vrednosti toÄke z netoÄkovnega vozliÅÄa."
+
+#: ../lib/dia_xml.c:708
+msgid "Error parsing bezpoint p1."
+msgstr "Napaka ob razÄlenjevanju toÄke p1."
+
+#: ../lib/dia_xml.c:722
+msgid "Error parsing bezpoint p2."
+msgstr "Napaka ob razÄlenjevanju toÄke p2."
+
+#: ../lib/dia_xml.c:736
+msgid "Error parsing bezpoint p3."
+msgstr "Napaka ob razÄlenjevanju toÄke p3."
+
+#: ../lib/dia_xml.c:760
+#| msgid "Taking point value of non-point node."
+msgid "Taking rectangle value of non-rectangle node."
+msgstr "Jemanje vrednosti pravokotnika z nepravokotnega vozliÅÄa."
+
+#: ../lib/dia_xml.c:772
+#: ../lib/dia_xml.c:783
+#: ../lib/dia_xml.c:794
+#| msgid "Error parsing point."
+msgid "Error parsing rectangle."
+msgstr "Napaka ob razÄlenjevanju pravokotnika."
+
+#: ../lib/dia_xml.c:819
+#| msgid "Taking point value of non-point node."
+msgid "Taking string value of non-string node."
+msgstr "Jemanje vrednosti niza z neniznega vozliÅÄa."
+
+#: ../lib/dia_xml.c:845
+#| msgid "Error parsing point."
+msgid "Error in string tag."
+msgstr "Napaka v oznaki niza."
+
+#: ../lib/dia_xml.c:863
+msgid "Error in file, string not starting with #"
+msgstr "Napaka v datoteki, niz se ne zaÄenja z #"
+
+#: ../lib/dia_xml.c:911
+#| msgid "Taking point value of non-point node."
+msgid "Taking font value of non-font node."
+msgstr "Jemanje vrednosti pisave nepisavnega vozliÅÄa."
+
+#: ../lib/filter.c:177
+#, c-format
+msgid "Multiple export filters with unique name %s"
+msgstr "Obstaja veÄ izvoznih filtrov z istim imenom %s"
+
+#: ../lib/font.c:85
+#, c-format
+msgid "Can't load font %s.\n"
+msgstr "Ni mogoÄe naloÅiti pisave %s.\n"
+
+#: ../lib/group.c:616
+msgid "Transformation"
+msgstr "Pretvorba"
+
+#: ../lib/message.c:93
+#: ../lib/message.c:282
+msgid "Warning"
+msgstr "Opozorilo"
+
+#: ../lib/message.c:120
+msgid "There is one similar message."
+msgstr "Podobno sporoÄilo obstaja."
+
+#: ../lib/message.c:125
+msgid "Show repeated messages"
+msgstr "PokaÅi ponavljajoÄa sporoÄila"
+
+#: ../lib/message.c:146
 msgid "Don't show this message again"
 msgstr "Ne kaÅi veÄ tega sporoÄila"
 
@@ -2500,7 +2677,7 @@ msgstr "Obstaja %d podobnih sporoÄil."
 msgid "Notice"
 msgstr "Opozorilo"
 
-#: ../lib/object_defaults.c:128
+#: ../lib/object_defaults.c:133
 #, c-format
 msgid ""
 "Error loading defaults '%s'.\n"
@@ -2518,6 +2695,11 @@ msgstr "Samopreusmeri"
 msgid "Autorouting"
 msgstr "Samopreusmerjanje"
 
+#: ../lib/persistence.c:318
+#| msgid "Preferences"
+msgid "Persistence"
+msgstr "Vztrajnost"
+
 #: ../lib/plug-ins.c:111
 msgid "???"
 msgstr "???"
@@ -2541,14 +2723,19 @@ msgstr "Klic dia_plugin_init() ni uspel"
 msgid "%s Plugin could not be unloaded"
 msgstr "VtiÄnika %s ni mogoÄe odstraniti"
 
-#: ../lib/plug-ins.c:303
-#, c-format
-msgid ""
-"Could not open `%s'\n"
-"`%s'"
-msgstr ""
-"Ni mogoÄe odpreti `%s'\n"
-"`%s'"
+#: ../lib/plug-ins.c:441
+msgid "Plugin Configuration"
+msgstr "Prilagoditev vtiÄnika"
+
+#: ../lib/propdialogs.c:324
+#: ../objects/UML/association.c:235
+#: ../objects/UML/object.c:146
+msgid "General"
+msgstr "SploÅno"
+
+#: ../lib/propdialogs.c:325
+msgid "Meta"
+msgstr "Meta"
 
 #: ../lib/prop_dict.c:43
 msgid "Author"
@@ -2567,12 +2754,11 @@ msgid "Modification date"
 msgstr "Datum spremembe"
 
 #: ../lib/prop_dict.c:47
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:878
 msgid "URL"
 msgstr "URL"
 
 #: ../lib/prop_dict.c:235
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:18
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:43
 msgid "Key"
 msgstr "KljuÄ"
 
@@ -2582,195 +2768,184 @@ msgstr "KljuÄ"
 msgid "Value"
 msgstr "Vrednost"
 
-#: ../lib/prop_inttypes.c:567
-msgid "Property cast from int to enum out of range"
-msgstr "Lastnost iz int v enum je zunaj obsega"
-
-#: ../lib/prop_pixbuf.c:99
-#: ../lib/prop_pixbuf.c:146
-#, c-format
-msgid ""
-"Failed to load image form diagram:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Nalaganje diagrama oblike slike ni uspelo:\n"
-"%s"
-
-#: ../lib/prop_pixbuf.c:200
-#, c-format
-msgid ""
-"Saving inline pixbuf failed:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Shranjevanje vdelanega medpomnilnika slik. toÄk ni uspelo:\n"
-"%s"
-
-#: ../lib/prop_pixbuf.c:296
-msgid "Cant create image data from scratch!"
-msgstr "Podatkov slike ni mogoÄe ustvariti iz niÄ!"
-
-#: ../lib/prop_text.c:473
-#, c-format
-msgid "Group with %d objects"
-msgstr "Skupina s %d predmeti"
-
-#: ../lib/propdialogs.c:324
-#: ../objects/UML/association.c:236
-#: ../objects/UML/object.c:147
-msgid "General"
-msgstr "SploÅno"
-
-#: ../lib/propdialogs.c:325
-msgid "Meta"
-msgstr "Meta"
-
 #: ../lib/properties.c:67
-#: ../lib/properties.h:476
+#: ../lib/properties.h:477
 #: ../lib/widgets.c:273
 msgid "Left"
 msgstr "Levo"
 
 #: ../lib/properties.c:68
-#: ../lib/properties.h:477
+#: ../lib/properties.h:478
 #: ../lib/widgets.c:274
-#: ../objects/standard/textobj.c:138
+#: ../objects/standard/textobj.c:136
 msgid "Center"
 msgstr "Sredinsko"
 
 #: ../lib/properties.c:69
-#: ../lib/properties.h:478
+#: ../lib/properties.h:479
 #: ../lib/widgets.c:275
 msgid "Right"
 msgstr "Desno"
 
 #: ../lib/properties.c:74
-#: ../lib/properties.h:482
+#: ../lib/properties.h:483
 msgid "Never"
 msgstr "Nikoli"
 
 #: ../lib/properties.c:75
-#: ../lib/properties.h:483
+#: ../lib/properties.h:484
 msgid "When Needed"
 msgstr "Po potrebi"
 
 #: ../lib/properties.c:76
-#: ../lib/properties.h:484
+#: ../lib/properties.h:485
 msgid "Always"
 msgstr "Vedno"
 
 #: ../lib/properties.c:80
-#: ../lib/properties.h:488
+#: ../lib/properties.h:489
 msgid "Miter"
 msgstr "Sredica"
 
 #: ../lib/properties.c:82
-#: ../lib/properties.h:490
+#: ../lib/properties.h:491
 msgid "Bevel"
 msgstr "IzboÄeno"
 
 #: ../lib/properties.c:86
-#: ../lib/properties.h:494
+#: ../lib/properties.h:495
 msgid "Butt"
 msgstr "Odebeljeni konec"
 
 #: ../lib/properties.c:88
-#: ../lib/properties.h:496
+#: ../lib/properties.h:497
 msgid "Projecting"
 msgstr "Projiciranje"
 
 #: ../lib/properties.c:95
-#: ../lib/properties.h:517
-#: ../lib/properties.h:520
-#: ../objects/chronogram/chronoline.c:181
-#: ../objects/chronogram/chronoref.c:160
+#: ../lib/properties.h:518
+#: ../lib/properties.h:521
+#: ../objects/chronogram/chronoline.c:179
+#: ../objects/chronogram/chronoref.c:158
 msgid "Line color"
 msgstr "Barva Ärte"
 
 #: ../lib/properties.c:96
-#: ../lib/properties.h:523
-#: ../lib/properties.h:526
+#: ../lib/properties.h:524
+#: ../lib/properties.h:527
 msgid "Line style"
 msgstr "Slog Ärte"
 
 #: ../lib/properties.c:97
-#: ../lib/properties.h:542
-#: ../lib/properties.h:545
+#: ../lib/properties.h:543
+#: ../lib/properties.h:546
 msgid "Fill color"
 msgstr "Barva polnila"
 
 #: ../lib/properties.c:98
-#: ../lib/properties.h:548
-#: ../lib/properties.h:551
+#: ../lib/properties.h:549
+#: ../lib/properties.h:552
 msgid "Draw background"
 msgstr "NariÅi ozadje"
 
 #: ../lib/properties.c:99
-#: ../lib/properties.h:555
+#: ../lib/properties.h:556
 msgid "Start arrow"
 msgstr "PuÅÄica zaÄetka"
 
 #: ../lib/properties.c:100
-#: ../lib/properties.h:558
+#: ../lib/properties.h:559
 msgid "End arrow"
 msgstr "PuÅÄica konca"
 
 #: ../lib/properties.c:102
-#: ../lib/properties.h:568
+#: ../lib/properties.h:569
 msgid "Text alignment"
 msgstr "Poravnava besedila"
 
 #. all this just to make the defaults selectable ...
 #: ../lib/properties.c:103
-#: ../lib/properties.h:573
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:1045
+#: ../lib/properties.h:574
+#: ../objects/chronogram/chronoline.c:183
+#: ../objects/chronogram/chronoref.c:164
 #: ../objects/Database/reference.c:118
-#: ../objects/GRAFCET/condition.c:134
-#: ../objects/GRAFCET/step.c:167
-#: ../objects/GRAFCET/transition.c:144
-#: ../objects/UML/class.c:177
+#: ../objects/GRAFCET/condition.c:132
+#: ../objects/GRAFCET/step.c:166
+#: ../objects/GRAFCET/transition.c:142
+#: ../objects/UML/class.c:176
 #: ../objects/UML/class_dialog.c:455
-#: ../objects/chronogram/chronoline.c:185
-#: ../objects/chronogram/chronoref.c:166
 msgid "Font"
 msgstr "Pisava"
 
 #: ../lib/properties.c:104
-#: ../lib/properties.h:581
-#: ../objects/GRAFCET/condition.c:136
-#: ../objects/GRAFCET/step.c:169
-#: ../objects/GRAFCET/transition.c:146
-#: ../objects/chronogram/chronoline.c:187
-#: ../objects/chronogram/chronoref.c:168
+#: ../lib/properties.h:582
+#: ../objects/chronogram/chronoline.c:185
+#: ../objects/chronogram/chronoref.c:166
+#: ../objects/GRAFCET/condition.c:134
+#: ../objects/GRAFCET/step.c:168
+#: ../objects/GRAFCET/transition.c:144
 msgid "Font size"
 msgstr "Velikost pisave"
 
 #: ../lib/properties.c:105
-#: ../lib/properties.h:587
-#: ../objects/GRAFCET/step.c:171
-#: ../objects/chronogram/chronoline.c:189
-#: ../objects/chronogram/chronoref.c:170
+#: ../lib/properties.h:588
+#: ../objects/chronogram/chronoline.c:187
+#: ../objects/chronogram/chronoref.c:168
+#: ../objects/GRAFCET/step.c:170
 msgid "Text color"
 msgstr "Barva besedila"
 
-#: ../lib/properties.h:529
-#: ../lib/properties.h:532
+#: ../lib/properties.h:530
+#: ../lib/properties.h:533
 msgid "Line join"
 msgstr "Spoji Ärt"
 
-#: ../lib/properties.h:535
-#: ../lib/properties.h:538
+#: ../lib/properties.h:536
+#: ../lib/properties.h:539
 msgid "Line caps"
 msgstr "Konci Ärt"
 
-#: ../lib/properties.h:596
+#: ../lib/properties.h:597
 msgid "Text fitting"
 msgstr "Umerjanje besedila"
 
-#: ../lib/proplist.c:163
+#: ../lib/prop_inttypes.c:567
+msgid "Property cast from int to enum out of range"
+msgstr "Lastnost iz int v enum je zunaj obsega"
+
+#: ../lib/proplist.c:161
 #, c-format
 msgid "No attribute '%s' (%p) or no data (%p) in this attribute"
 msgstr "Ni atributa '%s' (%p) ali podatkov (%p) za ta atribut"
 
+#: ../lib/prop_pixbuf.c:99
+#: ../lib/prop_pixbuf.c:146
+#, c-format
+msgid ""
+"Failed to load image form diagram:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Nalaganje diagrama oblike slike ni uspelo:\n"
+"%s"
+
+#: ../lib/prop_pixbuf.c:200
+#, c-format
+msgid ""
+"Saving inline pixbuf failed:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Shranjevanje vdelanega medpomnilnika slik. toÄk ni uspelo:\n"
+"%s"
+
+#: ../lib/prop_pixbuf.c:296
+msgid "Cant create image data from scratch!"
+msgstr "Podatkov slike ni mogoÄe ustvariti iz niÄ!"
+
+#: ../lib/prop_text.c:474
+#, c-format
+msgid "Group with %d objects"
+msgstr "Skupina s %d predmeti"
+
 #: ../lib/sheet.c:71
 #: ../lib/sheet.c:86
 #, c-format
@@ -2809,100 +2984,6 @@ msgstr "Izberite datoteko s sliko"
 msgid "Browse"
 msgstr "Prebrskaj"
 
-#. Installer message if no GTK+ was found
-#: ../installer/win32/gennsh.c:39
-msgid "GTK+ is not installed. Please use the full installer. It is available from http://dia-installer.de.";
-msgstr "GTK+ ni nameÅÄen. Uporabite polno namestitev. Na voljo je tukaj: from http://dia-installer.de.";
-
-#. Installer message: Don't install over pre 0.95 versions
-#: ../installer/win32/gennsh.c:42
-msgid "Please remove old Dia installations completely or install Dia to a different location."
-msgstr "Odstranite starejÅe namestitve Dia ali pa namestite Dia na drugo mesto."
-
-#. Installer message: License Page
-#: ../installer/win32/gennsh.c:45
-msgid "Next >"
-msgstr "Naprej >"
-
-#. Installer message, keep the $(^Name) and $_CLICK, these will be replaced
-#: ../installer/win32/gennsh.c:48
-msgid "$(^Name) is released under the GPL license. The license is provided here for information purposes only. $_CLICK"
-msgstr "$(^Name) je izdan pod licenco GPL. Licenca je tukaj podana zgolj v informativne namene. $_CLICK"
-
-#. Installer message: Components page
-#: ../installer/win32/gennsh.c:51
-msgid "Dia Diagram Editor (required)"
-msgstr "Urejevalnik diagramov Dia (obvezno)"
-
-#. Installer message: Components page
-#: ../installer/win32/gennsh.c:54
-msgid "Translations"
-msgstr "Prevodi"
-
-#. Installer message: Component description
-#: ../installer/win32/gennsh.c:57
-msgid "Optional translations of the Dia user interface"
-msgstr "Dodatni prevodi uporabniÅkega vmesnika Dia"
-
-#. Installer message: Component description
-#: ../installer/win32/gennsh.c:60
-msgid "Core Dia files and dlls"
-msgstr "Temeljne datoteke in knjiÅnice Dia"
-
-#. Installer message: Component name
-#: ../installer/win32/gennsh.c:63
-msgid "Python plug-in"
-msgstr "VtiÄnik za Python"
-
-#. Installer message: Component description
-#: ../installer/win32/gennsh.c:66
-msgid "Support for the Python Scripting Language 2.3. Do not select this if Python is not installed."
-msgstr "Podpora za skriptni jezik Python 2.3. Tega ne izberite, Äe Python ni nameÅÄen."
-
-#. Installer message: hyperlink text on finish page
-#: ../installer/win32/gennsh.c:69
-msgid "Visit the Dia for Windows Web Page"
-msgstr "ObiÅÄi spletno stran Dia za Windows"
-
-#. Installer message: Dia uninstaller entry in Control Panel
-#: ../installer/win32/gennsh.c:72
-msgid "Dia (remove only)"
-msgstr "Dia (samo odstrani)"
-
-#. Installer message: confirmation question. Keep $\r
-#: ../installer/win32/gennsh.c:75
-msgid "Your old Dia directory is about to be deleted. Would you like to continue?$\r$\rNote: Any non-standard plugins that you may have installed will be deleted.$\rDia user settings will not be affected."
-msgstr "VaÅa stara mapa Dia bo izbrisana. Åelite nadaljevati?$\r$\rOpomba: Vsi nestandardni vtiÄniki, ki ste jih namestili, bodo zdaj izbrisani.$\rUporabniÅke nastavitve Dia ne bodo prizadete."
-
-#. Installer message: confirmatin question. Keep $\r
-#: ../installer/win32/gennsh.c:78
-msgid "The installation directory you specified already exists. Any contents$\rwill be deleted. Would you like to continue?"
-msgstr "Namestitvena mapa, ki ste jo navedli, Åe obstaja. Celotna vsebina$\rbo izbrisana. Åelite nadaljevati?"
-
-#. Installer message: Uninstall Section Prompts. Keep $\r
-#: ../installer/win32/gennsh.c:81
-msgid "The uninstaller could not find registry entries for Dia.$\rIt is likely that another user installed this application."
-msgstr "Odstranitveni program ne more najti vnosov v register za program Dia.$\rNajverjetneje je ta program namestil drug uporabnik."
-
-#. Installer message: Uninstall error message
-#: ../installer/win32/gennsh.c:84
-msgid "You do not have permission to uninstall this application."
-msgstr "Nimate pravic za odstranitev tega programa."
-
-#. Installer message: Uninstallation warning. Keep $INSTDIR
-#: ../installer/win32/gennsh.c:87
-msgid "This will completely delete $INSTDIR and all subdirectories. Continue?"
-msgstr "To bo povsem izbrisalo $INSTDIR in vse podmape. Åelite nadaljevati?"
-
-#. Installer message: Uninstallation warning. Keep $\PROFILE\.dia
-#: ../installer/win32/gennsh.c:90
-msgid "This will completely delete $PROFILE\\.dia and all subdirectories. Continue?"
-msgstr "To bo povsem izbrisalo $PROFILE\\.dia in vse podmape. Åelite nadaljevati?"
-
-#: ../objects/AADL/aadl.c:52
-msgid "Architecture Analysis & Design Language diagram objects"
-msgstr "Predmeti diagramov arhitekturne analize in jezika oblikovanja"
-
 #: ../objects/AADL/aadlbox.c:147
 msgid "Declaration"
 msgstr "Deklaracija"
@@ -2971,6 +3052,173 @@ msgstr "IzbriÅi deklaracijo vrat"
 msgid "Delete Connection Point"
 msgstr "IzbriÅi toÄko povezave"
 
+#: ../objects/AADL/aadl.c:52
+msgid "Architecture Analysis & Design Language diagram objects"
+msgstr "Predmeti diagramov arhitekturne analize in jezika oblikovanja"
+
+#: ../objects/chronogram/chronogram.c:40
+msgid "Chronogram diagram objects"
+msgstr "Predmeti kronogramskega diagrama"
+
+#: ../objects/chronogram/chronoline.c:148
+#: ../sheets/AADL.sheet.in.h:5
+msgid "Data"
+msgstr "Podatek"
+
+#: ../objects/chronogram/chronoline.c:150
+msgid "Data name"
+msgstr "Ime podatka"
+
+#: ../objects/chronogram/chronoline.c:152
+msgid "Events"
+msgstr "Dogodki"
+
+#: ../objects/chronogram/chronoline.c:155
+msgid "Event specification"
+msgstr "Opredelitev dogodka"
+
+#: ../objects/chronogram/chronoline.c:156
+msgid ""
+"@ time  set the pointer to an absolute time.\n"
+"( duration set the signal up, then wait 'duration'.\n"
+") duration set the signal down, then wait 'duration'.\n"
+"u duration set the signal to \"unknown\" state, then wait 'duration'.\n"
+"Example: @ 1.0 (2.0)1.0(2.0)\n"
+msgstr ""
+"@ Äas  nastavi kazalec na absolutni Äas.\n"
+"( trajanje postavi signal gor in nato poÄaka 'trajanje'.\n"
+") trajanje postavi signal dol in nato poÄaka 'trajanje'.\n"
+"u trajanje postavi signal v \"neznano\" stanje in nato poÄaka 'trajanje'.\n"
+"Primer : @ 1,0 (2,0)1,0(2,0)\n"
+
+#: ../objects/chronogram/chronoline.c:162
+#: ../objects/UML/umloperation.c:79
+msgid "Parameters"
+msgstr "Parametri"
+
+#: ../objects/chronogram/chronoline.c:164
+#: ../objects/chronogram/chronoref.c:146
+msgid "Start time"
+msgstr "Äas priÄetka"
+
+#: ../objects/chronogram/chronoline.c:166
+#: ../objects/chronogram/chronoref.c:148
+msgid "End time"
+msgstr "Äas zakljuÄka"
+
+#: ../objects/chronogram/chronoline.c:168
+msgid "Rise time"
+msgstr "Äas dviga"
+
+#: ../objects/chronogram/chronoline.c:170
+msgid "Fall time"
+msgstr "Äas spusta"
+
+#: ../objects/chronogram/chronoline.c:171
+msgid "Multi-bit data"
+msgstr "VeÄ bitni podatki"
+
+#: ../objects/chronogram/chronoline.c:173
+#: ../objects/chronogram/chronoref.c:156
+msgid "Aspect"
+msgstr "Razmerje"
+
+#: ../objects/chronogram/chronoline.c:175
+msgid "Data color"
+msgstr "Barva podatka"
+
+#: ../objects/chronogram/chronoline.c:177
+msgid "Data line width"
+msgstr "Debelina Ärte podatka"
+
+#: ../objects/chronogram/chronoref.c:144
+msgid "Time data"
+msgstr "Podatki o Äasu"
+
+#: ../objects/chronogram/chronoref.c:150
+msgid "Major time step"
+msgstr "Veliki korak Äasa"
+
+#: ../objects/chronogram/chronoref.c:152
+msgid "Minor time step"
+msgstr "Mali korak Äasa"
+
+#: ../objects/chronogram/chronoref.c:162
+msgid "Minor step line width"
+msgstr "Debelina Ärte malega kazalca Äasa:"
+
+#: ../objects/custom/custom.c:140
+msgid "Custom"
+msgstr "Po meri"
+
+#: ../objects/custom/custom.c:140
+msgid "Custom XML shapes loader"
+msgstr "Nalagalnik likov XML po meri"
+
+#: ../objects/custom/custom_object.c:208
+#: ../objects/custom/custom_object.c:241
+msgid "Flip horizontal"
+msgstr "Prevrni vodoravno"
+
+#: ../objects/custom/custom_object.c:210
+#: ../objects/custom/custom_object.c:243
+msgid "Flip vertical"
+msgstr "Prevrni navpiÄno"
+
+#: ../objects/custom/custom_object.c:213
+#: ../objects/custom/custom_object.c:246
+msgid "Scale of the subshapes"
+msgstr "Merilo podlikov"
+
+#: ../objects/custom/custom_object.c:227
+#: ../objects/flowchart/box.c:154
+#: ../objects/flowchart/diamond.c:152
+#: ../objects/flowchart/ellipse.c:151
+#: ../objects/flowchart/parallelogram.c:156
+#: ../objects/SADT/box.c:138
+msgid "Text padding"
+msgstr "Blazinjenje besedila"
+
+#: ../objects/custom/custom_object.c:1762
+msgid "Flip Horizontal"
+msgstr "Prevrni vodoravno"
+
+#: ../objects/custom/custom_object.c:1763
+msgid "Flip Vertical"
+msgstr "Prevrni navpiÄno"
+
+#: ../objects/custom/custom_object.c:1800
+#: ../objects/custom_lines/custom_linetypes.c:281
+#, c-format
+msgid "Cannot open icon file %s for object type '%s'."
+msgstr "Ni mogoÄe odpreti datoteke z ikono %s za vrsto predmeta '%s'."
+
+#: ../objects/custom_lines/custom_lines.c:160
+msgid "CustomLines"
+msgstr "Ärte po meri"
+
+#: ../objects/custom_lines/custom_lines.c:160
+msgid "Custom XML lines loader"
+msgstr "Nalagalnik Ärt XML po meri"
+
+#: ../objects/custom_lines/custom_linetypes.c:244
+msgid "INTERNAL: CustomLines: Illegal line type in LineInfo object."
+msgstr "NOTRANJA NAPAKA: Ärte po meri: neveljavna vrsta Ärte v predmetu LineInfo"
+
+#: ../objects/custom_lines/custom_linetypes.c:269
+#, c-format
+msgid "INTERNAL: CustomLines: Illegal line type in LineInfo object %s."
+msgstr "NOTRANJA NAPAKA: Ärte po meri: neveljavna vrsta Ärte v predmetu LineInfo %s."
+
+#: ../objects/custom/shape_info.c:165
+#, c-format
+msgid ""
+"The file '%s' has invalid path data.\n"
+"svg:path data must start with moveto."
+msgstr ""
+"Datoteka '%s' nima veljavne poti.\n"
+"Podatki svg:path se morajo priÄeti z moveto."
+
 #: ../objects/Database/compound.c:198
 msgid "Number of arms"
 msgstr "Åtevilo rok"
@@ -3003,340 +3251,219 @@ msgstr "Komponenta"
 msgid "Entity/Relationship table diagram objects"
 msgstr "Predmeti diagrama tabele entitet/odnosov"
 
-#: ../objects/Database/table.c:143
-#: ../objects/Database/table.c:187
-#: ../objects/Database/table.c:204
-#: ../objects/UML/class.c:149
-#: ../objects/UML/class.c:192
+#: ../objects/Database/reference.c:109
+#: ../objects/flowchart/box.c:152
+#: ../objects/standard/box.c:150
+#: ../objects/standard/polyline.c:137
+#: ../objects/standard/zigzagline.c:133
+msgid "Corner radius"
+msgstr "Radij vogala"
+
+#: ../objects/Database/reference.c:112
+msgid "Start description"
+msgstr "ZaÄni opis"
+
+#: ../objects/Database/reference.c:114
+msgid "End description"
+msgstr "KonÄaj opis"
+
+#: ../objects/Database/reference.c:121
+#: ../objects/Database/table.c:214
+#: ../objects/Database/table.c:216
+#: ../objects/Database/table.c:218
+#: ../objects/UML/association.c:248
+#: ../objects/UML/association.c:259
+#: ../objects/UML/association.c:261
+#: ../objects/UML/association.c:263
+#: ../objects/UML/association.c:265
+#: ../objects/UML/association.c:267
+#: ../objects/UML/class.c:195
+#: ../objects/UML/class.c:197
+#: ../objects/UML/class.c:199
+#: ../objects/UML/class.c:201
+#: ../objects/UML/class.c:203
+#: ../objects/UML/class.c:205
+msgid " "
+msgstr " "
+
+#: ../objects/Database/reference.c:145
+#: ../objects/ER/participation.c:405
+#: ../objects/FS/flow-ortho.c:631
+#: ../objects/GRAFCET/vector.c:311
+#: ../objects/SADT/arrow.c:463
+#: ../objects/standard/zigzagline.c:382
+#: ../objects/UML/association.c:867
+#: ../objects/UML/component_feature.c:190
+#: ../objects/UML/dependency.c:381
+#: ../objects/UML/generalization.c:378
+#: ../objects/UML/realizes.c:368
+#: ../objects/UML/transition.c:172
+msgid "Add segment"
+msgstr "Dodaj odsek"
+
+#: ../objects/Database/reference.c:146
+#: ../objects/ER/participation.c:406
+#: ../objects/FS/flow-ortho.c:632
+#: ../objects/GRAFCET/vector.c:312
+#: ../objects/SADT/arrow.c:464
+#: ../objects/standard/zigzagline.c:383
+#: ../objects/UML/association.c:868
+#: ../objects/UML/component_feature.c:191
+#: ../objects/UML/dependency.c:382
+#: ../objects/UML/generalization.c:379
+#: ../objects/UML/realizes.c:369
+#: ../objects/UML/transition.c:173
+msgid "Delete segment"
+msgstr "IzbriÅi odsek"
+
+#: ../objects/Database/reference.c:152
+#: ../sheets/Database.sheet.in.h:4
+msgid "Reference"
+msgstr "Navezave"
+
+#: ../objects/Database/table.c:142
+#: ../objects/Database/table.c:183
+#: ../objects/Database/table.c:211
+#: ../objects/UML/class.c:148
+#: ../objects/UML/class.c:191
 #: ../objects/UML/class_dialog.c:486
 #: ../objects/UML/umlattribute.c:43
 #: ../objects/UML/umloperation.c:66
 #: ../objects/UML/umlparameter.c:49
-#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:3
+#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:18
 msgid "Comment"
 msgstr "Opomba"
 
-#: ../objects/Database/table.c:145
+#: ../objects/Database/table.c:144
+#| msgid "Primary key"
+msgid "Primary"
+msgstr "Osnovni"
+
+#: ../objects/Database/table.c:144
 msgid "Primary key"
 msgstr "Osnovni kljuÄ"
 
-#: ../objects/Database/table.c:147
+#: ../objects/Database/table.c:146
 msgid "Nullable"
 msgstr "NiÄelno"
 
-#: ../objects/Database/table.c:149
+#: ../objects/Database/table.c:148
 msgid "Unique"
 msgstr "EnoznaÄno"
 
-#: ../objects/Database/table.c:151
+#: ../objects/Database/table.c:150
+#| msgid "Default:"
+msgid "Default"
+msgstr "Privzeto"
+
+#: ../objects/Database/table.c:150
 msgid "Default value"
 msgstr "Privzeta vrednost"
 
-#: ../objects/Database/table.c:189
+#. init data
+#: ../objects/Database/table.c:179
+#: ../objects/Database/table.c:269
+#: ../objects/Database/table.c:376
+#: ../sheets/Database.sheet.in.h:3
+msgid "Table"
+msgstr "Razpredelnica"
+
+#: ../objects/Database/table.c:188
 msgid "Visible comments"
 msgstr "Vidne opombe"
 
-#: ../objects/Database/table.c:191
-#: ../objects/UML/class.c:172
-msgid "Comment tagging"
-msgstr "OznaÄevanje opomb"
-
-#: ../objects/Database/table.c:193
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:985
+#: ../objects/Database/table.c:190
 msgid "Underline primary keys"
 msgstr "PodÄrtaj osnovne kljuÄe"
 
+#: ../objects/Database/table.c:193
+#: ../objects/UML/class.c:171
+msgid "Comment tagging"
+msgstr "OznaÄevanje opomb"
+
 #: ../objects/Database/table.c:195
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:990
 msgid "Use bold font for primary keys"
 msgstr "Uporabi odobeljeno pisavo za osnovne kljuÄe"
 
+#: ../objects/Database/table.c:198
+#: ../objects/UML/class.c:211
+#: ../objects/UML/object.c:152
+msgid "Attributes"
+msgstr "Atributi"
+
+#: ../objects/Database/table.c:202
+#: ../objects/UML/association.c:270
+#: ../objects/UML/object.c:161
+msgid "Style"
+msgstr "Slog"
+
+#: ../objects/Database/table.c:203
+#| msgid "Font"
+msgid "Fonts"
+msgstr "Pisave"
+
 #. property rows
-#: ../objects/Database/table.c:200
-#: ../objects/SADT/arrow.c:137
-#: ../objects/UML/class.c:182
+#: ../objects/Database/table.c:207
+#: ../objects/SADT/arrow.c:136
+#: ../objects/UML/class.c:181
 #: ../objects/UML/class_dialog.c:461
 msgid "Normal"
 msgstr "ObiÄajna"
 
-#: ../objects/Database/table.c:202
+#: ../objects/Database/table.c:209
 msgid "Table name"
 msgstr "Ime tabele"
 
-#: ../objects/Database/table.c:207
-#: ../objects/Database/table.c:209
-#: ../objects/Database/table.c:211
-#: ../objects/Database/reference.c:121
-#: ../objects/UML/association.c:249
-#: ../objects/UML/association.c:260
-#: ../objects/UML/association.c:262
-#: ../objects/UML/association.c:264
-#: ../objects/UML/association.c:266
-#: ../objects/UML/association.c:268
-#: ../objects/UML/class.c:196
-#: ../objects/UML/class.c:198
-#: ../objects/UML/class.c:200
-#: ../objects/UML/class.c:202
-#: ../objects/UML/class.c:204
-#: ../objects/UML/class.c:206
-msgid " "
-msgstr " "
-
-#: ../objects/Database/table.c:215
-#: ../objects/UML/class.c:212
-#: ../objects/UML/object.c:153
-msgid "Attributes"
-msgstr "Atributi"
-
-#: ../objects/Database/table.c:252
-#: ../objects/UML/class.c:324
+#: ../objects/Database/table.c:264
+#: ../objects/UML/class.c:323
 msgid "Show comments"
 msgstr "PokaÅi opombe"
 
-#. init data
-#: ../objects/Database/table.c:257
-#: ../objects/Database/table.c:364
-#: ../sheets/Database.sheet.in.h:5
-msgid "Table"
-msgstr "Razpredelnica"
-
-#. Attributes page:
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:609
-#: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:455
-msgid "_Attributes"
-msgstr "_Atributi"
-
-#. the "new" button
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:636
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:739
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:870
-msgid "_New"
-msgstr "_Nov"
-
-#. the "delete" button
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:643
-msgid "_Delete"
-msgstr "I_zbriÅi"
-
-#. the "Move up" button
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:650
-msgid "Move up"
-msgstr "Premakni navzgor"
-
-#. the "Move down" button
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:657
-msgid "Move down"
-msgstr "Premakni navzdol"
-
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:666
-#: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:507
-msgid "Attribute data"
-msgstr "Podatki atributa"
-
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:676
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:1055
-#: ../objects/ER/attribute.c:155
-#: ../objects/ER/entity.c:137
-#: ../objects/ER/relationship.c:142
+#: ../objects/ER/attribute.c:153
+#: ../objects/ER/entity.c:135
+#: ../objects/ER/relationship.c:140
 #: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:517
 #: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:777
 #: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:977
 #: ../objects/UML/class_templates_dialog.c:436
-#: ../objects/UML/dependency.c:134
-#: ../objects/UML/generalization.c:131
-#: ../objects/UML/realizes.c:131
+#: ../objects/UML/dependency.c:133
+#: ../objects/UML/generalization.c:130
+#: ../objects/UML/realizes.c:130
 msgid "Name:"
 msgstr "Ime:"
 
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:688
-#: ../objects/FS/flow-ortho.c:169
-#: ../objects/FS/flow.c:146
-#: ../objects/Istar/link.c:162
-#: ../objects/Jackson/phenomenon.c:146
-#: ../objects/KAOS/metaandorrel.c:166
-#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:173
-#: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:528
-#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:788
-#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:988
-#: ../objects/UML/class_templates_dialog.c:447
-msgid "Type:"
-msgstr "Vrsta:"
-
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:699
-msgid "Default:"
-msgstr "Privzeto:"
-
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:711
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:955
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:1060
-#: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:550
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:343
-#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:848
-#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:1010
-msgid "Comment:"
-msgstr "Komentar:"
-
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:730
-msgid "_Primary key"
-msgstr "_Osnovni kljuÄ"
-
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:737
-msgid "N_ullable"
-msgstr "N_iÄelno"
-
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:744
-msgid "Uni_que"
-msgstr "_EnoznaÄno"
-
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:937
-msgid "_Table"
-msgstr "_Razpredelnica"
-
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:945
-msgid "Table name:"
-msgstr "Ime razpredelnice:"
-
-#. XXX create a handler and disable the 'show documentation tag' checkbox
-#. if 'comment visible' is not active.
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:975
-msgid "Comment visible"
-msgstr "Vidne opombe"
-
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:980
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:413
-msgid "Show documentation tag"
-msgstr "PokaÅi oznako dokumentacije"
-
-#. * Fonts and Colors selection *
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:1019
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:442
-msgid "_Style"
-msgstr "_Slog"
-
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:1030
-msgid "Border width:"
-msgstr "Åirina robu:"
-
-#. head line
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:1043
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:452
-#: ../objects/UML/umlparameter.c:51
-msgid "Kind"
-msgstr "Vrsta"
-
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:1047
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:457
-msgid "Size"
-msgstr "Velikost"
-
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:1050
-msgid "Normal:"
-msgstr "ObiÄajno:"
-
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:1071
-msgid "Text Color:"
-msgstr "Barva besedila:"
-
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:1080
-msgid "Foreground Color:"
-msgstr "Barva pisave:"
-
-#. two chars at the beginning
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:1394
-msgid "not null"
-msgstr "ni null"
-
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:1395
-msgid "null"
-msgstr "null"
-
-#: ../objects/Database/table_dialog.c:1396
-msgid "unique"
-msgstr "enoznaÄno"
-
-#: ../objects/Database/reference.c:109
-#: ../objects/flowchart/box.c:154
-#: ../objects/standard/box.c:152
-#: ../objects/standard/polyline.c:140
-#: ../objects/standard/zigzagline.c:136
-msgid "Corner radius"
-msgstr "Radij vogala"
-
-#: ../objects/Database/reference.c:112
-msgid "Start description"
-msgstr "ZaÄni opis"
-
-#: ../objects/Database/reference.c:114
-msgid "End description"
-msgstr "KonÄaj opis"
-
-#: ../objects/Database/reference.c:145
-#: ../objects/ER/participation.c:406
-#: ../objects/FS/flow-ortho.c:632
-#: ../objects/GRAFCET/vector.c:314
-#: ../objects/SADT/arrow.c:464
-#: ../objects/UML/association.c:868
-#: ../objects/UML/component_feature.c:191
-#: ../objects/UML/dependency.c:382
-#: ../objects/UML/generalization.c:379
-#: ../objects/UML/realizes.c:369
-#: ../objects/UML/transition.c:173
-#: ../objects/standard/zigzagline.c:385
-msgid "Add segment"
-msgstr "Dodaj odsek"
-
-#: ../objects/Database/reference.c:146
-#: ../objects/ER/participation.c:407
-#: ../objects/FS/flow-ortho.c:633
-#: ../objects/GRAFCET/vector.c:315
-#: ../objects/SADT/arrow.c:465
-#: ../objects/UML/association.c:869
-#: ../objects/UML/component_feature.c:192
-#: ../objects/UML/dependency.c:383
-#: ../objects/UML/generalization.c:380
-#: ../objects/UML/realizes.c:370
-#: ../objects/UML/transition.c:174
-#: ../objects/standard/zigzagline.c:386
-msgid "Delete segment"
-msgstr "IzbriÅi odsek"
-
-#: ../objects/Database/reference.c:152
-#: ../sheets/Database.sheet.in.h:4
-msgid "Reference"
-msgstr "Navezave"
+#: ../objects/ER/attribute.c:155
+msgid "Key:"
+msgstr "KljuÄ:"
 
 #: ../objects/ER/attribute.c:157
-msgid "Key:"
-msgstr "KljuÄ:"
-
-#: ../objects/ER/attribute.c:159
 msgid "Weak key:"
 msgstr "Åibak kljuÄ:"
 
-#: ../objects/ER/attribute.c:161
+#: ../objects/ER/attribute.c:159
 msgid "Derived:"
 msgstr "Izpeljan:"
 
-#: ../objects/ER/attribute.c:163
+#: ../objects/ER/attribute.c:161
 msgid "Multivalue:"
 msgstr "VeÄ vrednosti:"
 
-#: ../objects/ER/attribute.c:436
-#: ../sheets/ER.sheet.in.h:1
+#: ../objects/ER/attribute.c:434
+#: ../sheets/ER.sheet.in.h:6
 msgid "Attribute"
 msgstr "Atribut"
 
-#: ../objects/ER/entity.c:139
+#: ../objects/ER/entity.c:137
 msgid "Weak:"
 msgstr "Åibak:"
 
-#: ../objects/ER/entity.c:141
+#: ../objects/ER/entity.c:139
 msgid "Associative:"
 msgstr "ZdruÅevalen:"
 
-#: ../objects/ER/entity.c:415
-#: ../objects/UML/classicon.c:132
-#: ../sheets/ER.sheet.in.h:4
+#: ../objects/ER/entity.c:413
+#: ../objects/UML/classicon.c:131
+#: ../sheets/ER.sheet.in.h:3
 msgid "Entity"
 msgstr "Entiteta"
 
@@ -3344,46 +3471,54 @@ msgstr "Entiteta"
 msgid "Entity/Relationship diagram objects"
 msgstr "Diagramski predmeti entitet/relacij"
 
-#: ../objects/ER/participation.c:118
+#: ../objects/ER/participation.c:117
 msgid "Total:"
 msgstr "Skupaj:"
 
-#: ../objects/ER/relationship.c:144
+#: ../objects/ER/relationship.c:142
 msgid "Left Cardinality:"
 msgstr "Kardinalnost levo:"
 
-#: ../objects/ER/relationship.c:146
+#: ../objects/ER/relationship.c:144
 msgid "Right Cardinality:"
 msgstr "Kardinalnost desno:"
 
-#: ../objects/ER/relationship.c:148
+#: ../objects/ER/relationship.c:146
 msgid "Rotate:"
 msgstr "Zasukaj:"
 
-#: ../objects/ER/relationship.c:150
+#: ../objects/ER/relationship.c:148
 msgid "Identifying:"
 msgstr "OznaÄujoÄ:"
 
-#: ../objects/ER/relationship.c:459
-#: ../sheets/ER.sheet.in.h:6
+#: ../objects/ER/relationship.c:457
+#: ../sheets/ER.sheet.in.h:5
 msgid "Relationship"
 msgstr "Relacija"
 
+#: ../objects/flowchart/flowchart.c:37
+msgid "Flowchart objects"
+msgstr "Predmeti diagrama poteka"
+
+#: ../objects/flowchart/parallelogram.c:154
+msgid "Shear angle"
+msgstr "Kot rezanja"
+
 #. Translators: Menu item Noun/Energy
-#: ../objects/FS/flow-ortho.c:160
-#: ../objects/FS/flow-ortho.c:629
-#: ../objects/FS/flow.c:137
-#: ../objects/FS/flow.c:631
-#: ../objects/FS/function.c:1101
+#: ../objects/FS/flow.c:136
+#: ../objects/FS/flow.c:630
+#: ../objects/FS/flow-ortho.c:159
+#: ../objects/FS/flow-ortho.c:628
+#: ../objects/FS/function.c:1100
 msgid "Energy"
 msgstr "Energija"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Material
-#: ../objects/FS/flow-ortho.c:161
-#: ../objects/FS/flow-ortho.c:630
-#: ../objects/FS/flow.c:138
-#: ../objects/FS/flow.c:632
-#: ../objects/FS/function.c:1077
+#: ../objects/FS/flow.c:137
+#: ../objects/FS/flow.c:631
+#: ../objects/FS/flow-ortho.c:160
+#: ../objects/FS/flow-ortho.c:629
+#: ../objects/FS/function.c:1076
 msgid "Material"
 msgstr "Material"
 
@@ -3391,1130 +3526,1136 @@ msgstr "Material"
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Signal
 #. Translators: Menu item Noun/Signal
 #. Translators: Menu item Noun/Signal/Signal
-#: ../objects/FS/flow-ortho.c:162
-#: ../objects/FS/flow-ortho.c:631
-#: ../objects/FS/flow.c:139
-#: ../objects/FS/flow.c:633
-#: ../objects/FS/function.c:1039
-#: ../objects/FS/function.c:1041
-#: ../objects/FS/function.c:1177
-#: ../objects/FS/function.c:1179
+#: ../objects/FS/flow.c:138
+#: ../objects/FS/flow.c:632
+#: ../objects/FS/flow-ortho.c:161
+#: ../objects/FS/flow-ortho.c:630
+#: ../objects/FS/function.c:1038
+#: ../objects/FS/function.c:1040
+#: ../objects/FS/function.c:1176
+#: ../objects/FS/function.c:1178
 msgid "Signal"
 msgstr "Signal"
 
+#: ../objects/FS/flow.c:145
+#: ../objects/FS/flow-ortho.c:168
+#: ../objects/Istar/link.c:161
+#: ../objects/Jackson/phenomenon.c:145
+#: ../objects/KAOS/metaandorrel.c:165
+#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:172
+#: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:528
+#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:788
+#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:988
+#: ../objects/UML/class_templates_dialog.c:447
+msgid "Type:"
+msgstr "Vrsta:"
+
 #: ../objects/FS/fs.c:43
 msgid "Function structure diagram objects"
 msgstr "Diagramski predmeti funkcijskih struktur"
 
-#: ../objects/FS/function.c:144
+#: ../objects/FS/function.c:143
 msgid "Wish function"
 msgstr "Åelena funkcija"
 
-#: ../objects/FS/function.c:146
+#: ../objects/FS/function.c:145
 msgid "User function"
 msgstr "UporabniÅka funkcija"
 
 #. Translators: Menu item Verb
-#: ../objects/FS/function.c:681
+#: ../objects/FS/function.c:680
 msgid "Verb"
 msgstr "Glagol"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Channel
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transport/Channel
-#: ../objects/FS/function.c:683
-#: ../objects/FS/function.c:685
-#: ../objects/FS/function.c:725
+#: ../objects/FS/function.c:682
+#: ../objects/FS/function.c:684
+#: ../objects/FS/function.c:724
 msgid "Channel"
 msgstr "Kanaliziraj"
 
