[libgdata] [l10n]Updated Catalan translationcommit 4e58e8cb02f575869162930b826f5e8e8bad726d
Author: Gil Forcada <gforcada gnome org>
Date:   Fri Jul 1 17:43:38 2011 +0200

    [l10n]Updated Catalan translation

 po/ca.po |  129 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 67 insertions(+), 62 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index 0b15c57..f66b6d2 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libgdata\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-06-11 20:36+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-06-11 20:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-07-01 17:43+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-01 17:43+0200\n"
 "Last-Translator: Joan Duran <jodufi gmail com>\n"
 "Language-Team: Catalan <tradgnome softcatala org>\n"
 "Language: ca\n"
@@ -17,24 +17,24 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n!=1;\n"
 
-#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:572
+#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:575
 #: ../gdata/gdata-oauth1-authorizer.c:770
 #: ../gdata/gdata-oauth1-authorizer.c:1029
 msgid "The server returned a malformed response."
 msgstr "El servidor ha retornat una resposta mal formada."
 
-#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:592 ../gdata/gdata-service.c:308
+#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:595 ../gdata/gdata-service.c:316
 #, c-format
 msgid "Cannot connect to the service's server."
 msgstr "No es pot connectar al servidor del servei."
 
-#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:597 ../gdata/gdata-service.c:313
+#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:600 ../gdata/gdata-service.c:321
 #, c-format
 msgid "Cannot connect to the proxy server."
 msgstr "No es pot connectar al servidor intermediari."
 
 #. Translators: the parameter is an error message returned by the server.
-#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:603 ../gdata/gdata-service.c:319
+#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:606 ../gdata/gdata-service.c:327
 #, c-format
 msgid "Invalid request URI or header, or unsupported nonstandard parameter: %s"
 msgstr ""
@@ -42,59 +42,59 @@ msgstr ""
 "estÃndard i no compatible: %s"
 
 #. Translators: the parameter is an error message returned by the server.
-#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:609 ../gdata/gdata-service.c:325
+#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:612 ../gdata/gdata-service.c:333
 #, c-format
 msgid "Authentication required: %s"
 msgstr "Cal autenticaciÃ: %s"
 
 #. Translators: the parameter is an error message returned by the server.
-#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:614 ../gdata/gdata-service.c:330
+#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:617 ../gdata/gdata-service.c:338
 #, c-format
 msgid "The requested resource was not found: %s"
 msgstr "No s'ha trobat el recurs solÂlicitat: %s"
 
 #. Translators: the parameter is an error message returned by the server.
-#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:620 ../gdata/gdata-service.c:336
+#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:623 ../gdata/gdata-service.c:344
 #, c-format
 msgid "The entry has been modified since it was downloaded: %s"
 msgstr "S'ha modificat l'entrada des que es va baixar: %s"
 
 #. Translators: the first parameter is an HTTP status,
 #. * and the second is an error message returned by the server.
-#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:632 ../gdata/gdata-service.c:350
+#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:635 ../gdata/gdata-service.c:358
 #, c-format
 msgid "Error code %u when authenticating: %s"
 msgstr "Codi d'error %u en autenticar: %s"
 
-#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:725
+#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:728
 msgid "A CAPTCHA must be filled out to log in."
 msgstr "S'ha d'emplenar un CAPTCHA per entrar."
 
 #. Translators: the parameter is a URI for further information.
-#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:763
+#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:766
 #, c-format
 msgid "This account requires an application-specific password. (%s)"
 msgstr ""
 "Aquest compte requereix una contrasenya especÃfica de l'aplicaciÃ. (%s)"
 
-#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:770
+#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:773
 msgid "Your username or password were incorrect."
 msgstr "El nom d'usuari o la contrasenya eren incorrectes."
 
 #. Translators: the parameter is a URI for further information.
-#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:791
+#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:794
 #, c-format
 msgid "Your account's e-mail address has not been verified. (%s)"
 msgstr "No s'ha verificat la vostra adreÃa electrÃnica. (%s)"
 
 #. Translators: the parameter is a URI for further information.
-#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:796
+#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:799
 #, c-format
 msgid "You have not agreed to the service's terms and conditions. (%s)"
 msgstr "No heu acceptat els termes i les condicions del servei. (%s)"
 
 #. Translators: the parameter is a URI for further information.
-#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:802
+#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:805
 #, c-format
 msgid ""
 "This account has been migrated. Please log in online to receive your new "
@@ -104,32 +104,33 @@ msgstr ""
 "contrasenya nous. (%s)"
 
