[gnome-shell-extensions] Updated Serbian translationcommit 96f91eda59e5cdc9d8d60ad2e66788703966c3c1
Author: ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÑ <miroslavnikolic rocketmail com>
Date:   Tue Aug 7 10:40:36 2012 +0200

    Updated Serbian translation

 po/sr.po       |   57 +++++++++++++++++++++++++++++--------------------------
 po/sr latin po |   57 +++++++++++++++++++++++++++++--------------------------
 2 files changed, 60 insertions(+), 54 deletions(-)
---
diff --git a/po/sr.po b/po/sr.po
index e57fd7b..38f6c6b 100644
--- a/po/sr.po
+++ b/po/sr.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-shell-extensions master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "shell&keywords=I18N+L10N&component=extensions\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-05-02 17:29+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-06-01 20:33+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-23 09:53+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-07 10:37+0200\n"
 "Last-Translator: ÐÐÑÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÑ <miroslavnikolic rocketmail com>\n"
 "Language-Team: Serbian <gnom prevod org>\n"
 "Language: sr\n"
@@ -31,7 +31,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "ÐÐÑÐÑÑÑÐ ÐÐÐÐ ÑÐ ÐÐÐÐÑÐÑÑ ÑÐÑÑÐÑÐ âÐÐÑ-ÐÐÐâ. ÐÑÐÑÐÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÑÑÐ ÑÑ "
 "âall_thumbnailsâ (ÑÐÐ ÑÐÐÑÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐ) Ð âworkspace_iconsâ (ÐÐÐÐÐÑÐ ÑÐÐÐÐÑ "
-"ÐÐÐÑÑÐ). ÐÐÐÐÐÐÐÑÑÐ ÐÑÐÐÐÑÑÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐÑÐ ÐÐ ÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ."
+"ÐÑÐÑÑÐÑÐ). ÐÐÐÐÐÐÐÑÑÐ ÐÑÐÐÐÑÑÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐÑÐ ÐÐ ÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ."
 
 #: ../extensions/alternate-tab/prefs.js:27
 msgid "All & Thumbnails"
@@ -62,7 +62,7 @@ msgstr ""
 "ÐÐÐÑ ÑÐÐÐÐ ÐÐÐ ÐÐÐÐÑÑÐÐÐ ÐÐ ÐÐÑÐÑÐ ÐÑÐÐÑÐÐÐ ÑÐ ÑÑÐÐÑÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐ ÐÑÐÑÑÐÑÐ Ð "
 "ÐÐÑÐ ÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐÑ ÐÐÐÑÑÐÐÑÑ ÐÐ ÑÐ ÐÑÐÐÐÑÐÑÐ ÐÐ ÐÐÑÐÐÐÑÐ ÐÐÑÐÑÑÐÐ ÐÑÐÐÑÐÐ ÑÐ "
 "ÐÑÑÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐ ÐÑÐÑÑÐÑÐ. ÐÐ ÑÐ ÑÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐ ÐÐÑÐÐÐÑÐ ÐÐ ÑÐÐÑÐÑ, Ð "
-"ÐÐÐÐÑÐÐ ÑÐ ÐÐ ÐÑÑÐÐÐÑ ÑÐÐÐÐÐÑÐÐÐÐÐ/ ÑÑÐÑÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐ ÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÑÑÐÐÐ.\n"
+"ÐÐÐÐÑÐÐ ÑÐ ÐÐ ÐÑÑÐÐÐÑ ÑÐÐÐÐÐÑÐÐÐÐÐ/ÑÑÐÑÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐ ÐÐÐ ÑÐ ÐÐÑÑÑÐÐÐ.\n"
 "ÐÐÐÐÐ ÐÑÐÐÐÑ ÑÐ ÐÑÐÐÑÑÐÐÑÐÐ ÐÐÐÐÐÑÐÐ ÐÑÐÐÑÐÐÐ."
 