-#. Translators: Menu item Verb/Channel/Import
-#. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Import
-#: ../objects/FS/function.c:687
-#: ../objects/FS/function.c:689
-msgid "Import"
-msgstr "Uvozi"
-
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Input
-#: ../objects/FS/function.c:691
-#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:165
+#: ../objects/FS/function.c:690
+#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:164
 msgid "Input"
 msgstr "Vnesi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Receive
-#: ../objects/FS/function.c:693
+#: ../objects/FS/function.c:692
 msgid "Receive"
 msgstr "Sprejmi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Allow
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Allow
-#: ../objects/FS/function.c:695
-#: ../objects/FS/function.c:967
+#: ../objects/FS/function.c:694
+#: ../objects/FS/function.c:966
 msgid "Allow"
 msgstr "Dovoli"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Form Entrance
-#: ../objects/FS/function.c:697
+#: ../objects/FS/function.c:696
 msgid "Form Entrance"
 msgstr "Tvori vhod"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Capture
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Store/Capture
-#: ../objects/FS/function.c:699
-#: ../objects/FS/function.c:933
+#: ../objects/FS/function.c:698
+#: ../objects/FS/function.c:932
 msgid "Capture"
 msgstr "Zajemi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Discharge
-#: ../objects/FS/function.c:705
+#: ../objects/FS/function.c:704
 msgid "Discharge"
 msgstr "Spusti"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Eject
-#: ../objects/FS/function.c:707
+#: ../objects/FS/function.c:706
 msgid "Eject"
 msgstr "Izvrzi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Dispose
-#: ../objects/FS/function.c:709
+#: ../objects/FS/function.c:708
 msgid "Dispose"
 msgstr "Odvrzi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transfer
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transmit/Transfer
-#: ../objects/FS/function.c:713
-#: ../objects/FS/function.c:715
-#: ../objects/FS/function.c:733
+#: ../objects/FS/function.c:712
+#: ../objects/FS/function.c:714
+#: ../objects/FS/function.c:732
 msgid "Transfer"
 msgstr "Prenesi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transport
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transport/Transport
-#: ../objects/FS/function.c:717
-#: ../objects/FS/function.c:719
+#: ../objects/FS/function.c:716
+#: ../objects/FS/function.c:718
 msgid "Transport"
 msgstr "Transportiraj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transport/Lift
-#: ../objects/FS/function.c:721
+#: ../objects/FS/function.c:720
 msgid "Lift"
 msgstr "Dvigni"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transport/Move
-#: ../objects/FS/function.c:723
+#: ../objects/FS/function.c:722
 msgid "Move"
 msgstr "Premakni"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transmit
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transmit/Transmit
-#: ../objects/FS/function.c:727
-#: ../objects/FS/function.c:729
+#: ../objects/FS/function.c:726
+#: ../objects/FS/function.c:728
 msgid "Transmit"
 msgstr "Oddaj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transmit/Conduct
-#: ../objects/FS/function.c:731
+#: ../objects/FS/function.c:730
 msgid "Conduct"
 msgstr "PoveÅi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transmit/Convey
-#: ../objects/FS/function.c:735
+#: ../objects/FS/function.c:734
 msgid "Convey"
 msgstr "Podaj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Guide
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Guide/Guide
-#: ../objects/FS/function.c:737
-#: ../objects/FS/function.c:739
-#: ../objects/FS/function.c:741
+#: ../objects/FS/function.c:736
+#: ../objects/FS/function.c:738
+#: ../objects/FS/function.c:740
 msgid "Guide"
 msgstr "Vodi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Guide/Direct
-#: ../objects/FS/function.c:743
+#: ../objects/FS/function.c:742
 msgid "Direct"
 msgstr "Usmeri"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Guide/Straighten
-#: ../objects/FS/function.c:745
+#: ../objects/FS/function.c:744
 msgid "Straighten"
 msgstr "Poravnaj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Guide/Steer
-#: ../objects/FS/function.c:747
+#: ../objects/FS/function.c:746
 msgid "Steer"
 msgstr "UpoÄasni"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Translate
-#: ../objects/FS/function.c:749
+#: ../objects/FS/function.c:748
 msgid "Translate"
 msgstr "Prevedi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Rotate
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Rotate/Rotate
-#: ../objects/FS/function.c:751
-#: ../objects/FS/function.c:753
+#: ../objects/FS/function.c:750
+#: ../objects/FS/function.c:752
 msgid "Rotate"
 msgstr "Zasukaj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Rotate/Turn
-#: ../objects/FS/function.c:755
+#: ../objects/FS/function.c:754
 msgid "Turn"
 msgstr "Obrni"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Rotate/Spin
-#: ../objects/FS/function.c:757
+#: ../objects/FS/function.c:756
 msgid "Spin"
 msgstr "Zavrti"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Allow DOF
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Allow DOF/Allow DOF
-#: ../objects/FS/function.c:759
-#: ../objects/FS/function.c:761
+#: ../objects/FS/function.c:758
+#: ../objects/FS/function.c:760
 msgid "Allow DOF"
 msgstr "Dovoli DOF"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Allow DOF/Constrain
-#: ../objects/FS/function.c:763
+#: ../objects/FS/function.c:762
 msgid "Constrain"
 msgstr "Omeji"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Allow DOF/Unlock
-#: ../objects/FS/function.c:765
+#: ../objects/FS/function.c:764
 msgid "Unlock"
 msgstr "Odkleni"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Support
-#: ../objects/FS/function.c:767
-#: ../objects/FS/function.c:769
+#: ../objects/FS/function.c:766
+#: ../objects/FS/function.c:768
 msgid "Support"
 msgstr "Podpri"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Stop
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Stop
-#: ../objects/FS/function.c:771
-#: ../objects/FS/function.c:773
-#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:19
+#: ../objects/FS/function.c:770
+#: ../objects/FS/function.c:772
+#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:16
 msgid "Stop"
 msgstr "Ustavi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Insulate
-#: ../objects/FS/function.c:775
+#: ../objects/FS/function.c:774
 msgid "Insulate"
 msgstr "Izoliraj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Protect
-#: ../objects/FS/function.c:777
+#: ../objects/FS/function.c:776
 msgid "Protect"
 msgstr "ZaÅÄiti"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Prevent
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Prevent
-#: ../objects/FS/function.c:779
-#: ../objects/FS/function.c:969
+#: ../objects/FS/function.c:778
+#: ../objects/FS/function.c:968
 msgid "Prevent"
 msgstr "PrepreÄi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Shield
-#: ../objects/FS/function.c:781
+#: ../objects/FS/function.c:780
 msgid "Shield"
 msgstr "ÅÄiti"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Inhibit
-#: ../objects/FS/function.c:783
+#: ../objects/FS/function.c:782
 msgid "Inhibit"
 msgstr "Oviraj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Stabilize
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Stabilize/Stabilize
-#: ../objects/FS/function.c:785
-#: ../objects/FS/function.c:787
+#: ../objects/FS/function.c:784
+#: ../objects/FS/function.c:786
 msgid "Stabilize"
 msgstr "Stabiliziraj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Stabilize/Steady
-#: ../objects/FS/function.c:789
+#: ../objects/FS/function.c:788
 msgid "Steady"
 msgstr "Umiri"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Secure
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Secure
-#: ../objects/FS/function.c:791
-#: ../objects/FS/function.c:793
+#: ../objects/FS/function.c:790
+#: ../objects/FS/function.c:792
 msgid "Secure"
 msgstr "Zavaruj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Attach
 #. Translators: Menu item Verb/Connect/Couple/Attach
-#: ../objects/FS/function.c:795
-#: ../objects/FS/function.c:827
+#: ../objects/FS/function.c:794
+#: ../objects/FS/function.c:826
 msgid "Attach"
 msgstr "Pripni"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Mount
-#: ../objects/FS/function.c:797
+#: ../objects/FS/function.c:796
 msgid "Mount"
 msgstr "Priklopi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Lock
-#: ../objects/FS/function.c:799
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:19
+#: ../objects/FS/function.c:798
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:42
 msgid "Lock"
 msgstr "Zakleni"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Fasten
-#: ../objects/FS/function.c:801
+#: ../objects/FS/function.c:800
 msgid "Fasten"
 msgstr "Zategni"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Hold
-#: ../objects/FS/function.c:803
+#: ../objects/FS/function.c:802
 msgid "Hold"
 msgstr "DrÅi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Position
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Position/Position
-#: ../objects/FS/function.c:805
-#: ../objects/FS/function.c:807
-#: ../objects/Istar/actor.c:70
+#: ../objects/FS/function.c:804
+#: ../objects/FS/function.c:806
+#: ../objects/Istar/actor.c:68
 msgid "Position"
 msgstr "Pozicioniraj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Support/Position/Orient
-#: ../objects/FS/function.c:809
+#: ../objects/FS/function.c:808
 msgid "Orient"
 msgstr "Orientiraj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Connect
 #. Translators: Menu item Verb/Connect/Connect
-#: ../objects/FS/function.c:815
-#: ../objects/FS/function.c:817
+#: ../objects/FS/function.c:814
+#: ../objects/FS/function.c:816
 msgid "Connect"
 msgstr "PoveÅi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Connect/Couple
 #. Translators: Menu item Verb/Connect/Couple/Couple
-#: ../objects/FS/function.c:819
-#: ../objects/FS/function.c:821
+#: ../objects/FS/function.c:818
+#: ../objects/FS/function.c:820
 msgid "Couple"
 msgstr "PoparÄkaj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Connect/Couple/Join
-#: ../objects/FS/function.c:823
+#: ../objects/FS/function.c:822
 msgid "Join"
 msgstr "Spoji"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Connect/Couple/Assemble
-#: ../objects/FS/function.c:825
+#: ../objects/FS/function.c:824
 msgid "Assemble"
 msgstr "Sestavi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix
 #. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Mix
-#: ../objects/FS/function.c:829
-#: ../objects/FS/function.c:831
+#: ../objects/FS/function.c:828
+#: ../objects/FS/function.c:830
 msgid "Mix"
 msgstr "ZmeÅaj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Combine
-#: ../objects/FS/function.c:833
+#: ../objects/FS/function.c:832
 msgid "Combine"
 msgstr "ZdruÅi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Blend
-#: ../objects/FS/function.c:835
+#: ../objects/FS/function.c:834
 msgid "Blend"
 msgstr "Ukrivi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Add
-#: ../objects/FS/function.c:837
+#: ../objects/FS/function.c:836
 msgid "Add"
 msgstr "Dodaj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Pack
-#: ../objects/FS/function.c:839
+#: ../objects/FS/function.c:838
 msgid "Pack"
 msgstr "Pakiraj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Coalesce
-#: ../objects/FS/function.c:841
+#: ../objects/FS/function.c:840
 msgid "Coalesce"
 msgstr "Zlij"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Branch
-#: ../objects/FS/function.c:843
-#: ../objects/FS/function.c:845
-#: ../sheets/UML.sheet.in.h:5
+#: ../objects/FS/function.c:842
+#: ../objects/FS/function.c:844
+#: ../sheets/UML.sheet.in.h:30
 msgid "Branch"
 msgstr "Razvejaj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Separate
-#: ../objects/FS/function.c:847
-#: ../objects/FS/function.c:849
-#: ../objects/FS/function.c:851
+#: ../objects/FS/function.c:846
+#: ../objects/FS/function.c:848
+#: ../objects/FS/function.c:850
 msgid "Separate"
 msgstr "LoÄi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Switch
-#: ../objects/FS/function.c:853
+#: ../objects/FS/function.c:852
 msgid "Switch"
 msgstr "Preklopi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Divide
-#: ../objects/FS/function.c:855
+#: ../objects/FS/function.c:854
 msgid "Divide"
 msgstr "Razdeli"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Release
-#: ../objects/FS/function.c:857
+#: ../objects/FS/function.c:856
 msgid "Release"
 msgstr "Spusti"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Detach
-#: ../objects/FS/function.c:859
+#: ../objects/FS/function.c:858
 msgid "Detach"
 msgstr "Odpni"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Disconnect
-#: ../objects/FS/function.c:861
+#: ../objects/FS/function.c:860
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Prekini povezavo"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Cut
-#: ../objects/FS/function.c:867
+#: ../objects/FS/function.c:866
 msgid "Cut"
 msgstr "PrereÅi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Polish
-#: ../objects/FS/function.c:869
+#: ../objects/FS/function.c:868
 msgid "Polish"
 msgstr "LoÅÄi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Sand
-#: ../objects/FS/function.c:871
+#: ../objects/FS/function.c:870
 msgid "Sand"
 msgstr "Peskaj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Drill
-#: ../objects/FS/function.c:873
+#: ../objects/FS/function.c:872
 msgid "Drill"
 msgstr "Vrtaj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Lathe
-#: ../objects/FS/function.c:875
+#: ../objects/FS/function.c:874
 msgid "Lathe"
 msgstr "StruÅi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Refine
-#: ../objects/FS/function.c:877
-#: ../objects/FS/function.c:879
+#: ../objects/FS/function.c:876
+#: ../objects/FS/function.c:878
 msgid "Refine"
 msgstr "Izpili"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Purify
-#: ../objects/FS/function.c:881
+#: ../objects/FS/function.c:880
 msgid "Purify"
 msgstr "OÄisti"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Strain
-#: ../objects/FS/function.c:883
+#: ../objects/FS/function.c:882
 msgid "Strain"
 msgstr "Nategni"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Filter
-#: ../objects/FS/function.c:885
+#: ../objects/FS/function.c:884
 msgid "Filter"
 msgstr "Odberi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Percolate
-#: ../objects/FS/function.c:887
+#: ../objects/FS/function.c:886
 msgid "Percolate"
 msgstr "Filtriraj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Clear
-#: ../objects/FS/function.c:889
+#: ../objects/FS/function.c:888
 msgid "Clear"
 msgstr "PoÄisti"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Distribute
-#: ../objects/FS/function.c:891
-#: ../objects/FS/function.c:893
+#: ../objects/FS/function.c:890
+#: ../objects/FS/function.c:892
 msgid "Distribute"
 msgstr "Porazdeli"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Diverge
-#: ../objects/FS/function.c:895
+#: ../objects/FS/function.c:894
 msgid "Diverge"
 msgstr "Odvrni"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Scatter
-#: ../objects/FS/function.c:897
+#: ../objects/FS/function.c:896
 msgid "Scatter"
 msgstr "Raztresi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Disperse
-#: ../objects/FS/function.c:899
+#: ../objects/FS/function.c:898
 msgid "Disperse"
 msgstr "Rakropi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Diffuse
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Diffuse
-#: ../objects/FS/function.c:901
-#: ../objects/FS/function.c:915
+#: ../objects/FS/function.c:900
+#: ../objects/FS/function.c:914
 msgid "Diffuse"
 msgstr "RazprÅi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Empty
-#: ../objects/FS/function.c:903
+#: ../objects/FS/function.c:902
 msgid "Empty"
 msgstr "Sprazni"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Dissipate
-#: ../objects/FS/function.c:905
-#: ../objects/FS/function.c:907
+#: ../objects/FS/function.c:904
+#: ../objects/FS/function.c:906
 msgid "Dissipate"
 msgstr "RazprÅi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Absorb
-#: ../objects/FS/function.c:909
+#: ../objects/FS/function.c:908
 msgid "Absorb"
 msgstr "Absorbiraj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Dampen
-#: ../objects/FS/function.c:911
+#: ../objects/FS/function.c:910
 msgid "Dampen"
 msgstr "OvlaÅi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Dispel
-#: ../objects/FS/function.c:913
+#: ../objects/FS/function.c:912
 msgid "Dispel"
 msgstr "Razblini"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Resist
-#: ../objects/FS/function.c:917
+#: ../objects/FS/function.c:916
 msgid "Resist"
 msgstr "Upri"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Provision
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Provision
-#: ../objects/FS/function.c:919
-#: ../objects/FS/function.c:921
+#: ../objects/FS/function.c:918
+#: ../objects/FS/function.c:920
 msgid "Provision"
 msgstr "Priprava"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Store
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Store/Store
-#: ../objects/FS/function.c:923
-#: ../objects/FS/function.c:925
+#: ../objects/FS/function.c:922
+#: ../objects/FS/function.c:924
 msgid "Store"
 msgstr "Shrani"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Store/Contain
-#: ../objects/FS/function.c:927
+#: ../objects/FS/function.c:926
 msgid "Contain"
 msgstr "Vsebuj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Store/Collect
-#: ../objects/FS/function.c:929
+#: ../objects/FS/function.c:928
 msgid "Collect"
 msgstr "Zberi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Store/Reserve
-#: ../objects/FS/function.c:931
+#: ../objects/FS/function.c:930
 msgid "Reserve"
 msgstr "Rezerviraj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Supply
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Supply/Supply
-#: ../objects/FS/function.c:935
-#: ../objects/FS/function.c:937
+#: ../objects/FS/function.c:934
+#: ../objects/FS/function.c:936
 msgid "Supply"
 msgstr "Dostavi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Supply/Fill
-#: ../objects/FS/function.c:939
+#: ../objects/FS/function.c:938
 msgid "Fill"
 msgstr "Polni"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Supply/Provide
-#: ../objects/FS/function.c:941
+#: ../objects/FS/function.c:940
 msgid "Provide"
 msgstr "Zagotovi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Supply/Replenish
-#: ../objects/FS/function.c:943
+#: ../objects/FS/function.c:942
 msgid "Replenish"
 msgstr "Dopolni"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Supply/Expose
-#: ../objects/FS/function.c:945
+#: ../objects/FS/function.c:944
 msgid "Expose"
 msgstr "Izpostavi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Provision/Extract
-#: ../objects/FS/function.c:947
-#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:9
+#: ../objects/FS/function.c:946
+#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:22
 msgid "Extract"
 msgstr "Izvleci"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Control Magnitude
-#: ../objects/FS/function.c:949
-#: ../objects/FS/function.c:951
+#: ../objects/FS/function.c:948
+#: ../objects/FS/function.c:950
 msgid "Control Magnitude"
 msgstr "Nadziraj poveÄavo"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Actuate
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Actuate/Actuate
-#: ../objects/FS/function.c:953
-#: ../objects/FS/function.c:955
+#: ../objects/FS/function.c:952
+#: ../objects/FS/function.c:954
 msgid "Actuate"
 msgstr "Zagibaj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Actuate/Start
-#: ../objects/FS/function.c:957
+#: ../objects/FS/function.c:956
 msgid "Start"
 msgstr "ZaÄni"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Actuate/Initiate
-#: ../objects/FS/function.c:959
+#: ../objects/FS/function.c:958
 msgid "Initiate"
 msgstr "Iniciraj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Regulate
-#: ../objects/FS/function.c:961
-#: ../objects/FS/function.c:963
+#: ../objects/FS/function.c:960
+#: ../objects/FS/function.c:962
 msgid "Regulate"
 msgstr "Reguliraj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Control
 #. Translators: Menu item Noun/Signal/Control
-#: ../objects/FS/function.c:965
-#: ../objects/FS/function.c:1183
-#: ../objects/UML/classicon.c:130
+#: ../objects/FS/function.c:964
+#: ../objects/FS/function.c:1182
+#: ../objects/UML/classicon.c:129
 msgid "Control"
 msgstr "Nadziraj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Enable
-#: ../objects/FS/function.c:971
+#: ../objects/FS/function.c:970
 msgid "Enable"
 msgstr "OmogoÄi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Disable
-#: ../objects/FS/function.c:973
+#: ../objects/FS/function.c:972
 msgid "Disable"
 msgstr "OnemogoÄi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Limit
-#: ../objects/FS/function.c:975
+#: ../objects/FS/function.c:974
 msgid "Limit"
 msgstr "Omeji"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Interrupt
-#: ../objects/FS/function.c:977
+#: ../objects/FS/function.c:976
 msgid "Interrupt"
 msgstr "Prekini"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Change
-#: ../objects/FS/function.c:979
-#: ../objects/FS/function.c:981
+#: ../objects/FS/function.c:978
+#: ../objects/FS/function.c:980
 msgid "Change"
 msgstr "Spremeni"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Increase
-#: ../objects/FS/function.c:983
+#: ../objects/FS/function.c:982
 msgid "Increase"
 msgstr "PoveÄaj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Decrease
-#: ../objects/FS/function.c:985
+#: ../objects/FS/function.c:984
 msgid "Decrease"
 msgstr "PomanjÅaj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Amplify
-#: ../objects/FS/function.c:987
+#: ../objects/FS/function.c:986
 msgid "Amplify"
 msgstr "OjaÄaj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Reduce
-#: ../objects/FS/function.c:989
+#: ../objects/FS/function.c:988
 msgid "Reduce"
 msgstr "ZmanjÅaj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Normalize
-#: ../objects/FS/function.c:993
+#: ../objects/FS/function.c:992
 msgid "Normalize"
 msgstr "Normaliziraj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Multiply
-#: ../objects/FS/function.c:995
+#: ../objects/FS/function.c:994
 msgid "Multiply"
 msgstr "PomnoÅi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Scale
 #. FIXME: mark read-only
-#: ../objects/FS/function.c:997
+#: ../objects/FS/function.c:996
 #: ../objects/Misc/measure.c:186
 msgid "Scale"
 msgstr "PoveÄaj/pomanjÅaj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Rectify
-#: ../objects/FS/function.c:999
+#: ../objects/FS/function.c:998
 msgid "Rectify"
 msgstr "Popravi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Adjust
-#: ../objects/FS/function.c:1001
+#: ../objects/FS/function.c:1000
 msgid "Adjust"
 msgstr "Prilagodi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Form
-#: ../objects/FS/function.c:1003
-#: ../objects/FS/function.c:1005
+#: ../objects/FS/function.c:1002
+#: ../objects/FS/function.c:1004
 msgid "Form"
 msgstr "Oblikuj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Compact
-#: ../objects/FS/function.c:1007
+#: ../objects/FS/function.c:1006
 msgid "Compact"
 msgstr "Stisni"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Crush
-#: ../objects/FS/function.c:1009
+#: ../objects/FS/function.c:1008
 msgid "Crush"
 msgstr "Zdrobi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Shape
-#: ../objects/FS/function.c:1011
+#: ../objects/FS/function.c:1010
 msgid "Shape"
 msgstr "Oblikuj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Compress
-#: ../objects/FS/function.c:1013
+#: ../objects/FS/function.c:1012
 msgid "Compress"
 msgstr "SkrÄi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Pierce
-#: ../objects/FS/function.c:1015
+#: ../objects/FS/function.c:1014
 msgid "Pierce"
 msgstr "Prebodi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Convert
 #. Translators: Menu item Verb/Convert/Convert
-#: ../objects/FS/function.c:1017
-#: ../objects/FS/function.c:1019
+#: ../objects/FS/function.c:1016
+#: ../objects/FS/function.c:1018
 msgid "Convert"
 msgstr "Pretvori"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Convert/Transform
-#: ../objects/FS/function.c:1021
+#: ../objects/FS/function.c:1020
 msgid "Transform"
 msgstr "Preoblikuj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Convert/Liquefy
-#: ../objects/FS/function.c:1023
+#: ../objects/FS/function.c:1022
 msgid "Liquefy"
 msgstr "UtekoÄini"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Convert/Solidify
-#: ../objects/FS/function.c:1025
+#: ../objects/FS/function.c:1024
 msgid "Solidify"
 msgstr "Utrdnini"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Convert/Evaporate
-#: ../objects/FS/function.c:1027
+#: ../objects/FS/function.c:1026
 msgid "Evaporate"
 msgstr "Izhlapi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Convert/Sublimate
-#: ../objects/FS/function.c:1029
+#: ../objects/FS/function.c:1028
 msgid "Sublimate"
 msgstr "Sublimiraj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Convert/Condense
-#: ../objects/FS/function.c:1031
+#: ../objects/FS/function.c:1030
 msgid "Condense"
 msgstr "Kondenziraj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Convert/Integrate
-#: ../objects/FS/function.c:1033
+#: ../objects/FS/function.c:1032
 msgid "Integrate"
 msgstr "Integriraj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Convert/Differentiate
-#: ../objects/FS/function.c:1035
+#: ../objects/FS/function.c:1034
 msgid "Differentiate"
 msgstr "Diferenciraj"
 
 # !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 # FIXME
 #. Translators: Menu item Verb/Convert/Process
-#: ../objects/FS/function.c:1037
-#: ../sheets/AADL.sheet.in.h:8
+#: ../objects/FS/function.c:1036
+#: ../sheets/AADL.sheet.in.h:3
 #: ../sheets/Gane_and_Sarson.sheet.in.h:7
 msgid "Process"
 msgstr "Procesiraj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Sense
-#: ../objects/FS/function.c:1043
-#: ../objects/FS/function.c:1045
+#: ../objects/FS/function.c:1042
+#: ../objects/FS/function.c:1044
 msgid "Sense"
 msgstr "Zaznaj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Perceive
-#: ../objects/FS/function.c:1047
+#: ../objects/FS/function.c:1046
 msgid "Perceive"
 msgstr "Dojemi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Recognize
-#: ../objects/FS/function.c:1049
+#: ../objects/FS/function.c:1048
 msgid "Recognize"
 msgstr "Prepoznaj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Discern
-#: ../objects/FS/function.c:1051
+#: ../objects/FS/function.c:1050
 msgid "Discern"
 msgstr "LoÄi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Check
-#: ../objects/FS/function.c:1053
+#: ../objects/FS/function.c:1052
 msgid "Check"
 msgstr "Preglej"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Verify
-#: ../objects/FS/function.c:1057
+#: ../objects/FS/function.c:1056
 msgid "Verify"
 msgstr "Preveri"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Indicate
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Indicate/Indicate
-#: ../objects/FS/function.c:1059
-#: ../objects/FS/function.c:1061
+#: ../objects/FS/function.c:1058
+#: ../objects/FS/function.c:1060
 msgid "Indicate"
 msgstr "NakaÅi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Indicate/Mark
-#: ../objects/FS/function.c:1063
+#: ../objects/FS/function.c:1062
 msgid "Mark"
 msgstr "OznaÄi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Display
-#: ../objects/FS/function.c:1065
+#: ../objects/FS/function.c:1064
 #: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:7
 msgid "Display"
 msgstr "PokaÅi"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Measure
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Measure/Measure
-#: ../objects/FS/function.c:1067
-#: ../objects/FS/function.c:1069
+#: ../objects/FS/function.c:1066
+#: ../objects/FS/function.c:1068
 msgid "Measure"
 msgstr "Izmeri"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Measure/Calculate
-#: ../objects/FS/function.c:1071
+#: ../objects/FS/function.c:1070
 msgid "Calculate"
 msgstr "IzraÄunaj"
 
 #. Translators: Menu item Verb/Signal/Represent
-#: ../objects/FS/function.c:1073
+#: ../objects/FS/function.c:1072
 msgid "Represent"
 msgstr "Predstavi"
 
 #. Translators: Menu item Noun
-#: ../objects/FS/function.c:1075
+#: ../objects/FS/function.c:1074
 msgid "Noun"
 msgstr "Samostalnik"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Material/Solid
-#: ../objects/FS/function.c:1079
+#: ../objects/FS/function.c:1078
 msgid "Solid"
 msgstr "polna"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Material/Liquid
-#: ../objects/FS/function.c:1081
+#: ../objects/FS/function.c:1080
 msgid "Liquid"
 msgstr "TekoÄina"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Material/Gas
-#: ../objects/FS/function.c:1083
+#: ../objects/FS/function.c:1082
 msgid "Gas"
 msgstr "Plin"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Material/Human
 #. Translators: Menu item Noun/Material/Human/Human
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Human
-#: ../objects/FS/function.c:1085
-#: ../objects/FS/function.c:1087
-#: ../objects/FS/function.c:1171
+#: ../objects/FS/function.c:1084
+#: ../objects/FS/function.c:1086
+#: ../objects/FS/function.c:1170
 msgid "Human"
 msgstr "Älovek"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Material/Human/Hand
-#: ../objects/FS/function.c:1089
+#: ../objects/FS/function.c:1088
 msgid "Hand"
 msgstr "Roka"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Material/Human/Foot
-#: ../objects/FS/function.c:1091
+#: ../objects/FS/function.c:1090
 msgid "Foot"
 msgstr "Noga"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Material/Human/Head
-#: ../objects/FS/function.c:1093
+#: ../objects/FS/function.c:1092
 msgid "Head"
 msgstr "Glava"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Material/Human/Finger
-#: ../objects/FS/function.c:1095
+#: ../objects/FS/function.c:1094
 msgid "Finger"
 msgstr "Prst"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Material/Human/Toe
-#: ../objects/FS/function.c:1097
+#: ../objects/FS/function.c:1096
 msgid "Toe"
 msgstr "Palec na nogi"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Material/Biological
-#: ../objects/FS/function.c:1099
+#: ../objects/FS/function.c:1098
 msgid "Biological"
 msgstr "BioloÅki"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical
-#: ../objects/FS/function.c:1103
+#: ../objects/FS/function.c:1102
 msgid "Mechanical"
 msgstr "MehaniÄni"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Mech. Energy
-#: ../objects/FS/function.c:1105
+#: ../objects/FS/function.c:1104
 msgid "Mech. Energy"
 msgstr "MehaniÄna energija"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Translation
-#: ../objects/FS/function.c:1107
+#: ../objects/FS/function.c:1106
 msgid "Translation"
 msgstr "Pretvorba"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Force
-#: ../objects/FS/function.c:1109
+#: ../objects/FS/function.c:1108
 msgid "Force"
 msgstr "Sila"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Rotation
-#: ../objects/FS/function.c:1111
+#: ../objects/FS/function.c:1110
 #: ../objects/standard/outline.c:206
 msgid "Rotation"
 msgstr "Rotacija"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Torque
-#: ../objects/FS/function.c:1113
+#: ../objects/FS/function.c:1112
 msgid "Torque"
 msgstr "Trenje"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Random Motion
-#: ../objects/FS/function.c:1115
+#: ../objects/FS/function.c:1114
 msgid "Random Motion"
 msgstr "NakljuÄno gibanje"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Vibration
-#: ../objects/FS/function.c:1117
+#: ../objects/FS/function.c:1116
 msgid "Vibration"
 msgstr "Vibracija"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Rotational Energy
-#: ../objects/FS/function.c:1119
+#: ../objects/FS/function.c:1118
 msgid "Rotational Energy"
 msgstr "Rotacijska energija"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Translational Energy
-#: ../objects/FS/function.c:1121
+#: ../objects/FS/function.c:1120
 msgid "Translational Energy"
 msgstr "Pretvorna energija"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Electricity
-#: ../objects/FS/function.c:1123
+#: ../objects/FS/function.c:1122
 msgid "Electrical"
 msgstr "ElektriÄen"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Electricity/Electricity
-#: ../objects/FS/function.c:1125
+#: ../objects/FS/function.c:1124
 msgid "Electricity"
 msgstr "Elektrika"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Electricity/Voltage
-#: ../objects/FS/function.c:1127
+#: ../objects/FS/function.c:1126
 msgid "Voltage"
 msgstr "Napetost"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Electricity/Current
-#: ../objects/FS/function.c:1129
+#: ../objects/FS/function.c:1128
 msgid "Current"
 msgstr "Tok"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Hydraulic
-#: ../objects/FS/function.c:1131
+#: ../objects/FS/function.c:1130
 msgid "Hydraulic"
 msgstr "HidravliÄna"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Hydraulic/Pressure
-#: ../objects/FS/function.c:1133
+#: ../objects/FS/function.c:1132
 msgid "Pressure"
 msgstr "Pritisk"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Hydraulic/Volumetric Flow
-#: ../objects/FS/function.c:1135
+#: ../objects/FS/function.c:1134
 msgid "Volumetric Flow"
 msgstr "Prostorninski pretok"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Thermal
-#: ../objects/FS/function.c:1137
+#: ../objects/FS/function.c:1136
 msgid "Thermal"
 msgstr "Termalna"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Thermal/Heat
-#: ../objects/FS/function.c:1139
+#: ../objects/FS/function.c:1138
 msgid "Heat"
 msgstr "VroÄina"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Thermal/Conduction
-#: ../objects/FS/function.c:1141
+#: ../objects/FS/function.c:1140
 msgid "Conduction"
 msgstr "Kondukcija"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Thermal/Convection
-#: ../objects/FS/function.c:1143
+#: ../objects/FS/function.c:1142
 msgid "Convection"
 msgstr "Konvekcija"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Thermal/Radiation
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive/Radiation
-#: ../objects/FS/function.c:1145
-#: ../objects/FS/function.c:1153
+#: ../objects/FS/function.c:1144
+#: ../objects/FS/function.c:1152
 msgid "Radiation"
 msgstr "Sevanje"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Pneumatic
-#: ../objects/FS/function.c:1147
+#: ../objects/FS/function.c:1146
 msgid "Pneumatic"
 msgstr "PneumatiÄna"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Chemical
-#: ../objects/FS/function.c:1149
+#: ../objects/FS/function.c:1148
 msgid "Chemical"
 msgstr "KemiÄna"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive
-#: ../objects/FS/function.c:1151
+#: ../objects/FS/function.c:1150
 msgid "Radioactive"
 msgstr "Radioaktina"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive/Microwaves
-#: ../objects/FS/function.c:1155
+#: ../objects/FS/function.c:1154
 msgid "Microwaves"
 msgstr "Mikrovalovi"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive/Radio waves
-#: ../objects/FS/function.c:1157
+#: ../objects/FS/function.c:1156
 msgid "Radio waves"
 msgstr "Radijski valovi"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive/X-Rays
-#: ../objects/FS/function.c:1159
+#: ../objects/FS/function.c:1158
 msgid "X-Rays"
 msgstr "Rentgenski valovi"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive/Gamma Rays
-#: ../objects/FS/function.c:1161
+#: ../objects/FS/function.c:1160
 msgid "Gamma Rays"
 msgstr "Gama valovi"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Acoustic Energy
-#: ../objects/FS/function.c:1163
+#: ../objects/FS/function.c:1162
 msgid "Acoustic Energy"
 msgstr "AkustiÄna energija"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Optical Energy
-#: ../objects/FS/function.c:1165
+#: ../objects/FS/function.c:1164
 msgid "Optical Energy"
 msgstr "OptiÄna energija"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Solar Energy
-#: ../objects/FS/function.c:1167
+#: ../objects/FS/function.c:1166
 msgid "Solar Energy"
 msgstr "SonÄna energija"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Magnetic Energy
-#: ../objects/FS/function.c:1169
+#: ../objects/FS/function.c:1168
 msgid "Magnetic Energy"
 msgstr "Magnetna energija"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Human/Human Motion
-#: ../objects/FS/function.c:1173
+#: ../objects/FS/function.c:1172
 msgid "Human Motion"
 msgstr "ÄloveÅko gibanje"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Energy/Human/Human Force
-#: ../objects/FS/function.c:1175
+#: ../objects/FS/function.c:1174
 msgid "Human Force"
 msgstr "ÄloveÅka sila"
 
 #. Translators: Menu item Noun/Signal/Status
-#: ../objects/FS/function.c:1181
+#: ../objects/FS/function.c:1180
 msgid "Status"
 msgstr "Stanje"
 
-#: ../objects/FS/function.c:1185
+#: ../objects/FS/function.c:1184
 msgid "User/Device Fn"
 msgstr "Funkcija uporabnika/naprave"
 
-#: ../objects/FS/function.c:1186
+#: ../objects/FS/function.c:1185
 msgid "Wish Fn"
 msgstr "Funkcija Åelje"
 
-#: ../objects/GRAFCET/action.c:137
-#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:9
+#: ../objects/GRAFCET/action.c:134
+#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:11
 msgid "Macro call"
 msgstr "Klic makra"
 
-#: ../objects/GRAFCET/action.c:137
+#: ../objects/GRAFCET/action.c:134
 msgid "This action is a call to a macro-step"
 msgstr "To dejanje je klic koraka makra"
 
-#: ../objects/GRAFCET/condition.c:132
+#: ../objects/GRAFCET/condition.c:130
 msgid "Condition"
 msgstr "Pogoj"
 
-#: ../objects/GRAFCET/condition.c:132
+#: ../objects/GRAFCET/condition.c:130
 msgid "The boolean equation of the condition"
 msgstr "Booleanova enaÄba pogoja"
 
-#: ../objects/GRAFCET/condition.c:134
+#: ../objects/GRAFCET/condition.c:132
 msgid "The condition's font"
 msgstr "Pisava pogoja"
 
-#: ../objects/GRAFCET/condition.c:136
+#: ../objects/GRAFCET/condition.c:134
 msgid "The condition's font size"
 msgstr "Velikost pisave pogoja"
 
-#: ../objects/GRAFCET/condition.c:139
-#: ../objects/GRAFCET/transition.c:149
+#: ../objects/GRAFCET/condition.c:137
+#: ../objects/GRAFCET/transition.c:147
 msgid "Color"
 msgstr "Barva"
 
-#: ../objects/GRAFCET/condition.c:139
+#: ../objects/GRAFCET/condition.c:137
 msgid "The condition's color"
 msgstr "Barva pogoja"
 
@@ -4522,156 +4663,156 @@ msgstr "Barva pogoja"
 msgid "GRAFCET diagram objects"
 msgstr "Diagramski predmeti GRAFCET"
 
-#: ../objects/GRAFCET/step.c:148
-#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:13
+#: ../objects/GRAFCET/step.c:147
+#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:3
 msgid "Regular step"
 msgstr "ObiÄajen korak"
 
-#: ../objects/GRAFCET/step.c:149
-#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:6
+#: ../objects/GRAFCET/step.c:148
+#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:4
 msgid "Initial step"
 msgstr "ZaÄetni korak"
 
-#: ../objects/GRAFCET/step.c:150
-#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:8
+#: ../objects/GRAFCET/step.c:149
+#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:5
 msgid "Macro entry step"
 msgstr "Korak vstopa v makro"
 
-#: ../objects/GRAFCET/step.c:151
-#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:9
+#: ../objects/GRAFCET/step.c:150
+#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:6
 msgid "Macro exit step"
 msgstr "Korak izstopa iz makra"
 
-#: ../objects/GRAFCET/step.c:152
+#: ../objects/GRAFCET/step.c:151
 #: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:7
 msgid "Macro call step"
 msgstr "Korak klica makra"
 
-#: ../objects/GRAFCET/step.c:153
+#: ../objects/GRAFCET/step.c:152
 msgid "Subprogram call step"
 msgstr "Korak klica podprograma"
 
-#: ../objects/GRAFCET/step.c:160
+#: ../objects/GRAFCET/step.c:159
 msgid "Step name"
 msgstr "Ime koraka"
 
-#: ../objects/GRAFCET/step.c:160
+#: ../objects/GRAFCET/step.c:159
 msgid "The name of the step"
 msgstr "Ime koraka"
 
-#: ../objects/GRAFCET/step.c:163
+#: ../objects/GRAFCET/step.c:162
 msgid "Step type"
 msgstr "Vrsta koraka"
 
-#: ../objects/GRAFCET/step.c:163
+#: ../objects/GRAFCET/step.c:162
 msgid "The kind of step"
 msgstr "Vrsta koraka"
 
-#: ../objects/GRAFCET/step.c:165
+#: ../objects/GRAFCET/step.c:164
 msgid "Active"
 msgstr "Aktivno"
 
-#: ../objects/GRAFCET/step.c:165
+#: ../objects/GRAFCET/step.c:164
 msgid "Shows a red dot to figure the step's activity"
 msgstr "KaÅe rdeÄo piko za prikaz aktivnosti koraka"
 
-#: ../objects/GRAFCET/transition.c:142
+#: ../objects/GRAFCET/transition.c:140
 msgid "Receptivity"
 msgstr "Receptivnost"
 
-#: ../objects/GRAFCET/transition.c:142
+#: ../objects/GRAFCET/transition.c:140
 msgid "The boolean equation of the receptivity"
 msgstr "Booleanova enaÄba receptivnosti"
 
-#: ../objects/GRAFCET/transition.c:144
+#: ../objects/GRAFCET/transition.c:142
 msgid "The receptivity's font"
 msgstr "Pisava receptivnosti"
 
-#: ../objects/GRAFCET/transition.c:146
+#: ../objects/GRAFCET/transition.c:144
 msgid "The receptivity's font size"
 msgstr "Velikost pisave receptivnosti"
 
-#: ../objects/GRAFCET/transition.c:149
+#: ../objects/GRAFCET/transition.c:147
 msgid "The receptivity's color"
 msgstr "Barva receptivnosti"
 
-#: ../objects/GRAFCET/transition.c:150
+#: ../objects/GRAFCET/transition.c:148
 msgid "North point"
 msgstr "Severna toÄka"
 
-#: ../objects/GRAFCET/transition.c:151
+#: ../objects/GRAFCET/transition.c:149
 msgid "South point"
 msgstr "JuÅna toÄka"
 
-#: ../objects/GRAFCET/vector.c:131
+#: ../objects/GRAFCET/vector.c:128
 msgid "Draw arrow heads on upward arcs:"
 msgstr "RiÅi puÅÄice pri lokih navzgor:"
 
-#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:124
+#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:121
 msgid "OR"
 msgstr "ALI"
 
-#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:125
+#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:122
 msgid "AND"
 msgstr "IN"
 
-#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:136
+#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:133
 msgid "Vergent type:"
 msgstr "Vrsta Vergnet:"
 
-#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:407
-#: ../objects/Istar/other.c:471
-#: ../objects/Jackson/domain.c:533
-#: ../objects/KAOS/goal.c:574
-#: ../objects/KAOS/other.c:525
-#: ../objects/SADT/box.c:454
-#: ../objects/standard/line.c:226
+#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:404
+#: ../objects/Istar/other.c:469
+#: ../objects/Jackson/domain.c:531
+#: ../objects/KAOS/goal.c:572
+#: ../objects/KAOS/other.c:523
+#: ../objects/SADT/box.c:452
+#: ../objects/standard/line.c:225
 msgid "Add connection point"
 msgstr "Dodaj toÄko povezave"
 
-#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:408
-#: ../objects/Istar/other.c:472
-#: ../objects/Jackson/domain.c:534
-#: ../objects/KAOS/goal.c:575
-#: ../objects/KAOS/other.c:526
-#: ../objects/SADT/box.c:455
-#: ../objects/standard/line.c:227
+#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:405
+#: ../objects/Istar/other.c:470
+#: ../objects/Jackson/domain.c:532
+#: ../objects/KAOS/goal.c:573
+#: ../objects/KAOS/other.c:524
+#: ../objects/SADT/box.c:453
+#: ../objects/standard/line.c:226
 msgid "Delete connection point"
 msgstr "IzbriÅi toÄko povezave"
 
-#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:412
+#: ../objects/GRAFCET/vergent.c:409
 msgid "GRAFCET OR/AND vergent"
 msgstr "GRAFCET ALI/IN vergent"
 
-#: ../objects/Istar/actor.c:68
-#: ../objects/Istar/link.c:150
+#: ../objects/Istar/actor.c:66
+#: ../objects/Istar/link.c:149
 msgid "Unspecified"
 msgstr "NedoloÄeno"
 
-#: ../objects/Istar/actor.c:69
-#: ../objects/KAOS/other.c:75
+#: ../objects/Istar/actor.c:67
+#: ../objects/KAOS/other.c:73
 msgid "Agent"
 msgstr "Agent"
 
-#: ../objects/Istar/actor.c:71
-#: ../objects/UML/association.c:251
+#: ../objects/Istar/actor.c:69
+#: ../objects/UML/association.c:250
 msgid "Role"
 msgstr "Vloga"
 
-#: ../objects/Istar/goal.c:76
-#: ../objects/KAOS/goal.c:79
+#: ../objects/Istar/goal.c:74
+#: ../objects/KAOS/goal.c:77
 msgid "Softgoal"
 msgstr "Mehki cilj"
 
-#: ../objects/Istar/goal.c:77
-#: ../objects/KAOS/goal.c:80
+#: ../objects/Istar/goal.c:75
+#: ../objects/KAOS/goal.c:78
 msgid "Goal"
 msgstr "Cilj"
 
-#: ../objects/Istar/goal.c:156
-#: ../objects/Istar/goal.c:157
-#: ../objects/KAOS/goal.c:159
-#: ../objects/KAOS/goal.c:160
+#: ../objects/Istar/goal.c:154
+#: ../objects/Istar/goal.c:155
+#: ../objects/KAOS/goal.c:157
+#: ../objects/KAOS/goal.c:158
 msgid "Goal Type"
 msgstr "Vrsta cilja"
 
@@ -4679,78 +4820,78 @@ msgstr "Vrsta cilja"
 msgid "Istar diagram"
 msgstr "Diagram Istar"
 
-#: ../objects/Istar/link.c:151
+#: ../objects/Istar/link.c:150
 msgid "Positive contrib"
 msgstr "Pozitiven prispevek"
 
-#: ../objects/Istar/link.c:152
+#: ../objects/Istar/link.c:151
 msgid "Negative contrib"
 msgstr "Negativen prispevek"
 
-#: ../objects/Istar/link.c:153
-#: ../sheets/UML.sheet.in.h:10
+#: ../objects/Istar/link.c:152
+#: ../sheets/UML.sheet.in.h:6
 msgid "Dependency"
 msgstr "Odvisnost"
 
-#: ../objects/Istar/link.c:154
+#: ../objects/Istar/link.c:153
 msgid "Decomposition"
 msgstr "Dekompozicija"
 
-#: ../objects/Istar/link.c:155
+#: ../objects/Istar/link.c:154
 msgid "Means-Ends"
 msgstr "Sredstvo-cilj"
 
-#: ../objects/Istar/other.c:73
+#: ../objects/Istar/other.c:71
 msgid "Resource"
 msgstr "Vir"
 
-#: ../objects/Istar/other.c:74
-#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:43
+#: ../objects/Istar/other.c:72
+#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:33
 msgid "Task"
 msgstr "Naloga"
 
-#: ../objects/Istar/other.c:477
+#: ../objects/Istar/other.c:475
 msgid "i* other"
 msgstr "i* - drugo"
 
-#: ../objects/Jackson/domain.c:79
+#: ../objects/Jackson/domain.c:77
 msgid "Given Domain"
 msgstr "Dana domena"
 
-#: ../objects/Jackson/domain.c:80
+#: ../objects/Jackson/domain.c:78
 msgid "Designed Domain"
 msgstr "Oblikovana domena"
 
-#: ../objects/Jackson/domain.c:81
+#: ../objects/Jackson/domain.c:79
 msgid "Machine Domain"
 msgstr "Strojna domena"
 
-#: ../objects/Jackson/domain.c:97
+#: ../objects/Jackson/domain.c:95
 msgid "Causal"
 msgstr "VzroÄno"
 
-#: ../objects/Jackson/domain.c:98
+#: ../objects/Jackson/domain.c:96
 msgid "Biddable"
 msgstr "Pokoren"
 
-#: ../objects/Jackson/domain.c:99
+#: ../objects/Jackson/domain.c:97
 msgid "Lexical"
 msgstr "Slovarski"
 
-#: ../objects/Jackson/domain.c:178
-#: ../objects/Jackson/domain.c:179
+#: ../objects/Jackson/domain.c:176
+#: ../objects/Jackson/domain.c:177
 msgid "Domain Type"
 msgstr "Vrsta domene"
 
-#: ../objects/Jackson/domain.c:183
+#: ../objects/Jackson/domain.c:181
 msgid "Domain Kind"
 msgstr "Vrsta domene"
 
-#: ../objects/Jackson/domain.c:184
+#: ../objects/Jackson/domain.c:182
 msgid "Optional kind which appears in the lower-right corner of the Domain"
 msgstr "Neobvezna vrsta, ki se pojavlja v spodnjem desnem kotu domene"
 
-#: ../objects/Jackson/domain.c:539
+#: ../objects/Jackson/domain.c:537
 msgid "Jackson domain"
 msgstr "Jacksonova domena"
 
@@ -4758,32 +4899,32 @@ msgstr "Jacksonova domena"
 msgid "Jackson diagram"
 msgstr "Jacksonov diagram"
 
-#: ../objects/Jackson/phenomenon.c:136
+#: ../objects/Jackson/phenomenon.c:135
 msgid "Shared"
 msgstr "Deljeno"
 
-#: ../objects/Jackson/phenomenon.c:137
-#: ../objects/KAOS/goal.c:81
+#: ../objects/Jackson/phenomenon.c:136
+#: ../objects/KAOS/goal.c:79
 msgid "Requirement"
 msgstr "Zahteva"
 
 #. how it used to be before 0.96+SVN
 #. new name matching "same name, same type" rule
-#: ../objects/Jackson/phenomenon.c:144
-#: ../objects/UML/message.c:150
-#: ../objects/UML/message.c:152
+#: ../objects/Jackson/phenomenon.c:143
+#: ../objects/UML/message.c:149
+#: ../objects/UML/message.c:151
 msgid "Message:"
 msgstr "SporoÄilo:"
 
-#: ../objects/KAOS/goal.c:82
+#: ../objects/KAOS/goal.c:80
 msgid "Assumption"
 msgstr "Domneva"
 
-#: ../objects/KAOS/goal.c:83
+#: ../objects/KAOS/goal.c:81
 msgid "Obstacle"
 msgstr "Ovira"
 
-#: ../objects/KAOS/goal.c:580
+#: ../objects/KAOS/goal.c:578
 msgid "KAOS goal"
 msgstr "Cilj KAOS"
 
@@ -4791,83 +4932,83 @@ msgstr "Cilj KAOS"
 msgid "KAOS diagram"
 msgstr "Diagram KAOS"
 
-#: ../objects/KAOS/metaandorrel.c:153
+#: ../objects/KAOS/metaandorrel.c:152
 msgid "AND Refinement"
 msgstr "IzboljÅava IN"
 
-#: ../objects/KAOS/metaandorrel.c:154
+#: ../objects/KAOS/metaandorrel.c:153
 msgid "Complete AND Refinement"
 msgstr "Popolno IN izboljÅano"
 
-#: ../objects/KAOS/metaandorrel.c:155
+#: ../objects/KAOS/metaandorrel.c:154
 msgid "OR Refinement"
 msgstr "IzboljÅava ALI"
 
-#: ../objects/KAOS/metaandorrel.c:156
+#: ../objects/KAOS/metaandorrel.c:155
 msgid "Operationalization"
 msgstr "Operacionalizacija"
 
-#: ../objects/KAOS/metaandorrel.c:163
+#: ../objects/KAOS/metaandorrel.c:162
 msgid "Text:"
 msgstr "Besedilo:"
 
-#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:157
+#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:156
 msgid "Contributes"
 msgstr "Prispeva"
 
-#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:158
+#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:157
 msgid "Obstructs"
 msgstr "Ovira"
 
-#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:159
+#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:158
 msgid "Conflicts"
 msgstr "Spori"
 
-#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:160
+#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:159
 msgid "Responsibility"
 msgstr "Odgovornost"
 
-#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:161
+#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:160
 msgid "Monitors"
 msgstr "Spremlja"
 
-#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:162
+#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:161
 msgid "Controls"
 msgstr "Nadzira"
 
-#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:163
+#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:162
 msgid "CapableOf"
 msgstr "ZmoÅen"
 
-#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:164
+#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:163
 msgid "Performs"
 msgstr "Deluje"
 
-#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:166
+#: ../objects/KAOS/metabinrel.c:165
 msgid "Output"
 msgstr "Izhod"
 
-#: ../objects/KAOS/other.c:531
+#: ../objects/KAOS/other.c:529
 msgid "KAOS other"
 msgstr "KAOS - drugo"
 
