[nautilus-sendto] Update Lithuanian translationcommit ce84c2d98b154d400f3b52d9b65a79217863d555
Author: Aurimas Äernius <aurisc4 gmail com>
Date:   Sat Jul 16 22:29:23 2011 +0300

    Update Lithuanian translation

 po/lt.po |  314 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------
 1 files changed, 194 insertions(+), 120 deletions(-)
---
diff --git a/po/lt.po b/po/lt.po
index 4acbb5f..a80e8e8 100644
--- a/po/lt.po
+++ b/po/lt.po
@@ -9,145 +9,113 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: nautilus-sendto HEAD\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-05-26 23:06+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-05-26 23:06+0300\n"
-"Last-Translator: Åygimantas BeruÄka <zygis gnome org>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=nautilus-sendto&component=general\n";
+"POT-Creation-Date: 2011-01-20 18:18+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-16 22:28+0300\n"
+"Last-Translator: Aurimas Äernius <aurisc4 gmail com>\n"
 "Language-Team: Lithuanian <gnome-lt lists akl lt>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n%"
-"100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
-#: ../nst.schemas.in.h:1
-msgid "Last plugin used to send"
-msgstr "Paskutinis siuntimui naudotas Äskiepis"
+#: ../src/nautilus-sendto-command.c:79
+msgid "Run from build directory"
+msgstr "Paleisti iÅ kÅrimo katalogo"
 
-#: ../nst.schemas.in.h:2
-msgid "Last type of archive used"
-msgstr "Paskutinio naudoto archyvo tipas"
+#: ../src/nautilus-sendto-command.c:80
+msgid "Use XID as parent to the send dialogue"
+msgstr "Naudoti XID kaip tÄvÄ siÅntimo dialogui"
 
-#: ../nst.schemas.in.h:3
-msgid ""
-"Used to store which plugin was used the last time files were sent using "
-"nautilus-sendto."
-msgstr ""
-"Äia saugoma, koks Äskiepis buvo naudotas, kai paskutinÄ kartÄ buvo siunÄiami "
-"failai naudojant nautilus-sendto."
-
-#: ../nst.schemas.in.h:4
-msgid ""
-"Used to store which type of archive was used the last time (0: zip, 1: tar."
-"gz, 2: tar.bz2)."
-msgstr ""
-"Äia saugoma, koks archyvo tipas buvo naudotas paskutinÄ kartÄ (0: zip, 1: "
-"tar.gz, 2: tar.bz2)."
-
-#: ../evolution/nautilus-sendto.c:47
-msgid "_Send to..."
-msgstr "_SiÅsti..."
-
-#: ../evolution/org-gnome-evolution-send-attachments-to.eplug.xml.h:1
-msgid "Send files to remote devices, or people"
-msgstr "SiÅsti failus ÅmonÄms ar Ä nuotolinius Ärenginius"
-
-#. the path to the shared library
-#: ../evolution/org-gnome-evolution-send-attachments-to.eplug.xml.h:3
-msgid "Send to..."
-msgstr "SiÅsti..."
-
-#: ../src/nautilus-nste.c:92 ../src/nautilus-nste.c:97
-#: ../src/nautilus-sendto.ui.h:3
-msgid "Send To..."
-msgstr "SiÅsti..."
+#: ../src/nautilus-sendto-command.c:81
+#| msgid "Unable to send file"
+msgid "Files to send"
+msgstr "SiunÄiami failai"
 
-#: ../src/nautilus-nste.c:93
-msgid "Send file by mail, instant message..."
-msgstr "SiÅsti failÄ paÅtu, Åinute..."
-
-#: ../src/nautilus-nste.c:98
-msgid "Send files by mail, instant message..."
-msgstr "SiÅsti failus paÅtu, Åinute..."
-
-#: ../src/nautilus-sendto-command.c:569
-msgid "Files"
-msgstr "Failai"
-
-#: ../src/nautilus-sendto-command.c:782
+#. FIXME, this needs to be done in UI now
+#: ../src/nautilus-sendto-command.c:669
 #, c-format
 msgid "Expects URIs or filenames to be passed as options\n"
 msgstr "Tikimasi URI arba failÅ pavadinimÅ, nurodytÅ kaip parinÄiÅ\n"
 
