[rhythmbox] Updated Catalan (Valencian) translationcommit d07cddd25680b21e77c653b31500c387ba3f9f75
Author: Carles Ferrando <carles ferrando gmail com>
Date:  Sat Oct 30 17:40:47 2010 +0100

  Updated Catalan (Valencian) translation

 po/ca valencia po | 6603 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 6603 insertions(+), 0 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca valencia po b/po/ca valencia po
new file mode 100644
index 0000000..22fa3ee
--- /dev/null
+++ b/po/ca valencia po
@@ -0,0 +1,6603 @@
+# Traducció del Rhythmbox de l'equip de Softcatalà.
+# Copyright © 2003-2008 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the rhythmbox package.
+# Jordi Mallach <jordi sindominio net>, 2003-2007.
+# Francesc Vilches <francesc vilches gmail com>, 2007.
+# Joan Duran <jodufi gmail com>, 2008, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: rhythmbox\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=rhythmbox&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-05 11:56+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-06 21:20+0200\n"
+"Last-Translator: Joan Duran <jodufi gmail com>\n"
+"Language-Team: Catalan <tradgnome softcatala org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n!=1;\n"
+
+#: ../backends/gstreamer/rb-encoder-gst.c:711
+#, c-format
+msgid "Could not create a GStreamer sink element to write to %s"
+msgstr ""
+"No s'ha pogut crear un element de destinació del GStreamer per a escriure a %"
+"s"
+
+#. ?
+#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst.c:506
+#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:2726
+#, c-format
+msgid "Failed to open output device: %s"
+msgstr "No s'ha pogut obrir el dispositiu d'eixida: %s"
+
+#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst.c:647
+#, c-format
+msgid "Failed to create playbin2 element; check your GStreamer installation"
+msgstr ""
+"No s'ha pogut crear l'element playbin2; comproveu la instal·lació del "
+"GStreamer"
+
+#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:1129
+#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:1143
+#, c-format
+msgid "Failed to link new stream into GStreamer pipeline"
+msgstr "No s'ha pogut enllaçar el flux nou al conducte del GStreamer"
+
+#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:1171
+#, c-format
+msgid "Failed to start new stream"
+msgstr "No s'ha pogut iniciar el flux nou"
+
+#. ?
+#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:2651
+#, c-format
+msgid "Failed to open output device"
+msgstr "No s'ha pogut obrir el dispositiu d'eixida"
+
+#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:3002
+#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:3073
+#, c-format
+msgid "Failed to create GStreamer element; check your installation"
+msgstr "No s'ha pogut crear l'element del GStreamer; comproveu la instal·lació"
+
+#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:3013
+#, c-format
+msgid "Failed to create audio output element; check your installation"
+msgstr ""
+"No s'ha pogut crear un element d'eixida d'audio; comproveu la instal·lació"
+
+#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:3047
+#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:3089
+#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:3115
+#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:3124
+#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:3133
+#, c-format
+msgid "Failed to link GStreamer pipeline; check your installation"
+msgstr ""
+"No s'ha pogut enllaçar el conducte del GStreamer; comproveu la instal·lació"
+
+#: ../backends/gstreamer/rb-player-gst-xfade.c:3228
+#, c-format
+msgid "Failed to create GStreamer pipeline to play %s"
+msgstr "No s'ha pogut crear el conducte del GStreamer per a reproduir %s"
+
+#: ../data/ui/create-playlist.ui.h:1
+msgid "A_dd if any criteria are matched"
+msgstr "A_fig si es compleix qualsevol dels criteris"
+
+#: ../data/ui/create-playlist.ui.h:2
+msgid "Create automatically updating playlist where:"
+msgstr "Crea una llista de reproducció actualitzable automàticament on:"
+
+#: ../data/ui/create-playlist.ui.h:3
+msgid "GB"
+msgstr "GB"
+
+#: ../data/ui/create-playlist.ui.h:4
+msgid "MB"
+msgstr "MB"
+
+#: ../data/ui/create-playlist.ui.h:5
+msgid "Minutes"
+msgstr "Minuts"
+
+#: ../data/ui/create-playlist.ui.h:6
+msgid "_Limit to: "
+msgstr "_Limita a: "
+
+#: ../data/ui/create-playlist.ui.h:7
+msgid "_When sorted by:"
+msgstr "_Quan s'ordeni per:"
+
+#: ../data/ui/create-playlist.ui.h:8
+msgid "songs"
+msgstr "cançons"
+
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:1
+msgid "A_lbum"
+msgstr "Ã?_lbum"
+
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:2 ../widgets/rb-entry-view.c:1699
+msgid "BPM"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:3
+msgid "Browser Views"
+msgstr "Visualitzacions del navegador"
+
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:4
+msgid "C_omment"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:5
+msgid "Da_te added"
+msgstr "A_fegida el dia"
+
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:6
+msgid "Default"
+msgstr "Predeterminat"
+
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:7
+msgid "G_enres, artists and albums"
+msgstr "Gèn_eres, artistes i àlbums"
+
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:8
+msgid "Icons only"
+msgstr "Només les icones"
+
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:9
+msgid "Lo_cation"
+msgstr "_Ubicació"
+
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:10
+msgid "Text below icons"
+msgstr "Text sota de les icones"
+
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:11
+msgid "Text beside icons"
+msgstr "Text al costat de les icones"
+
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:12
+msgid "Text only"
+msgstr "Només text"
+
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:13
+msgid "Ti_me"
+msgstr "Te_mps"
+
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:14
+msgid "Toolbar Button Labels"
+msgstr "Etiquetes dels botons de la barra d'eines"
+
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:15
+msgid "Track _number"
+msgstr "_Número de la peça"
+
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:16
+msgid "Visible Columns"
+msgstr "Columnes visibles"
+
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:17
+msgid "_Artist"
+msgstr "_Artista"
+
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:18
+msgid "_Artists and albums"
+msgstr "_Artistes i àlbums"
+
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:19
+msgid "_Genre"
+msgstr "_Gènere"
+
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:20
+msgid "_Genres and artists"
+msgstr "_Gèneres i artistes"
+
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:21
+msgid "_Last played"
+msgstr "Reproduïda per ú_ltima vegada"
+
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:22
+msgid "_Play count"
+msgstr "Compte de re_producció"
+
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:23
+msgid "_Quality"
+msgstr "_Qualitat"
+
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:24
+msgid "_Rating"
+msgstr "P_untuació"
+
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:25
+msgid "_Year"
+msgstr "An_y"
+
+#: ../data/ui/library-prefs.ui.h:1
+msgid "Artist/Artist - Album/Artist (Album) - 01 - Title.ogg"
+msgstr "Artista/Artista - �lbum/Artista (�lbum) - 01 - Títol.ogg"
+
+#: ../data/ui/library-prefs.ui.h:2
+msgid "F_older hierarchy:"
+msgstr "_Jerarquia de la carpeta:"
+
+#: ../data/ui/library-prefs.ui.h:3
+msgid "Library Location"
+msgstr "Ubicació de la biblioteca"
+
+#: ../data/ui/library-prefs.ui.h:4
+msgid "Library Structure"
+msgstr "Estructura de la biblioteca"
+
+#: ../data/ui/library-prefs.ui.h:5
+msgid "_Browse..."
+msgstr "_Navega..."
+
+#: ../data/ui/library-prefs.ui.h:6 ../shell/rb-playlist-manager.c:188
+msgid "_Edit..."
+msgstr "_Edita..."
+
+#: ../data/ui/library-prefs.ui.h:7
+msgid "_File name:"
+msgstr "Nom del _fitxer:"
+
+#: ../data/ui/library-prefs.ui.h:8
+msgid "_Music files are placed in:"
+msgstr "Els fitxers de _música es troben a:"
+
+#: ../data/ui/library-prefs.ui.h:9
+msgid "_Preferred format:"
+msgstr "Format _preferit:"
+
+#: ../data/ui/library-prefs.ui.h:10
+msgid "_Watch my library for new files"
+msgstr "_Vigila si hi ha fitxers nous a la meua biblioteca"
+
+#: ../data/ui/media-player-properties.ui.h:1
+msgid "<b>Information</b>"
+msgstr "<b>Informació</b>"
+
+#: ../data/ui/media-player-properties.ui.h:2 ../data/ui/sync-dialog.ui.h:1
+#, fuzzy
+#| msgid "<b>Search engines</b>"
+msgid "<b>Sync Preferences</b>"
+msgstr "<b>Motors de cerca</b>"
+
+#: ../data/ui/media-player-properties.ui.h:3 ../data/ui/sync-dialog.ui.h:2
+#, fuzzy
+#| msgid "<b>Search engines</b>"
+msgid "<b>Sync Preview</b>"
+msgstr "<b>Motors de cerca</b>"
+
+#. Translators: This refers to the usage of media space
+#: ../data/ui/media-player-properties.ui.h:5
+#, fuzzy
+#| msgid "Volume Usage:"
+msgid "<b>Volume usage</b>"
+msgstr "Utilització del volum:"
+
+#: ../data/ui/media-player-properties.ui.h:6
+#: ../data/ui/podcast-feed-properties.ui.h:2
+#: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:1 ../data/ui/song-info-multiple.ui.h:5
+#: ../data/ui/song-info.ui.h:6 ../plugins/iradio/station-properties.ui.h:1
+msgid "Basic"
+msgstr "Bàsic"
+
+#: ../data/ui/media-player-properties.ui.h:7
+#, fuzzy
+#| msgid "Media Player Keys"
+msgid "Media Player Properties"
+msgstr "Tecles del reproductor multimèdia"
+
+#: ../data/ui/media-player-properties.ui.h:8
+msgid "Sync"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/playback-prefs.ui.h:1
+msgid "Crossfade Duration (Seconds)"
+msgstr "Durada (en segons) de l'atenuació"
+
+#: ../data/ui/playback-prefs.ui.h:2
+msgid "Network Buffer Size (kB)"
+msgstr "Mida de la memòria intermèdia de xarxa (kB)"
+
+#: ../data/ui/playback-prefs.ui.h:3
+msgid "Player Backend"
+msgstr "Rerefons de reproducció"
+
+#: ../data/ui/playback-prefs.ui.h:4
+msgid "_Use crossfading backend (requires restart)"
+msgstr "_Utilitza el rerefons d'atenuació (cal reiniciar)"
+
+#: ../data/ui/playlist-save.ui.h:1
+msgid "<b>Playlist format</b>"
+msgstr "<b>Format de la llista de reproducció</b>"
+
+#: ../data/ui/playlist-save.ui.h:2
+msgid "By extension"
+msgstr "Per extensió"
+
+#: ../data/ui/playlist-save.ui.h:3
+msgid "Save Playlist"
+msgstr "Alça la llista de reproducció"
+
+#: ../data/ui/playlist-save.ui.h:4
+msgid "Select playlist format:"
+msgstr "Seleccioneu el format de la llista de reproducció:"
+
+#: ../data/ui/plugins.ui.h:1 ../data/ui/podcast-feed-properties.ui.h:1
+msgid "Author:"
+msgstr "Autor:"
+
+#: ../data/ui/plugins.ui.h:2
+msgid "C_onfigure..."
+msgstr "C_onfigura..."
+
+#: ../data/ui/plugins.ui.h:3 ../data/ui/podcast-feed-properties.ui.h:3
+msgid "Copyright:"
+msgstr "Copyright:"
+
+#: ../data/ui/plugins.ui.h:4 ../data/ui/podcast-feed-properties.ui.h:4
+#: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:4
+msgid "Description:"
+msgstr "Descripció:"
+
+# Servidor? jm
+#: ../data/ui/plugins.ui.h:5
+msgid "Site:"
+msgstr "Lloc:"
+
+#: ../data/ui/podcast-feed-properties.ui.h:5
+#: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:5 ../data/ui/song-info.ui.h:9
+#: ../plugins/iradio/station-properties.ui.h:3
+msgid "Details"
+msgstr "Detalls"
+
+#: ../data/ui/podcast-feed-properties.ui.h:6
+msgid "Language:"
+msgstr "Llengua:"
+
+#: ../data/ui/podcast-feed-properties.ui.h:7
+msgid "Last episode:"
+msgstr "Ã?ltim episodi:"
+
+#: ../data/ui/podcast-feed-properties.ui.h:8
+msgid "Last updated:"
+msgstr "Darrera actualització:"
+
+#: ../data/ui/podcast-feed-properties.ui.h:9
+#: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:11
+msgid "Source:"
+msgstr "Font:"
+
+#: ../data/ui/podcast-feed-properties.ui.h:10
+#: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:12
+msgid "Title:"
+msgstr "Títol:"
+
+#: ../data/ui/podcast-prefs.ui.h:1
+msgid "<b>Download Manager</b>"
+msgstr "<b>Gestor de baixades</b>"
+
+#: ../data/ui/podcast-prefs.ui.h:2
+msgid "Check for _new episodes:"
+msgstr "Comprova si hi ha episodis _nous:"
+
+#: ../data/ui/podcast-prefs.ui.h:3
+msgid "Every day"
+msgstr "Cada dia"
+
+#: ../data/ui/podcast-prefs.ui.h:4
+msgid "Every hour"
+msgstr "Cada hora"
+
+#: ../data/ui/podcast-prefs.ui.h:5
+msgid "Every week"
+msgstr "Cada setmana"
+
+#: ../data/ui/podcast-prefs.ui.h:6
+msgid "Manually"
+msgstr "Manualment"
+
+#: ../data/ui/podcast-prefs.ui.h:7
+msgid "Select Folder For Podcasts"
+msgstr "Seleccioneu una carpeta per als podcasts"
+
+#: ../data/ui/podcast-prefs.ui.h:8
+msgid "_Download location:"
+msgstr "_Ubicació de les baixades:"
+
+#: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:2 ../data/ui/song-info.ui.h:7
+#: ../plugins/iradio/station-properties.ui.h:2
+msgid "Bitrate:"
+msgstr "Taxa de bits:"
+
+#: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:3
+msgid "Date:"
+msgstr "Data:"
+
+#: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:6
+msgid "Download location:"
+msgstr "Ubicació de les baixades:"
+
+#: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:7 ../data/ui/song-info.ui.h:10
+msgid "Duration:"
+msgstr "Durada:"
+
+#: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:8
+msgid "Feed:"
+msgstr "Canal:"
+
+#: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:9 ../data/ui/song-info.ui.h:14
+#: ../plugins/iradio/station-properties.ui.h:6
+msgid "Last played:"
+msgstr "Reproduïda per última vegada:"
+
+#: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:10 ../data/ui/song-info.ui.h:16
+#: ../plugins/iradio/station-properties.ui.h:7
+msgid "Play count:"
+msgstr "Compte de reproducció:"
+
+#: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:13 ../data/ui/song-info-multiple.ui.h:11
+#: ../data/ui/song-info.ui.h:24 ../plugins/iradio/station-properties.ui.h:9
+msgid "_Rating:"
+msgstr "_Puntuació:"
+
+#: ../data/ui/song-info-multiple.ui.h:1 ../data/ui/song-info.ui.h:1
+msgid "Albu_m sort order:"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/song-info-multiple.ui.h:2 ../data/ui/song-info.ui.h:2
+#, fuzzy
+#| msgid "_Album:"
+msgid "Albu_m:"
+msgstr "Ã?_lbum:"
+
+#: ../data/ui/song-info-multiple.ui.h:3 ../data/ui/song-info.ui.h:3
+msgid "Album a_rtist sort order:"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/song-info-multiple.ui.h:4 ../data/ui/song-info.ui.h:4
+#, fuzzy
+#| msgid "_Artist:"
+msgid "Album a_rtist:"
+msgstr "_Artista:"
+
+#: ../data/ui/song-info-multiple.ui.h:6 ../data/ui/song-info.ui.h:17
+#, fuzzy
+#| msgid "Starting %s"
+msgid "Sorting"
+msgstr "S'està iniciant %s"
+
+#: ../data/ui/song-info-multiple.ui.h:7 ../data/ui/song-info.ui.h:19
+msgid "_Artist sort order:"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/song-info-multiple.ui.h:8 ../data/ui/song-info.ui.h:20
+#: ../plugins/audiocd/album-info.ui.h:3
+msgid "_Artist:"
+msgstr "_Artista:"
+
+#: ../data/ui/song-info-multiple.ui.h:9 ../data/ui/song-info.ui.h:22
+msgid "_Disc number:"
+msgstr "Número de _disc:"
+
+#: ../data/ui/song-info-multiple.ui.h:10 ../data/ui/song-info.ui.h:23
+#: ../plugins/audiocd/album-info.ui.h:5
+#: ../plugins/iradio/station-properties.ui.h:8
+msgid "_Genre:"
+msgstr "_Gènere:"
+
+#: ../data/ui/song-info-multiple.ui.h:12 ../data/ui/song-info.ui.h:26
+#: ../plugins/audiocd/album-info.ui.h:6
+msgid "_Year:"
+msgstr "An_y:"
+
+#: ../data/ui/song-info.ui.h:5
+msgid "BPM:"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/song-info.ui.h:8
+msgid "Date added:"
+msgstr "Afegida el dia:"
+
+#: ../data/ui/song-info.ui.h:11 ../plugins/iradio/station-properties.ui.h:4
+msgid "Error message"
+msgstr "Missatge d'error"
+
+#: ../data/ui/song-info.ui.h:12
+msgid "File name:"
+msgstr "Nom del fitxer:"
+
+#: ../data/ui/song-info.ui.h:13
+msgid "File size:"
+msgstr "Mida del fitxer:"
+
+#: ../data/ui/song-info.ui.h:15
+msgid "Location:"
+msgstr "Ubicació:"
+
+#: ../data/ui/song-info.ui.h:18
+#, fuzzy
+#| msgid "Track _number"
+msgid "Track _number:"
+msgstr "_Número de la peça"
+
+#: ../data/ui/song-info.ui.h:21
+#, fuzzy
+#| msgid "_Contents"
+msgid "_Comment:"
+msgstr "_Continguts"
+
+#: ../data/ui/song-info.ui.h:25 ../plugins/iradio/station-properties.ui.h:10
+msgid "_Title:"
+msgstr "_Títol:"
+
+#: ../data/ui/sync-state.ui.h:1
+msgid "Added files:"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/sync-state.ui.h:2
+msgid "Contents after sync"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/sync-state.ui.h:3
+#, fuzzy
+#| msgid "_Contents"
+msgid "Current contents"
+msgstr "_Continguts"
+
+#: ../data/ui/sync-state.ui.h:4
+#, fuzzy
+#| msgid "Remove selection"
+msgid "Removed files:"
+msgstr "Suprimeix la selecció"
+
+#: ../data/playlists.xml.in.h:1
+msgid "My Top Rated"
+msgstr "Les millor puntuades"
+
+#: ../data/playlists.xml.in.h:2
+msgid "Recently Added"
+msgstr "Afegides recentment"
+
+#: ../data/playlists.xml.in.h:3
+msgid "Recently Played"
+msgstr "Reproduïdes recentment"
+
+#: ../data/rhythmbox.desktop.in.in.h:1
+#: ../data/rhythmbox-device.desktop.in.in.h:1
+#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:59
+#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:1536 ../shell/rb-shell.c:1251
+#: ../shell/rb-shell.c:2222
+msgid "Music Player"
+msgstr "Reproductor de música"
+
+#: ../data/rhythmbox.desktop.in.in.h:2
+#: ../data/rhythmbox-device.desktop.in.in.h:2
+msgid "Play and organize your music collection"
+msgstr "Reproduïu i organitzeu la col·lecció de música"
+
+#: ../data/rhythmbox.desktop.in.in.h:3
+#: ../data/rhythmbox-device.desktop.in.in.h:3
+#: ../plugins/status-icon/rb-tray-icon-gtk.c:152
+msgid "Rhythmbox"
+msgstr "Rhythmbox"
+
+#: ../data/rhythmbox.desktop.in.in.h:4
+#: ../data/rhythmbox-device.desktop.in.in.h:4
+msgid "Rhythmbox Music Player"
+msgstr "Reproductor de música Rhythmbox"
+
+#: ../lib/eggdesktopfile.c:165
+#, c-format
+msgid "File is not a valid .desktop file"
+msgstr "El fitxer no és un fitxer .desktop vàlid"
+
+#: ../lib/eggdesktopfile.c:188
+#, c-format
+msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
+msgstr "No s'ha reconegut la versió «%s» del fitxer de l'escriptori."
+
+#: ../lib/eggdesktopfile.c:968
+#, c-format
+msgid "Starting %s"
+msgstr "S'està iniciant %s"
+
+#: ../lib/eggdesktopfile.c:1110
+#, c-format
+msgid "Application does not accept documents on command line"
+msgstr "L'aplicació no accepta documents a la línia d'ordes"
+
+#: ../lib/eggdesktopfile.c:1178
+#, c-format
+msgid "Unrecognized launch option: %d"
+msgstr "No s'ha reconegut l'opció d'execució: %d"
+
+#: ../lib/eggdesktopfile.c:1383
+#, c-format
+msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
+msgstr ""
+"No es poden passar els URI de documents a entrades d'escriptori «Type=Link»"
+
+#: ../lib/eggdesktopfile.c:1404
+#, c-format
+msgid "Not a launchable item"
+msgstr "No és un element executable"
+
+#: ../lib/eggsmclient.c:226
+msgid "Disable connection to session manager"
+msgstr "Inhabilita la connexió al gestor de sessions"
+
+#: ../lib/eggsmclient.c:229
+msgid "Specify file containing saved configuration"
+msgstr "Especifiqueu el fitxer que conté la configuració alçada"
+
+#: ../lib/eggsmclient.c:229
+msgid "FILE"
+msgstr "FITXER"
+
+#: ../lib/eggsmclient.c:232
+msgid "Specify session management ID"
+msgstr "Especifiqueu l'identificador de gestió de la sessió"
+
+#: ../lib/eggsmclient.c:232
+msgid "ID"
+msgstr "Identificador"
+
+#: ../lib/eggsmclient.c:253
+msgid "Session management options:"
+msgstr "Opcions de gestió de la sessió:"
+
+#: ../lib/eggsmclient.c:254
+msgid "Show session management options"
+msgstr "Mostra les opcions de gestió de la sessió"
+
+# FIXME... 24h clock!
+#. Translators: "friendly time" string for the current day, strftime format. like "Today 12:34 am"
+#: ../lib/rb-cut-and-paste-code.c:268
+msgid "Today %I:%M %p"
+msgstr "Hui %H:%M"
+
+#. Translators: "friendly time" string for the previous day,
+#. * strftime format. e.g. "Yesterday 12:34 am"
+#.
+#: ../lib/rb-cut-and-paste-code.c:281
+msgid "Yesterday %I:%M %p"
+msgstr "Ahir %H:%M"
+
+#. Translators: "friendly time" string for a day in the current week,
+#. * strftime format. e.g. "Wed 12:34 am"
+#.
+#: ../lib/rb-cut-and-paste-code.c:297
+msgid "%a %I:%M %p"
+msgstr "%a %H:%M"
+
+#. Translators: "friendly time" string for a day in the current year,
+#. * strftime format. e.g. "Feb 12 12:34 am"
+#.
+#: ../lib/rb-cut-and-paste-code.c:309
+msgid "%b %d %I:%M %p"
+msgstr "%d de %b %H:%M"
+
+#. Translators: "friendly time" string for a day in a different year,
+#. * strftime format. e.g. "Feb 12 1997"
+#.
+#: ../lib/rb-cut-and-paste-code.c:314
+msgid "%b %d %Y"
+msgstr "%d de %b de %Y"
+
+#. impossible time or broken locale settings
+#. we really do need to fix this so untagged entries actually have NULL rather than
+#. * a translated string.
+#.