-#: ../objects/Misc/analog_clock.c:139
+#: ../objects/Misc/analog_clock.c:137
 msgid "Arrow color"
 msgstr "Barva puÅÄice"
 
-#: ../objects/Misc/analog_clock.c:141
+#: ../objects/Misc/analog_clock.c:139
 msgid "Arrow line width"
 msgstr "Debelina Ärte puÅÄice"
 
-#: ../objects/Misc/analog_clock.c:143
+#: ../objects/Misc/analog_clock.c:141
 msgid "Seconds arrow color"
 msgstr "Barva sekundarne puÅÄice"
 
-#: ../objects/Misc/analog_clock.c:145
+#: ../objects/Misc/analog_clock.c:143
 msgid "Seconds arrow line width"
 msgstr "Debelina drugotnih Ärt puÅÄice"
 
-#: ../objects/Misc/analog_clock.c:147
+#: ../objects/Misc/analog_clock.c:145
 msgid "Show hours"
 msgstr "PokaÅi ure"
 
@@ -4875,19 +5016,19 @@ msgstr "PokaÅi ure"
 msgid "Diagram file"
 msgstr "Datoteka diagrama"
 
-#: ../objects/Misc/grid_object.c:140
+#: ../objects/Misc/grid_object.c:138
 msgid "Rows"
 msgstr "Vrstice"
 
-#: ../objects/Misc/grid_object.c:142
+#: ../objects/Misc/grid_object.c:140
 msgid "Columns"
 msgstr "Stolpci"
 
-#: ../objects/Misc/grid_object.c:144
+#: ../objects/Misc/grid_object.c:142
 msgid "Grid line color"
 msgstr "Barva mreÅne Ärte"
 
-#: ../objects/Misc/grid_object.c:146
+#: ../objects/Misc/grid_object.c:144
 msgid "Grid line width"
 msgstr "Åirina mreÅne Ärte"
 
@@ -4929,7 +5070,7 @@ msgstr "pi"
 
 #. PROP_FLAG_VISIBLE|
 #: ../objects/Misc/measure.c:185
-#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:28
+#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:8
 msgid "Measurement"
 msgstr "Mera"
 
@@ -4941,66 +5082,78 @@ msgstr "Enota"
 msgid "Precision"
 msgstr "NatanÄnost"
 
-#: ../objects/Misc/tree.c:598
-#: ../objects/network/bus.c:606
+#: ../objects/Misc/tree.c:597
+#: ../objects/network/bus.c:605
 msgid "Add Handle"
 msgstr "Dodaj roÄico"
 
-#: ../objects/Misc/tree.c:599
-#: ../objects/network/bus.c:607
-msgid "Delete Handle"
+#: ../objects/Misc/tree.c:598
+#: ../objects/network/bus.c:606
+msgid "Delete Handle"
 msgstr "IzbriÅi roÄico"
 
-#: ../objects/SADT/arrow.c:138
+#: ../objects/network/basestation.c:135
+msgid "Sectors"
+msgstr "Sektorji"
+
+#: ../objects/network/basestation.c:399
+#: ../objects/network/basestation.c:401
+msgid "Base Station"
+msgstr "Temeljna postaja"
+
+#: ../objects/network/network.c:43
+msgid "Network diagram objects"
+msgstr "Predmeti diagrama omreÅja"
+
+#: ../objects/network/radiocell.c:120
+msgid "Radius"
+msgstr "Radij"
+
+#: ../objects/network/wanlink.c:119
+msgid "Width"
+msgstr "Åirina"
+
+#: ../objects/SADT/arrow.c:137
 msgid "Import resource (not shown upstairs)"
 msgstr "Uvozi vir (ni prikazano navzgor)"
 
-#: ../objects/SADT/arrow.c:139
+#: ../objects/SADT/arrow.c:138
 msgid "Imply resource (not shown downstairs)"
 msgstr "Impliciraj vir (ni prikazano navzdol)"
 
-#: ../objects/SADT/arrow.c:140
+#: ../objects/SADT/arrow.c:139
 msgid "Dotted arrow"
 msgstr "Ärtasta puÅÄica"
 
-#: ../objects/SADT/arrow.c:141
+#: ../objects/SADT/arrow.c:140
 msgid "disable arrow heads"
 msgstr "izkljuÄi puÅÄiÄne glave"
 
-#: ../objects/SADT/arrow.c:148
+#: ../objects/SADT/arrow.c:147
 msgid "Flow style:"
 msgstr "Slog toka:"
 
-#: ../objects/SADT/arrow.c:150
+#: ../objects/SADT/arrow.c:149
 msgid "Automatically gray vertical flows:"
 msgstr "Samodejno zasenÄi navpiÄne tokove:"
 
-#: ../objects/SADT/arrow.c:151
+#: ../objects/SADT/arrow.c:150
 msgid "To improve the ease of reading, flows which begin and end vertically can be rendered gray"
 msgstr "Za laÅje branje so lahko tokovi, ki se zaÄnejo in konÄajo navpiÄno, narisani sivo"
 
-#: ../objects/SADT/arrow.c:470
+#: ../objects/SADT/arrow.c:469
 msgid "SADT Arrow"
 msgstr "PuÅÄica SADT"
 
-#: ../objects/SADT/box.c:140
-#: ../objects/custom/custom_object.c:229
-#: ../objects/flowchart/box.c:156
-#: ../objects/flowchart/diamond.c:154
-#: ../objects/flowchart/ellipse.c:153
-#: ../objects/flowchart/parallelogram.c:158
-msgid "Text padding"
-msgstr "Blazinjenje besedila"
-
-#: ../objects/SADT/box.c:149
+#: ../objects/SADT/box.c:147
 msgid "Activity/Data identifier"
 msgstr "Identifikator aktivnosti/podatka"
 
-#: ../objects/SADT/box.c:150
+#: ../objects/SADT/box.c:148
 msgid "The identifier which appears in the lower-right corner of the Box"
 msgstr "Identifikator, ki se pojavlja v spodnjem desnem kotu Åkatle"
 
-#: ../objects/SADT/box.c:460
+#: ../objects/SADT/box.c:458
 msgid "SADT box"
 msgstr "Åkatla SADT"
 
@@ -5008,538 +5161,314 @@ msgstr "Åkatla SADT"
 msgid "SADT diagram objects"
 msgstr "Diagramski predmeti SADT"
 
-#: ../objects/SISSI/classification.h:38
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:42
-msgid "No Protection"
-msgstr "Brez zaÅÄite"
-
-#: ../objects/SISSI/classification.h:39
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:43
-msgid "Restricted Diffusion"
-msgstr "Omejeno razÅirjanje"
-
-#: ../objects/SISSI/classification.h:40
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:44
-msgid "Special Country Confidential"
-msgstr "Posebno drÅavno zaupno"
-
-#: ../objects/SISSI/classification.h:41
-msgid "Confidential"
-msgstr "Zaupno"
-
-#: ../objects/SISSI/classification.h:42
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:45
-msgid "NATO Confidential"
-msgstr "Zaupno NATO"
-
-#: ../objects/SISSI/classification.h:43
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:46
-msgid "Personal Confidential"
-msgstr "Osebno zaupno"
-
-#: ../objects/SISSI/classification.h:44
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:47
-msgid "Medical Confidential"
-msgstr "Medicinsko zaupno"
-
-#: ../objects/SISSI/classification.h:45
-msgid "Industry Confidential"
-msgstr "Industrijsko zaupno"
-
-#: ../objects/SISSI/classification.h:46
-msgid "Defense Confidential"
-msgstr "Obrambno zaupno"
-
-#: ../objects/SISSI/classification.h:47
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:49
-msgid "Secret"
-msgstr "Skrivnost"
-
-#: ../objects/SISSI/classification.h:48
-msgid "Defense Secret"
-msgstr "Obrambna skrivnost"
-
-#: ../objects/SISSI/classification.h:49
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:50
-msgid "Secret special country"
-msgstr "Posebna drÅavna skrivnost"
-
-#: ../objects/SISSI/classification.h:50
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:51
-msgid "NATO Secret"
-msgstr "Skrivnost NATO"
-
-#: ../objects/SISSI/classification.h:51
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:52
-msgid "Very Secret"
-msgstr "Velika skrivnost"
-
-#: ../objects/SISSI/classification.h:52
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:53
-msgid "NATO Very Secret"
-msgstr "Velika skrivnost NATO"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi.c:66
-msgid "SISSI diagram"
-msgstr "Diagram SISSI"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi.c:923
-#, c-format
-msgid ""
-"Error loading object.\n"
-"Not a regular file: %s"
-msgstr ""
-"Napaka pri nalaganju predmeta.\n"
-"To ni pravilna datoteka: %s"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi.c:928
-#: ../objects/SISSI/sissi.c:932
-#, c-format
-msgid ""
-"Error loading object.\n"
-"Incorrect file type: %s"
-msgstr ""
-"Napaka pri nalaganju predmeta.\n"
-"To ni pravilna vrsta datoteke: %s"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi.c:940
-#, c-format
-msgid ""
-"Error loading object.\n"
-"Not a Dia file: %s"
-msgstr ""
-"Napaka ob nalaganju predmeta.\n"
-"To ni datoteka Dia: %s"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:48
-msgid "Industrial Confidential"
-msgstr "Industrijsko zaupno"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:58
-msgid "No integrity"
-msgstr "Brez integritete"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:59
-msgid "Low integrity"
-msgstr "Nizka integriteta"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:60
-msgid "Average software integrity"
-msgstr "PovpreÄna integriteta programske opreme"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:61
-msgid "High software integrity"
-msgstr "Visoka integriteta programske opreme"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:62
-msgid "Average hardware integrity"
-msgstr "PovpreÄna integriteta strojne opreme"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:63
-msgid "High hardware integrity"
-msgstr "Visoka integriteta strojne opreme"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:68
-msgid "Millisecond"
-msgstr "Milisekunda"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:69
-msgid "Second"
-msgstr "Sekunda"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:70
-msgid "Minute"
-msgstr "Minuta"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:71
-msgid "Hour"
-msgstr "Ura"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:72
-msgid "Day"
-msgstr "Dan"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:73
-msgid "Week"
-msgstr "Teden"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:78
-msgid "SYSTEM"
-msgstr "SISTEM"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:79
-msgid "Internet access device"
-msgstr "Naprava spletnega dostopa"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:80
-msgid "Electronic messaging"
-msgstr "Elektronsko sporoÄanje"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:81
-msgid "Intranet"
-msgstr "Intranet"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:82
-msgid "Company directory"
-msgstr "Imenik podjetja"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:83
-msgid "External portal"
-msgstr "Zunanji portal"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:88
-msgid "ORGANISATION"
-msgstr "ORGANIZACIJA"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:89
-msgid "Higher-tier organisation"
-msgstr "Organizacija visoke stopnje"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:90
-msgid "Structure of the organisation"
-msgstr "Struktura organizacije"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:91
-msgid "Project or system organisation"
-msgstr "Projektna ali sistemska organiziranost"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:92
-msgid "Subcontractors/Suppliers/Manufacturers"
-msgstr "Podizvajalci / dobavitelji / izdelovalci"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:97
-msgid "SITE"
-msgstr "PROSTOR"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:98
-msgid "Places"
-msgstr "Mesta"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:99
-msgid "External environment"
-msgstr "Zunanje okolje"
-
-# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-# FIXME
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:100
-msgid "Premises"
-msgstr "Posest"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:101
-msgid "Zone"
-msgstr "ObmoÄje"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:102
-msgid "Essential Services"
-msgstr "Temeljne storitve"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:103
-msgid "Communication"
-msgstr "Komunikacija"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:104
-msgid "Power"
-msgstr "Napajanje / prikljuÄek"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:105
-msgid "Cooling/Pollution"
-msgstr "Hlajenje / onesnaÅevanje"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:109
-msgid "Thermal detection"
-msgstr "Zaznava toplote"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:113
-msgid "Fire detection"
-msgstr "Zaznavanje ognja"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:117
-msgid "Water detection"
-msgstr "Zaznavanje vode"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:121
-msgid "Air detection"
-msgstr "Zaznavanje zraka"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:125
-msgid "Energy detection"
-msgstr "Zaznavanje energije"
+#: ../objects/standard/arc.c:144
+msgid "Curve distance"
+msgstr "Razdalja krivulje"
 
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:129
-msgid "Intrusion detection"
-msgstr "Zaznavanje vdora"
+#: ../objects/standard/bezier.c:140
+#: ../objects/standard/line.c:144
+#: ../objects/standard/polyline.c:138
+msgid "Line gaps"
+msgstr "Razmiki Ärt"
 
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:133
-msgid "Thermal action"
-msgstr "TermiÄno dejanje"
+#: ../objects/standard/bezier.c:142
+#: ../objects/standard/line.c:146
+#: ../objects/standard/polyline.c:140
+msgid "Absolute start gap"
+msgstr "Absolutni zaÄetni razmik"
 
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:137
-msgid "Fire action"
-msgstr "PoÅarno dejanje"
+#: ../objects/standard/bezier.c:144
+#: ../objects/standard/line.c:148
+#: ../objects/standard/polyline.c:142
+msgid "Absolute end gap"
+msgstr "Absolutni konÄni razmik"
 
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:141
-msgid "Water action"
-msgstr "Vodno dejanje"
+#: ../objects/standard/bezier.c:752
+#: ../objects/standard/beziergon.c:504
+msgid "Add Segment"
+msgstr "Dodaj odsek"
 
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:145
-msgid "Air action"
-msgstr "ZraÄno dejanje"
+#: ../objects/standard/bezier.c:753
+#: ../objects/standard/beziergon.c:505
+msgid "Delete Segment"
+msgstr "IzbriÅi odsek"
 
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:149
-msgid "Energy action"
-msgstr "Energijsko dejanje"
+#: ../objects/standard/bezier.c:755
+#: ../objects/standard/beziergon.c:507
+msgid "Symmetric control"
+msgstr "SimetriÄni nadzor"
 
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:153
-msgid "Intrusion action"
-msgstr "Dejanje vdora"
+#: ../objects/standard/bezier.c:757
+#: ../objects/standard/beziergon.c:509
+msgid "Smooth control"
+msgstr "Mehki nadzor"
 
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:158
-msgid "Personal"
-msgstr "Osebno"
+#: ../objects/standard/bezier.c:759
+#: ../objects/standard/beziergon.c:511
+msgid "Cusp control"
+msgstr "Nadzor stika"
 
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:159
-msgid "Decision maker"
-msgstr "Tisti, ki sprejema odloÄitve"
+#: ../objects/standard/box.c:137
+#: ../objects/standard/ellipse.c:131
+msgid "Free"
+msgstr "Prosto"
 
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:160
-msgid "SSI Responsible"
-msgstr "Odgovorni SSI"
+#: ../objects/standard/box.c:138
+#: ../objects/standard/ellipse.c:132
+msgid "Fixed"
+msgstr "Nespremenljivo"
 
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:161
-msgid "Users"
-msgstr "Uporabniki"
+#: ../objects/standard/box.c:139
+#: ../objects/standard/box.c:697
+msgid "Square"
+msgstr "Kvadrat"
 
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:162
-msgid "Functional administrator"
-msgstr "Funkcionalni upravitelj"
+#: ../objects/standard/box.c:152
+#: ../objects/standard/ellipse.c:144
+msgid "Aspect ratio"
+msgstr "Razmerje stranic"
 
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:163
-msgid "Technical administrator"
-msgstr "TehniÄni upravitelj"
+#: ../objects/standard/box.c:693
+#: ../objects/standard/ellipse.c:671
+msgid "Free aspect"
+msgstr "Poljubno razmerje"
 
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:164
-msgid "SSI administrator"
-msgstr "Upravitelj SSI"
+#: ../objects/standard/box.c:695
+#: ../objects/standard/ellipse.c:673
+msgid "Fixed aspect"
+msgstr "Nespremenljivo razmerje"
 
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:165
-msgid "Developer"
-msgstr "Razvijalec"
+#: ../objects/standard/ellipse.c:133
+#: ../objects/standard/ellipse.c:675
+msgid "Circle"
+msgstr "Krog"
 
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:166
-msgid "Operator/Maintenance"
-msgstr "Operater / vzdrÅevanje"
+#: ../objects/standard/image.c:143
+msgid "Image file"
+msgstr "Slikovna datoteka"
 
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:171
-#: ../sheets/network.sheet.in.h:20
-msgid "Network"
-msgstr "OmreÅje"
+#: ../objects/standard/image.c:145
+msgid "Inline data"
+msgstr "Vdelani podatki"
 
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:172
-msgid "Medium and support"
-msgstr "Medij in podpora"
+#: ../objects/standard/image.c:145
+msgid "Store image data in diagram"
+msgstr "Shrani slikovne podatke v diagram"
 
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:173
-msgid "Passive or active relay"
-msgstr "Pasivni ali aktivni rele"
+#: ../objects/standard/image.c:147
+msgid "Pixbuf"
+msgstr "Medpomnilnik slik. toÄk"
 
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:174
-msgid "Communication interface"
-msgstr "Komunikacijski vmesnik"
+#: ../objects/standard/image.c:147
+msgid "The Pixbuf reference"
+msgstr "Sklic Pixbuf"
 
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:179
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:54
-msgid "Software"
-msgstr "Programska oprema"
+#: ../objects/standard/image.c:149
+msgid "Draw border"
+msgstr "NariÅi rob"
 
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:180
-msgid "Operating System"
-msgstr "Operacijski sistem"
+#: ../objects/standard/image.c:151
+msgid "Keep aspect ratio"
+msgstr "Ohrani razmerja"
 
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:181
-msgid "Service - maintenance or administration software"
-msgstr "Storitev - vzdrÅevalna ali upravna programska oprema"
+#: ../objects/standard/image.c:670
+msgid "Inconsistent pixbuf during image save."
+msgstr "Nekonsistenten medpomnilnik slik. toÄk pri shranjevanju slike."
 
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:182
-msgid "Packaged software or standard software"
-msgstr "Pakirana ali navadna programska oprema"
+#. Found file in same dir as diagram.
+#. Found file in current dir.
+#: ../objects/standard/image.c:767
+#: ../objects/standard/image.c:778
+#, c-format
+msgid ""
+"The image file '%s' was not found in the specified directory.\n"
+"Using the file '%s' instead.\n"
+msgstr ""
+"Slikovne datoteke '%s' ni mogoÄe najti v navedeni mapi.\n"
+"Namesto nje bo uporabljena datoteka '%s'.\n"
 
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:183
-msgid "Business application"
-msgstr "Poslovna aplikacija"
+#. Didn't find file in current dir.
+#: ../objects/standard/image.c:784
+#: ../objects/standard/image.c:806
+#, c-format
+msgid "The image file '%s' was not found.\n"
+msgstr "Slikovne datoteke '%s' ni mogoÄe najti.\n"
 
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:184
-msgid "Standard business application"
-msgstr "ObiÄajna poslovna aplikacija"
+#: ../objects/standard/line.c:135
+msgid "Arrows"
+msgstr "PuÅÄice"
 
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:185
-msgid "Specific business application"
-msgstr "Posebna poslovna aplikacija"
+#: ../objects/standard/line.c:140
+msgid "Start point"
+msgstr "ZaÄetna toÄka"
 
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:190
-msgid "HARDWARE"
-msgstr "STROJNA OPREMA"
+#: ../objects/standard/line.c:142
+msgid "End point"
+msgstr "KonÄna toÄka"
 
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:191
-msgid "Data processing equipment (active)"
-msgstr "Oprema za obdelavo podatkov (aktivno)"
+#: ../objects/standard/outline.c:204
+msgid "Text content"
+msgstr "Vsebina besedila"
 
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:192
-msgid "Mobile equipment"
-msgstr "PremiÄna oprema"
+#: ../objects/standard/outline.c:206
+msgid "Angle to rotate the outline"
+msgstr "Kot za sukanje orisa"
 
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:193
-msgid "Fixed equipment"
-msgstr "NepremiÄna oprema"
+#: ../objects/standard/polygon.c:470
+#: ../objects/standard/polyline.c:634
+msgid "Add Corner"
+msgstr "Dodaj kot"
 
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:194
-msgid "Peripheral processing"
-msgstr "Obrobno procesiranje"
+#: ../objects/standard/polygon.c:471
+#: ../objects/standard/polyline.c:635
+msgid "Delete Corner"
+msgstr "IzbriÅi kot"
 
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:195
-msgid "Electronic medium"
-msgstr "Elektronski medij"
+#: ../objects/standard/standard.c:46
+msgid "Standard objects"
+msgstr "Navadni predmeti"
 
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:196
-msgid "Other media"
-msgstr "Drugi medij"
+#: ../objects/standard/textobj.c:137
+msgid "First Line"
+msgstr "Prva vrstica"
 
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:197
-msgid "Data medium (passive)"
-msgstr "Podatkovni medij (pasivno)"
+#: ../objects/standard/textobj.c:144
+msgid "Vertical text alignment"
+msgstr "NavpiÄna poravnava besedila"
 
-#. Class page:
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:301
-msgid "_Menace"
-msgstr "_Zgaga"
-
-#. ********* label of board *********
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:317
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:326
-msgid "Menace"
-msgstr "Zgaga"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:319
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:328
-msgid "P Action"
-msgstr "Dejanje P"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:321
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:330
-msgid "P Detection"
-msgstr "Zaznava P"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:323
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:332
-msgid "Vulnerability"
-msgstr "Ranljivost"
-
-#. Other properties of page:
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:488
-msgid "Other properties"
-msgstr "Druge lastnosti"
-
-#. ********* selection menu of entity ********
-#. ********* Label of board *********
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:726
-msgid "Label"
-msgstr "Oznaka"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:728
-msgid "value"
-msgstr "vrednost"
-
-#. Other properties of page
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:861
-msgid "Documents"
-msgstr "Dokumenti"
-
-#: ../objects/SISSI/sissi_dialog.c:876
-msgid "Document title"
-msgstr "Naslov dokumenta"
-
-#: ../objects/UML/actor.c:356
-#: ../objects/UML/actor.c:358
-#: ../sheets/UML.sheet.in.h:2
+#: ../objects/UML/actor.c:355
+#: ../objects/UML/actor.c:357
+#: ../sheets/UML.sheet.in.h:15
 msgid "Actor"
 msgstr "Igralec/vrÅilec"
 
-#: ../objects/UML/association.c:223
+#: ../objects/UML/association.c:222
 msgid "From A to B"
 msgstr "Od A do B"
 
-#: ../objects/UML/association.c:224
+#: ../objects/UML/association.c:223
 msgid "From B to A"
 msgstr "Od B do A"
 
-#: ../objects/UML/association.c:229
+#: ../objects/UML/association.c:228
 msgid "Aggregation"
 msgstr "Agregacija"
 
-#: ../objects/UML/association.c:230
+#: ../objects/UML/association.c:229
 msgid "Composition"
 msgstr "Kompozicija"
 
-#: ../objects/UML/association.c:240
+#: ../objects/UML/association.c:239
 msgid "Direction"
 msgstr "Smer"
 
-#: ../objects/UML/association.c:242
+#: ../objects/UML/association.c:241
 msgid "Show direction"
 msgstr "PokaÅi smer"
 
-#: ../objects/UML/association.c:242
+#: ../objects/UML/association.c:241
 msgid "Show the small arrow denoting the reading direction"
 msgstr "PokaÅi majhno puÅÄico, ki nakazuje smer branja"
 
-#: ../objects/UML/association.c:249
+#: ../objects/UML/association.c:248
 msgid "Side A"
 msgstr "Stran A"
 
-#: ../objects/UML/association.c:253
+#: ../objects/UML/association.c:252
 msgid "Multiplicity"
 msgstr "PomnoÅenost"
 
-#: ../objects/UML/association.c:255
+#: ../objects/UML/association.c:254
 #: ../objects/UML/umlattribute.c:45
 #: ../objects/UML/umloperation.c:71
 msgid "Visibility"
 msgstr "Vidnost"
 
-#: ../objects/UML/association.c:257
+#: ../objects/UML/association.c:256
 msgid "Show arrow"
 msgstr "KaÅi puÅÄico"
 
-#: ../objects/UML/association.c:260
+#: ../objects/UML/association.c:259
 msgid "Side B"
 msgstr "Stran B"
 
-#: ../objects/UML/association.c:271
-#: ../objects/UML/object.c:162
-msgid "Style"
-msgstr "Slog"
+#. Attributes page:
+#: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:455
+msgid "_Attributes"
+msgstr "_Atributi"
 
-#: ../objects/UML/class.c:143
-#: ../objects/UML/class.c:331
-#: ../objects/UML/class.c:1827
-#: ../sheets/UML.sheet.in.h:6
+#: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:507
+msgid "Attribute data"
+msgstr "Podatki atributa"
+
+#: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:539
+msgid "Value:"
+msgstr "Vrednost:"
+
+#: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:550
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:343
+#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:848
+#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:1010
+msgid "Comment:"
+msgstr "Komentar:"
+
+#: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:572
+#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:811
+msgid "Visibility:"
+msgstr "Vidnost:"
+
+#: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:577
+#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:816
+#: ../objects/UML/uml.c:103
+msgid "Public"
+msgstr "Javno"
+
+#: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:578
+#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:817
+#: ../objects/UML/uml.c:104
+msgid "Private"
+msgstr "Zasebno"
+
+#: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:579
+#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:818
+#: ../objects/UML/uml.c:105
+msgid "Protected"
+msgstr "ZaÅÄiteno"
+
+#: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:580
+#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:819
+#: ../objects/UML/uml.c:106
+msgid "Implementation"
+msgstr "Izvedba"
+
+#. end: Inheritance type
+#: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:592
+#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:840
+msgid "Class scope"
+msgstr "PodroÄje razreda"
+
+#: ../objects/UML/class.c:142
+#: ../objects/UML/class.c:330
+#: ../objects/UML/class.c:1826
+#: ../sheets/UML.sheet.in.h:3
 msgid "Class"
 msgstr "Razred"
 
 #. how it used to be before 0.96+SVN
 #. one name, one type: but breaks forward-compatibiliy so kind of reverted
-#: ../objects/UML/class.c:147
-#: ../objects/UML/classicon.c:139
-#: ../objects/UML/classicon.c:141
-#: ../objects/UML/component.c:126
-#: ../objects/UML/large_package.c:135
-#: ../objects/UML/object.c:149
-#: ../objects/UML/small_package.c:128
+#: ../objects/UML/class.c:146
+#: ../objects/UML/classicon.c:138
+#: ../objects/UML/classicon.c:140
+#: ../objects/UML/component.c:125
+#: ../objects/UML/large_package.c:134
+#: ../objects/UML/object.c:148
+#: ../objects/UML/small_package.c:127
 #: ../objects/UML/umloperation.c:68
 msgid "Stereotype"
 msgstr "Stereotip"
 
-#: ../objects/UML/class.c:151
-#: ../objects/UML/class.c:186
+#: ../objects/UML/class.c:150
+#: ../objects/UML/class.c:185
 #: ../objects/UML/class_dialog.c:359
 #: ../objects/UML/class_dialog.c:471
 #: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:832
@@ -5547,115 +5476,76 @@ msgstr "Stereotip"
 msgid "Abstract"
 msgstr "IzvleÄek"
 
-#: ../objects/UML/class.c:153
-#: ../objects/UML/class.c:1824
+#: ../objects/UML/class.c:152
+#: ../objects/UML/class.c:1823
 msgid "Template"
 msgstr "Predloga"
 
-#: ../objects/UML/class.c:156
+#: ../objects/UML/class.c:155
 #: ../objects/UML/class_dialog.c:368
 msgid "Suppress Attributes"
 msgstr "PrepreÄi atribute"
 
-#: ../objects/UML/class.c:158
+#: ../objects/UML/class.c:157
 msgid "Suppress Operations"
 msgstr "PrepreÄi operacije"
 
-#: ../objects/UML/class.c:160
+#: ../objects/UML/class.c:159
 msgid "Visible Attributes"
 msgstr "Vidni atributi"
 
-#: ../objects/UML/class.c:162
+#: ../objects/UML/class.c:161
 msgid "Visible Operations"
 msgstr "Vidne operacije"
 
-#: ../objects/UML/class.c:164
+#: ../objects/UML/class.c:163
 msgid "Visible Comments"
 msgstr "Vidne opombe"
 
-#: ../objects/UML/class.c:166
+#: ../objects/UML/class.c:165
 #: ../objects/UML/class_dialog.c:384
 msgid "Wrap Operations"
 msgstr "Operacije preloma vrstic"
 
-#: ../objects/UML/class.c:168
+#: ../objects/UML/class.c:167
 msgid "Wrap after char"
 msgstr "Prelomi po znaku"
 
-#: ../objects/UML/class.c:170
+#: ../objects/UML/class.c:169
 msgid "Comment line length"
 msgstr "DolÅina vrstice opombe"
 
-#: ../objects/UML/class.c:174
-#: ../objects/UML/class.c:326
+#: ../objects/UML/class.c:173
+#: ../objects/UML/class.c:325
 msgid "Allow resizing"
 msgstr "Dovoli spreminjanje velikosti"
 
-#: ../objects/UML/class.c:184
+#: ../objects/UML/class.c:183
 #: ../objects/UML/class_dialog.c:466
 msgid "Polymorphic"
 msgstr "Polimorfni"
 
-#: ../objects/UML/class.c:188
+#: ../objects/UML/class.c:187
 #: ../objects/UML/class_dialog.c:476
 msgid "Class Name"
 msgstr "Ime razreda"
 
-#: ../objects/UML/class.c:190
+#: ../objects/UML/class.c:189
 msgid "Abstract Class Name"
 msgstr "Abstraktno ime razreda"
 
-#: ../objects/UML/class.c:214
+#: ../objects/UML/class.c:213
 msgid "Operations"
 msgstr "Operacije"
 
-#: ../objects/UML/class.c:217
+#: ../objects/UML/class.c:216
 msgid "Template Parameters"
 msgstr "Parametri predloge"
 
-#: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:539
-msgid "Value:"
-msgstr "Vrednost:"
-
-#: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:572
-#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:811
-msgid "Visibility:"
-msgstr "Vidnost:"
-
-#: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:577
-#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:816
-#: ../objects/UML/uml.c:103
-msgid "Public"
-msgstr "Javno"
-
-#: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:578
-#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:817
-#: ../objects/UML/uml.c:104
-msgid "Private"
-msgstr "Zasebno"
-
-#: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:579
-#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:818
-#: ../objects/UML/uml.c:105
-msgid "Protected"
-msgstr "ZaÅÄiteno"
-
-#: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:580
-#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:819
-#: ../objects/UML/uml.c:106
-msgid "Implementation"
-msgstr "Izvedba"
-
-#. end: Inheritance type
-#: ../objects/UML/class_attributes_dialog.c:592
-#: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:840
-msgid "Class scope"
-msgstr "PodroÄje razreda"
-
-#. Class page:
-#: ../objects/UML/class_dialog.c:320
-msgid "_Class"
-msgstr "_Razred"
+#. Class page:
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:320
+msgid "_Class"
+msgstr "_Razred"
 
 #: ../objects/UML/class_dialog.c:328
 msgid "Class name:"
@@ -5663,9 +5553,9 @@ msgstr "Ime razreda:"
 
 #: ../objects/UML/class_dialog.c:336
 #: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:799
-#: ../objects/UML/dependency.c:136
-#: ../objects/UML/generalization.c:133
-#: ../objects/UML/realizes.c:133
+#: ../objects/UML/dependency.c:135
+#: ../objects/UML/generalization.c:132
+#: ../objects/UML/realizes.c:132
 msgid "Stereotype:"
 msgstr "Stereotip:"
 
@@ -5693,6 +5583,25 @@ msgstr "Vidne opombe"
 msgid "Wrap comment after this length: "
 msgstr "Prelomi opombo po doseÅeni dolÅini: "
 
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:413
+msgid "Show documentation tag"
+msgstr "PokaÅi oznako dokumentacije"
+
+#. * Fonts and Colors selection *
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:442
+msgid "_Style"
+msgstr "_Slog"
+
+#. head line
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:452
+#: ../objects/UML/umlparameter.c:51
+msgid "Kind"
+msgstr "Vrsta"
+
+#: ../objects/UML/class_dialog.c:457
+msgid "Size"
+msgstr "Velikost"
+
 #: ../objects/UML/class_dialog.c:481
 msgid "Abstract Class"
 msgstr "Abstraktni razred"
@@ -5714,6 +5623,14 @@ msgstr "Barva ospredja"
 msgid "Background Color"
 msgstr "Barva ozadja"
 
+#: ../objects/UML/classicon.c:130
+msgid "Boundary"
+msgstr "Meja"
+
+#: ../objects/UML/classicon.c:143
+msgid "Is object"
+msgstr "Je predmet"
+
 #. end: Visibility
 #: ../objects/UML/class_operations_dialog.c:827
 msgid "Inheritance type:"
@@ -5784,7 +5701,7 @@ msgid "_Templates"
 msgstr "_Predloge"
 
 #: ../objects/UML/class_templates_dialog.c:374
-#: ../sheets/UML.sheet.in.h:29
+#: ../sheets/UML.sheet.in.h:4
 msgid "Template class"
 msgstr "Razred predlog"
 
@@ -5792,144 +5709,136 @@ msgstr "Razred predlog"
 msgid "Formal parameter data"
 msgstr "Podatki formalnih parametrov"
 
-#: ../objects/UML/classicon.c:131
-msgid "Boundary"
-msgstr "Meja"
-
-#: ../objects/UML/classicon.c:144
-msgid "Is object"
-msgstr "Je predmet"
-
-#: ../objects/UML/component_feature.c:150
-#: ../sheets/UML.sheet.in.h:14
+#: ../objects/UML/component_feature.c:149
+#: ../sheets/UML.sheet.in.h:21
 msgid "Facet"
 msgstr "Faseta"
 
-#: ../objects/UML/component_feature.c:151
-#: ../sheets/UML.sheet.in.h:26
+#: ../objects/UML/component_feature.c:150
+#: ../sheets/UML.sheet.in.h:22
 msgid "Receptacle"
 msgstr "Zbiralnik"
 
-#: ../objects/UML/component_feature.c:152
-#: ../sheets/UML.sheet.in.h:13
+#: ../objects/UML/component_feature.c:151
+#: ../sheets/UML.sheet.in.h:23
 msgid "Event Source"
 msgstr "Vir dogodka"
 
-#: ../objects/UML/component_feature.c:153
-#: ../sheets/UML.sheet.in.h:12
+#: ../objects/UML/component_feature.c:152
+#: ../sheets/UML.sheet.in.h:24
 msgid "Event Sink"
 msgstr "Dogodkovni odtok"
 
-#: ../objects/UML/constraint.c:127
+#: ../objects/UML/constraint.c:126
 msgid "Constraint:"
 msgstr "Omejitev:"
 
-#: ../objects/UML/dependency.c:138
+#: ../objects/UML/dependency.c:137
 msgid "Show arrow:"
 msgstr "PokaÅi puÅÄico:"
 
 #. how it used to be before 0.96+SVN
 #. new name matching "same name, same type" rule - reverted, forward compatibility seems more important
-#: ../objects/UML/implements.c:128
-#: ../objects/UML/implements.c:130
+#: ../objects/UML/implements.c:127
+#: ../objects/UML/implements.c:129
 msgid "Interface:"
 msgstr "Vmesnik:"
 
-#: ../objects/UML/lifeline.c:165
+#: ../objects/UML/lifeline.c:164
 msgid "Draw focus of control:"
 msgstr "NariÅi pozornost nadzornika:"
 
-#: ../objects/UML/lifeline.c:167
+#: ../objects/UML/lifeline.c:166
 msgid "Draw destruction mark:"
 msgstr "NariÅi oznaÄbo uniÄenja:"
 
-#: ../objects/UML/lifeline.c:535
+#: ../objects/UML/lifeline.c:534
 msgid "Add connection points"
 msgstr "Dodaj toÄke povezave"
 
-#: ../objects/UML/lifeline.c:536
+#: ../objects/UML/lifeline.c:535
 msgid "Remove connection points"
 msgstr "IzbriÅi toÄke povezave"
 
-#: ../objects/UML/lifeline.c:537
+#: ../objects/UML/lifeline.c:536
 msgid "Increase connection points distance"
 msgstr "PoveÄaj razdaljo med toÄkami povezave"
 
-#: ../objects/UML/lifeline.c:538
+#: ../objects/UML/lifeline.c:537
 msgid "Decrease connection points distance"
 msgstr "ZmanjÅaj razdaljo med toÄkami povezave"
 
-#: ../objects/UML/lifeline.c:539
+#: ../objects/UML/lifeline.c:538
 msgid "Set default connection points distance"
 msgstr "Nastavi privzeto razdaljo med toÄkami povezave"
 
-#: ../objects/UML/lifeline.c:543
+#: ../objects/UML/lifeline.c:542
 msgid "UML Lifeline"
 msgstr "Äasovna linija UML"
 
-#: ../objects/UML/message.c:137
+#: ../objects/UML/message.c:136
 msgid "Call"
 msgstr "PokliÄi"
 
-#: ../objects/UML/message.c:138
+#: ../objects/UML/message.c:137
 msgid "Create"
 msgstr "Ustvari"
 
-#: ../objects/UML/message.c:139
+#: ../objects/UML/message.c:138
 msgid "Destroy"
 msgstr "UniÄi"
 
-#: ../objects/UML/message.c:140
+#: ../objects/UML/message.c:139
 msgid "Simple"
 msgstr "Enostavno"
 
-#: ../objects/UML/message.c:141
+#: ../objects/UML/message.c:140
 msgid "Return"
 msgstr "Vrni"
 
-#: ../objects/UML/message.c:142
+#: ../objects/UML/message.c:141
 msgid "Send"
 msgstr "PoÅlji"
 
-#: ../objects/UML/message.c:143
+#: ../objects/UML/message.c:142
 msgid "Recursive"
 msgstr "Rekurzivno"
 
-#: ../objects/UML/message.c:154
+#: ../objects/UML/message.c:153
 msgid "Message type:"
 msgstr "Vrsta sporoÄila:"
 
-#: ../objects/UML/object.c:151
+#: ../objects/UML/object.c:150
 msgid "Explicit state"
 msgstr "Eksplicitno stanje"
 
-#: ../objects/UML/object.c:156
+#: ../objects/UML/object.c:155
 msgid "Active object"
 msgstr "Dejaven predmet"
 
-#: ../objects/UML/object.c:158
+#: ../objects/UML/object.c:157
 msgid "Show attributes"
 msgstr "PokaÅi atribute"
 
-#: ../objects/UML/object.c:160
+#: ../objects/UML/object.c:159
 msgid "Multiple instance"
 msgstr "VeÄkratna pojavitev"
 
-#: ../objects/UML/state.c:151
+#: ../objects/UML/state.c:150
 msgid "Entry action"
 msgstr "Dejanje vnosa"
 
-#: ../objects/UML/state.c:152
+#: ../objects/UML/state.c:151
 msgid "Do action"
 msgstr "Izvedi dejanje"
 
-#: ../objects/UML/state.c:153
+#: ../objects/UML/state.c:152
 msgid "Exit action"
 msgstr "Opusti dejanje"
 
 #. Would like to create a state_term instead, but making the connections
 #. * is a pain
-#: ../objects/UML/state.c:493
+#: ../objects/UML/state.c:492
 msgid ""
 "This diagram uses the State object for initial/final states.\n"
 "This option will go away in future versions.\n"
@@ -5939,39 +5848,35 @@ msgstr ""
 "Te moÅnosti v prihodnjih razliÄicah ne bo veÄ.\n"
 "Namesto tega uporabite predmet ZaÄetno/konÄno stanje.\n"
 
-#: ../objects/UML/state_term.c:127
+#: ../objects/UML/state_term.c:126
 msgid "Is final"
 msgstr "Je konÄni"
 
-#: ../objects/UML/transition.c:142
+#: ../objects/UML/transition.c:141
 msgid "Trigger"
 msgstr "SproÅilec"
 
-#: ../objects/UML/transition.c:143
+#: ../objects/UML/transition.c:142
 msgid "The event that causes this transition to be taken"
 msgstr "Dogodek, ki povzroÄi ta prehod"
 
-#: ../objects/UML/transition.c:144
+#: ../objects/UML/transition.c:143
 msgid "Action"
 msgstr "Dejanje"
 
-#: ../objects/UML/transition.c:145
+#: ../objects/UML/transition.c:144
 msgid "Action to perform when this transition is taken"
 msgstr "Dejanje, ki se izvede, ko je izbran ta prehod"
 
-#: ../objects/UML/transition.c:146
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:43
+#: ../objects/UML/transition.c:145
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:22
 msgid "Guard"
 msgstr "Varuh"
 
-#: ../objects/UML/transition.c:147
+#: ../objects/UML/transition.c:146
 msgid "Condition for taking this transition when the event is fired"
 msgstr "Pogoj za izbor tega prehoda, ko je sproÅen dogodek"
 
-#: ../objects/UML/uml.c:67
-msgid "Unified Modelling Language diagram objects UML 1.3"
-msgstr "Diagramski predmeti Poenotenega jezika za modeliranje 1.3 (UML 1.3)"
-
 #: ../objects/UML/umlattribute.c:47
 msgid "Abstract (?)"
 msgstr "IzvleÄek (?)"
@@ -5981,6 +5886,10 @@ msgstr "IzvleÄek (?)"
 msgid "Class scope (static)"
 msgstr "PodroÄje razreda (statiÄno)"
 
+#: ../objects/UML/uml.c:67
+msgid "Unified Modelling Language diagram objects UML 1.3"
+msgstr "Diagramski predmeti Poenotenega jezika za modeliranje 1.3 (UML 1.3)"
+
 #: ../objects/UML/umloperation.c:73
 msgid "Inheritance type"
 msgstr "Vrsta dedovanja"
@@ -5989,814 +5898,522 @@ msgstr "Vrsta dedovanja"
 msgid "Query (const)"
 msgstr "PovpraÅevanje (konst.)"
 
-#: ../objects/UML/umloperation.c:79
-#: ../objects/chronogram/chronoline.c:164
-msgid "Parameters"
-msgstr "Parametri"
-
-#: ../objects/UML/usecase.c:133
+#: ../objects/UML/usecase.c:132
 msgid "Collaboration"
 msgstr "Sodelovanje"
 
-#: ../objects/UML/usecase.c:135
+#: ../objects/UML/usecase.c:134
 msgid "Text outside"
 msgstr "Besedilo izven"
 
-#: ../objects/chronogram/chronogram.c:40
-msgid "Chronogram diagram objects"
-msgstr "Predmeti kronogramskega diagrama"
-
-#: ../objects/chronogram/chronoline.c:150
-#: ../sheets/AADL.sheet.in.h:4
-msgid "Data"
-msgstr "Podatek"
-
-#: ../objects/chronogram/chronoline.c:152
-msgid "Data name"
-msgstr "Ime podatka"
-
-#: ../objects/chronogram/chronoline.c:154
-msgid "Events"
-msgstr "Dogodki"
-
-#: ../objects/chronogram/chronoline.c:157
-msgid "Event specification"
-msgstr "Opredelitev dogodka"
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:125
+#: ../plug-ins/drs/dia-render-script.c:124
+#: ../plug-ins/hpgl/hpgl.c:710
+#, c-format
+#| msgid "Can't open output file %s: %s\n"
+msgid "Can't open output file %s."
+msgstr "Ni mogoÄe odpreti izhodne datoteke %s."
 
-#: ../objects/chronogram/chronoline.c:158
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:133
+#, c-format
 msgid ""
-"@ time  set the pointer to an absolute time.\n"
-"( duration set the signal up, then wait 'duration'.\n"
-") duration set the signal down, then wait 'duration'.\n"
-"u duration set the signal to \"unknown\" state, then wait 'duration'.\n"
-"Example: @ 1.0 (2.0)1.0(2.0)\n"
+"Can't convert output filename '%s' to locale encoding.\n"
+"Please choose a different name to save with Cairo.\n"
 msgstr ""
-"@ Äas  nastavi kazalec na absolutni Äas.\n"
-"( trajanje postavi signal gor in nato poÄaka 'trajanje'.\n"
-") trajanje postavi signal dol in nato poÄaka 'trajanje'.\n"
-"u trajanje postavi signal v \"neznano\" stanje in nato poÄaka 'trajanje'.\n"
-"Primer : @ 1,0 (2,0)1,0(2,0)\n"
+"Imena izhodne datoteke '%s' ni mogoÄe pretvoriti v kodno tabelo vmesnika.\n"
+"Izberite drugo ime za shranjevanje s Cairom.\n"
 
-#: ../objects/chronogram/chronoline.c:166
-#: ../objects/chronogram/chronoref.c:148
-msgid "Start time"
-msgstr "Äas priÄetka"
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:305
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:321
+#, c-format
+msgid "Can't write %d bytes to %s"
+msgstr "Ni mogoÄe zapisati %d bajtov v %s"
 
-#: ../objects/chronogram/chronoline.c:168
-#: ../objects/chronogram/chronoref.c:150
-msgid "End time"
-msgstr "Äas zakljuÄka"
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:334
+msgid "Clipboard copy failed"
+msgstr "Kopiranje na odloÅiÅÄe ni uspelo"
 
-#: ../objects/chronogram/chronoline.c:170
-msgid "Rise time"
-msgstr "Äas dviga"
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:361
+#: ../plug-ins/postscript/postscript.c:39
+#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1500
+msgid "Nothing to print"
+msgstr "NiÄ ni za natisniti"
 
-#: ../objects/chronogram/chronoline.c:172
-msgid "Fall time"
-msgstr "Äas spusta"
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:378
+msgid "Cairo PostScript"
+msgstr "Cairo PostScript"
 
-#: ../objects/chronogram/chronoline.c:173
-msgid "Multi-bit data"
-msgstr "VeÄ bitni podatki"
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:389
+msgid "Cairo Portable Document Format"
+msgstr "Cairo PDF (Portable Document Format)"
 
-#: ../objects/chronogram/chronoline.c:175
-#: ../objects/chronogram/chronoref.c:158
-msgid "Aspect"
-msgstr "Razmerje"
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:401
+msgid "Cairo Scalable Vector Graphics"
+msgstr "Cairo SVG"
 
-#: ../objects/chronogram/chronoline.c:177
-msgid "Data color"
-msgstr "Barva podatka"
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:413
+msgid "CairoScript"
+msgstr "CairoScript"
 
-#: ../objects/chronogram/chronoline.c:179
-msgid "Data line width"
-msgstr "Debelina Ärte podatka"
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:424
+msgid "Cairo PNG"
+msgstr "Cairo PNG"
 
-#: ../objects/chronogram/chronoref.c:146
-msgid "Time data"
-msgstr "Podatki o Äasu"
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:432
+msgid "Cairo PNG (with alpha)"
+msgstr "Cairo PNG (s kanalom alfa)"
 
-#: ../objects/chronogram/chronoref.c:152
-msgid "Major time step"
-msgstr "Veliki korak Äasa"
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:442
+msgid "Cairo EMF"
+msgstr "Cairo EMF"
 
-#: ../objects/chronogram/chronoref.c:154
-msgid "Minor time step"
-msgstr "Mali korak Äasa"
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:452
+msgid "Cairo WMF"
+msgstr "Cairo WMF"
 
-#: ../objects/chronogram/chronoref.c:164
-msgid "Minor step line width"
-msgstr "Debelina Ärte malega kazalca Äasa:"
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:466
+#| msgid "Clipboard copy failed"
+msgid "Cairo Clipboard Copy"
+msgstr "Kopiranje z/na odloÅiÅÄe Cairo"
 
-#: ../objects/custom/custom.c:140
-msgid "Custom"
-msgstr "Po meri"
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:480
+msgid "Copy _Diagram"
+msgstr "Kopiraj _diagram"
 
-#: ../objects/custom/custom.c:140
-msgid "Custom XML shapes loader"
-msgstr "Nalagalnik likov XML po meri"
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:489
+msgid "Print (GTK) â"
+msgstr "Natisni (GTK) â"
 
-#: ../objects/custom/custom_object.c:210
-#: ../objects/custom/custom_object.c:243
-msgid "Flip horizontal"
-msgstr "Prevrni vodoravno"
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:536
+msgid "Cairo-based Rendering"
+msgstr "Upodabljanje s Cairom"
 
-#: ../objects/custom/custom_object.c:212
-#: ../objects/custom/custom_object.c:245
-msgid "Flip vertical"
-msgstr "Prevrni navpiÄno"
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo-interactive.c:406
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo-interactive.c:407
+msgid "Zoom pointer"
+msgstr "PoveÄaj kazalec"
 
-#: ../objects/custom/custom_object.c:215
-#: ../objects/custom/custom_object.c:248
-msgid "Scale of the subshapes"
-msgstr "Merilo podlikov"
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo-interactive.c:413
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo-interactive.c:414
+msgid "Visible rect pointer"
+msgstr "Viden pravokoten kazalec"
 
-#: ../objects/custom/custom_object.c:1764
-msgid "Flip Horizontal"
-msgstr "Prevrni vodoravno"
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo-renderer.c:838
+#: ../plug-ins/cairo/diacairo-renderer.c:873
+#: ../plug-ins/cgm/cgm.c:1125
+#: ../plug-ins/libart/dialibartrenderer.c:1325
+#: ../plug-ins/metapost/render_metapost.c:1110
+#: ../plug-ins/postscript/diapsrenderer.c:719
+#: ../plug-ins/pstricks/render_pstricks.c:826
+#: ../plug-ins/wpg/wpg.c:891
+msgid "Not enough memory for image drawing."
+msgstr "Premalo pomnilnika risanje slik."
 
