[gnome-games] Fix typos in Catalan translationcommit 0cf250db4636eeea19895aefc98dc2e720782b66
Author: Jordi Mas <jmas softcatala org>
Date:  Sun Oct 31 10:01:28 2010 +0100

  Fix typos in Catalan translation

 gnect/help/ca/ca.po  |  2 +-
 gnibbles/help/ca/ca.po |  2 +-
 iagno/help/ca/ca.po  |  2 +-
 3 files changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)
---
diff --git a/gnect/help/ca/ca.po b/gnect/help/ca/ca.po
index b5a2761..af42ac6 100644
--- a/gnect/help/ca/ca.po
+++ b/gnect/help/ca/ca.po
@@ -627,7 +627,7 @@ msgid ""
 "<menuchoice><guimenu>Game</guimenu><guimenuitem>Network Game</guimenuitem></"
 "menuchoice> on the Four-in-a-Row menu."
 msgstr ""
-"Per a iniciar la partida multijudaor del Quatre en ratlla, seleccioneu "
+"Per a iniciar la partida multijugador del Quatre en ratlla, seleccioneu "
 "<menuchoice><guimenu>Partida</guimenu><guimenuitem>Joc en xarxa</"
 "guimenuitem></menuchoice> en el menú del Quatre en ratlla."
 
diff --git a/gnibbles/help/ca/ca.po b/gnibbles/help/ca/ca.po
index 2bf9577..274e0bf 100644
--- a/gnibbles/help/ca/ca.po
+++ b/gnibbles/help/ca/ca.po
@@ -691,7 +691,7 @@ msgid ""
 "guimenu><guimenuitem>Network Game</guimenuitem></menuchoice> on the Nibbles "
 "menu."
 msgstr ""
-"Per a iniciar la partida multijudaor del Nibbles, seleccioneu "
+"Per a iniciar la partida multijugador del Nibbles, seleccioneu "
 "<menuchoice><guimenu>Partida</guimenu><guimenuitem>Joc en xarxa</"
 "guimenuitem></menuchoice> en el menú del Nibbles."
 
diff --git a/iagno/help/ca/ca.po b/iagno/help/ca/ca.po
index 3874a8e..eb28d70 100644
--- a/iagno/help/ca/ca.po
+++ b/iagno/help/ca/ca.po
@@ -734,7 +734,7 @@ msgid ""
 "guimenu><guimenuitem>Network Game</guimenuitem></menuchoice> on the Iagno "
 "menu."
 msgstr ""
-"Per a iniciar la partida multijudaor del Iagno, seleccioneu "
+"Per a iniciar la partida multijugador del Iagno, seleccioneu "
 "<menuchoice><guimenu>Partida</guimenu><guimenuitem>Joc en xarxa</"
 "guimenuitem></menuchoice> en el menú del Iagno."
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]