[evolution] Updated Lithuanian translationcommit cc047a0e196f58c887100f812544c275cd472156
Author: Aurimas Äernius <aurisc4 gmail com>
Date:  Tue Aug 21 22:46:06 2012 +0300

  Updated Lithuanian translation

 po/lt.po | 3598 +++++++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 1 files changed, 1698 insertions(+), 1900 deletions(-)
---
diff --git a/po/lt.po b/po/lt.po
index 3f23741..66fda59 100644
--- a/po/lt.po
+++ b/po/lt.po
@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: evolution.HEAD\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=Miscellaneous\n";
-"POT-Creation-Date: 2012-07-12 12:37+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-21 13:58+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-20 06:02+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-21 22:44+0300\n"
 "Last-Translator: Aurimas Äernius <aurisc4 gmail com>\n"
 "Language-Team: LietuviÅ <>\n"
 "Language: lt\n"
@@ -76,139 +76,138 @@ msgid "Do _Not Delete"
 msgstr "_NeiÅtrinti"
 
 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:14
+#| msgid "Delete address book '{0}'?"
+msgid "Delete remote address book &quot;{0}&quot;?"
+msgstr "IÅtrinti nutolusiÄ adresÅ knygÄ &quot;{0}&quot;?"
+
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
+msgid "This will permanently remove the address book &quot;{0}&quot; from the server. Are you sure you want to proceed?"
+msgstr "Tai visiÅkai paÅalins adresÅ knygÄ &quot;{0}&quot; iÅ serverio. Ar tikrai norite tÄsti?"
+
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:68
+#| msgid "Delegated From"
+msgid "_Delete From Server"
+msgstr "IÅ_trinti iÅ serverio"
+
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
 msgid "Category editor not available."
 msgstr "KategorijÅ redaktorius nepasiekiamas."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
 msgid "Unable to open address book"
 msgstr "Nepavyko atverti adresÅ knygos"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
 msgid "Unable to perform search."
 msgstr "Nepavyko atlikti paieÅkos."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
 msgid "Would you like to save your changes?"
 msgstr "Ar norite iÅsaugoti pakeitimus?"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
 msgid "You have made modifications to this contact. Do you want to save these changes?"
 msgstr "PakeitÄte Åio kontakto duomenis. Ar norite iÅsaugoti Åiuos pakeitimus?"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
 msgid "_Discard"
 msgstr "_Atsikratyti"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
 msgid "Cannot move contact."
 msgstr "Nepavyko perkelti kontakto."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
 msgid "You are attempting to move a contact from one address book to another but it cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?"
 msgstr "Bandote perkelti kontaktÄ iÅ vienos adresÅ knygos Ä kitÄ, bet jis negali bÅti paÅalintas iÅ dabartinio Åaltinio. Gal vietoje to norite iÅsaugoti kopijÄ?"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
 msgid "The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?"
 msgstr "Pasirinktas paveikslÄlis yra didelis. Ar norite pakeisti jo dydÄ ir jÄ ÄraÅyti?"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
 msgid "_Resize"
 msgstr "_Keisti dydÄ"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
 msgid "_Use as it is"
 msgstr "_Naudoti tokÄ, koks yra"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
 msgid "_Do not save"
 msgstr "_Nesaugoti"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:29
 msgid "Unable to save {0}."
 msgstr "Nepavyko iÅsaugoti {0}."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
 msgid "Error saving {0} to {1}: {2}"
 msgstr "Klaida saugant {0} Ä {1}: {2}"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
 msgid "The Evolution address book has quit unexpectedly."
 msgstr "Evolution adresÅ knyga netikÄtai uÅsidarÄ."
 
 #. Translators: {0} is replaced with an address book name which will not be available
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
 msgid "Your contacts for {0} will not be available until Evolution is restarted."
 msgstr "JÅsÅ {0} kontaktai bus neprieinami, kol Evolution nebus paleista iÅ naujo."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
 msgid "Address '{0}' already exists."
 msgstr "Adresas â{0}â jau egzistuoja."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:32
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
 msgid "A contact already exists with this address. Would you like to add a new card with the same address anyway?"
 msgstr "Kontaktas su Åiuo adresu jau egzistuoja. Ar norite pridÄti naujÄ kortelÄ su tuo paÄiu adresu?"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
-#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:388
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:391
 #: ../widgets/table/e-table-config.ui.h:6
 msgid "_Add"
 msgstr "_PridÄti"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
 msgid "Some addresses already exist in this contact list."
 msgstr "Kai kurie adresai jau yra adresatÅ sÄraÅe."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
 msgid "You are trying to add addresses that are part of this list already. Would you like to add them anyway?"
 msgstr "JÅs bandote pridÄti adresus, kurie jau yra sÄraÅe. Ar vis tiek norite juos pridÄti?"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
 msgid "Skip duplicates"
 msgstr "Praleisti dublikatus"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
 msgid "Add with duplicates"
 msgstr "PridÄti su dublikatais"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
 msgid "List '{0}' is already in this contact list."
 msgstr "SÄraÅas â{0}â jau yra adresatÅ sÄraÅe."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:42
 msgid "A contact list named '{0}' is already in this contact list. Would you like to add it anyway?"
 msgstr "AdresatÅ sÄraÅas â{0}â jau yra adresatÅ sÄraÅe. Ar vis tiek norite jÄ pridÄti?"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
-msgid "Some features may not work properly with your current server"
-msgstr "Kai kurios funkcijos gali veikti nekorektiÅkai su esamu serveriu"
-
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
-msgid "You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter problems using Evolution. For best results the server should be upgraded to a supported version"
-msgstr "JungiatÄs prie nepalaikomo GroupWise serverio, tad gali iÅkilti problemÅ naudojant Evolution. Norint pasiekti geriausiÅ rezultatÅ, serveris turÄtÅ bÅti atnaujintas iki palaikomos versijos"
-
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:42
-msgid "GroupWise Address book creation:"
-msgstr "GroupWise adresÅ knygos kÅrimas:"
-
 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:43
-msgid "Currently you can only access the GroupWise System Address Book from Evolution. Please use some other GroupWise mail client once to get your GroupWise Frequent Contacts and Groupwise Personal Contacts folders."
-msgstr "Åiuo metu Evolution programoje galite pasiekti tik GroupWise sistemos adresÅ knygÄ. Pasinaudokite kartÄ kokiu nors kitu GroupWise paÅto klientu, kad gautumÄte savo daÅnai naudojamus GroupWise kontaktus ir GroupWise asmeniniÅ kontaktÅ aplankus."
-
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:44
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1264
 msgid "Failed to delete contact"
 msgstr "Nepavyko atverti kontakto"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:45
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:44
 msgid "You do not have permission to delete contacts in this address book."
 msgstr "Neturite teisiÅ trinti kontaktÅ Åioje adresÅ knygoje."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:46
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:45
 msgid "Cannot add new contact"
 msgstr "Nepavyko pridÄti naujo kontakto"
 
 #. For Translators: {0} is the name of the address book source
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:48
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:47
 msgid "'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a different address book from the side bar in the Contacts view."
 msgstr "â{0}â yra tik skaitymui skirta adresÅ knyga ir negali bÅti pakeista. KontaktÅ rodinio ÅoninÄje juostoje pasirinkite kitÄ adresÅ knygÄ."
 
@@ -253,7 +252,7 @@ msgstr "_Nori gauti HTML laiÅkus"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:9
 #: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:396
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:616
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:611
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:973
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:6
 #: ../smime/lib/e-cert.c:810
@@ -280,7 +279,7 @@ msgstr "_NamÅ tinklalapis:"
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:14
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:722
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:22
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1786
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1842
 msgid "_Calendar:"
 msgstr "_Kalendorius:"
 
@@ -372,7 +371,7 @@ msgid "_Anniversary:"
 msgstr "_Jubiliejus:"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:711
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:706
 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2150
 msgid "Anniversary"
 msgstr "Jubiliejus"
@@ -383,10 +382,9 @@ msgstr "Jubiliejus"
 #. * which, so long as it has an icon. We're just interested in
 #. * the directory components.
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:710
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:705
 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2149
-#: ../capplet/anjal-settings-main.c:83
-#: ../shell/main.c:131
+#: ../shell/main.c:129
 msgid "Birthday"
 msgstr "Gimtadienis"
 
@@ -425,25 +423,25 @@ msgstr "_Adresas:"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:47
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:193
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:390
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:70
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:399
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:75
 #: ../widgets/misc/e-contact-map.c:298
 msgid "Home"
 msgstr "NamÅ"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:48
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:192
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:387
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:69
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:692
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:396
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:74
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:687
 #: ../widgets/misc/e-contact-map.c:306
 msgid "Work"
 msgstr "Darbinis"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:49
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:194
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:71
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:389
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:76
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:384
 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3564
 msgid "Other"
 msgstr "Kitas"
@@ -457,47 +455,47 @@ msgid "Notes"
 msgstr "Pastabos"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:172
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:619
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:614
 msgid "AIM"
 msgstr "AIM"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:173
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:622
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:617
 msgid "Jabber"
 msgstr "Jabber"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:174
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:624
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:619
 msgid "Yahoo"
 msgstr "Yahoo"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:175
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:625
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:620
 msgid "Gadu-Gadu"
 msgstr "Gadu-Gadu"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:176
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:623
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:618
 msgid "MSN"
 msgstr "MSN"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:177
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:621
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:616
 msgid "ICQ"
 msgstr "ICQ"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:178
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:620
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:615
 msgid "GroupWise"
 msgstr "GroupWise"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:179
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:626
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:621
 msgid "Skype"
 msgstr "Skype"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:180
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:627
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:622
 msgid "Twitter"
 msgstr "Twitter"
 
@@ -672,7 +670,6 @@ msgid "Add an email to the List"
 msgstr "PridÄti el. paÅtÄ Ä sÄraÅÄ"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:8
-#| msgid "Copy the email address to the clipboard"
 msgid "Remove an email address from the List"
 msgstr "PaÅalinti el. paÅto adresÄ iÅ sÄraÅo"
 
@@ -748,12 +745,12 @@ msgid "Merge Contact"
 msgstr "Sujungti kontaktus"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:1
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1060
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1072
 msgid "Name contains"
 msgstr "Varde yra"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:2
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1053
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1065
 msgid "Email begins with"
 msgstr "El. paÅtas prasideda"
 
@@ -761,10 +758,10 @@ msgstr "El. paÅtas prasideda"
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:26
 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:19
 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:30
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1046
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1797
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:812
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1011
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1058
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1798
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:813
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1012
 msgid "Any field contains"
 msgstr "Bet kuriame laukelyje yra"
 
@@ -779,127 +776,127 @@ msgid "Copy _Email Address"
 msgstr "Kopijuoti _el. paÅto adresÄ"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:164
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:300
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:296
 #: ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:429
 msgid "Copy the email address to the clipboard"
 msgstr "Kopijuoti el. paÅto adresÄ Ä iÅkarpinÄ"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:169
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:305
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:301
 #: ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:434
 msgid "_Send New Message To..."
 msgstr "_SiÅsti naujÄ laiÅkÄ adresatui..."
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:171
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:307
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:303
 #: ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:436
 msgid "Send a mail message to this address"
 msgstr "SiÅsti el. laiÅkÄ Åiuo adresu"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:324
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1087
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:333
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1097
 #: ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:973
 #, c-format
 msgid "Click to mail %s"
 msgstr "SpustelÄkite, norÄdami raÅyti %s"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:159
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:154
 msgid "Open map"
 msgstr "Atverti ÅemÄlapÄ"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:554
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:549
 msgid "List Members:"
 msgstr "SÄraÅo nariai:"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:618
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:613
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:5
 msgid "Nickname"
 msgstr "PravardÄ"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:671
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:666
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:34
 msgid "Company"
 msgstr "Kompanija"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:672
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:667
 msgid "Department"
 msgstr "Padalinys"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:673
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:668
 msgid "Profession"
 msgstr "Profesija"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:674
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:669
 msgid "Position"
 msgstr "Postas"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:675
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:670
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:39
 msgid "Manager"
 msgstr "Vadybininkas"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:676
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:671
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:40
 msgid "Assistant"
 msgstr "Asistento"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:677
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:672
 msgid "Video Chat"
 msgstr "Vaizdo pokalbis"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:678
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:216
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:245
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view.c:626
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:673
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:217
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:246
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view.c:548
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:21
 #: ../widgets/misc/e-send-options.c:546
 msgid "Calendar"
 msgstr "Kalendorius"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:679
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:674
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:127
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:354
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:2
 msgid "Free/Busy"
 msgstr "UÅimtumas"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:680
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:707
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:675
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:702
 msgid "Phone"
 msgstr "Telefonas"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:681
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:676
 msgid "Fax"
 msgstr "Faksas"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:682
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:709
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:677
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:704
 msgid "Address"
 msgstr "Adresas"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:705
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:700
 msgid "Home Page"
 msgstr "NamÅ tinklalapis"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:706
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:701
 msgid "Web Log"
 msgstr "TinklaraÅtis"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:708
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:703
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:20
 msgid "Mobile Phone"
 msgstr "Mobilusis telefonas"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:712
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:707
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:44
 msgid "Spouse"
 msgstr "Sutuoktinis"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:722
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:717
 msgid "Personal"
 msgstr "Asmeninis"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:746
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:741
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:45
 msgid "Note"
 msgstr "Pastaba"
@@ -1050,7 +1047,7 @@ msgid "Paste contacts from the clipboard"
 msgstr "ÄdÄti kontaktus iÅ atmintinÄs"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:662
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:864
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:876
 msgid "Delete selected contacts"
 msgstr "IÅtrinti paÅymÄtus kontaktus"
 
@@ -1185,7 +1182,7 @@ msgstr "Kitas faksas"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:23
 msgid "Pager"
-msgstr "IeÅkas"
+msgstr "PraneÅimÅ gaviklis"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:24
 msgid "Primary Phone"
@@ -1504,30 +1501,47 @@ msgid "Appointments"
 msgstr "Paskyrimai"
 
 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:2
+msgid "Dismiss _All"
+msgstr "Atsisakyti _visÅ"
+
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:3
 msgid "_Snooze"
 msgstr "_SnÅstelti"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:3
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:4
 #: ../libevolution-utils/e-alert-dialog.c:162
 msgid "_Dismiss"
 msgstr "_Atsisakyti"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:4
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:5
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1755
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1765
+#: ../modules/cal-config-weather/evolution-cal-config-weather.c:191
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1460
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1569
+msgid "Location:"
+msgstr "Vieta:"
+
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:6
+msgid "location of appointment"
+msgstr "paskyrimo vieta"
+
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:7
 msgid "Snooze _time:"
 msgstr "SnÅs_telÄjimo laikas:"
 
 #. Translators: This is the last part of the sentence:
 #. * "Purge events older than <<spin-button>> days"
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:5
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:8
 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:10
 #: ../filter/filter.ui.h:8
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:352
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:353
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:6
 #: ../widgets/misc/e-interval-chooser.c:143
 msgid "days"
 msgstr "dienos"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:6
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:9
 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:9
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:18
 #: ../filter/filter.ui.h:7
@@ -1536,7 +1550,7 @@ msgid "hours"
 msgstr "valandÅ"
 
 #. Translators: This is part of 'Timeout: 1 [slider] 5 minutes' option
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:7
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:10
 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:8
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:19
 #: ../filter/filter.ui.h:6
@@ -1546,38 +1560,21 @@ msgstr "valandÅ"
 msgid "minutes"
 msgstr "minuÄiÅ"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:8
-msgid "location of appointment"
-msgstr "paskyrimo vieta"
-
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:9
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1754
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1764
-#: ../modules/cal-config-weather/evolution-cal-config-weather.c:191
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1413
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1513
-msgid "Location:"
-msgstr "Vieta:"
-
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:10
-msgid "Dismiss _All"
-msgstr "Atsisakyti _visÅ"
-
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1603
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1735
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1604
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1736
 msgid "No summary available."
 msgstr "NÄra jokios santraukos."
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1612
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1614
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1613
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1615
 msgid "No description available."
 msgstr "NÄra jokio apraÅymo."
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1622
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1623
 msgid "No location information available."
 msgstr "NÄra vietos informacijos."
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1668
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1669
 #, c-format
 msgid "You have %d reminder"
 msgid_plural "You have %d reminders"
@@ -1585,12 +1582,12 @@ msgstr[0] "Turite %d perspÄjimÄ"
 msgstr[1] "Turite %d perspÄjimus"
 msgstr[2] "Turite %d perspÄjimÅ"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1864
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1899
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1865
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1900
 msgid "Warning"
 msgstr "ÄspÄjimas"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1868
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1869
 msgid ""
 "Evolution does not support calendar reminders with\n"
 "email notifications yet, but this reminder was\n"
@@ -1602,7 +1599,7 @@ msgstr ""
 "siÅstÅ laiÅkÄ. Evolution vietoj to parodys normalÅ\n"
 "uÅuominos dialogÄ."
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1905
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1906
 #, c-format
 msgid ""
 "An Evolution Calendar reminder is about to trigger. This reminder is configured to run the following program:\n"
@@ -1617,7 +1614,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ar esate tikri, kad Åi komanda turi bÅti paleista?"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1920
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1921
 msgid "Do not ask me about this program again."
 msgstr "KitÄ kartÄ nebeklausti apie ÅiÄ programÄ."
 
@@ -1852,7 +1849,7 @@ msgstr "Åiuo metu atsiunÄiami prisegti failai. Jeigu iÅsaugosite uÅduotÄ, 
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:47
 #: ../composer/e-composer-actions.c:316
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3022
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3078
 msgid "_Save"
 msgstr "Ä_raÅyti"
 
@@ -1929,97 +1926,115 @@ msgid "This memo list will be removed permanently."
 msgstr "Åis raÅteliÅ sÄraÅas bus iÅtrintas visam laikui."
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:66
+#| msgid "Failed to refresh folder &quot;{0}&quot;."
+msgid "Delete remote calendar &quot;{0}&quot;?"
+msgstr "IÅtrinti nutolusÄ kalendoriÅ &quot;{0}&quot;?"
+
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:67
+msgid "This will permanently remove the calendar &quot;{0}&quot; from the server. Are you sure you want to proceed?"
+msgstr "Tai visiÅkai paÅalins kalendoriÅ &quot;{0}&quot; iÅ serverio. Ar tikrai norite tÄsti?"
+
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:69
+#| msgid "Delete task list '{0}'?"
+msgid "Delete remote task list &quot;{0}&quot;?"
+msgstr "IÅtrinti nutolusÄ uÅduoÄiÅ sÄraÅÄ &quot;{0}&quot;?"
+
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:70
+msgid "This will permanently remove the task list &quot;{0}&quot; from the server. Are you sure you want to proceed?"
+msgstr "Tai visiÅkai paÅalins uÅduoÄiÅ sÄraÅÄ &quot;{0}&quot; iÅ serverio. Ar tikrai norite tÄsti?"
+
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:71
+#| msgid "The reported error was &quot;{0}&quot;."
+msgid "Delete remote memo list &quot;{0}&quot;?"
+msgstr "IÅtrinti nutolusÄ raÅteliÅ sÄraÅÄ &quot;{0}&quot;?"
+
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:72
+msgid "This will permanently remove the memo list &quot;{0}&quot; from the server. Are you sure you want to proceed?"
+msgstr "Tai visiÅkai paÅalins raÅteliÅ sÄraÅÄ &quot;{0}&quot; iÅ serverio. Ar tikrai norite tÄsti?"
+
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:73
 msgid "Are you sure you want to save the appointment without a summary?"
 msgstr "Ar tikrai norite ÄraÅyti paskyrimÄ be santraukos?"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:67
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:74
 msgid "Adding a meaningful summary to your appointment will give you an idea of what your appointment is about."
 msgstr "PridÄdami reikÅmingÄ paskyrimo santraukÄ galÄsite greiÄiau suprasti, apie kÄ Åis paskyrimas."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:68
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:75
 msgid "Are you sure you want to save the task without a summary?"
 msgstr "Ar tikrai norite ÄraÅyti uÅduotÄ be santraukos?"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:69
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:76
 msgid "Adding a meaningful summary to your task will give you an idea of what your task is about."
 msgstr "PridÄdami reikÅmingÄ uÅduoties santraukÄ galÄsite lengviau suprasti, apie kÄ Åi uÅduotis."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:70
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:77
 msgid "Are you sure you want to save the memo without a summary?"
 msgstr "Ar tikrai norite iÅsaugoti raÅtelÄ neparaÅÄ santraukos?"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:71
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:78
 msgid "Error loading calendar"
 msgstr "Klaida Äkeliant kalendoriÅ"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:72
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:79
 msgid "The calendar is not marked for offline usage."
 msgstr "Kalendorius nepaÅymÄtas naudojimui atsijungus."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:73
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:80
 msgid "Cannot create a new event"
 msgstr "Negalima sukurti naujo Ävykio"
 
 #. For Translators: {0} is the name of the calendar source
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:75
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:82
 msgid "'{0}' is a read-only calendar and cannot be modified. Please select a different calendar from the side bar in the Calendar view."
 msgstr "â{0}â yra tik skaitomas kalendorius ir jo negalima taisyti. ÅoninÄs juostos Kalendoriaus rodinyje pasirinkite kitÄ kalendoriÅ."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:76
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:83
 msgid "Cannot save event"
 msgstr "Negalima iÅsaugoti Ävykio"
 
 #. For Translators: {0} is the name of the calendar source
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:78
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:85
 msgid "'{0}' is a read-only calendar and cannot be modified. Please select a different calendar that can accept appointments."
 msgstr "â{0}â yra tik skaitymui skirtas kalendorius, kurio negalima taisyti. Pasirinkite kitÄ kalendoriÅ, kuris galintÄ priimti paskyrimus."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:79
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:86
 msgid "Cannot save task"
 msgstr "Negalima iÅsaugoti uÅduoties"
 
 #. For Translators: {0} is the name of the calendar source
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:81
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:88
 msgid "'{0}' does not support assigned tasks, please select a different task list."
 msgstr "'{0}' nepalaiko pateiktÅ uÅduoÄiÅ, pasirinkite kitÄ uÅduoÄiÅ sÄraÅÄ."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:82
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:89
 msgid "Error loading task list"
 msgstr "Klaida Äkeliant uÅduoÄiÅ sÄraÅÄ"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:83
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:90
 msgid "The task list is not marked for offline usage."
 msgstr "UÅduoÄiÅ sÄraÅas nepaÅymÄtas naudojimui atsijungus."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:84
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:91
 msgid "Error loading memo list"
 msgstr "Klaida Äkeliant raÅteliÅ sÄraÅÄ"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:85
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:92
 msgid "The memo list is not marked for offline usage."
 msgstr "RaÅteliÅ sÄraÅas nepaÅymÄtas naudojimui atsijungus."
 
 #. Translators: {0} is replaced with a group name, like CalDAV, Google, or such;
 #. {1} is replaced with a calendar/task/memo list name, where the error happened
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:88
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:95
 msgid "Error on {0}: {1}"
 msgstr "Klaida {0}: {1}"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:89
-msgid "Some features may not work properly with your current server."
-msgstr "Kai kurios funkcijos gali veikti nekorektiÅkai su nurodytu serveriu."
-
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:90
-msgid "You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter problems using Evolution. For best results, the server should be upgraded to a supported version."
-msgstr "JungiatÄs prie nepalaikomo GroupWise serverio, todÄl gali kilti problemÅ naudojantis Evolution. Norint pasiekti geriausiÅ rezultatÅ, serveris turÄtÅ bÅti atnaujintas iki palaikomos versijos."
-
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:91
-#| msgid "Could not open destination"
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:96
 msgid "Could not perform this operation."
 msgstr "Nepavyko Ävykdyti Åio veiksmo."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:92
-#: ../mail/mail.error.xml.h:169
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:97
+#: ../mail/mail.error.xml.h:167
 msgid "You must be working online to complete this operation."
 msgstr "Turite dirbti tinkle Åiam veiksmui uÅbaigti."
 
@@ -2139,7 +2154,7 @@ msgstr "Dalyvis"
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:14
 #: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:5
 #: ../mail/message-list.etspec.h:14
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:872
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:870
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:22
 #: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:386
 msgid "Location"
@@ -2423,68 +2438,67 @@ msgstr "NÄra santraukos"
 msgid "Keep original item?"
 msgstr "Palikti originalÅ elementÄ?"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1153
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1157
 msgid "Close the current window"
 msgstr "UÅverti esamÄ langÄ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1160
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1164
 #: ../mail/e-mail-browser.c:134
 #: ../shell/e-shell-window-actions.c:1446
 #: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:121
 #: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:558
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:327
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1413
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:323
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1423
 #: ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:456
 #: ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:1299
 msgid "Copy the selection"
 msgstr "Kopijuoti paÅymÄjimÄ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1167
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1171
 #: ../mail/e-mail-browser.c:141
 #: ../shell/e-shell-window-actions.c:1453
 #: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:114
 #: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:553
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1407
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1417
 #: ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:1293
 msgid "Cut the selection"
 msgstr "IÅkirpti paÅymÄjimÄ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1174
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1178
 #: ../shell/e-shell-window-actions.c:1460
 #: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:135
 #: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:568
 msgid "Delete the selection"
 msgstr "IÅtrinti paÅymÄjimÄ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1181
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1185
 msgid "View help"
 msgstr "Rodyti pagalbÄ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1188
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1192
 #: ../mail/e-mail-browser.c:148
 #: ../shell/e-shell-window-actions.c:1481
 #: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:128
 #: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:563
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1419
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1429
 #: ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:1305
 msgid "Paste the clipboard"
 msgstr "ÄdÄti iÅ krepÅio"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1209
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1213
 msgid "Save current changes"
 msgstr "ÄraÅyti dabartinius pakeitimus"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1214
-#| msgid "_Save and Close"
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1218
+#: ../widgets/misc/e-mail-signature-editor.c:294
 msgid "Save and Close"
 msgstr "ÄraÅyti ir uÅverti"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1216
-#| msgid "Save current changes"
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1220
 msgid "Save current changes and close editor"
 msgstr "ÄraÅyti dabartinius pakeitimus ir uÅverti redaktoriÅ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1223
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1227
 #: ../mail/e-mail-browser.c:155
 #: ../shell/e-shell-window-actions.c:1558
 #: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:142
@@ -2492,11 +2506,11 @@ msgstr "ÄraÅyti dabartinius pakeitimus ir uÅverti redaktoriÅ"
 msgid "Select all text"
 msgstr "PaÅymÄti visÄ tekstÄ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1230
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1234
 msgid "_Classification"
 msgstr "_Klasifikacija"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1237
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1241
 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:19
 #: ../filter/filter.ui.h:16
 #: ../mail/e-mail-browser.c:169
@@ -2506,134 +2520,134 @@ msgstr "_Klasifikacija"
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Keisti"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1244
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1248
 #: ../mail/e-mail-browser.c:162
 #: ../shell/e-shell-window-actions.c:1593
 #: ../widgets/misc/e-mail-signature-editor.c:299
 msgid "_File"
 msgstr "_Failas"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1251
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1255
 #: ../shell/e-shell-window-actions.c:1600
 msgid "_Help"
 msgstr "_Åinynas"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1258
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1262
 msgid "_Insert"
 msgstr "Ät_erpti"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1265
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1269
 #: ../composer/e-composer-actions.c:339
 msgid "_Options"
 msgstr "_Parinktys"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1272
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1276
 #: ../mail/e-mail-browser.c:176
 #: ../shell/e-shell-window-actions.c:1635
 #: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:28
 msgid "_View"
 msgstr "R_odymas"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1282
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1286
 #: ../composer/e-composer-actions.c:288
 msgid "_Attachment..."
 msgstr "P_riedÄ..."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1284
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1288
 #: ../composer/e-composer-actions.c:290
 #: ../widgets/misc/e-attachment-view.c:414
 msgid "Attach a file"
 msgstr "Prisegti failÄ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1292
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1296
 msgid "_Categories"
 msgstr "_Kategorijos"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1294
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1298
 msgid "Toggles whether to display categories"
 msgstr "Perjungia kategorijÅ matomumÄ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1300
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1304
 msgid "Time _Zone"
 msgstr "Laiko j_uosta"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1302
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1306
 msgid "Toggles whether the time zone is displayed"
 msgstr "Perjungia laiko juostos matomumÄ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1311
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1315
 msgid "Pu_blic"
 msgstr "_VieÅas"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1313
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1317
 msgid "Classify as public"
 msgstr "Klasifikuoti kaip vieÅÄ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1318
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1322
 msgid "_Private"
 msgstr "_AsmeniÅkas"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1320
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1324
 msgid "Classify as private"
 msgstr "Klasifikuoti kaip privatÅ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1325
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1329
 msgid "_Confidential"
 msgstr "_Konfidencialus"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1327
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1331
 msgid "Classify as confidential"
 msgstr "Klasifikuoti kaip konfidencialÅ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1335
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1339
 msgid "R_ole Field"
 msgstr "Vai_dmens laukas"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1337
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1341
 msgid "Toggles whether the Role field is displayed"
 msgstr "Perjungia vaidmens laukelio matomumÄ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1343
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1347
 msgid "_RSVP"
 msgstr "_RSVP"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1345
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1349
 msgid "Toggles whether the RSVP field is displayed"
 msgstr "Perjungia RSVP laukelio matomumÄ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1351
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1355
 msgid "_Status Field"
 msgstr "_BÅsenos laukelis"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1353
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1357
 msgid "Toggles whether the Status field is displayed"
 msgstr "Perjungia bÅsenos laukelio matomumÄ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1359
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1363
 msgid "_Type Field"
 msgstr "_Tipo laukelis"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1361
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1365
 msgid "Toggles whether the Attendee Type is displayed"
 msgstr "Perjungia dalyviÅ tipo laukelio matomumÄ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2110
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2114
 #: ../composer/e-composer-actions.c:507
 msgid "Attach"
 msgstr "Prisegti"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2459
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2643
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3647
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2463
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2647
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3651
 msgid "Changes made to this item may be discarded if an update arrives"
 msgstr "Åio elemento pakeitimai bus prarasti, jei bus atnaujinimÅ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3611
-#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:115
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3615
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:118
 msgid "attachment"
 msgstr "priedas"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3679
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3683
 msgid "Unable to use current version!"
 msgstr "Nepavyko naudoti dabartinÄs versijos!"
 