+#. don't search for 'unknown' when we don't have the artist or title information
+#. Translators: unknown track title
+#: ../lib/rb-cut-and-paste-code.c:324 ../lib/rb-util.c:696
+#: ../lib/rb-util.c:1024
+#: ../plugins/artdisplay/artdisplay/AmazonCoverArtSearch.py:98
+#: ../plugins/artdisplay/artdisplay/AmazonCoverArtSearch.py:100
+#: ../plugins/artdisplay/artdisplay/LastFMCoverArtSearch.py:128
+#: ../plugins/artdisplay/artdisplay/LastFMCoverArtSearch.py:132
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:514
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-entry.c:95
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-entry.c:102
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler.c:590
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler.c:594
+#: ../plugins/daap/rb-rhythmdb-dmap-db-adapter.c:119
+#: ../plugins/generic-player/rb-generic-player-source.c:1021
+#: ../plugins/ipod/rb-ipod-source.c:410
+#: ../plugins/jamendo/jamendo/JamendoSaxHandler.py:67
+#: ../plugins/iradio/rb-iradio-source.c:530
+#: ../plugins/iradio/rb-iradio-source.c:1106
+#: ../plugins/iradio/rb-station-properties-dialog.c:487
+#: ../plugins/lyrics/lyrics/__init__.py:81
+#: ../plugins/lyrics/lyrics/__init__.py:83
+#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-source.c:642
+#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-source.c:1133
+#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-source.c:1522
+#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:830
+#: ../podcast/rb-feed-podcast-properties-dialog.c:340
+#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:1911
+#: ../podcast/rb-podcast-properties-dialog.c:600
+#: ../podcast/rb-podcast-properties-dialog.c:695
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:155 ../rhythmdb/rhythmdb-tree.c:1341
+#: ../rhythmdb/rhythmdb-tree.c:1345 ../rhythmdb/rhythmdb-tree.c:1349
+#: ../rhythmdb/rhythmdb-tree.c:1353 ../rhythmdb/rhythmdb.c:2038
+#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:2044 ../rhythmdb/rhythmdb.c:2059
+#: ../shell/rb-shell-player.c:1723 ../sources/rb-podcast-source.c:1666
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:1087 ../widgets/rb-entry-view.c:1109
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:1588 ../widgets/rb-entry-view.c:1600
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:1612 ../widgets/rb-song-info.c:922
+#: ../widgets/rb-song-info.c:934 ../widgets/rb-song-info.c:1155
+#: ../widgets/rb-song-info.c:1494
+msgid "Unknown"
+msgstr "Desconegut"
+
+#: ../lib/rb-file-helpers.c:242
+#, c-format
+msgid "Unable to move %s to %s: %s"
+msgstr "No s'ha pogut moure %s a %s: %s"
+
+#: ../lib/rb-file-helpers.c:432
+#, c-format
+msgid "Too many symlinks"
+msgstr "Hi ha massa enllaços simbòlics"
+
+#: ../lib/rb-file-helpers.c:1235
+#, c-format
+msgid "Cannot get free space at %s: %s"
+msgstr "No es pot obtindre espai lliure a %s: %s"
+
+#: ../lib/rb-util.c:698 ../plugins/context/tmpl/album-tmpl.html:20
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:157
+#, c-format
+msgid "%d:%02d"
+msgstr "%d:%02d"
+
+#: ../lib/rb-util.c:700 ../plugins/context/tmpl/album-tmpl.html:18
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:159
+#, c-format
+msgid "%d:%02d:%02d"
+msgstr "%d:%02d:%02d"
+
+#: ../lib/rb-util.c:747
+#, c-format
+msgid "%d:%02d of %d:%02d remaining"
+msgstr "%d:%02d de %d:%02d restant"
+
+#: ../lib/rb-util.c:751
+#, c-format
+msgid "%d:%02d:%02d of %d:%02d:%02d remaining"
+msgstr "%d:%02d:%02d de %d:%02d:%02d restant"
+
+#: ../lib/rb-util.c:756
+#, c-format
+msgid "%d:%02d of %d:%02d"
+msgstr "%d:%02d de %d:%02d"
+
+#: ../lib/rb-util.c:760
+#, c-format
+msgid "%d:%02d:%02d of %d:%02d:%02d"
+msgstr "%d:%02d:%02d de %d:%02d:%02d"
+
+#: ../metadata/rb-metadata-dbus-client.c:381
+#, c-format
+msgid "Internal GStreamer problem; file a bug"
+msgstr ""
+"S'ha produït un error intern del GStreamer; envieu un informe de l'errada"
+
+#: ../metadata/rb-metadata-dbus-client.c:399
+#: ../metadata/rb-metadata-dbus-client.c:453
+#: ../metadata/rb-metadata-dbus-client.c:788
+#: ../metadata/rb-metadata-dbus-client.c:798
+#: ../metadata/rb-metadata-dbus-client.c:806
+#, c-format
+msgid "D-BUS communication error"
+msgstr "S'ha produït un error de comunicació de D-BUS"
+
+#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:584 ../metadata/rb-metadata-gst.c:1153
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-recorder-gst.c:505
+#, c-format
+msgid "Failed to create %s element; check your installation"
+msgstr "No s'ha pogut crear l'element %s; comproveu la instal·lació"
+
+#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:781
+#, c-format
+msgid "Failed to create a source element; check your installation"
+msgstr "No s'ha pogut crear un element font; comproveu la instal·lació"
+
+#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:843
+#, c-format
+msgid "GStreamer error: failed to change state"
+msgstr "S'ha produït un error del GStreamer: no s'ha pogut canviar l'estat"
+
+#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:894
+#, c-format
+msgid "The MIME type of the file could not be identified"
+msgstr "No s'ha pogut identificar el tipus MIME del fitxer"
+
+#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:998
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Unable to check file type: %s"
+msgid "Unable to identify file type"
+msgstr "No s'ha pogut comprovar el tipus de fitxer: %s"
+
+#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:1011
+#, c-format
+msgid "Unsupported file type: %s"
+msgstr "El tipus de fitxer no està implementat: %s"
+
+#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:1021
+#, c-format
+msgid "Unable to create tag-writing elements"
+msgstr "No s'han pogut crear els elements d'escriptura d'etiquetes"
+
+#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:1104
+#, c-format
+msgid "Timeout while setting pipeline to NULL"
+msgstr "S'ha exhaurit el temps d'espera en establir el conducte a NULL"
+
+#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:1129
+#, c-format
+msgid "File corrupted during write"
+msgstr "S'ha corromput el fitxer durant l'escriptura"
+
+#: ../plugins/artdisplay/artdisplay.rb-plugin.in.h:1
+msgid "Cover art"
+msgstr "Art de la coberta"
+
+#: ../plugins/artdisplay/artdisplay.rb-plugin.in.h:2
+msgid "Fetch album covers from the Internet"
+msgstr "Aconsegueix les cobertes dels àlbums d'Internet"
+
+#: ../plugins/artdisplay/artdisplay/LastFMCoverArtSearch.py:41
+msgid "Image provided by Last.fm"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/artdisplay/artdisplay/__init__.py:326
+msgid "Searching... drop artwork here"
+msgstr "S'està cercant... deixeu anar les imatges"
+
+#: ../plugins/artdisplay/artdisplay/__init__.py:331
+msgid "Drop artwork here"
+msgstr "Deixeu anar les imatges"
+
+#: ../plugins/audiocd/audiocd.rb-plugin.in.h:1
+msgid "Audio CD Player"
+msgstr "Reproductor de CD d'àudio"
+
+#: ../plugins/audiocd/audiocd.rb-plugin.in.h:2
+msgid "Support for playing of audio CDs as music source"
+msgstr "Implementació de la reproducció de CD d'àudio com a font de música"
+
+#: ../plugins/audiocd/album-info.ui.h:1
+msgid "A_lbum:"
+msgstr "Ã?_lbum:"
+
+#: ../plugins/audiocd/album-info.ui.h:2
+msgid "Artist s_ort order:"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/audiocd/album-info.ui.h:4
+msgid "_Disc:"
+msgstr "_Disc:"
+
+#: ../plugins/audiocd/multiple-album.ui.h:1
+msgid "Multiple Albums Found"
+msgstr "S'han trobat diversos àlbums"
+
+#: ../plugins/audiocd/multiple-album.ui.h:2
+msgid ""
+"This CD could be more than one album. Please select which album it is below "
+"and press <i>Continue</i>."
+msgstr ""
+"Este CD pot ser de més d'un àlbum. Seleccioneu quin àlbum és a sota i "
+"premeu <i>Continua</i>"
+
+#: ../plugins/audiocd/multiple-album.ui.h:3
+msgid "_Continue"
+msgstr "_Continua"
+
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:150
+msgid "_Extract to Library"
+msgstr "_Extreu a la biblioteca"
+
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:151
+#, fuzzy
+#| msgid "Copy all tracks to the library"
+msgid "Copy tracks to the library"
+msgstr "Copia totes les peces a la biblioteca"
+
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:154
+msgid "Reload"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:155
+#, fuzzy
+#| msgid "Magnatune Information"
+msgid "Reload Album Information"
+msgstr "Informació de Magnatune"
+
+#. Translators: this is the toolbar button label
+#. for Copy to Library action.
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:306
+msgid "Extract"
+msgstr "Extreu"
+
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:349
+msgid "Select tracks to be extracted"
+msgstr ""
+
+#. Info bar for non-Musicbrainz data
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:380
+#, fuzzy
+#| msgid "_Album:"
+msgid "S_ubmit Album"
+msgstr "Ã?_lbum:"
+
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:381
+msgid "Hide"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:383
+msgid "Could not find this album on MusicBrainz."
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:384
+msgid "You can improve the MusicBrainz database by adding this album."
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:520
+msgid "<Invalid unicode>"
+msgstr "<Unicode invàlid>"
+
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:564
+#, c-format
+msgid "Track %u"
+msgstr "Peça %u"
+
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:627
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:635
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:1027
+msgid "Couldn't load Audio CD"
+msgstr "No s'ha pogut carregar el CD d'àudio"
+
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:628
+msgid "Rhythmbox couldn't access the CD."
+msgstr "El Rhythmbox no ha pogut accedir al CD."
+
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:636
+msgid "Rhythmbox couldn't read the CD information."
+msgstr "El Rhythmbox no ha pogut llegir la informació del CD."
+
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:737
+#: ../sources/rb-library-source.c:157 ../widgets/rb-entry-view.c:1534
+msgid "Title"
+msgstr "Títol"
+
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:744
+#: ../plugins/context/context/ArtistTab.py:52
+#: ../sources/rb-library-source.c:148 ../widgets/rb-entry-view.c:1544
+#: ../widgets/rb-library-browser.c:141
+msgid "Artist"
+msgstr "Artista"
+
+#: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:1028
+msgid "Rhythmbox could not get access to the CD device."
+msgstr "El Rhythmbox no ha pogut accedir al dispositiu de CD."
+
+#: ../plugins/audiocd/sj-metadata-getter.c:253
+#, c-format
+msgid "Could not create CD lookup thread"
+msgstr "No s'ha pogut crear el fil de cerca de CD"
+
+#: ../plugins/audiocd/sj-metadata-gvfs.c:86
+#, c-format
+msgid "Cannot access CD"
+msgstr "No es pot accedir al CD"
+
+#: ../plugins/audiocd/sj-metadata-gvfs.c:105
+#: ../plugins/audiocd/sj-metadata-musicbrainz.c:344
+msgid "Unknown Title"
+msgstr "Títol desconegut"
+
+# No se'n coneix l'artista? (josep)
+#: ../plugins/audiocd/sj-metadata-gvfs.c:109
+#: ../plugins/audiocd/sj-metadata-gvfs.c:135
+#: ../plugins/audiocd/sj-metadata-musicbrainz.c:328
+msgid "Unknown Artist"
+msgstr "Artista desconegut"
+
+#: ../plugins/audiocd/sj-metadata-gvfs.c:131
+#, c-format
+msgid "Track %d"
+msgstr "Peça %d"
+
+#: ../plugins/audiocd/sj-metadata-gvfs.c:156
+#, c-format
+msgid "Cannot access CD: %s"
+msgstr "No es pot accedir al CD: %s"
+
+#: ../plugins/audiocd/sj-metadata-musicbrainz.c:210
+#: ../plugins/audiocd/sj-metadata-musicbrainz.c:217
+#: ../plugins/audiocd/sj-metadata-musicbrainz.c:231
+#, c-format
+msgid "This CD could not be queried: %s\n"
+msgstr "No s'ha pogut consultar este CD: %s\n"
+
+#: ../plugins/audiocd/sj-metadata-musicbrainz.c:326
+msgid "Various"
+msgstr "Diversos"
+
+#: ../plugins/audiocd/sj-metadata-musicbrainz.c:369
+msgid "Incomplete metadata for this CD"
+msgstr "Les metadades d'este CD no són completes"
+
+#: ../plugins/audiocd/sj-metadata-musicbrainz.c:399
+msgid "[Untitled]"
+msgstr "[Sense títol]"
+
+#: ../plugins/audiocd/sj-metadata.c:190
+#, c-format
+msgid "Device '%s' does not contain any media"
+msgstr "El dispositiu '%s' no conté cap medi"
+
+#: ../plugins/audiocd/sj-metadata.c:193
+#, c-format
+msgid ""
+"Device '%s' could not be opened. Check the access permissions on the device."
+msgstr ""
+"No s'ha pogut obrir el dispositiu '%s'. Comproveu-ne el permís d'accés."
+
+#: ../plugins/audiocd/sj-metadata.c:196 ../plugins/audiocd/sj-metadata.c:208
+#, c-format
+msgid "Cannot read CD: %s"
+msgstr "No es pot llegir el CD: %s"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler.rb-plugin.in.h:1
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-preferences.ui.h:1
+msgid "Last.fm"
+msgstr "Last.fm"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler.rb-plugin.in.h:2
+msgid "Submits song information to Last.fm and plays Last.fm radio streams"
+msgstr ""
+"Envia informació sobre les cançons al Last.fm i reprodueix fluxos de ràdio "
+"del Last.fm"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-preferences.ui.h:2
+msgid "Libre.fm"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-preferences.ui.h:3
+msgid "Which Audioscrobbler services do you wish to use?"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-profile.ui.h:1
+#, fuzzy
+#| msgid "Delete Station"
+msgid "Create Station"
+msgstr "Suprimeix l'estació"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-profile.ui.h:2
+#, fuzzy
+#| msgid "Create a new FM Radio station"
+msgid "Create a Radio Station"
+msgstr "Crea una emissora de ràdio FM nova"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-profile.ui.h:3
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:818
+msgid "Disabled"
+msgstr "Inhabilitat"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-profile.ui.h:4
+msgid "Last submission time:"
+msgstr "Data de l'últim enviament:"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-profile.ui.h:5
+msgid "Logout"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-profile.ui.h:6
+#, fuzzy
+#| msgid "Loved tracks"
+msgid "Loved Tracks"
+msgstr "Peces preferides"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-profile.ui.h:7
+#: ../plugins/iradio/rb-station-properties-dialog.c:498
+#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:3585 ../widgets/rb-entry-view.c:1035
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:1647 ../widgets/rb-entry-view.c:1660
+#: ../widgets/rb-song-info.c:1467
+msgid "Never"
+msgstr "Mai"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-profile.ui.h:8
+msgid "Queued tracks:"
+msgstr "Peces a la cua:"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-profile.ui.h:9
+#, fuzzy
+#| msgid "Recommended tracks"
+msgid "Recently Listened Tracks"
+msgstr "Peces recomanades"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-profile.ui.h:10
+#, fuzzy
+#| msgid "Recommended tracks"
+msgid "Recommendations"
+msgstr "Peces recomanades"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-profile.ui.h:11
+msgid "Status:"
+msgstr "Estat:"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-profile.ui.h:12
+#, fuzzy
+#| msgid "Statistics"
+msgid "Submission statistics"
+msgstr "Estadístiques"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-profile.ui.h:13
+msgid "Submit listening data"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-profile.ui.h:14
+#, fuzzy
+#| msgid "Artists"
+msgid "Top Artists"
+msgstr "Artistes"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-profile.ui.h:15
+#, fuzzy
+#| msgid "Track"
+msgid "Top Tracks"
+msgstr "Peça"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-profile.ui.h:16
+msgid "Tracks submitted:"
+msgstr "Peces enviades:"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-profile.ui.h:17
+msgid "Type:"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-profile.ui.h:18
+msgid "View your profile"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:249
+#, fuzzy
+#| msgid "Request failed"
+msgid "Refresh Profile"
+msgstr "La petició ha fallat"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:250
+msgid "Refresh your Profile"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:624
+msgid "Love"
+msgstr "Preferida"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:625
+msgid "Mark this song as loved"
+msgstr "Marca esta cançó com a preferida"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:627
+msgid "Ban"
+msgstr "Bandeja"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:628
+msgid "Ban the current track from being played again"
+msgstr "Bandeja la peça actual per a que no es torne a reproduir"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:630
+#, fuzzy
+#| msgid "Downloaded"
+msgid "Download"
+msgstr "Baixat"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:631
+#, fuzzy
+#| msgid "Not currently playing"
+msgid "Download the currently playing track"
+msgstr "No s'està reproduint"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:736
+#, fuzzy
+#| msgid "Not currently playing"
+msgid "You are not currently logged in."
+msgstr "No s'està reproduint"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:737
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:755
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:762
+#, fuzzy
+#| msgid "Logging in"
+msgid "Log in"
+msgstr "S'està entrant"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:743
+msgid "Waiting for authentication..."
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:744
+#, fuzzy
+#| msgid "_Cancel"
+msgid "Cancel"
+msgstr "_Cancel·la"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:754
+msgid "Authentication error. Please try logging in again."
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:761
+msgid "Connection error. Please try logging in again."
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:1176
+#, fuzzy
+#| msgid "Library"
+msgid "My Library"
+msgstr "Biblioteca"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:1184
+#, fuzzy
+#| msgid "Recommended tracks"
+msgid "My Recommendations"
+msgstr "Peces recomanades"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:1192
+#, fuzzy
+#| msgid "Neighbour radio"
+msgid "My Neighbourhood"
+msgstr "Ràdio veïna"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:1359
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s's playlist"
+msgid "%s plays"
+msgstr "Llista de reproducció de l'usuari %s"
+
+#. Translators: %s is the name of the audioscrobbler service, for example "Last.fm".
+#. * This is the label for menu item which when activated will take the user to the
+#. * artist/track's page on the service's website.
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-source.c:1617
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "_View"
+msgid "_View on %s"
+msgstr "_Visualitza"
+
+#. Translators: describes a radio stream playing tracks similar to those by an artist.
+#. * Followed by a text entry box for the artist name.
+#.
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:57
+#, fuzzy
+#| msgid "Similar Artists radio"
+msgid "Similar to Artist:"
+msgstr "Ràdio d'artistes similars"
+
+#. Translators: describes a radio stream playing tracks listened to by the top fans of
+#. * a particular artist. Followed by a text entry box for the artist name.
+#.
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:61
+#, fuzzy
+#| msgid "_Donate to Artist"
+msgid "Top Fans of Artist:"
+msgstr "Feu una _donació a l'artista"
+
+#. Translators: describes a radio stream playing tracks from the library of a particular
+#. * user. Followed by a text entry box for the user name.
+#.
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:65
+#, fuzzy
+#| msgid "Library"
+msgid "Library of User:"
+msgstr "Biblioteca"
+
+#. Translators: describes a radio stream playing tracks played by users similar to a
+#. * particular user. Followed by a text entry box for the user name.
+#.
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:69
+msgid "Neighbourhood of User:"
+msgstr ""
+
+#. Translators: describes a radio stream playing tracks that a particular user has marked
+#. * as loved. Followed by a text entry box for the user name.
+#.
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:73
+#, fuzzy
+#| msgid "Tracks liked by the %s group"
+msgid "Tracks Loved by User:"
+msgstr "Peces que agraden al grup %s"
+
+#. Translators: describes a radio stream playing tracks recommended to a particular user.
+#. * Followed by a text entry box for the user name.
+#.
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:77
+msgid "Recommendations for User:"
+msgstr ""
+
+#. Translators: describes a radio stream playing tracks tagged with a particular tag.
+#. * Followed by a text entry box for the tag.
+#.
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:81
+#, fuzzy
+#| msgid "Tracks tagged with %s"
+msgid "Tracks Tagged with:"
+msgstr "Peces etiquetades amb %s"
+
+#. Translators: describes a radio stream playing tracks often listened to by members of
+#. * a particular group. Followed by a text entry box for the group name.
+#.
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:85
+msgid "Listened by Group:"
+msgstr ""
+
+#. Translators: station is built from artists similar to the artist %s
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:119
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Radio"
+msgid "%s Radio"
+msgstr "Ràdio"
+
+#. Translators: station is built from the artist %s's top fans
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:121
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s's %s Radio"
+msgid "%s Fan Radio"
+msgstr "Ràdio %s de l'usuari %s"
+
+#. Translators: station is built from the library of the user %s
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:123
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Library"
+msgid "%s's Library"
+msgstr "Biblioteca"
+
+#. Translators: station is built from the "neighbourhood" of the user %s.
+#. * Last.fm uses "neighbourhood" to mean other users with similar music tastes
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:126
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s's Neighbour Radio"
+msgid "%s's Neighbourhood"
+msgstr "Ràdio de veïns de l'usuari %s"
+
+#. Translators: station is built from the tracks which have been "loved" by the user %s
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:128
+#, c-format
+msgid "%s's Loved Tracks"
+msgstr "Peces preferides de l'usuari %s"
+
+#. Translators: station is built from the tracks which are recommended to the user %s
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:130
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s's Recommended Radio: %s percent"
+msgid "%s's Recommended Radio"
+msgstr "Ràdio recomanada de l'usuari %s: %s per cent"
+
+#. Translators: station is built from the tracks which have been "tagged" with %s.
+#. * Last.fm lets users "tag" songs with any string they wish. Tags are usually genres,
+#. * but nationalities, record labels, decades and very random words are also commmon
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:134
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Tag radio"
+msgid "%s Tag Radio"
+msgstr "Ràdio d'etiquetes"
+
+#. Translators: station is built from the library of the group %s
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:136
+#, c-format
+msgid "%s Group Radio"
+msgstr "Ràdio de grup %s"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:279
+#, fuzzy
+#| msgid "Rename iPod"
+msgid "_Rename Station"
+msgstr "Canvia el nom de l'iPod"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:280
+#, fuzzy
+#| msgid "Rename iPod"
+msgid "Rename station"
+msgstr "Canvia el nom de l'iPod"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:282
+#, fuzzy
+#| msgid "Delete Station"
+msgid "_Delete Station"
+msgstr "Suprimeix l'estació"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:283
+#, fuzzy
+#| msgid "Delete Station"
+msgid "Delete station"
+msgstr "Suprimeix l'estació"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:446
+msgid "You must enter your password to listen to this station"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:757
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:1100
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:1230
+msgid "Error tuning station: no response"
+msgstr ""
+
+#. Invalid station url
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:794
+#, fuzzy
+#| msgid "Invalid URL"
+msgid "Invalid station URL"
+msgstr "URL invàlid"
+
+#. Subscriber only station
+#. Translators: %s is the name of the audioscrobbler service, for example "Last.fm".
+#. * This message indicates that to listen to this radio station the user needs to be
+#. * a paying subscriber to the service.
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:800
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "This station is available to subscribers only."
+msgid "This station is only available to %s subscribers"
+msgstr "L'estació només està disponible per a subscriptors."
+
+#. Not enough content
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:804
+#, fuzzy
+#| msgid "There is not enough content available to play this station."
+msgid "Not enough content to play station"
+msgstr "No hi ha prou contingut disponible per a reproduir esta estació."
+
+#. Other error
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:807
+#, c-format
+msgid "Error tuning station: %i - %s"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:818
+msgid "Error tuning station: unexpected response"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:823
+msgid "Error tuning station: invalid response"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:1215
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Changing station"
+msgid "Error tuning station: %s"
+msgstr "S'està canviant l'estació"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:1287
+#, c-format
+msgid "Password for streaming %s radio using the deprecated API"
+msgstr ""
+
+#. We could be calling either radio.tune or radio.getPlaylist methods.
+#. * "Tuning station" seems like a user friendly message to display for both cases.
+#.
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-radio-source.c:1450
+#, fuzzy
+#| msgid "Changing station"
+msgid "Tuning station"
+msgstr "S'està canviant l'estació"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler.c:499
+msgid "OK"
+msgstr "D'acord"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler.c:502
+msgid "Logging in"
+msgstr "S'està entrant"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler.c:505
+msgid "Request failed"
+msgstr "La petició ha fallat"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler.c:508
+#, fuzzy
+#| msgid "D-BUS communication error"
+msgid "Authentication error"
+msgstr "S'ha produït un error de comunicació de D-BUS"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler.c:511
+msgid "Clock is not set correctly"
+msgstr "El rellotge no està ajustat correctament"
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler.c:514
+#, fuzzy
+#| msgid "This version of Rhythmbox has been banned from Last.fm."
+msgid "This version of Rhythmbox has been banned."
+msgstr "Esta versió del Rhythmbox s'ha bandejat al Last.fm."
+
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler.c:517
+msgid "Track submission failed too many times"
+msgstr "L'enviament de la peça ha fallat massa vegades"
+
+#: ../plugins/brasero-disc-recorder/cd-recorder.rb-plugin.in.h:1
+#: ../plugins/cd-recorder/cd-recorder.rb-plugin.in.h:1
+msgid "Audio CD Recorder"
+msgstr "Gravador de CD d'àudio"
+
+#: ../plugins/brasero-disc-recorder/cd-recorder.rb-plugin.in.h:2
+msgid "Record audio CDs from playlists and duplicate audio CDs"
+msgstr ""
+"Enregistra un CD d'àudio a partir de les llistes de reproducció i duplica un "
+"CD d'àudio"
+
+#: ../plugins/brasero-disc-recorder/rb-disc-recorder-plugin.c:98
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-cd-recorder-plugin.c:90
+msgid "_Create Audio CD..."
+msgstr "_Crea un CD d'àudio..."
+
+#: ../plugins/brasero-disc-recorder/rb-disc-recorder-plugin.c:99
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-cd-recorder-plugin.c:91
+msgid "Create an audio CD from playlist"
+msgstr "Crea un CD d'àudio a partir de la llista de reproducció"
+
+#: ../plugins/brasero-disc-recorder/rb-disc-recorder-plugin.c:101
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-cd-recorder-plugin.c:93
+msgid "Duplicate Audio CD..."
+msgstr "Duplica un CD d'àudio..."
+
+#: ../plugins/brasero-disc-recorder/rb-disc-recorder-plugin.c:102
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-cd-recorder-plugin.c:94
+msgid "Create a copy of this audio CD"
+msgstr "Crea una còpia d'este CD d'àudio"
+
+#: ../plugins/brasero-disc-recorder/rb-disc-recorder-plugin.c:196
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-cd-recorder-plugin.c:248
+msgid "Rhythmbox could not duplicate the disc"
+msgstr "El Rhythmbox no ha pogut duplicar el disc"
+
+#: ../plugins/brasero-disc-recorder/rb-disc-recorder-plugin.c:201
+msgid "Rhythmbox could not record the audio disc"
+msgstr "El Rhythmbox no ha pogut enregistrar el disc d'àudio"
+
+#: ../plugins/brasero-disc-recorder/rb-disc-recorder-plugin.c:232
+#, c-format
+msgid "Unable to build an audio track list"
+msgstr "No s'ha pogut crear una llista de peces d'àudio"
+
+#: ../plugins/brasero-disc-recorder/rb-disc-recorder-plugin.c:243
+#: ../plugins/brasero-disc-recorder/rb-disc-recorder-plugin.c:435
+#, c-format
+msgid "Unable to write audio project file %s: %s"
+msgstr "No s'ha pogut escriure el fitxer del projecte d'àudio %s: %s"
+
+#: ../plugins/brasero-disc-recorder/rb-disc-recorder-plugin.c:261
+#: ../plugins/brasero-disc-recorder/rb-disc-recorder-plugin.c:442
+#, c-format
+msgid "Unable to write audio project"
+msgstr "No s'ha pogut escriure el projecte d'àudio"
+
+#: ../plugins/brasero-disc-recorder/rb-disc-recorder-plugin.c:482
+msgid "Unable to create audio CD project"
+msgstr "No s'ha pogut crear el projecte de CD d'àudio"
+
+#. Translators: this is the toolbar button label for
+#. Create Audio CD action
+#: ../plugins/brasero-disc-recorder/rb-disc-recorder-plugin.c:734
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-cd-recorder-plugin.c:450
+msgid "Burn"
+msgstr "Enregistra"
+
+#. Translators: this is the toolbar button label for
+#. Duplicate Audio CD action
+#: ../plugins/brasero-disc-recorder/rb-disc-recorder-plugin.c:740
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-cd-recorder-plugin.c:456
+msgid "Copy CD"
+msgstr "Copia el CD"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/cd-recorder.rb-plugin.in.h:2
+msgid "Support for recording audio CDs from playlists"
+msgstr ""
+"Implementació de gravació de CD d'àudio a partir de llistes de reproducció"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-cd-recorder-plugin.c:194
+msgid "Unable to create audio CD"
+msgstr "No s'ha pogut crear el CD d'àudio"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-cd-recorder-plugin.c:247
+msgid "Could not duplicate disc"
+msgstr "No s'ha pogut duplicar el disc"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-cd-recorder-plugin.c:249
+msgid "Reason"
+msgstr "Motiu"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-recorder-gst.c:417
+#, c-format
+msgid "Failed to create pipeline"
+msgstr "No s'ha pogut crear un conducte"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-recorder-gst.c:523
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-recorder-gst.c:529
+#, c-format
+msgid "Unable to unlink '%s'"
+msgstr "No s'ha pogut desenllaçar «%s»"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-recorder-gst.c:584
+msgid "Could not retrieve state from processing pipeline"
+msgstr "No s'ha pogut obtindre l'estat del conducte processador"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-recorder-gst.c:599
+msgid "Could not get current track position"
+msgstr "No s'ha pogut obtindre la posició de la peça actual"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-recorder-gst.c:647
+#, c-format
+msgid "Could not start pipeline playing"
+msgstr "No s'ha pogut iniciar la reproducció del conducte"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-recorder-gst.c:658
+#, c-format
+msgid "Could not pause playback"
+msgstr "No s'ha pogut fer una pausa de la reproducció"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-recorder-gst.c:839
+#, c-format
+msgid "Cannot find drive"
+msgstr "No es pot trobar la unitat"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-recorder-gst.c:879
+#, c-format
+msgid "Cannot find drive %s"
+msgstr "No es pot trobar la unitat %s"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-recorder-gst.c:888
+#, c-format
+msgid "Drive %s is not a recorder"
+msgstr "La unitat %s no és una gravadora"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-recorder-gst.c:1016
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-recorder-gst.c:1205
+#, c-format
+msgid "No writable drives found"
+msgstr "No s'ha trobat cap dispositiu enregistrable."
