[gnome-packagekit] Updated Norwegian bokmål translationcommit d0b3b788072c143fb2a684359a7c9950fc204ea0
Author: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>
Date:   Sat Jul 2 11:36:33 2011 +0200

    Updated Norwegian bokmÃl translation

 po/nb.po | 1194 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 632 insertions(+), 562 deletions(-)
---
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index 100245c..0990473 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -6,10 +6,10 @@
 # Torstein Adolf Winterseth <kvikende fsfe org>, 2010.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnome-packagekit 2.92.x\n"
+"Project-Id-Version: gnome-packagekit 3.1.x\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-23 18:45+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-03-23 21:34+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-07-02 11:23+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-02 11:36+0200\n"
 "Last-Translator: Torstein Adolf Winterseth <kvikende fsfe org>\n"
 "Language-Team: Norwegian BokmÃl <i18n-nb lister ping uio no>\n"
 "Language: \n"
@@ -25,8 +25,8 @@ msgstr "Legg til eller fjern programvare pà systemet"
 
 #. TRANSLATORS: short name for gpk-update-viewer
 #: ../data/gpk-application.desktop.in.h:2 ../data/gpk-application.ui.h:2
-#: ../src/gpk-application.c:4054 ../src/gpk-log.c:498
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:3333
+#: ../src/gpk-application.c:4056 ../src/gpk-log.c:498
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:3337
 msgid "Add/Remove Software"
 msgstr "Legg til/fjern programvare"
 
@@ -36,7 +36,7 @@ msgstr "Om denne programvaren"
 
 #: ../data/gpk-application.ui.h:3
 msgid "Depends on"
-msgstr ""
+msgstr "Er avhengig av"
 
 #: ../data/gpk-application.ui.h:4
 msgid "Edit list of software sources"
@@ -62,6 +62,7 @@ msgstr "Hjelp for denne programvaren"
 #. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
 #. TRANSLATORS: button: install codecs
 #. TRANSLATORS: button: install a font
+#. TRANSLATORS: button: install Plasma services
 #. TRANSLATORS: button: install packages in catalog
 #. TRANSLATORS: button: install printer drivers
 #. TRANSLATORS: button: install catalog
@@ -69,8 +70,9 @@ msgstr "Hjelp for denne programvaren"
 #: ../data/gpk-application.ui.h:9 ../src/gpk-dbus-task.c:710
 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1245 ../src/gpk-dbus-task.c:1464
 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1667 ../src/gpk-dbus-task.c:2127
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2397 ../src/gpk-dbus-task.c:2519
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2872 ../src/gpk-update-viewer.c:1663
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2465 ../src/gpk-dbus-task.c:2678
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2800 ../src/gpk-dbus-task.c:3153
+#: ../src/gpk-task.c:405 ../src/gpk-update-viewer.c:1659
 msgid "Install"
 msgstr "Installer"
 
@@ -139,17 +141,18 @@ msgid "Refresh the list of packages on the system"
 msgstr "Oppdater listen med pakker pà systemet"
 
 #. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
-#: ../data/gpk-application.ui.h:26 ../src/gpk-dbus-task.c:2810
+#: ../data/gpk-application.ui.h:26 ../src/gpk-dbus-task.c:3091
+#: ../src/gpk-task.c:411
 msgid "Remove"
 msgstr "Fjern"
 
 #: ../data/gpk-application.ui.h:27
 msgid "Required by"
-msgstr ""
+msgstr "Kreves av"
 
 #: ../data/gpk-application.ui.h:28
 msgid "Run program"
-msgstr ""
+msgstr "KjÃr program"
 
 #: ../data/gpk-application.ui.h:29
 msgid "S_election"
@@ -239,16 +242,7 @@ msgstr "Lisensavtale kreves"
 msgid "_Accept Agreement"
 msgstr "Godt_a avtale"
 
-#. TRANSLATORS: program name: application to install a catalog of software
-#: ../data/gpk-install-catalog.desktop.in.h:1 ../src/gpk-install-catalog.c:68
-#: ../src/gpk-install-catalog.c:70
-msgid "Catalog Installer"
-msgstr "Kataloginstallering"
-
-#: ../data/gpk-install-catalog.desktop.in.h:2
-msgid "Install a catalog of software on the system"
-msgstr "Installer en katalog med programvare pà systemet"
-
+#: ../data/gpk-dbus-service.desktop.in.h:1
 #: ../data/gpk-install-local-file.desktop.in.h:1
 msgid "Install selected software on the system"
 msgstr "Installer valgt programvare pà systemet"
@@ -256,12 +250,23 @@ msgstr "Installer valgt programvare pà systemet"
 #. TRANSLATORS: program name: application to install a package to provide a file
 #. TRANSLATORS: program name: installs a package (or packages) by name
 #. TRANSLATORS: program name, a session wide daemon to watch for updates and changing system state
-#: ../data/gpk-install-local-file.desktop.in.h:2 ../src/gpk-dbus-task.c:3087
+#: ../data/gpk-dbus-service.desktop.in.h:2
+#: ../data/gpk-install-local-file.desktop.in.h:2 ../src/gpk-dbus-task.c:3368
 #: ../src/gpk-install-local-file.c:67 ../src/gpk-install-package-name.c:66
 #: ../src/gpk-dbus-service.c:153 ../src/gpk-dbus-service.c:156
 msgid "Software Install"
 msgstr "Programvareinstallasjon"
 
+#. TRANSLATORS: program name: application to install a catalog of software
+#: ../data/gpk-install-catalog.desktop.in.h:1 ../src/gpk-install-catalog.c:68
+#: ../src/gpk-install-catalog.c:70
+msgid "Catalog Installer"
+msgstr "Kataloginstallering"
+
+#: ../data/gpk-install-catalog.desktop.in.h:2
+msgid "Install a catalog of software on the system"
+msgstr "Installer en katalog med programvare pà systemet"
+
 #: ../data/gpk-log.desktop.in.h:1 ../data/gpk-log.ui.h:2 ../src/gpk-log.c:840
 msgid "Software Log Viewer"
 msgstr "Loggvisning for programvare"
@@ -322,7 +327,7 @@ msgstr "Installer _automatisk:"
 
 #: ../data/gpk-prefs.ui.h:10
 msgid "_Check Now"
-msgstr ""
+msgstr "_Sjekk nÃ"
 
 #. shows extra -source, -debuginfo, and -devel software sources
 #: ../data/gpk-prefs.ui.h:12
@@ -588,158 +593,153 @@ msgid "Try again with a different search term."
 msgstr "PrÃv igjen med et annet sÃkebegrep."
 
 #. TRANSLATORS: title: invlid text in the search bar
-#: ../src/gpk-application.c:1596
+#: ../src/gpk-application.c:1598
 msgid "Invalid search text"
 msgstr "Ugyldig sÃketekst"
 
 #. TRANSLATORS: message: tell the user that's not allowed
-#: ../src/gpk-application.c:1598
+#: ../src/gpk-application.c:1600
 msgid "The search text contains invalid characters"
 msgstr "SÃketeksten inneholder ugyldige tegn"
 
 #. TRANSLATORS: title: we failed to execute the mthod
-#: ../src/gpk-application.c:1639
+#: ../src/gpk-application.c:1641
 msgid "The search could not be completed"
 msgstr "SÃk kunne ikke fullfÃres"
 
 #. TRANSLATORS: low level failure, details to follow
-#: ../src/gpk-application.c:1641
+#: ../src/gpk-application.c:1643
 msgid "Running the transaction failed"
 msgstr "KjÃring av transaksjonen feilet"
 
 #. TRANSLATORS: title: warn the user they are quitting with unapplied changes
-#: ../src/gpk-application.c:1763
+#: ../src/gpk-application.c:1777
 msgid "Changes not applied"
 msgstr "Endringer ikke tatt i bruk"
 
-#: ../src/gpk-application.c:1764
+#: ../src/gpk-application.c:1778
 msgid "Close _Anyway"
 msgstr "L_ukk likevel"
 
 #. TRANSLATORS: tell the user the problem
-#: ../src/gpk-application.c:1768
+#: ../src/gpk-application.c:1782
 msgid "You have made changes that have not yet been applied."
 msgstr "Du har utfÃrt endringer som ikke er i bruk ennÃ."
 
-#: ../src/gpk-application.c:1769
+#: ../src/gpk-application.c:1783
 msgid "These changes will be lost if you close this window."
 msgstr "Disse endringene vil gà tapt hvis du lukker dette vinduet."
 
 #. TRANSLATORS: column for installed status
 #. TRANSLATORS: The state of a package
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: ../src/gpk-application.c:2084 ../src/gpk-enum.c:1142 ../src/gpk-enum.c:1223
+#: ../src/gpk-application.c:2098 ../src/gpk-enum.c:1156 ../src/gpk-enum.c:1245
 msgid "Installed"
 msgstr "Installert"
 
 #. TRANSLATORS: column for package name
 #. TRANSLATORS: column for group name
 #. TRANSLATORS: column for the package name
-#: ../src/gpk-application.c:2100 ../src/gpk-application.c:2122
+#: ../src/gpk-application.c:2114 ../src/gpk-application.c:2136
 #: ../src/gpk-dialog.c:151 ../src/gpk-modal-dialog.c:727
 msgid "Name"
 msgstr "Navn"
 
 #. TRANSLATORS: the type of package is a collection (metagroup)
-#: ../src/gpk-application.c:2261
+#: ../src/gpk-application.c:2275
 msgid "Type"
 msgstr "Type"
 
-#: ../src/gpk-application.c:2261
+#: ../src/gpk-application.c:2275
 msgid "Collection"
 msgstr "Samling"
 
 #. TRANSLATORS: tooltip: go to the web address
-#: ../src/gpk-application.c:2269
+#: ../src/gpk-application.c:2283
 #, c-format
 msgid "Visit %s"
 msgstr "BesÃk %s"
 
 #. TRANSLATORS: add an entry to go to the project home page
-#: ../src/gpk-application.c:2274
+#: ../src/gpk-application.c:2288
 msgid "Project"
 msgstr "Prosjekt"
 
-#: ../src/gpk-application.c:2274
+#: ../src/gpk-application.c:2288
 msgid "Homepage"
 msgstr "Hjemmeside"
 
 #. TRANSLATORS: the group the package belongs in
-#: ../src/gpk-application.c:2288
+#: ../src/gpk-application.c:2302
 msgid "Group"
 msgstr "Gruppe"
 
 #. TRANSLATORS: the licence string for the package
-#: ../src/gpk-application.c:2294
+#: ../src/gpk-application.c:2308
 msgid "License"
 msgstr "Lisens"
 
-#. TRANSLATORS: the path in the menu, e.g. Applications -> Games
-#: ../src/gpk-application.c:2303
-msgid "Menu"
-msgstr "Meny"
-
 #. TRANSLATORS: the size of the meta package
 #. TRANSLATORS: a column that has size of each package
-#: ../src/gpk-application.c:2321 ../src/gpk-update-viewer.c:1734
+#: ../src/gpk-application.c:2323 ../src/gpk-update-viewer.c:1730
 msgid "Size"
 msgstr "StÃrrelse"
 
 #. TRANSLATORS: the installed size in bytes of the package
-#: ../src/gpk-application.c:2324
+#: ../src/gpk-application.c:2326
 msgid "Installed size"
 msgstr "Installert stÃrrelse"
 
 #. TRANSLATORS: the download size of the package
-#: ../src/gpk-application.c:2327
+#: ../src/gpk-application.c:2329
 msgid "Download size"
 msgstr "StÃrrelse pà nedlasting"
 
 #. TRANSLATORS: where the package came from, the software source name
-#: ../src/gpk-application.c:2336
+#: ../src/gpk-application.c:2338
 msgid "Source"
 msgstr "Kilde"
 
 #. TRANSLATORS: this is a menu group of packages in the queue
-#: ../src/gpk-application.c:2481
+#: ../src/gpk-application.c:2483
 msgid "Selected packages"
 msgstr "Valgte pakker"
 
 #. TRANSLATORS: entry tooltip: basic search
-#: ../src/gpk-application.c:2534
+#: ../src/gpk-application.c:2536
 msgid "Searching by name"
 msgstr "SÃker etter navn"
 
 #. TRANSLATORS: entry tooltip: detailed search
-#: ../src/gpk-application.c:2558
+#: ../src/gpk-application.c:2560
 msgid "Searching by description"
 msgstr "SÃker etter beskrivelse"
 
 #. TRANSLATORS: entry tooltip: file search
-#: ../src/gpk-application.c:2582
+#: ../src/gpk-application.c:2584
 msgid "Searching by file"
 msgstr "SÃker etter fil"
 
 #. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
-#: ../src/gpk-application.c:2604
+#: ../src/gpk-application.c:2606
 msgid "Search by name"
 msgstr "SÃk etter navn:"
 