@@ -2820,7 +2834,7 @@ msgid "Event cannot be fully edited, because you are not the organizer"
 msgstr "Negalima taisyti visÅ Ävykio ypatybiÅ, kadangi nesate jo organizatorius"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:663
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3138
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3143
 msgid "This event has reminders"
 msgstr "Åiam Ävykiui yra perspÄjimÅ"
 
@@ -2829,57 +2843,57 @@ msgstr "Åiam Ävykiui yra perspÄjimÅ"
 msgid "Or_ganizer:"
 msgstr "Or_ganizatorius:"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1296
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1301
 msgid "Event with no start date"
 msgstr "Ävykis be pradÅios datos"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1299
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1304
 msgid "Event with no end date"
 msgstr "Ävykis be pabaigos datos"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1472
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1477
 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:732
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:852
 msgid "Start date is wrong"
 msgstr "Klaidinga pradÅios data"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1482
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1487
 msgid "End date is wrong"
 msgstr "Klaidinga pabaigos data"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1505
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1510
 msgid "Start time is wrong"
 msgstr "Klaidingas pradÅios laikas"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1512
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1517
 msgid "End time is wrong"
 msgstr "Klaidingas pabaigos laikas"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1675
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1680
 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:771
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:905
 msgid "An organizer is required."
 msgstr "Organizatorius yra bÅtinas."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1709
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1714
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:939
 msgid "At least one attendee is required."
 msgstr "BÅtinas bent vienas dalyvis."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1916
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1921
 msgid "_Delegatees"
 msgstr "Atstova_i"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1918
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1923
 msgid "Atte_ndees"
 msgstr "D_alyviai"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:2993
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:2998
 #, c-format
 msgid "Unable to open the calendar '%s': %s"
 msgstr "Nepavyko atverti kalendoriaus â%sâ: %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3409
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3423
 #, c-format
 msgid "%d day before appointment"
 msgid_plural "%d days before appointment"
@@ -2887,7 +2901,7 @@ msgstr[0] "%d dienÄ prieÅ paskyrimÄ"
 msgstr[1] "%d dienas prieÅ paskyrimÄ"
 msgstr[2] "%d dienÅ prieÅ paskyrimÄ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3415
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3429
 #, c-format
 msgid "%d hour before appointment"
 msgid_plural "%d hours before appointment"
@@ -2895,7 +2909,7 @@ msgstr[0] "%d valandÄ prieÅ paskyrimÄ"
 msgstr[1] "%d valandas prieÅ paskyrimÄ"
 msgstr[2] "%d valandÅ prieÅ paskyrimÄ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3421
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3435
 #, c-format
 msgid "%d minute before appointment"
 msgid_plural "%d minutes before appointment"
@@ -2903,12 +2917,12 @@ msgstr[0] "%d minutÄ prieÅ paskyrimÄ"
 msgstr[1] "%d minutes prieÅ paskyrimÄ"
 msgstr[2] "%d minuÄiÅ prieÅ paskyrimÄ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3440
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3454
 msgid "Customize"
 msgstr "Adaptuoti"
 
 #. Translators: "None" for "No reminder set"
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3446
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3460
 msgctxt "cal-reminders"
 msgid "None"
 msgstr "NÄra"
@@ -3038,7 +3052,7 @@ msgid "Select Date"
 msgstr "Pasirinkite datÄ"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:14
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1405
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1406
 msgid "Select _Today"
 msgstr "PaÅymÄ_ti ÅiandienÄ"
 
@@ -3070,23 +3084,23 @@ msgstr "Nepavyko atverti raÅteliÅ su â%sâ: %s"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:983
 #: ../em-format/e-mail-parser-application-mbox.c:111
-#: ../em-format/e-mail-parser-application-smime.c:105
+#: ../em-format/e-mail-parser-application-smime.c:107
 #: ../em-format/e-mail-parser-inlinepgp-encrypted.c:94
 #: ../em-format/e-mail-parser-inlinepgp-signed.c:96
 #: ../em-format/e-mail-parser-multipart-encrypted.c:122
 #: ../em-format/e-mail-parser-multipart-signed.c:147
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:716
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1748
-#: ../mail/em-folder-tree.c:678
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4459
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4857
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:720
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1727
+#: ../mail/em-folder-tree.c:675
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4524
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4875
 #: ../plugins/face/face.c:174
 #: ../smime/gui/certificate-manager.c:317
 msgid "Unknown error"
 msgstr "NeÅinoma klaida"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:1173
-#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1364
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1370
 #: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:180
 #: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:203
 #: ../mail/em-filter-i18n.h:77
@@ -3397,31 +3411,31 @@ msgstr "Tinklalapis"
 
 #. To Translators: This is task priority
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:2
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:314
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:345
 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:579
 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:19
-#: ../mail/message-list.c:1285
+#: ../mail/message-list.c:1275
 #: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:2
 msgid "High"
 msgstr "AukÅtas"
 
 #. To Translators: This is task priority
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:4
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:316
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:347
 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1655
 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:580
 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:20
-#: ../mail/message-list.c:1284
+#: ../mail/message-list.c:1274
 #: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:5
 msgid "Normal"
 msgstr "Normalus"
 
 #. To Translators: This is task priority
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:6
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:318
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:349
 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:581
 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:21
-#: ../mail/message-list.c:1283
+#: ../mail/message-list.c:1273
 #: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:4
 msgid "Low"
 msgstr "Åemas"
@@ -3436,7 +3450,7 @@ msgstr "Nenurodyta"
 
 #. To Translators: This is task status
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:10
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:300
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:331
 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:489
 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:774
 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:227
@@ -3449,7 +3463,7 @@ msgstr "NepradÄta"
 
 #. To Translators: This is task status
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:12
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:290
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:321
 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:491
 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:776
 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:854
@@ -3462,7 +3476,7 @@ msgstr "Vykdoma"
 
 #. To Translators: This is task status
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:14
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:293
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:324
 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:493
 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:778
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:209
@@ -3478,13 +3492,14 @@ msgstr "UÅbaigta"
 
 #. To Translators: This is task status
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:16
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:296
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:327
 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:495
 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:780
 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:233
 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:248
 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:659
 #: ../calendar/gui/print.c:3414
+#: ../mail/mail-send-recv.c:879
 msgid "Canceled"
 msgstr "AtÅaukta"
 
@@ -3686,7 +3701,7 @@ msgid "Gnome Calendar"
 msgstr "GNOME kalendorius"
 
 #: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:199
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1086
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1085
 msgid "%A %d %b %Y"
 msgstr "%A %d %b %Y"
 
@@ -3697,19 +3712,19 @@ msgstr "%A %d %b %Y"
 #. * You can change the order but don't change the
 #. * specifiers or add anything.
 #: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:202
-#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1852
+#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1853
 #: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:835
 #: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:231
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1090
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1089
 msgid "%a %d %b"
 msgstr "%a, %b %d"
 
 #: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:204
 #: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:209
 #: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:211
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1093
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1099
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1102
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1092
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1098
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1101
 msgid "%a %d %b %Y"
 msgstr "%a, %Y %b %d"
 
@@ -3717,10 +3732,10 @@ msgstr "%a, %Y %b %d"
 #: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:234
 #: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:240
 #: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:242
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1119
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1130
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1137
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1140
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1118
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1129
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1136
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1139
 msgid "%d %b %Y"
 msgstr "%Y %b %d"
 
@@ -3730,10 +3745,10 @@ msgstr "%Y %b %d"
 #. * month name. You can change the order but don't
 #. * change the specifiers or add anything.
 #: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:232
-#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1868
+#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1869
 #: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:839
 #: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:245
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1126
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1125
 msgid "%d %b"
 msgstr "%b %d"
 
@@ -3841,49 +3856,48 @@ msgstr "kalendoriaus rodinys mÄnesiui"
 msgid "calendar view for one or more weeks"
 msgstr "kalendoriaus rodinys vienai ar daugiau savaiÄiÅ"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:206
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:237
 #: ../filter/e-filter-rule.c:748
-#: ../mail/e-mail-config-page.c:65
+#: ../mail/e-mail-config-page.c:126
 msgid "Untitled"
 msgstr "BevardÄ"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:214
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:245
 msgid "Categories:"
 msgstr "Kategorijos:"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:245
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:276
 msgid "Summary:"
 msgstr "ApÅvalga:"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:253
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:284
 msgid "Start Date:"
 msgstr "PradÅios data:"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:264
-#| msgid "End Date"
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:295
 msgid "End Date:"
 msgstr "Pabaigos data:"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:275
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:306
 msgid "Due Date:"
 msgstr "Terminas:"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:286
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1416
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1522
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:317
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1463
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1578
 msgid "Status:"
 msgstr "BÅsena:"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:312
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:343
 msgid "Priority:"
 msgstr "Prioritetas:"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:336
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:367
 #: ../mail/e-mail-config-service-page.c:672
 msgid "Description:"
 msgstr "ApraÅymas:"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:366
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:397
 msgid "Web Page:"
 msgstr "Tinklalapis:"
 
@@ -3899,7 +3913,7 @@ msgstr "PradÅios data"
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:644
 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:4
 #: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:3
-#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:139
+#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:157
 #: ../widgets/misc/e-attachment-tree-view.c:586
 msgid "Type"
 msgstr "Tipas"
@@ -3909,6 +3923,7 @@ msgid "Completion date"
 msgstr "Baigimo data"
 
 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:6
+#: ../mail/mail-send-recv.c:881
 msgid "Complete"
 msgstr "Baigta"
 
@@ -4019,8 +4034,8 @@ msgstr "Pabaigos data"
 #: ../calendar/gui/print.c:1159
 #: ../calendar/gui/print.c:1176
 #: ../e-util/e-charset.c:52
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3406
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5937
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3462
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5962
 #: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:101
 msgid "Unknown"
 msgstr "NeÅinomas"
@@ -4058,7 +4073,7 @@ msgstr "Atveriama %s"
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:222
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:201
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:224
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5925
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5950
 msgid "Accepted"
 msgstr "Priimtas"
 
@@ -4066,7 +4081,7 @@ msgstr "Priimtas"
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:223
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:203
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:226
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5931
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5956
 msgid "Declined"
 msgstr "Atmestas"
 
@@ -4082,7 +4097,7 @@ msgstr "Negalutinis"
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:225
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:207
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:230
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5934
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5959
 msgid "Delegated"
 msgstr "Pavestas"
 
@@ -4137,7 +4152,7 @@ msgstr ""
 "%s"
 
 #. String to use in 12-hour time format for times in the morning.
-#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1026
+#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1027
 #: ../calendar/gui/e-week-view.c:773
 #: ../calendar/gui/print.c:985
 #: ../calendar/gui/print.c:1004
@@ -4147,7 +4162,7 @@ msgid "am"
 msgstr " "
 
 #. String to use in 12-hour time format for times in the afternoon.
-#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1029
+#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1030
 #: ../calendar/gui/e-week-view.c:776
 #: ../calendar/gui/print.c:990
 #: ../calendar/gui/print.c:1006
@@ -4162,7 +4177,7 @@ msgstr " "
 #. * month, %B = full month name. You can change the
 #. * order but don't change the specifiers or add
 #. * anything.
-#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1835
+#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1836
 #: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:831
 #: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:222
 #: ../calendar/gui/print.c:1979
@@ -4170,7 +4185,7 @@ msgid "%A %d %B"
 msgstr "%A, %B %e"
 
 #. To Translators: the %d stands for a week number, it's value between 1 and 52/53
-#: ../calendar/gui/e-day-view.c:2670
+#: ../calendar/gui/e-day-view.c:2671
 #, c-format
 msgid "Week %d"
 msgstr "%d savaitÄ"
@@ -4405,9 +4420,9 @@ msgstr "Kalba"
 
 #: ../calendar/gui/e-memo-table.c:433
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-content.c:476
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:232
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:247
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view.c:301
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:233
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:248
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view.c:306
 msgid "Memos"
 msgstr "RaÅteliai"
 
@@ -4441,7 +4456,7 @@ msgid "Paste memos from the clipboard"
 msgstr "ÄdÄti raÅtelius iÅ atmintinÄs"
 
 #: ../calendar/gui/e-memo-table.c:757
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:610
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:611
 msgid "Delete selected memos"
 msgstr "IÅtrinti paÅymÄtus raÅtelius"
 
@@ -4468,9 +4483,9 @@ msgstr "%d%%"
 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1082
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:61
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-content.c:437
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:255
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:270
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view.c:456
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:256
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:271
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view.c:461
 msgid "Tasks"
 msgstr "UÅduotys"
 
@@ -4487,7 +4502,7 @@ msgid "Paste tasks from the clipboard"
 msgstr "ÄdÄti uÅduotis iÅ atmintinÄs"
 
 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:1040
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:734
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:735
 msgid "Delete selected tasks"
 msgstr "IÅtrinti paÅymÄtas uÅduotis"
 
@@ -4890,7 +4905,7 @@ msgstr "Ävykiai ir susitikimai"
 
 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:468
 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:905
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5536
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5564
 msgid "Opening calendar"
 msgstr "Atveriamas kalendorius"
 
@@ -6615,265 +6630,6 @@ msgstr "Ramusis_vandenynas/Volis"
 msgid "Pacific/Yap"
 msgstr "Ramusis_vandenynas/Japas"
 
-#. TRANSLATORS: don't translate the terms in brackets
-#: ../capplet/anjal-settings-main.c:161
-msgid "ID of the socket to embed in"
-msgstr "Lizdo, kuriame Ätaisyti, ID"
-
-#: ../capplet/anjal-settings-main.c:162
-msgid "socket"
-msgstr "lizdas"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:74
-msgid "Please enter your full name."
-msgstr "Äveskite savo vardÄ ir pavardÄ."
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:75
-msgid "Please enter your email address."
-msgstr "Äveskite savo elektroninio paÅto adresÄ."
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:76
-msgid "The email address you have entered is invalid."
-msgstr "JÅsÅ Ävestas elektroninio paÅto adresas yra netinkamas."
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:77
-msgid "Please enter your password."
-msgstr "Äveskite savo slaptaÅodÄ."
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:245
-msgid "CalDAV"
-msgstr "CalDAV"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:335
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:378
-msgid "Google"
-msgstr "Google"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:454
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:558
-msgid "Always (SSL)"
-msgstr "Visada (SSL)"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:457
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:561
-msgid "When possible (TLS)"
-msgstr "Kai Ämanoma (TLS)"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:460
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:564
-#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:729
-msgid "Never"
-msgstr "Niekada"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:468
-msgid "Personal details:"
-msgstr "Asmeniniai duomenys:"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:475
-#: ../widgets/misc/e-source-config.c:681
-#: ../widgets/misc/e-source-config.c:685
-msgid "Name:"
-msgstr "Vardas:"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:484
-msgid "Email address:"
-msgstr "El. paÅto adresas:"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:494
-msgid "Details:"
-msgstr "Duomenys:"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:502
-#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:409
-msgid "Receiving"
-msgstr "PaÅto gavimas"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:509
-msgid "Server type:"
-msgstr "Serverio tipas:"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:518
-msgid "Server address:"
-msgstr "Serverio adresas:"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:527
-#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:475
-#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:691
-msgid "Username:"
-msgstr "Naudotojo vardas:"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:536
-msgid "Use encryption:"
-msgstr "Naudoti ÅifravimÄ:"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:569
-#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:421
-msgid "Sending"
-msgstr "Siuntimas"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:615
-msgid "To use the email application you'll need to setup an account. Put your email address and password in below and we'll try and work out all the settings. If we can't do it automatically you'll need your server details as well."
-msgstr "NorÄdami naudotis Åia elektroninio paÅto programa turite sukonfigÅruoti savo paskyrÄ. Åemiau nurodykite savo elektroninio paÅto adresÄ ir slaptaÅodÄ, kitus parametrus bus bandoma nustatyti automatiÅkai. Jei nepavyks, taip pat turÄsite Ävesti ir serverio informacijÄ."
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:617
-msgid "Sorry, we can't work out the settings to get your mail automatically. Please enter them below. We've tried to make a start with the details you just entered but you may need to change them."
-msgstr "AtsipraÅome, nepavyko nustatyti parametrÅ automatiniam jÅsÅ paÅto gavimui. Nurodykite juos Åemiau. Dalis jÅ nustatyta panaudojus kÄ tik jÅsÅ Ävest informacija, taÄiau gali bÅti, kad kai kÄ reikia pakeisti."
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:619
-msgid "You can specify more options to configure the account."
-msgstr "Galite nurodyti daugiau parinkÄiÅ, norÄdami sukonfigÅruoti paskyrÄ."
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:621
-msgid "Now we need your settings for sending mail. We've tried to make some guesses but you should check them over to make sure."
-msgstr "Dabar reikia jÅsÅ paÅto siuntimo parametrÅ. Pabandyta kai kuriuos atspÄti automatiÅkai, taÄiau dÄl visa ko turÄtumÄte juos patikrinti."
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:622
-msgid "You can specify your default settings for your account."
-msgstr "Galite nurodyti savo paskyros numatytuosius parametrus."
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:623
-msgid "Time to check things over before we try and connect to the server and fetch your mail."
-msgstr "Metas patikrinti parametrus prieÅ bandymÄ jungtis prie serverio ir atsiÅsti jÅsÅ paÅtÄ."
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:638
-#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:640
-msgid "Identity"
-msgstr "TapatybÄ"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:638
-msgid "Next - Receiving mail"
-msgstr "Kitas â PaÅto gavimas"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:639
-msgid "Receiving mail"
-msgstr "PaÅto gavimas"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:639
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:640
-msgid "Next - Sending mail"
-msgstr "Kitas â PaÅto siuntimas"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:639
-msgid "Back - Identity"
-msgstr "Atgal â TapatybÄ"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:639
-msgid "Next - Receiving options"
-msgstr "Kitas â Gavimo parinktys"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:640
-msgid "Receiving options"
-msgstr "Gavimo parinktys"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:640
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:642
-msgid "Back - Receiving mail"
-msgstr "Atgal â PaÅto gavimas"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:642
-msgid "Sending mail"
-msgstr "PaÅto siuntimas"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:642
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:643
-msgid "Next - Review account"
-msgstr "Kitas â PerÅiÅrÄti paskyrÄ"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:642
-msgid "Next - Defaults"
-msgstr "Kitas â Numatytieji"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:642
-msgid "Back - Receiving options"
-msgstr "Atgal â Gavimo parinktys"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:643
-#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:812
-msgid "Defaults"
-msgstr "Numatytieji"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:643
-msgid "Back - Sending mail"
-msgstr "Atgal â PaÅto siuntimas"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:645
-msgid "Review account"
-msgstr "PerÅiÅrÄti paskyrÄ"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:645
-msgid "Finish"
-msgstr "Baigti"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:645
-msgid "Back - Sending"
-msgstr "Atgal â Siuntimas"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:822
-msgid "Setup Google contacts with Evolution"
-msgstr "SukonfigÅruokite Google kontaktus naudojimui Evolution programoje"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:823
-msgid "Setup Google calendar with Evolution"
-msgstr "SukonfigÅruokite Google kalendoriÅ naudojimui Evolution programoje"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:828
-msgid "You may need to enable IMAP access."
-msgstr "Gali reikÄti Äjungti IMAP prieigÄ."
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:836
-msgid "Google account settings:"
-msgstr "Google paskyros parametrai:"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:862
-msgid "Setup Yahoo calendar with Evolution"
-msgstr "SukonfigÅruokite Yahoo kalendoriÅ naudojimui Evolution programoje"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:866
-msgid "Yahoo calendars are named as firstname_lastname. We have tried to form the calendar name. So please confirm and re-enter the calendar name if it is not correct."
-msgstr "Yahoo kalendoriÅ pavadinimai yra sudaryti taip: vardas_pavardÄ. Programa pabandÄ sudaryti kalendoriaus pavadinimÄ. Tad patvirtinkite jÄ arba Äveskite kitÄ kalendoriaus pavadinimÄ, jei Åis neteisingas."
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:875
-msgid "Yahoo account settings:"
-msgstr "Yahoo paskyros parametrai:"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:889
-msgid "Yahoo Calendar name:"
-msgstr "Yahoo kalendoriaus pavadinimas:"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:1088
-msgid "Password:"
-msgstr "SlaptaÅodis:"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:1143
-#: ../capplet/settings/mail-settings-view.c:260
-msgid "Close Tab"
-msgstr "UÅverti kortelÄ"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:1155
-msgid "Account Wizard"
-msgstr "PaskyrÅ vediklis"
-
-#: ../capplet/settings/mail-capplet-shell.c:209
-msgid "Evolution account assistant"
-msgstr "Evolution paskyrÅ vediklis"
-
-#: ../capplet/settings/mail-settings-view.c:145
-#, c-format
-msgid "Modify %s..."
-msgstr "Keisti %s..."
-
-#: ../capplet/settings/mail-settings-view.c:147
-msgid "Add a new account"
-msgstr "PridÄti naujÄ paskyrÄ"
-
-#: ../capplet/settings/mail-settings-view.c:189
-msgid "Account management"
-msgstr "PaskyrÅ valdymas"
-
-#: ../capplet/settings/mail-settings-view.c:272
-msgid "Settings"
-msgstr "ïParametrai"
-
 #: ../composer/e-composer-actions.c:208
 msgid "Save as..."
 msgstr "ÄraÅyti kaip..."
@@ -6933,7 +6689,7 @@ msgid "Save as draft"
 msgstr "ÄraÅyti kaip juodraÅtÄ"
 
 #: ../composer/e-composer-actions.c:370
-#: ../composer/e-composer-private.c:342
+#: ../composer/e-composer-private.c:325
 msgid "S_end"
 msgstr "_SiÅsti"
 
@@ -7078,23 +6834,7 @@ msgstr "SpustelÄkite norÄdami atverti adresÅ knygÄ"
 msgid "Click here to select folders to post to"
 msgstr "SpustelÄkite norÄdami pasirinkti aplankus laiÅkams skelbti"
 
-#: ../composer/e-composer-private.c:230
-msgid "Undo the last action"
-msgstr "AtÅaukti paskutinÄ veiksmÄ"
-
-#: ../composer/e-composer-private.c:234
-msgid "Redo the last undone action"
-msgstr "Pakartoti paskutinÄ atÅauktÄ veiksmÄ"
-
-#: ../composer/e-composer-private.c:238
-msgid "Search for text"
-msgstr "IeÅkoti teksto"
-
-#: ../composer/e-composer-private.c:242
-msgid "Search for and replace text"
-msgstr "IeÅkoti ir pakeisti tekstÄ"
-
-#: ../composer/e-composer-private.c:362
+#: ../composer/e-composer-private.c:345
 msgid "Save draft"
 msgstr "ÄraÅyti juodraÅtÄ"
 
@@ -7227,7 +6967,7 @@ msgid "An error occurred while sending. How do you want to proceed?"
 msgstr "Klaida siunÄiant. Kaip pageidaujate tÄsti?"
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:30
-#: ../mail/mail.error.xml.h:154
+#: ../mail/mail.error.xml.h:152
 msgid "The reported error was &quot;{0}&quot;."
 msgstr "Buvo praneÅta apie klaidÄ â{0}â."
 
@@ -7260,7 +7000,7 @@ msgid "Calendar event notifications"
 msgstr "Kalendoriaus praneÅimai apie Ävykius"
 
 #: ../data/evolution.desktop.in.in.h:1
-#: ../mail/e-mail-browser.c:935
+#: ../mail/e-mail-browser.c:936
 #: ../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:215
 #: ../shell/e-shell-window-private.c:243
 msgid "Evolution"
@@ -7881,7 +7621,6 @@ msgid "Days on which the start and end of work hours should be indicated"
 msgstr "Dienos, kuriose turi bÅti paÅymÄtos pirma ir paskutinÄ darbo valandos"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:1
-#| msgid "Evolution Restore"
 msgid "Previous Evolution version"
 msgstr "AnkstesnÄ Evolution versija"
 
@@ -8326,7 +8065,6 @@ msgid "Show deleted messages (with a strike-through) in the message-list."
 msgstr "LaiÅkÅ sÄraÅe rodyti iÅtrintus laiÅkus (juos perbraukiant)."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:99
-#| msgid "Enable search folders"
 msgid "Enable Unmatched search folder"
 msgstr "Äjungti paieÅkos aplankÄ âNeatitinkantysâ"
 
@@ -8547,28 +8285,18 @@ msgid "It disables/enables the repeated prompts to warn that deleting messages f
 msgstr "Äjungia/iÅjungia kartotinius praneÅimus, ÄspÄjanÄius, kad ÅinutÄs iÅtrynimas iÅ paieÅkos aplanko visam laiko iÅtrina ÅinutÄ, o ne tik paÅalina jÄ iÅ paieÅkos rezultatÅ."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:154
-#| msgid "Whether to show local folders (On This Computer) in a folder tree"
 msgid "Asks whether to copy a folder by drag &amp; drop in the folder tree"
 msgstr "Klausia, ar kopijuoti aplankÄ tempiant ir numetant aplankÅ medyje"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:155
-#| msgid ""
-#| "Possible values are: 'never' - to never close browser window, 'always' - "
-#| "to always close browser window or 'ask' - (or any other value) will ask "
-#| "user."
 msgid "Possible values are: 'never' - do not allow copy with drag &amp; drop of folders in folder tree, 'always' - allow copy with drag &amp; drop of folders in folder tree without asking, or 'ask' - (or any other value) will ask user."
 msgstr "Galimos reikÅmÄs: âneverâ - neleisti kopijuoti tempiant ir numetant, âalwaysâ - leisti kopijuoti tempiant ir numetant arba âaskâ - (ar bet kokia kita reikÅmÄ) â klausti naudotojo."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:156
-#| msgid "Whether to show local folders (On This Computer) in a folder tree"
 msgid "Asks whether to move a folder by drag &amp; drop in the folder tree"
 msgstr "Klausia, ar perkelti aplankÄ tempiant ir numetant aplankÅ medyje"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:157
-#| msgid ""
-#| "Possible values are: 'never' - to never close browser window, 'always' - "
-#| "to always close browser window or 'ask' - (or any other value) will ask "
-#| "user."
 msgid "Possible values are: 'never' - do not allow move with drag &amp; drop of folders in folder tree, 'always' - allow move with drag &amp; drop of folders in folder tree without asking, or 'ask' - (or any other value) will ask user."
 msgstr "Galimos reikÅmÄs: âneverâ - neleisti perkelti tempiant ir numetant, âalwaysâ - leisti perkelti tempiant ir numetant arba âaskâ - (ar bet kokia kita reikÅmÄ) â klausti naudotojo."
 
@@ -8772,11 +8500,18 @@ msgstr "Serverio sinchronizacijos intervalas"
 msgid "Controls how frequently local changes are synchronized with the remote mail server. The interval must be at least 30 seconds."
 msgstr "Nurodo kaip daÅnai vietiniai pakeitimai sinchronizuojami su nutolusiu paÅto serveriu. Intervalas turi bÅti bent 30 sekundÅiÅ."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.attachment-reminder.gschema.xml.in.h:1
+#. Translators: This is the a list of words for the attach reminder plugin to look
+#. for in a message body. Please use any number of words here in your language that might
+#. indicate that an attachment should have been attached to the message.
+#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.attachment-reminder.gschema.xml.in.h:4
+msgid "['attachment','attaching','attached','enclosed']"
+msgstr "['prisegtas','prisegiau','priedas','pridÄtas','pridedu','pridÄjau']"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.attachment-reminder.gschema.xml.in.h:5
 msgid "List of clues for the attachment reminder plugin to look for in a message body"
 msgstr "SÄraÅas uÅuominÅ, kuriÅ laiÅko tekste ieÅko âpriminimo apie priedusâ Äskiepis."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.attachment-reminder.gschema.xml.in.h:2
+#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.attachment-reminder.gschema.xml.in.h:6
 msgid "List of clues for the attachment reminder plugin to look for in a message body."
 msgstr "SÄraÅas uÅuominÅ, kuriÅ laiÅko tekste ieÅko âpriminimo apie priedusâ Äskiepis."
 
@@ -8785,17 +8520,14 @@ msgid "Address book source"
 msgstr "AdresÅ knygos Åaltinis"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:2
-#| msgid "Address book to use for storing automatically synced contacts"
 msgid "Address book to use for storing automatically synced contacts."
 msgstr "AdresÅ knygelÄ automatiÅkai sinchronizuojamiems kontaktams."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:3
-#| msgid "Auto sync GAIM contacts"
 msgid "Auto sync Pidgin contacts"
 msgstr "AutomatiÅkai sinchronizuoti Pidgin kontaktus"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:4
-#| msgid "Whether GAIM contacts should be automaticall synced"
 msgid "Whether Pidgin contacts should be automatically synced."
 msgstr "Ar Pidgin kontaktai turÄtÅ bÅti automatiÅkai sinchronizuoti."
 
@@ -8804,49 +8536,38 @@ msgid "Enable autocontacts"
 msgstr "Äjungti automatinius kontaktus"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:6
-#| msgid ""
-#| "Whether contacts should be automatically added to the user's addressbook"
 msgid "Whether contacts should be automatically added to the user's address book."
 msgstr "Ar kontaktai turÄtÅ bÅti automatiÅkai pridÄti Ä naudotojo adresÅ knygÄ."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:7
-#| msgid "GAIM address book source"
 msgid "Pidgin address book source"
 msgstr "Pidgin adresÅ knygos Åaltinis"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:8
-#| msgid ""
-#| "Address book to use for storing automatically synced contacts from GAIM"
 msgid "Address book to use for storing automatically synced contacts from Pidgin."
 msgstr "AdresÅ knyga automatiÅkai iÅ Pidgin sinchronizuotiems kontaktams."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:9
-#| msgid "GAIM check interval"
 msgid "Pidgin check interval"
 msgstr "Pidgin tikrinimo intervalas."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:10
-#| msgid "Check interval for GAIM syncing of contacts"
 msgid "Check interval for Pidgin syncing of contacts."
 msgstr "Tikrinimo intervalas Pidgin kontaktÅ sinchronizavimui."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:11
-#| msgid "GAIM last sync MD5"
 msgid "Pidgin last sync MD5"
 msgstr "Pidgin paskutinio sinchronizavimo MD5"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:12
-#| msgid "GAIM last sync MD5"
 msgid "Pidgin last sync MD5."
 msgstr "Pidgin paskutinio sinchronizavimo MD5."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:13
-#| msgid "GAIM last sync time"
 msgid "Pidgin last sync time"
 msgstr "Pidgin paskutinio sinchronizavimo laikas"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:14
-#| msgid "GAIM last sync time"
 msgid "Pidgin last sync time."
 msgstr "Pidgin paskutinio sinchronizavimo laikas."
 
@@ -8924,7 +8645,6 @@ msgid "Whether show message over the icon when new messages arrive."
 msgstr "Ar rodyti praneÅimÄ virÅ piktogramos, kai gaunamas naujas laiÅkas."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:9
-#| msgid "Show new mail icon in notification area when new messages arrive."
 msgid "Enable audible notifications when new messages arrive."
 msgstr "Äjungti garsinius praneÅimus kai ateina naujÅ praneÅimÅ."
 
@@ -8933,12 +8653,10 @@ msgid "Whether to make a sound of any kind when new messages arrive. If \"false\
 msgstr "Ar groti kokÄ nors garsÄ, kai gaunamas naujas laiÅkas. Jei neigiama, raktÅ ânotify-sound-beepâ, ânotify-sound-fileâ, ânotify-sound-play-fileâ ir ânotify-sound-use-themeâ nepaisoma."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:11
-#| msgid "Whether to show the preview pane."
 msgid "Whether to emit a beep."
 msgstr "Ar pyptelÄti."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:12
-#| msgid "Whether play sound or beep when new messages arrive."
 msgid "Whether to emit a beep when new messages arrive."
 msgstr "Ar pyptelÄti gavus naujÅ laiÅkÅ."
 
@@ -8947,13 +8665,10 @@ msgid "Sound filename to be played."
 msgstr "Garsinio failo pavadinimas."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:14
-#| msgid ""
-#| "Sound file to be played when new messages arrive, if not in beep mode."
 msgid "Sound file to be played when new messages arrive, if \"notify-sound-play-file\" is \"true\"."
 msgstr "Garsinis failas, grojamas gavus naujÅ laiÅkÅ, jei ânotify-sound-play-fileâ yra teigiama."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:15
-#| msgid "Beep or play sound file."
 msgid "Whether to play a sound file."
 msgstr "Ar groti garso failÄ."
 
@@ -8982,7 +8697,6 @@ msgid "Whether to show suppressed HTML output"
 msgstr "Ar rodyti sulaikytÄ HTML iÅvestÄ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.publish-calendar.gschema.xml.in.h:1
-#| msgid "List of server URLs for free/busy publishing."
 msgid "List of Destinations for publishing"
 msgstr "SÄraÅas tikslÅ informacijos skelbimui."
 
