[gnome-screenshot] Updated Greek translationcommit 784a712c87a4638ad496d7900bb8813328f4908c
Author: Tom Tryfonidis <tomtryf gmail com>
Date:   Sun Aug 26 22:57:37 2012 +0300

    Updated Greek translation

 po/el.po |  181 +++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 files changed, 98 insertions(+), 83 deletions(-)
---
diff --git a/po/el.po b/po/el.po
index 7a38fc1..52c86d6 100644
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -30,75 +30,74 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-utils.gnome-2-26\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n";
-"POT-Creation-Date: 2012-05-29 13:34+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-06-22 14:06+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
+"screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-26 07:42+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-26 21:45+0200\n"
 "Last-Translator: Tom Tryfonidis <tomtryf gmail com>\n"
 "Language-Team: team gnome gr\n"
+"Language: el\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: el\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
 
-#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:1
-#: ../src/screenshot-application.c:667
+#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:1 ../src/screenshot-application.c:680
 msgid "Screenshot"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎ"
 
-#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:2
-#: ../src/screenshot-application.c:668
-#| msgid "Save images of your desktop or individual windows"
+#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:2 ../src/screenshot-application.c:681
 msgid "Save images of your screen or individual windows"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏ. ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ Î ÎÎÏÏÏÎÏÏÏÎ ÏÎÏÎÎÏÏÏÎ"
 
 #: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:3
-#| msgid "Take a screenshot of the whole screen"
 msgid "Take a Screenshot of the Whole Screen"
 msgstr "ÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎÏ ÎÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏ"
 
 #: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:4
-#| msgid "Take a screenshot of the current window"
 msgid "Take a Screenshot of the Current Window"
 msgstr "ÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎÏÎÏ ÏÎÏÎÎÏÏÎÏ"
 
-#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:1
+#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:1
+msgid "About Screenshot"
+msgstr "ÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎ"
+
+#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:2
+msgid "Help"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎ"
+
+#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:3
+msgid "Quit"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏ"
+
+#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:1
 msgid "C_opy to Clipboard"
 msgstr "ÎÎÏÎ_ÎÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ"
 
-#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:2
+#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:2
 msgid "_Name:"
 msgstr "Î_ÎÎÎÎ:"
 
-#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:3
+#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:3
 msgid "Save in _folder:"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÏÎ _ÏÎÎÎÎÎ:"
 
-#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:4
+#: ../src/screenshot-dialog.ui.h:4
 msgid "*"
 msgstr "*"
 
-#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:1
-#| msgid "Screenshot"
-msgid "About Screenshot"
-msgstr "ÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎ"
-
-#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:2
-msgid "Help"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎ"
-
-#: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:3
-msgid "Quit"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÏ"
-
 #: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎ ÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏÎÎÏÏÎÏ (ÏÏÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎ)"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:2
-msgid "Grab just the current window, rather than the whole desktop. This key has been deprecated and it is no longer in use."
-msgstr "ÎÎÏÎ ÎÏÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎÏÎÏ ÏÎÏÎÎÏÏÎÏ ÎÎÏÎ ÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏ. ÎÏÏÏ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎ ÏÎÎÎÎ ÏÏÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎÎÎÎ."
+msgid ""
+"Grab just the current window, rather than the whole desktop. This key has "
+"been deprecated and it is no longer in use."
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎ ÎÏÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎÏÎÏ ÏÎÏÎÎÏÏÎÏ ÎÎÏÎ ÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏ. ÎÏÏÏ ÏÎ "
+"ÎÎÎÎÎÎ ÏÎÎÎÎ ÏÏÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎÎÎÎ."
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:3
 msgid "Screenshot delay"
@@ -106,7 +105,7 @@ msgstr "ÎÎÎÏÏÏÎÏÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏ"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:4
 msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
-msgstr "Î ÎÏÎÎÎÏÏ ÏÏÎ ÎÎÏÏÎÏÎÎÎÏÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎ ÏÎ ÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏ"
+msgstr "Î ÎÏÎÎÎÏÏ ÏÏÎ ÎÎÏÏÎÏÎÎÎÏÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎ ÏÎ ÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏ"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:5
 msgid "Screenshot directory"
@@ -114,7 +113,8 @@ msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏ"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:6
 msgid "The directory where the screenshots will be saved by default."
-msgstr "Î ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏ ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎ ÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎ ÎÎÏÎÎÏ."
+msgstr ""
+"Î ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏ ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎ ÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎ ÎÎÏÎÎÏ."
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:7
 msgid "Last save directory"
@@ -122,7 +122,9 @@ msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÏ"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:8
 msgid "The last directory a screenshot was saved in interactive mode."
-msgstr "Î ÏÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎ ÎÎÏÎÎÏ ÏÎ ÎÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ."
+msgstr ""
+"Î ÏÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎ ÎÎÏÎÎÏ ÏÎ "
+"ÎÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ."
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:9
 msgid "Include Border"
@@ -130,7 +132,9 @@ msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎ"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:10
 msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
-msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏÎ ÏÎÏÎÎÏÏÏÎ ÎÎÎÎ ÎÎ ÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎ ÎÎÏÎÎÏ"
+msgstr ""
+"ÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏÎ ÏÎÏÎÎÏÏÏÎ ÎÎÎÎ ÎÎ ÏÎ "
+"ÏÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎ ÎÎÏÎÎÏ"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:11
 msgid "Include Pointer"
@@ -153,8 +157,12 @@ msgid "Border Effect"
 msgstr "ÎÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎÏ"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:16
-msgid "Effect to add to the outside of a border. Possible values are \"shadow\", \"none\", and \"border\"."
-msgstr "ÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÏÏÎÏÎÎÏ ÏÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎÏ. ÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎ  \"ÏÎÎÎ\", \"ÏÎÏÎÏÎ\", ÎÎÎ \"ÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎ\"."
+msgid ""
+"Effect to add to the outside of a border. Possible values are \"shadow\", "
+"\"none\", and \"border\"."
+msgstr ""
+"ÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÏÏÎÏÎÎÏ ÏÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎÏ. ÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎ  "
+"\"shadow\", \"none\", ÎÎÎ \"border\"."
 