 #: ../extensions/alternate-tab/prefs.js:41
@@ -87,8 +87,8 @@ msgid "Hibernate"
 msgstr "ÐÐÐÑÐÐÐ"
 
 #: ../extensions/alternative-status-menu/extension.js:78
-msgid "Power Off..."
-msgstr "ÐÑÐÑÑÑÐ..."
+msgid "Power Off"
+msgstr "ÐÐÐÑÐ"
 
 #: ../extensions/alternative-status-menu/org.gnome.shell.extensions.alternative-status-menu.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Enable suspending"
@@ -115,7 +115,7 @@ msgid ""
 "A list of strings, each containing an application id (desktop file name), "
 "followed by a colon and the workspace number"
 msgstr ""
-"ÐÐÐÑÐÐ ÐÐÑÐÐ ÐÐ ÐÐÑÐÑ ÑÐÐÐÐ ÑÐÐÑÐÐ ÐÐ ÐÑÐÐÑÐÐÐ (ÐÐÐÐÐ .desktop ÐÐÑÐÑÐÐÐ), "
+"ÐÐÐÑÐÐ ÐÐÑÐÐ ÐÐ ÐÐÑÐÑ ÑÐÐÐÐ ÑÐÐÑÐÐ ÐÐ ÐÑÐÐÑÐÐÐ (ÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ â.desktopâ), "
 "ÐÐÑÐÐ Ð ÐÑÐÑ ÑÐÐÐÐÐ ÐÑÐÑÑÐÑÐ."
 
 #: ../extensions/auto-move-windows/prefs.js:55
@@ -133,29 +133,29 @@ msgstr "ÐÐÐÐÑ ÐÑÐÐÐÐÐ"
 
 #: ../extensions/auto-move-windows/prefs.js:94
 msgid "Create new matching rule"
-msgstr "ÐÐÐÐÑÑÐ ÐÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐÑÐ"
+msgstr "ÐÐÐÐÑÑÐ ÐÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÑÐ"
 
 #: ../extensions/auto-move-windows/prefs.js:98
 msgid "Add"
 msgstr "ÐÐÐÐÑ"
 
-#: ../extensions/dock/extension.js:577
+#: ../extensions/dock/extension.js:600
 msgid "Drag here to add favorites"
 msgstr "ÐÑÐÐÑÑÐÑÐ ÐÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐÑÐ ÐÐÑÑ ÐÐÐÑÐÐÐ"
 
-#: ../extensions/dock/extension.js:903
+#: ../extensions/dock/extension.js:926
 msgid "New Window"
 msgstr "ÐÐÐÐ ÐÑÐÐÐÑ"
 
-#: ../extensions/dock/extension.js:905
+#: ../extensions/dock/extension.js:928
 msgid "Quit Application"
 msgstr "ÐÐÐÑÑÑÐ ÐÑÐÐÑÐÐ"
 
-#: ../extensions/dock/extension.js:910
+#: ../extensions/dock/extension.js:933
 msgid "Remove from Favorites"
 msgstr "ÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐÑÐÐÐÑ"
 
-#: ../extensions/dock/extension.js:911
+#: ../extensions/dock/extension.js:934
 msgid "Add to Favorites"
 msgstr "ÐÐÐÐÑ Ñ ÐÐÐÑÐÐÐ"
 
@@ -177,7 +177,7 @@ msgstr "ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÑÐ"
 
 #: ../extensions/dock/org.gnome.shell.extensions.dock.gschema.xml.in.h:4
 msgid "Sets icon size of the dock."
-msgstr "ÐÐÑÐÑÑÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÑ ÐÐÐÑÑÐ ÐÐ ÐÐÐÐÐÑÐ."
+msgstr "ÐÐÑÐÑÑÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÑ ÐÐÐÐÐÑÐ Ñ ÐÑÑÐ."
 
