=?utf-8?q?=5Bgnome-games=5D_Updated_Norwegian_bokm=C3=A5l_translation?=commit 6d39a1aae896c92cfc7481aeb237708b7b2a9951
Author: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>
Date:   Wed Aug 22 13:53:40 2012 +0200

    Updated Norwegian bokmÃl translation

 po/nb.po |  817 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 428 insertions(+), 389 deletions(-)
---
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index 9231d8d..ee1d5e2 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-games 3.5.x\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-07-25 12:55+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-25 12:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-22 13:52+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-22 13:53+0200\n"
 "Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\n"
 "Language-Team: Norwegian bokmÃl <i18n-nb lister ping uio no>\n"
 "Language: nb\n"
@@ -30,7 +30,7 @@ msgstr "Spill det klassiske tomannsbrettspillet sjakk"
 #: ../glchess/data/glchess.ui.h:2 ../glines/data/glines.ui.h:2
 #: ../gnect/src/main.c:1184 ../gnibbles/src/main.c:605
 #: ../gnobots2/src/menu.c:65 ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:195
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:397 ../gtali/src/gyahtzee.c:711
+#: ../gnotski/src/gnotski.c:397
 msgid "_Game"
 msgstr "_Spill"
 
@@ -53,18 +53,16 @@ msgstr "Krev _remis"
 #: ../glchess/data/glchess.ui.h:10 ../glines/data/glines.ui.h:4
 #: ../gnect/src/main.c:1186 ../gnibbles/src/main.c:607
 #: ../gnobots2/src/menu.c:68 ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:209
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:712
 msgid "_Settings"
 msgstr "_Innstillinger"
 
 #. Help menu item
 #: ../glchess/data/glchess.ui.h:12 ../glines/data/glines.ui.h:5
 #: ../gnect/src/main.c:1187 ../gnibbles/src/main.c:608
-#: ../gnobots2/src/menu.c:69 ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:218
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:111 ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:16
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:399 ../gtali/src/gyahtzee.c:713
+#: ../gnobots2/src/menu.c:69 ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:83
+#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:218 ../gnomine/src/gnomine.vala:116
+#: ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:16 ../gnotski/src/gnotski.c:399
 #: ../iagno/data/iagno.ui.h:4 ../lightsoff/src/lightsoff.vala:32
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:93
 #: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:81
 #: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:81
 msgid "_Help"
@@ -78,15 +76,13 @@ msgstr "_Innhold"
 
 #. Tooltip for start new game toolbar button
 #: ../glchess/data/glchess.ui.h:16 ../gnobots2/src/menu.c:70
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:344 ../gnotravex/src/gnotravex.vala:45
-#: ../libgames-support/games-stock.c:48
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:656
+#: ../gnomine/src/gnomine.vala:366 ../libgames-support/games-stock.c:48
 msgid "Start a new game"
 msgstr "Start et nytt spill"
 
 #. The New Game toolbar button
 #: ../glchess/data/glchess.ui.h:18
-#: ../libgames-support/games-scores-dialog.c:461
+#: ../libgames-support/games-scores-dialog.c:470
 msgid "New Game"
 msgstr "Nytt spill"
 
@@ -260,7 +256,7 @@ msgstr "Endringen vil tre i kraft for neste spill."
 
 #. Preferences Dialog: Tab title for game preferences
 #: ../glchess/data/preferences.ui.h:16 ../gnect/src/prefs.c:231
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:238 ../gnobots2/src/properties.c:453
+#: ../gnibbles/src/preferences.c:254 ../gnobots2/src/properties.c:453
 #: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:260
 msgid "Game"
 msgstr "Spill"
@@ -1027,11 +1023,11 @@ msgstr ""
 
 #: ../glchess/src/glchess.vala:1399 ../glines/src/glines.c:1183
 #: ../gnect/src/main.c:831 ../gnibbles/src/main.c:177
-#: ../gnobots2/src/menu.c:269 ../gnome-sudoku/src/lib/defaults.py:53
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:699 ../gnotravex/src/gnotravex.vala:296
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:1461 ../gtali/src/gyahtzee.c:619
-#: ../iagno/src/iagno.vala:286 ../lightsoff/src/lightsoff.vala:155
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:521
+#: ../gnobots2/src/menu.c:269 ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:548
+#: ../gnome-sudoku/src/lib/defaults.py:53 ../gnomine/src/gnomine.vala:731
+#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:302 ../gnotski/src/gnotski.c:1461
+#: ../gtali/src/gyahtzee.c:620 ../iagno/src/iagno.vala:304
+#: ../lightsoff/src/lightsoff.vala:155
 #: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:647
 #: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:417
 msgid "GNOME Games web site"
@@ -1154,7 +1150,7 @@ msgid "0"
 msgstr "0"
 
 #: ../glines/data/glines.ui.h:10 ../gnobots2/src/statusbar.c:68
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:659 ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:174
+#: ../gnomine/src/gnomine.vala:691 ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:174
 msgid "Score:"
 msgstr "Poeng:"
 
@@ -1219,17 +1215,17 @@ msgstr "ForhÃndsvisning av spill"
 msgid "Game preview from last saved session."
 msgstr "ForhÃndsvisning av spillet fra sist lagrede Ãkt."
 
-#: ../glines/src/glines.c:80 ../gnomine/src/gnomine.vala:64
+#: ../glines/src/glines.c:80 ../gnomine/src/gnomine.vala:69
 msgctxt "board size"
 msgid "Small"
 msgstr "Liten"
 
-#: ../glines/src/glines.c:81 ../gnomine/src/gnomine.vala:65
+#: ../glines/src/glines.c:81 ../gnomine/src/gnomine.vala:70
 msgctxt "board size"
 msgid "Medium"
 msgstr "Middels"
 
-#: ../glines/src/glines.c:82 ../gnomine/src/gnomine.vala:66
+#: ../glines/src/glines.c:82 ../gnomine/src/gnomine.vala:71
 msgctxt "board size"
 msgid "Large"
 msgstr "Stor"
@@ -1298,11 +1294,11 @@ msgstr ""
 
 #: ../glines/src/glines.c:1180 ../gnect/src/main.c:834
 #: ../gnibbles/src/main.c:174 ../gnobots2/src/menu.c:274
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:669 ../gnomine/src/gnomine.vala:696
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:293 ../gnotski/src/gnotski.c:1458
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:615 ../iagno/src/iagno.vala:284
+#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:545
+#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:669 ../gnomine/src/gnomine.vala:728
+#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:299 ../gnotski/src/gnotski.c:1458
+#: ../gtali/src/gyahtzee.c:616 ../iagno/src/iagno.vala:302
 #: ../lightsoff/src/lightsoff.vala:152
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:518
 #: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:650
 #: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:414
 msgid "translator-credits"
@@ -1363,7 +1359,7 @@ msgstr "Om lyder skal spilles av for hendelser."
 
 #: ../gnect/data/org.gnome.gnect.gschema.xml.in.h:10 ../gnect/src/prefs.c:317
 #: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:25
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:421
+#: ../gnibbles/src/preferences.c:451
 #: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:23
 #: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:333
 msgid "Move left"
@@ -1376,7 +1372,7 @@ msgstr "Tastetrykk for à gà til venstre."
 