@@ -9019,7 +8733,7 @@ msgid "Initial folder for GtkFileChooser dialogs."
 msgstr "Pradinis aplankas GtkFileChooser dialogams."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:7
-#: ../shell/main.c:314
+#: ../shell/main.c:311
 msgid "Start in offline mode"
 msgstr "Paleisti atsijungimo veiksenoje"
 
@@ -9136,38 +8850,37 @@ msgstr[1] "Priedai"
 msgstr[2] "Priedai"
 
 #: ../em-format/e-mail-formatter-attachment.c:369
-#| msgctxt "iCalImp"
-#| msgid "has attachments"
 msgid "Display as attachment"
 msgstr "Rodyti kaip priedÄ"
 
-#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1362
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1368
 #: ../mail/e-mail-tag-editor.c:327
 #: ../mail/message-list.etspec.h:5
 #: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:67
 msgid "From"
 msgstr "Nuo"
 
-#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1363
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1369
 #: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:68
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Atgalinis adresas"
 
-#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1365
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1371
 #: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:182
 #: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:205
 #: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:70
 msgid "Cc"
 msgstr "Kopija"
 
-#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1366
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1372
 #: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:184
 #: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:207
 #: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:71
 msgid "Bcc"
 msgstr "Slapta kopija"
 
-#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1367
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1373
+#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-headers.c:165
 #: ../mail/e-mail-tag-editor.c:332
 #: ../mail/em-filter-i18n.h:76
 #: ../mail/message-list.etspec.h:6
@@ -9176,7 +8889,7 @@ msgstr "Slapta kopija"
 msgid "Subject"
 msgstr "Tema"
 
-#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1368
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1374
 #: ../mail/message-list.etspec.h:7
 #: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:73
 #: ../widgets/misc/e-dateedit.c:526
@@ -9184,12 +8897,12 @@ msgstr "Tema"
 msgid "Date"
 msgstr "Data"
 
-#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1369
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1375
 #: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:74
 msgid "Newsgroups"
 msgstr "NaujienÅ grupÄs"
 
-#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1370
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1376
 #: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:75
 #: ../plugins/face/org-gnome-face.eplug.xml.h:1
 msgid "Face"
@@ -9214,28 +8927,24 @@ msgid "This message was sent by %s on behalf of %s"
 msgstr "ÅÄ laiÅkÄ %2$s vardu iÅsiuntÄ %1$s"
 
 #: ../em-format/e-mail-formatter-image.c:152
-#| msgid "Save Image"
 msgid "Regular Image"
 msgstr "Äprastinis paveikslÄlis"
 
 #: ../em-format/e-mail-formatter-image.c:158
-#| msgid "Display the next message"
 msgid "Display part as an image"
 msgstr "Rodyti dalÄ kaip paveikslÄlÄ"
 
 #: ../em-format/e-mail-formatter-message-rfc822.c:237
-#| msgid "Forward message"
 msgid "RFC822 message"
 msgstr "RFC822 praneÅimas"
 
 #: ../em-format/e-mail-formatter-message-rfc822.c:243
-#| msgid "Formatting message"
 msgid "Format part as an RFC822 message"
 msgstr "Formuoti dalÄ kaip RFC822 praneÅimÄ"
 
 #: ../em-format/e-mail-formatter-print.c:53
 #: ../mail/e-mail-label-tree-view.c:99
-#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:1238
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:1255
 #: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser.c:209
 #: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:68
 #: ../widgets/menus/gal-define-views-dialog.c:352
@@ -9253,30 +8962,33 @@ msgstr "Dydis"
 #: ../em-format/e-mail-formatter-print-headers.c:130
 #: ../mail/e-mail-config-security-page.c:642
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:207
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:130
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:131
 msgid "Security"
 msgstr "Saugumas"
 
 #: ../em-format/e-mail-formatter-print-headers.c:147
-#| msgid "Assigned"
 msgid "GPG signed"
 msgstr "GPG pasiraÅytas"
 
 #: ../em-format/e-mail-formatter-print-headers.c:152
-#| msgid "Unencrypted"
 msgid "GPG encrpyted"
 msgstr "GPG Åifruotas"
 
 #: ../em-format/e-mail-formatter-print-headers.c:158
-#| msgid "S/MIME Sig_n"
 msgid "S/MIME signed"
 msgstr "S/MIME pasiraÅytas"
 
 #: ../em-format/e-mail-formatter-print-headers.c:164
-#| msgid "S/MIME En_crypt"
 msgid "S/MIME encrpyted"
 msgstr "S/MIME Åifruotas"
 
+#. pseudo-header
+#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-headers.c:176
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:316
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1121
+msgid "Mailer"
+msgstr "PaÅto programa"
+
 #: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-enriched.c:102
 #: ../em-format/e-mail-formatter-text-enriched.c:115
 msgid "Richtext"
@@ -9294,19 +9006,16 @@ msgstr "HTML"
 
 #: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-html.c:110
 #: ../em-format/e-mail-formatter-text-html.c:344
-#| msgid "For_mat messages in HTML"
 msgid "Format part as HTML"
 msgstr "Formuoti dalÄ kaip HTML"
 
 #: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-plain.c:123
-#: ../em-format/e-mail-formatter-text-plain.c:179
-#| msgid "Plain Text Mode"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-text-plain.c:182
 msgid "Plain Text"
 msgstr "Grynasis tekstas"
 
 #: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-plain.c:129
-#: ../em-format/e-mail-formatter-text-plain.c:185
-#| msgid "Only ever show plain text"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-text-plain.c:188
 msgid "Format part as plain text"
 msgstr "Formuoti dalÄ kaip grynÄjÄ tekstÄ"
 
@@ -9392,7 +9101,6 @@ msgid "This certificate is not viewable"
 msgstr "Negalima perÅiÅrÄti Åio liudijimo"
 
 #: ../em-format/e-mail-formatter-source.c:139
-#| msgid "Sources"
 msgid "Source"
 msgstr "Åaltinis"
 
@@ -9400,38 +9108,28 @@ msgstr "Åaltinis"
 msgid "Display source of a MIME part"
 msgstr "Rodyti MIME dalies ÅaltinÄ"
 
-#. pseudo-header
-#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:316
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1048
-msgid "Mailer"
-msgstr "PaÅto programa"
-
 #: ../em-format/e-mail-parser-application-mbox.c:108
 #, c-format
 msgid "Error parsing MBOX part: %s"
 msgstr "Klaida skaitant MBOX dalÄ: %s"
 
-#: ../em-format/e-mail-parser-application-smime.c:102
+#: ../em-format/e-mail-parser-application-smime.c:104
 #, c-format
-#| msgid "Could not parse PGP/MIME message"
 msgid "Could not parse S/MIME message: %s"
 msgstr "Nepavyko perskaityti S/MIME laiÅko: %s"
 
 #: ../em-format/e-mail-parser-inlinepgp-encrypted.c:91
 #, c-format
-#| msgid "Could not parse PGP message: "
 msgid "Could not parse PGP message: %s"
 msgstr "Nepavyko perskaityti PGP laiÅko: %s"
 
 #: ../em-format/e-mail-parser-inlinepgp-signed.c:93
 #: ../em-format/e-mail-parser-multipart-signed.c:144
 #, c-format
-#| msgid "Error verifying signature"
 msgid "Error verifying signature: %s"
 msgstr "Klaida tikrinant paraÅÄ: %s"
 
 #: ../em-format/e-mail-parser-message-external.c:86
-#| msgid "Malformed external-body part."
 msgid "Malformed external-body part"
 msgstr "Blogai suformuota iÅorinio karkaso dalis."
 
@@ -9471,7 +9169,6 @@ msgstr "Multipart/encrypted skirtas Åifravimo tipas nepalaikomas"
 
 #: ../em-format/e-mail-parser-multipart-encrypted.c:119
 #, c-format
-#| msgid "Could not parse PGP/MIME message"
 msgid "Could not parse PGP/MIME message: %s"
 msgstr "Nepavyko perskaityti PGP/MIME laiÅko: %s"
 
@@ -9602,7 +9299,7 @@ msgstr "vaizdinis"
 
 #. strftime format of a weekday and a date.
 #: ../e-util/e-datetime-format.c:206
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1926
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1927
 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:235
 #: ../widgets/table/e-cell-date-edit.c:307
 msgid "Today"
@@ -9737,6 +9434,26 @@ msgstr "Nes â{1}â."
 msgid "Cannot open file \"{0}\"."
 msgstr "Nepavyko atverti failo â{0}â."
 
+#: ../e-util/e-system.error.xml.h:7
+#| msgid "Failed to refresh folder &quot;{0}&quot;."
+msgid "Failed to remove data source &quot;{0}&quot;."
+msgstr "Nepavyko paÅalinti duomenÅ Åaltinio &quot;{0}&quot;."
+
+#: ../e-util/e-system.error.xml.h:8
+#: ../mail/mail.error.xml.h:61
+msgid "The reported error was &quot;{1}&quot;."
+msgstr "Buvo praneÅta apie klaidÄ â{1}â."
+
+#: ../e-util/e-system.error.xml.h:9
+#| msgid "Failed to expunge folder &quot;{0}&quot;."
+msgid "Failed to update data source &quot;{0}&quot;."
+msgstr "Nepavyko atnaujinti duomenÅ Åaltinio &quot;{0}&quot;."
+
+#: ../e-util/e-system.error.xml.h:10
+#| msgid "Failed to refresh folder &quot;{0}&quot;."
+msgid "Failed to delete resource &quot;{0}&quot;."
+msgstr "Nepavyko iÅtrinti resurso &quot;{0}&quot;."
+
 #: ../e-util/e-util.c:243
 msgid "Could not open the link."
 msgstr "Nepavyko atverti nuorodos."
@@ -9887,17 +9604,14 @@ msgid "R_ule name:"
 msgstr "Tais_yklÄs pavadinimas:"
 
 #: ../filter/e-filter-rule.c:791
-#| msgid "Find items that meet the following conditions"
 msgid "all the following conditions"
 msgstr "visos sÄlygos"
 
 #: ../filter/e-filter-rule.c:792
-#| msgid "Find items that meet the following conditions"
 msgid "any of the following conditions"
 msgstr "bet kuri iÅ sÄlygÅ"
 
 #: ../filter/e-filter-rule.c:798
-#| msgid "_Find items:"
 msgid "_Find items which match:"
 msgstr "_Rasti elementus, atitinkanÄius:"
 
@@ -9913,7 +9627,7 @@ msgstr "Rasti elementus, atitinkanÄius Åias sÄlygas"
 #: ../libemail-engine/camel-null-store.c:28
 #: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:139
 #: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:616
-#: ../widgets/misc/e-mail-signature-combo-box.c:318
+#: ../widgets/misc/e-mail-signature-combo-box.c:369
 msgid "None"
 msgstr "NÄra"
 
@@ -10019,6 +9733,7 @@ msgid "a time relative to the current time"
 msgstr "laikas, santykinis dabartiniam laikui"
 
 #: ../filter/filter.ui.h:5
+#: ../mail/mail-config.ui.h:78
 msgid "seconds"
 msgstr "sekundÅiÅ"
 
@@ -10049,7 +9764,7 @@ msgid "Show filters for mail:"
 msgstr "PaÅto rodymo filtrai:"
 
 #: ../filter/filter.ui.h:15
-#: ../mail/em-filter-editor.c:165
+#: ../mail/em-filter-editor.c:166
 msgid "_Filter Rules"
 msgstr "_Filtravimo taisyklÄs"
 
@@ -10083,7 +9798,6 @@ msgstr ""
 
 #: ../libemail-engine/e-mail-authenticator.c:182
 #, c-format
-#| msgid "Invalid authentication"
 msgid "Invalid authentication result code (%d)"
 msgstr "Netinkamas tapatybÄs nustatymo rezultato kodas (%d)"
 
@@ -10092,12 +9806,12 @@ msgstr "Netinkamas tapatybÄs nustatymo rezultato kodas (%d)"
 msgid "Saving message to folder '%s'"
 msgstr "LaiÅkas ÄraÅomas aplanke â%sâ"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:557
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:565
 msgid "Forwarded messages"
 msgstr "PersiÅsti laiÅkai"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:667
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:918
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:675
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:926
 #, c-format
 msgid "Retrieving %d message"
 msgid_plural "Retrieving %d messages"
@@ -10105,29 +9819,29 @@ msgstr[0] "AtsiunÄiamas %d laiÅkas"
 msgstr[1] "AtsiunÄiami %d laiÅkai"
 msgstr[2] "AtsiunÄiama %d laiÅkÅ"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:761
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:769
 msgid "Scanning messages for duplicates"
 msgstr "IeÅkoma dublikatÅ"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1169
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1177
 #, c-format
 msgid "Removing folder '%s'"
 msgstr "Åalinamas aplankas â%sâ"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1306
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1314
 #, c-format
 msgid "File \"%s\" has been removed."
 msgstr "Failas â%sâ paÅalintas."
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1310
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1318
 msgid "File has been removed."
 msgstr "Failas buvo paÅalintas."
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1369
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1377
 msgid "Removing attachments"
 msgstr "Åalinami priedai"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1533
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1541
 #, c-format
 msgid "Saving %d message"
 msgid_plural "Saving %d messages"
@@ -10135,97 +9849,98 @@ msgstr[0] "ÄraÅomas %d laiÅkas"
 msgstr[1] "ÄraÅomi %d laiÅkai"
 msgstr[2] "ÄraÅoma %d laiÅkÅ"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1889
-#: ../mail/em-folder-utils.c:609
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1897
+#: ../mail/em-folder-utils.c:613
 #, c-format
 msgid "Invalid folder URI '%s'"
 msgstr "Netinkamas aplanko URI â%sâ"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:111
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:116
 #: ../mail/em-folder-properties.c:333
 #: ../mail/em-folder-tree-model.c:765
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1033
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1044
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1034
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1045
 msgid "Inbox"
 msgstr "Gauti laiÅkai"
 
 #. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_INBOX
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:112
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:117
 #: ../mail/em-folder-tree-model.c:758
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1031
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1032
 msgid "Drafts"
 msgstr "JuodraÅÄiai"
 
 #. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_DRAFTS
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:113
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:118
 #: ../mail/em-folder-tree-model.c:769
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1035
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1036
 msgid "Outbox"
 msgstr "ParuoÅti siÅsti"
 
 #. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_OUTBOX
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:114
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:119
 #: ../mail/em-folder-tree-model.c:773
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1037
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1038
 msgid "Sent"
 msgstr "IÅsiÅsti"
 
 #. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_SENT
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:115
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:120
 #: ../mail/em-folder-tree-model.c:761
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1039
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1040
 #: ../plugins/templates/org-gnome-templates.eplug.xml.h:1
-#: ../plugins/templates/templates.c:1049
-#: ../plugins/templates/templates.c:1349
-#: ../plugins/templates/templates.c:1359
+#: ../plugins/templates/templates.c:1048
+#: ../plugins/templates/templates.c:1345
+#: ../plugins/templates/templates.c:1355
 msgid "Templates"
 msgstr "Åablonai"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1246
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1319
 #, c-format
-#| msgid "User canceled operation."
 msgid "User cancelled operation"
 msgstr "Naudotojas nutraukÄ veiksmÄ"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1371
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1489
+#, c-format
+msgid "%s authentication failed"
+msgstr "%s tapatybÄs nustatyti nepavyko"
+
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1534
+#, c-format
+msgid "No data source found for UID '%s'"
+msgstr "Nerastas UID â%sâ duomenÅ Åaltinis"
+
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1585
 #, c-format
-#| msgid ""
-#| "No destination address provided, forward of the message has been "
-#| "cancelled."
 msgid "No destination address provided, forwarding of the message has been cancelled."
 msgstr "Nenurodytas paskirties adresas, laiÅko persiuntimas buvo atÅauktas."
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1384
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1598
 #, c-format
-#| msgid "No account found to use, forward of the message has been cancelled."
 msgid "No identity found to use, forwarding of the message has been cancelled."
 msgstr "Nerastas naudotinas identifikatorius, laiÅko persiuntimas buvo atÅauktas."
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1546
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:540
 #, c-format
-msgid "%s authentication failed"
-msgstr "%s tapatybÄs nustatyti nepavyko"
+#| msgid "No data source found for UID '%s'"
+msgid "No mail service found with UID '%s'"
+msgstr "Nerasta paÅto tarnyba su UID â%sâ"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1591
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:549
 #, c-format
-msgid "No data source found for UID '%s'"
-msgstr "Nerastas UID â%sâ duomenÅ Åaltinis"
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:420
-#, c-format
-msgid "Cannot get transport for account '%s'"
-msgstr "Nepavyko gauti transporto paskyrai â%sâ"
+msgid "UID '%s' is not a mail transport"
+msgstr "UID â%sâ nÄra paÅto transportas"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:508
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:694
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:641
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:698
 #, c-format
 msgid "Failed to apply outgoing filters: %s"
 msgstr "Nepavyko pritaikyti iÅsiuntimo filtrÅ: %s"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:537
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:571
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:711
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:747
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:670
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:704
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:715
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:751
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to append to %s: %s\n"
@@ -10234,15 +9949,15 @@ msgstr ""
 "Nepavyko ÄraÅyti Ä %s: %s\n"
 "Vietoj to ÄraÅoma vietiniame aplanke âIÅsiÅstiâ."
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:591
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:769
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:724
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:773
 #, c-format
 msgid "Failed to append to local 'Sent' folder: %s"
 msgstr "Nepavyko ÄraÅyti Ä vietinÄ aplankÄ âIÅsiÅstiâ: %s"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:821
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:897
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:998
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:954
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:905
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1007
 msgid "Sending message"
 msgstr "SiunÄiamas laiÅkas"
 
@@ -10261,7 +9976,7 @@ msgstr "IÅ naujo jungiamasi prie â%sâ"
 msgid "Preparing account '%s' for offline"
 msgstr "Aplankas â%sâ ruoÅiamas darbui atsijungus"
 
-#: ../libemail-engine/mail-folder-cache.c:884
+#: ../libemail-engine/mail-folder-cache.c:885
 #, c-format
 msgid "Pinging %s"
 msgstr "Tikrinamas %s"
@@ -10274,15 +9989,12 @@ msgstr "Filtruojami paÅymÄti laiÅkai"
 msgid "Fetching Mail"
 msgstr "Gaunamas paÅtas"
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:908
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:916
 #, c-format
 msgid "Sending message %d of %d"
 msgstr "SiunÄiamas laiÅkas %d iÅ %d"
 
-#. Translators: The string is distinguished by total
-#. * count of messages to be sent. Failed messages is
-#. * always more than zero.
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:959
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:968
 #, c-format
 msgid "Failed to send a message"
 msgid_plural "Failed to send %d of %d messages"
@@ -10290,76 +10002,69 @@ msgstr[0] "Nepavyko iÅsiÅsti %d iÅ %d laiÅko"
 msgstr[1] "Nepavyko iÅsiÅsti %d iÅ %d laiÅkÅ"
 msgstr[2] "Nepavyko iÅsiÅsti %d iÅ %d laiÅkÅ"
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:965
-#: ../mail/mail-send-recv.c:854
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:974
 msgid "Canceled."
 msgstr "AtÅaukta."
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:967
-#: ../mail/mail-send-recv.c:856
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:976
 msgid "Complete."
 msgstr "UÅbaigta."
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1079
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1088
 #, c-format
 msgid "Moving messages to '%s'"
 msgstr "LaiÅkai perkeliami Ä â%sâ"
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1080
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1089
 #, c-format
 msgid "Copying messages to '%s'"
 msgstr "LaiÅkai kopijuojami Ä â%sâ"
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1197
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1207
 #, c-format
 msgid "Storing folder '%s'"
 msgstr "ÄraÅomas aplankas â%sâ"
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1270
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1281
 #, c-format
 msgid "Expunging and storing account '%s'"
 msgstr "IÅvaloma ir saugoma paskyra â%sâ"
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1271
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1282
 #, c-format
 msgid "Storing account '%s'"
 msgstr "Saugoma paskyra â%sâ"
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1345
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1356
 #, c-format
 msgid "Emptying trash in '%s'"
 msgstr "IÅvaloma ÅiukÅlinÄ esanti â%sâ"
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1431
-#, c-format
-msgid "Disconnecting %s"
-msgstr "Atsijungiama nuo %s"
-
 #: ../libemail-engine/mail-tools.c:71
 #, c-format
 msgid "Could not create spool directory '%s': %s"
 msgstr "Nepavyko sukurti kaupo aplanko â%sâ: %s"
 
-#: ../libemail-engine/mail-tools.c:112
+#: ../libemail-engine/mail-tools.c:111
 #, c-format
 msgid "Trying to movemail a non-mbox source '%s'"
 msgstr "Bandoma perkelti paÅtÄ Ä ne mbox ÅaltinÄ â%sâ"
 
-#: ../libemail-engine/mail-tools.c:224
+#: ../libemail-engine/mail-tools.c:229
 #, c-format
 msgid "Forwarded message - %s"
 msgstr "PersiÅstas laiÅkas â %s"
 
-#: ../libemail-engine/mail-tools.c:226
+#: ../libemail-engine/mail-tools.c:231
 msgid "Forwarded message"
 msgstr "PersiÅstas laiÅkas"
 
-#: ../libemail-engine/mail-vfolder.c:129
+#: ../libemail-engine/mail-vfolder.c:130
 #, c-format
 msgid "Setting up Search Folder: %s"
 msgstr "Kuriamas paieÅkos aplankas: %s"
 
-#: ../libemail-engine/mail-vfolder.c:282
+#: ../libemail-engine/mail-vfolder.c:283
 #, c-format
 msgid "Updating Search Folders for '%s' - %s"
 msgstr "Atnaujinami paieÅkos aplankai skirti â%sâ - %s"
@@ -10369,7 +10074,7 @@ msgstr "Atnaujinami paieÅkos aplankai skirti â%sâ - %s"
 #. * removed folder. For more than one search folder is
 #. * each of them on a separate line, with four spaces
 #. * in front of its name, without quotes.
-#: ../libemail-engine/mail-vfolder.c:647
+#: ../libemail-engine/mail-vfolder.c:648
 #, c-format
 msgid ""
 "The Search Folder \"%s\" has been modified to account for the deleted folder\n"
@@ -10405,18 +10110,18 @@ msgstr "_Numatytasis"
 #: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:85
 #: ../modules/mail/em-composer-prefs.c:505
 #: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:360
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:866
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:864
 msgid "Enabled"
 msgstr "Äjungta"
 
-#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:105
+#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:109
 msgid "Account Name"
 msgstr "Paskyros pavadinimas"
 
-#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:116
+#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:134
 #: ../mail/e-mail-config-security-page.c:333
 #: ../mail/e-mail-config-security-page.c:472
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3661
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3655
 #: ../mail/mail-config.ui.h:44
 msgid "Default"
 msgstr "Numatytasis"
@@ -10433,7 +10138,6 @@ msgstr "Laikinai nepavyksta iÅsprÄsti â%sâ"
 
 #: ../mail/e-mail-autoconfig.c:208
 #, c-format
-#| msgid "Error removing list"
 msgid "Error resolving '%s'"
 msgstr "Klaida iÅsprendÅiant â%sâ"
 
@@ -10443,16 +10147,14 @@ msgid "No authoritative name server for '%s'"
 msgstr "NÄra â%sâ vardÅ serverio"
 
 #: ../mail/e-mail-autoconfig.c:661
-#| msgid "No password was provided"
 msgid "No email address provided"
 msgstr "Nenurodytas el. paÅto adresas"
 
 #: ../mail/e-mail-autoconfig.c:670
-#| msgid "Using email address"
 msgid "Missing domain in email address"
 msgstr "El. paÅto adrese trÅksta domeno"
 
-#: ../mail/e-mail-backend.c:726
+#: ../mail/e-mail-backend.c:734
 msgid "Unknown background operation"
 msgstr "NeÅinomas foninis veiksmas"
 
@@ -10471,8 +10173,7 @@ msgstr "(NÄra temos)"
 msgid "Evolution Account Assistant"
 msgstr "Evolution paskyrÅ vediklis"
 
-#: ../mail/e-mail-config-auth-check.c:347
-#| msgid "Ch_eck for Supported Types"
+#: ../mail/e-mail-config-auth-check.c:348
 msgid "Check for Supported Types"
 msgstr "Patikrinti, kokie tipai palaikomi"
 
@@ -10494,80 +10195,82 @@ msgstr ""
 msgid "Done"
 msgstr "Baigta"
 
-#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:527
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:539
 msgid "Special Folders"
 msgstr "Specialieji aplankai"
 
-#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:536
-#| msgid "Sent _Messages Folder:"
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:548
 msgid "Draft Messages _Folder:"
 msgstr "_JuodraÅÄiÅ aplankas:"
 
-#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:546
-#| msgid "Choose folders to post the message to."
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:558
 msgid "Choose a folder for saving draft messages."
 msgstr "Pasirinkite aplankÄ, kuriame bus ÄraÅomi juodraÅÄiai."
 
-#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:560
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:572
 msgid "Sent _Messages Folder:"
 msgstr "IÅsiÅstÅ _laiÅkÅ aplankas:"
 
-#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:570
-#| msgid "Choose folders to post the message to."
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:582
 msgid "Choose a folder for saving sent messages."
 msgstr "Pasirinkite aplankÄ, kuriame bus ÄraÅomi iÅsiÅsti laiÅkai."
 
-#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:584
-#| msgid "_Restore Default"
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:596
 msgid "_Restore Defaults"
 msgstr "Atstatyti _numatytuosius"
 
-#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:598
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:610
 msgid "Use a Real Folder for _Trash:"
 msgstr "Naudoti realÅ aplankÄ _ÅiukÅlinei:"
 
-#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:599
-#| msgid "Choose folders to post the message to."
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:611
 msgid "Choose a folder for deleted messages."
 msgstr "Pasirinkite aplankÄ iÅtrintiems laiÅkams."
 
-#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:608
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:620
 msgid "Use a Real Folder for _Junk:"
 msgstr "Naudoti realÅ aplankÄ Å_lamÅtui:"
 
-#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:609
-#| msgid "Choose folders to post the message to."
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:621
 msgid "Choose a folder for junk messages."
 msgstr "Pasirinkite aplankÄ ÅlamÅtui."
 
-#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:626
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:638
 msgid "Composing Messages"
 msgstr "LaiÅkÅ raÅymas"
 
-#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:635
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:647
 msgid "Alway_s carbon-copy (cc) to:"
 msgstr "Vi_sada siÅsti kopija (CC) adresu:"
 
-#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:660
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:672
 msgid "Always _blind carbon-copy (bcc) to:"
 msgstr "Visada siÅsti slaptÄ kopijÄ (_BCC) adresu:"
 
-#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:695
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:707
 msgid "Message Receipts"
 msgstr "LaiÅko gavimai"
 
-#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:704
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:716
 msgid "S_end message receipts:"
 msgstr "SiÅsti laiÅk_o gavimo patvirtinimus:"
 
-#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:735
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:741
+msgid "Never"
+msgstr "Niekada"
+
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:747
 msgid "Always"
 msgstr "Visada"
 
-#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:741
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:753
 msgid "Ask for each message"
 msgstr "Paklausti kiekvienam laiÅkui"
 
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:824
+msgid "Defaults"
+msgstr "Numatytieji"
+
 #: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:254
 msgid "Please enter your name and email address below. The \"optional\" fields below do not need to be filled in, unless you wish to include this information in email you send."
 msgstr "Åemiau Äveskite savo vardÄ ir elektroninio paÅto adresÄ. âNebÅtiniâ laukai gali likti tuÅti, nebent pageidaujate Ätraukti ÅiÄ informacijÄ iÅsiunÄiamame laiÅke."
@@ -10579,9 +10282,6 @@ msgstr "Paskyros informacija"
 
 #: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:291
 #: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:333
-#| msgid ""
-#| "Type the name by which you would like to refer to this account.\n"
-#| "For example: \"Work\" or \"Personal\""
 msgid ""
 "Type the name by which you would like to refer to this account.\n"
 "For example, \"Work\" or \"Personal\"."
@@ -10626,13 +10326,15 @@ msgstr "Or_ganizacija:"
 msgid "Add Ne_w Signature..."
 msgstr "PridÄti na_ujÄ paraÅÄ..."
 
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:640
+msgid "Identity"
+msgstr "TapatybÄ"
+
 #: ../mail/e-mail-config-lookup-page.c:68
-#| msgid "Loading accounts..."
 msgid "Looking up account details..."
 msgstr "IeÅkoma paskyros duomenÅ..."
 
 #: ../mail/e-mail-config-provider-page.c:485
-#| msgid "Checking for new mail"
 msgid "Checking for New Mail"
 msgstr "IeÅkoma naujo paÅto"
 
@@ -10663,12 +10365,10 @@ msgid "_Do not sign meeting requests (for Outlook compatibility)"
 msgstr "_NepasiraÅyti susitikimÅ uÅklausÅ (dÄl suderinamumo su Outlook)"
 
 #: ../mail/e-mail-config-security-page.c:290
-#| msgid "Pretty Good Privacy (PGP/GPG)"
 msgid "Pretty Good Privacy (OpenPGP)"
 msgstr "Pretty Good Privacy (OpenPGP)"
 
 #: ../mail/e-mail-config-security-page.c:298
-#| msgid "PGP/GPG _Key ID:"
 msgid "OpenPGP _Key ID:"
 msgstr "OpenPGP ra_kto ID:"
 
@@ -10722,7 +10422,6 @@ msgstr "PasiraÅo_mas liudijimas:"
 
 #: ../mail/e-mail-config-security-page.c:441
 #: ../mail/e-mail-config-security-page.c:547
-#| msgid "Select..."
 msgid "Select"
 msgstr "Pasirinkti"
 
@@ -10731,22 +10430,18 @@ msgid "Signing _algorithm:"
 msgstr "PasiraÅymo _algoritmas:"
 
 #: ../mail/e-mail-config-security-page.c:500
-#| msgid "Al_ways sign outgoing messages when using this account"
 msgid "Always sign outgoing messages when using this account"
 msgstr "Naudojant ÅiÄ paskyrÄ visada pasiraÅyti iÅsiunÄiamus laiÅkus"
 
 #: ../mail/e-mail-config-security-page.c:523
-#| msgid "Encry_ption certificate:"
 msgid "Encryption certificate:"
 msgstr "Åifravimo liudijimas:"
 
 #: ../mail/e-mail-config-security-page.c:565
-#| msgid "Al_ways sign outgoing messages when using this account"
 msgid "Always encrypt outgoing messages when using this account"
 msgstr "Naudojant ÅiÄ paskyrÄ visada Åifruoti iÅsiunÄiamus laiÅkus"
 
 #: ../mail/e-mail-config-security-page.c:585
-#| msgid "Always encrypt to _myself when sending encrypted messages"
 msgid "Always encrypt to myself when sending encrypted messages"
 msgstr "Kai siunÄiami Åifruoti laiÅkai, visada juos Åifruoti sau"
 
@@ -10771,35 +10466,41 @@ msgid "This is a summary of the settings which will be used to access your mail.
 msgstr "Tai yra paÅtui pasiekti naudojamÅ nustatymÅ santrauka."
 
 #: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:372
-#| msgid "Personal Details:"
 msgid "Personal Details"
 msgstr "Asmeniniai duomenys"
 
 #: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:381
-#| msgid "Full Nam_e:"
 msgid "Full Name:"
 msgstr "Vardas ir pavardÄ:"
 
 #: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:395
-#| msgid "Email _Address:"
 msgid "Email Address:"
 msgstr "El. paÅto adresas:"
 
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:409
+msgid "Receiving"
+msgstr "PaÅto gavimas"
+
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:421
+msgid "Sending"
+msgstr "Siuntimas"
+
 #: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:433
-#| msgid "Server _Type:"
 msgid "Server Type:"
 msgstr "Serverio tipas:"
 
 #: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:454
 #: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:602
 #: ../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:244
-#| msgid "_Server:"
 msgid "Server:"
 msgstr "Serveris:"
 
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:475
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:691
+msgid "Username:"
+msgstr "Naudotojo vardas:"
+
 #: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:496
-#| msgctxt "email-custom-header-Security"
-#| msgid "Security:"
 msgid "Security:"
 msgstr "Sauga:"
 
@@ -10826,35 +10527,35 @@ msgstr "Sveiki"
 msgid "Account Editor"
 msgstr "PaskyrÅ rengyklÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-display.c:121
+#: ../mail/e-mail-display.c:119
 msgid "_Add to Address Book..."
 msgstr "Ät_raukti Ä adresÅ knygÄ..."
 
-#: ../mail/e-mail-display.c:128
+#: ../mail/e-mail-display.c:126
 msgid "_To This Address"
 msgstr "Åi_uo adresu"
 
-#: ../mail/e-mail-display.c:135
+#: ../mail/e-mail-display.c:133
 msgid "_From This Address"
 msgstr "_IÅ Åio adreso"
 
-#: ../mail/e-mail-display.c:142
+#: ../mail/e-mail-display.c:140
 msgid "Send _Reply To..."
 msgstr "SiÅsti _atsakymÄ..."
 
-#: ../mail/e-mail-display.c:144
+#: ../mail/e-mail-display.c:142
 msgid "Send a reply message to this address"
 msgstr "SiÅsti atsakymo laiÅkÄ Åiuo adresu"
 
-#: ../mail/e-mail-display.c:151
+#: ../mail/e-mail-display.c:149
 msgid "Create Search _Folder"
 msgstr "Sukurti _paieÅkos aplankÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-display.c:161
+#: ../mail/e-mail-display.c:159
 msgid "Save _Image..."
 msgstr "ÄraÅyti _paveikslÄlÄ..."
 
