=?utf-8?q?=5Bgnumeric=5D_Updated_Norwegian_bokm=C3=A5l_translation?=commit 8717ca33695e3bd5ec76f5eb6202c10bfe8a3b81
Author: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>
Date:  Wed Aug 22 20:31:04 2012 +0200

  Updated Norwegian bokmÃl translation

 po/nb.po | 4154 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 2140 insertions(+), 2014 deletions(-)
---
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index bcda71c..6bcffb5 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -2,14 +2,14 @@
 # Copyright (C) 1998-2004 Free Software Foundation, Inc.
 # Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>, 1998-2012.
 #
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2181 ../src/sheet-control-gui.c:2190
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2198
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2234 ../src/sheet-control-gui.c:2243
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2251
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnumeric 1.10.16\n"
+"Project-Id-Version: gnumeric 1.11.6\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-02-04 18:27+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-04 18:35+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-22 19:51+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-22 20:31+0200\n"
 "Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\n"
 "Language-Team: Norwegian bokmÃl <i18n-nb lister ping uio no>\n"
 "Language: \n"
@@ -19,7 +19,7 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #: ../gnumeric.desktop.in.h:1 ../src/dialogs/wbcg.ui.h:1
-#: ../src/func-builtin.c:440
+#: ../src/func-builtin.c:443
 msgid "Gnumeric"
 msgstr "Gnumeric"
 
@@ -28,7 +28,7 @@ msgid "Spreadsheet"
 msgstr "Regneark"
 
 #. Keep in sync with .desktop file
-#: ../gnumeric.desktop.in.h:3 ../src/main-application.c:299
+#: ../gnumeric.desktop.in.h:3 ../src/main-application.c:301
 msgid "Gnumeric Spreadsheet"
 msgstr "Gnumeric regneark"
 
@@ -83,8 +83,8 @@ msgstr "CORBA-grensesnitt"
 msgid "Provides a CORBA scripting interface"
 msgstr "Gir et skriptgrensesnitt for CORBA"
 
-#: ../plugins/dif/dif.c:70 ../plugins/excel/ms-excel-read.c:7109
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:10684 ../src/xml-sax-read.c:3310
+#: ../plugins/dif/dif.c:70 ../plugins/excel/ms-excel-read.c:7026
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:11502 ../src/xml-sax-read.c:3332
 msgid "Reading file..."
 msgstr "Leser fil â"
 
@@ -141,7 +141,7 @@ msgid "Error while reading DIF file."
 msgstr "Feil under lesing av DIF-fil."
 
 #: ../plugins/dif/dif.c:314 ../plugins/paradox/paradox.c:311
-#: ../plugins/sylk/sylk-write.c:234
+#: ../plugins/sylk/sylk-write.c:235
 msgid "Cannot get default sheet."
 msgstr "Kan ikke finne forvalgt ark."
 
@@ -162,74 +162,74 @@ msgstr "Leser og skriver informasjon lagret i Data Interchange Format (*.dif)"
 msgid "Data Interchange Format (*.dif)"
 msgstr "Data Interchange Format (*.dif)"
 
-#: ../plugins/excel/boot.c:186
+#: ../plugins/excel/boot.c:187
 msgid "No Workbook or Book streams found."
 msgstr "Ingen arbeidsbok eller arbeidsbokdata funnet."
 
-#: ../plugins/excel/boot.c:262
+#: ../plugins/excel/boot.c:263
 msgid "Preparing to save..."
 msgstr "Forbereder lagring â"
 
-#: ../plugins/excel/boot.c:274
+#: ../plugins/excel/boot.c:275
 msgid "Saving file..."
 msgstr "Lagrer fil â"
 
-#: ../plugins/excel/excel-xml-read.c:131 ../src/xml-sax-read.c:436
+#: ../plugins/excel/excel-xml-read.c:132 ../src/xml-sax-read.c:451
 #, c-format
 msgid "Unexpected attribute %s::%s == '%s'."
 msgstr "Uventet attributt %s::%s == Â%sÂ."
 
-#: ../plugins/excel/excel-xml-read.c:490
+#: ../plugins/excel/excel-xml-read.c:491
 #, c-format
 msgid "Invalid content of ss:data element, expected number, received '%s'"
 msgstr "Ugyldig innhold i ss:data-element, forventet tall, fikk Â%sÂ"
 
-#: ../plugins/excel/excel-xml-read.c:509
+#: ../plugins/excel/excel-xml-read.c:510
 #, c-format
 msgid "Invalid content of ss:data element, received '%s'"
 msgstr "Ugyldig innhold i ss:data-element, fikk Â%sÂ"
 
-#: ../plugins/excel/excel-xml-read.c:1092
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:10789 ../src/xml-sax-read.c:3327
+#: ../plugins/excel/excel-xml-read.c:1093
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:11609 ../src/xml-sax-read.c:3349
 msgid "XML document not well formed!"
 msgstr "XML-dokumentet er ikke riktig utformet!"
 
-#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1387 ../src/value.c:67
+#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1394 ../src/value.c:67
 msgid "#UNKNOWN!"
 msgstr "#UKJENT!"
 
-#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1484 ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1495
+#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1491 ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1502
 #: ../plugins/oleo/oleo.c:230 ../plugins/psiconv/psiconv-read.c:544
 #, c-format
 msgid "Sheet%d"
 msgstr "Ark%d"
 
-#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1499
+#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1506
 #, c-format
 msgid "Macro%d"
 msgstr "Makro%d"
 
-#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1503
+#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1510
 #, c-format
 msgid "Chart%d"
 msgstr "Plott%d"
 
-#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1506
+#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:1513
 #, c-format
 msgid "Module%d"
 msgstr "Modul%d"
 
-#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3648
+#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3668
 #, c-format
 msgid "Failure parsing name '%s'"
 msgstr "Feil under lesing av navn Â%sÂ"
 
-#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3792
+#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3812
 #, c-format
 msgid "Incorrect expression for name '%s': content will be lost.\n"
 msgstr "Ugyldig uttrykk for navn Â%sÂ: innholdet vil gà tapt.\n"
 
-#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3797
+#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3817
 #, c-format
 msgid ""
 "DDE links are not supported yet.\n"
@@ -238,7 +238,7 @@ msgstr ""
 "DDE-lenker er ikke stÃttet ennÃ.\n"
 "Navn Â%s vil gà tapt.\n"
 
-#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3801
+#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:3821
 #, c-format
 msgid ""
 "OLE links are not supported yet.\n"
@@ -247,15 +247,15 @@ msgstr ""
 "OLE-lenker er ikke stÃttet ennÃ.\n"
 "Navn Â%s vil gà tapt.\n"
 
-#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:6244
+#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:6159
 msgid "external references"
 msgstr "eksterne referanser"
 
-#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:6283
+#: ../plugins/excel/ms-excel-read.c:6198
 msgid "No password supplied"
 msgstr "Ingen passord oppgitt"
 
-#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:220
+#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:226
 #, c-format
 msgid ""
 "Some content will be lost when saving. This format only supports %u column, "
@@ -266,7 +266,7 @@ msgid_plural ""
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
-#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:232
+#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:238
 #, c-format
 msgid ""
 "Some content will be lost when saving. This format only supports %u row, "
@@ -277,18 +277,18 @@ msgid_plural ""
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
-#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:355
+#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:359
 msgid ""
 "This is somewhat corrupt.\n"
 "We already wrote a length for a string that is being truncated due to "
 "encoding problems."
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:6318
+#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:6300
 msgid "Couldn't open stream 'Book' for writing\n"
 msgstr "Kan ikke Ãpne strÃm ÂBok for skriving\n"
 
-#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:6340
+#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:6322
 msgid "Couldn't open stream 'Workbook' for writing\n"
 msgstr "Kan ikke Ãpne strÃm ÂArbeidsbok for skriving\n"
 
@@ -332,16 +332,17 @@ msgid "MS Excel&#8482; 2003 SpreadsheetML"
 msgstr "MS Excel&#8482; 2003 SpreadsheetML"
 
 #: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:8
-msgid "MS Excel&#8482; 2007/2010 (*.xlsx)"
-msgstr "MS Excel&#8482; (*.xls)"
+msgid "ECMA 376 / Office Open XML [MS Excel&#8482; 2007/2010] (*.xlsx)"
+msgstr "ECMA 376 / Office Open XML [MS Excel&#8482; 2007/2010 (*.xls)"
 
 #: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:9
-msgid "MS Excel&#8482; 2007 (ECMA 376 1st edition (2006))"
-msgstr "MS Excel&#8482; 2007 (ECMA 376 1ste utgave (2006))"
+msgid "ECMA 376 1st edition (2006); [MS Excel&#8482; 2007]"
+msgstr "ECMA 376 fÃrste utgave (2006); [MS Excel&#8482; 2007]"
 
 #: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:10
-msgid "MS Excel&#8482; 2010 (ECMA 376 2nd edition (2008))"
-msgstr "MS Excel&#8482; 2010 (ECMA 376 2dre utgave (2008))"
+msgid ""
+"ISO/IEC 29500:2008 &amp; ECMA 376 2nd edition (2008); [MS Excel&#8482; 2010]"
+msgstr "ISO/IEC 29500:2008 &amp; ECMA 376 andre utgave (2008); [MS Excel&#8482; 2010]"
 
 #: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:11
 msgid "MS Excel&#8482; (*.xls) requiring encoding specification"
@@ -363,168 +364,174 @@ msgstr "Leser utvidede egenskaper â"
 msgid "Reading custom properties..."
 msgstr "Leser egendefinerte egenskaper â"
 
-#: ../plugins/excel/xlsx-read-drawing.c:215
+#: ../plugins/excel/xlsx-read-drawing.c:216
 #, c-format
 msgid "Invalid number '%s' for node %s"
 msgstr "Ugyldig tall Â%s for node %s"
 
-#: ../plugins/excel/xlsx-read-drawing.c:1286
+#: ../plugins/excel/xlsx-read-drawing.c:1287
 #, c-format
 msgid "Unknown color '%s'"
 msgstr "Ukjent farge Â%sÂ"
 
-#: ../plugins/excel/xlsx-read-drawing.c:2055
+#: ../plugins/excel/xlsx-read-drawing.c:2056
 msgid "Dropping missing object"
 msgstr "Utelater manglende objekt"
 
-#: ../plugins/excel/xlsx-read-drawing.c:2087
+#: ../plugins/excel/xlsx-read-drawing.c:2088
 #, c-format
 msgid "Dropping object with incomplete anchor %2x"
 msgstr "Utelater objekt med ufullstendig anker %2x"
 
-#: ../plugins/excel/xlsx-read-pivot.c:1188
+#: ../plugins/excel/xlsx-read-pivot.c:873
+msgid ""
+"Encountered both the \"refreshedDate\" and the \"refreshedDateIso\" "
+"attributes!"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/excel/xlsx-read-pivot.c:1198
 #, c-format
 msgid "Skipping invalid pivot field group for field '%s' because : %s"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:331
+#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:339
 #, c-format
 msgid "'%s' is corrupt!"
 msgstr "Â%s er korrupt!"
 
-#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:424
+#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:432
 #, c-format
 msgid "Unknown enum value '%s' for attribute %s"
 msgstr "Ukjent enumeratorverdi Â%s for attributt %s"
 
-#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:467 ../plugins/excel/xlsx-read.c:496
+#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:475 ../plugins/excel/xlsx-read.c:504
 #, c-format
 msgid "Integer '%s' is out of range, for attribute %s"
 msgstr "Heltall Â%s er utenfor gyldig omrÃde for attributt %s"
 
-#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:471 ../plugins/excel/xlsx-read.c:500
+#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:479 ../plugins/excel/xlsx-read.c:508
 #, c-format
 msgid "Invalid integer '%s' for attribute %s"
 msgstr "Ugyldig heltall Â%s for attributt %s"
 
-#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:526
+#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:534
 #, c-format
 msgid "Invalid RRGGBB color '%s' for attribute %s"
 msgstr "Ugyldig RRGGBB-farge Â%s for attributt %s"
 
-#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:557
+#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:565
 #, c-format
 msgid "Invalid number '%s' for attribute %s"
 msgstr "Ugyldig tall Â%s for attributt %s"
 
-#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:582
+#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:590
 #, c-format
 msgid "Invalid cell position '%s' for attribute %s"
 msgstr "Ugyldig celleposisjon Â%s for attributt %s"
 
-#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:605
+#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:613
 #, c-format
 msgid "Invalid range '%s' for attribute %s"
 msgstr "Ugyldig omrÃde Â%s for attributt %s"
 
-#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:797
+#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:805
 #, c-format
 msgid "Unknown theme color %d"
 msgstr "Ukjent farge i tema %d"
 
-#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:943
+#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:951
 #, c-format
 msgid "Undefined number format id '%s'"
 msgstr "Udefinert tallformat-ID Â%sÂ"
 
-#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1124 ../plugins/excel/xlsx-read.c:3138
+#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1132 ../plugins/excel/xlsx-read.c:3157
 #, c-format
 msgid "Invalid color '%s' for attribute rgb"
 msgstr "Ugyldig farge Â%s for attributt rgb"
 
-#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1154 ../plugins/excel/xlsx-read.c:1163
+#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1162 ../plugins/excel/xlsx-read.c:1171
 #, c-format
 msgid "Undefined style record '%d'"
 msgstr "Udefinert stiloppfÃring Â%dÂ"
 
-#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1172
+#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1180
 #, c-format
 msgid "Undefined partial style record '%d'"
 msgstr "Udefinert og ufullstendig stiloppfÃring Â%dÂ"
 
-#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1209
+#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1217
 #, c-format
 msgid "Invalid sst ref '%s'"
 msgstr "Ugyldig sst-referanse %s"
 
-#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1337
+#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1345
 #, c-format
 msgid "Invalid cell %s"
 msgstr "Ugyldig celle %s"
 
-#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1454
+#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1462
 msgid "Ignoring column information that does not specify first or last."
 msgstr "Ignorerer kolonneinformasjon som ikke spesifiserer fÃst eller sist."
 
-#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1764
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2291
+#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:1775
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2586
 #, c-format
 msgid "Ignoring invalid data validation because : %s"
 msgstr "Ignorerer ugyldig datavalidering pga: %s"
 
-#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2178
+#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2189
 msgid "Undefined"
 msgstr "Udefinert"
 
-#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2221
+#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2236
 #, c-format
 msgid "Ignoring unhandled conditional format of type '%s'"
 msgstr "Ignorerer ikke-hÃndtert betingelseformat av type Â%sÂ"
 
-#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2602
+#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2621
 msgid "Unknown type of hyperlink"
 msgstr "Ukjent type hyperlenke"
 
-#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2864
+#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2883
 msgid "Ignoring a sheet without a name"
 msgstr "Ignorerer et ark uten navn"
 
-#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2934
+#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:2953
 #, c-format
 msgid "Failed to define name: %s"
 msgstr "Klarte ikke à definere navn: %s"
 
-#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3328
+#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3347
 #, c-format
 msgid "Missing part-id for sheet '%s'"
 msgstr "Mangler del-ID for ark Â%sÂ"
 
-#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3353
+#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3372
 #, c-format
 msgid "Reading sheet '%s'..."
 msgstr "Leser ark Â%s â"
 
-#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3361
+#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:3380
 msgid "Reading comments..."
 msgstr "Leser kommentarer â"
 
-#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:4358
+#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:4398
 msgid "Reading shared strings..."
 msgstr "Leser delte strenger â"
 
-#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:4366
+#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:4406
 msgid "Reading theme..."
 msgstr "Leser tema â"
 
-#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:4374
+#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:4414
 msgid "Reading styles..."
 msgstr "Leser stiler â"
 
-#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:4379
+#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:4419
 msgid "Reading workbook..."
 msgstr "Leser arbeidsbok â"
 
-#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:4389
+#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:4429
 msgid "No workbook stream found."
 msgstr "Ingen arbeidsbok funnet."
 
@@ -539,7 +546,7 @@ msgid "Unsupported GnmValue type (%d)"
 msgstr "Ikke stÃttet GnmValue-type: (%d)"
 
 #: ../plugins/excelplugins/excelplugins.c:610
-#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:885
+#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:907
 #, c-format
 msgid "%s: %s"
 msgstr "%s: %s"
@@ -794,9 +801,9 @@ msgid "%s version %s"
 msgstr "%s versjon %s"
 
 #: ../plugins/fn-info/functions.c:1406
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2268
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2272
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2280 ../src/wbc-gtk.c:3246
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2284
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2288
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2296 ../src/wbc-gtk.c:3270
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automatisk"
 
@@ -840,7 +847,7 @@ msgstr "Logiske funksjoner"
 msgid "Functions for manipulating truth values"
 msgstr "Funksjoner for manipulering av sannhetsverdier"
 
-#: ../plugins/fn-logical/plugin.xml.in.h:3 ../src/func-builtin.c:448
+#: ../plugins/fn-logical/plugin.xml.in.h:3 ../src/func-builtin.c:451
 msgid "Logic"
 msgstr "Logisk"
 
@@ -864,7 +871,7 @@ msgstr "Matematiske funksjoner"
 msgid "Mathematical Functions"
 msgstr "Matematiske funksjoner"
 
-#: ../plugins/fn-math/plugin.xml.in.h:3 ../src/func-builtin.c:435
+#: ../plugins/fn-math/plugin.xml.in.h:3 ../src/func-builtin.c:438
 msgid "Mathematics"
 msgstr "Matematikk"
 
@@ -894,7 +901,7 @@ msgid ""
 msgstr "Statistikkfunksjoner med navn og bruksmÃnster fra R-prosjektet"
 
 #: ../plugins/fn-r/plugin.xml.in.h:3 ../plugins/fn-stat/plugin.xml.in.h:2
-#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:2188
+#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:2241
 #: ../src/dialogs/descriptive-stats.ui.h:20
 #: ../src/dialogs/doc-meta-data.ui.h:35
 msgid "Statistics"
@@ -923,8 +930,8 @@ msgid "Functions for manipulating strings"
 msgstr "Funksjoner for manipulasjon av strenger"
 
 #: ../plugins/fn-string/plugin.xml.in.h:3
-#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1810
-#: ../src/dialogs/dialog-search.c:151 ../src/func.c:1383
+#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1863
+#: ../src/dialogs/dialog-search.c:151 ../src/func.c:1439
 msgid "String"
 msgstr "Streng"
 
@@ -978,12 +985,12 @@ msgstr "Databasefunksjoner som lar deg hente data fra en database."
 msgid "Data Bases..."
 msgstr "Databaser â"
 
-#: ../plugins/glpk/glpk-write.c:64 ../plugins/lpsolve/lpsolve-write.c:64
+#: ../plugins/glpk/glpk-write.c:66 ../plugins/lpsolve/lpsolve-write.c:66
 #, c-format
 msgid "Target cell did not evaluate to a number."
 msgstr "MÃlcelle ble ikke evaluert til et tall."
 
-#: ../plugins/glpk/glpk-write.c:352
+#: ../plugins/glpk/glpk-write.c:354
 msgid "Writing glpk file..."
 msgstr "Skriver glpk-fil â"
 
@@ -1124,7 +1131,7 @@ msgstr "Lotus 123 (*.wk1, *.wks, *.123)"
 msgid "The LPSolve exporter is not available."
 msgstr "LPSolve-eksport er ikke tilgjengelig."
 
-#: ../plugins/lpsolve/lpsolve-write.c:335
+#: ../plugins/lpsolve/lpsolve-write.c:337
 msgid "Writing lpsolve file..."
 msgstr "Skriver lpsolve-fil â"
 
@@ -1200,17 +1207,18 @@ msgid "Constraint"
 msgstr "Begrensning"
 
 #: ../plugins/mps/mps.c:593 ../plugins/mps/mps.c:655
-#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1866
-#: ../src/dialogs/dialog-simulation.c:221
+#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1919
+#: ../src/dialogs/dialog-simulation.c:221 ../src/tools/gnm-solver.c:1443
+#: ../src/tools/gnm-solver.c:1491 ../src/tools/gnm-solver.c:1551
 msgid "Value"
 msgstr "Verdi"
 
 #: ../plugins/mps/mps.c:594 ../src/dialogs/dialog-formula-guru.c:902
-#: ../src/dialogs/dialog-search.c:440
+#: ../src/dialogs/dialog-search.c:440 ../src/tools/gnm-solver.c:1444
 msgid "Type"
 msgstr "Type"
 
-#: ../plugins/mps/mps.c:595
+#: ../plugins/mps/mps.c:595 ../src/tools/gnm-solver.c:1552
 msgid "Limit"
 msgstr "Grense"
 
@@ -1238,12 +1246,12 @@ msgstr "Leser LP-programmer lagret i MPS-format (*.mps)"
 msgid "Linear and integer program (*.mps) file format"
 msgstr "Filformat for lineÃr- og heltall program (*.mps)"
 
-#: ../plugins/nlsolve/gnm-nlsolve.c:88
+#: ../plugins/nlsolve/gnm-nlsolve.c:96
 #, c-format
 msgid "This solver does not handle discrete variables."
 msgstr "Denne problemlÃseren hÃndterer ikke diskrete variabler."
 
-#: ../plugins/nlsolve/gnm-nlsolve.c:178
+#: ../plugins/nlsolve/gnm-nlsolve.c:186
 #, c-format
 msgid "The initial values do not satisfy the constraints."
 msgstr "Utgangsverdiene tilfredsstiller ikke begrensningene."
@@ -1268,134 +1276,139 @@ msgstr "Importerer GNU Oleo dokumenter"
 msgid "GNU Oleo (*.oleo)"
 msgstr "GNU Oleo (*.oleo)"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:488
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:553
 msgid "General ODF error"
 msgstr "Generell ODF-feil"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:542
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:607
 #, c-format
 msgid "Invalid integer '%s', for '%s'"
 msgstr "Ugyldig heltall Â%s for Â%sÂ"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:557
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:622
 #, c-format
 msgid "Possible corrupted integer '%s' for '%s'"
 msgstr "Mulig korrupt heltall Â%s for Â%sÂ"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:601
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:666
 #, c-format
 msgid "Invalid attribute '%s', expected number, received '%s'"
 msgstr "Ugyldig attributt Â%sÂ, forventet tall, fikk Â%sÂ"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:624
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:689
 #, c-format
 msgid "Invalid attribute '%s', expected percentage, received '%s'"
 msgstr "Ugyldig attributt Â%sÂ, forventet prosent, fikk Â%sÂ"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:646
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:711
 #, c-format
 msgid "Invalid attribute '%s', expected color, received '%s'"
 msgstr "Ugyldig attributt Â%sÂ, forventet farge, fikk Â%sÂ"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:825
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:898
 #, c-format
 msgid "Unknown hatch name '%s' encountered!"
 msgstr "Ukjent navn pà Âhatch Â%s funnet!"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:833
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:906
 msgid "Hatch fill without hatch name encountered!"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:841
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:914
 #, c-format
 msgid "Unknown gradient name '%s' encountered!"
 msgstr "Ukjent navn pà gradient Â%s funnet!"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:854
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:927
 msgid "Gradient fill without gradient name encountered!"
 msgstr "Gradientfyll uten gradientnavn funnet!"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:862
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:935
 #, c-format
 msgid "Unknown image fill name '%s' encountered!"
 msgstr "Ukjent bildefyllnavn Â%s funnet!"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:872
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:945
 #, c-format
 msgid "Invalid absolute file specification '%s' encountered."
 msgstr "Ugyldig absolutt filspesifikasjon Â%s funnet."
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:885
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:958
 #, c-format
 msgid "Unable to open '%s'."
 msgstr "Kan ikke Ãpne Â%sÂ."
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:913
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:7118
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:986
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:7707
 #, c-format
 msgid "Unable to load the file '%s'."
 msgstr "Kan ikke laste filen '%s'."
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:921
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:994
 msgid "Image fill without image name encountered!"
 msgstr "Bildefyll uten bildenavn funnet!"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:997
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1073
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1080
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1156
 #, c-format
 msgid "Invalid attribute '%s', unknown unit '%s'"
 msgstr "Ugyldig attributt Â%sÂ. Ukjent enhet Â%sÂ"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1002
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1085
 #, c-format
 msgid "Invalid attribute '%s', expected distance, received '%s'"
 msgstr "Ugyldig attributt Â%sÂ, forventet avstand, fikk Â%sÂ"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1079
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1162
 #, c-format
 msgid "Invalid attribute '%s', expected angle, received '%s'"
 msgstr "Ugyldig attributt Â%sÂ, forventet vinkel, fikk Â%sÂ"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1146
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1229
 #, c-format
 msgid "Invalid attribute '%s', unknown enum value '%s'"
 msgstr "Ugyldig attributt Â%sÂ, ukjent enum-verdi Â%sÂ"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1346
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1429
 #, c-format
 msgid "Ignoring reference to unknown external workbook '%s'"
 msgstr "Ignorerer referanse til ukjent ekstern arbeidsbok Â%sÂ"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1662
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1681
+#, c-format
+msgid "Unknown text style with name \"%s\" encountered!"
+msgstr "Ukjent tekststil med navn Â%s funnet!"
+
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1977
 #, c-format
 msgid "Unable to parse '%s' ('%s')"
 msgstr "Kan ikke lese Â%s (Â%sÂ)"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1753
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2814
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2072
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3625
 #, c-format
 msgid "Unsupported formula type encountered: %s"
 msgstr "Ikke stÃttet formeltype funnet: %s"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1759
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2821
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2078
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3632
 #, c-format
 msgid "Expression '%s' does not start with a recognized character"
 msgstr "Uttrykket Â%sÂÂstarter ikke med et gjenkjent tegn"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1798
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:4737
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:4749 ../src/print-info.c:633
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2117
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:4958
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:4970 ../src/print-info.c:659
 #: ../src/ssgrep.c:352
 msgid "cell"
 msgstr "celle"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1857
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2176
 #, c-format
 msgid "%s_IN_CORRUPTED_FILE"
 msgstr "%s_IN_CORRUPTED_FILE"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1862
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2181
 #, c-format
 msgid ""
 "This file is corrupted with a duplicate sheet name \"%s\", now renamed to "
@@ -1404,316 +1417,350 @@ msgstr ""
 "Denne filen er korrupt med et duplisert arknavn Â%sÂ, som nà har fÃtt nytt "
 "navn Â%sÂ."
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1875
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2194
 msgid "SHEET_IN_CORRUPTED_FILE"
 msgstr "ARK_I_KORRUPT_FIL"
 
 #. We are missing the table name. This is bad!
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1883
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2202
 #, c-format
 msgid "This file is corrupted with an unnamed sheet now named \"%s\"."
 msgstr "Denne filen er korrupt med et ark uten navn som nà heter Â%sÂ."
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2245
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2537
 #, c-format
 msgid ""
 "Validation condition '%s' is not supported. It has been changed to '%s'."
 msgstr ""
 "Valideringsbetingelse Â%s er ikke stÃttet. Den har blitt endret til Â%sÂ."
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2277
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2569
 #, c-format
 msgid "Undefined validation style encountered: %s"
 msgstr "Udefinert valideringsstil funnet: %s"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2300
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2595
 #, c-format
 msgid ""
 "Unsupported validation condition encountered: \"%s\" with base address: \"%s"
 "\""
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2543
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3275
+#, c-format
+msgid "Unknown condition '%s' encountered, ignoring."
+msgstr "Ukjent betingelse Â%s funnet. Ignorerer."
+
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3353
 #, c-format
 msgid "Ignoring column information beyond column %i"
 msgstr "Ignorerer kolonneinformasjon utover kolonne %i"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2666
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3046
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3476
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3841
 #, c-format
 msgid "Content past the maximum number of rows (%i) supported."
 msgstr "Innhold utover maksimalt antall rader (%i) stÃttes."
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2806
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5168
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3617
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5866
 msgid "Missing expression"
 msgstr "Manglende uttrykk"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3019
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3814
 msgid "Invalid array expression does not specify number of columns."
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3022
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3817
 msgid "Invalid array expression does not specify number of rows."
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3038
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3833
 #, c-format
 msgid "Content past the maximum number of columns (%i) supported."
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3244
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Unknown text style with name \"%s\" encountered!"
-msgstr "Ukjent navn pà Âhatch Â%s funnet!"
-
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3343
-#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:82
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4025
+#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:83
 msgid ""
 "Left click once to follow this link.\n"
 "Middle click once to select this cell"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3476
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4159
 msgid "Unnamed dash style encountered."
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3494
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4177
 msgid "Unnamed image fill style encountered."
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3496
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4179
 #, c-format
 msgid "Image fill style '%s' has no attached image."
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3533
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3539
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4216
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4222
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unable to parse gradient color: %s"
 msgstr "Kunne ikke lime inn i utvalget"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3559
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4242
 msgid "Unnamed gradient style encountered."
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3580
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4263
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unable to parse hatch color: %s"
 msgstr "Kan ikke lese html-koden."
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3654
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4337
 msgid "Unnamed hatch encountered!"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3753
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4431
 msgid "Duplicate default column style encountered."
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:3769
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4447
 msgid "Duplicate default row style encountered."
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4177
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4482
+msgid "Duplicate default chart/graphics style encountered."
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4864
 msgid "Unnamed date style ignored."
 msgstr "Datostil uten navn ignorert."
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4480
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5167
 msgid "Corrupted file: unnamed number style ignored."
 msgstr "Korrupt fil: tallstil uten navn ignorert."
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4513
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4540
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4568
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4605
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4631
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4659
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5203
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5230
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5258
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5299
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5325
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5353
 msgid "This file appears corrupted, required formats are missing."
-msgstr ""
+msgstr "Filen ser ut til à vÃre korrupt. NÃdvendige formater mangler."
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4725
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5419
 #, c-format
 msgid "Paper from ODF file: %iptâ%ipt"
-msgstr ""
+msgstr "Papir fra ODF-fil: %iptâ%ipt"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4911
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5605
 msgid "Missing page layout identifier"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4941
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5635
 #, fuzzy
 msgid "Master page style without page layout encountered!"
 msgstr "Bildefyll uten bildenavn funnet!"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:4952
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5646
 #, fuzzy
 msgid "Master page style without name encountered!"
 msgstr "Bildefyll uten bildenavn funnet!"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5057
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:4730
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:4742 ../src/print-info.c:626
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5755
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:4951
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:4963 ../src/print-info.c:652
 msgid "tab"
 msgstr "arkfane"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5087
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:4733
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:4745 ../src/print-info.c:629
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5785
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:4954
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:4966 ../src/print-info.c:655
 msgid "date"
 msgstr "dato"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5093
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:4734
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:4746 ../src/print-info.c:630
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5791
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:4955
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:4967 ../src/print-info.c:656
 msgid "time"
 msgstr "tid"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5099
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:4731
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:4743 ../src/print-info.c:627
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5797
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:4952
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:4964 ../src/print-info.c:653
 msgid "page"
 msgstr "side"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5105
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:4732
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:4744 ../src/print-info.c:628
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5803
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:4953
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:4965 ../src/print-info.c:654
 msgid "pages"
 msgstr "sider"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5130
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5137
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:4736
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:4748 ../src/print-info.c:632
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5828
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5835
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:4957
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:4969 ../src/print-info.c:658
 msgid "path"
 msgstr "sti"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5134
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5141
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:4735
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:4747 ../src/print-info.c:631
-#: ../src/ssconvert.c:90
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5832
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5839
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:4956
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:4968 ../src/print-info.c:657
+#: ../src/ssconvert.c:91
 msgid "file"
 msgstr "fil"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5183
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5881
 msgid "title"
 msgstr "tittel"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5214
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5912
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unknown Gnumeric border style '%s' encountered."
 msgstr "Ukjent navn pà gradient Â%s funnet!"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5482
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6180
 #, c-format
 msgid "Unknown break type '%s' defaulting to NONE"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5560
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6257
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unable to parse tab color '%s'"
 msgstr "Kunne ikke Ãpne fil '%s'"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5572
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6268
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unable to parse tab text color '%s'"
 msgstr "Kan ikke aktivere url Â%sÂ"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:5737
-#, c-format
-msgid "Unknown condition '%s' encountered, ignoring."
-msgstr "Ukjent betingelse Â%s funnet. Ignorerer."
-
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6107
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6675
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Unknown interpolation type encountered: '%s', using Bezier cubic spline "
 "instead."
 msgstr "Ukjent betingelse Â%s funnet. Ignorerer."
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6116
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6684
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unknown interpolation type encountered: %s"
 msgstr "Ukjent betingelse Â%s funnet. Ignorerer."
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6492
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:7080
 #, c-format
 msgid "expression '%s' @ '%s' is not a cellref"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6509
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:7097
 #, c-format
 msgid "Expression '%s' has unknown namespace"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6561
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:7149
 #, c-format
 msgid "Invalid DB range '%s'"
 msgstr "Ugyldig DB-omrÃde Â%sÂ"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6796
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6835
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:7417
+#, c-format
+msgid ""
+"Gnumeric's sheet object lines do not support attached text. The text \"%s\" "
+"has been dropped."
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:7451
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:7490
 #, c-format
 msgid "Invalid attribute 'form:value', expected number, received '%s'"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:6801
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:7456
 #, c-format
 msgid ""
 "Invalid value-type '%s' advertised for 'form:value' attribute in 'form:value-"
 "range' element."
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:7431
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:7886
+msgid "Unable to determine manual position for a chart component!"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8070
 #, c-format
 msgid "Not enough data in the supplied range (%s) for all the requests"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:7961
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8602
 msgid ""
 "Gnumeric does not support non-automatic regression equations. Using "
 "automatic equation instead."
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8104
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8745
 msgid "Encountered drop lines in a plot not supporting them."
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8174
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8815
 msgid "Encountered an unknown chart type, trying to create a line plot."
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:8646
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:9046
+msgid ""
+"An unsupported caption was encountered and converted to a text rectangle."
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:9125
+#, c-format
+msgid ""
+"An unsupported custom shape of type '%s' was encountered and converted to a "
+"rectangle."
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:9128
+#, c-format
+msgid ""
+"An unsupported custom shape of type '%s' was encountered and converted to an "
+"ellipse."
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:9131
+msgid ""
+"An unsupported custom shape was encountered and converted to an ellipse."
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:9414
 #, c-format
 msgid "Attribute '%s' has the unsupported value '%s'."
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:10553
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:11362
 msgid "Unknown mimetype for openoffice file."
 msgstr "Ukjent MIME-type for OpenOffice-fil."
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:10563
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:11372
 msgid "No stream named content.xml found."
 msgstr "Ingen strÃm med navn content.xml funnet."
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:10571
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:11380
 msgid "No stream named styles.xml found."
 msgstr "Ingen strÃm med navn styles.xml funnet."
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:10694
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:11512
 #, c-format
 msgid "Invalid metadata '%s'"
 msgstr "Ugyldig metadatafil Â%sÂ"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:10761
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:11581
 msgid "settings.xml stream is malformed!"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:7767
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:8115
 msgid "Writing Sheets..."
 msgstr "Skriver ark â"
 
-#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:7796
+#: ../plugins/openoffice/openoffice-write.c:8153
 msgid "Writing Sheet Objects..."
 msgstr "Skriver arkobjekter â"
 
@@ -1730,11 +1777,11 @@ msgid "Open Document Format (*.sxc, *.ods)"
 msgstr "Open Document-format (*.sxc, *.ods)"
 
 #: ../plugins/openoffice/plugin.xml.in.h:4
-msgid "ODF/OpenOffice without foreign elements (*.ods)"
+msgid "ODF 1.2 strict conformance (*.ods)"
 msgstr ""
 
 #: ../plugins/openoffice/plugin.xml.in.h:5
-msgid "ODF/OpenOffice with foreign elements (*.ods)"
+msgid "ODF 1.2 extended conformance (*.ods)"
 msgstr ""
 
 #: ../plugins/paradox/paradox.c:67 ../plugins/paradox/paradox.c:117
@@ -1872,11 +1919,11 @@ msgstr "Perl-feil: "
 msgid "Perl error: %s\n"
 msgstr "Perl-feil: %s\n"
 
-#: ../plugins/perl-loader/perl-loader.c:281
+#: ../plugins/perl-loader/perl-loader.c:280
 msgid "Module name not given."
 msgstr "Modulnavn ikke oppgitt."
 
-#: ../plugins/perl-loader/perl-loader.c:309
+#: ../plugins/perl-loader/perl-loader.c:308
 msgid "perl_func.pl doesn't exist."
 msgstr "perl_func.pl eksisterer ikke."
 
@@ -1954,27 +2001,6 @@ msgstr "Python"
 msgid "Default interpreter"
 msgstr "Forvalgt fortolker"
 
-#: ../plugins/python-loader/gnm-python.c:128
-#: ../plugins/python-loader/gnm-python.c:150
-#, c-format
-msgid "Could not import %s."
-msgstr "Kunne ikke importere %s."
-
-#: ../plugins/python-loader/gnm-python.c:135
-#, c-format
-msgid "Could not find %s."
-msgstr "Kunne ikke finne %s."
-
-#: ../plugins/python-loader/gnm-python.c:143
-#, c-format
-msgid "Could not initialize Python bindings for Gtk+, etc: %s"
-msgstr "Kunne ikke initiere Python-bindinger for Gtk+, etc: %s"
-
-#: ../plugins/python-loader/gnm-python.c:157
-#, c-format
-msgid "Could not find %s"
-msgstr "Kunne ikke finne %s"
-
 #: ../plugins/python-loader/plugin.xml.in.h:1
 msgid "Python plugin loader"
 msgstr "Python tilleggslaster"
@@ -2061,8 +2087,8 @@ msgstr "Et navn"
 
 #: ../plugins/python-loader/python-loader.c:338
 #: ../plugins/python-loader/python-loader.c:431
-#: ../plugins/python-loader/python-loader.c:662
-#: ../plugins/python-loader/python-loader.c:774
+#: ../plugins/python-loader/python-loader.c:660
+#: ../plugins/python-loader/python-loader.c:772
 #, c-format
 msgid "Python file \"%s\" has invalid format."
 msgstr "Python-fil Â%s har ugyldig format."
@@ -2073,24 +2099,24 @@ msgstr "Python-fil Â%s har ugyldig format."
 msgid "File doesn't contain \"%s\" function."
 msgstr "Filen inneholder ikke Â%sÂ-funksjonen."
 
-#: ../plugins/python-loader/python-loader.c:667
-#: ../plugins/python-loader/python-loader.c:779
+#: ../plugins/python-loader/python-loader.c:665
+#: ../plugins/python-loader/python-loader.c:777
 #, c-format
 msgid "File doesn't contain \"%s\" dictionary."
 msgstr "Filen inneholder ikke Â%sÂ-ordboken."
 
-#: ../plugins/python-loader/python-loader.c:672
-#: ../plugins/python-loader/python-loader.c:784
+#: ../plugins/python-loader/python-loader.c:670
+#: ../plugins/python-loader/python-loader.c:782
 #, c-format
 msgid "Object \"%s\" is not a dictionary."
 msgstr "Objektet Â%s er ikke en ordbok."
 
-#: ../plugins/python-loader/python-loader.c:722 ../src/gnm-plugin.c:809
+#: ../plugins/python-loader/python-loader.c:720 ../src/gnm-plugin.c:809
 #, c-format
 msgid "Unknown action: %s"
 msgstr "Ukjent handling: %s"
 
-#: ../plugins/python-loader/python-loader.c:727
+#: ../plugins/python-loader/python-loader.c:725
 #, c-format
 msgid "Not a valid function for action: %s"
 msgstr "Ikke en gyldig funksjon for handling: %s"
@@ -2107,22 +2133,22 @@ msgstr "Importerer Quattro Pro (tm) filer"
 msgid "Quattro Pro (*.wb1, *.wb2, *.wb3)"
 msgstr "Quattro Pro (*.wb1, *.wb2, *.wb3)"
 
-#: ../plugins/qpro/qpro-read.c:118
+#: ../plugins/qpro/qpro-read.c:119
 #, c-format
 msgid "File is most likely corrupted.\n"
 msgstr "Filen er sannsynligvis korrupt.\n"
 
-#: ../plugins/qpro/qpro-read.c:868
+#: ../plugins/qpro/qpro-read.c:869
 #, c-format
 msgid "Invalid zoom %hd %%"
 msgstr "Ugyldig zoom %hd %%"
 
-#: ../plugins/qpro/qpro-read.c:909
+#: ../plugins/qpro/qpro-read.c:910
 #, c-format
 msgid "Invalid record %d of length %hd"
 msgstr "Ugyldig post %d med lengde %hd"
 
-#: ../plugins/qpro/qpro-read.c:942
+#: ../plugins/qpro/qpro-read.c:943
 msgid ""
 "Unable to find the PerfectOffice_MAIN stream. Is this really a Quattro Pro "
 "file?"
@@ -2148,41 +2174,41 @@ msgstr "Importerer SC/XSpread filer"
 msgid "SC/xspread"
 msgstr "SC/xspread"
 
-#: ../plugins/sc/sc.c:112
+#: ../plugins/sc/sc.c:113
 #, c-format
 msgid "On worksheet %s:"
 msgstr "I arbeidsbok %s:"
 
-#: ../plugins/sc/sc.c:114
+#: ../plugins/sc/sc.c:115
 msgid "General SC import error"
 msgstr "Generell feil med import fra Star Calc"
 
-#: ../plugins/sc/sc.c:165
+#: ../plugins/sc/sc.c:166
 #, c-format
 msgid ""
 "The cell in row %i and column %i is beyond Gnumeric's maximum sheet size."
 msgstr ""
 "Cellen i rad %i og kolonne %i er stÃrre enn Gnumeric's stÃrste arkstÃrrelse."
 