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-recorder-gst.c:1155
+#, c-format
+msgid "Could not get track time for file: %s"
+msgstr "No s'ha pogut obtindre la durada de la peça per al fitxer: %s"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-recorder-gst.c:1214
+#, c-format
+msgid "Could not determine audio track durations"
+msgstr "No s'ha pogut determinar la durada de les peces d'àudio."
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-recorder-gst.c:1256
+#, c-format
+msgid ""
+"There was an error writing to the CD:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"S'ha produït un error en escriure al CD:\n"
+"%s"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-recorder-gst.c:1260
+msgid "There was an error writing to the CD"
+msgstr "S'ha produït un error en escriure al CD"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:281
+msgid "Maximum possible"
+msgstr "Màxim possible"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:348
+#, c-format
+msgid "Invalid writer device: %s"
+msgstr "El dispositiu d'escriptura és invàlid: %s"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:449
+#, c-format
+msgid "%d hour"
+msgid_plural "%d hours"
+msgstr[0] "%d hora"
+msgstr[1] "%d hores"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:451
+#, c-format
+msgid "%d minute"
+msgid_plural "%d minutes"
+msgstr[0] "%d minut"
+msgstr[1] "%d minuts"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:454
+#, c-format
+msgid "%d second"
+msgid_plural "%d seconds"
+msgstr[0] "%d segon"
+msgstr[1] "%d segons"
+
+#. hour:minutes:seconds
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:459
+#, c-format
+msgid "%s %s %s"
+msgstr "%s %s %s"
+
+#. minutes:seconds
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:462
+#, c-format
+msgid "%s %s"
+msgstr "%s %s"
+
+#. seconds
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:465
+#, c-format
+msgid "%s"
+msgstr "%s"
+
+#. 0 seconds
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:468
+msgid "0 seconds"
+msgstr "0 segons"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:487
+#, c-format
+msgid "About %s left"
+msgstr "En queden uns %s"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:515
+msgid "Writing audio to CD"
+msgstr "S'està escrivint l'àudio a CD"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:531
+msgid "Finished creating audio CD."
+msgstr "S'ha finalitzat la creació del CD d'àudio."
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:549
+msgid ""
+"Finished creating audio CD.\n"
+"Create another copy?"
+msgstr ""
+"S'ha finalitzat la creació del CD d'àudio.\n"
+"Voleu crear-ne una altra còpia?"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:551
+msgid "Writing failed. Try again?"
+msgstr "Ha fallat l'escriptura. Voleu tornar-ho a provar?"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:553
+msgid "Writing canceled. Try again?"
+msgstr "S'ha cancel·lat l'escriptura. Voleu tornar-ho a provar?"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:621
+msgid "Audio recording error"
+msgstr "S'ha produït un error de gravació d'àudio."
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:650
+msgid "Audio Conversion Error"
+msgstr "S'ha produït un error de conversió d'àudio"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:680
+msgid "Recording error"
+msgstr "S'ha produït un error de gravació"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:800
+msgid "Do you wish to interrupt writing this disc?"
+msgstr "Voleu interrompre l'escriptura d'este disc?"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:803
+msgid "This may result in an unusable disc."
+msgstr "Això pot fer que el disc siga inusable."
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:810
+#: ../shell/rb-track-transfer-queue.c:142
+#: ../shell/rb-track-transfer-queue.c:402
+msgid "_Cancel"
+msgstr "_Cancel·la"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:811
+msgid "_Interrupt"
+msgstr "_Interromp"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:833
+msgid "Could not create audio CD"
+msgstr "No s'ha pogut crear el CD d'àudio"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:855
+msgid "Please make sure another application is not using the drive."
+msgstr "Assegureu-vos que cap altra aplicació estiga utilitzant la unitat."
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:856
+msgid "Drive is busy"
+msgstr "La unitat està ocupada"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:858
+msgid "Please put a rewritable or blank CD in the drive."
+msgstr "Inseriu un CD regravable o en blanc a la unitat."
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:859
+msgid "Insert a rewritable or blank CD"
+msgstr "Inseriu un CD regravable o en blanc"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:861
+msgid "Please put a blank CD in the drive."
+msgstr "Inseriu un Cd en blanc a la unitat."
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:862
+msgid "Insert a blank CD"
+msgstr "Inseriu un Cd en blanc"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:864
+msgid "Please replace the disc in the drive with a rewritable or blank CD."
+msgstr "Reemplaceu el disc de la unitat per un CD regravable o en blanc."
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:865
+msgid "Reload a rewritable or blank CD"
+msgstr "Torneu a carregar un CD regravable o en blanc"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:867
+msgid "Please replace the disc in the drive with a blank CD."
+msgstr "Reemplaceu el CD de la unitat per un CD en blanc."
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:868
+msgid "Reload a blank CD"
+msgstr "Torneu a carregar el CD en blanc"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:919
+msgid "Converting audio tracks"
+msgstr "S'estan convertint peces d'àudio"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:922
+msgid "Preparing to write CD"
+msgstr "S'està preparant per a escriure al CD"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:925
+msgid "Writing CD"
+msgstr "S'està escrivint al CD"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:928
+msgid "Finishing write"
+msgstr "S'està finalitzant l'escriptura"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:931
+msgid "Erasing CD"
+msgstr "S'està esborrant el CD"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:934
+msgid "Unhandled action in burn_action_changed_cb"
+msgstr "S'ha trobat una acció no gestionada a burn_action_changed_cb"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:958
+#, c-format
+msgid "This %s appears to have information already recorded on it."
+msgstr "Pareix que ja hi ha informació gravada en este %s."
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:965
+msgid "Erase information on this disc?"
+msgstr "Voleu esborrar la informació d'este disc?"
+
+# prova? (josep)
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:974
+msgid "_Try Another"
+msgstr "_Proveu-ne un altre"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:981
+msgid "_Erase Disc"
+msgstr "_Esborra el disc"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1144
+msgid "C_reate"
+msgstr "C_rea"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1222
+#, c-format
+msgid "Failed to create the recorder: %s"
+msgstr "No s'ha pogut crear la gravadora: %s"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1344
+#, c-format
+msgid "Could not remove temporary directory '%s': %s"
+msgstr "No s'ha pogut eliminar el directori temporal «%s»: %s"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1364
+msgid "Create Audio CD"
+msgstr "Crea un CD d'àudio"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1382
+#, c-format
+msgid "Create audio CD from '%s'?"
+msgstr "Voleu crear un CD d'àudio des de «%s»?"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1428
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1446
+#, c-format
+msgid "Unable to build an audio track list."
+msgstr "No s'ha pogut crear una llista de peces d'àudio."
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1456
+#, c-format
+msgid "This playlist is too long to write to an audio CD."
+msgstr ""
+"Esta llista de reproducció és massa llarga per a escriure a un CD d'àudio."
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1592
+#, c-format
+msgid ""
+"This playlist is %s minutes long. This exceeds the length of a standard "
+"audio CD. If the destination medium is larger than a standard audio CD "
+"please insert it in the drive and try again."
+msgstr ""
+"Esta llista de reproducció dura %s minuts. Això excedeix la mida d'un CD "
+"d'àudio estàndard. Si el suport de destinació és més gran que un CD d'àudio "
+"estàndard, inseriu-lo a la unitat i torneu-ho a provar."
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1603
+msgid "Playlist too long"
+msgstr "La llista de reproducció és massa llarga"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1643
+msgid "Could not find temporary space!"
+msgstr "No s'ha trobat espai temporal!"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/rb-playlist-source-recorder.c:1644
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not find enough temporary space to convert audio tracks. %s MB "
+"required."
+msgstr ""
+"No s'ha trobat espai temporal suficient per a convertir les peces d'àudio. "
+"Es necessiten %s MB."
+
+#: ../plugins/cd-recorder/recorder.ui.h:1
+msgid "Create audio CD from playlist?"
+msgstr "Voleu crear un CD d'àudio de la llista de reproducció?"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/recorder.ui.h:2
+msgid "Options"
+msgstr "Opcions"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/recorder.ui.h:3
+msgid "Progress"
+msgstr "Progrés"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/recorder.ui.h:4
+msgid "Write _speed:"
+msgstr "Velocitat d'e_scriptura:"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/recorder.ui.h:5
+msgid "Write disc _to:"
+msgstr "Escriu al disc _a:"
+
+#: ../plugins/cd-recorder/recorder.ui.h:6
+msgid "_Make multiple copies"
+msgstr "Fes _múltiples còpies"
+
+#: ../plugins/coherence/coherence.rb-plugin.in.h:1
+msgid ""
+"Adds support for playing media from and sending media to DLNA/UPnP network "
+"devices, and enables Rhythmbox to be controlled by a DLNA/UPnP ControlPoint"
+msgstr ""
+"Afig compatibilitat per a reproduir i enviar fitxers multimèdia a "
+"dispositius de xarxa DLNA/UPnP i permet controlar el Rhythmbox per un punt "
+"de control DLNA/UPnP"
+
+#: ../plugins/coherence/coherence.rb-plugin.in.h:2
+msgid "DLNA/UPnP sharing and control support"
+msgstr "Compatibilitat de compartició i control DLNA/UPnP"
+
+#: ../plugins/context/context.rb-plugin.in.h:1
+msgid "Context Pane"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/context/context.rb-plugin.in.h:2
+#, fuzzy
+#| msgid "Scroll the view to the currently playing song"
+msgid "Show information related to the currently playing artist and song."
+msgstr "Desplaça la vista a la cançó que s'està reproduint actualment"
+
+#: ../plugins/context/context/AlbumTab.py:51
+#: ../sources/rb-auto-playlist-source.c:106 ../sources/rb-browser-source.c:168
+#: ../sources/rb-static-playlist-source.c:126
+msgid "Albums"
+msgstr "Ã?lbums"
+
+#. Translators: 'top' here means 'most popular'. %s is replaced by the artist name.
+#: ../plugins/context/context/AlbumTab.py:114
+#, python-format
+msgid "Loading top albums for %s"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/context/context/ArtistTab.py:111
+#, python-format
+msgid "Loading biography for %s"
+msgstr ""
+
+#. Add button to toggle visibility of pane
+#: ../plugins/context/context/ContextView.py:89
+msgid "Toggle Conte_xt Pane"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/context/context/ContextView.py:90
+#, fuzzy
+#| msgid "Change the visibility of the side pane"
+msgid "Change the visibility of the context pane"
+msgstr "Canvia la visibilitat de la subfinestra lateral"
+
+#. Translators: 'top' here means 'most popular'. %s is replaced by the artist name.
+#: ../plugins/context/context/ContextView.py:197
+#, python-format
+msgid "Top songs by %s"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/context/context/ContextView.py:227
+#, fuzzy
+#| msgid "Not Playing"
+msgid "Nothing Playing"
+msgstr "No s'està reproduint"
+
+#. this isn't particularly well worded; maybe that's a sign that it's too ugly
+#. maybe we could provide a form to fill in?
+#: ../plugins/context/context/LastFM.py:39
+msgid ""
+"This information is only available to last.fm users. Please enter your "
+"account details in the last.fm plugin configuration."
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/context/context/LyricsTab.py:48
+#: ../plugins/lyrics/lyrics/__init__.py:249
+#: ../plugins/lyrics/lyrics/__init__.py:334
+msgid "Lyrics"
+msgstr "Lletres"
+
+#: ../plugins/context/context/LyricsTab.py:99
+#, python-format
+msgid "Loading lyrics for %s by %s"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/context/context/LyricsTab.py:117
+#, fuzzy
+#| msgid "No lyrics found"
+msgid "Lyrics not found"
+msgstr "No s'ha trobat la lletra"
+
+#: ../plugins/context/tmpl/album-tmpl.html:45
+#, fuzzy
+#| msgid "_Queue All Tracks"
+msgid "Hide all tracks"
+msgstr "_Posa totes les peces a la cua"
+
+#: ../plugins/context/tmpl/album-tmpl.html:46
+#: ../plugins/context/tmpl/album-tmpl.html:80
+#, fuzzy
+#| msgid "Show _All Tracks"
+msgid "Show all tracks"
+msgstr "Mostr_a totes les peces"
+
+#: ../plugins/context/tmpl/album-tmpl.html:56
+#, c-format
+msgid "Top albums by %s"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/context/tmpl/album-tmpl.html:76
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s (%d)"
+msgid "%s (%d tracks)"
+msgstr "%s (%d)"
+
+#: ../plugins/context/tmpl/album-tmpl.html:93
+#, fuzzy
+#| msgid "Playback position not available"
+msgid "Track list not available"
+msgstr "La posició de reproducció no està disponible"
+
+#: ../plugins/context/tmpl/album-tmpl.html:99
+#, fuzzy
+#| msgid "Unable to start visualization"
+msgid "Unable to retrieve album information:"
+msgstr "No s'ha pogut iniciar la visualització"
+
+#: ../plugins/context/tmpl/artist-tmpl.html:9
+#, fuzzy
+#| msgid "Show information about the music player"
+msgid "No information available"
+msgstr "Mostra informació sobre el reproductor de música"
+
+#: ../plugins/context/tmpl/artist-tmpl.html:32
+#, fuzzy
+#| msgid "Remove"
+msgid "Read more"
+msgstr "Suprimeix"
+
+#: ../plugins/context/tmpl/artist-tmpl.html:39
+#: ../plugins/context/tmpl/artist-tmpl.html:43
+msgid "Read less"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/context/tmpl/artist-tmpl.html:48
+#, fuzzy
+#| msgid "Unable to start visualization"
+msgid "Unable to retrieve artist information:"
+msgstr "No s'ha pogut iniciar la visualització"
+
+#: ../plugins/daap/daap.rb-plugin.in.h:1
+msgid "DAAP Music Sharing"
+msgstr "Compartició de música DAAP"
+
+#: ../plugins/daap/daap.rb-plugin.in.h:2
+msgid "Share music and play shared music on your local network"
+msgstr "Comparteix música i reprodueix música a la xarxa local"
+
+#: ../plugins/daap/daap-prefs.ui.h:1
+msgid "<b>Sharing</b>"
+msgstr "<b>Compartició</b>"
+
+#: ../plugins/daap/daap-prefs.ui.h:2
+msgid "Require _password:"
+msgstr "Requereix _contrasenya:"
+
+#: ../plugins/daap/daap-prefs.ui.h:3 ../plugins/daap/rb-daap-dialog.c:81
+msgid "Shared music _name:"
+msgstr "_Nom de la música compartida:"
+
+#: ../plugins/daap/daap-prefs.ui.h:4
+msgid "_Share my music"
+msgstr "Compartei_x la meua música"
+
+#: ../plugins/daap/rb-daap-dialog.c:55
+msgid "Invalid share name"
+msgstr "El nom del recurs musical és invàlid"
+
+#: ../plugins/daap/rb-daap-dialog.c:73
+#, c-format
+msgid "The shared music name '%s' is already taken. Please choose another."
+msgstr "El nom del recurs musical «%s» ja està en ús. Seleccioneu-ne un altre."
+
+#: ../plugins/daap/rb-daap-plugin.c:129
+msgid "Connect to _DAAP share..."
+msgstr "Connecta a un recurs compartit _DAAP..."
+
+#: ../plugins/daap/rb-daap-plugin.c:130
+msgid "Connect to a new DAAP share"
+msgstr "Connecta a un recurs compartit DAAP nou"
+
+#: ../plugins/daap/rb-daap-plugin.c:136
+msgid "_Disconnect"
+msgstr "_Desconnecta"
+
+#: ../plugins/daap/rb-daap-plugin.c:137
+msgid "Disconnect from DAAP share"
+msgstr "Desconnecta un recurs compartit DAAP"
+
+#: ../plugins/daap/rb-daap-plugin.c:680
+msgid "New DAAP share"
+msgstr "Recurs compartit DAAP nou"
+
+#: ../plugins/daap/rb-daap-plugin.c:680
+msgid "Host:port of DAAP share:"
+msgstr "Servidor:port del recurs compartit DAAP:"
+
+#: ../plugins/daap/rb-daap-plugin.c:902
+msgid "DAAP Music Sharing Preferences"
+msgstr "Preferències de la compartició de música DAAP"
+
+#: ../plugins/daap/rb-daap-sharing.c:65
+#, c-format
+msgid "%s's Music"
+msgstr "Música de %s"
+
+#: ../plugins/daap/rb-daap-source.c:371
+#, c-format
+msgid "The music share '%s' requires a password to connect"
+msgstr ""
+"El recurs musical compartit «%s» requereix una contrasenya per a connectar"
+
+#: ../plugins/daap/rb-daap-source.c:477
+msgid "Connecting to music share"
+msgstr "S'està connectant a la música compartida"
+
+#: ../plugins/daap/rb-daap-source.c:484
+msgid "Retrieving songs from music share"
+msgstr "S'estan obtenint cançons des de la música compartida"
+
+#: ../plugins/daap/rb-daap-source.c:571
+msgid "Could not connect to shared music"
+msgstr "No s'ha pogut connectar a la música compartida"
+
+#: ../plugins/dbus-media-server/dbus-media-server.rb-plugin.in.h:1
+msgid "MediaServer2 D-Bus interface"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/dbus-media-server/dbus-media-server.rb-plugin.in.h:2
+msgid ""
+"Provides an implementation of the MediaServer2 D-Bus interface specification"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/fmradio/fmradio.rb-plugin.in.h:1
+#: ../plugins/fmradio/rb-fm-radio-source.c:207
+msgid "FM Radio"
+msgstr "Ràdio FM"
+
+#: ../plugins/fmradio/fmradio.rb-plugin.in.h:2
+msgid "Support for FM radio broadcasting services"
+msgstr "Habilitació de serveis d'emissió de ràdio FM"
+
+#: ../plugins/fmradio/rb-fm-radio-source.c:85
+msgid "New FM R_adio Station"
+msgstr "_Emissora de ràdio FM nova"
+
+#: ../plugins/fmradio/rb-fm-radio-source.c:86
+msgid "Create a new FM Radio station"
+msgstr "Crea una emissora de ràdio FM nova"
+
+#: ../plugins/fmradio/rb-fm-radio-source.c:345
+msgid "New FM Radio Station"
+msgstr "Emissora de ràdio FM nova"
+
+#: ../plugins/fmradio/rb-fm-radio-source.c:346
+msgid "Frequency of radio station"
+msgstr "Freqüència de l'emissora de ràdio"
+
+#: ../plugins/generic-player/generic-player.rb-plugin.in.h:1
+msgid "Portable Players"
+msgstr "Reproductors portables"
+
+#: ../plugins/generic-player/generic-player.rb-plugin.in.h:2
+msgid "Support for generic audio player devices (plus PSP and Nokia 770)"
+msgstr ""
+"Implementació de dispositius de reproducció d'àudio genèrics (i PSP i Nokia "
+"770)"
+
+#: ../plugins/generic-player/generic-player-info.ui.h:1
+#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:1 ../plugins/mtpdevice/mtp-info.ui.h:1
+msgid "<b>System</b>"
+msgstr "<b>Sistema</b>"
+
+#: ../plugins/generic-player/generic-player-info.ui.h:2
+#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:2 ../plugins/mtpdevice/mtp-info.ui.h:2
+#, fuzzy
+#| msgid "Audio _format:"
+msgid "Audio formats:"
+msgstr "_Format d'àudio:"
+
+#: ../plugins/generic-player/generic-player-info.ui.h:3
+#: ../plugins/mtpdevice/mtp-info.ui.h:3
+#, fuzzy
+#| msgid "Device Node:"
+msgid "Device _name:"
+msgstr "Node del dispositiu:"
+
+#: ../plugins/generic-player/generic-player-info.ui.h:4
+#: ../plugins/mtpdevice/mtp-info.ui.h:5
+#, fuzzy
+#| msgid "Magnatune"
+msgid "Manufacturer:"
+msgstr "Magnatune"
+
+#: ../plugins/generic-player/generic-player-info.ui.h:5
+#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:6 ../plugins/mtpdevice/mtp-info.ui.h:6
+msgid "Model:"
+msgstr "Model:"
+
+#: ../plugins/generic-player/generic-player-info.ui.h:6
+#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:8 ../plugins/mtpdevice/mtp-info.ui.h:7
+#, fuzzy
+#| msgid "Playlists"
+msgid "Playlists:"
+msgstr "Llistes de reproducció"
+
+#: ../plugins/generic-player/generic-player-info.ui.h:7
+#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:10 ../plugins/mtpdevice/mtp-info.ui.h:9
+#, fuzzy
+#| msgid "Serial Number:"
+msgid "Serial number:"
+msgstr "Número de sèrie"
+
+#: ../plugins/generic-player/generic-player-info.ui.h:8
+#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:11 ../plugins/mtpdevice/mtp-info.ui.h:10
+#, fuzzy
+#| msgid "Track"
+msgid "Tracks:"
+msgstr "Peça"
+
+#: ../plugins/generic-player/rb-generic-player-plugin.c:95
+#: ../shell/rb-playlist-manager.c:1156 ../shell/rb-playlist-manager.c:1199
+msgid "New Playlist"
+msgstr "Llista de reproducció nova"
+
+#: ../plugins/generic-player/rb-generic-player-plugin.c:96
+msgid "Create a new playlist on this device"
+msgstr "Crea una llista de reproducció nova en este dispositiu"
+
+#: ../plugins/generic-player/rb-generic-player-plugin.c:98
+msgid "Delete Playlist"
+msgstr "Suprimeix la llista de reproducció"
+
+#: ../plugins/generic-player/rb-generic-player-plugin.c:99
+msgid "Delete this playlist"
+msgstr "Suprimeix esta llista de reproducció"
+
+#: ../plugins/generic-player/rb-generic-player-plugin.c:101
+#: ../plugins/ipod/rb-ipod-plugin.c:106
+#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-plugin.c:125 ../shell/rb-shell-clipboard.c:190
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:321
+msgid "_Properties"
+msgstr "_Propietats"
+
+#: ../plugins/generic-player/rb-generic-player-plugin.c:102
+#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-plugin.c:126
+#, fuzzy
+#| msgid "Display iPod properties"
+msgid "Display device properties"
+msgstr "Mostra les propietats de l'iPod"
+
+#: ../plugins/generic-player/rb-generic-player-source.c:1310
+#: ../plugins/ipod/rb-ipod-source.c:1985
+#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-source.c:1616
+msgid "Advanced"
+msgstr "Avançat"
+
+#: ../plugins/im-status/im-status.rb-plugin.in.h:1
+msgid "IM Status"
+msgstr "Estat IM"
+
+#: ../plugins/im-status/im-status.rb-plugin.in.h:2
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Updates IM status according to the current song (works with Empathy & "
+#| "Gossip)"
+msgid ""
+"Updates IM status according to the current song (works with Empathy, Gossip, "
+"and Pidgin)"
+msgstr ""
+"Actualitza l'estat de la missatgeria instantània en funció de la cançó "
+"actual (funciona amb l'Empathy i el Gossip)"
+
+#. Translators: do not translate %(artist)s or %(title)s, they are
+#. string substitution markers (like %s) for the artist and title of
+#. the current playing song. They can be reordered if necessary.
+#: ../plugins/im-status/im-status/__init__.py:161
+#, python-format
+msgid "â?« %(artist)s - %(title)s â?«"
+msgstr "â?« %(artist)s - %(title)s â?«"
+
+#. Translators: do not translate %(artist)s or %(album)s, they are
+#. string substitution markers (like %s) for the artist and album name
+#. of the current playing song. They can be reordered if necessary.
+#: ../plugins/im-status/im-status/__init__.py:166
+#, python-format
+msgid "â?« %(artist)s - %(album)s â?«"
+msgstr "â?« %(artist)s - %(album)s â?«"
+
+#. Translators: do not translate %(album)s, it is a string substitution
+#. marker (like %s) for the album name of the current playing song.
+#: ../plugins/im-status/im-status/__init__.py:170
+#, python-format
+msgid "â?« %(album)s â?«"
+msgstr "â?« %(album)s â?«"
+
+#. Translators: do not translate %(title)s, it is a string substitution
+#. marker (like %s) for the title of the current playing song.
