[ghex] Updated Polish translationcommit 11ade092f0b39ac52f521c2dea43e7f46af1a119
Author: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>
Date:   Mon Aug 20 22:00:28 2012 +0200

    Updated Polish translation

 po/pl.po |  200 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 100 insertions(+), 100 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 7e263e6..184989f 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ghex\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-05-26 13:55+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-05-26 13:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-20 21:57+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-20 21:58+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -21,8 +21,8 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-Language: Polish\n"
 "X-Poedit-Country: Poland\n"
 
-#: ../data/ghex.desktop.in.h:1 ../src/ghex-window.c:650
-#: ../src/ghex-window.c:1084
+#: ../data/ghex.desktop.in.h:1 ../src/ghex-window.c:664
+#: ../src/ghex-window.c:1100
 msgid "GHex"
 msgstr "GHex"
 
@@ -102,7 +102,7 @@ msgstr ""
 msgid "ERROR"
 msgstr "BÅÄD"
 
-#: ../src/findreplace.c:97 ../src/findreplace.c:221 ../src/ui.c:873
+#: ../src/findreplace.c:97 ../src/findreplace.c:221 ../src/ui.c:874
 #, c-format
 msgid "GHex (%s): Find Data"
 msgstr "GHex (%s): wyszukiwanie danych"
@@ -184,7 +184,7 @@ msgstr "Zamknij"
 msgid "Closes advanced find window"
 msgstr "Zamyka okno zaawansowanego wyszukiwania"
 
-#: ../src/findreplace.c:355 ../src/ui.c:871
+#: ../src/findreplace.c:355 ../src/ui.c:872
 #, c-format
 msgid "GHex (%s): Find & Replace Data"
 msgstr "GHex (%s): wyszukiwanie i zamiana danych"
@@ -237,7 +237,7 @@ msgstr "ZastÄpuje wszystkie wystÄpienia wyszukiwanego ciÄgu nowym"
 msgid "Closes find and replace data window"
 msgstr "Zamyka okno wyszukiwania i zmiany danych"
 
-#: ../src/findreplace.c:434 ../src/ui.c:869
+#: ../src/findreplace.c:434 ../src/ui.c:870
 #, c-format
 msgid "GHex (%s): Jump To Byte"
 msgstr "GHex (%s): przejÅcie do bajtu"
@@ -340,7 +340,7 @@ msgstr[2] "Zmieniono %d wystÄpieÅ."
 msgid "No string to search for!"
 msgstr "Brak ciÄgu do wyszukania."
 
-#: ../src/ghex-window.c:75
+#: ../src/ghex-window.c:90
 #, c-format
 msgid ""
 "Can not open URI:\n"
@@ -349,7 +349,7 @@ msgstr ""
 "Nie moÅna otworzyÄ adresu URI:\n"
 "%s"
 
-#: ../src/ghex-window.c:96
+#: ../src/ghex-window.c:111
 #, c-format
 msgid ""
 "Can not open file:\n"
@@ -358,302 +358,302 @@ msgstr ""
 "Nie moÅna otworzyÄ pliku:\n"
 "%s"
 
-#: ../src/ghex-window.c:327
+#: ../src/ghex-window.c:340
 msgid "_File"
 msgstr "_Plik"
 
-#: ../src/ghex-window.c:328
+#: ../src/ghex-window.c:341
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Edycja"
 
-#: ../src/ghex-window.c:329
+#: ../src/ghex-window.c:342
 msgid "_View"
 msgstr "_Widok"
 
-#: ../src/ghex-window.c:330
+#: ../src/ghex-window.c:343
 msgid "_Group Data As"
 msgstr "_Grupowanie danych"
 
 #. View submenu
-#: ../src/ghex-window.c:331
+#: ../src/ghex-window.c:344
 msgid "_Windows"
 msgstr "O_kna"
 
-#: ../src/ghex-window.c:332
+#: ../src/ghex-window.c:345
 msgid "_Help"
 msgstr "Pomo_c"
 
 #. File menu
-#: ../src/ghex-window.c:335
+#: ../src/ghex-window.c:348
 msgid "_Open..."
 msgstr "_OtwÃrz..."
 