-#: ../plugins/sc/sc.c:388
+#: ../plugins/sc/sc.c:389
 msgid "The sheet is wider than Gnumeric can handle."
 msgstr "Arket er for bredt for Gnumeric."
 
-#: ../plugins/sc/sc.c:451
+#: ../plugins/sc/sc.c:452
 msgid "Encountered precision dependent format without set precision."
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/sc/sc.c:472
+#: ../plugins/sc/sc.c:473
 #, c-format
 msgid "Column format %i is undefined."
 msgstr "Kolonneformat %i er udefinert."
 
-#: ../plugins/sc/sc.c:798
+#: ../plugins/sc/sc.c:799
 #, c-format
 msgid "Unable to parse cmd='%s', str='%s', col=%d, row=%d."
 msgstr "Kan ikke lese cmd=Â%sÂ, str=Â%sÂ, col=%d, row=%d."
 
-#: ../plugins/sc/sc.c:933
+#: ../plugins/sc/sc.c:934
 msgid "Error parsing line"
 msgstr "Feil under lesing av linje"
 
@@ -2779,9 +2805,8 @@ msgid "Text Export Record Terminator"
 msgstr ""
 
 #: ../schemas/org.gnome.gnumeric.dialogs.gschema.xml.in.in.h:101
-#, fuzzy
 msgid "Search &amp; Replace Ignores Case"
-msgstr "SÃk og erstatt"
+msgstr "SÃk &amp; erstatt tar ikke hensyn til store eller smà bokstaver"
 
 #: ../schemas/org.gnome.gnumeric.dialogs.gschema.xml.in.in.h:102
 #, fuzzy
@@ -3223,9 +3248,8 @@ msgid "This variable determines whether to show function argument tooltips."
 msgstr "Denne variabelen bestemmer om automatisk fullfÃring er aktivert."
 
 #: ../schemas/org.gnome.gnumeric.gschema.xml.in.in.h:59
-#, fuzzy
 msgid "Enter Direction"
-msgstr "Retning"
+msgstr "Oppgi retning"
 
 #: ../schemas/org.gnome.gnumeric.gschema.xml.in.in.h:60
 msgid "Which direction pressing Enter will move the edit position."
@@ -3370,7 +3394,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../schemas/org.gnome.gnumeric.gschema.xml.in.in.h:85
-#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:794 ../src/wbc-gtk-actions.c:2690
+#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:794 ../src/wbc-gtk-actions.c:2703
 msgid "Sort Ascending"
 msgstr "Sorter stigende"
 
@@ -3451,28 +3475,28 @@ msgstr "Lang verktÃylinje for formattering"
 msgid "ObjectToolbar"
 msgstr "VerktÃylinje for objekter"
 
-#: ../src/application.c:279
+#: ../src/application.c:290
 msgid "Cut Object"
 msgstr "Klipp ut objekt"
 
-#: ../src/application.c:693
+#: ../src/application.c:813
 msgid "File History List"
 msgstr "Filhistorikk"
 
-#: ../src/application.c:694
+#: ../src/application.c:814
 msgid "A list of filenames that have been read recently"
 msgstr "En liste med filnavn som har blitt lest nylig"
 
-#: ../src/clipboard.c:436 ../src/clipboard.c:448 ../src/clipboard.c:459
-#: ../src/clipboard.c:467
+#: ../src/clipboard.c:480 ../src/clipboard.c:492 ../src/clipboard.c:503
+#: ../src/clipboard.c:511
 msgid "Unable to paste"
 msgstr "Kunne ikke lime inn"
 
-#: ../src/clipboard.c:437
+#: ../src/clipboard.c:481
 msgid "Contents can only be pasted by value or by link."
 msgstr "Innhold kan kun limes inn etter verdi eller via lenke."
 
-#: ../src/clipboard.c:445
+#: ../src/clipboard.c:489
 #, c-format
 msgid ""
 "destination does not have an even multiple of source columns (%d vs %d)\n"
@@ -3483,7 +3507,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "PrÃv à velge en enkel celle eller et omrÃde med samme form og stÃrrelse."
 
-#: ../src/clipboard.c:456
+#: ../src/clipboard.c:500
 #, c-format
 msgid ""
 "destination does not have an even multiple of source rows (%d vs %d)\n"
@@ -3494,7 +3518,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "PrÃv à velge en enkel celle eller et omrÃde med samme form og stÃrrelse."
 
-#: ../src/clipboard.c:468
+#: ../src/clipboard.c:512
 msgid "result passes the sheet boundary"
 msgstr "resulatet gÃr utenfor arkgrensen"
 
@@ -3543,67 +3567,67 @@ msgstr "Flytt kolonner %s"
 msgid "Shift column %s"
 msgstr "Flytt kolonne %s"
 
-#: ../src/command-context.c:55
+#: ../src/command-context.c:56
 #, c-format
 msgid "Would split array %s"
 msgstr "Vil dele tabell %s"
 
-#: ../src/command-context.c:58
+#: ../src/command-context.c:59
 #, c-format
 msgid "Would split an array"
 msgstr "Vil dele en tabell"
 
-#: ../src/command-context.c:68
+#: ../src/command-context.c:69
 #, c-format
 msgid "Would split merge %s"
 msgstr "Vil dele fletting %s"
 
-#: ../src/commands.c:200
+#: ../src/commands.c:201
 #, c-format
 msgid "%s is locked. Unprotect the workbook to enable editing."
 msgstr ""
 "%s er lÃst. Fjern beskyttelse av arbeidsboken for à muliggjÃre redigering."
 
-#: ../src/commands.c:201
+#: ../src/commands.c:202
 #, c-format
 msgid "%s is locked. Unprotect the sheet to enable editing."
 msgstr "%s er lÃst. Fjern beskyttelse av arket for à muliggjÃre redigering."
 
-#: ../src/commands.c:868
+#: ../src/commands.c:872
 #, c-format
 msgid "Inserting expression in %s"
 msgstr "Setter inn uttrykk i %s"
 
-#: ../src/commands.c:964
+#: ../src/commands.c:968
 #, c-format
 msgid "Editing style of %s"
 msgstr "Redigerer stil for %s"
 
-#: ../src/commands.c:967
+#: ../src/commands.c:971
 #, c-format
 msgid "Typing \"%s\" in %s"
 msgstr "Skriver Â%s i %s"
 
-#: ../src/commands.c:1113 ../src/wbc-gtk-edit.c:158 ../src/wbc-gtk-edit.c:172
-#: ../src/wbc-gtk-edit.c:193 ../src/wbc-gtk-edit.c:207
+#: ../src/commands.c:1117 ../src/wbc-gtk-edit.c:159 ../src/wbc-gtk-edit.c:173
+#: ../src/wbc-gtk-edit.c:194 ../src/wbc-gtk-edit.c:208
 msgid "Set Text"
 msgstr "Sett tekst"
 
-#: ../src/commands.c:1158
+#: ../src/commands.c:1162
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Inserting array expression in %s"
 msgstr "Setter inn %d rad fÃr %s"
 
-#: ../src/commands.c:1229
+#: ../src/commands.c:1233
 #, c-format
 msgid "Creating a Data Table in %s"
 msgstr "Lager en datatabell i %s"
 
-#: ../src/commands.c:1289
+#: ../src/commands.c:1293
 msgid "Ins/Del Column/Row"
 msgstr "Ins/Del kolonne/rad"
 
-#: ../src/commands.c:1458
+#: ../src/commands.c:1462
 #, c-format
 msgid ""
 "Inserting %i column before column %s would push data off the sheet. Please "
@@ -3614,14 +3638,14 @@ msgid_plural ""
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
-#: ../src/commands.c:1468
+#: ../src/commands.c:1472
 #, c-format
 msgid "Inserting %d column before %s"
 msgid_plural "Inserting %d columns before %s"
 msgstr[0] "Setter inn %d kolonne fÃr %s"
 msgstr[1] "Setter inn %d kolonner fÃr %s"
 
-#: ../src/commands.c:1487
+#: ../src/commands.c:1491
 #, c-format
 msgid ""
 "Inserting %i row before row %s would push data off the sheet. Please enlarge "
@@ -3632,160 +3656,160 @@ msgid_plural ""
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
-#: ../src/commands.c:1497
+#: ../src/commands.c:1501
 #, c-format
 msgid "Inserting %d row before %s"
 msgid_plural "Inserting %d rows before %s"
 msgstr[0] "Setter inn %d rad fÃr %s"
 msgstr[1] "Setter inn %d rader fÃr %s"
 
-#: ../src/commands.c:1509
+#: ../src/commands.c:1513
 #, c-format
 msgid "Deleting columns %s"
 msgstr "Sletter kolonner %s"
 
-#: ../src/commands.c:1510
+#: ../src/commands.c:1514
 #, c-format
 msgid "Deleting column %s"
 msgstr "Sletter kolonne %s"
 
-#: ../src/commands.c:1520
+#: ../src/commands.c:1524
 #, c-format
 msgid "Deleting rows %s"
 msgstr "Sletter rader %s"
 
-#: ../src/commands.c:1521
+#: ../src/commands.c:1525
 #, c-format
 msgid "Deleting row %s"
 msgstr "Sletter rad %s"
 
-#: ../src/commands.c:1581 ../src/commands.c:1582 ../src/sheet.c:4348
+#: ../src/commands.c:1585 ../src/commands.c:1586 ../src/sheet.c:4575
 msgid "Clear"
 msgstr "TÃm"
 
-#: ../src/commands.c:1594
+#: ../src/commands.c:1598
 msgid "contents"
 msgstr "innhold"
 
-#: ../src/commands.c:1596
+#: ../src/commands.c:1600
 msgid "formats"
 msgstr "formater"
 
-#: ../src/commands.c:1598
+#: ../src/commands.c:1602
 msgid "comments"
 msgstr "kommentarer"
 
-#: ../src/commands.c:1613
+#: ../src/commands.c:1617
 msgid "all"
 msgstr "alle"
 
-#: ../src/commands.c:1619
+#: ../src/commands.c:1623
 #, c-format
 msgid "Clearing %s in %s"
 msgstr "Fjerner %s i %s"
 
-#: ../src/commands.c:1735
+#: ../src/commands.c:1743
 msgid "Changing Format"
 msgstr "Endrer format"
 
-#: ../src/commands.c:1872
+#: ../src/commands.c:1880
 #, c-format
 msgid "Changing format of %s"
 msgstr "Endrer format for %s"
 
-#: ../src/commands.c:1959
+#: ../src/commands.c:1967
 #, c-format
 msgid "Setting Font Style of %s"
 msgstr "Setter skriftstil for %s"
 
-#: ../src/commands.c:2012
+#: ../src/commands.c:2020
 #, c-format
 msgid "Autofitting column %s"
 msgstr "Tilpasser kolonne %s automatisk"
 
-#: ../src/commands.c:2013
+#: ../src/commands.c:2021
 #, c-format
 msgid "Autofitting row %s"
 msgstr "Tilpasser rad %s automatisk"
 
-#: ../src/commands.c:2016
+#: ../src/commands.c:2024
 #, c-format
 msgid "Setting width of column %s to %d pixel"
 msgid_plural "Setting width of column %s to %d pixels"
 msgstr[0] "Setter bredde for kolonne %s til %d piksel"
 msgstr[1] "Setter bredde for kolonne %s til %d piksler"
 
-#: ../src/commands.c:2020
+#: ../src/commands.c:2028
 #, c-format
 msgid "Setting height of row %s to %d pixel"
 msgid_plural "Setting height of row %s to %d pixels"
 msgstr[0] "Setter hÃyde for rad %s til %d piksel"
 msgstr[1] "Setter hÃyde for rad %s til %d piksler"
 
-#: ../src/commands.c:2025
+#: ../src/commands.c:2033
 #, c-format
 msgid "Setting width of column %s to default"
 msgstr "Setter bredde for kolonne %s til forvalg"
 
-#: ../src/commands.c:2028
+#: ../src/commands.c:2036
 #, c-format
 msgid "Setting height of row %s to default"
 msgstr "Setter hÃyden for rad %s til forvalg"
 
-#: ../src/commands.c:2032
+#: ../src/commands.c:2040
 #, c-format
 msgid "Autofitting columns %s"
 msgstr "Tilpasser kolonner %s automatisk"
 
-#: ../src/commands.c:2033
+#: ../src/commands.c:2041
 #, c-format
 msgid "Autofitting rows %s"
 msgstr "Tilpasser rader %s automatisk"
 
-#: ../src/commands.c:2036
+#: ../src/commands.c:2044
 #, c-format
 msgid "Setting width of columns %s to %d pixel"
 msgid_plural "Setting width of columns %s to %d pixels"
 msgstr[0] "Setter bredde for kolonner %s til %d piksel"
 msgstr[1] "Setter bredde for kolonner %s til %d piksler"
 
-#: ../src/commands.c:2040
+#: ../src/commands.c:2048
 #, c-format
 msgid "Setting height of rows %s to %d pixel"
 msgid_plural "Setting height of rows %s to %d pixels"
 msgstr[0] "Setter hÃyde for rader %s til %d piksel"
 msgstr[1] "Setter hÃyde for rader %s til %d piksler"
 
-#: ../src/commands.c:2046
+#: ../src/commands.c:2054
 #, c-format
 msgid "Setting width of columns %s to default"
 msgstr "Setter bredden for kolonner %s til forvalg"
 
-#: ../src/commands.c:2048
+#: ../src/commands.c:2056
 #, c-format
 msgid "Setting height of rows %s to default"
 msgstr "Setter hÃyden for rader %s til forvalg"
 
-#: ../src/commands.c:2075
+#: ../src/commands.c:2083
 #, c-format
 msgid "Autofitting width of %s"
 msgstr "Tilpasser bredde for %s automatisk"
 
-#: ../src/commands.c:2075
+#: ../src/commands.c:2083
 #, c-format
 msgid "Autofitting height of %s"
 msgstr "Tilpasser hÃyde for %s automatisk"
 
-#: ../src/commands.c:2149 ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1196
+#: ../src/commands.c:2157 ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1196
 msgid "Sorting"
 msgstr "Sortering"
 
-#: ../src/commands.c:2172
+#: ../src/commands.c:2180
 #, c-format
 msgid "Sorting %s"
 msgstr "Sorterer %s"
 
-#: ../src/commands.c:2332
+#: ../src/commands.c:2340
 msgid ""
 "Are you sure that you want to hide all columns? If you do so you can unhide "
 "them with the 'FormatâColumnâUnhide' menu item."
@@ -3793,7 +3817,7 @@ msgstr ""
 "Er du sikker pà at du vil skjule alle kolonner? Hvis du gjÃr dette kan du ta "
 "dem frem igjen med menyoppfÃringen ÂFormatâKolonneâTa fremÂ."
 
-#: ../src/commands.c:2336
+#: ../src/commands.c:2344
 msgid ""
 "Are you sure that you want to hide all rows? If you do so you can unhide "
 "them with the 'FormatâRowâUnhide' menu item."
@@ -3801,94 +3825,94 @@ msgstr ""
 "Er du sikker pà at du vil skjule alle rader? Hvis du gjÃr dette kan du ta "
 "dem frem igjen med menyoppfÃringen ÂFormatâRadâTa fremÂ."
 
-#: ../src/commands.c:2356
+#: ../src/commands.c:2364
 msgid "Unhide columns"
 msgstr "Ta frem kolonner"
 
-#: ../src/commands.c:2356
+#: ../src/commands.c:2364
 msgid "Hide columns"
 msgstr "Skjul kolonner"
 
-#: ../src/commands.c:2357
+#: ../src/commands.c:2365
 msgid "Unhide rows"
 msgstr "Ta frem rader"
 
-#: ../src/commands.c:2357
+#: ../src/commands.c:2365
 msgid "Hide rows"
 msgstr "Skjul rader"
 
-#: ../src/commands.c:2437
+#: ../src/commands.c:2445
 msgid "Expand columns"
 msgstr "Utvid kolonner"
 
-#: ../src/commands.c:2437
+#: ../src/commands.c:2445
 msgid "Collapse columns"
 msgstr "Slà sammen kolonnene"
 
-#: ../src/commands.c:2438
+#: ../src/commands.c:2446
 msgid "Expand rows"
 msgstr "Utvid rader"
 
-#: ../src/commands.c:2438
+#: ../src/commands.c:2446
 msgid "Collapse rows"
 msgstr "Slà sammen rader"
 
-#: ../src/commands.c:2462
+#: ../src/commands.c:2470
 #, c-format
 msgid "Show column outline %d"
 msgstr "Vis omriss for kolonne %d"
 
-#: ../src/commands.c:2462
+#: ../src/commands.c:2470
 #, c-format
 msgid "Show row outline %d"
 msgstr "Vis omriss for rad %d"
 
-#: ../src/commands.c:2531
+#: ../src/commands.c:2539
 msgid "Those columns are already grouped"
 msgstr "Kolonnene er allerede gruppert"
 
-#: ../src/commands.c:2532
+#: ../src/commands.c:2540
 msgid "Those rows are already grouped"
 msgstr "Radene er allerede gruppert"
 
-#: ../src/commands.c:2555
+#: ../src/commands.c:2563
 msgid "Those columns are not grouped, you can't ungroup them"
 msgstr "Kolonnene er ikke gruppert, du kan ikke fjerne gruppering"
 
-#: ../src/commands.c:2556
+#: ../src/commands.c:2564
 msgid "Those rows are not grouped, you can't ungroup them"
 msgstr "Radene er ikke gruppert, du kan ikke fjerne gruppering"
 
-#: ../src/commands.c:2569
+#: ../src/commands.c:2577
 #, c-format
 msgid "Group columns %s"
 msgstr "Grupper kolonner %s"
 
-#: ../src/commands.c:2569
+#: ../src/commands.c:2577
 #, c-format
 msgid "Ungroup columns %s"
 msgstr "Fjern gruppering for kolonne %s"
 
-#: ../src/commands.c:2571
+#: ../src/commands.c:2579
 #, c-format
 msgid "Group rows %d:%d"
 msgstr "Grupper rader %d:%d"
 
-#: ../src/commands.c:2571
+#: ../src/commands.c:2579
 #, c-format
 msgid "Ungroup rows %d:%d"
 msgstr "Fjern gruppering for rader %d:%d"
 
-#: ../src/commands.c:2806
+#: ../src/commands.c:2808
 #, c-format
 msgid "Moving %s"
 msgstr "Flytter %s"
 
-#: ../src/commands.c:2816 ../src/commands.c:3216
+#: ../src/commands.c:2818 ../src/commands.c:3218
 msgid "is beyond sheet boundaries"
 msgstr "er utenfor arkgrensen"
 
-#: ../src/commands.c:2874
+#: ../src/commands.c:2876
 #, c-format
 msgid ""
 "Copying between files with different date conventions.\n"
@@ -3896,333 +3920,333 @@ msgid ""
 "incorrectly."
 msgstr ""
 
-#: ../src/commands.c:2908
+#: ../src/commands.c:2910
 msgid "Paste Copy"
 msgstr "Lim inn kopi"
 
-#: ../src/commands.c:3108
+#: ../src/commands.c:3110
 #, c-format
 msgid "Pasting into %s"
 msgstr "Limer inn i %s"
 
-#: ../src/commands.c:3202
+#: ../src/commands.c:3204
 #, c-format
 msgid "Do you really want to paste %s copies?"
 msgstr "Vil du virkelig lime inn %s kopier?"
 
 #. Check arrays or merged regions in src or target regions
-#: ../src/commands.c:3259 ../src/commands.c:3415 ../src/commands.c:3416
-#: ../src/item-cursor.c:982 ../src/wbc-gtk-actions.c:613
+#: ../src/commands.c:3261 ../src/commands.c:3417 ../src/commands.c:3418
+#: ../src/item-cursor.c:982 ../src/wbc-gtk-actions.c:614
 msgid "Autofill"
 msgstr "Autofyll"
 
 #. Changed in initial redo.
-#: ../src/commands.c:3438
+#: ../src/commands.c:3440
 #, c-format
 msgid "Autofilling %s"
 msgstr "Autofyller %s"
 
-#: ../src/commands.c:3738
+#: ../src/commands.c:3740
 #, c-format
 msgid "Autoformatting %s"
 msgstr "Autoformaterer %s"
 
-#: ../src/commands.c:3855
+#: ../src/commands.c:3859
 #, c-format
 msgid "Unmerging %s"
 msgstr "Separerer %s"
 
-#: ../src/commands.c:4021
+#: ../src/commands.c:4028
 #, c-format
 msgid "Merge and Center %s"
 msgstr "Slà sammen og sentrer %s"
 
-#: ../src/commands.c:4021
+#: ../src/commands.c:4028
 #, c-format
 msgid "Merging %s"
 msgstr "SlÃr sammen %s"
 
 #. Corrected below.
-#: ../src/commands.c:4388 ../src/dialogs/search-replace.ui.h:5
+#: ../src/commands.c:4395 ../src/dialogs/search-replace.ui.h:5
 msgid "Search and Replace"
 msgstr "SÃk og erstatt"
 
-#: ../src/commands.c:4481
+#: ../src/commands.c:4488
 #, c-format
 msgid "Setting default width of columns to %.2fpts"
 msgstr "Setter standard bredde for kolonnene til %.2fpkt"
 
-#: ../src/commands.c:4482
+#: ../src/commands.c:4489
 #, c-format
 msgid "Setting default height of rows to %.2fpts"
 msgstr "Setter standard hÃyde for radene til %.2fpkt"
 
-#: ../src/commands.c:4586
+#: ../src/commands.c:4600
 #, c-format
 msgid "Zoom %s to %.0f%%"
 msgstr "Zoom %s til %.0f%%"
 
-#: ../src/commands.c:4681
+#: ../src/commands.c:4703
 msgid "Delete Object"
 msgstr "Slett objekt"
 
-#: ../src/commands.c:4801
+#: ../src/commands.c:4832
 msgid "Format Object"
 msgstr "Formater objekt"
 
-#: ../src/commands.c:4910 ../src/commands.c:5947
-#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1859
+#: ../src/commands.c:4941 ../src/commands.c:6006
+#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1912
 #: ../src/dialogs/dialog-formula-guru.c:898
 #: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:1240
 #: ../src/dialogs/dialog-scenarios.c:517
-#: ../src/dialogs/dialog-simulation.c:216 ../src/dialogs/dialog-zoom.c:194
-#: ../src/format-template.c:218 ../src/sheet.c:849
+#: ../src/dialogs/dialog-simulation.c:216 ../src/dialogs/dialog-zoom.c:196
+#: ../src/format-template.c:218 ../src/sheet.c:877
 msgid "Name"
 msgstr "Navn"
 
-#: ../src/commands.c:4910
+#: ../src/commands.c:4941
 msgid "Sheet names must be non-empty."
 msgstr "Navn pà ark kan ikke vÃre tomme."
 
-#: ../src/commands.c:4917
+#: ../src/commands.c:4948
 #, c-format
 msgid "A workbook cannot have two sheets with the same name."
 msgstr "En arbeidsbok kan ikke ha to ark med samme navn."
 
-#: ../src/commands.c:5006
+#: ../src/commands.c:5045
 msgid "Resizing sheet"
 msgstr "Endrer stÃrrelse pà ark"
 
-#: ../src/commands.c:5159
+#: ../src/commands.c:5198
 #, c-format
 msgid "Clearing comment of %s"
 msgstr "TÃmmer innhold i %s"
 
-#: ../src/commands.c:5160
+#: ../src/commands.c:5199
 #, c-format
 msgid "Setting comment of %s"
 msgstr "Sletter kommentar i %s"
 
-#: ../src/commands.c:5580
+#: ../src/commands.c:5632
 #, c-format
 msgid "Merging data into %s"
 msgstr "Fletter data inn i %s"
 
-#: ../src/commands.c:5670
+#: ../src/commands.c:5729
 #, c-format
 msgid "Changing workbook properties"
 msgstr "Endrer egenskaper for ark"
 
-#: ../src/commands.c:5744
+#: ../src/commands.c:5803
 msgid "Pull Object to the Front"
 msgstr "Hent objekt til front"
 
-#: ../src/commands.c:5747
+#: ../src/commands.c:5806
 msgid "Pull Object Forward"
 msgstr "Hent objekt framover"
 
-#: ../src/commands.c:5750
+#: ../src/commands.c:5809
 msgid "Push Object Backward"
 msgstr "Dytt objekt bakover"
 
-#: ../src/commands.c:5753
+#: ../src/commands.c:5812
 msgid "Push Object to the Back"
 msgstr "Dytt objektet bakover"
 
-#: ../src/commands.c:5883
+#: ../src/commands.c:5942
 #, c-format
 msgid "Page Setup For %s"
 msgstr "Sideoppsett for %s"
 
-#: ../src/commands.c:5885
+#: ../src/commands.c:5944
 msgid "Page Setup For All Sheets"
 msgstr "Sideoppsett for alle ark"
 
-#: ../src/commands.c:6009 ../src/commands.c:6020
+#: ../src/commands.c:6068 ../src/commands.c:6079
 msgid "Defined Name"
 msgstr "Definert navn"
 
-#: ../src/commands.c:6010
+#: ../src/commands.c:6069
 msgid "An empty string is not allowed as defined name."
 msgstr "En tom streng er ikke tillatt som et definert navn."
 
-#: ../src/commands.c:6018
+#: ../src/commands.c:6077
 #, c-format
 msgid "'%s' is not allowed as defined name."
 msgstr "Â%s er ikke tillatt som et definert navn."
 
-#: ../src/commands.c:6028
+#: ../src/commands.c:6087
 msgid "has a circular reference"
 msgstr "har en sirkulÃr referanse"
 
-#: ../src/commands.c:6062
+#: ../src/commands.c:6121
 #, c-format
 msgid "Define Name %s"
 msgstr "Definer navn %s"
 
-#: ../src/commands.c:6065
+#: ../src/commands.c:6124
 #, c-format
 msgid "Update Name %s"
 msgstr "Oppdater navn %s"
 
-#: ../src/commands.c:6158
+#: ../src/commands.c:6217
 #, c-format
 msgid "Remove Name %s"
 msgstr "Fjern navn %s"
 
-#: ../src/commands.c:6189
+#: ../src/commands.c:6248
 msgid "Change Scope of Name"
-msgstr ""
+msgstr "Endre omfang for navn"
 
-#: ../src/commands.c:6237
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/commands.c:6296
+#, c-format
 msgid "Change Scope of Name %s"
-msgstr "TÃmmer innhold i %s"
+msgstr "Endrer omfang for navn %s"
 
-#: ../src/commands.c:6295
+#: ../src/commands.c:6354
 msgid "Add scenario"
 msgstr "Legg til scenario"
 
-#: ../src/commands.c:6359
+#: ../src/commands.c:6418
 msgid "Scenario Show"
 msgstr "Vis scenario"
 
-#: ../src/commands.c:6417
+#: ../src/commands.c:6476
 msgid "Shuffle Data"
 msgstr "Bytt om pà data"
 
 #. FIXME?
-#: ../src/commands.c:6521
+#: ../src/commands.c:6580
 #, c-format
 msgid "Text (%s) to Columns (%s)"
 msgstr "Tekst (%s) til kolonner (%s)"
 
-#: ../src/commands.c:6680
+#: ../src/commands.c:6738
 #, c-format
 msgid "Goal Seek (%s)"
 msgstr "MÃlsÃk (%s)"
 
-#: ../src/commands.c:6846
+#: ../src/commands.c:6904
 #, c-format
 msgid "Tabulating Dependencies"
 msgstr "Tabulerer avhengigheter"
 
-#: ../src/commands.c:6920
+#: ../src/commands.c:6978
 msgid "Reconfigure Graph"
 msgstr "Rekonfigurer plott"
 
-#: ../src/commands.c:6992
+#: ../src/commands.c:7048
 msgid "Reconfigure Object"
 msgstr "Konfigurer objekt pà nytt"
 
-#: ../src/commands.c:7036
+#: ../src/commands.c:7092
 msgid "Left to Right"
 msgstr "Venstre til hÃyre"
 
-#: ../src/commands.c:7036
+#: ../src/commands.c:7092
 msgid "Right to Left"
 msgstr "HÃyre til venstre"
 
-#: ../src/commands.c:7203
+#: ../src/commands.c:7258
 msgid "Changing Hyperlink"
 msgstr "Endrer hyperlenke"
 
-#: ../src/commands.c:7347
+#: ../src/commands.c:7401
 #, c-format
 msgid "Changing hyperlink of %s"
 msgstr "Endrer hyperlenke for %s"
 
-#: ../src/commands.c:7432
+#: ../src/commands.c:7486
 msgid "Configure List"
 msgstr "Konfigurer liste"
 
-#: ../src/commands.c:7503
+#: ../src/commands.c:7557
 msgid "Set Frame Label"
 msgstr "Sett etikett for ramme"
 
-#: ../src/commands.c:7574
+#: ../src/commands.c:7628
 msgid "Configure Button"
 msgstr "Konfigurer knapp"
 
-#: ../src/commands.c:7655
+#: ../src/commands.c:7709
 msgid "Configure Radio Button"
 msgstr "Konfigurer radioknapp"
 
-#: ../src/commands.c:7731
+#: ../src/commands.c:7785
 msgid "Configure Checkbox"
 msgstr "Konfigurer avkryssingsbox"
 
-#: ../src/commands.c:7838 ../src/sheet-object-widget.c:1529
+#: ../src/commands.c:7892 ../src/sheet-object-widget.c:1533
 msgid "Configure Adjustment"
 msgstr "Konfigurer justering"
 
-#: ../src/commands.c:7869
+#: ../src/commands.c:7923
 msgid "Add Filter"
 msgstr "Legg til filter"
 
-#: ../src/commands.c:7885 ../src/wbc-gtk.c:1553
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/commands.c:7939 ../src/wbc-gtk.c:1554
+#, c-format
 msgid "Auto Filter blocked by %s"
-msgstr "Legg til automatisk filter til %s"
+msgstr "Automatisk filter blokkert av %s"
 
-#: ../src/commands.c:7890 ../src/commands.c:7917 ../src/commands.c:7926
+#: ../src/commands.c:7944 ../src/commands.c:7971 ../src/commands.c:7980
 msgid "AutoFilter"
 msgstr "Autofilter"
 
-#: ../src/commands.c:7918
+#: ../src/commands.c:7972
 msgid "Requires more than 1 row"
 msgstr "Krever mer enn 1 rad"
 
-#: ../src/commands.c:7927
+#: ../src/commands.c:7981
 msgid "Unable to create Autofilter"
 msgstr "Kan ikke lage automatisk filter"
 
-#: ../src/commands.c:7950
+#: ../src/commands.c:8004
 #, c-format
 msgid "Add Autofilter to %s"
 msgstr "Legg til automatisk filter til %s"
 
-#: ../src/commands.c:7951
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/commands.c:8005
+#, c-format
 msgid "Extend Autofilter to %s"
-msgstr "Legg til automatisk filter til %s"
+msgstr "Utvid automatisk filter til %s"
 
-#: ../src/commands.c:7964
+#: ../src/commands.c:8018
 #, c-format
 msgid "Remove Autofilter from %s"
 msgstr "Fjern automatisk filter fra %s"
 
-#: ../src/commands.c:7994
+#: ../src/commands.c:8048
 #, c-format
 msgid "Change filter condition for %s"
-msgstr ""
+msgstr "Endre filterbetingelse for %s"
 
-#: ../src/commands.c:8063 ../src/wbc-gtk-actions.c:2162
+#: ../src/commands.c:8117 ../src/wbc-gtk-actions.c:2169
 msgid "Clear All Page Breaks"
-msgstr ""
+msgstr "Fjern alle sideskift"
 
-#: ../src/commands.c:8090 ../src/wbc-gtk.c:1488
+#: ../src/commands.c:8144 ../src/wbc-gtk.c:1489
 msgid "Remove Column Page Break"
 msgstr ""
 
-#: ../src/commands.c:8090 ../src/wbc-gtk.c:1498
+#: ../src/commands.c:8144 ../src/wbc-gtk.c:1499
 msgid "Remove Row Page Break"
 msgstr ""
 
-#: ../src/commands.c:8093 ../src/wbc-gtk.c:1491
+#: ../src/commands.c:8147 ../src/wbc-gtk.c:1492
 msgid "Add Column Page Break"
 msgstr ""
 
-#: ../src/commands.c:8093 ../src/wbc-gtk.c:1501
+#: ../src/commands.c:8147 ../src/wbc-gtk.c:1502
 msgid "Add Row Page Break"
 msgstr ""
 
-#: ../src/consolidate.c:751
+#: ../src/consolidate.c:782
 #, c-format
 msgid "Consolidating to (%s)"
 msgstr "Konsoliderer til (%s)"
 
-#: ../src/consolidate.c:790 ../src/consolidate.c:793
+#: ../src/consolidate.c:821 ../src/consolidate.c:824
 #: ../src/dialogs/consolidate.ui.h:1
 msgid "Data Consolidation"
 msgstr "Konsolidering av data"
@@ -4297,7 +4321,7 @@ msgstr "Michel Berkelaar"
 
 #: ../src/dialogs/dialog-about.c:78 ../src/dialogs/dialog-about.c:92
 msgid "Simplex algorithm for Solver (LP Solve)."
-msgstr ""
+msgstr "Simplex-algoritme for problemlÃser (LP Solve)."
 
 #: ../src/dialogs/dialog-about.c:79
 msgid "Jean Brefort"
@@ -4533,7 +4557,7 @@ msgstr "Arturo Tena"
 
 #: ../src/dialogs/dialog-about.c:140
 msgid "Initial work on OLE2 for libgsf"
-msgstr ""
+msgstr "FÃrste arbeid pà OLE2 for libgsf"
 
 #: ../src/dialogs/dialog-about.c:141
 msgid "Almer S. Tigelaar"
@@ -4649,8 +4673,8 @@ msgid "Visit the Gnumeric website"
 msgstr "BesÃk Gnumeric's nettside"
 
 #: ../src/dialogs/dialog-about.c:572
-msgid "Copyright  1998-2011"
-msgstr "Opphavsrett  1998-2011"
+msgid "Copyright  1998-2012"
+msgstr "Opphavsrett  1998-2012"
 
 #: ../src/dialogs/dialog-about.c:573
 msgid "Free, Fast, Accurate - Pick Any Three!"
@@ -4697,10 +4721,10 @@ msgstr "F_iltrer pÃ-plass"
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-chi-squared.c:144
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-frequency.c:99
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-normality.c:98
+#: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-one-mean.c:185
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-principal-components.c:76
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-sign-test.c:142
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-sign-test.c:361
-#: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-wilcoxon-mann-whitney.c:76
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:587
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1134
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1847
@@ -4719,6 +4743,7 @@ msgstr "InndataomrÃdet er for lite."
 
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-chi-squared.c:165
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-normality.c:109
+#: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-one-mean.c:100
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-sign-test.c:102
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:3482
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:3695
@@ -4729,9 +4754,10 @@ msgstr "Alpha-verdien mà vÃre et tall mellom 0 og 1."
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-frequency.c:127
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-kaplan-meier.c:190
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-normality.c:118
+#: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-one-mean.c:109
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-principal-components.c:85
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-sign-test.c:111
-#: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-wilcoxon-mann-whitney.c:105
+#: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-wilcoxon-mann-whitney.c:100
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:596
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1185
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1895
@@ -4746,19 +4772,16 @@ msgid "The output specification is invalid."
 msgstr "Utdataspesifikasjonen er ugyldig."
 
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-chi-squared.c:218
-#, fuzzy
 msgid "Could not create the Chi Squared Tests tool dialog."
-msgstr "Kunne ikke opprette dialog for test av median."
+msgstr "Kunne ikke opprette dialog for Chi opphÃyet tester."
 
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-frequency.c:113
-#, fuzzy
 msgid "The categories range is not valid."
-msgstr "InndataomrÃdet er ugyldig."
+msgstr "OmrÃdet for kategorier er ikke gyldig."
 
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-frequency.c:120
-#, fuzzy
 msgid "The number of categories is invalid."
-msgstr "ListeomrÃdet er ugyldig."
+msgstr "Antall kategorier er ugyldig."
 
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-frequency.c:259
 #, fuzzy
@@ -4766,26 +4789,24 @@ msgid "Could not create the Frequency Tool dialog."
 msgstr "Kunne ikke opprette dialogen for FTest-verktÃy."
 
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-kaplan-meier.c:115
-#, fuzzy
 msgid "The time column is not valid."
-msgstr "InndataomrÃdet er ugyldig."
+msgstr "Tidskolonnen er ikke gyldig."
 
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-kaplan-meier.c:127
 msgid "The time column should be part of a single column."
-msgstr ""
+msgstr "Tidskolonnen skal vÃre en del av en enkelt kolonne."
 
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-kaplan-meier.c:137
-#, fuzzy
 msgid "The censorship column is not valid."
-msgstr "InndataomrÃdet er ugyldig."
+msgstr "Sensurkolonnen er ikke gyldig."
 
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-kaplan-meier.c:144
 msgid "The censorship column should be part of a single column."
-msgstr ""
+msgstr "Sensurkolonnen skal vÃre del av en enkelt kolonne."
 
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-kaplan-meier.c:151
 msgid "The censorship and time columns should have the same height."
-msgstr ""
+msgstr "Sensur- og tidkolonnene skal ha samme hÃyde."
 
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-kaplan-meier.c:166
 msgid "The groups column is not valid."
@@ -4793,11 +4814,11 @@ msgstr "Gruppekolonnen er ugyldig."
 
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-kaplan-meier.c:172
 msgid "The groups column should be part of a single column."
-msgstr ""
+msgstr "Gruppekolonnen skal vÃre del av en enkelt kolonne."
 
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-kaplan-meier.c:179
 msgid "The groups and time columns should have the same height."
-msgstr ""
+msgstr "Gruppe- og tidkolonnene skal ha samme hÃyde."
 
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-kaplan-meier.c:483
 #, c-format
@@ -4805,7 +4826,7 @@ msgid "Group %d"
 msgstr "Gruppe %d"
 
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-kaplan-meier.c:530
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1057
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1060
 msgid "Group"
 msgstr "Grupper"
 
@@ -4818,17 +4839,33 @@ msgid "To"
 msgstr "Til"
 
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-kaplan-meier.c:627
-#, fuzzy
 msgid "Could not create the Kaplan Meier Tool dialog."
-msgstr "Kunne ikke opprette dialogen for utvalgsverktÃy."
+msgstr "Kunne ikke opprette dialogen for Kaplan Meier verktÃy."
 
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-normality.c:202
 #, fuzzy
 msgid "Could not create the Normality Test Tool dialog."
 msgstr "Kunne ikke opprette dialogen for FTest-verktÃy."
 
+#: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-one-mean.c:90
+#, fuzzy
+msgid "The predicted mean should be a number."
+msgstr "SÃketeksten mà vÃre et tall."
+
+#: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-one-mean.c:186
+#: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-sign-test.c:143
+#: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-sign-test.c:362
+#, fuzzy
+msgid "The first input range is invalid."
+msgstr "InndataomrÃdet er ugyldig."
+
+#: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-one-mean.c:225
+#, fuzzy
+msgid "Could not create the Student-t Test Tool dialog."
+msgstr "Kunne ikke opprette dialogen for FTest-verktÃy."
+
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-principal-components.c:131
-#: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-wilcoxon-mann-whitney.c:150
+#: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-wilcoxon-mann-whitney.c:149
 #, fuzzy, c-format
 msgid "An unexpected error has occurred."
 msgstr "En uventet feil har oppstÃtt: %d."
@@ -4843,12 +4880,6 @@ msgstr "Kunne ikke opprette dialogen for verktÃy for Fourier-analyse."
 msgid "The predicted median should be a number."
 msgstr "SÃketeksten mà vÃre et tall."
 
-#: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-sign-test.c:143
-#: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-sign-test.c:362
-#, fuzzy
-msgid "The first input range is invalid."
-msgstr "InndataomrÃdet er ugyldig."
-
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-sign-test.c:162
 #, fuzzy
 msgid "The second input range is invalid."
@@ -4865,12 +4896,17 @@ msgstr "InndataomrÃdet er for lite."
 msgid "Could not create the Sign Test Tool dialog."
 msgstr "Kunne ikke opprette dialogen for FTest-verktÃy."
 
-#: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-wilcoxon-mann-whitney.c:96
+#: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-wilcoxon-mann-whitney.c:87
 #, fuzzy
-msgid "The input range should consists of 2 groups."
-msgstr "Gitt inndataomrÃde bÃr inneholde minst to rader med data."
+msgid "The input range for variable 1 is invalid."
+msgstr "InndatavariabelomrÃdet er ugyldig."
+
+#: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-wilcoxon-mann-whitney.c:92
+#, fuzzy
+msgid "The input range for variable 2 is invalid."
+msgstr "InndatavariabelomrÃdet er ugyldig."
 
