[evolution/webkit] Updated Dutch translation by Hannie Dumoleyncommit 1575ccd6444c1f9cf11e7ec9a9882c4a6705759b
Author: Hannie Dumoleyn <hannie ubuntu-nl org>
Date:  Tue Mar 29 22:50:18 2011 +0200

  Updated Dutch translation by Hannie Dumoleyn

 po/nl.po | 870 ++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 428 insertions(+), 442 deletions(-)
---
diff --git a/po/nl.po b/po/nl.po
index 9879524..9ea242e 100644
--- a/po/nl.po
+++ b/po/nl.po
@@ -2,21 +2,6 @@
 #
 # This file is distributed under the same license as the evolution package.
 #
-# Arjan Scherpenisse <acscherp wins uva nl>, 2000.
-# Gerard Oskamp <gerard linuxfreak nl>, 2000.
-# Dennis Smit <synap area101 penguin nl>, 2000.
-# Almer S. Tigelaar <almer gnome org>, 2000, 2001.
-# Dirk-Jan C. Binnema <dirkjan gnome org>, 2001.
-# Mendel Mobach <mendel mobach nl>, 2001.
-# Kees van den Broek <kvdb NOSPAMkvdb net>, 2003.
-# Tino Meinen <tino meinen gmail com>, 2004â2009.
-# Daniel van Eeden <daniel_e dds nl>, 2004.
-# Elros Cyriatan <cyriatan fastmail fm>, 2004.
-# Vincent van Adrighem <adrighem gnome org>, 2001, 2003â2006.
-# Reinout van Schouwen <reinouts gnome org>, 2007â2008.
-# Wouter Bolsterlee <wbolster gnome org>, 2006â2010.
-# Hannie Dumoleyn <hannie ubuntu-nl org>, 2010, 2011.
-#
 # Woordenlijst: (naar believen aanvullen a.u.b)
 #
 # appointment - afspraak
@@ -28,6 +13,7 @@
 # contacts -? adresboek/contacten/kaarten
 # comment -? commentaar/opmerking
 # date navigator - datumkiezer/datumnavigator
+# draft - concept
 # due to an error -? door een fout/vanwege een fout
 # decline -? afzeggen/weigeren/afwijzen
 # delegate - gemachtigde
@@ -35,7 +21,7 @@
 # enveloped -? omhuld
 # event - notitie (altijd bij agenda's, agenda's bevatten notities)
 # expunge -? schrappen/leegmaken/definitief verwijderen/opruimen/opschonen/ruimen
-# inbox -? postvak in/inbox
+# inbox - postvak IN
 # journal - dagboek
 # journal entry - dagboekaantekening
 # junk -? spam/troep: Spam, want troep is niet duidelijk (wordt niet eens begrepen in de zuidelijke delen van ons taalgebied (Vincent))
@@ -43,7 +29,7 @@
 # meeting -? bijeenkomst/afspraak (vergadering) (vergelijk appointment-afspraak)
 # notification - aandachtvestiging/melding
 # occurance - instantie
-# outbox -? postvak uit/outbox
+# outbox - postvak UIT
 # permission was denied -? toestemming is geweigerd/hiertoe geen recht(en) heeft
 # permanently -? definief/blijvend/onherroepelijk/voorgoed
 # search folder - (was eerst vFolder) zoekmap/filtermap
@@ -53,13 +39,28 @@
 # subscription -? abonnement/inschrijving
 # sync -? sync/synchroniseren/actualiseren
 #
-#: ../shell/main.c:628
+# Arjan Scherpenisse <acscherp wins uva nl>, 2000.
+# Gerard Oskamp <gerard linuxfreak nl>, 2000.
+# Dennis Smit <synap area101 penguin nl>, 2000.
+# Almer S. Tigelaar <almer gnome org>, 2000, 2001.
+# Dirk-Jan C. Binnema <dirkjan gnome org>, 2001.
+# Mendel Mobach <mendel mobach nl>, 2001.
+# Kees van den Broek <kvdb NOSPAMkvdb net>, 2003.
+# Tino Meinen <tino meinen gmail com>, 2004â2009.
+# Daniel van Eeden <daniel_e dds nl>, 2004.
+# Elros Cyriatan <cyriatan fastmail fm>, 2004.
+# Vincent van Adrighem <adrighem gnome org>, 2001, 2003â2006.
+# Reinout van Schouwen <reinouts gnome org>, 2007â2008.
+# Wouter Bolsterlee <wbolster gnome org>, 2006â2010.
+# Hannie Dumoleyn <hannie ubuntu-nl org>, 2010â2011.
+#
+#: ../shell/main.c:627
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: evolution\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-24 20:30+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-03-24 09:57+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-29 22:49+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-03-28 10:42+0200\n"
 "Last-Translator: Hannie Dumoleyn <hannie ubuntu-nl org>\n"
 "Language-Team: Dutch <vertaling vrijschrift org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -67,7 +68,6 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Lokalize 1.1\n"
 
 #. For Translators: {0} is the name of the address book source
 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:2
@@ -305,8 +305,8 @@ msgstr "Verjaardag"
 #. * the directory components.
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:2
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:573
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2077 ../capplet/anjal-settings-main.c:85
-#: ../shell/main.c:135
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2077 ../capplet/anjal-settings-main.c:77
+#: ../shell/main.c:134
 msgid "Birthday"
 msgstr "Geboortedatum"
 
@@ -828,20 +828,20 @@ msgstr "Contact samenvoegen"
 #: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:1
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:2 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:2
 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:4
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:920
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1693
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:908
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1682
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:774
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:973
 msgid "Any field contains"
 msgstr "Een veld bevat"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:2
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:927
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:915
 msgid "Email begins with"
 msgstr "E-mail begint met"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:3
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:934
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:922
 msgid "Name contains"
 msgstr "Naam bevat"
 
@@ -881,7 +881,7 @@ msgid "Paste contacts from the clipboard"
 msgstr "Plak contacten vanaf het klembord"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:642
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:745
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:738
 msgid "Delete selected contacts"
 msgstr "Verwijder geselecteerde contacten"
 
@@ -1310,7 +1310,7 @@ msgstr "Weblog"
 #. Create the default Person memo list
 #. Create the default Person task list
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:577
-#: ../capplet/settings/mail-capplet-shell.c:361
+#: ../capplet/settings/mail-capplet-shell.c:345
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:112
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-migrate.c:143
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:128
@@ -1335,7 +1335,7 @@ msgid "Blog"
 msgstr "Blog"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1055
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:858
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:883
 #, c-format
 msgid "Click to mail %s"
 msgstr "Klik hier om mail te versturen naar %s"
@@ -2078,7 +2078,7 @@ msgstr "Locatie:"
 msgid "Snooze _time:"
 msgstr "Sluimer_tijd:"
 
-#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:5 ../e-util/e-alert.c:896
+#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:5 ../e-util/e-alert.c:909
 #: ../modules/offline-alert/evolution-offline-alert.error.xml.h:5
 msgid "_Dismiss"
 msgstr "_Verwerpen"
@@ -2655,14 +2655,14 @@ msgstr "Klik hier om het huidige venster te sluiten"
 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1012 ../mail/e-mail-browser.c:132
 #: ../shell/e-shell-window-actions.c:1433
 #: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:114 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:552
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:414 ../widgets/misc/e-web-view.c:1068
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:414 ../widgets/misc/e-web-view.c:1093
 msgid "Copy the selection"
 msgstr "Selectie kopiÃren"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1019 ../mail/e-mail-browser.c:139
 #: ../shell/e-shell-window-actions.c:1440
 #: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:107 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:547
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1062
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1087
 msgid "Cut the selection"
 msgstr "Selectie knippen"
 
@@ -2680,7 +2680,7 @@ msgstr "Klik hier om de hulp weer te geven"
 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1040 ../mail/e-mail-browser.c:146
 #: ../shell/e-shell-window-actions.c:1482
 #: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:121 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:557
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1074
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1099
 msgid "Paste the clipboard"
 msgstr "Plakken vanuit klembord"
 
@@ -3619,7 +3619,7 @@ msgstr "Voltooid"
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:6
 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:313
 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:516 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:14
-#: ../mail/message-list.c:1228 ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:13
+#: ../mail/message-list.c:1227 ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:13
 msgid "High"
 msgstr "Hoog"
 
@@ -3638,7 +3638,7 @@ msgstr "In behandeling"
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:10
 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:317
 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:518 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:16
-#: ../mail/message-list.c:1226 ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:14
+#: ../mail/message-list.c:1225 ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:14
 msgid "Low"
 msgstr "Laag"
 
@@ -3646,7 +3646,7 @@ msgstr "Laag"
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:13
 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:315
 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1521 ../calendar/gui/e-task-table.c:517
-#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:17 ../mail/message-list.c:1227
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:17 ../mail/message-list.c:1226
 #: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:16
 msgid "Normal"
 msgstr "Normaal"
@@ -4758,7 +4758,7 @@ msgstr "Taakinformatie"
 
 #: ../calendar/gui/itip-utils.c:663 ../calendar/gui/itip-utils.c:817
 msgid "Memo information"
-msgstr "Memoinformatie"
+msgstr "Memo-informatie"
 