 #. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
-#: ../src/gpk-application.c:2615
+#: ../src/gpk-application.c:2617
 msgid "Search by description"
 msgstr "SÃk etter beskrivelse"
 
 #. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
-#: ../src/gpk-application.c:2626
+#: ../src/gpk-application.c:2628
 msgid "Search by file name"
 msgstr "SÃk pà filnavn"
 
-#: ../src/gpk-application.c:2667
+#: ../src/gpk-application.c:2669
 msgid "Licensed under the GNU General Public License Version 2"
 msgstr "Lisensiert under GNU General Public License Version 2"
 
-#: ../src/gpk-application.c:2668
+#: ../src/gpk-application.c:2670
 msgid ""
 "PackageKit is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
 "the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -747,7 +747,7 @@ msgid ""
 "any later version."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-application.c:2672
+#: ../src/gpk-application.c:2674
 msgid ""
 "PackageKit is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
@@ -755,7 +755,7 @@ msgid ""
 "more details."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-application.c:2676
+#: ../src/gpk-application.c:2678
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
@@ -763,28 +763,28 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: put your own name here -- you deserve credit!
-#: ../src/gpk-application.c:2682
+#: ../src/gpk-application.c:2684
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\n"
 "Torstein Adolf Winterseth <kvikende fsfe org>"
 
-#: ../src/gpk-application.c:2702
+#: ../src/gpk-application.c:2704
 msgid "PackageKit Website"
 msgstr "Nettsted for PackageKit"
 
 #. TRANSLATORS: description of NULL, gpk-application that is
-#: ../src/gpk-application.c:2705
+#: ../src/gpk-application.c:2707
 msgid "Package Manager for GNOME"
 msgstr "PakkehÃndtering for GNOME"
 
 #. TRANSLATORS: single column for the package details, not visible at the moment
-#: ../src/gpk-application.c:3131
+#: ../src/gpk-application.c:3133
 msgid "Text"
 msgstr "Tekst"
 
 #. TRANSLATORS: welcome text if we can click the group array
-#: ../src/gpk-application.c:3154
+#: ../src/gpk-application.c:3156
 msgid ""
 "Enter a package name and then click find, or click a group to get started."
 msgstr ""
@@ -792,59 +792,59 @@ msgstr ""
 "gang."
 
 #. TRANSLATORS: welcome text if we have to search by name
-#: ../src/gpk-application.c:3157
+#: ../src/gpk-application.c:3159
 msgid "Enter a package name and then click find to get started."
 msgstr "Oppgi et pakkenavn og klikk pà sÃk for à komme i gang."
 
 #. TRANSLATORS: daemon is broken
-#: ../src/gpk-application.c:3383
+#: ../src/gpk-application.c:3385
 msgid "Exiting as properties could not be retrieved"
 msgstr "Avslutter siden egenskaper ikke kunne hentes"
 
 #. TRANSLATORS: title: all of the packages on the system and availble in sources
-#: ../src/gpk-application.c:3502
+#: ../src/gpk-application.c:3504
 msgid "All packages"
 msgstr "Alle pakker"
 
 #. TRANSLATORS: tooltip: all packages
-#: ../src/gpk-application.c:3504
+#: ../src/gpk-application.c:3506
 msgid "Show all packages"
 msgstr "Vis alle pakker"
 
 #. TRANSLATORS: tooltip on the clear button
-#: ../src/gpk-application.c:3747
+#: ../src/gpk-application.c:3749
 msgid "Clear current selection"
 msgstr "TÃm utvalget"
 
 #. TRANSLATORS: tooltip on the apply button
-#: ../src/gpk-application.c:3772
+#: ../src/gpk-application.c:3774
 msgid "Changes are not applied instantly, this button applies all changes"
 msgstr ""
 "Endringene blir ikke tatt i bruk med det samme. Denne knappen aktiverer alle "
 "endringer"
 
 #. TRANSLATORS: tooltip on the homepage button
-#: ../src/gpk-application.c:3798
+#: ../src/gpk-application.c:3800
 msgid "Visit home page for selected package"
 msgstr "GÃ til hjemmesiden for valgt pakke"
 
 #. TRANSLATORS: tooltip on the find button
-#: ../src/gpk-application.c:3906
+#: ../src/gpk-application.c:3908
 msgid "Find packages"
 msgstr "Finn pakker"
 
 #. TRANSLATORS: tooltip on the cancel button
-#: ../src/gpk-application.c:3914
+#: ../src/gpk-application.c:3916
 msgid "Cancel search"
 msgstr "Avbryt sÃk"
 
 #. TRANSLATORS: show the program version
-#: ../src/gpk-application.c:4037 ../src/gpk-update-viewer.c:3316
+#: ../src/gpk-application.c:4039 ../src/gpk-update-viewer.c:3320
 msgid "Show the program version and exit"
 msgstr "Vis versjon og avslutt"
 
 #. are we running privileged
-#: ../src/gpk-application.c:4070
+#: ../src/gpk-application.c:4072
 msgid "Package installer"
 msgstr "Pakkeinstallering"
 
@@ -1012,7 +1012,7 @@ msgstr "Klarte ikke à installere pakke"
 
 #. TRANSLATORS: title: installing packages
 #. TRANSLATORS: transaction state, installing packages
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:510 ../src/gpk-enum.c:941
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:510 ../src/gpk-enum.c:955
 msgid "Installing packages"
 msgstr "Installerer pakker"
 
@@ -1052,13 +1052,14 @@ msgstr "Pakkene ble ikke funnet i noen programvarekilder"
 #. TRANSLATORS: button: show the user a button to get more help finding stuff
 #. TRANSLATORS: button text
 #. TRANSLATORS: button: show the user a button to get more help finding stuff
+#. TRANSLATORS: button text
 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1096 ../src/gpk-dbus-task.c:1333
 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1639 ../src/gpk-dbus-task.c:1845
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2100
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2100 ../src/gpk-dbus-task.c:2437
 msgid "More information"
 msgstr "Mer informasjon"
 
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1133 ../src/gpk-enum.c:334
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1133 ../src/gpk-enum.c:336
 msgid "The package is already installed"
 msgid_plural "The packages are already installed"
 msgstr[0] "Pakken er allerede installert"
@@ -1104,7 +1105,7 @@ msgstr[0] "Et program Ãnsker à installere en pakke"
 msgstr[1] "Et program Ãnsker à installere pakker"
 
 #. TRANSLATORS: title, searching
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1258 ../src/gpk-dbus-task.c:2579
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1258 ../src/gpk-dbus-task.c:2860
 msgid "Searching for packages"
 msgstr "SÃker etter pakker"
 
@@ -1114,7 +1115,7 @@ msgid "Failed to find package"
 msgstr "Klarte ikke à finne pakke"
 
 #. TRANSLATORS: nothing found
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1330 ../src/gpk-dbus-task.c:2719
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1330 ../src/gpk-dbus-task.c:3000
 msgid "The file could not be found in any packages"
 msgstr "Filen ble ikke funnet i noen pakker"
 
@@ -1155,8 +1156,8 @@ msgstr[1] "Et program Ãnsker à installere filer"
 
 #. TRANSLATORS: searching for the package that provides the file
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1476 ../src/gpk-dbus-task.c:2822
-#: ../src/gpk-enum.c:1293
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1476 ../src/gpk-dbus-task.c:3103
+#: ../src/gpk-enum.c:1315
 msgid "Searching for file"
 msgstr "SÃker etter fil"
 
@@ -1168,7 +1169,7 @@ msgstr[0] "FÃlgende tillegg kreves:"
 msgstr[1] "FÃlgende tillegg kreves:"
 
 #. TRANSLATORS: ask for confirmation
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1537
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1537 ../src/gpk-dbus-task.c:2365
 msgid "Do you want to search for this now?"
 msgid_plural "Do you want to search for these now?"
 msgstr[0] "Vil du sÃke etter denne nÃ?"
@@ -1221,7 +1222,7 @@ msgstr[1] "Et program krever flere tillegg for denne operasjonen"
 
 #. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1578 ../src/gpk-dbus-task.c:1931
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2304
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2304 ../src/gpk-dbus-task.c:2377
 msgid "Search"
 msgstr "SÃk"
 
@@ -1235,7 +1236,7 @@ msgstr "Klarte ikke à sÃke etter tillegg"
 msgid "Could not find plugin in any configured software source"
 msgstr "Tillegget ble ikke funnet i noen av de konfigurerte programvarekildene"
 
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1658
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1658 ../src/gpk-dbus-task.c:2456
 msgid "Install the following plugin"
 msgid_plural "Install the following plugins"
 msgstr[0] "Installer fÃlgende tillegg"
@@ -1243,7 +1244,7 @@ msgstr[1] "Installer fÃlgende tillegg"
 
 #. TRANSLATORS: title: show a list of fonts
 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1659 ../src/gpk-dbus-task.c:2120
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2511
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2457 ../src/gpk-dbus-task.c:2792
 msgid "Do you want to install this package now?"
 msgid_plural "Do you want to install these packages now?"
 msgstr[0] "Vil du installere denne pakken nÃ?"
@@ -1363,30 +1364,62 @@ msgid_plural "Searching for fonts"
 msgstr[0] "SÃker etter skrift"
 msgstr[1] "SÃker etter skrifter"
 
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2354
+#. TRANSLATORS: we are listing the services in a box
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2353
+msgid "The following service is required:"
+msgid_plural "The following services are required:"
+msgstr[0] "FÃlgende tjeneste kreves:"
+msgstr[1] "FÃlgende tjenester kreves:"
+
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2373
+msgid "Plasma requires an additional service for this operation"
+msgid_plural "Plasma requires additional services for this operation"
+msgstr[0] "Plasma krever en ekstra tjeneste for denne operasjonen"
+msgstr[1] "Plasma krever flere tjenester for denne operasjonen"
+
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2431
+msgid "Failed to search for Plasma service"
+msgstr "Klarte ikke à sÃke etter Plasma-tjeneste"
+
+#. TRANSLATORS: no software sources have the wanted Plasma service
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2433
+msgid "Could not find service in any configured software source"
+msgstr "Fant ikke tjenesten i noen av de konfigurerte programvarekildene"
+
+#. TRANSLATORS: search for Plasma services
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2539
+msgid "Searching for services"
+msgstr "SÃker etter tjenester"
+
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2558
+#, c-format
+msgid "Searching for service: %s"
+msgstr "SÃker etter tjeneste: %s"
+
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2635
 msgid "Could not process catalog"
 msgstr "Kunne ikke prosessere katalog"
 
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2372
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2653
 msgid "No packages need to be installed"
 msgstr "Ingen pakker trenger à installeres"
 
 #. TRANSLATORS: title: allow user to confirm
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2391
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2672
 msgid "Install packages in catalog?"
 msgstr "Installer pakker i katalog?"
 
 #. TRANSLATORS: display a list of packages to install
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2393
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2674
 msgid "The following packages are marked to be installed from the catalog:"
 msgstr "FÃlgende pakker er merket for installasjon fra katalogen:"
 
 #. TRANSLATORS: error: failed to remove, detailed error follows
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2433
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2714
 msgid "Failed to remove package"
 msgstr "Klarte ikke à fjerne pakke"
 
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2510
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2791
 msgid "Install the following driver"
 msgid_plural "Install the following drivers"
 msgstr[0] "Installer fÃlgende driver"
@@ -1394,31 +1427,31 @@ msgstr[1] "Installer fÃlgende drivere"
 
 #. TRANSLATORS: title: removing packages
 #. TRANSLATORS: transaction state, removing packages
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2663 ../src/gpk-enum.c:933
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2944 ../src/gpk-enum.c:947
 msgid "Removing packages"
 msgstr "Fjerner pakker"
 
 #. TRANSLATORS: failed to fild the package for thefile
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2717
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2998
 msgid "Failed to find package for this file"
 msgstr "Klarte ikke à finne pakke for denne filen"
 
 #. TRANSLATORS: a program wants to remove a file, e.g. /lib/moo.so
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2795
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:3076
 msgid "The following file will be removed:"
 msgid_plural "The following files will be removed:"
 msgstr[0] "FÃlgende fil vil bli fjernet:"
 msgstr[1] "FÃlgende filer vil bli fjernet:"
 
 #. TRANSLATORS: confirm with the user
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2798
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:3079
 msgid "Do you want to remove this file now?"
 msgid_plural "Do you want to remove these files now?"
 msgstr[0] "Vil du fjerne denne filen nÃ?"
 msgstr[1] "Vil du fjerne disse filene nÃ?"
 