-#: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-wilcoxon-mann-whitney.c:191
+#: ../src/dialogs/dialog-analysis-tool-wilcoxon-mann-whitney.c:189
 #, fuzzy
 msgid "Could not create the Wilcoxon-Mann-Whitney Analysis Tool dialog."
 msgstr "Kunne ikke opprette dialogen for verktÃy for Fourier-analyse."
@@ -4992,12 +5028,12 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2271
 #, fuzzy
-msgid "The x variable range is to small"
+msgid "The x variable range is too small"
 msgstr "InndatavariabelomrÃdet er ugyldig."
 
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2272
 #, fuzzy
-msgid "The y variable range is to small"
+msgid "The y variable range is too small"
 msgstr "InndatavariabelomrÃdet er ugyldig."
 
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2282
@@ -5060,7 +5096,7 @@ msgstr "InndataomrÃdet er ugyldig."
 
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2577
 #, fuzzy
-msgid "The given growthdamping factor is invalid."
+msgid "The given growth damping factor is invalid."
 msgstr "Gitt kriterie er ikke gyldig."
 
 #: ../src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2589
@@ -5156,7 +5192,7 @@ msgstr "Kunne ikke opprette dialogen for ANOVA verktÃy (to-faktor)."
 
 #. xgettext : %d gives the number of items in the autofilter.
 #. This is input to ngettext.
-#: ../src/dialogs/dialog-autofilter.c:208
+#: ../src/dialogs/dialog-autofilter.c:212
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Show the largest item"
 msgid_plural "Show the %3d largest items"
@@ -5165,44 +5201,58 @@ msgstr[1] "Vis denne dialogen neste gang."
 
 #. xgettext : %d gives the number of items in the autofilter.
 #. This is input to ngettext.
-#: ../src/dialogs/dialog-autofilter.c:218
+#: ../src/dialogs/dialog-autofilter.c:222
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Show the smallest item"
 msgid_plural "Show the %3d smallest items"
 msgstr[0] "Vis denne dialogen neste gang."
 msgstr[1] "Vis denne dialogen neste gang."
 
-#: ../src/dialogs/dialog-autofilter.c:232
+#: ../src/dialogs/dialog-autofilter.c:236
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Show the items in the top %3d%% of the data range"
 msgid_plural "Show the items in the top %3d%% of the data range"
 msgstr[0] "GÃ til start av data"
 msgstr[1] "GÃ til start av data"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-autofilter.c:242
+#: ../src/dialogs/dialog-autofilter.c:246
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Show the items in the bottom %3d%% of the data range"
 msgid_plural "Show the items in the bottom %3d%% of the data range"
 msgstr[0] "GÃ til slutt av data"
 msgstr[1] "GÃ til slutt av data"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-autofilter.c:263
+#: ../src/dialogs/dialog-autofilter.c:257
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Show the top %3d%% of all items"
+msgid_plural "Show the top %3d%% of all items"
+msgstr[0] "Vis denne dialogen neste gang."
+msgstr[1] "Vis denne dialogen neste gang."
+
+#: ../src/dialogs/dialog-autofilter.c:267
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Show the bottom %3d%% of all items"
+msgid_plural "Show the bottom %3d%% of all items"
+msgstr[0] "GÃ til slutt av data"
+msgstr[1] "GÃ til slutt av data"
+
+#: ../src/dialogs/dialog-autofilter.c:287
 #, fuzzy
 msgid "Percentage:"
 msgstr "Prosent"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-autofilter.c:268
+#: ../src/dialogs/dialog-autofilter.c:292
 #, fuzzy
 msgid "Count:"
 msgstr "Teller"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-autofilter.c:327
+#: ../src/dialogs/dialog-autofilter.c:351
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Column %s (\"%s\")"
 msgstr "Kolonne %s"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-autofilter.c:369
-#: ../src/dialogs/dialog-autofilter.c:469
+#: ../src/dialogs/dialog-autofilter.c:393
+#: ../src/dialogs/dialog-autofilter.c:493
 #: ../src/dialogs/dialog-cell-sort.c:137
 #, c-format
 msgid "Column %s"
@@ -5226,7 +5276,7 @@ msgstr "Mar"
 
 #: ../src/dialogs/dialog-autoformat.c:71 ../src/dialogs/dialog-autoformat.c:75
 #: ../src/tools/analysis-anova.c:560
-#: ../src/tools/analysis-wilcoxon-mann-whitney.c:108
+#: ../src/tools/analysis-wilcoxon-mann-whitney.c:147
 msgid "Total"
 msgstr "Total"
 
@@ -5411,80 +5461,80 @@ msgctxt "underline"
 msgid "Double Low"
 msgstr "Dobbel"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:485 ../src/dialogs/dialog-search.c:153
-#: ../src/func.c:1381 ../src/wbc-gtk-actions.c:2749
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:488 ../src/dialogs/dialog-search.c:153
+#: ../src/func.c:1437 ../src/wbc-gtk-actions.c:2762
 msgid "Number"
 msgstr "Tall"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1660 ../src/dialogs/data-slicer.ui.h:2
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1676 ../src/dialogs/data-slicer.ui.h:2
 msgid "Source"
 msgstr "Kilde"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1661
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1677
 msgid "Criteria"
 msgstr "Kriterie"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1676
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1685 ../src/dialogs/so-scrollbar.ui.h:6
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1692
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1701 ../src/dialogs/so-scrollbar.ui.h:6
 msgid "Min:"
 msgstr "Min:"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1677
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1689 ../src/dialogs/so-scrollbar.ui.h:3
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1693
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1705 ../src/dialogs/so-scrollbar.ui.h:3
 msgid "Max:"
 msgstr "Maks:"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1681
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1697
 #: ../src/dialogs/doc-meta-data.ui.h:27 ../src/dialogs/so-radiobutton.ui.h:2
 msgid "Value:"
 msgstr "Verdi:"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1771
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1787
 msgid "None     (silently accept invalid input)"
 msgstr "Ingen     (aksepter ugyldige inndata uten à gi beskjed)"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1779
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1795
 msgid "Stop      (never allow invalid input)"
 msgstr "Stopp    (aldri tillat ugyldige inndata)"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1788
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1804
 msgid "Warning   (accept/discard invalid input)"
 msgstr "Advarsel (godta/forkast ugyldige inndata)"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1797
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:1813
 msgid "Information (allow invalid input)"
 msgstr "Informasjon (tillat ugyldige inndata)"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2000
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2016
 msgid "The validation criteria are unusable. Disable validation?"
 msgstr "Valideringskriteriet er ubrukelig. Deaktiver validering?"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2206 ../src/dialogs/cell-format.ui.h:1
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2222 ../src/dialogs/cell-format.ui.h:1
 msgid "Format Cells"
 msgstr "Formater celler"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2268
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2284
 #: ../src/dialogs/cell-format-cond.ui.h:8 ../src/dialogs/cell-format.ui.h:46
 msgid "Border"
 msgstr "Kant"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2272 ../src/wbc-gtk.c:3100
-#: ../src/wbc-gtk.c:3248 ../src/wbc-gtk.c:3249 ../src/wbc-gtk.c:3260
-#: ../src/wbc-gtk.c:3366 ../src/wbc-gtk.c:3426
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2288 ../src/wbc-gtk.c:3124
+#: ../src/wbc-gtk.c:3273 ../src/wbc-gtk.c:3274 ../src/wbc-gtk.c:3285
+#: ../src/wbc-gtk.c:3401 ../src/wbc-gtk.c:3470
 msgid "Foreground"
 msgstr "Forgrunn"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2276 ../src/wbc-gtk.c:3297
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2292 ../src/wbc-gtk.c:3322
 msgid "Clear Background"
 msgstr "TÃm bakgrunn"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2276
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2292
 #: ../src/dialogs/cell-format-cond.ui.h:9 ../src/dialogs/cell-format.ui.h:79
-#: ../src/wbc-gtk.c:3299 ../src/wbc-gtk.c:3300 ../src/wbc-gtk.c:3309
+#: ../src/wbc-gtk.c:3324 ../src/wbc-gtk.c:3325 ../src/wbc-gtk.c:3334
 msgid "Background"
 msgstr "Bakgrunn"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2280
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format.c:2296
 msgid "Pattern"
 msgstr "MÃnster"
 
@@ -5494,207 +5544,208 @@ msgid "(defined)"
 msgstr "Udefinert"
 
 #: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:230
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:1149
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:1155
 msgid "(undefined)"
 msgstr "(udefinert)"
 
 #. without any expression
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:536
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:544
 #, fuzzy
 msgid "Cell contains an error value."
 msgstr "Celle %s kan ikke inneholde feilverdier"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:537
-#, fuzzy
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:545
 msgid "Cell does not contain an error value."
-msgstr "%s inneholder ikke den nye verdien."
+msgstr "Cellen inneholder ikke den en feilverdi."
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:538
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:546
 msgid "Cell contains whitespace."
-msgstr ""
+msgstr "Cellen inneholder mellomrom."
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:539
-#, fuzzy
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:547
 msgid "Cell does not contain whitespace."
-msgstr "%s inneholder ikke den nye verdien."
+msgstr "Cellen inneholder ikke mellomrom."
 
 #. with one expression
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:541
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:549
 msgid "Cell value is = x."
-msgstr ""
+msgstr "Celleverdien er = X."
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:542
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:550
+#, fuzzy
 msgid "Cell value is â x."
-msgstr ""
+msgstr "Celleverdien er "
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:543
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:551
 msgid "Cell value is > x."
-msgstr ""
+msgstr "Celleverdien er > x."
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:544
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:552
 msgid "Cell value is < x."
-msgstr ""
+msgstr "Celleverdien er < x."
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:545
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:553
+#, fuzzy
 msgid "Cell value is â x."
-msgstr ""
+msgstr "Celleverdien er"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:546
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:554
+#, fuzzy
 msgid "Cell value is â x."
-msgstr ""
+msgstr "Celleverdien er"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:547
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:555
 msgid "Expression x evaluates to TRUE."
 msgstr "Uttrykk x evaluerer til TRUE."
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:548
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:556
 msgid "Cell contains the string x."
 msgstr "Cellen inneholder strengen x."
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:549
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:557
 msgid "Cell does not contain the string x."
 msgstr "Cellen inneholder ikke strengen x."
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:550
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:558
 msgid "Cell value begins with the string x."
 msgstr "Celleverdien starter med strengen x."
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:551
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:559
 msgid "Cell value does not begin with the string x."
 msgstr "Celleverdien starter ikke med strengen x."
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:552
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:560
 msgid "Cell value ends with the string x."
 msgstr "Celleverdien slutter med strengen x."
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:553
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:561
 msgid "Cell value does not end with the string x."
 msgstr "Celleverdien slutter ikke med strengen x."
 
 #. with two expressions
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:555
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:563
 msgid "Cell value is between x and y (incl.)."
 msgstr "Celleverdien er mellom x og y (inkl.)."
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:556
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:564
 msgid "Cell value is not between x and y (incl.)."
 msgstr "Celleverdien er ikke mellom x og y (inkl.)."
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:693
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:701
 msgid "Set conditional formatting"
 msgstr "Sett betinget formattering"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:709
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:717
 msgid "Clear conditional formatting"
 msgstr "TÃm betinget formattering"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:741
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:749
 msgid "Remove condition from conditional formatting"
 msgstr "Fjern betingelse fra betinget formattering"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:773
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:781
 msgid "Expand conditional formatting"
 msgstr "Utvid betinget formattering"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:822
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:830
 msgid ""
 "If the cell content is between these two values, a special style is used."
 msgstr ""
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:830
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:838
 msgid ""
 "If the cell content is not between these two values, a special style is used."
 msgstr ""
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:838
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:846
 msgid "If the cell content is equal to this value, a special style is used."
 msgstr ""
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:846
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:854
 msgid ""
 "If the cell content is not equal to this value, a special style is used."
 msgstr ""
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:854
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:862
 msgid "If the cell content is > this value, a special style is used."
 msgstr ""
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:861
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:869
 msgid "If the cell content is < this value, a special style is used."
 msgstr ""
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:869
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:877
 msgid "If the cell content is â this value, a special style is used."
 msgstr ""
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:878
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:886
 msgid "If the cell content is â this value, a special style is used."
 msgstr ""
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:887
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:895
 msgid "If this formula evaluates to TRUE, a special style is used."
 msgstr ""
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:894
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:902
 msgid "If the cell content contains this string, a special style is used."
 msgstr ""
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:902
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:910
 msgid ""
 "If the cell content does not contain this string, a special style is used."
 msgstr ""
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:910
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:918
 msgid "If the cell content begins with this string, a special style is used."
 msgstr ""
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:918
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:926
 msgid ""
 "If the cell content does not begin with this string, a special style is used."
 msgstr ""
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:925
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:933
 msgid "If the cell content ends with this string, a special style is used."
 msgstr ""
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:933
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:941
 msgid ""
 "If the cell content does not end with this string, a special style is used."
 msgstr ""
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:941
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:949
 msgid "If the cell contains an error value, a special style is used."
 msgstr ""
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:947
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:955
 msgid "If the cell does not contain an error value, a special style is used."
 msgstr ""
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:954
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:962
 msgid "If the cell content contains blanks, a special style is used."
 msgstr ""
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:961
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:969
 msgid "If the cell content does not contain blanks, a special style is used."
 msgstr ""
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:968
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:976
 msgid "This is an unknown condition type."
 msgstr "Dette er en ukjent type betingelse."
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:1071
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:1077
 msgid "The selection is homogeneous with respect to conditions."
 msgstr "Utvalget er homogent i forhold til betingelsene."
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:1079
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:1085
 msgid "The selection is <b>not</b> homogeneous with respect to conditions!"
 msgstr "Utvalget er <b>ikke</b> homogent i forhold til betingelsene!"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:1225
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:1231
 msgid "Editing conditional formatting: "
 msgstr "Redigerer betinget formatering: "
 
-#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:1271
+#: ../src/dialogs/dialog-cell-format-cond.c:1277
 #: ../src/dialogs/cell-format-cond.ui.h:1
 msgid "Conditional Cell Formatting"
 msgstr "Betinget celleformatering"
@@ -5748,96 +5799,96 @@ msgid ""
 "Set column width of selection on <span style='italic' weight='bold'>%s</span>"
 msgstr ""
 
-#: ../src/dialogs/dialog-consolidate.c:193
+#: ../src/dialogs/dialog-consolidate.c:191
 #, c-format
 msgid "Specification %s does not define a region"
-msgstr ""
+msgstr "Spesifikasjon %s definerer ikke et omrÃde"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-consolidate.c:202
+#: ../src/dialogs/dialog-consolidate.c:200
 #, c-format
 msgid "Source region %s overlaps with the destination region"
 msgstr "KildeomrÃde %s overlapper med mÃlomrÃdet"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-consolidate.c:327
+#: ../src/dialogs/dialog-consolidate.c:325
 msgid "The output range overlaps with the input ranges."
 msgstr "UtdataomrÃdet overlapper med inndataomrÃdet."
 
-#: ../src/dialogs/dialog-consolidate.c:551
+#: ../src/dialogs/dialog-consolidate.c:550
 msgid "Could not create the Consolidate dialog."
 msgstr "Kunne ikke opprette dialog for konsolidering."
 
-#: ../src/dialogs/dialog-data-slicer.c:138
+#: ../src/dialogs/dialog-data-slicer.c:140
 msgid "Filter"
 msgstr "Filter"
 
 #. end sub menu
 #. Row specific (Note some labels duplicate col labels)
-#: ../src/dialogs/dialog-data-slicer.c:139 ../src/sheet-control-gui.c:2193
+#: ../src/dialogs/dialog-data-slicer.c:141 ../src/sheet-control-gui.c:2246
 #: ../src/tools/analysis-tools.c:224 ../src/tools/analysis-tools.c:2890
 msgid "Row"
 msgstr "Rad"
 
 #. end sub menu
 #. Column specific (Note some labels duplicate row labels)
-#: ../src/dialogs/dialog-data-slicer.c:140 ../src/sheet-control-gui.c:2185
+#: ../src/dialogs/dialog-data-slicer.c:142 ../src/sheet-control-gui.c:2238
 #: ../src/tools/analysis-tools.c:224 ../src/tools/analysis-tools.c:2891
 msgid "Column"
 msgstr "Kolonne"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-data-slicer.c:141 ../src/dialogs/dialog-stf.ui.h:30
+#: ../src/dialogs/dialog-data-slicer.c:143 ../src/dialogs/dialog-stf.ui.h:30
 msgid "Data"
 msgstr "Data"
 
 #. Must be last
-#: ../src/dialogs/dialog-data-slicer.c:143
+#: ../src/dialogs/dialog-data-slicer.c:145
 msgid "Unused"
 msgstr "Ubrukt"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-data-slicer.c:213
+#: ../src/dialogs/dialog-data-slicer.c:215
 msgid "_Format"
 msgstr "_Format"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-data-slicer.c:214
+#: ../src/dialogs/dialog-data-slicer.c:216
 msgid "_Style"
 msgstr "_Stil"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-data-slicer.c:215
+#: ../src/dialogs/dialog-data-slicer.c:217
 msgid "_Aggregation"
 msgstr "_Aggregering"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-data-slicer.c:216
+#: ../src/dialogs/dialog-data-slicer.c:218
 msgid "_Layout"
 msgstr "_Utforming"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-data-slicer.c:217
+#: ../src/dialogs/dialog-data-slicer.c:219
 msgid "_Up"
 msgstr "_Opp"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-data-slicer.c:218
+#: ../src/dialogs/dialog-data-slicer.c:220
 msgid "_Down"
 msgstr "Ne_d"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-data-slicer.c:219 ../src/wbc-gtk-actions.c:2115
+#: ../src/dialogs/dialog-data-slicer.c:221 ../src/wbc-gtk-actions.c:2122
 msgid "_Remove"
 msgstr "Fje_rn"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-data-table.c:140
+#: ../src/dialogs/dialog-data-table.c:141
 msgid "Create Data Table"
 msgstr "Lag en datatabell"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-data-table.c:145
+#: ../src/dialogs/dialog-data-table.c:146
 #, c-format
 msgid ""
 "The selection must have more than 1 column and row to create a Data Table."
 msgstr ""
 "Utvalget mà ha mer enn 1 kolonne og rad for à kunne lage en datatabell."
 
-#: ../src/dialogs/dialog-data-table.c:155
-#: ../src/dialogs/dialog-data-table.c:159 ../src/dialogs/data-table.ui.h:1
+#: ../src/dialogs/dialog-data-table.c:156
+#: ../src/dialogs/dialog-data-table.c:160 ../src/dialogs/data-table.ui.h:1
 msgid "Data Table"
 msgstr "Datatabell"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-data-table.c:169
+#: ../src/dialogs/dialog-data-table.c:170
 msgid "Could not create the Data Table definition dialog."
 msgstr "Kunne ikke opprette definisjonsdialog for datatabell."
 
@@ -5880,8 +5931,8 @@ msgid "Could not create the Name Guru."
 msgstr "Kunne ikke opprette navn-veiviseren."
 
 #: ../src/dialogs/dialog-delete-cells.c:124
-#: ../src/dialogs/scenario-manager.ui.h:4 ../src/wbc-gtk-actions.c:367
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:381
+#: ../src/dialogs/scenario-manager.ui.h:4 ../src/wbc-gtk-actions.c:368
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:382
 msgid "Delete"
 msgstr "Slett"
 
@@ -5889,108 +5940,116 @@ msgstr "Slett"
 msgid "Could not create the Delete Cell dialog."
 msgstr "Kunne ikke opprette dialog for sletting av celle."
 
-#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:498
+#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:505
 msgid "TRUE"
-msgstr ""
+msgstr "SANN"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:498
+#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:505
 msgid "FALSE"
-msgstr ""
+msgstr "USANN"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:704
+#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:711
 msgid "Unknown"
 msgstr "Ukjent"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:824
-msgid "Transformation of property types failed!"
+#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:861
+#, c-format
+msgid "Transform function of G_TYPE_STRING to %s is required!\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1299
-#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:2191
-#, fuzzy
+#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1339
+#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:2244
 msgid "Keywords"
-msgstr "NÃkkelord:"
+msgstr "NÃkkelord"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1566
+#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1608
 msgid "Edit string value directly in above listing."
 msgstr ""
 
-#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1569
+#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1611
+msgid "Edit positive integer value directly in above listing."
+msgstr ""
+
+#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1614
 msgid "Edit integer value directly in above listing."
 msgstr ""
 
-#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1572
+#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1618
+msgid "Edit decimal number value directly in above listing."
+msgstr ""
+
+#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1621
 msgid "Edit TRUE/FALSE value directly in above listing."
 msgstr ""
 
-#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1576
+#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1626
 msgid "To edit, use the keywords tab."
 msgstr ""
 
-#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1578
+#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1628
+msgid "This property value cannot be edited."
+msgstr ""
+
+#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1630
 msgid "Edit timestamp directly in above listing."
 msgstr ""
 
-#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1705
+#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1758
 #, c-format
 msgid "A document property with the name '%s' already exists."
 msgstr ""
 
-#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1745
+#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1798
 #, c-format
 msgid "Use the keywords tab to create this property."
 msgstr ""
 
-#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1811
-#, fuzzy
+#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1864
 msgid "Integer"
-msgstr "Enhetlig heltall"
+msgstr "Heltall"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1812
-#, fuzzy
+#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1865
 msgid "Decimal Number"
-msgstr "Er Tall"
+msgstr "Desimaltall"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1813
+#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1866
 msgid "TRUE/FALSE"
-msgstr ""
+msgstr "SANN/USANN"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1836
-#, fuzzy
+#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1889
 msgid "Date & Time"
-msgstr "Dato/Klokkeslett"
+msgstr "Dato og klokkeslett"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1877
+#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:1930
 msgid "Linked To"
 msgstr "Lenket til"
 
 #. IMPORTANT: OBEY THE ORDER 0 - 3 - 2 - 1
-#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:2187
+#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:2240
 #: ../src/dialogs/doc-meta-data.ui.h:14 ../src/dialogs/hf-config.ui.h:18
 msgid "File"
 msgstr "Fil"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:2189
+#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:2242
 #: ../src/dialogs/doc-meta-data.ui.h:28
 msgid "Properties"
 msgstr "Egenskaper"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:2190
+#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:2243
 #: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:1245
 #: ../src/dialogs/dialog-plugin-manager.c:721
 #: ../src/dialogs/doc-meta-data.ui.h:22
 msgid "Description"
 msgstr "Beskrivelse"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:2192
+#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:2245
 #: ../src/dialogs/doc-meta-data.ui.h:42
 msgid "Calculation"
 msgstr "Beregning"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:2403
-#, fuzzy
+#: ../src/dialogs/dialog-doc-metadata.c:2456
 msgid "Could not create the Properties dialog."
-msgstr "Kunne ikke opprette dialog for problemlÃser."
+msgstr "Kunne ikke opprette dialog for egenskaper."
 
 #: ../src/dialogs/dialog-fill-series.c:254
 msgid "Could not create the Fill Series dialog."
@@ -6010,9 +6069,8 @@ msgid "Could not create the formula guru."
 msgstr "Kunne ikke opprette formelveiviseren."
 
 #: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:505
-#, fuzzy
 msgid "All Functions"
-msgstr "Funksjon"
+msgstr "Alle funksjoner"
 
 #: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:511
 msgid "Recently Used"
@@ -6072,37 +6130,37 @@ msgstr "Hjelpleser for funksjoner i Gnumeric"
 msgid "Paste Function Name dialog"
 msgstr ""
 
-#: ../src/dialogs/dialog-goal-seek.c:329
+#: ../src/dialogs/dialog-goal-seek.c:331
 msgid "You should introduce a valid cell name in 'Set Cell:'!"
 msgstr "Du mà oppgi et gyldig cellenavn i ÂSett celle:Â!"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-goal-seek.c:341
+#: ../src/dialogs/dialog-goal-seek.c:343
 msgid "The cell named in 'Set Cell:' must contain a formula!"
 msgstr "Cellen oppgitt i ÂSett celle: mà inneholde en formel!"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-goal-seek.c:354
+#: ../src/dialogs/dialog-goal-seek.c:356
 msgid "You should introduce a valid cell name in 'By Changing Cell:'!"
 msgstr "Du mà oppgi et gyldig cellenavn i ÂVed à endre celle:Â!"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-goal-seek.c:367
+#: ../src/dialogs/dialog-goal-seek.c:369
 msgid "The cell named in 'By changing cell' must not contain a formula."
 msgstr "Cellen oppgitt i ÂVed à endre celle: mà ikke inneholde en formel."
 
-#: ../src/dialogs/dialog-goal-seek.c:380
+#: ../src/dialogs/dialog-goal-seek.c:382
 msgid "The value given in 'To Value:' is not valid."
 msgstr "Verdien gitt i ÂTil-verdi:Â er ikke gyldig."
 
-#: ../src/dialogs/dialog-goal-seek.c:423
+#: ../src/dialogs/dialog-goal-seek.c:427
 #, c-format
 msgid "Goal seeking with cell %s found a solution."
 msgstr "MÃlsÃking med celle %s fant en lÃsning."
 
-#: ../src/dialogs/dialog-goal-seek.c:444
+#: ../src/dialogs/dialog-goal-seek.c:448
 #, c-format
 msgid "Goal seeking with cell %s did not find a solution."
 msgstr "MÃlsÃking med celle %s fant ikke en lÃsning."
 
-#: ../src/dialogs/dialog-goal-seek.c:697
+#: ../src/dialogs/dialog-goal-seek.c:701
 msgid "Could not create the Goal-Seek dialog."
 msgstr "Kunne ikke opprette dialogen mÃlsÃk."
 
@@ -6112,15 +6170,16 @@ msgstr "ArbeidsboknivÃ"
 
 #: ../src/dialogs/dialog-goto-cell.c:386 ../src/dialogs/dialog-search.c:438
 #: ../src/dialogs/dialog-stf-export.c:592 ../src/dialogs/hf-config.ui.h:16
-#: ../src/dialogs/print.ui.h:53 ../src/print-info.c:545 ../src/search.c:776
-#: ../src/tools/gnm-solver.c:713 ../src/tools/gnm-solver.c:714
-#: ../src/workbook.c:918 ../src/workbook.c:946
+#: ../src/dialogs/print.ui.h:53 ../src/print-info.c:571 ../src/search.c:807
+#: ../src/tools/gnm-solver.c:740 ../src/tools/gnm-solver.c:741
+#: ../src/workbook.c:1007 ../src/workbook.c:1039
 msgid "Sheet"
 msgstr "Ark"
 
 #: ../src/dialogs/dialog-goto-cell.c:392 ../src/dialogs/dialog-search.c:439
 #: ../src/dialogs/hf-config.ui.h:22 ../src/dialogs/tabulate.ui.h:5
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2174
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2227 ../src/tools/gnm-solver.c:1442
+#: ../src/tools/gnm-solver.c:1490
 msgid "Cell"
 msgstr "Celle"
 
@@ -6128,59 +6187,59 @@ msgstr "Celle"
 msgid "Could not create the goto dialog."
 msgstr "Kunne ikke opprette gà til-dialogen."
 
-#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:188
+#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:189
 msgid "Not a range or name"
 msgstr "Ikke et omrÃde eller navn"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:304
+#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:306
 msgid "Internal Link"
 msgstr "Intern lenke"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:306
+#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:308
 msgid "Jump to specific cells or named range in the current workbook"
 msgstr "Hopp til spesifikke celler eller navngitt omrÃde i aktiv arbeidsbok"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:310
+#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:312
 msgid "External Link"
 msgstr "Ekstern lenke"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:312
+#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:314
 msgid "Open an external file with the specified name"
 msgstr "Ãpne en ekstern fil med spesifisert navn"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:315
+#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:317
 msgid "Email Link"
 msgstr "E-post-lenke"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:317
+#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:319
 msgid "Prepare an email"
 msgstr "Forbered en e-post"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:320
+#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:322
 msgid "Web Link"
 msgstr "Lenke til nettsted"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:322
+#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:324
 msgid "Browse to the specified URL"
 msgstr "Se pà spesifisert URL"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:397
+#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:399
 msgid "Add Hyperlink"
 msgstr "Legg til hyperlenke"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:402
+#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:404
 msgid "Edit Hyperlink"
 msgstr "Rediger hyperlenke"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:411
+#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:413
 msgid "Remove Hyperlink"
 msgstr "Fjern hyperlenke"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:613
+#: ../src/dialogs/dialog-hyperlink.c:615
 msgid "Could not create the hyperlink dialog."
 msgstr "Kunne ikke opprette dialog for hyperlenke."
 
-#: ../src/dialogs/dialog-insert-cells.c:125 ../src/wbc-gtk.c:519
+#: ../src/dialogs/dialog-insert-cells.c:125 ../src/wbc-gtk.c:520
 msgid "Insert"
 msgstr "Sett inn"
 
@@ -6289,8 +6348,8 @@ msgstr "Aktiv"
 msgid "Plugin name"
 msgstr "Navn pà tillegg"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-plugin-manager.c:725 ../src/ssconvert.c:74
-#: ../src/ssconvert.c:97
+#: ../src/dialogs/dialog-plugin-manager.c:725 ../src/ssconvert.c:75
+#: ../src/ssconvert.c:98
 msgid "ID"
 msgstr "ID"
 
@@ -6365,7 +6424,7 @@ msgstr "Autokorriger"
 
 #: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1187
 #: ../src/dialogs/cell-format-cond.ui.h:7 ../src/dialogs/cell-format.ui.h:28
-#: ../src/wbc-gtk.c:3350
+#: ../src/wbc-gtk.c:3385
 msgid "Font"
 msgstr "Skrift"
 
@@ -6462,23 +6521,21 @@ msgid "Time format selection"
 msgstr "Valg av tidformat"
 
 #: ../src/dialogs/dialog-printer-setup.c:2190
-#, fuzzy
 msgid "Print as displayed"
-msgstr "Skriv ut til fil"
+msgstr "Skriv ut som vist"
 
 #: ../src/dialogs/dialog-printer-setup.c:2191
-#, fuzzy
 msgid "Print as spaces"
-msgstr "Skriv ut filnavn som har treff"
+msgstr "Skriv ut som mellomrom"
 
 #: ../src/dialogs/dialog-printer-setup.c:2192
 #, fuzzy
 msgid "Print as dashes"
-msgstr "Skriv ut filnavn som har treff"
+msgstr "Skriv ut som "
 
 #: ../src/dialogs/dialog-printer-setup.c:2193
 msgid "Print as #N/A"
-msgstr ""
+msgstr "Skriv ut som #I/T"
 
 #: ../src/dialogs/dialog-printer-setup.c:2226
 #: ../src/dialogs/sheetobject-size.ui.h:14
@@ -6486,9 +6543,8 @@ msgid "Do not print"
 msgstr "Ikke skriv ut"
 
 #: ../src/dialogs/dialog-printer-setup.c:2227
-#, fuzzy
 msgid "Print in place"
-msgstr "Skriv ut til fil"
+msgstr "Skriv ut pà plassen"
 
 #: ../src/dialogs/dialog-printer-setup.c:2228
 #, fuzzy
@@ -6530,28 +6586,26 @@ msgstr ""
 "<small>Lokasjon: %s</small>"
 
 #: ../src/dialogs/dialog-quit.c:118
-#, fuzzy
 msgid "unknown"
-msgstr "Ukjent"
+msgstr "ukjent"
 
 #: ../src/dialogs/dialog-quit.c:121
 #, c-format
 msgid "%d second"
 msgid_plural "%d seconds"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%d sekund"
+msgstr[1] "%d sekunder"
 
 #: ../src/dialogs/dialog-quit.c:126
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%d minute"
 msgid_plural "%d minutes"
-msgstr[0] "_minutter"
-msgstr[1] "_minutter"
+msgstr[0] "%d minutt"
+msgstr[1] "%d minutter"
 
 #: ../src/dialogs/dialog-quit.c:129
-#, fuzzy
 msgid "a long time"
-msgstr "Maks tid:"
+msgstr "lang tid"
 
 #: ../src/dialogs/dialog-random-generator-cor.c:98
 #, fuzzy
@@ -6593,7 +6647,7 @@ msgstr "Enhetlig heltall"
 
 #: ../src/dialogs/dialog-random-generator.c:110
 #: ../src/dialogs/search-replace.ui.h:28 ../src/dialogs/search.ui.h:17
-#: ../src/widgets/gnumeric-text-view.c:250
+#: ../src/widgets/gnumeric-text-view.c:323
 #: ../src/widgets/widget-font-selector.c:201
 msgid "Normal"
 msgstr "Normal"
@@ -6883,7 +6937,7 @@ msgstr "Du mà velge noen celletyper som skal sÃkes."
 msgid "Comment"
 msgstr "Kommentar"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-search.c:137 ../src/tools/gnm-solver.c:1265
+#: ../src/dialogs/dialog-search.c:137 ../src/tools/gnm-solver.c:1664
 msgid "Result"
 msgstr "Resultat"
 
@@ -6900,13 +6954,13 @@ msgstr "Uttrykk"
 msgid "Other value"
 msgstr "Annen verdi"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-search.c:441 ../src/dialogs/dialog-so-styled.c:169
+#: ../src/dialogs/dialog-search.c:441 ../src/dialogs/dialog-so-styled.c:170
 msgid "Content"
 msgstr "Innhold"
 
 #: ../src/dialogs/dialog-sheet-order.c:186
 msgid "<b>Note:</b> A sheet name change is pending."
-msgstr ""
+msgstr "<b>Merk:</b>Endring av navn pà ark er utestÃende."
 
 #: ../src/dialogs/dialog-sheet-order.c:623
 msgid "At least one sheet must remain visible!"
@@ -6929,14 +6983,12 @@ msgstr "Retn"
 
 #. Translators: Table header for column with number of "Rows"
 #: ../src/dialogs/dialog-sheet-order.c:745
-#, fuzzy
 msgctxt "sheetlist"
 msgid "Rows"
 msgstr "Rader"
 
 #. Translators: Table header for column with number of "Cols"
 #: ../src/dialogs/dialog-sheet-order.c:756
-#, fuzzy
 msgctxt "sheetlist"
 msgid "Cols"
 msgstr "Kolonner"
@@ -7022,16 +7074,16 @@ msgid "Run on"
 msgstr "KjÃr"
 
 #: ../src/dialogs/dialog-simulation.c:237 ../src/tools/simulation.c:247
-#: ../src/wbc-gtk.c:4669
+#: ../src/wbc-gtk.c:4643
 msgid "Min"
 msgstr "Min"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-simulation.c:237 ../src/wbc-gtk.c:4671
+#: ../src/dialogs/dialog-simulation.c:237 ../src/wbc-gtk.c:4645
 msgid "Average"
 msgstr "Gjennomsnitt"
 
 #: ../src/dialogs/dialog-simulation.c:237 ../src/tools/simulation.c:249
-#: ../src/wbc-gtk.c:4670
+#: ../src/wbc-gtk.c:4644
 msgid "Max"
 msgstr "Maks"
 
@@ -7049,118 +7101,118 @@ msgstr ""
 msgid "Could not create the Simulation dialog."
 msgstr "Kunne ikke opprette simuleringsdialogen."
 
-#: ../src/dialogs/dialog-so-list.c:161
+#: ../src/dialogs/dialog-so-list.c:162
 #, fuzzy
 msgid "Could not create the List Property dialog."
 msgstr "Kunne ikke opprette dialog for problemlÃser."
 
-#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:354
+#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:355
 msgid ""
 "Looking for a subject for your thesis? Maybe you would like to write a "
 "solver for Gnumeric?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:449
+#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:450
 msgid "Changing solver parameters"
 msgstr "Endrer parametere for problemlÃser"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:515
+#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:516
 msgid "Ready"
 msgstr "Klar"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:518
+#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:519
 msgid "Preparing"
 msgstr "Forbereder"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:521
+#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:522
 msgid "Prepared"
 msgstr "Forberedt"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:524
+#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:525
 msgid "Running"
 msgstr "KjÃrer"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:533
+#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:534
 msgid "Done"
 msgstr "Ferdig"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:537
+#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:538
 msgid "Error"
 msgstr "Feil"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:540
+#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:541
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Avbrutt"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:583
+#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:584 ../src/tools/gnm-solver.c:1469
 msgid "Feasible"
 msgstr "OppnÃelig"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:587
+#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:588 ../src/tools/gnm-solver.c:1472
 msgid "Optimal"
 msgstr "Optimal"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:591
+#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:592
 msgid "Infeasible"
 msgstr "Ikke oppnÃelig"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:595
+#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:596
 msgid "Unbounded"
 msgstr "Uavgrenset"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:656
+#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:667
 msgid "The chosen solver is not functional."
 msgstr "Valgt problemlÃser er ikke funksjonell."
 
-#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:668
+#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:679
 msgid "Running Solver"
 msgstr "KjÃrer problemlÃser"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:673
+#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:684
 msgid "Stop"
 msgstr "Stopp"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:678
+#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:689
 msgid "Stop the running solver"
 msgstr "Stopp kjÃrende problemlÃser"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:685
+#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:696
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:692
+#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:703
 msgid "Solver Status:"
 msgstr "Status for problemlÃser:"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:693
+#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:704
 msgid "Problem Status:"
 msgstr "Status for problem:"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:694
+#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:705
 msgid "Objective Value:"
 msgstr "Objektiv verdi:"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:695
+#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:706
 msgid "Elapsed Time:"
 msgstr "MedgÃtt tid:"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:805
+#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:844
 msgid "Running solver"
 msgstr "KjÃrer problemlÃser"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:842
+#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:881
 msgid "Optimal solution created by solver.\n"
 msgstr "Optimal lÃsning funnet av problemlÃseren.\n"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:846
+#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:885
 msgid "Feasible solution created by solver.\n"
 msgstr "OppnÃelig lÃsning funnet av problemlÃseren.\n"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:1110
+#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:1149
 msgid "Subject to the Constraints:"
 msgstr "Utsatt for begrensningene:"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:1260
+#: ../src/dialogs/dialog-solver.c:1299
 msgid "Could not create the Solver dialog."
 msgstr "Kunne ikke opprette dialog for problemlÃser."
 
@@ -7244,9 +7296,8 @@ msgid "A maximum of %d columns can be imported."
 msgstr "Maksimalt %d kolonner kan importeres."
 
 #: ../src/dialogs/dialog-stf-format-page.c:604
-#, fuzzy
 msgid "Auto fit"
-msgstr "Autofyll"
+msgstr "Tilpass automatisk"
 
 #: ../src/dialogs/dialog-stf-format-page.c:625
 #, fuzzy, c-format
@@ -7287,12 +7338,12 @@ msgstr[1] "%d av %d linjer à importere"
 msgid "The data is not valid in encoding %s; please select another encoding."
 msgstr ""
 
-#: ../src/dialogs/dialog-stf-main-page.c:386 ../src/wbc-gtk-actions.c:2719
+#: ../src/dialogs/dialog-stf-main-page.c:386 ../src/wbc-gtk-actions.c:2732
 msgid "Line"
 msgstr "Linje"
 
 #: ../src/dialogs/dialog-stf-main-page.c:398
-#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:1704
+#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:1736
 msgid "Text"
 msgstr "Tekst"
 
@@ -7301,61 +7352,61 @@ msgstr "Tekst"
 msgid "Data (from %s)"
 msgstr "Data (fra %s)"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-tabulate.c:221
+#: ../src/dialogs/dialog-tabulate.c:220
 msgid "You should introduce a single valid cell as dependency cell"
 msgstr "Du mà oppgi en enkelt gyldig celle som avhengighetscelle"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-tabulate.c:228
+#: ../src/dialogs/dialog-tabulate.c:227
 msgid "The dependency cells should not contain an expression"
 msgstr "Avhengighetsceller mà ikke inneholde et uttrykk"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-tabulate.c:237
+#: ../src/dialogs/dialog-tabulate.c:236
 msgid "You should introduce a valid number as minimum"
 msgstr "Du mà oppgi et gyldig tall som minimum"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-tabulate.c:246
+#: ../src/dialogs/dialog-tabulate.c:245
 msgid "You should introduce a valid number as maximum"
 msgstr "Du mà oppgi et gyldig tall som maksimum"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-tabulate.c:254
+#: ../src/dialogs/dialog-tabulate.c:253
 msgid "The maximum value should be bigger than the minimum"
 msgstr "Maksimumverdien mà vÃre stÃrre enn minimum"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-tabulate.c:263
+#: ../src/dialogs/dialog-tabulate.c:262
 msgid "You should introduce a valid number as step size"
 msgstr "Du mà oppgi et gyldig tall for stÃrrelse pà steg"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-tabulate.c:271
+#: ../src/dialogs/dialog-tabulate.c:270
 msgid "The step size should be positive"
 msgstr "StÃrrelse pà steg mà vÃre positiv"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-tabulate.c:282
+#: ../src/dialogs/dialog-tabulate.c:281
 msgid "You should introduce one or more dependency cells"
 msgstr "Du mà oppgi en eller flere avhengighetsceller"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-tabulate.c:292
+#: ../src/dialogs/dialog-tabulate.c:291
 msgid "You should introduce a single valid cell as result cell"
 msgstr "Du mà oppgi en enkelt gyldig celle som mÃlcelle"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-tabulate.c:300
+#: ../src/dialogs/dialog-tabulate.c:299
 msgid "The target cell should contain an expression"
 msgstr "MÃlcellen bÃr inneholde et uttrykk"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-view.c:81
+#: ../src/dialogs/dialog-view.c:82
 #, c-format
 msgid "Display \"%s\" could not be opened."
 msgstr "Skjerm Â%s kunne ikke Ãpnes."
 