-#: ../mail/e-mail-display.c:163
+#: ../mail/e-mail-display.c:161
 msgid "Save the image to a file"
 msgstr "ÄraÅyti paveikslÄlÄ Ä failÄ"
 
@@ -10914,12 +10615,12 @@ msgstr ""
 msgid "Color"
 msgstr "Spalva"
 
-#: ../mail/e-mail-migrate.c:646
+#: ../mail/e-mail-migrate.c:332
 #, c-format
 msgid "Unable to create local mail folders at '%s': %s"
 msgstr "Nepavyko sukurti vietiniÅ paÅto aplankÅ vietoje â%sâ: %s"
 
-#: ../mail/e-mail-notebook-view.c:627
+#: ../mail/e-mail-notebook-view.c:269
 msgid "Please select a folder"
 msgstr "Pasirinkite aplankÄ"
 
@@ -10928,668 +10629,655 @@ msgstr "Pasirinkite aplankÄ"
 msgid "Page %d of %d"
 msgstr "Puslapis %d iÅ %d"
 
-#: ../mail/e-mail-printer.c:520
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:216
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:245
+#: ../mail/e-mail-printer.c:549
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:217
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:246
 msgid "Print"
 msgstr "Spausdinti"
 
-#: ../mail/e-mail-printer.c:526
-#| msgid "Header name"
+#: ../mail/e-mail-printer.c:555
 msgid "Header Name"
 msgstr "AntraÅtÄs pavadinimas"
 
-#: ../mail/e-mail-printer.c:532
-#| msgid "Header name"
+#: ../mail/e-mail-printer.c:561
 msgid "Header Value"
 msgstr "AntraÅtÄs reikÅmÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-printer.c:580
-#: ../mail/mail-config.ui.h:100
+#: ../mail/e-mail-printer.c:615
+#: ../mail/mail-config.ui.h:102
 msgid "Headers"
 msgstr "AntraÅtÄs"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:357
+#: ../mail/e-mail-reader.c:349
 msgid "Save Image"
 msgstr "ÄraÅyti paveikslÄlÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:440
+#: ../mail/e-mail-reader.c:431
 #: ../mail/em-filter-i18n.h:11
 msgid "Copy to Folder"
 msgstr "Kopijuoti Ä aplankÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:440
-#: ../mail/em-folder-utils.c:488
+#: ../mail/e-mail-reader.c:431
+#: ../mail/em-folder-utils.c:492
 msgid "C_opy"
 msgstr "K_opijuoti"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:974
+#: ../mail/e-mail-reader.c:965
 #: ../mail/em-filter-i18n.h:53
 msgid "Move to Folder"
 msgstr "Perkelti Ä aplankÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:974
-#: ../mail/em-folder-utils.c:488
+#: ../mail/e-mail-reader.c:965
+#: ../mail/em-folder-utils.c:492
 msgid "_Move"
 msgstr "_Perkelti"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1335
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1517
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1557
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1313
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1495
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1535
 msgid "_Do not ask me again."
 msgstr "_Daugiau nebeklausti."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1563
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1541
 msgid "_Always ignore Reply-To: for mailing lists."
 msgstr "_Nepaisyti atgalinio adreso laukelio raÅant Ä paÅto konferencijas."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1747
-#| msgid "Failed to retrieve messages."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1726
 msgid "Failed to retrieve message:"
 msgstr "Nepavyko gauti laiÅko:"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1793
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2882
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1772
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2862
 #, c-format
 msgid "Retrieving message '%s'"
 msgstr "AtsiunÄiamas laiÅkas â%sâ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1969
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1949
 msgid "A_dd Sender to Address Book"
 msgstr "Ä_traukti siuntÄjÄ Ä adresÅ knygÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1971
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1951
 msgid "Add sender to address book"
 msgstr "Ätraukti siuntÄjÄ Ä adresÅ knygÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1976
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1956
 msgid "Check for _Junk"
 msgstr "Filtruoti bru_kalÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1978
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1958
 msgid "Filter the selected messages for junk status"
 msgstr "Filtruoti paÅymÄtas Åinutes norint nustatyti brukalo statusÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1983
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1963
 msgid "_Copy to Folder..."
 msgstr "K_opijuoti Ä aplankÄ..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1985
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1965
 msgid "Copy selected messages to another folder"
 msgstr "Kopijuoti paÅymÄtus laiÅkus Ä kitÄ aplankÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1990
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1970
 msgid "_Delete Message"
 msgstr "_IÅtrinti laiÅkÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1992
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1972
 msgid "Mark the selected messages for deletion"
 msgstr "Pasirinktus laiÅkus paÅymÄti iÅtrynimui"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1997
-#| msgid "Filter on Mailing _List..."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1977
 msgid "Create a Filter Rule for Mailing _List..."
 msgstr "Sukurti filtravimo taisyklÄ paÅto _grupei..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1999
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1979
 msgid "Create a rule to filter messages to this mailing list"
 msgstr "Sukurti taisyklÄ filtruoti laiÅkams Åiai konferencijai"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2004
-#| msgid "Filter on _Recipients..."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1984
 msgid "Create a Filter Rule for _Recipients..."
 msgstr "Sukurti filtravimo taisyklÄ ga_vÄjams..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2006
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1986
 msgid "Create a rule to filter messages to these recipients"
 msgstr "Sukurti taisyklÄ filtruoti laiÅkams Åiems gavÄjams"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2011
-#| msgid "Filter on Se_nder..."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1991
 msgid "Create a Filter Rule for Se_nder..."
 msgstr "Sukurti filtravimo taisyklÄ paÅto _siuntÄjams..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2013
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1993
 msgid "Create a rule to filter messages from this sender"
 msgstr "Sukurti taisyklÄ filtruoti laiÅkams nuo Åio siuntÄjo"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2018
-#| msgid "Filter on _Subject..."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1998
 msgid "Create a Filter Rule for _Subject..."
 msgstr "Sukurti filtravimo taisyklÄ paÅto _temÄ..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2020
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2000
 msgid "Create a rule to filter messages with this subject"
 msgstr "Sukurti taisyklÄ filtruoti laiÅkams su Åia tema"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2025
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2005
 msgid "A_pply Filters"
 msgstr "_Pritaikyti filtrus"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2027
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2007
 msgid "Apply filter rules to the selected messages"
 msgstr "Pritaikyti filtrÅ taisykles paÅymÄtiems laiÅkams"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2032
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2012
 msgid "_Find in Message..."
 msgstr "_Rasti laiÅke..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2034
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2014
 msgid "Search for text in the body of the displayed message"
 msgstr "IeÅkoti eilutÄs rodomo laiÅko tekste"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2039
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2019
 msgid "_Clear Flag"
 msgstr "_PaÅalinti ÅymÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2041
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2021
 msgid "Remove the follow-up flag from the selected messages"
 msgstr "PaÅalinti nuo pasirinktÅ laiÅkÅ ÅymÄ âtÄsiniuiâ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2046
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2026
 msgid "_Flag Completed"
 msgstr "PaÅymÄti bai_gtu"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2048
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2028
 msgid "Set the follow-up flag to completed on the selected messages"
 msgstr "PaÅymÄti pasirinktus laiÅkus tÄsiniui kaip baigtus"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2053
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2033
 msgid "Follow _Up..."
 msgstr "_TÄsinys..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2055
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2035
 msgid "Flag the selected messages for follow-up"
 msgstr "PaÅymÄti pasirinktus laiÅkus tÄsiniui"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2060
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2040
 msgid "_Attached"
 msgstr "_Prisegta"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2062
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2069
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2042
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2049
 msgid "Forward the selected message to someone as an attachment"
 msgstr "PersiÅsti pasirinktÄ laiÅkÄ prisegtÄ kaip priedas"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2067
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2047
 msgid "Forward As _Attached"
 msgstr "_PersiÅsti kaip prisegtÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2074
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2054
 msgid "_Inline"
 msgstr "_Viduje"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2076
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2083
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2056
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2063
 msgid "Forward the selected message in the body of a new message"
 msgstr "PersiÅsti pasirinktÄ laiÅkÄ naujo laiÅko tekste"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2081
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2061
 msgid "Forward As _Inline"
 msgstr "PersiÅsti kaip Ä_terptÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2088
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2068
 msgid "_Quoted"
 msgstr "_Cituojant"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2090
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2097
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2070
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2077
 msgid "Forward the selected message quoted like a reply"
 msgstr "PersiÅsti pasirinktÄ laiÅkÄ cituojamÄ kaip atsakymas"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2095
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2075
 msgid "Forward As _Quoted"
 msgstr "PersiÅsti kaip _cituojamÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2102
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2082
 msgid "_Load Images"
 msgstr "Ä_kelti paveikslÄlius"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2104
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2084
 msgid "Force images in HTML mail to be loaded"
 msgstr "Priverstinai Äkelti HTML laiÅkuose esanÄius paveiksliukus"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2109
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2089
 msgid "_Important"
 msgstr "_Svarbus"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2111
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2091
 msgid "Mark the selected messages as important"
 msgstr "PaÅymÄti pasirinktus laiÅkus kaip svarbius"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2116
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2096
 msgid "_Junk"
 msgstr "Ål_amÅtas"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2118
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2098
 msgid "Mark the selected messages as junk"
 msgstr "PaÅymÄti pasirinktus laiÅkus kaip brukalÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2123
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2103
 msgid "_Not Junk"
 msgstr "_Ne brukalas"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2125
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2105
 msgid "Mark the selected messages as not being junk"
 msgstr "PaÅymÄti pasirinktus laiÅkus kaip ne brukalÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2130
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2110
 msgid "_Read"
 msgstr "_Skaityti"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2132
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2112
 msgid "Mark the selected messages as having been read"
 msgstr "PaÅymÄti pasirinktus laiÅkus kaip perskaitytus"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2137
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2117
 msgid "Uni_mportant"
 msgstr "_Nesvarbus"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2139
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2119
 msgid "Mark the selected messages as unimportant"
 msgstr "PaÅymÄti pasirinktus laiÅkus kaip nesvarbius"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2144
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2124
 msgid "_Unread"
 msgstr "_Neskaitytas"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2146
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2126
 msgid "Mark the selected messages as not having been read"
 msgstr "PaÅymÄti pasirinktus laiÅkus kaip neskaitytus"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2151
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2131
 msgid "_Edit as New Message..."
 msgstr "_Redaguoti kaip naujÄ laiÅkÄ..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2153
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2133
 msgid "Open the selected messages in the composer for editing"
 msgstr "Atverti pasirinktus laiÅkus redaktoriuje redagavimui"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2158
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2138
 msgid "Compose _New Message"
 msgstr "Sukurti _naujÄ laiÅkÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2160
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2140
 msgid "Open a window for composing a mail message"
 msgstr "Atverti langÄ raÅyti naujam laiÅkui"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2165
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2145
 msgid "_Open in New Window"
 msgstr "_Atverti naujame lange"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2167
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2147
 msgid "Open the selected messages in a new window"
 msgstr "Atverti pasirinktus laiÅkus naujame lange"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2172
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2152
 msgid "_Move to Folder..."
 msgstr "Pe_rkelti Ä aplankÄ..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2174
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2154
 msgid "Move selected messages to another folder"
 msgstr "Perkelti paÅymÄtus laiÅkus Ä kitÄ aplankÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2179
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2159
 msgid "_Switch to Folder"
 msgstr "_Perjungti Ä aplankÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2181
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2161
 msgid "Display the parent folder"
 msgstr "Rodyti aukÅtesnÄjÄ aplankÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2186
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2166
 msgid "Switch to _next tab"
 msgstr "Perjungti Ä _kitÄ kortelÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2188
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2168
 msgid "Switch to the next tab"
 msgstr "Perjungti Ä kitÄ kortelÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2193
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2173
 msgid "Switch to _previous tab"
 msgstr "Perjungti Ä _ankstesnÄ kortelÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2195
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2175
 msgid "Switch to the previous tab"
 msgstr "Perjungti Ä ankstesnÄ kortelÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2200
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2180
 msgid "Cl_ose current tab"
 msgstr "_UÅverti dabartinÄ kortelÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2202
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2182
 msgid "Close current tab"
 msgstr "UÅverti dabartinÄ kortelÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2207
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2187
 msgid "_Next Message"
 msgstr "_Kitas laiÅkas"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2209
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2189
 msgid "Display the next message"
 msgstr "Parodyti kitÄ laiÅkÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2214
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2194
 msgid "Next _Important Message"
 msgstr "K_itas svarbus laiÅkas"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2216
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2196
 msgid "Display the next important message"
 msgstr "Parodyti kitÄ svarbÅ laiÅkÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2221
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2201
 msgid "Next _Thread"
 msgstr "Kita _gija"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2223
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2203
 msgid "Display the next thread"
 msgstr "Parodyti kitÄ gijÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2228
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2208
 msgid "Next _Unread Message"
 msgstr "Kitas _neskaitytas laiÅkas"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2230
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2210
 msgid "Display the next unread message"
 msgstr "Parodyti kitÄ neskaitytÄ laiÅkÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2235
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2215
 msgid "_Previous Message"
 msgstr "_Ankstesnis laiÅkas"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2237
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2217
 msgid "Display the previous message"
 msgstr "Parodyti ankstesnÄ laiÅkÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2242
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2222
 msgid "Pr_evious Important Message"
 msgstr "Ankst_esnis svarbus laiÅkas"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2244
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2224
 msgid "Display the previous important message"
 msgstr "Parodyti ankstesnÄ svarbÅ laiÅkÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2249
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2229
 msgid "Previous T_hread"
 msgstr "_AnkstesnÄ gija"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2251
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2231
 msgid "Display the previous thread"
 msgstr "Parodyti ankstesnÄ gijÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2256
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2236
 msgid "P_revious Unread Message"
 msgstr "_Ankstesnis neskaitytas laiÅkas"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2258
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2238
 msgid "Display the previous unread message"
 msgstr "Parodyti praeitÄ neskaitytÄ laiÅkÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2265
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2245
 msgid "Print this message"
 msgstr "Spausdinti ÅÄ laiÅkÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2272
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2252
 msgid "Preview the message to be printed"
 msgstr "PerÅiÅrÄti spausdintinÄ laiÅkÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2277
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2257
 msgid "Re_direct"
 msgstr "Nu_kreipti"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2279
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2259
 msgid "Redirect (bounce) the selected message to someone"
 msgstr "Nukreipti (permesti) pasirinktÄ laiÅkÄ kam nors kitam"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2284
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2264
 msgid "Remo_ve Attachments"
 msgstr "_PaÅalinti priedus"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2286
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2266
 msgid "Remove attachments"
 msgstr "PaÅalinti priedus"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2291
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2271
 msgid "Remove Du_plicate Messages"
 msgstr "PaÅalinti _dubliuotus laiÅkus"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2293
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2273
 msgid "Checks selected messages for duplicates"
 msgstr "Patikrina, ar tarp paÅymÄtÅ laiÅkÅ nÄra dublikatÅ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2298
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2278
 #: ../mail/mail.error.xml.h:27
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1573
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1574
 #: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:182
 msgid "Reply to _All"
 msgstr "Atsakyti _visiems"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2300
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2280
 msgid "Compose a reply to all the recipients of the selected message"
 msgstr "RaÅyti atsakymÄ visiems pasirinkto laiÅko gavÄjams"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2305
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2285
 #: ../mail/mail.error.xml.h:25
 msgid "Reply to _List"
 msgstr "Atsakyti Ä _konferencijÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2307
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2287
 msgid "Compose a reply to the mailing list of the selected message"
 msgstr "Sukurti atsakymÄ pasirinkto laiÅko konferencijai"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2312
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2292
 #: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:189
 msgid "_Reply to Sender"
 msgstr "_Atsakyti siuntÄjui"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2314
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2294
 msgid "Compose a reply to the sender of the selected message"
 msgstr "Sukurti atsakymÄ pasirinkto laiÅko siuntÄjui"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2319
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2299
 msgid "_Save as mbox..."
 msgstr "Ä_raÅyti kaip mbox..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2321
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2301
 msgid "Save selected messages as an mbox file"
 msgstr "ÄraÅyti pasirinktus laiÅkus kaip mbox failÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2326
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2306
 msgid "_Message Source"
 msgstr "_LaiÅko pradinis kodas"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2328
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2308
 msgid "Show the raw email source of the message"
 msgstr "Rodyti neapdorotÄ laiÅko ÅaltinÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2340
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2320
 msgid "_Undelete Message"
 msgstr "_GrÄÅinti laiÅkÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2342
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2322
 msgid "Undelete the selected messages"
 msgstr "SugrÄÅinti paÅymÄtus laiÅkus"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2347
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2327
 msgid "_Normal Size"
 msgstr "_Normalus dydis"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2349
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2329
 msgid "Reset the text to its original size"
 msgstr "Atstatyti teksto originalÅ dydÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2354
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2334
 msgid "_Zoom In"
 msgstr "_Pritraukti"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2356
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2336
 msgid "Increase the text size"
 msgstr "Padidinti teksto dydÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2361
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2341
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "_Atitraukti"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2363
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2343
 msgid "Decrease the text size"
 msgstr "SumaÅinti teksto dydÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2370
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2350
 msgid "Cre_ate"
 msgstr "Suku_rti"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2377
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2357
 msgid "Ch_aracter Encoding"
 msgstr "_SimboliÅ koduotÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2384
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2364
 msgid "F_orward As"
 msgstr "P_ersiÅsti kaip"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2391
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2371
 msgid "_Group Reply"
 msgstr "_Grupinis atsakymas"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2398
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2378
 msgid "_Go To"
 msgstr "_Eiti Ä"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2405
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2385
 msgid "Mar_k As"
 msgstr "PaÅymÄti _kaip"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2412
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2392
 msgid "_Message"
 msgstr "_LaiÅkas"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2419
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2399
 msgid "_Zoom"
 msgstr "_Mastelis"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2429
-#| msgid "Search Folder from Mailing _List..."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2409
 msgid "Create a Search Folder from Mailing _List..."
 msgstr "Sukurti paieÅkos aplankÄ paÅto _grupei..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2431
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2411
 msgid "Create a search folder for this mailing list"
 msgstr "Sukurti paieÅkos aplankÄ Åiai konferencijai"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2436
-#| msgid "Search Folder from Recipien_ts..."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2416
 msgid "Create a Search Folder from Recipien_ts..."
 msgstr "Sukurti paieÅkos aplankÄ paÅto ga_vÄjams..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2438
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2418
 msgid "Create a search folder for these recipients"
 msgstr "Sukurti paieÅkos aplankÄ Åiems gavÄjams"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2443
-#| msgid "Search Folder from Sen_der..."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2423
 msgid "Create a Search Folder from Sen_der..."
 msgstr "Sukurti paieÅkos aplankÄ paÅto _siuntÄjui..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2445
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2425
 msgid "Create a search folder for this sender"
 msgstr "Sukurti paieÅkos aplankÄ Åiam siuntÄjui"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2450
-#| msgid "Search Folder from S_ubject..."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2430
 msgid "Create a Search Folder from S_ubject..."
 msgstr "Sukurti paieÅkos aplankÄ paÅto _temai..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2452
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2432
 msgid "Create a search folder for this subject"
 msgstr "Sukurti paieÅkos aplankÄ Åiai temai"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2475
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2455
 msgid "Mark for Follo_w Up..."
 msgstr "PaÅymÄti _tÄsiniui..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2483
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2463
 msgid "Mark as _Important"
 msgstr "PaÅymÄti svarb_iu"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2487
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2467
 msgid "Mark as _Junk"
 msgstr "PaÅymÄti kaip b_rukalÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2491
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2471
 msgid "Mark as _Not Junk"
 msgstr "PaÅymÄti kaip _ne brukalÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2495
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2475
 msgid "Mar_k as Read"
 msgstr "PaÅymÄti s_kaitytu"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2499
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2479
 msgid "Mark as Uni_mportant"
 msgstr "PaÅymÄti kaip nes_varbÅ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2503
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2483
 msgid "Mark as _Unread"
 msgstr "PaÅymÄti nes_kaitytu"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2547
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2527
 msgid "_Caret Mode"
 msgstr "Å_ymiklio veiksena"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2549
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2529
 msgid "Show a blinking cursor in the body of displayed messages"
 msgstr "Rodyti mirksintÄ ÅymeklÄ iÅvedamÅ laiÅkÅ tekste"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2555
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2535
 msgid "All Message _Headers"
 msgstr "Visos laiÅko _antraÅtÄs"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2557
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2537
 msgid "Show messages with all email headers"
 msgstr "Rodyti laiÅkus su visomis paÅto antraÅtÄmis"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2888
-#| msgid "Retrieving %d message"
-#| msgid_plural "Retrieving %d messages"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2868
 msgid "Retrieving message"
 msgstr "ParsiunÄiamas laiÅkas"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3857
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3851
 #: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:175
 msgid "_Forward"
 msgstr "P_ersiÅsti"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3858
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3852
 msgid "Forward the selected message to someone"
 msgstr "PersiÅsti pasirinktÄ laiÅkÄ kaÅkam"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3877
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3871
 msgid "Group Reply"
 msgstr "Grupinis atsakymas"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3878
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3872
 msgid "Reply to the mailing list, or to all recipients"
 msgstr "Atsakyti Ä paÅto konferencijÄ arba visiems gavÄjams"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3935
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3929
 #: ../mail/em-filter-i18n.h:14
 msgid "Delete"
 msgstr "IÅtrinti"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3968
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1398
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3962
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1399
 msgid "Next"
 msgstr "Kitas"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3972
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1391
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3966
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1392
 msgid "Previous"
 msgstr "Praeitas"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3981
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3975
 #: ../mail/mail-dialogs.ui.h:15
 msgid "Reply"
 msgstr "Atsakyti"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:4711
+#: ../mail/e-mail-reader.c:4705
 #, c-format
 msgid "Folder '%s'"
 msgstr "Aplankas â%sâ"
@@ -11598,14 +11286,13 @@ msgstr "Aplankas â%sâ"
 msgid "Do not warn me again"
 msgstr "Daugiau neperspÄti"
 
-#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:948
-#| msgid "Print"
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:954
 msgid "Printing"
 msgstr "Spausdinama"
 
 #. Translators: %s is replaced with a folder
 #. * name %u with count of duplicate messages.
-#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:1127
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:1136
 #, c-format
 msgid "Folder '%s' contains %u duplicate message. Are you sure you want to delete it?"
 msgid_plural "Folder '%s' contains %u duplicate messages. Are you sure you want to delete them?"
@@ -11613,7 +11300,7 @@ msgstr[0] "Aplanke â%sâ yra %u dubliuotas laiÅkas. Ar tikrai norite jÄ iÅ
 msgstr[1] "Aplanke â%sâ yra %u dubliuoti laiÅkai. Ar tikrai norite juos iÅtrinti."
 msgstr[2] "Aplanke â%sâ yra %u dubliuotÅ laiÅkÅ. Ar tikrai norite juos iÅtrinti."
 
-#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:1531
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:1541
 msgid "Save Message"
 msgid_plural "Save Messages"
 msgstr[0] "ÄraÅyti laiÅkÄ"
@@ -11625,22 +11312,19 @@ msgstr[2] "ÄraÅyti laiÅkus"
 #. * mbox format, when the first message doesn't have a
 #. * subject. The extension ".mbox" is appended to the
 #. * string; for example "Message.mbox".
-#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:1552
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:1562
 msgid "Message"
 msgid_plural "Messages"
 msgstr[0] "LaiÅkas"
 msgstr[1] "LaiÅkai"
 msgstr[2] "LaiÅkai"
 
-#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:2006
-#| msgid "Saving %d message"
-#| msgid_plural "Saving %d messages"
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:2017
 msgid "Parsing message"
 msgstr "Skaitomas laiÅkas"
 
-#: ../mail/e-mail-request.c:151
+#: ../mail/e-mail-request.c:152
 #, c-format
-#| msgid "Failed to load the calendar '%s' (%s)"
 msgid "Failed to load part '%s'"
 msgstr "Nepavyko Äkelti dalies â%sâ"
 
@@ -11652,31 +11336,31 @@ msgstr "PaÅymÄti kaip tÄsinÄ"
 #. * when quoting messages. Each ${Variable} gets replaced
 #. * with a value. To see a full list of available variables,
 #. * see mail/em-composer-utils.c:attribvars array.
-#: ../mail/em-composer-utils.c:1286
+#: ../mail/em-composer-utils.c:1282
 msgid "On ${AbbrevWeekdayName}, ${Year}-${Month}-${Day} at ${24Hour}:${Minute} ${TimeZone}, ${Sender} wrote:"
 msgstr "${AbbrevWeekdayName}, ${Year} ${Month} ${Day} ${24Hour}:${Minute} ${TimeZone}, ${Sender} raÅÄ:"
 
-#: ../mail/em-composer-utils.c:1292
+#: ../mail/em-composer-utils.c:1288
 msgid "-------- Forwarded Message --------"
 msgstr "-------- PersiÅstas laiÅkas --------"
 
-#: ../mail/em-composer-utils.c:1297
+#: ../mail/em-composer-utils.c:1293
 msgid "-----Original Message-----"
 msgstr "----Originalus laiÅkas----"
 
-#: ../mail/em-composer-utils.c:2577
+#: ../mail/em-composer-utils.c:2573
 msgid "an unknown sender"
 msgstr "neÅinomas siuntÄjas"
 
-#: ../mail/em-composer-utils.c:2995
+#: ../mail/em-composer-utils.c:2991
 msgid "Posting destination"
 msgstr "Paskirties vieta"
 
-#: ../mail/em-composer-utils.c:2996
+#: ../mail/em-composer-utils.c:2992
 msgid "Choose folders to post the message to."
 msgstr "Pasirinkite aplankÄ, kuriame bus paskelbtas laiÅkas."
 
-#: ../mail/em-filter-editor-folder-element.c:156
+#: ../mail/em-filter-editor-folder-element.c:158
 msgid "Select Folder"
 msgstr "Pasirinkite aplankÄ"
 
@@ -11802,7 +11486,7 @@ msgid "is set"
 msgstr "nustatyta"
 
 #: ../mail/em-filter-i18n.h:43
-#: ../mail/mail-config.ui.h:107
+#: ../mail/mail-config.ui.h:109
 msgid "Junk"
 msgstr "Brukalas"
 
@@ -11940,11 +11624,11 @@ msgid "Unset Status"
 msgstr "AtÅaukti bÅsenÄ"
 
 #. and now for the action area
-#: ../mail/em-filter-rule.c:581
+#: ../mail/em-filter-rule.c:583
 msgid "Then"
 msgstr "Tada"
 
-#: ../mail/em-filter-rule.c:646
+#: ../mail/em-filter-rule.c:648
 msgid "Add Ac_tion"
 msgstr "PridÄti _veiksmÄ"
 
@@ -11988,45 +11672,45 @@ msgstr "Suku_rti"
 msgid "Folder _name:"
 msgstr "Aplanko _vardas:"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:647
+#: ../mail/em-folder-tree.c:644
 msgid "Folder names cannot contain '/'"
 msgstr "Aplanko varde negali bÅti simbolio â/â"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:783
+#: ../mail/em-folder-tree.c:780
 #, c-format
 msgctxt "folder-display"
 msgid "%s (%u%s)"
 msgstr "%s (%u%s)"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:1608
+#: ../mail/em-folder-tree.c:1605
 msgid "Mail Folder Tree"
 msgstr "PaÅto aplankÅ medis"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:2134
+#: ../mail/em-folder-tree.c:2132
 #: ../mail/em-folder-utils.c:115
 #, c-format
 msgid "Moving folder %s"
 msgstr "Perkeliamas aplankas %s"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:2137
+#: ../mail/em-folder-tree.c:2135
 #: ../mail/em-folder-utils.c:117
 #, c-format
 msgid "Copying folder %s"
 msgstr "Kopijuojamas aplankas %s"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:2144
-#: ../mail/message-list.c:2304
+#: ../mail/em-folder-tree.c:2142
+#: ../mail/message-list.c:2301
 #, c-format
 msgid "Moving messages into folder %s"
 msgstr "LaiÅkai perkeliami Ä aplankÄ %s"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:2148
-#: ../mail/message-list.c:2306
+#: ../mail/em-folder-tree.c:2146
+#: ../mail/message-list.c:2303
 #, c-format
 msgid "Copying messages into folder %s"
 msgstr "LaiÅkai kopijuojami Ä aplankÄ %s"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:2167
+#: ../mail/em-folder-tree.c:2165
 #, c-format
 msgid "Cannot drop message(s) into toplevel store"
 msgstr "Nepavyko perkelti ÅinutÄs(ÄiÅ) Ä aukÅÄiausiÄ aukÅtÄ"
@@ -12042,19 +11726,19 @@ msgstr "NEATITIKO"
 msgid "Loading..."
 msgstr "Äkeliama..."
 
-#: ../mail/em-folder-utils.c:489
+#: ../mail/em-folder-utils.c:493
 msgid "Move Folder To"
 msgstr "Perkelti aplankÄ Ä"
 
-#: ../mail/em-folder-utils.c:489
+#: ../mail/em-folder-utils.c:493
 msgid "Copy Folder To"
 msgstr "Kopijuoti aplankÄ Ä"
 
-#: ../mail/em-folder-utils.c:586
+#: ../mail/em-folder-utils.c:590
 msgid "Create Folder"
 msgstr "Sukurti aplankÄ"
 
-#: ../mail/em-folder-utils.c:587
+#: ../mail/em-folder-utils.c:591
 msgid "Specify where to create the folder:"
 msgstr "Nurodykite, kur sukurti aplankÄ:"
 
@@ -12071,8 +11755,8 @@ msgid "Subscribe To _All"
 msgstr "UÅsakyti _visas"
 
 #: ../mail/em-subscription-editor.c:986
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1844
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1336
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1847
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1338
 msgid "_Unsubscribe"
 msgstr "_Atsisakyti"
 
@@ -12084,56 +11768,56 @@ msgstr "Atsisak_yti paslÄptÅ"
 msgid "Unsubscribe From _All"
 msgstr "Atsisak_yti visÅ"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1679
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1682
 msgid "Folder Subscriptions"
 msgstr "AplankÅ uÅsisakymai"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1719
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1722
 msgid "_Account:"
 msgstr "_Paskyra:"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1734
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1737
 msgid "Clear Search"
 msgstr "IÅvalyti paieÅkÄ"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1752
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1755
 msgid "Sho_w items that contain:"
 msgstr "Ro_dyti elementus, kuriuose yra:"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1797
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1800
 msgid "Subscribe to the selected folder"
 msgstr "UÅsisakyti pasirinktÄ aplankÄ"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1798
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1801
 msgid "Su_bscribe"
 msgstr "_UÅsisakyti"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1843
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1338
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1846
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1340
 msgid "Unsubscribe from the selected folder"
 msgstr "Atsisakyti pasirinkto aplanko"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1883
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1886
 msgid "Collapse all folders"
 msgstr "Sutraukti visus aplankus"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1884
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1887
 msgid "C_ollapse All"
 msgstr "Sutraukti _visus"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1894
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1897
 msgid "Expand all folders"
 msgstr "IÅplÄsti visus aplankus"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1895
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1898
 msgid "E_xpand All"
 msgstr "IÅ_plÄsti visus"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1905
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1908
 msgid "Refresh the folder list"
 msgstr "Atnaujinti aplankÅ sÄraÅÄ"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1917
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1920
 msgid "Stop the current operation"
 msgstr "Sustabdyti dabartinÄ operacijÄ"
 
@@ -12158,7 +11842,7 @@ msgstr "_Daugiau neberodyti Åios ÅinutÄs"
 msgid "Message Filters"
 msgstr "LaiÅkÅ filtrai"
 
-#: ../mail/em-utils.c:1064
+#: ../mail/em-utils.c:1067
 #, c-format
 msgid "Messages from %s"
 msgstr "LaiÅkai nuo %s"
@@ -12167,36 +11851,35 @@ msgstr "LaiÅkai nuo %s"
 msgid "Search _Folders"
 msgstr "PaieÅkos _aplankai"
 
-#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:388
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:391
 msgid "Add Folder"
 msgstr "PridÄti aplankÄ"
 
-#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:514
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:517
 msgid "Search Folder Sources"
 msgstr "PaieÅkos aplankÅ Åaltiniai"
 
-#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:544
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:549
 msgid "Automatically update on any _source folder change"
 msgstr "AutomatiÅkai atnaujinti pa_sikeitus bet kuriam Åaltinio aplankui"
 
-#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:556
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:561
 msgid "All local folders"
 msgstr "Visi vietiniai aplankai"
 
-#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:557
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:562
 msgid "All active remote folders"
 msgstr "Visi aktyvÅs nutolÄ aplankai"
 
-#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:558
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:563
 msgid "All local and active remote folders"
 msgstr "Visi vietiniai ir aktyvÅs nutolÄ aplankai"
 
-#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:559
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:564
 msgid "Specific folders"
 msgstr "Specifiniai aplankai"
 
-#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:594
-#| msgid "Enable search folders"
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:602
 msgid "include subfolders"
 msgstr "Ätraukti po-aplankus"
 
@@ -12206,7 +11889,7 @@ msgstr "Importuojami Elm duomenys"
 
 #: ../mail/importers/elm-importer.c:332
 #: ../mail/importers/pine-importer.c:423
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:1071
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:1074
 #: ../widgets/misc/e-send-options.c:538
 msgid "Mail"
 msgstr "PaÅtas"
@@ -12236,22 +11919,22 @@ msgstr "Pasirinkite aplankÄ"
 msgid "Select folder to import into"
 msgstr "Pasirinkite aplankÄ, Ä kurÄ importuosite"
 
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:438
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:439
 msgctxt "mboxImp"
 msgid "Subject"
 msgstr "Tema"
 
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:443
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:444
 msgctxt "mboxImp"
 msgid "From"
 msgstr "Nuo"
 
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:487
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:488
 #: ../shell/e-shell-utils.c:195
 msgid "Berkeley Mailbox (mbox)"
 msgstr "Berklio paÅto dÄÅÄ (mbox)"
 
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:488
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:489
 msgid "Importer Berkeley Mailbox format folders"
 msgstr "Importer Berkeley Mailbox formato aplankai"
 