-#: ../src/nautilus-sendto-command.c:803
+#: ../src/nautilus-sendto-command.c:699
 #, c-format
 msgid "Could not parse command-line options: %s\n"
 msgstr "Nepavyko apdoroti komandÅ eilutÄs parinkÄiÅ: %s\n"
 
-#: ../src/nautilus-sendto-command.c:818
-msgid "Could not load any plugins."
-msgstr "Nepavyko Äkelti jokiÅ ÄskiepiÅ."
+#: ../src/nautilus-sendto-mimetype.c:50
+#, c-format
+msgid "Sharing %d folder"
+msgid_plural "Sharing %d folders"
+msgstr[0] "Bendrinamas %d aplankas"
+msgstr[1] "Bendrinami %d aplankai"
+msgstr[2] "Bendrinama %d aplankÅ"
 
-#: ../src/nautilus-sendto-command.c:821
-msgid "Please verify your installation"
-msgstr "Patikrinkite, ar programa gerai Ädiegta."
+#: ../src/nautilus-sendto-mimetype.c:52
+#, c-format
+msgid "Sharing %d folders and files"
+msgstr "Bendrinama %d aplankÅ ir failÅ"
 
-#: ../src/nautilus-sendto.ui.h:1
-msgid "<b>Compression</b>"
-msgstr "<b>Glaudinimas</b>"
+#: ../src/nautilus-sendto-mimetype.c:77
+#, c-format
+msgid "Sharing %d video"
+msgid_plural "Sharing %d videos"
+msgstr[0] "Bendrinamas %d vaizdas"
+msgstr[1] "Bendrinami %d vaizdai"
+msgstr[2] "Bendrinama %d vaizdÅ"
 
-#: ../src/nautilus-sendto.ui.h:2
-msgid "<b>Destination</b>"
-msgstr "<b>Paskirtis</b>"
+#: ../src/nautilus-sendto-mimetype.c:79
+#, c-format
+msgid "Sharing %d photo"
+msgid_plural "Sharing %d photos"
+msgstr[0] "Bendrinama %d fotografija"
+msgstr[1] "Bendrinamos %d fotografijos"
+msgstr[2] "Bendrinama %d fotografijÅ"
 
-#: ../src/nautilus-sendto.ui.h:4
-msgid "Send _as:"
-msgstr "SiÅsti _kaip:"
+#: ../src/nautilus-sendto-mimetype.c:81
+#, c-format
+msgid "Sharing %d image"
+msgid_plural "Sharing %d images"
+msgstr[0] "Bendrinamas %d paveikslÄlis"
+msgstr[1] "Bendrinami %d paveikslÄliai"
+msgstr[2] "Bendrinama %d paveikslÄliÅ"
 
-#: ../src/nautilus-sendto.ui.h:5
-msgid "Send _packed in:"
-msgstr "SiÅsti su_pakuotÄ:"
+#: ../src/nautilus-sendto-mimetype.c:83
+#, c-format
+msgid "Sharing %d text file"
+msgid_plural "Sharing %d text files"
+msgstr[0] "Bendrinamas %d tekstinis failas"
+msgstr[1] "Bendrinami %d tekstiniai failai"
+msgstr[2] "Bendrinama %d tekstiniÅ failÅ"
 
-#: ../src/nautilus-sendto.ui.h:6
-msgid "Send t_o:"
-msgstr "_GavÄjas:"
+#: ../src/nautilus-sendto-mimetype.c:85
+#, c-format
+msgid "Sharing %d file"
+msgid_plural "Sharing %d files"
+msgstr[0] "Bendrinamas %d failas"
+msgstr[1] "Bendrinami %d failai"
+msgstr[2] "Bendrinama %d failÅ"
 
-#: ../src/nautilus-sendto.ui.h:7
+#: ../data/nautilus-sendto.ui.h:1
 msgid "_Send"
 msgstr "_SiÅsti"
 