 #: ../gnect/data/org.gnome.gnect.gschema.xml.in.h:12 ../gnect/src/prefs.c:318
 #: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:27
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:422
+#: ../gnibbles/src/preferences.c:452
 #: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:25
 #: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:334
 msgid "Move right"
@@ -1481,23 +1477,23 @@ msgid "Player One:"
 msgstr "Spiller en:"
 
 #: ../gnect/src/prefs.c:245 ../gnect/src/prefs.c:273
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:999 ../gtali/src/yahtzee.c:69
-#: ../iagno/src/iagno.vala:475 ../iagno/src/iagno.vala:504
+#: ../gtali/src/gyahtzee.c:1036 ../gtali/src/yahtzee.c:69
+#: ../iagno/src/iagno.vala:492 ../iagno/src/iagno.vala:521
 msgid "Human"
 msgstr "Menneske"
 
 #: ../gnect/src/prefs.c:249 ../gnect/src/prefs.c:277
-#: ../iagno/src/iagno.vala:479 ../iagno/src/iagno.vala:508
+#: ../iagno/src/iagno.vala:496 ../iagno/src/iagno.vala:525
 msgid "Level one"
 msgstr "Nivà en"
 
 #: ../gnect/src/prefs.c:253 ../gnect/src/prefs.c:281
-#: ../iagno/src/iagno.vala:483 ../iagno/src/iagno.vala:512
+#: ../iagno/src/iagno.vala:500 ../iagno/src/iagno.vala:529
 msgid "Level two"
 msgstr "Nivà to"
 
 #: ../gnect/src/prefs.c:257 ../gnect/src/prefs.c:285
-#: ../iagno/src/iagno.vala:487 ../iagno/src/iagno.vala:516
+#: ../iagno/src/iagno.vala:504 ../iagno/src/iagno.vala:533
 msgid "Level three"
 msgstr "Nivà tre"
 
@@ -1505,7 +1501,7 @@ msgstr "Nivà tre"
 msgid "Player Two:"
 msgstr "Spiller to:"
 
-#: ../gnect/src/prefs.c:291 ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:342
+#: ../gnect/src/prefs.c:291 ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:371
 #: ../swell-foop/data/preferences.ui.h:5
 msgid "_Theme:"
 msgstr "_Tema:"
@@ -1514,13 +1510,13 @@ msgstr "_Tema:"
 msgid "Enable _animation"
 msgstr "Aktiver _animasjon"
 
-#: ../gnect/src/prefs.c:308 ../gnibbles/src/preferences.c:322
-#: ../iagno/src/iagno.vala:521
+#: ../gnect/src/prefs.c:308 ../gnibbles/src/preferences.c:346
+#: ../iagno/src/iagno.vala:538
 msgid "E_nable sounds"
 msgstr "A_ktiver lyder"
 
 #. keyboard tab
-#: ../gnect/src/prefs.c:313 ../gnibbles/src/preferences.c:416
+#: ../gnect/src/prefs.c:313
 msgid "Keyboard Controls"
 msgstr "Tastaturkontroller:"
 
@@ -1529,11 +1525,11 @@ msgid "Classic"
 msgstr "Klassisk"
 
 #: ../gnect/src/theme.c:45 ../gnect/src/theme.c:66 ../gnect/src/theme.c:73
-#: ../gnect/src/theme.c:80 ../gnibbles/src/preferences.c:449
+#: ../gnect/src/theme.c:80 ../gnibbles/src/preferences.c:476
 msgid "Red"
 msgstr "RÃd"
 
-#: ../gnect/src/theme.c:45 ../gnibbles/src/preferences.c:452
+#: ../gnect/src/theme.c:45 ../gnibbles/src/preferences.c:479
 msgid "Yellow"
 msgstr "Gul"
 
@@ -1558,7 +1554,7 @@ msgid "Cream Marbles"
 msgstr "Kremete klinkekuler"
 
 #: ../gnect/src/theme.c:66 ../gnect/src/theme.c:73 ../gnect/src/theme.c:80
-#: ../gnect/src/theme.c:87 ../gnibbles/src/preferences.c:451
+#: ../gnect/src/theme.c:87 ../gnibbles/src/preferences.c:478
 msgid "Blue"
 msgstr "BlÃ"
 
@@ -1669,7 +1665,7 @@ msgid "Use relative movement (ie. left or right only)."
 msgstr "Bruk relativ bevegelse (kun venstre eller hÃyre)."
 
 #: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:21
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:423
+#: ../gnibbles/src/preferences.c:453
 msgid "Move up"
 msgstr "Flytt opp"
 
@@ -1678,7 +1674,7 @@ msgid "Key to use for motion up."
 msgstr "Tast som brukes for à flytte opp."
 
 #: ../gnibbles/data/org.gnome.gnibbles.gschema.xml.in.h:23
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:424
+#: ../gnibbles/src/preferences.c:454
 #: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:27
 #: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:335
 msgid "Move down"
@@ -1744,24 +1740,24 @@ msgid "Speed:"
 msgstr "Hastighet:"
 
 #: ../gnibbles/src/gnibbles.c:364 ../gnobots2/src/game.c:179
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:431 ../gnotravex/src/gnotravex.vala:202
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:773 ../gtali/src/gyahtzee.c:195
+#: ../gnomine/src/gnomine.vala:464 ../gnotravex/src/gnotravex.vala:227
+#: ../gnotski/src/gnotski.c:773 ../gtali/src/gyahtzee.c:196
 #, c-format
 msgid "Congratulations!"
 msgstr "Gratulerer!"
 
 #: ../gnibbles/src/gnibbles.c:365 ../gnobots2/src/game.c:180
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:431 ../gnotravex/src/gnotravex.vala:202
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:774 ../gtali/src/gyahtzee.c:196
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:269
+#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:298
+#: ../gnomine/src/gnomine.vala:464 ../gnotravex/src/gnotravex.vala:227
+#: ../gnotski/src/gnotski.c:774 ../gtali/src/gyahtzee.c:197
 #: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:585
 msgid "Your score is the best!"
 msgstr "Din poengsum er den beste!"
 
 #: ../gnibbles/src/gnibbles.c:366 ../gnobots2/src/game.c:181
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:431 ../gnotravex/src/gnotravex.vala:202
-#: ../gnotski/src/gnotski.c:775 ../gtali/src/gyahtzee.c:197
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:271
+#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:300
+#: ../gnomine/src/gnomine.vala:464 ../gnotravex/src/gnotravex.vala:227
+#: ../gnotski/src/gnotski.c:775 ../gtali/src/gyahtzee.c:198
 #: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:587
 msgid "Your score has made the top ten."
 msgstr "Din poengsum er blant de ti beste."
@@ -1826,81 +1822,85 @@ msgstr "Spillet er over! Spillet ble vunnet av %s!"
 msgid "A worm game for GNOME."
 msgstr "Et ormespill for GNOME."
 