+#: ../plugins/im-status/im-status/__init__.py:174
+#, python-format
+msgid "â?« %(title)s â?«"
+msgstr "â?« %(title)s â?«"
+
+#: ../plugins/im-status/im-status/__init__.py:176
+msgid "â?« Listening to music... â?«"
+msgstr "� S'està escoltant música... �"
+
+#: ../plugins/ipod/ipod.rb-plugin.in.h:1
+msgid "Portable Players - iPod"
+msgstr "Reproductors portables - iPod"
+
+#: ../plugins/ipod/ipod.rb-plugin.in.h:2
+msgid "Support for Apple iPod devices (show the content, play from device)"
+msgstr ""
+"Implementació de dispositius iPod d'Apple (mostra el contingut, reprodueix "
+"des del dispositiu)"
+
+#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:3
+#, fuzzy
+#| msgid "Database Version:"
+msgid "Database version:"
+msgstr "Versió de la base de dades:"
+
+#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:4
+#, fuzzy
+#| msgid "Device Node:"
+msgid "Device node:"
+msgstr "Node del dispositiu:"
+
+#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:5 ../plugins/mtpdevice/mtp-info.ui.h:4
+#, fuzzy
+#| msgid "Firmware Version:"
+msgid "Firmware version:"
+msgstr "Versió del microprogramari:"
+
+#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:7
+#, fuzzy
+#| msgid "Mount Point:"
+msgid "Mount point:"
+msgstr "Punt de muntatge:"
+
+#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:9 ../plugins/mtpdevice/mtp-info.ui.h:8
+#, fuzzy
+#| msgid "Podcasts"
+msgid "Podcasts:"
+msgstr "Podcasts"
+
+#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:12
+#, fuzzy
+#| msgid "iPod Name:"
+msgid "iPod _name:"
+msgstr "Nom de l'iPod:"
+
+#: ../plugins/ipod/ipod-init.ui.h:1
+msgid ""
+"<span size=\"x-large\" weight=\"bold\">Do you want to initialize your iPod?</"
+"span>"
+msgstr ""
+"<span size=\"x-large\" weight=\"bold\">Voleu inicialitzar el vostre iPod?</"
+"span>"
+
+#: ../plugins/ipod/ipod-init.ui.h:2
+msgid ""
+"Rhythmbox has detected a device that is probably an uninitialized or "
+"corrupted iPod. It must be initialized before Rhythmbox can use it, but this "
+"will destroy any song metadata already present. If you wish Rhythmbox to "
+"initialize the iPod, please fill in the information below. If the device is "
+"not an iPod, or you do not wish to initialize it, please click cancel."
+msgstr ""
+"El Rhythmbox ha detectat un dispositiu que segurament és un iPod sense "
+"inicialitzar o malmés. Este s'ha d'inicialitzar abans que el Rhythmbox el "
+"puga utilitzar, però això destruirà totes les metadada de les cançons que "
+"continga. Si voleu que el Rhythmbox inicialitzi l'iPod, ompliu la "
+"informació de sota. Si el dispositiu no és un iPod o no voleu inicialitzar-"
+"lo, feu clic a «Cancel·la»."
+
+#: ../plugins/ipod/ipod-init.ui.h:3
+msgid "_Initialize"
+msgstr "_Inicialitza"
+
+#: ../plugins/ipod/ipod-init.ui.h:4
+msgid "_Model:"
+msgstr "_Model:"
+
+#: ../plugins/ipod/ipod-init.ui.h:5
+msgid "_Name:"
+msgstr "_Nom:"
+
+#: ../plugins/ipod/ipod-init.ui.h:6
+msgid "iPod detected"
+msgstr "iPod detectat"
+
+#: ../plugins/ipod/rb-ipod-helpers.c:305
+msgid "Unable to initialize new iPod"
+msgstr "No s'ha pogut inicialitzar l'iPod nou"
+
+#: ../plugins/ipod/rb-ipod-plugin.c:103 ../plugins/ipod/rb-ipod-plugin.c:112
+#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-plugin.c:122 ../shell/rb-playlist-manager.c:182
+msgid "_Rename"
+msgstr "_Canvia el nom"
+
+#: ../plugins/ipod/rb-ipod-plugin.c:104
+msgid "Rename iPod"
+msgstr "Canvia el nom de l'iPod"
+
+#: ../plugins/ipod/rb-ipod-plugin.c:107
+msgid "Display iPod properties"
+msgstr "Mostra les propietats de l'iPod"
+
+#: ../plugins/ipod/rb-ipod-plugin.c:109 ../shell/rb-shell-clipboard.c:177
+msgid "_New Playlist"
+msgstr "_Llista de reproducció"
+
+#: ../plugins/ipod/rb-ipod-plugin.c:110
+msgid "Add new playlist to iPod"
+msgstr "Afig una llista de reproducció nova a l'iPod"
+
+#: ../plugins/ipod/rb-ipod-plugin.c:113 ../shell/rb-playlist-manager.c:183
+msgid "Rename playlist"
+msgstr "Canvia el nom de la llista de reproducció"
+
+#: ../plugins/ipod/rb-ipod-plugin.c:115 ../shell/rb-playlist-manager.c:185
+#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:166
+msgid "_Delete"
+msgstr "_Suprimeix"
+
+#: ../plugins/ipod/rb-ipod-plugin.c:116 ../shell/rb-playlist-manager.c:186
+msgid "Delete playlist"
+msgstr "Suprimeix la llista de reproducció"
+
+#: ../plugins/ipod/rb-ipod-source.c:1491 ../sources/rb-podcast-source.c:840
+#: ../sources/sync/rb-sync-settings-ui.c:262
+#: ../sources/sync/rb-sync-settings-ui.c:263
+#: ../sources/sync/rb-sync-state-ui.c:78
+msgid "Podcasts"
+msgstr "Podcasts"
+
+#: ../plugins/ipod/rb-ipod-source.c:1875
+msgid "New playlist"
+msgstr "Llista de reproducció nova"
+
+#: ../plugins/iradio/iradio.rb-plugin.in.h:1
+msgid "Internet Radio"
+msgstr "Ràdio per Internet"
+
+#: ../plugins/iradio/iradio.rb-plugin.in.h:2
+msgid "Support for broadcasting services transmitted via the Internet"
+msgstr "Suport per a emetre serveis tramesos per Internet"
+
+#: ../plugins/jamendo/jamendo-prefs.ui.h:1
+msgid "<b>Download</b>"
+msgstr "<b>Baixa</b>"
+
+#: ../plugins/jamendo/jamendo-prefs.ui.h:2
+msgid "Jamendo Preferences"
+msgstr "Preferències de Jamendo"
+
+#: ../plugins/jamendo/jamendo-prefs.ui.h:3
+msgid "MP3 (200Kbps)"
+msgstr "MP3 (200Kbps)"
+
+#: ../plugins/jamendo/jamendo-prefs.ui.h:4
+msgid "Ogg Vorbis (300Kbps)"
+msgstr "Ogg Vorbis (300Kbps)"
+
+#: ../plugins/jamendo/jamendo-prefs.ui.h:5
+msgid "Visit Jamendo at "
+msgstr "Visiteu Jamendo a "
+
+#: ../plugins/jamendo/jamendo-prefs.ui.h:6
+msgid "_Format:"
+msgstr "_Format:"
+
+#: ../plugins/jamendo/jamendo-prefs.ui.h:7
+msgid "http://www.jamendo.com/";
+msgstr "http://www.jamendo.com/";
+
+#. This text comes from http://www.jamendo.com/en/static/concept/ and was already translated in many languages. You should take a look on this site and check if you can't reuse it.
+#: ../plugins/jamendo/jamendo-loading.ui.h:2
+msgid ""
+"   * A legal framework protecting the artists (thanks to the Creative "
+"Commons licenses)."
+msgstr ""
+"   * Un marc legal per a protegir els artistes (gràcies a la llicència "
+"Creative Commons)."
+
+#: ../plugins/jamendo/jamendo-loading.ui.h:3
+msgid ""
+"   * An adaptive music recommendation system based on iRATE to help "
+"listeners discover new artists based on their tastes\n"
+"    and on other criteria such as their location."
+msgstr ""
+"   * Un sistema adaptatiu de recomanació de música basat en iRATE per a "
+"ajudar als oients a descobrir artistes nous basant-se en els seus propis "
+"gustos\n"
+"    i en altres criteris com ara la seua ubicació."
+
+#: ../plugins/jamendo/jamendo-loading.ui.h:5
+msgid "   * Free, simple and quick access to the music, for everyone."
+msgstr ""
+"   * Accés per a tothom a la música de manera gratuïta, senzilla i ràpida."
+
+#: ../plugins/jamendo/jamendo-loading.ui.h:6
+msgid "   * The possibility of making direct donations to the artists."
+msgstr "   * La possibilitat de fer donacions directes als artistes."
+
+#: ../plugins/jamendo/jamendo-loading.ui.h:7
+msgid "   * The use of the latest Peer-to-Peer technologies"
+msgstr "   * La utilització de l'última tecnologia p2p"
+
+#: ../plugins/jamendo/jamendo-loading.ui.h:8
+msgid "<b>Jamendo</b>"
+msgstr "<b>Jamendo</b>"
+
+#: ../plugins/jamendo/jamendo-loading.ui.h:9
+msgid ""
+"Jamendo is a new model for artists to promote, publish, and be paid for "
+"their music."
+msgstr ""
+"El Jamendo és un model nou pels artistes per a promocionar, publicar i ser "
+"remunerats per la seua música."
+
+#: ../plugins/jamendo/jamendo-loading.ui.h:10
+msgid "Jamendo is the only platform that joins together :"
+msgstr "El Jamendo és l'única plataforma que permet conjuntament :"
+
+#: ../plugins/jamendo/jamendo-loading.ui.h:11
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Jamendo users can discover and share albums, but also review them or "
+#| "start a discussion on the forums.\n"
+#| "Albums are democratically rated based on the visitors&#x2019; reviews.\n"
+#| "If they fancy an artist they can support him by making a donation."
+msgid ""
+"Jamendo users can discover and share albums, but also review them or start a "
+"discussion on the forums.\n"
+"Albums are democratically rated based on the visitorsâ?? reviews.\n"
+"If they fancy an artist they can support him by making a donation."
+msgstr ""
+"Els usuaris del Jamendo poden descobrir i compartir àlbums, però també "
+"revisar-los o començar una discussió als fòrums.\n"
+"Si els agrada un artista poden donar-hi suport fent una donació."
+
+#: ../plugins/jamendo/jamendo-loading.ui.h:14
+msgid ""
+"On Jamendo, the artists distribute their music under Creative Commons "
+"licenses.\n"
+"In a nutshell, they allow you to download, remix and share their music "
+"freely.\n"
+"It's a \"Some rights reserved\" agreement, perfectly suited for the new "
+"century."
+msgstr ""
+"Al Jamendo, els artistes distribueixen la seua música sota llicències "
+"Creative Commons.\n"
+" En dues paraules, vos permeten baixar, mesclar i compartir la seua música "
+"lliurement.\n"
+"�s un acord amb «Alguns drets reservats», que s'adapta perfectament al nou "
+"segle."
+
+#: ../plugins/jamendo/jamendo-loading.ui.h:17
+msgid ""
+"These new rules make Jamendo able to use the new powerful means of digital "
+"distribution like\n"
+"Peer-to-Peer networks such as BitTorrent or eMule to legally distribute "
+"albums at near-zero cost."
+msgstr ""
+"Estes regles noves fan que Jamendo puga utilitzar les eines de "
+"distribució digital noves com\n"
+"les xarxes p2p com BitTorrent o eMule per distribuïr àlbums legalment sense "
+"practicament cap cost."
+
+#: ../plugins/jamendo/jamendo-loading.ui.h:19
+msgid "You can find more information at http://www.jamendo.com/";
+msgstr "Pot trobar més informació a http://www.jamendo.com/";
+
+#: ../plugins/jamendo/jamendo.rb-plugin.in.h:1
+msgid ""
+"Adds support to Rhythmbox for playing and downloading albums from Jamendo"
+msgstr ""
+"Afig suport al Rhythmbox per a reproduir i baixar àlbums des de Jamendo"
+
+#: ../plugins/jamendo/jamendo.rb-plugin.in.h:2
+#: ../plugins/jamendo/jamendo/JamendoSource.py:62
+msgid "Jamendo"
+msgstr "Jamendo"
+
+#: ../plugins/jamendo/jamendo/__init__.py:94
+msgid "_Download Album"
+msgstr "_Baixa l'àlbum"
+
+#: ../plugins/jamendo/jamendo/__init__.py:95
+msgid "Download this album using BitTorrent"
+msgstr "Baixa este àlbum amb BitTorrent"
+
+#. Add Button for Donate
+#: ../plugins/jamendo/jamendo/__init__.py:102
+msgid "_Donate to Artist"
+msgstr "Feu una _donació a l'artista"
+
+#: ../plugins/jamendo/jamendo/__init__.py:103
+msgid "Donate Money to this Artist"
+msgstr "Doneu diners a este artista"
+
+#: ../plugins/jamendo/jamendo/JamendoSource.py:123
+msgid "Loading Jamendo catalog"
+msgstr "S'està carregant el catàleg de Jamendo"
+
+#: ../plugins/jamendo/jamendo/JamendoSource.py:306
+#, python-format
+msgid "Error looking up p2plink for album %s on jamendo.com"
+msgstr ""
+"S'ha produït un error en consultar el p2plink de l'àlbum %s a jamendo.com"
+
+#: ../plugins/jamendo/jamendo/JamendoSource.py:330
+#, python-format
+msgid "Error looking up artist %s on jamendo.com"
+msgstr "S'ha produït un error en consultar l'artista %s a jamendo.com"
+
+#: ../plugins/iradio/rb-iradio-source.c:176
+msgid "New Internet _Radio Station..."
+msgstr "Emissora de _ràdio per Internet nova..."
+
+#: ../plugins/iradio/rb-iradio-source.c:177
+msgid "Create a new Internet Radio station"
+msgstr "Crea una emissora de ràdio per Internet nova"
+
+#. Translators: this is the toolbar button label for
+#. New Internet Radio Station action.
+#: ../plugins/iradio/rb-iradio-source.c:315
+msgctxt "Radio"
+msgid "New"
+msgstr "Nova"
+
+#: ../plugins/iradio/rb-iradio-source.c:357 ../widgets/rb-entry-view.c:1564
+#: ../widgets/rb-library-browser.c:140
+msgid "Genre"
+msgstr "Gènere"
+
+#: ../plugins/iradio/rb-iradio-source.c:455
+msgid "Radio"
+msgstr "Ràdio"
+
+#: ../plugins/iradio/rb-iradio-source.c:594
+#, c-format
+msgid "%d station"
+msgid_plural "%d stations"
+msgstr[0] "%d emissora"
+msgstr[1] "%d emissores"
+
+#: ../plugins/iradio/rb-iradio-source.c:1018
+#: ../plugins/iradio/rb-station-properties-dialog.c:401
+msgid "New Internet Radio Station"
+msgstr "Emissora de ràdio per Internet nova"
+
+#: ../plugins/iradio/rb-iradio-source.c:1018
+msgid "URL of internet radio station:"
+msgstr "URL de l'emissora de ràdio per Internet:"
+
+#: ../plugins/iradio/rb-station-properties-dialog.c:397
+#: ../podcast/rb-feed-podcast-properties-dialog.c:215
+#: ../podcast/rb-podcast-properties-dialog.c:485
+#: ../sources/rb-media-player-source.c:353 ../widgets/rb-song-info.c:1080
+#, c-format
+msgid "%s Properties"
+msgstr "Propietats de %s"
+
+#: ../plugins/iradio/rb-station-properties-dialog.c:489
+#: ../podcast/rb-podcast-properties-dialog.c:598
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:1113 ../widgets/rb-song-info.c:1157
+#, c-format
+msgid "%lu kbps"
+msgstr "%lu kbps"
+
+#: ../plugins/iradio/rb-station-properties-dialog.c:580
+msgid "Unable to change station property"
+msgstr "No s'ha pogut canviar la propietat de l'estació"
+
+#: ../plugins/iradio/rb-station-properties-dialog.c:580
+#, c-format
+msgid "Unable to change station URI to %s, as that station already exists"
+msgstr ""
+"No s'ha pogut canviar l'URI de l'estació a %s ja existeix esta estació"
+
+#: ../plugins/iradio/station-properties.ui.h:5
+msgid "L_ocation:"
+msgstr "U_bicació:"
+
+#: ../plugins/lirc/lirc.rb-plugin.in.h:1
+msgid "Control Rhythmbox using an infrared remote control"
+msgstr "Controla el Rhythmbox utilitzant un comandament per infrarojos"
+
+#: ../plugins/lirc/lirc.rb-plugin.in.h:2
+msgid "LIRC "
+msgstr "LIRC"
+
+#: ../plugins/lyrics/lyrics/__init__.py:166
+#: ../plugins/lyrics/lyrics/__init__.py:168
+#: ../plugins/lyrics/lyrics/__init__.py:177
+msgid "No lyrics found"
+msgstr "No s'ha trobat la lletra"
+
+#: ../plugins/lyrics/lyrics/__init__.py:211
+msgid "_Save"
+msgstr "Al_ça"
+
+#: ../plugins/lyrics/lyrics/__init__.py:216
+#: ../plugins/lyrics/lyrics/__init__.py:229 ../shell/rb-shell.c:391
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Edita"
+
+#: ../plugins/lyrics/lyrics/__init__.py:231
+msgid "_Search again"
+msgstr "_Cerca de nou"
+
+#: ../plugins/lyrics/lyrics/__init__.py:289
+msgid "Searching for lyrics..."
+msgstr "S'estan cercant les lletres..."
+
+#: ../plugins/lyrics/lyrics/__init__.py:347
+msgid "Song L_yrics"
+msgstr "_Lletres de les cançons"
+
+#: ../plugins/lyrics/lyrics/__init__.py:348
+msgid "Display lyrics for the playing song"
+msgstr "Mostra la lletra de la cançó en reproducció"
+
+#: ../plugins/lyrics/lyrics/LyricsConfigureDialog.py:105
+msgid "Choose lyrics folder..."
+msgstr "Seleccioneu una carpeta de lletres..."
+
+#: ../plugins/lyrics/lyrics/LyricsSites.py:36
+msgid "Lyrc (lyrc.com.ar)"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/lyrics/lyrics/LyricsSites.py:37
+msgid "Astraweb (www.astraweb.com)"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/lyrics/lyrics/LyricsSites.py:38
+msgid "Leo's Lyrics (www.leoslyrics.com)"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/lyrics/lyrics/LyricsSites.py:39
+msgid "WinampCN (www.winampcn.com)"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/lyrics/lyrics/LyricsSites.py:40
+msgid "TerraBrasil (terra.com.br)"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/lyrics/lyrics/LyricsSites.py:41
+msgid "Dark Lyrics (darklyrics.com)"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/lyrics/lyrics.rb-plugin.in.h:1
+msgid "Fetch song lyrics from the Internet"
+msgstr "Aconsegueix lletres de cançons d'Internet"
+
+#: ../plugins/lyrics/lyrics.rb-plugin.in.h:2
+msgid "Song Lyrics"
+msgstr "Lletra de la cançó"
+
+#: ../plugins/lyrics/lyrics-prefs.ui.h:1
+msgid "<b>Lyrics Folder</b>"
+msgstr "<b>Carpeta de lletres</b>"
+
+#: ../plugins/lyrics/lyrics-prefs.ui.h:2
+msgid "<b>Search engines</b>"
+msgstr "<b>Motors de cerca</b>"
+
+#: ../plugins/lyrics/lyrics-prefs.ui.h:3
+msgid "Browse..."
+msgstr "Navega..."
+
+#: ../plugins/lyrics/lyrics-prefs.ui.h:4
+msgid "Lyrics Plugin Preferences"
+msgstr "Preferències del connector de lletres"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:1
+msgid "   * Founder/owner runs it -- support a small business"
+msgstr ""
+"   * El Creador/propietari ho executa -- permet l'ús en un negoci petit"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:3
+#, no-c-format
+msgid ""
+"  * 50% of payment goes to artist (makes buyer feel good: they're helping "
+"the world)"
+msgstr ""
+"  * El 50% del pagament va a l'artista (fa que el comprador se senti bé: "
+"Ajuda el món"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:4
+msgid "  * All albums and artists hand-picked"
+msgstr "  * Tots els àlbums i artistes escollits a dit"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:5
+msgid ""
+"  * Downloads and CDs are both available (no other site on the internet "
+"sells both)"
+msgstr ""
+"  * Les baixades i els CD estan disponibles (a cap altre lloc d'internet "
+"es venen ambdues)"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:6
+msgid ""
+"  * Extensive biographical info about each musician, and artist photo -- "
+"feel a strong connection to the artist"
+msgstr ""
+"  * �mplia informació biogràfica sobre cada músic, i foto d'artista -- "
+"estableix una connexió més forta amb l'artista"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:7
+msgid "  * Free listening of all songs"
+msgstr "  * Escolta gratuïtament totes les cançons"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:8
+msgid ""
+"  * Full color, high quality cover art PDF available for most albums - "
+"easy to print"
+msgstr ""
+"  * Cobertes PDF en alta qualitat a tot color, disponibles per a la "
+"majoria d'àlbums - fàcils d'imprimir"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:9
+msgid ""
+"  * Low pressure environment - nothing flashing, no audio ads while "
+"listening to albums"
+msgstr ""
+"  * Entorn de baixa pressió - res a mostrar, cap anunci d'àudio mentre "
+"s'escolten els àlbums"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:10
+msgid ""
+"  * Music selection is unique to Magnatune, unlike most on-line stores "
+"that have more-or-less the same (gigantic) selection\n"
+msgstr ""
+"  * Al Magnatune la selecció de música és única, al contrari que a moltes "
+"botigues en línia que tenen més o menys la mateixa selecció (gegantina)\n"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:12
+msgid ""
+"  * No copy protection on the music (DRM) which allows playing music on "
+"any device (unlike iTunes/MSN/etc)"
+msgstr ""
+"  * La música no té cap protecció contra la còpia (DRM) cosa que permet "
+"reproduir-la a qualsevol dispositiu (a diferència d'iTunes/MSN/etc)"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:13
+msgid "  * No need to \"register\" to listen or buy"
+msgstr "  * No cal «registrar-se» per a escoltar o comprar"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:14
+msgid ""
+"  * Not part of the \"evil\" major label machine - for those that hate the "
+"music biz and want to help topple it"
+msgstr ""
+"  * No forma part de la maquinària «diabòlica» de les grans firmes - per a "
+"aquells que odien la música comercial i volen ajudar a eliminar-la"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:15
+msgid "  * Not venture-capital backed big business"
+msgstr "  * Sense capital de risc darrere el gran negoci"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:16
+msgid ""
+"  * Our genres are hard to find in record stores and not on radio (though "
+"do appear on college radio)"
+msgstr ""
+"  * El nostres gèneres musical són difícils de trobar a botigues i a la "
+"ràdio (encara que apareix a ràdios universitàries)"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:17
+msgid ""
+"  * Perfect quality downloads (CD copy) are available when you download "
+"(not inferior quality sound)"
+msgstr ""
+"  * La música disponible per a baixar és de qualitat perfecta (còpies de "
+"CD i sense pèrdua de qualitat d'àudio)"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:18
+msgid ""
+"  * Radio stations and \"genre mix\" playlists allow background listening "
+"- can do work while listening to our music"
+msgstr ""
+"  * Estacions de radio i llistes de reproducció de «barreges de gèneres» "
+"poden ser escoltades en segon pla - podeu treballar mentre escolteu la "
+"nostra música"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:19
+msgid "  * Smaller selection means easier to find good music"
+msgstr "  * Una selecció més petita facilita trobar música bona"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:20
+msgid ""
+"  * Variable pricing scheme means you can pay as little as $5 for an album "
+"if you choose"
+msgstr ""
+"  * L'esquema de preus variable vol dir que podeu pagar tan sols $5 per un "
+"àlbum si ho voleu"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:21
+msgid "  * Very simple user interface, quick to play music"
+msgstr ""
+"  * Una interfície d'usuari molt simple, fàcil de reproduir-hi música"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:22
+msgid "  * Wide variety of genres, can fit any mood"
+msgstr ""
+"  * Un ampli ventall de gèneres, pot ajustar-se a qualsevol estat d'ànim"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:23
+msgid "<b>Magnatune online music store</b>"
+msgstr "<b>Tenda de música en línia Magnatune</b>"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:24
+msgid ""
+"Magnatune is an online record label that is not evil. Some of their key "
+"attributes are:\n"
+msgstr ""
+"Magnatune és un segell discogràfic en línia que no és malvat. Algunes de les "
+"seues característiques són:\n"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-loading.ui.h:26
+msgid "You can find more information at http://www.magnatune.com/";
+msgstr "Podeu trobar més informació a http://www.magnatune.com/";
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:1
+msgid "$10 US (better than average)"
+msgstr "10$ EUA (més que la mitjana)"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:2
+msgid "$11 US"
+msgstr "11$ EUA"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:3
+msgid "$12 US (generous)"
+msgstr "12$ EUA (generós)"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:4
+msgid "$13 US"
+msgstr "13$ EUA"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:5
+msgid "$14 US"
+msgstr "14$ EUA"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:6
+msgid "$15 US (VERY generous!)"
+msgstr "15$ EUA (MOLT generós)"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:7
+msgid "$16 US"
+msgstr "16$ EUA"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:8
+msgid "$17 US"
+msgstr "17$ EUA"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:9
+msgid "$18 US (We love you!)"
+msgstr "18$ EUA (t'estimem)"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:10
+msgid "$5 US"
+msgstr "5$ EUA"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:11
+msgid "$6 US"
+msgstr "6$ EUA"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:12
+msgid "$7 US"
+msgstr "7$ EUA"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:13
+msgid "$8 US (typical)"
+msgstr "8$ EUA (típic)"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:14
+msgid "$9 US"
+msgstr "9$ EUA"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:15
+msgid "128K MP3"
+msgstr "128K MP3"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:16
+msgid "April (04)"
+msgstr "Abril (04)"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:17
+msgid "August (08)"
+msgstr "Agost (08)"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:18
+msgid "December (12)"
+msgstr "Desembre (12)"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:19
+msgid "FLAC"
+msgstr "FLAC"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:20
+msgid "February (02)"
+msgstr "Febrer (02)"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:21
+msgid "Find out about Magnatune at "
+msgstr "Informeu-vos sobre Magnatune a "
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:22
+msgid "Get an account at "
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:23
+#, fuzzy
+#| msgid "Find out about Magnatune at "
+msgid "I don't have a Magnatune account"
+msgstr "Informeu-vos sobre Magnatune a "
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:24
+msgid "I have a download account"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:25
+msgid "I have a streaming account"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:26
+msgid "January (01)"
+msgstr "Gener (01)"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:27
+msgid "July (07)"
+msgstr "Juliol (07)"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:28
+msgid "June (06)"
+msgstr "Juny (06)"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:29
+msgid "Magnatune Information"
+msgstr "Informació de Magnatune"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:30
+msgid "Magnatune Preferences"
+msgstr "Preferències de Magnatune"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:31
+msgid "March (03)"
+msgstr "Març (03)"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:32
+msgid "May (05)"
+msgstr "Maig (05)"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:33
+msgid "November (11)"
+msgstr "Novembre (11)"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:34
+msgid "October (10)"
+msgstr "Octubre (10)"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:35
+msgid "Ogg Vorbis"
+msgstr "Ogg Vorbis"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:36
+#, fuzzy
+#| msgid "_Password:"
+msgid "Password:"
+msgstr "_Contrasenya:"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:37
+msgid "Preferred audio _format:"
+msgstr "_Format d'àudio preferit:"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:38
+msgid "Redownload purchased music at "
+msgstr "Torna a baixar la música comprada a "
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:39
+msgid "September (09)"
+msgstr "Setembre (09)"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:40
+#, fuzzy
+#| msgid "_Username:"
+msgid "Username:"
+msgstr "Nom d'_usuari:"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:41
+msgid "VBR MP3"
+msgstr "VBR MP3"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:42
+msgid "WAV"
+msgstr "WAV"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:43
+msgid ""
+"Your account details have changed. Changes will be applied the next time you "
+"start Rhythmbox."