 #: ../calendar/gui/itip-utils.c:666 ../calendar/gui/itip-utils.c:835
 msgid "Free/Busy information"
@@ -6889,11 +6889,11 @@ msgstr "Afdruk_voorbeeld"
 
 #: ../composer/e-composer-actions.c:360
 msgid "Save as _Draft"
-msgstr "Als kla_d opslaan"
+msgstr "Als _concept opslaan"
 
 #: ../composer/e-composer-actions.c:362
 msgid "Save as draft"
-msgstr "Als klad opslaan"
+msgstr "Als concept opslaan"
 
 #: ../composer/e-composer-actions.c:367 ../composer/e-composer-private.c:347
 msgid "S_end"
@@ -6986,7 +6986,7 @@ msgstr "Schakel Antwoordadres-weergave aan/uit"
 
 #: ../composer/e-composer-actions.c:510
 msgid "Save Draft"
-msgstr "Klad opslaan"
+msgstr "Concept opslaan"
 
 #: ../composer/e-composer-header-table.c:36
 msgid "Enter the recipients of the message"
@@ -7065,7 +7065,7 @@ msgstr "Tekst zoeken en vervangen"
 
 #: ../composer/e-composer-private.c:367
 msgid "Save draft"
-msgstr "Klad opslaan"
+msgstr "Concept opslaan"
 
 #: ../composer/e-msg-composer.c:784
 #, c-format
@@ -7114,11 +7114,11 @@ msgstr "Alle accounts zijn verwijderd."
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:3
 msgid "An error occurred while saving to your Drafts folder."
-msgstr "Er is een fout opgetreden bij het opslaan naar de map Klad."
+msgstr "Er is een fout opgetreden bij het opslaan naar de map Concepten."
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:4
 msgid "An error occurred while saving to your Outbox folder."
-msgstr "Er is een fout opgetreden bij het opslaan naar de map Outbox."
+msgstr "Er is een fout opgetreden bij het opslaan naar de map Postvak UIT."
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:5
 msgid "An error occurred while sending. How do you want to proceed?"
@@ -7148,8 +7148,8 @@ msgid ""
 "Outbox folder. When you are back online you can send the message by clicking "
 "the Send/Receive button in Evolution's toolbar."
 msgstr ""
-"Omdat u offline werkt zal het bericht opgeslagen worden in uw lokale Outbox-"
-"map. Wanneer u weer online bent, kunt u het bericht versturen door te "
+"Omdat u offline werkt zal het bericht opgeslagen worden in uw lokale Postvak "
+"UIT-map. Wanneer u weer online bent, kunt u het bericht versturen door te "
 "klikken op de knop Versturen & ontvangen in de werkbalk van Evolution."
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:10
@@ -7160,8 +7160,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Het afsluiten van het opstelvenster heeft tot gevolg dat het bericht "
 "definitief wordt weggegooid, tenzij u besluit het bericht op te slaan in de "
-"kladmap. Dit geeft u de mogelijkheid om op een later tijdstip verder te gaan "
-"met het bericht."
+"map Concepten. Dit geeft u de mogelijkheid om op een later tijdstip verder "
+"te gaan met het bericht."
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:11
 msgid "Could not create message."
@@ -7206,7 +7206,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:19
 msgid "Saving message to Outbox."
-msgstr "Bericht wordt opgeslagen in de map Outbox."
+msgstr "Bericht wordt opgeslagen in de map Postvak UIT."
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:20
 msgid "The file '{0}' is not a regular file and cannot be sent in a message."
@@ -7262,39 +7262,25 @@ msgstr "_Herstellen"
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:32
 msgid "_Save Draft"
-msgstr "_Klad Opslaan"
+msgstr "_Concept opslaan"
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:33
 msgid "_Save to Outbox"
-msgstr "_Opslaan in Outbox"
+msgstr "_Opslaan in Postvak UIT"
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:35
 msgid "_Try Again"
 msgstr "Opnie_uw proberen"
 
-#: ../capplet/anjal-settings-main.c:184
-msgid "Run Anjal in a window"
-msgstr "Anjal in een venster draaien"
-
-# aanduiden/markeren/aanmerken/instellen/aangeven
-#: ../capplet/anjal-settings-main.c:185
-msgid "Make Anjal the default email client"
-msgstr "Maak Anjal het standaard e-mailprogramma"
-
 #. TRANSLATORS: don't translate the terms in brackets
-#: ../capplet/anjal-settings-main.c:192
+#: ../capplet/anjal-settings-main.c:151
 msgid "ID of the socket to embed in"
 msgstr "ID van de socket waarin wordt ingebed"
 
-#: ../capplet/anjal-settings-main.c:193
+#: ../capplet/anjal-settings-main.c:152
 msgid "socket"
 msgstr "socket"
 
-# standaard manier van antwoorden
-#: ../capplet/anjal-settings-main.c:206
-msgid "Anjal email client"
-msgstr "Anjal e-mailprogramma "
-
 #: ../capplet/settings/mail-account-view.c:77
 msgid "Please enter your full name."
 msgstr "Voer uw volledige naam in."
@@ -7542,17 +7528,17 @@ msgstr "Tabblad sluiten"
 msgid "Account Wizard"
 msgstr "Accountassistent"
 
-#: ../capplet/settings/mail-capplet-shell.c:209
+#: ../capplet/settings/mail-capplet-shell.c:208
 msgid "Evolution account assistant"
 msgstr "Evolution accountassistent"
 
 #. create the local source group
-#: ../capplet/settings/mail-capplet-shell.c:353 ../mail/e-mail-migrate.c:680
+#: ../capplet/settings/mail-capplet-shell.c:337 ../mail/e-mail-migrate.c:680
 #: ../mail/e-mail-store.c:229 ../mail/em-folder-tree-model.c:146
 #: ../mail/em-folder-tree-model.c:149 ../mail/em-folder-tree-model.c:152
 #: ../mail/em-folder-tree-model.c:154 ../mail/em-folder-tree-model.c:161
 #: ../mail/em-folder-tree-model.c:163 ../mail/mail-vfolder.c:218
-#: ../mail/message-list.c:1721
+#: ../mail/message-list.c:1720
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:92
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-migrate.c:135
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:103
@@ -7729,7 +7715,7 @@ msgstr "Visueel"
 
 #. strftime format of a weekday and a date.
 #: ../e-util/e-datetime-format.c:196
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1796
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1811
 #: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:191
 #: ../widgets/table/e-cell-date-edit.c:308
 msgid "Today"
@@ -7877,12 +7863,12 @@ msgid "_Overwrite"
 msgstr "_Overschrijven"
 
 # verwijzing
-#: ../e-util/e-util.c:146
+#: ../e-util/e-util.c:141
 msgid "Could not open the link."
 msgstr "Kon de link niet openen."
 
 # updaten
-#: ../e-util/e-util.c:193
+#: ../e-util/e-util.c:188
 msgid "Could not display help for Evolution."
 msgstr "Kan hulptekst voor Evolution niet weergeven."
 
@@ -8176,11 +8162,11 @@ msgid "A_dd Condition"
 msgstr "V_oorwaarde toevoegen"
 
 #: ../filter/e-filter-rule.c:1130 ../filter/filter.ui.h:2
-#: ../mail/em-utils.c:316
+#: ../mail/em-utils.c:320
 msgid "Incoming"
 msgstr "Inkomend"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:1130 ../mail/em-utils.c:317
+#: ../filter/e-filter-rule.c:1130 ../mail/em-utils.c:321
 msgid "Outgoing"
 msgstr "Uitgaand"
 
@@ -8422,18 +8408,18 @@ msgstr "Naam"
 #: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1118
 #: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1129
 msgid "Inbox"
-msgstr "Inbox"
+msgstr "Postvak IN"
 
 #: ../mail/e-mail-local.c:36 ../mail/em-folder-tree-model.c:730
 #: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1116
 msgid "Drafts"
-msgstr "Klad"
+msgstr "Concepten"
 
 # postvak uit
 #: ../mail/e-mail-local.c:37 ../mail/em-folder-tree-model.c:742
 #: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1120
 msgid "Outbox"
-msgstr "Outbox"
+msgstr "Postvak UIT"
 
 #: ../mail/e-mail-local.c:38 ../mail/em-folder-tree-model.c:744
 #: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1122
@@ -8485,10 +8471,7 @@ msgstr "Kon lokale mail-mappen niet maken op â%sâ: %s"
 msgid "Please select a folder"
 msgstr "Selecteer een map"
 
-#. XXX e-error should provide a widget layout and API suitable
-#. *   for packing additional widgets to the right of the alert
-#. *   icon. But for now, screw it.
-#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:111
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:109
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:576
 msgid "Do not ask me again"
 msgstr "Niet opnieuw vragen"
@@ -8516,25 +8499,24 @@ msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 "Map '%s' bevat %d duplicaten. Weet u zeker dat u die wilt verwijderen?"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:986 ../mail/em-filter-i18n.h:51
+#: ../mail/e-mail-reader.c:987 ../mail/em-filter-i18n.h:51
 msgid "Move to Folder"
 msgstr "Naar map verplaatsen"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:986 ../mail/em-folder-utils.c:421
+#: ../mail/e-mail-reader.c:987 ../mail/em-folder-utils.c:421
 msgid "_Move"
 msgstr "_Verplaatsen"
 