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:225
+#: ../gnibbles/src/preferences.c:241
 msgid "Nibbles Preferences"
 msgstr "Brukervalg for Nibbles"
 
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:245
+#. Speed
+#: ../gnibbles/src/preferences.c:270
 msgid "Speed"
 msgstr "Hastighet"
 
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:255
+#: ../gnibbles/src/preferences.c:275
 msgid "Nibbles newbie"
 msgstr "Nibbles nybegynner"
 
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:265
+#: ../gnibbles/src/preferences.c:285
 msgid "My second day"
 msgstr "Min andre dag"
 
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:275
+#: ../gnibbles/src/preferences.c:295
 msgid "Not too shabby"
 msgstr "Ikke sà vÃrst"
 
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:285
+#: ../gnibbles/src/preferences.c:305
 msgid "Finger-twitching good"
 msgstr "Fingerbrekkende god"
 
-#. Options
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:295 ../gnibbles/src/preferences.c:430
+#: ../gnibbles/src/preferences.c:319 ../gnibbles/src/preferences.c:458
 msgid "Options"
 msgstr "Alternativer"
 
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:302
+#: ../gnibbles/src/preferences.c:326
 msgid "_Play levels in random order"
 msgstr "S_pill nivÃer i tilfeldig rekkefÃlge"
 
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:312
+#: ../gnibbles/src/preferences.c:336
 msgid "_Enable fake bonuses"
 msgstr "Aktiv_er falske bonuser"
 
 #. starting level
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:335 ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:292
+#: ../gnibbles/src/preferences.c:359 ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:292
 msgid "_Starting level:"
 msgstr "_StartnivÃ:"
 
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:364
+#: ../gnibbles/src/preferences.c:388
 msgid "Number of _human players:"
 msgstr "Antall _menneskelige spillere:"
 
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:385
+#: ../gnibbles/src/preferences.c:409
 msgid "Number of _AI players:"
 msgstr "Antall _AI-spillere:"
 
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:407
+#: ../gnibbles/src/preferences.c:434
 msgid "Worm"
 msgstr "Orm"
 
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:436
+#: ../gnibbles/src/preferences.c:443
+msgid "Keyboard Options"
+msgstr "Alternativer for tastatur"
+
+#: ../gnibbles/src/preferences.c:463
 msgid "_Use relative movement"
 msgstr "Br_uk relativ bevegelse"
 
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:443
+#: ../gnibbles/src/preferences.c:470
 msgid "_Worm color:"
 msgstr "_Farge pà ormen:"
 
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:450
+#: ../gnibbles/src/preferences.c:477
 msgid "Green"
 msgstr "GrÃnn"
 
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:453
+#: ../gnibbles/src/preferences.c:480
 msgid "Cyan"
 msgstr "Turkis"
 
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:454
+#: ../gnibbles/src/preferences.c:481
 msgid "Purple"
 msgstr "Lilla"
 
-#: ../gnibbles/src/preferences.c:455
+#: ../gnibbles/src/preferences.c:482
 msgid "Gray"
 msgstr "GrÃ"
 
@@ -2087,22 +2087,21 @@ msgstr "Tast for à vente"
 msgid "The key used to wait."
 msgstr "Tast som brukes til à vente."
 
-#: ../gnobots2/src/game.c:150 ../gtali/src/gyahtzee.c:213
+#: ../gnobots2/src/game.c:150 ../gtali/src/gyahtzee.c:214
 msgid "Game over!"
 msgstr "Spillet over!"
 
-#: ../gnobots2/src/game.c:152 ../gnomine/src/gnomine.vala:414
+#: ../gnobots2/src/game.c:152 ../gnomine/src/gnomine.vala:447
 #: ../gnotski/src/gnotski.c:748
 msgid "Great work, but unfortunately your score did not make the top ten."
 msgstr "Bra jobba, men din poengsum ble desverre ikke med blant de ti beste."
 
 #. Translators: This "_New Game" is for the game-over dialogue
-#: ../gnobots2/src/game.c:154 ../gnome-sudoku/data/select_game.ui.h:1
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:102 ../gnomine/src/gnomine.vala:416
-#: ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:1 ../gnotski/src/gnotski.c:750
-#: ../iagno/data/iagno.ui.h:1 ../libgames-support/games-stock.c:253
-#: ../lightsoff/src/lightsoff.vala:29
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:87
+#: ../gnobots2/src/game.c:154 ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:77
+#: ../gnome-sudoku/data/select_game.ui.h:1 ../gnomine/src/gnomine.vala:107
+#: ../gnomine/src/gnomine.vala:449 ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:1
+#: ../gnotski/src/gnotski.c:750 ../iagno/data/iagno.ui.h:1
+#: ../libgames-support/games-stock.c:253 ../lightsoff/src/lightsoff.vala:29
 #: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:75
 #: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:76
 msgid "_New Game"
@@ -2112,8 +2111,7 @@ msgstr "_Nytt spill"
 msgid "Robots Scores"
 msgstr "Poeng for roboter"
 
-#: ../gnobots2/src/game.c:170 ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:265
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:542
+#: ../gnobots2/src/game.c:170
 msgid "Map:"
 msgstr "Kart:"
 
@@ -2331,7 +2329,7 @@ msgid "_Image theme:"
 msgstr "B_ildetema:"
 
 #: ../gnobots2/src/properties.c:478
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:396
+#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:425
 msgid "_Background color:"
 msgstr "_Bakgrunnsfarge:"
 
@@ -2356,6 +2354,239 @@ msgid "Remaining:"
 msgstr "GjenstÃr:"
 