 #. Translators: the parameter is a URI for further information.
-#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:807
+#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:810
 #, c-format
 msgid "This account has been deleted. (%s)"
 msgstr "Aquest compte s'ha suprimit. (%s)"
 
 #. Translators: the parameter is a URI for further information.
-#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:812
+#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:815
 #, c-format
 msgid "This account has been disabled. (%s)"
 msgstr "Aquest compte s'ha inhabilitat. (%s)"
 
 #. Translators: the parameter is a URI for further information.
-#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:817
+#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:820
 #, c-format
 msgid "This account's access to this service has been disabled. (%s)"
 msgstr "S'ha inhabilitat l'accÃs a aquest servei des d'aquest compte. (%s)"
 
 #. Translators: the parameter is a URI for further information.
-#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:822
+#: ../gdata/gdata-client-login-authorizer.c:825
 #, c-format
 msgid "This service is not available at the moment. (%s)"
 msgstr "Aquest servei no està disponible actualment. (%s)"
 
-#: ../gdata/gdata-download-stream.c:603 ../gdata/gdata-upload-stream.c:785
-msgid "Stream is already closed"
-msgstr "El flux ja està tancat"
+#. Tried to seek too far
+#: ../gdata/gdata-download-stream.c:751
+msgid "Invalid seek request"
+msgstr "La peticià de cerca no Ãs vÃlida"
 
 #: ../gdata/gdata-oauth1-authorizer.c:745
 msgid "The server rejected the temporary credentials request."
@@ -236,65 +237,69 @@ msgstr "Un element Ãnic (%s) estava duplicat."
 
 #. Translators: the first parameter is an HTTP status,
 #. * and the second is an error message returned by the server.
-#: ../gdata/gdata-service.c:356
+#: ../gdata/gdata-service.c:364
 #, c-format
 msgid "Error code %u when querying: %s"
 msgstr "Codi d'error %u en consultar: %s"
 
 #. Translators: the first parameter is an HTTP status,
 #. * and the second is an error message returned by the server.
-#: ../gdata/gdata-service.c:362
+#: ../gdata/gdata-service.c:370
 #, c-format
 msgid "Error code %u when inserting an entry: %s"
 msgstr "Codi d'error %u en inserir una entrada: %s"
 
 #. Translators: the first parameter is an HTTP status,
 #. * and the second is an error message returned by the server.
-#: ../gdata/gdata-service.c:368
+#: ../gdata/gdata-service.c:376
 #, c-format
 msgid "Error code %u when updating an entry: %s"
 msgstr "Codi d'error %u en actualitzar una entrada: %s"
 
 #. Translators: the first parameter is an HTTP status,
 #. * and the second is an error message returned by the server.
-#: ../gdata/gdata-service.c:374
+#: ../gdata/gdata-service.c:382
 #, c-format
 msgid "Error code %u when deleting an entry: %s"
 msgstr "Codi d'error %u en suprimir una entrada: %s"
 
 #. Translators: the first parameter is an HTTP status,
 #. * and the second is an error message returned by the server.
-#: ../gdata/gdata-service.c:380
+#: ../gdata/gdata-service.c:388
 #, c-format
 msgid "Error code %u when downloading: %s"
 msgstr "Codi d'error %u en baixar: %s"
 
 #. Translators: the first parameter is an HTTP status,
 #. * and the second is an error message returned by the server.
-#: ../gdata/gdata-service.c:386
+#: ../gdata/gdata-service.c:394
 #, c-format
 msgid "Error code %u when uploading: %s"
 msgstr "Codi d'error %u en pujar: %s"
 
 #. Translators: the first parameter is a HTTP status,
 #. * and the second is an error message returned by the server.
-#: ../gdata/gdata-service.c:392
+#: ../gdata/gdata-service.c:400
 #, c-format
 msgid "Error code %u when running a batch operation: %s"
 msgstr "Codi d'error %u en executar l'operacià massiva: %s"
 
 #. Translators: the parameter is the URI which is invalid.
-#: ../gdata/gdata-service.c:666
+#: ../gdata/gdata-service.c:674
 #, c-format
 msgid "Invalid redirect URI: %s"
 msgstr "URI de redireccionament no vÃlid: %s"
 
-#: ../gdata/gdata-service.c:1289
-#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:524
-#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:815
+#: ../gdata/gdata-service.c:1324
+#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:535
+#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:836
 msgid "The entry has already been inserted."
 msgstr "Aquesta entrada ja fou inserida."
 
