[evolution-scalix] Added Catalan (Valencian) translationcommit 3bde7220787567282b9cc7f84a344c1d43d15ace
Author: Carles Ferrando <carles ferrando gmail com>
Date:   Sat Oct 30 16:01:00 2010 +0100

    Added Catalan (Valencian) translation

 configure.in      |    2 +-
 po/ca valencia po |  775 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 776 insertions(+), 1 deletions(-)
---
diff --git a/configure.in b/configure.in
index 8aa644a..9b6e608 100644
--- a/configure.in
+++ b/configure.in
@@ -166,7 +166,7 @@ dnl ===========================================================================
 dnl i18n 
 dnl ===========================================================================
 
-ALL_LINGUAS="ar as bn_IN ca cs da de dz en_GB es fr gl gu hi it kn ml mr nb oc or pt pt_BR sl sv ta te zh_CN"
+ALL_LINGUAS="ar as bn_IN ca ca valencia cs da de dz en_GB es fr gl gu hi it kn ml mr nb oc or pt pt_BR sl sv ta te zh_CN"
 
 AC_PROG_INTLTOOL([0.33])
 AM_GLIB_GNU_GETTEXT
diff --git a/po/ca valencia po b/po/ca valencia po
new file mode 100644
index 0000000..46748f5
--- /dev/null
+++ b/po/ca valencia po
@@ -0,0 +1,775 @@
+# Catalan translation of the evolution-scalix package
+# Copyright (C) 2007 Free Software Foundation
+# This file is distributed under the same license as the evolution-scalix package.
+# David Planella Molas <david planella googlemail com>, 2007.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: evolution-scalix\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=evolution-scalix&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-25 18:56+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-23 20:35+0200\n"
+"Last-Translator: David Planella Molas <david planella googlemail com>\n"
+"Language-Team: Catalan <tradgnome softcatala org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: ../addressbook/e-book-backend-scalix.c:427
+msgid "Loading..."
+msgstr "S'està carregant..."
+
+#: ../addressbook/e-book-backend-scalix.c:429
+msgid "Searching..."
+msgstr "S'està cercant..."
+
+#: ../camel/camel-scalix-command.c:549 ../camel/camel-scalix-command.c:556
+#, c-format
+msgid "Failed sending command to IMAP server %s: %s"
+msgstr "No s'ha pogut enviar l'orde al servidor IMAP %s: %s"
+
+#: ../camel/camel-scalix-command.c:658
+#, c-format
+msgid "Unexpected response from server %s: %s"
+msgstr "Resposta inesperada del servidor %s: %s"
+
+#: ../camel/camel-scalix-control-folder.c:187
+msgid "Could not retrieve free-busy information"
+msgstr "No s'ha pogut recuperar la informació de l'estat lliure/ocupat"
+
+#: ../camel/camel-scalix-control-folder.c:192
+msgid "Could not retrieve free-busy information: bad command"
+msgstr ""
+"No s'ha pogut recuperar la informació de l'estat lliure/ocupat: orde "
+"incorrecta"
+
+#: ../camel/camel-scalix-control-folder.c:251
+msgid "Could not store free-busy information"
+msgstr "No s'ha pogut emmagatzemar la informació de l'estat lliure/ocupat"
+
+#: ../camel/camel-scalix-control-folder.c:256
+msgid "Could not store free-busy information: bad command"
+msgstr ""
+"No s'ha pogut emmagatzemar la informació de l'estat lliure/ocupat: orde "
+"incorrecta"
+
+#: ../camel/camel-scalix-engine.c:222
+#, c-format
+msgid "Unexpected greeting from IMAP server %s."
+msgstr "Salutació inesperada del servidor IMAP %s."