 #. ********************************************************************
+#: ../gnome-mahjongg/data/gnome-mahjongg.desktop.in.in.h:1
+#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:48
+#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:535
+#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:540
+#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:742
+msgid "Mahjongg"
+msgstr "Mahjongg"
+
+#: ../gnome-mahjongg/data/gnome-mahjongg.desktop.in.in.h:2
+msgid "Disassemble a pile of tiles by removing matching pairs"
+msgstr "Ta fra hverandre en haug med fliser ved à finne like par"
+
+#: ../gnome-mahjongg/data/org.gnome.gnome-mahjongg.gschema.xml.in.h:1
+#: ../gnomine/data/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:12
+#: ../gnotravex/data/org.gnome.gnotravex.gschema.xml.in.h:3
+#: ../iagno/data/org.gnome.iagno.gschema.xml.in.h:3
+msgid "Width of the window in pixels"
+msgstr "Bredden pà vinduet i piksler"
+
+#: ../gnome-mahjongg/data/org.gnome.gnome-mahjongg.gschema.xml.in.h:2
+#: ../gnomine/data/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:13
+#: ../gnotravex/data/org.gnome.gnotravex.gschema.xml.in.h:4
+#: ../iagno/data/org.gnome.iagno.gschema.xml.in.h:4
+msgid "Height of the window in pixels"
+msgstr "HÃyden pà vinduet i piksler"
+
+#: ../gnome-mahjongg/data/org.gnome.gnome-mahjongg.gschema.xml.in.h:3
+#: ../gnomine/data/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:14
+#: ../gnotravex/data/org.gnome.gnotravex.gschema.xml.in.h:5
+#: ../iagno/data/org.gnome.iagno.gschema.xml.in.h:5
+msgid "true if the window is maximized"
+msgstr "Âtrue hvis vinduet er maksimert"
+
+#: ../gnome-mahjongg/data/org.gnome.gnome-mahjongg.gschema.xml.in.h:4
+#: ../gnomine/data/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:15
+#: ../gnotravex/data/org.gnome.gnotravex.gschema.xml.in.h:6
+#: ../iagno/data/org.gnome.iagno.gschema.xml.in.h:6
+msgid "true if the window is fullscren"
+msgstr "Âtrue hvis vinduet er fullskjerm"
+
+#.
+#. * Translatable strings file generated by get_titles.pl.
+#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
+#. * DO NOT compile it as part of your application.
+#.
+#: ../gnome-mahjongg/data/translatable_game_names.h:6
+msgctxt "mahjongg map name"
+msgid "The Ziggurat"
+msgstr "The Ziggurat"
+
+#: ../gnome-mahjongg/data/translatable_game_names.h:7
+msgctxt "mahjongg map name"
+msgid "Four Bridges"
+msgstr "Fire broer"
+
+#: ../gnome-mahjongg/data/translatable_game_names.h:8
+msgctxt "mahjongg map name"
+msgid "Cloud"
+msgstr "Sky"
+
+#: ../gnome-mahjongg/data/translatable_game_names.h:9
+msgctxt "mahjongg map name"
+msgid "Tic-Tac-Toe"
+msgstr "Tic-Tac-Toe"
+
+#: ../gnome-mahjongg/data/translatable_game_names.h:10
+msgctxt "mahjongg map name"
+msgid "Red Dragon"
+msgstr "RÃd drage"
+
+#: ../gnome-mahjongg/data/translatable_game_names.h:11
+msgctxt "mahjongg map name"
+msgid "Pyramid's Walls"
+msgstr "Pyramidens vegger"
+
+#: ../gnome-mahjongg/data/translatable_game_names.h:12
+msgctxt "mahjongg map name"
+msgid "Confounding Cross"
+msgstr "Forvirrende kors"
+
+#: ../gnome-mahjongg/data/translatable_game_names.h:13
+msgctxt "mahjongg map name"
+msgid "Difficult"
+msgstr "Vanskelig"
+
+#: ../gnome-mahjongg/src/game-view.vala:127
+#: ../gnomine/src/minefield-view.vala:398
+#: ../gnotravex/src/puzzle-view.vala:326
+#: ../quadrapassel/src/game-view.vala:330
+msgid "Paused"
+msgstr "Pause"
+
+#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:60
+msgid "Moves Left:"
+msgstr "Trekk igjen:"
+
+#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:78
+msgid "_Restart Game"
+msgstr "Sta_rt spillet pà nytt"
+
+#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:79
+#: ../gnomine/src/gnomine.vala:112 ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:9
+#: ../libgames-support/games-stock.c:267
+#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:77
+#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:77
+msgid "_Scores"
+msgstr "_Poeng"
+
+#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:80
+#: ../gnomine/src/gnomine.vala:113 ../iagno/data/iagno.ui.h:3
+#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:78
+#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:78
+msgid "_Preferences"
+msgstr "_Brukervalg"
+
+#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:84
+#: ../gnomine/src/gnomine.vala:117 ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:17
+#: ../iagno/data/iagno.ui.h:5 ../lightsoff/src/lightsoff.vala:33
+#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:82
+#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:82
+msgid "_About"
+msgstr "_Om"
+
+#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:87
+#: ../gnomine/src/gnomine.vala:120 ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:18
+#: ../iagno/data/iagno.ui.h:6 ../lightsoff/src/lightsoff.vala:36
+#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:85
+#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:85
+msgid "_Quit"
+msgstr "A_vslutt"
+
+#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:243
+msgid "Do you want to start a new game with this map?"
+msgstr "Vil du starte et nytt spill med dette kartet?"
+
+#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:244
+msgid "If you continue playing the next game will use the new map."
+msgstr "Hvis du fortsetter à spille vil det nye kartet brukes i neste spill."
+
+#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:245
+msgid "_Continue playing"
+msgstr "_Fortsett spill"
+
+#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:246
+msgid "Use _new map"
+msgstr "Bruk _nytt kart"
+
+#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:293
+#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:567
+msgid "Mahjongg Scores"
+msgstr "Poeng fro Mahjongg"
+
+#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:294
+#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:568
+msgid "Layout:"
+msgstr "Utforming:"
+
+#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:295
+#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:582
+msgid "Puzzle solved!"
+msgstr "Puslespillet lÃst!"
+
+#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:296
+#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:583
+msgid "You didn't make the top ten, better luck next time."
+msgstr "Du kom ikke blant de ti beste. Bedre lykke neste gang."
+
+#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:322
+msgid "There are no more moves."
+msgstr "Ingen flere trekk."
+
+#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:323
+msgid ""
+"Each puzzle has at least one solution.  You can undo your moves and try and "
+"find the solution for a time penalty, restart this game or start an new one."
+msgstr ""
+"Hvert puslespill har minst en lÃsning. Du kan angre dine trekk og prÃve à "
+"finne lÃsningen med en tidsstraff. Start dette spillet pà nytt eller start "
+"et nytt et."
+
+#. Translators: "_Restart" is the menu item 'Game->Restart', implies "Restart Game"
+#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:325
+#: ../libgames-support/games-stock.c:258
+msgid "_Restart"
+msgstr "Sta_rt pà nytt"
+
+#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:326
+msgid "_New game"
+msgstr "_Nytt spill"
+
+#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:354
+msgid "Mahjongg Preferences"
+msgstr "Brukervalg for Mahjongg"
+
+#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:399
+msgid "_Layout:"
+msgstr "_Utforming:"
+
+#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:501
+#: ../gnomine/src/gnomine.vala:686
+msgid "Main game:"
+msgstr "Hovedspill:"
+
+#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:510
+msgid "Maps:"
+msgstr "Kart:"
+
+#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:518
+msgid "Tiles:"
+msgstr "Steiner:"
+
+#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:538
+msgid ""
+"A matching game played with Mahjongg tiles.\n"
+"\n"
+"Mahjongg is a part of GNOME Games."
+msgstr ""
+"Et spill hvor du skal finne to like Mahjongg-fliser.\n"
+"\n"
+"Mahjongg er en del av GNOME-spillene."
+
+#. Translators: This is the window title for Mahjongg which contains the map name, e.g. 'Mahjongg - Red Dragon'
+#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:632
+#, c-format
+msgid "Mahjongg - %s"
+msgstr "Mahjongg - %s"
+
+#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:645
+#: ../gnomine/src/gnomine.vala:669 ../gnotravex/src/gnotravex.vala:215
+#, c-format
+msgid "Time"
+msgstr "Tid"
+
 #: ../gnome-sudoku/data/gnome-sudoku.desktop.in.in.h:1
 #: ../gnome-sudoku/src/lib/defaults.py:48
 msgid "Sudoku"
@@ -2592,7 +2823,7 @@ msgstr "Skriv ut _flere Sudoku â"
 msgid "_Tools"
 msgstr "Verk_tÃy"
 
-#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:212 ../gnomine/src/gnomine.vala:104
+#: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:212 ../gnomine/src/gnomine.vala:109
 #: ../libgames-support/games-stock.c:249
 msgid "_Hint"
 msgstr "_Hint"
@@ -2813,9 +3044,9 @@ msgstr "Kan ikke merke spillet som fullfÃrt."
 msgid "Sudoku unable to mark game as finished."
 msgstr "Sudoku kunne ikke merke spillet som fullfÃrt."
 