-#. Check buttons
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1265 ../mail/e-mail-reader.c:1423
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1467
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1271 ../mail/e-mail-reader.c:1437
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1474
 msgid "_Do not ask me again."
 msgstr "_Niet opnieuw vragen."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1472
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1480
 msgid "_Always ignore Reply-To: for mailing lists."
 msgstr "Antwoord naar: _altijd negeren voor mailinglijsten."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1581
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1596
 msgid "Save Message"
 msgid_plural "Save Messages"
 msgstr[0] "Bericht opslaan"
@@ -8546,7 +8528,7 @@ msgstr[1] "Berichten opslaan"
 #. * Subject. The extension ".mbox" is appended to this
 #. * string, thus it will be something like "Message.mbox"
 #. * at the end.
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1602
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1617
 #: ../plugins/groupwise-features/notification.ui.h:1
 #: ../plugins/groupwise-features/properties.ui.h:3
 msgid "Message"
@@ -8554,567 +8536,567 @@ msgid_plural "Messages"
 msgstr[0] "Bericht"
 msgstr[1] "Berichten"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1876
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1891
 msgid "A_dd Sender to Address Book"
 msgstr "Afzender aan a_dresboek toevoegen"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1878
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1893
 msgid "Add sender to address book"
 msgstr "Afzender aan adresboek toevoegen"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1883
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1898
 msgid "Check for _Junk"
 msgstr "Controleren op _spam"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1885
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1900
 msgid "Filter the selected messages for junk status"
 msgstr "Filter de geselecteerde berichten op spamstatus"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1890
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1905
 msgid "_Copy to Folder..."
 msgstr "Naar map _kopiÃrenâ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1892
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1907
 msgid "Copy selected messages to another folder"
 msgstr "Kopieer het bericht naar een andere map"
 
 # de _v wordt gebruikt voor _voorkeuren
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1897
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1912
 msgid "_Delete Message"
 msgstr "Berichten verwij_deren"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1899
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1914
 msgid "Mark the selected messages for deletion"
 msgstr "Geselecteerde berichten om te verwijderen markeren"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1904
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1919
 msgid "Filter on Mailing _List..."
 msgstr "Filter op mailing_lijstâ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1906
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1921
 msgid "Create a rule to filter messages to this mailing list"
 msgstr "Maak een regel om de berichten naar deze e-maillijst te filteren"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1911
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1926
 msgid "Filter on _Recipients..."
 msgstr "Filter op _geadresseerdenâ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1913
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1928
 msgid "Create a rule to filter messages to these recipients"
 msgstr "Maak een regel om de berichten van deze geadresseerden te filteren"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1918
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1933
 msgid "Filter on Se_nder..."
 msgstr "Filter op _afzenderâ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1920
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1935
 msgid "Create a rule to filter messages from this sender"
 msgstr "Maak een regel om de berichten van deze afzender te filteren"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1925
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1940
 msgid "Filter on _Subject..."
 msgstr "Filter op _onderwerpâ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1927
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1942
 msgid "Create a rule to filter messages with this subject"
 msgstr "Maak een regel om de berichten met dit onderwerp te filteren"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1932
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1947
 msgid "A_pply Filters"
 msgstr "Filters _toepassen"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1934
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1949
 msgid "Apply filter rules to the selected messages"
 msgstr "Filterregels toepassen op geselecteerde berichten"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1939
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1954
 msgid "_Find in Message..."
 msgstr "_Zoeken in berichtâ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1941
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1956
 msgid "Search for text in the body of the displayed message"
 msgstr "Zoek naar tekst in de inhoud van het weergegeven bericht"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1946
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1961
 msgid "_Clear Flag"
 msgstr "Markering _wissen"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1948
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1963
 msgid "Remove the follow-up flag from the selected messages"
 msgstr "Verwijder de vervolgactie-vlag uit de geselecteerde berichten"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1953
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1968
 msgid "_Flag Completed"
 msgstr "Markeren als _voltooid"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1955
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1970
 msgid "Set the follow-up flag to completed on the selected messages"
 msgstr ""
 "Markeer de vervolgactie-vlag als voltooid voor de geselecteerde berichten"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1960
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1975
 msgid "Follow _Up..."
 msgstr "_Antwoordâ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1962
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1977
 msgid "Flag the selected messages for follow-up"
 msgstr "Geselecteerde berichten markeren voor vervolgactie"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1967
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1982
 msgid "_Attached"
 msgstr "_Bijgevoegd"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1969 ../mail/e-mail-reader.c:1976
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1984 ../mail/e-mail-reader.c:1991
 msgid "Forward the selected message to someone as an attachment"
 msgstr "Het bericht als bijlage naar iemand doorsturen"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1974
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1989
 msgid "Forward As _Attached"
 msgstr "Doorsturen als _Bijgevoegd"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1981
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1996
 msgid "_Inline"
 msgstr "_Ingebonden"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1983 ../mail/e-mail-reader.c:1990
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1998 ../mail/e-mail-reader.c:2005
 msgid "Forward the selected message in the body of a new message"
 msgstr ""
 "Het geselecteerde bericht doorsturen in de inhoud van een nieuw bericht"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1988
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2003
 msgid "Forward As _Inline"
 msgstr "Doorsturen als _Ingebonden"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1995
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2010
 msgid "_Quoted"
 msgstr "Ge_citeerd"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1997 ../mail/e-mail-reader.c:2004
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2012 ../mail/e-mail-reader.c:2019
 msgid "Forward the selected message quoted like a reply"
 msgstr "Het bericht geciteerd doorsturen alsof het een antwoord is"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2002
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2017
 msgid "Forward As _Quoted"
 msgstr "Doorsturen als Ge_citeerd"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2009
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2024
 msgid "_Load Images"
 msgstr "_Afbeeldingen laden"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2011
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2026
 msgid "Force images in HTML mail to be loaded"
 msgstr "Afbeeldingen in HTML-berichten altijd laden"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2016
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2031
 msgid "_Important"
 msgstr "_Belangrijk"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2018
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2033
 msgid "Mark the selected messages as important"
 msgstr "Geselecteerde berichten als belangrijk markeren"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2023
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2038
 msgid "_Junk"
 msgstr "_Spam"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2025
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2040
 msgid "Mark the selected messages as junk"
 msgstr "Geselecteerde berichten als spam markeren"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2030
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2045
 msgid "_Not Junk"
 msgstr "_Geen spam"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2032
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2047
 msgid "Mark the selected messages as not being junk"
 msgstr "Geselecteerde berichten als geen-spam markeren"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2037
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2052
 msgid "_Read"
 msgstr "_Lezen"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2039
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2054
 msgid "Mark the selected messages as having been read"
 msgstr "Geselecteerde berichten als gelezen markeren"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2044
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2059
 msgid "Uni_mportant"
 msgstr "_Niet belangrijk"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2046
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2061
 msgid "Mark the selected messages as unimportant"
 msgstr "Geselecteerde berichten als onbelangrijk markeren"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2051
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2066
 msgid "_Unread"
 msgstr "O_ngelezen"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2053
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2068
 msgid "Mark the selected messages as not having been read"
 msgstr "Geselecteerde berichten als ongelezen markeren"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2058
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2073
 msgid "_Edit as New Message..."
 msgstr "Be_werken als nieuw berichtâ"
 
 # voor redactiewerk/om te bewerken
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2060
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2075
 msgid "Open the selected messages in the composer for editing"
 msgstr "Geselecteerde berichten openen in een opstelvenster om te bewerken"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2065
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2080
 msgid "Compose _New Message"
 msgstr "_Nieuw bericht opstellen"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2067
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2082
 msgid "Open a window for composing a mail message"
 msgstr "Venster openen om een e-mail op te stellen"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2072
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2087
 msgid "_Open in New Window"
 msgstr "In nieuw venster _openen"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2074
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2089
 msgid "Open the selected messages in a new window"
 msgstr "Geselecteerde berichten openen in een nieuw venster"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2079
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2094
 msgid "_Move to Folder..."
 msgstr "Naar map _verplaatsenâ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2081
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2096
 msgid "Move selected messages to another folder"
 msgstr "Geselecteerde berichten verplaatsen naar een andere map"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2086
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2101
 msgid "_Switch to Folder"
 msgstr "_Ga naar map"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2088
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2103
 msgid "Display the parent folder"
 msgstr "De bovenliggende map weergeven"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2093
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2108
 msgid "Switch to _next tab"
 msgstr "Ga naar _volgende tabblad"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2095
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2110
 msgid "Switch to the next tab"
 msgstr "Ga naar volgende tabblad"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2100
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2115
 msgid "Switch to _previous tab"
 msgstr "Ga naar vorige _tabblad"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2102
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2117
 msgid "Switch to the previous tab"
 msgstr "Ga naar vorige tabblad"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2107
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2122
 msgid "Cl_ose current tab"
 msgstr "Het huidige tab_blad sluiten"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2109
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2124
 msgid "Close current tab"
 msgstr "Het huidige bestand sluiten"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2114
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2129
 msgid "_Next Message"
 msgstr "V_olgende bericht"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2116
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2131
 msgid "Display the next message"
 msgstr "Toon het volgende bericht"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2121
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2136
 msgid "Next _Important Message"
 msgstr "Volgende _belangrijke bericht"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2123
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2138
 msgid "Display the next important message"
 msgstr "Toon het volgende belangrijke bericht"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2128
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2143
 msgid "Next _Thread"
 msgstr "Volgende _discussie"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2130
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2145
 msgid "Display the next thread"
 msgstr "Toon de volgende discussieboom"
 