 #: ../extensions/dock/org.gnome.shell.extensions.dock.gschema.xml.in.h:5
 msgid "Enable/disable autohide"
@@ -185,14 +185,14 @@ msgstr "ÐÐÐÐÑÑÐÐÐÐ ÑÐÑÐÐÐÑÐ"
 
 #: ../extensions/dock/org.gnome.shell.extensions.dock.gschema.xml.in.h:6
 msgid "Autohide effect"
-msgstr "ÐÑÐÐÐÑ ÑÐÐÐÑÐÑÐÐÐÑÐ"
+msgstr "ÐÐÑÑÑÐÐ ÑÐÐÐÑÐÑÐÐÐÑÐ"
 
 #: ../extensions/dock/org.gnome.shell.extensions.dock.gschema.xml.in.h:7
 msgid ""
 "Sets the effect of the hide dock. Allowed values are 'resize', 'rescale' and "
 "'move'"
 msgstr ""
-"ÐÐÑÐÑÑÑÐ ÐÑÐÐÐÑ ÐÐÑÐ ÑÐ ÐÑÐÐÐÐÑÑÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐ ÑÐÑÐÐÐÑÐ ÐÐÐÑÑÐ ÑÐ ÐÐÐÐÐÑÐÐÐ. "
+"ÐÐÑÐÑÑÑÐ ÐÐÑÑÑÐÐ ÐÐÑÐ ÑÐ ÐÑÐÐÐÐÑÑÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐ ÑÐÑÐÐÐÑÐ ÐÐÐÑÑÐ ÑÐ ÐÐÐÐÐÑÐÐÐ. "
 "ÐÐÐÐÐÑÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÑÑÐ ÑÑ: âresizeâ (ÐÑÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÑ), ârescaleâ (ÐÑÐÐÐÐÐ "
 "ÐÐÐÐÑÐÐÑ ÑÐ ÐÐÐÑÐÐÐÐÑÐ ÑÐÐÐÐÑÐ) Ð âmoveâ (ÐÑÐÐÐÑÑÐ)"
 
@@ -202,7 +202,7 @@ msgstr "ÐÑÐÑÐÑÐ ÑÐÐÐÑÐÑÐÐÐÑÐ"
 
 #: ../extensions/dock/org.gnome.shell.extensions.dock.gschema.xml.in.h:9
 msgid "Sets the time duration of the autohide effect."
-msgstr "ÐÐÑÐÑÑÑÐ ÐÑÐÐÐÑ ÑÑÐÑÐÑÐ ÐÑÐÐÑÐ ÑÐÐÐÑÐÑÐÐÐÑÐ."
+msgstr "ÐÐÑÐÑÑÑÐ ÐÑÐÐÐÑ ÑÑÐÑÐÑÐ ÐÐÑÑÑÐÐ ÑÐÐÐÑÐÑÐÐÐÑÐ."
 
 #: ../extensions/dock/org.gnome.shell.extensions.dock.gschema.xml.in.h:10
 msgid "Monitor"
@@ -216,13 +216,17 @@ msgstr ""
 "ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐÑ ÑÐ ÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐ ÐÑÐÑ. ÐÑÐÐÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÑÑ (-1) ÑÐÑÑÐ "
 "ÐÑÐÐÐÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÑ."
 
-#: ../extensions/drive-menu/extension.js:66
+#: ../extensions/drive-menu/extension.js:57
+msgid "Removable devices"
+msgstr "ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÑÑÐÑÐÑÐ"
+
+#: ../extensions/drive-menu/extension.js:68
 msgid "Open file manager"
 msgstr "ÐÑÐÐÑÐ ÑÐÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÐ"
 
 #: ../extensions/example/extension.js:17
 msgid "Hello, world!"
-msgstr "ÐÐÐÐÑÐÐÐÐ ÐÐÑÑÐÐ!"
+msgstr "ÐÐÐÐÑÐÐ ÑÐÐÐÐ!"
 
 #: ../extensions/example/org.gnome.shell.extensions.example.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Alternative greeting text."
@@ -232,8 +236,7 @@ msgstr "ÐÐÐÐ ÐÑÑÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐÐ ÑÐÐÑÑ."
 msgid ""
 "If not empty, it contains the text that will be shown when clicking on the "
 "panel."
-msgstr ""
-"ÐÐÐÐÐÐÐ ÑÐÐÑÐÑÐ ÑÐÐÑÑ ÐÐÐÐ, ÐÐ ÑÐ ÐÐÑÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÑÐ ÐÐ ÐÐÐÐÐ."
+msgstr "ÐÐÐÐÐÐÐ ÑÐÐÑÐÑÐ ÑÐÐÑÑ ÐÐÐÐ, ÐÐ ÑÐ ÐÐÑÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÑÐ ÐÐ ÐÐÐÐÐ."
 