-#: ../gnomine/data/gnomine.desktop.in.in.h:1 ../gnomine/src/gnomine.vala:81
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:127 ../gnomine/src/gnomine.vala:686
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:692
+#: ../gnomine/data/gnomine.desktop.in.in.h:1 ../gnomine/src/gnomine.vala:86
+#: ../gnomine/src/gnomine.vala:132 ../gnomine/src/gnomine.vala:718
+#: ../gnomine/src/gnomine.vala:724
 msgid "Mines"
 msgstr "Miner"
 
@@ -2823,6 +3054,10 @@ msgstr "Miner"
 msgid "Clear hidden mines from a minefield"
 msgstr "Fjern skjulte miner fra et minefelt"
 
+#: ../gnomine/data/gnomine.desktop.in.in.h:3
+msgid "minesweeper;"
+msgstr "minesveiper;"
+
 #: ../gnomine/data/org.gnome.gnomine.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Use the unknown flag"
 msgstr "Bruk flagg for ukjente"
@@ -2874,145 +3109,104 @@ msgstr "StÃrrelse pà brett"
 msgid "Size of the board (0-2 = small-large, 3=custom)"
 msgstr "StÃrrelse pà brettet (0-2 = liten-stor, 3=egendefinert)"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:67
+#: ../gnomine/src/gnomine.vala:72
 msgctxt "board size"
 msgid "Custom"
 msgstr "Egendefinert"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:103
+#: ../gnomine/src/gnomine.vala:108
 msgid "_Replay Size"
 msgstr "StÃ_rrelse for nytt spill"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:105 ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:2
+#: ../gnomine/src/gnomine.vala:110 ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:2
 #: ../libgames-support/games-stock.c:265
 #: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:76
 msgid "_Pause"
 msgstr "_Pause"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:106 ../libgames-support/games-stock.c:248
+#: ../gnomine/src/gnomine.vala:111 ../libgames-support/games-stock.c:248
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "_Fullskjerm"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:107 ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:9
-#: ../libgames-support/games-stock.c:267
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:89
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:77
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:77
-msgid "_Scores"
-msgstr "_Poeng"
-
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:108 ../iagno/data/iagno.ui.h:3
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:90
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:78
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:78
-msgid "_Preferences"
-msgstr "_Brukervalg"
-
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:112 ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:17
-#: ../iagno/data/iagno.ui.h:5 ../lightsoff/src/lightsoff.vala:33
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:94
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:82
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:82
-msgid "_About"
-msgstr "_Om"
-
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:115 ../gnotravex/data/gnotravex.ui.h:18
-#: ../iagno/data/iagno.ui.h:6 ../lightsoff/src/lightsoff.vala:36
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:97
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:85
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:85
-msgid "_Quit"
-msgstr "A_vslutt"
-
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:152
-msgid "Time: "
-msgstr "Tid: "
-
 #. New game screen
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:222
+#: ../gnomine/src/gnomine.vala:225
 msgid "Field Size"
 msgstr "FeltstÃrrelse"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:277
+#: ../gnomine/src/gnomine.vala:280
 msgid "H_orizontal:"
 msgstr "H_orisontal:"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:287
+#: ../gnomine/src/gnomine.vala:290
 msgid "_Vertical:"
 msgstr "_Vertikal:"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:297
+#: ../gnomine/src/gnomine.vala:300
 msgid "_Number of mines:"
 msgstr "A_ntall miner:"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:316
+#: ../gnomine/src/gnomine.vala:319
 msgid "_Play Game"
 msgstr "S_pill spillet"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:338
+#: ../gnomine/src/gnomine.vala:360
 #, c-format
 msgid "<b>%d</b> mine"
 msgid_plural "<b>%d</b> mines"
 msgstr[0] "<b>%d mine</b>"
 msgstr[1] "<b>%d miner</b>"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:345
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:659
+#: ../gnomine/src/gnomine.vala:367
 msgid "Show a hint"
 msgstr "Vis et hint"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:397
+#: ../gnomine/src/gnomine.vala:430
 #, c-format
 msgid "Flags: %u/%u"
 msgstr "Flagg: %u/%u"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:413
+#: ../gnomine/src/gnomine.vala:446
 msgid "The Mines Have Been Cleared!"
 msgstr "Minene har blitt ryddet!"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:425
+#: ../gnomine/src/gnomine.vala:458
 msgid "Mines Scores"
 msgstr "Mines poeng"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:426 ../gnotravex/src/gnotravex.vala:199
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:224 ../swell-foop/src/swell-foop.vala:375
+#: ../gnomine/src/gnomine.vala:459 ../gnotravex/src/gnotravex.vala:224
+#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:249 ../swell-foop/src/swell-foop.vala:375
 msgid "Size:"
 msgstr "StÃrrelse:"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:472
+#: ../gnomine/src/gnomine.vala:505
 msgid "Do you want to start a new game?"
 msgstr "Vil du starte et nytt spill?"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:473
+#: ../gnomine/src/gnomine.vala:506
 msgid "If you start a new game, your current progress will be lost."
 msgstr "Hvis du starter et nytt spill vil dette spillet gà tapt."
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:474
+#: ../gnomine/src/gnomine.vala:507
 msgid "Keep Current Game"
 msgstr "Behold dette spillet"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:475
+#: ../gnomine/src/gnomine.vala:508
 msgid "Start New Game"
 msgstr "Start nytt spill"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:654
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:474
-msgid "Main game:"
-msgstr "Hovedspill:"
-
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:662
+#: ../gnomine/src/gnomine.vala:694
 msgid "Resizing and SVG support:"
 msgstr "Endring av stÃrrelse og stÃtte for SVG:"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:670
+#: ../gnomine/src/gnomine.vala:702
 msgid "Faces:"
 msgstr "Ansikter:"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:674
+#: ../gnomine/src/gnomine.vala:706
 msgid "Graphics:"
 msgstr "Grafikk:"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:689
+#: ../gnomine/src/gnomine.vala:721
 msgid ""
 "The popular logic puzzle minesweeper. Clear mines from a board using hints "
 "from squares you have already uncovered.\n"
@@ -3024,28 +3218,21 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Minesveiper er en del av GNOME spill."
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:763
+#: ../gnomine/src/gnomine.vala:795
 msgid "Mines Preferences"
 msgstr "Mines instillinger"
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:781
+#: ../gnomine/src/gnomine.vala:813
 msgid "_Use \"I'm not sure\" flags"
 msgstr "Br_uk ÂIkke sikkerÂ-flagg."
 