@@ -12605,134 +12288,139 @@ msgid "Fix_ed Width Font:"
 msgstr "_Fiksuoto ploÄio Åriftas:"
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:77
+#| msgid "Mark Me_ssages as Read"
+msgid "_Mark messages as read after"
+msgstr "PaÅy_mÄti laiÅkus skaitytais po"
+
+#: ../mail/mail-config.ui.h:79
 msgid "Highlight _quotations with"
 msgstr "ParyÅkinti _citatas su"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:78
+#: ../mail/mail-config.ui.h:80
 msgid "color"
 msgstr "spalva"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:79
+#: ../mail/mail-config.ui.h:81
 msgid "Default character e_ncoding:"
 msgstr "Numatytoji simboliÅ _koduotÄ:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:80
+#: ../mail/mail-config.ui.h:82
 msgid "Apply the same _view settings to all folders"
 msgstr "Taikyti tuos paÄius _rodymo parametrus visiems aplankams"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:81
+#: ../mail/mail-config.ui.h:83
 msgid "F_all back to threading messages by subject"
 msgstr "Skirstyti laiÅkus Ä gijas pagal _temÄ, jei neÄmanoma kitaip"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:82
+#: ../mail/mail-config.ui.h:84
 msgid "Delete Mail"
 msgstr "IÅtrinti paÅtÄ"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:83
+#: ../mail/mail-config.ui.h:85
 msgid "Empty trash folders on e_xit"
 msgstr "IÅeinan_t iÅtuÅtinti ÅiukÅliÅ aplankus"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:84
+#: ../mail/mail-config.ui.h:86
 msgid "Confirm _when expunging a folder"
 msgstr "Paklausti patvirtinimo _iÅvalant aplankÄ"
 
 #. If enabled, show animation; if disabled, only display a static image without any animation
-#: ../mail/mail-config.ui.h:86
+#: ../mail/mail-config.ui.h:88
 msgid "_Show animated images"
 msgstr "_Rodyti animuotus paveikslÄlius"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:87
+#: ../mail/mail-config.ui.h:89
 msgid "_Prompt on sending HTML mail to contacts that do not want them"
 msgstr "_Paklausti patvirtinimo siunÄiant HTML laiÅkus jÅ nepageidaujantiems adresatams"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:88
+#: ../mail/mail-config.ui.h:90
 msgid "Loading Images"
 msgstr "PaveikslÄliÅ ÄkÄlimas"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:89
+#: ../mail/mail-config.ui.h:91
 msgid "_Never load images from the Internet"
 msgstr "_Niekada neÄkelti paveikslÄliÅ iÅ interneto"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:90
+#: ../mail/mail-config.ui.h:92
 msgid "_Load images only in messages from contacts"
 msgstr "Äkelti pa_veikslÄlius tik kontaktÅ atsiÅstuose laiÅkuose"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:91
+#: ../mail/mail-config.ui.h:93
 msgid "_Always load images from the Internet"
 msgstr "Vis_ada Äkelti paveikslÄlius iÅ interneto"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:92
+#: ../mail/mail-config.ui.h:94
 msgid "HTML Messages"
 msgstr "HTML laiÅkai"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:93
+#: ../mail/mail-config.ui.h:95
 #: ../mail/message-list.etspec.h:19
 msgid "Labels"
 msgstr "ÅymÄs"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:94
+#: ../mail/mail-config.ui.h:96
 msgid "Sender Photograph"
 msgstr "SiuntÄjo nuotrauka"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:95
+#: ../mail/mail-config.ui.h:97
 msgid "_Show the photograph of sender in the message preview"
 msgstr "_Rodyti siuntÄjo nuotraukÄ laiÅko perÅiÅros skiltyje"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:96
+#: ../mail/mail-config.ui.h:98
 msgid "S_earch for sender photograph only in local address books"
 msgstr "I_eÅkoti siuntÄjo nuotraukos tik vietinÄse adresÅ knygose"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:97
+#: ../mail/mail-config.ui.h:99
 msgid "Displayed Message Headers"
 msgstr "Rodomos laiÅko antraÅtÄs"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:98
+#: ../mail/mail-config.ui.h:100
 msgid "Mail Headers Table"
 msgstr "LaiÅkÅ antraÅÄiÅ lentelÄ"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:99
+#: ../mail/mail-config.ui.h:101
 #: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:90
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:54
 msgid "Date/Time Format"
 msgstr "Data / laiko formatas"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:101
+#: ../mail/mail-config.ui.h:103
 msgid "Check incoming _messages for junk"
 msgstr "IeÅkoti _gaunamuose laiÅkuose brukalo"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:102
+#: ../mail/mail-config.ui.h:104
 msgid "Delete junk messages on e_xit"
 msgstr "IÅ_einant iÅtrinti brukalÄ"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:103
+#: ../mail/mail-config.ui.h:105
 msgid "Check cu_stom headers for junk"
 msgstr "_IeÅkoti pasirinktinÄse antraÅtÄse brukalo"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:104
+#: ../mail/mail-config.ui.h:106
 msgid "Do not mar_k messages as junk if sender is in my address book"
 msgstr "NeÅymÄti _laiÅkÅ kaip brukalo, jei siuntÄjas yra mano adresÅ knygoje"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:105
+#: ../mail/mail-config.ui.h:107
 msgid "_Lookup in local address book only"
 msgstr "_IeÅkoti tik vietinÄse adresÅ knygose"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:106
+#: ../mail/mail-config.ui.h:108
 msgid "Option is ignored if a match for custom junk headers is found."
 msgstr "Åios parinkties nepaisoma, jei randamas pasirinktiniÅ brukalo antraÅÄiÅ atitikmuo."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:108
+#: ../mail/mail-config.ui.h:110
 #: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:3
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:237
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:160
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:161
 msgid "No encryption"
 msgstr "Be Åifravimo"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:109
+#: ../mail/mail-config.ui.h:111
 #: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:1
 msgid "TLS encryption"
 msgstr "TLS Åifravimas"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:110
+#: ../mail/mail-config.ui.h:112
 #: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:2
 msgid "SSL encryption"
 msgstr "SSL Åifravimas"
@@ -12938,7 +12626,7 @@ msgstr "Nau_doti numatytÄjÄ"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:35
 msgid "Are you sure you want to permanently remove all the deleted messages in folder \"{0}\"?"
-msgstr "Ar tikrai norite visam laikui paÅalinti visus iÅytintus laiÅkus, esanÄius aplanke â{0}â?"
+msgstr "Ar tikrai norite visam laikui paÅalinti visus iÅtrintus laiÅkus aplanke â{0}â?"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:36
 msgid "If you continue, you will not be able to recover these messages."
@@ -12953,7 +12641,7 @@ msgid "Are you sure you want to permanently remove all the deleted messages in a
 msgstr "Ar tikrai norite visam laikui paÅalinti visus iÅtrintus laiÅkus visuose aplankuose?"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:39
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1231
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1233
 msgid "_Empty Trash"
 msgstr "IÅ_valyti ÅiukÅlinÄ"
 
@@ -13029,17 +12717,10 @@ msgid "System folders are required for Evolution to function correctly and canno
 msgstr "Sisteminiai aplankai yra reikalingi korektiÅkam Evolution funkcionavimui ir negali bÅti pervadinti, perkelti ar paÅalinti."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:60
-#| msgid "Could not read signature file &quot;{0}&quot;."
 msgid "Failed to expunge folder &quot;{0}&quot;."
 msgstr "Nepavyko iÅbraukti aplanko â{0}â."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:61
-#| msgid "The reported error was &quot;{0}&quot;."
-msgid "The reported error was &quot;{1}&quot;."
-msgstr "Buvo praneÅta apie klaidÄ â{1}â."
-
 #: ../mail/mail.error.xml.h:62
-#| msgid "Could not read signature file &quot;{0}&quot;."
 msgid "Failed to refresh folder &quot;{0}&quot;."
 msgstr "Nepavyko atnaujinti aplanko â{0}â."
 
@@ -13148,7 +12829,7 @@ msgid "Do _Not Disable"
 msgstr "_NeiÅjungti"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:90
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:628
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:626
 msgid "_Disable"
 msgstr "_IÅjungti"
 
@@ -13273,214 +12954,197 @@ msgid "Failed to query server for a list of supported authentication mechanisms.
 msgstr "Nepavyko uÅklausti serverio dÄl palaikomÅ tapatybÄs nustatymo bÅdÅ sÄraÅo."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:123
-msgid "Unable to connect to the GroupWise server."
-msgstr "Nepavyko prisijungti prie GroupWise serverio."
-
-#: ../mail/mail.error.xml.h:124
-msgid "Please check your account settings and try again."
-msgstr "Patikrinkite paskyros parametrus ir bandykite dar kartÄ."
-
-#: ../mail/mail.error.xml.h:125
 msgid "Synchronize folders locally for offline usage?"
 msgstr "Sinchronizuoti aplankus naudojimui atsijungus?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:126
+#: ../mail/mail.error.xml.h:124
 msgid "Do you want to locally synchronize the folders that are marked for offline usage?"
 msgstr "Ar norite lokaliai sinchronizuoti aplankus, paÅymÄtus naudojimui atsijungus?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:127
+#: ../mail/mail.error.xml.h:125
 msgid "Do _Not Synchronize"
 msgstr "_Nesinchronizuoti"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:128
+#: ../mail/mail.error.xml.h:126
 msgid "_Synchronize"
 msgstr "_Sinchronizuoti"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:129
+#: ../mail/mail.error.xml.h:127
 msgid "Do you want to mark all messages as read?"
 msgstr "Ar norite paÅymÄti visus laiÅkus skaitytais?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:130
+#: ../mail/mail.error.xml.h:128
 msgid "This will mark all messages as read in the selected folder."
 msgstr "Visi laiÅkai, esantys pasirinktame aplanke, bus paÅymÄti kaip perskaityti."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:131
+#: ../mail/mail.error.xml.h:129
 msgid "This will mark all messages as read in the selected folder and its subfolders."
 msgstr "Visi laiÅkai, esantys pasirinktame aplanke ir jo poaplankiuose, bus paÅymÄti skaitytais."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:132
+#: ../mail/mail.error.xml.h:130
 msgid "Close message window."
 msgstr "UÅverti laiÅko langÄ."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:133
+#: ../mail/mail.error.xml.h:131
 msgid "Would you like to close the message window?"
 msgstr "Ar norÄtumÄte uÅverti laiÅko langÄ?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:134
+#: ../mail/mail.error.xml.h:132
 msgid "_Yes"
 msgstr "_Taip"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:135
+#: ../mail/mail.error.xml.h:133
 msgid "_No"
 msgstr "_Ne"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:136
+#: ../mail/mail.error.xml.h:134
 msgid "_Always"
 msgstr "_Visada"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:137
+#: ../mail/mail.error.xml.h:135
 msgid "N_ever"
 msgstr "Ni_ekada"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:138
-#| msgid "Copying folder %s"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:136
 msgid "Copy folder in folder tree."
 msgstr "Kopijuoti aplankÄ aplankÅ medyje."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:139
-#| msgid "Are you sure you want to delete the memo '{0}'?"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:137
 msgid "Are you sure you want to copy folder '{0}' to folder '{1}'?"
 msgstr "Ar tikrai norite kopijuoti aplankÄ â{0}â Ä â{1}â?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:140
-#| msgid "Moving folder %s"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:138
 msgid "Move folder in folder tree."
 msgstr "Perkelti aplankÄ aplankÅ medyje."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:141
-#| msgid "Are you sure you want to delete the '{0}' task?"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:139
 msgid "Are you sure you want to to move folder '{0}' to folder '{1}'?"
 msgstr "Ar tikrai norite perkelti aplankÄ â{0}â Ä â{1}â?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:142
+#: ../mail/mail.error.xml.h:140
 msgid "This message cannot be sent because the account you chose to send with is not enabled"
 msgstr "Åio laiÅko iÅsiÅsti negalima, nes paskyra, kuriÄ naudodami siunÄiate, yra neÄjungta"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:143
+#: ../mail/mail.error.xml.h:141
 msgid "Please enable the account or send using another account."
 msgstr "Äjunkite ÅiÄ paskyrÄ arba siÅskite naudodami kitÄ paskyrÄ."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:144
+#: ../mail/mail.error.xml.h:142
 msgid "Mail Deletion Failed"
 msgstr "Nepavyko iÅtrinti paÅto"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:145
+#: ../mail/mail.error.xml.h:143
 msgid "You do not have sufficient permissions to delete this mail."
 msgstr "Neturite teisiÅ iÅtrinti ÅÄ laiÅkÄ."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:146
+#: ../mail/mail.error.xml.h:144
 msgid "\"Check Junk\" Failed"
 msgstr "Brukalo patikra nesÄkminga"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:147
+#: ../mail/mail.error.xml.h:145
 msgid "\"Report Junk\" Failed"
 msgstr "PraneÅti apie brukalÄ nepavyko"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:148
+#: ../mail/mail.error.xml.h:146
 msgid "\"Report Not Junk\" Failed"
 msgstr "PraneÅti apie nebrukalÄ nepavyko"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:149
+#: ../mail/mail.error.xml.h:147
 msgid "Remove duplicate messages?"
 msgstr "PaÅalinti dubliuotus laiÅkus?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:150
+#: ../mail/mail.error.xml.h:148
 msgid "No duplicate messages found."
 msgstr "Nerasta dubliuotÅ laiÅkÅ"
 
 #. Translators: {0} is replaced with a folder name
-#: ../mail/mail.error.xml.h:152
+#: ../mail/mail.error.xml.h:150
 msgid "Folder '{0}' doesn't contain any duplicate message."
 msgstr "Aplanke â{0}â nÄra dubliuotÅ laiÅkÅ."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:153
-#| msgid "Could not save to autosave file &quot;{0}&quot;."
+#: ../mail/mail.error.xml.h:151
 msgid "Failed to disconnect account &quot;{0}&quot;."
 msgstr "Nepavyko atsijungti nuo paskyros â{0}â."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:155
-#| msgid "Failed to unsubscribe from folder."
+#: ../mail/mail.error.xml.h:153
 msgid "Failed to unsubscribe from folder &quot;{0}&quot;."
 msgstr "Nepavyko atsisakyti aplanko â{0}â."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:156
+#: ../mail/mail.error.xml.h:154
 msgid "Unable to retrieve message."
 msgstr "Nepavyko gauti laiÅko."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:157
+#: ../mail/mail.error.xml.h:155
 msgid "{0}"
 msgstr "{0}"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:158
+#: ../mail/mail.error.xml.h:156
 msgid "Failed to open folder."
 msgstr "Nepavyko atverti aplanko."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:159
+#: ../mail/mail.error.xml.h:157
 msgid "Failed to find duplicate messages."
 msgstr "Nepavyko rasti laiÅkÅ dublikatÅ."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:160
+#: ../mail/mail.error.xml.h:158
 msgid "Failed to retrieve messages."
 msgstr "Nepavyko gauti laiÅkÅ."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:161
+#: ../mail/mail.error.xml.h:159
 msgid "Failed to remove attachments from messages."
 msgstr "Nepavyko paÅalinti priedÅ iÅ laiÅkÅ."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:162
+#: ../mail/mail.error.xml.h:160
 msgid "Failed to download messages for offline viewing."
 msgstr "Nepavyko parsiÅsti laiÅkÅ darbui atsijungus."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:163
+#: ../mail/mail.error.xml.h:161
 msgid "Failed to save messages to disk."
 msgstr "Nepavyko iÅsaugoti laiÅkÅ diske."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:164
+#: ../mail/mail.error.xml.h:162
 msgid "Hidden file is attached."
 msgstr "PaslÄpti failai pridÄti."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:165
+#: ../mail/mail.error.xml.h:163
 msgid "The attachment named {0} is a hidden file and may contain sensitive data. Please review it before sending."
 msgstr "Priedas pavadintas {0} yra paslÄptas failas ir gali turÄti nevieÅÅ duomenÅ. PraÅom perÅiÅrÄti jÄ prieÅ siunÄiant."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:166
-#| msgid "Print this calendar"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:164
 msgid "Printing failed."
 msgstr "Spausdinimas nepavyko."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:167
-#| msgid "The reported error was &quot;{0}&quot;."
+#: ../mail/mail.error.xml.h:165
 msgid "The printer replied &quot;{0}&quot;."
 msgstr "Spausdintuvas atsakÄ â{0}â."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:168
-#| msgid "Could not open destination"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:166
 msgid "Could not perform this operation on {0}."
 msgstr "Nepavyko {0} vykdyti Åio veiksmo."
 
-#: ../mail/mail-send-recv.c:202
+#: ../mail/mail-send-recv.c:203
 msgid "Canceling..."
 msgstr "AtÅaukiama..."
 
-#: ../mail/mail-send-recv.c:518
+#: ../mail/mail-send-recv.c:547
 msgid "Send & Receive Mail"
 msgstr "SiunÄiamas ir gaunamas paÅtas"
 
-#: ../mail/mail-send-recv.c:534
+#: ../mail/mail-send-recv.c:563
 msgid "Cancel _All"
 msgstr "_AtÅaukti visus?"
 
-#: ../mail/mail-send-recv.c:626
-#: ../mail/mail-send-recv.c:1003
+#: ../mail/mail-send-recv.c:656
+#: ../mail/mail-send-recv.c:1040
 msgid "Updating..."
 msgstr "Atnaujinama..."
 
-#: ../mail/mail-send-recv.c:626
-#: ../mail/mail-send-recv.c:708
+#: ../mail/mail-send-recv.c:656
+#: ../mail/mail-send-recv.c:737
 msgid "Waiting..."
 msgstr "Laukiama..."
 
-#: ../mail/mail-send-recv.c:983
+#: ../mail/mail-send-recv.c:1020
 #, c-format
 msgid "Checking for new mail"
 msgstr "IeÅkoma naujo paÅto"
@@ -13497,79 +13161,79 @@ msgstr "Keisti paieÅkos aplankus"
 msgid "New Search Folder"
 msgstr "Naujas paieÅkos aplankas"
 
-#: ../mail/message-list.c:1272
+#: ../mail/message-list.c:1262
 msgid "Unseen"
 msgstr "Nematytas"
 
-#: ../mail/message-list.c:1273
+#: ../mail/message-list.c:1263
 msgid "Seen"
 msgstr "Matytas"
 
-#: ../mail/message-list.c:1274
+#: ../mail/message-list.c:1264
 msgid "Answered"
 msgstr "Atsakytas"
 
-#: ../mail/message-list.c:1275
+#: ../mail/message-list.c:1265
 msgid "Forwarded"
 msgstr "PersiÅstas"
 
-#: ../mail/message-list.c:1276
+#: ../mail/message-list.c:1266
 msgid "Multiple Unseen Messages"
 msgstr "Keletas nematytÅ laiÅkÅ"
 
-#: ../mail/message-list.c:1277
+#: ../mail/message-list.c:1267
 msgid "Multiple Messages"
 msgstr "Keletas laiÅkÅ"
 
-#: ../mail/message-list.c:1281
+#: ../mail/message-list.c:1271
 msgid "Lowest"
 msgstr "Åemiausias"
 
-#: ../mail/message-list.c:1282
+#: ../mail/message-list.c:1272
 msgid "Lower"
 msgstr "Åemesnis"
 
-#: ../mail/message-list.c:1286
+#: ../mail/message-list.c:1276
 msgid "Higher"
 msgstr "AukÅtesnis"
 
-#: ../mail/message-list.c:1287
+#: ../mail/message-list.c:1277
 msgid "Highest"
 msgstr "AukÅÄiausias"
 
-#: ../mail/message-list.c:1909
+#: ../mail/message-list.c:1900
 #: ../widgets/table/e-cell-date.c:51
 msgid "?"
 msgstr "?"
 
 #. strftime format of a time,
 #. * in 12-hour format, without seconds.
-#: ../mail/message-list.c:1916
+#: ../mail/message-list.c:1907
 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:249
 msgid "Today %l:%M %p"
 msgstr "Åiandien %H:%M"
 
-#: ../mail/message-list.c:1925
+#: ../mail/message-list.c:1916
 msgid "Yesterday %l:%M %p"
 msgstr "Vakar %H:%M"
 
-#: ../mail/message-list.c:1937
+#: ../mail/message-list.c:1928
 msgid "%a %l:%M %p"
 msgstr "%a %H:%M"
 
-#: ../mail/message-list.c:1945
+#: ../mail/message-list.c:1936
 msgid "%b %d %l:%M %p"
 msgstr "%b %d %H:%M"
 
-#: ../mail/message-list.c:1947
+#: ../mail/message-list.c:1938
 msgid "%b %d %Y"
 msgstr "%Y %b %d"
 
-#: ../mail/message-list.c:2777
+#: ../mail/message-list.c:2769
 msgid "Select all visible messages"
 msgstr "PaÅymÄti visus matomus laiÅkus"
 
-#: ../mail/message-list.c:2913
+#: ../mail/message-list.c:2907
 #: ../mail/message-list.etspec.h:17
 msgid "Messages"
 msgstr "LaiÅkai"
@@ -13580,16 +13244,16 @@ msgid "Follow-up"
 msgstr "TÄsinys"
 
 #. there is some info why the message list is empty, let it be something useful
-#: ../mail/message-list.c:4691
-#: ../mail/message-list.c:5111
+#: ../mail/message-list.c:4634
+#: ../mail/message-list.c:5038
 msgid "Generating message list"
 msgstr "Generuojamas laiÅkÅ sÄraÅas"
 
-#: ../mail/message-list.c:4925
+#: ../mail/message-list.c:4868
 msgid "No message satisfies your search criteria. Change search criteria by selecting a new Show message filter from the drop down list above or by running a new search either by clearing it with Search->Clear menu item or by changing the query above."
 msgstr "Joks laiÅkas neatitinka jÅsÅ paieÅkos kriterijÅ. Pakeiskite kriterijsu pasirinkÄ naujÄ laiÅko rodymo filtrÄ iÅ sÄraÅo arba paleidÄ naujÄ paieÅkÄ jÄ iÅvalydami su meniu punktu PaieÅka->IÅvalyti ar pakeitÄ uÅklausÄ."
 
-#: ../mail/message-list.c:4930
+#: ../mail/message-list.c:4873
 msgid "There are no messages in this folder."
 msgstr "Åiame aplanke nÄra laiÅkÅ."
 
@@ -13626,33 +13290,33 @@ msgid "Subject or Addresses contains"
 msgstr "Temos arba adreso lauke yra"
 
 #: ../mail/searchtypes.xml.h:2
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1696
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1698
 msgid "Recipients contain"
 msgstr "GavÄjÅ sÄraÅe yra"
 
 #: ../mail/searchtypes.xml.h:3
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1689
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1691
 msgid "Message contains"
 msgstr "ÅinutÄje yra"
 
 #: ../mail/searchtypes.xml.h:4
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1710
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1712
 msgid "Subject contains"
 msgstr "Temoje yra"
 
 #: ../mail/searchtypes.xml.h:5
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1703
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1705
 msgid "Sender contains"
 msgstr "SiuntÄjo lauke yra"
 
 #: ../mail/searchtypes.xml.h:6
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1682
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1684
 msgid "Body contains"
 msgstr "LaiÅke yra"
 
 #. To Translators: 'Table column' is a label for configurable date/time format for table columns showing a date in message list
 #: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:96
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1069
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1143
 msgid "_Table column:"
 msgstr "_LentelÄs stulpelis:"
 
@@ -13693,7 +13357,7 @@ msgid "Contact information for %s"
 msgstr "%s kontakto informacija"
 
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:229
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:119
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:131
 msgid "New Address Book"
 msgstr "Nauja adresÅ knyga"
 
@@ -13703,7 +13367,7 @@ msgid "_Contact"
 msgstr "_Kontaktas"
 
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:240
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:892
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:904
 msgid "Create a new contact"
 msgstr "Sukurti naujÄ kontaktÄ"
 
@@ -13713,7 +13377,7 @@ msgid "Contact _List"
 msgstr "KontaktÅ _sÄraÅas"
 
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:247
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:899
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:911
 msgid "Create a new contact list"
 msgstr "Sukurti naujÄ kontaktÅ sÄraÅÄ"
 
@@ -13723,12 +13387,12 @@ msgid "Address _Book"
 msgstr "AdresÅ _knyga"
 
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:257
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:822
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:834
 msgid "Create a new address book"
 msgstr "Sukurti naujÄ adresÅ knygÄ"
 
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:274
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:351
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:356
 msgid "Contacts"
 msgstr "Kontaktai"
 
@@ -13736,273 +13400,273 @@ msgstr "Kontaktai"
 msgid "Certificates"
 msgstr "Liudijimai"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:192
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:204
 msgid "Address Book Properties"
 msgstr "AdresÅ knygos savybÄs"
 
 #. Translators: This is a save dialog title
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:374
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:670
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:386
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:682
 msgid "Save as vCard"
 msgstr "ÄraÅyti kaip vCard..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:799
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:811
 msgid "Co_py All Contacts To..."
 msgstr "Ko_pijuoti visus kontaktus Ä"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:801
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:813
 msgid "Copy the contacts of the selected address book to another"
 msgstr "Kopijuoti paÅymÄtoje adresÅ knygelÄje esanÄius kontaktus Ä kitÄ"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:806
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:818
 msgid "D_elete Address Book"
 msgstr "IÅt_rinti adresÅ knygelÄ"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:808
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:820
 msgid "Delete the selected address book"
 msgstr "IÅtrinti paÅymÄtÄ adresÅ knygelÄ"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:813
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:825
 msgid "Mo_ve All Contacts To..."
 msgstr "Perkelti _visus kontaktus Ä..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:815
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:827
 msgid "Move the contacts of the selected address book to another"
 msgstr "Perkelti paÅymÄtoje adresÅ knygoje esanÄius kontaktus Ä kitÄ"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:820
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:832
 msgid "_New Address Book"
 msgstr "_Nauja adresÅ knyga"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:827
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:839
 msgid "Address _Book Properties"
 msgstr "AdresÅ _knygos savybÄs"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:829
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:841
 msgid "Show properties of the selected address book"
 msgstr "Rodyti pasirinktos adresÅ knygelÄs savybes"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:834
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:846
 msgid "Address Book _Map"
 msgstr "AdresÅ knygos _ÅemÄlapis"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:836
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:848
 msgid "Show map with all contacts from selected address book"
 msgstr "Rodyti ÅemÄlapÄ su visais adresatais iÅ pasirinktos adresÅ knygos"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:841
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1447
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:664
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:788
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1315
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:853
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1448
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:665
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:789
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1317
 msgid "_Rename..."
 msgstr "Pe_rvadinti..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:843
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:855
 msgid "Rename the selected address book"
 msgstr "Pervadinti pasirinktÄ adresÅ knygelÄ"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:850
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:862
 msgid "Stop loading"
 msgstr "Sustabdyti ÄkÄlimÄ"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:855
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:867
 msgid "_Copy Contact To..."
 msgstr "_Kopijuoti kontaktÄ Ä..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:857
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:869
 msgid "Copy selected contacts to another address book"
 msgstr "Kopijuoti pasirinktus kontaktus Ä kitÄ adresÅ knygelÄ"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:862
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:874
 msgid "_Delete Contact"
 msgstr "IÅt_rinti kontaktÄ"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:869
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:881
 msgid "_Find in Contact..."
 msgstr "_IeÅkoti kontakte..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:871
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:883
 msgid "Search for text in the displayed contact"
 msgstr "IeÅkoti teksto rodomame kontakte"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:876
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:888
 msgid "_Forward Contact..."
 msgstr "_PersiÅsti kontaktÄ..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:878
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:890
 msgid "Send selected contacts to another person"
 msgstr "SiÅsti paÅymÄtus kontaktus kitam Åmogui"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:883
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:895
 msgid "_Move Contact To..."
 msgstr "_Perkelti kontaktÄ Ä..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:885
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:897
 msgid "Move selected contacts to another address book"
 msgstr "Perkelti pasirinktus kontaktus Ä kitÄ adresÅ knygelÄ"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:890
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:902
 msgid "_New Contact..."
 msgstr "_Naujas kontaktas..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:897
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:909
 msgid "New Contact _List..."
 msgstr "Naujas kontaktÅ _sÄraÅas..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:904
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:916
 msgid "_Open Contact"
 msgstr "_Atverti kontaktÄ"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:906
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:918
 msgid "View the current contact"
 msgstr "Rodyti esamÄ kontaktÄ"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:911
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:923
 msgid "_Send Message to Contact..."
 msgstr "_SiÅsti laiÅkÄ kontaktui..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:913
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:925
 msgid "Send a message to the selected contacts"
 msgstr "SiÅsti laiÅkÄ nurodytiems kontaktams"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:920
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1603
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:846
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:932
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1604
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:847
 msgid "_Actions"
 msgstr "_Veiksmai"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:927
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:701
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:853
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1473
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:939
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:702
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:854
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1475
 msgid "_Preview"
 msgstr "_PerÅiÅra"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:936
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1620
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:714
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:866
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:948
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1621
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:715
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:867
 msgid "_Delete"
 msgstr "_IÅtrinti"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:940
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1238
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:952
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1240
 msgid "_Properties"
 msgstr "_SavybÄs"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:944
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:956
 msgid "Address Book Map"
 msgstr "AdresÅ knygos ÅemÄlapis"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:976
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:988
 msgid "Contact _Preview"
 msgstr "KontaktÅ _perÅiÅra"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:978
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:990
 msgid "Show contact preview window"
 msgstr "Rodyti kontaktÅ perÅiÅros langÄ"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:984
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:996
 msgid "Show _Maps"
 msgstr "Rodyti _ÅemÄlapius"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:986
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:998
 msgid "Show maps in contact preview window"
 msgstr "Rodyti ÅemÄlapius adresatÅ perÅiÅros lange"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1005
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:771
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:935
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1599
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1017
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:772
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:936
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1601
 msgid "_Classic View"
 msgstr "_Klasikinis rodinys"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1007
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1019
 msgid "Show contact preview below the contact list"
 msgstr "Rodyti kontakto perÅiÅrÄ po kontaktÅ sÄraÅu"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1012
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:778
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:942
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1606
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1024
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:779
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:943
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1608
 msgid "_Vertical View"
 msgstr "_Vertikalus rodinys"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1014
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1026
 msgid "Show contact preview alongside the contact list"
 msgstr "Rodyti kontaktÅ perÅiÅrÄ Åalia kontaktÅ sÄraÅo"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1022
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1759
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:788
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:959
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1034
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1760
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:789
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:960
 msgid "Any Category"
 msgstr "Bet kuri kategorija"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1029
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1780
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:795
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:994
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1041
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1781
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:796
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:995
 msgid "Unmatched"
 msgstr "Neatitinkantys"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1039
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1790
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:805
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1004
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1675
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1051
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1791
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:806
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1005
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1677
 #: ../shell/e-shell-content.c:664
 msgid "Advanced Search"
 msgstr "SudÄtingesnÄ paieÅka"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1072
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1084
 msgid "Print all shown contacts"
 msgstr "Spausdinti visus parodytus kontaktus"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1079
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1091
 msgid "Preview the contacts to be printed"
 msgstr "PerÅiÅrÄti spausdintinus kontaktus"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1086
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1098
 msgid "Print selected contacts"
 msgstr "Spausdinti paÅymÄtus kontaktus"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1101
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1113
 msgid "S_ave Address Book as vCard"
 msgstr "IÅs_augoti adresÅ knygelÄ kaip vCard"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1103
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1115
 msgid "Save the contacts of the selected address book as a vCard"
 msgstr "ÄraÅyti paÅymÄtoje adresÅ knygelÄje esanÄius kontaktus kaip VCard"
 
 #. Translators: This is an action label
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1109
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1119
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1121
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1131
 msgid "_Save as vCard..."
 msgstr "Ä_raÅyti kaip vCard..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1111
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1123
 msgid "Save selected contacts as a vCard"
 msgstr "ÄraÅyti paÅymÄtus kontaktus kaip vCard"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:295
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:300
 msgid "_Forward Contacts"
 msgstr "_PersiÅsti kontaktus"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:297
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:302
 msgid "_Forward Contact"
 msgstr "_PersiÅsti kontaktÄ"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:328
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:333
 msgid "_Send Message to Contacts"
 msgstr "_SiÅsti laiÅkÄ kontaktams"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:330
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:335
 msgid "_Send Message to List"
 msgstr "_SiÅsti laiÅkÄ Ä konferencijÄ"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:332
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:337
 msgid "_Send Message to Contact"
 msgstr "_SiÅsti laiÅkÄ kontaktui"
 
@@ -14036,7 +13700,7 @@ msgstr "Palaikomos paieÅkos bazÄs"
 
 #: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:13
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:181
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:112
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:113
 msgid "_Port:"
 msgstr "_Prievadas:"
 
@@ -14117,10 +13781,6 @@ msgid "Play the attachment in embedded audio player"
 msgstr "Groti priedÄ su integruotu garso grotuvu"
 
 #: ../modules/backup-restore/e-mail-config-restore-page.c:167
-#| msgid ""
-#| "You can restore Evolution from your backup. It can restore all the Mails, "
-#| "Calendars, Tasks, Memos, Contacts. It also restores all your personal "
-#| "settings, mail filters etc."
 msgid ""
 "You can restore Evolution from a backup file.\n"
 "\n"
@@ -14131,12 +13791,10 @@ msgstr ""
 "Atkurs visus asmeninius duomenis, nustatymus, paÅto filtrus ir t. t."
 