 # _o wordt gebruikt voor V_olgende
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2135
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2150
 msgid "Next _Unread Message"
 msgstr "Volgende o_ngelezen bericht"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2137
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2152
 msgid "Display the next unread message"
 msgstr "Toon het volgende ongelezen bericht"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2142
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2157
 msgid "_Previous Message"
 msgstr "Vo_rige bericht"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2144
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2159
 msgid "Display the previous message"
 msgstr "Toon het vorige bericht"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2149
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2164
 msgid "Pr_evious Important Message"
 msgstr "Vorige b_elangrijke bericht"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2151
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2166
 msgid "Display the previous important message"
 msgstr "Toon het vorige belangrijke bericht"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2156
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2171
 msgid "Previous T_hread"
 msgstr "Vo_rige discussie"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2158
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2173
 msgid "Display the previous thread"
 msgstr "Toon de vorige discussie"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2163
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2178
 msgid "P_revious Unread Message"
 msgstr "Vorige on_gelezen bericht"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2165
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2180
 msgid "Display the previous unread message"
 msgstr "Toon het vorige ongelezen bericht"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2172
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2187
 msgid "Print this message"
 msgstr "Druk dit bericht af"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2179
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2194
 msgid "Preview the message to be printed"
 msgstr "Geeft een afdrukvoorbeeld van het bericht"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2184
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2199
 msgid "Re_direct"
 msgstr "Doorsturen"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2186
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2201
 msgid "Redirect (bounce) the selected message to someone"
 msgstr "Stuur het geselecteerde bericht door naar iemand"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2191
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2206
 msgid "Remo_ve Attachments"
 msgstr "Bijlages _verwijderen"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2193
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2208
 msgid "Remove attachments"
 msgstr "Bijlages verwijderen"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2198
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2213
 msgid "Remove Du_plicate Messages"
 msgstr "_Duplicaten verwijderen"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2200
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2215
 msgid "Checks selected messages for duplicates"
 msgstr "Geselecteerde berichten aanvinken om te dupliceren"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2205 ../mail/mail.error.xml.h:102
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2220 ../mail/mail.error.xml.h:102
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1465
 #: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:179
 msgid "Reply to _All"
 msgstr "_Allen beantwoorden"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2207
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2222
 msgid "Compose a reply to all the recipients of the selected message"
 msgstr "Stuur antwoord naar alle geadresseerden van dit bericht"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2212 ../mail/mail.error.xml.h:103
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2227 ../mail/mail.error.xml.h:103
 msgid "Reply to _List"
 msgstr "_Lijst beantwoorden"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2214
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2229
 msgid "Compose a reply to the mailing list of the selected message"
 msgstr "Geef een antwoord voor de mailinglijst van het geselecteerde bericht"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2219
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2234
 #: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:186
 msgid "_Reply to Sender"
 msgstr "_Afzender beantwoorden"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2221
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2236
 msgid "Compose a reply to the sender of the selected message"
 msgstr "Beantwoord dit bericht"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2226
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2241
 msgid "_Save as mbox..."
 msgstr "Opslaan als _mboxâ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2228
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2243
 msgid "Save selected messages as an mbox file"
 msgstr "Geselecteerde berichten opslaan als mboxbestand"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2233
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2248
 msgid "Search Folder from Mailing _List..."
 msgstr "Zoekmap op mailing_lijstâ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2235
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2250
 msgid "Create a search folder for this mailing list"
 msgstr "Een zoekmap aanmaken voor deze mailinglijst"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2240
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2255
 msgid "Search Folder from Recipien_ts..."
 msgstr "Zoekmap op _geadresseerdenâ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2242
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2257
 msgid "Create a search folder for these recipients"
 msgstr "Een zoekmap aanmaken voor deze geadresseerden"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2247
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2262
 msgid "Search Folder from Sen_der..."
 msgstr "Zoekmap op _afzenderâ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2249
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2264
 msgid "Create a search folder for this sender"
 msgstr "Een zoekmap aanmaken voor deze afzender"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2254
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2269
 msgid "Search Folder from S_ubject..."
 msgstr "Zoekmap op _onderwerpâ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2256
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2271
 msgid "Create a search folder for this subject"
 msgstr "Een zoekmap aanmaken voor dit onderwerp"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2261
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2276
 msgid "_Message Source"
 msgstr "_Berichtenbron"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2263
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2278
 msgid "Show the raw email source of the message"
 msgstr "Brontekst van het bericht weergeven"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2275
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2290
 msgid "_Undelete Message"
 msgstr "Bericht _terughalen"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2277
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2292
 msgid "Undelete the selected messages"
 msgstr "Verwijderen van de geselecteerde berichten ongedaan maken"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2282
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2297
 msgid "_Normal Size"
 msgstr "_Normale afmeting"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2284
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2299
 msgid "Reset the text to its original size"
 msgstr "De tekst zijn oorspronkelijke grootte geven"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2289
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2304
 msgid "_Zoom In"
 msgstr "In_zoomen"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2291
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2306
 msgid "Increase the text size"
 msgstr "Tekst groter maken"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2296
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2311
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "_Uitzoomen"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2298
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2313
 msgid "Decrease the text size"
 msgstr "Tekst verkleinen"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2305
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2320
 msgid "Create R_ule"
 msgstr "_Regel aanmaken"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2312
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2327
 msgid "Ch_aracter Encoding"
 msgstr "_Tekenset"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2319
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2334
 msgid "F_orward As"
 msgstr "D_oorsturen alsâ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2326
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2341
 msgid "_Group Reply"
 msgstr "_Groep beantwoorden"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2333
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2348
 msgid "_Go To"
 msgstr "_Ga naar"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2340
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2355
 msgid "Mar_k As"
 msgstr "Mar_keren als"
 
 # meervoud is beter hier
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2347
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2362
 msgid "_Message"
 msgstr "B_erichten"
 
 # Menu: _View -> _Zoom -> _Zoom In
 #             Zoom _Out
 #             _Normal Sie
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2354
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2369
 msgid "_Zoom"
 msgstr "_Zoomen"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2379
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2394
 msgid "Mark for Follo_w Up..."
 msgstr "Markeren voor vervolg_actieâ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2387
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2402
 msgid "Mark as _Important"
 msgstr "Markeren als belan_grijk"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2391
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2406
 msgid "Mark as _Junk"
 msgstr "Markeren als _spam"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2395
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2410
 msgid "Mark as _Not Junk"
 msgstr "Markeren als _geen-spam"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2399
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2414
 msgid "Mar_k as Read"
 msgstr "Als gelezen mar_keren"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2403
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2418
 msgid "Mark as Uni_mportant"
 msgstr "Markeren als _onbelangrijk"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2407
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2422
 msgid "Mark as _Unread"
 msgstr "Als o_ngelezen markeren"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2451
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2466
 msgid "_Caret Mode"
 msgstr "_Cursor-modus"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2453
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2468
 msgid "Show a blinking cursor in the body of displayed messages"
 msgstr "Een knipperende cursor tonen in de inhoud van weergegeven berichten"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2459
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2474
 msgid "All Message _Headers"
 msgstr "Alle bericht_koppen"
 
 # volledige/complete
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2461
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2476
 msgid "Show messages with all email headers"
 msgstr "Berichten weergeven met de volledige e-mailheader"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2699
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2714
 msgid "Unable to retrieve message"
 msgstr "Ophalen van bericht mislukt"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2761 ../mail/mail-ops.c:2068
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2776 ../mail/mail-ops.c:2068
 #, c-format
 msgid "Retrieving message '%s'"
 msgstr "Ophalen van bericht â%sâ"
 
 #. we changed user, thus reset the chosen calendar combo too, because
 #. other user means other calendars subscribed
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3379 ../mail/mail-config.ui.h:31
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3370 ../mail/mail-config.ui.h:31
 #: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:304
 #: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:538
 #: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:674
@@ -9122,45 +9104,45 @@ msgstr "Ophalen van bericht â%sâ"
 msgid "Default"
 msgstr "Standaard"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3550
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3545
 #: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:172
 msgid "_Forward"
 msgstr "_Doorsturen"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3551
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3546
 msgid "Forward the selected message to someone"
 msgstr "Het bericht doorsturen naar iemand"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3570
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3565
 msgid "Group Reply"
 msgstr "Groep beantwoorden"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3571
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3566
 msgid "Reply to the mailing list, or to all recipients"
 msgstr "Stuur antwoord naar de mailinglijst, of naar alle geadresseerden"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3616 ../mail/em-filter-i18n.h:14
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3611 ../mail/em-filter-i18n.h:14
 #: ../plugins/groupwise-features/share-folder.c:746
 msgid "Delete"
 msgstr "Verwijderen"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3649
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3644
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1311
 #: ../widgets/misc/e-calendar.c:201
 msgid "Next"
 msgstr "Volgende"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3653
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3648
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1304
 #: ../widgets/misc/e-calendar.c:177
 msgid "Previous"
 msgstr "Vorige"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3663 ../mail/mail-dialogs.ui.h:16
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3657 ../mail/mail-dialogs.ui.h:16
 msgid "Reply"
 msgstr "Beantwoorden"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:4298
+#: ../mail/e-mail-reader.c:4327
 #, c-format
 msgid "Folder '%s'"
 msgstr "Map â%sâ"
@@ -9520,7 +9502,7 @@ msgstr "begint niet met"
 