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:44
+#, fuzzy
+#| msgid "http://www.magnatune.com/";
+msgid "http://magnatune.com/compare_plans";
+msgstr "http://www.magnatune.com/";
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:45
+msgid "http://www.magnatune.com/info/";
+msgstr "http://www.magnatune.com/info/";
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:46
+msgid "http://www.magnatune.com/info/redownload";
+msgstr "http://www.magnatune.com/info/redownload";
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune.rb-plugin.in.h:1
+msgid ""
+"Adds support to Rhythmbox for playing and purchasing from the Magnatune "
+"online music store"
+msgstr ""
+"Afig al Rhythmbox l'habilitat de reproduir i comprar cançons a la botiga "
+"de música en línia Magnatune"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune.rb-plugin.in.h:2
+msgid "Magnatune Store"
+msgstr "Botiga Magnatune"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune/MagnatuneSource.py:67
+msgid "Magnatune"
+msgstr "Magnatune"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune/MagnatuneSource.py:113
+msgid "Loading Magnatune catalog"
+msgstr "S'està carregant el catàleg de Magnatune"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune/MagnatuneSource.py:120
+msgid "Downloading Magnatune Album(s)"
+msgstr "S'estan baixant els àlbums de Magnatune"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune/MagnatuneSource.py:224
+msgid "Couldn't purchase album"
+msgstr "No s'ha pogut comprar l'àlbum"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune/MagnatuneSource.py:225
+msgid "You must have a library location set to purchase an album."
+msgstr ""
+"Heu d'establir una ubicació de biblioteca per a poder comprar un àlbum."
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune/MagnatuneSource.py:275
+msgid "Unable to load catalog"
+msgstr "No s'ha pogut carregar el catàleg"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune/MagnatuneSource.py:276
+msgid ""
+"Rhythmbox could not understand the Magnatune catalog, please file a bug."
+msgstr ""
+"El Rhythmbox no ha pogut entendre el catàleg del Magnatune, envieu un "
+"informe de l'errada."
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune/MagnatuneSource.py:313
+#: ../plugins/magnatune/magnatune/MagnatuneSource.py:410
+#, fuzzy
+#| msgid "Could not get current track position"
+msgid "Couldn't get account details"
+msgstr "No s'ha pogut obtindre la posició de la peça actual"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune/MagnatuneSource.py:459
+#, fuzzy
+#| msgid "Download song"
+msgid "Download Error"
+msgstr "Baixa la cançó"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune/MagnatuneSource.py:460
+#, fuzzy, python-format
+#| msgid ""
+#| "An error occurred while trying to purchase the album.\n"
+#| "The Magnatune server returned:\n"
+#| "%s"
+msgid ""
+"An error occurred while trying to authorize the download.\n"
+"The Magnatune server returned:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"S'ha produït un error en intentar comprar l'àlbum.\n"
+"El servidor de Magnatune ha retornat:\n"
+"%s"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune/MagnatuneSource.py:462
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:1708
+msgid "Error"
+msgstr "Error"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune/MagnatuneSource.py:463
+#, fuzzy, python-format
+#| msgid ""
+#| "An error occurred while trying to purchase the album.\n"
+#| "The error text is:\n"
+#| "%s"
+msgid ""
+"An error occurred while trying to download the album.\n"
+"The error text is:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"S'ha produït un error en intentar comprar l'àlbum.\n"
+"El text de l'error és:\n"
+"%s"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune/MagnatuneSource.py:495
+#, fuzzy
+#| msgid "Finished downloading podcast"
+msgid "Finished Downloading"
+msgstr "S'ha finalitzat la baixada del podcast"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune/MagnatuneSource.py:495
+msgid "All Magnatune downloads have been completed."
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune/__init__.py:116
+#, fuzzy
+#| msgid "_Download Album"
+msgid "Download Album"
+msgstr "_Baixa l'àlbum"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune/__init__.py:117
+#, fuzzy
+#| msgid "Purchase this album from Magnatune"
+msgid "Download this album from Magnatune"
+msgstr "Compra este àlbum a Magnatune"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune/__init__.py:121
+msgid "Artist Information"
+msgstr "Informació de l'artista"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune/__init__.py:122
+msgid "Get information about this artist"
+msgstr "Obtén informació sobre este artista"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune/__init__.py:126
+msgid "Cancel Downloads"
+msgstr "Cancel·la les baixades"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune/__init__.py:127
+msgid "Stop downloading purchased albums"
+msgstr "Deixa de baixar la música comprada"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune/__init__.py:256
+#: ../plugins/magnatune/magnatune/__init__.py:259
+#, fuzzy
+#| msgid "Rhythmbox couldn't read the CD information."
+msgid "Couldn't store account information"
+msgstr "El Rhythmbox no ha pogut llegir la informació del CD."
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune/__init__.py:257
+msgid ""
+"There was a problem accessing the keyring. Check the debug output for more "
+"information."
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/mmkeys/mmkeys.rb-plugin.in.h:1
+msgid "Control Rhythmbox using key shortcuts"
+msgstr "Controla el Rhythmbox utilitzant dreceres de tecles"
+
+#: ../plugins/mmkeys/mmkeys.rb-plugin.in.h:2
+msgid "Media Player Keys"
+msgstr "Tecles del reproductor multimèdia"
+
+#: ../plugins/mtpdevice/mtpdevice.rb-plugin.in.h:1
+msgid "Portable Players - MTP"
+msgstr "Reproductors portables - MTP"
+
+#: ../plugins/mtpdevice/mtpdevice.rb-plugin.in.h:2
+msgid "Support for MTP devices (show the content, transfer, play from device)"
+msgstr ""
+"Permet utilitzar dispositius MTP (mostrar-ne el contingut, enviar-hi "
+"fitxers, reproduir des del dispositiu)"
+
+#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-gst-sink.c:157
+#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-thread.c:545
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unable to open temporary file: %s"
+msgstr "No s'han pogut moure els fitxers de dades de l'usuari"
+
+#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-plugin.c:123
+msgid "Rename MTP-device"
+msgstr "Canvia el nom del dispositiu MTP"
+
+#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-source.c:869
+#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-thread.c:854
+msgid "Media player device error"
+msgstr "S'ha produït un error al dispositiu reproductor multimèdia"
+
+#. Translators: first %s is the device manufacturer,
+#. * second is the product name.
+#.
+#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-source.c:873
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Unable to move %s to %s: %s"
+msgid "Unable to open the %s %s device"
+msgstr "No s'ha pogut moure %s a %s: %s"
+
+#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-source.c:917
+msgid "Digital Audio Player"
+msgstr "Reproductor d'àudio digital"
+
+#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-thread.c:500
+#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-thread.c:558
+#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-thread.c:576
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unable to copy file from MTP device: %s"
+msgstr "No s'ha pogut obrir el dispositiu d'eixida: %s"
+
+#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-thread.c:521
+#, c-format
+msgid "Not enough space in %s"
+msgstr "No hi ha prou espai a %s"
+
+#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-thread.c:602
+#, c-format
+msgid "No space left on MTP device"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-thread.c:605
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unable to send file to MTP device: %s"
+msgstr "No s'ha pogut obrir el dispositiu d'eixida: %s"
+
+#: ../plugins/power-manager/power-manager.rb-plugin.in.h:1
+msgid "Inhibit Power Manager from suspending the machine while playing"
+msgstr ""
+"Inhabilita la suspensió de l'ordinador del Gestor d'energia mentre es "
+"reprodueix"
+
+#: ../plugins/power-manager/power-manager.rb-plugin.in.h:2
+msgid "Power Manager"
+msgstr "Gestió d'energia"
+
+#: ../plugins/power-manager/rb-power-manager-plugin.c:197
+msgid "Playing"
+msgstr "S'està reproduint"
+
+#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:75
+msgid "_Python Console"
+msgstr "Consola de _Python"
+
+#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:76
+msgid "Show Rhythmbox's python console"
+msgstr "Mostra la consola del Python del Rhythmbox"
+
+#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:81
+msgid "Python Debugger"
+msgstr "Depurador del Python"
+
+#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:82
+msgid "Enable remote python debugging with rpdb2"
+msgstr "Habilita la depuració del Python remota amb el rpdb2"
+
+#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:119
+msgid "You can access the main window through the 'shell' variable :"
+msgstr "Podeu accedir a la finestra principal a través de la variable «shell»:"
+
+#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:133
+msgid ""
+"After you press OK, Rhythmbox will wait until you connect to it with winpdb "
+"or rpdb2. If you have not set a debugger password in GConf, it will use the "
+"default password ('rhythmbox')."
+msgstr ""
+"Després de prémer D'acord, el Rhythmbox s'esperarà fins que vos hi connecteu "
+"amb el winpdb o l'rpdb2. Si no heu establit una contrasenya de depuració en "
+"el GConf, s'utilitzarà la contrasenya predeterminada («rhythmbox»)."
+
+#. ex:noet:ts=8:
+#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.rb-plugin.in.h:1
+msgid "Interactive python console"
+msgstr "Consola del Python interactiva"
+
+#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.rb-plugin.in.h:2
+msgid "Python Console"
+msgstr "Consola del Python"
+
+#. sys.excepthook = _excepthandler
+#: ../plugins/replaygain/replaygain.rb-plugin.in.h:1
+msgid "ReplayGain"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/replaygain/replaygain.rb-plugin.in.h:2
+msgid "Use ReplayGain to provide a consistent playback volume"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/replaygain/replaygain-prefs.ui.h:1
+msgid "Album (ideal loudness for all tracks)"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/replaygain/replaygain-prefs.ui.h:2
+msgid "Learn more about ReplayGain at replaygain.org"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/replaygain/replaygain-prefs.ui.h:3
+msgid "Radio (equal loudness for all tracks)"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/replaygain/replaygain-prefs.ui.h:4
+msgid "ReplayGain _mode:"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/replaygain/replaygain-prefs.ui.h:5
+#, fuzzy
+#| msgid "Status icon preferences"
+msgid "ReplayGain preferences"
+msgstr "Preferències de la icona d'estat"
+
+#: ../plugins/replaygain/replaygain-prefs.ui.h:6
+msgid "_Apply compression to prevent clipping"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/replaygain/replaygain-prefs.ui.h:7
+msgid "_Pre-amp:"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/replaygain/replaygain/config.py:78
+msgid "-15.0 dB"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/replaygain/replaygain/config.py:79
+msgid "0.0 dB"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/replaygain/replaygain/config.py:80
+msgid "15.0 dB"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/replaygain/replaygain/player.py:48
+#, python-format
+msgid ""
+"The GStreamer elements required for ReplayGain processing are not available. "
+"The missing elements are: %s"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/replaygain/replaygain/player.py:49
+#, fuzzy
+#| msgid "Playback position not available"
+msgid "ReplayGain GStreamer plugins not available"
+msgstr "La posició de reproducció no està disponible"
+
+#: ../plugins/sample-python/sample-python.py:14
+msgid "Python Source"
+msgstr "Codi font Python"
+
+#: ../plugins/sample-python/sample-python.rb-plugin.in.h:1
+msgid "A sample plugin in Python with no features"
+msgstr "Un connector exemple en Python sense funcionalitat"
+
+#: ../plugins/sample-python/sample-python.rb-plugin.in.h:2
+msgid "Python Sample Plugin"
+msgstr "Connector d'exemple en Python"
+
+#: ../plugins/sample/rb-sample-plugin.c:123
+#: ../plugins/sample/rb-sample-plugin.c:130
+#: ../plugins/sample/sample.rb-plugin.in.h:2
+msgid "Sample Plugin"
+msgstr "Connector d'exemple"
+
+#: ../plugins/sample/sample.rb-plugin.in.h:1
+msgid "A sample plugin in C with no features"
+msgstr "Un connector d'exemple en C, sense funcionalitats"
+
+#: ../plugins/sample-vala/sample-vala.rb-plugin.in.h:1
+msgid "A sample plugin in Vala with no features"
+msgstr "Un connector d'exemple en Vala, sense funcionalitats"
+
+#: ../plugins/sample-vala/sample-vala.rb-plugin.in.h:2
+msgid "Vala Sample Plugin"
+msgstr "Connector d'exemple en Vala"
+
+#: ../plugins/sendto/__init__.py:51
+#, fuzzy
+#| msgid "_Save to File..."
+msgid "Send to..."
+msgstr "De_sa a un fitxer..."
+
+#: ../plugins/sendto/__init__.py:52
+msgid "Send files by mail, instant message..."
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/sendto/sendto.rb-plugin.in.h:1
+msgid "Send selected tracks by email or instant message"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/sendto/sendto.rb-plugin.in.h:2
+#, fuzzy
+#| msgid "Loved tracks"
+msgid "Send tracks"
+msgstr "Peces preferides"
+
+#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:142
+msgid "_Close"
+msgstr "_Tanca"
+
+#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:143
+msgid "Hide the music player window"
+msgstr "Amaga la finestra del reproductor de música"
+
+#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:149
+msgid "_Show Music Player"
+msgstr "_Mostra el reproductor de música"
+
+#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:150
+msgid "Choose music to play"
+msgstr "Escolliu la música a reproduir"
+
+#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:152
+msgid "Show N_otifications"
+msgstr "Mostra les n_otificacions"
+
+#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:153
+msgid "Show notifications of song changes and other events"
+msgstr "Mostra notificacions de canvi de cançó i altres esdeveniments"
+
+#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:456
+#, fuzzy
+#| msgid "Pre_vious"
+msgid "Previous"
+msgstr "Ante_rior"
+
+#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:462
+#, fuzzy
+#| msgid "_Paste"
+msgid "Pause"
+msgstr "_Enganxa"
+
+#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:470
+msgid "Next"
+msgstr "Següent"
+
+#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:632
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:468 ../remote/dbus/rb-client.c:493
+msgid "Not playing"
+msgstr "No s'està reproduint"
+
+#. Translators: the %s is the elapsed and total time
+#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:635
+#, c-format
+msgid "Paused, %s"
+msgstr "En pausa, %s"
+
+#. Translators: by Artist
+#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:700
+#, c-format
+msgid "by <i>%s</i>"
+msgstr "per <i>%s</i>"
+
+#. Translators: from Album
+#: ../plugins/status-icon/rb-status-icon-plugin.c:702
+#, c-format
+msgid "from <i>%s</i>"
+msgstr "de <i>%s</i>"
+
+#: ../plugins/status-icon/status-icon.rb-plugin.in.h:1
+msgid "Status Icon"
+msgstr "Icona d'estat"
+
+#: ../plugins/status-icon/status-icon.rb-plugin.in.h:2
+msgid "Status icon and notification popups"
+msgstr "Icona d'estat i finestres emergents de notificació"
+
+#: ../plugins/status-icon/status-icon-preferences.ui.h:1
+msgid "Always shown"
+msgstr "Mostra-ho sempre"
+
+#: ../plugins/status-icon/status-icon-preferences.ui.h:2
+msgid "Always visible"
+msgstr "Sempre visible"
+
+#: ../plugins/status-icon/status-icon-preferences.ui.h:3
+#, fuzzy
+#| msgid "Banning song"
+msgid "Change song"
+msgstr "S'està bandejant la cançó"
+
+#: ../plugins/status-icon/status-icon-preferences.ui.h:4
+#, fuzzy
+#| msgid "Change the music volume"
+msgid "Change volume"
+msgstr "Canvia el volum de la música"
+
+#: ../plugins/status-icon/status-icon-preferences.ui.h:5
+msgid "Never shown"
+msgstr "No ho mostres mai"
+
+#: ../plugins/status-icon/status-icon-preferences.ui.h:6
+msgid "Never visible"
+msgstr "Mai visible"
+
+#: ../plugins/status-icon/status-icon-preferences.ui.h:7
+msgid "Owns the main window"
+msgstr "La finestra principal li pertany"
+
+#: ../plugins/status-icon/status-icon-preferences.ui.h:8
+msgid "Shown when the main window is hidden"
+msgstr "Es mostra quan la finestra principal està oculta"
+
+#: ../plugins/status-icon/status-icon-preferences.ui.h:9
+msgid "Status icon preferences"
+msgstr "Preferències de la icona d'estat"
+
+#: ../plugins/status-icon/status-icon-preferences.ui.h:10
+msgid "Visible with notifications"
+msgstr "Visible amb les notificacions"
+
+#: ../plugins/status-icon/status-icon-preferences.ui.h:11
+#, fuzzy
+#| msgid "_Model:"
+msgid "_Mouse wheel:"
+msgstr "_Model:"
+
+#: ../plugins/status-icon/status-icon-preferences.ui.h:12
+#, fuzzy
+#| msgid "_Notifications"
+msgid "_Notifications:"
+msgstr "_Notificacions:"
+
+#: ../plugins/status-icon/status-icon-preferences.ui.h:13
+#, fuzzy
+#| msgid "_Status Icon:"
+msgid "_Status icon:"
+msgstr "_Icona d'estat:"
+
+#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:230
+msgid "_Visualization"
+msgstr "_Visualització"
+
+#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:231
+msgid "Start or stop visualization"
+msgstr "Inicia o atura la visualització"
+
+#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:237
+msgid "Small"
+msgstr "Petita"
+
+#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:238
+msgid "Normal"
+msgstr "Normal"
+
+#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:239
+msgid "Large"
+msgstr "Gran"
+
+#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:240
+msgid "Extra Large"
+msgstr "Molt gran"
+
+#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:244
+msgid "Embedded"
+msgstr "Incrustat"
+
+#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:245
+msgid "Fullscreen"
+msgstr "Pantalla completa"
+
+#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:246
+msgid "Desktop"
+msgstr "Escriptori"
+
+#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:247
+msgid "Window"
+msgstr "Finestra"
+
+#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:709
+#, c-format
+msgid "Unable to start video output"
+msgstr "No s'ha pogut iniciar la eixida de vídeo"
+
+#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:744
+#, c-format
+msgid "Failed to link new visual effect into the GStreamer pipeline"
+msgstr "No s'ha pogut enllaçar l'efecte visual nou al connector del GStreamer"
+
+#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:792
+msgid "Unable to start visualization"
+msgstr "No s'ha pogut iniciar la visualització"
+
+#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:1402
+msgid "Enable visual effects?"
+msgstr "Voleu habilitar els efectes visuals?"
+
+#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:1404
+msgid ""
+"It seems you are running Rhythmbox remotely.\n"
+"Are you sure you want to enable the visual effects?"
+msgstr ""
+"Pareix que esteu executant el Rhythmbox remotament.\n"
+"Esteu segur de voler habilitar els efectes visuals?"
+
+#: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-plugin.c:1738
+msgid "Music Player Visualization"
+msgstr "Visualització del reproductor de música"
+
+#: ../plugins/visualizer/visualizer-controls.ui.h:1
+msgid "Disable"
+msgstr "Inhabilita"
+
+#: ../plugins/visualizer/visualizer-controls.ui.h:2
+msgid "Mode:"
+msgstr "Mode:"
+
+#: ../plugins/visualizer/visualizer-controls.ui.h:3
+msgid "Quality:"
+msgstr "Qualitat:"
+
+#: ../plugins/visualizer/visualizer-controls.ui.h:4
+msgid "Screen:"
+msgstr "Pantalla:"
+
+#: ../plugins/visualizer/visualizer-controls.ui.h:5
+msgid "Visualization:"
+msgstr "Visualització:"
+
+#: ../plugins/visualizer/visualizer.rb-plugin.in.h:1
+msgid "Displays visualizations"
+msgstr "Mostra visualitzacions"
+
+#: ../plugins/visualizer/visualizer.rb-plugin.in.h:2
+msgid "Visualization"
+msgstr "Visualització"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:827
+msgid "Error creating podcast download directory"
+msgstr "S'ha produït un error en crear el directori de baixades de podcasts"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:828
+#, c-format
+msgid "Unable to create the download directory for %s: %s"
+msgstr "No s'ha pogut crear el directori de baixades per a %s: %s"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:953
+msgid "Invalid URL"
+msgstr "URL invàlid"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:954
+#, c-format
+msgid "The URL \"%s\" is not valid, please check it."
+msgstr "L'URL «%s» no és vàlid, comproveu-lo."
+
+#. added as something else, probably iradio
+#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:964
+msgid "URL already added"
+msgstr "Ja s'ha afegit l'URL."
+
+#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:965
+#, c-format
+msgid ""
+"The URL \"%s\" has already been added as a radio station. If this is a "
+"podcast feed, please remove the radio station."
+msgstr ""
+"L'URL «%s» ja s'ha afegit com una emissora de ràdio. Si això és un canal de "
+"podcast, suprimiu l'emissora de ràdio."
+
+#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:1033
+#, c-format
+msgid ""
+"The URL '%s' does not appear to be a podcast feed. It may be the wrong URL, "
+"or the feed may be broken. Would you like Rhythmbox to attempt to use it "
+"anyway?"
+msgstr ""
+"Pareix que l'URL «%s» no és un canal de podcast. Pot ser que l'URL siga "
+"incorrecte, o que el canal estiga trencat. Voleu que el Rhythmbox l'intente "
+"utilitzar igualment?"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:1171
+msgid "Podcast"
+msgstr "Podcast"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:2094
+#, c-format
+msgid "There was a problem adding this podcast: %s. Please verify the URL: %s"
+msgstr ""
+"S'ha produït un problema en afegir este podcast: %s. Comproveu l'URL: %s"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-parse.c:181
+#, c-format
+msgid "Unable to check file type: %s"
+msgstr "No s'ha pogut comprovar el tipus de fitxer: %s"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-parse.c:200
+#, c-format
+msgid "Unexpected file type: %s"
+msgstr "Tipus de fitxer inesperat: %s"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-parse.c:223
+#, c-format
+msgid "Unable to parse the feed contents"
+msgstr "No s'ha pogut analitzar el continguts del canal"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-parse.c:237
+#, c-format
+msgid "The feed does not contain any downloadable items"
+msgstr "El canal no conté cap element per a baixar"
+
+#: ../podcast/rb-podcast-properties-dialog.c:176
+msgid "Unable to display requested URI"
+msgstr ""
+
+#: ../podcast/rb-podcast-properties-dialog.c:548
+msgid "Not Downloaded"
+msgstr "No baixat"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:87
+msgid "Don't start a new instance of Rhythmbox"
+msgstr "No inicies una instància nova del Rhythmbox"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:88 ../shell/main.c:120
+msgid "Quit Rhythmbox"
+msgstr "Ix del Rhythmbox"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:89
+msgid "Check if Rhythmbox is already running"
+msgstr ""
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:91
+msgid "Don't present an existing Rhythmbox window"
+msgstr "No mostres una finestra del Rhythmbox existent"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:92
+msgid "Hide the Rhythmbox window"
+msgstr "Amaga la finestra del Rhythmbox"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:94
+msgid "Jump to next song"
+msgstr "Salta a la cançó següent"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:95
+msgid "Jump to previous song"
+msgstr "Salta a la cançó anterior"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:96
+#, fuzzy
+#| msgid "Skip the current track"
+msgid "Seek in current track"
+msgstr "Salta la peça actual"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:98
+msgid "Show notification of the playing song"
+msgstr "Mostra una notificació sobre la cançó reproduïda"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:100
+msgid "Resume playback if currently paused"
+msgstr "Torna a reproduir si s'estava fent una pausa"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:101
+msgid "Pause playback if currently playing"
+msgstr "Fes una pausa de la reproducció si s'està reproduint"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:102
+msgid "Toggle play/pause mode"
+msgstr "Commuta el mode reproducció/pausa"
+
+#. { "stop", 0, 0, G_OPTION_ARG_NONE, &stop, N_("Stop playback"), NULL },
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:105
+msgid "Play a specified URI, importing it if necessary"
+msgstr "Reprodueix un URI especificat, i importa'l si és necessari"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:105
+msgid "URI to play"
+msgstr "URI a reproduir"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:106
+msgid "Add specified tracks to the play queue"
+msgstr "Afig les peces especificades a la cua de reproducció"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:107
+msgid "Empty the play queue before adding new tracks"
+msgstr "Buida la cua de reproducció abans d'afegir peces noves"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:109
+msgid "Print the title and artist of the playing song"
+msgstr "Mostra el títol i artista de la cançó que s'està reproduint"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:110
+msgid "Print formatted details of the song"
+msgstr "Mostra detalls amb format de la cançó"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:111
+#, fuzzy
+#| msgid "Enable debug output matching a specified string"
+msgid "Select the source matching the specified URI"
+msgstr ""
+"Habilita la eixida de depuració que coincidisca amb una cadena específica"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:111
+#, fuzzy
+#| msgid "Cut selection"
+msgid "Source to select"
+msgstr "Retalla la selecció"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:112
+#, fuzzy
+#| msgid "Enable debug output matching a specified string"
+msgid "Activate the source matching the specified URI"
+msgstr ""
+"Habilita la eixida de depuració que coincidisca amb una cadena específica"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:112
+msgid "Source to activate"
+msgstr ""
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:113
+msgid "Play from the source matching the specified URI"
+msgstr ""
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:113
+msgid "Source to play from"
+msgstr ""
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:115
+msgid "Set the playback volume"
+msgstr "Estableix el volum de la reproducció"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:116
+msgid "Increase the playback volume"
+msgstr "Apuja el volum de la reproducció"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:117
+msgid "Decrease the playback volume"
+msgstr "Abaixa el volum de la reproducció"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:118
+msgid "Print the current playback volume"
+msgstr "Mostra el volum de la reproducció actual"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:119
+msgid "Mute playback"
+msgstr "Silencia la reproducció"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:120
+msgid "Unmute playback"
+msgstr "Treu el silenci a la reproducció"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:121
+#, fuzzy
+msgid "Set the rating of the current song"
+msgstr "Desplaça la vista a la cançó que s'està reproduint actualment"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:817
+#, c-format
+msgid "Playback is muted.\n"
+msgstr "La reproducció està silenciada.\n"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:818
+#, c-format
+msgid "Playback volume is %f.\n"
+msgstr "El volum de la reproducció és %f.\n"
+
+# Bah, fa falta el masculí i el femení, per a "�lbum" i "Cançó"...