-#: ../src/ghex-window.c:336
+#: ../src/ghex-window.c:349
 msgid "Open a file"
 msgstr "Otwiera plik"
 
-#: ../src/ghex-window.c:338
+#: ../src/ghex-window.c:351
 msgid "_Save"
 msgstr "_Zapisz"
 
-#: ../src/ghex-window.c:339
+#: ../src/ghex-window.c:352
 msgid "Save the current file"
 msgstr "Zapisuje bieÅÄcy plik"
 
-#: ../src/ghex-window.c:341
+#: ../src/ghex-window.c:354
 msgid "Save _As..."
 msgstr "Z_apisz jako..."
 
-#: ../src/ghex-window.c:342
+#: ../src/ghex-window.c:355
 msgid "Save the current file with a different name"
 msgstr "Zapisuje bieÅÄcy plik pod innÄ nazwÄ"
 
-#: ../src/ghex-window.c:344
+#: ../src/ghex-window.c:357
 msgid "Save As _HTML..."
 msgstr "Zapisz w formacie _HTML..."
 
-#: ../src/ghex-window.c:345
+#: ../src/ghex-window.c:358
 msgid "Export data to HTML source"
 msgstr "Eksportuje dane do pliku HTML"
 
-#: ../src/ghex-window.c:347
+#: ../src/ghex-window.c:360
 msgid "_Revert"
 msgstr "_PrzywrÃÄ"
 
-#: ../src/ghex-window.c:348
+#: ../src/ghex-window.c:361
 msgid "Revert to a saved version of the file"
 msgstr "Przywraca zapisanÄ wersjÄ pliku"
 
-#: ../src/ghex-window.c:350
+#: ../src/ghex-window.c:363
 msgid "_Print"
 msgstr "Wy_drukuj"
 
-#: ../src/ghex-window.c:351
+#: ../src/ghex-window.c:364
 msgid "Print the current file"
 msgstr "Drukuje bieÅÄcy plik"
 
-#: ../src/ghex-window.c:353
+#: ../src/ghex-window.c:366
 msgid "Print Previe_w..."
 msgstr "PodglÄd _wydruku..."
 
-#: ../src/ghex-window.c:354
+#: ../src/ghex-window.c:367
 msgid "Preview printed data"
 msgstr "WyÅwietla podglÄd drukowanych danych"
 
-#: ../src/ghex-window.c:356
+#: ../src/ghex-window.c:369
 msgid "_Close"
 msgstr "Za_mknij"
 
-#: ../src/ghex-window.c:357
+#: ../src/ghex-window.c:370
 msgid "Close the current file"
 msgstr "Zamyka bieÅÄcy plik"
 
-#: ../src/ghex-window.c:359
+#: ../src/ghex-window.c:372
 msgid "E_xit"
 msgstr "Za_koÅcz"
 
-#: ../src/ghex-window.c:360
+#: ../src/ghex-window.c:373
 msgid "Exit the program"
 msgstr "KoÅczy dziaÅanie programu"
 
 #. Edit menu
-#: ../src/ghex-window.c:364
+#: ../src/ghex-window.c:377
 msgid "_Undo"
 msgstr "Cof_nij"
 
-#: ../src/ghex-window.c:365
+#: ../src/ghex-window.c:378
 msgid "Undo the last action"
 msgstr "Cofa ostatniÄ czynnoÅÄ"
 
-#: ../src/ghex-window.c:367
+#: ../src/ghex-window.c:380
 msgid "_Redo"
 msgstr "P_onÃw"
 
-#: ../src/ghex-window.c:368
+#: ../src/ghex-window.c:381
 msgid "Redo the undone action"
 msgstr "Ponawia cofniÄtÄ czynnoÅÄ"
 
-#: ../src/ghex-window.c:370
+#: ../src/ghex-window.c:383
 msgid "_Copy"
 msgstr "S_kopiuj"
 
-#: ../src/ghex-window.c:371
+#: ../src/ghex-window.c:384
 msgid "Copy selection to clipboard"
 msgstr "Kopiuje zaznaczenie do schowka"
 
-#: ../src/ghex-window.c:373
+#: ../src/ghex-window.c:386
 msgid "Cu_t"
 msgstr "Wy_tnij"
 
-#: ../src/ghex-window.c:374
+#: ../src/ghex-window.c:387
 msgid "Cut selection"
 msgstr "Wycina zaznaczenie"
 