-#: ../src/dialogs/dialog-view.c:159
+#: ../src/dialogs/dialog-view.c:160
 msgid "This screen"
 msgstr "Denne skjermen"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-view.c:160
+#: ../src/dialogs/dialog-view.c:161
 #, c-format
 msgid "Screen %d [This screen]"
 msgstr "Skjerm %d [Denne skjermen]"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-view.c:161
+#: ../src/dialogs/dialog-view.c:162
 #, c-format
 msgid "Screen %d"
 msgstr "Skjerm %d"
@@ -7400,11 +7451,11 @@ msgstr "Kun _unike poster"
 #: ../src/dialogs/covariance.ui.h:10 ../src/dialogs/descriptive-stats.ui.h:10
 #: ../src/dialogs/exp-smoothing.ui.h:14 ../src/dialogs/fourier-analysis.ui.h:9
 #: ../src/dialogs/moving-averages.ui.h:13
-#: ../src/dialogs/normality-tests.ui.h:10
+#: ../src/dialogs/normality-tests.ui.h:10 ../src/dialogs/one-mean-test.ui.h:10
 #: ../src/dialogs/principal-components.ui.h:10
 #: ../src/dialogs/random-generation-cor.ui.h:5 ../src/dialogs/rank.ui.h:10
 #: ../src/dialogs/sign-test.ui.h:10 ../src/dialogs/variance-tests.ui.h:5
-#: ../src/dialogs/wilcoxon-mann-whitney.ui.h:10
+#: ../src/dialogs/wilcoxon-mann-whitney.ui.h:5
 msgid "Input"
 msgstr "Inndata"
 
@@ -7415,13 +7466,13 @@ msgstr "Inndata"
 #: ../src/dialogs/exp-smoothing.ui.h:27 ../src/dialogs/fill-series.ui.h:19
 #: ../src/dialogs/fourier-analysis.ui.h:12
 #: ../src/dialogs/moving-averages.ui.h:26
-#: ../src/dialogs/normality-tests.ui.h:18
+#: ../src/dialogs/normality-tests.ui.h:18 ../src/dialogs/one-mean-test.ui.h:14
 #: ../src/dialogs/principal-components.ui.h:11
 #: ../src/dialogs/random-generation-cor.ui.h:8
 #: ../src/dialogs/random-generation.ui.h:8 ../src/dialogs/rank.ui.h:15
 #: ../src/dialogs/sign-test.ui.h:16 ../src/dialogs/simulation.ui.h:19
 #: ../src/dialogs/variance-tests.ui.h:9
-#: ../src/dialogs/wilcoxon-mann-whitney.ui.h:11
+#: ../src/dialogs/wilcoxon-mann-whitney.ui.h:6
 msgid "Output"
 msgstr "Utdata"
 
@@ -7434,9 +7485,9 @@ msgstr "ANOVA - Enkeltfaktor"
 #: ../src/dialogs/exp-smoothing.ui.h:2 ../src/dialogs/fourier-analysis.ui.h:2
 #: ../src/dialogs/frequency.ui.h:2 ../src/dialogs/histogram.ui.h:2
 #: ../src/dialogs/moving-averages.ui.h:2 ../src/dialogs/normality-tests.ui.h:2
+#: ../src/dialogs/one-mean-test.ui.h:2
 #: ../src/dialogs/principal-components.ui.h:2 ../src/dialogs/rank.ui.h:2
 #: ../src/dialogs/sampling.ui.h:2 ../src/dialogs/sign-test.ui.h:2
-#: ../src/dialogs/wilcoxon-mann-whitney.ui.h:2
 msgid "_Input range:"
 msgstr "_InndataomrÃde:"
 
@@ -7445,10 +7496,9 @@ msgstr "_InndataomrÃde:"
 #: ../src/dialogs/descriptive-stats.ui.h:3 ../src/dialogs/exp-smoothing.ui.h:3
 #: ../src/dialogs/fourier-analysis.ui.h:3 ../src/dialogs/frequency.ui.h:3
 #: ../src/dialogs/histogram.ui.h:3 ../src/dialogs/moving-averages.ui.h:3
-#: ../src/dialogs/normality-tests.ui.h:3
+#: ../src/dialogs/normality-tests.ui.h:3 ../src/dialogs/one-mean-test.ui.h:3
 #: ../src/dialogs/principal-components.ui.h:3 ../src/dialogs/rank.ui.h:3
 #: ../src/dialogs/sampling.ui.h:3 ../src/dialogs/sign-test.ui.h:3
-#: ../src/dialogs/wilcoxon-mann-whitney.ui.h:3
 msgid "Grouped by:"
 msgstr "Gruppert etter:"
 
@@ -7458,10 +7508,9 @@ msgstr "Gruppert etter:"
 #: ../src/dialogs/descriptive-stats.ui.h:6
 #: ../src/dialogs/fourier-analysis.ui.h:5 ../src/dialogs/frequency.ui.h:6
 #: ../src/dialogs/histogram.ui.h:6 ../src/dialogs/normality-tests.ui.h:6
+#: ../src/dialogs/one-mean-test.ui.h:5
 #: ../src/dialogs/principal-components.ui.h:6 ../src/dialogs/rank.ui.h:6
 #: ../src/dialogs/sampling.ui.h:6 ../src/dialogs/sign-test.ui.h:5
-#: ../src/dialogs/wilcoxon-mann-whitney.ui.h:6
-#, fuzzy
 msgctxt "groupby"
 msgid "_Columns"
 msgstr "_Kolonner"
@@ -7472,11 +7521,9 @@ msgstr "_Kolonner"
 #: ../src/dialogs/descriptive-stats.ui.h:8 ../src/dialogs/exp-smoothing.ui.h:7
 #: ../src/dialogs/fourier-analysis.ui.h:7 ../src/dialogs/frequency.ui.h:8
 #: ../src/dialogs/histogram.ui.h:8 ../src/dialogs/moving-averages.ui.h:7
-#: ../src/dialogs/normality-tests.ui.h:8
+#: ../src/dialogs/normality-tests.ui.h:8 ../src/dialogs/one-mean-test.ui.h:7
 #: ../src/dialogs/principal-components.ui.h:8 ../src/dialogs/rank.ui.h:8
 #: ../src/dialogs/sampling.ui.h:8 ../src/dialogs/sign-test.ui.h:7
-#: ../src/dialogs/wilcoxon-mann-whitney.ui.h:8
-#, fuzzy
 msgctxt "groupby"
 msgid "_Rows"
 msgstr "_Rader"
@@ -7485,9 +7532,9 @@ msgstr "_Rader"
 #: ../src/dialogs/correlation.ui.h:9 ../src/dialogs/covariance.ui.h:9
 #: ../src/dialogs/descriptive-stats.ui.h:9 ../src/dialogs/frequency.ui.h:9
 #: ../src/dialogs/histogram.ui.h:9 ../src/dialogs/normality-tests.ui.h:9
+#: ../src/dialogs/one-mean-test.ui.h:8
 #: ../src/dialogs/principal-components.ui.h:9 ../src/dialogs/rank.ui.h:9
 #: ../src/dialogs/sampling.ui.h:9 ../src/dialogs/sign-test.ui.h:8
-#: ../src/dialogs/wilcoxon-mann-whitney.ui.h:9
 msgid "_Areas"
 msgstr "_OmrÃder"
 
@@ -7497,7 +7544,7 @@ msgstr "_OmrÃder"
 #: ../src/dialogs/exp-smoothing.ui.h:8 ../src/dialogs/fourier-analysis.ui.h:8
 #: ../src/dialogs/frequency.ui.h:4 ../src/dialogs/histogram.ui.h:4
 #: ../src/dialogs/mean-tests.ui.h:4 ../src/dialogs/moving-averages.ui.h:8
-#: ../src/dialogs/normality-tests.ui.h:4
+#: ../src/dialogs/normality-tests.ui.h:4 ../src/dialogs/one-mean-test.ui.h:9
 #: ../src/dialogs/principal-components.ui.h:4 ../src/dialogs/rank.ui.h:4
 #: ../src/dialogs/regression.ui.h:7 ../src/dialogs/sampling.ui.h:4
 #: ../src/dialogs/sign-test-two.ui.h:4 ../src/dialogs/sign-test.ui.h:9
@@ -7508,8 +7555,8 @@ msgstr "_Etiketter"
 
 #: ../src/dialogs/anova-one.ui.h:11 ../src/dialogs/chi-squared.ui.h:11
 #: ../src/dialogs/mean-tests.ui.h:19 ../src/dialogs/normality-tests.ui.h:15
-#: ../src/dialogs/sign-test-two.ui.h:9 ../src/dialogs/sign-test.ui.h:14
-#: ../src/dialogs/variance-tests.ui.h:6
+#: ../src/dialogs/one-mean-test.ui.h:12 ../src/dialogs/sign-test-two.ui.h:9
+#: ../src/dialogs/sign-test.ui.h:14 ../src/dialogs/variance-tests.ui.h:6
 msgid "_Alpha:"
 msgstr "_Alpha:"
 
@@ -7563,81 +7610,71 @@ msgid "_Or"
 msgstr "_Eller"
 
 #: ../src/dialogs/autofilter-expression.ui.h:5
-#, fuzzy
 msgid "equals"
-msgstr "Lik"
+msgstr "er lik"
 
 #: ../src/dialogs/autofilter-expression.ui.h:6
-#, fuzzy
 msgid "does not equal"
-msgstr "Mindre enn eller lik"
+msgstr "er ulik"
 
 #: ../src/dialogs/autofilter-expression.ui.h:7
-#, fuzzy
 msgid "is greater than"
-msgstr "StÃrre enn"
+msgstr "er stÃrre enn"
 
 #: ../src/dialogs/autofilter-expression.ui.h:8
-#, fuzzy
 msgid "is greater than or equal to"
-msgstr "StÃrre enn eller lik"
+msgstr "er stÃrre enn eller lik"
 
 #: ../src/dialogs/autofilter-expression.ui.h:9
-#, fuzzy
 msgid "is less than"
-msgstr "Mindre enn"
+msgstr "er mindre enn"
 
 #: ../src/dialogs/autofilter-expression.ui.h:10
-#, fuzzy
 msgid "is less than or equal to"
-msgstr "Mindre enn eller lik"
+msgstr "er mindre enn eller lik"
 
 #: ../src/dialogs/autofilter-expression.ui.h:11
 msgid "begins with"
-msgstr ""
+msgstr "starter med"
 
 #: ../src/dialogs/autofilter-expression.ui.h:12
 msgid "does not begin with"
-msgstr ""
+msgstr "starter ikke med"
 
 #: ../src/dialogs/autofilter-expression.ui.h:13
-#, fuzzy
 msgid "ends with"
-msgstr "Fas_t bredde"
+msgstr "slutter med"
 
 #: ../src/dialogs/autofilter-expression.ui.h:14
 msgid "does not end with"
-msgstr ""
+msgstr "slutter ikke med"
 
 #: ../src/dialogs/autofilter-expression.ui.h:15
-#, fuzzy
 msgid "contains"
-msgstr "innhold"
+msgstr "inneholder"
 
 #: ../src/dialogs/autofilter-expression.ui.h:16
-#, fuzzy
 msgid "does not contain"
-msgstr "%s inneholder ikke den nye verdien."
+msgstr "inneholder ikke"
 
 #: ../src/dialogs/autofilter-top10.ui.h:2
-#, fuzzy
 msgid "Count or percentage:"
-msgstr "E_gendefinert prosent"
+msgstr "Antall eller prosent:"
 
 #: ../src/dialogs/autofilter-top10.ui.h:3 ../src/dialogs/cell-format.ui.h:30
 msgid "Top"
 msgstr "Ãverst"
 
 #: ../src/dialogs/autofilter-top10.ui.h:4 ../src/dialogs/cell-format.ui.h:34
-#: ../src/wbc-gtk.c:2995
+#: ../src/wbc-gtk.c:3019
 msgid "Bottom"
 msgstr "Nederst"
 
 #: ../src/dialogs/autofilter-top10.ui.h:5
 msgid "Items"
-msgstr ""
+msgstr "OppfÃringer"
 
-#: ../src/dialogs/autofilter-top10.ui.h:6 ../src/wbc-gtk-actions.c:2758
+#: ../src/dialogs/autofilter-top10.ui.h:6 ../src/wbc-gtk-actions.c:2771
 msgid "Percentage"
 msgstr "Prosent"
 
@@ -7848,17 +7885,17 @@ msgid "Diagonal"
 msgstr "Diagonal"
 
 #. start sub menu
-#: ../src/dialogs/cell-format.ui.h:32 ../src/sheet-control-gui.c:2154
-#: ../src/wbc-gtk.c:2987
+#: ../src/dialogs/cell-format.ui.h:32 ../src/sheet-control-gui.c:2207
+#: ../src/wbc-gtk.c:3011
 msgid "Left"
 msgstr "Venstre"
 
-#: ../src/dialogs/cell-format.ui.h:33 ../src/sheet-control-gui.c:2157
-#: ../src/wbc-gtk.c:2989
+#: ../src/dialogs/cell-format.ui.h:33 ../src/sheet-control-gui.c:2210
+#: ../src/wbc-gtk.c:3013
 msgid "Right"
 msgstr "HÃyre"
 
-#: ../src/dialogs/cell-format.ui.h:35
+#: ../src/dialogs/cell-format.ui.h:35 ../src/widgets/gnumeric-text-view.c:281
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
@@ -8089,14 +8126,14 @@ msgid "In a list"
 msgstr "I en liste"
 
 #: ../src/dialogs/cell-format.ui.h:101 ../src/dialogs/hf-config.ui.h:8
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2764
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2777
 msgid "Date"
 msgstr "Dato"
 
 #: ../src/dialogs/cell-format.ui.h:102 ../src/dialogs/hf-config.ui.h:10
 #: ../src/tools/analysis-exp-smoothing.c:728
 #: ../src/tools/analysis-exp-smoothing.c:1048
-#: ../src/tools/analysis-kaplan-meier.c:123 ../src/wbc-gtk-actions.c:2767
+#: ../src/tools/analysis-kaplan-meier.c:123 ../src/wbc-gtk-actions.c:2780
 msgid "Time"
 msgstr "Tid"
 
@@ -8247,14 +8284,12 @@ msgstr "Grupper/LÃs opp gruppering"
 
 #. Group Columns
 #: ../src/dialogs/colrow.ui.h:3
-#, fuzzy
 msgctxt "group"
 msgid "_Columns"
 msgstr "_Kolonner"
 
 #. Group Rows
 #: ../src/dialogs/colrow.ui.h:5
-#, fuzzy
 msgctxt "group"
 msgid "_Rows"
 msgstr "_Rader"
@@ -8374,7 +8409,7 @@ msgid "Correlation"
 msgstr "Korrelasjon"
 
 #: ../src/dialogs/covariance.ui.h:1 ../src/tools/analysis-tools.c:752
-#: ../src/tools/analysis-tools.c:755 ../src/wbc-gtk-actions.c:2471
+#: ../src/tools/analysis-tools.c:755 ../src/wbc-gtk-actions.c:2478
 msgid "Covariance"
 msgstr "Kovarians"
 
@@ -8431,7 +8466,7 @@ msgid "DataSlicer Guru : Gnumeric"
 msgstr ""
 
 #: ../src/dialogs/data-slicer.ui.h:3 ../src/dialogs/dialog-stf.ui.h:59
-#: ../src/stf-export.c:576
+#: ../src/stf-export.c:583
 msgid "Format"
 msgstr "Format"
 
@@ -8579,12 +8614,11 @@ msgstr "Transliterer"
 msgid "Escape"
 msgstr "Landskap"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-stf-export.ui.h:19 ../src/sheet-object-graph.c:747
+#: ../src/dialogs/dialog-stf-export.ui.h:19 ../src/sheet-object-graph.c:756
 msgid "Auto"
 msgstr "Automatisk"
 
 #: ../src/dialogs/dialog-stf-export.ui.h:20
-#, fuzzy
 msgid "Raw"
 msgstr "Rad"
 
@@ -8681,15 +8715,15 @@ msgstr "_Ukjente tegn:"
 msgid "_Format:"
 msgstr "_Format:"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-stf.ui.h:1
+#: ../src/dialogs/dialog-stf-export.ui.h:42 ../src/dialogs/dialog-stf.ui.h:1
 msgid "\""
 msgstr "\""
 
-#: ../src/dialogs/dialog-stf.ui.h:2
+#: ../src/dialogs/dialog-stf-export.ui.h:43 ../src/dialogs/dialog-stf.ui.h:2
 msgid "'"
 msgstr "'"
 
-#: ../src/dialogs/dialog-stf.ui.h:3
+#: ../src/dialogs/dialog-stf-export.ui.h:44 ../src/dialogs/dialog-stf.ui.h:3
 msgid "`"
 msgstr "`"
 
@@ -8905,7 +8939,6 @@ msgstr "TÃm listen med kolonner"
 
 #. Columns in imported text
 #: ../src/dialogs/dialog-stf.ui.h:55
-#, fuzzy
 msgctxt "import"
 msgid "Columns"
 msgstr "Kolonner"
@@ -8923,8 +8956,8 @@ msgid "Trim:"
 msgstr "Trim:"
 
 #. ----- vertical -----
-#: ../src/dialogs/dialog-zoom.ui.h:1 ../src/wbc-gtk.c:2951
-#: ../src/wbc-gtk.c:2967
+#: ../src/dialogs/dialog-zoom.ui.h:1 ../src/wbc-gtk.c:2975
+#: ../src/wbc-gtk.c:2991
 msgid "Zoom"
 msgstr "Zoom"
 
@@ -9122,20 +9155,17 @@ msgstr "Eksponentiell utjevning"
 
 #. Group by Columns
 #: ../src/dialogs/exp-smoothing.ui.h:5 ../src/dialogs/moving-averages.ui.h:5
-#, fuzzy
 msgctxt "groupby"
 msgid "C_olumns"
 msgstr "K_olonner"
 
 #: ../src/dialogs/exp-smoothing.ui.h:9
-#, fuzzy
 msgid "Simple exponential smoothing (Hunter, 1986)"
-msgstr "Eksponensiell utjevning (%s)"
+msgstr "Enkel eksponensiell utjevning (Hunter, 1986)"
 
 #: ../src/dialogs/exp-smoothing.ui.h:10
-#, fuzzy
 msgid "Simple exponential smoothing (Roberts, 1959)"
-msgstr "Eksponensiell utjevning (%s)"
+msgstr "Enkel eksponensiell utjevning (Roberts, 1959)"
 
 #: ../src/dialogs/exp-smoothing.ui.h:11
 #, fuzzy
@@ -9206,12 +9236,12 @@ msgstr "Fyllrekker"
 msgid "Series in:"
 msgstr "Rekker i:"
 
-#: ../src/dialogs/fill-series.ui.h:3 ../src/wbc-gtk-actions.c:1996
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2229
+#: ../src/dialogs/fill-series.ui.h:3 ../src/wbc-gtk-actions.c:2003
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2236
 msgid "_Row"
 msgstr "_Rad"
 
-#: ../src/dialogs/fill-series.ui.h:4 ../src/wbc-gtk-actions.c:2226
+#: ../src/dialogs/fill-series.ui.h:4 ../src/wbc-gtk-actions.c:2233
 msgid "_Column"
 msgstr "_Kolonne"
 
@@ -9291,7 +9321,7 @@ msgstr ""
 msgid "Quote unknown names"
 msgstr "Siter ukjente navn"
 
-#: ../src/dialogs/fourier-analysis.ui.h:1 ../src/wbc-gtk-actions.c:2492
+#: ../src/dialogs/fourier-analysis.ui.h:1 ../src/wbc-gtk-actions.c:2499
 msgid "Fourier Analysis"
 msgstr "Fourier analyse"
 
@@ -9354,7 +9384,7 @@ msgstr "Bruk e_ksakte sammenligninger"
 msgid "_Graphs & Options"
 msgstr "_Grafer og alternativer"
 
-#: ../src/dialogs/frequency.ui.h:22 ../src/dialogs/histogram.ui.h:26
+#: ../src/dialogs/frequency.ui.h:22 ../src/dialogs/histogram.ui.h:35
 #: ../src/dialogs/kaplan-meier.ui.h:17 ../src/dialogs/mean-tests.ui.h:23
 #: ../src/dialogs/regression.ui.h:14 ../src/dialogs/sampling.ui.h:24
 #: ../src/dialogs/sign-test-two.ui.h:12
@@ -9568,23 +9598,22 @@ msgstr ""
 msgid "(â,â],(â,â],â,(â,â],(â,â]"
 msgstr ""
 
+#: ../src/dialogs/histogram.ui.h:26
+msgid "_Bins"
+msgstr ""
+
 #: ../src/dialogs/histogram.ui.h:30
 msgid "Histogram chart"
 msgstr "Histogramdiagram"
 
 #: ../src/dialogs/histogram.ui.h:32
-#, fuzzy
 msgid "C_umulative answers"
-msgstr "K_umulative prosenter"
+msgstr "K_umulative svar"
 
 #: ../src/dialogs/histogram.ui.h:33
 msgid "Count numbers only"
 msgstr "Tell kun tall"
 
-#: ../src/dialogs/histogram.ui.h:35
-msgid "_Bins"
-msgstr ""
-
 #: ../src/dialogs/hyperlink.ui.h:1
 msgid "HyperLink"
 msgstr "Hyperlenke"
@@ -9658,9 +9687,8 @@ msgid "Permit censorship"
 msgstr "Tillat sensur"
 
 #: ../src/dialogs/kaplan-meier.ui.h:4
-#, fuzzy
 msgid "Censor co_lumn:"
-msgstr "Sett inn kolonner"
+msgstr "Sensurko_lonne:"
 
 #: ../src/dialogs/kaplan-meier.ui.h:5
 msgid "Censored record labels from:"
@@ -9713,11 +9741,13 @@ msgstr "Tester differansen mellom to middelverdier"
 
 #: ../src/dialogs/mean-tests.ui.h:2 ../src/dialogs/sign-test-two.ui.h:2
 #: ../src/dialogs/variance-tests.ui.h:2
+#: ../src/dialogs/wilcoxon-mann-whitney.ui.h:2
 msgid "Variable _1 range:"
 msgstr "OmrÃde for variabel _1:"
 
 #: ../src/dialogs/mean-tests.ui.h:3 ../src/dialogs/sign-test-two.ui.h:3
 #: ../src/dialogs/variance-tests.ui.h:3
+#: ../src/dialogs/wilcoxon-mann-whitney.ui.h:3
 msgid "Variable _2 range:"
 msgstr "OmrÃde for variabel _2:"
 
@@ -9786,7 +9816,7 @@ msgid "Merge..."
 msgstr "Flett â"
 
 #. start sub menu
-#: ../src/dialogs/merge.ui.h:2 ../src/sheet-control-gui.c:2175
+#: ../src/dialogs/merge.ui.h:2 ../src/sheet-control-gui.c:2228
 msgid "_Merge"
 msgstr "_Flett"
 
@@ -9860,11 +9890,22 @@ msgstr "Shapiro-Francia test"
 msgid "Create Normal Probability Plot"
 msgstr ""
 
-#: ../src/dialogs/normality-tests.ui.h:17 ../src/dialogs/sign-test.ui.h:15
-#: ../src/dialogs/variance-tests.ui.h:8
+#: ../src/dialogs/normality-tests.ui.h:17 ../src/dialogs/one-mean-test.ui.h:13
+#: ../src/dialogs/sign-test.ui.h:15 ../src/dialogs/variance-tests.ui.h:8
 msgid "Test"
 msgstr "Test"
 
+#: ../src/dialogs/one-mean-test.ui.h:1
+#: ../src/tools/analysis-one-mean-test.c:168
+#: ../src/tools/analysis-one-mean-test.c:171
+msgid "Student-t Test"
+msgstr "Student-t test"
+
+#: ../src/dialogs/one-mean-test.ui.h:11
+#, fuzzy
+msgid "_Predicted Mean:"
+msgstr "K_jÃr i:"
+
 #: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:1
 msgid "Paste Special"
 msgstr "Lim inn spesial"
@@ -9881,8 +9922,8 @@ msgstr "Lim inn _lenke"
 #. *	with the rest of the key movement and rangeselection.
 #. *	Otherwise input methods would steal them
 #. A duplicate that should not go into the menus, used only for the accelerator
-#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:3 ../src/wbc-gtk-actions.c:2167
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2219 ../src/wbc-gtk-actions.c:2223
+#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:3 ../src/wbc-gtk-actions.c:2174
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2226 ../src/wbc-gtk-actions.c:2230
 msgid "_All"
 msgstr "_Alle"
 
@@ -9898,7 +9939,7 @@ msgstr "Som _verdi"
 msgid "_Formats"
 msgstr "_Formater"
 
-#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:7 ../src/wbc-gtk-actions.c:2173
+#: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:7 ../src/wbc-gtk-actions.c:2180
 msgid "Co_mments"
 msgstr "Ko_mmentarer"
 
@@ -9908,7 +9949,6 @@ msgstr "<b>Type innliming</b>"
 
 #. Region operation while paste
 #: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:10
-#, fuzzy
 msgctxt "operation"
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
@@ -9931,7 +9971,6 @@ msgstr "<b>Operasjon pà region</b>"
 
 #. Cell operation while paste
 #: ../src/dialogs/paste-special.ui.h:16
-#, fuzzy
 msgctxt "operation"
 msgid "_None"
 msgstr "I_ngen"
@@ -10013,7 +10052,7 @@ msgstr "Gnumeric brukervalg"
 #: ../src/dialogs/principal-components.ui.h:1
 #: ../src/tools/analysis-principal-components.c:233
 #: ../src/tools/analysis-principal-components.c:236
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2496
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2503
 msgid "Principal Components Analysis"
 msgstr ""
 
@@ -10171,9 +10210,8 @@ msgid "_Rows to repeat on the upper region:"
 msgstr "_Rader som skal repeteres i Ãvre region:"
 
 #: ../src/dialogs/print.ui.h:41
-#, fuzzy
 msgid "Print Area"
-msgstr "Sett utskriftsomrÃde"
+msgstr "UtskriftsomrÃde"
 
 #: ../src/dialogs/print.ui.h:42
 msgid "<b>Print</b>"
@@ -10200,9 +10238,8 @@ msgid "Do not print with all sheets"
 msgstr "Ikke skriv ut med alle ark"
 
 #: ../src/dialogs/print.ui.h:48
-#, fuzzy
 msgid "_Errors:"
-msgstr "Feil"
+msgstr "_Feil:"
 
 #: ../src/dialogs/print.ui.h:49
 msgid "Co_mments:"
@@ -10290,7 +10327,7 @@ msgstr "Dokument"
 
 #: ../src/dialogs/quit.ui.h:16
 msgid "Unsaved"
-msgstr ""
+msgstr "Ikke lagret"
 
 #: ../src/dialogs/random-generation-cor.ui.h:1
 #, fuzzy
@@ -10298,23 +10335,20 @@ msgid "Correlated Random Number Generator"
 msgstr "Generering av tilfeldige tall"
 
 #: ../src/dialogs/random-generation-cor.ui.h:2
-#, fuzzy
 msgid "Co_variance Matrix"
-msgstr "Kovarians"
+msgstr "Ko_varians-matrise"
 
 #: ../src/dialogs/random-generation-cor.ui.h:3
 msgid "Cholesky _Decomposition of the Covariance Matrix"
 msgstr ""
 
 #: ../src/dialogs/random-generation-cor.ui.h:4
-#, fuzzy
 msgid "_Matrix:"
-msgstr "Matrise"
+msgstr "_Matrise:"
 
 #: ../src/dialogs/random-generation-cor.ui.h:6
-#, fuzzy
 msgid "Number of _random numbers:"
-msgstr "Antall angreoppfÃringer"
+msgstr "Antall _tilfeldige tall:"
 
 #: ../src/dialogs/random-generation.ui.h:1
 msgid "Random Number Generation"
@@ -10420,9 +10454,8 @@ msgid "Offset:"
 msgstr "Avstand:"
 
 #: ../src/dialogs/sampling.ui.h:16
-#, fuzzy
 msgid "Primary direction:"
-msgstr "Retning:"
+msgstr "PrimÃr retning:"
 
 #: ../src/dialogs/sampling.ui.h:17
 #, fuzzy
@@ -10483,7 +10516,7 @@ msgid "<span weight=\"bold\">Comment</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Kommentar</span>"
 
 #: ../src/dialogs/scenario-manager.ui.h:8 ../src/dialogs/workbook-attr.ui.h:5
-#: ../src/workbook-control.c:458
+#: ../src/workbook-control.c:499
 msgid "View"
 msgstr "Vis"
 
@@ -10595,7 +10628,7 @@ msgstr "O_mrÃde"
 msgid "Search and replace in specified range only"
 msgstr "SÃk og erstatt kun i spesifisert omrÃde"
 
-#: ../src/dialogs/search-replace.ui.h:27 ../src/search.c:785
+#: ../src/dialogs/search-replace.ui.h:27 ../src/search.c:816
 msgid "Scope"
 msgstr "OmrÃde"
 
@@ -10901,8 +10934,8 @@ msgstr "HÃndter ark"
 msgid "Apply _Name Changes"
 msgstr "PÃfÃr _navneendringer"
 
-#: ../src/dialogs/sheet-order.ui.h:3 ../src/wbc-gtk-actions.c:1986
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2102
+#: ../src/dialogs/sheet-order.ui.h:3 ../src/wbc-gtk-actions.c:1993
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2109
 msgid "_Insert"
 msgstr "Sett _inn"
 
@@ -10923,15 +10956,13 @@ msgid "Resize Sheet"
 msgstr "Endre stÃrrelse pà ark"
 
 #. Number of 'Columns' in sheet
-#: ../src/dialogs/sheet-resize.ui.h:3 ../src/sheet.c:1018
-#, fuzzy
+#: ../src/dialogs/sheet-resize.ui.h:3 ../src/sheet.c:1046
 msgctxt "sheetsize"
 msgid "Columns"
 msgstr "Kolonner"
 
 #. Number of 'Rows' in sheet
-#: ../src/dialogs/sheet-resize.ui.h:5 ../src/sheet.c:1025
-#, fuzzy
+#: ../src/dialogs/sheet-resize.ui.h:5 ../src/sheet.c:1053
 msgctxt "sheetsize"
 msgid "Rows"
 msgstr "Rader"
@@ -10958,14 +10989,12 @@ msgstr ""
 
 #. Shuffle metod: Columns
 #: ../src/dialogs/shuffle.ui.h:5
-#, fuzzy
 msgctxt "shuffle"
 msgid "_Columns"
 msgstr "_Kolonner"
 
 #. Shuffle metod: Columns
 #: ../src/dialogs/shuffle.ui.h:7
-#, fuzzy
 msgctxt "shuffle"
 msgid "_Rows"
 msgstr "_Rader"
@@ -11021,21 +11050,17 @@ msgstr "Inndatavariabler:"
 msgid "Output variables:"
 msgstr "Utdatavariabler:"
 
-#: ../src/dialogs/simulation.ui.h:4
+#: ../src/dialogs/simulation.ui.h:4 ../src/tools/gnm-solver.c:1488
 msgid "Variables"
 msgstr "Variabler"
 
 #: ../src/dialogs/simulation.ui.h:5
-#, fuzzy
 msgid "<span weight=\"bold\">Rounds</span>"
-msgstr ""
-"  \n"
-"  <span weight=\"bold\">Runder</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Runder</span>"
 
 #: ../src/dialogs/simulation.ui.h:6
-#, fuzzy
 msgid "<span weight=\"bold\">Limits</span>"
-msgstr "  <span weight=\"bold\">Grenser</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Grenser</span>"
 
 #: ../src/dialogs/simulation.ui.h:7
 msgid "First round #:"
@@ -11151,7 +11176,7 @@ msgstr "M_in"
 msgid "_Set Target Cell:    "
 msgstr "_Sett mÃlcelle:     "
 
-#: ../src/dialogs/solver.ui.h:8 ../src/tools/gnm-solver.c:1257
+#: ../src/dialogs/solver.ui.h:8 ../src/tools/gnm-solver.c:1656
 msgid "Parameters"
 msgstr "Parametere"
 
@@ -11199,7 +11224,8 @@ msgstr "_Venstresiden:"
 msgid "Re_place"
 msgstr "E_rstatt"
 
-#: ../src/dialogs/solver.ui.h:20
+#. ----------------------------------------
+#: ../src/dialogs/solver.ui.h:20 ../src/tools/gnm-solver.c:1547
 msgid "Constraints"
 msgstr "Begrensninger"
 
@@ -11251,11 +11277,11 @@ msgstr ""
 msgid "="
 msgstr ""
 
-#: ../src/dialogs/solver.ui.h:34
+#: ../src/dialogs/solver.ui.h:34 ../src/tools/gnm-solver.c:382
 msgid "Int"
 msgstr "Heltall"
 
-#: ../src/dialogs/solver.ui.h:35
+#: ../src/dialogs/solver.ui.h:35 ../src/tools/gnm-solver.c:383
 msgid "Bool"
 msgstr "Boolsk verdi"
 
@@ -11263,7 +11289,7 @@ msgstr "Boolsk verdi"
 msgid "Radiobutton Properties"
 msgstr "Egenskaper for radioknapp"
 
-#: ../src/dialogs/so-scrollbar.ui.h:1 ../src/sheet-object-widget.c:1689
+#: ../src/dialogs/so-scrollbar.ui.h:1 ../src/sheet-object-widget.c:1692
 msgid "Scrollbar Properties"
 msgstr "Egenskaper for rullefelt"
 
@@ -11369,14 +11395,13 @@ msgid "Enter formula..."
 msgstr "Oppgi formel â"
 
 #: ../src/dialogs/wbcg.ui.h:5
-#, fuzzy
 msgid "label"
-msgstr "Etikett:"
+msgstr "etikett"
 
 #: ../src/dialogs/wilcoxon-mann-whitney.ui.h:1
-#: ../src/tools/analysis-wilcoxon-mann-whitney.c:100
-#: ../src/tools/analysis-wilcoxon-mann-whitney.c:354
-#: ../src/tools/analysis-wilcoxon-mann-whitney.c:357
+#: ../src/tools/analysis-wilcoxon-mann-whitney.c:139
+#: ../src/tools/analysis-wilcoxon-mann-whitney.c:363
+#: ../src/tools/analysis-wilcoxon-mann-whitney.c:366
 msgid "Wilcoxon-Mann-Whitney Test"
 msgstr "Wilcoxon-Mann-Whitney-test"
 
@@ -11433,26 +11458,26 @@ msgid ""
 "has been truncated in that direction."
 msgstr ""
 
-#: ../src/expr-name.c:590
+#: ../src/expr-name.c:629
 #, c-format
 msgid "'%s' has a circular reference"
 msgstr "Â%s har en sirkulÃr referanse"
 
-#: ../src/expr-name.c:618 ../src/expr-name.c:851
+#: ../src/expr-name.c:657 ../src/expr-name.c:902
 #, c-format
 msgid "'%s' is already defined in sheet"
 msgstr "Â%sÂÂ er allerede definert i arket"
 
-#: ../src/expr-name.c:619 ../src/expr-name.c:852
+#: ../src/expr-name.c:658 ../src/expr-name.c:903
 #, c-format
 msgid "'%s' is already defined in workbook"
 msgstr "Â%sÂÂer allerede definert i arbeidsboken"
 
-#: ../src/expr.c:846
+#: ../src/expr.c:873
 msgid "Internal type error"
 msgstr "Intern typefeil"
 
-#: ../src/expr.c:1560
+#: ../src/expr.c:1587
 msgid "Unknown evaluation error"
 msgstr "Ukjent evalueringsfeil"
 
@@ -11461,30 +11486,30 @@ msgstr "Ukjent evalueringsfeil"
 msgid "Invalid template file: %s"
 msgstr "Ugyldig malfil: %s"
 
-#: ../src/format-template.c:527
+#: ../src/format-template.c:540
 msgid "Error while opening autoformat template"
 msgstr "Feil under Ãpning av mal for autoformat"
 
-#: ../src/format-template.c:727
+#: ../src/format-template.c:740
 #, c-format
 msgid "%d row"
 msgid_plural "%d rows"
 msgstr[0] "%d rad"
 msgstr[1] "%d rader"
 
-#: ../src/format-template.c:728
+#: ../src/format-template.c:741
 #, c-format
 msgid "%d col"
 msgid_plural "%d cols"
 msgstr[0] "%d kolonne"
 msgstr[1] "%d kolonner"
 
-#: ../src/format-template.c:730
+#: ../src/format-template.c:743
 #, c-format
 msgid "The target region is too small. It should be at least %s by %s"
 msgstr "MÃlregionen er for liten. Den mà vÃre minst %s ganger %s"
 
-#: ../src/format-template.c:736
+#: ../src/format-template.c:749
 #, c-format
 msgid "The target region is too small. It should be at least %d column wide"
 msgid_plural ""
@@ -11492,7 +11517,7 @@ msgid_plural ""
 msgstr[0] "MÃlregionen er for liten. Den mà vÃre minst %d kolonne bred"
 msgstr[1] "MÃlregionen er for liten. Den mà vÃre minst %d kolonner bred"
 
-#: ../src/format-template.c:742
+#: ../src/format-template.c:755
 #, c-format
 msgid "The target region is too small. It should be at least %d row high"
 msgid_plural ""
@@ -11554,26 +11579,26 @@ msgid "GNUMERIC_VERSION returns the version of gnumeric as a string."
 msgstr "GNUMERIC_VERSION returnerer versjonen av Gnumeric som en streng."
 
 #. xgettext : see po-functions/README.translators
-#: ../src/func-builtin.c:270
+#: ../src/func-builtin.c:273
 msgid "IF:conditional expression"
 msgstr "OM:betinget uttrykk"
 
 #. xgettext : see po-functions/README.translators
-#: ../src/func-builtin.c:272
+#: ../src/func-builtin.c:275
 msgid "cond:condition"
 msgstr ""
 
 #. xgettext : see po-functions/README.translators
-#: ../src/func-builtin.c:274
+#: ../src/func-builtin.c:277
 msgid "trueval:value to use if condition is true"
 msgstr ""
 
 #. xgettext : see po-functions/README.translators
-#: ../src/func-builtin.c:276
+#: ../src/func-builtin.c:279
 msgid "falseval:value to use if condition is false"
 msgstr ""
 
-#: ../src/func-builtin.c:277
+#: ../src/func-builtin.c:280
 msgid ""
 "This function first evaluates the condition. If the result is true, it will "
 "then evaluate and return the second argument. Otherwise, it will evaluate "
@@ -11585,36 +11610,36 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot create file %s\n"
 msgstr "Kan ikke opprette fil %s\n"
 
-#: ../src/func.c:871
+#: ../src/func.c:895
 msgid "Function implementation not available."
 msgstr "Funksjonsimplementasjon ikke tilgjengelig."
 
-#: ../src/func.c:1141
+#: ../src/func.c:1193
 msgid "Unknown Function"
 msgstr "Ukjent funksjon"
 
-#: ../src/func.c:1385
+#: ../src/func.c:1441
 msgid "Boolean"
 msgstr "Boolsk"
 
-#: ../src/func.c:1387
+#: ../src/func.c:1443
 msgid "Cell Range"
 msgstr "CelleorÃde"
 
-#: ../src/func.c:1389
+#: ../src/func.c:1445
 msgid "Area"
 msgstr "OmrÃde"
 
-#: ../src/func.c:1391
+#: ../src/func.c:1447
 msgid "Scalar, Blank, or Error"
 msgstr "Skalar, tom eller feil"
 
-#: ../src/func.c:1393
+#: ../src/func.c:1449
 msgid "Scalar"
 msgstr "Skalar"
 
 #. Missing values will be NULL.
-#: ../src/func.c:1396
+#: ../src/func.c:1452
 msgid "Any"
 msgstr "Enhver"
 
@@ -11659,7 +11684,7 @@ msgstr "300%"
 msgid "500%"
 msgstr "500%"
 
-#: ../src/gnm-pane.c:1976
+#: ../src/gnm-pane.c:1983
 #, c-format
 msgid ""
 "%.1f x %.1f pts\n"
@@ -11692,9 +11717,9 @@ msgid "Missing file name."
 msgstr "Mangler filnavn."
 
 #: ../src/gnm-plugin.c:449
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Cannot read UI description from %s: %s"
-msgstr "Kan ikke lese brukergrensesnittdefinisjon fra XML-fil %s: %s"
+msgstr "Kan ikke lese brukergrensesnittbeskrivelse fra %s: %s"
 
 #. xgettext : %d gives the number of actions. This is input to ngettext.
 #: ../src/gnm-plugin.c:478
@@ -11728,15 +11753,15 @@ msgstr "Modulfil Â%s har ugyldig format."
 msgid "File doesn't contain \"%s\" array."
 msgstr "Filen inneholder ikke Â%sÂ-tabell."
 