-#: ../gnomine/src/gnomine.vala:787
+#: ../gnomine/src/gnomine.vala:819
 msgid "_Warn if too many flags have been placed"
 msgstr "Ad_varsel hvis for mange flagg settes ut"
 
-#: ../gnomine/src/minefield-view.vala:420
-#: ../gnotravex/src/puzzle-view.vala:336
-#: ../gnome-mahjongg/src/game-view.vala:133
-#: ../quadrapassel/src/game-view.vala:330
-msgid "Paused"
-msgstr "Pause"
-
 #: ../gnotravex/data/gnotravex.desktop.in.in.h:1
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:68 ../gnotravex/src/gnotravex.vala:92
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:281 ../gnotravex/src/gnotravex.vala:283
+#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:56 ../gnotravex/src/gnotravex.vala:78
+#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:287 ../gnotravex/src/gnotravex.vala:289
 msgid "Tetravex"
 msgstr "Tetravex"
 
@@ -3126,24 +3313,15 @@ msgstr "5x5"
 msgid "6Ã6"
 msgstr "6x6"
 
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:46
+#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:105
 msgid "Solve"
 msgstr "LÃs"
 
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:46
-msgid "Solve the game"
-msgstr "LÃs spillet"
-
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:151
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:68
-msgid "Time:"
-msgstr "Tid:"
-
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:198 ../gnotravex/src/gnotravex.vala:223
+#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:223 ../gnotravex/src/gnotravex.vala:248
 msgid "Tetravex Scores"
 msgstr "Tetravex poeng"
 
-#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:286
+#: ../gnotravex/src/gnotravex.vala:292
 msgid ""
 "GNOME Tetravex is a simple puzzle where pieces must be positioned so that "
 "the same numbers are touching each other.\n"
@@ -3412,6 +3590,10 @@ msgstr "Tali"
 msgid "Beat the odds in a poker-style dice game"
 msgstr "Spill mot oddsen i et poker-lignende terningspill"
 
+#: ../gtali/data/gtali.desktop.in.in.h:3
+msgid "yahtzee;"
+msgstr "yahtzee;"
+
 #: ../gtali/data/org.gnome.gtali.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Delay between rolls"
 msgstr "Pause mellom omganger"
@@ -3448,111 +3630,111 @@ msgstr "Poeng: %d"
 msgid "Field used"
 msgstr "Felt brukt"
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:101
+#: ../gtali/src/gyahtzee.c:102
 msgid "Delay computer moves"
 msgstr "Forsink datamaskinens trekk"
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:103
+#: ../gtali/src/gyahtzee.c:104
 msgid "Display computer thoughts"
 msgstr "Vis datamaskinens tanker"
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:105
+#: ../gtali/src/gyahtzee.c:106
 msgid "Number of computer opponents"
 msgstr "Antall datamaskinmotstandere"
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:105 ../gtali/src/gyahtzee.c:107
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:111 ../gtali/src/gyahtzee.c:113
+#: ../gtali/src/gyahtzee.c:106 ../gtali/src/gyahtzee.c:108
+#: ../gtali/src/gyahtzee.c:112 ../gtali/src/gyahtzee.c:114
 msgid "NUMBER"
 msgstr "ANTALL"
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:107
+#: ../gtali/src/gyahtzee.c:108
 msgid "Number of human opponents"
 msgstr "Antall menneskelige motstandere"
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:109
+#: ../gtali/src/gyahtzee.c:110
 msgid "Game choice: Regular or Colors"
 msgstr "Valg for spill: Vanlig eller farger"
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:109
+#: ../gtali/src/gyahtzee.c:110
 msgid "STRING"
 msgstr "STRENG"
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:111
+#: ../gtali/src/gyahtzee.c:112
 msgid "Number of computer-only games to play"
 msgstr "Antall spill datamaskinen skal spille"
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:113
+#: ../gtali/src/gyahtzee.c:114
 msgid "Number of trials for each roll for the computer"
 msgstr "Antall forsÃk for hvert kast for datamaskinen"
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:118 ../gtali/src/setup.c:359
+#: ../gtali/src/gyahtzee.c:119 ../gtali/src/setup.c:359
 msgctxt "game type"
 msgid "Regular"
 msgstr "Vanlig"
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:119 ../gtali/src/setup.c:360
+#: ../gtali/src/gyahtzee.c:120 ../gtali/src/setup.c:360
 msgctxt "game type"
 msgid "Colors"
 msgstr "Farger"
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:142
+#: ../gtali/src/gyahtzee.c:143
 msgid "Roll all!"
 msgstr "Kast alle!"
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:145 ../gtali/src/gyahtzee.c:825
+#: ../gtali/src/gyahtzee.c:146 ../gtali/src/gyahtzee.c:857
 msgid "Roll!"
 msgstr "Kast!"
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:179
+#: ../gtali/src/gyahtzee.c:180
 msgid "The game is a draw!"
 msgstr "Spillet er uavgjort!"
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:193 ../gtali/src/gyahtzee.c:630
+#: ../gtali/src/gyahtzee.c:194 ../gtali/src/gyahtzee.c:631
 msgid "Tali Scores"
 msgstr "Poeng for Tali"
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:209
+#: ../gtali/src/gyahtzee.c:210
 #, c-format
 msgid "%s wins the game with %d point"
 msgid_plural "%s wins the game with %d points"
 msgstr[0] "%s vinner spillet med %d poeng"
 msgstr[1] "%s vinner spillet med %d poeng"
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:257
+#: ../gtali/src/gyahtzee.c:258
 #, c-format
 msgid "Computer playing for %s"
 msgstr "Datamaskinen spiller for %s"
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:259
+#: ../gtali/src/gyahtzee.c:260
 #, c-format
 msgid "%s! -- You're up."
 msgstr "%s! -- Din tur."
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:448
+#: ../gtali/src/gyahtzee.c:449
 msgid "Select dice to roll or choose a score slot."
 msgstr "Velg terning som skal kastes eller velg en poengplass."
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:477
+#: ../gtali/src/gyahtzee.c:478
 msgid "Roll"
 msgstr "Kast"
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:535
+#: ../gtali/src/gyahtzee.c:536
 msgid "You are only allowed three rolls. Choose a score slot."
 msgstr "Du fÃr bare tre kast. Velg en poengplass."
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:586
+#: ../gtali/src/gyahtzee.c:587
 msgid "GNOME version (1998):"
 msgstr "GNOME Versjon (1998):"
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:589
+#: ../gtali/src/gyahtzee.c:590
 msgid "Console version (1992):"
 msgstr "Konsollversjon (1992):"
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:592
+#: ../gtali/src/gyahtzee.c:593
 msgid "Colors game and multi-level AI (2006):"
 msgstr "Fargespill og flernivà AI (2006):"
 
