[cogl/wip/rib/cogl-1.12: 68/142] Updated Greek translationcommit 681eb8c15f5564f4d0d0baac23654b6939666c56
Author: ÎÏÎÏÏÎÎÏÎÎÎÏ ÎÏÏÏÎÏ <cograss yahoo com>
Date:   Wed May 2 10:22:42 2012 +0300

    Updated Greek translation
    
    (cherry picked from commit c80ddb4545d2f72e12c9eecff98222923e29f5d4)

 po/el.po |  344 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 182 insertions(+), 162 deletions(-)
---
diff --git a/po/el.po b/po/el.po
index 9b648a5..0d1048f 100644
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -4,336 +4,356 @@
 # ioza1964 <ioza1964 yahoo gr>, 2011.
 # ÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÏÎÎÏ <ioza1964 yahoo gr>, 2011.
 # Simos Xenitellis <simos gnome org>, 2011.
-#
+# ÎÏÎÏÏÎÎÏÎÎÎÏ ÎÏÏÏÎÏ <cograss yahoo com>, 2012.
+# Kostas Papadimas <pkst gnome org>, 2012.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: cogl master\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
-"product=clutter\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-03-05 23:14+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-11-13 16:03+0200\n"
-"Last-Translator: Simos Xenitellis <simos gnome org>\n"
-"Language-Team: Greek <team gnome gr>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: "
+"http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=clutter\n";
+"POT-Creation-Date: 2012-05-02 10:18+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-05-02 10:22+0300\n"
+"Last-Translator: Kostas Papadimas <pkst gnome org>\n"
+"Language-Team: team gnome gr\n"
 "Language: el\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
 
-#: cogl/cogl-debug.c:172
+#: ../cogl/cogl-debug.c:174
 msgid "Supported debug values:"
-msgstr "ÎÏÎÏÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎÏ ÏÎÎÎÏ ÎÎÏÏÎÎÎÎÏÏÏÎÏ:"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎÏ ÏÎÎÎÏ ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏÏÏÎÏ:"
 
-#: cogl/cogl-debug.c:177
+#: ../cogl/cogl-debug.c:179
 msgid "Special debug values:"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎÎÎÏ ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏÏÏÎÏ"
 
-#: cogl/cogl-debug.c:179 cogl/cogl-debug.c:181
+#: ../cogl/cogl-debug.c:181 ../cogl/cogl-debug.c:183
 msgid "Enables all non-behavioural debug options"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎ ÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÏÎÏÎÎÎÏ ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏÏÏÎÏ"
 
-#: cogl/cogl-debug.c:225
+#: ../cogl/cogl-debug.c:227
 msgid "Cogl debugging flags to set"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÎÎÎÏÎ ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏÏÏÎÏ Cogl"
 
-#: cogl/cogl-debug.c:227
+#: ../cogl/cogl-debug.c:229
 msgid "Cogl debugging flags to unset"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÎÎÎÏÎ ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏÏÏÎÏ Cogl"
 
-#: cogl/cogl-debug.c:276
+#: ../cogl/cogl-debug.c:278
 msgid "Cogl Options"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏ Cogl"
 