-#: ../objects/custom/custom_object.c:1765
-msgid "Flip Vertical"
-msgstr "Prevrni navpiÄno"
+#: ../plug-ins/cgm/cgm.c:1118
+msgid ""
+"Image row length larger than maximum cell array.\n"
+"Image not exported to CGM."
+msgstr ""
+"Åirina slike je veÄja kot najveÄja dolÅina celiÄnega seznama.\n"
+"Slika ni bila izvoÅena v CGM."
 
-#: ../objects/custom/custom_object.c:1802
-#: ../objects/custom_lines/custom_linetypes.c:281
-#, c-format
-msgid "Cannot open icon file %s for object type '%s'."
-msgstr "Ni mogoÄe odpreti datoteke z ikono %s za vrsto predmeta '%s'."
+#: ../plug-ins/cgm/cgm.c:1381
+msgid "Computer Graphics Metafile"
+msgstr "CGM (metadatoteka raÄunalniÅke grafike)"
 
-#: ../objects/custom_lines/custom_lines.c:160
-msgid "CustomLines"
-msgstr "Ärte po meri"
+#: ../plug-ins/cgm/cgm.c:1406
+msgid "Computer Graphics Metafile export filter"
+msgstr "Izvozni filter za CGM (metadatoteko raÄunalniÅke grafike)"
 
-#: ../objects/custom_lines/custom_lines.c:160
-msgid "Custom XML lines loader"
-msgstr "Nalagalnik Ärt XML po meri"
+#: ../plug-ins/drs/dia-render-script.c:158
+#: ../plug-ins/drs/dia-render-script.c:163
+msgid "DiaRenderScript"
+msgstr "DRS (DiaRenderScript)"
 
-#: ../objects/custom_lines/custom_linetypes.c:244
-msgid "INTERNAL: CustomLines: Illegal line type in LineInfo object."
-msgstr "NOTRANJA NAPAKA: Ärte po meri: neveljavna vrsta Ärte v predmetu LineInfo"
+#: ../plug-ins/drs/dia-render-script.c:187
+msgid "DiaRenderScript filter"
+msgstr "Filter za upodobitveni skript Dia (DRS)"
 
-#: ../objects/custom_lines/custom_linetypes.c:269
+#: ../plug-ins/drs/dia-render-script-import.c:225
+msgid "Broken file?"
+msgstr "Je datoteka okvarjena?"
+
+#: ../plug-ins/dxf/dxf.c:50
+msgid "Drawing Interchange File import and export filters"
+msgstr "Uvozni in izvozni filtri za datoteke za izmenjavo risb (DIF) "
+
+#: ../plug-ins/dxf/dxf-export.c:656
+#: ../plug-ins/dxf/dxf-import.c:1390
+msgid "Drawing Interchange File"
+msgstr "Datoteka za izmenjavo risb (DIF)"
+
+#: ../plug-ins/dxf/dxf-import.c:1300
 #, c-format
-msgid "INTERNAL: CustomLines: Illegal line type in LineInfo object %s."
-msgstr "NOTRANJA NAPAKA: Ärte po meri: neveljavna vrsta Ärte v predmetu LineInfo %s."
+#| msgid "read_dxf_codes failed on '%s'\n"
+msgid "read_dxf_codes failed on '%s'"
+msgstr "Funkcija read_dxf_codes ni uspela pri '%s'"
 
-#: ../objects/custom/shape_info.c:165
+#: ../plug-ins/dxf/dxf-import.c:1307
 #, c-format
-msgid ""
-"The file '%s' has invalid path data.\n"
-"svg:path data must start with moveto."
-msgstr ""
-"Datoteka '%s' nima veljavne poti.\n"
-"Podatki svg:path se morajo priÄeti z moveto."
+#| msgid "Binary DXF from '%s' not supported\n"
+msgid "Binary DXF from '%s' not supported"
+msgstr "DvojiÅki DXF iz '%s' ni podprt"
 
-#: ../objects/flowchart/flowchart.c:37
-msgid "Flowchart objects"
-msgstr "Predmeti diagrama poteka"
+#: ../plug-ins/hpgl/hpgl.c:753
+msgid "HP Graphics Language"
+msgstr "GrafiÄni jezik HP"
 
-#: ../objects/flowchart/parallelogram.c:156
-msgid "Shear angle"
-msgstr "Kot rezanja"
+#: ../plug-ins/hpgl/hpgl.c:778
+msgid "HP Graphics Language export filter"
+msgstr "Izvozni filter za grafiÄni jezik HP"
 
-#: ../objects/network/basestation.c:137
-msgid "Sectors"
-msgstr "Sektorji"
+#: ../plug-ins/layout/layout.cpp:211
+msgid "Please select edges and nodes to layout."
+msgstr "Izberite robove in vozliÅÄa za postavitev."
 
-#: ../objects/network/basestation.c:401
-#: ../objects/network/basestation.c:403
-msgid "Base Station"
-msgstr "Temeljna postaja"
+#: ../plug-ins/layout/layout.cpp:219
+msgid "Graph creation failed"
+msgstr "Ustvarjanje grafikona ni uspelo"
 
-#: ../objects/network/network.c:43
-msgid "Network diagram objects"
-msgstr "Predmeti diagrama omreÅja"
+#: ../plug-ins/layout/layout.cpp:245
+msgid "No such module."
+msgstr "Tak modul ne obstaja."
 
-#: ../objects/network/radiocell.c:121
-msgid "Radius"
-msgstr "Radij"
+#: ../plug-ins/layout/layout.cpp:246
+msgid "Out of memory."
+msgstr "Premalo pomnilnika."
 
-#: ../objects/network/wanlink.c:120
-msgid "Width"
-msgstr "Åirina"
+#: ../plug-ins/layout/layout.cpp:247
+msgid "Not a tree."
+msgstr "Ni drevo."
 
-#: ../objects/standard/arc.c:145
-msgid "Curve distance"
-msgstr "Razdalja krivulje"
+#: ../plug-ins/layout/layout.cpp:248
+msgid "Not a forest."
+msgstr "Ni gozd."
 
-#: ../objects/standard/bezier.c:143
-#: ../objects/standard/line.c:145
-#: ../objects/standard/polyline.c:141
-msgid "Line gaps"
-msgstr "Razmiki Ärt"
+#: ../plug-ins/layout/layout.cpp:249
+msgid "Failed algorithm."
+msgstr "Algoritem ni uspel."
 
-#: ../objects/standard/bezier.c:145
-#: ../objects/standard/line.c:147
-#: ../objects/standard/polyline.c:143
-msgid "Absolute start gap"
-msgstr "Absolutni zaÄetni razmik"
+#: ../plug-ins/layout/layout.cpp:250
+msgid "Failed precondition."
+msgstr "Neuspeli predpogoj."
 
-#: ../objects/standard/bezier.c:147
-#: ../objects/standard/line.c:149
-#: ../objects/standard/polyline.c:145
-msgid "Absolute end gap"
-msgstr "Absolutni konÄni razmik"
+#: ../plug-ins/layout/layout.cpp:251
+msgid "OGDF crashed."
+msgstr "OGDF se je sesul."
 
-#: ../objects/standard/bezier.c:755
-#: ../objects/standard/beziergon.c:507
-msgid "Add Segment"
-msgstr "Dodaj odsek"
+#: ../plug-ins/layout/layout.cpp:252
+msgid "Unknown reason"
+msgstr "Neznan razlog"
 
-#: ../objects/standard/bezier.c:756
-#: ../objects/standard/beziergon.c:508
-msgid "Delete Segment"
-msgstr "IzbriÅi odsek"
+#: ../plug-ins/layout/layout.cpp:254
+#, c-format
+msgid ""
+"Layout '%s' failed.\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Postavitev '%s' ni uspela.\n"
+"%s"
 
-#: ../objects/standard/bezier.c:758
-#: ../objects/standard/beziergon.c:510
-msgid "Symmetric control"
-msgstr "SimetriÄni nadzor"
+#: ../plug-ins/layout/layout.cpp:365
+msgid "OGDF Layout Algorithms"
+msgstr "Algoritmi postavitve OGDF"
 
-#: ../objects/standard/bezier.c:760
-#: ../objects/standard/beziergon.c:512
-msgid "Smooth control"
-msgstr "Mehki nadzor"
+#: ../plug-ins/libart/dialibart.c:59
+msgid "Libart-based rendering"
+msgstr "Upodabljanje na osnovi Libart"
 
-#: ../objects/standard/bezier.c:762
-#: ../objects/standard/beziergon.c:514
-msgid "Cusp control"
-msgstr "Nadzor stika"
+#: ../plug-ins/libart/dialibartrenderer.c:304
+msgid "gdk_renderer: Unsupported fill mode specified!\n"
+msgstr "gdk_renderer: Naveden je bil nepodprt naÄin polnjenja!\n"
 
-#: ../objects/standard/box.c:139
-#: ../objects/standard/ellipse.c:133
-msgid "Free"
-msgstr "Prosto"
+#: ../plug-ins/libart/dialibartrenderer.c:1476
+msgid "Renderer transformation"
+msgstr "Transformacija upodobljevalca"
 
-#: ../objects/standard/box.c:140
-#: ../objects/standard/ellipse.c:134
-msgid "Fixed"
-msgstr "Nespremenljivo"
+#: ../plug-ins/libart/dialibartrenderer.c:1477
+msgid "Transform pointer"
+msgstr "Preoblikuj kazalec"
 
-#: ../objects/standard/box.c:141
-#: ../objects/standard/box.c:699
-msgid "Square"
-msgstr "Kvadrat"
+#: ../plug-ins/libart/export_png.c:159
+#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:101
+#, c-format
+msgid "Can't open output file %s: %s\n"
+msgstr "Ni mogoÄe odpreti izhodne datoteke %s: %s\n"
 
-#: ../objects/standard/box.c:154
-#: ../objects/standard/ellipse.c:146
-msgid "Aspect ratio"
-msgstr "Razmerje stranic"
+#: ../plug-ins/libart/export_png.c:167
+msgid "Could not create PNG write structure"
+msgstr "Ni mogoÄe ustvariti strukture pisanja PNG"
 
-#: ../objects/standard/box.c:695
-#: ../objects/standard/ellipse.c:673
-msgid "Free aspect"
-msgstr "Poljubno razmerje"
+#: ../plug-ins/libart/export_png.c:176
+msgid "Could not create PNG header info structure"
+msgstr "Ni mogoÄe ustvariti podatkovne strukture glave PNG"
 
-#: ../objects/standard/box.c:697
-#: ../objects/standard/ellipse.c:675
-msgid "Fixed aspect"
-msgstr "Nespremenljivo razmerje"
+#: ../plug-ins/libart/export_png.c:184
+msgid "Error occurred while writing PNG"
+msgstr "Napaka pri pisanju datoteke PNG"
 
-#: ../objects/standard/ellipse.c:135
-#: ../objects/standard/ellipse.c:677
-msgid "Circle"
-msgstr "Krog"
+#. Create a dialog
+#: ../plug-ins/libart/export_png.c:328
+msgid "PNG Export Options"
+msgstr "MoÅnosti izvoza v PNG"
 
-#: ../objects/standard/image.c:144
-msgid "Image file"
-msgstr "Slikovna datoteka"
+#: ../plug-ins/libart/export_png.c:334
+msgid "Image width:"
+msgstr "Åirina slike:"
 
-#: ../objects/standard/image.c:146
-msgid "Inline data"
-msgstr "Vdelani podatki"
+#: ../plug-ins/libart/export_png.c:337
+msgid "Image height:"
+msgstr "ViÅina slike:"
 
-#: ../objects/standard/image.c:146
-msgid "Store image data in diagram"
-msgstr "Shrani slikovne podatke v diagram"
+#: ../plug-ins/libart/export_png.c:383
+msgid "PNG (antialiased)"
+msgstr "PNG (glajeni robovi)"
 
-#: ../objects/standard/image.c:148
-msgid "Pixbuf"
-msgstr "Medpomnilnik slik. toÄk"
+#: ../plug-ins/metapost/metapost.c:46
+msgid "TeX Metapost export filter"
+msgstr "Izvozni filter za TeX Metapost"
 
-#: ../objects/standard/image.c:148
-msgid "The Pixbuf reference"
-msgstr "Sklic Pixbuf"
+#: ../plug-ins/metapost/render_metapost.c:1268
+msgid "TeX Metapost macros"
+msgstr "Makri TeX Metapost"
 
-#: ../objects/standard/image.c:150
-msgid "Draw border"
-msgstr "NariÅi rob"
+#: ../plug-ins/pgf/pgf.c:26
+msgid "LaTeX PGF export filter"
+msgstr "Izvozni filter za LaTeX PGF"
 
-#: ../objects/standard/image.c:152
-msgid "Keep aspect ratio"
-msgstr "Ohrani razmerja"
+#: ../plug-ins/pgf/render_pgf.c:1112
+#: ../plug-ins/pstricks/render_pstricks.c:733
+msgid "Not valid UTF-8"
+msgstr "Neveljavni UTF-8"
 
-#: ../objects/standard/image.c:671
-msgid "Inconsistent pixbuf during image save."
-msgstr "Nekonsistenten medpomnilnik slik. toÄk pri shranjevanju slike."
+#: ../plug-ins/pgf/render_pgf.c:1267
+msgid "LaTeX PGF macros"
+msgstr "Makri LaTeX PGF"
 
-#. Found file in same dir as diagram.
-#. Found file in current dir.
-#: ../objects/standard/image.c:768
-#: ../objects/standard/image.c:779
+#: ../plug-ins/pixbuf/pixbuf.c:88
+msgid "Failed to create pixbuf from drawable."
+msgstr "Iz risanega objekta ni mogoÄe ustvariti medpomnilnika slikovnih toÄk."
+
+#: ../plug-ins/pixbuf/pixbuf.c:93
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "Could not save file:\n"
+#| "%s\n"
+#| "%s"
 msgid ""
-"The image file '%s' was not found in the specified directory.\n"
-"Using the file '%s' instead.\n"
+"Could not save file:\n"
+"%s"
 msgstr ""
-"Slikovne datoteke '%s' ni mogoÄe najti v navedeni mapi.\n"
-"Namesto nje bo uporabljena datoteka '%s'.\n"
+"Datoteke ni mogoÄe shraniti:\n"
+"%s"
 
-#. Didn't find file in current dir.
-#: ../objects/standard/image.c:785
-#: ../objects/standard/image.c:807
-#, c-format
-msgid "The image file '%s' was not found.\n"
-msgstr "Slikovne datoteke '%s' ni mogoÄe najti.\n"
+#: ../plug-ins/pixbuf/pixbuf.c:114
+msgid "Calling error, missing user_data."
+msgstr "Priklic napake, manjka user_data."
 
-#: ../objects/standard/line.c:136
-msgid "Arrows"
-msgstr "PuÅÄice"
-
-#: ../objects/standard/line.c:141
-msgid "Start point"
-msgstr "ZaÄetna toÄka"
-
-#: ../objects/standard/line.c:143
-msgid "End point"
-msgstr "KonÄna toÄka"
-
-#: ../objects/standard/outline.c:204
-msgid "Text content"
-msgstr "Vsebina besedila"
-
-#: ../objects/standard/outline.c:206
-msgid "Angle to rotate the outline"
-msgstr "Kot za sukanje orisa"
-
-#: ../objects/standard/polygon.c:473
-#: ../objects/standard/polyline.c:638
-msgid "Add Corner"
-msgstr "Dodaj kot"
-
-#: ../objects/standard/polygon.c:474
-#: ../objects/standard/polyline.c:639
-msgid "Delete Corner"
-msgstr "IzbriÅi kot"
+#: ../plug-ins/pixbuf/pixbuf.c:150
+#, c-format
+msgid ""
+"Pixbuf[%s] can't load:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Medpomn. slik. toÄk [%s] ne more naloÅiti:\n"
+"%s"
 
-#: ../objects/standard/standard.c:46
-msgid "Standard objects"
-msgstr "Navadni predmeti"
+#: ../plug-ins/pixbuf/pixbuf.c:205
+msgid "gdk-pixbuf-based bitmap export/import"
+msgstr "Uvoz/izvoz bitne slike na osnovi gdk-pixbuf"
 
-#: ../objects/standard/textobj.c:139
-msgid "First Line"
-msgstr "Prva vrstica"
+#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:273
+msgid "Select Printer"
+msgstr "Izberi tiskalnik"
 
-#: ../objects/standard/textobj.c:146
-msgid "Vertical text alignment"
-msgstr "NavpiÄna poravnava besedila"
+#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:285
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:37
+msgid "Printer"
+msgstr "Tiskalnik"
 
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo-interactive.c:377
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo-interactive.c:378
-msgid "Zoom pointer"
-msgstr "PoveÄaj kazalec"
+#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:299
+#: ../sheets/Misc.sheet.in.h:5
+msgid "File"
+msgstr "Datoteka"
 
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo-interactive.c:384
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo-interactive.c:385
-msgid "Visible rect pointer"
-msgstr "Viden pravokoten kazalec"
+#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:464
+#, c-format
+msgid "Could not run command '%s': %s"
+msgstr "Ni mogoÄe pognati ukaza '%s': %s"
 
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo-renderer.c:834
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo-renderer.c:869
-#: ../plug-ins/cgm/cgm.c:1125
-#: ../plug-ins/libart/dialibartrenderer.c:1325
-#: ../plug-ins/metapost/render_metapost.c:1110
-#: ../plug-ins/postscript/diapsrenderer.c:719
-#: ../plug-ins/pstricks/render_pstricks.c:826
-#: ../plug-ins/wpg/wpg.c:891
-msgid "Not enough memory for image drawing."
-msgstr "Premalo pomnilnika risanje slik."
+#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:467
+#, c-format
+msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
+msgstr "Ni mogoÄe odpreti '%s' za pisanje: %s"
 
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:133
+#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:489
 #, c-format
-msgid ""
-"Can't convert output filename '%s' to locale encoding.\n"
-"Please choose a different name to save with Cairo.\n"
-msgstr ""
-"Imena izhodne datoteke '%s' ni mogoÄe pretvoriti v kodno tabelo vmesnika.\n"
-"Izberite drugo ime za shranjevanje s Cairom.\n"
+msgid "Printing error: command '%s' returned %d\n"
+msgstr "Napaka pri tiskanju: ukaz '%s' je vrnil %d\n"
 
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:305
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:321
+#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:500
 #, c-format
-msgid "Can't write %d bytes to %s"
-msgstr "Ni mogoÄe zapisati %d bajtov v %s"
+msgid "Printing error: command '%s' caused sigpipe."
+msgstr "Napaka pri tiskanju: ukaz '%s' je povzroÄil sigpipe."
 
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:334
-msgid "Clipboard copy failed"
-msgstr "Kopiranje na odloÅiÅÄe ni uspelo"
+#: ../plug-ins/postscript/postscript.c:47
+msgid "Print (PS)"
+msgstr "Natisni (PS)"
 
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:359
-#: ../plug-ins/postscript/postscript.c:39
-#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1488
-msgid "Nothing to print"
-msgstr "NiÄ ni za natisniti"
+#: ../plug-ins/postscript/postscript.c:71
+msgid "PostScript Rendering"
+msgstr "Upodabljanje PostScript"
 
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:374
-msgid "Cairo PostScript"
-msgstr "Cairo PostScript"
+#: ../plug-ins/postscript/render_eps.c:167
+msgid "Encapsulated PostScript (using Pango fonts)"
+msgstr "EPS (Encapsulated PostScript, s pisavami Pango)"
 
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:385
-msgid "Cairo Portable Document Format"
-msgstr "Cairo PDF (Portable Document Format)"
+#: ../plug-ins/postscript/render_eps.c:176
+msgid "Encapsulated Postscript with preview (using Pango fonts)"
+msgstr "EPS s predogledom (s pisavami Pango)"
 
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:397
-msgid "Cairo Scalable Vector Graphics"
-msgstr "Cairo SVG"
+#: ../plug-ins/postscript/render_eps.c:186
+msgid "Encapsulated PostScript (using PostScript Latin-1 fonts)"
+msgstr "EPS (Encapsulated PostScript s pisavami PostScript Latin-1)"
 
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:409
-msgid "CairoScript"
-msgstr "CairoScript"
+#: ../plug-ins/pstricks/pstricks.c:26
+msgid "TeX PSTricks export filter"
+msgstr "Izvozni filter za TeX PSTricks"
 
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:420
-msgid "Cairo PNG"
-msgstr "Cairo PNG"
+#: ../plug-ins/pstricks/render_pstricks.c:994
+msgid "TeX PSTricks macros"
+msgstr "Makri TeX PSTricks"
 
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:428
-msgid "Cairo PNG (with alpha)"
-msgstr "Cairo PNG (s kanalom alfa)"
+#: ../plug-ins/python/pydia-render.c:932
+#, c-format
+msgid "Couldn't open '%s' for writing.\n"
+msgstr "Ni mogoÄe odpreti '%s' za pisanje.\n"
 
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:438
-msgid "Cairo EMF"
-msgstr "Cairo EMF"
+#: ../plug-ins/python/python.c:96
+msgid "Python scripting support"
+msgstr "Podpora skriptam Python"
 
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:448
-msgid "Cairo WMF"
-msgstr "Cairo WMF"
+#: ../plug-ins/shape/shape.c:36
+msgid "Dia shape export filter"
+msgstr "Izvozni filter likov Dia"
 
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:472
-msgid "Copy _Diagram"
-msgstr "Kopiraj _diagram"
+#: ../plug-ins/shape/shape-export.c:520
+msgid "Shape files must end in .shape, or they cannot be loaded by Dia"
+msgstr "Datoteke likov morajo imeti konÄnico .shape, sicer jih Dia ne more naloÅiti"
 
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:481
-msgid "Print (GTK) â"
-msgstr "Natisni (GTK) â"
+#: ../plug-ins/shape/shape-export.c:534
+msgid "Can't export PNG icon without export plugin!"
+msgstr "Ikone PNG brez izvoznega vtiÄnika ni mogoÄe izvoziti!"
 
-#: ../plug-ins/cairo/diacairo.c:528
-msgid "Cairo-based Rendering"
-msgstr "Upodabljanje s Cairom"
+#: ../plug-ins/shape/shape-export.c:560
+msgid "Dia Shape File"
+msgstr "Datoteka z likom Dia"
 
-#: ../plug-ins/cgm/cgm.c:1118
+#: ../plug-ins/svg/svg.c:50
+msgid "Scalable Vector Graphics import and export filters"
+msgstr "Izvozni in uvozni filter SVG"
+
+#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:324
 msgid ""
-"Image row length larger than maximum cell array.\n"
-"Image not exported to CGM."
+"Invalid path data.\n"
+"svg:path data must start with moveto."
 msgstr ""
-"Åirina slike je veÄja kot najveÄja dolÅina celiÄnega seznama.\n"
-"Slika ni bila izvoÅena v CGM."
-
-#: ../plug-ins/cgm/cgm.c:1378
-msgid "Computer Graphics Metafile"
-msgstr "CGM (metadatoteka raÄunalniÅke grafike)"
+"Neveljavna pot.\n"
+"Podatek svg:path se mora priÄeti z moveto."
 
-#: ../plug-ins/cgm/cgm.c:1403
-msgid "Computer Graphics Metafile export filter"
-msgstr "Izvozni filter za CGM (metadatoteko raÄunalniÅke grafike)"
+#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:1126
+#, c-format
+msgid "Parse error for %s"
+msgstr "Napaka razÄlenjevanja za %s"
 
-#: ../plug-ins/drs/dia-render-script-import.c:225
-msgid "Broken file?"
-msgstr "Je datoteka okvarjena?"
+#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:1142
+msgid "Expected SVG Namespace not found in file"
+msgstr "PriÄakovani imenski prostor SVG v datoteki ni vsebovan"
 
-#: ../plug-ins/drs/dia-render-script.c:156
-#: ../plug-ins/drs/dia-render-script.c:161
-msgid "DiaRenderScript"
-msgstr "DRS (DiaRenderScript)"
+#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:1162
+#, c-format
+msgid "root element was '%s' -- expecting 'svg'."
+msgstr "korenski element je bil '%s' -- priÄakovan je bil 'svg'."
 
-#: ../plug-ins/drs/dia-render-script.c:185
-msgid "DiaRenderScript filter"
-msgstr "Filter za upodobitveni skript Dia (DRS)"
+#: ../plug-ins/vdx/vdx.c:53
+msgid "Visio XML Format import and export filter"
+msgstr "Uvozni in izvozni filtri za Visio XML"
 
-#: ../plug-ins/dxf/dxf-export.c:653
-#: ../plug-ins/dxf/dxf-import.c:1390
-msgid "Drawing Interchange File"
-msgstr "Datoteka za izmenjavo risb (DIF)"
+#: ../plug-ins/vdx/vdx-export.c:1863
+msgid "Visio XML format"
+msgstr "Zapis Visio XML"
 
-#: ../plug-ins/dxf/dxf-import.c:1300
+#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:221
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1059
 #, c-format
-msgid "read_dxf_codes failed on '%s'\n"
-msgstr "Funkcija read_dxf_codes ni uspela pri '%s'\n"
+msgid "Couldn't read color: %s\n"
+msgstr "Ni mogoÄe prebrati barve: %s\n"
 
-#: ../plug-ins/dxf/dxf-import.c:1307
+#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:534
 #, c-format
-msgid "Binary DXF from '%s' not supported\n"
-msgstr "DvojiÅki DXF iz '%s' ni podprt\n"
-
-#: ../plug-ins/dxf/dxf.c:50
-msgid "Drawing Interchange File import and export filters"
-msgstr "Uvozni in izvozni filtri za datoteke za izmenjavo risb (DIF) "
-
-#: ../plug-ins/hpgl/hpgl.c:751
-msgid "HP Graphics Language"
-msgstr "GrafiÄni jezik HP"
-
-#: ../plug-ins/hpgl/hpgl.c:776
-msgid "HP Graphics Language export filter"
-msgstr "Izvozni filter za grafiÄni jezik HP"
+msgid "Couldn't find shape %d\n"
+msgstr "Ni mogoÄe najti lika %d\n"
 
-#: ../plug-ins/layout/layout.cpp:211
-msgid "Please select edges and nodes to layout."
-msgstr "Izberite robove in vozliÅÄa za postavitev."
+#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:1009
+#, c-format
+msgid "Unexpected Ellipse object: %s\n"
+msgstr "NepriÄakovan predmet elipse: %s\n"
 
-#: ../plug-ins/layout/layout.cpp:219
-msgid "Graph creation failed"
-msgstr "Ustvarjanje grafikona ni uspelo"
+#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:1023
+msgid "Can't rotate ellipse\n"
+msgstr "Elipse ni mogoÄe sukati\n"
 
-#: ../plug-ins/layout/layout.cpp:245
-msgid "No such module."
-msgstr "Tak modul ne obstaja."
+#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:1354
+msgid "MoveTo not at start of Bezier\n"
+msgstr "MoveTo ni zaÄetek Bezierja\n"
 
-#: ../plug-ins/layout/layout.cpp:246
-msgid "Out of memory."
-msgstr "Premalo pomnilnika."
+#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:1704
+msgid "Invalid NURBS formula"
+msgstr "Neveljavna formula NURBS"
 
-#: ../plug-ins/layout/layout.cpp:247
-msgid "Not a tree."
-msgstr "Ni drevo."
+#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:1962
+#, c-format
+msgid "Couldn't handle foreign object type %s"
+msgstr "Ni mogoÄe ravnati s tujo vrsto predmeta %s"
 
-#: ../plug-ins/layout/layout.cpp:248
-msgid "Not a forest."
-msgstr "Ni gozd."
+#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:2879
+#| msgid "Nothing to print"
+msgid "Nothing in document!"
+msgstr "NiÄ ni v dokumentu!"
 
-#: ../plug-ins/layout/layout.cpp:249
-msgid "Failed algorithm."
-msgstr "Algoritem ni uspel."
+#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:2884
+#, c-format
+msgid "Expecting VisioDocument, got %s"
+msgstr "PriÄakovan je bil dokument Visio, prejet pa %s"
 
-#: ../plug-ins/layout/layout.cpp:250
-msgid "Failed precondition."
-msgstr "Neuspeli predpogoj."
+#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:2968
+msgid "Visio XML File Format"
+msgstr "Vrsta datotek Visio XML"
 
-#: ../plug-ins/layout/layout.cpp:251
-msgid "OGDF crashed."
-msgstr "OGDF se je sesul."
+#: ../plug-ins/vdx/vdx-xml.c:3344
+#, c-format
+msgid "Can't decode object %s"
+msgstr "Ni mogoÄe odkodirati predmeta %s"
 
-#: ../plug-ins/layout/layout.cpp:252
-msgid "Unknown reason"
-msgstr "Neznan razlog"
+#: ../plug-ins/vdx/vdx-xml.c:5187
+#, c-format
+msgid "Can't write object %u"
+msgstr "Ni mogoÄe zapisati predmeta %u"
 
-#: ../plug-ins/layout/layout.cpp:254
+#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:315
 #, c-format
 msgid ""
-"Layout '%s' failed.\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Postavitev '%s' ni uspela.\n"
-"%s"
-
-#: ../plug-ins/layout/layout.cpp:365
-msgid "OGDF Layout Algorithms"
-msgstr "Algoritmi postavitve OGDF"
-
-#: ../plug-ins/libart/dialibart.c:59
-msgid "Libart-based rendering"
-msgstr "Upodabljanje na osnovi Libart"
-
-#: ../plug-ins/libart/export_png.c:167
-msgid "Could not create PNG write structure"
-msgstr "Ni mogoÄe ustvariti strukture pisanja PNG"
-
-#: ../plug-ins/libart/export_png.c:176
-msgid "Could not create PNG header info structure"
-msgstr "Ni mogoÄe ustvariti podatkovne strukture glave PNG"
-
-#: ../plug-ins/libart/export_png.c:184
-msgid "Error occurred while writing PNG"
-msgstr "Napaka pri pisanju datoteke PNG"
-
-#. Create a dialog
-#: ../plug-ins/libart/export_png.c:327
-msgid "PNG Export Options"
-msgstr "MoÅnosti izvoza v PNG"
-
-#: ../plug-ins/libart/export_png.c:333
-msgid "Image width:"
-msgstr "Åirina slike:"
-
-#: ../plug-ins/libart/export_png.c:336
-msgid "Image height:"
-msgstr "ViÅina slike:"
-
-#: ../plug-ins/libart/export_png.c:382
-msgid "PNG (antialiased)"
-msgstr "PNG (glajeni robovi)"
-
-#: ../plug-ins/libart/dialibartrenderer.c:304
-msgid "gdk_renderer: Unsupported fill mode specified!\n"
-msgstr "gdk_renderer: Naveden je bil nepodprt naÄin polnjenja!\n"
-
-#: ../plug-ins/libart/dialibartrenderer.c:1476
-msgid "Renderer transformation"
-msgstr "Transformacija upodobljevalca"
-
-#: ../plug-ins/libart/dialibartrenderer.c:1477
-msgid "Transform pointer"
-msgstr "Preoblikuj kazalec"
-
-#: ../plug-ins/metapost/metapost.c:46
-msgid "TeX Metapost export filter"
-msgstr "Izvozni filter za TeX Metapost"
-
-#: ../plug-ins/metapost/render_metapost.c:1265
-msgid "TeX Metapost macros"
-msgstr "Makri TeX Metapost"
-
-#: ../plug-ins/pgf/pgf.c:26
-msgid "LaTeX PGF export filter"
-msgstr "Izvozni filter za LaTeX PGF"
-
-#: ../plug-ins/pgf/render_pgf.c:1112
-#: ../plug-ins/pstricks/render_pstricks.c:733
-msgid "Not valid UTF-8"
-msgstr "Neveljavni UTF-8"
-
-#: ../plug-ins/pgf/render_pgf.c:1263
-msgid "LaTeX PGF macros"
-msgstr "Makri LaTeX PGF"
-
-#: ../plug-ins/pixbuf/pixbuf.c:199
-msgid "gdk-pixbuf-based bitmap export/import"
-msgstr "Uvoz/izvoz bitne slike na osnovi gdk-pixbuf"
-
-#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:273
-msgid "Select Printer"
-msgstr "Izberi tiskalnik"
-
-#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:285
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:36
-msgid "Printer"
-msgstr "Tiskalnik"
-
-#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:299
-#: ../sheets/Misc.sheet.in.h:1
-msgid "File"
-msgstr "Datoteka"
-
-#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:464
-#, c-format
-msgid "Could not run command '%s': %s"
-msgstr "Ni mogoÄe pognati ukaza '%s': %s"
-
-#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:467
-#, c-format
-msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
-msgstr "Ni mogoÄe odpreti '%s' za pisanje: %s"
-
-#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:489
-#, c-format
-msgid "Printing error: command '%s' returned %d\n"
-msgstr "Napaka pri tiskanju: ukaz '%s' je vrnil %d\n"
-
-#: ../plug-ins/postscript/paginate_psprint.c:500
-#, c-format
-msgid "Printing error: command '%s' caused sigpipe."
-msgstr "Napaka pri tiskanju: ukaz '%s' je povzroÄil sigpipe."
-
-#: ../plug-ins/postscript/render_eps.c:150
-msgid "Encapsulated PostScript (using Pango fonts)"
-msgstr "EPS (Encapsulated PostScript, s pisavami Pango)"
-
-#: ../plug-ins/postscript/render_eps.c:159
-msgid "Encapsulated Postscript with preview (using Pango fonts)"
-msgstr "EPS s predogledom (s pisavami Pango)"
-
-#: ../plug-ins/postscript/render_eps.c:169
-msgid "Encapsulated PostScript (using PostScript Latin-1 fonts)"
-msgstr "EPS (Encapsulated PostScript s pisavami PostScript Latin-1)"
-
-#: ../plug-ins/postscript/postscript.c:47
-msgid "Print (PS)"
-msgstr "Natisni (PS)"
-
-#: ../plug-ins/postscript/postscript.c:71
-msgid "PostScript Rendering"
-msgstr "Upodabljanje PostScript"
-
-#: ../plug-ins/pstricks/pstricks.c:26
-msgid "TeX PSTricks export filter"
-msgstr "Izvozni filter za TeX PSTricks"
-
-#: ../plug-ins/pstricks/render_pstricks.c:990
-msgid "TeX PSTricks macros"
-msgstr "Makri TeX PSTricks"
-
-#: ../plug-ins/python/pydia-render.c:933
-#, c-format
-msgid "Couldn't open '%s' for writing.\n"
-msgstr "Ni mogoÄe odpreti '%s' za pisanje.\n"
-
-#: ../plug-ins/python/python.c:96
-msgid "Python scripting support"
-msgstr "Podpora skriptam Python"
-
-#: ../plug-ins/shape/shape-export.c:480
-msgid "Shape files must end in .shape, or they cannot be loaded by Dia"
-msgstr "Datoteke likov morajo imeti konÄnico .shape, sicer jih Dia ne more naloÅiti"
-
-#: ../plug-ins/shape/shape-export.c:494
-msgid "Can't export PNG icon without export plugin!"
-msgstr "Ikone PNG brez izvoznega vtiÄnika ni mogoÄe izvoziti!"
-
-#: ../plug-ins/shape/shape-export.c:518
-msgid "Dia Shape File"
-msgstr "Datoteka z likom Dia"
-
-#: ../plug-ins/shape/shape.c:36
-msgid "Dia shape export filter"
-msgstr "Izvozni filter likov Dia"
-
-#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:322
-msgid ""
-"Invalid path data.\n"
-"svg:path data must start with moveto."
-msgstr ""
-"Neveljavna pot.\n"
-"Podatek svg:path se mora priÄeti z moveto."
-
-#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:1120
-msgid "Expected SVG Namespace not found in file"
-msgstr "PriÄakovani imenski prostor SVG v datoteki ni vsebovan"
-
-#: ../plug-ins/svg/svg-import.c:1140
-#, c-format
-msgid "root element was '%s' -- expecting 'svg'."
-msgstr "korenski element je bil '%s' -- priÄakovan je bil 'svg'."
-
-#: ../plug-ins/svg/svg.c:50
-msgid "Scalable Vector Graphics import and export filters"
-msgstr "Izvozni in uvozni filter SVG"
-
-#: ../plug-ins/vdx/vdx-export.c:1863
-msgid "Visio XML format"
-msgstr "Zapis Visio XML"
-
-#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:223
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1049
-#, c-format
-msgid "Couldn't read color: %s\n"
-msgstr "Ni mogoÄe prebrati barve: %s\n"
-
-#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:536
-#, c-format
-msgid "Couldn't find shape %d\n"
-msgstr "Ni mogoÄe najti lika %d\n"
-
-#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:1011
-#, c-format
-msgid "Unexpected Ellipse object: %s\n"
-msgstr "NepriÄakovan predmet elipse: %s\n"
-
-#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:1025
-msgid "Can't rotate ellipse\n"
-msgstr "Elipse ni mogoÄe sukati\n"
-
-#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:1356
-msgid "MoveTo not at start of Bezier\n"
-msgstr "MoveTo ni zaÄetek Bezierja\n"
-
-#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:1706
-msgid "Invalid NURBS formula"
-msgstr "Neveljavna formula NURBS"
-
-#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:1964
-#, c-format
-msgid "Couldn't handle foreign object type %s"
-msgstr "Ni mogoÄe ravnati s tujo vrsto predmeta %s"
-
-#: ../plug-ins/vdx/vdx-import.c:2971
-msgid "Visio XML File Format"
-msgstr "Vrsta datotek Visio XML"
-
-#: ../plug-ins/vdx/vdx-xml.c:3344
-#, c-format
-msgid "Can't decode object %s"
-msgstr "Ni mogoÄe odkodirati predmeta %s"
-
-#: ../plug-ins/vdx/vdx-xml.c:5187
-#, c-format
-msgid "Can't write object %u"
-msgstr "Ni mogoÄe zapisati predmeta %u"
-
-#: ../plug-ins/vdx/vdx.c:53
-msgid "Visio XML Format import and export filter"
-msgstr "Uvozni in izvozni filtri za Visio XML"
-
-#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:309
-#, c-format
-msgid ""
-"Couldn't write file %s\n"
+"Couldn't write file %s\n"
 "%s"
 msgstr ""
 "Datoteke %s ni mogoÄe zapisati\n"
 "%s"
 
-#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:558
+#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:564
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot render unknown font:\n"
@@ -6805,33 +6422,32 @@ msgstr ""
 "Neznane pisave ni mogoÄe upodobiti:\n"
 "%s"
 
-#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1365
-#, c-format
-msgid "Couldn't open: '%s' for writing.\n"
-msgstr "Ni mogoÄe odpreti: '%s' za pisanje.\n"
-
-#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1496
+#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1511
 msgid "Print (GDI) ..."
 msgstr "Natisni (GDI) ..."
 
-#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1512
+#: ../plug-ins/wmf/wmf.cpp:1527
 msgid "WMF export filter"
 msgstr "Izvozni filter za WMF"
 
-#: ../plug-ins/wpg/wpg.c:1194
+#: ../plug-ins/wpg/wpg.c:1196
 #, c-format
 msgid "File: %s type/version unsupported.\n"
 msgstr "Datoteka: vrsta/razliÄica %s ni podprta.\n"
 
-#: ../plug-ins/wpg/wpg.c:1325
-#: ../plug-ins/wpg/wpg.c:1332
+#: ../plug-ins/wpg/wpg.c:1326
+#: ../plug-ins/wpg/wpg.c:1333
 msgid "WPG"
 msgstr "WPG"
 
-#: ../plug-ins/wpg/wpg.c:1360
+#: ../plug-ins/wpg/wpg.c:1361
 msgid "WordPerfect Graphics export filter"
 msgstr "Izvozni filter za WordPerfect Graphics"
 
+#: ../plug-ins/xfig/xfig.c:51
+msgid "Fig Format import and export filter"
+msgstr "Uvozni in izvozni filtri za datoteke vrste fig "
+
 #: ../plug-ins/xfig/xfig-export.c:464
 #, c-format
 msgid "Fig format has no equivalent of arrow style %s; using simple arrow.\n"
@@ -6841,224 +6457,242 @@ msgstr "Zapis Fig nima ekvivalentnega sloga puÅÄic %s, zato bo uporabljena eno
 msgid "No more user-definable colors - using black"
 msgstr "Ni veÄ uporabniÅko definiranih barv - uporabljena bo Ärna"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-export.c:1211
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-export.c:1214
 msgid "Xfig format"
 msgstr "Oblika zapisa Xfig"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:111
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:109
 #, c-format
 msgid "Color index %d too high; only 512 colors allowed. Using black instead."
 msgstr "Barvni indeks %d je previsok, dovoljenih je le 512 barv. Namesto tega bo uporabljena Ärna."
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:141
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:140
 msgid "Patterns are not supported by Dia"
 msgstr "Dia ne podpira vzorcev"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:169
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:168
 msgid "Triple-dotted lines are not supported by Dia; using double-dotted"
 msgstr "Dia ne podpira trojno pikÄastih Ärt, uporabljene bodo dvojno pikÄaste"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:173
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:172
 #, c-format
-msgid "Line style %d should not appear\n"
-msgstr "Slog Ärte %d se ne bi smel pojavljati\n"
+#| msgid "Line style %d should not appear\n"
+msgid "Line style %d should not appear"
+msgstr "Slog Ärte %d se ne bi smel pojavljati"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:241
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:244
 #, c-format
-msgid "Error while reading %dth of %d points: %s\n"
-msgstr "Napaka ob branju %d od %d toÄk: %s\n"
+#| msgid "Error while reading %dth of %d points: %s\n"
+msgid "Error while reading %dth of %d points"
+msgstr "Napaka ob branju %d od %d toÄk"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:269
-msgid "Error while reading arrowhead\n"
-msgstr "Napaka ob branju zakljuÄne puÅÄice\n"
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:272
+#| msgid "Error while reading arrowhead\n"
+msgid "Error while reading arrowhead"
+msgstr "Napaka ob branju zakljuÄne puÅÄice"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:291
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:294
 #, c-format
 msgid "Unknown arrow type %d\n"
 msgstr "Neznana vrsta puÅÄice: %d\n"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:382
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:386
 #, c-format
 msgid "Depth %d of of range, only 0-%d allowed.\n"
 msgstr "Globina %d je prekomerna, dovoljeno je le 0-%d.\n"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:429
-#, c-format
-msgid "Couldn't read ellipse info: %s\n"
-msgstr "Ni mogoÄe prebrati podatkov o elipsi: %s\n"
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:434
+#| msgid "Couldn't read ellipse info: %s\n"
+msgid "Couldn't read ellipse info."
+msgstr "Ni mogoÄe prebrati podatkov o elipsi."
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:497
-#, c-format
-msgid "Couldn't read polyline info: %s\n"
-msgstr "Ni mogoÄe prebrati podatkov o mnogokotni Ärti: %s\n"
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:503
+#| msgid "Couldn't read polyline info: %s\n"
+msgid "Couldn't read polyline info.\n"
+msgstr "Ni mogoÄe prebrati podatkov o mnogokotni Ärti.\n"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:512
-#, c-format
-msgid "Couldn't read flipped bit: %s\n"
-msgstr "Ni mogoÄe prebrati obrnjenega bita: %s\n"
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:518
+#| msgid "Couldn't read flipped bit: %s\n"
+msgid "Couldn't read flipped bit."
+msgstr "Ni mogoÄe prebrati obrnjenega bita"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:530
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:536
 msgid "Negative corner radius; negating"
 msgstr "Negativna velikost kota, negirano"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:573
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:579
 #, c-format
 msgid "Unknown polyline subtype: %d\n"
 msgstr "Neznana podvrsta mnogokotne Ärte: %d\n"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:723
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:755
-#, c-format
-msgid "Couldn't read spline info: %s\n"
-msgstr "Podatkov o zlepku ni mogoÄe prebrati: %s\n"
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:730
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:762
+#| msgid "Couldn't read spline info: %s\n"
+msgid "Couldn't read spline info."
+msgstr "Podatkov o zlepku ni mogoÄe prebrati."
 
 #. Open approximated spline
 #. Closed approximated spline
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:742
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:760
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:749
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:766
 msgid "Cannot convert approximated spline yet."
 msgstr "Zaenkrat Åe ni mogoÄe pretvoriti pribliÅka zlepka."
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:798
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:804
 #, c-format
 msgid "Unknown spline subtype: %d\n"
 msgstr "Neznana podvrsta zlepka: %d\n"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:863
-#, c-format
-msgid "Couldn't read arc info: %s\n"
-msgstr "Ni mogoÄe prebrati podatkov o loku: %s\n"
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:870
+#| msgid "Couldn't read arc info: %s\n"
+msgid "Couldn't read arc info."
+msgstr "Ni mogoÄe prebrati podatkov o loku."
 