 #: ../src/screenshot-application.c:142
 #, c-format
@@ -163,128 +171,136 @@ msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎ ÏÎÎÎÎ \"%s\"  ÏÏÎ
 
 #: ../src/screenshot-application.c:149
 msgid "Overwrite existing file?"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎÏÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏÏÎÎÏÎÏ ÎÏÏÎÎÎÏ ;"
-
-#: ../src/screenshot-application.c:170
-#: ../src/screenshot-application.c:179
-#: ../src/screenshot-application.c:337
-#: ../src/screenshot-application.c:341
-#: ../src/screenshot-application.c:382
-#: ../src/screenshot-application.c:385
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎÏÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏÏÎÎÏÎÏ ÎÏÏÎÎÎÏ;"
+
+#: ../src/screenshot-application.c:170 ../src/screenshot-application.c:179
+#: ../src/screenshot-application.c:350 ../src/screenshot-application.c:354
+#: ../src/screenshot-application.c:395 ../src/screenshot-application.c:398
 msgid "Unable to capture a screenshot"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏ"
 
 #: ../src/screenshot-application.c:171
 msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
-msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÏÎÎÎÏ. ÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÏÏÎÏÏÎÎÎÏÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÏÎÎ."
+msgstr ""
+"ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÏÎÎÎÏ. ÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÏÏÎÏÏÎÎÎÏÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎÏ "
+"ÎÎÎ ÎÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÏÎÎ."
 
-#: ../src/screenshot-application.c:338
+#: ../src/screenshot-application.c:351
 msgid "Error creating file"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÏÎÎÎÏ"
 
-#: ../src/screenshot-application.c:349
-#: ../src/screenshot-application.c:415
+#: ../src/screenshot-application.c:362 ../src/screenshot-application.c:428
 msgid "Screenshot taken"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎ ÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../src/screenshot-application.c:383
+#: ../src/screenshot-application.c:396
 msgid "All possible methods failed"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÏÎÎÎ ÎÎ ÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ "
 
-#: ../src/screenshot-application.c:509
+#: ../src/screenshot-application.c:522
 msgid "Send the grab directly to the clipboard"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ"
 
-#: ../src/screenshot-application.c:510
+#: ../src/screenshot-application.c:523
 msgid "Grab a window instead of the entire screen"
 msgstr "ÎÎÏÎ ÎÎÏÏ ÏÎÏÎÎÏÏÎÏ ÎÎÏÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../src/screenshot-application.c:511
+#: ../src/screenshot-application.c:524
 msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
 msgstr "ÎÎÏÎ ÎÎÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏ ÎÎÏÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../src/screenshot-application.c:512
+#: ../src/screenshot-application.c:525
 msgid "Include the window border with the screenshot"
 msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÏÎÏ ÎÎ ÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎ ÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../src/screenshot-application.c:513
+#: ../src/screenshot-application.c:526
 msgid "Remove the window border from the screenshot"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏÎÎÏÏÎÏ ÎÏÏ ÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎ ÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../src/screenshot-application.c:514
-#| msgid "Include the pointer in the screenshot"
+#: ../src/screenshot-application.c:527
 msgid "Include the pointer with the screenshot"
 msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎ Î ÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎ ÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../src/screenshot-application.c:515
+#: ../src/screenshot-application.c:528
 msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
-msgstr "ÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏ ÎÎÏÎ ÎÏÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÏÏÏÎÏÎÏÎ (ÏÎ ÎÎÏÏÎÏÏÎÎÏÏÎ)"
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏ ÎÎÏÎ ÎÏÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÏÏÏÎÏÎÏÎ (ÏÎ "
+"ÎÎÏÏÎÏÏÎÎÏÏÎ)"
 