 #. TRANSLATORS: Example is the name of the extension, should not be
 #. translated
@@ -254,22 +257,22 @@ msgstr "ÐÐÑÑÐÐ:"
 #: ../extensions/gajim/extension.js:227
 #, c-format
 msgid "%s is away."
-msgstr "%s ÑÐ ÐÐÑÑÑÐÐ."
+msgstr "â%sâ ÑÐ ÐÐÑÑÑÐÐ."
 
 #: ../extensions/gajim/extension.js:230
 #, c-format
 msgid "%s is offline."
-msgstr "%s ÑÐ ÐÐÐÐÑÑÑÐÐÐ."
+msgstr "â%sâ ÑÐ ÐÐÐ ÐÑÐÐÐ."
 
 #: ../extensions/gajim/extension.js:233
 #, c-format
 msgid "%s is online."
-msgstr "%s ÑÐ ÐÐÑÑÑÐÐÐ."
+msgstr "â%sâ ÑÐ ÐÐ ÐÑÐÐÐ."
 
 #: ../extensions/gajim/extension.js:236
 #, c-format
 msgid "%s is busy."
-msgstr "%s ÑÐ ÐÐÑÐÐÑ."
+msgstr "â%sâ ÑÐ ÐÐÑÐÐÑ."
 
 #: ../extensions/native-window-placement/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Use more screen for windows"
@@ -299,7 +302,7 @@ msgstr ""
 "ÑÐÐÑÐÐÐÑ ÐÑÐÐÐÐÐ ÑÐÐÑÑÐ ÐÑÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐ. ÐÑÐÐÐÐÐ ÐÐÐÑ ÐÐÐÐÑÐÐÐÑÐ ÐÐÑÑÐÐÐ ÐÐ "
 "ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÑÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÐÐÑ ÐÐÐÑÐÑ."
 
-#: ../extensions/places-menu/extension.js:37
+#: ../extensions/places-menu/extension.js:39
 msgid "Removable Devices"
 msgstr "ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÑÑÐÑÐÑÐ"
 
@@ -326,7 +329,7 @@ msgstr "ÐÐÐÐÐ"
 #: ../extensions/workspace-indicator/prefs.js:186
 #, c-format
 msgid "Workspace %d"
-msgstr "ÐÐÐÐÐ ÐÑÐÑÑÐÑ %d"
+msgstr "%d. ÑÐÐÐÐ ÐÑÐÑÑÐÑ"
 
 #: ../extensions/xrandr-indicator/extension.js:30
 msgid "Normal"
diff --git a/po/sr latin po b/po/sr latin po
index 8534cd7..3b7a045 100644
--- a/po/sr latin po
+++ b/po/sr latin po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-shell-extensions master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "shell&keywords=I18N+L10N&component=extensions\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-05-02 17:29+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-06-01 20:33+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-23 09:53+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-07 10:37+0200\n"
 "Last-Translator: Miroslav NikoliÄ <miroslavnikolic rocketmail com>\n"
 "Language-Team: Serbian <gnom prevod org>\n"
 "Language: sr\n"
@@ -31,7 +31,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "OdreÄuje kako se ponaÅaju tasteri âAlt-Tabâ. Ispravne vrednosti su "
 "âall_thumbnailsâ (svi umanjeni prikazi) i âworkspace_iconsâ (ikonice radnih "
-"povrÅi). Pogledajte prozorÄiÄe podeÅavanja za viÅe podataka."
+"prostora). Pogledajte prozorÄiÄe podeÅavanja za viÅe podataka."
 