 #: ../modules/backup-restore/e-mail-config-restore-page.c:182
-#| msgid "Restore from backup"
 msgid "_Restore from a backup file:"
 msgstr "Atku_rti iÅ atsarginÄs kopijos"
 
 #: ../modules/backup-restore/e-mail-config-restore-page.c:193
-#| msgid "Choose a file to restore"
 msgid "Choose a backup file to restore"
 msgstr "Pasirinkite atkurtinÄ failÄ"
 
@@ -14144,7 +13802,6 @@ msgstr "Pasirinkite atkurtinÄ failÄ"
 #. * so it's only shown once in the assistant sidebar.
 #: ../modules/backup-restore/e-mail-config-restore-page.c:313
 #: ../modules/backup-restore/e-mail-config-restore-ready-page.c:57
-#| msgid "Restore from backup"
 msgid "Restore from Backup"
 msgstr "Atkurti iÅ atsarginÄs kopijos"
 
@@ -14180,104 +13837,104 @@ msgstr "Atk_urti Evolution duomenis..."
 msgid "Restore Evolution data and settings from an archive file"
 msgstr "Atkurti Evolution duomenis ir nustatymus iÅ archyvo"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:81
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:83
 msgid "Back up Evolution directory"
 msgstr "Kurti atsarginÄ Evolution aplanko kopijÄ"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:83
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:85
 msgid "Restore Evolution directory"
 msgstr "Atkurti Evolution aplankÄ"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:85
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:87
 msgid "Check Evolution Back up"
 msgstr "Patikrinti atsarginÄ Evolution duomenÅ kopijÄ"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:87
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:89
 msgid "Restart Evolution"
 msgstr "Paleisti Evolution iÅ naujo"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:89
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:91
 msgid "With Graphical User Interface"
 msgstr "Su grafine naudotojo sÄsaja"
 
 #. FIXME Will the versioned setting always work?
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:312
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:441
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:315
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:469
 msgid "Shutting down Evolution"
 msgstr "IÅjungiama Evolution programa"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:321
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:324
 msgid "Backing Evolution accounts and settings"
 msgstr "Kuriama Evolution paskyrÅ ir nustatymÅ kopija"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:338
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:341
 msgid "Backing Evolution data (Mails, Contacts, Calendar, Tasks, Memos)"
 msgstr "Kuriama Evolution duomenÅ (laiÅkÅ, kontaktÅ, kalendoriÅ, uÅduoÄiÅ, raÅteliÅ) kopija"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:354
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:357
 msgid "Back up complete"
 msgstr "AtsarginÄ kopija sukurta"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:361
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:608
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:364
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:654
 msgid "Restarting Evolution"
 msgstr "Evolution paleidÅiama iÅ naujo"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:447
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:475
 msgid "Back up current Evolution data"
 msgstr "Sukurti atsarginÄ Evolution duomenÅ kopijÄ"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:455
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:483
 msgid "Extracting files from back up"
 msgstr "IÅskleidÅiami failai iÅ atsarginÄs kopijos"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:524
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:570
 msgid "Loading Evolution settings"
 msgstr "Äkeliami Evolution nustatymai"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:578
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:624
 msgid "Removing temporary back up files"
 msgstr "IÅtrinami laikinieji atsarginiai failai"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:590
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:636
 msgid "Reloading registry service"
 msgstr "IÅ naujo Äkeliama registrÅ tarnyba"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:815
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:861
 msgid "Evolution Back Up"
 msgstr "AtsarginÄ Evolution duomenÅ kopija"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:816
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:862
 #, c-format
 msgid "Backing up to the folder %s"
 msgstr "ÄraÅoma aplanke %s"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:820
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:866
 msgid "Evolution Restore"
 msgstr "Evolution atkÅrimas"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:821
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:867
 #, c-format
 msgid "Restoring from the folder %s"
 msgstr "Atkuriama iÅ aplanko %s"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:889
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:935
 msgid "Backing up Evolution Data"
 msgstr "Kuriama atsarginÄ Evolution duomenÅ kopija"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:890
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:936
 msgid "Please wait while Evolution is backing up your data."
 msgstr "LuktelÄkite, kol Evolution sukurs atsarginÄ jÅsÅ duomenÅ kopijÄ."
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:892
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:938
 msgid "Restoring Evolution Data"
 msgstr "Atkuriami Evolution duomenys"
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:893
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:939
 msgid "Please wait while Evolution is restoring your data."
 msgstr "LuktelÄkite, kol Evolution atkuria jÅsÅ duomenis."
 
-#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:911
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:957
 msgid "This may take a while depending on the amount of data in your account."
 msgstr "Tai gali kiek uÅtrukti, priklausomai nuo jÅsÅ paskyros duomenÅ kiekio."
 
@@ -14347,7 +14004,6 @@ msgid "Bogofilter"
 msgstr "Bogofilter"
 
 #: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:442
-#| msgid "S_tandard Font:"
 msgid "Standard LDAP Port"
 msgstr "Standartinis LDAP prievadas"
 
@@ -14366,7 +14022,6 @@ msgstr "Microsoft visuotinis katalogas per SSL"
 
 #. Page 1
 #: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:564
-#| msgid "Reconnecting to '%s'"
 msgid "Connecting to LDAP"
 msgstr "Jungiamasi prie LDAP"
 
@@ -14384,25 +14039,19 @@ msgstr "Åifravimas:"
 
 #: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:648
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:258
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:181
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:182
 msgid "Authentication"
 msgstr "TapatybÄs nustatymas"
 
 #: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:671
-#| msgid "Anonymously"
 msgid "Anonymous"
 msgstr "AnonimiÅkai"
 
 #: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:679
-#| msgid "Input Methods"
 msgid "Method:"
 msgstr "Metodai:"
 
 #: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:684
-#| msgid ""
-#| "This is the method Evolution will use to authenticate you. Note that "
-#| "setting this to \"Email Address\" requires anonymous access to your LDAP "
-#| "server."
 msgid "This is the method Evolution will use to authenticate you. Note that setting this to \"Using email address\" requires anonymous access to your LDAP server."
 msgstr "Tai Evolution naudojamas tapatybÄs patvirtinimo bÅdas. Atminkite, kad norint pasinaudoti âEl. paÅto adresoâ metodu bÅtina anoniminÄ prieiga prie jÅsÅLDAP serverio."
 
@@ -14417,12 +14066,10 @@ msgid "Searching"
 msgstr "PaieÅka"
 
 #: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:738
-#| msgid "Search _base:"
 msgid "Search Base:"
 msgstr "PaieÅkos bazÄ:"
 
 #: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:743
-#| msgid "_Find Possible Search Bases"
 msgid "Find Possible Search Bases"
 msgstr "Rasti Ämanomas paieÅkos bazes"
 
@@ -14435,21 +14082,14 @@ msgid "Subtree"
 msgstr "Pomedis"
 
 #: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:772
-#| msgid "_Search scope:"
 msgid "Search Scope:"
 msgstr "PaieÅkos sritis:"
 
 #: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:777
-#| msgid ""
-#| "The search scope defines how deep you would like the search to extend "
-#| "down the directory tree. A search scope of \"sub\" will include all "
-#| "entries below your search base. A search scope of \"one\" will only "
-#| "include the entries one level beneath your base."
 msgid "The search scope defines how deep you would like the search to extend down the directory tree. A search scope of \"Subtree\" will include all entries below your search base. A search scope of \"One Level\" will only include the entries one level beneath your search base."
 msgstr "PaieÅkos sritis nurodo, kaip giliai aplankÅ medyje norite vykdyti paieÅkas. PaieÅkos sritis âPomedisâ Ätrauks visus ÄraÅus esanÄius Åemiau paieÅkos bazÄs. PaieÅkos sritis âVienas lygmuoâ pateiks tik pirmame paieÅkos bazÄs lygyje esanÄius ÄraÅus."
 
 #: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:786
-#| msgid "Search Filter"
 msgid "Search Filter:"
 msgstr "PaieÅkos filtras:"
 
@@ -14462,116 +14102,94 @@ msgid "Limit:"
 msgstr "Riba:"
 
 #: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:835
-#| msgid "B_rowse this book until limit reached"
 msgid "Browse until limit is reached"
 msgstr "NarÅyti ÅiÄ knygÄ iki bus pasiekta riba"
 
 #: ../modules/book-config-webdav/evolution-book-config-webdav.c:134
 #: ../modules/cal-config-webcal/evolution-cal-config-webcal.c:133
-#| msgid "_URL:"
 msgid "URL:"
 msgstr "URL:"
 
 #: ../modules/book-config-webdav/evolution-book-config-webdav.c:144
-#| msgid "_Avoid IfMatch (needed on Apache < 2.2.8)"
 msgid "Avoid IfMatch (needed on Apache < 2.2.8)"
 msgstr "Vengti IfMatch (reikalinga naudojant Apache < 2.2.8)"
 
-#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:400
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:417
 #, c-format
-#| msgid "Priority: %s"
 msgid "HTTP Error: %s"
 msgstr "HTTP klaida: %s"
 
-#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:430
-#| msgid "Could not parse PGP message: "
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:447
 msgid "Could not parse response"
 msgstr "Nepavyko perskaityti atsakymo"
 
-#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:439
-#| msgid "_Empty Trash"
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:456
 msgid "Empty response"
 msgstr "TuÅÄias atsakymas"
 
-#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:447
-#| msgid "Send _reply to sender"
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:464
 msgid "Unexpected reply from server"
 msgstr "NetikÄtas atsakas iÅ serverio"
 
-#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:1034
-#| msgid "Could not find any user calendar."
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:1051
 msgid "Could not locate user's calendars"
 msgstr "Nepavyko rasti jokiÅ naudotojo kalendoriÅ"
 
-#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:1258
-#| msgid "_Path:"
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:1275
 msgid "Path"
 msgstr "Kelias"
 
 #: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser-dialog.c:264
 #: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser-dialog.c:200
-#| msgid "Choose calendar file"
 msgid "Choose a Calendar"
 msgstr "Pasirinkite kalendoriÅ"
 
 #: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser-dialog.c:267
-#| msgid "New Memo List"
 msgid "Choose a Memo List"
 msgstr "Pasirinkite raÅteliÅ sÄraÅÄ"
 
 #: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser-dialog.c:270
-#| msgid "Select a Task List"
 msgid "Choose a Task List"
 msgstr "Pasirinkite uÅduoÄiÅ sÄraÅÄ"
 
 #: ../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:269
-#| msgid "Web Calendars"
 msgid "Find Calendars"
 msgstr "Rasti kalendorius"
 
 #: ../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:272
-#| msgid "Memo List"
 msgid "Find Memo Lists"
 msgstr "Rasti raÅteliÅ sÄraÅus"
 
 #: ../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:275
-#| msgid "Task List"
 msgid "Find Task Lists"
 msgstr "Rasti uÅduoÄiÅ sÄraÅus"
 
 #: ../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:293
-#| msgid "_Path:"
 msgid "Path:"
 msgstr "Kelias:"
 
 #: ../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:299
-#| msgid "Email"
 msgid "Email:"
 msgstr "El. paÅtas:"
 
 #: ../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:304
-#| msgid "Server _handles meeting invitations"
 msgid "Server handles meeting invitations"
 msgstr "Serveris tvarko susitikimÅ pakvietimus"
 
 #: ../modules/cal-config-contacts/evolution-cal-config-contacts.c:73
-#| msgid "Add local address books to Evolution."
 msgid "Choose which address books to use."
 msgstr "Pasirinkite, kurias adresÅ knygeles naudoti."
 
 #: ../modules/cal-config-contacts/evolution-cal-config-contacts.c:203
-#| msgid "U_se in Birthday & Anniversaries calendar"
 msgid "Use in Birthdays & Anniversaries calendar"
 msgstr "Naudoti gimtadieniÅ ir jubiliejÅ kalendoriÅ"
 
 #: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser-button.c:127
-#| msgid "D_elete Calendar"
 msgid "Default User Calendar"
 msgstr "Numatytasis naudotojo kalendorius"
 
 #: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser.c:508
 #, c-format
-#| msgid "Enter the password for '%s'"
 msgid "Enter Google password for user '%s'."
 msgstr "Äveskite â%sâ naudotojo Google slaptaÅodÄ."
 
@@ -14584,22 +14202,18 @@ msgid "Use an existing iCalendar (ics) file"
 msgstr "Naudoti esamÄ iCalendar (ics) failÄ"
 
 #: ../modules/cal-config-local/evolution-cal-config-local.c:186
-#| msgid "iCalendar (.ics)"
 msgid "iCalendar File"
 msgstr "iCalendar failas"
 
 #: ../modules/cal-config-local/evolution-cal-config-local.c:198
-#| msgid "Choose calendar file"
 msgid "Choose an iCalendar file"
 msgstr "Pasirinkite iCalendar failÄ"
 
 #: ../modules/cal-config-local/evolution-cal-config-local.c:201
-#| msgid "_File:"
 msgid "File:"
 msgstr "Failas:"
 
 #: ../modules/cal-config-local/evolution-cal-config-local.c:216
-#| msgid "Invalid Evolution backup file"
 msgid "Allow Evolution to update the file"
 msgstr "Leisti Evolution atnaujinti failÄ"
 
@@ -14624,16 +14238,15 @@ msgstr "I_mportuoti Ä kalendoriÅ"
 msgid "I_mport to Tasks"
 msgstr "I_mportuoti Ä uÅduotis"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:406
-#| msgid "Selected Calendars for Reminders"
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:407
 msgid "Selected Calendars for Alarms"
 msgstr "Pasirinkti kalendoriai perspÄjimams"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:828
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:829
 msgid "Ti_me and date:"
 msgstr "_Laikas ir data:"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:829
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:830
 msgid "_Date only:"
 msgstr "_Tik data:"
 
@@ -14699,7 +14312,7 @@ msgid "_24 hour"
 msgstr "_24 valandÅ"
 
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:25
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1742
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1743
 msgid "Work Week"
 msgstr "Darbo savaitÄ"
 
@@ -14853,7 +14466,7 @@ msgid "Publishing Information"
 msgstr "Publikavimo informacija"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:278
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:191
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:192
 msgid "New Calendar"
 msgstr "Naujas kalendorius"
 
@@ -14863,7 +14476,7 @@ msgid "_Appointment"
 msgstr "_Paskyrimas"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:289
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1547
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1548
 msgid "Create a new appointment"
 msgstr "Sukurti naujÄ paskyrimÄ"
 
@@ -14891,7 +14504,7 @@ msgid "Cale_ndar"
 msgstr "_Kalendorius"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:313
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1421
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1422
 msgid "Create a new calendar"
 msgstr "Sukurti naujÄ kalendoriÅ"
 
@@ -14907,369 +14520,364 @@ msgstr "Äkeliami kalendoriai"
 msgid "Calendar Selector"
 msgstr "Kalendoriaus parinkiklis"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:1066
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:1074
 #, c-format
-#| msgid "Opening calendar at %s"
 msgid "Opening calendar '%s'"
 msgstr "Atveriamas kalendorius â%sâ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:291
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:292
 msgid "Calendar Properties"
 msgstr "Kalendoriaus savybÄs"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:322
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:323
 msgid "This operation will permanently erase all events older than the selected amount of time. If you continue, you will not be able to recover these events."
 msgstr "Åis veiksmas galutinai sunaikins visus Ävykius, senesnius nei nurodytas laiko terminas. Jei tÄsite, nebegalÄsite atkurti tÅ ÄvykiÅ."
 
 #. Translators: This is the first part of the sentence:
 #. * "Purge events older than <<spin-button>> days"
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:339
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:340
 msgid "Purge events older than"
 msgstr "IÅtrinti Ävykius senesnius nei"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:590
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:591
 msgid "Copying Items"
 msgstr "Kopijuojami elementai"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:884
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:885
 msgid "Moving Items"
 msgstr "Perkeliami elementai"
 
 #. Translators: Default filename part saving an event to a file when
 #. * no summary is filed, the '.ics' extension is concatenated to it.
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1217
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1218
 msgid "event"
 msgstr "Ävykis"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1219
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1220
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:231
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:298
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:548
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:665
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:549
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:666
 msgid "Save as iCalendar"
 msgstr "ÄraÅyti kaip iCalendar"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1377
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:629
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1378
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:630
 msgid "_Copy..."
 msgstr "_Kopijuoti..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1384
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1385
 msgid "D_elete Calendar"
 msgstr "_IÅtrinti kalendoriÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1386
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1387
 msgid "Delete the selected calendar"
 msgstr "IÅtrinti pasirinktÄ kalendoriÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1393
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1394
 msgid "Go Back"
 msgstr "Eiti atgal"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1400
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1401
 msgid "Go Forward"
 msgstr "Eiti pirmyn"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1407
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1408
 msgid "Select today"
 msgstr "Pasirinkti ÅiandienÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1412
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1413
 msgid "Select _Date"
 msgstr "Pasirinkite _datÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1414
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1415
 msgid "Select a specific date"
 msgstr "Pasirinkti specifinÄ datÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1419
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1420
 msgid "_New Calendar"
 msgstr "_Naujas kalendorius"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1433
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:837
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1434
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:838
 msgid "Purg_e"
 msgstr "_IÅvalyti"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1435
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1436
 msgid "Purge old appointments and meetings"
 msgstr "PaÅalinti visus paskyrimus ir susitikimus"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1440
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:657
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:781
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1441
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:658
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:782
 msgid "Re_fresh"
 msgstr "_Atnaujinti"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1442
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1443
 msgid "Refresh the selected calendar"
 msgstr "Atnaujinti pasirinktÄ kalendoriÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1449
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1450
 msgid "Rename the selected calendar"
 msgstr "ïPervadinti pasirinktÄ kalendoriÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1454
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1455
 msgid "Find _next"
 msgstr "Rasti _kitÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1456
-#| msgid "Find the next occurrence of the phrase"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1457
 msgid "Find next occurrence of the current search string"
 msgstr "IeÅkoti kito frazÄs pasikartojimo"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1461
-#| msgid "_Previous"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1462
 msgid "Find _previous"
 msgstr "Rasti _ankstesnÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1463
-#| msgid "Find the previous occurrence of the phrase"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1464
 msgid "Find previous occurrence of the current search string"
 msgstr "IeÅkoti ankstesnio frazÄs pasikartojimo"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1468
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1469
 msgid "Stop _running search"
 msgstr "Nut_raukti paieÅkÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1470
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1471
 msgid "Stop currently running search"
 msgstr "Nutraukti Åiuo metu vykdomÄ paieÅkÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1475
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1476
 msgid "Show _Only This Calendar"
 msgstr "R_odyti tik ÅÄ kalendoriÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1482
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1483
 msgid "Cop_y to Calendar..."
 msgstr "Kopi_juoti Ä kalendoriÅ..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1489
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1490
 msgid "_Delegate Meeting..."
 msgstr "_Pavesti susitikimÄ..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1496
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1497
 msgid "_Delete Appointment"
 msgstr "_IÅtrinti paskyrimÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1498
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1499
 msgid "Delete selected appointments"
 msgstr "IÅtrinti pasirinktus paskyrimus"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1503
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1504
 msgid "Delete This _Occurrence"
 msgstr "IÅtrinti ÅÄ _atvejÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1505
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1506
 msgid "Delete this occurrence"
 msgstr "IÅtrinti ÅÄ atvejÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1510
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1511
 msgid "Delete All Occ_urrences"
 msgstr "IÅtrinti _visus atvejus"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1512
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1513
 msgid "Delete all occurrences"
 msgstr "IÅtrinti visus atvejus"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1517
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1518
 msgid "New All Day _Event..."
 msgstr "Naujas visos _dienos Ävykis..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1519
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1520
 msgid "Create a new all day event"
 msgstr "Sukurti naujÄ visos dienos ÄvykÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1524
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1525
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:265
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:338
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:622
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:746
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:623
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:747
 msgid "_Forward as iCalendar..."
 msgstr "_PersiÅsti kaip iCalendar..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1531
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1532
 msgid "New _Meeting..."
 msgstr "Naujas _susitikimas..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1533
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1534
 msgid "Create a new meeting"
 msgstr "Sukurti naujÄ susitikimÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1538
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1539
 msgid "Mo_ve to Calendar..."
 msgstr "Per_kelti Ä kalendoriÅ..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1545
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1546
 msgid "New _Appointment..."
 msgstr "Naujas _paskyrimas..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1552
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1553
 msgid "Make this Occurrence _Movable"
 msgstr "Padaryti ÅÄ pasikartojimÄ perkelia_mÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1559
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1560
 msgid "_Open Appointment"
 msgstr "_Atverti paskyrimÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1561
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1562
 msgid "View the current appointment"
 msgstr "PerÅiÅrÄti esamÄ paskyrimÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1566
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1567
 msgid "_Reply"
 msgstr "_Atsakyti"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1580
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1581
 msgid "_Schedule Meeting..."
 msgstr "_Suplanuoti susitikimÄ..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1582
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1583
 msgid "Converts an appointment to a meeting"
 msgstr "Konvertuoja paskyrimÄ Ä susitikimÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1587
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1588
 msgid "Conv_ert to Appointment..."
 msgstr "Konv_ertuoti Ä paskyrimÄ..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1589
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1590
 msgid "Converts a meeting to an appointment"
 msgstr "Konvertuoja susitikimÄ Ä paskyrimÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1594
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1595
 msgid "Quit"
 msgstr "IÅeiti"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1714
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1715
 msgid "Day"
 msgstr "Diena"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1716
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1717
 msgid "Show one day"
 msgstr "Rodyti vienÄ dienÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1721
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1722
 msgid "List"
 msgstr "SÄraÅas"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1723
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1724
 msgid "Show as list"
 msgstr "Rodyti sÄraÅÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1728
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1729
 msgid "Month"
 msgstr "MÄnuo"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1730
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1731
 msgid "Show one month"
 msgstr "Rodyti vienÄ mÄnesÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1735
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1736
 msgid "Week"
 msgstr "SavaitÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1737
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1738
 msgid "Show one week"
 msgstr "Rodyti vienÄ savaitÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1744
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1745
 msgid "Show one work week"
 msgstr "Rodyti vienÄ darbo savaitÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1752
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1753
 msgid "Active Appointments"
 msgstr "AktyvÅs paskyrimai"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1766
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1767
 msgid "Next 7 Days' Appointments"
 msgstr "Paskyrimai 7 dienoms"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1773
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1774
 msgid "Occurs Less Than 5 Times"
 msgstr "Pasikartoja maÅiau nei 5 kartus"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1804
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:819
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1018
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1805
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:820
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1019
 msgid "Description contains"
 msgstr "ApraÅyme yra"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1811
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:826
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1025
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1812
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:827
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1026
 msgid "Summary contains"
 msgstr "Santraukoje yra"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1823
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1824
 msgid "Print this calendar"
 msgstr "Spausdinti ÅÄ kalendoriÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1830
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1831
 msgid "Preview the calendar to be printed"
 msgstr "PerÅiÅrÄti spausdintinÄ kalendoriÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1852
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1853
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:306
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:393
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:867
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1066
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:868
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1067
 msgid "_Save as iCalendar..."
 msgstr "_ÄraÅyti kaip iCalendar..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1929
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1930
 msgid "Go To"
 msgstr "Eiti Ä"
 
 #. Translators: Default filename part saving a memo to a file when
 #. * no summary is filed, the '.ics' extension is concatenated to it.
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:229
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:546
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:547
 msgid "memo"
 msgstr "raÅtelis"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:272
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:678
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:679
 msgid "New _Memo"
 msgstr "Naujas _raÅtelis"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:274
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:204
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:680
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:681
 msgid "Create a new memo"
 msgstr "Sukurti naujÄ raÅtelÄ"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:279
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:685
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:686
 msgid "_Open Memo"
 msgstr "_Atverti raÅtelÄ"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:281
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:687
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:688
 msgid "View the selected memo"
 msgstr "ÅiÅrÄti paÅymÄtÄ raÅtelÄ"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:286
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:373
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:692
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:830
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:693
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:831
 msgid "Open _Web Page"
 msgstr "Atverti _tinklalapÄ"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:298
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:852
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:853
 msgid "Print the selected memo"
 msgstr "Spausdinti pasirinktÄ raÅtelÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1457
-#| msgid "Print this event"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1477
 msgid "Searching next matching event"
 msgstr "IeÅkoti kito Ävykio pasikartojimo"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1458
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1478
 msgid "Searching previous matching event"
 msgstr "IeÅkoma ankstesnio atitinkanÄio Ävykio"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1476
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1499
 #, c-format
 msgid "Cannot find matching event in the next %d year"
 msgid_plural "Cannot find matching event in the next %d years"
@@ -15277,7 +14885,7 @@ msgstr[0] "Nepavyksta rasti atitinkanÄio Ävykio kituose %d metuose"
 msgstr[1] "Nepavyksta rasti atitinkanÄio Ävykio kituose %d metÅ"
 msgstr[2] "Nepavyksta rasti atitinkanÄio Ävykio kituose %d metÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1479
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1503
 #, c-format
 msgid "Cannot find matching event in the previous %d year"
 msgid_plural "Cannot find matching event in the previous %d years"
@@ -15285,7 +14893,7 @@ msgstr[0] "Nepavyksta rasti atitinkanÄio Ävykio ankstesniuose %d metuose"
 msgstr[1] "Nepavyksta rasti atitinkanÄio Ävykio ankstesniuose %d metÅ"
 msgstr[2] "Nepavyksta rasti atitinkanÄio Ävykio ankstesniuose %d metÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1500
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1528
 msgid "Cannot search with no active calendar"
 msgstr "Negalima ieÅkoti be aktyvaus kalendoriaus"
 
@@ -15294,22 +14902,22 @@ msgstr "Negalima ieÅkoti be aktyvaus kalendoriaus"
 #. Translators: Default filename part saving a task to a file when
 #. * no summary is filed, the '.ics' extension is concatenated to it
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:296
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:663
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:664
 msgid "task"
 msgstr "uÅduotis"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:331
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:725
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:726
 msgid "_Assign Task"
 msgstr "_Priskirti uÅduotÄ"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:345
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:802
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:803
 msgid "_Mark as Complete"
 msgstr "_PaÅymÄti kaip baigtÄ"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:347
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:804
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:805
 msgid "Mark selected tasks as complete"
 msgstr "PaÅymÄti pasirinktas uÅduotis kaip uÅbaigtas"
 
@@ -15318,38 +14926,38 @@ msgid "_Mark as Incomplete"
 msgstr "_PaÅymÄti kaip nebaigtÄ"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:354
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:811
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:812
 msgid "Mark selected tasks as incomplete"
 msgstr "PaÅymÄti pasirinktas uÅduotis kaip nebaigtas"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:359
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:816
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:817
 msgid "New _Task"
 msgstr "Nauja _uÅduotis"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:361
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:201
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:818
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:819
 msgid "Create a new task"
 msgstr "Sukurti naujÄ uÅduotÄ"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:366
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:823
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:824
 msgid "_Open Task"
 msgstr "_Atverti uÅduotÄ"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:368
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:825
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:826
 msgid "View the selected task"
 msgstr "PerÅiÅrÄti pasirinktÄ uÅduotÄ"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:385
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1051
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1052
 msgid "Print the selected task"
 msgstr "PerÅiÅrÄti pasirinktÄ uÅduotÄ"
 
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:193
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:216
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:217
 msgid "New Memo List"
 msgstr "Naujas raÅteliÅ sÄraÅas"
 
@@ -15373,7 +14981,7 @@ msgid "Memo Li_st"
 msgstr "RaÅteliÅ _sÄraÅas"
 
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:221
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:645
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:646
 msgid "Create a new memo list"
 msgstr "Sukurti naujÄ raÅteliÅ sÄraÅÄ"
 
@@ -15385,90 +14993,89 @@ msgstr "Äkeliami raÅteliai"
 msgid "Memo List Selector"
 msgstr "RaÅteliÅ sÄraÅo parinkiklis"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:951
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:959
 #, c-format
-#| msgid "Opening memos at %s"
 msgid "Opening memo list '%s'"
 msgstr "Atveriamas raÅteliÅ sÄraÅas â%sâ"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:232
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:247
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:233
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:248
 msgid "Print Memos"
 msgstr "Spausdinti raÅtelius"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:288
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:289
 msgid "Memo List Properties"
 msgstr "RaÅteliÅ sÄraÅo savybÄs"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:608
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:609
 msgid "_Delete Memo"
 msgstr "_IÅtrinti raÅtelÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:615
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:616
 msgid "_Find in Memo..."
 msgstr "_Rasti raÅtelyje..."
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:617
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:618
 msgid "Search for text in the displayed memo"
 msgstr "IeÅkoti teksto rodomame raÅtelyje"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:636
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:637
 msgid "D_elete Memo List"
 msgstr "_IÅtrinti raÅteliÅ sÄraÅÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:638
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:639
 msgid "Delete the selected memo list"
 msgstr "Pervadinti pasirinktÄ raÅteliÅ sÄraÅÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:643
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:644
 msgid "_New Memo List"
 msgstr "_Naujas raÅteliÅ sÄraÅas"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:659
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:660
 msgid "Refresh the selected memo list"
 msgstr "Atnaujinti pasirinktÄ raÅteliÅ sÄraÅÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:666
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:667
 msgid "Rename the selected memo list"
 msgstr "Pervadinti pasirinktÄ raÅteliÅ sÄraÅÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:671
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:672
 msgid "Show _Only This Memo List"
 msgstr "Rodyti _tik ÅÄ raÅteliÅ sÄraÅÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:750
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:751
 msgid "Memo _Preview"
 msgstr "RaÅtelio _perÅiÅra"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:752
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:753
 msgid "Show memo preview pane"
 msgstr "Rodyti raÅteliÅ perÅiÅros polangÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:773
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:774
 msgid "Show memo preview below the memo list"
 msgstr "Rodyti raÅteliÅ perÅiÅrÄ po raÅteliÅ sÄraÅu"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:780
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:781
 msgid "Show memo preview alongside the memo list"
 msgstr "Rodyti raÅteliÅ perÅiÅrÄ Åalia raÅteliÅ sÄraÅo"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:838
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:839
 msgid "Print the list of memos"
 msgstr "Spausdinti raÅteliÅ sÄraÅÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:845
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:846
 msgid "Preview the list of memos to be printed"
 msgstr "PerÅiÅrÄti spausdintinÅ raÅteliÅ sÄraÅÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view.c:233
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view.c:236
 msgid "Delete Memos"
 msgstr "IÅtrinti raÅtelius"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view.c:235
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view.c:238
 msgid "Delete Memo"
 msgstr "IÅtrinti raÅtelÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-private.c:427
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-private.c:428
 #, c-format
 msgid "%d memo"
 msgid_plural "%d memos"
@@ -15476,14 +15083,14 @@ msgstr[0] "%d raÅtelis"
 msgstr[1] "%d raÅteliai"
 msgstr[2] "%d raÅteliÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-private.c:431
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-private.c:612
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-private.c:432
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-private.c:613
 #, c-format
 msgid "%d selected"
 msgstr "pasirinkta %d"
 
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:190
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:239
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:240
 msgid "New Task List"
 msgstr "Naujas uÅduoÄiÅ sÄraÅas"
 
@@ -15507,7 +15114,7 @@ msgid "Tas_k List"
 msgstr "_UÅduoÄiÅ sÄraÅas"
 
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:218
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:769
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:770
 msgid "Create a new task list"
 msgstr "Sukurti naujÄ uÅduoÄiÅ sÄraÅÄ"
 
@@ -15519,22 +15126,21 @@ msgstr "Äkeliamos uÅduotys"
 msgid "Task List Selector"
 msgstr "UÅduoÄiÅ sÄraÅo parinkiklis"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:951
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:959
 #, c-format
-#| msgid "Opening tasks at %s"
 msgid "Opening task list '%s'"
 msgstr "Atveriamas uÅduoÄiÅ sÄraÅas â%sâ"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:255
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:270
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:256
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:271
 msgid "Print Tasks"
 msgstr "Spausdinti uÅduotis"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:311
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:312
 msgid "Task List Properties"
 msgstr "UÅduoÄiÅ sÄraÅo savybÄs"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:607
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:608
 msgid ""
 "This operation will permanently erase all tasks marked as completed. If you continue, you will not be able to recover these tasks.\n"
 "\n"
@@ -15544,115 +15150,115 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Tikrai iÅtrinti Åias uÅduotis?"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:614
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:615
 msgid "Do not ask me again"
 msgstr "Daugiau nebeklausti"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:732
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:733
 msgid "_Delete Task"
 msgstr "_IÅtrinti uÅduotÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:739
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:740
 msgid "_Find in Task..."
 msgstr "_Rasti uÅduotyje..."
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:741
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:742
 msgid "Search for text in the displayed task"
 msgstr "IeÅkoti teksto rodomoje uÅduotyje"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:753
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:754
 msgid "Copy..."
 msgstr "Kopijuoti..."
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:760
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:761
 msgid "D_elete Task List"
 msgstr "_IÅtrinti uÅduoÄiÅ sÄraÅÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:762
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:763
 msgid "Delete the selected task list"
 msgstr "IÅtrinti pasirinktÄ uÅduoÄiÅ sÄraÅÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:767
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:768
 msgid "_New Task List"
 msgstr "_Naujas uÅduoÄiÅ sÄraÅas"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:783
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:784
 msgid "Refresh the selected task list"
 msgstr "Atnaujinti pasirinktÄ uÅduoÄiÅ sÄraÅÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:790
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:791
 msgid "Rename the selected task list"
 msgstr "Pervadinti pasirinktÄ uÅduoÄiÅ sÄraÅÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:795
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:796
 msgid "Show _Only This Task List"
 msgstr "Rodyti _tik ÅÄ uÅduoÄiÅ sÄraÅÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:809
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:810
 msgid "Mar_k as Incomplete"
 msgstr "_PaÅymÄti kaip nebaigtÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:839
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:840
 msgid "Delete completed tasks"
 msgstr "IÅtrinti baigtas uÅduotis"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:914
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:915
 msgid "Task _Preview"
 msgstr "UÅduoÄiÅ _perÅiÅra"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:916
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:917
 msgid "Show task preview pane"
 msgstr "Rodyti uÅduoÄiÅ perÅiÅros polangÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:937
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:938
 msgid "Show task preview below the task list"
 msgstr "Rodyti uÅduoÄiÅ perÅiÅrÄ po uÅduoÄiÅ sÄraÅu"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:944
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:945
 msgid "Show task preview alongside the task list"
 msgstr "Rodyti uÅduoÄiÅ perÅiÅrÄ Åalia uÅduoÄiÅ sÄraÅo"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:952
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:953
 msgid "Active Tasks"
 msgstr "Aktyvios uÅduotys"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:966
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:967
 msgid "Completed Tasks"
 msgstr "Baigtos uÅduotis"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:973
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:974
 msgid "Next 7 Days' Tasks"
 msgstr "UÅduotys 7 dienoms"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:980
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:981
 msgid "Overdue Tasks"
 msgstr "VÄluojamos atlikti uÅduotys"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:987
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:988
 msgid "Tasks with Attachments"
 msgstr "UÅduotys su priedais"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1037
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1038
 msgid "Print the list of tasks"
 msgstr "Spausdinti uÅduoÄiÅ sÄraÅÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1044
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1045
 msgid "Preview the list of tasks to be printed"
 msgstr "PerÅiÅrÄti spausdintinÅ uÅduoÄiÅ sÄraÅÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view.c:368
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view.c:371
 msgid "Delete Tasks"
 msgstr "IÅtrinti uÅduotis"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view.c:370
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view.c:373
 msgid "Delete Task"
 msgstr "IÅtrinti uÅduotÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-private.c:501
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-private.c:502
 msgid "Expunging"
 msgstr "IÅvaloma"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-private.c:608
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-private.c:609
 #, c-format
 msgid "%d task"
 msgid_plural "%d tasks"
@@ -15678,19 +15284,14 @@ msgid "_Fetch All Headers"
 msgstr "_AtsiÅsti visas antraÅtes"
 
 #: ../modules/imap-features/e-mail-config-imap-headers-page.c:257
-#| msgid "Mail Headers Table"
 msgid "_Basic Headers (fastest)"
 msgstr "_PagrindinÄs antraÅtÄs (greiÄiausia)"
 
 #: ../modules/imap-features/e-mail-config-imap-headers-page.c:271
-#| msgid ""
-#| "_Basic Headers (Fastest) \n"
-#| "Use this if you do not have filters based on mailing lists"
 msgid "Use this if you are not filtering any mailing lists."
 msgstr "RinkitÄs ÅÄ variantÄ, jei nenaudojate konferencijoms filtrÅ"
 
 #: ../modules/imap-features/e-mail-config-imap-headers-page.c:281
-#| msgid "Basic and _Mailing List Headers (Default)"
 msgid "Basic and _Mailing List Headers (default)"
 msgstr "PagrindinÄs ir _konferencijÅ antraÅtÄs (numatyta)"
 
@@ -15702,11 +15303,11 @@ msgstr "PasirinktinÄs antraÅtÄs"
 msgid "Specify any extra headers to fetch in addition to the predefined set of headers selected above."
 msgstr "Nurodykite papildomas parsiunÄiamas antraÅtes prie aukÅÄiau pasirinktÅ iÅankstiniÅ."
 