-#: ../gtali/src/gyahtzee.c:610
+#: ../gtali/src/gyahtzee.c:611
 msgid ""
 "A variation on poker with dice and less money.\n"
 "\n"
@@ -3725,8 +3907,8 @@ msgstr "5 like [total]"
 #. indent-tabs-mode: nil
 #.
 #: ../iagno/data/iagno.desktop.in.in.h:1 ../iagno/src/iagno.vala:82
-#: ../iagno/src/iagno.vala:276 ../iagno/src/iagno.vala:280
-#: ../iagno/src/iagno.vala:572
+#: ../iagno/src/iagno.vala:294 ../iagno/src/iagno.vala:298
+#: ../iagno/src/iagno.vala:619
 msgid "Iagno"
 msgstr "Iagno"
 
@@ -3734,32 +3916,36 @@ msgstr "Iagno"
 msgid "Dominate the board in a classic version of Reversi"
 msgstr "Dominer brettet i den klassiske versjonen av Reversi"
 
-#: ../iagno/src/iagno.vala:136 ../iagno/src/iagno.vala:236
-#: ../iagno/src/iagno.vala:244
+#: ../iagno/data/iagno.desktop.in.in.h:3
+msgid "othello;"
+msgstr "othello;"
+
+#: ../iagno/src/iagno.vala:137 ../iagno/src/iagno.vala:254
+#: ../iagno/src/iagno.vala:262
 msgid "Dark:"
 msgstr "MÃrk:"
 
-#: ../iagno/src/iagno.vala:144 ../iagno/src/iagno.vala:237
-#: ../iagno/src/iagno.vala:245
+#: ../iagno/src/iagno.vala:145 ../iagno/src/iagno.vala:255
+#: ../iagno/src/iagno.vala:263
 msgid "Light:"
 msgstr "Lys:"
 
-#: ../iagno/src/iagno.vala:228
+#: ../iagno/src/iagno.vala:246
 msgid "Light must pass, Dark's move"
 msgstr "Lys mà stà over âmÃrkt trekk â"
 
-#: ../iagno/src/iagno.vala:230
+#: ../iagno/src/iagno.vala:248
 msgid "Dark must pass, Light's move"
 msgstr "MÃrk mà stà over â lyst trekk â.."
 
 #. Translators: this is a 2 digit representation of the current score.
-#: ../iagno/src/iagno.vala:239 ../iagno/src/iagno.vala:240
-#: ../iagno/src/iagno.vala:247 ../iagno/src/iagno.vala:248
+#: ../iagno/src/iagno.vala:257 ../iagno/src/iagno.vala:258
+#: ../iagno/src/iagno.vala:265 ../iagno/src/iagno.vala:266
 #, c-format
 msgid "%.2d"
 msgstr "%.2d"
 
-#: ../iagno/src/iagno.vala:281
+#: ../iagno/src/iagno.vala:299
 msgid ""
 "A disk flipping game derived from Reversi.\n"
 "\n"
@@ -3769,43 +3955,43 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Iagno er en del av GNOME-spillene."
 
-#: ../iagno/src/iagno.vala:349
+#: ../iagno/src/iagno.vala:367
 msgid "Light player wins!"
 msgstr "Lys spiller vinner!"
 
-#: ../iagno/src/iagno.vala:351
+#: ../iagno/src/iagno.vala:369
 msgid "Dark player wins!"
 msgstr "MÃrk spiller vinner!"
 
-#: ../iagno/src/iagno.vala:353
+#: ../iagno/src/iagno.vala:371
 msgid "The game was a draw."
 msgstr "Spillet endte uavgjort."
 
-#: ../iagno/src/iagno.vala:377
+#: ../iagno/src/iagno.vala:395
 msgid "Invalid move."
 msgstr "Ugyldig trekk."
 
-#: ../iagno/src/iagno.vala:443
+#: ../iagno/src/iagno.vala:460
 msgid "Iagno Preferences"
 msgstr "Brukervalg for Iagno"
 
-#: ../iagno/src/iagno.vala:462
+#: ../iagno/src/iagno.vala:479
 msgid "Dark Player:"
 msgstr "MÃrk spiller:"
 
-#: ../iagno/src/iagno.vala:492
+#: ../iagno/src/iagno.vala:509
 msgid "Light Player:"
 msgstr "Lys spiller:"
 
-#: ../iagno/src/iagno.vala:526
+#: ../iagno/src/iagno.vala:543
 msgid "S_how grid"
 msgstr "_Vis rutenett"
 
-#: ../iagno/src/iagno.vala:531
+#: ../iagno/src/iagno.vala:548
 msgid "_Flip final results"
 msgstr "_Snu om pà endelige resultater"
 
-#: ../iagno/src/iagno.vala:536
+#: ../iagno/src/iagno.vala:553
 msgid "_Tile set:"
 msgstr "S_teinsett:"
 
@@ -3814,30 +4000,35 @@ msgid "Unknown Command"
 msgstr "Ukjent kommando"
 
 #. Score dialog column header for the score time (e.g. 1 minute)
-#: ../libgames-support/games-scores-dialog.c:135
+#: ../libgames-support/games-scores-dialog.c:136
 msgctxt "score-dialog"
 msgid "Time"
 msgstr "Tid"
 
 #. Score dialog column header for the score value (e.g. 30 moves)
-#: ../libgames-support/games-scores-dialog.c:141
+#: ../libgames-support/games-scores-dialog.c:142
 msgctxt "score-dialog"
 msgid "Score"
 msgstr "Poeng"
 
 #. Score format for time based scores.  %1$d is the time in minutes, %2$d is the time in seconds
-#: ../libgames-support/games-scores-dialog.c:299
+#: ../libgames-support/games-scores-dialog.c:307
 #, c-format
 msgctxt "score-dialog"
 msgid "%1$dm %2$ds"
 msgstr "%1$dm %2$ds"
 
 #. Score dialog column header for the name of the player who recorded the score
-#: ../libgames-support/games-scores-dialog.c:560
+#: ../libgames-support/games-scores-dialog.c:571
 msgctxt "score-dialog"
 msgid "Name"
 msgstr "Navn"
 
+#. Score dialog column header for the date the score was recorded
+#: ../libgames-support/games-scores-dialog.c:580
+msgid "Date"
+msgstr "Dato"
+
 #: ../libgames-support/games-stock.c:41
 msgid "View help for this game"
 msgstr "Vis hjelp for dette spillet"
@@ -3891,7 +4082,6 @@ msgid "View the scores"
 msgstr "Vis poeng"
 
 #: ../libgames-support/games-stock.c:55
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:657
 msgid "Undo the last move"
 msgstr "Angre forrige trekk"
 
@@ -3920,12 +4110,6 @@ msgstr "_Nytt"
 msgid "_Redo Move"
 msgstr "_Gjenopprett trekk"
 
-#. Translators: "_Restart" is the menu item 'Game->Restart', implies "Restart Game"
-#: ../libgames-support/games-stock.c:258
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:296
-msgid "_Restart"
-msgstr "Sta_rt pà nytt"
-
 #: ../libgames-support/games-stock.c:260
 msgid "_Deal"
 msgstr "_Del ut"
@@ -4027,155 +4211,6 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Lights Off er en del av GNOME spill."
 