-#: ../src/gnm-so-filled.c:175
+#: ../src/gnm-so-filled.c:176
 msgid "Filled Object Properties"
 msgstr "Egenskaper for fylte objekter"
 
-#: ../src/gnm-so-line.c:122
+#: ../src/gnm-so-line.c:123
 msgid "Line/Arrow Properties"
 msgstr "Egenskaper for linje/pil"
 
-#: ../src/gnm-so-polygon.c:168
+#: ../src/gnm-so-polygon.c:169
 msgid "Polygon Properties"
 msgstr "Egenskaper for polygon"
 
@@ -11744,7 +11769,7 @@ msgstr "Egenskaper for polygon"
 msgid "clipboard"
 msgstr "utklippstavle"
 
-#: ../src/gui-clipboard.c:963
+#: ../src/gui-clipboard.c:962
 #, c-format
 msgid "Cut of %s"
 msgstr ""
@@ -11817,7 +11842,7 @@ msgstr "Lagre aktiv arbeidsbok"
 msgid "Export the current workbook or sheet to"
 msgstr "Lagre aktiv arbeidsbok"
 
-#: ../src/gui-file.c:624
+#: ../src/gui-file.c:629
 msgid ""
 "The given file extension does not match the chosen file type. Do you want to "
 "use this name anyway?"
@@ -11825,78 +11850,98 @@ msgstr ""
 "Filnavnet er ikke riktig for denne filtypen. Vil du bruke dette navnet "
 "likevel?"
 
+#: ../src/gui-file.c:720
+#, c-format
+msgid ""
+"Do you want to export the <b>current sheet</b> of this workbook to the "
+"location '<b>%s</b>' using the '<b>%s</b>' exporter?"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gui-file.c:724
+#, c-format
+msgid ""
+"Do you want to export this workbook to the location '<b>%s</b>' using the "
+"'<b>%s</b>' exporter?"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gui-file.c:751
+msgid ""
+"Unable to repeat export since no previous export information has been saved "
+"in this session."
+msgstr ""
+
 #: ../src/gui-util.c:48
 msgid "Multiple errors\n"
 msgstr "Flere feil\n"
 
-#: ../src/gui-util.c:1504
+#: ../src/gui-util.c:1332
 #, c-format
 msgid "The plugin with id %s is required but cannot be found."
 msgstr "Tillegg med id %s kreves men kan ikke finnes."
 
-#: ../src/gui-util.c:1512
+#: ../src/gui-util.c:1340
 #, c-format
 msgid "The %s plugin is required but is not loaded."
 msgstr "Tillegg %s kreves men er ikke lastet."
 
-#: ../src/hlink.c:163 ../src/hlink.c:179
+#: ../src/hlink.c:171 ../src/hlink.c:187
 msgid "Link target"
 msgstr "LenkemÃl"
 
-#: ../src/hlink.c:163
+#: ../src/hlink.c:171
 msgid "(none)"
 msgstr "(ingen)"
 
-#: ../src/hlink.c:229
+#: ../src/hlink.c:237
 #, c-format
 msgid "Unable to activate the url '%s'"
 msgstr "Kan ikke aktivere url Â%sÂ"
 
-#: ../src/hlink.c:286
+#: ../src/hlink.c:294
 #, c-format
 msgid "Unable to open '%s'"
 msgstr "Kunne ikke Ãpne Â%sÂ"
 
-#: ../src/item-bar.c:789
+#: ../src/item-bar.c:802
 #, fuzzy
 msgid "Width:"
 msgstr "Tilpass til bredde"
 
-#: ../src/item-bar.c:789
+#: ../src/item-bar.c:802
 #, fuzzy
 msgid "Height"
 msgstr "RadhÃyde"
 
 #. xgettext: This is input to ngettext based on the number of pixels.
-#: ../src/item-bar.c:794
+#: ../src/item-bar.c:807
 #, c-format
 msgid "(%d pixel)"
 msgid_plural "(%d pixels)"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "(%d piksel)"
+msgstr[1] "(%d piksler)"
 
 #. xgettext: This is input to ngettext based on the integer number of points.
-#: ../src/item-bar.c:799
+#: ../src/item-bar.c:812
 #, c-format
 msgid "%d.00 pt"
-msgstr ""
+msgstr "%d.00 pkt"
 
-#: ../src/item-bar.c:799
+#: ../src/item-bar.c:812
 #, c-format
 msgid "%d.00 pts"
-msgstr ""
+msgstr "%d.00 pkt"
 
 #. xgettext: The number of points here is always a fractional number, ie. not an integer.
-#: ../src/item-bar.c:803
+#: ../src/item-bar.c:816
 #, c-format
 msgid "%.2f pts"
-msgstr ""
+msgstr "%.2f pkt"
 
 #: ../src/item-cursor.c:768
 msgid "_Move"
 msgstr "F_lytt"
 
-#: ../src/item-cursor.c:771 ../src/sheet-control-gui.c:2088
+#: ../src/item-cursor.c:771 ../src/sheet-control-gui.c:2141
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Kopier"
 
@@ -11936,23 +11981,23 @@ msgstr "Dra for à fylle automatisk"
 msgid "Drag to move"
 msgstr "Dra for à flytte"
 
-#: ../src/libgnumeric.c:79
+#: ../src/libgnumeric.c:80
 msgid "Display Gnumeric's version"
 msgstr "Vis Gnumerics versjonsinfo"
 
-#: ../src/libgnumeric.c:88
+#: ../src/libgnumeric.c:89
 msgid "Set the root library directory"
 msgstr "Sett rotkatalog for biblioteker"
 
-#: ../src/libgnumeric.c:89 ../src/libgnumeric.c:95
+#: ../src/libgnumeric.c:90 ../src/libgnumeric.c:96
 msgid "DIR"
 msgstr "KAT"
 
-#: ../src/libgnumeric.c:94
+#: ../src/libgnumeric.c:95
 msgid "Adjust the root data directory"
 msgstr "Juster rotkatalog for data"
 
-#: ../src/libgnumeric.c:111
+#: ../src/libgnumeric.c:112
 #, c-format
 msgid ""
 "gnumeric version '%s'\n"
@@ -11963,11 +12008,11 @@ msgstr ""
 "datakatalog := '%s'\n"
 "bibliotekkatalog := '%s'\n"
 
-#: ../src/libgnumeric.c:135
+#: ../src/libgnumeric.c:136
 msgid "Gnumeric Options"
 msgstr "Flagg for Gnumeric"
 
-#: ../src/libgnumeric.c:135
+#: ../src/libgnumeric.c:136
 msgid "Show Gnumeric Options"
 msgstr "Vis flagg for Gnumeric"
 
@@ -11992,7 +12037,7 @@ msgid "Dumps the function definitions"
 msgstr "Dumper funksjonsdefinisjonene"
 
 #: ../src/main-application.c:79 ../src/main-application.c:85
-#: ../src/main-application.c:91 ../src/ssgrep.c:74
+#: ../src/main-application.c:91 ../src/ssgrep.c:75
 msgid "FILE"
 msgstr "FIL"
 
@@ -12039,7 +12084,7 @@ msgstr "bessel_k allokeringsfeil"
 msgid "bessel_k(%"
 msgstr "bessel_k(%"
 
-#: ../src/mathfunc.c:6633
+#: ../src/mathfunc.c:6666
 msgid ""
 "This version of Gnumeric has been compiled with inadequate precision in "
 "gnm_yn."
@@ -12151,59 +12196,59 @@ msgstr "Ugyldig uttrykk"
 msgid "Unexpected token %c"
 msgstr "Uventet tegn %c"
 
-#: ../src/print-info.c:202 ../src/print-info.c:205 ../src/print-info.c:206
-#: ../src/print-info.c:319
+#: ../src/print-info.c:228 ../src/print-info.c:231 ../src/print-info.c:232
+#: ../src/print-info.c:345
 msgid "Page &[PAGE]"
 msgstr "Side &[SIDE]"
 
-#: ../src/print-info.c:203 ../src/print-info.c:208
+#: ../src/print-info.c:229 ../src/print-info.c:234
 msgid "Page &[PAGE] of &[PAGES]"
 msgstr "Side &[SIDE] av &[SIDER]"
 
-#: ../src/print-info.c:204 ../src/print-info.c:205 ../src/print-info.c:206
-#: ../src/print-info.c:208 ../src/print-info.c:312
+#: ../src/print-info.c:230 ../src/print-info.c:231 ../src/print-info.c:232
+#: ../src/print-info.c:234 ../src/print-info.c:338
 msgid "&[TAB]"
 msgstr "&[TAB]"
 
-#: ../src/print-info.c:206 ../src/print-info.c:207 ../src/print-info.c:208
+#: ../src/print-info.c:232 ../src/print-info.c:233 ../src/print-info.c:234
 msgid "&[DATE]"
 msgstr "&[DATO]"
 
-#: ../src/print-info.c:606
+#: ../src/print-info.c:632
 msgid "File Name"
 msgstr "Filnavn"
 
-#: ../src/print-info.c:618
+#: ../src/print-info.c:644
 msgid "Path "
 msgstr "Sti"
 
-#: ../src/print-info.c:816 ../src/stf-export.c:673
+#: ../src/print-info.c:872 ../src/stf-export.c:688
 #, c-format
 msgid "There is no such sheet"
 msgstr "Arket finnes ikke"
 
-#: ../src/print-info.c:859
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/print-info.c:915
+#, c-format
 msgid "There is no object with name '%s'"
-msgstr "Ingen data à konvertere"
+msgstr "Det finnes ingen objekt med navn Â%sÂ"
 
-#: ../src/print-info.c:876
+#: ../src/print-info.c:932
 #, c-format
 msgid "Unknown paper size"
 msgstr "Ukjent papirstÃrrelse"
 
-#: ../src/print-info.c:886
+#: ../src/print-info.c:942
 #, c-format
 msgid "Invalid option for pdf exporter"
 msgstr "Ugyldig flagg for pdf-eksport"
 
-#: ../src/print-info.c:907
+#: ../src/print-info.c:963
 msgid "PDF export"
 msgstr "PDF-eksport"
 
 #: ../src/print.c:683
 msgid "Even one cell is too large for this page."
-msgstr ""
+msgstr "Selv en celle er for mye for denne siden."
 
 #: ../src/print.c:976
 msgid "Print Selection"
@@ -12216,24 +12261,22 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../src/print.c:1316
-#, fuzzy
 msgid "Preparing to preview"
-msgstr "ForhÃndsvisning av utskrift"
+msgstr "Forbereder forhÃndsvisning"
 
 #: ../src/print.c:1317
-#, fuzzy
 msgid "Preparing to print"
-msgstr "Forbereder lagring â"
+msgstr "Forbereder utskrift"
 
 #: ../src/print.c:1407
 #, c-format
 msgid "Creating preview of page %3d"
-msgstr ""
+msgstr "Lager forhÃndsvisning av side %3d"
 
 #: ../src/print.c:1408
 #, c-format
 msgid "Printing page %3d"
-msgstr ""
+msgstr "Skriver ut side %3d"
 
 #: ../src/print.c:1412
 #, c-format
@@ -12294,129 +12337,129 @@ msgstr "Gnumeric utskriftsomrÃde"
 msgid "Print to File"
 msgstr "Skriv ut til fil"
 
-#: ../src/search.c:112
+#: ../src/search.c:127
 msgid "Searching for regular expressions and numbers are mutually exclusive."
 msgstr ""
 
-#: ../src/search.c:116
+#: ../src/search.c:131
 msgid "The search text must be a number."
 msgstr "SÃketeksten mà vÃre et tall."
 
-#: ../src/search.c:123
+#: ../src/search.c:138
 msgid "You must specify a range to search."
 msgstr "Du mà spesifisere et omrÃde du vil sÃke i."
 
-#: ../src/search.c:127
+#: ../src/search.c:142
 msgid "The search range is invalid."
 msgstr "SÃkeomrÃdet er ugyldig."
 
-#: ../src/search.c:677
+#: ../src/search.c:708
 msgid "Is Number"
 msgstr "Er Tall"
 
-#: ../src/search.c:678
+#: ../src/search.c:709
 msgid "Search for Specific Number Regardless of Formatting?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/search.c:686
+#: ../src/search.c:717
 msgid "Search Strings"
 msgstr "SÃk i strenger"
 
-#: ../src/search.c:687
+#: ../src/search.c:718
 msgid "Should strings be searched?"
 msgstr "Skal sÃk utfÃres i strenger?"
 
-#: ../src/search.c:695
+#: ../src/search.c:726
 msgid "Search Other Values"
 msgstr "SÃk i andre verdier"
 
-#: ../src/search.c:696
+#: ../src/search.c:727
 msgid "Should non-strings be searched?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/search.c:704
+#: ../src/search.c:735
 msgid "Search Expressions"
 msgstr "SÃk i uttrykk"
 
-#: ../src/search.c:705
+#: ../src/search.c:736
 msgid "Should expressions be searched?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/search.c:713
+#: ../src/search.c:744
 msgid "Search Expression Results"
 msgstr ""
 
-#: ../src/search.c:714
+#: ../src/search.c:745
 msgid "Should the results of expressions be searched?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/search.c:722
+#: ../src/search.c:753
 msgid "Search Comments"
 msgstr "SÃk i kommentarer"
 
-#: ../src/search.c:723
+#: ../src/search.c:754
 msgid "Should cell comments be searched?"
 msgstr "SÃk i cellekommentarer?"
 
-#: ../src/search.c:731
+#: ../src/search.c:762
 msgid "Search Scripts"
 msgstr "SÃkeskript"
 
-#: ../src/search.c:732
+#: ../src/search.c:763
 #, fuzzy
 msgid "Should scrips (workbook, and worksheet) be searched?"
 msgstr "Skal sÃk utfÃres i strenger?"
 
-#: ../src/search.c:740
+#: ../src/search.c:771
 msgid "Invert"
 msgstr "Snu om"
 
-#: ../src/search.c:741
+#: ../src/search.c:772
 #, fuzzy
 msgid "Collect non-matching items"
 msgstr "Kunne ikke finne avsluttende sitattegn"
 
-#: ../src/search.c:749
+#: ../src/search.c:780
 msgid "By Row"
 msgstr "Etter rad"
 
-#: ../src/search.c:750
+#: ../src/search.c:781
 msgid "Is the search order by row?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/search.c:758
+#: ../src/search.c:789
 msgid "Query"
 msgstr "SpÃr"
 
-#: ../src/search.c:759
+#: ../src/search.c:790
 msgid "Should we query for each replacement?"
 msgstr "SpÃr ved hver erstatning?"
 
-#: ../src/search.c:767
+#: ../src/search.c:798
 msgid "Keep Strings"
 msgstr "Behold strenger"
 
-#: ../src/search.c:768
+#: ../src/search.c:799
 msgid "Should replacement keep strings as strings?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/search.c:777
+#: ../src/search.c:808
 msgid "The sheet in which to search."
 msgstr "Ark hvor sÃk skal utfÃres."
 
-#: ../src/search.c:786
+#: ../src/search.c:817
 msgid "Where to search."
 msgstr "Hvor sÃk skal utfÃres."
 
-#: ../src/search.c:795
+#: ../src/search.c:826
 msgid "Range as Text"
 msgstr "OmrÃde som tekst"
 
-#: ../src/search.c:796
+#: ../src/search.c:827
 msgid "The range in which to search."
 msgstr "SÃkeomrÃde."
 
-#: ../src/selection.c:417 ../src/wbc-gtk-actions.c:1271
+#: ../src/selection.c:417 ../src/wbc-gtk-actions.c:1274
 #, c-format
 msgid "%s does not support multiple ranges"
 msgstr "%s stÃtter ikke flere omrÃder"
@@ -12434,149 +12477,149 @@ msgstr "%dQ"
 msgid "(empty)"
 msgstr "(tom)"
 
-#: ../src/sheet-control-gui.c:1999 ../src/wbc-gtk-actions.c:411
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2052 ../src/wbc-gtk-actions.c:412
 #, c-format
 msgid "Remove %d Link"
 msgid_plural "Remove %d Links"
 msgstr[0] "Fjern %d lenke"
 msgstr[1] "Fjern %d lenker"
 
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2086
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2139
 msgid "Cu_t"
 msgstr "Klipp u_t"
 
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2090
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2143
 msgid "_Paste"
 msgstr "_Lim inn"
 
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2092
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2145
 msgid "Paste _Special"
 msgstr "Lim inn _spesial"
 
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2097
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2150
 msgid "_Insert Cells..."
 msgstr "Sett _inn celler â"
 
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2100
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2153
 msgid "_Delete Cells..."
 msgstr "_Slett celler â"
 
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2103
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2156
 msgid "_Insert Column(s)"
 msgstr "Sett _inn kolonne(r)"
 
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2107
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2160
 msgid "_Delete Column(s)"
 msgstr "S_lett kolonne(r)"
 
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2111
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2164
 msgid "_Insert Row(s)"
 msgstr "Sett _inn rad(er)"
 
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2115
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2168
 msgid "_Delete Row(s)"
 msgstr "S_lett rad(er)"
 
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2120
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2173
 msgid "Clear Co_ntents"
 msgstr "TÃm i_nnhold"
 
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2125
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2178
 msgid "Add _Co_mment"
 msgstr "Legg til ko_mmentar"
 
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2127
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2180
 msgid "Edit Co_mment..."
 msgstr "Rediger ko_mmentar â"
 
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2129
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2182
 msgid "_Remove Comments"
 msgstr "Fje_rn kommentarer"
 
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2132
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2185
 msgid "Add _Hyperlink"
 msgstr "Legg til _hyperlenke"
 
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2135
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2188
 msgid "Edit _Hyperlink"
 msgstr "Rediger _hyperlenke"
 
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2138
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2191
 msgid "_Remove Hyperlink"
 msgstr "Fje_rn hyperlenke"
 
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2144
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2197
 msgid "_Edit DataSlicer"
 msgstr "R_ediger datakutter"
 
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2147
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2200
 msgid "_Refresh DataSlicer"
 msgstr "Oppdate_r datakutter"
 
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2151
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2204
 msgid "DataSlicer Field _Order "
 msgstr ""
 
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2160
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2213
 msgid "Up"
 msgstr "Opp"
 
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2163
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2216
 msgid "Down"
 msgstr "Ned"
 
 #. end sub menu
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2170
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2223
 msgid "_Format All Cells..."
 msgstr "_Formater alle celler â"
 
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2172
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2225
 msgid "C_onditional Formating..."
 msgstr "Betinget f_ormatering â"
 
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2177
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2230
 msgid "_Unmerge"
 msgstr "_Bryt opp fletting"
 
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2179 ../src/wbc-gtk-actions.c:2391
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2232 ../src/wbc-gtk-actions.c:2398
 msgid "Auto Fit _Width"
 msgstr "Tilpass _bredde automatisk"
 
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2180 ../src/wbc-gtk-actions.c:2388
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2233 ../src/wbc-gtk-actions.c:2395
 msgid "Auto Fit _Height"
 msgstr "Tilpass _hÃyde automatisk"
 
 #. start sub menu
 #. Format -> Col
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2186 ../src/wbc-gtk-actions.c:2397
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2239 ../src/wbc-gtk-actions.c:2404
 msgid "_Width..."
 msgstr "_Bredde â"
 
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2187 ../src/wbc-gtk-actions.c:2400
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2240 ../src/wbc-gtk-actions.c:2407
 msgid "_Auto Fit Width"
 msgstr "Tilpass bredde _automatisk"
 
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2188 ../src/sheet-control-gui.c:2196
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2403 ../src/wbc-gtk-actions.c:2420
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2241 ../src/sheet-control-gui.c:2249
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2410 ../src/wbc-gtk-actions.c:2427
 msgid "_Hide"
 msgstr "_Skjul"
 
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2189 ../src/sheet-control-gui.c:2197
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2406 ../src/wbc-gtk-actions.c:2423
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2242 ../src/sheet-control-gui.c:2250
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2413 ../src/wbc-gtk-actions.c:2430
 msgid "_Unhide"
 msgstr "_Ta frem"
 
 #. start sub menu
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2194
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2247
 msgid "Hei_ght..."
 msgstr "HÃyd_e â"
 
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2195 ../src/wbc-gtk-actions.c:2417
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2248 ../src/wbc-gtk-actions.c:2424
 msgid "_Auto Fit Height"
 msgstr "Tilpass hÃyde _automatisk"
 
 #. xgettext : %d gives the number of links. This is input to ngettext.
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2330
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2383
 #, c-format
 msgid "_Remove %d Link"
 msgid_plural "_Remove %d Links"
@@ -12584,70 +12627,70 @@ msgstr[0] "Fje_rn %d lenke"
 msgstr[1] "Fje_rn %d lenker"
 
 #. xgettext : %d gives the number of comments. This is input to ngettext.
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2335
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2388
 #, c-format
 msgid "_Remove %d Comment"
 msgid_plural "_Remove %d Comments"
 msgstr[0] "Fje_rn %d kommentar"
 msgstr[1] "Fje_rn %d kommentarer"
 
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2338
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2391
 #, c-format
 msgid "_Insert %d Cell..."
 msgid_plural "_Insert %d Cells..."
 msgstr[0] "Sett _inn %d celle â"
 msgstr[1] "Sett _inn %d celler â"
 
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2340
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2393
 #, c-format
 msgid "_Delete %d Cell..."
 msgid_plural "_Delete %d Cells..."
 msgstr[0] "_Slett %d celle â"
 msgstr[1] "_Slett %d celler â"
 
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2346
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2399
 #, c-format
 msgid "_Insert %d Column"
 msgid_plural "_Insert %d Columns"
 msgstr[0] "Sett _inn %d kolonne"
 msgstr[1] "Sett _inn %d kolonner"
 
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2348
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2401
 #, c-format
 msgid "_Delete %d Column"
 msgid_plural "_Delete %d Columns"
 msgstr[0] "_Slett %d kolonne"
 msgstr[1] "_Slett %d kolonner"
 
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2351
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2404
 #, c-format
 msgid "_Format %d Column"
 msgid_plural "_Format %d Columns"
 msgstr[0] "_Formater %d kolonne"
 msgstr[1] "_Formater %d kolonner"
 
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2358
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2411
 #, c-format
 msgid "_Insert %d Row"
 msgid_plural "_Insert %d Rows"
 msgstr[0] "Sett _inn %d rad"
 msgstr[1] "Sett _inn %d rader"
 
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2360
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2413
 #, c-format
 msgid "_Delete %d Row"
 msgid_plural "_Delete %d Rows"
 msgstr[0] "_Slett %d rad"
 msgstr[1] "_Slett %d rader"
 
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2364
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2417
 #, c-format
 msgid "_Format %d Row"
 msgid_plural "_Format %d Rows"
 msgstr[0] "_Formater %d rad"
 msgstr[1] "_Formater %d rader"
 
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2371
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2424
 #, c-format
 msgid "_Format %d Cell..."
 msgid_plural "_Format %d Cells"
@@ -12655,7 +12698,7 @@ msgstr[0] "_Formater %d celle â"
 msgstr[1] "_Formater %d celler â"
 
 #. xgettext : %d gives the number of objects. This is input to ngettext.
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2812
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2865
 #, c-format
 msgid "Duplicate %d Object"
 msgid_plural "Duplicate %d Objects"
@@ -12663,7 +12706,7 @@ msgstr[0] "Dupliser %d objekt"
 msgstr[1] "Dupliser %d objekter"
 
 #. xgettext : %d gives the number of objects. This is input to ngettext.
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2815
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2868
 #, c-format
 msgid "Insert %d Object"
 msgid_plural "Insert %d Objects"
@@ -12671,7 +12714,7 @@ msgstr[0] "Sett inn %d objekt"
 msgstr[1] "Sett inn %d objekter"
 
 #. xgettext : %d gives the number of objects. This is input to ngettext.
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2819
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2872
 #, c-format
 msgid "Move %d Object"
 msgid_plural "Move %d Objects"
@@ -12679,7 +12722,7 @@ msgstr[0] "Flytt %d objekt"
 msgstr[1] "Flytt %d objekter"
 
 #. xgettext : %d gives the number of objects. This is input to ngettext.
-#: ../src/sheet-control-gui.c:2822
+#: ../src/sheet-control-gui.c:2875
 #, c-format
 msgid "Resize %d Object"
 msgid_plural "Resize %d Objects"
@@ -12687,11 +12730,11 @@ msgstr[0] "Endre stÃrrelse pà %d objekt"
 msgstr[1] "Endre stÃrrelse pà %d objekter"
 
 #. Format toolbar
-#: ../src/sheet-merge.c:74 ../src/wbc-gtk-actions.c:2739
+#: ../src/sheet-merge.c:75 ../src/wbc-gtk-actions.c:2752
 msgid "Merge"
 msgstr "Slà sammen"
 
-#: ../src/sheet-merge.c:81
+#: ../src/sheet-merge.c:82
 #, c-format
 msgid ""
 "There is already a merged region that intersects\n"
@@ -12700,140 +12743,136 @@ msgstr ""
 "Det finnes allerede en flettet region som krysser\n"
 "%s!%s"
 
-#: ../src/sheet-object.c:105
+#: ../src/sheet-object.c:128
 msgid "Snap object to grid"
 msgstr "Fest objekt til rutenett"
 
-#: ../src/sheet-object.c:220
+#: ../src/sheet-object.c:243
 msgid "Size _& Position"
 msgstr "StÃrrelse _& posisjon"
 
-#: ../src/sheet-object.c:221
+#: ../src/sheet-object.c:244
 msgid "_Snap to Grid"
 msgstr "Fe_st til rutenett"
 
-#: ../src/sheet-object.c:222
+#: ../src/sheet-object.c:245
 msgid "_Order"
 msgstr "_RekkefÃlge"
 
-#: ../src/sheet-object.c:223
+#: ../src/sheet-object.c:246
 msgid "Pul_l to Front"
 msgstr "Hen_t fram"
 
-#: ../src/sheet-object.c:224
+#: ../src/sheet-object.c:247
 msgid "Pull _Forward"
 msgstr "Hent _fram"
 
-#: ../src/sheet-object.c:225
+#: ../src/sheet-object.c:248
 msgid "Push _Backward"
 msgstr "Dytt _bakover"
 
-#: ../src/sheet-object.c:226
+#: ../src/sheet-object.c:249
 msgid "Pus_h to Back"
 msgstr "D_ytt bakover"
 
-#: ../src/sheet-object-component.c:185 ../src/sheet-object-graph.c:287
-#: ../src/sheet-object-image.c:305
+#: ../src/sheet-object-component.c:185 ../src/sheet-object-graph.c:288
+#: ../src/sheet-object-image.c:309
 #, c-format
 msgid "Unknown failure while saving image"
 msgstr "Ukjent feil under lagring av bilde"
 
 #: ../src/sheet-object-component.c:194
-#, fuzzy
 msgid "Save as"
-msgstr "Lagre alle"
+msgstr "Lagre som"
 
 #: ../src/sheet-object-component.c:270
-#, fuzzy
 msgid "_Save as"
-msgstr "Lagre alle"
+msgstr "_Lagre som"
 
-#: ../src/sheet-object-component.c:271 ../src/sheet-object-image.c:360
+#: ../src/sheet-object-component.c:271 ../src/sheet-object-image.c:364
 msgid "_Save as image"
 msgstr "_Lagre som bilde"
 
-#: ../src/sheet-object-graph.c:395
+#: ../src/sheet-object-graph.c:396
 msgid "_Save as Image"
 msgstr "_Lagre som bilde"
 
-#: ../src/sheet-object-graph.c:396
+#: ../src/sheet-object-graph.c:397
 msgid "Open in _New Window"
 msgstr "Ãpne i _nytt vindu"
 
-#: ../src/sheet-object-graph.c:397
+#: ../src/sheet-object-graph.c:398
 msgid "Copy to New Graph S_heet"
 msgstr "Kopier til nytt _grafark"
 
-#: ../src/sheet-object-graph.c:743
+#: ../src/sheet-object-graph.c:752
 msgid "Series as:"
 msgstr "Rekker som:"
 
 #. Translators: Series as "Columns"
-#: ../src/sheet-object-graph.c:749
-#, fuzzy
+#: ../src/sheet-object-graph.c:758
 msgctxt "graph"
 msgid "Columns"
 msgstr "Kolonner"
 
 #. Translators: Series as "Rows"
-#: ../src/sheet-object-graph.c:751
-#, fuzzy
+#: ../src/sheet-object-graph.c:760
 msgctxt "graph"
 msgid "Rows"
 msgstr "Rader"
 
-#: ../src/sheet-object-graph.c:755
+#: ../src/sheet-object-graph.c:764
 msgid "Use first series as shared abscissa"
 msgstr ""
 
-#: ../src/sheet-object-graph.c:758
+#: ../src/sheet-object-graph.c:767
 msgid "New graph sheet"
 msgstr "Nytt ark med graf"
 
 #. Object Toolbar
-#: ../src/sheet-object-widget.c:395 ../src/wbc-gtk-actions.c:2698
+#: ../src/sheet-object-widget.c:389 ../src/wbc-gtk-actions.c:2711
 msgid "Frame"
 msgstr "Ramme"
 
-#: ../src/sheet-object-widget.c:706 ../src/wbc-gtk-actions.c:2731
+#: ../src/sheet-object-widget.c:701 ../src/wbc-gtk-actions.c:2744
 #: ../templates/autoformat/autoformat.3D.button.xml.in.h:1
 msgid "Button"
 msgstr "Knapp"
 
-#: ../src/sheet-object-widget.c:736
+#: ../src/sheet-object-widget.c:731
 msgid "Pressed Button"
 msgstr "Nedtrykket knapp"
 
-#: ../src/sheet-object-widget.c:751
+#: ../src/sheet-object-widget.c:746
 msgid "Released Button"
 msgstr "Frigitt knapp"
 
 #. FIXME: This text sucks:
-#: ../src/sheet-object-widget.c:1191
+#: ../src/sheet-object-widget.c:1195
 msgid "Change widget"
 msgstr "Endre komponent"
 
-#: ../src/sheet-object-widget.c:1530
+#: ../src/sheet-object-widget.c:1534
 msgid "Adjustment Properties"
 msgstr "Egenskaper for justering"
 
-#: ../src/sheet-object-widget.c:1688
+#: ../src/sheet-object-widget.c:1691
 msgid "Configure Scrollbar"
 msgstr "Konfigurer rullefelt"
 
-#: ../src/sheet-object-widget.c:1737
+#: ../src/sheet-object-widget.c:1739
 msgid "Configure Spinbutton"
 msgstr "Konfigurer knappehjul"
 
-#: ../src/sheet-object-widget.c:1738
+#: ../src/sheet-object-widget.c:1740
 msgid "Spinbutton Properties"
 msgstr "Egenskaper for knappehjul"
 
-#: ../src/sheet-object-widget.c:1787
+#: ../src/sheet-object-widget.c:1788
 msgid "Configure Slider"
 msgstr "Konfigurer rullefelt"
 
-#: ../src/sheet-object-widget.c:1788
+#: ../src/sheet-object-widget.c:1789
 msgid "Slider Properties"
 msgstr "Egenskaper for rullefelt"
 
@@ -12847,29 +12886,29 @@ msgstr "Avkrysningsboks %d"
 msgid "Clicking checkbox"
 msgstr "Klikker i avkrysningsboks"
 
-#: ../src/sheet-object-widget.c:2468 ../src/wbc-gtk-actions.c:2734
+#: ../src/sheet-object-widget.c:2467 ../src/wbc-gtk-actions.c:2747
 msgid "RadioButton"
 msgstr "Radioknapp"
 
 #. FIXME: This text sucks:
-#: ../src/sheet-object-widget.c:2514
+#: ../src/sheet-object-widget.c:2513
 msgid "Clicking radiobutton"
 msgstr "Klikk pà radioknapp"
 
-#: ../src/sheet-object-widget.c:2957
+#: ../src/sheet-object-widget.c:2956
 msgid "Clicking in list"
 msgstr "Klikk i listen"
 
-#: ../src/sheet-view.c:388
+#: ../src/sheet-view.c:400
 msgid "Copy"
 msgstr "Kopier"
 
-#: ../src/sheet-view.c:413 ../src/sheet-view.c:416
+#: ../src/sheet-view.c:425 ../src/sheet-view.c:428
 msgid "Cut"
 msgstr "Klipp ut"
 
 #. Oh, yeah?
-#: ../src/sheet.c:819
+#: ../src/sheet.c:847
 msgid ""
 "This is a special version of Gnumeric. It has been compiled\n"
 "with support for a very large number of columns. Access to the\n"
@@ -12877,430 +12916,430 @@ msgid ""
 "name. Expect weirdness."
 msgstr ""
 
-#: ../src/sheet.c:833
+#: ../src/sheet.c:861
 msgid "Sheet Type"
 msgstr "Type ark"
 
-#: ../src/sheet.c:834
+#: ../src/sheet.c:862
 msgid "Which type of sheet this is."
 msgstr "Hvilken type ark dette er."
 
-#: ../src/sheet.c:842
+#: ../src/sheet.c:870
 msgid "Parent workbook"
 msgstr "Opphavsarbeidsbok"
 
-#: ../src/sheet.c:843
+#: ../src/sheet.c:871
 msgid "The workbook in which this sheet lives"
 msgstr ""
 
-#: ../src/sheet.c:850
+#: ../src/sheet.c:878
 msgid "The name of the sheet."
 msgstr "Navn pà arket."
 
-#: ../src/sheet.c:855
+#: ../src/sheet.c:883
 msgid "text-is-rtl"
 msgstr "tekst-er-rtl"
 
-#: ../src/sheet.c:856
+#: ../src/sheet.c:884
 msgid "Text goes from right to left."
 msgstr "Teksten gÃr fra hÃyre til venstre."
 
-#: ../src/sheet.c:861
+#: ../src/sheet.c:889
 msgid "Visibility"
 msgstr "Synlighet"
 
-#: ../src/sheet.c:862
+#: ../src/sheet.c:890
 msgid "How visible the sheet is."
 msgstr "Hvor synlig arket er."
 
-#: ../src/sheet.c:868
+#: ../src/sheet.c:896
 msgid "Display FormulÃ"
 msgstr "Vis formler"
 
-#: ../src/sheet.c:869
+#: ../src/sheet.c:897
 msgid "Control whether formulà are shown instead of values."
 msgstr "Kontroller om formler skal vises i stedet for verdier."
 
-#: ../src/sheet.c:874
+#: ../src/sheet.c:902
 msgid "Display Zeros"
 msgstr "Vis nuller"
 
-#: ../src/sheet.c:875
+#: ../src/sheet.c:903
 msgid "Control whether zeros are shown are blanked out."
 msgstr "Kontroller om nuller vises eller ikke."
 
-#: ../src/sheet.c:880
+#: ../src/sheet.c:908
 msgid "Display Grid"
 msgstr "Vis rutenett"
 
-#: ../src/sheet.c:881
+#: ../src/sheet.c:909
 msgid "Control whether the grid is shown."
 msgstr "Kontroller om rutenettet vises."
 
-#: ../src/sheet.c:886
+#: ../src/sheet.c:914
 msgid "Display Column Headers"
 msgstr "Vis kolonnetopptekst"
 
-#: ../src/sheet.c:887
+#: ../src/sheet.c:915
 msgid "Control whether column headers are shown."
 msgstr "Kontroller om kolonnetopptekst vises."
 
-#: ../src/sheet.c:892
+#: ../src/sheet.c:920
 msgid "Display Row Headers"
 msgstr "Vis radtopptekst"
 
-#: ../src/sheet.c:893
+#: ../src/sheet.c:921
 msgid "Control whether row headers are shown."
 msgstr "Kontroller om radtopptekst vises."
 
-#: ../src/sheet.c:898
+#: ../src/sheet.c:926
 msgid "Display Outlines"
 msgstr "Vis omriss"
 
-#: ../src/sheet.c:899
+#: ../src/sheet.c:927
 msgid "Control whether outlines are shown."
 msgstr "Kontroller om omriss vises."
 
-#: ../src/sheet.c:904
+#: ../src/sheet.c:932
 msgid "Display Outlines Below"
 msgstr "Vis omriss under"
 
-#: ../src/sheet.c:905
+#: ../src/sheet.c:933
 msgid "Control whether outline symbols are shown below."
 msgstr "Kontroller om symboler for omriss vises under."
 
-#: ../src/sheet.c:910
+#: ../src/sheet.c:938
 msgid "Display Outlines Right"
 msgstr "Vis omriss til hÃyre"
 
-#: ../src/sheet.c:911
+#: ../src/sheet.c:939
 msgid "Control whether outline symbols are shown to the right."
 msgstr "Kontroller om symboler for omriss vises til hÃyre."
 
-#: ../src/sheet.c:917 ../src/workbook-view.c:944
+#: ../src/sheet.c:945 ../src/workbook-view.c:956
 msgid "Protected"
 msgstr "Beskyttet"
 
-#: ../src/sheet.c:918
+#: ../src/sheet.c:946
 msgid "Sheet is protected."
 msgstr "Arket er beskyttet."
 
-#: ../src/sheet.c:921
+#: ../src/sheet.c:949
 msgid "Protected Allow Edit objects"
 msgstr "Tillat redigering av objekter med beskyttet ark"
 
-#: ../src/sheet.c:922
+#: ../src/sheet.c:950
 msgid "Allow objects to be edited while a sheet is protected"
 msgstr "Tillat at objekter redigeres mens et ark er beskyttet"
 
-#: ../src/sheet.c:925
+#: ../src/sheet.c:953
 msgid "Protected allow edit scenarios"
 msgstr ""
 
-#: ../src/sheet.c:926
+#: ../src/sheet.c:954
 msgid "Allow scenarios to be edited while a sheet is protected"
 msgstr ""
 
-#: ../src/sheet.c:929
+#: ../src/sheet.c:957
 #, fuzzy
 msgid "Protected allow cell formatting"
 msgstr "Formatering per kolonne"
 
-#: ../src/sheet.c:930
+#: ../src/sheet.c:958
 msgid "Allow cell format changes while a sheet is protected"
 msgstr ""
 
-#: ../src/sheet.c:933
+#: ../src/sheet.c:961
 #, fuzzy
 msgid "Protected allow column formatting"
 msgstr "Formatering per kolonne"
 
-#: ../src/sheet.c:934
+#: ../src/sheet.c:962
 msgid "Allow column formatting while a sheet is protected"
 msgstr ""
 
-#: ../src/sheet.c:937
+#: ../src/sheet.c:965
 #, fuzzy
 msgid "Protected allow row formatting"
 msgstr "Generell formattering"
 
-#: ../src/sheet.c:938
+#: ../src/sheet.c:966
 msgid "Allow row formatting while a sheet is protected"
 msgstr ""
 
-#: ../src/sheet.c:941
+#: ../src/sheet.c:969
 msgid "Protected allow insert columns"
 msgstr "Tillat à sette inn kolonner i beskyttet ark"
 
-#: ../src/sheet.c:942
+#: ../src/sheet.c:970
 msgid "Allow columns to be inserted while a sheet is protected"
 msgstr ""
 
-#: ../src/sheet.c:945
+#: ../src/sheet.c:973
 msgid "Protected allow insert rows"
 msgstr ""
 
-#: ../src/sheet.c:946
+#: ../src/sheet.c:974
 msgid "Allow rows to be inserted while a sheet is protected"
 msgstr ""
 
-#: ../src/sheet.c:949
+#: ../src/sheet.c:977
 msgid "Protected allow insert hyperlinks"
 msgstr ""
 
-#: ../src/sheet.c:950
+#: ../src/sheet.c:978
 msgid "Allow hyperlinks to be inserted while a sheet is protected"
 msgstr ""
 
-#: ../src/sheet.c:953
+#: ../src/sheet.c:981
 #, fuzzy
 msgid "Protected allow delete columns"
 msgstr "Skjul valgte kolonner"
 
-#: ../src/sheet.c:954
+#: ../src/sheet.c:982
 msgid "Allow columns to be deleted while a sheet is protected"
 msgstr ""
 
-#: ../src/sheet.c:957
+#: ../src/sheet.c:985
 msgid "Protected allow delete rows"
 msgstr ""
 
-#: ../src/sheet.c:958
+#: ../src/sheet.c:986
 msgid "Allow rows to be deleted while a sheet is protected"
 msgstr ""
 
-#: ../src/sheet.c:961
+#: ../src/sheet.c:989
 msgid "Protected allow select locked cells"
 msgstr ""
 
-#: ../src/sheet.c:962
+#: ../src/sheet.c:990
 msgid "Allow the user to select locked cells while a sheet is protected"
 msgstr ""
 
-#: ../src/sheet.c:965
+#: ../src/sheet.c:993
 msgid "Protected allow sort ranges"
 msgstr ""
 
-#: ../src/sheet.c:966
+#: ../src/sheet.c:994
 msgid "Allow ranges to be sorted while a sheet is protected"
 msgstr ""
 
-#: ../src/sheet.c:969
+#: ../src/sheet.c:997
 msgid "Protected allow edit auto filters"
 msgstr ""
 
-#: ../src/sheet.c:970
+#: ../src/sheet.c:998
 msgid "Allow auto filters to be edited while a sheet is protected"
 msgstr ""
 
-#: ../src/sheet.c:973
+#: ../src/sheet.c:1001
 msgid "Protected allow edit pivottable"
 msgstr ""
 
-#: ../src/sheet.c:974
+#: ../src/sheet.c:1002
 msgid "Allow pivottable to be edited while a sheet is protected"
 msgstr ""
 
-#: ../src/sheet.c:977
+#: ../src/sheet.c:1005
 msgid "Protected allow select unlocked cells"
 msgstr ""
 
-#: ../src/sheet.c:978
+#: ../src/sheet.c:1006
 msgid "Allow the user to select unlocked cells while a sheet is protected"
 msgstr ""
 
-#: ../src/sheet.c:982
+#: ../src/sheet.c:1010
 msgid "Display convention for expressions (default Gnumeric A1)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/sheet.c:983
+#: ../src/sheet.c:1011
 msgid "How to format displayed expressions, (A1 vs R1C1, function names, ...)"
 msgstr ""
 
 #. convenience wrapper to CONVENTIONS
-#: ../src/sheet.c:987
+#: ../src/sheet.c:1015
 msgid "Display convention for expressions as XLS_R1C1 vs default"
 msgstr ""
 
-#: ../src/sheet.c:988
+#: ../src/sheet.c:1016
 msgid "How to format displayed expressions, (a convenience api)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/sheet.c:994
+#: ../src/sheet.c:1022
 msgid "Tab Foreground"
 msgstr "Forgrunnsfarge for fane"
 
-#: ../src/sheet.c:995
+#: ../src/sheet.c:1023
 msgid "The foreground color of the tab."
 msgstr "Forgrunnsfarge for fanen."
 