-#: ../src/ghex-window.c:376
+#: ../src/ghex-window.c:389
 msgid "Pa_ste"
 msgstr "_Wklej"
 
-#: ../src/ghex-window.c:377
+#: ../src/ghex-window.c:390
 msgid "Paste data from clipboard"
 msgstr "Wkleja dane ze schowka"
 
-#: ../src/ghex-window.c:379
+#: ../src/ghex-window.c:392
 msgid "_Find"
 msgstr "_ZnajdÅ"
 
-#: ../src/ghex-window.c:380
+#: ../src/ghex-window.c:393
 msgid "Search for a string"
 msgstr "Wyszukuje ciÄg"
 
-#: ../src/ghex-window.c:382
+#: ../src/ghex-window.c:395
 msgid "_Advanced Find"
 msgstr "Z_aawansowane wyszukiwanie"
 
-#: ../src/ghex-window.c:383
+#: ../src/ghex-window.c:396
 msgid "Advanced Find"
 msgstr "Zaawansowane wyszukiwanie"
 
-#: ../src/ghex-window.c:385
+#: ../src/ghex-window.c:398
 msgid "R_eplace"
 msgstr "Z_mieÅ"
 
-#: ../src/ghex-window.c:386
+#: ../src/ghex-window.c:399
 msgid "Replace a string"
 msgstr "Zmienia ciÄg"
 
-#: ../src/ghex-window.c:388
+#: ../src/ghex-window.c:401
 msgid "_Goto Byte..."
 msgstr "_PrzejdÅ do bajtu..."
 
-#: ../src/ghex-window.c:389
+#: ../src/ghex-window.c:402
 msgid "Jump to a certain position"
 msgstr "Przechodzi do okreÅlonej pozycji"
 
-#: ../src/ghex-window.c:391
+#: ../src/ghex-window.c:404
 msgid "_Preferences"
 msgstr "_Preferencje"
 
-#: ../src/ghex-window.c:392
+#: ../src/ghex-window.c:405
 msgid "Configure the application"
 msgstr "Konfiguruje program"
 
 #. View menu
-#: ../src/ghex-window.c:396
+#: ../src/ghex-window.c:409
 msgid "_Add View"
 msgstr "Dod_aj widok"
 
-#: ../src/ghex-window.c:397
+#: ../src/ghex-window.c:410
 msgid "Add a new view to the buffer"
 msgstr "Dodaje nowy widok do bufora"
 
-#: ../src/ghex-window.c:399
+#: ../src/ghex-window.c:412
 msgid "_Remove View"
 msgstr "_UsuÅ widok"
 
-#: ../src/ghex-window.c:400
+#: ../src/ghex-window.c:413
 msgid "Remove the current view of the buffer"
 msgstr "Usuwa bieÅÄcy widok bufora"
 
 #. Help menu
-#: ../src/ghex-window.c:404
+#: ../src/ghex-window.c:417
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Spis treÅci"
 
-#: ../src/ghex-window.c:405
+#: ../src/ghex-window.c:418
 msgid "Help on this application"
 msgstr "Pomoc tego programu"
 
-#: ../src/ghex-window.c:407
+#: ../src/ghex-window.c:420
 msgid "_About"
 msgstr "_O programie"
 
-#: ../src/ghex-window.c:408
+#: ../src/ghex-window.c:421
 msgid "About this application"
 msgstr "Informacje o tym programie"
 
 #. Edit menu
-#: ../src/ghex-window.c:415
+#: ../src/ghex-window.c:428
 msgid "_Insert Mode"
 msgstr "Tryb _wstawiania"
 
-#: ../src/ghex-window.c:416
+#: ../src/ghex-window.c:429
 msgid "Insert/overwrite data"
 msgstr "Wstawia/zastÄpuje dane"
 
 #. Windows menu
-#: ../src/ghex-window.c:420
+#: ../src/ghex-window.c:433
 msgid "Character _Table"
 msgstr "_Tablica znakÃw"
 
-#: ../src/ghex-window.c:421
+#: ../src/ghex-window.c:434
 msgid "Show the character table"
 msgstr "WyÅwietla tablicÄ znakÃw"
 