+
+#: ../camel/camel-scalix-engine.c:450
+#, c-format
+msgid "Cannot select folder `%s': Invalid mailbox name"
+msgstr "No es pot seleccionar la carpeta «%s»: el nom de la bústia no és vàlid"
+
+#: ../camel/camel-scalix-engine.c:456
+#, c-format
+msgid "Cannot select folder `%s': Bad command"
+msgstr "No es pot seleccionar la carpeta «%s»: orde incorrecta"
+
+#: ../camel/camel-scalix-engine.c:1049
+msgid "Wrong password"
+msgstr "Contrasenya errònia"
+
+#: ../camel/camel-scalix-engine.c:1055
+msgid "New password does not follow password rules"
+msgstr "La contrasenya nova no compleix les normes de contrasenya"
+
+#: ../camel/camel-scalix-engine.c:1490
+#, c-format
+msgid "Failed to send command to IMAP server %s: %s"
+msgstr "No s'ha pogut enviar l'orde al servidor IMAP %s: %s"
+
+#: ../camel/camel-scalix-engine.c:1492
+msgid "service unavailable"
+msgstr "el servei no està disponible"
+
+#: ../camel/camel-scalix-engine.c:1626 ../camel/camel-scalix-engine.c:1665
+#: ../camel/camel-scalix-engine.c:1710 ../camel/camel-scalix-engine.c:1766
+#, c-format
+msgid "Server %s unexpectedly disconnected: %s"
+msgstr "El servidor %s s'ha desconnectat de manera inesperada: %s"
+
+#: ../camel/camel-scalix-engine.c:1627 ../camel/camel-scalix-engine.c:1666
+#: ../camel/camel-scalix-engine.c:1711 ../camel/camel-scalix-engine.c:1767
+#: ../camel/camel-scalix-store.c:440
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Error desconegut"
+
+# FIXME: [msgid-bug] (dpm)
+#: ../camel/camel-scalix-folder.c:110
+msgid ""
+"Enable mailing-list detection required for some filter and search folder "
+"rules"
+msgstr ""
+"Habilita la detecció de les llistes de correu, necessària per a certes "
+"regles de filtre i de cerca de carpetes"
+
+#: ../camel/camel-scalix-folder.c:111
+msgid "Expire cached messages that haven't been read in X seconds"
+msgstr ""
+"Fes que vencen els missatges encauats que no s'hagen llegit en x segons"
+
+#: ../camel/camel-scalix-folder.c:112
+msgid "Expire cached messages older than X seconds"
+msgstr "Fes que vencen els missatges més antics de x segons"
+
+#: ../camel/camel-scalix-folder.c:513
+#, c-format
+msgid "Cannot access folder `%s': %s"
+msgstr "No es pot accedir a la carpeta «%s»: %s"
+
+#: ../camel/camel-scalix-folder.c:583
+#, c-format
+msgid "Cannot sync flags to folder `%s': Unknown error"
+msgstr ""
+"No es poden sincronitzar els senyaladors a la carpeta «%s»: error desconegut"
+
+#: ../camel/camel-scalix-folder.c:590
+#, c-format
+msgid "Cannot sync flags to folder `%s': Bad command"
+msgstr ""
+"No es poden sincronitzar els senyaladors a la carpeta «%s»: orde incorrecta"
+
+#: ../camel/camel-scalix-folder.c:745
+#, c-format
+msgid "Cannot expunge folder `%s': Unknown error"
+msgstr "No es pot buidar la carpeta «%s»: error desconegut"
+
+#: ../camel/camel-scalix-folder.c:750
+#, c-format
+msgid "Cannot expunge folder `%s': Bad command"
+msgstr "No es pot buidar la carpeta «%s»: orde incorrecta"
+
+#: ../camel/camel-scalix-folder.c:1054
+msgid "User cancelled"
+msgstr "Cancel·lat per l'usuari"
+
+#: ../camel/camel-scalix-folder.c:1060
+#, c-format
+msgid "Cannot get message %s: %s"
+msgstr "No es pot obtindre el missatge %s: %s"
+
+#: ../camel/camel-scalix-folder.c:1093
+msgid "This message is not available in offline mode."