-#: ../src/sheet.c:1000
+#: ../src/sheet.c:1028
 msgid "Tab Background"
 msgstr "Bakgrunnsfarge for fane"
 
-#: ../src/sheet.c:1001
+#: ../src/sheet.c:1029
 msgid "The background color of the tab."
 msgstr "Bakgrunnsfarge for fane."
 
-#: ../src/sheet.c:1008
+#: ../src/sheet.c:1036
 msgid "Zoom Factor"
 msgstr "Zoom-faktor"
 
-#: ../src/sheet.c:1009
+#: ../src/sheet.c:1037
 msgid "The level of zoom used for this sheet."
 msgstr "Zoom-nivà som brukes av dette arket."
 
-#: ../src/sheet.c:1019
+#: ../src/sheet.c:1047
 msgid "Columns number in the sheet"
 msgstr "Kolonnenummer i arket"
 
-#: ../src/sheet.c:1026
+#: ../src/sheet.c:1054
 msgid "Rows number in the sheet"
 msgstr "Radnummer i arket"
 
-#: ../src/sheet.c:3347
+#: ../src/sheet.c:3459
 msgid "Target region contains merged cells"
 msgstr "MÃlomrÃde inneholder sammenfÃyde celler"
 
-#: ../src/sheet.c:3408
+#: ../src/sheet.c:3522
 msgid "cannot operate on merged cells"
 msgstr "kan ikke operere pà flettede celler"
 
-#: ../src/sheet.c:3418
+#: ../src/sheet.c:3532
 msgid "cannot operate on array formulÃ"
 msgstr "kan ikke operere pà matriseformularer"
 
-#: ../src/sheet.c:4727
+#: ../src/sheet.c:4962
 msgid "Insert Columns"
 msgstr "Sett inn kolonner"
 
-#: ../src/sheet.c:4818
+#: ../src/sheet.c:5053
 msgid "Delete Columns"
 msgstr "Slett kolonner"
 
-#: ../src/sheet.c:4899
+#: ../src/sheet.c:5134
 msgid "Insert Rows"
 msgstr "Sett inn rader"
 
-#: ../src/sheet.c:4990
+#: ../src/sheet.c:5225
 msgid "Delete Rows"
 msgstr "Slett rader"
 
-#: ../src/ssconvert.c:57 ../src/ssgrep.c:157 ../src/ssindex.c:44
+#: ../src/ssconvert.c:58 ../src/ssgrep.c:158 ../src/ssindex.c:44
 msgid "Display program version"
 msgstr "Vis programversjon"
 
-#: ../src/ssconvert.c:66 ../src/ssindex.c:65
+#: ../src/ssconvert.c:67 ../src/ssindex.c:65
 msgid "Optionally specify an encoding for imported content"
 msgstr ""
 
-#: ../src/ssconvert.c:67 ../src/ssindex.c:66
+#: ../src/ssconvert.c:68 ../src/ssindex.c:66
 msgid "ENCODING"
 msgstr "KODING"
 
-#: ../src/ssconvert.c:73
+#: ../src/ssconvert.c:74
 msgid "Optionally specify which importer to use"
 msgstr ""
 
-#: ../src/ssconvert.c:80
+#: ../src/ssconvert.c:81
 msgid "List the available importers"
 msgstr "Vis tilgjengelige importer"
 
-#: ../src/ssconvert.c:89
+#: ../src/ssconvert.c:90
 msgid "Merge listed files (all same format) to make this file"
 msgstr ""
 
-#: ../src/ssconvert.c:96
+#: ../src/ssconvert.c:97
 msgid "Optionally specify which exporter to use"
 msgstr ""
 
-#: ../src/ssconvert.c:103
+#: ../src/ssconvert.c:104
 msgid "Detailed instructions for the chosen exporter"
 msgstr "Detaljerte instruksjoner for valgt eksport"
 
-#: ../src/ssconvert.c:104
+#: ../src/ssconvert.c:105
 msgid "string"
 msgstr "streng"
 
-#: ../src/ssconvert.c:110
+#: ../src/ssconvert.c:111
 msgid "List the available exporters"
 msgstr "Vis tilgjengelige eksporter"
 
-#: ../src/ssconvert.c:117
+#: ../src/ssconvert.c:118
 msgid ""
 "Export a file for each sheet if the exporter only supports one sheet at a "
 "time"
 msgstr ""
 
-#: ../src/ssconvert.c:124
+#: ../src/ssconvert.c:125
 #, fuzzy
 msgid "Recalculate all cells before writing the result"
 msgstr "Velg alle celler i regnearket"
 
-#: ../src/ssconvert.c:135
+#: ../src/ssconvert.c:136
 msgid "The range to export"
 msgstr "OmrÃde som skal eksporteres"
 
-#: ../src/ssconvert.c:142
+#: ../src/ssconvert.c:143
 msgid "Goal seek areas"
 msgstr "OmrÃder for mÃlsÃk"
 
-#: ../src/ssconvert.c:149
+#: ../src/ssconvert.c:150
 msgid "Run the solver"
 msgstr "KjÃr problemlÃser"
 
-#: ../src/ssconvert.c:202
+#: ../src/ssconvert.c:203
 msgid "Cannot parse export options."
 msgstr "Kan ikke lese alternativer for eksport."
 
-#: ../src/ssconvert.c:208
+#: ../src/ssconvert.c:209
 #, c-format
 msgid "The file saver does not take options"
 msgstr ""
 
 #. FIXME: && nexpr2-is-not-the-same-as-nexpr
-#: ../src/ssconvert.c:349
+#: ../src/ssconvert.c:350
 #, c-format
 msgid "Name conflict during merge: '%s' appears twice at workbook scope.\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/ssconvert.c:498
+#: ../src/ssconvert.c:499
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Failed to create solver"
 msgstr "Klarte ikke à lese DBF-header."
 
-#: ../src/ssconvert.c:511
+#: ../src/ssconvert.c:512
 #, c-format
 msgid "Solver ran, but failed"
 msgstr "ProblemlÃser kjÃrte, men feilet"
 
-#: ../src/ssconvert.c:521
+#: ../src/ssconvert.c:522
 #, c-format
 msgid "Solver: %s\n"
 msgstr "ProblemlÃser: %s\n"
 
-#: ../src/ssconvert.c:544
+#: ../src/ssconvert.c:545
 #, c-format
 msgid ""
 "Unknown exporter '%s'.\n"
 "Try --list-exporters to see a list of possibilities.\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/ssconvert.c:563
+#: ../src/ssconvert.c:564
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to guess exporter to use for '%s'.\n"
 "Try --list-exporters to see a list of possibilities.\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/ssconvert.c:574
+#: ../src/ssconvert.c:575
 #, c-format
 msgid ""
 "An output file name or an explicit export type is required.\n"
 "Try --list-exporters to see a list of possibilities.\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/ssconvert.c:584
+#: ../src/ssconvert.c:585
 #, c-format
 msgid ""
 "Unknown importer '%s'.\n"
@@ -13315,7 +13354,7 @@ msgid ""
 "S.\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/ssconvert.c:704 ../src/ssconvert.c:749
+#: ../src/ssconvert.c:704 ../src/ssconvert.c:750
 msgid "INFILE [OUTFILE]"
 msgstr "INNDATAFIL [UTDATAFIL]"
 
@@ -13330,76 +13369,75 @@ msgstr ""
 "datakatalog := Â%sÂ\n"
 "bibliotekkatalog := Â%sÂ\n"
 
-#: ../src/ssconvert.c:747 ../src/ssindex.c:266
+#: ../src/ssconvert.c:748 ../src/ssindex.c:266
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION...] %s\n"
 msgstr "Bruk: %s [FLAGG â] %s\n"
 
-#: ../src/ssgrep.c:60
+#: ../src/ssgrep.c:61
 msgid "Only print a count of matches per file"
 msgstr ""
 
-#: ../src/ssgrep.c:66
+#: ../src/ssgrep.c:67
 msgid "Search only via the string table, display a count of the references."
 msgstr ""
 
-#: ../src/ssgrep.c:73
+#: ../src/ssgrep.c:74
 msgid "Get patterns from a file, one per line"
 msgstr ""
 
-#: ../src/ssgrep.c:80
+#: ../src/ssgrep.c:81
 msgid "Pattern is a set of fixed strings"
 msgstr ""
 
-#: ../src/ssgrep.c:87
+#: ../src/ssgrep.c:88
 msgid "Print the filename for each match"
 msgstr "Skriv ut filnavn for hvert treff"
 
-#: ../src/ssgrep.c:94
+#: ../src/ssgrep.c:95
 msgid "Do not print the filename for each match"
 msgstr "Ikke skriv ut filnavn for hvert treff"
 
-#: ../src/ssgrep.c:101
+#: ../src/ssgrep.c:102
 #, fuzzy
 msgid "Ignore differences in letter case"
 msgstr "_Ignorer definert utskriftsomrÃde"
 
-#: ../src/ssgrep.c:108
+#: ../src/ssgrep.c:109
 msgid "Print filenames with matches"
 msgstr "Skriv ut filnavn som har treff"
 
-#: ../src/ssgrep.c:115
+#: ../src/ssgrep.c:116
 msgid "Print filenames without matches"
 msgstr "Skriv ut filnavn som ikke har treff"
 
-#: ../src/ssgrep.c:122
+#: ../src/ssgrep.c:123
 #, fuzzy
 msgid "Print the location of each match"
 msgstr "Formater utvalget som dato"
 
-#: ../src/ssgrep.c:129
+#: ../src/ssgrep.c:130
 msgid "Suppress all normal output"
 msgstr ""
 
-#: ../src/ssgrep.c:136
-#, fuzzy
+#: ../src/ssgrep.c:137
 msgid "Search results of expressions too"
-msgstr "SÃk i uttrykk"
+msgstr "SÃk i resultat av uttrykk ogsÃ"
 
-#: ../src/ssgrep.c:143
+#: ../src/ssgrep.c:144
 #, fuzzy
 msgid "Print the location type of each match"
 msgstr "Formater utvalget som dato"
 
-#: ../src/ssgrep.c:150
+#: ../src/ssgrep.c:151
 msgid "Search for cells that do not match"
 msgstr "SÃk etter celler som ikke har treff"
 
-#: ../src/ssgrep.c:164
+#: ../src/ssgrep.c:165
 msgid "Match only whole words"
 msgstr "Treff kun pà hele ord"
 
-#: ../src/ssgrep.c:171
+#: ../src/ssgrep.c:172
 msgid "Recalculate all cells"
 msgstr "Beregn alle celler pà nytt"
 
@@ -13459,64 +13497,64 @@ msgstr ""
 "datakatalog := Â%sÂ\n"
 "bibliotekkatalog := Â%sÂ\n"
 
-#: ../src/stf-export.c:548
+#: ../src/stf-export.c:555
 msgid "Character set"
 msgstr "Tegnsett"
 
-#: ../src/stf-export.c:549
+#: ../src/stf-export.c:556
 msgid "The character encoding of the output."
 msgstr "Tegnkoding for utdata."
 
-#: ../src/stf-export.c:557
+#: ../src/stf-export.c:564
 msgid "Locale"
 msgstr "Locale"
 
-#: ../src/stf-export.c:558
+#: ../src/stf-export.c:565
 msgid "The locale to use for number and date formatting."
 msgstr "Locale som skal brukes for formatering av tall og datoer."
 
-#: ../src/stf-export.c:566
+#: ../src/stf-export.c:573
 msgid "Transliterate mode"
 msgstr "Translitereringsmodus"
 
-#: ../src/stf-export.c:567
+#: ../src/stf-export.c:574
 msgid "What to do with unrepresentable characters."
 msgstr "Hva skal gjÃres med tegn som ikke kan vises."
 
-#: ../src/stf-export.c:577
+#: ../src/stf-export.c:584
 msgid "How should cells be formatted?"
 msgstr "Hvordan skal celler formatteres?"
 
-#: ../src/stf-export.c:654
+#: ../src/stf-export.c:669
 msgid "Error while trying to export file as text"
 msgstr "Feil under forsÃk pà à eksportere fil som tekst"
 
-#: ../src/stf-export.c:691
+#: ../src/stf-export.c:706
 msgid "eol must be one of unix, mac, and windows"
 msgstr ""
 
-#: ../src/stf-export.c:711
+#: ../src/stf-export.c:726
 #, c-format
 msgid "Invalid value for option %s: \"%s\""
 msgstr "Ugyldig verdi for flagg %s: Â%sÂ"
 
-#: ../src/stf-export.c:713
+#: ../src/stf-export.c:728
 msgid "Invalid option for stf exporter"
 msgstr "Ugyldig flagg for stf-eksport"
 
-#: ../src/stf-export.c:738
+#: ../src/stf-export.c:759
 msgid "Text (configurable)"
 msgstr "Tekst (konfigurerbar)"
 
 #. FIXME: What locale?
-#: ../src/stf-parse.c:1269
+#: ../src/stf-parse.c:1311
 msgid ""
 "There are more rows of data than there is room for in the sheet. Extra rows "
 "will be ignored."
 msgstr ""
 
 #. FIXME: What locale?
-#: ../src/stf-parse.c:1291
+#: ../src/stf-parse.c:1333
 msgid ""
 "There are more columns of data than there is room for in the sheet. Extra "
 "columns will be ignored."
@@ -13526,24 +13564,24 @@ msgstr ""
 msgid "Error while trying to read file"
 msgstr "Feil ved forsÃk pà à lese fil"
 
-#: ../src/stf.c:318 ../src/stf.c:353
+#: ../src/stf.c:320 ../src/stf.c:355
 msgid "Text to Columns"
 msgstr "Tekst til kolonner"
 
-#: ../src/stf.c:323
+#: ../src/stf.c:325
 #, c-format
 msgid "Only one column of input data can be parsed at a time"
 msgstr "Kan kun lese en kolonne med inndata om gangen"
 
-#: ../src/stf.c:348
+#: ../src/stf.c:350
 msgid "There is no data to convert"
 msgstr "Ingen data à konvertere"
 
-#: ../src/stf.c:368
+#: ../src/stf.c:370
 msgid "Error while trying to parse data into sheet"
 msgstr "Feil under forsÃk pà à lese data inn i arket"
 
-#: ../src/stf.c:395
+#: ../src/stf.c:397
 #, c-format
 msgid "The file contains %d NULL character. It has been changed to a space."
 msgid_plural ""
@@ -13551,43 +13589,41 @@ msgid_plural ""
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
-#: ../src/stf.c:448
+#: ../src/stf.c:450
 msgid "That file is not in the given encoding."
 msgstr "Denne filen er ikke i gitt koding."
 
-#: ../src/stf.c:492
+#: ../src/stf.c:495
 msgid "Some data did not fit on the sheet and was dropped."
 msgstr "Deler av datasettet passet ikke pà arket og ble utelatt."
 
-#: ../src/stf.c:503
+#: ../src/stf.c:507
 msgid "Parse error while trying to parse data into sheet"
 msgstr "Fortolkningsfeil under forsÃk pà à lese data inn i arket"
 
-#: ../src/stf.c:537
+#: ../src/stf.c:542
 msgid "Error while trying to write CSV file"
 msgstr "Feil under forsÃk pà à skrive CSV-fil"
 
-#: ../src/stf.c:635
+#: ../src/stf.c:640
 msgid "Comma or tab separated values (CSV/TSV)"
 msgstr "Komma- eller tabulatorseparerte verdier (CSV/TSV)"
 
-#: ../src/stf.c:643
+#: ../src/stf.c:648
 msgid "Text import (configurable)"
 msgstr "Tekstimport (konfigurerbar)"
 
-#: ../src/stf.c:655
+#: ../src/stf.c:660
 msgid "Comma separated values (CSV)"
 msgstr "Kommaseparerte verdier (CSV/TSV)"
 
 #: ../src/tools/analysis-anova.c:122
-#, fuzzy
 msgid "ANOVA: Two-Factor Without Replication"
-msgstr "Anova: Tofaktor uten replisering"
+msgstr "ANOVA: Tofaktor uten replisering"
 
 #: ../src/tools/analysis-anova.c:124
-#, fuzzy
 msgid "/Summary/Count/Sum/Average/Variance"
-msgstr "/Antall/Sum/Gjennomsnitt/Varians"
+msgstr "/Sammendrag/Antall/Sum/Gjennomsnitt/Varians"
 
 #: ../src/tools/analysis-anova.c:150 ../src/tools/analysis-tools.c:180
 #, c-format
@@ -13667,15 +13703,14 @@ msgid "Two Factor ANOVA"
 msgstr "Tofaktor ANOVA"
 
 #: ../src/tools/analysis-auto-expression.c:98
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Auto Expression (%s)"
-msgstr "_Uttrykk: "
+msgstr "Automatisk uttrykk (%s)"
 
 #: ../src/tools/analysis-auto-expression.c:115
 #: ../src/tools/analysis-auto-expression.c:118
-#, fuzzy
 msgid "Auto Expression"
-msgstr "Uttrykk"
+msgstr "Automatisk uttrykk"
 
 #. translator info: The quotation marks in the next strings need to
 #. remain since these are Excel-style format strings
@@ -13862,7 +13897,7 @@ msgid "Median"
 msgstr "Median"
 
 #: ../src/tools/analysis-kaplan-meier.c:532
-msgid "/Log-Rank Test/Statistics/Degrees of Freedom/p-Value"
+msgid "/Log-Rank Test/Statistic/Degrees of Freedom/p-Value"
 msgstr ""
 
 #: ../src/tools/analysis-kaplan-meier.c:657
@@ -13922,14 +13957,24 @@ msgid "Possibly normal"
 msgstr "Mulig normal"
 
 #: ../src/tools/analysis-normality.c:194
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Normality Test (%s)"
-msgstr "t-test (%s)"
+msgstr "Normalitetstest (%s)"
 
 #: ../src/tools/analysis-normality.c:205 ../src/tools/analysis-normality.c:208
-#, fuzzy
 msgid "Normality Test"
-msgstr "Formater celler"
+msgstr "Normalitetstest"
+
+#: ../src/tools/analysis-one-mean-test.c:69
+msgid ""
+"/Student-t Test/N/Observed Mean/Hypothesized Mean/Observed Variance/Test "
+"Statistic/df/Î/P(Tât) one-tailed/P(Tât) two-tailed"
+msgstr ""
+
+#: ../src/tools/analysis-one-mean-test.c:157
+#, c-format
+msgid "Student-t Test (%s)"
+msgstr "Student-t test (%s)"
 
 #: ../src/tools/analysis-principal-components.c:67
 msgid "Principal components analysis has insufficient space."
@@ -13975,9 +14020,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../src/tools/analysis-sign-test.c:353 ../src/tools/analysis-sign-test.c:382
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Sign Test (%s)"
-msgstr "z-test (%s)"
+msgstr "Fortegnstest (%s)"
 
 #: ../src/tools/analysis-signed-rank-test.c:79
 msgid ""
@@ -14303,11 +14348,11 @@ msgstr "Fourierrekker (%s)"
 msgid "Fourier Series"
 msgstr "Fourierrekker"
 
-#: ../src/tools/analysis-wilcoxon-mann-whitney.c:101
-msgid "/Rank-Sum/N/U/Ties/Statistics/U-Statistics/p-Value"
+#: ../src/tools/analysis-wilcoxon-mann-whitney.c:140
+msgid "/Rank-Sum/N/U/Ties/Statistic/U-Statistic/p-Value"
 msgstr ""
 
-#: ../src/tools/analysis-wilcoxon-mann-whitney.c:292
+#: ../src/tools/analysis-wilcoxon-mann-whitney.c:301
 msgid ""
 "This p-value is calculated using a\n"
 "normal approximation, so it is\n"
@@ -14316,37 +14361,37 @@ msgid ""
 "population, and few if any ties."
 msgstr ""
 
-#: ../src/tools/analysis-wilcoxon-mann-whitney.c:300
-#: ../src/tools/analysis-wilcoxon-mann-whitney.c:305
-#: ../src/tools/analysis-wilcoxon-mann-whitney.c:310
+#: ../src/tools/analysis-wilcoxon-mann-whitney.c:309
+#: ../src/tools/analysis-wilcoxon-mann-whitney.c:314
+#: ../src/tools/analysis-wilcoxon-mann-whitney.c:319
 msgid ""
 "Since there is insufficient space\n"
 "for the third column of output,\n"
 "this value is not calculated."
 msgstr ""
 
-#: ../src/tools/analysis-wilcoxon-mann-whitney.c:344
+#: ../src/tools/analysis-wilcoxon-mann-whitney.c:353
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Wilcoxon-Mann-Whitney Test (%s)"
 msgstr "t-test (%s)"
 
-#: ../src/tools/dao.c:171
+#: ../src/tools/dao.c:183
 msgid "New Sheet"
 msgstr "Nytt ark"
 
-#: ../src/tools/dao.c:174
+#: ../src/tools/dao.c:186
 msgid "New Workbook"
 msgstr "Ny arbeidsbok"
 
-#: ../src/tools/dao.c:983
+#: ../src/tools/dao.c:1000
 msgid "Gnumeric "
 msgstr "Gnumeric "
 
-#: ../src/tools/dao.c:989
+#: ../src/tools/dao.c:1006
 msgid "Worksheet:"
 msgstr "Arbeidsbok:"
 
-#: ../src/tools/dao.c:996
+#: ../src/tools/dao.c:1013
 msgid "Report Created: "
 msgstr "Rapport opprettet: "
 
@@ -14372,96 +14417,159 @@ msgstr ""
 msgid "Advanced Filter (%s)"
 msgstr "Avansert filter (%s)"
 
-#: ../src/tools/gnm-solver.c:569
+#: ../src/tools/gnm-solver.c:592
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid solver target"
 msgstr "Ugyldig antall argumenter"
 
-#: ../src/tools/gnm-solver.c:579
+#: ../src/tools/gnm-solver.c:603
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Target cell, %s, must contain a formula that evaluates to a number"
 msgstr "MÃlcellen bÃr inneholde en formel."
 
-#: ../src/tools/gnm-solver.c:588
+#: ../src/tools/gnm-solver.c:613
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid solver input range"
 msgstr "Ugyldig navn pà scenario"
 
-#: ../src/tools/gnm-solver.c:598
+#: ../src/tools/gnm-solver.c:624
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Input cell %s contains a formula"
 msgstr "MÃlcellen bÃr inneholde en formel."
 
-#: ../src/tools/gnm-solver.c:612
+#: ../src/tools/gnm-solver.c:639
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Solver constraint #%d is invalid"
 msgstr "ListeomrÃdet er ugyldig."
 
-#: ../src/tools/gnm-solver.c:721 ../src/tools/gnm-solver.c:722
+#: ../src/tools/gnm-solver.c:748 ../src/tools/gnm-solver.c:749
 msgid "Problem Type"
 msgstr "Type problem"
 
-#: ../src/tools/gnm-solver.c:946
-#, fuzzy
+#: ../src/tools/gnm-solver.c:973
 msgid "Timeout"
-msgstr "Tid"
+msgstr "Tidsavbrudd"
 
-#: ../src/tools/gnm-solver.c:1196
+#: ../src/tools/gnm-solver.c:1223
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Failed to create file for linear program"
 msgstr "Kunne ikke opprette midlertidig fil for sending."
 
-#: ../src/tools/gnm-solver.c:1205
+#: ../src/tools/gnm-solver.c:1232
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Failed to create linear program file"
 msgstr "Kunne ikke opprette midlertidig fil for sending."
 
-#: ../src/tools/gnm-solver.c:1225
+#: ../src/tools/gnm-solver.c:1252
 #, c-format
 msgid "Failed to save linear program"
 msgstr ""
 
-#: ../src/tools/gnm-solver.c:1242
+#: ../src/tools/gnm-solver.c:1441
+msgid "Target"
+msgstr "MÃl"
+
+#: ../src/tools/gnm-solver.c:1445
+msgid "Status"
+msgstr "Status"
+
+#: ../src/tools/gnm-solver.c:1458
+msgid "Minimize"
+msgstr "Minimer"
+
+#: ../src/tools/gnm-solver.c:1461
+msgid "Maximize"
+msgstr "Maksimer"
+
+#: ../src/tools/gnm-solver.c:1492
+msgid "Lower"
+msgstr "Nedre"
+
+#: ../src/tools/gnm-solver.c:1493
+msgid "Upper"
+msgstr "Ãvre"
+
+#: ../src/tools/gnm-solver.c:1494 ../src/tools/gnm-solver.c:1553
+#, fuzzy
+msgid "Slack"
+msgstr "Sort"
+
+#: ../src/tools/gnm-solver.c:1528
+#, fuzzy
+msgid "At limit"
+msgstr "Grense"
+
+#: ../src/tools/gnm-solver.c:1532
+msgid "Outside bounds"
+msgstr "Utenfor grensene"
+
+#: ../src/tools/gnm-solver.c:1550
+msgid "Condition"
+msgstr "Betingelse"
+
+#: ../src/tools/gnm-solver.c:1555
+msgid "No constraints"
+msgstr "Ingen begrensninger"
+
+#: ../src/tools/gnm-solver.c:1641
 msgid "status"
 msgstr "status"
 
-#: ../src/tools/gnm-solver.c:1243
+#: ../src/tools/gnm-solver.c:1642
 msgid "The solver's current status"
 msgstr ""
 
-#: ../src/tools/gnm-solver.c:1250
-#, fuzzy
+#: ../src/tools/gnm-solver.c:1649
 msgid "reason"
-msgstr "_OmrÃder"
+msgstr "Ãrsak"
 
-#: ../src/tools/gnm-solver.c:1251
+#: ../src/tools/gnm-solver.c:1650
 msgid "The reason behind the solver's status"
 msgstr ""
 
-#: ../src/tools/gnm-solver.c:1258
+#: ../src/tools/gnm-solver.c:1657
 msgid "Solver parameters"
 msgstr ""
 
-#: ../src/tools/gnm-solver.c:1266
+#: ../src/tools/gnm-solver.c:1665
 msgid "Current best feasible result"
 msgstr ""
 
-#: ../src/tools/gnm-solver.c:1272
+#: ../src/tools/gnm-solver.c:1671
 msgid "Start Time"
 msgstr "Starttid"
 
-#: ../src/tools/gnm-solver.c:1273
+#: ../src/tools/gnm-solver.c:1672
 msgid "Time the solver was started"
 msgstr ""
 
-#: ../src/tools/gnm-solver.c:1279
+#: ../src/tools/gnm-solver.c:1678
 msgid "End Time"
 msgstr "Slutt-tid"
 
-#: ../src/tools/gnm-solver.c:1280
+#: ../src/tools/gnm-solver.c:1679
 msgid "Time the solver finished"
 msgstr ""
 
+#: ../src/tools/gnm-solver.c:2003
+#, c-format
+msgid ""
+"Gnumeric is unable to locate the program <i>%s</i> needed for the <i>%s</i> "
+"solver. For more information see %s.\n"
+"\n"
+"Would you like to locate it yourself?"
+msgstr ""
+
+#: ../src/tools/gnm-solver.c:2007
+#, c-format
+msgid "Unable to locate %s"
+msgstr "Kan ikke finne %s"
+
+#: ../src/tools/gnm-solver.c:2023
+#, c-format
+msgid "Locate the %s program"
+msgstr "Finn programmet %s"
+
 #: ../src/tools/random-generator-cor.c:64
 msgid "Cholesky Decomposition of the Covariance Matrix"
 msgstr ""
@@ -14485,9 +14593,8 @@ msgid "Correlated Random Numbers"
 msgstr "Korrelerte tilfeldige tall"
 
 #: ../src/tools/random-generator.c:53
-#, fuzzy
 msgid "Generating Random Numbers..."
-msgstr "Korrelerte tilfeldige tall"
+msgstr "Genererer tilfeldige tall â"
 
 #: ../src/tools/random-generator.c:119
 msgid ""
@@ -14562,7 +14669,7 @@ msgstr "Kurtose"
 msgid "Range"
 msgstr "OmrÃde"
 
-#: ../src/tools/simulation.c:257 ../src/wbc-gtk.c:4672
+#: ../src/tools/simulation.c:257 ../src/wbc-gtk.c:4646
 msgid "Count"
 msgstr "Teller"
 
@@ -14606,20 +14713,20 @@ msgstr "Tabulator"
 #. meaning is really "%d rows of all %d rows match"
 #. This is input to ngettext.
 #: ../src/undo.c:245
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%d row of %d matches"
 msgid_plural "%d rows of %d match"
-msgstr[0] "%d rad av %d treff"
-msgstr[1] "%d rader av %d treff"
+msgstr[0] "%d rad av %d har treff"
+msgstr[1] "%d rader av %d har treff"
 
 #. xgettext: The %d gives the number of rows that match.
 #. This is input to ngettext.
 #: ../src/undo.c:254
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%d row matches"
 msgid_plural "%d rows match"
-msgstr[0] "%d rad av %d treff"
-msgstr[1] "%d rader av %d treff"
+msgstr[0] "%d rad har treff"
+msgstr[1] "%d rader har treff"
 
 #. Note: no entry for GNM_VALIDATION_OP_NONE
 #: ../src/validation.c:73
@@ -14654,54 +14761,54 @@ msgstr "StÃrre enn eller lik"
 msgid "Less than or Equal"
 msgstr "Mindre enn eller lik"
 
-#: ../src/validation.c:376
+#: ../src/validation.c:439
 msgid "Missing formula for validation"
 msgstr "Mangler formel for validering"
 
-#: ../src/validation.c:379
+#: ../src/validation.c:442
 msgid "Extra formula for validation"
 msgstr "Ekstra formel for validering"
 
-#: ../src/validation.c:390
+#: ../src/validation.c:453
 msgid "Gnumeric: Validation"
 msgstr "Gnumeric: validering"
 
-#: ../src/validation.c:453
+#: ../src/validation.c:516
 #, c-format
 msgid "Cell %s is not permitted to be blank"
 msgstr "Celle %s kan ikke vÃre tom"
 
-#: ../src/validation.c:461
+#: ../src/validation.c:524
 #, c-format
 msgid "Cell %s is not permitted to contain error values"
 msgstr "Celle %s kan ikke inneholde feilverdier"
 
-#: ../src/validation.c:472
+#: ../src/validation.c:535
 #, c-format
 msgid "Cell %s is not permitted to contain strings"
 msgstr "Celle %s kan ikke inneholde strenger"
 
-#: ../src/validation.c:488
+#: ../src/validation.c:551
 #, c-format
 msgid "'%s' is not an integer"
 msgstr "Â%s er ikke et heltall"
 
-#: ../src/validation.c:498
+#: ../src/validation.c:561
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a valid date"
 msgstr "Â%s er ikke en gyldig dato"
 
-#: ../src/validation.c:520
+#: ../src/validation.c:585
 #, c-format
 msgid "%s does not contain the new value."
 msgstr "%s inneholder ikke den nye verdien."
 
-#: ../src/validation.c:554
+#: ../src/validation.c:621
 #, c-format
 msgid "%s is not true."
 msgstr "%s er ikke sann."
 
-#: ../src/validation.c:593
+#: ../src/validation.c:660
 #, c-format
 msgid "%s is out of permitted range"
 msgstr "%s kan ikke utenfor lovlig omrÃde"
@@ -14734,29 +14841,29 @@ msgstr "#NUM!"
 msgid "#N/A"
 msgstr "#N/A"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:159
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:160
 msgid "Failed to create temporary file for sending."
 msgstr "Kunne ikke opprette midlertidig fil for sending."
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:216 ../src/workbook-view.c:1167
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:217 ../src/workbook-view.c:1178
 msgid "Default file saver is not available."
 msgstr "Forvalgt fillagrer ikke tilgjengelig."
 
 #. File->PrintArea
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:241 ../src/wbc-gtk-actions.c:2147
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:242 ../src/wbc-gtk-actions.c:2154
 msgid "Set Print Area"
 msgstr "Sett utskriftsomrÃde"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:245
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:246
 #, c-format
 msgid "Set Print Area to %s"
 msgstr "Sett utskrifsomrÃde til %s"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:264 ../src/wbc-gtk-actions.c:2150
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:265 ../src/wbc-gtk-actions.c:2157
 msgid "Clear Print Area"
 msgstr "TÃm utskriftsomrÃde"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:532
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:533
 #, c-format
 msgid ""
 "In cell %s, the current contents\n"
@@ -14775,7 +14882,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Erstatingen er avbrutt og ingenting er endret."
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:571
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:572
 #, c-format
 msgid "Comment in cell %s!%s"
 msgstr "Kommentar i celle %s!%s"
@@ -14784,31 +14891,31 @@ msgstr "Kommentar i celle %s!%s"
 #. * selected region, (use selection_apply). Arrays and Merged regions
 #. * are permitted.
 #.
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:884
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:885
 msgid "Insert rows"
 msgstr "Sett inn rader"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:901
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:902
 msgid "Insert columns"
 msgstr "Sett inn kolonner"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1009 ../src/wbc-gtk-actions.c:1029
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1012 ../src/wbc-gtk-actions.c:1032
 msgid "Show Detail"
 msgstr "Vis detaljer"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1009 ../src/wbc-gtk-actions.c:1029
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1012 ../src/wbc-gtk-actions.c:1032
 msgid "Hide Detail"
 msgstr "Skjul detaljer"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1016
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1019
 msgid "can only be performed on an existing group"
 msgstr "kan kun utfÃres pà en eksisterende gruppe"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1057
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1060
 msgid "Ungroup"
 msgstr "Fjern gruppering"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1111
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1114
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to start the help browser (%s).\n"
@@ -14821,1220 +14928,1220 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1272
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1275
 msgid "Sort"
 msgstr "Sorter"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1422
-#, fuzzy
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1426
 msgid "Choose object file"
-msgstr "Lukk aktiv fil"
+msgstr "Velg objektfil"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1500
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1507
 msgid "Set Horizontal Alignment"
 msgstr "Sett vertikal justering"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1534
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1541
 msgid "Set Vertical Alignment"
 msgstr "Sett vertikal justering"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1679
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1686
 msgid "Format as General"
 msgstr "Formater som generell"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1685
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1692
 msgid "Format as Number"
 msgstr "Formater som tall"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1702
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1709
 msgid "Format as Currency"
 msgstr "Formater som valuta"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1710
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1717
 msgid "Format as Accounting"
 msgstr "Formater som regnskap"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1716 ../src/wbc-gtk-actions.c:1723
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1723 ../src/wbc-gtk-actions.c:1730
 msgid "Format as Percentage"
 msgstr "Formater som prosent"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1731
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1738
 msgid "Format as Time"
 msgstr "Formater som tid"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1738
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1745
 msgid "Format as Date"
 msgstr "Formater som dato"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1762
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1769
 msgid "Add Borders"
 msgstr "Legg til kanter"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1762
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1769
 msgid "Remove borders"
 msgstr "Fjern kanter"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1878
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1885
 msgid "Increase precision"
 msgstr "HÃyere presisjon"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1881
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1888
 msgid "Decrease precision"
 msgstr "Mindre presisjon"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1883
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1890
 msgid "Toggle thousands separator"
 msgstr "Slà av/pà tusenskilletegn"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1891
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1898
 msgid "Copy down"
 msgstr "Kopier ned"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1897
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1904
 msgid "Copy right"
 msgstr "Kopier til hÃyre"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1974
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1981
 msgid "_File"
 msgstr "_Fil"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1976
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1983
 msgid "New From Template"
 msgstr "Ny fra mal"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1977
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1984
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Rediger"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1978
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1985
 msgid "C_lear"
 msgstr "T_Ãm"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1979
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1986
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Slett"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1980
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1987
 msgid "_Modify"
 msgstr "E_ndre"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1981
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1988
 msgid "S_heet"
 msgstr "Ar_k"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1982
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1989
 msgid "_Select"
 msgstr "_Velg"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1983
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1990
 msgid "_View"
 msgstr "_Vis"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1984
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1991
 msgid "_Windows"
 msgstr "_Vinduer"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1985
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1992
 msgid "_Toolbars"
 msgstr "Verk_tÃylinjer"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1987
-#, fuzzy
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1994
 msgid "_Object"
-msgstr "_Emne:"
+msgstr "_Objekt:"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1988
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1995
 msgid "S_pecial"
 msgstr "S_pesial"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1990
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1997
 msgid "Func_tion Wrapper"
 msgstr "Funks_jonsomformer"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1991
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1998
 msgid "F_ormat"
 msgstr "F_ormat"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1992
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1999
 msgid "_Cells"
 msgstr "_Celler"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1993
-#, fuzzy
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2000
 msgid "_Text"
-msgstr "Tekst"
+msgstr "_Tekst"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1994 ../src/wbc-gtk-actions.c:2904
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2001 ../src/wbc-gtk-actions.c:2917
 msgid "_Underline"
 msgstr "_Understrek"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1995
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2002
 msgid "C_olumn"
 msgstr "K_olonne"
 