-#: cogl/cogl-debug.c:277
+#: ../cogl/cogl-debug.c:279
 msgid "Show Cogl options"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎ Cogl"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:25 cogl/cogl-debug-options.h:30
-#: cogl/cogl-debug-options.h:35 cogl/cogl-debug-options.h:40
-#: cogl/cogl-debug-options.h:45 cogl/cogl-debug-options.h:50
-#: cogl/cogl-debug-options.h:55 cogl/cogl-debug-options.h:61
-#: cogl/cogl-debug-options.h:66 cogl/cogl-debug-options.h:71
-#: cogl/cogl-debug-options.h:158 cogl/cogl-debug-options.h:163
-#: cogl/cogl-debug-options.h:168 cogl/cogl-debug-options.h:184
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:25 ../cogl/cogl-debug-options.h:30
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:35 ../cogl/cogl-debug-options.h:40
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:45 ../cogl/cogl-debug-options.h:50
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:55 ../cogl/cogl-debug-options.h:61
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:66 ../cogl/cogl-debug-options.h:71
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:158 ../cogl/cogl-debug-options.h:163
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:168 ../cogl/cogl-debug-options.h:184
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:189
 msgid "Cogl Tracing"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÎÏÎÏÎÏÎÏÏ Cogl"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:27
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:27
 msgid "CoglObject references"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎÏ CoglObject"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:28
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:28
 msgid "Debug ref counting issues for CoglObjects"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏÏÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎÏÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎ ÏÎ CoglObjects"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:32
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:32
 msgid "Trace Texture Slicing"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ ÏÎÎÎÏÎÏÎoÏ ÎÏÎÏ"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:33
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:33
 msgid "debug the creation of texture slices"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏÏÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÏÎÎÎÏÎÏÎoÏ ÏÏÎÏ"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:37
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:37
 msgid "Trace Atlas Textures"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ ÏÏÏÎ Atlas"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:38
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:38
 msgid "Debug texture atlas management"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏÏÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÏÏÎ atlas"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:42
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:42
 msgid "Trace Blend Strings"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎ Blend"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:43
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:43
 msgid "Debug CoglBlendString parsing"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏÏÏÎ ÎÎÎÎÏÏÎÏ CoglBlendString"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:47
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:47
 msgid "Trace Journal"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏ"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:48
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:48
 msgid "View all the geometry passing through the journal"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏÎÎ ÎÏÏ ÏÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎ"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:52
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:52
 msgid "Trace Batching"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ ÎÏÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÎÏÎ"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:53
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:53
 msgid "Show how geometry is being batched in the journal"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÏÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎ"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:57
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:57
 msgid "Trace matrices"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ ÎÎÏÏÏÎ"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:58
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:58
 msgid "Trace all matrix manipulation"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÎÏÎÏÎÏÎÏÏ ÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÎÎÏÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÏÏÎ"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:63
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:63
 msgid "Trace Misc Drawing"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎ"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:64
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:64
 msgid "Trace some misc drawing operations"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎ"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:68
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:68
 msgid "Trace Pango Renderer"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ ÎÏÎÎÎoÎÎÏÏÎ Pango"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:69
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:69
 msgid "Trace the Cogl Pango renderer"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎoÎÎÏÏÎ Cogl Pango"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:73
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:73
 msgid "Trace CoglTexturePixmap backend"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏ CoglTexturePixmap"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:74
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:74
 msgid "Trace the Cogl texture pixmap backend"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏ Cogl Texture Pixmap"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:76 cogl/cogl-debug-options.h:81
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:76 ../cogl/cogl-debug-options.h:81
 msgid "Visualize"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎ"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:78
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:78
 msgid "Outline rectangles"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎ"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:79
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:79
 msgid "Add wire outlines for all rectangular geometry"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎ"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:83
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:83
 msgid "Show wireframes"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÏÏÎ"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:84
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:84
 msgid "Add wire outlines for all geometry"
-msgstr ""
-
-#: cogl/cogl-debug-options.h:86 cogl/cogl-debug-options.h:91
-#: cogl/cogl-debug-options.h:96 cogl/cogl-debug-options.h:101
-#: cogl/cogl-debug-options.h:111 cogl/cogl-debug-options.h:116
-#: cogl/cogl-debug-options.h:122 cogl/cogl-debug-options.h:127
-#: cogl/cogl-debug-options.h:132 cogl/cogl-debug-options.h:137
-#: cogl/cogl-debug-options.h:142 cogl/cogl-debug-options.h:147
-#: cogl/cogl-debug-options.h:153 cogl/cogl-debug-options.h:173
-#: cogl/cogl-debug-options.h:178
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎ ÏÎÎ ÏÎ ÎÎÏÎÎÏÏÎÎ"
+
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:86 ../cogl/cogl-debug-options.h:91
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:96 ../cogl/cogl-debug-options.h:101
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:111 ../cogl/cogl-debug-options.h:116
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:122 ../cogl/cogl-debug-options.h:127
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:132 ../cogl/cogl-debug-options.h:137
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:142 ../cogl/cogl-debug-options.h:147
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:153 ../cogl/cogl-debug-options.h:173
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:178
 msgid "Root Cause"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎ ÎÎÏÎÎ"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:88
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:88
 msgid "Disable Journal batching"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏ ÎÏÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÎÏÎ"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:89
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:89
 msgid "Disable batching of geometry in the Cogl Journal."
-msgstr ""
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÏÎÎÏÏÎÎÏ ÏÏÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎ Cogl"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:93
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:93
 msgid "Disable GL Vertex Buffers"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÏÏÏÎ GL Vertex"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:94
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:94
 msgid "Disable use of OpenGL vertex buffer objects"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏÎ ÏÏÎ ÎÏÎÎÎÏÏÏÎ OpenGL Vertex"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:98
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:98
 msgid "Disable GL Pixel Buffers"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÏÏÏÎ GL Pixel"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:99