 #. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2803
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:3084
 #, c-format
 msgid "%s wants to remove a file"
 msgid_plural "%s wants to remove files"
@@ -1426,43 +1459,24 @@ msgstr[0] "%s Ãnsker à fjerne en fil"
 msgstr[1] "%s Ãnsker à fjerne filer"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2806
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:3087
 msgid "A program wants to remove a file"
 msgid_plural "A program wants to remove files"
 msgstr[0] "Et program Ãnsker à fjerne en fil"
 msgstr[1] "Et program Ãnsker à fjerne filer"
 
 #. TRANSLATORS: title to install package catalogs
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2863
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:3144
 msgid "Do you want to install this catalog?"
 msgid_plural "Do you want to install these catalogs?"
 msgstr[0] "Vil du installere denne katalogen?"
 msgstr[1] "Vil du installere disse katalogene?"
 
 #. TRANSLATORS: title: install package catalogs, that is, instructions for installing
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2888
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:3169
 msgid "Install catalogs"
 msgstr "Installer kataloger"
 
-#. TRANSLATORS: the menu item, Applications, Places, System etc
-#: ../src/gpk-desktop.c:117
-msgid "Applications"
-msgstr "Programmer"
-
-#. TRANSLATORS: the path in the menu, e.g. Applications -> Games
-#: ../src/gpk-desktop.c:122 ../src/gpk-desktop.c:129
-msgctxt "Main menu"
-msgid "System"
-msgstr "System"
-
-#: ../src/gpk-desktop.c:122
-msgid "Preferences"
-msgstr "Brukervalg"
-
-#: ../src/gpk-desktop.c:129
-msgid "Administration"
-msgstr "Administrasjon"
-
 #. TRANSLATORS: This is when we have over 5 items, and we're not interested in detail
 #: ../src/gpk-dialog.c:72
 msgid "many packages"
@@ -1523,415 +1537,423 @@ msgstr "Ingen utgaver tilgjengelig for oppgradering"
 msgid "Upgrade your system (%d of %d)"
 msgstr "Oppgrader systemet (%d av %d)"
 
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:406
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:405
 msgid ""
 "This assistant will guide you through upgrading your currently installed "
 "operating system to a newer release."
-msgstr ""
+msgstr "Denne assistenten vil hjelpe deg gjennom oppgradering av ditt installerte operativsystem til en nyere utgave."
 
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:407
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:406
 msgid ""
 "This process may take several hours to complete, depending on the speed of "
 "your internet connection and the options selected."
-msgstr ""
+msgstr "Det kan ta flere timer à fullfÃre prosessen, avhengig av hastighet pà tilkobling til internett og hvilke alternativer som velges."
 
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:408
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:407
 msgid ""
 "You will be able to continue using your system while this assistant "
 "downloads the packages needed to upgrade your system."
-msgstr ""
+msgstr "Du vil kunne fortsette à bruke systemet mens denne assistenten laster ned pakkene som kreves for à oppgradere systemet."
 
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:409
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:408
 msgid ""
 "When the download has completed, you will be prompted to restart your system "
 "in order to complete the upgrade process."
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: this is a intro page title
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:421
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:420
 msgid "Upgrade your system"
 msgstr "Oppgrader systemet"
 
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:476
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:470
 msgid "Available operating system _releases:"
-msgstr ""
+msgstr "Tilgjengelige operativsystem_utgaver:"
 
 #. TRANSLATORS: this is in the combobox
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:485
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:479
 msgid "Loading list of upgrades"
 msgstr "Laster liste med oppgraderinger"
 
 #. TRANSLATORS: this is a choose page title
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:503
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:497
 msgid "Choose desired operating system version"
-msgstr ""
+msgstr "Velg Ãnsket versjon av operativsystemet"
 
 #. label and combobox
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:538
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:527
 msgid "The upgrade tool can operate with three different modes:"
-msgstr ""
+msgstr "OppgraderingsverktÃyet kan operere i tre forskjellige modus:"
 
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:568
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:557
 msgid ""
 "The selected option will require the installer to download additional data."
-msgstr ""
+msgstr "Valgt alternativ vil kreve at installasjonsprogrammet laster ned mer data."
 
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:569
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:558
 msgid ""
 "Do not continue with this option if the network will not be available at "
 "upgrade time."
-msgstr ""
+msgstr "Ikke fortsett med dette alternativet hvis nettverket ikke er tilgjengelig nÃr oppgraderingen skal kjÃres."
 
 #. TRANSLATORS: this is a choose page title
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:584
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:573
 msgid "Choose desired download options"
 msgstr "Velg Ãnskede alternativer for nedlasting"
 
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:606
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:590
 msgid ""
 "The operating system upgrade tool will now perform the following actions:"
 msgstr ""
 "OppgraderingsverktÃyet for systemoppgradering vil nà utfÃre fÃlgende "
 "handlinger:"
 
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:607
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:591
 msgid "Request authentication from a privileged user"
 msgstr "Be om autentisering fra en priviligert bruker"
 
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:608
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:592
 msgid "Download installer images"
 msgstr "Last ned installasjonsbilder"
 
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:609
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:593
 msgid "Download packages"
 msgstr "Last ned pakker"
 
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:610
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:594
 msgid "Prepare and test the upgrade"
 msgstr "Forbered test og oppgradering"
 
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:611
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:595
 msgid "You will have to restart your computer at the end of the upgrade."
 msgstr "Du mà starte datamaskinen pà nytt nÃr oppgraderingen er fullfÃrt."
 
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:612
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:596
 msgid "Press 'Apply' to apply changes."
 msgstr "Trykk ÂBruk for à ta endringene i bruk."
 
 #. TRANSLATORS: button text
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:625
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:609
 msgid "Confirmation"
 msgstr "Bekreftelse"
 
 #. TRANSLATORS: title text
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:662
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:641
 msgid "Applying changes"
 msgstr "Tar i bruk endringer"
 
 #. TRANSLATORS: title, we're unable to do this action
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:728
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:703
 msgid "Cannot perform operating system upgrade"
 msgstr "Kan ikke utfÃre oppgradering av operativsystemet"
 
 #. TRANSLATORS: message, we're unable to do this action
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:740
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:715
 msgid "Upgrading the operating system is not supported."
 msgstr "Oppgradering av operativsystemet er ikke stÃttet."
 
 #. TRANSLATORS: message, we're unable to do this action as PackageKit is too old
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:744
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:719
 msgid "Cannot get operating system upgrade information."
 msgstr "Kan ikke hente oppgraderingsinformasjon for systemet."
 
 #. TRANSLATORS: message, we're unable to do this action
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:748
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:723
 msgid "Unsupported daemon version."
 msgstr "Ikke stÃttet versjon av tjenesten."
 
 #. TRANSLATORS: program name, a session wide daemon to watch for updates and changing system state
 #. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:800 ../src/gpk-distro-upgrade.c:803
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:775 ../src/gpk-distro-upgrade.c:778
 msgid "Distribution Upgrade Tool"
 msgstr "VerktÃy for oppgradering for distribusjonen"
 
 #. TRANSLATORS: this is compact disk (CD) media
-#: ../src/gpk-enum.c:275
+#: ../src/gpk-enum.c:277
 msgid "CD"
 msgstr "CD"
 
 #. TRANSLATORS: this is digital versatile disk (DVD) media
-#: ../src/gpk-enum.c:279
+#: ../src/gpk-enum.c:281
 msgid "DVD"
 msgstr "DVD"
 
 #. TRANSLATORS: this is either CD or DVD media
-#: ../src/gpk-enum.c:283
+#: ../src/gpk-enum.c:285
 msgid "disc"
 msgstr "plate"
 
 #. TRANSLATORS: this is generic media of unknown type that we will install from
-#: ../src/gpk-enum.c:287
+#: ../src/gpk-enum.c:289
 msgid "media"
 msgstr "media"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:304
+#: ../src/gpk-enum.c:306
 msgid "Failed with unknown error code"
 msgstr "Feilet med ukjent feilkode"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:307
+#: ../src/gpk-enum.c:309
 msgid "No network connection available"
 msgstr "Nettverkstilkobling er ikke tilgjengelig"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:310
+#: ../src/gpk-enum.c:312
 msgid "No package cache is available."
 msgstr "Ingen buffer for pakker tilgjengelig."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:313
+#: ../src/gpk-enum.c:315
 msgid "Out of memory"
 msgstr "Ikke mer minne"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:316
+#: ../src/gpk-enum.c:318
 msgid "Failed to create a thread"
 msgstr "Klarte ikke à lage en trÃd"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:319
+#: ../src/gpk-enum.c:321
 msgid "Not supported by this backend"
 msgstr "Ikke stÃttet av denne motoren"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:322
+#: ../src/gpk-enum.c:324
 msgid "An internal system error has occurred"
 msgstr "En intern systemfeil har oppstÃtt"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:325
+#: ../src/gpk-enum.c:327
 msgid "A security signature is not present"
 msgstr "En sikkerhetssignatur mangler"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:328
+#: ../src/gpk-enum.c:330
 msgid "The package is not installed"
 msgstr "Pakken er ikke installert"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:331
+#: ../src/gpk-enum.c:333
 msgid "The package was not found"
 msgstr "Pakken ble ikke funnet"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:337
+#: ../src/gpk-enum.c:339
 msgid "The package download failed"
 msgstr "Nedlasting av pakken feilet"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:340
+#: ../src/gpk-enum.c:342
 msgid "The group was not found"
 msgstr "Gruppen ble ikke funnet"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:343
+#: ../src/gpk-enum.c:345
 msgid "The group list was invalid"
 msgstr "Gruppelisten var ugyldig"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:346
+#: ../src/gpk-enum.c:348
 msgid "Dependency resolution failed"
 msgstr "LÃsing av avhengigheter feilet"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:349
+#: ../src/gpk-enum.c:351
 msgid "Search filter was invalid"
 msgstr "Ugyldig sÃkefilter"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:352
+#: ../src/gpk-enum.c:354
 msgid "The package identifier was not well formed"
 msgstr "Pakkeidentifikatoren var ikke gyldig"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:355
+#: ../src/gpk-enum.c:357
 msgid "Transaction error"
 msgstr "Feil med transaksjon"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:358
+#: ../src/gpk-enum.c:360
 msgid "Repository name was not found"
 msgstr "Navn pà lager ble ikke funnet"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:361
+#: ../src/gpk-enum.c:363
 msgid "Could not remove a protected system package"
 msgstr "Kunne ikke fjerne en beskyttet systempakke"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:364
+#: ../src/gpk-enum.c:366
 msgid "The action was canceled"
 msgstr "Handlingen ble avbrutt"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:367
+#: ../src/gpk-enum.c:369
 msgid "The action was forcibly canceled"
 msgstr "Handlingen ble tvunget til à avbrytes"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:370
+#: ../src/gpk-enum.c:372
 msgid "Reading the configuration file failed"
 msgstr "Lesing av konfigurasjonsfilen feilet"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:373
+#: ../src/gpk-enum.c:375
 msgid "The action cannot be canceled"
 msgstr "Handlingen kan ikke avbrytes"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:376
+#: ../src/gpk-enum.c:378
 msgid "Source packages cannot be installed"
 msgstr "Kildekodepakken kan ikke installeres"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:379
+#: ../src/gpk-enum.c:381
 msgid "The license agreement failed"
 msgstr "Lisensavtale feilet"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:382
+#: ../src/gpk-enum.c:384
 msgid "Local file conflict between packages"
 msgstr "Lokal filkonflikt mellom pakker"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:385
+#: ../src/gpk-enum.c:387
 msgid "Packages are not compatible"
 msgstr "Pakkene er ikke kompatible"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:388
+#: ../src/gpk-enum.c:390
 msgid "Problem connecting to a software source"
 msgstr "Problem ved tilkobling til programvarekilde"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:391
+#: ../src/gpk-enum.c:393
 msgid "Failed to initialize"
 msgstr "Klarte ikke à initiere"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:394
+#: ../src/gpk-enum.c:396
 msgid "Failed to finalise"
 msgstr "Klarte ikke à ferdigstille"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:397
+#: ../src/gpk-enum.c:399
 msgid "Cannot get lock"
 msgstr "Fikk ikke tak i lÃs"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:400
+#: ../src/gpk-enum.c:402
 msgid "No packages to update"
 msgstr "Ingen pakker à oppdatere"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:403
+#: ../src/gpk-enum.c:405
 msgid "Cannot write repository configuration"
 msgstr "Kan ikke skrive informasjon om lager"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:406
+#: ../src/gpk-enum.c:408
 msgid "Local install failed"
 msgstr "Lokal installasjon feilet"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:409
+#: ../src/gpk-enum.c:411
 msgid "Bad security signature"
 msgstr "Ugyldig signatur"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:412
+#: ../src/gpk-enum.c:414
 msgid "Missing security signature"
 msgstr "Mangler signatur"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:415
+#: ../src/gpk-enum.c:417
 msgid "Repository configuration invalid"
 msgstr "Konfigurasjon for lager ugyldig"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:418
+#: ../src/gpk-enum.c:420
 msgid "Invalid package file"
 msgstr "Ugyldig pakkefil"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:421
+#: ../src/gpk-enum.c:423
 msgid "Package install blocked"
 msgstr "Pakkeinstallering blokkert"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:424
+#: ../src/gpk-enum.c:426
 msgid "Package is corrupt"
 msgstr "Pakken er korrupt"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:427
+#: ../src/gpk-enum.c:429
 msgid "All packages are already installed"
 msgstr "Alle pakkene er allerede installert"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:430
+#: ../src/gpk-enum.c:432
 msgid "The specified file could not be found"
 msgstr "Spesifisert fil ble ikke funnet"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:433
+#: ../src/gpk-enum.c:435
 msgid "No more mirrors are available"
 msgstr "Ikke flere tilgjengelige speil"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:436
+#: ../src/gpk-enum.c:438
 msgid "No distribution upgrade data is available"
 msgstr "Data om oppgradering av distribusjonen er ikke tilgjengelig"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:439
+#: ../src/gpk-enum.c:441
 msgid "Package is incompatible with this system"
 msgstr "Pakken er inkompatibel med dette systemet"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:442
+#: ../src/gpk-enum.c:444
 msgid "No space is left on the disk"
 msgstr "Ikke mer plass pà disken"
 