+msgstr "Este missatge no està disponible en mode fora de línia."
+
+#: ../camel/camel-scalix-folder.c:1153
+#, c-format
+msgid "Cannot get message %s from folder `%s': No such message"
+msgstr "No es pot obtindre el missatge %s de la carpeta «%s»: no existeix"
+
+#: ../camel/camel-scalix-folder.c:1159
+#, c-format
+msgid "Cannot get message %s from folder `%s': Bad command"
+msgstr "No es pot obtindre el missatge %s de la carpeta «%s»: orde incorrecta"
+
+#: ../camel/camel-scalix-folder.c:1213
+#, c-format
+msgid "Cannot append message to folder '%s': Folder is read-only"
+msgstr ""
+"No es pot afegir el missatge a la carpeta «%s»: la carpeta és de només-lectura"
+
+#: ../camel/camel-scalix-folder.c:1383
+#, c-format
+msgid "Cannot append message to folder `%s': Unknown error"
+msgstr "No es pot afegir el missatge a la carpeta «%s»: error desconegut"
+
+#: ../camel/camel-scalix-folder.c:1417
+#, c-format
+msgid "Cannot append message to folder `%s': Bad command"
+msgstr "No es pot afegir el missatge a la carpeta «%s»: orde incorrecta"
+
+#: ../camel/camel-scalix-folder.c:1455
+msgid "Moving message to trash folder"
+msgstr "S'està movent el missatge a la paperera"
+
+#: ../camel/camel-scalix-folder.c:1463 ../camel/camel-scalix-folder.c:1530
+#, c-format
+msgid "Error while moving message to trash: %s"
+msgstr "S'ha produït un error en moure el missatge a la paperera: %s"
+
+#: ../camel/camel-scalix-folder.c:1745
+#, c-format
+msgid "Cannot move messages from folder `%s' to folder `%s': Unknown"
+msgstr ""
+"No es poden moure els missatges de la carpeta «%s» a la carpeta «%s»: "
+"desconegut"
+
+#: ../camel/camel-scalix-folder.c:1750
+#, c-format
+msgid "Cannot copy messages from folder `%s' to folder `%s': Unknown"
+msgstr ""
+"No es poden copiar els missatges de la carpeta «%s» a la carpeta «%s»: "
+"desconegut"
+
+#: ../camel/camel-scalix-folder.c:1760
+#, c-format
+msgid "Cannot move messages from folder `%s' to folder `%s': Bad command"
+msgstr ""
+"No es poden moure els missatges de la carpeta «%s» a la carpeta «%s»: orde "
+"incorrecta"
+
+#: ../camel/camel-scalix-folder.c:1765
+#, c-format
+msgid "Cannot copy messages from folder `%s' to folder `%s': Bad command"
+msgstr ""
+"No es poden copiar els missatges de la carpeta «%s» a la carpeta «%s»: orde "
+"incorrecta"
+
+#: ../camel/camel-scalix-journal.c:320
+msgid "Cannot append message in offline mode: cache unavailable"
+msgstr ""
+"No es pot afegir el missatge en mode fora de línia: no està disponible la "
+"memòria cau"
+
+#: ../camel/camel-scalix-journal.c:336
+#, c-format
+msgid "Cannot append message in offline mode: %s"
+msgstr "No es pot afegir el missatge en mode fora de línia: %s"
+
+#: ../camel/camel-scalix-provider.c:35
+msgid "Checking for new mail"
+msgstr "S'està comprovant si hi ha correus nous"
+
+#: ../camel/camel-scalix-provider.c:36
+msgid "C_heck for new messages in all folders"
+msgstr "_Comprova si hi ha missatges nous a totes les carpetes"
+
+#: ../camel/camel-scalix-provider.c:39
+msgid "Options"
+msgstr "Opcions"
+
+#: ../camel/camel-scalix-provider.c:40
+msgid "_Apply filters to new messages in INBOX on this server"
+msgstr ""
+"_Aplica els filtres als missatges nous de la safata d'entrada en este "
+"servidor"
+
+#: ../camel/camel-scalix-provider.c:41
+msgid "Check new messages for _Junk contents"
+msgstr "Comprova si el contingut dels missatges nous és correu bro_ssa"
+
+#: ../camel/camel-scalix-provider.c:42
+msgid "Only check for Junk messa_ges in the INBOX folder"
+msgstr "Comprova només si hi ha correu _brossa a la safata d'entrada"
+
+#: ../camel/camel-scalix-provider.c:43
+msgid "Automatically synchroni_ze remote mail locally"
+msgstr "Sincronit_za localment el correu remot de manera automàtica"
+
+#: ../camel/camel-scalix-provider.c:50
+msgid "Scalix"
+msgstr "Scalix"
+
+#: ../camel/camel-scalix-provider.c:52
+msgid "For accessing Scalix servers."