 #: ../mail/em-filter-i18n.h:23
 msgid "Draft"
-msgstr "Klad"
+msgstr "Concept"
 
 #: ../mail/em-filter-i18n.h:24
 msgid "ends with"
@@ -9802,12 +9784,12 @@ msgstr "Verplaatsen van map %s"
 msgid "Copying folder %s"
 msgstr "KopiÃren van map %s"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:1951 ../mail/message-list.c:2243
+#: ../mail/em-folder-tree.c:1951 ../mail/message-list.c:2242
 #, c-format
 msgid "Moving messages into folder %s"
 msgstr "Berichten worden verplaatst naar map %s"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:1955 ../mail/message-list.c:2245
+#: ../mail/em-folder-tree.c:1955 ../mail/message-list.c:2244
 #, c-format
 msgid "Copying messages into folder %s"
 msgstr "Berichten worden gekopieerd naar map %s"
@@ -10132,16 +10114,16 @@ msgid_plural "Are you sure you want to open %d messages at once?"
 msgstr[0] "Weet u zeker dat u %d berichten tegelijk wilt openen?"
 msgstr[1] "Weet u zeker dat u %d berichten tegelijk wilt openen?"
 
-#: ../mail/em-utils.c:153
+#: ../mail/em-utils.c:157
 #: ../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:151
 msgid "_Do not show this message again"
 msgstr "_Dit bericht niet meer tonen."
 
-#: ../mail/em-utils.c:328
+#: ../mail/em-utils.c:332
 msgid "Message Filters"
 msgstr "Berichtenfilters"
 
-#: ../mail/em-utils.c:904
+#: ../mail/em-utils.c:908
 #, c-format
 msgid "Messages from %s"
 msgstr "Berichten van %s"
@@ -10538,7 +10520,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:75
 msgid "Flush Outbox after filtering"
-msgstr "Outbox legen na filteren"
+msgstr "Postvak UIT legen na filteren"
 
 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:76
 msgid "Forward message."
@@ -11464,7 +11446,7 @@ msgid ""
 "sending messages from Outbox."
 msgstr ""
 "Of er op nieuwe berichten moet worden gecontroleerd bij het opstarten van "
-"Evolution. Dit houdt ook het versturen van berichten uit Outbox in."
+"Evolution. Dit houdt ook het versturen van berichten uit Postvak UIT in."
 
 # BUG: whether disable ellipsizing feature
 # Of het afkorten met puntjes van mapnamen in de mappenboom uitgezet wordt.
@@ -11490,9 +11472,9 @@ msgid ""
 "only when there was used any 'Forward to' filter action and approximately "
 "one minute after the last action invocation."
 msgstr ""
-"Of de Outbox moet worden geleegd nadat er gefilterd is. Het legen van de "
-"Outbox gebeurt alleen als er een âDoorsturen naarâ-filteractie werd gebruikt "
-"en ongeveer een minuut na het aanroepen van de laatste actie."
+"Of Postvak UIT moet worden geleegd nadat er gefilterd is. Het legen van de "
+"map Postvak UIT gebeurt alleen als er een âDoorsturen naarâ-filteractie werd "
+"gebruikt en ongeveer een minuut na het aanroepen van de laatste actie."
 
 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:233
 msgid "Width of the message-list pane"
@@ -11549,7 +11531,7 @@ msgid "From"
 msgstr "Van"
 
 #: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:452
-#: ../shell/e-shell-utils.c:253
+#: ../shell/e-shell-utils.c:217
 msgid "Berkeley Mailbox (mbox)"
 msgstr "Berkeley-postbus (mbox)"
 
@@ -11797,7 +11779,7 @@ msgstr "Niet citeren"
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:41
 msgid "Drafts _Folder:"
-msgstr "_Klad-map:"
+msgstr "Map _Concepten:"
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:42
 msgid "Email _Address:"
@@ -13231,8 +13213,8 @@ msgid ""
 "Unable to open the drafts folder for this account. Use the system drafts "
 "folder instead?"
 msgstr ""
-"Kan de kladmap voor dit account niet openen. In plaats daarvan de systeem-"
-"kladmap gebruiken?"
+"Kan de map Concepten voor dit account niet openen. In plaats daarvan de "
+"systeem-map Concepten gebruiken?"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:129
 msgid "Unable to read license file."
@@ -13244,7 +13226,7 @@ msgstr "_Standaard gebruiken"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:131
 msgid "Use default drafts folder?"
-msgstr "Standaard kladmap gebruiken?"
+msgstr "Standaard conceptenmap gebruiken?"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:132
 msgid ""
@@ -13386,86 +13368,86 @@ msgstr "_Synchroniseren"
 msgid "_Yes"
 msgstr "_Ja"
 
-#: ../mail/message-list.c:1215
+#: ../mail/message-list.c:1214
 msgid "Unseen"
 msgstr "Ongelezen"
 
-#: ../mail/message-list.c:1216
+#: ../mail/message-list.c:1215
 msgid "Seen"
 msgstr "Gelezen"
 
-#: ../mail/message-list.c:1217
+#: ../mail/message-list.c:1216
 msgid "Answered"
 msgstr "Beantwoord"
 
-#: ../mail/message-list.c:1218
+#: ../mail/message-list.c:1217
 msgid "Forwarded"
 msgstr "Doorgestuurd"
 
-#: ../mail/message-list.c:1219
+#: ../mail/message-list.c:1218
 msgid "Multiple Unseen Messages"
 msgstr "Meerdere Ongelezen Berichten"
 
-#: ../mail/message-list.c:1220
+#: ../mail/message-list.c:1219
 msgid "Multiple Messages"
 msgstr "Meerdere Berichten"
 
-#: ../mail/message-list.c:1224
+#: ../mail/message-list.c:1223
 msgid "Lowest"
 msgstr "Laagste"
 
-#: ../mail/message-list.c:1225
+#: ../mail/message-list.c:1224
 msgid "Lower"
 msgstr "Laag"
 
-#: ../mail/message-list.c:1229
+#: ../mail/message-list.c:1228
 msgid "Higher"
 msgstr "Hoog"
 
-#: ../mail/message-list.c:1230
+#: ../mail/message-list.c:1229
 msgid "Highest"
 msgstr "Hoogste"
 
-#: ../mail/message-list.c:1849 ../widgets/table/e-cell-date.c:46
+#: ../mail/message-list.c:1848 ../widgets/table/e-cell-date.c:46
 msgid "?"
 msgstr "?"
 
 #. strftime format of a time,
 #. in 12-hour format, without seconds.
-#: ../mail/message-list.c:1856 ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:205
+#: ../mail/message-list.c:1855 ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:205
 msgid "Today %l:%M %p"
 msgstr "Vandaag %l:%M %p"
 
-#: ../mail/message-list.c:1865
+#: ../mail/message-list.c:1864
 msgid "Yesterday %l:%M %p"
 msgstr "Gisteren %l:%M %p"
 
-#: ../mail/message-list.c:1877
+#: ../mail/message-list.c:1876
 msgid "%a %l:%M %p"
 msgstr "%a %l:%M %p"
 
-#: ../mail/message-list.c:1885
+#: ../mail/message-list.c:1884
 msgid "%b %d %l:%M %p"
 msgstr "%b %d %l:%M %p"
 
-#: ../mail/message-list.c:1887
+#: ../mail/message-list.c:1886
 msgid "%b %d %Y"
 msgstr "%b %d %Y"
 
-#: ../mail/message-list.c:2672
+#: ../mail/message-list.c:2671
 msgid "Select all visible messages"
 msgstr "Selecteer alle zichtbare berichten"
 
-#: ../mail/message-list.c:2830 ../mail/message-list.etspec.h:10
+#: ../mail/message-list.c:2829 ../mail/message-list.etspec.h:10
 msgid "Messages"
 msgstr "Berichten"
 
 #. there is some info why the message list is empty, let it be something useful
-#: ../mail/message-list.c:4506 ../mail/message-list.c:4930
+#: ../mail/message-list.c:4505 ../mail/message-list.c:4919
 msgid "Generating message list"
 msgstr "Genereren van berichtenlijst"
 
-#: ../mail/message-list.c:4745
+#: ../mail/message-list.c:4738
 msgid ""
 "No message satisfies your search criteria. Either clear search with Search-"
 ">Clear menu item or change it."
@@ -13473,7 +13455,7 @@ msgstr ""
 "Geen enkel mailbericht voldoet aan uw zoekopdracht. Wis de zoekopdracht via "
 "het menu Zoeken->Wissen of wijzig de zoekopdracht."
 
-#: ../mail/message-list.c:4747
+#: ../mail/message-list.c:4740
 msgid "There are no messages in this folder."
 msgstr "Er zijn momenteel geen berichten in deze map."
 