+# Ho deixe en masculí de moment... jm
+#: ../rhythmdb/rhythmdb-property-model.c:495
+#: ../sources/rb-auto-playlist-source.c:104 ../sources/rb-browser-source.c:166
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:337
+#: ../sources/rb-static-playlist-source.c:124
+msgid "All"
+msgstr "Tots"
+
+#: ../rhythmdb/rhythmdb-tree.c:411
+#, c-format
+msgid ""
+"The database was created by a later version of Rhythmbox. This version of "
+"Rhythmbox cannot read the database."
+msgstr ""
+"La base de dades es va crear amb una versió posterior del Rhythmbox. Esta "
+"versió no la pot llegir."
+
+#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:786
+#, c-format
+msgid "Couldn't access %s: %s"
+msgstr "No s'ha pogut accedir a %s: %s"
+
+#. Translators: this is an example artist name. It should
+#. * not be translated literally, but could be replaced with
+#. * a local artist name if desired. Ensure the album name
+#. * and song title are also replaced in this case.
+#.
+#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:1815
+msgid "The Beatles"
+msgstr "Sopa de Cabra"
+
+#. Translators: this is an example album name. If the
+#. * example artist name is localised, this should be replaced
+#. * with the name of an album by that artist.
+#.
+#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:1821
+msgid "Help!"
+msgstr "Bona nit, malparits!"
+
+#. Translators: this is an example song title. If the example
+#. * artist and album names are localised, this should be replaced
+#. * with the name of the seventh song from the localised album.
+#.
+#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:1827
+msgid "Ticket To Ride"
+msgstr "El far del sud"
+
+#. Translators: the parameter here is a list of GStreamer plugins.
+#. * The plugin names are already translated.
+#.
+#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:2278
+#, c-format
+msgid "Additional GStreamer plugins are required to play this file: %s"
+msgstr ""
+"Calen connectors addicionald del GStreamer per a poder reproduir este "
+"fitxer: %s"
+
+#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:2310
+msgid "invalid unicode in error message"
+msgstr "hi ha un unicode invàlid al missatge d'error"
+
+#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:2376
+#, c-format
+msgid "Empty file"
+msgstr "Fitxer buit"
+
+#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:3049
+msgid "Could not load the music database:"
+msgstr "No s'ha pogut carregar la base de dades de música:"
+
+#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:4440
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Importing (%d/%d)"
+msgid "Checking (%d/%d)"
+msgstr "S'està important (%d/%d)"
+
+#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:4485
+#, c-format
+msgid "%ld minute"
+msgid_plural "%ld minutes"
+msgstr[0] "%ld minut"
+msgstr[1] "%ld minuts"
+
+#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:4486
+#, c-format
+msgid "%ld hour"
+msgid_plural "%ld hours"
+msgstr[0] "%ld hora"
+msgstr[1] "%ld hores"
+
+#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:4487
+#, c-format
+msgid "%ld day"
+msgid_plural "%ld days"
+msgstr[0] "%ld dia"
+msgstr[1] "%ld dies"
+
+#. Translators: the format is "X days, X hours and X minutes"
+#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:4493
+#, c-format
+msgid "%s, %s and %s"
+msgstr "%s, %s i %s"
+
+#. Translators: the format is "X days and X hours"
+#. Translators: the format is "X days and X minutes"
+#. Translators: the format is "X hours and X minutes"
+#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:4499 ../rhythmdb/rhythmdb.c:4507
+#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:4518
+#, c-format
+msgid "%s and %s"
+msgstr "%s i %s"
+
+#: ../shell/main.c:113
+msgid "Enable debug output"
+msgstr "Habilita la eixida de depuració"
+
+#: ../shell/main.c:114
+msgid "Enable debug output matching a specified string"
+msgstr ""
+"Habilita la eixida de depuració que coincidisca amb una cadena específica"
+
+#: ../shell/main.c:115
+msgid "Do not update the library with file changes"
+msgstr "No actualitzis la biblioteca amb els canvis dels fitxers"
+
+#: ../shell/main.c:116
+msgid "Do not register the shell"
+msgstr "No registris la línia d'ordes"
+
+#: ../shell/main.c:117
+msgid "Don't save any data permanently (implies --no-registration)"
+msgstr "No alces cap dada permanentment (implica --no-registration)"
+
+#: ../shell/main.c:118
+msgid "Path for database file to use"
+msgstr "Camí al fitxer de base de dades a utilitzar"
+
+#: ../shell/main.c:119
+msgid "Path for playlists file to use"
+msgstr "Camí al fitxer de llistes de reproducció a utilitzar"
+
+#: ../shell/main.c:121
+msgid "[URI...]"
+msgstr "[URI...]"
+
+#: ../shell/main.c:153
+#, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
+msgstr ""
+"%s\n"
+"Executa «%s --help» per a veure una llista completa de les opcions "
+"disponibles de la línia d'ordes.\n"
+
+#: ../shell/rb-playlist-manager.c:159
+msgid "MPEG Version 3.0 URL"
+msgstr "URL de MPEG versió 3.0"
+
+#: ../shell/rb-playlist-manager.c:160
+msgid "Shoutcast playlist"
+msgstr "Llista de reproducció Shoutcast"
+
+#: ../shell/rb-playlist-manager.c:161
+msgid "XML Shareable Playlist Format"
+msgstr "Format de la llista de reproducció compartible en XML"
+
+#. Submenu of Music
+#: ../shell/rb-playlist-manager.c:168
+msgid "_Playlist"
+msgstr "Llista de re_producció"
+
+#: ../shell/rb-playlist-manager.c:170
+msgid "_New Playlist..."
+msgstr "Llista de reproducció _nova..."
+
+#: ../shell/rb-playlist-manager.c:171
+msgid "Create a new playlist"
+msgstr "Crea una nova llista de reproducció"
+
+#: ../shell/rb-playlist-manager.c:173
+msgid "New _Automatic Playlist..."
+msgstr "Nova llista de reproducció _automàtica..."
+
+#: ../shell/rb-playlist-manager.c:174
+msgid "Create a new automatically updating playlist"
+msgstr "Crea una nova llista de reproducció actualitzable automàticament"
+
+#: ../shell/rb-playlist-manager.c:176
+msgid "_Load from File..."
+msgstr "_Carrega d'un fitxer..."
+
+#: ../shell/rb-playlist-manager.c:177
+msgid "Choose a playlist to be loaded"
+msgstr "Selecciona una llista de reproducció a carregar"
+
+#: ../shell/rb-playlist-manager.c:179 ../shell/rb-playlist-manager.c:197
+msgid "_Save to File..."
+msgstr "De_sa a un fitxer..."
+
+#: ../shell/rb-playlist-manager.c:180
+msgid "Save a playlist to a file"
+msgstr "Alça una llista de reproducció a un fitxer"
+
+#: ../shell/rb-playlist-manager.c:189
+msgid "Change this automatic playlist"
+msgstr "Canvia esta llista de reproducció automàtica"
+
+#: ../shell/rb-playlist-manager.c:191
+msgid "_Queue All Tracks"
+msgstr "_Posa totes les peces a la cua"
+
+#: ../shell/rb-playlist-manager.c:192
+msgid "Add all tracks in this playlist to the queue"
+msgstr "Afig totes les peces d'esta llista de reproducció a la cua"
+
+#: ../shell/rb-playlist-manager.c:194
+msgid "_Shuffle Playlist"
+msgstr "Ordena _aleatòriament la llista de reproducció"
+
+#: ../shell/rb-playlist-manager.c:195
+msgid "Shuffle the tracks in this playlist"
+msgstr "Ordena aleatòriament les peces d'esta llista de reproducció"
+
+#: ../shell/rb-playlist-manager.c:198
+msgid "Save the play queue to a file"
+msgstr "Alça la cua reproducció a un fitxer"
+
+#: ../shell/rb-playlist-manager.c:645
+msgid "Unnamed playlist"
+msgstr "Llista de reproducció sense nom"
+
+#: ../shell/rb-playlist-manager.c:688
+msgid "The playlist file may be in an unknown format or corrupted."
+msgstr ""
+"Pot ser que la llista de reproducció estiga en un format desconegut o "
+"corrupte."
+
+#: ../shell/rb-playlist-manager.c:1111
+msgid "Untitled Playlist"
+msgstr "Llista de reproducció sense nom"
+
+#: ../shell/rb-playlist-manager.c:1386
+msgid "Couldn't read playlist"
+msgstr "No s'ha pogut llegir la llista de reproducció"
+
+#: ../shell/rb-playlist-manager.c:1405 ../sources/rb-source-group.c:65
+msgid "Playlists"
+msgstr "Llistes de reproducció"
+
+#: ../shell/rb-playlist-manager.c:1411
+msgid "All Files"
+msgstr "Tots els fitxers"
+
+#: ../shell/rb-playlist-manager.c:1415
+msgid "Load Playlist"
+msgstr "Carrega la llista de reproducció"
+
+#: ../shell/rb-playlist-manager.c:1469 ../sources/rb-playlist-source.c:708
+msgid "Couldn't save playlist"
+msgstr "No s'ha pogut alçar la llista de reproducció"
+
+#: ../shell/rb-playlist-manager.c:1469
+msgid "Unsupported file extension given."
+msgstr "S'ha donat una extensió de fitxer no implementada."
+
+#: ../shell/rb-playlist-manager.c:1774
+#, c-format
+msgid "Playlist %s already exists"
+msgstr "La llista de reproducció %s ja existeix"
+
+#: ../shell/rb-playlist-manager.c:1804 ../shell/rb-playlist-manager.c:1837
+#: ../shell/rb-playlist-manager.c:1877 ../shell/rb-playlist-manager.c:1920
+#, c-format
+msgid "Unknown playlist: %s"
+msgstr "La llista de reproducció %s és desconeguda"
+
+#: ../shell/rb-playlist-manager.c:1845 ../shell/rb-playlist-manager.c:1885
+#, c-format
+msgid "Playlist %s is an automatic playlist"
+msgstr "La llista de reproducció %s és una llista de reproducció automàtica"
+
+#: ../shell/rb-plugin-manager.c:56
+msgid "Plugin"
+msgstr "Connector"
+
+#: ../shell/rb-plugin-manager.c:57
+msgid "Enabled"
+msgstr "Habilitat"
+
+#: ../shell/rb-plugins-engine.c:556
+msgid "Plugin Error"
+msgstr "S'ha produït un error del connector"
+
+#: ../shell/rb-plugins-engine.c:556
+#, c-format
+msgid "Unable to activate plugin %s"
+msgstr "No s'ha pogut activar el connector %s"
+
+#: ../shell/rb-removable-media-manager.c:150
+msgid "_Eject"
+msgstr "_Expulsa"
+
+#: ../shell/rb-removable-media-manager.c:151
+msgid "Eject this medium"
+msgstr "Expulsa este medi"
+
+#: ../shell/rb-removable-media-manager.c:153
+msgid "_Scan Removable Media"
+msgstr "_Cerca medis extraïbles"
+
+#: ../shell/rb-removable-media-manager.c:154
+msgid "Scan for new Removable Media"
+msgstr "Cerca medis extraïbles nous"
+
+#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:151
+msgid "Select _All"
+msgstr "Seleccion_a-ho tot"
+
+#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:152
+msgid "Select all songs"
+msgstr "Selecciona totes les cançons"
+
+#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:154
+msgid "D_eselect All"
+msgstr "D_esselecciona-ho tot"
+
+#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:155
+msgid "Deselect all songs"
+msgstr "Desselecciona totes les cançons"
+
+#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:157
+msgid "Cu_t"
+msgstr "Re_talla"
+
+#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:158
+msgid "Cut selection"
+msgstr "Retalla la selecció"
+
+#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:160
+msgid "_Copy"
+msgstr "_Copia"
+
+#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:161
+msgid "Copy selection"
+msgstr "Copia la selecció"
+
+#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:163
+msgid "_Paste"
+msgstr "_Enganxa"
+
+#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:164
+msgid "Paste selection"
+msgstr "Enganxa la selecció"
+
+#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:167
+#, fuzzy
+#| msgid "Delete the selected station"
+msgid "Delete each selected item"
+msgstr "Suprimeix l'estació seleccionada"
+
+#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:169
+msgid "_Remove"
+msgstr "Sup_rimeix"
+
+#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:170
+msgid "Remove each selected item from the library"
+msgstr ""
+
+#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:172
+msgid "_Move to Trash"
+msgstr "_Mou a la paperera"
+
+#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:173
+#, fuzzy
+#| msgid "Move selection to the trash"
+msgid "Move each selected item to the trash"
+msgstr "Mou la selecció a la paperera"
+
+#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:176
+msgid "Add to P_laylist"
+msgstr "Afig a la _llista de reproducció"
+
+#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:178
+#, fuzzy
+#| msgid "Add the selected songs to a new playlist"
+msgid "Add each selected song to a new playlist"
+msgstr "Afig les cançons seleccionades a la llista de reproducció nova"
+
+#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:180
+msgid "Add _to Play Queue"
+msgstr "Afig a la cua de re_producció"
+
+#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:181
+#, fuzzy
+#| msgid "Add the selected songs to the play queue"
+msgid "Add each selected song to the play queue"
+msgstr "Afig les cançons seleccionades a la cua de reproducció"
+
+#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:183
+msgid "Remove"
+msgstr "Suprimeix"
+
+#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:184
+#, fuzzy
+#| msgid "Remove all songs from the play queue"
+msgid "Remove each selected item from the play queue"
+msgstr "Suprimeix totes les cançons de la cua de reproducció"
+
+#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:187
+msgid "Pr_operties"
+msgstr "_Propietats"
+
+#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:188 ../shell/rb-shell-clipboard.c:191
+#, fuzzy
+#| msgid "Show information on the selected song"
+msgid "Show information on each selected song"
+msgstr "Mostra informació sobre la cançó seleccionada"
+
+#: ../shell/rb-shell-player.c:308
+msgid "Pre_vious"
+msgstr "Ante_rior"
+
+#: ../shell/rb-shell-player.c:309
+msgid "Start playing the previous song"
+msgstr "Comença a reproduir l'anterior cançó"
+
+#: ../shell/rb-shell-player.c:311
+msgid "_Next"
+msgstr "Següe_nt"
+
+#: ../shell/rb-shell-player.c:312
+msgid "Start playing the next song"
+msgstr "Comença a reproduir la següent cançó"
+
+#: ../shell/rb-shell-player.c:314
+msgid "_Increase Volume"
+msgstr "_Incrementa el volum"
+
+#: ../shell/rb-shell-player.c:315
+msgid "Increase playback volume"
+msgstr "Incrementa el volum de la reproducció"
+
+#: ../shell/rb-shell-player.c:317
+msgid "_Decrease Volume"
+msgstr "_Decrementa el volum"
+
+#: ../shell/rb-shell-player.c:318
+msgid "Decrease playback volume"
+msgstr "Decrementa el volum de la reproducció"
+
+#: ../shell/rb-shell-player.c:325
+msgid "_Play"
+msgstr "Re_produeix"
+
+#: ../shell/rb-shell-player.c:326 ../shell/rb-shell-player.c:3823
+msgid "Start playback"
+msgstr "Comença la reproducció"
+
+#: ../shell/rb-shell-player.c:328
+msgid "Sh_uffle"
+msgstr "_Orde aleatori"
+
+#: ../shell/rb-shell-player.c:329
+msgid "Play songs in a random order"
+msgstr "Reprodueix les cançons en orde aleatori"
+
+#: ../shell/rb-shell-player.c:331
+msgid "_Repeat"
+msgstr "_Repeteix"
+
+#: ../shell/rb-shell-player.c:332
+msgid "Play first song again after all songs are played"
+msgstr ""
+"Reprodueix de nou la primera cançó quan s'hagen reproduït totes les cançons"
+
+#: ../shell/rb-shell-player.c:334
+msgid "_Song Position Slider"
+msgstr "Lli_scador de la posició de la cançó"
+
+#: ../shell/rb-shell-player.c:335
+msgid "Change the visibility of the song position slider"
+msgstr "Canvia la visibilitat del lliscador de la posició de la cançó"
+
+#: ../shell/rb-shell-player.c:818
+msgid "Stream error"
+msgstr "S'ha produït un error del flux"
+
+#: ../shell/rb-shell-player.c:819
+msgid "Unexpected end of stream!"
+msgstr "Final del flux inesperat!"
+
+#: ../shell/rb-shell-player.c:976
+msgid "Linear"
+msgstr "Lineal"
+
+#: ../shell/rb-shell-player.c:978
+msgid "Linear looping"
+msgstr "Bucle lineal"
+
+#: ../shell/rb-shell-player.c:980
+msgid "Shuffle"
+msgstr "Orde aleatori"
+
+#: ../shell/rb-shell-player.c:982
+msgid "Random with equal weights"
+msgstr "Aleatori amb pes equitatiu"
+
+#: ../shell/rb-shell-player.c:984
+msgid "Random by time since last play"
+msgstr "Aleatori per temps des de l'última reproducció"
+
+#: ../shell/rb-shell-player.c:986
+msgid "Random by rating"
+msgstr "Aleatori per puntuació"
+
+#: ../shell/rb-shell-player.c:988
+msgid "Random by time since last play and rating"
+msgstr "Aleatori per temps des de l'última reproducció i puntuació"
+
+#: ../shell/rb-shell-player.c:990
+msgid "Linear, removing entries once played"
+msgstr "Lineal, suprimint les entrades una vegada s'han reproduït"
+
+#: ../shell/rb-shell-player.c:1000
+#, c-format
+msgid "Failed to create the player: %s"
+msgstr "No s'ha pogut crear el reproductor: %s"
+
+#: ../shell/rb-shell-player.c:1551
+#, c-format
+msgid "Playlist was empty"
+msgstr "La llista de reproducció era buida"
+
+#: ../shell/rb-shell-player.c:2034
+#, c-format
+msgid "Not currently playing"
+msgstr "No s'està reproduint"
+
+#: ../shell/rb-shell-player.c:2092
+#, c-format
+msgid "No previous song"
+msgstr "No hi ha cap cançó anterior"
+
+#: ../shell/rb-shell-player.c:2192
+#, c-format
+msgid "No next song"
+msgstr "No hi ha cap cançó següent"
+
+#: ../shell/rb-shell-player.c:2313 ../shell/rb-shell-player.c:3473
+msgid "Couldn't start playback"
+msgstr "No s'ha pogut començar la reproducció"
+
+#: ../shell/rb-shell-player.c:3185
+msgid "Couldn't stop playback"
+msgstr "No s'ha pogut aturar la reproducció"
+
+#: ../shell/rb-shell-player.c:3295
+#, c-format
+msgid "Playback position not available"
+msgstr "La posició de reproducció no està disponible"
+
+#: ../shell/rb-shell-player.c:3327 ../shell/rb-shell-player.c:3361
+#, c-format
+msgid "Current song is not seekable"
+msgstr "La cançó actual no es pot cercar"
+
+#: ../shell/rb-shell-player.c:3818
+#, fuzzy
+#| msgid "Mute playback"
+msgid "Pause playback"
+msgstr "Silencia la reproducció"
+
+#: ../shell/rb-shell-player.c:3820
+msgid "Stop playback"
+msgstr "Atura la reproducció"
+
+#: ../shell/rb-shell-preferences.c:162 ../shell/rb-shell.c:2428
+msgid "Couldn't display help"
+msgstr "No s'ha pogut mostrar l'ajuda"
+
+#: ../shell/rb-shell-preferences.c:198
+msgid "Music Player Preferences"
+msgstr "Preferències del reproductor de música"
+
+#: ../shell/rb-shell-preferences.c:256
+msgid "General"
+msgstr "General"
+
+#: ../shell/rb-shell-preferences.c:312
+msgid "Playback"
+msgstr "Reproducció"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:390
+msgid "_Music"
+msgstr "_Música"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:392
+msgid "_View"
+msgstr "_Visualitza"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:393
+msgid "_Control"
+msgstr "_Control"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:394
+msgid "_Tools"
+msgstr "E_ines"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:395
+msgid "_Help"
+msgstr "A_juda"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:397
+msgid "_Import Folder..."
+msgstr "_Importa una carpeta..."
+
+#: ../shell/rb-shell.c:398
+msgid "Choose folder to be added to the Library"
+msgstr "Selecciona la carpeta a afegir a la biblioteca"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:400
+msgid "Import _File..."
+msgstr "Importa un _fitxer..."
+
+#: ../shell/rb-shell.c:401
+msgid "Choose file to be added to the Library"
+msgstr "Selecciona un fitxer a afegir a la biblioteca"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:403
+msgid "_About"
+msgstr "_Quant a"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:404
+msgid "Show information about the music player"
+msgstr "Mostra informació sobre el reproductor de música"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:406
+msgid "_Contents"
+msgstr "_Continguts"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:407
+msgid "Display music player help"
+msgstr "Mostra l'ajuda del reproductor de música"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:409
+msgid "_Quit"
+msgstr "I_x"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:410
+msgid "Quit the music player"
+msgstr "Ix del reproductor de música"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:412
+msgid "Prefere_nces"
+msgstr "Preferè_ncies"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:413
+msgid "Edit music player preferences"
+msgstr "Edita les preferències del reproductor de música"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:415
+msgid "Plu_gins"
+msgstr "Co_nnectors"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:416
+msgid "Change and configure plugins"
+msgstr "Canvia i configura els connectors"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:418
+msgid "Show _All Tracks"
+msgstr "Mostr_a totes les peces"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:419
+msgid "Show all tracks in this music source"
+msgstr "Mostra totes les peces d'esta font de música"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:421
+msgid "_Jump to Playing Song"
+msgstr "_Salta a la cançó en reproducció"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:422
+msgid "Scroll the view to the currently playing song"
+msgstr "Desplaça la vista a la cançó que s'està reproduint actualment"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:429
+msgid "Side _Pane"
+msgstr "_Subfinestra lateral"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:430
+msgid "Change the visibility of the side pane"
+msgstr "Canvia la visibilitat de la subfinestra lateral"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:432
+msgid "T_oolbar"
+msgstr "_Barra d'eines"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:433
+msgid "Change the visibility of the toolbar"
+msgstr "Canvia la visibilitat de la barra d'eines"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:435
+msgid "_Small Display"
+msgstr "Vi_sualització petita"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:436
+msgid "Make the main window smaller"
+msgstr "Fes la finestra principal més petita"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:438
+msgid "Party _Mode"
+msgstr "Mode _festa"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:439
+msgid "Change the status of the party mode"
+msgstr "Canvia l'estat del mode festa"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:441
+msgid "Play _Queue as Side Pane"
+msgstr "_Cua de reproducció com a subfinestra lateral"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:442
+msgid "Change whether the queue is visible as a source or a sidebar"
+msgstr "Canvia si la cua és mostra com a font o com a barra lateral"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:444
+msgid "S_tatusbar"
+msgstr "Barra d'es_tat"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:445
+msgid "Change the visibility of the statusbar"
+msgstr "Canvia la visibilitat de la barra d'estat"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:1214 ../shell/rb-shell.c:1442
+msgid "Unable to move user data files"
+msgstr "No s'han pogut moure els fitxers de dades de l'usuari"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:1529
+msgid "Change the music volume"
+msgstr "Canvia el volum de la música"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:1950
+msgid "Error while saving song information"
+msgstr "S'ha produït un error en alçar la informació de la cançó"
+
+#. Translators: %s is the song name
+#: ../shell/rb-shell.c:2242
+#, c-format
+msgid "%s (Paused)"
+msgstr "%s (En pausa)"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:2346
+msgid "translator-credits"
+msgstr ""
+"Jordi Mallach <jordi sindominio net>\n"
+"Josep Puigdemont <josep puigdemont gmail com>\n"
+"Francesc Vilches <francesc vilches gmail com>\n"
+"Joan Duran <jodufi gmail com>"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:2349
+msgid ""
+"Rhythmbox is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
+"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
+"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
+"(at your option) any later version.\n"
+msgstr ""
+"El Rhythmbox és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo\n"
+"sota els termes de la Llicència Pública General GNU tal com ha estat\n"
+"publicada per la Free Software Foundation; bé sota la versió 2 de la\n"
+"Llicència o bé (si ho preferiu) sota qualsevol versió posterior.\n"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:2353
+msgid ""
+"Rhythmbox is distributed in the hope that it will be useful,\n"
+"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
+"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
+"GNU General Public License for more details.\n"
+msgstr ""
+"El Rhythmbox es distribueix amb l'expectativa que serà útil,\n"
+"però SENSE CAP GARANTIA; fins i tot la garantia implícita de\n"
+"COMERCIALITZACIÃ? o ADEQUACIÃ? PER A UN PROPÃ?SIT PARTICULAR. Vegeu la\n"
+"Llicència Pública General GNU per obtindre'n més detalls.\n"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:2357
+msgid ""
+"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
+"along with Rhythmbox; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,\n"
+"51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA\n"
+msgstr ""
+"Hauríeu d'haver rebut una còpia de la Llicència Pública General GNU\n"
+"juntament amb este programa; en cas contrari, escriviu a la\n"
+"Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor,\n"
+"Boston, MA 02110-1301 USA\n"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:2364
+msgid "Maintainers:"
+msgstr "Mantenidors:"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:2367
+msgid "Former Maintainers:"
+msgstr "Mantenidors anteriors:"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:2370
+msgid "Contributors:"
+msgstr "Contribuïdors:"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:2372
+msgid "Music management and playback software for GNOME."
+msgstr "Gestió i reproducció de música per al GNOME."