 #. set new fill property on arc?
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:892
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:899
 msgid "Filled arc treated as unfilled"
 msgstr "Zapolnjen lok, obravnavan kot nezapolnjen"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:896
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:903
 #, c-format
 msgid "Unknown polyline arc: %d\n"
 msgstr "Neznan lok mnogokotne Ärte: %d\n"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:960
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:968
+#| msgid "Couldn't read text info: %s\n"
+msgid "Couldn't read text info."
+msgstr "Ni mogoÄe prebrati podatkov o besedilu."
+
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:996
 #, c-format
-msgid "Couldn't read text info: %s\n"
-msgstr "Ni mogoÄe prebrati podatkov o besedilu: %s\n"
+msgid "Can't find LaTeX font nr. %d, using sans"
+msgstr "Pisave LaTeX Åt. %d ni mogoÄe najti, uporabljanje pisave sans"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1022
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1004
 #, c-format
-msgid "Couldn't identify Fig object: %s\n"
-msgstr "Predmeta Fig ni mogoÄe prepoznati: %s\n"
+msgid "Can't find Postscript font nr. %d, using sans"
+msgstr "Pisave Postscript Åt. %d ni mogoÄe najti, uporabljanje pisave sans"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1030
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1032
+#| msgid "Couldn't identify Fig object: %s\n"
+msgid "Couldn't identify Fig object."
+msgstr "Predmeta Fig ni mogoÄe prepoznati."
+
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1040
 msgid "Compound end outside compound\n"
 msgstr "Konec komponente zunaj komponente\n"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1054
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1064
 #, c-format
 msgid "Color number %d out of range 0..%d. Discarding color.\n"
 msgstr "Åtevilka barve %d je zunaj obsega 0..%d. Barva ne bo upoÅtevana.\n"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1101
-#, c-format
-msgid "Couldn't read group extend: %s\n"
-msgstr "Ni mogoÄe odpreti podaljÅka skupine: %s\n"
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1111
+#| msgid "Couldn't read group extend: %s\n"
+msgid "Couldn't read group extend."
+msgstr "Ni mogoÄe odpreti podaljÅka skupine."
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1112
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1122
 #, c-format
 msgid "Unknown object type %d\n"
 msgstr "Neznana vrsta predmeta: %d\n"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1136
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1147
 #, c-format
 msgid "`%s' is not one of `%s' or `%s'\n"
 msgstr "`%s' ni eden od `%s' ali `%s'\n"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1146
-#, c-format
-msgid "Error reading paper size: %s\n"
-msgstr "Napaka pri branju velikosti papirja: %s\n"
-
 #: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1157
+#| msgid "Error reading paper size: %s\n"
+msgid "Error reading paper size."
+msgstr "Napaka pri branju velikosti papirja."
+
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1168
 #, c-format
 msgid "Unknown paper size `%s', using default\n"
 msgstr "Neznana velikost papirja `%s', uporabljena bo privzeta\n"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1169
-#, c-format
-msgid "Error reading paper orientation: %s\n"
-msgstr "Napaka pri branju postavitve papirja: %s\n"
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1181
+#| msgid "Error reading paper orientation: %s\n"
+msgid "Error reading paper orientation."
+msgstr "Napaka pri branju postavitve papirja."
+
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1191
+#| msgid "Error reading justification: %s\n"
+msgid "Error reading justification."
+msgstr "Napaka pri branju poravnave."
+
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1201
+#| msgid "Error reading units: %s\n"
+msgid "Error reading units."
+msgstr "Napaka pri branju enot."
+
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1217
+#| msgid "Error reading magnification: %s\n"
+msgid "Error reading magnification."
+msgstr "Napaka pri branju poveÄave."
+
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1230
+#| msgid "Error reading multipage indicator: %s\n"
+msgid "Error reading multipage indicator."
+msgstr "Napaka pri branju indikatorja veÄ strani."
+
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1241
+#| msgid "Error reading transparent color: %s\n"
+msgid "Error reading transparent color."
+msgstr "Napaka pri branju prosojne barve."
+
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1250
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1311
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1329
+#| msgid "Error reading Fig file: %s\n"
+msgid "Error reading Fig file."
+msgstr "Napaka pri branju datoteke Fig."
+
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1252
+msgid "Premature end of Fig file\n"
+msgstr "PredÄasen konec datoteke Fig\n"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1179
-#, c-format
-msgid "Error reading justification: %s\n"
-msgstr "Napaka pri branju poravnave: %s\n"
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1261
+#| msgid "Error reading resolution: %s\n"
+msgid "Error reading resolution."
+msgstr "Napaka pri branju loÄljivosti."
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1189
-#, c-format
-msgid "Error reading units: %s\n"
-msgstr "Napaka pri branju enot: %s\n"
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1297
+#| msgid "Doesn't look like a Fig file: %s\n"
+msgid "Doesn't look like a Fig file"
+msgstr "Ni videti kot datoteka Fig"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1205
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1303
 #, c-format
-msgid "Error reading magnification: %s\n"
-msgstr "Napaka pri branju poveÄave: %s\n"
+#| msgid "This is a Fig version %d.%d file. It may not be importable.\n"
+msgid ""
+"This is a Fig version %d.%d file.\n"
+" It may not be importable."
+msgstr ""
+"To je datoteka Fig razliÄice %d.%d.\n"
+" Morda je ne bo mogoÄe uvoziti."
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1218
-#, c-format
-msgid "Error reading multipage indicator: %s\n"
-msgstr "Napaka pri branju indikatorja veÄ strani: %s\n"
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1313
+#| msgid "Premature end of Fig file\n"
+msgid "Premature end of Fig file"
+msgstr "PredÄasen konec datoteke Fig"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1229
-#, c-format
-msgid "Error reading transparent color: %s\n"
-msgstr "Napaka pri branju prosojne barve: %s\n"
+#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1352
+msgid "Xfig File Format"
+msgstr "Vrsta datotek Xfig"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1238
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1296
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1314
+#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:110
 #, c-format
-msgid "Error reading Fig file: %s\n"
-msgstr "Napaka pri branju datoteke Fig: %s\n"
-
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1240
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1298
-msgid "Premature end of Fig file\n"
-msgstr "PredÄasen konec datoteke Fig\n"
+msgid "Error while parsing %s\n"
+msgstr "Napaka pri razÄlenjevanju %s\n"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1249
+#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:119
 #, c-format
-msgid "Error reading resolution: %s\n"
-msgstr "Napaka pri branju loÄljivosti: %s\n"
+msgid "Error while parsing stylesheet %s\n"
+msgstr "Napaka pri razÄlenjevanju slogovne predloge %s\n"
 
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1283
-#, c-format
-msgid "Doesn't look like a Fig file: %s\n"
-msgstr "Ni videti kot datoteka FIG: %s\n"
-
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1289
-#, c-format
-msgid "This is a Fig version %d.%d file. It may not be importable.\n"
-msgstr "To je datoteka Fig razliÄice %d.%d, morda je ne bo mogoÄe uvoziti.\n"
-
-#: ../plug-ins/xfig/xfig-import.c:1337
-msgid "Xfig File Format"
-msgstr "Vrsta datotek Xfig"
-
-#: ../plug-ins/xfig/xfig.c:51
-msgid "Fig Format import and export filter"
-msgstr "Uvozni in izvozni filtri za datoteke vrste fig "
-
-#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:110
-#, c-format
-msgid "Error while parsing %s\n"
-msgstr "Napaka pri razÄlenjevanju %s\n"
-
-#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:119
-#, c-format
-msgid "Error while parsing stylesheet %s\n"
-msgstr "Napaka pri razÄlenjevanju slogovne predloge %s\n"
-
-#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:126
+#: ../plug-ins/xslt/xslt.c:126
 #, c-format
 msgid "Error while applying stylesheet %s\n"
 msgstr "Napaka ob uporabi slogovne predloge %s\n"
@@ -7106,603 +6740,619 @@ msgstr "AADL"
 msgid "AADL Shapes"
 msgstr "Liki AADL"
 
-#: ../sheets/AADL.sheet.in.h:3
-msgid "Bus"
-msgstr "Vodilo"
-
-#: ../sheets/AADL.sheet.in.h:5
-msgid "Device"
-msgstr "Naprava"
+#: ../sheets/AADL.sheet.in.h:4
+msgid "Thread"
+msgstr "Nit"
 
 #: ../sheets/AADL.sheet.in.h:6
+msgid "Processor"
+msgstr "Procesor"
+
+#: ../sheets/AADL.sheet.in.h:7
 msgid "Memory"
 msgstr "Pomnilnik"
 
-#: ../sheets/AADL.sheet.in.h:7
-msgid "Package"
-msgstr "Paket"
+#: ../sheets/AADL.sheet.in.h:8
+msgid "Bus"
+msgstr "Vodilo"
 
 #: ../sheets/AADL.sheet.in.h:9
-msgid "Processor"
-msgstr "Procesor"
+msgid "System"
+msgstr "Sistem"
 
 #: ../sheets/AADL.sheet.in.h:10
 msgid "Subprogram"
 msgstr "Podprogram"
 
 #: ../sheets/AADL.sheet.in.h:11
-msgid "System"
-msgstr "Sistem"
+msgid "Thread Group"
+msgstr "Skupina niti"
 
 #: ../sheets/AADL.sheet.in.h:12
-msgid "Thread"
-msgstr "Nit"
+msgid "Device"
+msgstr "Naprava"
 
 #: ../sheets/AADL.sheet.in.h:13
-msgid "Thread Group"
-msgstr "Skupina niti"
+msgid "Package"
+msgstr "Paket"
+
+#. Please talk to me before making any changes to this sheet
+#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:2
+msgid "Assorted"
+msgstr "Izbrano"
 
 #. Sheet Name: Assorted, was Geometric, maybe Basic Shapes instead?
 #. Leave as is for now, renaming too much hassle.
 #. Will probably need to split into seperate sheets soon anyway.
-#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:4
+#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:6
 msgid "An Assorted Collection of Polygons, Beziergons and other Miscellaneous Geometric Shapes"
 msgstr "Neurejen nabor poligonov, bezierjevih poligonov in raznih drugih geometriÄnih likov"
 
-#. Please talk to me before making any changes to this sheet
-#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:6
-msgid "Assorted"
-msgstr "Izbrano"
-
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:7
-msgid "Chevron"
-msgstr "Äin"
+msgid "Right angle triangle"
+msgstr "Desno kotni trikotnik"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:8
-msgid "Curved eight-point star"
-msgstr "Ukrivljena osemkraka zveda"
+msgid "Isosceles triangle"
+msgstr "Enakokraki trikotnik"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:9
-msgid "Curved four-point star"
-msgstr "Ukrivljena Åtirikraka zvezda"
+msgid "Perfect square, height equals width"
+msgstr "Popoln kvadrat, viÅina je enaka Åirini"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:10
-msgid "Diamond"
-msgstr "Karo"
+msgid "Perfect circle"
+msgstr "Popoln krog"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:11
-msgid "Down arrow"
-msgstr "PuÅÄica navzdol"
+msgid "Quarter circle"
+msgstr "Äetrtina kroga"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:12
-msgid "Eight-point star"
-msgstr "Osemkraka zvezda"
+msgid "Diamond"
+msgstr "Karo"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:13
-msgid "Five-point star"
-msgstr "Petkraka zvezda"
+msgid "Pentagon. Five-point shape"
+msgstr "Petkotnik. Petstrani lik"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:14
-msgid "Four-point star"
-msgstr "Åtirikraka zvezda"
+msgid "Hexagon. Six-point shape"
+msgstr "Åestkotnik. Åeststrani lik"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:15
-msgid "Heart"
-msgstr "Srce"
-
-#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:16
 msgid "Heptagon. Seven-point shape"
 msgstr "Sedemkotnik. Sedemstrani lik"
 
-#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:17
-msgid "Hexagon. Six-point shape"
-msgstr "Åestkotnik. Åeststrani lik"
+#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:16
+msgid "Octogon. Eight-point shape"
+msgstr "Osemkotnik. Osemstrani lik"
 
-#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:18
+#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:17
 msgid "Horizontal parallelogram"
 msgstr "Vodoravni paralelogram"
 
+#: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:18
+msgid "Vertical parallelogram"
+msgstr "NavpiÄni paralelogram"
+
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:19
-msgid "Isosceles triangle"
-msgstr "Enakokraki trikotnik"
+msgid "Trapezoid"
+msgstr "Trapez"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:20
-msgid "Left arrow"
-msgstr "PuÅÄica levo"
+msgid "Four-point star"
+msgstr "Åtirikraka zvezda"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:21
-msgid "Left-right arrow"
-msgstr "PuÅÄica levo-desno"
+msgid "Curved four-point star"
+msgstr "Ukrivljena Åtirikraka zvezda"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:22
-msgid "Left-right-up arrow"
-msgstr "PuÅÄica levo-desno-navzgor"
+msgid "Five-point star"
+msgstr "Petkraka zvezda"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:23
-msgid "Left-up arrow"
-msgstr "PuÅÄica levo-navzgor"
+msgid "Six-point star"
+msgstr "Åestkraka zvezda"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:24
-msgid "Maltese cross"
-msgstr "MalteÅki kriÅ"
+msgid "Seven-point star"
+msgstr "Sedemkraka zvezda"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:25
-msgid "Notched left arrow"
-msgstr "Ärtkasta puÅÄica levo"
+msgid "Eight-point star"
+msgstr "Osemkraka zvezda"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:26
-msgid "Notched right arrow"
-msgstr "Ärtkasta puÅÄica desno"
+msgid "Sharp eight-point star"
+msgstr "Ostra osemkraka zvezda"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:27
-msgid "Octogon. Eight-point shape"
-msgstr "Osemkotnik. Osemstrani lik"
+msgid "Curved eight-point star"
+msgstr "Ukrivljena osemkraka zveda"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:28
-msgid "Pentagon block arrow"
-msgstr "Petkotna bloÄna puÅÄica"
+msgid "Swiss cross"
+msgstr "Åvicarski kriÅ"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:29
-msgid "Pentagon. Five-point shape"
-msgstr "Petkotnik. Petstrani lik"
+msgid "Maltese cross"
+msgstr "MalteÅki kriÅ"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:30
-msgid "Perfect circle"
-msgstr "Popoln krog"
+msgid "Down arrow"
+msgstr "PuÅÄica navzdol"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:31
-msgid "Perfect square, height equals width"
-msgstr "Popoln kvadrat, viÅina je enaka Åirini"
+msgid "Up arrow"
+msgstr "PuÅÄica navzgor"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:32
-msgid "Quad arrow"
-msgstr "Åtirikotna puÅÄica"
+msgid "Left arrow"
+msgstr "PuÅÄica levo"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:33
-msgid "Quarter circle"
-msgstr "Äetrtina kroga"
+msgid "Right arrow"
+msgstr "PuÅÄica desno"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:34
-msgid "Quarter moon"
-msgstr "Äetrt lune"
+msgid "Notched left arrow"
+msgstr "Ärtkasta puÅÄica levo"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:35
-msgid "Right angle triangle"
-msgstr "Desno kotni trikotnik"
+msgid "Notched right arrow"
+msgstr "Ärtkasta puÅÄica desno"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:36
-msgid "Right arrow"
-msgstr "PuÅÄica desno"
+msgid "Left-up arrow"
+msgstr "PuÅÄica levo-navzgor"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:37
-msgid "Seven-point star"
-msgstr "Sedemkraka zvezda"
+msgid "Turn-up arrow"
+msgstr "PuÅÄica konca"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:38
-msgid "Sharp eight-point star"
-msgstr "Ostra osemkraka zvezda"
+msgid "Left-right arrow"
+msgstr "PuÅÄica levo-desno"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:39
-msgid "Six-point star"
-msgstr "Åestkraka zvezda"
+msgid "Up-down arrow"
+msgstr "PuÅÄica gor-dol"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:40
-msgid "Sun"
-msgstr "Sonce"
+msgid "Quad arrow"
+msgstr "Åtirikotna puÅÄica"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:41
-msgid "Swiss cross"
-msgstr "Åvicarski kriÅ"
+msgid "Left-right-up arrow"
+msgstr "PuÅÄica levo-desno-navzgor"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:42
-msgid "Trapezoid"
-msgstr "Trapez"
+msgid "Up-down-left arrow"
+msgstr "PuÅÄica gor-levo-navzdol"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:43
-msgid "Turn-up arrow"
-msgstr "PuÅÄica konca"
+msgid "Pentagon block arrow"
+msgstr "Petkotna bloÄna puÅÄica"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:44
-msgid "Up arrow"
-msgstr "PuÅÄica navzgor"
+msgid "Chevron"
+msgstr "Äin"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:45
-msgid "Up-down arrow"
-msgstr "PuÅÄica gor-dol"
+msgid "Heart"
+msgstr "Srce"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:46
-msgid "Up-down-left arrow"
-msgstr "PuÅÄica gor-levo-navzdol"
+msgid "Sun"
+msgstr "Sonce"
 
 #: ../sheets/Assorted.sheet.in.h:47
-msgid "Vertical parallelogram"
-msgstr "NavpiÄni paralelogram"
-
-#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:1
-msgid "Activity Looping"
-msgstr "Zankanje dejavnosti"
-
-#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:2
-msgid "Ad-Hoc Collapsed Sub-Process"
-msgstr "Improvizirano zruÅen podproces"
+msgid "Quarter moon"
+msgstr "Äetrt lune"
 
 #. For: anthonym
-#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:4
+#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:2
 msgid "BPMN"
 msgstr "BPMN"
 
-#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:5
+#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:3
 msgid "Business Process Modeling Notation"
 msgstr "Notacija modeliranja poslovnih procesov"
 
+#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:4
+msgid "Start Event"
+msgstr "ZaÄetni dogodek"
+
+#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:5
+msgid "Start Event â Message"
+msgstr "ZaÄetni dogodek â SporoÄilo"
+
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:6
-msgid "Collapsed Sub-Process"
-msgstr "ZruÅen podproces"
+msgid "Start Event â Timer"
+msgstr "ZaÄetni dogodek â Åtoparica"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:7
-msgid "Compensation Collapsed Sub-Process"
-msgstr "Kompenzacijsko zruÅen podproces"
+msgid "Start Event â Rule"
+msgstr "ZaÄetni dogodek â Pravilo"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:8
-msgid "Compensation Task"
-msgstr "Kompenzacijsko opravilo"
+msgid "Start Event â Link"
+msgstr "ZaÄetni dogodek â Povezava"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:9
-msgid "Complex"
-msgstr "ObseÅek"
+msgid "Start Event â Multiple"
+msgstr "ZaÄetni dogodek â VeÄ moÅnosti"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:10
-msgid "Data Object"
-msgstr "Podatkovni predmet"
+msgid "Intermediate Event"
+msgstr "Vmesni dogodek"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:11
-msgid "End Event"
-msgstr "KonÄni dogodek"
+msgid "Intermediate Event â Message"
+msgstr "Vmesni dogodek â SporoÄilo"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:12
-msgid "End Event â Cancel"
-msgstr "KonÄni dogodek â PrekliÄi"
+msgid "Intermediate Event â Timer"
+msgstr "Vmesni dogodek â Åtoparica"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:13
-msgid "End Event â Compensation"
-msgstr "KonÄni dogodek â Kompenzacija"
+msgid "Intermediate Event â Error"
+msgstr "Vmesni dogodek â Napaka"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:14
-msgid "End Event â Error"
-msgstr "KonÄni dogodek â Napaka"
+msgid "Intermediate Event â Cancel"
+msgstr "Vmesni dogodek â PrekliÄi"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:15
-msgid "End Event â Link"
-msgstr "KonÄni dogodek â Povezava"
+msgid "Intermediate Event â Compensation"
+msgstr "Vmesni dogodek â Kompenzacija"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:16
-msgid "End Event â Message"
-msgstr "KonÄni dogodek â SporoÄilo"
+msgid "Intermediate Event â Rule"
+msgstr "Vmesni dogodek â Pravilo"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:17
-msgid "End Event â Multiple"
-msgstr "KonÄni dogodek â VeÄ moÅnosti"
+msgid "Intermediate Event â Link"
+msgstr "Vmesni dogodek â Povezava"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:18
-msgid "End Event â Terminate"
-msgstr "KonÄni dogodek â Izhod"
+msgid "Intermediate Event â Multiple"
+msgstr "Vmesni dogodek â VeÄ moÅnosti"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:19
-msgid "Exclusive (XOR) Data Based"
-msgstr "XOR, temeljeÄ na podatkih"
+msgid "End Event"
+msgstr "KonÄni dogodek"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:20
-msgid "Exclusive (XOR) Event Based"
-msgstr "XOR, temeljeÄ na dogodkih"
+msgid "End Event â Message"
+msgstr "KonÄni dogodek â SporoÄilo"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:21
-msgid "Gateway"
-msgstr "Prehod"
+msgid "End Event â Error"
+msgstr "KonÄni dogodek â Napaka"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:22
-msgid "Group"
-msgstr "ZdruÅi"
+msgid "End Event â Cancel"
+msgstr "KonÄni dogodek â PrekliÄi"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:23
-msgid "Inclusive (OR)"
-msgstr "VkljuÄno (OR, ALI)"
+msgid "End Event â Compensation"
+msgstr "KonÄni dogodek â Kompenzacija"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:24
-msgid "Intermediate Event"
-msgstr "Vmesni dogodek"
+msgid "End Event â Link"
+msgstr "KonÄni dogodek â Povezava"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:25
-msgid "Intermediate Event â Cancel"
-msgstr "Vmesni dogodek â PrekliÄi"
+msgid "End Event â Multiple"
+msgstr "KonÄni dogodek â VeÄ moÅnosti"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:26
-msgid "Intermediate Event â Compensation"
-msgstr "Vmesni dogodek â Kompenzacija"
+msgid "End Event â Terminate"
+msgstr "KonÄni dogodek â Izhod"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:27
-msgid "Intermediate Event â Error"
-msgstr "Vmesni dogodek â Napaka"
+msgid "Gateway"
+msgstr "Prehod"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:28
-msgid "Intermediate Event â Link"
-msgstr "Vmesni dogodek â Povezava"
+msgid "Exclusive (XOR) Data Based"
+msgstr "XOR, temeljeÄ na podatkih"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:29
-msgid "Intermediate Event â Message"
-msgstr "Vmesni dogodek â SporoÄilo"
+msgid "Exclusive (XOR) Event Based"
+msgstr "XOR, temeljeÄ na dogodkih"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:30
-msgid "Intermediate Event â Multiple"
-msgstr "Vmesni dogodek â VeÄ moÅnosti"
+msgid "Inclusive (OR)"
+msgstr "VkljuÄno (OR, ALI)"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:31
-msgid "Intermediate Event â Rule"
-msgstr "Vmesni dogodek â Pravilo"
+msgid "Complex"
+msgstr "ObseÅek"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:32
-msgid "Intermediate Event â Timer"
-msgstr "Vmesni dogodek â Åtoparica"
-
-#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:33
-msgid "Looping Collapsed Sub-Process"
-msgstr "Zankano zruÅen podproces"
+msgid "Parallel (AND)"
+msgstr "Vzporedno (AND, IN)"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:34
-msgid "Multiple Instance Collapsed Sub-Process"
-msgstr "VeÄpojavno zruÅen podproces"
+msgid "Activity Looping"
+msgstr "Zankanje dejavnosti"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:35
 msgid "Multiple Instance Task"
 msgstr "Opravilo z veÄ pojavitvami"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:36
-msgid "Parallel (AND)"
-msgstr "Vzporedno (AND, IN)"
+msgid "Compensation Task"
+msgstr "Kompenzacijsko opravilo"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:37
-msgid "Start Event"
-msgstr "ZaÄetni dogodek"
+msgid "Collapsed Sub-Process"
+msgstr "ZruÅen podproces"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:38
-msgid "Start Event â Link"
-msgstr "ZaÄetni dogodek â Povezava"
+msgid "Looping Collapsed Sub-Process"
+msgstr "Zankano zruÅen podproces"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:39
-msgid "Start Event â Message"
-msgstr "ZaÄetni dogodek â SporoÄilo"
+msgid "Multiple Instance Collapsed Sub-Process"
+msgstr "VeÄpojavno zruÅen podproces"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:40
-msgid "Start Event â Multiple"
-msgstr "ZaÄetni dogodek â VeÄ moÅnosti"
+msgid "Ad-Hoc Collapsed Sub-Process"
+msgstr "Improvizirano zruÅen podproces"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:41
-msgid "Start Event â Rule"
-msgstr "ZaÄetni dogodek â Pravilo"
+msgid "Compensation Collapsed Sub-Process"
+msgstr "Kompenzacijsko zruÅen podproces"
 
 #: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:42
-msgid "Start Event â Timer"
-msgstr "ZaÄetni dogodek â Åtoparica"
-
-#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:44
-msgid "Text Annotation"
-msgstr "Pripomba v besedilu"
+msgid "Group"
+msgstr "ZdruÅi"
 
-#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:45
+#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:43
 msgid "Transaction"
 msgstr "Transakcija"
 
-#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:1
-msgid "AC Generator"
-msgstr "Generator toka"
+#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:44
+msgid "Data Object"
+msgstr "Podatkovni predmet"
+
+#: ../sheets/BPMN.sheet.in.h:45
+msgid "Text Annotation"
+msgstr "Pripomba v besedilu"
 
+#. For: zenith
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:2
-msgid "Air Cooler"
-msgstr "Hladilnik zraka"
+msgid "ChemEng"
+msgstr "ChemEng"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:3
-msgid "Autoclave"
-msgstr "Avtoklav"
+msgid "Collection for chemical engineering"
+msgstr "Zbirka za kemijski inÅeniring"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:4
-msgid "Axial Flow Fan"
-msgstr "Ventilator z osnim pretokom"
+msgid "Fan or Stirrer"
+msgstr "Ventilator ali meÅalec"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:5
-msgid "Basic Filter"
-msgstr "Osnovni filter"
+msgid "Spraying Device"
+msgstr "PrÅilna naprava"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:6
-msgid "Centrifugal Pump or Fan"
-msgstr "Ärpalka ali ventilator s centrifugo"
+msgid "Pneumatic Line"
+msgstr "PnevmatiÄni cevovod"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:7
-msgid "Centrifuge"
-msgstr "Centrifuga"
+msgid "Pneumatic Line, vertical"
+msgstr "PnevmatiÄni cevovod, navpiÄen"
 
-#. For: zenith
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:9
-msgid "ChemEng"
-msgstr "ChemEng"
+msgid "Simple Heat Exchanger"
+msgstr "Enostavni izmenjalnik toplote"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:10
-msgid "Clarifier or Settling Tank"
-msgstr "Bistrilni ali usedlinski rezervoar"
+msgid "Simple Heat Exchanger, vertical"
+msgstr "Enostavni izmenjalnik toplote, navpiÄen"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:11
-msgid "Collection for chemical engineering"
-msgstr "Zbirka za kemijski inÅeniring"
+msgid "Water Cooler"
+msgstr "Vodni hladilnik"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:12
-msgid "Compressor or Turbine"
-msgstr "Kompresor ali turbina"
+msgid "Water Cooler, vertical"
+msgstr "Vodni hladilnik, navpiÄen"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:13
-msgid "Covered tank"
-msgstr "Pokrit rezervoar"
+msgid "Fixed-Sheet Exchanger"
+msgstr "Izmenjevalnik fiksnih listov"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:14
-msgid "Cyclone and hydrocyclone"
-msgstr "Ciklon in hidrociklon"
+msgid "Floating-Head or U-Tube Exchanger"
+msgstr "Izmenjevalnik plavajoÄe glave ali U-cevi"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:15
-msgid "Double-Pipe Exchanger"
-msgstr "Dvocevni izmenjevalnik"
+msgid "Kettle Reboiler"
+msgstr "Kotel za prekuhavanje"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:16
-msgid "Ejector or Injector"
-msgstr "Ejektor ali injektor"
+msgid "Air Cooler"
+msgstr "Hladilnik zraka"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:17
-msgid "Fan or Stirrer"
-msgstr "Ventilator ali meÅalec"
+msgid "Forced-Flow Air Cooler"
+msgstr "Hladilnik zraka z vsiljenim tokom"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:18
-msgid "Fixed-Sheet Exchanger"
-msgstr "Izmenjevalnik fiksnih listov"
+msgid "Induced-Flow Air Cooler"
+msgstr "Hladilnik zraka z induciranim tokom"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:19
-msgid "Floating-Head or U-Tube Exchanger"
-msgstr "Izmenjevalnik plavajoÄe glave ali U-cevi"
+msgid "Plate Exchanger"
+msgstr "Izmenjevalnik ploÅÄ"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:20
-msgid "Fluid Contacting Vessel, simple"
-msgstr "Plovilo v stiku s tekoÄino, enostavno"
+msgid "Double-Pipe Exchanger"
+msgstr "Dvocevni izmenjevalnik"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:21
-msgid "Forced-Flow Air Cooler"
-msgstr "Hladilnik zraka z vsiljenim tokom"
+msgid "Heating/Cooling Coil"
+msgstr "Grelno/hladilna tuljava"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:22
-msgid "Gas Holder, basic"
-msgstr "Plinska jeklenka, osnovna"
+msgid "Heating/Cooling Coil, vertical"
+msgstr "Grelno/hladilna tuljava, navpiÄna"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:23
-msgid "Heating/Cooling Coil"
-msgstr "Grelno/hladilna tuljava"
+msgid "Simple Furnace"
+msgstr "Enostavna peÄ"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:24
-msgid "Heating/Cooling Coil, vertical"
-msgstr "Grelno/hladilna tuljava, navpiÄna"
+msgid "Simple Vessel"
+msgstr "Enostavno plovilo"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:25
-msgid "Induced-Flow Air Cooler"
-msgstr "Hladilnik zraka z induciranim tokom"
+msgid "Knock-out Drum (with demister pad)"
+msgstr "LoÄilni boben (z blazinico za demistracijo)"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:26
-msgid "Kettle Reboiler"
-msgstr "Kotel za prekuhavanje"
+msgid "Tray Column, simple"
+msgstr "Stolpec pladnja, enostaven"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:27
-msgid "Knock-out Drum (with demister pad)"
-msgstr "LoÄilni boben (z blazinico za demistracijo)"
+msgid "Tray Column, detailed"
+msgstr "Stolpec pladnja, podroben"
 
-#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:29
-msgid "Mixer"
-msgstr "MeÅalnik"
+#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:28
+msgid "Fluid Contacting Vessel, simple"
+msgstr "Plovilo v stiku s tekoÄino, enostavno"
+
+#: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:29
+msgid "Reactor or Absorption Vessel, simple"
+msgstr "Reaktorsko ali absorbcijsko plovilo, enostavno"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:30
-msgid "Open Tank"
-msgstr "Odprti rezervoar"
+msgid "Autoclave"
+msgstr "Avtoklav"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:31
-msgid "Plate Exchanger"
-msgstr "Izmenjevalnik ploÅÄ"
+msgid "Open Tank"
+msgstr "Odprti rezervoar"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:32
-msgid "Pneumatic Line"
-msgstr "PnevmatiÄni cevovod"
+msgid "Clarifier or Settling Tank"
+msgstr "Bistrilni ali usedlinski rezervoar"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:33
-msgid "Pneumatic Line, vertical"
-msgstr "PnevmatiÄni cevovod, navpiÄen"
+msgid "Sealed Tank"
+msgstr "Cisterna"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:34
-msgid "Positive Displacement Rotary Pump or Compressor"
-msgstr "KroÅna Ärpalka ali kompresor s pozitivnim spodrivom"
+msgid "Covered tank"
+msgstr "Pokrit rezervoar"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:35
-msgid "Pressure Relief Valve"
-msgstr "Ventil sprostitve pritiska"
+msgid "Tank with Fixed Roof"
+msgstr "Rezervoar z nepomiÄno streho"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:36
-msgid "Reactor or Absorption Vessel, simple"
-msgstr "Reaktorsko ali absorbcijsko plovilo, enostavno"
+msgid "Tank with Floating Roof"
+msgstr "Rezervoar s plavajoÄo streho"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:37
-msgid "Reciprocating Compressor or Pump"
-msgstr "Batni kompresor ali Ärpalka"
+msgid "Storage Sphere"
+msgstr "Shrama, krogla"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:38
-msgid "Regulable Valve"
-msgstr "Nastavljivi ventil"
+msgid "Gas Holder, basic"
+msgstr "Plinska jeklenka, osnovna"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:39
-msgid "Regulable Valve, vertical"
-msgstr "Nastavljivi ventil, navpiÄen"
+msgid "Centrifugal Pump or Fan"
+msgstr "Ärpalka ali ventilator s centrifugo"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:40
-msgid "Sealed Tank"
-msgstr "Cisterna"
+msgid "Positive Displacement Rotary Pump or Compressor"
+msgstr "KroÅna Ärpalka ali kompresor s pozitivnim spodrivom"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:41
-msgid "Simple Furnace"
-msgstr "Enostavna peÄ"
+msgid "Reciprocating Compressor or Pump"
+msgstr "Batni kompresor ali Ärpalka"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:42
-msgid "Simple Heat Exchanger"
-msgstr "Enostavni izmenjalnik toplote"
+msgid "Axial Flow Fan"
+msgstr "Ventilator z osnim pretokom"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:43
-msgid "Simple Heat Exchanger, vertical"
-msgstr "Enostavni izmenjalnik toplote, navpiÄen"
+msgid "Compressor or Turbine"
+msgstr "Kompresor ali turbina"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:44
-msgid "Simple Vessel"
-msgstr "Enostavno plovilo"
+msgid "Ejector or Injector"
+msgstr "Ejektor ali injektor"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:45
-msgid "Spray Drier"
-msgstr "PrÅilnik barv"
+msgid "AC Generator"
+msgstr "Generator toka"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:46
-msgid "Spraying Device"
-msgstr "PrÅilna naprava"
+msgid "Valve"
+msgstr "Ventil"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:47
-msgid "Storage Sphere"
-msgstr "Shrama, krogla"
+msgid "Valve, vertical"
+msgstr "Ventil, navpiÄen"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:48
-msgid "Tank with Fixed Roof"
-msgstr "Rezervoar z nepomiÄno streho"
+msgid "Regulable Valve"
+msgstr "Nastavljivi ventil"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:49
-msgid "Tank with Floating Roof"
-msgstr "Rezervoar s plavajoÄo streho"
+msgid "Regulable Valve, vertical"
+msgstr "Nastavljivi ventil, navpiÄen"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:50
-msgid "Tray Column, detailed"
-msgstr "Stolpec pladnja, podroben"
+msgid "Basic Filter"
+msgstr "Osnovni filter"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:51
-msgid "Tray Column, simple"
-msgstr "Stolpec pladnja, enostaven"
+msgid "Mixer"
+msgstr "MeÅalnik"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:52
-msgid "Valve"
-msgstr "Ventil"
+msgid "Cyclone and hydrocyclone"
+msgstr "Ciklon in hidrociklon"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:53
-msgid "Valve, vertical"
-msgstr "Ventil, navpiÄen"
+msgid "Spray Drier"
+msgstr "PrÅilnik barv"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:54
-msgid "Water Cooler"
-msgstr "Vodni hladilnik"
+msgid "Centrifuge"
+msgstr "Centrifuga"
 
 #: ../sheets/ChemEng.sheet.in.h:55
-msgid "Water Cooler, vertical"
-msgstr "Vodni hladilnik, navpiÄen"
+msgid "Pressure Relief Valve"
+msgstr "Ventil sprostitve pritiska"
+
+#: ../sheets/chronogram.sheet.in.h:1
+msgid "Chronogram"
+msgstr "Kronogram"
+
+#: ../sheets/chronogram.sheet.in.h:2
+msgid "Objects to design chronogram charts"
+msgstr "Predmeti za oblikovanje kronogramskih diagramov"
+
+#: ../sheets/chronogram.sheet.in.h:3
+msgid "Time scale"
+msgstr "Äasovno merilo"
+
+#: ../sheets/chronogram.sheet.in.h:4
+msgid "Data line"
+msgstr "Podatkovna Ärta"
 
 #: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:1
 msgid "Circuit"
@@ -7713,3257 +7363,3048 @@ msgid "Components for circuit diagrams"
 msgstr "Komponente za diagrame vezij"
 
 #: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:3
-msgid "Ground point"
-msgstr "ToÄka ozemljitve"
+msgid "Vertically aligned resistor"
+msgstr "NavpiÄno postavljen upornik"
 
 #: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:4
-msgid "Horizontal jumper"
-msgstr "Vodoravni skoÄnik"
+msgid "Horizontally aligned inductor"
+msgstr "Vodoravno postavljen induktor"
 
 #: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:5
-msgid "Horizontal xtal"
-msgstr "Vodoravni mirovalnik"
+msgid "Vertically aligned inductor"
+msgstr "NavpiÄno postavljen induktor"
 
 #: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:6
-msgid "Horizontally aligned LED"
-msgstr "Vodoravno postavljena LED"
+msgid "Horizontally aligned resistor"
+msgstr "Vodoravno postavljen upornik"
 
 #: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:7
-msgid "Horizontally aligned capacitor"
-msgstr "Vodoravno postavljen kondenzator"
+msgid "Vertically aligned resistor (European)"
+msgstr "NavpiÄno postavljen upornik (evropski)"
 
 #: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:8
-msgid "Horizontally aligned diode"
-msgstr "Vodoravno postavljena dioda"
+msgid "Horizontally aligned inductor (European)"
+msgstr "Vodoravno postavljen induktor (evropski)"
 
 #: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:9
-msgid "Horizontally aligned fuse"
-msgstr "Vodoravno postavljena varovalka"
+msgid "Vertically aligned inductor (European)"
+msgstr "NavpiÄno postavljen induktor (evropski)"
 
 #: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:10
-msgid "Horizontally aligned inductor"
-msgstr "Vodoravno postavljen induktor"
+msgid "Horizontally aligned resistor (European)"
+msgstr "Vodoravno postavljen upornik (evropski)"
 
 #: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:11
-msgid "Horizontally aligned inductor (European)"
-msgstr "Vodoravno postavljen induktor (evropski)"
+msgid "Horizontally aligned capacitor"
+msgstr "Vodoravno postavljen kondenzator"
 
 #: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:12
-msgid "Horizontally aligned power source"
-msgstr "Vodoravno poravnan vir energije"
-
-#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:13
-msgid "Horizontally aligned resistor"
-msgstr "Vodoravno postavljen upornik"
-
-#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:14
-msgid "Horizontally aligned resistor (European)"
-msgstr "Vodoravno postavljen upornik (evropski)"
+msgid "Vertically aligned capacitor"
+msgstr "NavpiÄno postavljen kondenzator"
 
+#.
+#.
 #: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:15
-msgid "Horizontally aligned zener diode"
-msgstr "Vodoravno postavljena zener dioda"
+msgid "NPN bipolar transistor"
+msgstr "Bipolarni tranzistor NPN"
 
-#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:16
-msgid "Lamp"
-msgstr "Åarnica"
+#.
+#.
+#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:18
+msgid "PNP bipolar transistor"
+msgstr "Bipolarni tranzistor PNP"
 
-#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:17
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:30
-msgid "Microphone"
-msgstr "Mikrofon"
+#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:19
+msgid "Horizontally aligned diode"
+msgstr "Vodoravno postavljena dioda"
 
-#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:18
-msgid "NMOS transistor"
-msgstr "Tranzistor NMOS"
+#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:20
+msgid "Vertically aligned diode"
+msgstr "NavpiÄno postavljena dioda"
 
-#.
-#.
 #: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:21
-msgid "NPN bipolar transistor"
-msgstr "Bipolarni tranzistor NPN"
+msgid "Horizontally aligned zener diode"
+msgstr "Vodoravno postavljena zener dioda"
 
 #: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:22
+msgid "Vertically aligned zener diode"
+msgstr "NavpiÄno postavljena zener dioda"
+
+#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:23
+msgid "Ground point"
+msgstr "ToÄka ozemljitve"
+
+#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:24
 msgid "Operational amplifier"
 msgstr "DelujoÄ ojaÄevalnik"
 
-#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:23
-msgid "PMOS transistor"
-msgstr "Tranzistor PMOS"
+#: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:25
+msgid "Horizontally aligned fuse"
+msgstr "Vodoravno postavljena varovalka"
 
-#.
-#.
 #: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:26
-msgid "PNP bipolar transistor"
-msgstr "Bipolarni tranzistor PNP"
+msgid "Vertically aligned fuse"
+msgstr "NavpiÄno postavljena varovalka"
 
 #: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:27
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:42
-msgid "Speaker"
-msgstr "ZvoÄnik"
+msgid "Horizontally aligned power source"
+msgstr "Vodoravno poravnan vir energije"
 
 #: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:28
-msgid "Vertical xtal"
-msgstr "NavpiÄni mirovalnik"
+msgid "Vertically aligned power source"
+msgstr "NavpiÄno poravnan vir energije"
 
 #: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:29
-msgid "Vertically aligned LED"
-msgstr "NavpiÄno postavljena LED"
+msgid "Lamp"
+msgstr "Åarnica"
 
 #: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:30
-msgid "Vertically aligned capacitor"
-msgstr "NavpiÄno postavljen kondenzator"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:55
+msgid "Speaker"
+msgstr "ZvoÄnik"
 
 #: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:31
-msgid "Vertically aligned diode"
-msgstr "NavpiÄno postavljena dioda"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:53
+msgid "Microphone"
+msgstr "Mikrofon"
 
 #: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:32
-msgid "Vertically aligned fuse"
-msgstr "NavpiÄno postavljena varovalka"
+msgid "Horizontally aligned LED"
+msgstr "Vodoravno postavljena LED"
 
 #: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:33
-msgid "Vertically aligned inductor"
-msgstr "NavpiÄno postavljen induktor"
+msgid "Vertically aligned LED"
+msgstr "NavpiÄno postavljena LED"
 
 #: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:34
-msgid "Vertically aligned inductor (European)"
-msgstr "NavpiÄno postavljen induktor (evropski)"
-
+msgid "NMOS transistor"
+msgstr "Tranzistor NMOS"
+
 #: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:35
-msgid "Vertically aligned power source"
-msgstr "NavpiÄno poravnan vir energije"
+msgid "PMOS transistor"
+msgstr "Tranzistor PMOS"
 
 #: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:36
-msgid "Vertically aligned resistor"
-msgstr "NavpiÄno postavljen upornik"
+msgid "Horizontal jumper"
+msgstr "Vodoravni skoÄnik"
 
 #: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:37
-msgid "Vertically aligned resistor (European)"
-msgstr "NavpiÄno postavljen upornik (evropski)"
+msgid "Horizontal xtal"
+msgstr "Vodoravni mirovalnik"
 
 #: ../sheets/Circuit.sheet.in.h:38
-msgid "Vertically aligned zener diode"
-msgstr "NavpiÄno postavljena zener dioda"
+msgid "Vertical xtal"
+msgstr "NavpiÄni mirovalnik"
 
-#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:1
-msgid "'if not' (normally closed) ladder contact"
-msgstr "ObiÄajno sklenjen lestviÄni stik 'if not' (Äe ne)"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:1
+msgid "Cisco â Computer"
+msgstr "Cisco â RaÄunalnik"
 
-#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:2
-msgid "'if' (normally open) ladder contact"
-msgstr "ObiÄajno prekinjen lestviÄni stik 'if' (Äe)"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:2
+msgid "Computer shapes by Cisco"
+msgstr "RaÄunalniÅki liki podjetja Cisco"
 
-#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:3
-msgid "'jump' output variable"
-msgstr "Izhodna spremenljivka 'jump' (skok)"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:3
+msgid "PC"
+msgstr "Osebni raÄunalnik (PC)"
 
-#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:4
-msgid "'reset' output variable"
-msgstr "Izhodna spremenljivka 'reset' (ponastavi)"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:4
+msgid "Macintosh"
+msgstr "Macintosh"
 
-#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:5
-msgid "'set' output variable"
-msgstr "Izhodna spremenljivka 'set' (nastavi)"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:5
+msgid "Terminal"
+msgstr "Terminal"
 
-#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:6
-msgid "Components for LADDER circuits"
-msgstr "Komponente vezij LADDER"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:6
+msgid "SUN workstation"
+msgstr "Delovna postaja SUN"
 
-#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:7
-msgid "Ladder"
-msgstr "Ladder"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:7
+msgid "CiscoWorks workstation"
+msgstr "Delovna postaja CiscoWorks"
 
-#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:8
-msgid "Negative output variable"
-msgstr "Negativna izhodna spremenljivka"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:8
+msgid "PC Router Card"
+msgstr "Usmerjevalna kartica za osebni raÄunalnik"
 
-#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:9
-msgid "Power-saved 'reset' output variable"
-msgstr "Shranjena izhodna spremenljivka 'reset' (ponastavi)"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:9
+msgid "PC Software"
+msgstr "Programska oprema za osebni raÄunalnik"
 
-#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:10
-msgid "Power-saved 'set' output variable"
-msgstr "Shranjena izhodna spremenljivka 'set' (nastavi)"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:10
+msgid "PC with Router-Based Software"
+msgstr "Osebni raÄunalnik z na usmerjevalniku temeljeÄo programsko opremo"
 
-#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:11
-msgid "Power-saved negative output variable"
-msgstr "Shranjena negativna izhodna spremenljivka"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:11
+msgid "Workgroup director"
+msgstr "Upravitelj delovne skupine"
 
-#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:12
-msgid "Power-saved simple output variable"
-msgstr "Shranjena enostavna izhodna spremenljivka"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:12
+msgid "CiscoSecurity"
+msgstr "CiscoSecurity (Varnost)"
 
-#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:13
-msgid "Receptivity output variable"
-msgstr "Izhodna spremenljivka receptivnosti"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:13
+msgid "Cisco CA"
+msgstr "Cisco CA"
 
-#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:14
-msgid "Simple output variable"
-msgstr "Enostavna izhodna spremenljivka"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:14
+msgid "WWW server"
+msgstr "Spletni streÅnik"
 
-#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:1
-msgid "Constant factor below -1"
-msgstr "Konstantni faktor pod -1"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:15
+msgid "Web browser"
+msgstr "Spletni brskalnik"
 
-#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:2
-msgid "Constant factor between 0 and -1"
-msgstr "Konstantni faktor med 0 in -1"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:16
+msgid "File Server"
+msgstr "DatoteÄni streÅnik"
 
-#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:3
-msgid "Constant factor between 0 and 1"
-msgstr "Konstantni faktor med 0 in 1"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:17
+msgid "Software-Based Router on File Server"
+msgstr "Programski usmerjevalnik na datoteÄnem streÅniku"
 
-#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:4
-msgid "Constant factor greater 1"
-msgstr "Konstantni faktor nad 1"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:18
+msgid "Server with PC Router"
+msgstr "StreÅnik z usmerjevalnikom"
 
-#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:5
-msgid "Constant negative shift on the y-axis"
-msgstr "Konstanten negativen zamik osi Y"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:19
+msgid "IBM Tower"
+msgstr "IBM Tower"
 
-#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:6
-msgid "Constant positive shift on the y-axis"
-msgstr "Konstanten pozitiven zamik osi Y"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:20
+msgid "IBM Mini (AS400)"
+msgstr "IBM Mini (AS400)"
 
-#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:7
-msgid "Cybernetics"
-msgstr "Kibernetika"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:21
+msgid "Front End Processor"
+msgstr "Procesor Äelnega vmesnika"
 
-#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:8
-msgid "Elements of cybernetic circuits"
-msgstr "Komponente za kibernetiÄna vezja"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:22
+msgid "IBM mainframe"
+msgstr "Osrednji raÄunalnik IBM"
 
-#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:9
-msgid "Full wave rectifier (absolute value)"
-msgstr "Destilacijski aparat s polnim valovanjem (absolutna vrednost)"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:23
+msgid "IBM mainframe with FEP"
+msgstr "Osrednji raÄunalnik IBM s FEP"
 
-#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:10
-msgid "Half wave rectifier or ramp input"
-msgstr "Destilacijski aparat s poloviÄnim valovanjem ali vhodnim nagibom"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:24
+msgid "HP Mini"
+msgstr "HP Mini"
 
-#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:11
-msgid "High pass filter"
-msgstr "Visokopasovni filter"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:25
+msgid "Supercomputer"
+msgstr "SuperraÄunalnik"
 
-#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:12
-msgid "Integrator â input bottom"
-msgstr "Integrator â vhod na dnu"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:26
+msgid "Web cluster"
+msgstr "Spletna gruÄa"
 
-#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:13
-msgid "Integrator â input left"
-msgstr "Integrator â vhod levo"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:27
+msgid "Mini VAX"
+msgstr "Mini VAX"
 
-#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:14
-msgid "Integrator â input right"
-msgstr "Integrator â vhod desno"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:28
+msgid "PC Card"
+msgstr "Kartica za osebni raÄunalnik"
 
-#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:15
-msgid "Integrator â input top"
-msgstr "Integrator â vhod na vrhu"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:29
+#: ../sheets/Lights.sheet.in.h:14
+msgid "Scanner"
+msgstr "OptiÄni bralnik"
 
-#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:16
-msgid "Low pass filter"
-msgstr "Nizkopasovni filter"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:30
+msgid "Tablet"
+msgstr "TabliÄni raÄunalnik"
 
-#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:17
-msgid "Product"
-msgstr "ZmnoÅek"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:31
+msgid "EtherClient"
+msgstr "EtherClient"
 
-#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:18
-msgid "Relay characteristic (sigma)"
-msgstr "Relejska karakteristika (sigma)"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:32
+msgid "Handheld"
+msgstr "DlanÄnik"
 
-#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:19
-msgid "Saturation characteristic"
-msgstr "ZnaÄilnost nasiÄenosti"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:33
+msgid "Wireless"
+msgstr "BrezÅiÄno"
 
-#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:20
-msgid "Sensor â bottom"
-msgstr "Tipalo â spodnje"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:34
+msgid "PDA"
+msgstr "Osebni organizator podatkov (PDA)"
 
-#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:21
-msgid "Sensor â left"
-msgstr "Tipalo â levo"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:35
+msgid "Newton"
+msgstr "Newton"
 
-#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:22
-msgid "Sensor â right"
-msgstr "Tipalo â desno"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:36
+msgid "Laptop"
+msgstr "Prenosni raÄunalnik"
 
-#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:23
-msgid "Sensor â top"
-msgstr "Tipalo â gornje"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:38
+#: ../sheets/network.sheet.in.h:4
+msgid "Monitor"
+msgstr "Zaslon"
 
-#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:24
-msgid "Sigmoid characteristic"
-msgstr "Sigmoidna karakteristika"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:39
+msgid "PC Video"
+msgstr "Video za osebni raÄunalnik"
 
-#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:25
-msgid "Sine characteristic or input"
-msgstr "Sinusna karakteristika ali vhod"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:40
+msgid "Modem"
+msgstr "Modem"
 