@@ -13753,7 +13735,7 @@ msgid "_Contact"
 msgstr "_Contact"
 
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:278
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:773
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:766
 msgid "Create a new contact"
 msgstr "Nieuw contact maken"
 
@@ -13764,7 +13746,7 @@ msgstr "Contacten_lijst"
 
 # een nieuwe contactenlijst aanmaken
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:285
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:780
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:773
 msgid "Create a new contact list"
 msgstr "Maak een nieuwe contactenlijst"
 
@@ -13848,83 +13830,75 @@ msgstr "He_rnoemenâ"
 msgid "Rename the selected address book"
 msgstr "Het geselecteerde adresboek hernoemen"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:722
-msgid "S_ave Address Book as vCard"
-msgstr "Adresboek op_slaan als VCard"
-
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:724
-msgid "Save the contacts of the selected address book as a vCard"
-msgstr "De contacten in het geselecteerde adresboek opslaan als VCard"
-
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:731
 msgid "Stop loading"
 msgstr "Stoppen met laden"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:736
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:729
 msgid "_Copy Contact To..."
 msgstr "_Contact kopiÃren naarâ"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:738
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:731
 msgid "Copy selected contacts to another address book"
 msgstr "Kopieer de geselecteerde contacten naar een ander adresboek"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:743
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:736
 msgid "_Delete Contact"
 msgstr "Contact _verwijderen"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:750
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:743
 msgid "_Find in Contact..."
 msgstr "In contact _zoekenâ"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:752
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:745
 msgid "Search for text in the displayed contact"
 msgstr "Zoek naar tekst in het weergegeven contact"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:757
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:750
 msgid "_Forward Contact..."
 msgstr "Contact _doorsturenâ"
 
 # naar een ander
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:759
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:752
 msgid "Send selected contacts to another person"
 msgstr "Stuur de geselecteerde contacten naar iemand anders"
 
 # kaart verplaatsen naar
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:764
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:757
 msgid "_Move Contact To..."
 msgstr "Contact ver_plaatsen naarâ"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:766
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:759
 msgid "Move selected contacts to another address book"
 msgstr "Verplaats de geselecteerde contacten naar een ander adresboek"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:771
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:764
 msgid "_New Contact..."
 msgstr "_Nieuw contactâ"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:778
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:771
 msgid "New Contact _List..."
 msgstr "Nieuwe _contactenlijstâ"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:785
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:778
 msgid "_Open Contact"
 msgstr "Contact _openen"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:787
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:780
 msgid "View the current contact"
 msgstr "Huidige contact tonen"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:792
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:785
 msgid "_Send Message to Contact..."
 msgstr "Stuur Bericht aan Contactâ"
 
 # geadresseerden
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:794
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:787
 msgid "Send a message to the selected contacts"
 msgstr "Stuur een bericht naar de geselecteerde contacten"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:801
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1502
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:794
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1495
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:808
 msgid "_Actions"
 msgstr "_Acties"
@@ -13934,76 +13908,70 @@ msgstr "_Acties"
 #            Vertical view
 # Preview heeft hier niet de betekenis van 'voorbeeld'
 # Berichtweergave/Berichtinhoud/Weergave
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:808
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:801
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:663
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:815
 #: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1320
 msgid "_Preview"
 msgstr "_Berichtenweergave"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:817
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1519
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:810
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1512
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:676
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:828
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Verwijderen"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:821
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:814
 msgid "_Properties"
 msgstr "_Eigenschappen"
 
-#. Translators: This is an action label
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:830
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:976
-msgid "_Save as vCard..."
-msgstr "Op_slaan als vCardâ"
-
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:858
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:846
 msgid "Contact _Preview"
 msgstr "Contacten_weergave"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:860
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:848
 msgid "Show contact preview window"
 msgstr "Contacten-voorbeeldvenster tonen"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:879
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:867
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:733
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:897
 #: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1418
 msgid "_Classic View"
 msgstr "_Klassieke weergave"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:881
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:869
 msgid "Show contact preview below the contact list"
 msgstr "Het contact onder de contactenenlijst tonen"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:886
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:874
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:740
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:904
 #: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1425
 msgid "_Vertical View"
 msgstr "_Verticale weergave"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:888
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:876
 msgid "Show contact preview alongside the contact list"
 msgstr "Contacten-voorbeeld naast contactenlijst tonen"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:896
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1662
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:884
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1651
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:750
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:921
 msgid "Any Category"
 msgstr "Elke categorie"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:903
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1676
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:891
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1665
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:757
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:956
 msgid "Unmatched"
 msgstr "Niet passend"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:913
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1686
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:901
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1675
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:767
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:966
 #: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1501
@@ -14011,19 +13979,33 @@ msgstr "Niet passend"
 msgid "Advanced Search"
 msgstr "Uitgebreid zoeken"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:946
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:934
 msgid "Print all shown contacts"
 msgstr "Druk alle getoonde contacten af"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:953
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:941
 msgid "Preview the contacts to be printed"
 msgstr "Geeft een voorbeeld van de af te drukken contacten"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:960
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:948
 msgid "Print selected contacts"
 msgstr "Druk geselecteerde contacten af"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:978
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:963
+msgid "S_ave Address Book as vCard"
+msgstr "Adresboek op_slaan als VCard"
+
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:965
+msgid "Save the contacts of the selected address book as a vCard"
+msgstr "De contacten in het geselecteerde adresboek opslaan als VCard"
+
+#. Translators: This is an action label
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:971
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:981
+msgid "_Save as vCard..."
+msgstr "Op_slaan als vCardâ"
+
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:973
 msgid "Save selected contacts as a vCard"
 msgstr "De geselecteerde contacten opslaan als een VCard"
 
@@ -14299,7 +14281,7 @@ msgid "Wee_k starts on:"
 msgstr "W_eek begint:"
 
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:51
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1645
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1634
 msgid "Work Week"
 msgstr "Werkweek"
 
@@ -15292,96 +15274,96 @@ msgid "_Reply"
 msgstr "_Beantwoorden"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1472
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:278
-msgid "Save as iCalendar..."
-msgstr "Opslaan als vCardâ"
-
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1479
 msgid "_Schedule Meeting..."
 msgstr "_Bijeenkomst plannenâ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1481
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1474
 msgid "Converts an appointment to a meeting"
 msgstr "Zet een afspraak om in een bijeenkomst"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1486
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1479
 msgid "Conv_ert to Appointment..."
 msgstr "Naar _afspraak converterenâ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1488
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1481
 msgid "Converts a meeting to an appointment"
 msgstr "Zet een bijeenkomst om in een afspraak"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1493
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1486
 msgid "Quit"
 msgstr "Afsluiten"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1617
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1606
 msgid "Day"
 msgstr "Dag"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1619
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1608
 msgid "Show one day"
 msgstr "ÃÃn dag tonen"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1624
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1613
 msgid "List"
 msgstr "Lijst"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1626
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1615
 msgid "Show as list"
 msgstr "Lijstweergave"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1631
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1620
 msgid "Month"
 msgstr "Maand"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1633
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1622
 msgid "Show one month"
 msgstr "ÃÃn maand tonen"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1638
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1627
 msgid "Week"
 msgstr "Week"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1640
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1629
 msgid "Show one week"
 msgstr "ÃÃn week tonen"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1647
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1636
 msgid "Show one work week"
 msgstr "EÃn werkweek tonen"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1655
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1644
 msgid "Active Appointments"
 msgstr "Actieve afspraken"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1669
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1658
 msgid "Next 7 Days' Appointments"
 msgstr "Afspraken van de komende 7 dagen"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1700
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1689
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:781
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:980
 msgid "Description contains"
 msgstr "Omschrijving bevat"
 
 # onderwerp/samevatting
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1707
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1696
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:788
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:987
 msgid "Summary contains"
 msgstr "Samenvatting bevat"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1719
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1708
 msgid "Print this calendar"
 msgstr "Deze agenda afdrukken"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1726
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1715
 msgid "Preview the calendar to be printed"
 msgstr "Geeft een afdrukvoorbeeld van de agenda"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1799
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1737
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:291
+msgid "Save as iCalendar..."
+msgstr "Opslaan als vCardâ"
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1814
 msgid "Go To"
 msgstr "Ga naar"
 
@@ -15421,7 +15403,7 @@ msgstr "De geselecteerde memo weergeven"
 msgid "Open _Web Page"
 msgstr "Open _website"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:290
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:283
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:814
 msgid "Print the selected memo"
 msgstr "De geselecteerde memo afdrukken"
@@ -15480,17 +15462,17 @@ msgstr "_Open taak"
 msgid "View the selected task"
 msgstr "De geselecteerde taak weergeven"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:365
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:370
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1013
+msgid "Print the selected task"
+msgstr "De geselecteerde taak afdrukken"
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:378
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:829
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1028
 msgid "_Save as iCalendar..."
 msgstr "_Opslaan als iCalendarâ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:377
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1013
-msgid "Print the selected task"
-msgstr "De geselecteerde taak afdrukken"
-
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:437
 msgid "Selected Calendars for Alarms"
 msgstr "Geselecteerde agenda's voor alarmeringen"
@@ -15820,38 +15802,38 @@ msgstr "Geen"
 # In menu Nieuw
 # _b wordt gebruikt voor adres_boek
 # _e voor bij_eenkomst
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:183
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:184
 msgctxt "New"
 msgid "_Mail Message"
 msgstr "Be_richt"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:185
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:186
 msgid "Compose a new mail message"
 msgstr "Een nieuwe e-mail opstellen"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:193
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:194
 msgctxt "New"
 msgid "Mail _Folder"
 msgstr "Berichten_map"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:195
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:196
 msgid "Create a new mail folder"
 msgstr "Nieuwe berichtenmap aanmaken"
 