+
+#: ../shell/rb-shell.c:2381
+msgid "Rhythmbox Website"
+msgstr "Lloc web del Rhythmbox"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:2473
+msgid "Configure Plugins"
+msgstr "Configura els connectors"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:2544
+msgid "Import Folder into Library"
+msgstr "Importa una carpeta a la biblioteca"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:2566
+msgid "Import File into Library"
+msgstr "Importa un fitxer a la biblioteca"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:3170 ../shell/rb-shell.c:3528
+#, c-format
+msgid "No registered source can handle URI %s"
+msgstr "Cap font registrada pot gestionar l'URI %s"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:3648
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "No registered source can handle URI %s"
+msgid "No registered source matches URI %s"
+msgstr "Cap font registrada pot gestionar l'URI %s"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:3681 ../shell/rb-shell.c:3724
+#, c-format
+msgid "Unknown song URI: %s"
+msgstr "No es coneix l'URI de la cançó: %s"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:3733
+#, c-format
+msgid "Unknown property %s"
+msgstr "No es coneix la propietat %s"
+
+#: ../shell/rb-shell.c:3747
+#, c-format
+msgid "Invalid property type %s for property %s"
+msgstr "El tipus %s per a la propietat %s no és vàlid"
+
+#: ../shell/rb-source-header.c:140
+msgid "_Browse"
+msgstr "_Navega"
+
+#: ../shell/rb-source-header.c:141
+msgid "Change the visibility of the browser"
+msgstr "Canvia la visibilitat del navegador"
+
+#: ../shell/rb-source-header.c:306
+msgid "Filter music display by genre, artist, album, or title"
+msgstr "Filtra la visualització de música per gènere, artista, àlbum o títol"
+
+#: ../shell/rb-track-transfer-queue.c:129
+#, c-format
+msgid "The file \"%s\" already exists. Do you want to replace it?"
+msgstr ""
+
+#: ../shell/rb-track-transfer-queue.c:143
+msgid "_Skip"
+msgstr ""
+
+#: ../shell/rb-track-transfer-queue.c:144
+#, fuzzy
+#| msgid "_Rename"
+msgid "_Replace"
+msgstr "_Canvia el nom"
+
+#: ../shell/rb-track-transfer-queue.c:145
+msgid "S_kip All"
+msgstr ""
+
+#: ../shell/rb-track-transfer-queue.c:146
+#, fuzzy
+#| msgid "Select _All"
+msgid "Replace _All"
+msgstr "Seleccion_a-ho tot"
+
+#: ../shell/rb-track-transfer-queue.c:368
+#, fuzzy
+#| msgid "Error transferring track"
+msgid "Unable to transfer tracks"
+msgstr "S'ha produït un error en transferir la peça"
+
+#: ../shell/rb-track-transfer-queue.c:369
+msgid ""
+"None of the tracks to be transferred are in a format supported by the target "
+"device, and no encoders are available for the supported formats."
+msgstr ""
+
+#: ../shell/rb-track-transfer-queue.c:386
+#, c-format
+msgid ""
+"%d of the %d files to be transferred are not in a format supported by the "
+"target device, and no encoders are available for the supported formats."
+msgstr ""
+
+#: ../shell/rb-track-transfer-queue.c:395
+msgid "Unable to transfer all tracks. Do you want to continue?"
+msgstr ""
+
+#: ../shell/rb-track-transfer-queue.c:403
+#, fuzzy
+#| msgid "_Continue"
+msgid "C_ontinue"
+msgstr "_Continua"
+
+#: ../shell/rb-track-transfer-queue.c:501
+#, c-format
+msgid "Transferring track %d out of %d (%.0f%%)"
+msgstr "S'està transferint la peça %d de %d (%.0f%%)"
+
+#: ../shell/rb-track-transfer-queue.c:504
+#, c-format
+msgid "Transferring track %d out of %d"
+msgstr "S'està transferint la peça %d de %d"
+
+#: ../sources/rb-auto-playlist-source.c:104 ../sources/rb-browser-source.c:166
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:337
+#: ../sources/rb-static-playlist-source.c:124
+msgid "Search all fields"
+msgstr "Cerca tots els camps"
+
+#: ../sources/rb-auto-playlist-source.c:105 ../sources/rb-browser-source.c:167
+#: ../sources/rb-static-playlist-source.c:125
+msgid "Artists"
+msgstr "Artistes"
+
+#: ../sources/rb-auto-playlist-source.c:105 ../sources/rb-browser-source.c:167
+#: ../sources/rb-static-playlist-source.c:125
+msgid "Search artists"
+msgstr "Cerca els artistes"
+
+#: ../sources/rb-auto-playlist-source.c:106 ../sources/rb-browser-source.c:168
+#: ../sources/rb-static-playlist-source.c:126
+msgid "Search albums"
+msgstr "Cerca els àlbums"
+
+#: ../sources/rb-auto-playlist-source.c:107 ../sources/rb-browser-source.c:169
+#: ../sources/rb-static-playlist-source.c:127
+msgid "Titles"
+msgstr "Títols"
+
+#: ../sources/rb-auto-playlist-source.c:107 ../sources/rb-browser-source.c:169
+#: ../sources/rb-static-playlist-source.c:127
+msgid "Search titles"
+msgstr "Cerca els títols"
+
+#: ../sources/rb-removable-media-source.c:892
+#: ../sources/rb-library-source.c:1270 ../sources/rb-library-source.c:1274
+msgid "Error transferring track"
+msgstr "S'ha produït un error en transferir la peça"
+
+#: ../sources/rb-removable-media-source.c:943
+msgid "Unable to eject"
+msgstr "No s'ha pogut expulsar"
+
+#: ../sources/rb-removable-media-source.c:961
+msgid "Unable to unmount"
+msgstr "No s'ha pogut desmuntar"
+
+#: ../sources/rb-browser-source.c:153
+msgid "Browse This _Genre"
+msgstr "Navega per este _gènere"
+
+#: ../sources/rb-browser-source.c:154
+msgid "Set the browser to view only this genre"
+msgstr "Configura el navegador perquè només mostre este gènere"
+
+#: ../sources/rb-browser-source.c:156
+msgid "Browse This _Artist"
+msgstr "Navega este _artista"
+
+#: ../sources/rb-browser-source.c:157
+msgid "Set the browser to view only this artist"
+msgstr "Configura el navegador perquè només mostre este artista"
+
+#: ../sources/rb-browser-source.c:159
+msgid "Browse This A_lbum"
+msgstr "Navega este à_lbum"
+
+#: ../sources/rb-browser-source.c:160
+msgid "Set the browser to view only this album"
+msgstr "Configura el navegador perquè només mostre este àlbum"
+
+#. set up info bar for triggering codec installation
+#: ../sources/rb-import-errors-source.c:240
+#, fuzzy
+#| msgid "Sample Plugin"
+msgid "Install Plugins"
+msgstr "Connector d'exemple"
+
+#: ../sources/rb-import-errors-source.c:246
+#, fuzzy
+#| msgid "Additional GStreamer plugins are required to play this file: %s"
+msgid "Additional GStreamer plugins are required to play some of these files."
+msgstr ""
+"Calen connectors addicionald del GStreamer per a poder reproduir este "
+"fitxer: %s"
+
+#: ../sources/rb-import-errors-source.c:350
+msgid "Import Errors"
+msgstr "S'han produït errors d'importació"
+
+#: ../sources/rb-import-errors-source.c:388
+#, c-format
+msgid "%d import errors"
+msgid_plural "%d import errors"
+msgstr[0] "%d error d'importació"
+msgstr[1] "%d errors d'importació"
+
+#: ../sources/rb-library-source.c:144
+msgid "Artist/Artist - Album"
+msgstr "Artista/Artista - Ã?lbum"
+
+#: ../sources/rb-library-source.c:145
+msgid "Artist/Album"
+msgstr "Artista/Ã?lbum"
+
+#: ../sources/rb-library-source.c:146
+msgid "Artist - Album"
+msgstr "Artista - Ã?lbum"
+
+#: ../sources/rb-library-source.c:147 ../widgets/rb-entry-view.c:1554
+#: ../widgets/rb-library-browser.c:142
+msgid "Album"
+msgstr "Ã?lbum"
+
+#: ../sources/rb-library-source.c:153
+msgid "Number - Title"
+msgstr "Número - Títol"
+
+#: ../sources/rb-library-source.c:154
+msgid "Artist - Title"
+msgstr "Artista - Títol"
+
+#: ../sources/rb-library-source.c:155
+msgid "Artist - Number - Title"
+msgstr "Artista - Número - Títol"
+
+#: ../sources/rb-library-source.c:156
+msgid "Artist (Album) - Number - Title"
+msgstr "Artista (�lbum) - Número - Títol"
+
+#: ../sources/rb-library-source.c:158
+msgid "Number. Artist - Title"
+msgstr "Número. Artista - Títol"
+
+#: ../sources/rb-library-source.c:409
+#: ../sources/sync/rb-sync-settings-ui.c:216
+#: ../sources/sync/rb-sync-settings-ui.c:217
+#: ../sources/sync/rb-sync-state-ui.c:77
+msgid "Music"
+msgstr "Música"
+
+#: ../sources/rb-library-source.c:442
+msgid "Choose Library Location"
+msgstr "Seleccioneu la ubicació de la biblioteca"
+
+#: ../sources/rb-library-source.c:617
+msgid "Multiple locations set"
+msgstr "S'han establit múltiples ubicacions"
+
+#: ../sources/rb-library-source.c:1047
+msgid "Example Path:"
+msgstr "Camí d'exemple:"
+
+#: ../sources/rb-media-player-source.c:94
+#, fuzzy
+#| msgid "_Extract to Library"
+msgid "Sync with Library"
+msgstr "_Extreu a la biblioteca"
+
+#: ../sources/rb-media-player-source.c:95
+msgid "Synchronize media player with the library"
+msgstr ""
+
+#: ../sources/rb-media-player-source.c:587
+msgid ""
+"You have not selected any music, playlists, or podcasts to transfer to this "
+"device."
+msgstr ""
+
+#: ../sources/rb-media-player-source.c:591
+msgid ""
+"There is not enough space on the device to transfer the selected music, "
+"playlists and podcasts."
+msgstr ""
+
+#: ../sources/rb-media-player-source.c:642
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Account Settings"
+msgid "%s Sync Settings"
+msgstr "Paràmetres del compte"
+
+#: ../sources/rb-media-player-source.c:647
+msgid "Sync with the device"
+msgstr ""
+
+#: ../sources/rb-media-player-source.c:649
+msgid "Don't sync"
+msgstr ""
+
+#: ../sources/rb-missing-files-source.c:281
+msgid "Missing Files"
+msgstr "Manquen fitxers"
+
+#: ../sources/rb-missing-files-source.c:349
+#, c-format
+msgid "%d missing file"
+msgid_plural "%d missing files"
+msgstr[0] "Manca %d fitxer"
+msgstr[1] "Manquen %d fitxers"
+
+#: ../sources/rb-play-queue-source.c:114
+msgid "Clear _Queue"
+msgstr "Neteja la _cua"
+
+#: ../sources/rb-play-queue-source.c:115
+msgid "Remove all songs from the play queue"
+msgstr "Suprimeix totes les cançons de la cua de reproducció"
+
+#: ../sources/rb-play-queue-source.c:117
+msgid "Shuffle Queue"
+msgstr "Cua aleatòria"
+
+#: ../sources/rb-play-queue-source.c:118
+msgid "Shuffle the tracks in the play queue"
+msgstr "Ordena aleatòriament les peces de la cua de reproducció"
+
+#. Translators: this is the toolbutton label for Clear Queue action
+#: ../sources/rb-play-queue-source.c:242
+msgid "Clear"
+msgstr "Neteja"
+
+#: ../sources/rb-play-queue-source.c:259 ../sources/rb-play-queue-source.c:317
+#: ../sources/rb-play-queue-source.c:459
+msgid "Play Queue"
+msgstr "Cua de reproducció"
+
+#: ../sources/rb-play-queue-source.c:427 ../widgets/rb-header.c:449
+msgid "from"
+msgstr "de"
+
+#: ../sources/rb-play-queue-source.c:427 ../widgets/rb-header.c:448
+msgid "by"
+msgstr "per"
+
+#: ../sources/rb-playlist-source.c:130
+#, fuzzy
+#| msgid "Rename playlist"
+msgid "Remove From Playlist"
+msgstr "Canvia el nom de la llista de reproducció"
+
+#: ../sources/rb-playlist-source.c:131
+#, fuzzy
+#| msgid "Remove all songs from the play queue"
+msgid "Remove each selected song from the playlist"
+msgstr "Suprimeix totes les cançons de la cua de reproducció"
+
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:311
+msgid "_New Podcast Feed..."
+msgstr "Canal podcast _nou..."
+
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:312
+msgid "Subscribe to a new Podcast Feed"
+msgstr "Subscriu-te a un canal podcast nou"
+
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:315
+msgid "Download _Episode"
+msgstr "Baixa l'_episodi"
+
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:316
+msgid "Download Podcast Episode"
+msgstr "Baixa l'episodi del podcast"
+
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:318
+msgid "_Cancel Download"
+msgstr "_Cancel·la la baixada"
+
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:319
+msgid "Cancel Episode Download"
+msgstr "Cancel·la la baixada de l'episodi"
+
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:322
+msgid "Episode Properties"
+msgstr "Propietats de l'episodi"
+
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:324
+msgid "_Update Podcast Feed"
+msgstr "Act_ualitza el canal podcast"
+
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:325
+msgid "Update Feed"
+msgstr "Actualitza el canal"
+
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:327
+msgid "_Delete Podcast Feed"
+msgstr "_Suprimeix el canal de podcast"
+
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:328
+msgid "Delete Feed"
+msgstr "Suprimeix el canal"
+
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:330
+msgid "_Update All Feeds"
+msgstr "Actualitza _tots els canals"
+
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:331
+msgid "Update all feeds"
+msgstr "Actualitza tots els canals"
+
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:338
+msgid "Feeds"
+msgstr "Canals"
+
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:338
+msgid "Search podcast feeds"
+msgstr "Cerca els canals de podcast"
+
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:339
+msgid "Episodes"
+msgstr "Episodis"
+
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:339
+msgid "Search podcast episodes"
+msgstr "Cerca episodis de podcast"
+
+#. Translators: this is the toolbar button label
+#. for New Podcast Feed action.
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:527
+msgctxt "Podcast"
+msgid "New"
+msgstr "Nou"
+
+#. Translators: this is the toolbar button label
+#. for Update All Feeds action.
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:533
+msgid "Update"
+msgstr "Actualitza"
+
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:577 ../sources/rb-podcast-source.c:588
+msgid "Date"
+msgstr "Data"
+
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:609 ../sources/rb-podcast-source.c:677
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:731
+msgid "Feed"
+msgstr "Canal"
+
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:628 ../sources/rb-podcast-source.c:646
+msgid "Status"
+msgstr "Estat"
+
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:629 ../sources/rb-podcast-source.c:1491
+msgid "Downloaded"
+msgstr "Baixat"
+
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:630 ../sources/rb-podcast-source.c:1499
+msgid "Waiting"
+msgstr "S'està esperant"
+
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:631 ../sources/rb-podcast-source.c:1495
+msgid "Failed"
+msgstr "Ha fallat"
+
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:916
+msgid "Delete the podcast episode and downloaded file?"
+msgstr "Voleu suprimir l'episodi del podcast i el fitxer baixat?"
+
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:919
+msgid ""
+"If you choose to delete the episode and file, they will be permanently "
+"lost. Please note that you can delete the episode but keep the downloaded "
+"file by choosing to delete the episode only."
+msgstr ""
+"Si trieu suprimir l'episodi i el fitxer, es perdran permanentment. Tingueu "
+"en compte que podeu suprimir l'episodi però mantindre el fitxer baixat "
+"seleccionant suprimir només l'episodi."
+
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:927
+msgid "Delete _Episode Only"
+msgstr "Suprimeix només l'_episodi"
+
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:933
+msgid "_Delete Episode And File"
+msgstr "Suprimeix l'episodi i el _fitxer"
+
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:1384
+msgid "Delete the podcast feed and downloaded files?"
+msgstr "Voleu suprimir el canal del podcast i els fitxers baixats?"
+
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:1387
+msgid ""
+"If you choose to delete the feed and files, they will be permanently lost. "
+"Please note that you can delete the feed but keep the downloaded files by "
+"choosing to delete the feed only."
+msgstr ""
+"Si trieu suprimir el canal i els fitxers, es perdran permanentment. Tingueu "
+"en compte que podeu suprimir el canal però mantindre els fitxers baixats "
+"seleccionant suprimir només el canal."
+
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:1395
+msgid "Delete _Feed Only"
+msgstr "Suprimeix només el _canal"
+
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:1402
+msgid "_Delete Feed And Files"
+msgstr "Suprimeix el canal i els _fitxers"
+
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:1610
+#, c-format
+msgid "%d feed"
+msgid_plural "All %d feeds"
+msgstr[0] "%d canal"
+msgstr[1] "Els %d canals"
+
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:1747
+msgid "Downloading podcast"
+msgstr "S'està baixant el podcast"
+
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:1762
+msgid "Finished downloading podcast"
+msgstr "S'ha finalitzat la baixada del podcast"
+
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:1777
+msgid "New updates available from"
+msgstr "Hi ha actualitzacions disponibles de"
+
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:1895
+msgid "Error in podcast"
+msgstr "Hi ha un error al podcast"
+
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:1902
+#, c-format
+msgid "%s. Would you like to add the podcast feed anyway?"
+msgstr "%s. Voleu afegir el canal de podcast igualment?"
+
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:2029
+msgid "New Podcast Feed"
+msgstr "Canal de podcast nou"
+
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:2029
+msgid "URL of podcast feed:"
+msgstr "URL del canal del podcast:"
+
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:2045
+#, c-format
+msgid "%d episode"
+msgid_plural "%d episodes"
+msgstr[0] "%d episodi"
+msgstr[1] "%d episodis"
+
+#: ../sources/rb-podcast-source.c:2165
+msgid "Podcast Error"
+msgstr "S'ha produït un error al podcast"
+
+#: ../sources/rb-source.c:724
+#, c-format
+msgid "%d song"
+msgid_plural "%d songs"
+msgstr[0] "%d cançó"
+msgstr[1] "%d cançons"
+
+#: ../sources/rb-source.c:1965
+#, c-format
+msgid "Importing (%d/%d)"
+msgstr "S'està important (%d/%d)"
+
+#: ../sources/rb-source-group.c:63
+msgid "Library"
+msgstr "Biblioteca"
+
+#: ../sources/rb-source-group.c:64
+msgid "Stores"
+msgstr "Botigues"
+
+#: ../sources/rb-source-group.c:66
+msgid "Devices"
+msgstr "Dispositius"
+
+#: ../sources/rb-source-group.c:67
+msgid "Shared"
+msgstr "Compartit"
+
+#: ../sources/rb-sourcelist.c:702
+msgid "S_ource"
+msgstr "_Font"
+
+#: ../sources/rb-streaming-source.c:218
+msgid "Connecting"
+msgstr "S'està connectant"
+
+#: ../sources/rb-streaming-source.c:222
+msgid "Buffering"
+msgstr "S'està emplenant la memòria intermèdia"
+
+#: ../sources/sync/rb-sync-settings-ui.c:228
+#, fuzzy
+#| msgid "Music"
+msgid "All Music"
+msgstr "Música"
+
+#: ../sources/sync/rb-sync-state-ui.c:79
+#, fuzzy
+#| msgid "after"
+msgid "Other"
+msgstr "després de"
+
+#: ../sources/sync/rb-sync-state-ui.c:80
+#, fuzzy
+#| msgid "Disable"
+msgid "Available"
+msgstr "Inhabilita"
+
+#: ../widgets/rb-alert-dialog.c:87
+msgid "Image/label border"
+msgstr ""
+
+#: ../widgets/rb-alert-dialog.c:88
+msgid "Width of border around the label and image in the alert dialog"
+msgstr ""
+
+#: ../widgets/rb-alert-dialog.c:97
+msgid "Alert Type"
+msgstr ""
+
+#: ../widgets/rb-alert-dialog.c:98
+msgid "The type of alert"
+msgstr ""
+
+#: ../widgets/rb-alert-dialog.c:106
+msgid "Alert Buttons"
+msgstr ""
+
+#: ../widgets/rb-alert-dialog.c:107
+msgid "The buttons shown in the alert dialog"
+msgstr ""
+
+#: ../widgets/rb-alert-dialog.c:172
+msgid "Show more _details"
+msgstr ""
+
+#: ../widgets/rb-cell-renderer-pixbuf.c:118
+msgid "Pixbuf Object"
+msgstr "Objecte Pixbuf"
+
+#: ../widgets/rb-cell-renderer-pixbuf.c:119
+msgid "The pixbuf to render."
+msgstr "El pixbuf a representar."
+
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:1107 ../widgets/rb-entry-view.c:1613
+#: ../widgets/rb-song-info.c:1153
+msgid "Lossless"
+msgstr "Sense pèrdua"
+
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:1523
+msgid "Track"
+msgstr "Peça"
+
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:1574
+#, fuzzy
+#| msgid "_Contents"
+msgid "Comment"
+msgstr "_Continguts"
+
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:1584
+msgid "Time"
+msgstr "Temps"
+
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:1596
+msgid "Year"
+msgstr "Any"
+
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:1608
+msgid "Quality"
+msgstr "Qualitat"
+
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:1611
+msgid "000 kbps"
+msgstr "000 kbps"
+
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:1622
+msgid "Rating"
+msgstr "Puntuació"
+
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:1644
+msgid "Play Count"
+msgstr "Compte de reproducció"
+
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:1656
+msgid "Last Played"
+msgstr "Reproduïda per última vegada"
+
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:1668
+msgid "Date Added"
+msgstr "Afegida el dia"
+
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:1679
+msgid "Last Seen"
+msgstr "Vist per última vegada"
+
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:1690
+msgid "Location"
+msgstr "Ubicació"
+
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:1958
+msgid "Now Playing"
+msgstr "S'està reproduint"
+
+#: ../widgets/rb-entry-view.c:2019
+msgid "Playback Error"
+msgstr "S'ha produït un error de reproducció"
+
+#: ../widgets/rb-header.c:550
+msgid "Not Playing"
+msgstr "No s'està reproduint"
+
+#: ../widgets/rb-property-view.c:635
+#, c-format
+msgid "%d artist (%d)"
+msgid_plural "All %d artists (%d)"
+msgstr[0] "%d artista (%d)"
+msgstr[1] "Els %d artistes (%d)"
+
+#: ../widgets/rb-property-view.c:638
+#, c-format
+msgid "%d album (%d)"
+msgid_plural "All %d albums (%d)"
+msgstr[0] "%d àlbum (%d)"
+msgstr[1] "Els %d àlbums (%d)"
+
+#: ../widgets/rb-property-view.c:641
+#, c-format
+msgid "%d genre (%d)"
+msgid_plural "All %d genres (%d)"
+msgstr[0] "%d gènere (%d)"
+msgstr[1] "Els %d gèneres (%d)"
+
+#: ../widgets/rb-property-view.c:644
+#, c-format
+msgid "%d (%d)"
+msgid_plural "All %d (%d)"
+msgstr[0] "%d (%d)"
+msgstr[1] "%d (%d)"
+
+#: ../widgets/rb-property-view.c:650
+#, c-format
+msgid "%s (%d)"
+msgstr "%s (%d)"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:77
+#, fuzzy
+#| msgid "Title"
+msgctxt "query-criteria"
+msgid "Title"
+msgstr "Títol"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:78
+#, fuzzy
+#| msgid "Artist"
+msgctxt "query-criteria"
+msgid "Artist"
+msgstr "Artista"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:79
+#, fuzzy
+#| msgid "Album"
+msgctxt "query-criteria"
+msgid "Album"
+msgstr "Ã?lbum"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:80
+#, fuzzy
+#| msgid "Artist"
+msgctxt "query-criteria"
+msgid "Album Artist"
+msgstr "Artista"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:81
+#, fuzzy
+#| msgid "Genre"
+msgctxt "query-criteria"
+msgid "Genre"
+msgstr "Gènere"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:82
+#, fuzzy
+#| msgid "Year"
+msgctxt "query-criteria"
+msgid "Year"
+msgstr "Any"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:83
+#, fuzzy
+#| msgid "Rating"
+msgctxt "query-criteria"
+msgid "Rating"
+msgstr "Puntuació"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:84
+#, fuzzy
+#| msgid "Path"
+msgctxt "query-criteria"
+msgid "Path"
+msgstr "Camí"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:85
+#, fuzzy
+#| msgid "_Contents"
+msgctxt "query-criteria"
+msgid "Comment"
+msgstr "_Continguts"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:87
+#, fuzzy
+#| msgid "Play Count"
+msgctxt "query-criteria"
+msgid "Play Count"
+msgstr "Compte de reproducció"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:88
+#, fuzzy
+#| msgid "Track Number"
+msgctxt "query-criteria"
+msgid "Track Number"
+msgstr "Número de la peça"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:89
+#, fuzzy
+#| msgid "Disc Number"
+msgctxt "query-criteria"
+msgid "Disc Number"
+msgstr "Número de disc"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:90
+#, fuzzy
+#| msgid "Bitrate"
+msgctxt "query-criteria"
+msgid "Bitrate"
+msgstr "Taxa de bits"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:92
+#, fuzzy
+#| msgid "Duration"
+msgctxt "query-criteria"
+msgid "Duration"
+msgstr "Durada"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:93
+msgctxt "query-criteria"
+msgid "Beats Per Minute"
+msgstr ""
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:94
+#, fuzzy
+#| msgid "Time of Last Play"
+msgctxt "query-criteria"
+msgid "Time of Last Play"
+msgstr "Reproduïda per última vegada"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:95
+#, fuzzy
+#| msgid "Time Added to Library"
+msgctxt "query-criteria"
+msgid "Time Added to Library"
+msgstr "Hora d'addició a la biblioteca"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:106
+#, fuzzy
+#| msgid "Artist"
+msgctxt "query-sort"
+msgid "Artist"
+msgstr "Artista"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:106
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:107
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:108
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:109
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:110
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:118
+msgid "_In reverse alphabetical order"
+msgstr "Per orde alfabètic _invers"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:107
+#, fuzzy
+#| msgid "Album"
+msgctxt "query-sort"
+msgid "Album"
+msgstr "Ã?lbum"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:108
+#, fuzzy
+#| msgid "Artist"
+msgctxt "query-sort"
+msgid "Album Artist"
+msgstr "Artista"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:109
+#, fuzzy
+#| msgid "Genre"
+msgctxt "query-sort"
+msgid "Genre"
+msgstr "Gènere"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:110
+#, fuzzy
+#| msgid "Title"
+msgctxt "query-sort"
+msgid "Title"
+msgstr "Títol"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:111
+#, fuzzy
+#| msgid "Rating"
+msgctxt "query-sort"
+msgid "Rating"
+msgstr "Puntuació"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:111
+msgid "W_ith more highly rated tracks first"
+msgstr "Amb les peces millor _puntuades primer"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:112
+#, fuzzy
+#| msgid "Play Count"
+msgctxt "query-sort"
+msgid "Play Count"
+msgstr "Compte de reproducció"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:112
+msgid "W_ith more often played songs first"
+msgstr "Amb les peces reproduïdes més _sovint primer"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:113
+#, fuzzy
+#| msgid "Year"
+msgctxt "query-sort"
+msgid "Year"
+msgstr "Any"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:113
+msgid "W_ith newer tracks first"
+msgstr "Amb les peces més _noves primer"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:114
+#, fuzzy
+#| msgid "Duration"
+msgctxt "query-sort"
+msgid "Duration"
+msgstr "Durada"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:114
+msgid "W_ith longer tracks first"
+msgstr "Amb les peces més _llargues primer"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:115
+#, fuzzy
+#| msgid "Track Number"
+msgctxt "query-sort"
+msgid "Track Number"
+msgstr "Número de la peça"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:115
+msgid "_In decreasing order"
+msgstr "Per orde _descendent"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:116
+#, fuzzy
+#| msgid "Last Played"
+msgctxt "query-sort"
+msgid "Last Played"
+msgstr "Reproduïda per última vegada"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:116
+msgid "W_ith more recently played tracks first"
+msgstr "Amb peces reproduïdes _recentment primer"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:117
+#, fuzzy
+#| msgid "Date Added"
+msgctxt "query-sort"
+msgid "Date Added"
+msgstr "Afegida el dia"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:117
+msgid "W_ith more recently added tracks first"
+msgstr "Amb peces _afegides recentment primer"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:118
+#, fuzzy
+#| msgid "_Contents"
+msgctxt "query-sort"
+msgid "Comment"
+msgstr "_Continguts"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:119
+msgctxt "query-sort"
+msgid "Beats Per Minute"
+msgstr ""
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:119
+#, fuzzy
+#| msgid "W_ith newer tracks first"
+msgid "W_ith faster tempo tracks first"
+msgstr "Amb les peces més _noves primer"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:132
+msgid "contains"
+msgstr "conté"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:133
+msgid "does not contain"
+msgstr "no conté"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:134
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:164
+msgid "equals"
+msgstr "és igual a"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:135
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:165
+msgid "not equal to"
+msgstr ""
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:136
+msgid "starts with"
+msgstr "comença amb"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:137
+msgid "ends with"
+msgstr "acaba amb"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:166
+msgid "at least"
+msgstr "almenys"
+
+#. matches if A >= B
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:167
+msgid "at most"
+msgstr "com a molt"
+
+#. Translators: this matches songs within 1-Jan-YEAR to 31-Dec-YEAR
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:177
+msgid "in"
+msgstr "a"
+
+#. Translators: this matches songs before 1-Jan-YEAR or after 31-Dec-YEAR
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:179
+msgid "not in"
+msgstr ""
+
+#. Translators: this matches songs after 31-Dec-YEAR
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:181
+msgid "after"
+msgstr "després de"
+
+#. Translators: this matches songs before 1-Jan-YEAR
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:183
+msgid "before"
+msgstr "abans de"
+
+#.