-#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:26
-msgid "Sum"
-msgstr "Vsota"
-
-#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:27
-msgid "Sum, subtracting bottom input"
-msgstr "Vsota, odÅtet vhod na dnu"
-
-#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:28
-msgid "Sum, subtracting left input"
-msgstr "Vsota, odÅtet vhod levo"
-
-#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:29
-msgid "Sum, subtracting right input"
-msgstr "Vsota, odÅtet vhod desno"
-
-#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:30
-msgid "Sum, subtracting top input"
-msgstr "Vsota, odÅtet vhod z vrha"
-
-#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:31
-msgid "Template for custom characteristics"
-msgstr "Predloga za znaÄilnosti po meri"
-
-#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:32
-msgid "Time delay"
-msgstr "Äasovna zakasnitev"
-
-#: ../sheets/Database.sheet.in.h:1
-msgid "Attribute compound"
-msgstr "Komponenta atributa"
-
-#: ../sheets/Database.sheet.in.h:2
-msgid "Database"
-msgstr "Podatkovna zbirka"
-
-#: ../sheets/Database.sheet.in.h:3
-msgid "Editor for Database Table Relation Diagrams"
-msgstr "Urejevalnik diagramov povezav podatkovne zbirke"
-
-#: ../sheets/ER.sheet.in.h:2
-msgid "ER"
-msgstr "Relacije med entitetami"
-
-#: ../sheets/ER.sheet.in.h:3
-msgid "Editor for Entity Relations Diagrams"
-msgstr "Urejevalnik diagramov relacij med entitetami"
-
-#: ../sheets/ER.sheet.in.h:5
-msgid "Participation"
-msgstr "Sodelovanje"
-
-#: ../sheets/ER.sheet.in.h:7
-msgid "Weak entity"
-msgstr "Åibka entiteta"
-
-#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:1
-msgid "Components for electric circuits"
-msgstr "Komponente za elektriÄna vezja"
-
-#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:2
-#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:7
-msgid "Connection point"
-msgstr "ToÄka povezave"
-
-#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:3
-msgid "Electric"
-msgstr "Elektrika"
-
-#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:4
-msgid "Lamp or indicator light (horizontal)"
-msgstr "Åarnica ali luÄ indikatorja (vodoravna)"
-
-#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:5
-msgid "Lamp or indicator light (vertical)"
-msgstr "Åarnica ali luÄ indikatorja (navpiÄna)"
-
-#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:6
-msgid "Normally closed contact (horizontal)"
-msgstr "ObiÄajno sklenjen stik (vodoraven)"
-
-#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:7
-msgid "Normally closed contact (vertical)"
-msgstr "ObiÄajno sklenjen stik (navpiÄen)"
-
-#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:8
-msgid "Normally closed position switch (horizontal)"
-msgstr "ObiÄajno sklenjen preklopnik poloÅaja (vodoraven)"
-
-#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:9
-msgid "Normally closed position switch (vertical)"
-msgstr "ObiÄajno sklenjen preklopnik poloÅaja (navpiÄen)"
-
-#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:10
-msgid "Normally open contact (horizontal)"
-msgstr "ObiÄajno prekinjen stik (vodoraven)"
-
-#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:11
-msgid "Normally open contact (vertical)"
-msgstr "ObiÄajno prekinjen stik (navpiÄen)"
-
-#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:12
-msgid "Normally open position switch (horizontal)"
-msgstr "ObiÄajno prekinjen preklopnik poloÅaja (vodoraven)"
-
-#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:13
-msgid "Normally open position switch (vertical)"
-msgstr "ObiÄajno prekinjen preklopnik poloÅaja (navpiÄen)"
-
-#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:14
-msgid "Relay (horizontal)"
-msgstr "Rele (vodoraven)"
-
-#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:15
-msgid "Relay (vertical)"
-msgstr "Rele (navpiÄen)"
-
-#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:16
-msgid "The command organ of a relay (horizontal)"
-msgstr "Upravljalnik releja (vodoraven)"
-
-#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:17
-msgid "The command organ of a relay (vertical)"
-msgstr "Upravljalnik releja (navpiÄen)"
-
-#: ../sheets/FS.sheet.in.h:1
-msgid "Editor for Function Structure Diagrams."
-msgstr "Urejevalnik za diagrame funkcijskih struktur."
-
-#: ../sheets/FS.sheet.in.h:2
-msgid "FS"
-msgstr "Funkcijske strukture"
-
-#: ../sheets/FS.sheet.in.h:3
-msgid "Flow"
-msgstr "Tok"
-
-#: ../sheets/FS.sheet.in.h:4
-msgid "Function"
-msgstr "Funkcija"
-
-#: ../sheets/FS.sheet.in.h:5
-msgid "Orthogonal polyline flow"
-msgstr "Pravokotni lomljeni tok"
-
-#. XXX
-#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:2
-msgid "Collate"
-msgstr "ZdruÅi"
-
-#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:3
-msgid "Connector"
-msgstr "Konektor"
-
-#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:4
-msgid "Data source"
-msgstr "Vir podatkov"
-
-#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:5
-#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:4
-msgid "Decision"
-msgstr "OdloÄitev"
-
-#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:6
-msgid "Delay"
-msgstr "Zakasnitev"
-
-#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:8
-msgid "Document"
-msgstr "Dokument"
-
-#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:11
-msgid "Input/Output"
-msgstr "Vhod/izhod"
-
-#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:12
-msgid "Internal storage"
-msgstr "Notranja shramba"
-
-#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:13
-msgid "Magnetic disk"
-msgstr "Magnetni disk"
-
-#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:14
-msgid "Magnetic drum"
-msgstr "Magnetni boben"
-
-#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:15
-msgid "Magnetic tape"
-msgstr "Magnetni trak"
-
-#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:16
-msgid "Manual input"
-msgstr "RoÄni vnos"
-
-#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:17
-msgid "Manual operation"
-msgstr "RoÄno delovanje"
-
-#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:18
-msgid "Merge"
-msgstr "Spoji"
-
-#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:19
-msgid "Objects to draw flowcharts"
-msgstr "Predmeti za risanje diagramov poteka"
-
-#. XXX
-#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:21
-msgid "Off page connector"
-msgstr "Stik izven strani"
-
-#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:22
-msgid "Offline storage"
-msgstr "Nepovezana shramba"
-
-#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:23
-msgid "Or"
-msgstr "Ali"
-
-#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:24
-msgid "Predefined process"
-msgstr "Vnaprej doloÄen proces"
-
-#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:25
-msgid "Preparation"
-msgstr "Priprava"
-
-#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:26
-msgid "Process/Auxiliary Operation"
-msgstr "Proces/pomoÅna operacija"
-
-#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:27
-msgid "Punched card"
-msgstr "LuknjiÄasta kartica"
-
-#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:28
-msgid "Punched tape"
-msgstr "LuknjiÄasti trak"
-
-#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:29
-msgid "Sort"
-msgstr "Razvrsti"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:41
+msgid "BBS"
+msgstr "BBS"
 
-#. XXX
-#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:31
-msgid "Summing junction"
-msgstr "ZdruÅevalni spoj"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:42
+msgid "MicroWebserver"
+msgstr "Mikro spletni streÅnik"
 
-#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:32
-msgid "Terminal Interrupt"
-msgstr "Prekinitev terminala"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:43
+msgid "Relational Database"
+msgstr "Relacijska zbirka podatkov"
 
-#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:33
-msgid "Transaction file"
-msgstr "Datoteka transakcij"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:44
+msgid "Diskette"
+msgstr "Disketa"
 
-#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:34
-msgid "Transmittal tape"
-msgstr "Oddajni trak"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:45
+msgid "Host"
+msgstr "Gostitelj"
 
-#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:1
-msgid "AND vergent"
-msgstr "Vergent IN"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:46
+msgid "Tape array"
+msgstr "TraÄno polje"
 
-#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:2
-msgid "Action to associate to a step"
-msgstr "Dejanje, povezano s korakom"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:47
+msgid "Disk subsystem"
+msgstr "Diskovni podsistem"
 
-#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:3
-msgid "Arc (upward)"
-msgstr "Lok (navzgor)"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:48
+msgid "JBOD"
+msgstr "JBOD"
 
-#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:4
-msgid "Condition (of an action)"
-msgstr "Pogoj (dejanja)"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:49
+msgid "Storage array"
+msgstr "Polje shrambe"
 
-#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:5
-msgid "GRAFCET"
-msgstr "GRAFCET"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:50
+msgid "FC Storage"
+msgstr "Shramba FC"
 
-#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:10
-msgid "Macro sub-program call step"
-msgstr "Korak makra - sklic na podprogram"
+#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:51
+msgid "PC Adapter Card"
+msgstr "Vmesnik za osebni raÄunalnik"
 
-#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:11
-msgid "OR vergent"
-msgstr "Vergent ALI"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:1
+msgid "Cisco â Switch"
+msgstr "Cisco â Preklopnik"
 
-#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:12
-msgid "Objects to design GRAFCET charts"
-msgstr "Predmeti za oblikovanje grafov GRAFCET"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:2
+msgid "Router and switch shapes by Cisco"
+msgstr "Usmerjevalni in preklopni liki podjetja Cisco"
 
-#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:14
-#: ../sheets/UML.sheet.in.h:30
-msgid "Transition"
-msgstr "Pretvorba"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:3
+msgid "Router"
+msgstr "Usmerjevalnik"
 
-#: ../sheets/Gane_and_Sarson.sheet.in.h:1
-msgid "Alternate external entity"
-msgstr "Izmenljiva zunanja entiteta"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:4
+msgid "Router subdued"
+msgstr "Usmerjevalnik, nepoudarjen"
 
-#: ../sheets/Gane_and_Sarson.sheet.in.h:2
-msgid "Data store"
-msgstr "Shramba podatkov"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:5
+msgid "Router with Silicon Switch"
+msgstr "Usmerjevalnik s silikonskim preklopnikom"
 
-#: ../sheets/Gane_and_Sarson.sheet.in.h:3
-msgid "External entity"
-msgstr "Zunanja entiteta"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:6
+msgid "NetFlow router"
+msgstr "Usmerjevalnik NetFlow"
 
-#. Author: Nicholas Moore, 2005. mailto: shiny nickel gmail com
-#: ../sheets/Gane_and_Sarson.sheet.in.h:5
-msgid "Gane and Sarson"
-msgstr "Gane in Sarson"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:7
+msgid "Broadband router"
+msgstr "Åirokopasovni usmerjevalnik"
 
-#: ../sheets/Gane_and_Sarson.sheet.in.h:6
-msgid "Gane and Sarson DFD"
-msgstr "Gane in Sarson DFD"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:8
+msgid "Wavelength router"
+msgstr "Usmerjevalnik valovne dolÅine"
 
-#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:1
-msgid "Block 1, 2:4"
-msgstr "Blok 1, 2:4"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:9
+msgid "Wireless router"
+msgstr "BrezÅiÄni usmerjevalnik"
 
-#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:2
-msgid "Block 2, 2:8"
-msgstr "Blok 2, 2:8"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:10
+msgid "7507 Router"
+msgstr "Usmerjevalnik 7507"
 
-#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:3
-msgid "Block 3, 4:4"
-msgstr "Blok 3, 4:4"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:11
+msgid "7505 Router"
+msgstr "Usmerjevalnik 7505"
 
-#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:4
-msgid "Block 4, 4:8"
-msgstr "Blok 4, 4:8"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:12
+msgid "7500ARS (7513) Router"
+msgstr "Usmerjevalnik 7500ARS (7513)"
 
-#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:5
-msgid "Block 5, 3:3"
-msgstr "Blok 5, 3:3"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:13
+msgid "Edge Label Switch Router with NetFlow"
+msgstr "Usmerjevalnik z oznaÄenim preklopnikom Edge z NetFlow"
 
-#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:6
-msgid "Block 6, 4:6"
-msgstr "Blok 6, 4:6"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:14
+msgid "Edge Label Switch Router"
+msgstr "Usmerjevalnik z oznaÄenim preklopnikom Edge"
 
-#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:7
-msgid "Block 7"
-msgstr "Blok 7"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:15
+msgid "Router with Firewall"
+msgstr "Usmerjevalnik s poÅarnim zidom"
 
-#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:8
-msgid "Car 1, Front View"
-msgstr "Avto 1, pogled od spredaj"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:16
+msgid "Optical Services Router"
+msgstr "Usmerjevalnik optiÄnih storitev"
 
-#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:9
-msgid "Car 2, Rear View"
-msgstr "Avto 2, pogled od zadaj"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:17
+msgid "Content Router"
+msgstr "Usmerjevalnik vsebin"
 
-#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:10
-msgid "Corner 1"
-msgstr "Kot 1"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:18
+msgid "Carrier Routing System"
+msgstr "Sistem preusmerjanja medija"
 
-#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:11
-msgid "Corner 2"
-msgstr "Kot 2"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:19
+msgid "Storage Router"
+msgstr "Usmerjevalnik hrambe"
 
-#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:12
-msgid "Crossroads"
-msgstr "KriÅiÅÄa"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:20
+msgid "NetSonar"
+msgstr "NetSonar"
 
-#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:13
-msgid "Elevated Road"
-msgstr "Dvignjena cesta"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:21
+msgid "Hub"
+msgstr "ZvezdiÅÄe"
 
-#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:14
-msgid "Factory"
-msgstr "Tovarna"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:22
+msgid "Hub subdued"
+msgstr "ZvezdiÅÄe, nepoudarjeno"
 
-#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:15
-msgid "Footbridge, Pedestrian Bridge"
-msgstr "Most za peÅce"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:23
+msgid "Cisco Hub"
+msgstr "ZvezdiÅÄe Cisco"
 
-#. use dc:description instead?
-#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:17
-msgid "Isometric Directional Map Shapes"
-msgstr "Liki izometriÄnih usmerjenih zemljevidov"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:24
+msgid "Small Hub"
+msgstr "Majhno zvezdiÅÄe"
 
-#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:18
-msgid "Long Straight Road Section"
-msgstr "Dolg raven odsek ceste"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:25
+msgid "100BaseT Hub"
+msgstr "ZvezdiÅÄe 100BaseT"
 
-#. use dc:title instead?
-#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:20
-msgid "Map, Isometric"
-msgstr "Zemljevid, izometriÄen"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:26
+msgid "Workgroup switch"
+msgstr "Preklopnik delovne skupine"
 
-#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:21
-msgid "One Way Road Sign"
-msgstr "Znak za enosmerno cesto"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:27
+msgid "Workgroup switch Subdued"
+msgstr "Preklopnik delovne skupine, nepoudarjen"
 
-#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:22
-msgid "River"
-msgstr "Reka"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:28
+msgid "Workgroup Switch Voice-Enabled"
+msgstr "Preklopnik delovne skupine z glasovno podporo"
 
-#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:23
-msgid "Road Section"
-msgstr "Cestni odsek"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:29
+msgid "BBSM"
+msgstr "BBSM"
 
-#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:24
-msgid "Roof 1"
-msgstr "Streha 1"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:30
+msgid "ATM Tag Switch Router"
+msgstr "ATM - usmerjevalnik s preklopom oznak"
 
-#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:25
-msgid "T-Junction"
-msgstr "T-kriÅiÅÄe"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:31
+msgid "Switch Processor"
+msgstr "Preklopni procesor"
 
-#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:26
-msgid "Train 1, angled downward"
-msgstr "Vlak 1, usmerjen navzdol"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:32
+msgid "Route Switch Processor"
+msgstr "Procesor preklopnika smeri"
 
-#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:27
-msgid "Train 2, angled upward"
-msgstr "Vlak 2, usmerjen navzgor"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:33
+msgid "Route Switch Processor with Si"
+msgstr "Procesor usmerjevalnika preklopnika s silikonom"
 
-#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:28
-msgid "Tree 1"
-msgstr "Drevo 1"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:34
+msgid "PXF"
+msgstr "PXF"
 
-#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:1
-msgid "An i* agent"
-msgstr "i* - agent"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:35
+msgid "ASIC Processor"
+msgstr "Procesor ASIC"
 
-#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:2
-msgid "An i* decomposition link"
-msgstr "i* - povezava dekompozicije"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:36
+msgid "Generic Processor"
+msgstr "SploÅen procesor"
 
-#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:3
-msgid "An i* dependency link"
-msgstr "i* - povezava odvisnosti"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:37
+msgid "Data Center Switch"
+msgstr "Preklopnik podatkovnega srediÅÄa"
 
-#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:4
-msgid "An i* goal"
-msgstr "i* - cilj"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:38
+msgid "Data Center Switch Reversed"
+msgstr "Preklopnik podatkovnega srediÅÄa, preobrnjen"
 
-#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:5
-msgid "An i* means-ends link"
-msgstr "i* - povezava sredstvo-cilj"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:39
+msgid "Data Switch Processor"
+msgstr "Procesor preklopnika podatkov"
 
-#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:6
-msgid "An i* negative contribution"
-msgstr "i* - negativni prispevek"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:40
+msgid "Content Switch"
+msgstr "Preklopnik vsebin"
 
-#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:7
-msgid "An i* position"
-msgstr "i* - poloÅaj"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:41
+msgid "Content Service Module"
+msgstr "Modul storitev vsebine"
 
-#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:8
-msgid "An i* positive contribution"
-msgstr "i* - pozitiven prispevek"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:42
+msgid "CSM-S"
+msgstr "CSM-S"
 
-#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:9
-msgid "An i* resource"
-msgstr "i* - vir"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:43
+msgid "Access Gateway"
+msgstr "Prehod za dostop"
 
-#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:10
-msgid "An i* role"
-msgstr "i* - vloga"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:44
+msgid "ATM Switch"
+msgstr "Preklopnik ATM"
 
-#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:11
-msgid "An i* softgoal"
-msgstr "i* - mehki cilj"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:45
+msgid "ATM 3800"
+msgstr "ATM 3800"
 
-#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:12
-msgid "An i* task"
-msgstr "i* - opravek"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:46
+msgid "Cisco 1000"
+msgstr "Cisco 1000"
 
-#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:13
-msgid "An i* unspecified actor"
-msgstr "i* - nedoloÄen igralec"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:47
+msgid "ISDN switch"
+msgstr "Preklopnik ISDN"
 
-#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:14
-msgid "An i* unspecified link"
-msgstr "i* - nedoloÄena povezava"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:48
+msgid "Label Switch Router"
+msgstr "Usmerjevalnik z oznaÄenim preklopnikom"
 
-#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:15
-msgid "Objects to design i* diagrams"
-msgstr "Predmeti za oblikovanje diagramov i*"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:49
+msgid "MultiSwitch Device"
+msgstr "VeÄpreklopna naprava"
 
-#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:16
-msgid "RE-i*"
-msgstr "RE-i*"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:50
+msgid "LAN2LAN Switch"
+msgstr "Preklopnik LAN2LAN"
 
-#: ../sheets/Jackson.sheet.in.h:1
-msgid "A Jackson designed domain"
-msgstr "Jackson - oblikovana domena"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:51
+msgid "Multilayer Switch"
+msgstr "VeÄplastni preklopnik"
 
-#: ../sheets/Jackson.sheet.in.h:2
-msgid "A Jackson given domain"
-msgstr "Jackson - dana domena"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:52
+msgid "Multilayer Switch with Silicon"
+msgstr "VeÄplastni preklopnik s silikonom"
 
-#: ../sheets/Jackson.sheet.in.h:3
-msgid "A Jackson machine domain"
-msgstr "Jackson - strojna domena"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:53
+msgid "Multilayer Switch with Silicon subdued"
+msgstr "VeÄ-ravenski preklopnik s silikonom, nepoudarjen"
 
-#: ../sheets/Jackson.sheet.in.h:4
-msgid "A Jackson requirement"
-msgstr "Jackson - zahteva"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:54
+msgid "Programmable Switch"
+msgstr "Programilni preklopnik"
 
-#: ../sheets/Jackson.sheet.in.h:5
-msgid "A Jackson requirement phenomenon"
-msgstr "Jackson - fenomen zahtev"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:55
+msgid "Content Service Switch 1100"
+msgstr "Preklopnik storitev vsebine 1100"
 
-#: ../sheets/Jackson.sheet.in.h:6
-msgid "A Jackson shared phenomenon"
-msgstr "Jackson - deljeni fenomen"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:56
+msgid "ATM Fast Gigabit Etherswitch"
+msgstr "ATM - hitri gigabitni ethernet preklopnik"
 
-#: ../sheets/Jackson.sheet.in.h:7
-msgid "Objects to design Jackson diagrams"
-msgstr "Predmeti za oblikovanje Jacksonovih diagramov"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:57
+msgid "RateMUX"
+msgstr "RateMUX"
 
-#: ../sheets/Jackson.sheet.in.h:8
-msgid "RE-Jackson"
-msgstr "RE-Jackson"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:58
+msgid "Workgroup 5500"
+msgstr "Delovna skupina 5500"
 
-#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:1
-msgid "A KAOS AND refinement"
-msgstr "KAOS - izboljÅava IN (AND)"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:59
+msgid "Workgroup 5000"
+msgstr "Delovna skupina 5000"
 
-#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:2
-msgid "A KAOS OR refinement"
-msgstr "KAOS - izboljÅava ALI (OR)"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:60
+msgid "Workgroup 5002"
+msgstr "Delovna skupina 5002"
 
-#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:3
-msgid "A KAOS agent"
-msgstr "Agent KAOS"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:61
+msgid "NetRanger"
+msgstr "NetRanger"
 
-#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:4
-msgid "A KAOS assumption"
-msgstr "Domneva KAOS"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:62
+msgid "MGX 8220"
+msgstr "MGX 8220"
 
-#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:5
-msgid "A KAOS binary conflict"
-msgstr "DvojiÅki spor KAOS"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:63
+msgid "MGX 8240"
+msgstr "MGX 8240"
 
-#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:6
-msgid "A KAOS capable-of"
-msgstr "ZmoÅen KAOS"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:64
+msgid "MGX 8260"
+msgstr "MGX 8260"
 
-#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:7
-msgid "A KAOS complete AND refinement"
-msgstr "KAOS - popolna izboljÅava IN (AND)"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:65
+msgid "Universal Gateway"
+msgstr "Univerzalni prehod"
 
-#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:8
-msgid "A KAOS complete OR refinement"
-msgstr "KAOS - popolna izboljÅava ALI (OR)"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:66
+msgid "iSCSI switch"
+msgstr "Preklopnik iSCSI"
 
-#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:9
-msgid "A KAOS contribution"
-msgstr "Prispevek KAOS"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:67
+msgid "Workgroup Fibre Channel intelligent switch"
+msgstr "Pametni preklopnik optiÄnega kanala delovne skupine"
 
-#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:10
-msgid "A KAOS control link"
-msgstr "Nadzorna povezava KAOS"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:68
+msgid "Director-class Fibre Channel intelligent switch"
+msgstr "Vrhunski pametni preklopnik optiÄnega vodila"
 
-#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:11
-msgid "A KAOS goal"
-msgstr "Cilj KAOS"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:69
+msgid "Multi-Fabric Server Switch"
+msgstr "StreÅniÅki preklopnik iz veÄ materialov"
 
-#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:12
-msgid "A KAOS input"
-msgstr "Vhod KAOS"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:70
+msgid "Server Switch"
+msgstr "StreÅniÅki preklopnik"
 
-#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:13
-msgid "A KAOS monitor link"
-msgstr "KAOS - povezava opazovanja"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:71
+msgid "Multilayer Remote Switch"
+msgstr "VeÄplastni oddaljeni preklopnik"
 
-#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:14
-msgid "A KAOS obstacle"
-msgstr "Ovira KAOS"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:72
+msgid "Layer 2 Remote Switch"
+msgstr "Oddaljeni preklopnik ravni 2"
 
-#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:15
-msgid "A KAOS obstruction"
-msgstr "Obstrukcija KAOS"
+#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:73
+msgid "Virtual Layer Switch"
+msgstr "Preklopnik navideznih plasti"
 
-#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:16
-msgid "A KAOS operation"
-msgstr "Operacija KAOS"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:1
+msgid "Cisco â Miscellaneous"
+msgstr "Cisco â Razno"
 
-#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:17
-msgid "A KAOS operationalization"
-msgstr "KAOS - operacionalizacija"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:2
+msgid "Miscellaneous shapes by Cisco"
+msgstr "Razni liki podjetja Cisco"
 
-#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:18
-msgid "A KAOS output"
-msgstr "Izhod KAOS"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:3
+msgid "Government Building"
+msgstr "Vladna palaÄa"
 
-#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:19
-msgid "A KAOS performs"
-msgstr "Deluje KAOS"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:4
+msgid "University"
+msgstr "Univerza"
 
-#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:20
-msgid "A KAOS requirement"
-msgstr "Zahteva KAOS"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:5
+msgid "Small Business"
+msgstr "Malo podjetje"
 
-#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:21
-msgid "A KAOS responsibility"
-msgstr "Odgovornost KAOS"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:6
+msgid "Home office"
+msgstr "DomaÄa pisarna"
 
-#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:22
-msgid "A KAOS softgoal"
-msgstr "Mehki cilj KAOS"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:7
+msgid "Branch office"
+msgstr "Poslovalnica"
 
-#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:23
-msgid "Objects to design KAOS diagrams"
-msgstr "Predmeti za oblikovanje diagramov KAOS"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:8
+msgid "Branch office subdued"
+msgstr "Poslovalnica, nepoudarjeno"
 
-#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:24
-msgid "RE-KAOS"
-msgstr "RE-KAOS"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:9
+msgid "Branch office blue"
+msgstr "Poslovalnica, modra"
 
-#: ../sheets/Lights.sheet.in.h:1
-msgid "ACL"
-msgstr "ACL"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:10
+msgid "Generic Building"
+msgstr "SploÅna zgradba"
 
-#: ../sheets/Lights.sheet.in.h:2
-msgid "Black light"
-msgstr "Neonska Ärna luÄ"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:11
+msgid "Generic Building subdued"
+msgstr "SploÅna zgradba, nepoudarjena"
 
-#: ../sheets/Lights.sheet.in.h:3
-msgid "Blinders"
-msgstr "Rolete"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:12
+msgid "Generic Building blue"
+msgstr "SploÅna zgradba, modra"
 
-#: ../sheets/Lights.sheet.in.h:4
-msgid "Ellipsoidal Reflector Spotlight"
-msgstr "Elipsoidni usmerjeni reflektor"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:13
+msgid "Medium Building"
+msgstr "Srednje velika zgradba"
 
-#: ../sheets/Lights.sheet.in.h:5
-msgid "Fresnel lantern"
-msgstr "LuÄ Fresnel"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:14
+msgid "Medium Building subdued"
+msgstr "Srednje velika zgradba, neizrazita"
 
-#: ../sheets/Lights.sheet.in.h:6
-msgid "Lights"
-msgstr "LuÄi"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:15
+msgid "Medium Building blue"
+msgstr "Srednje velika zgradba, modra"
 
-#: ../sheets/Lights.sheet.in.h:7
-msgid "Moving head"
-msgstr "Nadaljevanje"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:16
+msgid "House"
+msgstr "HiÅa"
 
-#: ../sheets/Lights.sheet.in.h:8
-msgid "Objects to design simple lighting plots"
-msgstr "Predmeti za oblikovanje enostavnih svetlobnih namestitev"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:17
+msgid "House blue"
+msgstr "HiÅa, modra"
+
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:18
+msgid "Telecommuter house"
+msgstr "HiÅa delavca na daljavo"
 
-#: ../sheets/Lights.sheet.in.h:9
-msgid "PAR"
-msgstr "PAR"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:19
+msgid "Telecommuter house subdued"
+msgstr "HiÅa delavca na daljavo, nepoudarjena"
 
-#: ../sheets/Lights.sheet.in.h:10
-msgid "PAR on the floor"
-msgstr "PAR na tleh"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:20
+msgid "MDU"
+msgstr "MDU"
 
-#: ../sheets/Lights.sheet.in.h:11
-msgid "Pebble Convex lantern"
-msgstr "Udrta konveksna luÄ"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:21
+msgid "Man"
+msgstr "MoÅki"
 
-#: ../sheets/Lights.sheet.in.h:12
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:39
-msgid "Scanner"
-msgstr "OptiÄni bralnik"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:22
+msgid "Man red"
+msgstr "MoÅki, rdeÄ"
 
-#: ../sheets/Lights.sheet.in.h:13
-msgid "Striplight"
-msgstr "Niz neonskih luÄi"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:23
+msgid "Man gold"
+msgstr "MoÅki, zlat"
 
-#: ../sheets/Lights.sheet.in.h:14
-msgid "Stroboscope light"
-msgstr "Stroboskopska luÄ"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:24
+msgid "Man blue"
+msgstr "MoÅki, moder"
 
-#: ../sheets/Lights.sheet.in.h:15
-msgid "Structure"
-msgstr "Struktura"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:25
+msgid "Standing Man"
+msgstr "StojeÄi moÅki"
 
-#: ../sheets/Logic.sheet.in.h:1
-msgid "AND gate"
-msgstr "Vrata AND"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:26
+msgid "Standing woman"
+msgstr "StojeÄa Åenska"
 
-#: ../sheets/Logic.sheet.in.h:2
-msgid "Boolean Logic"
-msgstr "DvojiÅka logika"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:27
+msgid "Woman"
+msgstr "Åenska"
 
-#: ../sheets/Logic.sheet.in.h:3
-msgid "Cross-connector"
-msgstr "KriÅna povezava"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:28
+msgid "Woman red"
+msgstr "Åenska, rdeÄa"
 
-#: ../sheets/Logic.sheet.in.h:4
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:27
-msgid "Inverter"
-msgstr "FrekvenÄni menjalnik"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:29
+msgid "Woman gold"
+msgstr "Åenska, zlata"
 
-#: ../sheets/Logic.sheet.in.h:5
-msgid "Logic"
-msgstr "Logika"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:30
+msgid "Woman blue"
+msgstr "Åenska, modra"
 
-#: ../sheets/Logic.sheet.in.h:6
-msgid "NAND gate"
-msgstr "Vrata NAND"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:31
+msgid "Running man"
+msgstr "TekaÄ"
 
-#: ../sheets/Logic.sheet.in.h:7
-msgid "NOR gate"
-msgstr "Vrata NOR"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:32
+msgid "Running man subdued"
+msgstr "TekaÄ, neizrazit"
 
-#: ../sheets/Logic.sheet.in.h:8
-msgid "NOT"
-msgstr "NOT (NI)"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:33
+msgid "Telecommuter"
+msgstr "Delavec na daljavo"
 
-#: ../sheets/Logic.sheet.in.h:9
-msgid "OR gate"
-msgstr "Vrata OR"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:34
+msgid "Running woman"
+msgstr "TekaÄica"
 
-#: ../sheets/Logic.sheet.in.h:10
-msgid "Simple buffer"
-msgstr "Enostavni izravnalnik"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:35
+msgid "CiscoWorks Man"
+msgstr "MoÅki CiscoWorks"
 
-#: ../sheets/Logic.sheet.in.h:11
-msgid "XOR gate"
-msgstr "Vrata XOR"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:36
+msgid "PC Man left"
+msgstr "MoÅki, osebni raÄunalnik, levo"
 
-#: ../sheets/MSE.sheet.in.h:1
-msgid "Demultiplexer"
-msgstr "Demultiplekser"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:37
+msgid "PC Man"
+msgstr "MoÅki, osebni raÄunalnik"
 
-#: ../sheets/MSE.sheet.in.h:2
-msgid "Large extension node"
-msgstr "Veliko razÅiritveno vozliÅÄe"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:38
+msgid "Sitting Woman"
+msgstr "SedeÄa Åenska"
 
-#: ../sheets/MSE.sheet.in.h:3
-msgid "MSE"
-msgstr "MSE"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:39
+msgid "Sitting Woman right"
+msgstr "SedeÄa Åenska, desno"
 
-#: ../sheets/MSE.sheet.in.h:4
-msgid "Multiplexer"
-msgstr "Multiplekser"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:40
+msgid "Mac Woman"
+msgstr "Åenska, Mac"
 
-#: ../sheets/MSE.sheet.in.h:5
-msgid "Node center"
-msgstr "Osrednje vozliÅÄe"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:41
+msgid "Androgynous Person"
+msgstr "Androgena oseba"
 
-#: ../sheets/MSE.sheet.in.h:6
-msgid "Small extension node"
-msgstr "Majhno razÅiritveno vozliÅÄe"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:44
+msgid "Lock and Key"
+msgstr "KljuÄavnica s kljuÄem"
 
-#: ../sheets/MSE.sheet.in.h:7
-msgid "Tactical satellite communications terminal"
-msgstr "Terminal taktiÄnih satelitskih zvez"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:45
+msgid "Satellite dish"
+msgstr "Satelitski kroÅnik"
 
-#: ../sheets/MSE.sheet.in.h:8
-msgid "U.S. Army Mobile Subscriber Equipment Components"
-msgstr "Komponente naprav mobilnega naroÄnika ameriÅke vojske"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:46
+msgid "Satellite"
+msgstr "Satelit"
 
-#: ../sheets/Misc.sheet.in.h:2
-msgid "Folder"
-msgstr "Mapa"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:47
+msgid "Antenna"
+msgstr "Antena"
 
-#: ../sheets/Misc.sheet.in.h:3
-msgid "Measure distance"
-msgstr "Meri razdaljo"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:48
+msgid "File cabinet"
+msgstr "DatoteÄna omarica"
 
-#: ../sheets/Misc.sheet.in.h:4
-msgid "Miscellaneous"
-msgstr "Razno"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:49
+msgid "Car"
+msgstr "Avtomobil"
 
-#: ../sheets/Misc.sheet.in.h:5
-msgid "Miscellaneous Shapes"
-msgstr "Razni liki"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:50
+msgid "Truck"
+msgstr "Tovornjak"
 
-#: ../sheets/Misc.sheet.in.h:6
-msgid "New-style group object, for testing"
-msgstr "Skupinski predmet novega sloga, za preizkuÅanje"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:51
+msgid "Video Camera"
+msgstr "Videokamera"
 
-#: ../sheets/Misc.sheet.in.h:7
-msgid "Resizable grid"
-msgstr "Prilagodljiva mreÅa"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:52
+msgid "Video Camera right"
+msgstr "Videokamera, desno"
 
-#: ../sheets/Misc.sheet.in.h:8
-msgid "Traditional clock"
-msgstr "ObiÄajna ura"
+#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:54
+msgid "Headphones"
+msgstr "SluÅalke"
 
-#: ../sheets/Misc.sheet.in.h:9
-msgid "Tree"
-msgstr "Drevo"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:1
+msgid "Cisco â Network"
+msgstr "Cisco â OmreÅje"
 
-#: ../sheets/Misc.sheet.in.h:10
-msgid "expanded node"
-msgstr "razÅirjeno vozliÅÄe"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:2
+msgid "Network shapes by Cisco"
+msgstr "OmreÅni liki podjetja Cisco"
 
-#: ../sheets/Misc.sheet.in.h:11
-msgid "expansible node"
-msgstr "razÅirljivo vozliÅÄe"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:3
+msgid "Network Management"
+msgstr "Upravljanje omreÅij"
 
-#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:1
-msgid "2/2 distributor"
-msgstr "2/2 razdelilnik"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:4
+msgid "Detector"
+msgstr "Detektor"
 
-#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:2
-msgid "3/2 distributor"
-msgstr "3/2 razdelilnik"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:5
+msgid "Protocol Translator"
+msgstr "Pretvornik protokolov"
 
-#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:3
-msgid "4/2 distributor"
-msgstr "4/2 razdelilnik"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:6
+msgid "IP"
+msgstr "IP"
 
-#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:4
-msgid "5/2 distributor"
-msgstr "5/2 razdelilnik"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:7
+msgid "IP Old-style"
+msgstr "IP (stara oblika)"
 
-#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:5
-msgid "Air exhaust orifice"
-msgstr "Odprtina za zraÄni izpust"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:8
+msgid "NAT"
+msgstr "NAT"
 
-#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:6
-msgid "Components for pneumatic and hydraulic circuits"
-msgstr "Komponente pnevmatiÄnih in hidravliÄnih vezij"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:9
+msgid "VIP"
+msgstr "VIP"
+
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:10
+msgid "Terminal Server"
+msgstr "Terminalski streÅnik"
 
-#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:8
-msgid "Double-effect jack"
-msgstr "PrikljuÄek z dvojnim uÄinkom"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:11
+msgid "Access Server"
+msgstr "StreÅnik dostopa"
 
-#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:9
-msgid "Electric command (double coil)"
-msgstr "ElektriÄni ukaz (dvojna tuljava)"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:12
+msgid "System controller"
+msgstr "Sistemski nadzornik"
 
-#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:10
-msgid "Electric command (single coil)"
-msgstr "ElektriÄni ukaz (enojna tuljava)"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:13
+msgid "Directory Server"
+msgstr "ImeniÅki streÅnik"
 
-#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:11
-msgid "Generic pressure source"
-msgstr "GeneriÄen vir pritiska"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:14
+msgid "Firewall"
+msgstr "PoÅarni zid"
 
-#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:12
-msgid "Hydraulic pressure source"
-msgstr "HidravliÄni vir pritiska"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:15
+msgid "Firewall subdued"
+msgstr "PoÅarni zid, nepoudarjen"
 
-#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:13
-msgid "Indirect command by hydraulic driver"
-msgstr "Neposreden ukaz hidravliÄnega prenosnika"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:16
+msgid "Firewall horizontal"
+msgstr "PoÅarni zid, vodoravno"
 
-#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:14
-msgid "Indirect command by pneumatic driver"
-msgstr "Neposreden ukaz pnevmatiÄnega prenosnika"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:17
+msgid "Firewall Service Module"
+msgstr "Storitveni modul poÅarnega zidu"
 
-#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:15
-msgid "Mechanical command by spring"
-msgstr "Mehanski ukaz vzmeti"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:18
+msgid "IOS Firewall"
+msgstr "PoÅarni zid IOS"
 
-#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:16
-msgid "Mechanical command by tappet"
-msgstr "Mehanski ukaz vzvoda"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:19
+msgid "PIX Firewall"
+msgstr "PoÅarni zid PIX"
 
-#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:17
-msgid "Muscular command"
-msgstr "MiÅiÄni ukaz"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:20
+msgid "PIX Firewall Left"
+msgstr "PoÅarni zid PIX, lev"
 
-#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:18
-msgid "Normally-in simple-effect jack"
-msgstr "PrikljuÄek enostavnega uÄinka z navadnim vhodom"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:21
+msgid "Centri Firewall"
+msgstr "PoÅarni zid Centri"
 
-#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:19
-msgid "Normally-out simple-effect jack"
-msgstr "PrikljuÄek enostavnega uÄinka z navadnim izhodom"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:23
+msgid "Security appliance"
+msgstr "Varnostna naprava"
 
-#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:20
-msgid "Pneumatic pressure source"
-msgstr "PnevmatiÄni vir pritiska"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:24
+msgid "VPN Concentrator"
+msgstr "Koncentrator VPN"
 
-#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:21
-msgid "Pneumatic/Hydraulic"
-msgstr "Pnevmatika/hidravlika"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:25
+msgid "VPN Gateway"
+msgstr "Prehod VPN"
 
-#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:22
-msgid "Push-button command"
-msgstr "Ukaz z pritisnim gumbom"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:26
+msgid "LAN to LAN"
+msgstr "LAN v LAN"
 
-#: ../sheets/SADT.sheet.in.h:1
-msgid "Activity/data box"
-msgstr "Åkatla aktivnosti/podatkov"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:27
+msgid "SSL Terminator"
+msgstr "Terminator SSL"
 
-#: ../sheets/SADT.sheet.in.h:2
-msgid "Activity/data flow arrow"
-msgstr "PuÅÄica aktivnosti/toka podatkov"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:28
+msgid "IP DSL Switch"
+msgstr "Preklopnik IP DSL"
 
-#: ../sheets/SADT.sheet.in.h:3
-msgid "Flow label"
-msgstr "Oznaka poteka"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:29
+msgid "DSLAM"
+msgstr "DSLAM"
 
-#: ../sheets/SADT.sheet.in.h:4
-msgid "Objects to design SADT diagrams"
-msgstr "Predmeti za oblikovanje diagramov SADT"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:30
+msgid "Cable Modem"
+msgstr "Kabelski modem"
 
-#: ../sheets/SADT.sheet.in.h:5
-msgid "SADT/IDEF0"
-msgstr "SADT/IDEF0"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:31
+msgid "Wireless Connectivity"
+msgstr "BrezÅiÄno povezovanje"
 
-#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:1
-msgid "Action being executed"
-msgstr "Ukaz, ki se izvaja"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:32
+msgid "Wireless Transport"
+msgstr "BrezÅiÄni prenos"
 
-#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:2
-msgid "Block type reference"
-msgstr "Sklic na vrsto bloka"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:33
+msgid "AccessPoint"
+msgstr "Dostopna toÄka"
 
-#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:5
-msgid "Function call"
-msgstr "Funkcijski klic"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:34
+msgid "Wireless Bridge"
+msgstr "BrezÅiÄni most"
 
-#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:6
-msgid "Function header"
-msgstr "Glava funkcije"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:35
+msgid "Dual Mode AccessPoint"
+msgstr "Dvovrstna dostopna toÄka"
 
-#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:7
-msgid "Generic text note"
-msgstr "SploÅno besedilo opombe"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:36
+msgid "Wi-Fi Tag"
+msgstr "Oznaka Wi-Fi"
 
-#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:8
-msgid "In/Out connector"
-msgstr "Vhodno/izhodni konektor"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:37
+msgid "Wireless Location Appliance"
+msgstr "BrezÅiÄna krajevna naprava"
 
-#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:10
-msgid "Procedure return"
-msgstr "Vrnitev iz procedure"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:38
+msgid "Location server"
+msgstr "Krajevni streÅnik"
 
-#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:11
-msgid "Process type reference"
-msgstr "Sklic na vrsto procesa"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:39
+msgid "Lightweight AP"
+msgstr "Åibka dostopna toÄka"
 
-#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:12
-msgid "Receive message"
-msgstr "Sprejmi sporoÄilo"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:40
+msgid "WLAN controller"
+msgstr "Nadzornik WLAN"
 
-#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:13
-msgid "SDL"
-msgstr "SDL"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:41
+msgid "BBFW"
+msgstr "BBFW"
 
-#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:14
-msgid "Save state"
-msgstr "Shrani stanje"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:42
+msgid "BBFW media"
+msgstr "Medij BBFW"
 
-#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:15
-msgid "Send message"
-msgstr "PoÅlji sporoÄilo"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:43
+msgid "Channelized Pipe"
+msgstr "Kanelirana cev"
 
-#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:16
-msgid "Service type reference"
-msgstr "Sklic na vrsto storitve"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:44
+msgid "Concatenated Payload"
+msgstr "Strnjen plaÄljiv tovor"
 
-#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:17
-msgid "Specification and Description Language."
-msgstr "Jezik doloÄanja in opisovanja."
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:45
+msgid "Optical Cross-Connect"
+msgstr "OptiÄna navzkriÅna povezava"
 
-#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:18
-#: ../sheets/UML.sheet.in.h:28
-msgid "State"
-msgstr "Stanje"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:46
+msgid "Optical Transport"
+msgstr "OptiÄni prenos"
+
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:47
+msgid "Optical Fiber"
+msgstr "OptiÄna vlakna"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:1
-msgid "Air conditioner"
-msgstr "Klimatska naprava"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:48
+msgid "Optical Amplifier"
+msgstr "OptiÄni ojaÄevalnik"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:2
-msgid "Air filter"
-msgstr "ZraÄni filter"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:49
+msgid "Digital Cross-Connect"
+msgstr "Digitalna kriÅna povezava"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:3
-msgid "Air quality detector"
-msgstr "Detektor kakovosti zraka"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:50
+msgid "IP Transport Concentrator"
+msgstr "Koncentrator prenosa IP"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:4
-msgid "Alarm center"
-msgstr "SrediÅÄe za intervencije"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:51
+msgid "DWDM Filter"
+msgstr "Filter DWDM"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:5
-msgid "Axial Ventilator"
-msgstr "Osni ventilator"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:52
+msgid "WDM"
+msgstr "WDM"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:6
-msgid "Backup"
-msgstr "Varnostna kopija"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:53
+msgid "15200"
+msgstr "15200"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:7
-msgid "Badge reader"
-msgstr "Bralnik priponk"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:54
+msgid "15800"
+msgstr "15800"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:8
-msgid "Badge reader/keyboard"
-msgstr "Bralnik/tipkovnica priponk"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:55
+msgid "ONS15104"
+msgstr "ONS15104"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:9
-msgid "Biometric reader"
-msgstr "Bralnik biometriÄnih podatkov"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:56
+msgid "10700"
+msgstr "10700"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:10
-msgid "Cell phone"
-msgstr "Mobilni telefon"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:57
+msgid "Metro 1500"
+msgstr "Metro 1500"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:11
-msgid "Centrifugal Ventilator"
-msgstr "Centrifugalni ventilator"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:58
+msgid "ONS15540"
+msgstr "ONS15540"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:12
-msgid "Cipher machine"
-msgstr "Stroj za Åifriranje"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:59
+msgid "Automatic Protection Switching"
+msgstr "Samodejno varnostno preklapljanje"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:13
-msgid "Circulation pump"
-msgstr "KroÅna Ärpalka"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:60
+msgid "RPS"
+msgstr "RPS"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:14
-msgid "Condensator"
-msgstr "Kondenzator"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:61
+msgid "UPS"
+msgstr "UPS"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:15
-msgid "Current transducer"
-msgstr "Pretvornik toka"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:62
+msgid "LongReach CPE"
+msgstr "DaljnoseÅni (LongReach) CPE"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:16
-msgid "Digital code"
-msgstr "Digitalna koda"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:63
+msgid "3X74 (floor) cluster controller"
+msgstr "Nadzornik gruÄ 3X74 (temeljni)"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:17
-msgid "Enthalpy transducer"
-msgstr "Pretvornik entalpije"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:64
+msgid "3174 (desktop) cluster controller"
+msgstr "Nadzornik gruÄ 3174 (namizje)"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:18
-msgid "Extinguisher"
-msgstr "Gasilni aparat"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:65
+msgid "CSU/DSU"
+msgstr "CSU/DSU"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:19
-msgid "Faraday cage"
-msgstr "Faradayeva kletka"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:66
+msgid "WAN"
+msgstr "WAN"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:20
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:9
-msgid "File cabinet"
-msgstr "DatoteÄna omarica"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:67
+msgid "Cloud"
+msgstr "OblaÄek"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:21
-msgid "Gate"
-msgstr "Vhod"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:68
+msgid "Cloud Gold"
+msgstr "OblaÄek, zlat"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:22
-msgid "Geographic site"
-msgstr "Geografsko mesto"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:69
+msgid "Cloud White"
+msgstr "OblaÄek, bel"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:23
-msgid "Glass-break sensor"
-msgstr "Tipalo razbitega stekla"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:70
+msgid "Cloud Dark"
+msgstr "OblaÄek, temen"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:24
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:29
-msgid "Hub"
-msgstr "ZvezdiÅÄe"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:71
+msgid "Distributed Director"
+msgstr "Porazdeljeni upravitelj"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:25
-msgid "Information"
-msgstr "Informacije"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:72
+msgid "LocalDirector"
+msgstr "Krajevni upravitelj"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:26
-msgid "Information system"
-msgstr "Informacijski sistem"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:73
+msgid "IOS SLB"
+msgstr "IOS SLB"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:28
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:21
-msgid "Laptop"
-msgstr "Prenosni raÄunalnik"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:74
+msgid "MUX"
+msgstr "MUX"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:29
-msgid "Level detector"
-msgstr "Detektor ravni"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:75
+msgid "General Appliance"
+msgstr "SploÅna naprava"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:30
-msgid "Light detector"
-msgstr "Detektor svetlobe"
+#. compatibility
+#. <alias name="Cisco - PAD"/>
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:78
+msgid "PAD"
+msgstr "PAD"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:31
-msgid "Log analysis"
-msgstr "Analiza zapisnikov"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:79
+msgid "CDDI/FDDI Concentrator"
+msgstr "Koncentrator CDDI/FDDI"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:32
-msgid "Magnetic storage"
-msgstr "Magnetna shramba"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:80
+msgid "FDDI Ring"
+msgstr "ObroÄ FDDI"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:33
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:25
-msgid "Modem"
-msgstr "Modem"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:81
+msgid "TokenRing"
+msgstr "TokenRing"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:34
-msgid "Moisture extractor"
-msgstr "Odstranjevalec vlage"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:82
+msgid "MAU"
+msgstr "MAU"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:35
-msgid "Moisture sensor"
-msgstr "Tipalo vlage"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:83
+msgid "Repeater"
+msgstr "Repetitor"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:36
-msgid "Movement detector"
-msgstr "Detektor gibanja"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:84
+msgid "Bridge"
+msgstr "Most"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:37
-#: ../sheets/network.sheet.in.h:21
-msgid "Network cloud"
-msgstr "OmreÅni oblak"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:85
+msgid "Breakout box"
+msgstr "VmesniÅka Åkatla"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:38
-msgid "Objects to design sissi diagrams"
-msgstr "Predmeti za oblikovanje diagramov SISSI"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:86
+msgid "STB (set top box)"
+msgstr "Modem STB (Set Top Box)"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:39
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:35
-msgid "PDA"
-msgstr "Osebni organizator podatkov (PDA)"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:87
+msgid "TV"
+msgstr "TV"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:40
-msgid "Paper storage"
-msgstr "Shramba papirjev"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:88
+msgid "IPTV broadcast server"
+msgstr "Oddajni streÅnik IPTV"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:41
-msgid "Person"
-msgstr "Oseba"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:89
+msgid "IPTV content manager"
+msgstr "Upravitelj vsebina IPTV"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:42
-msgid "Power transducer"
-msgstr "Pretvornik napetosti"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:90
+msgid "VN2900"
+msgstr "VN2900"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:43
-msgid "Pressure transducer"
-msgstr "Pretvornik pritiska"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:91
+msgid "VN5902"
+msgstr "VN5902"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:44
-msgid "Pump"
-msgstr "Ärpalka"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:92
+msgid "VN5900"
+msgstr "VN5900"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:45
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:37
-msgid "Relational Database"
-msgstr "Relacijska zbirka podatkov"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:93
+msgid "Catalyst Access Gateway"
+msgstr "Prehod dostopa Catalyst"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:46
-msgid "Revolving door"
-msgstr "VrteÄa vrata"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:94
+msgid "Generic Gateway"
+msgstr "SploÅen prehod"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:47
-msgid "Room"
-msgstr "Soba"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:95
+msgid "TransPath"
+msgstr "TransPath"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:48
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:53
-msgid "Router"
-msgstr "Usmerjevalnik"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:96
+msgid "uBR910 Cable DSU"
+msgstr "Kabelski DSU uBR910"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:49
-msgid "Safe"
-msgstr "Sef"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:97
+msgid "Storage Solution Engine"
+msgstr "Pogon shrambe podatkov"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:50
-msgid "Security area"
-msgstr "Varnostno obmoÄje"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:98
+msgid "Content Engine (Cache Director)"
+msgstr "Pogon vsebine (upravitelj medpomnilnika)"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:51
-msgid "Sensor beam"
-msgstr "Åarek tipala"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:99
+msgid "CDM Content Distribution Manager"
+msgstr "Upravitelj porazdeljenih vsebin CDM"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:52
-msgid "Server"
-msgstr "StreÅnik"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:100
+msgid "Content Transformation Engine (CTE)"
+msgstr "CTE - Pogon preoblikovanja vsebine (Content Transformation Engine)"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:53
-msgid "Smoke detector"
-msgstr "Detektor dima"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:101
+msgid "ME 1100"
+msgstr "ME 1100"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:55
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:42
-msgid "Storage array"
-msgstr "Polje shrambe"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:102
+msgid "MAS Gateway"
+msgstr "Prehod MAS"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:56
-#: ../sheets/network.sheet.in.h:33
-msgid "Telephone"
-msgstr "Telefon"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:103
+msgid "File Engine"
+msgstr "DatoteÄni pogon"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:57
-msgid "Vehicle detector"
-msgstr "Detektor vozil"
+#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:104
+msgid "Service Control"
+msgstr "Nadzor storitev"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:58
-msgid "Ventilator"
-msgstr "Ventilator"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:1
+msgid "Cisco â Telephony"
+msgstr "Cisco â Telefonija"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:59
-msgid "Vibration sensor"
-msgstr "Tipalo vibracij"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:2
+msgid "Telephony shapes by Cisco"
+msgstr "Telefonski liki podjetja Cisco"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:60
-msgid "Video camera"
-msgstr "Videokamera"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:3
+msgid "Phone"
+msgstr "Telefon"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:61
-msgid "Video movement detector"
-msgstr "Video detektor gibanja"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:4
+msgid "Phone 2"
+msgstr "Telefon 2"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:62
-msgid "Voltage detector"
-msgstr "Detektor napetosti"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:5
+msgid "Phone Ethernet"
+msgstr "Telefon Ethernet"
 