 # E-mailaccounts / E-mail-accounts / E-mail accounts
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:494
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:495
 msgid "Mail Accounts"
 msgstr "E-mail accounts"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:502
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:503
 msgid "Mail Preferences"
 msgstr "E-mailvoorkeuren"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:510
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:511
 msgid "Composer Preferences"
 msgstr "Berichten opstellen"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:518
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:519
 msgid "Network Preferences"
 msgstr "Netwerkvoorkeuren"
 
@@ -15885,7 +15867,7 @@ msgstr ""
 # postvak uit
 #: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1092
 msgid "Fl_ush Outbox"
-msgstr "_Wachtrij verwerken"
+msgstr "Postvak UIT -legen"
 
 #: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1099
 msgid "_Copy Folder To..."
@@ -16193,8 +16175,8 @@ msgstr[1] "%d spam"
 #, c-format
 msgid "%d draft"
 msgid_plural "%d drafts"
-msgstr[0] "%d klad"
-msgstr[1] "%d klad"
+msgstr[0] "%d concept"
+msgstr[1] "%d concepten"
 
 #: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1085
 #, c-format
@@ -16487,12 +16469,11 @@ msgstr ""
 "Lijst met trefwoorden waarmee de bijlageherinneringsplugin de tekstinhoud "
 "van het bericht controleert"
 
-#. Check buttons
-#: ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:117
+#: ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:121
 msgid "_Do not show this message again."
 msgstr "_Dit bericht niet meer tonen."
 
-#: ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:451
+#: ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:453
 #: ../plugins/templates/templates.c:411
 msgid "Keywords"
 msgstr "Trefwoorden"
@@ -16512,7 +16493,7 @@ msgstr "Bericht heeft geen bijlage"
 
 # bijlage toevoegen/bestand bijvoegen
 #: ../plugins/attachment-reminder/org-gnome-attachment-reminder.error.xml.h:3
-msgid "_Add attachment..."
+msgid "_Add Attachment..."
 msgstr "_Bijlage toevoegenâ"
 
 #: ../plugins/attachment-reminder/org-gnome-attachment-reminder.error.xml.h:4
@@ -16537,25 +16518,25 @@ msgstr "Audio in bericht opgenomen"
 msgid "Play audio attachments directly in mail messages."
 msgstr "Geluidsbijlage direct afspelen in e-mailbericht."
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:183
+#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:186
 msgid "Select name of the Evolution backup file"
 msgstr "Selecteer naam van het Evolution-archief"
 
 # na het maken van de reservekopie/archief
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:216
+#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:219
 msgid "_Restart Evolution after backup"
 msgstr "Evolution _herstarten na het maken van de back-up"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:242
+#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:245
 msgid "Select name of the Evolution backup file to restore"
 msgstr "Selecteer de back-up waarmee Evolution hersteld wordt"
 
 # herstelbewerking/operatie
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:255
+#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:258
 msgid "_Restart Evolution after restore"
 msgstr "Evolution _herstarten na de hersteloperatie"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:323
+#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:326
 msgid ""
 "You can restore Evolution from your backup. It can restore all the Mails, "
 "Calendars, Tasks, Memos, Contacts. It also restores all your personal "
@@ -16565,36 +16546,36 @@ msgstr ""
 "agenda's, taken, memo's en adresgegevens herstellen. U kunt hiermee ook uw "
 "persoonlijke instellingen en e-mailfilters herstellen."
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:330
+#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:333
 msgid "_Restore Evolution from the backup file"
 msgstr "Evolution _herstellen via een back-up"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:337
+#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:340
 msgid "Please select an Evolution Archive to restore:"
 msgstr "Evolution-archief selecteren voor herstellen:"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:340
+#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:343
 msgid "Choose a file to restore"
 msgstr "Kies een bestand om te herstellen"
 
 # reservekopie/archief/backup
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:348
+#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:351
 msgid "Restore from backup"
 msgstr "Back-up terugzetten"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:386
+#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:389
 msgid "_Back up Evolution Data..."
 msgstr "_Back-up maken van Evolution-dataâ"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:388
+#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:391
 msgid "Back up Evolution data and settings to an archive file"
 msgstr "Back-up maken van Evolution-data en -instellingen"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:393
+#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:396
 msgid "R_estore Evolution Data..."
 msgstr "Evolution-data _herstellenâ"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:395
+#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:398
 msgid "Restore Evolution data and settings from an archive file"
 msgstr "Evolution-data en -instellingen herstellen vanuit een back-up"
 
@@ -18181,7 +18162,7 @@ msgid ""
 "The message does contain a calendar, but the calendar contains no events, "
 "tasks or free/busy information"
 msgstr ""
-"Het bericht bevat een agenda, maar de agenda bevat geen aantekenigen, taken "
+"Het bericht bevat een agenda, maar de agenda bevat geen aantekeningen, taken "
 "of vrij/bezet-informatie"
 
 #: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1797
@@ -18784,7 +18765,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:6
 msgid "Notify new messages for Inbox only."
-msgstr "Alleen melden bij nieuwe berichten in de Inbox."
+msgstr "Alleen melden bij nieuwe berichten in Postvak IN."
 
 #: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:7
 msgid "Play sound when new messages arrive."
@@ -18834,7 +18815,8 @@ msgstr ""
 
 #: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:16
 msgid "Whether to notify new messages in Inbox folder only."
-msgstr "Of alleen melding gemaakt wordt bij nieuwe e-mail in de Inbox."
+msgstr ""
+"Of alleen melding gemaakt wordt bij nieuwe e-mail in de map Postvak IN."
 
 # 'ontvangen' kan in principe weggelaten worden
 #: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:398
@@ -18910,7 +18892,7 @@ msgstr "Selecteer een geluidsbestand"
 
 #: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:854
 msgid "Notify new messages for _Inbox only"
-msgstr "_Alleen melden bij nieuwe berichten in de Inbox"
+msgstr "_Alleen melden bij nieuwe berichten in Postvak IN"
 
 #: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:863
 msgid "Generate a _D-Bus message"
@@ -19361,15 +19343,6 @@ msgstr "_Onderdrukte HTML-delen tonen als bijlagen"
 msgid "HTML _Mode"
 msgstr "HTML-modus"
 
-# betere vertaling: profileren/
-#: ../plugins/profiler/org-gnome-evolution-profiler.eplug.xml.h:1
-msgid "Evolution Profiler"
-msgstr "Evolution profileren"
-
-#: ../plugins/profiler/org-gnome-evolution-profiler.eplug.xml.h:2
-msgid "Profile data events in Evolution (for developers only)."
-msgstr "Profiel-datagebeurtenissen in Evolution (alleen voor ontwikkelaars)."
-
 #: ../plugins/pst-import/org-gnome-pst-import.eplug.xml.h:1
 msgid "Import Outlook messages from PST file"
 msgstr "Outlook-berichten importeren uit PST-bestand"
@@ -19474,7 +19447,7 @@ msgstr "Kon âdiscussie publicerenâ niet aanmaken."
 
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:1065
 msgid "_Publish Calendar Information"
-msgstr "Agendainformatie _publiceren"
+msgstr "Agenda-informatie _publiceren"
 
 # Zelfgemaakte/aangepaste melding/mededeling
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:2
@@ -19787,7 +19760,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../plugins/templates/org-gnome-templates.eplug.xml.h:1
 msgid "Drafts based template plugin"
-msgstr "Sjabloonplugin op klad gebaseerd"
+msgstr "Sjabloonplugin op concept gebaseerd"
 
 #: ../plugins/templates/templates.c:635
 msgid "No Title"
@@ -20032,7 +20005,7 @@ msgstr "Zijpaneel is zichtbaar"
 msgid "Skip development warning dialog"
 msgstr "Waarschuwingsdialoog voor instabiele versie overslaan"
 
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:35 ../shell/main.c:374
+#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:35 ../shell/main.c:373
 msgid "Start in offline mode"
 msgstr "Beginnen in offline stand"
 
@@ -20225,15 +20198,15 @@ msgstr "_Zoeken naar:"
 msgid "i_n"
 msgstr "i_n"
 
-#: ../shell/e-shell-utils.c:255
+#: ../shell/e-shell-utils.c:219
 msgid "vCard (.vcf)"
 msgstr "vCard (.vcf)"
 
-#: ../shell/e-shell-utils.c:257
+#: ../shell/e-shell-utils.c:221
 msgid "iCalendar (.ics)"
 msgstr "iCalendar (.ics)"
 
-#: ../shell/e-shell-utils.c:278
+#: ../shell/e-shell-utils.c:242
 msgid "All Files (*)"
 msgstr "Alle bestanden (*)"
 
@@ -20554,7 +20527,7 @@ msgid "Execute these search parameters"
 msgstr "Deze zoekparameters uitvoeren"
 
 #. Translators: This is used for the main window title.
-#: ../shell/e-shell-window-private.c:584
+#: ../shell/e-shell-window-private.c:580
 #, c-format
 msgid "%s - Evolution"
 msgstr "%s - Evolution"
@@ -20576,7 +20549,7 @@ msgid "Preparing to quit..."
 msgstr "Voorbereiden voor afsluiten..."
 