 #. TRANSLATORS: this is the window title when a new cd or dvd is required
-#: ../src/gpk-enum.c:445 ../src/gpk-task.c:357
+#: ../src/gpk-enum.c:447 ../src/gpk-task.c:357
 msgid "A media change is required"
 msgstr "Bytte av media kreves"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:448
+#: ../src/gpk-enum.c:450
 msgid "Authorization failed"
 msgstr "Autorisasjon feilet"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:451
+#: ../src/gpk-enum.c:453
 msgid "Update not found"
 msgstr "Oppdatering ikke funnet"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:454
+#: ../src/gpk-enum.c:456
 msgid "Cannot install from untrusted source"
 msgstr "Kan ikke installere fra fil kilde uten tillitsforhold"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:457
+#: ../src/gpk-enum.c:459
 msgid "Cannot update from untrusted source"
 msgstr "Kan ikke oppdatere fra kilde uten tillitsforhold"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:460
+#: ../src/gpk-enum.c:462
 msgid "Cannot get the file list"
 msgstr "Kan ikke hente filliste"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:463
+#: ../src/gpk-enum.c:465
 msgid "Cannot get package requires"
 msgstr "Kan ikke hente krav for pakker"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:466
+#: ../src/gpk-enum.c:468
 msgid "Cannot disable source"
 msgstr "Kan ikke deaktivere kilde"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:469
+#: ../src/gpk-enum.c:471
 msgid "The download failed"
 msgstr "Nedlasting feilet"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:472
+#: ../src/gpk-enum.c:474
 msgid "Package failed to configure"
 msgstr "Feil under konfigurasjon av pakke"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:475
+#: ../src/gpk-enum.c:477
 msgid "Package failed to build"
 msgstr "Feil under bygging av pakken"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:478
+#: ../src/gpk-enum.c:480
 msgid "Package failed to install"
 msgstr "Feil under installering av pakken"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:481
+#: ../src/gpk-enum.c:483
 msgid "Package failed to be removed"
 msgstr "Feil under fjerning av pakken"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:484
+#: ../src/gpk-enum.c:486
 msgid "Update failed due to running process"
 msgstr "Oppdatering feilet pà grunn av en kjÃrende prosess"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:487
+#: ../src/gpk-enum.c:489
 msgid "The package database was changed"
 msgstr "Pakkedatabasen ble endret"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:490
+#: ../src/gpk-enum.c:492
 msgid "Virtual provide type is not supported"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:493
+#: ../src/gpk-enum.c:495
 msgid "Install root is invalid"
 msgstr "Installasjonsroten er ugyldig"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:510
+#: ../src/gpk-enum.c:498
+msgid "Cannot fetch install sources"
+msgstr "Kan ikke hente installasjonskilder"
+
+#: ../src/gpk-enum.c:501
+msgid "Rescheduled due to priority"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gpk-enum.c:518
 msgid "Failed with unknown error code."
 msgstr "Feilet med ukjent feilkode."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:513
+#: ../src/gpk-enum.c:521
 msgid ""
 "There is no network connection available.\n"
 "Please check your connection settings and try again."
@@ -1939,7 +1961,7 @@ msgstr ""
 "Det finnes ingen nettverkstilkobling tilgjengelig.\n"
 "Vennligst sjekk innstillingene for tilkoblingen og prÃv igjen."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:517
+#: ../src/gpk-enum.c:525
 msgid ""
 "The package list needs to be rebuilt.\n"
 "This should have been done by the backend automatically."
@@ -1947,7 +1969,7 @@ msgstr ""
 "Pakkelisten mà bygges opp pà nytt.\n"
 "Dette burde vÃrt gjort automatisk av motoren."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:521
+#: ../src/gpk-enum.c:529
 msgid ""
 "The service that is responsible for handling user requests is out of "
 "memory.\n"
@@ -1957,11 +1979,11 @@ msgstr ""
 "minne tilgjengelig.\n"
 "Vennligst start datamaskinen pà nytt."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:525
+#: ../src/gpk-enum.c:533
 msgid "A thread could not be created to service the user request."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:528
+#: ../src/gpk-enum.c:536
 msgid ""
 "The action is not supported by this backend.\n"
 "Please report a bug in your distribution bugtracker as this should not have "
@@ -1971,7 +1993,7 @@ msgstr ""
 "Vennligst rapporter en feil i feilhÃndteringssystemet for din distribusjon "
 "da dette ikke skulle skje."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:532
+#: ../src/gpk-enum.c:540
 msgid ""
 "A problem that we were not expecting has occurred.\n"
 "Please report this bug in your distribution bugtracker with the error "
@@ -1981,28 +2003,28 @@ msgstr ""
 "Vennligst rapporter dette i feilhÃndteringssystemet for din distribusjon med "
 "en beskrivelse av feilen."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:536
+#: ../src/gpk-enum.c:544
 msgid ""
 "A security trust relationship could not be made with software source.\n"
 "Please check your security settings."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:540
+#: ../src/gpk-enum.c:548
 msgid ""
 "The package that is trying to be removed or updated is not already installed."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:543
+#: ../src/gpk-enum.c:551
 msgid ""
 "The package that is being modified was not found on your system or in any "
 "software source."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:546
+#: ../src/gpk-enum.c:554
 msgid "The package that is trying to be installed is already installed."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:549
+#: ../src/gpk-enum.c:557
 msgid ""
 "The package download failed.\n"
 "Please check your network connectivity."
@@ -2010,7 +2032,7 @@ msgstr ""
 "Nedlasting av pakken feilet.\n"
 "Vennligst sjekk nettverksforbindelsen."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:553
+#: ../src/gpk-enum.c:561
 msgid ""
 "The group type was not found.\n"
 "Please check your group list and try again."
@@ -2018,50 +2040,50 @@ msgstr ""
 "Gruppetype ble ikke funnet.\n"
 "Vennligst sjekk gruppelisten og prÃv igjen."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:557
+#: ../src/gpk-enum.c:565
 msgid ""
 "The group list could not be loaded.\n"
 "Refreshing your cache may help, although this is normally a software source "
 "error."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:562
+#: ../src/gpk-enum.c:570
 msgid ""
 "A package could not be found that allows the action to complete.\n"
 "More information is available in the detailed report."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:566
+#: ../src/gpk-enum.c:574
 msgid "The search filter was not correctly formed."
 msgstr "SÃkefilteret var ikke korrekt utformet."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:569
+#: ../src/gpk-enum.c:577
 msgid ""
 "The package identifier was not well formed when sent to the server.\n"
 "This normally indicates an internal error and should be reported."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:573
+#: ../src/gpk-enum.c:581
 msgid ""
 "An unspecified transaction error has occurred.\n"
 "More information is available in the detailed report."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:577
+#: ../src/gpk-enum.c:585
 msgid ""
 "The remote software source name was not found.\n"
 "You may need to enable an item in Software Sources."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:581
+#: ../src/gpk-enum.c:589
 msgid "Removing a protected system package is not allowed."
 msgstr "Det er ikke tillatt à fjerne en beskyttet systempakke."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:584
+#: ../src/gpk-enum.c:592
 msgid "The action was canceled successfully and no packages were changed."
 msgstr "Oppgaven ble avbrutt uten problemer og ingen pakker ble endret."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:587
+#: ../src/gpk-enum.c:595
 msgid ""
 "The action was canceled successfully and no packages were changed.\n"
 "The backend did not exit cleanly."
@@ -2069,538 +2091,548 @@ msgstr ""
 "Oppgaven ble avbrutt uten problemer og ingen pakker ble endret.\n"
 "Motoren avsluttet ikke pà riktig mÃte."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:591
+#: ../src/gpk-enum.c:599
 msgid ""
 "The native package configuration file could not be opened.\n"
 "Please make sure configuration is valid."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:595
+#: ../src/gpk-enum.c:603
 msgid "The action cannot be canceled at this time."
 msgstr "Oppgaven kan ikke avbrytes nÃ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:598
+#: ../src/gpk-enum.c:606
 msgid ""
 "Source packages are not normally installed this way.\n"
 "Check the extension of the file you are trying to install."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:602
+#: ../src/gpk-enum.c:610
 msgid ""
 "The license agreement was not agreed to.\n"
 "To use this software you have to accept the license."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:606
+#: ../src/gpk-enum.c:614
 msgid ""
 "Two packages provide the same file.\n"
 "This is usually due to mixing packages from different software sources."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:610
+#: ../src/gpk-enum.c:618
 msgid ""
 "Multiple packages exist that are not compatible with each other.\n"
 "This is usually due to mixing packages from different software sources."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:614
+#: ../src/gpk-enum.c:622
 msgid ""
 "There was a (possibly temporary) problem connecting to a software source.\n"
 "Please check the detailed error for further details."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:618
+#: ../src/gpk-enum.c:626
 msgid ""
 "Failed to initialize packaging backend.\n"
 "This may occur if other packaging tools are being used simultaneously."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:622
+#: ../src/gpk-enum.c:630
 msgid ""
 "Failed to close down the backend instance.\n"
 "This error can normally be ignored."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:626
+#: ../src/gpk-enum.c:634
 msgid ""
 "Cannot get the exclusive lock on the packaging backend.\n"
 "Please close any other legacy packaging tools that may be open."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:630
+#: ../src/gpk-enum.c:638
 msgid "None of the selected packages could be updated."
 msgstr "Ingen av de valgte pakkene kunne oppdateres."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:633
+#: ../src/gpk-enum.c:641
 msgid "The repository configuration could not be modified."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:636
+#: ../src/gpk-enum.c:644
 msgid ""
 "Installing the local file failed.\n"
 "More information is available in the detailed report."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:640
+#: ../src/gpk-enum.c:648
 msgid "The package security signature could not be verified."
 msgstr "Pakkens sikkerhetssignatur kunne ikke verifiseres."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:643
+#: ../src/gpk-enum.c:651
 msgid ""
 "The package security signature is missing and this package is untrusted.\n"
 "This package was not signed when created."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:647
+#: ../src/gpk-enum.c:655
 msgid "Repository configuration was invalid and could not be read."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:650
+#: ../src/gpk-enum.c:658
 msgid ""
 "The package you are attempting to install is not valid.\n"
 "The package file could be corrupt, or not a proper package."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:654
+#: ../src/gpk-enum.c:662
 msgid ""
 "Installation of this package prevented by your packaging system's "
 "configuration."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:657
+#: ../src/gpk-enum.c:665
 msgid ""
 "The package that was downloaded is corrupt and needs to be downloaded again."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:660
+#: ../src/gpk-enum.c:668
 msgid ""
 "All of the packages selected for install are already installed on the system."
 msgstr ""
 "Alle pakkene som er valgt for installasjon er allerede installert pà "
 "systemet."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:663
+#: ../src/gpk-enum.c:671
 msgid ""
 "The specified file could not be found on the system.\n"
 "Check the file still exists and has not been deleted."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:667
+#: ../src/gpk-enum.c:675
 msgid ""
 "Required data could not be found on any of the configured software sources.\n"
 "There were no more download mirrors that could be tried."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:671
+#: ../src/gpk-enum.c:679
 msgid ""
 "Required upgrade data could not be found in any of the configured software "
 "sources.\n"
 "The list of distribution upgrades will be unavailable."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:675
+#: ../src/gpk-enum.c:683
 msgid ""
 "The package that is trying to be installed is incompatible with this system."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:678
+#: ../src/gpk-enum.c:686
 msgid ""
 "There is insufficient space on the device.\n"
 "Free some space on the system disk to perform this operation."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:682
+#: ../src/gpk-enum.c:690
 msgid "Additional media is required to complete the transaction."
 msgstr "Ekstra medie kreves for à fullfÃre transaksjonen."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:685
+#: ../src/gpk-enum.c:693
 msgid ""
 "You have failed to provide correct authentication.\n"
 "Please check any passwords or account settings."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:689
+#: ../src/gpk-enum.c:697
 msgid ""
 "The specified update could not be found.\n"
 "It could have already been installed or no longer available on the remote "
 "server."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:693
+#: ../src/gpk-enum.c:701
 msgid "The package could not be installed from untrusted source."
 msgstr ""
 "Pakken kunne ikke installeres fra programvarekilde uten tillitsforhold."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:696
+#: ../src/gpk-enum.c:704
 msgid "The package could not be updated from untrusted source."
 msgstr "Pakken kunne ikke oppdateres fra programvarekilde uten tillitsforhold."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:699
+#: ../src/gpk-enum.c:707
 msgid "The file list is not available for this package."
 msgstr "Fillisten er ikke tilgjengelig for denne pakken."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:702
+#: ../src/gpk-enum.c:710
 msgid "The information about what requires this package could not be obtained."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:705
+#: ../src/gpk-enum.c:713
 msgid "The specified software source could not be disabled."
 msgstr "Oppgitt programvarekilde kunne ikke slÃs av."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:708
+#: ../src/gpk-enum.c:716
 msgid ""
 "The download could not be done automatically and should be done manually.\n"
 "More information is available in the detailed report."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:712
+#: ../src/gpk-enum.c:720
 msgid ""
 "One of the selected packages failed to configure correctly.\n"
 "More information is available in the detailed report."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:716
+#: ../src/gpk-enum.c:724
 msgid ""
 "One of the selected packages failed to build correctly.\n"
 "More information is available in the detailed report."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:720
+#: ../src/gpk-enum.c:728
 msgid ""
 "One of the selected packages failed to install correctly.\n"
 "More information is available in the detailed report."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:724
+#: ../src/gpk-enum.c:732
 msgid ""
 "One of the selected packages failed to be removed correctly.\n"
 "More information is available in the detailed report."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:728
+#: ../src/gpk-enum.c:736
 msgid ""
 "A program is running that has to be closed before the update can proceed.\n"
 "More information is available in the detailed report."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:732
+#: ../src/gpk-enum.c:740
 msgid "The package database was changed while the request was running."
-msgstr ""
+msgstr "Pakkedatabasen ble endret mens forespÃrselen kjÃrte."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:735
+#: ../src/gpk-enum.c:743
 msgid "The virtual provide type is not supported by this system."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:738
+#: ../src/gpk-enum.c:746
 msgid "The install root is invalid. Please contact your administrator."
-msgstr ""
+msgstr "Installasjonsroten er ugyldig. Vennligst kontakt din administrator."
+
+#: ../src/gpk-enum.c:749
+msgid "The list of software sources could not be downloaded."
+msgstr "Liste med programvarekilder kunne ikke lastes ned."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:756
+#: ../src/gpk-enum.c:752
+msgid ""
+"The transaction has been cancelled and will be retried when the system is "
+"idle."
+msgstr "Transaksjonen er avbrutt og vil bli forsÃkt pà nytt nÃr systemet ikke er opptatt."
+
+#: ../src/gpk-enum.c:770
 msgid "No restart is necessary."
 msgstr "Omstart er ikke nÃdvendig."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:759
+#: ../src/gpk-enum.c:773
 msgid "You will be required to restart this application."
 msgstr "Du mà starte programmet pà nytt"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:762
+#: ../src/gpk-enum.c:776
 msgid "You will be required to log out and back in."
 msgstr "Du mà logge ut og inn igjen"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:765
+#: ../src/gpk-enum.c:779
 msgid "A restart will be required."
 msgstr "Omstart er nÃdvendig."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:768
+#: ../src/gpk-enum.c:782
 msgid "You will be required to log out and back in due to a security update."
 msgstr "Du mà logge ut og inn igjen pà grunn av en sikkerhetsoppdatering."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:771
+#: ../src/gpk-enum.c:785
 msgid "A restart will be required due to a security update."
 msgstr "Du mà starte pà nytt pà grunn av en sikkerhetsoppdatering."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:788
+#: ../src/gpk-enum.c:802
 msgid "No restart is required."
 msgstr "Ingen omstart kreves."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:791
+#: ../src/gpk-enum.c:805
 msgid "A restart is required."
 msgstr "Omstart kreves."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:794
+#: ../src/gpk-enum.c:808
 msgid "You need to log out and log back in."
 msgstr "Du mà logge ut og inn igjen."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:797
+#: ../src/gpk-enum.c:811
 msgid "You need to restart the application."
 msgstr "Du mà starte programmet pà nytt."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:800
+#: ../src/gpk-enum.c:814
 msgid "You need to log out and log back in to remain secure."
 msgstr "Du mà logge ut og inn igjen for à holde datamaskinen sikker."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:803
+#: ../src/gpk-enum.c:817
 msgid "A restart is required to remain secure."
 msgstr "Omstart er nÃdvendig for à holde datamaskinen sikker."
 