-#: ../sheets/SISSI.sheet.in.h:63
-msgid "Workstation"
-msgstr "Delovna postaja"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:6
+msgid "Phone Appliance"
+msgstr "Telefonska naprava"
 
-#: ../sheets/UML.sheet.in.h:1
-msgid "Activity"
-msgstr "Aktivnost"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:7
+msgid "Phone Feature"
+msgstr "Lastnost telefona"
 
-#: ../sheets/UML.sheet.in.h:3
-msgid "Aggregation, one class is part of another"
-msgstr "Agregacija, en razred je del drugega"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:8
+msgid "Phone/Fax"
+msgstr "Telefon/faks"
 
-#: ../sheets/UML.sheet.in.h:4
-msgid "Association, two classes are associated"
-msgstr "Povezava, dva razreda sta povezana"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:9
+msgid "HootPhone"
+msgstr "Sirenski telefon"
 
-#: ../sheets/UML.sheet.in.h:7
-msgid "Class stereotype icon"
-msgstr "Ikona stereotipa razreda"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:10
+msgid "IP Phone"
+msgstr "Telefon IP"
 
-#: ../sheets/UML.sheet.in.h:8
-msgid "Component"
-msgstr "Komponenta"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:11
+msgid "IP Softphone"
+msgstr "Programski telefon IP"
 
-#: ../sheets/UML.sheet.in.h:9
-msgid "Constraint, place a constraint on something"
-msgstr "Omejitev, dodaj omejitev na nekaj"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:12
+msgid "Softphone"
+msgstr "Programski telefon"
 
-#: ../sheets/UML.sheet.in.h:11
-msgid "Editor for UML Static Structure Diagrams"
-msgstr "Urejevalnik diagramov statiÄnih struktur UML"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:13
+msgid "Cellular Phone"
+msgstr "Mobilni telefon"
 
-#: ../sheets/UML.sheet.in.h:15
-msgid "Fork/Union"
-msgstr "Razvejaj/spoji"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:14
+msgid "Mobile Access IP Phone"
+msgstr "Mobilni telefon IP"
 
-#: ../sheets/UML.sheet.in.h:16
-msgid "Generalization, class inheritance"
-msgstr "PosploÅenje, dedovanje razreda"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:15
+msgid "Pager"
+msgstr "Osebni klicnik"
 
-#: ../sheets/UML.sheet.in.h:17
-msgid "Implements, class implements a specific interface"
-msgstr "Implementira, razredno implementira doloÄen vmesnik"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:16
+msgid "Fax"
+msgstr "Faks"
 
-#: ../sheets/UML.sheet.in.h:18
-msgid "Initial/End state"
-msgstr "ZaÄetno/konÄno stanje"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:17
+msgid "Turret"
+msgstr "Toreta"
 
-#: ../sheets/UML.sheet.in.h:19
-msgid "Large package"
-msgstr "Velik paket"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:18
+msgid "Octel"
+msgstr "Octel"
 
-#: ../sheets/UML.sheet.in.h:20
-msgid "Lifeline"
-msgstr "Äasovna linija UML"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:19
+msgid "Radio Tower"
+msgstr "Radijski oddajnik"
 
-#: ../sheets/UML.sheet.in.h:21
-msgid "Message"
-msgstr "SporoÄilo"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:20
+msgid "PBX"
+msgstr "PBX"
 
-#: ../sheets/UML.sheet.in.h:22
-msgid "Node"
-msgstr "VozliÅÄe"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:21
+msgid "PBX Switch"
+msgstr "Preklopnik PBX"
 
-#: ../sheets/UML.sheet.in.h:23
-msgid "Note"
-msgstr "Opomba"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:22
+msgid "Class 4/5 switch"
+msgstr "Preklopnik razreda 4/5"
 
-#: ../sheets/UML.sheet.in.h:24
-msgid "Object"
-msgstr "Predmet"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:23
+msgid "SONET MUX"
+msgstr "SONET MUX"
 
-#: ../sheets/UML.sheet.in.h:25
-msgid "Realizes, implements a specific interface"
-msgstr "Realizira, implementira doloÄen vmesnik"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:24
+msgid "ADM"
+msgstr "ADM"
 
-#: ../sheets/UML.sheet.in.h:27
-msgid "Small package"
-msgstr "Majhen paket"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:25
+msgid "ITP"
+msgstr "ITP"
 
-#: ../sheets/UML.sheet.in.h:31
-msgid "UML"
-msgstr "UML"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:26
+msgid "ATA"
+msgstr "ATA"
 
-#: ../sheets/UML.sheet.in.h:32
-msgid "Use case"
-msgstr "Primer uporabe"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:27
+msgid "SIP Proxy Server"
+msgstr "NamestniÅki streÅnik za telefonijo IP"
 
-#: ../sheets/chronogram.sheet.in.h:1
-msgid "Chronogram"
-msgstr "Kronogram"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:28
+msgid "Gatekeeper"
+msgstr "Vratar"
 
-#: ../sheets/chronogram.sheet.in.h:2
-msgid "Data line"
-msgstr "Podatkovna Ärta"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:29
+msgid "MGX 8000 Series Voice Gateway"
+msgstr "Glasovni prehod MGX serije 8000"
 
-#: ../sheets/chronogram.sheet.in.h:3
-msgid "Objects to design chronogram charts"
-msgstr "Predmeti za oblikovanje kronogramskih diagramov"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:30
+msgid "End Office"
+msgstr "Pisarna na koncu"
 
-#: ../sheets/chronogram.sheet.in.h:4
-msgid "Time scale"
-msgstr "Äasovno merilo"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:31
+msgid "Voice-Enabled Access Server"
+msgstr "Dostopni streÅnik z glasovno podporo"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:1
-msgid "BBS"
-msgstr "BBS"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:32
+msgid "Voice-Enabled Router"
+msgstr "Usmerjevalnik z glasovno podporo"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:2
-msgid "Cisco CA"
-msgstr "Cisco CA"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:33
+msgid "Voice-Enabled ATM Switch"
+msgstr "Preklopnik ATM z glasovno podporo"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:3
-msgid "Cisco â Computer"
-msgstr "Cisco â RaÄunalnik"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:34
+msgid "CallManager"
+msgstr "Upravitelj klicev (CallManager)"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:4
-msgid "CiscoSecurity"
-msgstr "CiscoSecurity (Varnost)"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:35
+msgid "IP Telephony Router"
+msgstr "Usmerjevalnik za telefone IP"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:5
-msgid "CiscoWorks workstation"
-msgstr "Delovna postaja CiscoWorks"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:36
+msgid "Mobile Access Router"
+msgstr "Usmerjevalnik za mobilni dostop"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:6
-msgid "Computer shapes by Cisco"
-msgstr "RaÄunalniÅki liki podjetja Cisco"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:37
+msgid "H.323"
+msgstr "H.323"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:7
-msgid "Disk subsystem"
-msgstr "Diskovni podsistem"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:38
+msgid "STP"
+msgstr "STP"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:8
-msgid "Diskette"
-msgstr "Disketa"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:39
+msgid "BTS 10200"
+msgstr "BTS 10200"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:9
-msgid "EtherClient"
-msgstr "EtherClient"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:40
+msgid "Generic softswitch"
+msgstr "SploÅen programski preklopnik"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:10
-msgid "FC Storage"
-msgstr "Shramba FC"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:41
+msgid "SC2200/VSC3000 host"
+msgstr "Gostitelj SC2200/VSC3000"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:11
-msgid "File Server"
-msgstr "DatoteÄni streÅnik"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:42
+msgid "Virtual switch controller (VSC 3000)"
+msgstr "Navidezni preklopni nadzornik (VSC 3000)"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:12
-msgid "Front End Processor"
-msgstr "Procesor Äelnega vmesnika"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:43
+msgid "SC2200 (Signalling Controller)"
+msgstr "SC2200 (signalni nadzornik)"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:13
-msgid "HP Mini"
-msgstr "HP Mini"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:44
+msgid "MoH server (Music on Hold)"
+msgstr "StreÅnik MoH (glasba ob Äakanju)"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:14
-msgid "Handheld"
-msgstr "DlanÄnik"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:45
+msgid "TDM router"
+msgstr "Usmerjevalnik TDM"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:15
-msgid "Host"
-msgstr "Gostitelj"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:46
+msgid "6701"
+msgstr "6701"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:16
-msgid "IBM Mini (AS400)"
-msgstr "IBM Mini (AS400)"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:47
+msgid "6705"
+msgstr "6705"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:17
-msgid "IBM Tower"
-msgstr "IBM Tower"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:48
+msgid "6732"
+msgstr "6732"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:18
-msgid "IBM mainframe"
-msgstr "Osrednji raÄunalnik IBM"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:49
+msgid "IAD router"
+msgstr "Usmerjevalnik IAD"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:19
-msgid "IBM mainframe with FEP"
-msgstr "Osrednji raÄunalnik IBM s FEP"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:50
+msgid "ICS"
+msgstr "ICS"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:20
-msgid "JBOD"
-msgstr "JBOD"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:51
+msgid "ICM"
+msgstr "ICM"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:22
-msgid "Macintosh"
-msgstr "Macintosh"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:52
+msgid "IntelliSwitch Stack"
+msgstr "Skladovnica IntelliSwitch"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:23
-msgid "MicroWebserver"
-msgstr "Mikro spletni streÅnik"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:53
+msgid "Unity server"
+msgstr "StreÅnik Unity"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:24
-msgid "Mini VAX"
-msgstr "Mini VAX"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:54
+msgid "Unity Express"
+msgstr "Unity Express"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:26
-#: ../sheets/network.sheet.in.h:19
-msgid "Monitor"
-msgstr "Zaslon"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:55
+msgid "MCU"
+msgstr "MCU"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:27
-msgid "Newton"
-msgstr "Newton"
+#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:56
+msgid "uMG series"
+msgstr "Serija uMG"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:28
-msgid "PC"
-msgstr "Osebni raÄunalnik (PC)"
+#: ../sheets/civil.sheet.in.h:1
+msgid "Civil"
+msgstr "StrojniÅko"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:29
-msgid "PC Adapter Card"
-msgstr "Vmesnik za osebni raÄunalnik"
+#: ../sheets/civil.sheet.in.h:2
+msgid "Civil Engineering Components"
+msgstr "StrojniÅke komponente"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:30
-msgid "PC Card"
-msgstr "Kartica za osebni raÄunalnik"
+#: ../sheets/civil.sheet.in.h:3
+msgid "Vertical rest"
+msgstr "NavpiÄni mirovalnik"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:31
-msgid "PC Router Card"
-msgstr "Usmerjevalna kartica za osebni raÄunalnik"
+#: ../sheets/civil.sheet.in.h:4
+msgid "Horizontal rest"
+msgstr "Vodoravni mirovalnik"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:32
-msgid "PC Software"
-msgstr "Programska oprema za osebni raÄunalnik"
+#: ../sheets/civil.sheet.in.h:5
+msgid "Bivalent vertical rest"
+msgstr "Bivalentno navpiÄno mirovanje"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:33
-msgid "PC Video"
-msgstr "Video za osebni raÄunalnik"
+#: ../sheets/civil.sheet.in.h:6
+msgid "Reference line"
+msgstr "ReferenÄna Ärta"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:34
-msgid "PC with Router-Based Software"
-msgstr "Osebni raÄunalnik z na usmerjevalniku temeljeÄo programsko opremo"
+#: ../sheets/civil.sheet.in.h:7
+msgid "Water level"
+msgstr "Raven vode"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:38
-msgid "SUN workstation"
-msgstr "Delovna postaja SUN"
+#: ../sheets/civil.sheet.in.h:8
+msgid "Soil"
+msgstr "Prst"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:40
-msgid "Server with PC Router"
-msgstr "StreÅnik z usmerjevalnikom"
+#: ../sheets/civil.sheet.in.h:9
+msgid "Horizontally aligned arrow"
+msgstr "Vodoravno poravnana puÅÄica"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:41
-msgid "Software-Based Router on File Server"
-msgstr "Programski usmerjevalnik na datoteÄnem streÅniku"
+#: ../sheets/civil.sheet.in.h:10
+msgid "Vertically aligned arrow"
+msgstr "NavpiÄno obrnjena puÅÄica"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:43
-msgid "Supercomputer"
-msgstr "SuperraÄunalnik"
+#: ../sheets/civil.sheet.in.h:11
+msgid "Horizontal limiting line"
+msgstr "Vodoravna omejitvena Ärta"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:44
-msgid "Tablet"
-msgstr "TabliÄni raÄunalnik"
+#: ../sheets/civil.sheet.in.h:12
+msgid "Vertical limiting line"
+msgstr "NavpiÄna omejitvena Ärta"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:45
-msgid "Tape array"
-msgstr "TraÄno polje"
+#: ../sheets/civil.sheet.in.h:13
+msgid "Horizontally aligned pump"
+msgstr "Vodoravno obrnjena Ärpalka"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:46
-msgid "Terminal"
-msgstr "Terminal"
+#: ../sheets/civil.sheet.in.h:14
+msgid "Vertically aligned pump"
+msgstr "NavpiÄno obrnjena Ärpalka"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:47
-msgid "WWW server"
-msgstr "Spletni streÅnik"
+#: ../sheets/civil.sheet.in.h:15
+msgid "Horizontally aligned compressor"
+msgstr "Vodoravno obrnjen kompresor"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:48
-msgid "Web browser"
-msgstr "Spletni brskalnik"
+#: ../sheets/civil.sheet.in.h:16
+msgid "Vertically aligned compressor"
+msgstr "NavpiÄno obrnjen kompresor"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:49
-msgid "Web cluster"
-msgstr "Spletna gruÄa"
+#: ../sheets/civil.sheet.in.h:17
+msgid "Vertically aligned valve"
+msgstr "NavpiÄno obrnjen ventil"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:50
-msgid "Wireless"
-msgstr "BrezÅiÄno"
+#: ../sheets/civil.sheet.in.h:18
+msgid "Horizontally aligned valve"
+msgstr "Vodoravno poravnan ventil"
 
-#: ../sheets/ciscocomputer.sheet.in.h:51
-msgid "Workgroup director"
-msgstr "Upravitelj delovne skupine"
+#: ../sheets/civil.sheet.in.h:19
+msgid "Backflow preventer"
+msgstr "PrepreÄevalec povratnega toka"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:1
-msgid "100BaseT Hub"
-msgstr "ZvezdiÅÄe 100BaseT"
+#: ../sheets/civil.sheet.in.h:20
+msgid "Motor"
+msgstr "Motor"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:2
-msgid "7500ARS (7513) Router"
-msgstr "Usmerjevalnik 7500ARS (7513)"
+#: ../sheets/civil.sheet.in.h:21
+msgid "Gas bottle"
+msgstr "Plinska jeklenka"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:3
-msgid "7505 Router"
-msgstr "Usmerjevalnik 7505"
+#: ../sheets/civil.sheet.in.h:22
+msgid "Frequency converter"
+msgstr "Pretvornik frekvence"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:4
-msgid "7507 Router"
-msgstr "Usmerjevalnik 7507"
+#: ../sheets/civil.sheet.in.h:23
+msgid "Vertically aligned propeller"
+msgstr "NavpiÄno obrnjen propeler"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:5
-msgid "ASIC Processor"
-msgstr "Procesor ASIC"
+#: ../sheets/civil.sheet.in.h:24
+msgid "Aerator with bubbles"
+msgstr "ZraÄilnik z mehurÄki"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:6
-msgid "ATM 3800"
-msgstr "ATM 3800"
+#: ../sheets/civil.sheet.in.h:25
+msgid "Rotor"
+msgstr "Rotor"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:7
-msgid "ATM Fast Gigabit Etherswitch"
-msgstr "ATM - hitri gigabitni ethernet preklopnik"
+#: ../sheets/civil.sheet.in.h:26
+msgid "Final-settling basin"
+msgstr "KonÄno umirjena struga"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:8
-msgid "ATM Switch"
-msgstr "Preklopnik ATM"
+#: ../sheets/civil.sheet.in.h:27
+msgid "Preliminary clarification tank"
+msgstr "PredoÄiÅÄevalni rezervoar"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:9
-msgid "ATM Tag Switch Router"
-msgstr "ATM - usmerjevalnik s preklopom oznak"
+#: ../sheets/civil.sheet.in.h:28
+msgid "Basin"
+msgstr "Struga"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:10
-msgid "Access Gateway"
-msgstr "Prehod za dostop"
+#: ../sheets/civil.sheet.in.h:29
+msgid "Container"
+msgstr "Vsebovalnik"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:11
-msgid "BBSM"
-msgstr "BBSM"
+#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:1
+msgid "Ladder"
+msgstr "Ladder"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:12
-msgid "Broadband router"
-msgstr "Åirokopasovni usmerjevalnik"
+#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:2
+msgid "Components for LADDER circuits"
+msgstr "Komponente vezij LADDER"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:13
-msgid "CSM-S"
-msgstr "CSM-S"
+#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:3
+msgid "'if' (normally open) ladder contact"
+msgstr "ObiÄajno prekinjen lestviÄni stik 'if' (Äe)"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:14
-msgid "Carrier Routing System"
-msgstr "Sistem preusmerjanja medija"
+#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:4
+msgid "'if not' (normally closed) ladder contact"
+msgstr "ObiÄajno sklenjen lestviÄni stik 'if not' (Äe ne)"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:15
-msgid "Cisco 1000"
-msgstr "Cisco 1000"
+#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:5
+msgid "Simple output variable"
+msgstr "Enostavna izhodna spremenljivka"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:16
-msgid "Cisco Hub"
-msgstr "ZvezdiÅÄe Cisco"
+#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:6
+msgid "Negative output variable"
+msgstr "Negativna izhodna spremenljivka"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:17
-msgid "Cisco â Switch"
-msgstr "Cisco â Preklopnik"
+#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:7
+msgid "'set' output variable"
+msgstr "Izhodna spremenljivka 'set' (nastavi)"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:18
-msgid "Content Router"
-msgstr "Usmerjevalnik vsebin"
+#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:8
+msgid "'reset' output variable"
+msgstr "Izhodna spremenljivka 'reset' (ponastavi)"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:19
-msgid "Content Service Module"
-msgstr "Modul storitev vsebine"
+#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:9
+msgid "'jump' output variable"
+msgstr "Izhodna spremenljivka 'jump' (skok)"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:20
-msgid "Content Service Switch 1100"
-msgstr "Preklopnik storitev vsebine 1100"
+#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:10
+msgid "Receptivity output variable"
+msgstr "Izhodna spremenljivka receptivnosti"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:21
-msgid "Content Switch"
-msgstr "Preklopnik vsebin"
+#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:11
+msgid "Power-saved simple output variable"
+msgstr "Shranjena enostavna izhodna spremenljivka"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:22
-msgid "Data Center Switch"
-msgstr "Preklopnik podatkovnega srediÅÄa"
+#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:12
+msgid "Power-saved negative output variable"
+msgstr "Shranjena negativna izhodna spremenljivka"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:23
-msgid "Data Center Switch Reversed"
-msgstr "Preklopnik podatkovnega srediÅÄa, preobrnjen"
+#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:13
+msgid "Power-saved 'set' output variable"
+msgstr "Shranjena izhodna spremenljivka 'set' (nastavi)"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:24
-msgid "Data Switch Processor"
-msgstr "Procesor preklopnika podatkov"
+#: ../sheets/Contact.sheet.in.h:14
+msgid "Power-saved 'reset' output variable"
+msgstr "Shranjena izhodna spremenljivka 'reset' (ponastavi)"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:25
-msgid "Director-class Fibre Channel intelligent switch"
-msgstr "Vrhunski pametni preklopnik optiÄnega vodila"
+#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:1
+msgid "Cybernetics"
+msgstr "Kibernetika"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:26
-msgid "Edge Label Switch Router"
-msgstr "Usmerjevalnik z oznaÄenim preklopnikom Edge"
+#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:2
+msgid "Elements of cybernetic circuits"
+msgstr "Komponente za kibernetiÄna vezja"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:27
-msgid "Edge Label Switch Router with NetFlow"
-msgstr "Usmerjevalnik z oznaÄenim preklopnikom Edge z NetFlow"
+#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:3
+msgid "Sensor â left"
+msgstr "Tipalo â levo"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:28
-msgid "Generic Processor"
-msgstr "SploÅen procesor"
+#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:4
+msgid "Sensor â right"
+msgstr "Tipalo â desno"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:30
-msgid "Hub subdued"
-msgstr "ZvezdiÅÄe, nepoudarjeno"
+#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:5
+msgid "Sensor â bottom"
+msgstr "Tipalo â spodnje"
+
+#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:6
+msgid "Sensor â top"
+msgstr "Tipalo â gornje"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:31
-msgid "ISDN switch"
-msgstr "Preklopnik ISDN"
+#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:7
+msgid "Sum, subtracting left input"
+msgstr "Vsota, odÅtet vhod levo"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:32
-msgid "LAN2LAN Switch"
-msgstr "Preklopnik LAN2LAN"
+#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:8
+msgid "Sum, subtracting right input"
+msgstr "Vsota, odÅtet vhod desno"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:33
-msgid "Label Switch Router"
-msgstr "Usmerjevalnik z oznaÄenim preklopnikom"
+#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:9
+msgid "Sum, subtracting bottom input"
+msgstr "Vsota, odÅtet vhod na dnu"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:34
-msgid "Layer 2 Remote Switch"
-msgstr "Oddaljeni preklopnik ravni 2"
+#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:10
+msgid "Sum, subtracting top input"
+msgstr "Vsota, odÅtet vhod z vrha"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:35
-msgid "MGX 8220"
-msgstr "MGX 8220"
+#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:11
+msgid "Integrator â input left"
+msgstr "Integrator â vhod levo"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:36
-msgid "MGX 8240"
-msgstr "MGX 8240"
+#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:12
+msgid "Integrator â input right"
+msgstr "Integrator â vhod desno"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:37
-msgid "MGX 8260"
-msgstr "MGX 8260"
+#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:13
+msgid "Integrator â input bottom"
+msgstr "Integrator â vhod na dnu"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:38
-msgid "Multi-Fabric Server Switch"
-msgstr "StreÅniÅki preklopnik iz veÄ materialov"
+#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:14
+msgid "Integrator â input top"
+msgstr "Integrator â vhod na vrhu"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:39
-msgid "MultiSwitch Device"
-msgstr "VeÄpreklopna naprava"
+#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:15
+msgid "Sum"
+msgstr "Vsota"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:40
-msgid "Multilayer Remote Switch"
-msgstr "VeÄplastni oddaljeni preklopnik"
+#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:16
+msgid "Product"
+msgstr "ZmnoÅek"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:41
-msgid "Multilayer Switch"
-msgstr "VeÄplastni preklopnik"
+#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:17
+msgid "High pass filter"
+msgstr "Visokopasovni filter"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:42
-msgid "Multilayer Switch with Silicon"
-msgstr "VeÄplastni preklopnik s silikonom"
+#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:18
+msgid "Low pass filter"
+msgstr "Nizkopasovni filter"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:43
-msgid "Multilayer Switch with Silicon subdued"
-msgstr "VeÄ-ravenski preklopnik s silikonom, nepoudarjen"
+#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:19
+msgid "Sine characteristic or input"
+msgstr "Sinusna karakteristika ali vhod"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:44
-msgid "NetFlow router"
-msgstr "Usmerjevalnik NetFlow"
+#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:20
+msgid "Sigmoid characteristic"
+msgstr "Sigmoidna karakteristika"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:45
-msgid "NetRanger"
-msgstr "NetRanger"
+#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:21
+msgid "Saturation characteristic"
+msgstr "ZnaÄilnost nasiÄenosti"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:46
-msgid "NetSonar"
-msgstr "NetSonar"
+#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:22
+msgid "Relay characteristic (sigma)"
+msgstr "Relejska karakteristika (sigma)"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:47
-msgid "Optical Services Router"
-msgstr "Usmerjevalnik optiÄnih storitev"
+#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:23
+msgid "Half wave rectifier or ramp input"
+msgstr "Destilacijski aparat s poloviÄnim valovanjem ali vhodnim nagibom"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:48
-msgid "PXF"
-msgstr "PXF"
+#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:24
+msgid "Full wave rectifier (absolute value)"
+msgstr "Destilacijski aparat s polnim valovanjem (absolutna vrednost)"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:49
-msgid "Programmable Switch"
-msgstr "Programilni preklopnik"
+#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:25
+msgid "Constant positive shift on the y-axis"
+msgstr "Konstanten pozitiven zamik osi Y"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:50
-msgid "RateMUX"
-msgstr "RateMUX"
+#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:26
+msgid "Constant negative shift on the y-axis"
+msgstr "Konstanten negativen zamik osi Y"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:51
-msgid "Route Switch Processor"
-msgstr "Procesor preklopnika smeri"
+#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:27
+msgid "Constant factor greater 1"
+msgstr "Konstantni faktor nad 1"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:52
-msgid "Route Switch Processor with Si"
-msgstr "Procesor usmerjevalnika preklopnika s silikonom"
+#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:28
+msgid "Constant factor between 0 and 1"
+msgstr "Konstantni faktor med 0 in 1"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:54
-msgid "Router and switch shapes by Cisco"
-msgstr "Usmerjevalni in preklopni liki podjetja Cisco"
+#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:29
+msgid "Constant factor between 0 and -1"
+msgstr "Konstantni faktor med 0 in -1"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:55
-msgid "Router subdued"
-msgstr "Usmerjevalnik, nepoudarjen"
+#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:30
+msgid "Constant factor below -1"
+msgstr "Konstantni faktor pod -1"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:56
-msgid "Router with Firewall"
-msgstr "Usmerjevalnik s poÅarnim zidom"
+#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:31
+msgid "Template for custom characteristics"
+msgstr "Predloga za znaÄilnosti po meri"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:57
-msgid "Router with Silicon Switch"
-msgstr "Usmerjevalnik s silikonskim preklopnikom"
+#: ../sheets/Cybernetics.sheet.in.h:32
+msgid "Time delay"
+msgstr "Äasovna zakasnitev"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:58
-msgid "Server Switch"
-msgstr "StreÅniÅki preklopnik"
+#: ../sheets/Database.sheet.in.h:1
+msgid "Database"
+msgstr "Podatkovna zbirka"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:59
-msgid "Small Hub"
-msgstr "Majhno zvezdiÅÄe"
+#: ../sheets/Database.sheet.in.h:2
+msgid "Editor for Database Table Relation Diagrams"
+msgstr "Urejevalnik diagramov povezav podatkovne zbirke"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:60
-msgid "Storage Router"
-msgstr "Usmerjevalnik hrambe"
+#: ../sheets/Database.sheet.in.h:5
+msgid "Attribute compound"
+msgstr "Komponenta atributa"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:61
-msgid "Switch Processor"
-msgstr "Preklopni procesor"
+#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:1
+msgid "Electric"
+msgstr "Elektrika"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:62
-msgid "Universal Gateway"
-msgstr "Univerzalni prehod"
+#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:2
+msgid "Components for electric circuits"
+msgstr "Komponente za elektriÄna vezja"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:63
-msgid "Virtual Layer Switch"
-msgstr "Preklopnik navideznih plasti"
+#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:3
+msgid "Normally open contact (horizontal)"
+msgstr "ObiÄajno prekinjen stik (vodoraven)"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:64
-msgid "Wavelength router"
-msgstr "Usmerjevalnik valovne dolÅine"
+#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:4
+msgid "Normally closed contact (horizontal)"
+msgstr "ObiÄajno sklenjen stik (vodoraven)"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:65
-msgid "Wireless router"
-msgstr "BrezÅiÄni usmerjevalnik"
+#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:5
+msgid "Normally open position switch (horizontal)"
+msgstr "ObiÄajno prekinjen preklopnik poloÅaja (vodoraven)"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:66
-msgid "Workgroup 5000"
-msgstr "Delovna skupina 5000"
+#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:6
+msgid "Normally closed position switch (horizontal)"
+msgstr "ObiÄajno sklenjen preklopnik poloÅaja (vodoraven)"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:67
-msgid "Workgroup 5002"
-msgstr "Delovna skupina 5002"
+#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:7
+msgid "Normally open contact (vertical)"
+msgstr "ObiÄajno prekinjen stik (navpiÄen)"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:68
-msgid "Workgroup 5500"
-msgstr "Delovna skupina 5500"
+#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:8
+msgid "Normally closed contact (vertical)"
+msgstr "ObiÄajno sklenjen stik (navpiÄen)"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:69
-msgid "Workgroup Fibre Channel intelligent switch"
-msgstr "Pametni preklopnik optiÄnega kanala delovne skupine"
+#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:9
+msgid "Normally open position switch (vertical)"
+msgstr "ObiÄajno prekinjen preklopnik poloÅaja (navpiÄen)"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:70
-msgid "Workgroup Switch Voice-Enabled"
-msgstr "Preklopnik delovne skupine z glasovno podporo"
+#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:10
+msgid "Normally closed position switch (vertical)"
+msgstr "ObiÄajno sklenjen preklopnik poloÅaja (navpiÄen)"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:71
-msgid "Workgroup switch"
-msgstr "Preklopnik delovne skupine"
+#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:11
+msgid "The command organ of a relay (horizontal)"
+msgstr "Upravljalnik releja (vodoraven)"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:72
-msgid "Workgroup switch Subdued"
-msgstr "Preklopnik delovne skupine, nepoudarjen"
+#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:12
+msgid "Relay (horizontal)"
+msgstr "Rele (vodoraven)"
 
-#: ../sheets/ciscohub.sheet.in.h:73
-msgid "iSCSI switch"
-msgstr "Preklopnik iSCSI"
+#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:13
+msgid "Lamp or indicator light (horizontal)"
+msgstr "Åarnica ali luÄ indikatorja (vodoravna)"
+
+#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:14
+msgid "The command organ of a relay (vertical)"
+msgstr "Upravljalnik releja (navpiÄen)"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:1
-msgid "Androgynous Person"
-msgstr "Androgena oseba"
+#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:15
+msgid "Relay (vertical)"
+msgstr "Rele (navpiÄen)"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:2
-msgid "Antenna"
-msgstr "Antena"
+#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:16
+msgid "Lamp or indicator light (vertical)"
+msgstr "Åarnica ali luÄ indikatorja (navpiÄna)"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:3
-msgid "Branch office"
-msgstr "Poslovalnica"
+#: ../sheets/Electric.sheet.in.h:17
+#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:22
+msgid "Connection point"
+msgstr "ToÄka povezave"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:4
-msgid "Branch office blue"
-msgstr "Poslovalnica, modra"
+#: ../sheets/ER.sheet.in.h:1
+msgid "ER"
+msgstr "Relacije med entitetami"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:5
-msgid "Branch office subdued"
-msgstr "Poslovalnica, nepoudarjeno"
+#: ../sheets/ER.sheet.in.h:2
+msgid "Editor for Entity Relations Diagrams"
+msgstr "Urejevalnik diagramov relacij med entitetami"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:6
-msgid "Car"
-msgstr "Avtomobil"
+#: ../sheets/ER.sheet.in.h:4
+msgid "Weak entity"
+msgstr "Åibka entiteta"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:7
-msgid "Cisco â Miscellaneous"
-msgstr "Cisco â Razno"
+#: ../sheets/ER.sheet.in.h:7
+msgid "Participation"
+msgstr "Sodelovanje"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:8
-msgid "CiscoWorks Man"
-msgstr "MoÅki CiscoWorks"
+#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:2
+msgid "Objects to draw flowcharts"
+msgstr "Predmeti za risanje diagramov poteka"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:10
-msgid "Generic Building"
-msgstr "SploÅna zgradba"
+#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:3
+msgid "Process/Auxiliary Operation"
+msgstr "Proces/pomoÅna operacija"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:11
-msgid "Generic Building blue"
-msgstr "SploÅna zgradba, modra"
+#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:4
+msgid "Input/Output"
+msgstr "Vhod/izhod"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:12
-msgid "Generic Building subdued"
-msgstr "SploÅna zgradba, nepoudarjena"
+#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:5
+#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:14
+msgid "Decision"
+msgstr "OdloÄitev"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:13
-msgid "Government Building"
-msgstr "Vladna palaÄa"
+#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:6
+msgid "Connector"
+msgstr "Konektor"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:14
-msgid "Headphones"
-msgstr "SluÅalke"
+#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:8
+msgid "Transaction file"
+msgstr "Datoteka transakcij"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:15
-msgid "Home office"
-msgstr "DomaÄa pisarna"
+#. XXX
+#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:10
+msgid "Off page connector"
+msgstr "Stik izven strani"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:16
-msgid "House"
-msgstr "HiÅa"
+#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:11
+msgid "Document"
+msgstr "Dokument"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:17
-msgid "House blue"
-msgstr "HiÅa, modra"
+#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:12
+msgid "Manual operation"
+msgstr "RoÄno delovanje"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:20
-msgid "Lock and Key"
-msgstr "KljuÄavnica s kljuÄem"
+#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:13
+msgid "Preparation"
+msgstr "Priprava"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:21
-msgid "MDU"
-msgstr "MDU"
+#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:14
+msgid "Manual input"
+msgstr "RoÄni vnos"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:22
-msgid "Mac Woman"
-msgstr "Åenska, Mac"
+#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:15
+msgid "Predefined process"
+msgstr "Vnaprej doloÄen proces"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:23
-msgid "Man"
-msgstr "MoÅki"
+#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:16
+msgid "Terminal Interrupt"
+msgstr "Prekinitev terminala"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:24
-msgid "Man blue"
-msgstr "MoÅki, moder"
+#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:17
+msgid "Magnetic disk"
+msgstr "Magnetni disk"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:25
-msgid "Man gold"
-msgstr "MoÅki, zlat"
+#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:18
+msgid "Magnetic drum"
+msgstr "Magnetni boben"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:26
-msgid "Man red"
-msgstr "MoÅki, rdeÄ"
+#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:19
+msgid "Magnetic tape"
+msgstr "Magnetni trak"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:27
-msgid "Medium Building"
-msgstr "Srednje velika zgradba"
+#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:20
+msgid "Internal storage"
+msgstr "Notranja shramba"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:28
-msgid "Medium Building blue"
-msgstr "Srednje velika zgradba, modra"
+#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:21
+msgid "Merge"
+msgstr "Spoji"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:29
-msgid "Medium Building subdued"
-msgstr "Srednje velika zgradba, neizrazita"
+#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:23
+msgid "Delay"
+msgstr "Zakasnitev"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:31
-msgid "Miscellaneous shapes by Cisco"
-msgstr "Razni liki podjetja Cisco"
+#. XXX
+#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:25
+msgid "Summing junction"
+msgstr "ZdruÅevalni spoj"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:32
-msgid "PC Man"
-msgstr "MoÅki, osebni raÄunalnik"
+#. XXX
+#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:27
+msgid "Collate"
+msgstr "ZdruÅi"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:33
-msgid "PC Man left"
-msgstr "MoÅki, osebni raÄunalnik, levo"
+#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:28
+msgid "Sort"
+msgstr "Razvrsti"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:34
-msgid "Running man"
-msgstr "TekaÄ"
+#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:29
+msgid "Or"
+msgstr "Ali"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:35
-msgid "Running man subdued"
-msgstr "TekaÄ, neizrazit"
+#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:30
+msgid "Punched card"
+msgstr "LuknjiÄasta kartica"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:36
-msgid "Running woman"
-msgstr "TekaÄica"
+#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:31
+msgid "Punched tape"
+msgstr "LuknjiÄasti trak"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:37
-msgid "Satellite"
-msgstr "Satelit"
+#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:32
+msgid "Transmittal tape"
+msgstr "Oddajni trak"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:38
-msgid "Satellite dish"
-msgstr "Satelitski kroÅnik"
+#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:33
+msgid "Offline storage"
+msgstr "Nepovezana shramba"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:39
-msgid "Sitting Woman"
-msgstr "SedeÄa Åenska"
+#: ../sheets/Flowchart.sheet.in.h:34
+msgid "Data source"
+msgstr "Vir podatkov"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:40
-msgid "Sitting Woman right"
-msgstr "SedeÄa Åenska, desno"
+#: ../sheets/FS.sheet.in.h:1
+msgid "FS"
+msgstr "Funkcijske strukture"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:41
-msgid "Small Business"
-msgstr "Malo podjetje"
+#: ../sheets/FS.sheet.in.h:2
+msgid "Editor for Function Structure Diagrams."
+msgstr "Urejevalnik za diagrame funkcijskih struktur."
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:43
-msgid "Standing Man"
-msgstr "StojeÄi moÅki"
+#: ../sheets/FS.sheet.in.h:3
+msgid "Flow"
+msgstr "Tok"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:44
-msgid "Standing woman"
-msgstr "StojeÄa Åenska"
+#: ../sheets/FS.sheet.in.h:4
+msgid "Orthogonal polyline flow"
+msgstr "Pravokotni lomljeni tok"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:45
-msgid "Telecommuter"
-msgstr "Delavec na daljavo"
+#: ../sheets/FS.sheet.in.h:5
+msgid "Function"
+msgstr "Funkcija"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:46
-msgid "Telecommuter house"
-msgstr "HiÅa delavca na daljavo"
+#. Author: Nicholas Moore, 2005. mailto: shiny nickel gmail com
+#: ../sheets/Gane_and_Sarson.sheet.in.h:2
+msgid "Gane and Sarson"
+msgstr "Gane in Sarson"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:47
-msgid "Telecommuter house subdued"
-msgstr "HiÅa delavca na daljavo, nepoudarjena"
+#: ../sheets/Gane_and_Sarson.sheet.in.h:3
+msgid "Gane and Sarson DFD"
+msgstr "Gane in Sarson DFD"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:48
-msgid "Truck"
-msgstr "Tovornjak"
+#: ../sheets/Gane_and_Sarson.sheet.in.h:4
+msgid "Alternate external entity"
+msgstr "Izmenljiva zunanja entiteta"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:49
-msgid "University"
-msgstr "Univerza"
+#: ../sheets/Gane_and_Sarson.sheet.in.h:5
+msgid "Data store"
+msgstr "Shramba podatkov"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:50
-msgid "Video Camera"
-msgstr "Videokamera"
+#: ../sheets/Gane_and_Sarson.sheet.in.h:6
+msgid "External entity"
+msgstr "Zunanja entiteta"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:51
-msgid "Video Camera right"
-msgstr "Videokamera, desno"
+#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:1
+msgid "GRAFCET"
+msgstr "GRAFCET"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:52
-msgid "Woman"
-msgstr "Åenska"
+#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:2
+msgid "Objects to design GRAFCET charts"
+msgstr "Predmeti za oblikovanje grafov GRAFCET"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:53
-msgid "Woman blue"
-msgstr "Åenska, modra"
+#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:8
+msgid "Macro sub-program call step"
+msgstr "Korak makra - sklic na podprogram"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:54
-msgid "Woman gold"
-msgstr "Åenska, zlata"
+#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:9
+msgid "Action to associate to a step"
+msgstr "Dejanje, povezano s korakom"
 
-#: ../sheets/ciscomisc.sheet.in.h:55
-msgid "Woman red"
-msgstr "Åenska, rdeÄa"
+#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:10
+msgid "Condition (of an action)"
+msgstr "Pogoj (dejanja)"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:1
-msgid "10700"
-msgstr "10700"
+#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:11
+#: ../sheets/UML.sheet.in.h:32
+msgid "Transition"
+msgstr "Pretvorba"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:2
-msgid "15200"
-msgstr "15200"
+#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:12
+msgid "OR vergent"
+msgstr "Vergent ALI"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:3
-msgid "15800"
-msgstr "15800"
+#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:13
+msgid "AND vergent"
+msgstr "Vergent IN"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:4
-msgid "3174 (desktop) cluster controller"
-msgstr "Nadzornik gruÄ 3174 (namizje)"
+#: ../sheets/GRAFCET.sheet.in.h:14
+msgid "Arc (upward)"
+msgstr "Lok (navzgor)"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:5
-msgid "3X74 (floor) cluster controller"
-msgstr "Nadzornik gruÄ 3X74 (temeljni)"
+#. use dc:title instead?
+#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:2
+msgid "Map, Isometric"
+msgstr "Zemljevid, izometriÄen"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:6
-msgid "Access Server"
-msgstr "StreÅnik dostopa"
+#. use dc:description instead?
+#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:4
+msgid "Isometric Directional Map Shapes"
+msgstr "Liki izometriÄnih usmerjenih zemljevidov"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:7
-msgid "AccessPoint"
-msgstr "Dostopna toÄka"
+#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:5
+msgid "Road Section"
+msgstr "Cestni odsek"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:8
-msgid "Automatic Protection Switching"
-msgstr "Samodejno varnostno preklapljanje"
+#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:6
+msgid "Long Straight Road Section"
+msgstr "Dolg raven odsek ceste"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:9
-msgid "BBFW"
-msgstr "BBFW"
+#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:7
+msgid "Crossroads"
+msgstr "KriÅiÅÄa"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:10
-msgid "BBFW media"
-msgstr "Medij BBFW"
+#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:8
+msgid "T-Junction"
+msgstr "T-kriÅiÅÄe"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:11
-msgid "Breakout box"
-msgstr "VmesniÅka Åkatla"
+#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:9
+msgid "Elevated Road"
+msgstr "Dvignjena cesta"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:12
-msgid "Bridge"
-msgstr "Most"
+#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:10
+msgid "Corner 1"
+msgstr "Kot 1"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:13
-msgid "CDDI/FDDI Concentrator"
-msgstr "Koncentrator CDDI/FDDI"
+#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:11
+msgid "Corner 2"
+msgstr "Kot 2"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:14
-msgid "CDM Content Distribution Manager"
-msgstr "Upravitelj porazdeljenih vsebin CDM"
+#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:12
+msgid "River"
+msgstr "Reka"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:15
-msgid "CSU/DSU"
-msgstr "CSU/DSU"
+#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:13
+msgid "Roof 1"
+msgstr "Streha 1"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:16
-msgid "Cable Modem"
-msgstr "Kabelski modem"
+#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:14
+msgid "Block 1, 2:4"
+msgstr "Blok 1, 2:4"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:17
-msgid "Catalyst Access Gateway"
-msgstr "Prehod dostopa Catalyst"
+#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:15
+msgid "Block 2, 2:8"
+msgstr "Blok 2, 2:8"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:18
-msgid "Centri Firewall"
-msgstr "PoÅarni zid Centri"
+#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:16
+msgid "Block 3, 4:4"
+msgstr "Blok 3, 4:4"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:19
-msgid "Channelized Pipe"
-msgstr "Kanelirana cev"
+#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:17
+msgid "Block 4, 4:8"
+msgstr "Blok 4, 4:8"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:20
-msgid "Cisco â Network"
-msgstr "Cisco â OmreÅje"
+#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:18
+msgid "Block 5, 3:3"
+msgstr "Blok 5, 3:3"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:21
-msgid "Cloud"
-msgstr "OblaÄek"
+#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:19
+msgid "Block 6, 4:6"
+msgstr "Blok 6, 4:6"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:22
-msgid "Cloud Dark"
-msgstr "OblaÄek, temen"
+#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:20
+msgid "Block 7"
+msgstr "Blok 7"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:23
-msgid "Cloud Gold"
-msgstr "OblaÄek, zlat"
+#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:21
+msgid "Factory"
+msgstr "Tovarna"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:24
-msgid "Cloud White"
-msgstr "OblaÄek, bel"
+#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:22
+msgid "Car 1, Front View"
+msgstr "Avto 1, pogled od spredaj"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:25
-msgid "Concatenated Payload"
-msgstr "Strnjen plaÄljiv tovor"
+#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:23
+msgid "Car 2, Rear View"
+msgstr "Avto 2, pogled od zadaj"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:26
-msgid "Content Engine (Cache Director)"
-msgstr "Pogon vsebine (upravitelj medpomnilnika)"
+#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:24
+msgid "Train 1, angled downward"
+msgstr "Vlak 1, usmerjen navzdol"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:27
-msgid "Content Transformation Engine (CTE)"
-msgstr "CTE - Pogon preoblikovanja vsebine (Content Transformation Engine)"
+#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:25
+msgid "Train 2, angled upward"
+msgstr "Vlak 2, usmerjen navzgor"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:28
-msgid "DSLAM"
-msgstr "DSLAM"
+#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:26
+msgid "Tree 1"
+msgstr "Drevo 1"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:29
-msgid "DWDM Filter"
-msgstr "Filter DWDM"
+#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:27
+msgid "Footbridge, Pedestrian Bridge"
+msgstr "Most za peÅce"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:30
-msgid "Detector"
-msgstr "Detektor"
+#: ../sheets/IsometricMap.sheet.in.h:28
+msgid "One Way Road Sign"
+msgstr "Znak za enosmerno cesto"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:31
-msgid "Digital Cross-Connect"
-msgstr "Digitalna kriÅna povezava"
+#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:1
+msgid "RE-i*"
+msgstr "RE-i*"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:32
-msgid "Directory Server"
-msgstr "ImeniÅki streÅnik"
+#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:2
+msgid "Objects to design i* diagrams"
+msgstr "Predmeti za oblikovanje diagramov i*"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:33
-msgid "Distributed Director"
-msgstr "Porazdeljeni upravitelj"
+#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:3
+msgid "An i* softgoal"
+msgstr "i* - mehki cilj"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:34
-msgid "Dual Mode AccessPoint"
-msgstr "Dvovrstna dostopna toÄka"
+#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:4
+msgid "An i* goal"
+msgstr "i* - cilj"
+
+#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:5
+msgid "An i* resource"
+msgstr "i* - vir"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:35
-msgid "FDDI Ring"
-msgstr "ObroÄ FDDI"
+#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:6
+msgid "An i* task"
+msgstr "i* - opravek"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:36
-msgid "File Engine"
-msgstr "DatoteÄni pogon"
+#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:7
+msgid "An i* unspecified actor"
+msgstr "i* - nedoloÄen igralec"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:37
-msgid "Firewall"
-msgstr "PoÅarni zid"
+#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:8
+msgid "An i* agent"
+msgstr "i* - agent"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:38
-msgid "Firewall Service Module"
-msgstr "Storitveni modul poÅarnega zidu"
+#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:9
+msgid "An i* position"
+msgstr "i* - poloÅaj"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:39
-msgid "Firewall horizontal"
-msgstr "PoÅarni zid, vodoravno"
+#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:10
+msgid "An i* role"
+msgstr "i* - vloga"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:40
-msgid "Firewall subdued"
-msgstr "PoÅarni zid, nepoudarjen"
+#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:11
+msgid "An i* unspecified link"
+msgstr "i* - nedoloÄena povezava"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:41
-msgid "General Appliance"
-msgstr "SploÅna naprava"
+#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:12
+msgid "An i* positive contribution"
+msgstr "i* - pozitiven prispevek"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:42
-msgid "Generic Gateway"
-msgstr "SploÅen prehod"
+#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:13
+msgid "An i* negative contribution"
+msgstr "i* - negativni prispevek"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:44
-msgid "IOS Firewall"
-msgstr "PoÅarni zid IOS"
+#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:14
+msgid "An i* dependency link"
+msgstr "i* - povezava odvisnosti"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:45
-msgid "IOS SLB"
-msgstr "IOS SLB"
+#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:15
+msgid "An i* decomposition link"
+msgstr "i* - povezava dekompozicije"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:46
-msgid "IP"
-msgstr "IP"
+#: ../sheets/Istar.sheet.in.h:16
+msgid "An i* means-ends link"
+msgstr "i* - povezava sredstvo-cilj"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:47
-msgid "IP DSL Switch"
-msgstr "Preklopnik IP DSL"
+#: ../sheets/Jackson.sheet.in.h:1
+msgid "RE-Jackson"
+msgstr "RE-Jackson"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:48
-msgid "IP Old-style"
-msgstr "IP (stara oblika)"
+#: ../sheets/Jackson.sheet.in.h:2
+msgid "Objects to design Jackson diagrams"
+msgstr "Predmeti za oblikovanje Jacksonovih diagramov"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:49
-msgid "IP Transport Concentrator"
-msgstr "Koncentrator prenosa IP"
+#: ../sheets/Jackson.sheet.in.h:3
+msgid "A Jackson given domain"
+msgstr "Jackson - dana domena"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:50
-msgid "IPTV broadcast server"
-msgstr "Oddajni streÅnik IPTV"
+#: ../sheets/Jackson.sheet.in.h:4
+msgid "A Jackson designed domain"
+msgstr "Jackson - oblikovana domena"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:51
-msgid "IPTV content manager"
-msgstr "Upravitelj vsebina IPTV"
+#: ../sheets/Jackson.sheet.in.h:5
+msgid "A Jackson machine domain"
+msgstr "Jackson - strojna domena"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:52
-msgid "LAN to LAN"
-msgstr "LAN v LAN"
+#: ../sheets/Jackson.sheet.in.h:6
+msgid "A Jackson requirement"
+msgstr "Jackson - zahteva"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:53
-msgid "Lightweight AP"
-msgstr "Åibka dostopna toÄka"
+#: ../sheets/Jackson.sheet.in.h:7
+msgid "A Jackson shared phenomenon"
+msgstr "Jackson - deljeni fenomen"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:54
-msgid "LocalDirector"
-msgstr "Krajevni upravitelj"
+#: ../sheets/Jackson.sheet.in.h:8
+msgid "A Jackson requirement phenomenon"
+msgstr "Jackson - fenomen zahtev"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:55
-msgid "Location server"
-msgstr "Krajevni streÅnik"
+#: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:1
+msgid "Jigsaw"
+msgstr "Sestavljanka"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:56
-msgid "LongReach CPE"
-msgstr "DaljnoseÅni (LongReach) CPE"
+#: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:2
+msgid "Pieces of a jigsaw"
+msgstr "KoÅÄki sestavljanke"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:57
-msgid "MAS Gateway"
-msgstr "Prehod MAS"
+#: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:3
+msgid "Jigsaw â part_oioi"
+msgstr "Sestavljanka â del_oioi"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:58
-msgid "MAU"
-msgstr "MAU"
+#: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:4
+msgid "Jigsaw â part_ioio"
+msgstr "Sestavljanka â del_ioio"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:59
-msgid "ME 1100"
-msgstr "ME 1100"
+#: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:5
+msgid "Jigsaw â part_iiii"
+msgstr "Sestavljanka â del_iiii"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:60
-msgid "MUX"
-msgstr "MUX"
+#: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:6
+msgid "Jigsaw â part_oooo"
+msgstr "Sestavljanka â del_oooo"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:61
-msgid "Metro 1500"
-msgstr "Metro 1500"
+#: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:7
+msgid "Jigsaw â part_oooi"
+msgstr "Sestavljanka â del_oooi"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:62
-msgid "NAT"
-msgstr "NAT"
+#: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:8
+msgid "Jigsaw â part_iooo"
+msgstr "Sestavljanka â del_iooo"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:63
-msgid "Network Management"
-msgstr "Upravljanje omreÅij"
+#: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:9
+msgid "Jigsaw â part_oioo"
+msgstr "Sestavljanka â del_oioo"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:64
-msgid "Network shapes by Cisco"
-msgstr "OmreÅni liki podjetja Cisco"
+#: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:10
+msgid "Jigsaw â part_ooio"
+msgstr "Sestavljanka â del_ooio"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:65
-msgid "ONS15104"
-msgstr "ONS15104"
+#: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:11
+msgid "Jigsaw â part_iioo"
+msgstr "Sestavljanka â del_iioo"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:66
-msgid "ONS15540"
-msgstr "ONS15540"
+#: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:12
+msgid "Jigsaw â part_oiio"
+msgstr "Sestavljanka â del_oiio"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:67
-msgid "Optical Amplifier"
-msgstr "OptiÄni ojaÄevalnik"
+#: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:13
+msgid "Jigsaw â part_ooii"
+msgstr "Sestavljanka â del_ooii"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:68
-msgid "Optical Cross-Connect"
-msgstr "OptiÄna navzkriÅna povezava"
+#: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:14
+msgid "Jigsaw â part_iooi"
+msgstr "Sestavljanka â del_iooi"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:69
-msgid "Optical Fiber"
-msgstr "OptiÄna vlakna"
+#: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:15
+msgid "Jigsaw â part_oiii"
+msgstr "Sestavljanka â del_oiii"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:70
-msgid "Optical Transport"
-msgstr "OptiÄni prenos"
+#: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:16
+msgid "Jigsaw â part_ioii"
+msgstr "Sestavljanka â del_ioii"
 