 #: ../extensions/alternate-tab/prefs.js:27
 msgid "All & Thumbnails"
@@ -62,7 +62,7 @@ msgstr ""
 "Ovaj reÅim vam omoguÄava da menjate programe sa trenutnog radnog prostora i "
 "daje vam dodatnu moguÄnost da se prebacite na poslednji koriÅÄen program sa "
 "drugog radnog prostora. On je uvek prikazan kao poslednji na spisku, i "
-"odvojen je od ostalih razdvojnikom/ uspravnom linijom ako je dostupno.\n"
+"odvojen je od ostalih razdvojnikom/uspravnom linijom ako je dostupno.\n"
 "Svaki prozor je predstavljen ikonicom programa."
 
 #: ../extensions/alternate-tab/prefs.js:41
@@ -87,8 +87,8 @@ msgid "Hibernate"
 msgstr "Zamrzni"
 
 #: ../extensions/alternative-status-menu/extension.js:78
-msgid "Power Off..."
-msgstr "IskljuÄi..."
+msgid "Power Off"
+msgstr "Ugasi"
 
 #: ../extensions/alternative-status-menu/org.gnome.shell.extensions.alternative-status-menu.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Enable suspending"
@@ -115,7 +115,7 @@ msgid ""
 "A list of strings, each containing an application id (desktop file name), "
 "followed by a colon and the workspace number"
 msgstr ""
-"Spisak niski od kojih svaka sadrÅi ib programa (naziv .desktop datoteke), "
+"Spisak niski od kojih svaka sadrÅi ib programa (naziv datoteke â.desktopâ), "
 "zarez i broj radnog prostora."
 
 #: ../extensions/auto-move-windows/prefs.js:55
@@ -133,29 +133,29 @@ msgstr "Dodaj pravilo"
 
 #: ../extensions/auto-move-windows/prefs.js:94
 msgid "Create new matching rule"
-msgstr "Dodajte novo pravilo za preklapanje"
+msgstr "Dodajte novo pravilo za poklapanje"
 
 #: ../extensions/auto-move-windows/prefs.js:98
 msgid "Add"
 msgstr "Dodaj"
 
-#: ../extensions/dock/extension.js:577
+#: ../extensions/dock/extension.js:600
 msgid "Drag here to add favorites"
 msgstr "Prevucite ovde da dodate meÄu omiljene"
 
-#: ../extensions/dock/extension.js:903
+#: ../extensions/dock/extension.js:926
 msgid "New Window"
 msgstr "Novi prozor"
 
-#: ../extensions/dock/extension.js:905
+#: ../extensions/dock/extension.js:928
 msgid "Quit Application"
 msgstr "Napusti program"
 
-#: ../extensions/dock/extension.js:910
+#: ../extensions/dock/extension.js:933
 msgid "Remove from Favorites"
 msgstr "Ukloni iz omiljenih"
 
-#: ../extensions/dock/extension.js:911
+#: ../extensions/dock/extension.js:934
 msgid "Add to Favorites"
 msgstr "Dodaj u omiljene"
 
@@ -177,7 +177,7 @@ msgstr "VeliÄina ikonice"
 
 #: ../extensions/dock/org.gnome.shell.extensions.dock.gschema.xml.in.h:4
 msgid "Sets icon size of the dock."
-msgstr "OdreÄuje veliÄinu povrÅi za ikonice."
+msgstr "OdreÄuje veliÄinu ikonice u luci."
 
 #: ../extensions/dock/org.gnome.shell.extensions.dock.gschema.xml.in.h:5
 msgid "Enable/disable autohide"
@@ -185,14 +185,14 @@ msgstr "Samostalno skrivanje"
 
 #: ../extensions/dock/org.gnome.shell.extensions.dock.gschema.xml.in.h:6
 msgid "Autohide effect"
-msgstr "Efekat samoskrivanja"
+msgstr "Dejstvo samoskrivanja"
 