 #. ICK A DUPLICATE : we have no way to override a label on one proxy
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1997 ../src/wbc-gtk-actions.c:2106
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2004 ../src/wbc-gtk-actions.c:2113
 msgid "_Sheet"
 msgstr "_Ark"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1998
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2005
 msgid "_Tools"
 msgstr "Verk_tÃy"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:1999
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2006
 msgid "Sce_narios"
 msgstr "Scenario"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2000
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2007
 msgid "_Statistics"
 msgstr "_Statistikk"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2001
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2008
 msgid "_Descriptive Statistics"
 msgstr "_Beskrivende statistikk"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2002
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2009
 msgid "Fre_quency Tables"
 msgstr "Fre_kvenstabeller"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2003
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2010
 msgid "De_pendent Observations"
 msgstr ""
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2004
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2011
 msgid "F_orecast"
 msgstr "F_orhÃndsmelding"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2005
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2012
 msgid "_One Sample Tests"
 msgstr ""
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2006
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2013
 msgid "_One Median"
 msgstr "_En median"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2007
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2014
 msgid "_Two Sample Tests"
 msgstr ""
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2008
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2015
 msgid "Two Me_dians"
 msgstr "To me_dianer"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2009
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2016
 msgid "Two _Means"
 msgstr "To _medianer"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2010
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2017
 #, fuzzy
 msgid "_Multiple Sample Tests"
 msgstr "Flere feil\n"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2011
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2018
 msgid "_ANOVA"
 msgstr "_ANOVA"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2012
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2019
 #, fuzzy
 msgid "Contin_gency Table"
 msgstr "Forskjellige frekvenstabeller"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2013
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2020
 msgid "_Data"
 msgstr "_Data"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2014
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2021
 msgid "_Filter"
 msgstr "_Filter"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2015
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2022
 msgid "F_ill"
 msgstr "F_yll ut"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2016
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2023
 msgid "_Random Generators"
 msgstr "Gene_rering av tilfeldige tall"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2017
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2024
 msgid "_Group and Outline"
 msgstr "_Grupper og disponer"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2018
-#, fuzzy
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2025
 msgid "Import _Data"
-msgstr "Inndata"
+msgstr "Importer _data"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2019
-#, fuzzy
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2026
 msgid "E_xport Data"
-msgstr "Eksporter som tekst"
+msgstr "E_ksporter data"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2020
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2027
 msgid "Data S_licer"
 msgstr "_Datakutter"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2021
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2028
 msgid "_Help"
 msgstr "_Hjelp"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2024
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2031
 msgid "Create a new workbook"
 msgstr "Lag en ny arbeidsbok"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2027
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2034
 msgid "Open a file"
 msgstr "Ãpne en fil"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2030
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2037
 msgid "Save the current workbook"
 msgstr "Lagre aktiv arbeidsbok"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2033
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2040
 msgid "Save the current workbook with a different name"
 msgstr "Lagre aktiv arbeidsbok med et nytt navn"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2035
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2042
 msgid "Sen_d To..."
 msgstr "Sen_d til â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2036
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2043
 msgid "Send the current file via email"
 msgstr "Send denne filen via e-post"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2038
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2045
 msgid "Print Area & Breaks"
 msgstr "UtskriftsomrÃde og sidestopp"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2039
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2046
 msgid "Page Set_up..."
 msgstr "Sideopps_ett â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2040
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2047
 msgid "Setup the page settings for your current printer"
 msgstr "Endre sideoppsettet for din skriver"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2043
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2050
 msgid "Print preview"
 msgstr "ForhÃndsvisning av utskrift"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2046
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2053
 msgid "Print the current file"
 msgstr "Skriv ut aktiv fil"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2049
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2056
 msgid "Full _History..."
 msgstr "Full _historikk â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2050
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2057
 msgid "Access previously used file"
 msgstr "Ãpne tidligere brukt fil"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2053
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2060
 msgid "Close the current file"
 msgstr "Lukk aktiv fil"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2056
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2063
 msgid "Quit the application"
 msgstr "Avslutt applikasjonen"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2060
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2067
 msgid "Copy the selection"
 msgstr "Kopier utvalget"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2063
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2070
 msgid "_Name..."
 msgstr "_Navn â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2064
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2071
 msgid "Insert a defined name"
 msgstr "Sett inn et definert navn"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2067 ../src/wbc-gtk-actions.c:2176
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2074 ../src/wbc-gtk-actions.c:2183
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Innhold"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2068
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2075
 msgid "Open a viewer for Gnumeric's documentation"
 msgstr "Ãpne en hjelpleser for Gnumeric's dokumentasjon"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2070
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2077
 msgid "_Functions"
 msgstr "_Funksjoner"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2071
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2078
 msgid "Functions help"
 msgstr "Hjelp for funksjoner"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2073
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2080
 msgid "Gnumeric on the _Web"
 msgstr "Gnumeric pà _nett"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2074
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2081
 msgid "Browse to Gnumeric's website"
 msgstr "Se pà Gnumeric's nettside"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2076
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2083
 msgid "_Live Assistance"
 msgstr "_Lynhjelp"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2077
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2084
 msgid "See if anyone is available to answer questions"
 msgstr "Som noen kan svare pà spÃrsmÃl med en gang"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2079
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2086
 msgid "Report a _Problem"
 msgstr "Rapporter et _problem"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2080
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2087
 msgid "Report problem"
 msgstr "Rapporter et problem"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2082
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2089
 msgid "_About"
 msgstr "_Om"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2083
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2090
 msgid "About this application"
 msgstr "Om denne applikasjonen"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2090
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2097
 msgid "Cut the selection"
 msgstr "Klipp ut utvalget"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2093
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2100
 msgid "Paste the clipboard"
 msgstr "Lim inn fra utklippstavlen"
 
 #. Edit -> Sheet
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2099
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2106
 msgid "_Manage Sheets..."
 msgstr "_HÃndter ark â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2100
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2107
 msgid "Manage the sheets in this workbook"
 msgstr "HÃndter arkene i denne arbeidsboken"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2103 ../src/wbc-gtk-actions.c:2107
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2110 ../src/wbc-gtk-actions.c:2114
 msgid "Insert a new sheet"
 msgstr "Sett inn et nytt ark"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2109
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2116
 msgid "_Append"
 msgstr "_Legg til etter"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2110
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2117
 msgid "Append a new sheet"
 msgstr "Legg til et nytt ark"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2112
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2119
 msgid "_Duplicate"
 msgstr "_Dupliser"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2113
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2120
 msgid "Make a copy of the current sheet"
 msgstr "Lag en kopi av aktivt ark"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2116
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2123
 msgid "Irrevocably remove an entire sheet"
 msgstr "Fjern et helt ark, uten muligheter for à hente det tilbake"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2118
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2125
 msgid "Re_name"
 msgstr "Endre _navn"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2119
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2126
 msgid "Rename the current sheet"
 msgstr "Gi nytt navn til aktivt ark"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2121 ../src/wbc-gtk.c:524
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2128 ../src/wbc-gtk.c:525
 msgid "Resize..."
 msgstr "Endre stÃrrelse â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2122
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2129
 msgid "Change the size of the current sheet"
 msgstr "Endre stÃrrelse pà aktivt ark"
 
 #. View
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2126
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2133
 msgid "_New View..."
 msgstr "_Ny visning â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2127
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2134
 msgid "Create a new view of the workbook"
 msgstr "Lag en ny visning av arbeidsboken"
 
 #. Format
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2131
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2138
 msgid "View _Properties..."
 msgstr "Egenska_per for visning â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2132
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2139
 msgid "Modify the view properties"
 msgstr "Endre egenskaper for visning"
 
 #. File
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2142
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2149
 msgid "Document Proper_ties..."
 msgstr "Egenskaper for dokumen_t â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2143
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2150
 msgid "Edit document properties"
 msgstr "Rediger Egenskaper for dokument"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2148
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2155
 msgid "Use the current selection as print area"
 msgstr "Bruk aktivt utvalg til utskriftsomrÃde"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2151
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2158
 msgid "Undefine the print area"
 msgstr "Fjern definisjon av utskriftsomrÃde"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2153
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2160
 msgid "Show Print Area"
 msgstr "Vis utskriftsomrÃde"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2154
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2161
 msgid "Select the print area"
 msgstr "Velg utskriftsomrÃde"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2156
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2163
 msgid "Set Column Page Break"
 msgstr ""
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2157
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2164
 msgid "Split the page to the left of this column"
 msgstr "Del siden til venstre for denne kolonnen"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2159
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2166
 msgid "Set Row Page Break"
 msgstr ""
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2160
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2167
 msgid "Split the page above this row"
 msgstr "Del siden over denne raden"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2163
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2170
 msgid "Remove all manual pagebreaks from this sheet"
 msgstr "Fjern alle manuelle sideskift fra dette arket"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2168
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2175
 msgid "Clear the selected cells' formats, comments, and contents"
 msgstr "Fjern valgte cellers formatering, kommentarer og innhold"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2170
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2177
 msgid "_Formats & Hyperlinks"
 msgstr "_Formater & hyperlenker"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2171
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2178
 msgid "Clear the selected cells' formats and hyperlinks"
 msgstr "TÃm valgte cellers formatering og hyperlenker"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2174
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2181
 msgid "Delete the selected cells' comments"
 msgstr "Slett valgte cellers kommentarer"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2177
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2184
 msgid "Clear the selected cells' contents"
 msgstr "Fjern valgte celles innhold"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2179
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2186
 msgid "A_ll Filtered Rows"
 msgstr "A_lle filtrerte rader"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2180
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2187
 msgid ""
 "Clear the selected cells' formats, comments, and contents in the filtered "
 "rows"
 msgstr ""
 "TÃm valgte cellers formatering, kommentarer og innhold i filtrerte rader"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2182
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2189
 msgid "F_ormats & Hyperlinks in Filtered Rows"
 msgstr "F_ormater & hyperlenker i filtrerte rader"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2183
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2190
 msgid "Clear the selected cells' formats and hyperlinks in the filtered rows"
 msgstr "TÃm valgte cellers formatering og hyperlenker i filtrerte rader"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2185
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2192
 msgid "Comme_nts in Filtered Rows"
 msgstr "Komme_ntarer i filtrerte rader"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2186
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2193
 msgid "Delete the selected cells' comments in the filtered rows"
 msgstr "Slett valgte cellers kommentarer i filtrerte rader"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2188
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2195
 msgid "Content_s of Filtered Rows"
 msgstr "Inn_hold i filtrerte rader"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2189
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2196
 msgid "Clear the selected cells' contents in the filtered rows"
 msgstr "TÃm valgte celles innhold i filtrerte rader"
 
 #. Edit -> Delete
 #. Translators: Delete "Rows"
 #. Translators: Insert "Rows"
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2194 ../src/wbc-gtk-actions.c:2325
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2201 ../src/wbc-gtk-actions.c:2332
 msgid "_Rows"
 msgstr "_Rader"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2195
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2202
 msgid "Delete the row(s) containing the selected cells"
 msgstr "Slett raden(e) som inneholder valgte celler"
 
 #. Translators: Delete "Columns"
 #. Translators: Insert "Columns"
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2198 ../src/wbc-gtk-actions.c:2321
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2205 ../src/wbc-gtk-actions.c:2328
 msgid "_Columns"
 msgstr "_Kolonner"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2199
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2206
 msgid "Delete the column(s) containing the selected cells"
 msgstr "Slett kolonnen(e) som inneholder valgte celler"
 
 #. A duplicate that should not go into the menus, used only for the accelerator
 #. Insert
 #. A duplicate that should not go into the menus, used only for the accelerator
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2201 ../src/wbc-gtk-actions.c:2208
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2313 ../src/wbc-gtk-actions.c:2317
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2208 ../src/wbc-gtk-actions.c:2215
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2320 ../src/wbc-gtk-actions.c:2324
 msgid "C_ells..."
 msgstr "C_eller â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2202 ../src/wbc-gtk-actions.c:2209
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2209 ../src/wbc-gtk-actions.c:2216
 msgid "Delete the selected cells, shifting others into their place"
 msgstr "Fjern valgte celler, og flytt andre til sin plass"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2204
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2211
 msgid "_Hyperlinks"
 msgstr "_Hyperlenker"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2205
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2212
 msgid "Delete the selected cells' hyperlinks"
 msgstr "Slett valgte cellers hyperlenker"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2220 ../src/wbc-gtk-actions.c:2224
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2227 ../src/wbc-gtk-actions.c:2231
 msgid "Select all cells in the spreadsheet"
 msgstr "Velg alle celler i regnearket"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2227
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2234
 msgid "Select an entire column"
 msgstr "Velg en hel kolonne"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2230
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2237
 msgid "Select an entire row"
 msgstr "Velg en hel rad"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2233
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2240
 msgid "Arra_y"
 msgstr ""
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2234
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2241
 msgid "Select an array of cells"
 msgstr "Velg en tabell med celler"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2236
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2243
 msgid "_Depends"
 msgstr "_Avhengigheter"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2237
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2244
 msgid "Select all the cells that depend on the current edit cell"
 msgstr "Velg alle celler som er avhengig av den aktive cellen"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2239
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2246
 msgid "_Inputs"
 msgstr "_Inndata"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2240
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2247
 msgid "Select all the cells are used by the current edit cell"
 msgstr "Velg alle celler som brukes av cellen som redigeres"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2243
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2250
 msgid "Next _Object"
 msgstr "Neste _objekt"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2244
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2251
 msgid "Select the next sheet object"
 msgstr "Velg neste arkobjekt"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2247 ../src/wbc-gtk.c:2595
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2254 ../src/wbc-gtk.c:2617
 msgid "Go to Top"
 msgstr "GÃ til toppen"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2248
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2255
 msgid "Go to the top of the data"
 msgstr "GÃ til start av data"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2250 ../src/wbc-gtk.c:2596
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2257 ../src/wbc-gtk.c:2618
 msgid "Go to Bottom"
 msgstr "GÃ til bunn"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2251
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2258
 msgid "Go to the bottom of the data"
 msgstr "GÃ til slutt av data"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2253
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2260
 msgid "Go to the First"
 msgstr "GÃ til fÃrste"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2254
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2261
 msgid "Go to the first data cell"
 msgstr "GÃ til fÃrste datacelle"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2256
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2263
 msgid "Go to the Last"
 msgstr "GÃ til siste"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2257
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2264
 msgid "Go to the last data cell"
 msgstr "GÃ til siste datacelle"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2259
-msgid "_Goto cell..."
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2266
+msgid "_Go to cell..."
 msgstr "_GÃ til celle â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2260
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2267
 msgid "Jump to a specified cell"
 msgstr "GÃ til spesifisert celle"
 
 #. Edit
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2264
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2271
 msgid "Repeat"
 msgstr "Gjenta"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2265
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2272
 msgid "Repeat the previous action"
 msgstr "Gjenta forrige handling"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2267
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2274
 msgid "P_aste special..."
 msgstr "Lim inn spesi_al â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2268
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2275
 msgid "Paste with optional filters and transformations"
 msgstr "Lim inn med alternative filtre og transformasjoner"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2271 ../src/wbc-gtk-actions.c:2342
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2278 ../src/wbc-gtk-actions.c:2349
 msgid "Co_mment..."
 msgstr "Ko_mmentar â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2272
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2279
 msgid "Edit the selected cell's comment"
 msgstr "Rediger valgt celles kommentar"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2274 ../src/wbc-gtk-actions.c:2345
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2281 ../src/wbc-gtk-actions.c:2352
 msgid "Hyper_link..."
 msgstr "Hyper_lenke â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2275
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2282
 msgid "Edit the selected cell's hyperlink"
 msgstr "Rediger valgt celles hyperlenke"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2278
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2285
 msgid "_Auto generate names..."
 msgstr "_Automatisk generering av navn â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2279
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2286
 msgid "Use the current selection to create names"
 msgstr "Bruk aktivt utvalg til à opprette navn"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2283
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2290
 msgid "S_earch..."
 msgstr "SÃ_k â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2284
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2291
 msgid "Search for something"
 msgstr "SÃk etter noe"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2286
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2293
 msgid "Search _& Replace..."
 msgstr "SÃk _og erstatt â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2287
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2294
 msgid "Search for something and replace it with something else"
 msgstr "SÃk etter tekstog erstatt den med noe annet"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2290
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2297
 msgid "Recalculate"
 msgstr "Beregn pà nytt"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2291
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2298
 msgid "Recalculate the spreadsheet"
 msgstr "Rekalkuler regnearket"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2294
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2301
 msgid "Preferences..."
 msgstr "Brukervalg â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2295
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2302
 msgid "Change Gnumeric Preferences"
 msgstr "Endre brukervalg for Gnumeric"
 
 #. View
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2299 ../src/wbc-gtk.c:1523
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2306 ../src/wbc-gtk.c:1524
 msgid "_Freeze Panes"
 msgstr "_Frys ruter"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2300 ../src/wbc-gtk.c:1526
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2307 ../src/wbc-gtk.c:1527
 msgid "Freeze the top left of the sheet"
 msgstr "Frys Ãverste venstre del av arket"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2302
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2309
 msgid "_Zoom..."
 msgstr "_Zoom â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2303
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2310
 msgid "Zoom the spreadsheet in or out"
 msgstr "Zoom inn eller ut i regnearket"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2305
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2312
 msgid "Zoom _In"
 msgstr "Zoom _inn"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2306
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2313
 msgid "Increase the zoom to make things larger"
 msgstr "Zoom inn for à gjÃre ting stÃrre"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2308
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2315
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "Zoom _ut"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2309
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2316
 msgid "Decrease the zoom to make things smaller"
 msgstr "Zoom ut for à gjÃre ting mindre"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2314 ../src/wbc-gtk-actions.c:2318
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2321 ../src/wbc-gtk-actions.c:2325
 msgid "Insert new cells"
 msgstr "Sett inn nye celler"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2322
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2329
 msgid "Insert new columns"
 msgstr "Sett inn nye kolonner"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2326
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2333
 msgid "Insert new rows"
 msgstr "Sett inn nye rader"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2329
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2336
 msgid "C_hart..."
 msgstr "_Diagram â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2330
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2337
 msgid "Insert a Chart"
 msgstr "Sett inn et diagram"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2332
-#, fuzzy
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2339
 msgid "_New..."
-msgstr "_Vis â"
+msgstr "_Ny â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2333
-#, fuzzy
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2340
 msgid "Insert a new Goffice component object"
-msgstr "Sett inn navn pà aktivt ark"
+msgstr "Sett inn et nytt Goffice komponentobjekt"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2335
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2342
 msgid "_From file..."
-msgstr ""
+msgstr "_Fra fil â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2336
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2343
 msgid "Insert a new Goffice component object from a file"
-msgstr ""
+msgstr "Sett inn et nytt Goffice komponentobjekt fra en fil"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2338
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2345
 msgid "_Image..."
 msgstr "B_ilde â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2339
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2346
 msgid "Insert an image"
 msgstr "Sett inn et bilde"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2343
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2350
 msgid "Insert a comment"
 msgstr "Sett inn en kommentar"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2346
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2353
 msgid "Insert a Hyperlink"
 msgstr "Sett inn en hyperlenke"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2348
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2355
 msgid "Sort (_Descending)"
 msgstr "Sorter (synken_de)"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2349
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2356
 msgid "Wrap with SORT (descending)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2351
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2358
 msgid "Sort (_Ascending)"
 msgstr "Sorter (s_tigende)"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2352
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2359
 msgid "Wrap with SORT (ascending)"
 msgstr ""
 
 #. Insert -> Special
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2356
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2363
 msgid "Current _date"
 msgstr "NÃvÃrende _dato"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2357
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2364
 msgid "Insert the current date into the selected cell(s)"
 msgstr "Sett nÃvÃrende dato inn i valgt(e) celle(r)"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2360
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2367
 msgid "Current _time"
 msgstr "NÃvÃrende _tid"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2361
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2368
 msgid "Insert the current time into the selected cell(s)"
 msgstr "Sett inn nÃvÃrende tid i valgt(e) celle(r)"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2364
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2371
 msgid "Current d_ate and time"
 msgstr "NÃvÃrende d_ato og tid"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2365
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2372
 msgid "Insert the current date and time into the selected cell(s)"
 msgstr "Sett inn nÃvÃrende dato og tid i valgt(e) celle(r)"
 
 #. Insert -> Name
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2369
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2376
 msgid "_Names..."
 msgstr "_Navn â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2370
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2377
 msgid "Edit defined names for expressions"
 msgstr "Rediger definerte navn for uttrykk"
 
 #. Format
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2374
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2381
 msgid "_Autoformat..."
 msgstr "_Autoformat â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2375
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2382
 msgid "Format a region of cells according to a pre-defined template"
 msgstr "Formater et celleomrÃde i trÃd med en forhÃndsdefinert mal"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2377
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2384
 msgid "Direction"
 msgstr "Retning"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2378
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2385
 msgid "Toggle sheet direction, left-to-right vs right-to-left"
 msgstr ""
 
 #. Format -> Cells
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2382
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2389
 msgid "_Format..."
 msgstr "_Format â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2383
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2390
 msgid "Modify the formatting of the selected cells"
 msgstr "Modifiser formateringen til valgte celler"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2385
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2392
 msgid "_Conditional Formating..."
 msgstr "_Betinget formatering â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2386
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2393
 msgid "Modify the conditional formatting of the selected cells"
 msgstr "Endre betinget formatering for valgte celler"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2389
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2396
 msgid "Ensure rows are just tall enough to display content of selection"
 msgstr "Forsikre at rader er akkurat hÃye nok til à vise innholdet i utvalget"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2392
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2399
 msgid "Ensure columns are just wide enough to display content of selection"
 msgstr ""
 "Forsikre at kolonner er akkurat brede nok til à vise innholdet i utvalget"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2398
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2405
 msgid "Change width of the selected columns"
 msgstr "Endre bredde for valgte kolonner"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2401
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2408
 msgid "Ensure columns are just wide enough to display their content"
 msgstr "Forsikre at kolonner er akkurat brede nok til à vise innholdet"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2404
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2411
 msgid "Hide the selected columns"
 msgstr "Skjul valgte kolonner"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2407
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2414
 msgid "Make any hidden columns in the selection visible"
 msgstr "GjÃr alle skjulte kolonner i utvalget synlige"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2409
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2416
 msgid "_Standard Width"
 msgstr "_Standard bredde"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2410
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2417
 msgid "Change the default column width"
 msgstr "Endre forvalgt kolonnenebredde"
 
 #. Format -> Row
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2414
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2421
 msgid "H_eight..."
 msgstr "HÃyd_e â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2415
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2422
 msgid "Change height of the selected rows"
 msgstr "Endre hÃyde for valgte rader"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2418
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2425
 msgid "Ensure rows are just tall enough to display their content"
 msgstr "Forsikre at rader er akkurat hÃye nok til à vise innholdet"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2421
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2428
 msgid "Hide the selected rows"
 msgstr "Skjul valgte rader"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2424
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2431
 msgid "Make any hidden rows in the selection visible"
 msgstr "GjÃr alle skjulte rader i utvalget synlig"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2426
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2433
 msgid "_Standard Height"
 msgstr "_Standard hÃyde"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2427
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2434
 msgid "Change the default row height"
 msgstr "Endre forvalgt radhÃyde"
 
 #. Tools
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2431
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2438
 msgid "_Plug-ins..."
 msgstr "Tille_gg â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2432
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2439
 msgid "Manage available plugin modules"
 msgstr "HÃndter tilgjengelige tilleggsmoduler"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2434
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2441
 msgid "Auto _Correct..."
 msgstr "Auto_korriger â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2435
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2442
 msgid "Automatically perform simple spell checking"
 msgstr "UtfÃr enkel stavekontroll automatisk"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2437
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2444
 msgid "_Auto Save..."
 msgstr "_Autolagre â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2438
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2445
 msgid "Automatically save the current document at regular intervals"
 msgstr "Automatisk lagring av aktivt dokument med jevne mellomrom"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2440
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2447
 msgid "_Goal Seek..."
 msgstr "_MÃlsÃk â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2441
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2448
 msgid "Iteratively recalculate to find a target value"
 msgstr "Interaktiv rekalkulasjon for à finne en mÃlverdi"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2443
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2450
 msgid "_Solver..."
 msgstr "_ProblemlÃser â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2444
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2451
 msgid "Iteratively recalculate with constraints to approach a target value"
 msgstr "Interaktiv rekalkulasjon med begrensninger for à nÃrme seg en mÃlverdi"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2446
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2453
 msgid "Si_mulation..."
 msgstr "Si_muleringer â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2447
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2454
 msgid ""
 "Test decision alternatives by using Monte Carlo simulation to find out "
 "probable outputs and risks related to them"
 msgstr ""
 
 #. Tools -> Scenarios
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2452
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2459
 msgid "_View..."
 msgstr "_Vis â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2453
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2460
 msgid "View, delete and report different scenarios"
 msgstr "Vis, slett og rapporter forskjellige scenario"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2455
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2462
 msgid "_Add..."
 msgstr "_Legg til â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2456
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2463
 msgid "Add a new scenario"
 msgstr "Legg til en nytt scenario"
 
 #. Statistics
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2461
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2468
 msgid "_Sampling..."
 msgstr "_Utvalg â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2462
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2469
 msgid "Periodic and random samples"
 msgstr "Periodiske og tilfeldige utvalg"
 
 #. Statistics -> Descriptive
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2467
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2474
 msgid "_Correlation..."
 msgstr "_Korrelasjon â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2468
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2475
 msgid "Pearson Correlation"
 msgstr "Pearson-korrelasjon"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2470
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2477
 msgid "Co_variance..."
 msgstr "Ko_varians â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2473
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2480
 msgid "_Descriptive Statistics..."
 msgstr "_Beskrivende statistikk â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2474
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2481
 msgid "Various summary statistics"
 msgstr "Forskjellig sammendragsstatistikk"
 
 #. Statistics -> Descriptive -> Frequencies
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2479
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2486
 msgid "Fre_quency Tables..."
 msgstr "Fre_kvenstabeller â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2480
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2487
 msgid "Frequency tables for non-numeric data"
 msgstr "Frekvenstabeller for ikke-numeriske data"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2482
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2489
 msgid "_Histogram..."
 msgstr "_Histogram â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2483
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2490
 msgid "Various frequency tables for numeric data"
 msgstr "Forskjellige frekvenstabeller for numeriske data"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2485
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2492
 msgid "Ranks And _Percentiles..."
 msgstr "Grader og _prosentiler â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2486
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2493
 msgid "Ranks, placements and percentiles"
 msgstr "Grader, plassering og prosentiler"
 
 #. Statistics -> DependentObservations
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2491
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2498
 msgid "_Fourier Analysis..."
 msgstr "_Fourier-analyse â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2495
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2502
 msgid "Principal Components Analysis..."
 msgstr ""
 
 #. Statistics -> DependentObservations -> Forecast
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2500
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2507
 msgid "_Exponential Smoothing..."
 msgstr "_Eksponentiell utjevning â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2501
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2508
 msgid "Exponential smoothing..."
 msgstr "Eksponentiell utjevning â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2503
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2510
 msgid "_Moving Average..."
 msgstr "_Bevegelig gjennomsnitt â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2504
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2511
 msgid "Moving average..."
 msgstr "Bevegelig gjennomsnitt â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2506
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2513
 msgid "_Regression..."
 msgstr "_Regresjon â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2507
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2514
 msgid "Regression Analysis"
 msgstr "Regresjonsanalyse"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2509
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2516
 msgid "_Kaplan-Meier Estimates..."
 msgstr ""
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2510
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2517
 msgid "Creation of Kaplan-Meier Survival Curves"
 msgstr ""
 
 #. Statistics -> OneSample
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2515
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2522
 msgid "_Normality Tests..."
 msgstr "_Normalitetstester â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2516
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2523
 msgid "Testing a sample for normality"
 msgstr ""
 
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2525
+msgid "_Student-T Test..."
+msgstr "_Student-T test â"
+
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2526
+msgid "Testing the value of a mean"
+msgstr "Tester verdien av en middelverdi"
+
 #. Statistics -> OneSample -> OneMedian
 #. Statistics -> TwoSamples -> Two Medians
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2521 ../src/wbc-gtk-actions.c:2554
-#, fuzzy
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2531 ../src/wbc-gtk-actions.c:2564
 msgid "_Sign Test..."
-msgstr "Juster til venstre"
+msgstr "Fortegn_stest â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2522 ../src/wbc-gtk-actions.c:2525
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2532 ../src/wbc-gtk-actions.c:2535
 msgid "Testing the value of a median"
 msgstr "Tester verdien av en middelverdi"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2524 ../src/wbc-gtk-actions.c:2557
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2534 ../src/wbc-gtk-actions.c:2567
 msgid "_Wilcoxon Signed Rank Test..."
 msgstr ""
 
 #. Statistics -> TwoSamples
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2530
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2540
 msgid "_Two Variances: FTest..."
 msgstr "_To varianser: FTest â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2531
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2541
 msgid "Comparing two population variances"
 msgstr "Sammenligner varians for to populasjoner"
 
 #. Statistics -> TwoSamples -> Two Means
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2536
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2546
 msgid "_Paired Samples: T-Test..."
 msgstr ""
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2537
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2547
 msgid "Comparing two population means for two paired samples: t-test..."
 msgstr "Sammenligner to populasjonsmedianer for toparutvalg.: t-test â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2540
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2550
 msgid "Unpaired Samples, _Equal Variances: T-Test..."
 msgstr ""
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2541
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2551
 msgid ""
 "Comparing two population means for two unpaired samples from populations "
 "with equal variances: t-test..."
 msgstr ""
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2544
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2554
 msgid "Unpaired Samples, _Unequal Variances: T-Test..."
 msgstr ""
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2545
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2555
 msgid ""
 "Comparing two population means for two unpaired samples from populations "
 "with unequal variances: t-test..."
 msgstr ""
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2548
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2558
 msgid "_Known Variances: Z-Test..."
 msgstr "_Kjente varianser: Z-Test â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2549
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2559
 msgid ""
 "Comparing two population means from populations with known variances: z-"
 "test..."
@@ -16042,321 +16149,320 @@ msgstr ""
 "Sammenligner to populasjonsmedianer fra populasjoner med kjente varianser: z-"
 "test..."
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2555 ../src/wbc-gtk-actions.c:2558
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2565 ../src/wbc-gtk-actions.c:2568
 msgid "Comparing the values of two medians of paired observations"
 msgstr ""
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2560
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2570
 msgid "Wilcoxon-_Mann-Whitney Test..."
 msgstr ""
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2561
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2571
 msgid "Comparing the values of two medians of unpaired observations"
 msgstr ""
 
 #. Statistics -> MultipleSamples
 #. Statistics -> MultipleSamples -> ANOVA
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2568
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2578
 msgid "_One Factor..."
 msgstr "_Enkeltfaktor â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2569
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2579
 msgid "One Factor Analysis of Variance..."
 msgstr "Enfaktor analyse av varians â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2571
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2581
 msgid "_Two Factor..."
 msgstr "_Tofaktor â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2572
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2582
 msgid "Two Factor Analysis of Variance..."
 msgstr "Tofaktor analyse av varians â"
 
 #. Statistics -> MultipleSamples -> ContingencyTable
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2577
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2587
 msgid "Test of _Homogeneity..."
 msgstr ""
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2578
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2588
 msgid "Chi Squared Test of Homogeneity..."
 msgstr ""
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2580
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2590
 msgid "Test of _Independence..."
 msgstr "Test av uavheng_ighet â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2581
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2591
 msgid "Chi Squared Test of Independence..."
 msgstr ""
 
 #. Data
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2585
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2595
 msgid "_Sort..."
 msgstr "_Sorter â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2586
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2596
 msgid "Sort the selected region"
 msgstr "Sorter valgt region"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2588
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2598
 msgid "Sh_uffle..."
 msgstr "B_ytt om â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2589
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2599
 msgid "Shuffle cells, rows or columns"
 msgstr "Bytt om celler, rader eller kolonner"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2591
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2601
 msgid "_Validate..."
 msgstr "_Bekreft â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2592
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2602
 msgid "Validate input with preset criteria"
 msgstr "Bekreft inndata med forhÃndssatt kriterie"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2594
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2604
 msgid "T_ext to Columns..."
 msgstr "T_ekst til kolonner â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2595
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2605
 msgid "Parse the text in the selection into data"
 msgstr "Les teksten i utvalget inn som data"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2597
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2607
 msgid "_Consolidate..."
 msgstr "_Konsolider â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2598
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2608
 msgid "Consolidate regions using a function"
 msgstr "Slà sammen regioner ved bruk av en funksjon"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2600
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2610
 msgid "_Table..."
 msgstr "_Tabell â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2601
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2611
 msgid "Create a Data Table to evaluate a function with multiple inputs"
 msgstr "Lag en datatabell for à evaluere en funksjon med flere inndata"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2603
-#, fuzzy
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2613
 msgid "E_xport into Other Format"
-msgstr "Sortering beholder formater"
+msgstr "E_ksporter til et annet format"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2604
-#, fuzzy
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2614
 msgid "Export the current workbook or sheet"
-msgstr "Lagre aktiv arbeidsbok"
+msgstr "Eksporter aktiv arbeidsbok eller ark"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2606
-#, fuzzy
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2616
 msgid "Export as _Text File"
-msgstr "Eksporter som tekst"
+msgstr "Eksporter som _tekstfil"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2607
-#, fuzzy
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2617
 msgid "Export the current sheet as a text file"
-msgstr "Skriv ut aktiv fil"
+msgstr "Eksporter aktivt ark som en tekstfil"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2609
-#, fuzzy
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2619
 msgid "Export as _CSV File"
-msgstr "Eksporter som tekst"
+msgstr "Eksporter som _CSV-fil"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2610
-#, fuzzy
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2620
 msgid "Export the current sheet as a csv file"
-msgstr "Skriv ut aktiv fil"
+msgstr "Eksporter aktivt ark som en csv-fil"
+
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2622 ../src/wbc-gtk.c:1645
+msgid "Repeat Export"
+msgstr "Gjenta eksport"
+
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2623 ../src/wbc-gtk.c:1641 ../src/wbc-gtk.c:1645
+msgid "Repeat the last data export"
+msgstr "Gjenta siste dataeksport"
 
 #. Data -> Fill
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2614
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2627
 msgid "Auto_fill"
 msgstr "Auto_fyll"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2615
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2628
 msgid "Automatically fill the current selection"
 msgstr "Fyll ut aktivt utvalg automatisk"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2617
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2630
 msgid "_Merge..."
 msgstr "Slà sa_mmen â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2618
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2631
 msgid ""
 "Merges columnar data into a sheet creating duplicate sheets for each row"
 msgstr ""
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2620
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2633
 msgid "_Tabulate Dependency..."
 msgstr "_Tabuler avhengighet â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2621
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2634
 msgid "Make a table of a cell's value as a function of other cells"
 msgstr "Lag en tabell av en celles verdi som en funksjon av andre celler"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2623
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2636
 msgid "_Series..."
 msgstr "_Rekker â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2624
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2637
 msgid "Fill according to a linear or exponential series"
 msgstr "Fyll ut i henhold til en lineÃr eller eksponensiell rekke"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2626
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2639
 msgid "_Uncorrelated..."
 msgstr "_Ikke korrelert â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2627
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2640
 msgid "Generate random numbers of a selection of distributions"
 msgstr "Generer tildelfige tall fra et utvalg av distribusjoner"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2629
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2642
 msgid "_Correlated..."
 msgstr "_Korrelert â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2630
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2643
 msgid "Generate variates for correlated normal distributed random variables"
 msgstr ""
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2632
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2645
 msgid "Fill downwards"
 msgstr "Fyll nedover"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2633
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2646
 msgid "Copy the content from the top row to the cells below"
 msgstr "Kopier innhold fra Ãverste rad til cellene under"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2634
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2647
 msgid "Fill to right"
 msgstr "Fyll til hÃyde"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2635
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2648
 msgid "Copy the content from the left column to the cells on the right"
 msgstr "Kopier innhold fra venstre kolonne til cellene til hÃyre"
 
 #. Data -> Outline
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2639
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2652
 msgid "_Hide Detail"
 msgstr "S_kjul detaljer"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2640
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2653
 msgid "Collapse an outline group"
 msgstr "Slà sammen en disposisjonsgruppe"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2642
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2655
 msgid "_Show Detail"
 msgstr "Vi_s detaljer"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2643
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2656
 msgid "Uncollapse an outline group"
 msgstr "Bryt opp en disposisjonsgruppe"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2645
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2658
 msgid "_Group..."
 msgstr "_Grupper â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2646
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2659
 msgid "Add an outline group"
 msgstr "Legg til en disposisjonsgruppe"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2648
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2661
 msgid "_Ungroup..."
 msgstr "_Fjern gruppering â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2649
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2662
 msgid "Remove an outline group"
 msgstr "Fjern en disposisjonsgruppe"
 
 #. Data -> Filter
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2653 ../src/wbc-gtk.c:1565
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2666 ../src/wbc-gtk.c:1566
 msgid "Add _Auto Filter"
 msgstr "Legg til _AutoFilter"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2654
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2667
 msgid "Add or remove a filter"
 msgstr "Legg til eller fjern et filter"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2656
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2669
 msgid "_Clear Advanced Filter"
 msgstr "_TÃm avansert filter"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2657
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2670
 msgid "Show all rows hidden by an advanced filter"
 msgstr "Vis alle rader skjult av et avansert filter"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2659
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2672
 msgid "Advanced _Filter..."
 msgstr "Avansert _filter â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2660
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2673
 msgid "Filter data with given criteria"
 msgstr "Filtrer data etter gitte kriterier"
 
 #. Data -> External
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2663
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2676
 msgid "Import _Text File..."
 msgstr "Importer _tekstfil â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2664
-#, fuzzy
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2677
 msgid "Import data from a text file"
-msgstr "Importer tekst fra en fil"
+msgstr "Importer data fra en tekstfil"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2666
-#, fuzzy
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2679
 msgid "Import _Other File..."
-msgstr "Importer _tekstfil â"
+msgstr "Importer _annen fil â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2667
-#, fuzzy
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2680
 msgid "Import data from a file"
-msgstr "Importer tekst fra en fil"
+msgstr "Importer data fra en fil"
 
 #. Data -> Data Slicer
 #. label and tip are context dependent, see wbcg_menu_state_update
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2672
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2685
 msgid "Add _Data Slicer"
 msgstr "Legg til datakutter"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2673
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2686
 msgid "Create a data slicer"
 msgstr "Lag en datakutter"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2675
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2688
 msgid "_Refresh"
 msgstr "Oppdate_r"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2676
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2689
 msgid "Regenerate a data slicer from the source data"
 msgstr ""
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2678
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2691
 msgid "_Edit Data Slicer..."
 msgstr "R_ediger datakutter â"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2679
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2692
 msgid "Adjust a data slicer"
 msgstr "Juster en datakutter"
 
 #. Standard Toolbar
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2683 ../src/wbc-gtk.c:4668
-#: ../src/workbook-view.c:1006
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2696 ../src/wbc-gtk.c:4642
+#: ../src/workbook-view.c:1018
 msgid "Sum"
 msgstr "Sum"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2684
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2697
 msgid "Sum into the current cell"
 msgstr "Summer inn i aktiv celle"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2686
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2699
 msgid "_Function"
 msgstr "_Funksjon"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2687
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2700
 msgid "Edit a function in the current cell"
 msgstr "Rediger en funksjon i aktiv celle"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2691
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2704
 msgid ""
 "Sort the selected region in ascending order based on the first column "
 "selected"
@@ -16364,11 +16470,11 @@ msgstr ""
 "Sorter valgt omrÃde i stigende rekkefÃlge basert pà den fÃrste kolonnen som "
 "er valgt"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2693
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2706
 msgid "Sort Descending"
 msgstr "Sorter synkende"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2694
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2707
 msgid ""
 "Sort the selected region in descending order based on the first column "
 "selected"
@@ -16376,760 +16482,763 @@ msgstr ""
 "Sorter valgt omrÃde i synkende rekkefÃlge basert pà den fÃrste kolonnen som "
 "er valgt"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2699
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2712
 msgid "Create a frame"
 msgstr "Lag en ramme"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2701
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2714
 msgid "Checkbox"
 msgstr "Avkrysningsboks"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2702
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2715
 msgid "Create a checkbox"
 msgstr "Lag en avkrysningsboks"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2704
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2717
 msgid "Scrollbar"
 msgstr "Rullefelt"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2705
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2718
 msgid "Create a scrollbar"
 msgstr "Lag et rullefelt"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2707
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2720
 msgid "Slider"
 msgstr "Rullefelt"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2708
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2721
 msgid "Create a slider"
 msgstr "Lag et rullefelt"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2710
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2723
 msgid "SpinButton"
 msgstr ""
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2711
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2724
 msgid "Create a spin button"
 msgstr ""
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2713
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2726
 #: ../templates/autoformat/autoformat.3D.list.xml.in.h:1
 msgid "List"
 msgstr "Liste"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2714
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2727
 msgid "Create a list"
 msgstr "Lag en liste"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2716
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2729
 msgid "Combo Box"
 msgstr "Komboboks"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2717
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2730
 msgid "Create a combo box"
 msgstr "Lag en komboboks"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2720
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2733
 msgid "Create a line object"
 msgstr "Lag et linjeobjekt"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2722
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2735
 msgid "Arrow"
 msgstr "Pil"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2723
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2736
 msgid "Create an arrow object"
 msgstr "Lag et pilobjekt"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2725
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2738
 msgid "Rectangle"
 msgstr "Rektangel"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2726
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2739
 msgid "Create a rectangle object"
 msgstr "Lag et rektangelobjekt"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2728
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2741
 msgid "Ellipse"
 msgstr "Elipse"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2729
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2742
 msgid "Create an ellipse object"
 msgstr "Lag et elipseobjekt"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2732
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2745
 msgid "Create a button"
 msgstr "Lag en knapp"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2735
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2748
 msgid "Create a radio button"
 msgstr "Lag en radioknapp"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2740
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2753
 msgid "Merge a range of cells"
 msgstr "Slà sammen et celleomrÃde"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2742
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2755
 msgid "Unmerge"
 msgstr "Bryt opp"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2743
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2756
 msgid "Split merged ranges of cells"
 msgstr "Del opp et sammenfÃyd omrÃde med celler"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2746
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2759
 msgid "General"
 msgstr "Generelt"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2747
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2760
 msgid "Format the selection as General"
 msgstr "Formater utvalget som Generell"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2750
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2763
 msgid "Format the selection as numbers"
 msgstr "Formater utvalget som tall"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2752
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2765
 msgid "Currency"
 msgstr "Valuta"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2753
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2766
 msgid "Format the selection as currency"
 msgstr "Formater utvalget som valuta"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2755
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2768
 msgid "Accounting"
 msgstr "Regnskap"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2756
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2769
 msgid "Format the selection as accounting"
 msgstr "Formater utvalget som regnskap"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2759
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2772
 msgid "Format the selection as percentage"
 msgstr "Formater utvalget som prosent"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2761
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2774
 msgid "Scientific"
 msgstr "Vitenskapelig"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2762
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2775
 msgid "Format the selection as scientific"
 msgstr "Formater utvalget som vitenskaplig"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2765
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2778
 msgid "Format the selection as date"
 msgstr "Formater utvalget som dato"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2768
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2781
 msgid "Format the selection as time"
 msgstr "Formater utvalget som tid"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2770
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2783
 msgid "AddBorders"
 msgstr "Legg til kanter"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2771
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2784
 msgid "Add a border around the selection"
 msgstr "Legg til en kant rundt utvalget"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2773
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2786
 msgid "ClearBorders"
 msgstr "Nullstill kanter"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2774
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2787
 msgid "Clear the border around the selection"
 msgstr "Fjern kanten rundt utvalget"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2777
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2790
 msgid "Thousands Separator"
 msgstr "Tusenskilletegn"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2778
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2791
 msgid "Set the format of the selected cells to include a thousands separator"
 msgstr ""
 "Sett formateringen for valgte celler til à inkludere et tusenskilletegn"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2780
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2793
 msgid "Increase Precision"
 msgstr "Ãk presisjonen"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2781
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2794
 msgid "Increase the number of decimals displayed"
 msgstr "Ãk antall desimaler som vises"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2783
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2796
 msgid "Decrease Precision"
 msgstr "Mindre presisjon"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2784
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2797
 msgid "Decrease the number of decimals displayed"
 msgstr "Sett antall desimaler som vises lavere"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2790
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2803
 msgid "Decrease the indent, and align the contents to the left"
 msgstr ""
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2793
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2806
 msgid "Increase the indent, and align the contents to the left"
 msgstr ""
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2820
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2833
 msgid "Display _Outlines"
 msgstr "Vis _omriss"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2821
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2834
 msgid "Toggle whether or not to display outline groups"
 msgstr "Slà av/pà visning av omrissgrupper"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2823
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2836
 msgid "Outlines _Below"
 msgstr "Disponer _under"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2824
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2837
 msgid "Toggle whether to display row outlines on top or bottom"
 msgstr "Slà av/pà visning av omriss Ãverst eller nederst"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2826
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2839
 msgid "Outlines _Right"
 msgstr "Disponer til hÃy_re"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2827
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2840
 msgid "Toggle whether to display column outlines on the left or right"
 msgstr "Slà av/pà visning av kolonne-disposisjon til venstre eller hÃyre"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2830
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2843
 msgid "Display _FormulÃ"
 msgstr "Vis _formler"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2832
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2845
 msgid "Display the value of a formula or the formula itself"
 msgstr "Vis verdien av en formel eller selve formelen"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2834
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2847
 msgid "_Hide Zeros"
 msgstr "Sk_jul nuller"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2835
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2848
 msgid "Toggle whether or not to display zeros as blanks"
 msgstr "Slà av/pà visning av nuller som blanke felt"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2837
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2850
 msgid "Hide _Gridlines"
 msgstr "Skjul _linjer for rutenett"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2838
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2851
 msgid "Toggle whether or not to display gridlines"
 msgstr "Slà av/pà visning av rutenett"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2840
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2853
 msgid "Hide _Column Headers"
 msgstr "Vis _kolonnetopptekst"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2841
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2854
 msgid "Toggle whether or not to display column headers"
 msgstr "Slà av/pà visning av kolonnetopptekst"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2843
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2856
 msgid "Hide _Row Headers"
 msgstr "Skjul _radtopptekst"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2844
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2857
 msgid "Toggle whether or not to display row headers"
 msgstr "Slà av/pà visning av topptekst for rad"
 
