[evolution/webkit] [l10n] Updated Estonian translationcommit 0db65c0c31167e0754c2ccd3decdf1fa9c66da3b
Author: Ivar Smolin <okul linux ee>
Date:   Wed Jan 26 22:49:12 2011 +0200

    [l10n] Updated Estonian translation

 po/et.po |   27 ++++++---------------------
 1 files changed, 6 insertions(+), 21 deletions(-)
---
diff --git a/po/et.po b/po/et.po
index b2e6e6f..1535826 100644
--- a/po/et.po
+++ b/po/et.po
@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=evolution\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-01-09 19:49+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-01-22 11:34+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-01-26 15:07+0200\n"
 "Last-Translator: Ivar Smolin <okul linux ee>\n"
 "Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -8112,17 +8112,22 @@ msgid ""
 "The text that is inserted when forwarding a message, saying that the "
 "forwarded message follows."
 msgstr ""
+"SÃnumi edastamisel lisatav teavitustekst, mis Ãtleb, et jÃrgneb edastatav "
+"sÃnum."
 
 msgid ""
 "The text that is inserted when replying to a message (top posting), saying "
 "that the original message follows."
 msgstr ""
+"SÃnumile vastamisel (tipp-postitus) lisatav teavitustekst, mis Ãtleb, et "
+"jÃrgneb algne sÃnum."
 
 msgid ""
 "The text that is inserted when replying to a message, attributing the "
 "message to the original author."
 msgstr ""
 
+
 msgid "The variable width font for mail display."
 msgstr "Muutuva laiusega kirjatÃÃp sÃnumikuvas."
 
@@ -16360,20 +16365,6 @@ msgstr "Sisestusmeetodid"
 #~ "delete them?"
 #~ msgstr "Kaustas '%s' on %d sÃnumiduplikaati. Kas soovid neid kustutada?"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Error on %s: %s\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Viga tegevusel %s: %s\n"
-#~ "%s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Error on %s\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Viga tegevusel %s:\n"
-#~ "%s"
-
 #~ msgid "Start Evolution activating the specified component"
 #~ msgstr "Evolutioni kÃivitamine koos mÃÃratud komponendi aktiveerimisega"
 
@@ -16412,9 +16403,6 @@ msgstr "Sisestusmeetodid"
 #~ msgid "Recurring:"
 #~ msgstr "Korduv:"
 
-#~ msgid "Yes. (Complex Recurrence)"
-#~ msgstr "Jah. (keeruline kordumine)"
-
 #~ msgid "Every day"
 #~ msgid_plural "Every %d days"
 #~ msgstr[0] "Iga pÃev"
@@ -16430,9 +16418,6 @@ msgstr "Sisestusmeetodid"
 #~ msgstr[0] "Iga nÃdala "
 #~ msgstr[1] "Iga %d. nÃdala "
 
-#~ msgid " and "
-#~ msgstr " ja "
-
 #~ msgid "The %s day of "
 #~ msgstr "%s pÃev"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]