 #: ../extensions/dock/org.gnome.shell.extensions.dock.gschema.xml.in.h:7
 msgid ""
 "Sets the effect of the hide dock. Allowed values are 'resize', 'rescale' and "
 "'move'"
 msgstr ""
-"OdreÄuje efekat koji se prikazuje prilikom skrivanja povrÅi sa ikonicama. "
+"OdreÄuje dejstvo koje se prikazuje prilikom skrivanja povrÅi sa ikonicama. "
 "Dozvoljene vrednosti su: âresizeâ (promeni veliÄinu), ârescaleâ (promeni "
 "veliÄinu uz zadrÅavanje razmere) i âmoveâ (premesti)"
 
@@ -202,7 +202,7 @@ msgstr "Trajanje samoskrivanja"
 
 #: ../extensions/dock/org.gnome.shell.extensions.dock.gschema.xml.in.h:9
 msgid "Sets the time duration of the autohide effect."
-msgstr "OdreÄuje duÅinu trajanja efekta samoskrivanja."
+msgstr "OdreÄuje duÅinu trajanja dejstva samoskrivanja."
 
 #: ../extensions/dock/org.gnome.shell.extensions.dock.gschema.xml.in.h:10
 msgid "Monitor"
@@ -216,13 +216,17 @@ msgstr ""
 "PodeÅava koji monitor Äe da prikaÅe luku. Osnovna vrednost (-1) jeste "
 "primarni monitor."
 
-#: ../extensions/drive-menu/extension.js:66
+#: ../extensions/drive-menu/extension.js:57
+msgid "Removable devices"
+msgstr "Uklonjivi ureÄaji"
+
+#: ../extensions/drive-menu/extension.js:68
 msgid "Open file manager"
 msgstr "Otvori upravnika datoteka"
 
 #: ../extensions/example/extension.js:17
 msgid "Hello, world!"
-msgstr "Pozdravna poruka!"
+msgstr "Pozdrav svima!"
 
 #: ../extensions/example/org.gnome.shell.extensions.example.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Alternative greeting text."
@@ -232,8 +236,7 @@ msgstr "Neki drugi pozdravni tekst."
 msgid ""
 "If not empty, it contains the text that will be shown when clicking on the "
 "panel."
-msgstr ""
-"Ukoliko upiÅete tekst ovde, on Äe biti prikazan kada kliknete na panel."
+msgstr "Ukoliko upiÅete tekst ovde, on Äe biti prikazan kada kliknete na panel."
 
 #. TRANSLATORS: Example is the name of the extension, should not be
 #. translated
@@ -254,22 +257,22 @@ msgstr "Poruka:"
 #: ../extensions/gajim/extension.js:227
 #, c-format
 msgid "%s is away."
-msgstr "%s je odsutan."
+msgstr "â%sâ je odsutan."
 
 #: ../extensions/gajim/extension.js:230
 #, c-format
 msgid "%s is offline."
-msgstr "%s je nedostupan."
+msgstr "â%sâ je van mreÅe."
 
 #: ../extensions/gajim/extension.js:233
 #, c-format
 msgid "%s is online."
-msgstr "%s je dostupan."
+msgstr "â%sâ je na mreÅi."
 
 #: ../extensions/gajim/extension.js:236
 #, c-format
 msgid "%s is busy."
-msgstr "%s je zauzet."
+msgstr "â%sâ je zauzet."
 
 #: ../extensions/native-window-placement/org.gnome.shell.extensions.native-window-placement.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Use more screen for windows"
@@ -299,7 +302,7 @@ msgstr ""
 "umanjenih prikaza umesto ispod prikaza. Promena ovih podeÅavanja zahteva da "
 "ponovo pokrenete Gnomovu Åkoljku."
 
-#: ../extensions/places-menu/extension.js:37
+#: ../extensions/places-menu/extension.js:39
 msgid "Removable Devices"
 msgstr "Uklonjivi ureÄaji"
 
@@ -326,7 +329,7 @@ msgstr "Naziv"
 #: ../extensions/workspace-indicator/prefs.js:186
 #, c-format
 msgid "Workspace %d"
-msgstr "Radni prostor %d"
+msgstr "%d. radni prostor"
 
 #: ../extensions/xrandr-indicator/extension.js:30
 msgid "Normal"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]