 #. TODO : Make this a sub menu when we have more convention types
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2848
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2861
 msgid "Use R1C1 N_otation "
 msgstr "Bruk R1C1-n_otasjon "
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2849
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2862
 msgid "Display addresses as R1C1 or A1"
 msgstr "Vis adresser som R1C1 eller A1"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2853
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2866
 msgid "_Left Align"
 msgstr "_Venstrejuster"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2854 ../src/wbc-gtk-actions.c:2929
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2867 ../src/wbc-gtk-actions.c:2942
 msgid "Align left"
 msgstr "Juster til venstre"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2856
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2869
 msgid "_Center"
 msgstr "_Sentrer"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2857 ../src/wbc-gtk-actions.c:2930
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2870 ../src/wbc-gtk-actions.c:2943
 msgid "Center horizontally"
 msgstr "Sentrer horisontalt"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2859
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2872
 msgid "_Right Align"
 msgstr "_HÃyrejuster"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2860 ../src/wbc-gtk-actions.c:2931
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2873 ../src/wbc-gtk-actions.c:2944
 msgid "Align right"
 msgstr "Juster til hÃyre"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2862
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2875
 msgid "_Center Across Selection"
 msgstr "_Sentrer over utvalget"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2863 ../src/wbc-gtk-actions.c:2934
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2876 ../src/wbc-gtk-actions.c:2947
 msgid "Center horizontally across the selection"
 msgstr "Sentrer horisontalt over utvalget"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2866
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2879
 msgid "_Merge and Center"
 msgstr "_Flett og sentrer "
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2867
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2880
 msgid "Merge the selection into 1 cell, and center horizontaly."
 msgstr ""
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2874
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2887
 msgid "Align _Top"
 msgstr "Jus_ter Ãverst"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2875 ../src/wbc-gtk-actions.c:2941
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2888 ../src/wbc-gtk-actions.c:2954
 msgid "Align Top"
 msgstr "Juster Ãverst"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2877
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2890
 msgid "_Vertically Center"
 msgstr "Sentrer _vertikalt"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2878
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2891
 msgid "Vertically Center"
 msgstr "Sentrer vertikalt"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2880
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2893
 msgid "Align _Bottom"
 msgstr "Juster _nederst"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2881 ../src/wbc-gtk-actions.c:2943
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2894 ../src/wbc-gtk-actions.c:2956
 msgid "Align Bottom"
 msgstr "Juster nederst"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2886
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2899
 msgid "View _Statusbar"
 msgstr "Vis _statuslinje"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2887
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2900
 msgid "Toggle visibility of statusbar"
 msgstr "Slà av/pà visning av statuslinjen"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2891
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2904
 msgid "F_ull Screen"
 msgstr "F_ull skjerm"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2892
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2905
 msgid "Switch to or from full screen mode"
 msgstr "Bytt til eller fra fullskjermmodus"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2898
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2911
 msgid "_Bold"
 msgstr "Ut_hevet"
 
 #. ALSO "<control>2"
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2899 ../src/widgets/gnumeric-text-view.c:253
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2912 ../src/widgets/gnumeric-text-view.c:326
 #: ../src/widgets/widget-font-selector.c:202
 msgid "Bold"
 msgstr "Uthevet"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2901
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2914
 msgid "_Italic"
 msgstr "Kurs_iv"
 
 #. ALSO "<control>3"
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2902 ../src/widgets/widget-font-selector.c:204
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2915 ../src/widgets/widget-font-selector.c:204
 msgid "Italic"
 msgstr "Kursiv"
 
 #. ALSO "<control>4"
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2905
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2918
 msgid "Underline"
 msgstr "Understrek"
 
 #. from icon theme
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2907
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2920
 msgid "_Double Underline"
 msgstr "_Dobbel understreking"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2908
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2921
 msgid "Double Underline"
 msgstr "Dobbel understreking"
 
 #. from icon theme
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2910
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2923
 msgid "_Single Low Underline"
 msgstr "_Enkel lav understreking"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2911
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2924
 msgid "Single Low Underline"
 msgstr "Enkel lav understreking"
 
 #. from icon theme
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2913
-#, fuzzy
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2926
 msgid "Double _Low Underline"
-msgstr "Dobbel lav understreking"
+msgstr "Dobbel _lav understreking"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2914
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2927
 msgid "Double Low Underline"
 msgstr "Dobbel lav understreking"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2916
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2929
 msgid "_Strike Through"
 msgstr "Gjennom_strek"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2917
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2930
 msgid "Strike Through"
 msgstr "Gjennomstrek"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2919
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2932
 msgid "Su_perscript"
 msgstr "Su_perskript"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2920
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2933
 msgid "Superscript"
 msgstr "Superskript"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2922
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2935
 msgid "Subscrip_t"
 msgstr "Subskrip_t"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2923
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2936
 msgid "Subscript"
 msgstr "Subskript"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2932
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2945
 msgid "Fill Horizontally"
 msgstr "Fyll ut horisontalt"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2933
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2946
 msgid "Justify Horizontally"
 msgstr "Juster horisontalt"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2936
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2949
 msgid "Align numbers right, and text left"
 msgstr "Juster tall til hÃyre og tekst til venstre"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2942
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2955
 msgid "Center Vertically"
 msgstr "Sentrert vertikalt"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2966 ../src/wbc-gtk-actions.c:2967
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2970 ../src/wbc-gtk-actions.c:2985
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2979 ../src/wbc-gtk-actions.c:2980
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2983 ../src/wbc-gtk-actions.c:2998
 msgid "Horizontal Alignment"
 msgstr "Horisontal justering"
 
-#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2981 ../src/wbc-gtk-actions.c:2982
+#: ../src/wbc-gtk-actions.c:2994 ../src/wbc-gtk-actions.c:2995
 msgid "Vertical Alignment"
 msgstr "Vertikal justering"
 
-#: ../src/wbc-gtk-edit.c:906
+#: ../src/wbc-gtk-edit.c:862
 #, c-format
 msgid "%s!%s is locked"
 msgstr "%s!%s er lÃst"
 
-#: ../src/wbc-gtk-edit.c:910
+#: ../src/wbc-gtk-edit.c:866
 msgid "Unprotect the workbook to enable editing."
 msgstr "Fjern beskyttelse av arbeidsboken for à muliggjÃre redigering."
 
-#: ../src/wbc-gtk-edit.c:911
+#: ../src/wbc-gtk-edit.c:867
 msgid "Unprotect the sheet to enable editing."
 msgstr "Fjern beskyttelse av arket for à muliggjÃre redigering."
 
-#: ../src/wbc-gtk-edit.c:930
+#: ../src/wbc-gtk-edit.c:886
 msgid "You are about to edit a cell with \"text\" format."
 msgstr "Du er i ferd med à redigere en celle med format ÂtekstÂ."
 
-#: ../src/wbc-gtk-edit.c:931
+#: ../src/wbc-gtk-edit.c:887
 msgid ""
 "The cell does not currently contain text, though, so if you go on editing "
 "then the contents will be turned into text."
 msgstr ""
 
-#: ../src/wbc-gtk-edit.c:936
+#: ../src/wbc-gtk-edit.c:892
 msgid "Remove format"
 msgstr "Fjern format"
 
-#: ../src/wbc-gtk-edit.c:941
+#: ../src/wbc-gtk-edit.c:897
 msgid "Show this dialog next time."
 msgstr "Vis denne dialogen neste gang."
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:517
+#: ../src/wbc-gtk.c:518
 msgid "Manage sheets..."
 msgstr "HÃndter ark â"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:520
+#: ../src/wbc-gtk.c:521
 msgid "Append"
 msgstr "Legg til"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:521
+#: ../src/wbc-gtk.c:522
 msgid "Duplicate"
 msgstr "Dupliser"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:522
+#: ../src/wbc-gtk.c:523
 msgid "Remove"
 msgstr "Fjern"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:523
+#: ../src/wbc-gtk.c:524
 msgid "Rename"
 msgstr "Endre navn"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:525
+#: ../src/wbc-gtk.c:526
 msgid "Select"
 msgstr "Velg"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:526
+#: ../src/wbc-gtk.c:527
 msgid "Select (sorted)"
 msgstr "Velg (sortert)"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:1272
+#: ../src/wbc-gtk.c:1273
 msgid " - Gnumeric"
 msgstr " - Gnumeric"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:1391
-#, fuzzy
+#: ../src/wbc-gtk.c:1392
 msgid "Invalid format"
-msgstr "Ugyldig markÃr"
+msgstr "Ugyldig format"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:1489
+#: ../src/wbc-gtk.c:1490
 msgid "Remove the page break to the left of the current column"
 msgstr ""
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:1492
+#: ../src/wbc-gtk.c:1493
 msgid "Add a page break to the left of the current column"
 msgstr ""
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:1499
+#: ../src/wbc-gtk.c:1500
 msgid "Remove the page break above the current row"
 msgstr ""
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:1502
+#: ../src/wbc-gtk.c:1503
 msgid "Add a page break above current row"
 msgstr ""
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:1522
+#: ../src/wbc-gtk.c:1523
 msgid "Un_freeze Panes"
 msgstr "S_melt panes"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:1525
+#: ../src/wbc-gtk.c:1526
 msgid "Unfreeze the top left of the sheet"
 msgstr "Tin opp Ãverste venstre del av arket"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:1543
+#: ../src/wbc-gtk.c:1544
 #, c-format
 msgid "Extend _Auto Filter to %s"
 msgstr "Utvid _automatisk filter til %s"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:1545
+#: ../src/wbc-gtk.c:1546
 msgid "Extend the existing filter."
 msgstr "Utvid eksisterende filter."
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:1555
+#: ../src/wbc-gtk.c:1556
 msgid "The selection intersects an existing auto filter."
 msgstr "Utvalget krysser et eksisterende automatisk filter."
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:1564
+#: ../src/wbc-gtk.c:1565
 msgid "Remove _Auto Filter"
 msgstr "Fjern _AutoFilter"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:1567
+#: ../src/wbc-gtk.c:1568
 msgid "Remove a filter"
 msgstr "Fjern et filter"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:1568
+#: ../src/wbc-gtk.c:1569
 msgid "Add a filter"
 msgstr "Legg til et filter"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:1632
+#: ../src/wbc-gtk.c:1637
+#, c-format
+msgid "Repeat Export to %s"
+msgstr ""
+
+#: ../src/wbc-gtk.c:1650
 msgid "Remove _Data Slicer"
 msgstr "Fjern en _datakutter"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:1633
+#: ../src/wbc-gtk.c:1651
 msgid "Create _Data Slicer"
 msgstr "Lag en _datakutter"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:1635
+#: ../src/wbc-gtk.c:1653
 msgid "Remove a Data Slicer"
 msgstr "Fjern en datakutter"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:1636
+#: ../src/wbc-gtk.c:1654
 msgid "Create a Data Slicer"
 msgstr "Lag en datakutter"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:1649
+#: ../src/wbc-gtk.c:1667
 msgid "_Redo"
 msgstr "GjÃ_r om"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:1650
+#: ../src/wbc-gtk.c:1668
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Angre"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:1679
+#: ../src/wbc-gtk.c:1697
 #, c-format
 msgid "Save changes to workbook '%s' before closing?"
 msgstr "Lagre endringer i Â%s fÃr programmet lukkes?"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:1684
+#: ../src/wbc-gtk.c:1702
 msgid "Save changes to workbook before closing?"
 msgstr "Lagre endringene i arbeidsboken fÃr programmet avslutter?"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:1691
+#: ../src/wbc-gtk.c:1709
 msgid "If you close without saving, changes will be discarded."
 msgstr "Hvis du lukker uten à lagre vil endringene forkastes."
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:1697
+#: ../src/wbc-gtk.c:1715
 msgid "Discard all"
 msgstr "Forkast alle"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:1699 ../src/wbc-gtk.c:1706 ../src/wbc-gtk.c:1712
+#: ../src/wbc-gtk.c:1717 ../src/wbc-gtk.c:1724 ../src/wbc-gtk.c:1730
 msgid "Discard"
 msgstr "Forkast"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:1701
+#: ../src/wbc-gtk.c:1719
 msgid "Save all"
 msgstr "Lagre alle"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:1703 ../src/wbc-gtk.c:1708
+#: ../src/wbc-gtk.c:1721 ../src/wbc-gtk.c:1726
 msgid "Don't quit"
 msgstr "Ikke avslutt"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:1714
+#: ../src/wbc-gtk.c:1732
 msgid "Don't close"
 msgstr "Ikke lukk"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:2016
+#: ../src/wbc-gtk.c:2034
 msgid "Enter in current cell"
 msgstr "Skriv inn i aktiv celle"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:2018
+#: ../src/wbc-gtk.c:2036
 msgid "Enter in current cell without autocorrection"
 msgstr "Skriv inn i aktiv celle uten automatisk korrigering"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:2025
+#: ../src/wbc-gtk.c:2043
 msgid "Enter in current range merged"
 msgstr "Skriv inn i aktivt sammenfÃyd omrÃde"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:2028
+#: ../src/wbc-gtk.c:2046
 msgid "Enter in selected ranges"
 msgstr "Skriv inn i valgte omrÃder"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:2030
+#: ../src/wbc-gtk.c:2048
 msgid "Enter in selected ranges as array"
 msgstr ""
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:2331
+#: ../src/wbc-gtk.c:2353
 msgid "END"
 msgstr "SLUTT"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:2597
+#: ../src/wbc-gtk.c:2619
 msgid "Go to First"
 msgstr "GÃ til fÃrste"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:2598
+#: ../src/wbc-gtk.c:2620
 msgid "Go to Last"
 msgstr "GÃ til siste"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:2600
+#: ../src/wbc-gtk.c:2622
 msgid "Go to Cell ..."
 msgstr "GÃ til celle â"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:2671
+#: ../src/wbc-gtk.c:2693
 msgid "Accept change in multiple cells"
 msgstr "Godta endring i flere celler"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:2740 ../src/wbc-gtk.c:2755
+#: ../src/wbc-gtk.c:2762 ../src/wbc-gtk.c:2777
 msgid "_Re-Edit"
 msgstr "_Rediger pà nytt"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:2741 ../src/wbc-gtk.c:2746
+#: ../src/wbc-gtk.c:2763 ../src/wbc-gtk.c:2768
 msgid "_Discard"
 msgstr "_Forkast"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:2745 ../src/wbc-gtk.c:2756
+#: ../src/wbc-gtk.c:2767 ../src/wbc-gtk.c:2778
 msgid "_Accept"
 msgstr "_Godta"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:2949
+#: ../src/wbc-gtk.c:2973
 msgid "_Zoom"
 msgstr "_Zoom"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:2988
+#: ../src/wbc-gtk.c:3012
 msgid "Clear Borders"
 msgstr "Nullstill kanter"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:2991
+#: ../src/wbc-gtk.c:3015
 msgid "All Borders"
 msgstr "Alle kanter"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:2992
+#: ../src/wbc-gtk.c:3016
 msgid "Outside Borders"
 msgstr "Utenfor kanter"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:2993
+#: ../src/wbc-gtk.c:3017
 msgid "Thick Outside Borders"
 msgstr "Tykk utenfor kanter"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:2996
+#: ../src/wbc-gtk.c:3020
 msgid "Double Bottom"
 msgstr "Dobbel bunn"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:2997
+#: ../src/wbc-gtk.c:3021
 msgid "Thick Bottom"
 msgstr "Tykk bunn"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:2999
+#: ../src/wbc-gtk.c:3023
 msgid "Top and Bottom"
 msgstr "Topp og bunn"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:3000
+#: ../src/wbc-gtk.c:3024
 msgid "Top and Double Bottom"
 msgstr "Topp og dobbel bunn"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:3001
+#: ../src/wbc-gtk.c:3025
 msgid "Top and Thick Bottom"
 msgstr "Topp og tykk bunn"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:3086
+#: ../src/wbc-gtk.c:3110
 msgid "Set Borders"
 msgstr "Sett kanter"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:3094 ../src/wbc-gtk.c:3095
+#: ../src/wbc-gtk.c:3118 ../src/wbc-gtk.c:3119
 msgid "Borders"
 msgstr "Kanter"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:3195
+#: ../src/wbc-gtk.c:3219
 msgid "Redo the undone action"
 msgstr "GjÃr om den angrede handlingen"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:3200
+#: ../src/wbc-gtk.c:3224
 msgid "Undo the last action"
 msgstr "Angre siste handling"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:3235
+#: ../src/wbc-gtk.c:3259
 msgid "Set Foreground Color"
 msgstr "Sett forgrunnsfarge"
 
 #. Set background to NONE
-#: ../src/wbc-gtk.c:3290
+#: ../src/wbc-gtk.c:3315
 msgid "Set Background Color"
 msgstr "Sett bakgrunnsfarge"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:3329
+#: ../src/wbc-gtk.c:3364
 #, c-format
 msgid "Font Name %s"
 msgstr "Skriftnavn %s"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:3389
+#: ../src/wbc-gtk.c:3433
 #, c-format
 msgid "Font Size %f"
 msgstr "SkriftstÃrrelse %f"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:3407 ../src/wbc-gtk.c:3408
+#: ../src/wbc-gtk.c:3451 ../src/wbc-gtk.c:3452
 msgid "Font Size"
 msgstr "SkriftstÃrrelse"
 
@@ -17139,125 +17248,125 @@ msgstr "SkriftstÃrrelse"
 #. * One slightly tricky point here is that in certain cases,
 #. * the same menu entry shows up in more than one menu.
 #.
-#: ../src/wbc-gtk.c:3622
+#: ../src/wbc-gtk.c:3666
 #, c-format
 msgid "In the `%s' menu, the key `%s' is used for both `%s' and `%s'."
 msgstr "I menyen Â%s brukes tasten Â%s for bÃde Â%s og Â%sÂ."
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:3940
+#: ../src/wbc-gtk.c:3984
 msgid "Display above sheets"
 msgstr "Vis over ark"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:3941
+#: ../src/wbc-gtk.c:3985
 msgid "Display to the left of sheets"
 msgstr "Vis til venstre for ark"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:3942
+#: ../src/wbc-gtk.c:3986
 msgid "Display to the right of sheets"
 msgstr "Vis til hÃyre for ark"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:3953
+#: ../src/wbc-gtk.c:3997
 msgid "Reattach to main window"
 msgstr "Fest til hovedvinduet igjen"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:3987
+#: ../src/wbc-gtk.c:4031
 msgid "Hide"
 msgstr "Skjul"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:4051
+#: ../src/wbc-gtk.c:4095
 msgid "Standard Toolbar"
 msgstr "Standard verktÃylinje"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:4052
+#: ../src/wbc-gtk.c:4096
 msgid "Format Toolbar"
 msgstr "VerktÃylinje for formattering"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:4053
+#: ../src/wbc-gtk.c:4097
 msgid "Long Format Toolbar"
 msgstr "Lang verktÃylinje for formattering"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:4054
+#: ../src/wbc-gtk.c:4098
 msgid "Object Toolbar"
 msgstr "VerktÃylinje for objekter"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:4068
+#: ../src/wbc-gtk.c:4112
 #, c-format
 msgid "Show/Hide toolbar %s"
 msgstr "Vis/skjul verktÃylinje %s"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:4729
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/wbc-gtk.c:4703
+#, c-format
 msgid "Content of %s"
-msgstr "Kommentar i celle %s!%s"
+msgstr "Innholdet av %s"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:4744
+#: ../src/wbc-gtk.c:4718
 msgid "Use maximum precision"
 msgstr "Bruk maksimal presisjon"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:4756
+#: ../src/wbc-gtk.c:4730
 msgid "Insert formula below."
 msgstr "Sett inn formel under."
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:4762
+#: ../src/wbc-gtk.c:4736
 msgid "Insert formula to side."
 msgstr "Sett inn formel pà siden."
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:4846
+#: ../src/wbc-gtk.c:4821
 #, c-format
 msgid "Open %s"
 msgstr "Ãpne %s"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:5561
+#: ../src/wbc-gtk.c:5535
 msgid "Autosave prompt"
 msgstr "SpÃr ved automatisk lagring"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:5562
+#: ../src/wbc-gtk.c:5536
 msgid "Ask about autosave?"
 msgstr "SpÃr om automatisk lagring?"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:5568
+#: ../src/wbc-gtk.c:5542
 msgid "Autosave time in seconds"
 msgstr "Tid i sekunder for automatisk lagring"
 
-#: ../src/wbc-gtk.c:5569
+#: ../src/wbc-gtk.c:5543
 msgid "Seconds before autosave"
 msgstr "Sekunder fÃr automatisk lagring"
 
-#: ../src/widgets/gnm-filter-combo-view.c:169
+#: ../src/widgets/gnm-filter-combo-view.c:170
 msgid "(All)"
 msgstr "(Alle)"
 
-#: ../src/widgets/gnm-filter-combo-view.c:174
+#: ../src/widgets/gnm-filter-combo-view.c:175
 msgid "(Top 10...)"
 msgstr "(Topp 10 â)"
 
-#: ../src/widgets/gnm-filter-combo-view.c:181
+#: ../src/widgets/gnm-filter-combo-view.c:182
 msgid "(Custom...)"
 msgstr "(Egendefinert â)"
 
-#: ../src/widgets/gnm-filter-combo-view.c:260
+#: ../src/widgets/gnm-filter-combo-view.c:261
 msgid "(Blanks...)"
 msgstr "(Tomme â)"
 
-#: ../src/widgets/gnm-filter-combo-view.c:266
+#: ../src/widgets/gnm-filter-combo-view.c:267
 msgid "(Non Blanks...)"
 msgstr "(Ikke tomme â)"
 
-#: ../src/widgets/gnm-sheet-slicer-combo-view.c:116
+#: ../src/widgets/gnm-sheet-slicer-combo-view.c:117
 msgid "<Blank>"
 msgstr "<Tom>"
 
-#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:906
+#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:928
 #, c-format
 msgid "%s takes no arguments"
 msgstr "%s tar ingen argumenter"
 
-#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:910
+#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:932
 #, c-format
 msgid "Too many arguments for %s"
 msgstr "For mange argumenter til %s"
 
-#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:921
+#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:943
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -17269,30 +17378,27 @@ msgstr ""
 
 #. xgettext: the first %s is a function name and
 #. the second %s the function description
-#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:949
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:972
+#, c-format
 msgid "\t%s \t%s\n"
-msgstr "%s : \t%s\n"
+msgstr "\t%s \t%s\n"
 
 #. xgettext: the first %s is a function name and
 #. the second %s the function description
-#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:954
+#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:977
 #, fuzzy, c-format
 msgid "â\t%s \t%s\n"
 msgstr "%s : \t%s\n"
 
 #. xgettext: short form for: "type F4-key to complete the name"
-#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:967
-#, fuzzy
+#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:990
 msgid ""
 "\n"
 "\t<i>F4 to complete</i>"
-msgstr ""
-"\n"
-"<i>F4 for à fullfÃre</i>"
+msgstr "\n\t<i>F4 for à fullfÃre</i>"
 
 #. xgettext: short form for: "type shift-F4-keys to select the completion"
-#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:970
+#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:993
 #, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
@@ -17301,84 +17407,100 @@ msgstr ""
 "\n"
 "<i>âF5 for à velge</i>"
 
-#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:1688
+#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:1720
 msgid "Update policy"
 msgstr "Oppdateringsregler"
 
-#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:1689
+#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:1721
 msgid "How frequently changes to the entry should be applied"
 msgstr ""
 
-#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:1696
+#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:1728
 msgid "With icon"
 msgstr "Med ikon"
 
-#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:1697
+#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:1729
 msgid "Should there be an icon to the right of the entry?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:1705
+#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:1737
 msgid "The contents of the entry"
 msgstr "Innholdet i oppfÃringen"
 
-#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:1718
+#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:1750
 msgid "SheetControlGUI"
 msgstr ""
 
-#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:1719
+#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:1751
 msgid "The GUI container associated with the entry."
 msgstr ""
 
-#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:1726
+#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:1758
 msgid "WBCGtk"
 msgstr ""
 
-#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:1727
+#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:1759
 msgid "The toplevel GUI container associated with the entry."
 msgstr ""
 
-#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:1734
+#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:1766
 msgid "Constant Format"
 msgstr "Format for konstant"
 
-#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:1735
+#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:1767
 msgid "Format for constants"
 msgstr "Format for konstanter"
 
-#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:2627
+#: ../src/widgets/gnumeric-expr-entry.c:2664
 #, c-format
 msgid "Expecting a single range"
 msgstr "Forventer et enkelt omrÃde"
 
-#: ../src/widgets/gnumeric-text-view.c:247
+#: ../src/widgets/gnumeric-text-view.c:282
+msgid "Single"
+msgstr "Enkel"
+
+#: ../src/widgets/gnumeric-text-view.c:283
+msgid "Double"
+msgstr "Dobbel"
+
+#: ../src/widgets/gnumeric-text-view.c:284
+msgid "Wavy"
+msgstr "BÃlgete"
+
+#: ../src/widgets/gnumeric-text-view.c:285
+msgid "Low Single"
+msgstr "Lav enkel"
+
+#: ../src/widgets/gnumeric-text-view.c:320
 msgid "Thin"
 msgstr "Tynn"
 
-#: ../src/widgets/gnumeric-text-view.c:248
+#: ../src/widgets/gnumeric-text-view.c:321
 msgid "Ultralight"
 msgstr "Ultralett"
 
-#: ../src/widgets/gnumeric-text-view.c:249
+#: ../src/widgets/gnumeric-text-view.c:322
 msgid "Light"
 msgstr "Lett"
 
-#: ../src/widgets/gnumeric-text-view.c:251
+#: ../src/widgets/gnumeric-text-view.c:324
 msgid "Medium"
 msgstr "Middels"
 
-#: ../src/widgets/gnumeric-text-view.c:252
+#: ../src/widgets/gnumeric-text-view.c:325
 msgid "Semibold"
 msgstr "Halvfet"
 
-#: ../src/widgets/gnumeric-text-view.c:254
+#: ../src/widgets/gnumeric-text-view.c:327
 msgid "Ultrabold"
 msgstr "Ultrafet"
 
-#: ../src/widgets/gnumeric-text-view.c:255
+#: ../src/widgets/gnumeric-text-view.c:328
 msgid "Heavy"
 msgstr "Tung"
 
-#: ../src/widgets/gnumeric-text-view.c:256
+#: ../src/widgets/gnumeric-text-view.c:329
 msgid "Ultraheavy"
 msgstr "Ultratung"
 
@@ -17417,196 +17539,195 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/workbook-cmd-format.c:187
 msgid "There is no point in sorting a single cell."
-msgstr ""
+msgstr "Det har ingen hensikt à sortere en enkelt celle."
 
 #: ../src/workbook-cmd-format.c:195
-#, fuzzy
 msgid "The range to be sorted may not contain any merged cells."
-msgstr "MÃlomrÃde inneholder sammenfÃyde celler"
+msgstr "OmrÃde som skal sorteres kan ikke inneholde sammenfÃyde celler."
 
-#: ../src/workbook-control.c:209
+#: ../src/workbook-control.c:250
 msgid "Define Name"
 msgstr "Definer navn"
 
-#: ../src/workbook-control.c:242
+#: ../src/workbook-control.c:283
 msgid "Cannot jump to an invisible sheet"
 msgstr "Kan ikke hoppe til et usynlig ark"
 
-#: ../src/workbook-control.c:320
+#: ../src/workbook-control.c:361
 msgid "Address"
 msgstr "Adresse"
 
-#: ../src/workbook-control.c:459
+#: ../src/workbook-control.c:500
 msgid "The workbook view being controlled."
 msgstr ""
 
 #. Translators: "%dC" is a very short format to indicate the number of full columns
-#: ../src/workbook-view.c:386
+#: ../src/workbook-view.c:398
 #, c-format
 msgid "%dC"
 msgstr "%dC"
 
 #. Translators: "%dR" is a very short format to indicate the number of full rows
-#: ../src/workbook-view.c:389
+#: ../src/workbook-view.c:401
 #, c-format
 msgid "%dR"
 msgstr "%dR"
 
 #. Translators: "%dR x %dC" is a very short format to indicate the number of rows and columns
-#: ../src/workbook-view.c:392
+#: ../src/workbook-view.c:404
 #, c-format
 msgid "%dR x %dC"
 msgstr "%dR x %dC"
 
-#: ../src/workbook-view.c:846
+#: ../src/workbook-view.c:858
 #, fuzzy
 msgid "Auto-expression function"
 msgstr "Feil med funksjon"
 
-#: ../src/workbook-view.c:847
+#: ../src/workbook-view.c:859
 #, fuzzy
 msgid "The automatically computed sheet function."
 msgstr "Fyll ut aktivt utvalg automatisk"
 
-#: ../src/workbook-view.c:854
+#: ../src/workbook-view.c:866
 msgid "Auto-expression description"
 msgstr ""
 
-#: ../src/workbook-view.c:855
+#: ../src/workbook-view.c:867
 msgid "Description of the automatically computed sheet function."
 msgstr ""
 
-#: ../src/workbook-view.c:863
+#: ../src/workbook-view.c:875
 #, fuzzy
 msgid "Auto-expression maximum precision"
 msgstr "Bruk maksimal presisjon"
 
-#: ../src/workbook-view.c:864
+#: ../src/workbook-view.c:876
 msgid "Use maximum available precision for auto-expressions"
 msgstr ""
 
-#: ../src/workbook-view.c:872
+#: ../src/workbook-view.c:884
 #, fuzzy
 msgid "Auto-expression value"
 msgstr "Tekst for automatisk uttrykk"
 
-#: ../src/workbook-view.c:873
-msgid "The current value of the auto-exprssion."
+#: ../src/workbook-view.c:885
+msgid "The current value of the auto-expression."
 msgstr ""
 
-#: ../src/workbook-view.c:881
+#: ../src/workbook-view.c:893
 #, fuzzy
 msgid "Auto-expression position"
 msgstr "Feil med funksjon"
 
-#: ../src/workbook-view.c:882
+#: ../src/workbook-view.c:894
 msgid "The cell position to track."
 msgstr ""
 
-#: ../src/workbook-view.c:889
+#: ../src/workbook-view.c:901
 msgid "Show horizontal scrollbar"
 msgstr "Vis horisontalt rullefelt"
 
-#: ../src/workbook-view.c:890
+#: ../src/workbook-view.c:902
 msgid "Show the horizontal scrollbar"
 msgstr "Vis det horisontale rullefeltet"
 
-#: ../src/workbook-view.c:898
+#: ../src/workbook-view.c:910
 msgid "Show vertical scrollbar"
 msgstr "Vis vertikalt rullefelt"
 
-#: ../src/workbook-view.c:899
+#: ../src/workbook-view.c:911
 msgid "Show the vertical scrollbar"
 msgstr "Vis det vertikale rullefeltet"
 
-#: ../src/workbook-view.c:907
+#: ../src/workbook-view.c:919
 msgid "Show notebook tabs"
 msgstr "Vis notisbokfaner"
 
-#: ../src/workbook-view.c:908
+#: ../src/workbook-view.c:920
 msgid "Show the notebook tabs for sheets"
 msgstr "Vis notisbokfaner for ark"
 
-#: ../src/workbook-view.c:916
+#: ../src/workbook-view.c:928
 msgid "Show formula cell markers"
 msgstr "Vis cellemarkÃrer for formler"
 
-#: ../src/workbook-view.c:917
+#: ../src/workbook-view.c:929
 msgid "Mark each cell containing a formula"
 msgstr "Merk hver celle som inneholder en formel"
 
-#: ../src/workbook-view.c:925
+#: ../src/workbook-view.c:937
 msgid "Show extension markers"
 msgstr ""
 
-#: ../src/workbook-view.c:926
+#: ../src/workbook-view.c:938
 msgid "Mark each cell that fails to show the complete content"
 msgstr ""
 
-#: ../src/workbook-view.c:935
+#: ../src/workbook-view.c:947
 msgid "Do auto completion"
 msgstr "Bruk automatisk ufylling"
 
-#: ../src/workbook-view.c:936
+#: ../src/workbook-view.c:948
 msgid "Auto-complete text"
 msgstr "AutofullfÃr tekst"
 
-#: ../src/workbook-view.c:945
+#: ../src/workbook-view.c:957
 msgid "Is view protected?"
 msgstr "Er visningen beskyttet?"
 
-#: ../src/workbook-view.c:953 ../src/workbook-view.c:954
+#: ../src/workbook-view.c:965 ../src/workbook-view.c:966
 msgid "Preferred width"
 msgstr "Foretrukket bredde"
 
-#: ../src/workbook-view.c:962 ../src/workbook-view.c:963
+#: ../src/workbook-view.c:974 ../src/workbook-view.c:975
 msgid "Preferred height"
 msgstr "Foretrukket hÃyde"
 
-#: ../src/workbook-view.c:1049
+#: ../src/workbook-view.c:1058
 msgid "An unexplained error happened while saving."
 msgstr "En uforklart feil oppsto under lagring."
 
-#: ../src/workbook-view.c:1065
+#: ../src/workbook-view.c:1074
 #, c-format
 msgid "Can't open '%s' for writing: %s"
 msgstr "Kan ikke Ãpne Â%s for skriving: %s"
 
-#: ../src/workbook-view.c:1069
+#: ../src/workbook-view.c:1078
 #, c-format
 msgid "Can't open '%s' for writing"
 msgstr "Kan ikke Ãpne Â%s for skriving"
 
-#: ../src/workbook-view.c:1266
+#: ../src/workbook-view.c:1294
 msgid "Unsupported file format."
 msgstr "Ikke stÃttet filformat."
 
-#: ../src/workbook-view.c:1316
+#: ../src/workbook-view.c:1345
 #, c-format
 msgid "An unexplained error happened while opening %s"
 msgstr "En uforklart feil oppsto ved Ãpning av Â%sÂ"
 
-#: ../src/workbook.c:254
+#: ../src/workbook.c:266
 msgid "Enable automatic recalculation."
 msgstr "Slà pà automatisk omberegning."
 
-#: ../src/workbook.c:314
+#: ../src/workbook.c:326
 #, c-format
 msgid "Book%d.%s"
 msgstr "Bok%d.%s"
 
-#: ../src/workbook.c:946
+#: ../src/workbook.c:1039
 msgid "Graph"
 msgstr "Graf"
 
-#: ../src/workbook.c:1432
+#: ../src/workbook.c:1555
 #, c-format
 msgid "Renaming sheet"
 msgid_plural "Renaming %d sheets"
 msgstr[0] "Endrer navn pà ark"
 msgstr[1] "Endrer navn pà %d ark"
 
-#: ../src/workbook.c:1434
+#: ../src/workbook.c:1557
 #, c-format
 msgid "Adding sheet"
 msgid_plural "Adding %d sheets"
@@ -17617,18 +17738,18 @@ msgstr[1] "Legger til %d ark"
 #. * This is most likely just a sheet inserted, but it just
 #. * might be a compound operation. Lie.
 #.
-#: ../src/workbook.c:1440
+#: ../src/workbook.c:1563
 #, c-format
 msgid "Inserting sheet"
 msgid_plural "Inserting %d sheets"
 msgstr[0] "Setter inn ark"
 msgstr[1] "Setter inn %d ark"
 
-#: ../src/workbook.c:1442
+#: ../src/workbook.c:1565
 msgid "Changing sheet tab colors"
 msgstr "Endrer farge pà arkfaner"
 
-#: ../src/workbook.c:1444
+#: ../src/workbook.c:1567
 msgid "Changing sheet properties"
 msgstr "Endrer egenskaper for ark"
 
@@ -17636,61 +17757,66 @@ msgstr "Endrer egenskaper for ark"
 #. * This is most likely just a sheet delete, but it just
 #. * might be a compound operation. Lie.
 #.
-#: ../src/workbook.c:1451
+#: ../src/workbook.c:1574
 #, c-format
 msgid "Deleting sheet"
 msgid_plural "Deleting %d sheets"
 msgstr[0] "Sletter ark"
 msgstr[1] "Sletter %d ark"
 
-#: ../src/workbook.c:1453
+#: ../src/workbook.c:1576
 msgid "Changing sheet order"
 msgstr "Endrer rekkefÃlge pà ark"
 
-#: ../src/workbook.c:1455
+#: ../src/workbook.c:1578
 msgid "Reorganizing Sheets"
 msgstr "Omorganiserer ark"
 
-#: ../src/xml-sax-read.c:472
+#: ../src/xml-sax-read.c:487
 #, c-format
 msgid "Multiple version specifications. Assuming %d"
 msgstr "Flere versjoner oppgitt. Antar %d"
 
-#: ../src/xml-sax-read.c:636
+#: ../src/xml-sax-read.c:651
 msgid "workbook view attribute is incomplete"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xml-sax-read.c:785
+#: ../src/xml-sax-read.c:800
 msgid "File has inconsistent SheetNameIndex element."
 msgstr "Filen har inkonsistent SheetNameIndex-element."
 
-#: ../src/xml-sax-read.c:2177
+#: ../src/xml-sax-read.c:2199
 #, c-format
 msgid "Unknown filter operator \"%s\""
 msgstr "Ukjent filteroperator Â%sÂ"
 
-#: ../src/xml-sax-read.c:2217
+#: ../src/xml-sax-read.c:2239
 msgid "Missing filter type"
 msgstr "Mangler filtertype."
 
-#: ../src/xml-sax-read.c:2239
+#: ../src/xml-sax-read.c:2261
 #, c-format
 msgid "Unknown filter type \"%s\""
 msgstr "Ukjent filtertype Â%sÂ"
 
-#: ../src/xml-sax-read.c:2260
+#: ../src/xml-sax-read.c:2282
 msgid "Invalid filter, missing Area"
 msgstr "Ugyldig filter. Mangler omrÃde"
 
-#: ../src/xml-sax-read.c:2322
+#: ../src/xml-sax-read.c:2344
 #, c-format
 msgid "Unsupported object type '%s'"
 msgstr "Ikke-stÃttet objekttype Â%sÂ"
 
-#: ../src/xml-sax-read.c:3586 ../src/xml-sax-write.c:1586
+#: ../src/xml-sax-read.c:3616 ../src/xml-sax-write.c:1627
 msgid "Gnumeric XML (*.gnumeric)"
 msgstr "Gnumeric XML (*.gnumeric)"
 
+#: ../src/xml-sax-write.c:1639
+#, fuzzy
+msgid "Gnumeric XML uncompressed (*.xml)"
+msgstr "Gnumeric XML (*.gnumeric)"
+
 #: ../templates/autoformat/autoformat.3D.button.xml.in.h:2
 msgid "A button like template"
 msgstr "En knappelignende mal"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]