 #. Preview/Alpha/Beta version warning message
-#: ../shell/main.c:190
+#: ../shell/main.c:189
 #, no-c-format
 msgid ""
 "Hi. Thanks for taking the time to download this preview release\n"
@@ -20613,7 +20586,7 @@ msgstr ""
 "ons\n"
 "harde werk en wachten in spanning op uw bijdrage!\n"
 
-#: ../shell/main.c:214
+#: ../shell/main.c:213
 msgid ""
 "Thanks\n"
 "The Evolution Team\n"
@@ -20621,13 +20594,13 @@ msgstr ""
 "Bedankt!\n"
 "Het Evolution team\n"
 
-#: ../shell/main.c:221
+#: ../shell/main.c:220
 msgid "Do not tell me again"
 msgstr "Dit bericht niet meer weergeven"
 
 #. Translators: Do NOT translate the five component
 #. * names, they MUST remain in English!
-#: ../shell/main.c:368
+#: ../shell/main.c:367
 msgid ""
 "Start Evolution showing the specified component. Available options are "
 "'mail', 'calendar', 'contacts', 'tasks', and 'memos'"
@@ -20635,53 +20608,53 @@ msgstr ""
 "Evolution starten waarbij het opgegeven onderdeel wordt getoond. Beschikbare "
 "opties zijn: âpostâ, âagendaâ, âcontactenâ, âtakenâ en âmemo'sâ"
 
-#: ../shell/main.c:372
+#: ../shell/main.c:371
 msgid "Apply the given geometry to the main window"
 msgstr "Pas de gegeven afmetingen toe op het hoofdvenster"
 
-#: ../shell/main.c:376
+#: ../shell/main.c:375
 msgid "Start in online mode"
 msgstr "Beginnen in online modus"
 
-#: ../shell/main.c:378
+#: ../shell/main.c:377
 msgid "Ignore network availability"
 msgstr "Beschikbaarheid netwerk negeren"
 
-#: ../shell/main.c:380
+#: ../shell/main.c:379
 msgid "Start in \"express\" mode"
 msgstr "Beginnen in âexpresâ-modus"
 
 # geforceerd laten stoppen/doen stoppen
-#: ../shell/main.c:383
+#: ../shell/main.c:382
 msgid "Forcibly shut down Evolution"
 msgstr "Evolution geforceerd afsluiten"
 
-#: ../shell/main.c:386
+#: ../shell/main.c:385
 msgid "Send the debugging output of all components to a file."
 msgstr "Verzend de debug-uitvoer van alle componenten naar een bestand."
 
-#: ../shell/main.c:388
+#: ../shell/main.c:387
 msgid "Disable loading of any plugins."
 msgstr "Het laden van plugins deactiveren."
 
-#: ../shell/main.c:390
+#: ../shell/main.c:389
 msgid "Disable preview pane of Mail, Contacts and Tasks."
 msgstr "Voorbeeldpaneel van Post, Adresboek en Taken uitzetten."
 
-#: ../shell/main.c:394
+#: ../shell/main.c:393
 msgid "Import URIs or file names given as rest of arguments."
 msgstr "URI's of bestandsnamen opgegeven als rest van argumenten importeren."
 
-#: ../shell/main.c:396
+#: ../shell/main.c:395
 msgid "Request a running Evolution process to quit"
 msgstr "Verzoek een draaiend Evolution-proces te stoppen"
 
 # Personal information manager
-#: ../shell/main.c:570 ../shell/main.c:578
+#: ../shell/main.c:569 ../shell/main.c:577
 msgid "- The Evolution PIM and Email Client"
 msgstr "- Het Evolution PIM en e-mailprogramma"
 
-#: ../shell/main.c:641
+#: ../shell/main.c:640
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: --online and --offline cannot be used together.\n"
@@ -20690,7 +20663,7 @@ msgstr ""
 "%s: --online en --offline kan niet tegelijk worden gebruikt.\n"
 " Gebruik â%s --helpâ voor meer informatie.\n"
 
-#: ../shell/main.c:647
+#: ../shell/main.c:646
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: --force-online and --offline cannot be used together.\n"
@@ -21258,7 +21231,7 @@ msgstr "Ondertekenen"
 
 #: ../smime/lib/e-cert.c:876
 msgid "Non-repudiation"
-msgstr "Geen informatie"
+msgstr "Niet-afwijzing"
 
 # volgens wikiepedia is encipherment hetzelfde als encryptiealgoritme
 #: ../smime/lib/e-cert.c:880
@@ -21520,11 +21493,11 @@ msgstr "MIME-type:"
 msgid "_Suggest automatic display of attachment"
 msgstr "_Probeer bijlage automatisch weer te geven"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment-handler-image.c:96
+#: ../widgets/misc/e-attachment-handler-image.c:91
 msgid "Could not set as background"
 msgstr "Kon achtergrond niet instellen"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment-handler-image.c:148
+#: ../widgets/misc/e-attachment-handler-image.c:141
 msgid "Set as _Background"
 msgstr "Als _achtergrond instellen"
 
@@ -22087,7 +22060,7 @@ msgstr "Geen"
 
 #: ../widgets/misc/e-signature-editor.c:134
 #: ../widgets/misc/e-signature-editor.c:560
-#: ../widgets/misc/e-signature-manager.c:348
+#: ../widgets/misc/e-signature-manager.c:368
 #: ../widgets/misc/e-signature-script-dialog.c:215
 msgid "Unnamed"
 msgstr "Naamloos"
@@ -22104,15 +22077,15 @@ msgstr "Handtekening bewerken"
 msgid "_Signature Name:"
 msgstr "_Naam handtekening:"
 
-#: ../widgets/misc/e-signature-manager.c:293
+#: ../widgets/misc/e-signature-manager.c:313
 msgid "Add Signature Script"
 msgstr "Handtekening-script toevoegen"
 
-#: ../widgets/misc/e-signature-manager.c:358
+#: ../widgets/misc/e-signature-manager.c:378
 msgid "Edit Signature Script"
 msgstr "Handtekening-script bewerken"
 
-#: ../widgets/misc/e-signature-manager.c:577
+#: ../widgets/misc/e-signature-manager.c:598
 msgid "Add _Script"
 msgstr "_Script toevoegen"
 
@@ -22158,21 +22131,21 @@ msgstr "Verwijzing in browser openen"
 msgid "_Copy Email Address"
 msgstr "E-mail_adres kopiÃren"
 
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:424 ../widgets/misc/e-web-view.c:1080
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:424 ../widgets/misc/e-web-view.c:1105
 msgid "Select all text and images"
 msgstr "De gehele tekst en afbeeldingen selecteren"
 
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:860 ../widgets/misc/e-web-view.c:862
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:864
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:885 ../widgets/misc/e-web-view.c:887
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:889
 #, c-format
 msgid "Click to call %s"
 msgstr "Klik om %s te bellen"
 
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:866
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:891
 msgid "Click to hide/unhide addresses"
 msgstr "Klik om adressen te tonen/verbergen"
 
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:868
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:893
 #, c-format
 msgid "Click to open %s"
 msgstr "Klik hier om %s te openen"
@@ -22470,6 +22443,25 @@ msgstr "Alles selecteren"
 msgid "Input Methods"
 msgstr "Invoermethodes"
 
+#~ msgid "Run Anjal in a window"
+#~ msgstr "Anjal in een venster draaien"
+
+# aanduiden/markeren/aanmerken/instellen/aangeven
+#~ msgid "Make Anjal the default email client"
+#~ msgstr "Maak Anjal het standaard e-mailprogramma"
+
+# standaard manier van antwoorden
+#~ msgid "Anjal email client"
+#~ msgstr "Anjal e-mailprogramma "
+
+# betere vertaling: profileren/
+#~ msgid "Evolution Profiler"
+#~ msgstr "Evolution profileren"
+
+#~ msgid "Profile data events in Evolution (for developers only)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Profiel-datagebeurtenissen in Evolution (alleen voor ontwikkelaars)."
+
 #~ msgid "(map)"
 #~ msgstr "(kaart)"
 
@@ -23030,9 +23022,6 @@ msgstr "Invoermethodes"
 #~ msgstr ""
 #~ "Waarschuwen wanneer antwoorden naar _vele ontvangers worden verstuurd"
 
-#~ msgid "Select Drafts Folder"
-#~ msgstr "Kladmap selecteren"
-
 #~ msgid "Select HTML fixed width font for printing"
 #~ msgstr "Kies HTML-lettertype met gelijke breedte voor afdrukken"
 
@@ -25341,9 +25330,6 @@ msgstr "Invoermethodes"
 #~ msgid "<span weight=\"bold\">Secure MIME (S/MIME)</span>"
 #~ msgstr "<span weight=\"bold\">Secure MIME (S/MIME)</span>"
 
-#~ msgid "<span weight=\"bold\">Sent and Draft Messages</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Verzonden en kladberichten</span>"
-
 #~ msgid "<span weight=\"bold\">Server Configuration</span>"
 #~ msgstr "<span weight=\"bold\">Serverconfiguratie</span>"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]