-#: ../src/ghex-window.c:423
+#: ../src/ghex-window.c:436
 msgid "_Base Converter"
 msgstr "Konwerter _zapisu liczb"
 
-#: ../src/ghex-window.c:424
+#: ../src/ghex-window.c:437
 msgid "Open base conversion dialog"
 msgstr "Otwiera okno konwersji miÄdzy systemami liczenia"
 
-#: ../src/ghex-window.c:426
+#: ../src/ghex-window.c:439
 msgid "Type Conversion _Dialog"
 msgstr "_Okno konwersji pomiÄdzy rodzajami"
 
-#: ../src/ghex-window.c:427
+#: ../src/ghex-window.c:440
 msgid "Show the type conversion dialog in the edit window"
 msgstr "WyÅwietla okno konwersji miÄdzy rodzajami w oknie modyfikacji"
 
-#: ../src/ghex-window.c:433 ../src/ui.c:48
+#: ../src/ghex-window.c:446 ../src/ui.c:48
 msgid "_Bytes"
 msgstr "_Bajty"
 
-#: ../src/ghex-window.c:434
+#: ../src/ghex-window.c:447
 msgid "Group data by 8 bits"
 msgstr "Grupuje dane po 8 bitÃw"
 
-#: ../src/ghex-window.c:435 ../src/ui.c:49
+#: ../src/ghex-window.c:448 ../src/ui.c:49
 msgid "_Words"
 msgstr "_SÅowa"
 
-#: ../src/ghex-window.c:436
+#: ../src/ghex-window.c:449
 msgid "Group data by 16 bits"
 msgstr "Grupuje dane po 16 bitÃw"
 
-#: ../src/ghex-window.c:437 ../src/ui.c:50
+#: ../src/ghex-window.c:450 ../src/ui.c:50
 msgid "_Longwords"
 msgstr "_DÅugie sÅowa"
 
-#: ../src/ghex-window.c:438
+#: ../src/ghex-window.c:451
 msgid "Group data by 32 bits"
 msgstr "Grupuje dane po 32 bity"
 
-#: ../src/ghex-window.c:769
+#: ../src/ghex-window.c:785
 #, c-format
 msgid "Offset: %s"
 msgstr "PrzesuniÄcie: %s"
 
-#: ../src/ghex-window.c:772
+#: ../src/ghex-window.c:788
 #, c-format
 msgid "; %s bytes from %s to %s selected"
 msgstr "; zaznaczono %s bajtÃw od %s do %s"
 
-#: ../src/ghex-window.c:1044
+#: ../src/ghex-window.c:1060
 #, c-format
 msgid "Activate file %s"
 msgstr "Aktywuje plik %s"
 
-#: ../src/ghex-window.c:1080
+#: ../src/ghex-window.c:1096
 #, c-format
 msgid "%s - GHex"
 msgstr "%s - GHex"
 
-#: ../src/ghex-window.c:1206
+#: ../src/ghex-window.c:1218
 msgid "Select a file to save buffer as"
 msgstr "WybÃr pliku do zapisu buforu"
 
-#: ../src/ghex-window.c:1238
+#: ../src/ghex-window.c:1250
 #, c-format
 msgid ""
 "File %s exists.\n"
@@ -662,20 +662,20 @@ msgstr ""
 "Plik o nazwie %s juÅ istnieje.\n"
 "ZastÄpiÄ go?"
 
-#: ../src/ghex-window.c:1264 ../src/ui.c:300
+#: ../src/ghex-window.c:1276 ../src/ui.c:300
 #, c-format
 msgid "Saved buffer to file %s"
 msgstr "Zapisano bufor do pliku %s"
 
-#: ../src/ghex-window.c:1271
+#: ../src/ghex-window.c:1283
 msgid "Error saving file!"
 msgstr "BÅÄd podczas zapisywania pliku."
 
-#: ../src/ghex-window.c:1277
+#: ../src/ghex-window.c:1289
 msgid "Can't open file for writing!"
 msgstr "Nie moÅna otworzyÄ pliku do zapisania."
 
-#: ../src/ghex-window.c:1322
+#: ../src/ghex-window.c:1334
 #, c-format
 msgid ""
 "File %s has changed since last save.\n"
@@ -684,15 +684,15 @@ msgstr ""
 "Plik %s zostaÅ zmieniony od ostatniego zapisu.\n"
 "ZapisaÄ zmiany?"
 