 #. TRANSLATORS: A distribution stability level
-#: ../src/gpk-enum.c:821
+#: ../src/gpk-enum.c:835
 msgid "Stable"
 msgstr "Produksjon"
 
 #. TRANSLATORS: A distribution stability level
-#: ../src/gpk-enum.c:825
+#: ../src/gpk-enum.c:839
 msgid "Unstable"
 msgstr "Utvikling"
 
 #. TRANSLATORS: A distribution stability level
-#: ../src/gpk-enum.c:829
+#: ../src/gpk-enum.c:843
 msgid "Testing"
 msgstr "Test"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:846
+#: ../src/gpk-enum.c:860
 msgid "A mirror is possibly broken"
 msgstr "Et speil kan vÃre ute av funksjon"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:849
+#: ../src/gpk-enum.c:863
 msgid "The connection was refused"
 msgstr "Tilkobling ble nektet"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:852
+#: ../src/gpk-enum.c:866
 msgid "The parameter was invalid"
 msgstr "Ugyldig parameter"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:855
+#: ../src/gpk-enum.c:869
 msgid "The priority was invalid"
 msgstr "Ugyldig prioritet"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:858
+#: ../src/gpk-enum.c:872
 msgid "Backend warning"
 msgstr "Advarsel fra motor"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:861
+#: ../src/gpk-enum.c:875
 msgid "Daemon warning"
 msgstr "Advarsel fra tjeneste"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:864
+#: ../src/gpk-enum.c:878
 msgid "The package list cache is being rebuilt"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-enum.c:867
+#: ../src/gpk-enum.c:881
 msgid "An untrusted package was installed"
 msgstr "En pakke uten tillitsforhold ble installert"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:870
+#: ../src/gpk-enum.c:884
 msgid "A newer package exists"
 msgstr "Det finnes en nyere pakke"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:873
+#: ../src/gpk-enum.c:887
 msgid "Could not find package"
 msgstr "Klarte ikke à finne pakke"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:876
+#: ../src/gpk-enum.c:890
 msgid "Configuration files were changed"
 msgstr "Konfigurasjonsfiler ble endret"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:879
+#: ../src/gpk-enum.c:893
 msgid "Package is already installed"
 msgstr "Pakken er allerede installert"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:882
+#: ../src/gpk-enum.c:896
 msgid "Automatic cleanup is being ignored"
 msgstr "Automatisk opprydding ignoreres"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:885
+#: ../src/gpk-enum.c:899
 msgid "Software source download failed"
 msgstr "Nedlasting av kildekode for programvaren feilet"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:888
+#: ../src/gpk-enum.c:902
 msgid "This software source is for developers only"
 msgstr "Denne programvarekilden er kun for utviklere"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:891
+#: ../src/gpk-enum.c:905
 msgid "Other updates have been held back"
 msgstr "Andre oppdateringer ble holdt tilbake"
 
 #. TRANSLATORS: This is when the transaction status is not known
-#: ../src/gpk-enum.c:909
+#: ../src/gpk-enum.c:923
 msgid "Unknown state"
 msgstr "Ukjent tilstand"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, the daemon is in the process of starting
-#: ../src/gpk-enum.c:913
+#: ../src/gpk-enum.c:927
 msgid "Starting"
 msgstr "Starter"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, the transaction is waiting for another to complete
-#: ../src/gpk-enum.c:917
+#: ../src/gpk-enum.c:931
 msgid "Waiting in queue"
 msgstr "Venter i kÃ"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, just started
-#: ../src/gpk-enum.c:921
+#: ../src/gpk-enum.c:935
 msgid "Running"
 msgstr "KjÃrer"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, is querying data
-#: ../src/gpk-enum.c:925
+#: ../src/gpk-enum.c:939
 msgid "Querying"
 msgstr "KjÃrer spÃrring"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, getting data from a server
-#: ../src/gpk-enum.c:929
+#: ../src/gpk-enum.c:943
 msgid "Getting information"
 msgstr "Henter informasjon"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, downloading package files
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:937 ../src/gpk-enum.c:1373
+#: ../src/gpk-enum.c:951 ../src/gpk-enum.c:1395
 msgid "Downloading packages"
 msgstr "Laster ned pakker"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, refreshing internal lists
-#: ../src/gpk-enum.c:945
+#: ../src/gpk-enum.c:959
 msgid "Refreshing software list"
 msgstr "Oppdaterer programvarelisten"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, installing updates
-#: ../src/gpk-enum.c:949
+#: ../src/gpk-enum.c:963
 msgid "Installing updates"
 msgstr "Installerer oppdateringer"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, removing old packages, and cleaning config files
-#: ../src/gpk-enum.c:953
+#: ../src/gpk-enum.c:967
 msgid "Cleaning up packages"
 msgstr "Rydder i pakker"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, obsoleting old packages
-#: ../src/gpk-enum.c:957
+#: ../src/gpk-enum.c:971
 msgid "Obsoleting packages"
 msgstr "Utdaterer pakker"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, checking the transaction before we do it
-#: ../src/gpk-enum.c:961
+#: ../src/gpk-enum.c:975
 msgid "Resolving dependencies"
 msgstr "LÃser avhengigheter"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, checking if we have all the security keys for the operation
-#: ../src/gpk-enum.c:965
+#: ../src/gpk-enum.c:979
 msgid "Checking signatures"
 msgstr "Sjekker signaturer"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, when we return to a previous system state
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:969 ../src/gpk-enum.c:1333
+#: ../src/gpk-enum.c:983 ../src/gpk-enum.c:1355
 msgid "Rolling back"
 msgstr "Ruller tilbake"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, when we're doing a test transaction
-#: ../src/gpk-enum.c:973
+#: ../src/gpk-enum.c:987
 msgid "Testing changes"
 msgstr "Tester endringer"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, when we're writing to the system package database
-#: ../src/gpk-enum.c:977
+#: ../src/gpk-enum.c:991
 msgid "Committing changes"
 msgstr "SluttfÃrer endringer"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, requesting data from a server
-#: ../src/gpk-enum.c:981
+#: ../src/gpk-enum.c:995
 msgid "Requesting data"
 msgstr "SpÃr etter data"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, all done!
-#: ../src/gpk-enum.c:985
+#: ../src/gpk-enum.c:999
 msgid "Finished"
 msgstr "FullfÃrt"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, in the process of cancelling
-#: ../src/gpk-enum.c:989
+#: ../src/gpk-enum.c:1003
 msgid "Cancelling"
 msgstr "Avbryter"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
-#: ../src/gpk-enum.c:993
+#: ../src/gpk-enum.c:1007
 msgid "Downloading repository information"
 msgstr "Laster ned informasjon om lager"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
-#: ../src/gpk-enum.c:997
+#: ../src/gpk-enum.c:1011
 msgid "Downloading list of packages"
 msgstr "Laster ned liste med pakker"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
-#: ../src/gpk-enum.c:1001
+#: ../src/gpk-enum.c:1015
 msgid "Downloading file lists"
 msgstr "Laster ned fillister"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
-#: ../src/gpk-enum.c:1005
+#: ../src/gpk-enum.c:1019
 msgid "Downloading lists of changes"
 msgstr "Laster ned liste med endringer"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
-#: ../src/gpk-enum.c:1009
+#: ../src/gpk-enum.c:1023
 msgid "Downloading groups"
 msgstr "Laster ned grupper"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
-#: ../src/gpk-enum.c:1013
+#: ../src/gpk-enum.c:1027
 msgid "Downloading update information"
 msgstr "Laster ned informasjon om oppdatering"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, repackaging delta files
-#: ../src/gpk-enum.c:1017
+#: ../src/gpk-enum.c:1031
 msgid "Repackaging files"
 msgstr "Pakker filer pà nytt"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, loading databases
-#: ../src/gpk-enum.c:1021
+#: ../src/gpk-enum.c:1035
 msgid "Loading cache"
 msgstr "Laster buffer"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, scanning for running processes
-#: ../src/gpk-enum.c:1025
+#: ../src/gpk-enum.c:1039
 msgid "Scanning installed applications"
 msgstr "SÃker gjennom installerte programmer"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, generating a list of packages installed on the system
-#: ../src/gpk-enum.c:1029
+#: ../src/gpk-enum.c:1043
 msgid "Generating package lists"
 msgstr "Lager pakkelister"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, when we're waiting for the native tools to exit
-#: ../src/gpk-enum.c:1033
+#: ../src/gpk-enum.c:1047
 msgid "Waiting for package manager lock"
 msgstr "Venter pà lÃsfil for pakkehÃndterer"
 