-#: ../modules/itip-formatter/e-mail-formatter-itip.c:135
+#: ../modules/itip-formatter/e-mail-formatter-itip.c:137
 msgid "ITIP"
 msgstr "ITIP"
 
-#: ../modules/itip-formatter/e-mail-formatter-itip.c:141
+#: ../modules/itip-formatter/e-mail-formatter-itip.c:143
 msgid "Display part as an invitation"
 msgstr "Rodyti dalÄ kaip kvietimÄ"
 
@@ -16073,7 +15674,7 @@ msgid "Start day:"
 msgstr "PradÅios data:"
 
 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:693
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1414
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1461
 msgid "Start time:"
 msgstr "PradÅios laikas:"
 
@@ -16082,284 +15683,283 @@ msgid "End day:"
 msgstr "Pabaigos data:"
 
 #: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:702
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1415
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1462
 msgid "End time:"
 msgstr "Pabaigos laikas:"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1008
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1010
 msgid "_Open Calendar"
 msgstr "_Atverti kalendoriÅ"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1011
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1013
 msgid "_Decline all"
 msgstr "_Atmesti visus"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1014
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1016
 msgid "_Decline"
 msgstr "_Atmesti"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1017
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1019
 msgid "_Tentative all"
 msgstr "_Laikinai priimti visus"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1020
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1022
 msgid "_Tentative"
 msgstr "_Laikinai priimti"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1023
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1025
 msgid "A_ccept all"
 msgstr "Pr_iimti visus"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1026
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1028
 msgid "A_ccept"
 msgstr "Pr_iimti"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1029
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1031
 msgid "_Send Information"
 msgstr "_SiÅsti informacijÄ"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1032
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1034
 msgid "_Update Attendee Status"
 msgstr "_Atnaujinti dalyviÅ bÅsenÄ"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1035
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1037
 msgid "_Update"
 msgstr "_Atnaujinti"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1417
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1459
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1525
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1464
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1512
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1581
 msgid "Comment:"
 msgstr "Komentaras:"
 
 #. RSVP area
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1448
-#| msgid "Send _reply to sender"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1500
 msgid "Send reply to sender"
 msgstr "SiÅsti atsakymÄ siuntÄjui"
 
 #. Updates
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1462
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1515
 msgid "Send _updates to attendees"
 msgstr "SiÅsti atna_ujinimus dalyviams"
 
 #. The recurrence check button
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1465
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1518
 msgid "_Apply to all instances"
 msgstr "Pritaikyti visiems _atvejams"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1466
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1519
 msgid "Show time as _free"
 msgstr "Rodyti laikÄ kaip _laisvÄ"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1467
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1520
 msgid "_Preserve my reminder"
 msgstr "_IÅsaugoti mano priminimÄ"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1468
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1521
 msgid "_Inherit reminder"
 msgstr "_Perimti priminimÄ"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1789
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1845
 msgid "_Tasks:"
 msgstr "_UÅduotys"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1792
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1848
 msgid "_Memos:"
 msgstr "_RaÅteliai:"
 
 #. Translators: The first '%s' is replaced with a calendar name,
 #. * the second '%s' with an error message
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3437
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3493
 #, c-format
 msgid "Failed to load the calendar '%s' (%s)"
 msgstr "Nepavyko Äkelti kalendoriaus â%sâ (%s)"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3594
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3652
 #, c-format
 msgid "An appointment in the calendar '%s' conflicts with this meeting"
 msgstr "Paskyrimas kalendoriuje â%sâ konfliktuoja su Åiuo susitikimu"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3618
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3679
 #, c-format
 msgid "Found the appointment in the calendar '%s'"
 msgstr "Paskyrimas rastas kalendoriuje â%sâ"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3713
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3774
 msgid "Unable to find any calendars"
 msgstr "Nepavyko rasti jokiÅ kalendoriÅ"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3721
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3782
 msgid "Unable to find this meeting in any calendar"
 msgstr "Nepavyko rasti Åio susitikimo jokiame kalendoriuje"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3726
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3787
 msgid "Unable to find this task in any task list"
 msgstr "Nepavyko rasti Åios uÅduoties jokiame uÅduoÄiÅ sÄraÅe"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3731
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3792
 msgid "Unable to find this memo in any memo list"
 msgstr "Nepavyko rasti Åio raÅtelio jokiame raÅteliÅ sÄraÅe"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4071
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4132
 msgid "Opening the calendar. Please wait..."
 msgstr "Atveriamas kalendorius. LuktelÄkite..."
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4076
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4137
 msgid "Searching for an existing version of this appointment"
 msgstr "IeÅkoma egzistuojanÄios Åio paskyrimo versijos"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4458
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4523
 #, c-format
 msgid "Unable to send item to calendar '%s'. %s"
 msgstr "Nepavyko nusiÅsti elemento Ä kalendoriÅ â%sâ. %s"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4473
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4538
 #, c-format
 msgid "Sent to calendar '%s' as accepted"
 msgstr "SiÅsti Ä kalendoriÅ â%sâ kaip priimtÄ"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4478
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4543
 #, c-format
 msgid "Sent to calendar '%s' as tentative"
 msgstr "SiÅsti Ä kalendoriÅ â%sâ kaip bandomÄjÄ"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4484
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4549
 #, c-format
 msgid "Sent to calendar '%s' as declined"
 msgstr "SiÅsti Ä kalendoriÅ â%sâ kaip atmestÄ"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4490
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4555
 #, c-format
 msgid "Sent to calendar '%s' as canceled"
 msgstr "SiÅsti Ä kalendoriÅ â%sâ kaip atÅauktÄ"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4560
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4994
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5101
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4576
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5016
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5123
 msgid "Saving changes to the calendar. Please wait..."
 msgstr "Saugomi kalendoriaus pakeitimai. LuktelÄkite..."
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4599
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4617
 msgid "Unable to parse item"
 msgstr "Nepavyko apdoroti elemento"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4788
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4807
 #, c-format
 msgid "Organizer has removed the delegate %s "
 msgstr "Organizatorius paÅalino atstovÄ %s "
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4803
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4822
 msgid "Sent a cancelation notice to the delegate"
 msgstr "Atstovui iÅsiÅstas praneÅimas apie atÅaukimÄ"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4807
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4826
 msgid "Could not send the cancelation notice to the delegate"
 msgstr "Nepavyko iÅsiÅsti praneÅimo apie atÅaukimÄ atstovui"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4856
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4874
 #, c-format
 msgid "Unable to update attendee. %s"
 msgstr "Nepavyko atnaujinti dalyvio. %s"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4863
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4882
 msgid "Attendee status updated"
 msgstr "Dalyvio bÅsena atnaujinta"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4886
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4905
 msgid "The meeting is invalid and cannot be updated"
 msgstr "Susitikimas yra netinkamas ir negali bÅti atnaujintas"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4959
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4981
 msgid "Attendee status could not be updated because the status is invalid"
 msgstr "Nepavyko atnaujinti dalyvio bÅsenos, nes bÅsena yra neteisinga"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5031
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5071
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5053
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5093
 msgid "Attendee status can not be updated because the item no longer exists"
 msgstr "Dalyvio bÅsena negali bÅti atnaujinta, nes pasirinko elemento nebÄra"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5134
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5156
 msgid "Meeting information sent"
 msgstr "Susitikimo informacija iÅsiÅsta"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5139
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5161
 msgid "Task information sent"
 msgstr "UÅduoties informacija iÅsiÅsta"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5144
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5166
 msgid "Memo information sent"
 msgstr "RaÅtelio informacija iÅsiÅsta"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5155
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5177
 msgid "Unable to send meeting information, the meeting does not exist"
 msgstr "Nepavyko iÅsiÅsti susitikimo informacijos, nes susitikimas neegzistuoja"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5160
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5182
 msgid "Unable to send task information, the task does not exist"
 msgstr "Nepavyko iÅsiÅsti uÅduoties informacijos, nes uÅduotis neegzistuoja"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5165
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5187
 msgid "Unable to send memo information, the memo does not exist"
 msgstr "Nepavyko iÅsiÅsti raÅtelio informacijos, nes raÅtelis neegzistuoja"
 
 #. Translators: This is a default filename for a calendar.
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5230
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5252
 msgid "calendar.ics"
 msgstr "kalendorius.ics"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5235
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5257
 msgid "Save Calendar"
 msgstr "ÄraÅyti kalendoriÅ"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5287
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5299
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5310
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5323
 msgid "The calendar attached is not valid"
 msgstr "Prisegtas kalendorius yra netinkamas"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5288
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5300
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5311
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5324
 msgid "The message claims to contain a calendar, but the calendar is not a valid iCalendar."
 msgstr "LaiÅke nurodoma, kad jame yra kalendorius, bet kalendorius nÄra tinkamas iCalendar."
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5341
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5370
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5468
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5366
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5396
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5496
 msgid "The item in the calendar is not valid"
 msgstr "Elementas kalendoriuje yra netinkamas"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5342
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5371
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5469
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5367
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5397
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5497
 msgid "The message does contain a calendar, but the calendar contains no events, tasks or free/busy information"
 msgstr "Åiame laiÅke yra kalendorius, bet kalendoriuje nÄra jokiÅ ÄvykiÅ, uÅduoÄiÅ ar uÅimtumo informacijos"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5385
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5412
 msgid "The calendar attached contains multiple items"
 msgstr "Prisegtame kalendoriuje yra keletas elementÅ"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5386
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5413
 msgid "To process all of these items, the file should be saved and the calendar imported"
 msgstr "Norint apdoroti visus Åiuos elementus, failas turÄtÅ bÅti iÅsaugotas ir kalendorius importuotas"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5912
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5937
 msgctxt "cal-itip"
 msgid "None"
 msgstr "NÄra"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5928
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5953
 msgid "Tentatively Accepted"
 msgstr "Preliminariai priimtas"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6071
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6096
 msgid "This meeting recurs"
 msgstr "Åis Ävykis pasikartoja"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6074
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6099
 msgid "This task recurs"
 msgstr "Åi uÅduotis pasikartoja"
 
-#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6077
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6102
 msgid "This memo recurs"
 msgstr "Åis raÅtelis pasikartoja"
 
@@ -16402,33 +16002,27 @@ msgid "Display \"text/calendar\" MIME parts in mail messages."
 msgstr "Rodyti laiÅkuose âtext/calendarâ MIME tipo dalis."
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-google-summary.c:252
-#| msgid "Google Calendars"
 msgid "Google Features"
 msgstr "Google savybÄs"
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-google-summary.c:261
-#| msgid "Add Google Calendars to Evolution."
 msgid "Add Google Ca_lendar to this account"
 msgstr "PridÄti Google ka_lendoriÅ Åiai paskyrai"
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-google-summary.c:269
-#| msgid "Add Google Calendars to Evolution."
 msgid "Add Google Con_tacts to this account"
 msgstr "PridÄti Google kon_taktus Åiai paskyrai"
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-google-summary.c:277
-#| msgid "You may need to enable IMAP access."
 msgid "You may need to enable IMAP access"
 msgstr "Gali reikÄti Äjungti IMAP prieigÄ"
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:246
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:292
-#| msgid "Save directory"
 msgid "Mail _Directory:"
 msgstr "PaÅto _aplankas:"
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:247
-#| msgid "Choose a file to restore"
 msgid "Choose a MH mail directory"
 msgstr "Pasirinkite MH paÅto aplankÄ"
 
@@ -16437,83 +16031,74 @@ msgid "Local Delivery _File:"
 msgstr "Vietinio pristatymo _failas:"
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:270
-#| msgid "Choose calendar file"
 msgid "Choose a local delivery file"
 msgstr "Pasirinkite vietinÄ pateikimo failÄ"
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:293
-#| msgid "Choose a file to restore"
 msgid "Choose a Maildir mail directory"
 msgstr "Pasirinkite Maildir paÅto aplankÄ"
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:315
-#| msgid "_File:"
 msgid "Spool _File:"
 msgstr "Kaupos _failas:"
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:316
-#| msgid "Choose a File"
 msgid "Choose a mbox spool file"
 msgstr "Pasirinkite mbox kaupos failÄ"
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:338
-#| msgid "Save directory"
 msgid "Spool _Directory:"
 msgstr "Kaupos _aplankas:"
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:339
-#| msgid "Choose a file to restore"
 msgid "Choose a mbox spool directory"
 msgstr "Pasirinkite mbox kaupos aplankÄ"
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:149
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:81
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:82
 #: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:160
 msgid "Configuration"
 msgstr "KonfigÅracija"
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:167
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:99
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:100
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:24
 msgid "_Server:"
 msgstr "_Serveris:"
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:193
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:228
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:229
 msgid "User_name:"
 msgstr "Naudotojo _vardas:"
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:226
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:149
-#| msgid "Encryption:"
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:150
 msgid "Encryption _method:"
 msgstr "Åifravimo _metodas:"
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:241
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:164
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:165
 msgid "STARTTLS after connecting"
 msgstr "STARTTLS po prisijungimo"
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:245
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:168
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:169
 msgid "SSL on a dedicated port"
 msgstr "SSL dedikuotame prievade"
 
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:124
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:125
 msgid "Ser_ver requires authentication"
 msgstr "Ser_veris reikalauja patvirtinti tapatybÄ"
 
-#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:210
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:211
 msgid "T_ype:"
 msgstr "T_ipas:"
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-yahoo-summary.c:247
-#| msgid "IMAP Features"
 msgid "Yahoo! Features"
 msgstr "Yahoo! savybÄs"
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-yahoo-summary.c:256
-#| msgid "Add Google Calendars to Evolution."
 msgid "Add Yahoo! Ca_lendar and Tasks to this account"
 msgstr "PridÄti Yahoo! ka_lendoriÅ ir uÅduotis Åiai paskyrai"
 
@@ -16525,347 +16110,353 @@ msgstr[0] "%d prisegtas laiÅkas"
 msgstr[1] "%d prisegti laiÅkai"
 msgstr[2] "%d prisegtÅ laiÅkÅ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:248
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:244
 msgctxt "New"
 msgid "_Mail Message"
 msgstr "_Elektroninis laiÅkas"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:250
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:246
 msgid "Compose a new mail message"
 msgstr "RaÅyti naujÄ laiÅkÄ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:258
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:254
 msgctxt "New"
 msgid "Mail Acco_unt"
 msgstr "PaÅto _paskyra"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:260
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:256
 msgid "Create a new mail account"
 msgstr "Sukurti naujÄ paÅto aplankÄ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:265
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:261
 msgctxt "New"
 msgid "Mail _Folder"
 msgstr "PaÅto _aplankas"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:267
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:263
 msgid "Create a new mail folder"
 msgstr "Sukurti naujÄ paÅto aplankÄ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:554
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:561
 msgid "Mail Accounts"
 msgstr "PaÅto paskyros"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:563
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:570
 msgid "Mail Preferences"
 msgstr "PaÅto nustatymai"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:572
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:579
 msgid "Composer Preferences"
 msgstr "RaÅymo nustatymai"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:581
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:588
 msgid "Network Preferences"
 msgstr "Tinklo nustatymai"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1224
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:972
+#. Translators: The first item in the list, to be able to set rule: [Label] [is/is-not] [None]
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:890
+#| msgid "None"
+msgctxt "label"
+msgid "None"
+msgstr "NÄra"
+
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1226
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:975
 msgid "_Disable Account"
 msgstr "_IÅjungti paskyrÄ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1226
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1228
 msgid "Disable this account"
 msgstr "IÅjungti ÅiÄ paskyrÄ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1233
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1235
 msgid "Permanently remove all the deleted messages from all folders"
 msgstr "Visam laikui paÅalinti visus iÅtrintus laiÅkus iÅ visÅ aplankÅ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1240
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1242
 msgid "Edit properties of this account"
 msgstr "Keisti Åios paskyros savybes"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1245
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1247
 msgid "_Download Messages for Offline Usage"
 msgstr "_AtsiÅsti laiÅkus darbui atsijungus"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1247
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1249
 msgid "Download messages of accounts and folders marked for offline usage"
 msgstr "AtsiÅsti paskyrÅ ir aplankÅ, paÅymÄtÅ naudojimui atsijungus, laiÅkus"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1252
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1254
 msgid "Fl_ush Outbox"
 msgstr "IÅsiÅsti _visus"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1259
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1261
 msgid "_Copy Folder To..."
 msgstr "_Kopijuoti aplankÄ Ä..."
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1261
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1263
 msgid "Copy the selected folder into another folder"
 msgstr "Kopijuoti paÅymÄtÄ aplankÄ Ä kitÄ aplankÄ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1268
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1270
 msgid "Permanently remove this folder"
 msgstr "Visam laikui paÅalinti ÅÄ aplankÄ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1273
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1275
 msgid "E_xpunge"
 msgstr "IÅval_yti"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1275
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1277
 msgid "Permanently remove all deleted messages from this folder"
 msgstr "Visam laikui paÅalinti visus iÅtrintus laiÅkus iÅ Åio aplanko"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1280
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1282
 msgid "Mar_k All Messages as Read"
 msgstr "PaÅ_ymÄti visus laiÅkus skaitytais"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1282
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1284
 msgid "Mark all messages in the folder as read"
 msgstr "PaÅymÄti visus laiÅkus aplanke kaip skaitytus"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1287
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1289
 msgid "_Move Folder To..."
 msgstr "P_erkelti aplankÄ Ä..."
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1289
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1291
 msgid "Move the selected folder into another folder"
 msgstr "Perkelti paÅymÄtÄ aplankÄ Ä kitÄ aplankÄ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1294
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1296
 msgid "_New..."
 msgstr "_Naujas..."
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1296
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1298
 msgid "Create a new folder for storing mail"
 msgstr "Sukurti naujÄ aplankÄ paÅto saugojimui"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1303
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1305
 msgid "Change the properties of this folder"
 msgstr "Keisti Åio aplanko savybes"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1310
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1312
 msgid "Refresh the folder"
 msgstr "Atnaujinti aplankÄ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1317
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1319
 msgid "Change the name of this folder"
 msgstr "Keisti Åio aplanko pavadinimÄ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1322
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1324
 msgid "Select Message _Thread"
 msgstr "PaÅymÄti laiÅko _gijÄ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1324
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1326
 msgid "Select all messages in the same thread as the selected message"
 msgstr "PaÅymÄti visus laiÅkus toje gijoje, kur yra pasirinktas laiÅkas"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1329
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1331
 msgid "Select Message S_ubthread"
 msgstr "PaÅymÄti laiÅko s_ubgijÄ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1331
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1333
 msgid "Select all replies to the currently selected message"
 msgstr "PaÅymÄti visus atsakymus Ä pasirinktÄ laiÅkÄ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1343
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1345
 msgid "Empty _Trash"
 msgstr "IÅval_yti ÅiukÅlinÄ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1345
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1347
 msgid "Permanently remove all the deleted messages from all accounts"
 msgstr "Visam laikui paÅalinti visus iÅtrintus laiÅkus iÅ visÅ paskyrÅ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1350
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1352
 msgid "_New Label"
 msgstr "_Nauja etiketÄ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1359
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1361
 msgid "N_one"
 msgstr "_NÄra"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1373
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1375
 msgid "_Manage Subscriptions"
 msgstr "_Tvarkyti prenumeratas"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1375
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1452
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1377
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1454
 msgid "Subscribe or unsubscribe to folders on remote servers"
 msgstr "UÅsisakyti ar atsisakyti aplankÅ nutolusiuose serveriuose"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1380
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1401
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1382
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1403
 msgid "Send / _Receive"
 msgstr "SiÅsti / _gauti"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1382
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1384
 msgid "Send queued items and retrieve new items"
 msgstr "IÅsiÅsti laukiantÄ paÅtÄ ir paimti naujÄ paÅtÄ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1387
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1389
 msgid "R_eceive All"
 msgstr "_Gauti visus"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1389
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1391
 msgid "Receive new items from all accounts"
 msgstr "Gauti naujus elementus iÅ visÅ paskyrÅ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1394
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1396
 msgid "_Send All"
 msgstr "_SiÅsti visus"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1396
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1398
 msgid "Send queued items in all accounts"
 msgstr "IÅsiÅsti laukianÄius elementus visose paskyrose"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1422
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1424
 #: ../widgets/misc/e-activity-proxy.c:313
 msgid "Cancel"
 msgstr "AtÅaukti"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1424
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1426
 msgid "Cancel the current mail operation"
 msgstr "Nutraukti vykdomÄ paÅto operacijÄ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1429
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1431
 msgid "Collapse All _Threads"
 msgstr "Sutraukti visas _gijas"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1431
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1433
 msgid "Collapse all message threads"
 msgstr "Sutraukti visas laiÅkÅ gijas"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1436
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1438
 msgid "E_xpand All Threads"
 msgstr "_IÅplÄsti visas gijas"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1438
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1440
 msgid "Expand all message threads"
 msgstr "IÅplÄsti visas laiÅkÅ gijas"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1443
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1445
 msgid "_Message Filters"
 msgstr "LaiÅkÅ _filtrai"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1445
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1447
 msgid "Create or edit rules for filtering new mail"
 msgstr "Sukurti ar keisti paÅto filtravimo taisykles"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1450
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1452
 msgid "_Subscriptions..."
 msgstr "_Prenumeratos..."
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1459
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1461
 msgid "F_older"
 msgstr "_Aplankas"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1466
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1468
 msgid "_Label"
 msgstr "_EtiketÄ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1483
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1485
 msgid "C_reate Search Folder From Search..."
 msgstr "Suku_rti paieÅkos aplankÄ pagal paieÅkÄ..."
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1490
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1492
 msgid "Search F_olders"
 msgstr "PaieÅk_os aplankai"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1492
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1494
 msgid "Create or edit search folder definitions"
 msgstr "Kurti ar taisyti paieÅkos aplankÅ apibrÄÅimus"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1527
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1529
 msgid "_New Folder..."
 msgstr "_Naujas aplankas..."
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1555
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1557
 msgid "Show Message _Preview"
 msgstr "Rodyti laiÅko _perÅiÅrÄ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1557
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1559
 msgid "Show message preview pane"
 msgstr "Rodyti laiÅko perÅiÅros polangÄ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1563
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1565
 msgid "Show _Deleted Messages"
 msgstr "Rodyti _iÅtrintus laiÅkus"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1565
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1567
 msgid "Show deleted messages with a line through them"
 msgstr "Rodyti iÅtrintus laiÅkus juos perbraukiant"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1571
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1573
 msgid "_Group By Threads"
 msgstr "_Grupuoti pagal gijas"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1573
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1575
 msgid "Threaded message list"
 msgstr "Grupuojamas pagal gijas laiÅkÅ sÄraÅas"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1579
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1581
 msgid "_Unmatched Folder Enabled"
 msgstr "Äjungtas aplankÄ _Neatitinkantys"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1581
-#| msgid "Toggles whether the Role field is displayed"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1583
 msgid "Toggles whether Unmatched search folder is enabled"
 msgstr "Perjungia, ar neatitinkanÄiÅ paieÅkos aplankas yra Äjungtas"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1601
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1603
 msgid "Show message preview below the message list"
 msgstr "Rodyti laiÅko perÅiÅrÄ po laiÅkÅ sÄraÅu"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1608
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1610
 msgid "Show message preview alongside the message list"
 msgstr "Rodyti laiÅkÅ perÅiÅrÄ Åalia laiÅkÅ sÄraÅo"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1616
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1618
 msgid "All Messages"
 msgstr "Visi laiÅkai"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1623
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1625
 msgid "Important Messages"
 msgstr "SvarbÅs laiÅkai"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1630
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1632
 msgid "Last 5 Days' Messages"
 msgstr "PaskutiniÅ 5 dienÅ laiÅkai"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1637
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1639
 msgid "Messages Not Junk"
 msgstr "LaiÅkai ne brukalas"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1644
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1646
 msgid "Messages with Attachments"
 msgstr "LaiÅkai su priedais"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1651
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1653
 msgid "No Label"
 msgstr "Be uÅraÅo"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1658
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1660
 msgid "Read Messages"
 msgstr "Perskaityti laiÅkai"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1665
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1667
 msgid "Unread Messages"
 msgstr "Neskaityti laiÅkai"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1717
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1719
 msgid "Subject or Addresses contain"
 msgstr "Temos arba adreso lauke yra"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1727
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1729
 msgid "All Accounts"
 msgstr "Visos paskyros"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1734
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1736
 msgid "Current Account"
 msgstr "DabartinÄ paskyra"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1741
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1743
 msgid "Current Folder"
 msgstr "Dabartinis aplankas"
 
@@ -16873,15 +16464,15 @@ msgstr "Dabartinis aplankas"
 msgid "All Account Search"
 msgstr "VisÅ paskyrÅ paieÅka"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:709
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:710
 msgid "Account Search"
 msgstr "PaskyrÅ paieÅka"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:970
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:973
 msgid "Proxy _Logout"
 msgstr "Tarpinio serverio _atsijungimas"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:961
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:962
 #, c-format
 msgid "%d selected, "
 msgid_plural "%d selected, "
@@ -16889,7 +16480,7 @@ msgstr[0] "%d pasirinktas, "
 msgstr[1] "%d pasirinkti, "
 msgstr[2] "%d pasirinktÅ, "
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:972
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:973
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgid_plural "%d deleted"
@@ -16897,8 +16488,8 @@ msgstr[0] "%d iÅtrintas"
 msgstr[1] "%d iÅtrinti"
 msgstr[2] "%d iÅtrintÅ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:978
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:985
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:979
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:986
 #, c-format
 msgid "%d junk"
 msgid_plural "%d junk"
@@ -16906,7 +16497,7 @@ msgstr[0] "%d brukalas"
 msgstr[1] "%d brukalo laiÅkas"
 msgstr[2] "%d brukalo laiÅkÅ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:991
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:992
 #, c-format
 msgid "%d draft"
 msgid_plural "%d drafts"
@@ -16914,7 +16505,7 @@ msgstr[0] "%d juodraÅtis"
 msgstr[1] "%d juodraÅÄiai"
 msgstr[2] "%d juodraÅÄiÅ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:997
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:998
 #, c-format
 msgid "%d unsent"
 msgid_plural "%d unsent"
@@ -16922,7 +16513,7 @@ msgstr[0] "%d neiÅsiÅstas"
 msgstr[1] "%d neiÅsiÅsti"
 msgstr[2] "%d neiÅsiÅstÅ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1003
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1004
 #, c-format
 msgid "%d sent"
 msgid_plural "%d sent"
@@ -16930,7 +16521,7 @@ msgstr[0] "%d iÅsiÅstas"
 msgstr[1] "%d iÅsiÅsti"
 msgstr[2] "%d iÅsiÅstÅ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1015
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1016
 #, c-format
 msgid "%d unread, "
 msgid_plural "%d unread, "
@@ -16938,7 +16529,7 @@ msgstr[0] "%d neskaitytas, "
 msgstr[1] "%d neskaityti, "
 msgstr[2] "%d neskaitytÅ, "
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1018
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1019
 #, c-format
 msgid "%d total"
 msgid_plural "%d total"
@@ -16946,11 +16537,11 @@ msgstr[0] "IÅ viso %d"
 msgstr[1] "IÅ viso %d"
 msgstr[2] "IÅ viso %d"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1041
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1042
 msgid "Trash"
 msgstr "ÅiukÅlinÄ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1386
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1458
 msgid "Send / Receive"
 msgstr "SiÅsti / gauti"
 
@@ -16974,20 +16565,20 @@ msgstr "KartÄ per savaitÄ"
 msgid "Once per month"
 msgstr "KartÄ per mÄnesÄ"
 
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:286
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:318
 msgid "Header"
 msgstr "AntraÅtÄ"
 
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:290
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:322
 msgid "Contains Value"
 msgstr "Yra reikÅmÄ"
 
 #. To Translators: 'Date header' is a label for configurable date/time format for 'Date' header in mail message window/preview
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1071
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1145
 msgid "_Date header:"
 msgstr "_Datos antraÅtÄ:"
 
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1072
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1146
 msgid "Show _original header value"
 msgstr "Rodyti _originaliÄ antraÅtÄs reikÅmÄ"
 
@@ -16997,24 +16588,24 @@ msgstr "Ar norite padaryti Evolution savo numatytÄja paÅto programa?"
 
 #. Translators: First %s is an email address, second %s
 #. * is the subject of the email, third %s is the date.
-#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:318
+#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:323
 #, c-format
 msgid "Your message to %s about \"%s\" on %s has been read."
 msgstr "JÅsÅ %3$s raÅytas laiÅkas adresatui %1$s tema â%2$sâ buvo perskaitytas."
 