-#. compatibility
-#. <alias name="Cisco - PAD"/>
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:73
-msgid "PAD"
-msgstr "PAD"
+#: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:17
+msgid "Jigsaw â part_iioi"
+msgstr "Sestavljanka â del_iioi"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:74
-msgid "PIX Firewall"
-msgstr "PoÅarni zid PIX"
+#: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:18
+msgid "Jigsaw â part_iiio"
+msgstr "Sestavljanka â del_iiio"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:75
-msgid "PIX Firewall Left"
-msgstr "PoÅarni zid PIX, lev"
+#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:1
+msgid "RE-KAOS"
+msgstr "RE-KAOS"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:76
-msgid "Protocol Translator"
-msgstr "Pretvornik protokolov"
+#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:2
+msgid "Objects to design KAOS diagrams"
+msgstr "Predmeti za oblikovanje diagramov KAOS"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:77
-msgid "RPS"
-msgstr "RPS"
+#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:3
+msgid "A KAOS softgoal"
+msgstr "Mehki cilj KAOS"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:78
-msgid "Repeater"
-msgstr "Repetitor"
+#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:4
+msgid "A KAOS goal"
+msgstr "Cilj KAOS"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:79
-msgid "SSL Terminator"
-msgstr "Terminator SSL"
+#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:5
+msgid "A KAOS requirement"
+msgstr "Zahteva KAOS"
+
+#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:6
+msgid "A KAOS assumption"
+msgstr "Domneva KAOS"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:80
-msgid "STB (set top box)"
-msgstr "Modem STB (Set Top Box)"
+#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:7
+msgid "A KAOS obstacle"
+msgstr "Ovira KAOS"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:81
-msgid "Security appliance"
-msgstr "Varnostna naprava"
+#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:8
+msgid "A KAOS AND refinement"
+msgstr "KAOS - izboljÅava IN (AND)"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:82
-msgid "Service Control"
-msgstr "Nadzor storitev"
+#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:9
+msgid "A KAOS complete AND refinement"
+msgstr "KAOS - popolna izboljÅava IN (AND)"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:83
-msgid "Storage Solution Engine"
-msgstr "Pogon shrambe podatkov"
+#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:10
+msgid "A KAOS OR refinement"
+msgstr "KAOS - izboljÅava ALI (OR)"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:84
-msgid "System controller"
-msgstr "Sistemski nadzornik"
+#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:11
+msgid "A KAOS complete OR refinement"
+msgstr "KAOS - popolna izboljÅava ALI (OR)"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:85
-msgid "TV"
-msgstr "TV"
+#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:12
+msgid "A KAOS operationalization"
+msgstr "KAOS - operacionalizacija"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:86
-msgid "Terminal Server"
-msgstr "Terminalski streÅnik"
+#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:13
+msgid "A KAOS contribution"
+msgstr "Prispevek KAOS"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:87
-msgid "TokenRing"
-msgstr "TokenRing"
+#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:14
+msgid "A KAOS obstruction"
+msgstr "Obstrukcija KAOS"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:88
-msgid "TransPath"
-msgstr "TransPath"
+#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:15
+msgid "A KAOS binary conflict"
+msgstr "DvojiÅki spor KAOS"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:89
-msgid "UPS"
-msgstr "UPS"
+#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:16
+msgid "A KAOS agent"
+msgstr "Agent KAOS"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:90
-msgid "VIP"
-msgstr "VIP"
+#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:17
+msgid "A KAOS responsibility"
+msgstr "Odgovornost KAOS"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:91
-msgid "VN2900"
-msgstr "VN2900"
+#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:18
+msgid "A KAOS monitor link"
+msgstr "KAOS - povezava opazovanja"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:92
-msgid "VN5900"
-msgstr "VN5900"
+#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:19
+msgid "A KAOS control link"
+msgstr "Nadzorna povezava KAOS"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:93
-msgid "VN5902"
-msgstr "VN5902"
+#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:20
+msgid "A KAOS capable-of"
+msgstr "ZmoÅen KAOS"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:94
-msgid "VPN Concentrator"
-msgstr "Koncentrator VPN"
+#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:21
+msgid "A KAOS performs"
+msgstr "Deluje KAOS"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:95
-msgid "VPN Gateway"
-msgstr "Prehod VPN"
+#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:22
+msgid "A KAOS operation"
+msgstr "Operacija KAOS"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:96
-msgid "WAN"
-msgstr "WAN"
+#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:23
+msgid "A KAOS input"
+msgstr "Vhod KAOS"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:97
-msgid "WDM"
-msgstr "WDM"
+#: ../sheets/KAOS.sheet.in.h:24
+msgid "A KAOS output"
+msgstr "Izhod KAOS"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:98
-msgid "WLAN controller"
-msgstr "Nadzornik WLAN"
+#: ../sheets/Lights.sheet.in.h:1
+msgid "Lights"
+msgstr "LuÄi"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:99
-msgid "Wi-Fi Tag"
-msgstr "Oznaka Wi-Fi"
+#: ../sheets/Lights.sheet.in.h:2
+msgid "Objects to design simple lighting plots"
+msgstr "Predmeti za oblikovanje enostavnih svetlobnih namestitev"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:100
-msgid "Wireless Bridge"
-msgstr "BrezÅiÄni most"
+#: ../sheets/Lights.sheet.in.h:3
+msgid "PAR"
+msgstr "PAR"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:101
-msgid "Wireless Connectivity"
-msgstr "BrezÅiÄno povezovanje"
+#: ../sheets/Lights.sheet.in.h:4
+msgid "PAR on the floor"
+msgstr "PAR na tleh"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:102
-msgid "Wireless Location Appliance"
-msgstr "BrezÅiÄna krajevna naprava"
+#: ../sheets/Lights.sheet.in.h:5
+msgid "ACL"
+msgstr "ACL"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:103
-msgid "Wireless Transport"
-msgstr "BrezÅiÄni prenos"
+#: ../sheets/Lights.sheet.in.h:6
+msgid "Pebble Convex lantern"
+msgstr "Udrta konveksna luÄ"
 
-#: ../sheets/cisconetwork.sheet.in.h:104
-msgid "uBR910 Cable DSU"
-msgstr "Kabelski DSU uBR910"
+#: ../sheets/Lights.sheet.in.h:7
+msgid "Fresnel lantern"
+msgstr "LuÄ Fresnel"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:1
-msgid "6701"
-msgstr "6701"
+#: ../sheets/Lights.sheet.in.h:8
+msgid "Striplight"
+msgstr "Niz neonskih luÄi"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:2
-msgid "6705"
-msgstr "6705"
+#: ../sheets/Lights.sheet.in.h:9
+msgid "Ellipsoidal Reflector Spotlight"
+msgstr "Elipsoidni usmerjeni reflektor"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:3
-msgid "6732"
-msgstr "6732"
+#: ../sheets/Lights.sheet.in.h:10
+msgid "Blinders"
+msgstr "Rolete"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:4
-msgid "ADM"
-msgstr "ADM"
+#: ../sheets/Lights.sheet.in.h:11
+msgid "Black light"
+msgstr "Neonska Ärna luÄ"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:5
-msgid "ATA"
-msgstr "ATA"
+#: ../sheets/Lights.sheet.in.h:12
+msgid "Stroboscope light"
+msgstr "Stroboskopska luÄ"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:6
-msgid "BTS 10200"
-msgstr "BTS 10200"
+#: ../sheets/Lights.sheet.in.h:13
+msgid "Moving head"
+msgstr "Nadaljevanje"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:7
-msgid "CallManager"
-msgstr "Upravitelj klicev (CallManager)"
+#: ../sheets/Lights.sheet.in.h:15
+msgid "Structure"
+msgstr "Struktura"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:8
-msgid "Cellular Phone"
-msgstr "Mobilni telefon"
+#: ../sheets/Logic.sheet.in.h:1
+msgid "Logic"
+msgstr "Logika"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:9
-msgid "Cisco â Telephony"
-msgstr "Cisco â Telefonija"
+#: ../sheets/Logic.sheet.in.h:2
+msgid "Boolean Logic"
+msgstr "DvojiÅka logika"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:10
-msgid "Class 4/5 switch"
-msgstr "Preklopnik razreda 4/5"
+#: ../sheets/Logic.sheet.in.h:3
+msgid "OR gate"
+msgstr "Vrata OR"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:11
-msgid "End Office"
-msgstr "Pisarna na koncu"
+#: ../sheets/Logic.sheet.in.h:4
+msgid "AND gate"
+msgstr "Vrata AND"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:12
-msgid "Fax"
-msgstr "Faks"
+#: ../sheets/Logic.sheet.in.h:5
+msgid "XOR gate"
+msgstr "Vrata XOR"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:13
-msgid "Gatekeeper"
-msgstr "Vratar"
+#: ../sheets/Logic.sheet.in.h:6
+msgid "Simple buffer"
+msgstr "Enostavni izravnalnik"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:14
-msgid "Generic softswitch"
-msgstr "SploÅen programski preklopnik"
+#: ../sheets/Logic.sheet.in.h:7
+msgid "Inverter"
+msgstr "FrekvenÄni menjalnik"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:15
-msgid "H.323"
-msgstr "H.323"
+#: ../sheets/Logic.sheet.in.h:8
+msgid "NAND gate"
+msgstr "Vrata NAND"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:16
-msgid "HootPhone"
-msgstr "Sirenski telefon"
+#: ../sheets/Logic.sheet.in.h:9
+msgid "NOR gate"
+msgstr "Vrata NOR"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:17
-msgid "IAD router"
-msgstr "Usmerjevalnik IAD"
+#: ../sheets/Logic.sheet.in.h:10
+msgid "NOT"
+msgstr "NOT (NI)"
+
+#: ../sheets/Logic.sheet.in.h:11
+msgid "Cross-connector"
+msgstr "KriÅna povezava"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:18
-msgid "ICM"
-msgstr "ICM"
+#: ../sheets/Misc.sheet.in.h:1
+msgid "Miscellaneous"
+msgstr "Razno"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:19
-msgid "ICS"
-msgstr "ICS"
+#: ../sheets/Misc.sheet.in.h:2
+msgid "Miscellaneous Shapes"
+msgstr "Razni liki"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:20
-msgid "IP Phone"
-msgstr "Telefon IP"
+#: ../sheets/Misc.sheet.in.h:3
+msgid "Tree"
+msgstr "Drevo"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:21
-msgid "IP Softphone"
-msgstr "Programski telefon IP"
+#: ../sheets/Misc.sheet.in.h:4
+msgid "Folder"
+msgstr "Mapa"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:22
-msgid "IP Telephony Router"
-msgstr "Usmerjevalnik za telefone IP"
+#: ../sheets/Misc.sheet.in.h:6
+msgid "expansible node"
+msgstr "razÅirljivo vozliÅÄe"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:23
-msgid "ITP"
-msgstr "ITP"
+#: ../sheets/Misc.sheet.in.h:7
+msgid "expanded node"
+msgstr "razÅirjeno vozliÅÄe"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:24
-msgid "IntelliSwitch Stack"
-msgstr "Skladovnica IntelliSwitch"
+#: ../sheets/Misc.sheet.in.h:8
+msgid "Traditional clock"
+msgstr "ObiÄajna ura"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:25
-msgid "MCU"
-msgstr "MCU"
+#: ../sheets/Misc.sheet.in.h:9
+msgid "Measure distance"
+msgstr "Meri razdaljo"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:26
-msgid "MGX 8000 Series Voice Gateway"
-msgstr "Glasovni prehod MGX serije 8000"
+#: ../sheets/Misc.sheet.in.h:10
+msgid "Resizable grid"
+msgstr "Prilagodljiva mreÅa"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:27
-msgid "MoH server (Music on Hold)"
-msgstr "StreÅnik MoH (glasba ob Äakanju)"
+#: ../sheets/Misc.sheet.in.h:11
+msgid "New-style group object, for testing"
+msgstr "Skupinski predmet novega sloga, za preizkuÅanje"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:28
-msgid "Mobile Access IP Phone"
-msgstr "Mobilni telefon IP"
+#: ../sheets/MSE.sheet.in.h:1
+msgid "MSE"
+msgstr "MSE"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:29
-msgid "Mobile Access Router"
-msgstr "Usmerjevalnik za mobilni dostop"
+#: ../sheets/MSE.sheet.in.h:2
+msgid "U.S. Army Mobile Subscriber Equipment Components"
+msgstr "Komponente naprav mobilnega naroÄnika ameriÅke vojske"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:30
-msgid "Octel"
-msgstr "Octel"
+#: ../sheets/MSE.sheet.in.h:3
+msgid "Node center"
+msgstr "Osrednje vozliÅÄe"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:31
-msgid "PBX"
-msgstr "PBX"
+#: ../sheets/MSE.sheet.in.h:4
+msgid "Large extension node"
+msgstr "Veliko razÅiritveno vozliÅÄe"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:32
-msgid "PBX Switch"
-msgstr "Preklopnik PBX"
+#: ../sheets/MSE.sheet.in.h:5
+msgid "Small extension node"
+msgstr "Majhno razÅiritveno vozliÅÄe"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:33
-msgid "Pager"
-msgstr "Osebni klicnik"
+#: ../sheets/MSE.sheet.in.h:6
+msgid "Tactical satellite communications terminal"
+msgstr "Terminal taktiÄnih satelitskih zvez"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:34
-msgid "Phone"
-msgstr "Telefon"
+#: ../sheets/MSE.sheet.in.h:7
+msgid "Multiplexer"
+msgstr "Multiplekser"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:35
-msgid "Phone 2"
-msgstr "Telefon 2"
+#: ../sheets/MSE.sheet.in.h:8
+msgid "Demultiplexer"
+msgstr "Demultiplekser"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:36
-msgid "Phone Appliance"
-msgstr "Telefonska naprava"
+#: ../sheets/network.sheet.in.h:1
+msgid "Network"
+msgstr "OmreÅje"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:37
-msgid "Phone Ethernet"
-msgstr "Telefon Ethernet"
+#: ../sheets/network.sheet.in.h:2
+msgid "Objects to design network diagrams with"
+msgstr "Predmeti za omreÅne diagrame"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:38
-msgid "Phone Feature"
-msgstr "Lastnost telefona"
+#: ../sheets/network.sheet.in.h:3
+msgid "Computer"
+msgstr "RaÄunalnik"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:39
-msgid "Phone/Fax"
-msgstr "Telefon/faks"
+#: ../sheets/network.sheet.in.h:5
+msgid "Storage"
+msgstr "Shramba"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:40
-msgid "Radio Tower"
-msgstr "Radijski oddajnik"
+#: ../sheets/network.sheet.in.h:6
+msgid "Ethernet bus"
+msgstr "Vodilo Ethernet"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:41
-msgid "SC2200 (Signalling Controller)"
-msgstr "SC2200 (signalni nadzornik)"
+#: ../sheets/network.sheet.in.h:7
+msgid "Simple printer"
+msgstr "Enostavni tiskalnik"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:42
-msgid "SC2200/VSC3000 host"
-msgstr "Gostitelj SC2200/VSC3000"
+#: ../sheets/network.sheet.in.h:8
+msgid "WAN connection"
+msgstr "Povezava WAN"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:43
-msgid "SIP Proxy Server"
-msgstr "NamestniÅki streÅnik za telefonijo IP"
+#: ../sheets/network.sheet.in.h:9
+msgid "WAN link"
+msgstr "Link WAN"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:44
-msgid "SONET MUX"
-msgstr "SONET MUX"
+#: ../sheets/network.sheet.in.h:10
+msgid "Stackable hub or switch"
+msgstr "RazÅirljivo zvezdiÅÄe ali preklopnik"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:45
-msgid "STP"
-msgstr "STP"
+#: ../sheets/network.sheet.in.h:11
+msgid "Modular switching system"
+msgstr "Modularni preklopni sistem"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:46
-msgid "Softphone"
-msgstr "Programski telefon"
+#: ../sheets/network.sheet.in.h:12
+msgid "24 Port Patch Panel"
+msgstr "24-vratna prikljuÄna omarica"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:47
-msgid "TDM router"
-msgstr "Usmerjevalnik TDM"
+#: ../sheets/network.sheet.in.h:13
+msgid "RJ45 wall-plug"
+msgstr "Zidna vtiÄnica RJ45"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:48
-msgid "Telephony shapes by Cisco"
-msgstr "Telefonski liki podjetja Cisco"
+#: ../sheets/network.sheet.in.h:14
+msgid "Wall-plug for the scEAD cabling system"
+msgstr "Zidna vtiÄnica za kabelski sistem scEAD"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:49
-msgid "Turret"
-msgstr "Toreta"
+#: ../sheets/network.sheet.in.h:15
+msgid "Simple modem"
+msgstr "Enostavni modem"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:50
-msgid "Unity Express"
-msgstr "Unity Express"
+#: ../sheets/network.sheet.in.h:16
+msgid "Antenna for wireless transmission"
+msgstr "Antena za brezÅiÄni prenos"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:51
-msgid "Unity server"
-msgstr "StreÅnik Unity"
+#: ../sheets/network.sheet.in.h:17
+msgid "Mobile telephony base station"
+msgstr "Bazna postaja za mobilno telefonijo"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:52
-msgid "Virtual switch controller (VSC 3000)"
-msgstr "Navidezni preklopni nadzornik (VSC 3000)"
+#: ../sheets/network.sheet.in.h:18
+msgid "Network cloud"
+msgstr "OmreÅni oblak"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:53
-msgid "Voice-Enabled ATM Switch"
-msgstr "Preklopnik ATM z glasovno podporo"
+#: ../sheets/network.sheet.in.h:19
+msgid "Mobile telephony cell"
+msgstr "Baterija za mobilni telefon"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:54
-msgid "Voice-Enabled Access Server"
-msgstr "Dostopni streÅnik z glasovno podporo"
+#: ../sheets/network.sheet.in.h:20
+msgid "Router symbol"
+msgstr "Simbol usmerjevalnika"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:55
-msgid "Voice-Enabled Router"
-msgstr "Usmerjevalnik z glasovno podporo"
+#: ../sheets/network.sheet.in.h:21
+msgid "Switch symbol"
+msgstr "Simbol preklopnika"
 
-#: ../sheets/ciscotelephony.sheet.in.h:56
-msgid "uMG series"
-msgstr "Serija uMG"
+#: ../sheets/network.sheet.in.h:22
+msgid "ATM switch symbol"
+msgstr "Simbol preklopnika ATM"
 
-#: ../sheets/civil.sheet.in.h:1
-msgid "Aerator with bubbles"
-msgstr "ZraÄilnik z mehurÄki"
+#: ../sheets/network.sheet.in.h:23
+msgid "Firewall router"
+msgstr "Usmerjevalnik s poÅarnim zidom"
 
-#: ../sheets/civil.sheet.in.h:2
-msgid "Backflow preventer"
-msgstr "PrepreÄevalec povratnega toka"
+#: ../sheets/network.sheet.in.h:24
+msgid "Workstation monitor"
+msgstr "Zaslon delovne postaje"
 
-#: ../sheets/civil.sheet.in.h:3
-msgid "Basin"
-msgstr "Struga"
+#: ../sheets/network.sheet.in.h:25
+msgid "UNIX workstation"
+msgstr "Delovna postaja UNIX"
+
+#: ../sheets/network.sheet.in.h:26
+msgid "Desktop PC"
+msgstr "Namizni raÄunalnik"
 
-#: ../sheets/civil.sheet.in.h:4
-msgid "Bivalent vertical rest"
-msgstr "Bivalentno navpiÄno mirovanje"
+#: ../sheets/network.sheet.in.h:27
+msgid "Laptop PC"
+msgstr "Presnosni raÄunalnik"
 
-#: ../sheets/civil.sheet.in.h:5
-msgid "Civil"
-msgstr "StrojniÅko"
+#: ../sheets/network.sheet.in.h:28
+msgid "Bigtower PC"
+msgstr "Osebni raÄunalnik, stolp"
 
-#: ../sheets/civil.sheet.in.h:6
-msgid "Civil Engineering Components"
-msgstr "StrojniÅke komponente"
+#: ../sheets/network.sheet.in.h:29
+msgid "Miditower PC"
+msgstr "Osebni raÄunalnik, srednji stolp"
 
-#: ../sheets/civil.sheet.in.h:7
-msgid "Container"
-msgstr "Vsebovalnik"
+#: ../sheets/network.sheet.in.h:30
+msgid "Minitower PC"
+msgstr "Osebni raÄunalnik, mali stolp"
 
-#: ../sheets/civil.sheet.in.h:8
-msgid "Final-settling basin"
-msgstr "KonÄno umirjena struga"
+#: ../sheets/network.sheet.in.h:31
+msgid "Speaker with integrated amplifier"
+msgstr "ZvoÄnik z vgrajenim ojaÄevalnikom"
 
-#: ../sheets/civil.sheet.in.h:9
-msgid "Frequency converter"
-msgstr "Pretvornik frekvence"
+#: ../sheets/network.sheet.in.h:32
+msgid "Speaker without amplifier"
+msgstr "ZvoÄnik brez ojaÄevalnika"
 
-#: ../sheets/civil.sheet.in.h:10
-msgid "Gas bottle"
-msgstr "Plinska jeklenka"
+#: ../sheets/network.sheet.in.h:33
+msgid "3 1/2 inch diskette"
+msgstr "3,5-palÄna disketa"
 
-#: ../sheets/civil.sheet.in.h:11
-msgid "Horizontal limiting line"
-msgstr "Vodoravna omejitvena Ärta"
+#: ../sheets/network.sheet.in.h:34
+msgid "ZIP disk"
+msgstr "Disketa ZIP"
 
-#: ../sheets/civil.sheet.in.h:12
-msgid "Horizontal rest"
-msgstr "Vodoravni mirovalnik"
+#: ../sheets/network.sheet.in.h:35
+msgid "External DAT drive"
+msgstr "Zunanji pogon DAT"
 
-#: ../sheets/civil.sheet.in.h:13
-msgid "Horizontally aligned arrow"
-msgstr "Vodoravno poravnana puÅÄica"
+#: ../sheets/network.sheet.in.h:36
+msgid "Mobile phone"
+msgstr "Mobilni telefon"
 
-#: ../sheets/civil.sheet.in.h:14
-msgid "Horizontally aligned compressor"
-msgstr "Vodoravno obrnjen kompresor"
+#: ../sheets/network.sheet.in.h:37
+msgid "Telephone"
+msgstr "Telefon"
 
-#: ../sheets/civil.sheet.in.h:15
-msgid "Horizontally aligned pump"
-msgstr "Vodoravno obrnjena Ärpalka"
+#: ../sheets/network.sheet.in.h:38
+msgid "Plotter"
+msgstr "Risalnik"
 
-#: ../sheets/civil.sheet.in.h:16
-msgid "Horizontally aligned valve"
-msgstr "Vodoravno poravnan ventil"
+#: ../sheets/network.sheet.in.h:39
+msgid "Digitizing board"
+msgstr "Vezje za digitalizacijo"
 
-#: ../sheets/civil.sheet.in.h:17
-msgid "Motor"
-msgstr "Motor"
+#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:1
+msgid "Pneumatic/Hydraulic"
+msgstr "Pnevmatika/hidravlika"
 
-#: ../sheets/civil.sheet.in.h:18
-msgid "Preliminary clarification tank"
-msgstr "PredoÄiÅÄevalni rezervoar"
+#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:2
+msgid "Components for pneumatic and hydraulic circuits"
+msgstr "Komponente pnevmatiÄnih in hidravliÄnih vezij"
 
-#: ../sheets/civil.sheet.in.h:19
-msgid "Reference line"
-msgstr "ReferenÄna Ärta"
+#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:3
+msgid "Double-effect jack"
+msgstr "PrikljuÄek z dvojnim uÄinkom"
 
-#: ../sheets/civil.sheet.in.h:20
-msgid "Rotor"
-msgstr "Rotor"
+#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:4
+msgid "Normally-in simple-effect jack"
+msgstr "PrikljuÄek enostavnega uÄinka z navadnim vhodom"
 
-#: ../sheets/civil.sheet.in.h:21
-msgid "Soil"
-msgstr "Prst"
+#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:5
+msgid "Normally-out simple-effect jack"
+msgstr "PrikljuÄek enostavnega uÄinka z navadnim izhodom"
 
-#: ../sheets/civil.sheet.in.h:22
-msgid "Vertical limiting line"
-msgstr "NavpiÄna omejitvena Ärta"
+#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:6
+msgid "Generic pressure source"
+msgstr "GeneriÄen vir pritiska"
 
-#: ../sheets/civil.sheet.in.h:23
-msgid "Vertical rest"
-msgstr "NavpiÄni mirovalnik"
+#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:7
+msgid "Hydraulic pressure source"
+msgstr "HidravliÄni vir pritiska"
 
-#: ../sheets/civil.sheet.in.h:24
-msgid "Vertically aligned arrow"
-msgstr "NavpiÄno obrnjena puÅÄica"
+#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:8
+msgid "Pneumatic pressure source"
+msgstr "PnevmatiÄni vir pritiska"
 
-#: ../sheets/civil.sheet.in.h:25
-msgid "Vertically aligned compressor"
-msgstr "NavpiÄno obrnjen kompresor"
+#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:9
+msgid "Air exhaust orifice"
+msgstr "Odprtina za zraÄni izpust"
 
-#: ../sheets/civil.sheet.in.h:26
-msgid "Vertically aligned propeller"
-msgstr "NavpiÄno obrnjen propeler"
+#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:10
+msgid "2/2 distributor"
+msgstr "2/2 razdelilnik"
 
-#: ../sheets/civil.sheet.in.h:27
-msgid "Vertically aligned pump"
-msgstr "NavpiÄno obrnjena Ärpalka"
+#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:11
+msgid "3/2 distributor"
+msgstr "3/2 razdelilnik"
 
-#: ../sheets/civil.sheet.in.h:28
-msgid "Vertically aligned valve"
-msgstr "NavpiÄno obrnjen ventil"
+#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:12
+msgid "4/2 distributor"
+msgstr "4/2 razdelilnik"
 
-#: ../sheets/civil.sheet.in.h:29
-msgid "Water level"
-msgstr "Raven vode"
+#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:13
+msgid "5/2 distributor"
+msgstr "5/2 razdelilnik"
 
-#: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:1
-msgid "Jigsaw"
-msgstr "Sestavljanka"
+#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:14
+msgid "Muscular command"
+msgstr "MiÅiÄni ukaz"
 
-#: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:2
-msgid "Jigsaw â part_iiii"
-msgstr "Sestavljanka â del_iiii"
+#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:15
+msgid "Push-button command"
+msgstr "Ukaz z pritisnim gumbom"
 
-#: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:3
-msgid "Jigsaw â part_iiio"
-msgstr "Sestavljanka â del_iiio"
+#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:16
+msgid "Mechanical command by tappet"
+msgstr "Mehanski ukaz vzvoda"
 
-#: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:4
-msgid "Jigsaw â part_iioi"
-msgstr "Sestavljanka â del_iioi"
+#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:17
+msgid "Mechanical command by spring"
+msgstr "Mehanski ukaz vzmeti"
 
-#: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:5
-msgid "Jigsaw â part_iioo"
-msgstr "Sestavljanka â del_iioo"
+#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:18
+msgid "Electric command (single coil)"
+msgstr "ElektriÄni ukaz (enojna tuljava)"
 
-#: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:6
-msgid "Jigsaw â part_ioii"
-msgstr "Sestavljanka â del_ioii"
+#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:19
+msgid "Electric command (double coil)"
+msgstr "ElektriÄni ukaz (dvojna tuljava)"
 
-#: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:7
-msgid "Jigsaw â part_ioio"
-msgstr "Sestavljanka â del_ioio"
+#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:20
+msgid "Indirect command by hydraulic driver"
+msgstr "Neposreden ukaz hidravliÄnega prenosnika"
 
-#: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:8
-msgid "Jigsaw â part_iooi"
-msgstr "Sestavljanka â del_iooi"
+#: ../sheets/Pneumatic.sheet.in.h:21
+msgid "Indirect command by pneumatic driver"
+msgstr "Neposreden ukaz pnevmatiÄnega prenosnika"
 
-#: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:9
-msgid "Jigsaw â part_iooo"
-msgstr "Sestavljanka â del_iooo"
+#: ../sheets/SADT.sheet.in.h:1
+msgid "SADT/IDEF0"
+msgstr "SADT/IDEF0"
 
-#: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:10
-msgid "Jigsaw â part_oiii"
-msgstr "Sestavljanka â del_oiii"
+#: ../sheets/SADT.sheet.in.h:2
+msgid "Objects to design SADT diagrams"
+msgstr "Predmeti za oblikovanje diagramov SADT"
 
-#: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:11
-msgid "Jigsaw â part_oiio"
-msgstr "Sestavljanka â del_oiio"
+#: ../sheets/SADT.sheet.in.h:3
+msgid "Activity/data flow arrow"
+msgstr "PuÅÄica aktivnosti/toka podatkov"
 
-#: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:12
-msgid "Jigsaw â part_oioi"
-msgstr "Sestavljanka â del_oioi"
+#: ../sheets/SADT.sheet.in.h:4
+msgid "Activity/data box"
+msgstr "Åkatla aktivnosti/podatkov"
 
-#: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:13
-msgid "Jigsaw â part_oioo"
-msgstr "Sestavljanka â del_oioo"
+#: ../sheets/SADT.sheet.in.h:5
+msgid "Flow label"
+msgstr "Oznaka poteka"
 
-#: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:14
-msgid "Jigsaw â part_ooii"
-msgstr "Sestavljanka â del_ooii"
+#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:1
+msgid "SDL"
+msgstr "SDL"
 
-#: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:15
-msgid "Jigsaw â part_ooio"
-msgstr "Sestavljanka â del_ooio"
+#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:2
+msgid "Specification and Description Language."
+msgstr "Jezik doloÄanja in opisovanja."
 
-#: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:16
-msgid "Jigsaw â part_oooi"
-msgstr "Sestavljanka â del_oooi"
+#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:3
+msgid "Block type reference"
+msgstr "Sklic na vrsto bloka"
 
-#: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:17
-msgid "Jigsaw â part_oooo"
-msgstr "Sestavljanka â del_oooo"
+#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:4
+msgid "Service type reference"
+msgstr "Sklic na vrsto storitve"
 
-#: ../sheets/jigsaw.sheet.in.h:18
-msgid "Pieces of a jigsaw"
-msgstr "KoÅÄki sestavljanke"
+#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:5
+msgid "Process type reference"
+msgstr "Sklic na vrsto procesa"
 
-#: ../sheets/network.sheet.in.h:1
-msgid "24 Port Patch Panel"
-msgstr "24-vratna prikljuÄna omarica"
+#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:6
+#: ../sheets/UML.sheet.in.h:28
+msgid "State"
+msgstr "Stanje"
 
-#: ../sheets/network.sheet.in.h:2
-msgid "3 1/2 inch diskette"
-msgstr "3,5-palÄna disketa"
+#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:7
+msgid "Function header"
+msgstr "Glava funkcije"
 
-#: ../sheets/network.sheet.in.h:3
-msgid "ATM switch symbol"
-msgstr "Simbol preklopnika ATM"
+#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:8
+msgid "Send message"
+msgstr "PoÅlji sporoÄilo"
 
-#: ../sheets/network.sheet.in.h:4
-msgid "Antenna for wireless transmission"
-msgstr "Antena za brezÅiÄni prenos"
+#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:9
+msgid "Receive message"
+msgstr "Sprejmi sporoÄilo"
 
-#: ../sheets/network.sheet.in.h:5
-msgid "Bigtower PC"
-msgstr "Osebni raÄunalnik, stolp"
+#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:10
+msgid "Function call"
+msgstr "Funkcijski klic"
 
-#: ../sheets/network.sheet.in.h:6
-msgid "Computer"
-msgstr "RaÄunalnik"
+#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:12
+msgid "Action being executed"
+msgstr "Ukaz, ki se izvaja"
 
-#: ../sheets/network.sheet.in.h:7
-msgid "Desktop PC"
-msgstr "Namizni raÄunalnik"
+#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:13
+msgid "Save state"
+msgstr "Shrani stanje"
 
-#: ../sheets/network.sheet.in.h:8
-msgid "Digitizing board"
-msgstr "Vezje za digitalizacijo"
+#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:15
+msgid "In/Out connector"
+msgstr "Vhodno/izhodni konektor"
 
-#: ../sheets/network.sheet.in.h:9
-msgid "Ethernet bus"
-msgstr "Vodilo Ethernet"
+#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:17
+msgid "Procedure return"
+msgstr "Vrnitev iz procedure"
 
-#: ../sheets/network.sheet.in.h:10
-msgid "External DAT drive"
-msgstr "Zunanji pogon DAT"
+#: ../sheets/SDL.sheet.in.h:19
+msgid "Generic text note"
+msgstr "SploÅno besedilo opombe"
 
-#: ../sheets/network.sheet.in.h:11
-msgid "Firewall router"
-msgstr "Usmerjevalnik s poÅarnim zidom"
+#: ../sheets/Shape_Design.sheet.in.h:1
+msgid "Shape Design"
+msgstr "Oblikovanje lika"
 
-#: ../sheets/network.sheet.in.h:12
-msgid "Laptop PC"
-msgstr "Presnosni raÄunalnik"
+#: ../sheets/Shape_Design.sheet.in.h:2
+msgid "Design Dia objects with individual connection points"
+msgstr "Oblikujte predmete Dia s posameznimi toÄkami povezave"
 
-#: ../sheets/network.sheet.in.h:13
-msgid "Miditower PC"
-msgstr "Osebni raÄunalnik, srednji stolp"
+#: ../sheets/Shape_Design.sheet.in.h:3
+#| msgid "Connection Points:"
+msgid "Connection Point"
+msgstr "ToÄka povezave"
 
-#: ../sheets/network.sheet.in.h:14
-msgid "Minitower PC"
-msgstr "Osebni raÄunalnik, mali stolp"
+#: ../sheets/Shape_Design.sheet.in.h:4
+#| msgid "Add Connection Point"
+msgid "Main Connection Point"
+msgstr "Glavna toÄka povezave"
 
-#: ../sheets/network.sheet.in.h:15
-msgid "Mobile phone"
-msgstr "Mobilni telefon"
+#: ../sheets/sybase.sheet.in.h:1
+msgid "Sybase"
+msgstr "Sybase"
 
-#: ../sheets/network.sheet.in.h:16
-msgid "Mobile telephony base station"
-msgstr "Bazna postaja za mobilno telefonijo"
+#: ../sheets/sybase.sheet.in.h:2
+msgid "Objects to design Sybase replication domain diagrams with"
+msgstr "Predmeti za oblikovanje diagramov replikacijskih okolij Sybase"
 
-#: ../sheets/network.sheet.in.h:17
-msgid "Mobile telephony cell"
-msgstr "Baterija za mobilni telefon"
+#: ../sheets/sybase.sheet.in.h:3
+msgid "Sybase dataserver"
+msgstr "Podatkovni streÅnik Sybase"
 
-#: ../sheets/network.sheet.in.h:18
-msgid "Modular switching system"
-msgstr "Modularni preklopni sistem"
+#: ../sheets/sybase.sheet.in.h:4
+msgid "Sybase replication server"
+msgstr "Replikacijski streÅnik Sybase"
 
-#: ../sheets/network.sheet.in.h:22
-msgid "Objects to design network diagrams with"
-msgstr "Predmeti za omreÅne diagrame"
+#: ../sheets/sybase.sheet.in.h:5
+msgid "Log transfer manager or rep agent"
+msgstr "Upravljalnik prenosov dnevnikov ali replikacijski agent"
 
-#: ../sheets/network.sheet.in.h:23
-msgid "Plotter"
-msgstr "Risalnik"
+#: ../sheets/sybase.sheet.in.h:6
+msgid "Stable storage device"
+msgstr "Stabilna hrambna naprava"
 
-#: ../sheets/network.sheet.in.h:24
-msgid "RJ45 wall-plug"
-msgstr "Zidna vtiÄnica RJ45"
+#: ../sheets/sybase.sheet.in.h:7
+msgid "Sybase client application"
+msgstr "Odjemalna aplikacija Sybase"
 
-#: ../sheets/network.sheet.in.h:25
-msgid "Router symbol"
-msgstr "Simbol usmerjevalnika"
+#: ../sheets/sybase.sheet.in.h:8
+msgid "Replication server manager"
+msgstr "Upravitelj replikacijskega streÅnika"
 
-#: ../sheets/network.sheet.in.h:26
-msgid "Simple modem"
-msgstr "Enostavni modem"
+#: ../sheets/UML.sheet.in.h:1
+msgid "UML"
+msgstr "UML"
 
-#: ../sheets/network.sheet.in.h:27
-msgid "Simple printer"
-msgstr "Enostavni tiskalnik"
+#: ../sheets/UML.sheet.in.h:2
+msgid "Editor for UML Static Structure Diagrams"
+msgstr "Urejevalnik diagramov statiÄnih struktur UML"
 
-#: ../sheets/network.sheet.in.h:28
-msgid "Speaker with integrated amplifier"
-msgstr "ZvoÄnik z vgrajenim ojaÄevalnikom"
+#: ../sheets/UML.sheet.in.h:5
+msgid "Note"
+msgstr "Opomba"
 
-#: ../sheets/network.sheet.in.h:29
-msgid "Speaker without amplifier"
-msgstr "ZvoÄnik brez ojaÄevalnika"
+#: ../sheets/UML.sheet.in.h:7
+msgid "Realizes, implements a specific interface"
+msgstr "Realizira, implementira doloÄen vmesnik"
 
-#: ../sheets/network.sheet.in.h:30
-msgid "Stackable hub or switch"
-msgstr "RazÅirljivo zvezdiÅÄe ali preklopnik"
+#: ../sheets/UML.sheet.in.h:8
+msgid "Generalization, class inheritance"
+msgstr "PosploÅenje, dedovanje razreda"
 
-#: ../sheets/network.sheet.in.h:31
-msgid "Storage"
-msgstr "Shramba"
+#: ../sheets/UML.sheet.in.h:9
+msgid "Association, two classes are associated"
+msgstr "Povezava, dva razreda sta povezana"
 
-#: ../sheets/network.sheet.in.h:32
-msgid "Switch symbol"
-msgstr "Simbol preklopnika"
+#: ../sheets/UML.sheet.in.h:10
+msgid "Aggregation, one class is part of another"
+msgstr "Agregacija, en razred je del drugega"
 
-#: ../sheets/network.sheet.in.h:34
-msgid "UNIX workstation"
-msgstr "Delovna postaja UNIX"
+#: ../sheets/UML.sheet.in.h:11
+msgid "Implements, class implements a specific interface"
+msgstr "Implementira, razredno implementira doloÄen vmesnik"
 
-#: ../sheets/network.sheet.in.h:35
-msgid "WAN connection"
-msgstr "Povezava WAN"
+#: ../sheets/UML.sheet.in.h:12
+msgid "Constraint, place a constraint on something"
+msgstr "Omejitev, dodaj omejitev na nekaj"
 
-#: ../sheets/network.sheet.in.h:36
-msgid "WAN link"
-msgstr "Link WAN"
+#: ../sheets/UML.sheet.in.h:13
+msgid "Small package"
+msgstr "Majhen paket"
 
-#: ../sheets/network.sheet.in.h:37
-msgid "Wall-plug for the scEAD cabling system"
-msgstr "Zidna vtiÄnica za kabelski sistem scEAD"
+#: ../sheets/UML.sheet.in.h:14
+msgid "Large package"
+msgstr "Velik paket"
 
-#: ../sheets/network.sheet.in.h:38
-msgid "Workstation monitor"
-msgstr "Zaslon delovne postaje"
+#: ../sheets/UML.sheet.in.h:16
+msgid "Use case"
+msgstr "Primer uporabe"
 
-#: ../sheets/network.sheet.in.h:39
-msgid "ZIP disk"
-msgstr "Disketa ZIP"
+#: ../sheets/UML.sheet.in.h:17
+msgid "Lifeline"
+msgstr "Äasovna linija UML"
 
-#: ../sheets/sybase.sheet.in.h:1
-msgid "Log transfer manager or rep agent"
-msgstr "Upravljalnik prenosov dnevnikov ali replikacijski agent"
+#: ../sheets/UML.sheet.in.h:18
+msgid "Object"
+msgstr "Predmet"
 
-#: ../sheets/sybase.sheet.in.h:2
-msgid "Objects to design Sybase replication domain diagrams with"
-msgstr "Predmeti za oblikovanje diagramov replikacijskih okolij Sybase"
+#: ../sheets/UML.sheet.in.h:19
+msgid "Message"
+msgstr "SporoÄilo"
 
-#: ../sheets/sybase.sheet.in.h:3
-msgid "Replication server manager"
-msgstr "Upravitelj replikacijskega streÅnika"
+#: ../sheets/UML.sheet.in.h:20
+msgid "Component"
+msgstr "Komponenta"
 
-#: ../sheets/sybase.sheet.in.h:4
-msgid "Stable storage device"
-msgstr "Stabilna hrambna naprava"
+#: ../sheets/UML.sheet.in.h:25
+msgid "Node"
+msgstr "VozliÅÄe"
 
-#: ../sheets/sybase.sheet.in.h:5
-msgid "Sybase"
-msgstr "Sybase"
+#: ../sheets/UML.sheet.in.h:26
+msgid "Class stereotype icon"
+msgstr "Ikona stereotipa razreda"
 
-#: ../sheets/sybase.sheet.in.h:6
-msgid "Sybase client application"
-msgstr "Odjemalna aplikacija Sybase"
+#: ../sheets/UML.sheet.in.h:27
+msgid "Initial/End state"
+msgstr "ZaÄetno/konÄno stanje"
 
-#: ../sheets/sybase.sheet.in.h:7
-msgid "Sybase dataserver"
-msgstr "Podatkovni streÅnik Sybase"
+#: ../sheets/UML.sheet.in.h:29
+msgid "Activity"
+msgstr "Aktivnost"
 
-#: ../sheets/sybase.sheet.in.h:8
-msgid "Sybase replication server"
-msgstr "Replikacijski streÅnik Sybase"
+#: ../sheets/UML.sheet.in.h:31
+msgid "Fork/Union"
+msgstr "Razvejaj/spoji"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]