 #. TRANSLATORS: waiting for user to type in a password
-#: ../src/gpk-enum.c:1037
+#: ../src/gpk-enum.c:1051
 msgid "Waiting for authentication"
 msgstr "Venter pà autentisering"
 
 #. TRANSLATORS: we are updating the list of processes
-#: ../src/gpk-enum.c:1041
+#: ../src/gpk-enum.c:1055
 msgid "Updating the list of running applications"
 msgstr "Oppdaterer liste med kjÃrende programmer"
 
 #. TRANSLATORS: we are checking executable files in use
-#: ../src/gpk-enum.c:1045
+#: ../src/gpk-enum.c:1059
 msgid "Checking for applications currently in use"
 msgstr "Sjekker programmer som er i bruk"
 
 #. TRANSLATORS: we are checking for libraries in use
-#: ../src/gpk-enum.c:1049
+#: ../src/gpk-enum.c:1063
 msgid "Checking for libraries currently in use"
 msgstr "Sjekker biblioteker som er i bruk"
 
 #. TRANSLATORS: we are copying package files to prepare to install
-#: ../src/gpk-enum.c:1053
+#: ../src/gpk-enum.c:1067
 msgid "Copying files"
 msgstr "Kopierer filer"
 
 #. TRANSLATORS: type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:1071
+#: ../src/gpk-enum.c:1085
 #, c-format
 msgid "%i trivial update"
 msgid_plural "%i trivial updates"
@@ -2608,7 +2640,7 @@ msgstr[0] "%i triviell oppdatering"
 msgstr[1] " %i trivielle oppdateringer"
 
 #. TRANSLATORS: type of update in the case that we don't have any data
-#: ../src/gpk-enum.c:1075
+#: ../src/gpk-enum.c:1089
 #, c-format
 msgid "%i update"
 msgid_plural "%i updates"
@@ -2616,7 +2648,7 @@ msgstr[0] "%i oppdatering"
 msgstr[1] "%i oppdateringer"
 
 #. TRANSLATORS: type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:1079
+#: ../src/gpk-enum.c:1093
 #, c-format
 msgid "%i important update"
 msgid_plural "%i important updates"
@@ -2624,7 +2656,7 @@ msgstr[0] "%i viktig oppdatering"
 msgstr[1] "%i viktige oppdateringer"
 
 #. TRANSLATORS: type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:1083
+#: ../src/gpk-enum.c:1097
 #, c-format
 msgid "%i security update"
 msgid_plural "%i security updates"
@@ -2632,7 +2664,7 @@ msgstr[0] "%i sikkerhetsoppdatering"
 msgstr[1] "%i sikkerhetsoppdateringer"
 
 #. TRANSLATORS: type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:1087
+#: ../src/gpk-enum.c:1101
 #, c-format
 msgid "%i bug fix update"
 msgid_plural "%i bug fix updates"
@@ -2640,7 +2672,7 @@ msgstr[0] "%i oppdatering med feilretting"
 msgstr[1] "%i oppdateringer med feilrettinger"
 
 #. TRANSLATORS: type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:1091
+#: ../src/gpk-enum.c:1105
 #, c-format
 msgid "%i enhancement update"
 msgid_plural "%i enhancement updates"
@@ -2648,7 +2680,7 @@ msgstr[0] "%i oppdatering med forbedringer"
 msgstr[1] "%i oppdateringer med forbedringer"
 
 #. TRANSLATORS: number of updates that cannot be installed due to deps
-#: ../src/gpk-enum.c:1095
+#: ../src/gpk-enum.c:1109
 #, c-format
 msgid "%i blocked update"
 msgid_plural "%i blocked updates"
@@ -2656,635 +2688,645 @@ msgstr[0] "%i blokkert oppdatering"
 msgstr[1] "%i blokkerte oppdateringer"
 
 #. TRANSLATORS: The type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:1113
+#: ../src/gpk-enum.c:1127
 msgid "Trivial update"
 msgstr "Triviell oppdatering"
 
 #. TRANSLATORS: The type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:1117
+#: ../src/gpk-enum.c:1131
 msgid "Normal update"
 msgstr "Normal oppdatering"
 
 #. TRANSLATORS: The type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:1121
+#: ../src/gpk-enum.c:1135
 msgid "Important update"
 msgstr "Viktig oppdatering"
 
 #. TRANSLATORS: The type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:1125
+#: ../src/gpk-enum.c:1139
 msgid "Security update"
 msgstr "Sikkerhetsoppdatering"
 
 #. TRANSLATORS: The type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:1129
+#: ../src/gpk-enum.c:1143
 msgid "Bug fix update"
 msgstr "Oppdatering med feilretting"
 
 #. TRANSLATORS: The type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:1133
+#: ../src/gpk-enum.c:1147
 msgid "Enhancement update"
 msgstr "Oppdatering med forbedringer"
 
 #. TRANSLATORS: The type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:1137
+#: ../src/gpk-enum.c:1151
 msgid "Blocked update"
 msgstr "Blokkert oppdatering"
 
 #. TRANSLATORS: The state of a package, i.e. not installed
-#: ../src/gpk-enum.c:1147
+#: ../src/gpk-enum.c:1161
 msgid "Available"
 msgstr "Tilgjengelig"
 
