[gok] Updated Catalan (Valencian) translationcommit 9cb91eb6e76076b413c1419cf27c4d181dbe1a95
Author: Carles Ferrando <carles ferrando gmail com>
Date:   Sat Oct 30 17:29:00 2010 +0100

    Updated Catalan (Valencian) translation

 po/ca valencia po |   22 +++++++++++-----------
 1 files changed, 11 insertions(+), 11 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca valencia po b/po/ca valencia po
index 61d0ca4..4781812 100644
--- a/po/ca valencia po
+++ b/po/ca valencia po
@@ -9,8 +9,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gok\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-04-21 23:14+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=gok&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-05-12 22:45+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-03-29 20:27+0200\n"
 "Last-Translator: Gil Forcada <gilforcada guifi net>\n"
 "Language-Team: Catalan <tradgnome softcatala org>\n"
@@ -535,7 +536,7 @@ msgid ""
 "Whether to use additional word lists when searching for GOK word-completion "
 "candidates"
 msgstr ""
-"Si s'han d'emprar llistes de paraules addicionals quan el GOK cerque "
+"Si s'han d'emprar llistes de paraules addicionals quan el GOK cerqui "
 "candidats per a completar paraules"
 
 #: ../gok.desktop.in.h:1
@@ -1357,8 +1358,7 @@ msgstr "No es pot llegir cap teclat."
 #: ../gok/main.c:2262
 msgid "Could not get access method directory key from GConf."
 msgstr ""
-"No s'ha pogut obtindre accés a la clau del directori de mètodes des del "
-"GConf."
+"No s'ha pogut obtindre accés a la clau del directori de mètodes des del GConf."
 
 #: ../gok/main.c:2269
 msgid "Possibly unknown access method."
@@ -1386,17 +1386,17 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "El GOK utilitza el GConf 2 per a emmagatzemar la seua configuració i "
 "requereix que alguns paràmetres estiguen al GConf per a poder executar-se. "
-"El GOK no ha pogut obtindre estos paràmetres. Si esta és la primera vegada "
-"que executeu el GOK després d'instal·lar-lo, és possible que necessiteu "
-"reiniciar el gconfd. Podeu fer servir esta orde: «gconftool-2 --shutdown» o "
-"eixir i tornar a entrar."
+"El GOK no ha pogut obtindre estos paràmetres. Si esta és la primera "
+"vegada que executeu el GOK després d'instal·lar-lo, és possible que "
+"necessiteu reiniciar el gconfd. Podeu fer servir esta orde: «gconftool-2 "
+"--shutdown» o eixir i tornar a entrar."
 
 #: ../gok/main.c:3098
 msgid ""
 "GOK may not work properly, because it could not enable your desktop's "
 "'sticky keys' feature."
 msgstr ""
-"Ã?s possible que el GOK no funcione correctament, ja que no ha pogut "
+"Ã?s possible que el GOK no funcioni correctament, ja que no ha pogut "
 "habilitar la característica de «tecles enganxoses» de l'escriptori."
 
 #: ../gok/main.c:3105
@@ -1834,7 +1834,7 @@ msgstr "Activa en _moure's"
 
 #: ../gok-settingsdialog.ui.h:30
 msgid "Activate when _pressed"
-msgstr "Activa quan es _prema"
+msgstr "Activa quan es _premi"
 
 #: ../gok-settingsdialog.ui.h:31
 msgid "Activate when _released"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]