 #. Translators: %s is the subject of the email message.
-#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:385
+#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:390
 #, c-format
 msgid "Delivery Notification for \"%s\""
 msgstr "â%sâ pristatymo praneÅimas"
 
-#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:540
+#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:543
 #, c-format
 msgid "Send a read receipt to '%s'"
 msgstr "SiÅsti laiÅk_o gavimo patvirtinimus â%sâ"
 
 #. name doesn't matter
-#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:545
+#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:548
 msgid "_Notify Sender"
 msgstr "_PraneÅti siuntÄjui"
 
@@ -17083,51 +16674,48 @@ msgstr "Ä_skiepiai"
 msgid "Enable and disable plugins"
 msgstr "Äjungti ar iÅjungti Äskiepius"
 
-#: ../modules/prefer-plain/e-mail-display-popup-prefer-plain.c:130
-#| msgid "Display the next message"
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-display-popup-prefer-plain.c:140
 msgid "Display plain text version"
 msgstr "Rodyti grynojo teksto versijÄ"
 
-#: ../modules/prefer-plain/e-mail-display-popup-prefer-plain.c:132
-#| msgid "Display the next important message"
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-display-popup-prefer-plain.c:142
 msgid "Display plain text version of multipart/alternative message"
 msgstr "Rodyti daugelio daliÅ/alternatyvÅ laiÅko grynojo teksto versijÄ"
 
-#: ../modules/prefer-plain/e-mail-display-popup-prefer-plain.c:138
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-display-popup-prefer-plain.c:148
 msgid "Display HTML version"
 msgstr "Rodyti HTML versijÄ"
 
-#: ../modules/prefer-plain/e-mail-display-popup-prefer-plain.c:140
-#| msgid "Display the previous important message"
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-display-popup-prefer-plain.c:150
 msgid "Display HTML version of multipart/alternative message"
 msgstr "Rodyti daugelio daliÅ/alternatyvÅ laiÅko HTML versijÄ"
 
-#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:79
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:82
 #: ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:46
 msgid "Show HTML if present"
 msgstr "Rodyti HTML, jei jis yra"
 
-#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:80
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:83
 #: ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:47
 msgid "Let Evolution choose the best part to show."
 msgstr "Leisti Evolution pasirinkti geriausiÄ rodytinÄ dalÄ."
 
-#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:83
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:86
 #: ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:50
 msgid "Show plain text if present"
 msgstr "Rodyti grynÄjÄ tekstÄ, jei jis yra"
 
-#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:84
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:87
 #: ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:51
 msgid "Show plain text part, if present, otherwise let Evolution choose the best part to show."
 msgstr "Rodyti grynojo teksto dalÄ, jei ji yra, kitu atveju, leisti Evolution pasirinkti geriausiÄ rodytinÄ dalÄ."
 
-#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:88
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:91
 #: ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:55
 msgid "Only ever show plain text"
 msgstr "Visada rodyti tik grynÄjÄ tekstÄ"
 
-#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:89
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:92
 #: ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:56
 msgid "Always show plain text part and make attachments from other parts, if requested."
 msgstr "Visada rodyti grynojo teksto dalÄ, o kitas dalis prisegti kaip priedus, jei praÅoma."
@@ -17218,10 +16806,6 @@ msgid "Import complete."
 msgstr "Importavimas baigtas."
 
 #: ../modules/startup-wizard/e-startup-assistant.c:154
-#| msgid ""
-#| "Welcome to Evolution. The next few screens will allow Evolution to "
-#| "connect to your email accounts, and to import files from other "
-#| "applications."
 msgid ""
 "Welcome to Evolution.\n"
 "\n"
@@ -17231,32 +16815,268 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Keliuose kituose Evolution languose galÄsite prisijungti prie savo el. paÅto paskyrÅ ir importuoti failus iÅ kitÅ programÅ."
 
-#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:259
+#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:242
 msgid "Loading accounts..."
 msgstr "Äkeliamos paskyros..."
 
-#: ../modules/text-highlight/text-highlight.c:242
-msgid "Patch"
-msgstr "Pataisa"
+#: ../modules/text-highlight/e-mail-display-popup-text-highlight.c:95
+#| msgid "Format Column_s..."
+msgid "_Format as..."
+msgstr "_Formatuoti kaip..."
+
+#: ../modules/text-highlight/e-mail-display-popup-text-highlight.c:103
+#| msgid "_Languages"
+msgid "_Other languages"
+msgstr "Kit_os kalbos"
+
+#: ../modules/text-highlight/e-mail-formatter-text-highlight.c:329
+msgid "Text Highlight"
+msgstr "Teskto ÅymÄjimas"
+
+#: ../modules/text-highlight/e-mail-formatter-text-highlight.c:335
+msgid "Syntax highlighting of mail parts"
+msgstr "SintaksÄs paryÅkinimas paÅto dalims"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:32
+#| msgid "Plain Text"
+msgid "_Plain text"
+msgstr "Grynasis _tekstas"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:38
+msgid "_Assembler"
+msgstr "_Assembler"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:43
+msgid "_Bash"
+msgstr "_Bash"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:54
+msgid "_C/C++"
+msgstr "_C/C++"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:63
+msgid "_C#"
+msgstr "_C#"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:68
+msgid "_Cascade Style Sheet"
+msgstr "_Cascade Style Sheet"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:73
+#| msgid "HTML"
+msgid "_HTML"
+msgstr "_HTML"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:81
+msgid "_Java"
+msgstr "_Java"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:87
+#| msgid "Add _Script"
+msgid "_JavaScript"
+msgstr "_JavaScript"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:93
+#| msgid "Patch"
+msgid "_Patch/diff"
+msgstr "_Patch/diff"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:99
+#| msgid "_Personal"
+msgid "_Perl"
+msgstr "_Perl"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:110
+msgid "_PHP"
+msgstr "_PHP"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:123
+msgid "_Python"
+msgstr "_Python"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:128
+msgid "_Ruby"
+msgstr "_Ruby"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:135
+msgid "_Tcl/Tk"
+msgstr "_Tcl/Tk"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:141
+msgid "_TeX/LaTeX"
+msgstr "_TeX/LaTeX"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:147
+msgid "_Vala"
+msgstr "_Vala"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:152
+#| msgid "Visual"
+msgid "_Visual Basic"
+msgstr "_Visual Basic"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:159
+msgid "_XML"
+msgstr "_XML"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:177
+#| msgid "_Actions"
+msgid "_ActionScript"
+msgstr "_ActionScript"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:182
+msgid "_ADA95"
+msgstr "_ADA95"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:189
+msgid "_ALGOL 68"
+msgstr "_ALGOL 68"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:194
+msgid "(_G)AWK"
+msgstr "(_G)AWK"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:199
+msgid "_COBOL"
+msgstr "_COBOL"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:204
+msgid "_DOS Batch"
+msgstr "_DOS komandÅ failas"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:209
+msgid "_D"
+msgstr "_D"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:214
+msgid "_Erlang"
+msgstr "_Erlang"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:219
+msgid "_FORTRAN 77"
+msgstr "_FORTRAN 77"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:225
+msgid "_FORTRAN 90"
+msgstr "_FORTRAN 90"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:230
+msgid "_F#"
+msgstr "_F#"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:235
+#| msgid "_No"
+msgid "_Go"
+msgstr "_Go"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:240
+msgid "_Haskell"
+msgstr "_Haskell"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:245
+msgid "_JSP"
+msgstr "_JSP"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:250
+#| msgid "_List:"
+msgid "_Lisp"
+msgstr "_Lisp"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:258
+msgid "_Lotus"
+msgstr "_Lotus"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:263
+msgid "_Lua"
+msgstr "_Lua"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:268
+msgid "_Maple"
+msgstr "_Maple"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:273
+msgid "_Matlab"
+msgstr "_Matlab"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:278
+msgid "_Maya"
+msgstr "_Maya"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:283
+msgid "_Oberon"
+msgstr "_Oberon"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:288
+#| msgid "Object Signer"
+msgid "_Objective C"
+msgstr "_Objective C"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:294
+msgid "_OCaml"
+msgstr "_OCaml"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:299
+msgid "_Octave"
+msgstr "_Octave"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:304
+#| msgid "Object Signer"
+msgid "_Object Script"
+msgstr "_Object Script"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:309
+msgid "_Pascal"
+msgstr "_Pascal"
 
-#: ../modules/text-highlight/text-highlight.c:248
-msgid "Format part as a patch"
-msgstr "Formatuoti dalÄ kaip pataisÄ"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:314
+msgid "_POV-Ray"
+msgstr "_POV-Ray"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:319
+#| msgid "_Program:"
+msgid "_Prolog"
+msgstr "_Prolog"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:324
+#| msgid "Add _Script"
+msgid "_PostScript"
+msgstr "_PostScript"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:329
+msgid "_R"
+msgstr "_R"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:334
+msgid "_RPM Spec"
+msgstr "_RPM specifikacija"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:339
+msgid "_Scala"
+msgstr "_Scala"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:344
+msgid "_Smalltalk"
+msgstr "_Smalltalk"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:350
+msgid "_TCSH"
+msgstr "_TCSH"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:355
+msgid "_VHDL"
+msgstr "_VHDL"
 
 #: ../modules/vcard-inline/e-mail-formatter-vcard-inline.c:118
 #: ../modules/vcard-inline/e-mail-parser-vcard-inline.c:201
-#| msgid "Show Full vCard"
 msgid "Show F_ull vCard"
 msgstr "Rodyti _visÄ vCard"
 
 #: ../modules/vcard-inline/e-mail-formatter-vcard-inline.c:121
 #: ../modules/vcard-inline/e-mail-parser-vcard-inline.c:219
-#| msgid "Show Compact vCard"
 msgid "Show Com_pact vCard"
 msgstr "Rodyti kom_paktiÅkÄ vCard"
 
 #: ../modules/vcard-inline/e-mail-formatter-vcard-inline.c:145
-#| msgid "Save in Address Book"
 msgid "Save _To Addressbook"
 msgstr "ÄraÅyti adresÅ _knygoje"
 
@@ -17273,7 +17093,6 @@ msgstr[1] "Yra dar %d kiti kontaktai."
 msgstr[2] "Yra dar %d kitÅ kontaktÅ."
 
 #: ../modules/vcard-inline/e-mail-formatter-vcard-inline.c:196
-#| msgid "Address book source"
 msgid "Addressbok Contact"
 msgstr "AdresÅ knygos kontaktas"
 
@@ -17282,7 +17101,6 @@ msgid "Display the part as an addressbook contact"
 msgstr "Rodyti dalÄ kaip adresÅ knygos kontaktÄ"
 
 #: ../modules/web-inspector/evolution-web-inspector.c:88
-#| msgid "_Select..."
 msgid "_Inspect..."
 msgstr "_Tikrinti..."
 
@@ -17291,7 +17109,6 @@ msgid "Inspect the HTML content (debugging feature)"
 msgstr "NagrinÄti HTML turinÄ (derinimo savybÄ)"
 
 #: ../modules/web-inspector/evolution-web-inspector.c:102
-#| msgid "Evolution Website"
 msgid "Evolution Web Inspector"
 msgstr "Evolution Åiniatinklio tikrintojas"
 
@@ -17300,7 +17117,7 @@ msgid "_Do not show this message again."
 msgstr "_Daugiau neberodyti Åios ÅinutÄs."
 
 #: ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:590
-#: ../plugins/templates/templates.c:470
+#: ../plugins/templates/templates.c:469
 msgid "Keywords"
 msgstr "RaktaÅodÅiai"
 
@@ -17449,7 +17266,7 @@ msgid "Key"
 msgstr "Raktas"
 
 #: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:867
-#: ../plugins/templates/templates.c:478
+#: ../plugins/templates/templates.c:477
 msgid "Values"
 msgstr "ReikÅmÄs"
 
@@ -17714,7 +17531,6 @@ msgid "Subject: %s"
 msgstr "Tema: %s"
 
 #: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:427
-#| msgid "Restarting Evolution"
 msgid "New email in Evolution"
 msgstr "Naujas Evolution el. paÅtas"
 
@@ -17847,40 +17663,39 @@ msgstr "PaÅymÄtasis Åaltinis skirtas tik skaitymui, todÄl jame negalima kurt
 msgid "Selected source is read only, thus cannot create memo there. Select other source, please."
 msgstr "PaÅymÄtasis Åaltinis skirtas tik skaitymui, todÄl jame negalima kurti raÅteliÅ. Pasirinkite kitÄ ÅaltinÄ."
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1187
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1186
 msgid "No writable calendar is available."
 msgstr "NÄra raÅomo kalendoriaus."
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1271
-#| msgid "Create a new appointment"
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1270
 msgid "Create an _Appointment"
 msgstr "Sukurti _susitikimÄ"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1273
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1272
 msgid "Create a new event from the selected message"
 msgstr "Sukurti naujÄ ÄvykÄ iÅ pasirinkto laiÅko"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1278
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1277
 msgid "Create a Mem_o"
 msgstr "Sukurti _raÅtelÄ"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1280
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1279
 msgid "Create a new memo from the selected message"
 msgstr "Sukurti naujÄ raÅtelÄ iÅ pasirinkto laiÅko"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1285
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1284
 msgid "Create a _Task"
 msgstr "Sukurti _uÅduotÄ"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1287
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1286
 msgid "Create a new task from the selected message"
 msgstr "Sukurti naujÄ uÅduotÄ iÅ pasirinkto laiÅko"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1295
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1294
 msgid "Create a _Meeting"
 msgstr "Sukurti _susitikimÄ"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1297
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1296
 msgid "Create a new meeting from the selected message"
 msgstr "Sukurti naujÄ susitikimÄ iÅ pasirinkto laiÅko"
 
@@ -17972,7 +17787,7 @@ msgid "Publish calendars to the web."
 msgstr "Skelbkite kalendorius Åiniatinklyje."
 
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:211
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:465
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:463
 #, c-format
 msgid "Could not open %s:"
 msgstr "Nepavyko atverti %s:"
@@ -17997,23 +17812,23 @@ msgstr "SÄkminga paskelbta %s"
 msgid "Mount of %s failed:"
 msgstr "Nepavyko prijungti %s:"
 
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:628
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:626
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:33
 msgid "E_nable"
 msgstr "Äju_ngti"
 
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:776
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:774
 msgid "Are you sure you want to remove this location?"
 msgstr "Ar tikrai norite paÅalinti ÅiÄ vietÄ?"
 
 #. To Translators: This is shown to a user when creation of a new thread,
 #. * where the publishing should be done, fails. Basically, this shouldn't
 #. * ever happen, and if so, then something is really wrong.
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:1106
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:1104
 msgid "Could not create publish thread."
 msgstr "Nepavyko sukurti skelbimo gijos."
 
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:1114
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:1112
 msgid "_Publish Calendar Information"
 msgstr "_Skelbti kalendoriaus informacijÄ"
 
@@ -18248,15 +18063,15 @@ msgstr "ÄraÅyti pasirinktÄ uÅduoÄiÅ sÄraÅÄ diske"
 msgid "Drafts based template plugin. You can use variables like $ORIG[subject], $ORIG[from], $ORIG[to] or $ORIG[body], which will be replaced by values from an email you are replying to."
 msgstr "JuodraÅÄiÅ pagrindo ÅablonÅ Äskiepis. JÅs galite naudoti tokius kintamuosius kaip $ORIG[subject], $ORIG[from], $ORIG[to] or $ORIG[body], kurie bus pakeisti reikÅmÄmis iÅ laiÅko, Ä kurÄ atsakote."
 
-#: ../plugins/templates/templates.c:1113
+#: ../plugins/templates/templates.c:1112
 msgid "No Title"
 msgstr "Be pavadinimo"
 
-#: ../plugins/templates/templates.c:1225
+#: ../plugins/templates/templates.c:1221
 msgid "Save as _Template"
 msgstr "IÅsaugoti kaip Åa_blonÄ"
 
-#: ../plugins/templates/templates.c:1227
+#: ../plugins/templates/templates.c:1223
 msgid "Save as Template"
 msgstr "ÄraÅyti kaip ÅablonÄ"
 
@@ -18591,7 +18406,7 @@ msgstr "Pasirinkite rodinÄ: %s"
 msgid "Execute these search parameters"
 msgstr "Vykdyti Åiuos paieÅkos parametrus"
 
-#: ../shell/e-shell-window.c:494
+#: ../shell/e-shell-window.c:497
 msgid "New"
 msgstr "Nauja"
 
@@ -18602,7 +18417,7 @@ msgid "%s - Evolution"
 msgstr "%s â Evolution"
 
 #. Preview/Alpha/Beta version warning message
-#: ../shell/main.c:186
+#: ../shell/main.c:184
 #, no-c-format
 msgid ""
 "Hi. Thanks for taking the time to download this preview release\n"
@@ -18638,7 +18453,7 @@ msgstr ""
 "TikimÄs, kad jums patiks mÅsÅ sunkaus darbo vaisiai, ir mes\n"
 "nekantriai laukiame jÅsÅ pagalbos tobulinant ÅÄ produktÄ!\n"
 
-#: ../shell/main.c:210
+#: ../shell/main.c:208
 msgid ""
 "Thanks\n"
 "The Evolution Team\n"
@@ -18646,58 +18461,57 @@ msgstr ""
 "AÄiÅ,\n"
 "Evolution komanda\n"
 
-#: ../shell/main.c:217
+#: ../shell/main.c:214
 msgid "Do not tell me again"
 msgstr "Daugiau to neberodyti"
 
 #. Translators: Do NOT translate the five component
 #. * names, they MUST remain in English!
-#: ../shell/main.c:308
+#: ../shell/main.c:305
 msgid "Start Evolution showing the specified component. Available options are 'mail', 'calendar', 'contacts', 'tasks', and 'memos'"
 msgstr "Paleisti Evolution rodant nurodytÄjÄ komponentÄ. Galimos parinktys: âmailâ, âcalendarâ, âcontactsâ, âtasksâ ir âmemosâ"
 
-#: ../shell/main.c:312
+#: ../shell/main.c:309
 msgid "Apply the given geometry to the main window"
 msgstr "Pritaikyti nurodytÄjÄ geometrijÄ pagrindiniam langui"
 
-#: ../shell/main.c:316
+#: ../shell/main.c:313
 msgid "Start in online mode"
 msgstr "Paleisti prisijungimo veiksenoje"
 
-#: ../shell/main.c:318
+#: ../shell/main.c:315
 msgid "Ignore network availability"
 msgstr "Nepaisyti tinklo prieinamumo"
 
-#: ../shell/main.c:320
+#: ../shell/main.c:317
 msgid "Start in \"express\" mode"
 msgstr "Paleisti âskubiojojeâ veiksenoje"
 
-#: ../shell/main.c:323
+#: ../shell/main.c:320
 msgid "Forcibly shut down Evolution"
 msgstr "Priverstinai iÅjungti Evolution"
 
-#: ../shell/main.c:326
+#: ../shell/main.c:323
 msgid "Disable loading of any plugins."
 msgstr "IÅjungti visÅ ÄskiepiÅ ÄkÄlimÄ."
 
-#: ../shell/main.c:328
+#: ../shell/main.c:325
 msgid "Disable preview pane of Mail, Contacts and Tasks."
 msgstr "IÅjungti laiÅkÅ, kontaktÅ ir uÅduoÄiÅ perÅiÅros polangÄ."
 
-#: ../shell/main.c:332
+#: ../shell/main.c:329
 msgid "Import URIs or filenames given as rest of arguments."
 msgstr "Importuoti URI ar failÅ vardus, pateiktus kaip argumentÅ liekana."
 
-#: ../shell/main.c:334
+#: ../shell/main.c:331
 msgid "Request a running Evolution process to quit"
 msgstr "Nurodyti veikianÄiam Evolution procesui baigti darbÄ"
 
-#: ../shell/main.c:508
-#: ../shell/main.c:516
+#: ../shell/main.c:504
 msgid "- The Evolution PIM and Email Client"
 msgstr "â Evolution PIM ir el. paÅto klientas"
 
-#: ../shell/main.c:581
+#: ../shell/main.c:569
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: --online and --offline cannot be used together.\n"
@@ -18706,7 +18520,7 @@ msgstr ""
 "%s: negalima naudoti --online ir --offline tuo paÄiu metu.\n"
 " Naudokite â%s --helpâ norÄdami gauti daugiau informacijos.\n"
 
-#: ../shell/main.c:587
+#: ../shell/main.c:575
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: --force-online and --offline cannot be used together.\n"
@@ -19537,57 +19351,57 @@ msgstr "SÄraÅo rodinys"
 #. * message when, for example, attaching it to a composer. When the
 #. * message to be attached has also filled Subject, then this text is
 #. * of form "Attached message - Subject", otherwise it's left as is.
-#: ../widgets/misc/e-attachment.c:1000
+#: ../widgets/misc/e-attachment.c:966
 msgid "Attached message"
 msgstr "Prisegtas laiÅkas"
 
 #. Translators: Default attachment filename.
-#: ../widgets/misc/e-attachment.c:1821
-#: ../widgets/misc/e-attachment.c:2371
+#: ../widgets/misc/e-attachment.c:1829
+#: ../widgets/misc/e-attachment.c:2384
 #: ../widgets/misc/e-attachment-store.c:525
 msgid "attachment.dat"
 msgstr "priedas.dat"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment.c:1869
-#: ../widgets/misc/e-attachment.c:2673
+#: ../widgets/misc/e-attachment.c:1874
+#: ../widgets/misc/e-attachment.c:2686
 msgid "A load operation is already in progress"
 msgstr "Jau vykdoma ÄkÄlimo operacija"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment.c:1877
-#: ../widgets/misc/e-attachment.c:2681
+#: ../widgets/misc/e-attachment.c:1882
+#: ../widgets/misc/e-attachment.c:2694
 msgid "A save operation is already in progress"
 msgstr "Jau vykdoma ÄraÅymo operacija"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment.c:1976
+#: ../widgets/misc/e-attachment.c:1989
 #, c-format
 msgid "Could not load '%s'"
 msgstr "Nepavyko Äkelti â%sâ"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment.c:1979
+#: ../widgets/misc/e-attachment.c:1992
 #, c-format
 msgid "Could not load the attachment"
 msgstr "Nepavyko Äkelti priedo"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment.c:2252
+#: ../widgets/misc/e-attachment.c:2265
 #, c-format
 msgid "Could not open '%s'"
 msgstr "Nepavyko atverti â%sâ"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment.c:2255
+#: ../widgets/misc/e-attachment.c:2268
 #, c-format
 msgid "Could not open the attachment"
 msgstr "Nepavyko atverti priedo"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment.c:2689
+#: ../widgets/misc/e-attachment.c:2702
 msgid "Attachment contents not loaded"
 msgstr "Priedo turinys neÄkeltas"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment.c:2765
+#: ../widgets/misc/e-attachment.c:2778
 #, c-format
 msgid "Could not save '%s'"
 msgstr "Nepavyko ÄraÅyti â%sâ"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment.c:2768
+#: ../widgets/misc/e-attachment.c:2781
 #, c-format
 msgid "Could not save the attachment"
 msgstr "Nepavyko ÄraÅyti priedo"
@@ -19706,17 +19520,14 @@ msgid "Open this attachment in %s"
 msgstr "Atverti ÅÄ priedÄ programoje %s"
 
 #: ../widgets/misc/e-book-source-config.c:98
-#| msgid "Mark as _default address book"
 msgid "Mark as default address book"
 msgstr "PaÅymÄti _numatytÄja adresÅ knyga"
 
 #: ../widgets/misc/e-book-source-config.c:103
-#| msgid "A_utocomplete with this address book"
 msgid "Autocomplete with this address book"
 msgstr "Naudoti automatinÄ uÅbaigimÄ su Åia adresÅ knyga"
 
 #: ../widgets/misc/e-book-source-config.c:277
-#| msgid "Copy _book content locally for offline operation"
 msgid "Copy book content locally for offline operation"
 msgstr "Kopijuoti knygos turinÄ Ä nuosavÄ kompiuterÄ darbui neprisijungus"
 
@@ -19726,24 +19537,18 @@ msgid "Ctrl-click to open a link"
 msgstr "Laikydami klaviÅÄ Ctrl spustelÄkite, jei norite atverti nuorodÄ"
 
 #: ../widgets/misc/e-calendar.c:187
-#| msgid "Previous"
 msgid "Previous month"
 msgstr "Praeitas mÄnuo"
 
 #: ../widgets/misc/e-calendar.c:211
-#| msgctxt "DateFmt"
-#| msgid "Next Mon"
 msgid "Next month"
 msgstr "Kitas mÄnuo"
 
 #: ../widgets/misc/e-calendar.c:233
-#| msgid "Previous"
 msgid "Previous year"
 msgstr "Praeiti metai"
 
 #: ../widgets/misc/e-calendar.c:254
-#| msgctxt "DateFmt"
-#| msgid "Next Tue"
 msgid "Next year"
 msgstr "Kiti metai"
 
@@ -19766,43 +19571,35 @@ msgstr "%Y"
 
 #. This is a strftime() format. %B = Month name, %Y = Year.
 #: ../widgets/misc/e-calendar-item.c:1322
-#| msgid "%B %Y"
 msgctxt "CalItem"
 msgid "%B %Y"
 msgstr "%Y %B"
 
 #: ../widgets/misc/e-cal-source-config.c:170
-#| msgid "Mark as _default calendar"
 msgid "Mark as default calendar"
 msgstr "PaÅymÄti numatytuoju kalendoriumi"
 
 #: ../widgets/misc/e-cal-source-config.c:173
-#| msgid "Mark as _default task list"
 msgid "Mark as default task list"
 msgstr "PaÅymÄti numatytuoju uÅduoÄiÅ sÄraÅu"
 
 #: ../widgets/misc/e-cal-source-config.c:176
-#| msgid "Mark as _default memo list"
 msgid "Mark as default memo list"
 msgstr "PaÅymÄti numatytuoju raÅteliÅ sÄraÅu"
 
 #: ../widgets/misc/e-cal-source-config.c:201
-#| msgid "Colo_r:"
 msgid "Color:"
 msgstr "Spalva:"
 
 #: ../widgets/misc/e-cal-source-config.c:406
-#| msgid "Cop_y calendar contents locally for offline operation"
 msgid "Copy calendar contents locally for offline operation"
 msgstr "Kopijuoti kalendoriaus turinÄ Ä vietinÄ kompiuterÄ darbui neprisijungus"
 
 #: ../widgets/misc/e-cal-source-config.c:410
-#| msgid "Cop_y task list contents locally for offline operation"
 msgid "Copy task list contents locally for offline operation"
 msgstr "Kopijuoti uÅduoÄiÅ sÄraÅÄ Ä vietinÄ kompiuterÄ darbui neprisijungus"
 
 #: ../widgets/misc/e-cal-source-config.c:414
-#| msgid "Cop_y memo list contents locally for offline operation"
 msgid "Copy memo list contents locally for offline operation"
 msgstr "Kopijuoti raÅteliÅ sÄraÅo turinÄ Ä vietinÄ kompiuterÄ darbui neprisijungus"
 
@@ -19957,10 +19754,15 @@ msgstr "Pasirinkite failÄ"
 msgid "Click \"Apply\" to begin importing the file into Evolution."
 msgstr "NorÄdami pradÄti failo importavimÄ Ä Evolution, spustelÄkite âPritaikytiâ."
 
-#: ../widgets/misc/e-mail-signature-combo-box.c:327
+#: ../widgets/misc/e-mail-signature-combo-box.c:378
 msgid "Autogenerated"
 msgstr "Autogeneruotas"
 
+#: ../widgets/misc/e-mail-signature-editor.c:287
+#| msgid "_Close"
+msgid "Close"
+msgstr "UÅverti"
+
 #: ../widgets/misc/e-mail-signature-editor.c:292
 msgid "_Save and Close"
 msgstr "Ä_raÅyti ir uÅverti"
@@ -20033,7 +19835,6 @@ msgstr "Evolution nustatymai"
 
 #: ../widgets/misc/e-search-bar.c:79
 #, c-format
-#| msgid "Matches: %d"
 msgid "Matches: %u"
 msgstr "Atitinka: %u"
 
@@ -20212,37 +20013,37 @@ msgstr "PraneÅimas apie grÄÅimÄ"
 msgid "Sta_tus Tracking"
 msgstr "_BÅklÄs sekimas"
 
-#: ../widgets/misc/e-source-config.c:669
-#: ../widgets/misc/e-source-config.c:673
+#: ../widgets/misc/e-source-config.c:671
+#: ../widgets/misc/e-source-config.c:675
 msgid "Type:"
 msgstr "Tipas:"
 
+#: ../widgets/misc/e-source-config.c:683
+#: ../widgets/misc/e-source-config.c:687
+msgid "Name:"
+msgstr "Vardas:"
+
 #. Translators: This is the first of a sequence of widgets:
 #. * "Refresh every [NUMERIC_ENTRY] [TIME_UNITS_COMBO]"
-#: ../widgets/misc/e-source-config.c:1276
-#| msgid "Refresh the folder"
+#: ../widgets/misc/e-source-config.c:1285
 msgid "Refresh every"
 msgstr "Atnaujinti kas"
 
-#: ../widgets/misc/e-source-config.c:1306
-#: ../widgets/misc/e-source-config.c:1334
-#| msgid "Use _secure connection"
+#: ../widgets/misc/e-source-config.c:1315
+#: ../widgets/misc/e-source-config.c:1343
 msgid "Use a secure connection"
 msgstr "Naudoti saugÅ ryÅÄ"
 
-#: ../widgets/misc/e-source-config.c:1348
-#| msgid "Imported Certificate"
+#: ../widgets/misc/e-source-config.c:1357
 msgid "Ignore invalid SSL certificate"
 msgstr "Nepaisyti netinkamo SSL liudijimo"
 
-#: ../widgets/misc/e-source-config.c:1385
-#| msgid "Username:"
+#: ../widgets/misc/e-source-config.c:1394
 msgid "User"
 msgstr "Naudotojas"
 
 #. no suggestions. Put something in the menu anyway...
 #: ../widgets/misc/e-spell-entry.c:351
-#| msgid "(no subject)"
 msgid "(no suggestions)"
 msgstr "(nÄra pasiÅlymÅ)"
 
@@ -20258,7 +20059,6 @@ msgstr "PridÄti â%sâ Ä katalogÄ"
 
 #. - Ignore All
 #: ../widgets/misc/e-spell-entry.c:487
-#| msgid "Ignore"
 msgid "Ignore All"
 msgstr "Nepaisyti visÅ"
 
@@ -20270,51 +20070,51 @@ msgstr "RaÅybos tikrinimo pasiÅlymai"
 msgid "Click here to go to URL"
 msgstr "SpustelÄkite norÄdami atverti ÅÄ URL"
 
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:278
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:274
 #: ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:407
 msgid "_Copy Link Location"
 msgstr "_Kopijuoti nuorodÄ"
 
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:280
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:276
 #: ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:409
 msgid "Copy the link to the clipboard"
 msgstr "Kopijuoti nuorodÄ Ä iÅkarpinÄ"
 
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:288
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:284
 #: ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:417
 msgid "_Open Link in Browser"
 msgstr "Atverti nu_orodÄ narÅyklÄje"
 
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:290
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:286
 #: ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:419
 msgid "Open the link in a web browser"
 msgstr "Atverti nuorodÄ Åiniatinklio narÅyklÄje"
 
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:298
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:294
 #: ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:427
 msgid "_Copy Email Address"
 msgstr "_Kopijuoti el. paÅto adresÄ"
 
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:315
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:311
 #: ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:444
 msgid "_Copy Image"
 msgstr "_Kopijuoti paveikslÄlÄ"
 
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:317
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:313
 #: ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:446
 msgid "Copy the image to the clipboard"
 msgstr "Kopijuoti paveikslÄlÄ Ä iÅkarpinÄ"
 
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:337
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1425
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:333
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1435
 #: ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:466
 #: ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:1311
 msgid "Select all text and images"
 msgstr "PaÅymÄti visÄ tekstÄ ir paveikslÄlius"
 
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1089
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1091
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1093
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1099
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1101
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1103
 #: ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:975
 #: ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:977
 #: ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:979
@@ -20322,12 +20122,12 @@ msgstr "PaÅymÄti visÄ tekstÄ ir paveikslÄlius"
 msgid "Click to call %s"
 msgstr "SpustelÄkite, norÄdami skambinti %s"
 
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1095
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1105
 #: ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:981
 msgid "Click to hide/unhide addresses"
 msgstr "SpustelÄkite, norÄdami slÄpti / rodyti adresus"
 
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1097
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1107
 #: ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:983
 #, c-format
 msgid "Click to open %s"
@@ -20354,12 +20154,10 @@ msgid "Please provide an unique name to identify this signature."
 msgstr "Äveskite unikalÅ Åio paraÅo pavadinimÄ."
 
 #: ../widgets/misc/widgets.error.xml.h:6
-#| msgid "Could not save signature file."
 msgid "Could not load signature."
 msgstr "Nepavyko Äkelti paraÅo."
 
 #: ../widgets/misc/widgets.error.xml.h:7
-#| msgid "Could not save signature file."
 msgid "Could not save signature."
 msgstr "Nepavyko ÄraÅyti paraÅo."
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]