+#. TRANSLATORS: The type of package
+#: ../src/gpk-enum.c:1165
+msgid "Trusted"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: The type of package
+#: ../src/gpk-enum.c:1169
+msgid "Untrusted"
+msgstr ""
+
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1165 ../src/gpk-service-pack.c:441
+#: ../src/gpk-enum.c:1187 ../src/gpk-service-pack.c:441
 msgid "Downloading"
 msgstr "Laster ned"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1169
+#: ../src/gpk-enum.c:1191
 msgid "Updating"
 msgstr "Oppdaterer"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1173 ../src/gpk-enum.c:1309
+#: ../src/gpk-enum.c:1195 ../src/gpk-enum.c:1331
 msgid "Installing"
 msgstr "Installerer"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1177 ../src/gpk-enum.c:1305
+#: ../src/gpk-enum.c:1199 ../src/gpk-enum.c:1327
 msgid "Removing"
 msgstr "Fjerner"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1181
+#: ../src/gpk-enum.c:1203
 msgid "Cleaning up"
 msgstr "Rydder opp"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1185
+#: ../src/gpk-enum.c:1207
 msgid "Obsoleting"
 msgstr "Utdaterer"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1189
+#: ../src/gpk-enum.c:1211
 msgid "Reinstalling"
 msgstr "Installerer pà nytt"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1193
+#: ../src/gpk-enum.c:1215
 msgid "Preparing"
 msgstr "Forbereder"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1197
+#: ../src/gpk-enum.c:1219
 msgid "Decompressing"
 msgstr "Dekomprimerer"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1215
+#: ../src/gpk-enum.c:1237
 msgid "Downloaded"
 msgstr "Lastet ned"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1219
+#: ../src/gpk-enum.c:1241
 msgid "Updated"
 msgstr "Oppdatert"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1227
+#: ../src/gpk-enum.c:1249
 msgid "Removed"
 msgstr "Fjernet"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1231
+#: ../src/gpk-enum.c:1253
 msgid "Cleaned up"
 msgstr "Ryddet opp"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1235
+#: ../src/gpk-enum.c:1257
 msgid "Obsoleted"
 msgstr "UtgÃtt"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1239
+#: ../src/gpk-enum.c:1261
 msgid "Reinstalled"
 msgstr "Installert pà nytt"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1243
+#: ../src/gpk-enum.c:1265
 msgid "Prepared"
 msgstr "Forberedt"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1247
+#: ../src/gpk-enum.c:1269
 msgid "Decompressed"
 msgstr "Dekomprimert"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1265 ../src/gpk-enum.c:1425
+#: ../src/gpk-enum.c:1287 ../src/gpk-enum.c:1447
 msgid "Unknown role type"
 msgstr "Ukjent type rolle"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1269
+#: ../src/gpk-enum.c:1291
 msgid "Getting dependencies"
 msgstr "Finner avhengigheter"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1273
+#: ../src/gpk-enum.c:1295
 msgid "Getting update detail"
 msgstr "Henter detaljer om oppdatering"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1277
+#: ../src/gpk-enum.c:1299
 msgid "Getting details"
 msgstr "Henter detaljer"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1281
+#: ../src/gpk-enum.c:1303
 msgid "Getting requires"
 msgstr "Henter pakker som kreves"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1285
+#: ../src/gpk-enum.c:1307
 msgid "Getting updates"
 msgstr "Henter oppdateringer"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1289
+#: ../src/gpk-enum.c:1311
 msgid "Searching details"
 msgstr "SÃker i detaljer"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1297
+#: ../src/gpk-enum.c:1319
 msgid "Searching groups"
 msgstr "SÃker i grupper"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1301
+#: ../src/gpk-enum.c:1323
 msgid "Searching for package name"
 msgstr "SÃker etter pakkenavn"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1313
+#: ../src/gpk-enum.c:1335
 msgid "Installing file"
 msgstr "Installerer fil"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1317
+#: ../src/gpk-enum.c:1339
 msgid "Refreshing package cache"
 msgstr "Oppdaterer pakkeinformasjonen"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1321
+#: ../src/gpk-enum.c:1343
 msgid "Updating packages"
 msgstr "Oppdaterer pakker"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1325
+#: ../src/gpk-enum.c:1347
 msgid "Updating system"
 msgstr "Oppdaterer systemet"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1329
+#: ../src/gpk-enum.c:1351
 msgid "Canceling"
 msgstr "Avbryter"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1337
+#: ../src/gpk-enum.c:1359
 msgid "Getting list of repositories"
 msgstr "Henter liste med lager"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1341
+#: ../src/gpk-enum.c:1363
 msgid "Enabling repository"
 msgstr "Aktiverer lager"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1345
+#: ../src/gpk-enum.c:1367
 msgid "Setting repository data"
 msgstr "Setter data for lager"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1349
+#: ../src/gpk-enum.c:1371
 msgid "Resolving"
 msgstr "LÃser opp"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1353
+#: ../src/gpk-enum.c:1375
 msgid "Getting file list"
 msgstr "Henter filliste"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1357
+#: ../src/gpk-enum.c:1379
 msgid "Getting what provides"
 msgstr "Henter informasjon om tilbudte funksjoner"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1361
+#: ../src/gpk-enum.c:1383
 msgid "Installing signature"
 msgstr "Installerer signatur"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1365
+#: ../src/gpk-enum.c:1387
 msgid "Getting package lists"
 msgstr "Henter pakkeliste"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1369
+#: ../src/gpk-enum.c:1391
 msgid "Accepting EULA"
 msgstr "Godtar EULA"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1377
+#: ../src/gpk-enum.c:1399
 msgid "Getting distribution upgrade information"
 msgstr "Henter oppgraderingsinformasjon for distribusjonen"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1381
+#: ../src/gpk-enum.c:1403
 msgid "Getting categories"
 msgstr "Henter kategorier"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1385
+#: ../src/gpk-enum.c:1407
 msgid "Getting old transactions"
 msgstr "Henter gamle transaksjoner"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1389
+#: ../src/gpk-enum.c:1411
 msgid "Simulating the install of files"
 msgstr "Simulerer installering av filer"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1393
+#: ../src/gpk-enum.c:1415
 msgid "Simulating the install"
 msgstr "Simulerer installering"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1397
+#: ../src/gpk-enum.c:1419
 msgid "Simulating the remove"
 msgstr "Simulerer fjerning"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1401
+#: ../src/gpk-enum.c:1423
 msgid "Simulating the update"
 msgstr "Simulerer oppdatering"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1405
+#: ../src/gpk-enum.c:1427
 msgid "Upgrading system"
 msgstr "Oppgraderer systemet"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1429
+#: ../src/gpk-enum.c:1451
 msgid "Got dependencies"
 msgstr "Hentet avhengigheter"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1433
+#: ../src/gpk-enum.c:1455
 msgid "Got update detail"
 msgstr "Hentet detaljer om oppdatering"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1437
+#: ../src/gpk-enum.c:1459
 msgid "Got details"
 msgstr "Hentet detaljer"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1441
+#: ../src/gpk-enum.c:1463
 msgid "Got requires"
 msgstr "Hentet pakker som kreves"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1445
+#: ../src/gpk-enum.c:1467
 msgid "Got updates"
 msgstr "Hentet oppdateringer"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1449
+#: ../src/gpk-enum.c:1471
 msgid "Searched for package details"
 msgstr "SÃkte etter detaljer om pakke"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1453
+#: ../src/gpk-enum.c:1475
 msgid "Searched for file"
 msgstr "SÃkte etter fil"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1457
+#: ../src/gpk-enum.c:1479
 msgid "Searched groups"
 msgstr "SÃkte i grupper"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1461
+#: ../src/gpk-enum.c:1483
 msgid "Searched for package name"
 msgstr "SÃkte etter pakkenavn"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1465
+#: ../src/gpk-enum.c:1487
 msgid "Removed packages"
 msgstr "Fjernede pakker"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1469
+#: ../src/gpk-enum.c:1491
 msgid "Installed packages"
 msgstr "Installerte pakker"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1473
+#: ../src/gpk-enum.c:1495
 msgid "Installed local files"
 msgstr "Installerte lokale filer"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1477
+#: ../src/gpk-enum.c:1499
 msgid "Refreshed package cache"
 msgstr "Oppdatert mellomlager for pakker"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1481
+#: ../src/gpk-enum.c:1503
 msgid "Updated packages"
 msgstr "Oppdaterte pakker"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1485
+#: ../src/gpk-enum.c:1507
 msgid "Updated system"
 msgstr "Oppdatert system"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1489
+#: ../src/gpk-enum.c:1511
 msgid "Canceled"
 msgstr "Avbrutt"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1493
+#: ../src/gpk-enum.c:1515
 msgid "Rolled back"
 msgstr "Rullet tilbake"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1497
+#: ../src/gpk-enum.c:1519
 msgid "Got list of repositories"
 msgstr "Hentet liste med lager"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1501
+#: ../src/gpk-enum.c:1523
 msgid "Enabled repository"
 msgstr "Aktiverte lager"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1505
+#: ../src/gpk-enum.c:1527
 msgid "Set repository data"
 msgstr "Sett data om lager"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1509
+#: ../src/gpk-enum.c:1531
 msgid "Resolved"
 msgstr "LÃst"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1513
+#: ../src/gpk-enum.c:1535
 msgid "Got file list"
 msgstr "Hentet filliste"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1517
+#: ../src/gpk-enum.c:1539
 msgid "Got what provides"
 msgstr "Hentet informasjon om tilbudte funksjoner"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1521
+#: ../src/gpk-enum.c:1543
 msgid "Installed signature"
 msgstr "Installerte signatur"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1525
+#: ../src/gpk-enum.c:1547
 msgid "Got package lists"
 msgstr "Hentet pakkeliste"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1529
+#: ../src/gpk-enum.c:1551
 msgid "Accepted EULA"
 msgstr "Godtok EULA"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1533
+#: ../src/gpk-enum.c:1555
 msgid "Downloaded packages"
 msgstr "Nedlastede pakker"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1537
+#: ../src/gpk-enum.c:1559
 msgid "Got distribution upgrades"
 msgstr "Det finnes oppgraderinger for distribusjonen"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1541
+#: ../src/gpk-enum.c:1563
 msgid "Got categories"
 msgstr "Hentet kategorier"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1545
+#: ../src/gpk-enum.c:1567
 msgid "Got old transactions"
 msgstr "Hentet gamle transaksjoner"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1549
+#: ../src/gpk-enum.c:1571
 msgid "Simulated the install of files"
 msgstr "Simulerte installering av filer"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1553
+#: ../src/gpk-enum.c:1575
 msgid "Simulated the install"
 msgstr "Simulerte installering"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1557
+#: ../src/gpk-enum.c:1579
 msgid "Simulated the remove"
 msgstr "Simulerte fjerning"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1561
+#: ../src/gpk-enum.c:1583
 msgid "Simulated the update"
 msgstr "Simulerte oppdatering"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1565
+#: ../src/gpk-enum.c:1587
 msgid "Upgraded system"
 msgstr "Oppgradert system"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1583
+#: ../src/gpk-enum.c:1605
 msgid "Accessibility"
 msgstr "Tilgjengelig"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1587
+#: ../src/gpk-enum.c:1609
 msgid "Accessories"
 msgstr "TilbehÃr"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1591
+#: ../src/gpk-enum.c:1613
 msgid "Education"
 msgstr "OpplÃring"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1595
+#: ../src/gpk-enum.c:1617
 msgid "Games"
 msgstr "Spill"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1599
+#: ../src/gpk-enum.c:1621
 msgid "Graphics"
 msgstr "Grafikk"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1603
+#: ../src/gpk-enum.c:1625
 msgid "Internet"
 msgstr "Internett"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1607
+#: ../src/gpk-enum.c:1629
 msgid "Office"
 msgstr "Kontor"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1611
+#: ../src/gpk-enum.c:1633 ../src/gpk-task.c:431
 msgid "Other"
 msgstr "Annet"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1615
+#: ../src/gpk-enum.c:1637
 msgid "Programming"
 msgstr "Programmering"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1619
+#: ../src/gpk-enum.c:1641
 msgid "Multimedia"
 msgstr "Multimedia"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1623
+#: ../src/gpk-enum.c:1645
 msgid "System"
 msgstr "System"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1627
+#: ../src/gpk-enum.c:1649
 msgid "GNOME desktop"
 msgstr "GNOME skrivebord"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1631
+#: ../src/gpk-enum.c:1653
 msgid "KDE desktop"
 msgstr "KDE skrivebord"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1635
+#: ../src/gpk-enum.c:1657
 msgid "XFCE desktop"
 msgstr "XFCE skrivebord"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1639
+#: ../src/gpk-enum.c:1661
 msgid "Other desktops"
 msgstr "Andre skrivebord"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1643
+#: ../src/gpk-enum.c:1665
 msgid "Publishing"
 msgstr "Publisering"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1647
+#: ../src/gpk-enum.c:1669
 msgid "Servers"
 msgstr "Tjenere"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1651
+#: ../src/gpk-enum.c:1673
 msgid "Fonts"
 msgstr "Skrifter"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1655
+#: ../src/gpk-enum.c:1677
 msgid "Admin tools"
 msgstr "AdministrasjonsverktÃy"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1659
+#: ../src/gpk-enum.c:1681
 msgid "Legacy"
 msgstr "Gammelt"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1663
+#: ../src/gpk-enum.c:1685
 msgid "Localization"
 msgstr "Lokalisering"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1667
+#: ../src/gpk-enum.c:1689
 msgid "Virtualization"
 msgstr "Virtualisering"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1671
+#: ../src/gpk-enum.c:1693
 msgid "Security"
 msgstr "Sikkerhet"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1675
+#: ../src/gpk-enum.c:1697
 msgid "Power management"
 msgstr "StrÃmstyring"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1679
+#: ../src/gpk-enum.c:1701
 msgid "Communication"
 msgstr "Kommunikasjon"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1683
+#: ../src/gpk-enum.c:1705
 msgid "Network"
 msgstr "Nettverk"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1687
+#: ../src/gpk-enum.c:1709
 msgid "Maps"
 msgstr "Kart"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1691
+#: ../src/gpk-enum.c:1713
 msgid "Software sources"
 msgstr "Programvarekilder"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1695
+#: ../src/gpk-enum.c:1717
 msgid "Science"
 msgstr "Vitenskap"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1699
+#: ../src/gpk-enum.c:1721
 msgid "Documentation"
 msgstr "Dokumentasjon"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1703
+#: ../src/gpk-enum.c:1725
 msgid "Electronics"
 msgstr "Elektronikk"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1707
+#: ../src/gpk-enum.c:1729
 msgid "Package collections"
 msgstr "Pakkesamlinger"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1711
+#: ../src/gpk-enum.c:1733
 msgid "Vendor"
 msgstr "LeverandÃr"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1715
+#: ../src/gpk-enum.c:1737
 msgid "Newest packages"
 msgstr "Nyeste pakker"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1719
+#: ../src/gpk-enum.c:1741
 msgid "Unknown group"
 msgstr "Ukjent gruppe"
 
@@ -3345,47 +3387,59 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: this is button text
-#: ../src/gpk-task.c:361 ../src/gpk-task.c:532
+#: ../src/gpk-task.c:361 ../src/gpk-task.c:558
 msgid "Continue"
 msgstr "Fortsett"
 
 #. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
-#: ../src/gpk-task.c:397
+#: ../src/gpk-task.c:404
 msgid "The following software also needs to be installed"
 msgstr "FÃlgende programvare mà ogsà installeres"
 
 #. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
-#: ../src/gpk-task.c:402
+#: ../src/gpk-task.c:410
 msgid "The following software also needs to be removed"
 msgstr "FÃlgende programvare vil mÃtte fjernes"
 
 #. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
-#: ../src/gpk-task.c:406
+#: ../src/gpk-task.c:415
 msgid "The following software also needs to be updated"
 msgstr "FÃlgende programvare vil ogsà mÃtte oppdateres"
 
+#: ../src/gpk-task.c:416
+msgid "Update"
+msgstr "Oppdater"
+
 #. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
-#: ../src/gpk-task.c:410
+#: ../src/gpk-task.c:420
 msgid "The following software also needs to be re-installed"
 msgstr "FÃlgende programvare vil ogsà mÃtte installeres pà nytt"
 
+#: ../src/gpk-task.c:421
+msgid "Reinstall"
+msgstr "Installer pà nytt"
+
 #. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
-#: ../src/gpk-task.c:414
+#: ../src/gpk-task.c:425
 msgid "The following software also needs to be downgraded"
 msgstr "FÃlgende programvare vil ogsà mÃtte nedgraderes"
 
+#: ../src/gpk-task.c:426
+msgid "Downgrade"
+msgstr "Nedgrader"
+
 #. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog (we don't know how it's going to be processed -- eeek)
-#: ../src/gpk-task.c:418
+#: ../src/gpk-task.c:430
 msgid "The following software also needs to be processed"
 msgstr "FÃlgende programvare vil ogsà mÃtte prosesseres"
 
 #. TRANSLATORS: title of a dependency dialog
-#: ../src/gpk-task.c:476
+#: ../src/gpk-task.c:491
 msgid "Additional confirmation required"
 msgstr "Ekstra bekreftelse kreves"
 
 #. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
-#: ../src/gpk-task.c:482
+#: ../src/gpk-task.c:497
 msgid "To install this package, additional software also has to be modified."
 msgid_plural ""
 "To install these packages, additional software also has to be modified."
@@ -3393,7 +3447,7 @@ msgstr[0] "For à installere denne pakken mà du ogsà endre andre programmer."
 msgstr[1] "For à installere disse pakkene mà du ogsà endre andre programmer."
 
 #. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
-#: ../src/gpk-task.c:487
+#: ../src/gpk-task.c:502
 msgid "To remove this package, additional software also has to be modified."
 msgid_plural ""
 "To remove these packages, additional software also has to be modified."
@@ -3401,7 +3455,7 @@ msgstr[0] "For à fjerne denne pakken vil annen programvare ogsà mÃtte endres.
 msgstr[1] "For à fjerne disse pakkene vil annen programvare ogsà mÃtte endres."
 
 #. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
-#: ../src/gpk-task.c:492
+#: ../src/gpk-task.c:507
 msgid "To update this package, additional software also has to be modified."
 msgid_plural ""
 "To update these packages, additional software also has to be modified."
@@ -3411,7 +3465,7 @@ msgstr[1] ""
 "For à oppdatere disse pakkene vil annen programvare ogsà mÃtte endres."
 
 #. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
-#: ../src/gpk-task.c:497
+#: ../src/gpk-task.c:512
 msgid "To install this file, additional software also has to be modified."
 msgid_plural ""
 "To install these files, additional software also has to be modified."
@@ -3421,29 +3475,29 @@ msgstr[1] ""
 "For à installere disse filene vil annen programvare ogsà mÃtte endres."
 
 #. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
-#: ../src/gpk-task.c:502
+#: ../src/gpk-task.c:517
 msgid ""
 "To process this transaction, additional software also has to be modified."
 msgstr ""
 "For à prosessere denne transaksjonen vil annen programvare ogsà mÃtte endres."
 
 #. TRANSLATORS: button label, force the install, even though it's untrusted
-#: ../src/gpk-task.c:582
+#: ../src/gpk-task.c:608
 msgid "_Force install"
 msgstr "_Tvungen installering"
 
 #. TRANSLATORS: button tooltip
-#: ../src/gpk-task.c:586
+#: ../src/gpk-task.c:612
 msgid "Force installing package"
 msgstr "Tvungen installasjon av pakke"
 
 #. TRANSLATORS: window title: do we want to execute a program we just installed?
-#: ../src/gpk-helper-run.c:495
+#: ../src/gpk-helper-run.c:481
 msgid "Run new application?"
 msgstr "KjÃr nytt program?"
 