 #. translators: this is the last part of the "grab after a
 #. * delay of <spin button> seconds".
 #.
-#: ../src/screenshot-application.c:515
+#: ../src/screenshot-application.c:528
 #: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:409
 msgid "seconds"
 msgstr "ÎÎÏÏÎÏÏÎÎÏÏÎ"
 
-#: ../src/screenshot-application.c:516
+#: ../src/screenshot-application.c:529
 msgid "Effect to add to the border (shadow, border or none)"
 msgstr "ÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎ  (ÏÎÎÎ, ÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎ)"
 
-#: ../src/screenshot-application.c:516
+#: ../src/screenshot-application.c:529
 msgid "effect"
-msgstr "ÎÏÎ"
+msgstr "ÎÏÎ"
 
-#: ../src/screenshot-application.c:517
+#: ../src/screenshot-application.c:530
 msgid "Interactively set options"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÏÎÎÏÏ ÎÏÎÏÎÏÏ ÎÏÎÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../src/screenshot-application.c:518
-#| msgid "Screenshot directory"
+#: ../src/screenshot-application.c:531
 msgid "Save screenshot directly to this file"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÎ ÎÏÏÏ ÏÎ ÎÏÏÎÎÎ"
 
-#: ../src/screenshot-application.c:518
+#: ../src/screenshot-application.c:531
 msgid "filename"
 msgstr "ÏÎÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎÏ"
 
-#: ../src/screenshot-application.c:532
+#: ../src/screenshot-application.c:545
 msgid "Take a picture of the screen"
-msgstr "ÎÎÏÎ ÎÎÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏ"
+msgstr "ÎÎÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../src/screenshot-application.c:670
+#: ../src/screenshot-application.c:683
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
-"ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎ GNOME\n"
-" ÎÎÎÎÏ ÎÏÏÏÏÎÎÎÎÏ <tomtryf gmail com>\n"
+"ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎ Gnome\n"
+" ÎÏÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏ <ftsamis gmail com>, 2009\n"
+" ÎÎÎÎÏ ÎÏÏÏÏÎÎÎÎÏ <tomtryf gmail com>, 2012\n"
+"\n"
 "ÎÎÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎ ÎÎÎÏÎ http://www.gnome.gr/";
 
 #: ../src/screenshot-config.c:56
 #, c-format
-msgid "Conflicting options: --window and --area should not be used at the same time.\n"
-msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏ: ÎÎ --windows ÎÎÎ --area ÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎ.\n"
+msgid ""
+"Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
+"time.\n"
+msgstr ""
+"ÎÏÎÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏ: ÎÎ --windows ÎÎÎ --area ÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ "
+"ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎ.\n"
 
 #: ../src/screenshot-config.c:63
 #, c-format
-msgid "Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same time.\n"
-msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏ: ÎÎ --area ÎÎÎ --delay ÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎ.\n"
+msgid ""
+"Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
+"time.\n"
+msgstr ""
+"ÎÏÎÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏ: ÎÎ --area ÎÎÎ --delay ÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎÎ "
+"ÏÎÎ ÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎ.\n"
 
-#: ../src/screenshot-dialog.c:173
+#: ../src/screenshot-dialog.c:172
 msgid "Save Screenshot"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../src/screenshot-dialog.c:189
+#: ../src/screenshot-dialog.c:188
 msgid "Select a folder"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÏ ÏÎÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../src/screenshot-dialog.c:286
+#: ../src/screenshot-dialog.c:285
 msgid "Screenshot.png"
 msgstr "Screenshot.png"
 
 #. translators: this is the name of the file that gets made up
 #. * with the screenshot if the entire screen is taken
-#: ../src/screenshot-filename-builder.c:133
+#: ../src/screenshot-filename-builder.c:144
 #, c-format
 msgid "Screenshot from %s.png"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎ ÎÏÏ %s.png"
@@ -292,7 +308,7 @@ msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎ ÎÏÏ %s.png"
 #. translators: this is the name of the file that gets
 #. * made up with the screenshot if the entire screen is
 #. * taken
-#: ../src/screenshot-filename-builder.c:140
+#: ../src/screenshot-filename-builder.c:151
 #, c-format
 msgid "Screenshot from %s - %d.png"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎ ÎÏÏ %s - %d.png"
@@ -324,7 +340,6 @@ msgid "Apply _effect:"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ _ÎÏÎ:"
 
 #: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:343
-#| msgid "Grab the whole _desktop"
 msgid "Grab the whole sc_reen"
 msgstr "ÎÎÏÎ ÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎ_ÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏ"
 
@@ -340,8 +355,8 @@ msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ _ÏÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÏÎ"
 #. * delay of <spin button> seconds".
 #.
 #: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:389
-msgid "Grab _after a delay of"
-msgstr "ÎÎÏÎ _ÎÎÏÎ ÎÏÏ ÎÎÎÏÏÏÎÏÎÏÎ "
+msgid "Grab after a _delay of"
+msgstr "ÎÎÏÎ ÎÎÏÎ ÎÏÏ Î_ÎÎÏÏÏÎÏÎÏÎ "
 
 #: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:435
 #: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:453[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]