+#. * Translators: this will match when within <value> of the current time
+#. * e.g. "in the last" "7 days" will match if within 7 days of the current time
+#.
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:247
+msgid "in the last"
+msgstr "en els darrers"
+
+#.
+#. * Translators: this is the opposite of the above, and will match if not
+#. * within <value> of the current time
+#.
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:253
+msgid "not in the last"
+msgstr "no en els darrers"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:267
+msgid "seconds"
+msgstr "segons"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:268
+msgid "minutes"
+msgstr "minuts"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:269
+msgid "hours"
+msgstr "hores"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:270
+msgid "days"
+msgstr "dies"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:271
+msgid "weeks"
+msgstr "setmanes"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator.c:211
+msgid "Create Automatic Playlist"
+msgstr "Crea una llista de reproducció automàtica"
+
+#: ../widgets/rb-query-creator.c:213
+msgid "Edit Automatic Playlist"
+msgstr "Edita una llista de reproducció automàtica"
+
+#: ../widgets/rb-rating-helper.c:309
+msgid "No Stars"
+msgstr "Sense estrelles"
+
+#: ../widgets/rb-rating-helper.c:311
+#, c-format
+msgid "%d Star"
+msgid_plural "%d Stars"
+msgstr[0] "%d estrella"
+msgstr[1] "%d estrelles"
+
+#. this string can only be so long, or there wont be a search entry :)
+#: ../widgets/rb-search-entry.c:157
+msgid "_Search:"
+msgstr "_Cerca:"
+
+#: ../widgets/rb-search-entry.c:167
+msgid "Clear the search text"
+msgstr "Neteja el text de cerca"
+
+#: ../widgets/rb-song-info.c:373
+msgid "Song Properties"
+msgstr "Propietats de la cançó"
+
+#: ../widgets/rb-song-info.c:430
+msgid "Multiple Song Properties"
+msgstr "Propietats de múltiples cançons"
+
+#: ../widgets/rb-song-info.c:1216
+msgid "Unknown file name"
+msgstr "El nom del fitxer és desconegut"
+
+#: ../widgets/rb-song-info.c:1238
+msgid "On the desktop"
+msgstr "A l'escriptori"
+
+#: ../widgets/rb-song-info.c:1261
+msgid "Unknown location"
+msgstr "La ubicació és desconeguda"
+
+#~ msgid "Do you want to overwrite the file \"%s\"?"
+#~ msgstr "Voleu sobreescriure el fitxer «%s»?"
+
+#~ msgid "Unable to start playback pipeline"
+#~ msgstr "No s'ha pogut començar el conducte de reproducció"
+
+#~ msgid "Failed to start playback of %s"
+#~ msgstr "No s'ha pogut començar la reproducció de %s"
+
+#~ msgid " "
+#~ msgstr " "
+
+#~ msgid "_Track number:"
+#~ msgstr "Número de _peça:"
+
+#~ msgid "Account Login"
+#~ msgstr "Compte d'entrada"
+
+#~ msgid "Join the Rhythmbox group"
+#~ msgstr "Uniu-vos al grup del Rhythmbox"
+
+#~ msgid "New to Last.fm?"
+#~ msgstr "Sou nou al Last.fm?"
+
+#~ msgid "Sign up for an account"
+#~ msgstr "Sol·licita un compte"
+
+#~ msgid "Last.fm Preferences"
+#~ msgstr "Preferències del Last.fm"
+
+#~ msgid "Incorrect username or password"
+#~ msgstr "El nom d'usuari o la contrasenya és incorrecte"
+
+#~ msgid "Artists similar to %s"
+#~ msgstr "Artistes similars a %s"
+
+#~ msgid "Artist Fan radio"
+#~ msgstr "Ràdio de fans de l'artista"
+
+#~ msgid "Artists liked by fans of %s"
+#~ msgstr "Artistes que agraden als fans de %s"
+
+#~ msgid "Group radio"
+#~ msgstr "Ràdio de grup"
+
+#~ msgid "Personal radio"
+#~ msgstr "Ràdio personal"
+
+#~ msgid "%s's Personal Radio"
+#~ msgstr "Ràdio personal de l'usuari %s"
+
+#~ msgid "Tracks recommended to %s"
+#~ msgstr "Peces recomanades a %s"
+
+#~ msgid "Playlist"
+#~ msgstr "Llista de reproducció"
+
+#~ msgid "Download this song"
+#~ msgstr "Baixa aquesta cançó"
+
+#~ msgid "Enter the item to build a Last.fm station out of:"
+#~ msgstr ""
+#~ "Introduïu l'element a partir del qual s'ha de construir una emissora del "
+#~ "Last.fm"
+
+#~ msgid "Add"
+#~ msgstr "Afegeix"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Account details are needed before you can connect. Check your settings."
+#~ msgstr ""
+#~ "Calen els detalls del compte abans de poder-vos connectar. Comproveu els "
+#~ "paràmetres."
+
+#~ msgid "Unable to connect"
+#~ msgstr "No s'ha pogut connectar"
+
+#~ msgid "Global Tag %s"
+#~ msgstr "Etiqueta global %s"
+
+#~ msgid "%s's Playlist"
+#~ msgstr "Llista de reproducció de l'usuari %s"
+
+#~ msgid "Neighbour Radio"
+#~ msgstr "Ràdio veïna"
+
+#~ msgid "Personal Radio"
+#~ msgstr "Ràdio personal"
+
+#~ msgid "Server did not respond"
+#~ msgstr "El servidor no ha respòs"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The streaming system is offline for maintenance, please try again later."
+#~ msgstr ""
+#~ "El sistema de flux està fora de línia per manteniment, proveu-ho més tard."
+
+#~ msgid "Retrieving playlist"
+#~ msgstr "S'està obtenint la llista de reproducció"
+
+#~ msgid "Adding song to your Loved tracks"
+#~ msgstr "S'està afegint una cançó a les peces preferides"
+
+#~ msgid "Rhythmbox is not able to connect to iTunes 7 shares"
+#~ msgstr "El Rhythmbox no es pot connectar a les comparticions de l'iTunes 7"
+
+#~ msgid "mDNS service is not running"
+#~ msgstr "El servei mDNS no s'està executant"
+
+#~ msgid "Browser already active"
+#~ msgstr "El navegador ja està actiu"
+
+#~ msgid "Unable to activate browser"
+#~ msgstr "No s'ha pogut activar el navegador"
+
+#~ msgid "Browser is not active"
+#~ msgstr "El navegador no és actiu"
+
+#~ msgid "Could not create AvahiEntryGroup for publishing"
+#~ msgstr "No s'ha pogut crear el AvahiEntryGroup per a publicar"
+
+#~ msgid "Could not add service"
+#~ msgstr "No s'ha pogut afegir el servei"
+
+#~ msgid "Could not commit service"
+#~ msgstr "No s'ha pogut enviar el servei"
+
+#~ msgid "The avahi mDNS service is not running"
+#~ msgstr "El servei mDNS de l'avahi no s'està executant"
+
+#~ msgid "The mDNS service is not published"
+#~ msgstr "El servei mDNS no està publicat"
+
+#~ msgid "Password Required"
+#~ msgstr "Es requereix contrasenya"
+
+#~ msgid "Connection to %s:%d refused."
+#~ msgstr "S'ha refusat la connexió a %s:%d."
+
+#~ msgid "<b>Content</b>"
+#~ msgstr "<b>Contingut</b>"
+
+#~ msgid "Number of Playlists:"
+#~ msgstr "Nombre de llistes de reproducció:"
+
+#~ msgid "Number of Tracks:"
+#~ msgstr "Nombre de peces:"
+
+#~ msgid "iPod Properties"
+#~ msgstr "Propietats de l'iPod"
+
+#~ msgid "%s of %s"
+#~ msgstr "%s de %s"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<span weight=\"bold\" foreground=\"red\">Your credit card is past the "
+#~ "expiration date listed.</span>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<span weight=\"bold\" foreground=\"red\">La targeta de crèdit ha caducat."
+#~ "</span>"
+
+#~ msgid "C_redit Card:"
+#~ msgstr "Targeta de c_rèdit:"
+
+#~ msgid "Default _amount to pay:"
+#~ msgstr "Qu_antitat per defecte a pagar:"
+
+#~ msgid "Expiry:"
+#~ msgstr "Caducitat:"
+
+#~ msgid "Remember my credit card details"
+#~ msgstr "Recorda els meus detalls de la targeta de crèdit"
+
+#~ msgid "Visit Magnatune at "
+#~ msgstr "Visiteu Magnatune a "
+
+#~ msgid "_Email:"
+#~ msgstr "Corr_eu electrònic:"
+
+#~ msgid "_Month:"
+#~ msgstr "_Mes:"
+
+#~ msgid "C_redit Card number:"
+#~ msgstr "Número de la targeta de c_rèdit:"
+
+#~ msgid "Credit Card"
+#~ msgstr "Targeta de crèdit"
+
+#~ msgid "Expiry _month:"
+#~ msgstr "_Mes de caducitat:"
+
+#~ msgid "Expiry _year (last two digits):"
+#~ msgstr "_Any de caducitat (el últims dos dígits):"
+
+#~ msgid "Gift Card"
+#~ msgstr "Targeta de regal"
+
+#~ msgid "Gift card number:"
+#~ msgstr "Número de la targeta de regal:"
+
+#~ msgid "Purchase Magnatune Tracks"
+#~ msgstr "Compreu peces a Magnatune"
+
+#~ msgid "_Amount to pay (US Dollars):"
+#~ msgstr "Qu_antitat a pagar (en dòlars americans):"
+
+#~ msgid "_Email address:"
+#~ msgstr "Corr_eu electrònic:"
+
+#~ msgid "_Name (as printed on card):"
+#~ msgstr "_Nom (que hi ha a la targeta):"
+
+#~ msgid "_Purchase"
+#~ msgstr "Com_pra"
+
+#~ msgid "_Remember my credit card details"
+#~ msgstr "_Recorda els meus detalls de la targeta de crèdit"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Would you like to purchase the album <i>%(album)s</i> by '%(artist)s'?"
+#~ msgstr "Voleu comprar l'àlbum «%(album)s» de «%(artist)s»?"
+
+#~ msgid "Authorizing Purchase"
+#~ msgstr "Autorització de la compra"
+
+#~ msgid "Authorizing purchase with the Magnatune server. Please wait..."
+#~ msgstr "S'està autoritzant la compra amb el servidor Magnatune. Espereu..."
+
+#~ msgid "Purchase Error"
+#~ msgstr "S'ha produït un error en la compra"
+
+#~ msgid "Purchase Album"
+#~ msgstr "Compra l'àlbum"
+
+#~ msgid "Purchase Physical CD"
+#~ msgstr "Compra un CD físic"
+
+#~ msgid "Purchase a physical CD from Magnatune"
+#~ msgstr "Compra un CD físic a Magnatune"
+
+#~ msgid "Eject MTP-device"
+#~ msgstr "Expulsa el dispositiu MTP"
+
+#~ msgid "Orientation"
+#~ msgstr "Orientació"
+
+#~ msgid "The orientation of the tray."
+#~ msgstr "L'orientació de la safata."
+
+#~ msgid "Loading..."
+#~ msgstr "S'està carregant..."
+
+#~ msgid "HTTP proxy configuration error"
+#~ msgstr ""
+#~ "S'ha produït un error de la configuració del servidor intermediari d'HTTP"
+
+#~ msgid "Rhythmbox does not support automatic proxy configuration"
+#~ msgstr ""
+#~ "El Rhythmbox no implementa la configuració automàtica del servidor "
+#~ "intermediari"
+
+#~ msgid "-"
+#~ msgstr "-"
+
+#~ msgid "C_rossfade between songs on the same album"
+#~ msgstr "_Atenua entre cançons del mateix àlbum"
+
+#~ msgid "Crossfade Type"
+#~ msgstr "Tipus d'atenuació"
+
+#~ msgid "The GStreamer plugins to decode \"%s\" files cannot be found"
+#~ msgstr ""
+#~ "No s'han trobat els connectors del GStreamer per a descodificar fitxers «%"
+#~ "s»."
+
+#~ msgid "The file contains a stream of type %s, which is not decodable"
+#~ msgstr "El fitxer conté un flux de tipus %s, que no es pot descodificar"
+
+#~ msgid "0"
+#~ msgstr "0"
+
+#~ msgid "Unable to resolve hostname %s"
+#~ msgstr "No s'ha pogut resoldre el nom de l'ordinador %s"
+
+#~ msgid "Unknown playback error"
+#~ msgstr "S'ha produït un error de reproducció desconegut"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Default\n"
+#~ "-\n"
+#~ "Text below icons\n"
+#~ "Text beside icons\n"
+#~ "Icons only\n"
+#~ "Text only"
+#~ msgstr ""
+#~ "Per defecte\n"
+#~ "-\n"
+#~ "Text sota les icones\n"
+#~ "Text al costat de les icones\n"
+#~ "Només icones\n"
+#~ "Només text"
+
+#~ msgid "  "
+#~ msgstr "  "
+
+#~ msgid "Rhythmbox Plugins"
+#~ msgstr "Connectors del Rhythmbox"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Every hour\n"
+#~ "Every day\n"
+#~ "Every week\n"
+#~ "Manually"
+#~ msgstr ""
+#~ "Cada hora\n"
+#~ "Cada dia\n"
+#~ "Cada setmana\n"
+#~ "Manualment"
+
+#~ msgid "*"
+#~ msgstr "*"
+
+#~ msgid "Enter the _location (URI) of the file you would like to add:"
+#~ msgstr "Introduïu la _ubicació (URI) del fitxer que vulgueu afegir:"
+
+#~ msgid "Open from URI"
+#~ msgstr "Obre des d'un URI"
+
+#~ msgid "Incorrect password"
+#~ msgstr "La contrasenya és incorrecta"
+
+#~ msgid "Handshake failed"
+#~ msgstr "Ha fallat la negociació"
+
+#~ msgid "Client update required"
+#~ msgstr "Es requereix una actualització del client"
+
+#~ msgid "Track submission failed"
+#~ msgstr "L'enviament de la peça ha fallat"
+
+#~ msgid "Queue is too long"
+#~ msgstr "La cua és massa gran"
+
+# FIXME: s'hauria d'enviar un informe d'error. Hauria de ser
+# «notification area» (GNOME) en lloc de «tray» (Windows). dpm
+#~ msgid "Minimize to the tray when closing the main window"
+#~ msgstr "Minimitza a l'àrea de notificació en tancar la finestra principal"
+
+# FIXME: s'hauria d'enviar un informe d'error. Hauria de ser
+# «notification area» (GNOME) en lloc de «tray» (Windows). dpm
+#~ msgid "Minimize to tray"
+#~ msgstr "Minimitza a l'àrea de notificació"
+
+#~ msgid "Your Name:"
+#~ msgstr "El vostre nom:"
+
+#~ msgid "radio|New"
+#~ msgstr "Nou"
+
+#~ msgid ""
+#~ "$5 US\n"
+#~ "$6 US\n"
+#~ "$7 US\n"
+#~ "$8 US (typical)\n"
+#~ "$9 US\n"
+#~ "$10 US (better than average)\n"
+#~ "$11 US\n"
+#~ "$12 US (generous)\n"
+#~ "$13 US\n"
+#~ "$14 US\n"
+#~ "$15 US (very generous)\n"
+#~ "$16 US\n"
+#~ "$17 US\n"
+#~ "$18 US (we love you)"
+#~ msgstr ""
+#~ "$5 US\n"
+#~ "$6 US\n"
+#~ "$7 US\n"
+#~ "$8 US (típic)\n"
+#~ "$9 US\n"
+#~ "$10 US (millor que la mitjana)\n"
+#~ "$11 US\n"
+#~ "$12 US (generós)\n"
+#~ "$13 US\n"
+#~ "$14 US\n"
+#~ "$15 US (molt generós!)\n"
+#~ "$16 US\n"
+#~ "$17 US\n"
+#~ "$18 US (T'estimem!)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "01\n"
+#~ "02\n"
+#~ "03\n"
+#~ "04\n"
+#~ "05\n"
+#~ "06\n"
+#~ "07\n"
+#~ "08\n"
+#~ "09\n"
+#~ "10\n"
+#~ "11\n"
+#~ "12"
+#~ msgstr ""
+#~ "01\n"
+#~ "02\n"
+#~ "03\n"
+#~ "04\n"
+#~ "05\n"
+#~ "06\n"
+#~ "07\n"
+#~ "08\n"
+#~ "09\n"
+#~ "10\n"
+#~ "11\n"
+#~ "12"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Ogg Vorbis\n"
+#~ "FLAC\n"
+#~ "WAV\n"
+#~ "VBR MP3\n"
+#~ "128K MP3"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ogg Vorbis\n"
+#~ "FLAC\n"
+#~ "WAV\n"
+#~ "VBR MP3\n"
+#~ "128K MP3"
+
+#~ msgid ""
+#~ "$5\n"
+#~ "$6\n"
+#~ "$7\n"
+#~ "$8 (typical)\n"
+#~ "$9\n"
+#~ "$10 (better than average)\n"
+#~ "$11\n"
+#~ "$12 (generous)\n"
+#~ "$13\n"
+#~ "$14\n"
+#~ "$15 (VERY generous!)\n"
+#~ "$16\n"
+#~ "$17\n"
+#~ "$18 (We love you!)"
+#~ msgstr ""
+#~ "$5\n"
+#~ "$6\n"
+#~ "$7\n"
+#~ "$8 (típic)\n"
+#~ "$9\n"
+#~ "$10 (millor que la mitjana)\n"
+#~ "$11\n"
+#~ "$12 (generós)\n"
+#~ "$13\n"
+#~ "$14\n"
+#~ "$15 (MOLT generós!)\n"
+#~ "$16\n"
+#~ "$17\n"
+#~ "$18 (T'estimem!)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "January (01)\n"
+#~ "February (02)\n"
+#~ "March (03)\n"
+#~ "April (04)\n"
+#~ "May (05)\n"
+#~ "June (06)\n"
+#~ "July (07)\n"
+#~ "August (08)\n"
+#~ "September (09)\n"
+#~ "October (10)\n"
+#~ "November (11)\n"
+#~ "December (12)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Gener (01)\n"
+#~ "Febrer (02)\n"
+#~ "Març (03)\n"
+#~ "Abril (04)\n"
+#~ "Maig (05)\n"
+#~ "Juny (06)\n"
+#~ "Juliol (07)\n"
+#~ "Agost (08)\n"
+#~ "Setembre (09)\n"
+#~ "Octubre (10)\n"
+#~ "Novembre (11)\n"
+#~ "Desembre (12)"
+
+#~ msgid "podcast|New"
+#~ msgstr "Nou"
+
+#~ msgid "%u kbps"
+#~ msgstr "%u kbps"
+
+#~ msgid "Check Last.fm server status at"
+#~ msgstr "Comproveu l'estat de Last.fm a"
+
+#~ msgid "Find out about Last.fm at "
+#~ msgstr "Informeu-vos sobre Last.fm a "
+
+#~ msgid "Last.fm Profile"
+#~ msgstr "Perfil de Last.fm"
+
+#~ msgid "http://last.fm";
+#~ msgstr "http://last.fm";
+
+#~ msgid "http://last.fm/group/Rhythmbox";
+#~ msgstr "http://last.fm/group/Rhythmbox";
+
+#~ msgid "http://status.last.fm/";
+#~ msgstr "http://status.last.fm/";
+
+#~ msgid "Audioscrobbler preferences"
+#~ msgstr "Preferències de l'Audioscrobbler"
+
+#~ msgid "Could not log in to Last.fm. Check your username and password."
+#~ msgstr ""
+#~ "No s'ha pogut connectar al Last.fm. Comproveu l'usuari i la contrasenya."
+
+#~ msgid "Volume"
+#~ msgstr "Volum"
+
+#~ msgid "+"
+#~ msgstr "+"
+
+#~ msgid "Volume Down"
+#~ msgstr "Apuja el volum"
+
+#~ msgid "Cannot create MusicBrainz client"
+#~ msgstr "No es pot crear el client MusicBrainz"
+
+#~ msgid ""
+#~ "MusicBrainz metadata object is not valid. This is bad, check your console "
+#~ "for errors."
+#~ msgstr ""
+#~ "L'objecte de metadades del MusicBrainz no és vàlid. Això és dolent, "
+#~ "consulteu la vostra consola per per a veure els errors."
+
+#~ msgid "Could not determine media type because CD drive is busy"
+#~ msgstr "No s'ha pogut determinar el tipus de medi perquè el CD està ocupat"
+
+#~ msgid "Couldn't open media"
+#~ msgstr "No s'ha pogut obrir el medi"
+
+#~ msgid "Unknown Media"
+#~ msgstr "Medi desconegut"
+
+#~ msgid "Commercial CD or Audio CD"
+#~ msgstr "CD comercial o d'àudio"
+
+#~ msgid "CD-R"
+#~ msgstr "CD-R"
+
+#~ msgid "CD-RW"
+#~ msgstr "CD-RW"
+
+#~ msgid "DVD"
+#~ msgstr "DVD"
+
+#~ msgid "DVD-R, or DVD-RAM"
+#~ msgstr "DVD-R, o DVD-RAM"
+
+#~ msgid "DVD-RW"
+#~ msgstr "DVD-RW"
+
+#~ msgid "DVD-RAM"
+#~ msgstr "DVD-RAM"
+
+#~ msgid "DVD+R"
+#~ msgstr "DVD+R"
+
+#~ msgid "DVD+RW"
+#~ msgstr "DVD+RW"
+
+#~ msgid "Broken media type"
+#~ msgstr "El tipus de medi està trencat"
+
+#~ msgid "Error initializing Howl for publishing"
+#~ msgstr "S'ha produït un error en inicialitzar Howl per a publicar"
+
+#~ msgid "The howl MDNS service is not running"
+#~ msgstr "El servei MDNS de howl no s'està executant"
+
+#~ msgid "Couldn't monitor %s: %s"
+#~ msgstr "No s'ha pogut fer un seguiment de %s: %s"
+
+#~ msgid "<invalid filename>"
+#~ msgstr "<nom de fitxer invàlid>"
+
+#~ msgid "Add Location"
+#~ msgstr "Afegeix una ubicació"
+
+#~ msgid "http://last.fm/forum/21713/_/51596";
+#~ msgstr "http://last.fm/forum/21713/_/51596";
+
+#~ msgid "Ban Song"
+#~ msgstr "Bandeja la cançó"
+
+#~ msgid "No such artist. Check your spelling"
+#~ msgstr "No s'ha trobat aquest artista, comproveu que l'hagueu escrit bé"
+
+#~ msgid "The server marked you as banned"
+#~ msgstr "El servidor us ha bandejat"
+
+#~ msgid "Marking song loved..."
+#~ msgstr "S'està marcant la cançó com a preferida..."
+
+#~ msgid "Skipping song..."
+#~ msgstr "S'està ometent la cançó..."[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]