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:99
 msgid "Disable use of OpenGL pixel buffer objects"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏÎ ÏÏÎ ÎÏÎÎÎÏÏÏÎ OpenGL Pixel"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:103
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:103
 msgid "Disable software rect transform"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÏÏÎÎÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏ rect"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:104
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:104
 msgid "Use the GPU to transform rectangular geometry"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÏÎÏÎ ÏÎÏ GPU ÎÎÎ ÏÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÏÏÎÎÏ"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:106
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:106
 msgid "Cogl Specialist"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏ Cogl"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:108
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:108
 msgid "Dump atlas images"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÏÏÏÏÎÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎ atlas"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:109
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:109
 msgid "Dump texture atlas changes to an image file"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÏÏÏÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÏÎ atlas ÏÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏ"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:113
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:113
 msgid "Disable texture atlasing"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÏÏÎ"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:114
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:114
 msgid "Disable use of texture atlasing"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÏÏÎ"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:118
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:118
 msgid "Disable sharing the texture atlas between text and images"
 msgstr ""
+"ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÎÏ atlas ÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎ"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:119
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:119
 msgid ""
 "When this is set the glyph cache will always use a separate texture for its "
 "atlas. Otherwise it will try to share the atlas with images."
 msgstr ""
+"ÎÏÎÎ ÎÏÏÏ ÎÏÎÎ ÎÏÎÏÏÎÎ Î ÎÎÎÎÎ glyph cache ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÏÏÏÎÏÏÎ ÏÏÎ "
+"ÎÎÎatlas. ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÎÎ, ÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÎ ÏÎ atlas ÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏ."
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:124
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:124
 msgid "Disable texturing"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÏÏÏÎ"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:125
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:125
 msgid "Disable texturing any primitives"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÏÏÏÎ ÏÏÎ ÎÏÏÎÏÏÏÏÎ"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:129
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:129
 msgid "Disable arbfp"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ arbfp"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:130
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:130
 msgid "Disable use of ARB fragment programs"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎÏ ÏÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏ ARB"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:134
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:134
 msgid "Disable fixed"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÎÎÏÎ"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:135
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:135
 msgid "Disable use of the fixed function pipeline backend"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÎÏÏÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏ"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:139
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:139
 msgid "Disable GLSL"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ GLSL"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:140
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:140
 msgid "Disable use of GLSL"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎÏ ÏÎÏ GLSL"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:144
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:144
 msgid "Disable blending"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ blending"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:145
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:145
 msgid "Disable use of blending"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎÏ ÏÎÏ blending"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:149
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:149
 msgid "Disable non-power-of-two textures"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎ-ÏÎÏÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÏÏÎ"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:150
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:150
 msgid ""
 "Makes Cogl think that the GL driver doesn't support NPOT textures so that it "
 "will create sliced textures or textures with waste instead."
 msgstr ""
+"ÎÎÎÎÎ ÏÎ Cogl ÎÎ ÎÎÎÏÎÎ ÎÏÎ Î ÎÎÎÎÏÏ GL ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏ NOPT ÏÏÏÎ ÎÎÏ' "
+"ÎÏÏÎÏ ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÏÏÎÏ ÏÎÏÎÏ Î ÏÏÎÏ ÎÎ ÏÎÎÏÏÎÎÎÎ"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:155
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:155
 msgid "Disable software clipping"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏ"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:156
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:156
 msgid "Disables Cogl's attempts to clip some rectangles in software."
 msgstr ""
+"ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏÏÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏ cogl ÎÎ ÏÎÏÎÎÏÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎ "
+"ÎÎÎÎÏÎÎÎÏ"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:160
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:160
 msgid "Show source"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÎÎÎÎÏ"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:161
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:161
 msgid "Show generated ARBfp/GLSL source code"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎ ARBfp/GLSL"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:165
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:165
 msgid "Trace some OpenGL"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ ÎÎÏÎÎÎÏ OpenGL"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:166
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:166
 msgid "Traces some select OpenGL calls"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎ OpenGL calls"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:170
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:170
 msgid "Trace offscreen support"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏ offscreen"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:171
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:171
 msgid "Debug offscreen support"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏÏÏÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏ offscreen"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:175
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:175
 msgid "Disable program caches"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏ cache ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÏÏÎ"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:176
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:176
 msgid "Disable fallback caches for arbfp and glsl programs"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏ cache ÎÎÎ arbfp ÎÎÎ glsl ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎ"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:180
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:180
 msgid "Disable read pixel optimization"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏ read pixel"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:181
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:181
 msgid ""
 "Disable optimization for reading 1px for simple scenes of opaque rectangles"
 msgstr ""
+"ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎ 1px ÎÎÎ ÎÏÎÎÏ ÏÎÎÎÎÏ "
+"ÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎ"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:186
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:186
 msgid "Trace clipping"
-msgstr ""
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ ÏÎÏÎÎÎÏÏÎ"
 
-#: cogl/cogl-debug-options.h:187
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:187
 msgid "Logs information about how Cogl is implementing clipping"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÏÎ ÏÏÎÏÎÎÎ ÎÎ ÏÎ ÏÏÏ ÏÎ Cogl ÎÏÎÏÎÏÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÏÎÏ"
+
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:191
+msgid "Trace performance concerns"
+msgstr ""
+
+#: ../cogl/cogl-debug-options.h:192
+msgid "Tries to highlight sub-optimal Cogl usage."
 msgstr ""[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]