-#: ../src/ghex-window.c:1326
+#: ../src/ghex-window.c:1338
 msgid "Do_n't save"
 msgstr "_Bez zapisywania"
 
-#: ../src/ghex-window.c:1346 ../src/ui.c:288
+#: ../src/ghex-window.c:1358 ../src/ui.c:288
 msgid "You don't have the permissions to save the file!"
 msgstr "Brak uprawnieÅ do zapisania pliku."
 
-#: ../src/ghex-window.c:1350 ../src/ui.c:293
+#: ../src/ghex-window.c:1362 ../src/ui.c:293
 msgid "An error occurred while saving file!"
 msgstr "WystÄpiÅ bÅÄd podczas zapisywania pliku."
 
@@ -742,7 +742,7 @@ msgstr "Binarnie:"
 
 #: ../src/hex-dialog.c:204
 msgid "Show little endian decoding"
-msgstr "WyÅwietlanie dekodowania cienkokoÅcowoÅci"
+msgstr "WyÅwietlanie dekodowania little endian"
 
 #: ../src/hex-dialog.c:211
 msgid "Show unsigned and float as hexadecimal"
@@ -797,11 +797,11 @@ msgstr "GEOMETRIA"
 msgid "FILES"
 msgstr "PLIKI"
 
-#: ../src/main.c:90
+#: ../src/main.c:99
 msgid "- GTK+ binary editor"
 msgstr "- edytor plikÃw binarnych GTK+"
 
-#: ../src/main.c:94
+#: ../src/main.c:103
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -811,7 +811,7 @@ msgstr ""
 "Wykonanie polecenia \"%s --help\" wyÅwietli peÅnÄ listÄ dostÄpnych opcji "
 "wiesza poleceÅ.\n"
 
-#: ../src/main.c:117 ../src/main.c:130
+#: ../src/main.c:133 ../src/main.c:146
 #, c-format
 msgid "Invalid geometry string \"%s\"\n"
 msgstr "NieprawidÅowy ciÄg geometrii \"%s\"\n"
@@ -1024,28 +1024,28 @@ msgstr "Witryna programu GHex"
 msgid "Select a file to open"
 msgstr "WybÃr pliku do otwarcia"
 
-#: ../src/ui.c:349
+#: ../src/ui.c:350
 #, c-format
 msgid "Loaded file %s"
 msgstr "Wczytano plik %s"
 
-#: ../src/ui.c:357
+#: ../src/ui.c:358
 msgid "Can not open file!"
 msgstr "Nie moÅna otworzyÄ pliku."
 
-#: ../src/ui.c:422
+#: ../src/ui.c:423
 msgid "Select path and file name for the HTML source"
 msgstr "WybÃr ÅcieÅki i nazwy pliku dla ÅrÃdÅa HTML"
 
-#: ../src/ui.c:454
+#: ../src/ui.c:455
 msgid "You need to specify a base name for the HTML files."
 msgstr "NaleÅy podaÄ podstawowÄ nazwÄ dla plikÃw HTML."
 
-#: ../src/ui.c:465 ../src/ui.c:491
+#: ../src/ui.c:466 ../src/ui.c:492
 msgid "You don't have the permission to write to the selected path.\n"
 msgstr "Brak uprawnieÅ do zapisu w wybranej ÅcieÅce.\n"
 
-#: ../src/ui.c:477
+#: ../src/ui.c:478
 msgid ""
 "Saving to HTML will overwrite some files.\n"
 "Do you want to proceed?"
@@ -1053,12 +1053,12 @@ msgstr ""
 "Zapisanie w formacie HTML spowoduje zastÄpienie pewnych plikÃw.\n"
 "KontynuowaÄ?"
 
-#: ../src/ui.c:745
+#: ../src/ui.c:746
 #, c-format
 msgid "Really revert file %s?"
 msgstr "Na pewno przywrÃciÄ plik %s?"
 
-#: ../src/ui.c:759
+#: ../src/ui.c:760
 #, c-format
 msgid "Reverted buffer from file %s"
 msgstr "PrzywrÃcono bufor z pliku %s"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]