+#: ../gdata/gdata-upload-stream.c:785
+msgid "Stream is already closed"
+msgstr "El flux ja està tancat"
+
 #. Translators: the first parameter is the name of an XML element (including the angle brackets
 #. * ("<" and ">"), and the second parameter is the erroneous value (which was not in hexadecimal
 #. * RGB format).
@@ -308,37 +313,37 @@ msgstr ""
 "El contingut de l'element %s (Â%sÂ) no estava en format RGB hexadecimal."
 
 #: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:315
-#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:361
+#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:366
 msgid "You must be authenticated to query all calendars."
 msgstr "Heu d'estar autenticat per consultar tots els calendaris."
 
-#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:404
-#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:450
-#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:492
-#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:549
+#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:412
+#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:463
+#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:508
+#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:568
 msgid "You must be authenticated to query your own calendars."
 msgstr "Heu d'estar autenticat per consultar els vostres calendaris."
 
-#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:501
-#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:558
+#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:517
+#: ../gdata/services/calendar/gdata-calendar-service.c:581
 msgid "The calendar did not have a content URI."
 msgstr "El calendari no tenia un URI de contingut."
 
 #: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:258
-#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:305
+#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:308
 msgid "You must be authenticated to query contacts."
 msgstr "Heu d'estar autenticat per consultar els contactes."
 
-#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:417
-#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:464
+#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:424
+#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:474
 msgid "You must be authenticated to query contact groups."
 msgstr "Heu d'estar autenticat per consultar els grups de contactes."
 
-#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:500
+#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:514
 msgid "The group has already been inserted."
 msgstr "El grup ja fou inserit."
 
-#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:507
+#: ../gdata/services/contacts/gdata-contacts-service.c:521
 msgid "You must be authenticated to insert a group."
 msgstr "Heu d'estar autenticat per inserir un grup."
 
@@ -347,23 +352,23 @@ msgid "You must be authenticated to download documents."
 msgstr "Heu d'estar autenticat per baixar documents."
 
 #: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:357
-#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:409
+#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:412
 msgid "You must be authenticated to query documents."
 msgstr "Heu d'estar autenticat per consultar els documents."
 
-#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:484
+#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:491
 msgid "You must be authenticated to upload documents."
 msgstr "Heu d'estar autenticat per pujar documents."
 
-#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:490
+#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:497
 msgid "The document has already been uploaded."
 msgstr "Aquest document ja s'ha pujat."
 
-#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:545
+#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:552
 msgid "You must be authenticated to update documents."
 msgstr "Heu d'estar autenticat per actualitzar documents."
 
-#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:608
+#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:615
 #, c-format
 msgid ""
 "The content type of the supplied document ('%s') could not be recognized."
@@ -371,8 +376,8 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut reconÃixer el tipus de contingut del document subministrat "
 "(Â%sÂ)."
 
-#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:657
-#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:842
+#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:664
+#: ../gdata/services/documents/gdata-documents-service.c:849
 msgid "You must be authenticated to move documents and folders."
 msgstr "Heu d'estar autenticat per moure documents i carpetes."
 
@@ -383,30 +388,30 @@ msgstr ""
 "usuari.."
 
 #: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:298
-#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:353
+#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:355
 msgid "Query parameter not allowed for albums."
 msgstr "El parÃmetre de consulta no Ãs vÃlid per als Ãlbums."
 
 #: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:305
-#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:361
+#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:366
 msgid "You must specify a username or be authenticated to query all albums."
 msgstr ""
 "Heu d'especificar un nom d'usuari o estar autenticat per consultar tots els "
 "Ãlbums."
 
-#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:379
+#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:387
 msgid "The album did not have a feed link."
 msgstr "L'Ãlbum no tenia cap enllaà de canal."
 
-#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:531
+#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:542
 msgid "You must be authenticated to upload a file."
 msgstr "Heu d'estar autenticat per pujar un fitxer."
 
-#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:607
+#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:618
 msgid "The album has already been inserted."
 msgstr "Ja s'ha inserit l'Ãlbum."
 
-#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:614
+#: ../gdata/services/picasaweb/gdata-picasaweb-service.c:625
 msgid "You must be authenticated to insert an album."
 msgstr "Heu d'estar autenticat per inserir un Ãlbum."
 
@@ -454,12 +459,12 @@ msgstr ""
 msgid "Unknown and unparsable error received."
 msgstr "S'ha rebut un error desconegut i que no es pot analitzar."
 
-#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:712
-#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:764
+#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:724
+#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:781
 msgid "The video did not have a related videos <link>."
 msgstr "El vÃdeo no tenia vÃdeos relacionats <link>."
 
-#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:822
+#: ../gdata/services/youtube/gdata-youtube-service.c:843
 msgid "You must be authenticated to upload a video."
 msgstr "Heu d'estar autenticat per pujar un vÃdeo."
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]