-#: ../gnome-mahjongg/data/gnome-mahjongg.desktop.in.in.h:1
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:52
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:508
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:513
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:750
-msgid "Mahjongg"
-msgstr "Mahjongg"
-
-#: ../gnome-mahjongg/data/gnome-mahjongg.desktop.in.in.h:2
-msgid "Disassemble a pile of tiles by removing matching pairs"
-msgstr "Ta fra hverandre en haug med fliser ved à finne like par"
-
-#.
-#. * Translatable strings file generated by get_titles.pl.
-#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
-#. * DO NOT compile it as part of your application.
-#.
-#: ../gnome-mahjongg/data/translatable_game_names.h:6
-msgctxt "mahjongg map name"
-msgid "The Ziggurat"
-msgstr "The Ziggurat"
-
-#: ../gnome-mahjongg/data/translatable_game_names.h:7
-msgctxt "mahjongg map name"
-msgid "Four Bridges"
-msgstr "Fire broer"
-
-#: ../gnome-mahjongg/data/translatable_game_names.h:8
-msgctxt "mahjongg map name"
-msgid "Cloud"
-msgstr "Sky"
-
-#: ../gnome-mahjongg/data/translatable_game_names.h:9
-msgctxt "mahjongg map name"
-msgid "Tic-Tac-Toe"
-msgstr "Tic-Tac-Toe"
-
-#: ../gnome-mahjongg/data/translatable_game_names.h:10
-msgctxt "mahjongg map name"
-msgid "Red Dragon"
-msgstr "RÃd drage"
-
-#: ../gnome-mahjongg/data/translatable_game_names.h:11
-msgctxt "mahjongg map name"
-msgid "Pyramid's Walls"
-msgstr "Pyramidens vegger"
-
-#: ../gnome-mahjongg/data/translatable_game_names.h:12
-msgctxt "mahjongg map name"
-msgid "Confounding Cross"
-msgstr "Forvirrende kors"
-
-#: ../gnome-mahjongg/data/translatable_game_names.h:13
-msgctxt "mahjongg map name"
-msgid "Difficult"
-msgstr "Vanskelig"
-
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:59
-msgid "Moves Left:"
-msgstr "Trekk igjen:"
-
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:88
-msgid "_Restart Game"
-msgstr "Sta_rt spillet pà nytt"
-
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:194
-msgid "Do you want to start a new game with this map?"
-msgstr "Vil du starte et nytt spill med dette kartet?"
-
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:195
-msgid "If you continue playing the next game will use the new map."
-msgstr "Hvis du fortsetter à spille vil det nye kartet brukes i neste spill."
-
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:196
-msgid "_Continue playing"
-msgstr "_Fortsett spill"
-
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:197
-msgid "Use _new map"
-msgstr "Bruk _nytt kart"
-
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:264
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:541
-msgid "Mahjongg Scores"
-msgstr "Poeng fro Mahjongg"
-
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:266
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:582
-msgid "Puzzle solved!"
-msgstr "Puslespillet lÃst!"
-
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:267
-#: ../quadrapassel/src/quadrapassel.vala:583
-msgid "You didn't make the top ten, better luck next time."
-msgstr "Du kom ikke blant de ti beste. Bedre lykke neste gang."
-
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:293
-msgid "There are no more moves."
-msgstr "Ingen flere trekk."
-
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:294
-msgid ""
-"Each puzzle has at least one solution.  You can undo your moves and try and "
-"find the solution for a time penalty, restart this game or start an new one."
-msgstr ""
-"Hvert puslespill har minst en lÃsning. Du kan angre dine trekk og prÃve à "
-"finne lÃsningen med en tidsstraff. Start dette spillet pà nytt eller start "
-"et nytt et."
-
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:297
-msgid "_New game"
-msgstr "_Nytt spill"
-
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:325
-msgid "Mahjongg Preferences"
-msgstr "Brukervalg for Mahjongg"
-
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:370
-msgid "_Map:"
-msgstr "_Kart:"
-
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:483
-msgid "Maps:"
-msgstr "Kart:"
-
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:491
-msgid "Tiles:"
-msgstr "Steiner:"
-
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:511
-msgid ""
-"A matching game played with Mahjongg tiles.\n"
-"\n"
-"Mahjongg is a part of GNOME Games."
-msgstr ""
-"Et spill hvor du skal finne to like Mahjongg-fliser.\n"
-"\n"
-"Mahjongg er en del av GNOME-spillene."
-
-#. Translators: This is the window title for Mahjongg which contains the map name, e.g. 'Mahjongg - Red Dragon'
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:610
-#, c-format
-msgid "Mahjongg - %s"
-msgstr "Mahjongg - %s"
-
-#: ../gnome-mahjongg/src/gnome-mahjongg.vala:658
-msgid "Redo the last move"
-msgstr "Gjenta forrige trekk"
-
 #: ../quadrapassel/data/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Image to use for drawing blocks"
 msgstr "Bilde som skal brukes til à tegne blokker"
@@ -4315,6 +4350,10 @@ msgstr "Quadrapassel"
 msgid "Fit falling blocks together"
 msgstr "Fà fallende blokker til à passe sammen"
 
+#: ../quadrapassel/data/quadrapassel.desktop.in.in.h:3
+msgid "tetris;"
+msgstr "tetris;"
+
 #: ../quadrapassel/src/game-view.vala:332
 msgid "Game Over"
 msgstr "Spillet over"
@@ -4421,18 +4460,13 @@ msgstr "Zealous animasjon"
 msgid "Use more flashy, but slower, animations."
 msgstr "Bruk tÃffere men tregere animasjoner."
 
+#: ../swell-foop/data/preferences.ui.h:1
 #: ../swell-foop/data/swell-foop.desktop.in.in.h:1
-#: ../swell-foop/data/preferences.ui.h:1 ../swell-foop/src/swell-foop.vala:65
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:404 ../swell-foop/src/swell-foop.vala:409
-#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:469
+#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:65 ../swell-foop/src/swell-foop.vala:404
+#: ../swell-foop/src/swell-foop.vala:409 ../swell-foop/src/swell-foop.vala:469
 msgid "Swell Foop"
 msgstr "Swell Foop"
 
-#: ../swell-foop/data/swell-foop.desktop.in.in.h:2
-msgid "Clear the screen by removing groups of colored and shaped tiles"
-msgstr ""
-"TÃm skjermen ved à fjerne grupper med fargede fliser med forskjellig form"
-
 #: ../swell-foop/data/preferences.ui.h:3
 msgid "_Number of colors:"
 msgstr "A_ntall farger:"
@@ -4449,6 +4483,11 @@ msgstr "_Zealous animasjon"
 msgid "Operation"
 msgstr "Operasjon"
 
+#: ../swell-foop/data/swell-foop.desktop.in.in.h:2
+msgid "Clear the screen by removing groups of colored and shaped tiles"
+msgstr ""
+"TÃm skjermen ved à fjerne grupper med fargede fliser med forskjellig form"
+
 #. Label showing the number of points at the end of the game
 #: ../swell-foop/src/game-view.vala:433
 #, c-format[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]