 #. add run button
-#: ../src/gpk-helper-run.c:498
+#: ../src/gpk-helper-run.c:484
 msgid "_Run"
 msgstr "KjÃ_r"
 
@@ -3682,7 +3736,7 @@ msgid "Failed to get the list of sources"
 msgstr "Klarte ikke à hente liste med kilder"
 
 #. TRANSLATORS: backend is broken, and won't tell us what it supports
-#: ../src/gpk-prefs.c:763 ../src/gpk-update-viewer.c:3068
+#: ../src/gpk-prefs.c:763 ../src/gpk-update-viewer.c:3072
 msgid "Exiting as backend details could not be retrieved"
 msgstr "Avslutter siden detaljer om motor ikke kunne hentes"
 
@@ -3783,12 +3837,12 @@ msgid "Set the default output directory"
 msgstr "Sett forvalgt katalog for utdata"
 
 #. TRANSLATORS: we don't have a lot to go on here
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:186
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:187
 msgid "Failed to process request."
 msgstr "Klarte ikke à prosessere forespÃrsel."
 
 #. TRANSLATORS: the message text for the restart
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:214
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:215
 msgid ""
 "Some of the updates that were installed require the computer to be restarted "
 "before the changes will be applied."
@@ -3797,12 +3851,12 @@ msgstr ""
 "nytt fÃr endringene trer i kraft."
 
 #. TRANSLATORS: the button text for the restart
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:216 ../src/gpk-update-viewer.c:222
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:217 ../src/gpk-update-viewer.c:223
 msgid "Restart Computer"
 msgstr "Start datamaskinen pà nytt"
 
 #. TRANSLATORS: the message text for the restart
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:220
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:221
 msgid ""
 "Some of the updates that were installed require the computer to be restarted "
 "to remain secure."
@@ -3811,7 +3865,7 @@ msgstr ""
 "nytt av sikkerhetshensyn."
 
 #. TRANSLATORS: the message text for the logout
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:226
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:227
 msgid ""
 "Some of the updates that were installed require you to log out and back in "
 "before the changes will be applied."
@@ -3820,12 +3874,12 @@ msgstr ""
 "igjen fÃr endringene trer i kraft."
 
 #. TRANSLATORS: the button text for the logout
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:228 ../src/gpk-update-viewer.c:234
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:229 ../src/gpk-update-viewer.c:235
 msgid "Log Out"
 msgstr "Logg ut"
 
 #. TRANSLATORS: the message text for the logout
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:232
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:233
 msgid ""
 "Some of the updates that were installed require you to log out and back in "
 "to remain secure."
@@ -3834,92 +3888,92 @@ msgstr ""
 "igjen av sikkerhetshensyn."
 
 #. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:287
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:275
 msgid "Could not restart"
 msgstr "Kunne ikke starte pà nytt"
 
 #. TRANSLATORS: we failed to install all the updates we requested
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:355
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:343
 msgid "Some updates were not installed"
 msgstr "Noen oppdateringer ble ikke installert"
 
 #. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:424 ../src/gpk-update-viewer.c:435
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:412 ../src/gpk-update-viewer.c:423
 msgid "Could not update packages"
 msgstr "Kunne ikke oppdatere pakker"
 
 #. TRANSLATORS: completed all updates
 #. TRANSLATORS: title: all updates installed okay
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:503 ../src/gpk-update-viewer.c:524
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:491 ../src/gpk-update-viewer.c:512
 msgid "Updates installed"
 msgstr "Oppdateringer er installert"
 
 #. TRANSLATORS: title: all updates for the machine installed okay
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:513
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:501
 msgid "All updates were installed successfully."
 msgstr "Alle oppdateringer ble installert uten problemer."
 
 #. TRANSLATORS: title: all the selected updates installed okay
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:516
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:504
 msgid "The selected updates were installed successfully."
 msgstr "Valgte oppdateringer ble installert uten problemer."
 
 #. TRANSLATORS: querying update array
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:984
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:974
 msgid "Getting the list of updates"
 msgstr "Henter liste med oppdateringer"
 
 #. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1217
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1213
 msgid "Could not run upgrade script"
 msgstr "Kunne kjÃre skript for oppgradering"
 
 #. show a warning message
 #. TRANSLATORS, are we going to cost the user lots of money?
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1266
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1262
 msgid ""
 "Connectivity is being provided by wireless broadband, and it may be "
 "expensive to update this package."
 msgid_plural ""
 "Connectivity is being provided by wireless broadband, and it may be "
 "expensive to update these packages."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Du er koblet til via trÃdlÃst bredbÃnd, og det kan vÃre dyrt à oppdatere denne pakken."
+msgstr[1] "Du er koblet til via trÃdlÃst bredbÃnd, og det kan vÃre dyrt à oppdatere disse pakkene."
 
 #. TRANSLATORS: there are no updates
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1354
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1350
 msgid "There are no updates available"
 msgstr "Ingen tilgjengelige oppdateringer"
 
 #. TRANSLATORS: title: nothing to do
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1412
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1408
 msgid "No updates are available"
 msgstr "Ingen oppdateringer er tilgjengelig"
 
 #. TRANSLATORS: no network connnection, according to PackageKit
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1414
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1410
 msgid "No network connection was detected."
 msgstr "Nettverkstilkobling ble ikke funnet."
 
 #. TRANSLATORS: this is the button text when we have updates
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1431
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1427
 msgid "_Install Update"
 msgid_plural "_Install Updates"
 msgstr[0] "_Installer oppdatering"
 msgstr[1] "_Installer oppdateringer"
 
 #. TRANSLATORS: title: nothing to do
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1439
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1435
 msgid "All software is up to date"
 msgstr "Alle programmer er oppdatert"
 
 #. TRANSLATORS: tell the user the problem
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1441
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1437
 msgid "There are no software updates available for your computer at this time."
 msgstr ""
 "Det finnes ingen tilgjengelige oppdateringer for din datamaskin akkurat nÃ."
 
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1467
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1463
 #, c-format
 msgid "There is %i update available"
 msgid_plural "There are %i updates available"
@@ -3927,7 +3981,7 @@ msgstr[0] "%i oppdatering tilgjengelig"
 msgstr[1] "%i oppdateringer tilgjengelig"
 
 #. TRANSLATORS: how many updates are selected in the UI
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1483
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1479
 #, c-format
 msgid "%i update selected"
 msgid_plural "%i updates selected"
@@ -3935,7 +3989,7 @@ msgstr[0] "%i oppdatering valgt"
 msgstr[1] "%i oppdateringer valgt"
 
 #. TRANSLATORS: how many updates are selected in the UI, and the size of packages to download
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1491
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1487
 #, c-format
 msgid "%i update selected (%s)"
 msgid_plural "%i updates selected (%s)"
@@ -3943,27 +3997,27 @@ msgstr[0] "%i oppdatering valgt (%s)"
 msgstr[1] "%i oppdateringer valgt (%s)"
 
 #. TRANSLATORS: a column that has name of the package that will be updated
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1694
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1690
 msgid "Software"
 msgstr "Programvare"
 
 #. TRANSLATORS: a column that has state of each package
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1704
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1700
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
 
 #. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1913
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1909
 msgid "This update will fix bugs and other non-critical problems."
 msgstr "Denne oppdateringen vil rette feil og andre ikke-kritiske problemer."
 
 #. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1917
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1913
 msgid "This update is important as it may solve critical problems."
 msgstr "Denne oppdateringen er viktig da den kan lÃse kritiske problemer."
 
 #. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1921
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1917
 msgid ""
 "This update is needed to fix a security vulnerability with this package."
 msgstr ""
@@ -3971,24 +4025,24 @@ msgstr ""
 "denne pakken."
 
 #. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1925
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1921
 msgid "This update is blocked."
 msgstr "Denne oppdateringen er blokkert."
 
 #. TRANSLATORS: this is when the notification was issued and then updated
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1937
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1933
 #, c-format
 msgid "This notification was issued on %s and last updated on %s."
 msgstr "Varsling ble gitt pà %s og sist oppdatert pà %s."
 
 #. TRANSLATORS: this is when the update was issued
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1944
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1940
 #, c-format
 msgid "This notification was issued on %s."
 msgstr "Dette varselet ble utsendt %s."
 
 #. TRANSLATORS: this is a array of vendor URLs
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1966
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1962
 msgid "For more information about this update please visit this website:"
 msgid_plural ""
 "For more information about this update please visit these websites:"
@@ -3996,7 +4050,7 @@ msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #. TRANSLATORS: this is a array of bugzilla URLs
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1974
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1970
 msgid ""
 "For more information about bugs fixed by this update please visit this "
 "website:"
@@ -4007,7 +4061,7 @@ msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #. TRANSLATORS: this is a array of CVE (security) URLs
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1982
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1978
 msgid ""
 "For more information about this security update please visit this website:"
 msgid_plural ""
@@ -4016,14 +4070,14 @@ msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #. TRANSLATORS: reboot required
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1991
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1987
 msgid ""
 "The computer will have to be restarted after the update for the changes to "
 "take effect."
 msgstr "Datamaskinen mà startes pà nytt for at endringene skal tre i kraft."
 
 #. TRANSLATORS: log out required
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1995
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1991
 msgid ""
 "You will need to log out and back in after the update for the changes to "
 "take effect."
@@ -4032,21 +4086,21 @@ msgstr ""
 "kraft."
 
 #. TRANSLATORS: this is the stability status of the update
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2002
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1998
 msgid ""
 "The classifaction of this update is unstable which means it is not designed "
 "for production use."
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: this is the stability status of the update
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2006
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2002
 msgid ""
 "This is a test update, and is not designed for normal use. Please report any "
 "problems or regressions you encounter."
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: this is a ChangeLog
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2015
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2011
 msgid ""
 "The developer logs will be shown as no description is available for this "
 "update:"
@@ -4055,76 +4109,76 @@ msgstr ""
 "oppdateringen:"
 
 #. set loading text
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2051
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2047
 msgid "Loading..."
 msgstr "Laster â"
 
 #. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
 #. TRANSLATORS: PackageKit did not send any results for the query...
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2091 ../src/gpk-update-viewer.c:2189
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2209
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2087 ../src/gpk-update-viewer.c:2185
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2205
 msgid "Could not get update details"
 msgstr "Kunne ikke hente detaljer om oppdatering"
 
 #. TRANSLATORS: PackageKit did not send any results for the query...
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2111
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2107
 msgid "Could not get package details"
 msgstr "Kunne ikke hente detaljer om pakke"
 
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2111 ../src/gpk-update-viewer.c:2209
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2107 ../src/gpk-update-viewer.c:2205
 msgid "No results were returned."
 msgstr "Ingen resultater ble funnet."
 
 #. TRANSLATORS: right click menu, select all the updates
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2444
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2440
 msgid "Select all"
 msgstr "Velg alle"
 
 #. TRANSLATORS: right click menu, unselect all the updates
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2452
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2448
 msgid "Unselect all"
 msgstr "Velg bort alle"
 
 #. TRANSLATORS: right click menu, select only security updates
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2459
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2455
 msgid "Select security updates"
 msgstr "Velg sikkerhetsoppdateringer"
 
 #. TRANSLATORS: right click option, ignore this update name, not currently used
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2465
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2461
 msgid "Ignore this update"
 msgstr "Ignorer denne oppdateringen"
 
 #. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2576
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2573
 msgid "Could not get updates"
 msgstr "Kunne ikke hente oppdateringer"
 
 #. TRANSLATORS: this is the header
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2717
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2722
 msgid "Checking for updates..."
 msgstr "Ser etter oppdateringer â"
 
 #. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:3003
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:3008
 msgid "Could not get list of distribution upgrades"
 msgstr "Fant ikke liste med oppgraderinger for distribusjonen"
 
 #. TRANSLATORS: new distro available, e.g. F9 to F10
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:3033
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:3038
 #, c-format
 msgid "New distribution upgrade release '%s' is available"
 msgstr "Ny oppgradering for distribusjonen med navn Â%s er tilgjengelig"
 
 #. TRANSLATORS: this is when some updates are not being shown as other packages need updating first
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:3280
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:3284
 msgid ""
 "Other updates are held back as some important system packages need to be "
 "installed first."
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:3350
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:3354
 msgid "Software Update Viewer"
 msgstr "Vis programvareoppdateringer"
 
@@ -4148,3 +4202,19 @@ msgstr "FeilsÃkingsalternativer"
 #: ../src/gpk-debug.c:189
 msgid "Show debugging options"
 msgstr "Vis feilsÃkingsalternativer"
+
+#~ msgid "Menu"
+#~ msgstr "Meny"
+
+#~ msgid "Applications"
+#~ msgstr "Programmer"
+
+#~ msgctxt "Main menu"
+#~ msgid "System"
+#~ msgstr "System"
+
+#~ msgid "Preferences"
+#~ msgstr "Brukervalg"
+
+#~ msgid "Administration"
+#~ msgstr "Administrasjon"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]