-#: ../src/plugins/bluetooth/bluetooth.c:451
-msgid "Programming error, could not find the device in the list"
-msgstr "Programavimo klaida, nepavyko rasti sÄraÅe esanÄio Ärenginio"
-
-#: ../src/plugins/bluetooth/bluetooth.c:526
-#, c-format
-msgid "Obex Push file transfer unsupported"
-msgstr "Obex Push failÅ siuntimas nepalaikomas"
-
-#: ../src/plugins/bluetooth/bluetooth.c:550
-msgid "Bluetooth (OBEX Push)"
-msgstr "Bluetooth (OBEX Push)"
-
-#: ../src/plugins/empathy/empathy.c:144
-msgid "The contact selected cannot receive files."
-msgstr "Pasirinktas kontaktas negali gauti failÅ."
-
-#: ../src/plugins/empathy/empathy.c:150
-msgid "The contact selected is offline."
-msgstr "Pasirinktas kontaktas yra atsijungÄs."
+#: ../src/plugins/nautilus-sendto-packer.c:200
+msgid "Files"
+msgstr "Failai"
 
-#: ../src/plugins/empathy/empathy.c:205
-msgid "No error message"
-msgstr "NÄra klaidos praneÅimo"
+#: ../src/plugins/nautilus-sendto-progress.c:187
+msgid "_Cancel"
+msgstr "_AtÅaukti"
 
-#: ../src/plugins/empathy/empathy.c:281
-msgid "Instant Message (Empathy)"
-msgstr "Åinute (Empathy)"
+#: ../data/pack-entry.ui.h:1
+msgid "Send _packed in:"
+msgstr "SiÅsti su_pakuotÄ:"
 
-#: ../src/plugins/evolution/evolution.c:369
-msgid "Email"
-msgstr "El. paÅtu"
+#: ../src/plugins/evolution/evolution.c:308
+#| msgid "Email"
+msgid "Mail"
+msgstr "PaÅtas"
 
 #: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:153
 #, c-format
@@ -224,11 +192,8 @@ msgid "The address book authentication failed."
 msgstr "Nepavyko nustatyti tapatybÄs."
 
 #: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:916
-msgid ""
-"Authentication is required to access the address book and was not given."
-msgstr ""
-"Norint gauti prieigÄ prie adresÅ knygos, reikia nurodyti tapatybÄ, taÄiau ji "
-"nenurodyta."
+msgid "Authentication is required to access the address book and was not given."
+msgstr "Norint gauti prieigÄ prie adresÅ knygos, reikia nurodyti tapatybÄ, taÄiau ji nenurodyta."
 
 #: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:918
 msgid "A secure connection is not available."
@@ -255,7 +220,8 @@ msgstr "Nepavyko iÅsiÅsti failo"
 msgid "There is no connection to gajim remote service."
 msgstr "NÄra ryÅio su gajim nutolusia paslauga."
 
-#: ../src/plugins/gajim/gajim.c:442 ../src/plugins/gajim/gajim.c:482
+#: ../src/plugins/gajim/gajim.c:442
+#: ../src/plugins/gajim/gajim.c:482
 msgid "Sending file failed"
 msgstr "IÅsiÅsti failo nepavyko"
 
@@ -271,15 +237,15 @@ msgstr "NeÅinomas gavÄjas."
 msgid "Instant Message (Gajim)"
 msgstr "Åinute (Gajim)"
 
-#: ../src/plugins/nautilus-burn/nautilus-burn.c:92
+#: ../src/plugins/nautilus-burn/nautilus-burn.c:90
 msgid "New CD/DVD"
 msgstr "Naujas CD / DVD"
 
-#: ../src/plugins/nautilus-burn/nautilus-burn.c:99
+#: ../src/plugins/nautilus-burn/nautilus-burn.c:97
 msgid "Existing CD/DVD"
 msgstr "Esantis CD / DVD"
 
-#: ../src/plugins/nautilus-burn/nautilus-burn.c:178
+#: ../src/plugins/nautilus-burn/nautilus-burn.c:176
 msgid "CD/DVD Creator"
 msgstr "CD / DVD kÅrimas"
 
@@ -287,14 +253,122 @@ msgstr "CD / DVD kÅrimas"
 msgid "Instant Message (Pidgin)"
 msgstr "Åinute (Pidgin)"
 
-#: ../src/plugins/removable-devices/removable-devices.c:224
+#: ../src/plugins/removable-devices/removable-devices.c:274
 msgid "Removable disks and shares"
 msgstr "IÅimami diskai ir vieÅiniai"
 
+#: ../src/plugins/socialweb/socialweb.c:186
+#, c-format
+msgid "Uploading '%s'"
+msgstr "SiunÄiamas â%sâ"
+
+#: ../src/plugins/socialweb/socialweb.c:256
+msgid "Preparing upload"
+msgstr "RuoÅiamasi siÅsti"
+
+#: ../src/plugins/socialweb/socialweb.c:316
+#, c-format
+msgid "Service '%s' is not configured."
+msgstr "Tarnyba â%sâ nesukonfigÅruota."
+
+#: ../src/plugins/socialweb/socialweb.c:319
+#: ../src/plugins/socialweb/socialweb.c:336
+msgid "_Configure"
+msgstr "_KonfigÅruoti"
+
+#: ../src/plugins/socialweb/socialweb.c:323
+#: ../src/plugins/socialweb/socialweb.c:343
+#, c-format
+msgid "Logged in to service '%s'."
+msgstr "Prisijungta prie tarnybos â%sâ."
+
+#: ../src/plugins/socialweb/socialweb.c:333
+#, c-format
+#| msgid "Could not find contact: %s"
+msgid "Could not log in to service '%s'."
+msgstr "Nepavyko prisijungti prie tarnybos â%sâ."
+
 #: ../src/plugins/upnp/upnp.c:309
 msgid "UPnP Media Server"
 msgstr "UPnP medijos serveris"
 
+#~ msgid "Last plugin used to send"
+#~ msgstr "Paskutinis siuntimui naudotas Äskiepis"
+
+#~ msgid "Last type of archive used"
+#~ msgstr "Paskutinio naudoto archyvo tipas"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Used to store which plugin was used the last time files were sent using "
+#~ "nautilus-sendto."
+#~ msgstr ""
+#~ "Äia saugoma, koks Äskiepis buvo naudotas, kai paskutinÄ kartÄ buvo "
+#~ "siunÄiami failai naudojant nautilus-sendto."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Used to store which type of archive was used the last time (0: zip, 1: "
+#~ "tar.gz, 2: tar.bz2)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Äia saugoma, koks archyvo tipas buvo naudotas paskutinÄ kartÄ (0: zip, 1: "
+#~ "tar.gz, 2: tar.bz2)."
+
+#~ msgid "_Send to..."
+#~ msgstr "_SiÅsti..."
+
+#~ msgid "Send files to remote devices, or people"
+#~ msgstr "SiÅsti failus ÅmonÄms ar Ä nuotolinius Ärenginius"
+
+#~ msgid "Send to..."
+#~ msgstr "SiÅsti..."
+
+#~ msgid "Send To..."
+#~ msgstr "SiÅsti..."
+
+#~ msgid "Send file by mail, instant message..."
+#~ msgstr "SiÅsti failÄ paÅtu, Åinute..."
+
+#~ msgid "Send files by mail, instant message..."
+#~ msgstr "SiÅsti failus paÅtu, Åinute..."
+
+#~ msgid "Could not load any plugins."
+#~ msgstr "Nepavyko Äkelti jokiÅ ÄskiepiÅ."
+
+#~ msgid "Please verify your installation"
+#~ msgstr "Patikrinkite, ar programa gerai Ädiegta."
+
+#~ msgid "<b>Compression</b>"
+#~ msgstr "<b>Glaudinimas</b>"
+
+#~ msgid "<b>Destination</b>"
+#~ msgstr "<b>Paskirtis</b>"
+
+#~ msgid "Send _as:"
+#~ msgstr "SiÅsti _kaip:"
+
+#~ msgid "Send t_o:"
+#~ msgstr "_GavÄjas:"
+
+#~ msgid "Programming error, could not find the device in the list"
+#~ msgstr "Programavimo klaida, nepavyko rasti sÄraÅe esanÄio Ärenginio"
+
+#~ msgid "Obex Push file transfer unsupported"
+#~ msgstr "Obex Push failÅ siuntimas nepalaikomas"
+
+#~ msgid "Bluetooth (OBEX Push)"
+#~ msgstr "Bluetooth (OBEX Push)"
+
+#~ msgid "The contact selected cannot receive files."
+#~ msgstr "Pasirinktas kontaktas negali gauti failÅ."
+
+#~ msgid "The contact selected is offline."
+#~ msgstr "Pasirinktas kontaktas yra atsijungÄs."
+
+#~ msgid "No error message"
+#~ msgstr "NÄra klaidos praneÅimo"
+
+#~ msgid "Instant Message (Empathy)"
+#~ msgstr "Åinute (Empathy)"
+
 #~ msgid "Nautilus Integration"
 #~ msgstr "Nautilus integracija"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]