+msgstr "Per a accedir a servidors Scalix."
+
+#: ../camel/camel-scalix-provider.c:67
+msgid "Password"
+msgstr "Contrasenya"
+
+#: ../camel/camel-scalix-provider.c:69
+msgid ""
+"This option will connect to the IMAPv4rev1 server using a plaintext password."
+msgstr ""
+"Esta opció farà que s'utilitze una contrasenya en text pla per a "
+"connectar-se al servidor IMAPv4rev1."
+
+#: ../camel/camel-scalix-store.c:337
+#, c-format
+msgid "IMAP server %s"
+msgstr "Servidor IMAP %s"
+
+#: ../camel/camel-scalix-store.c:339
+#, c-format
+msgid "IMAP service for %s on %s"
+msgstr "Servei IMAP per a %s a %s"
+
+#: ../camel/camel-scalix-store.c:377 ../camel/camel-scalix-store.c:392
+#, c-format
+msgid "Could not connect to %s: %s"
+msgstr "No s'ha pogut connectar a %s: %s"
+
+#: ../camel/camel-scalix-store.c:378
+msgid "SSL unavailable"
+msgstr "L'SSL no està disponible"
+
+#: ../camel/camel-scalix-store.c:389
+msgid "Connection cancelled"
+msgstr "S'ha cancel·lat la connexió"
+
+#: ../camel/camel-scalix-store.c:426 ../camel/camel-scalix-store.c:439
+#: ../camel/camel-scalix-store.c:454 ../camel/camel-scalix-store.c:463
+#, c-format
+msgid "Failed to connect to IMAP server %s in secure mode: %s"
+msgstr "No s'ha pogut connectar al servidor IMAP %s en mode segur: %s"
+
+#: ../camel/camel-scalix-store.c:427
+msgid "SSL negotiations failed"
+msgstr "Han fallat les negociacions SSL"
+
+#: ../camel/camel-scalix-store.c:455
+msgid "TLS negotiations failed"
+msgstr "Han fallat les negociacions TLS"
+
+#: ../camel/camel-scalix-store.c:464
+msgid "SSL is not available in this build"
+msgstr "L'SSL no està disponible en este muntatge"
+
+#: ../camel/camel-scalix-store.c:545
+#, c-format
+msgid ""
+"Cannot authenticate to IMAP server %s using the %s authentication mechanism"
+msgstr ""
+"No es pot autenticar al servidor IMAP %s fent servir el mecanisme "
+"d'autenticació %s"
+
+#: ../camel/camel-scalix-store.c:596
+#, c-format
+msgid "%sPlease enter the IMAP password for %s on host %s"
+msgstr "%sIntroduïu la contrasenya IMAP per a %s a la màquina %s"
+
+#: ../camel/camel-scalix-store.c:665
+#, c-format
+msgid "Cannot authenticate to IMAP server %s using %s"
+msgstr "No es pot autenticar al servidor IMAP %s fent servir %s"
+
+#: ../camel/camel-scalix-store.c:889 ../camel/camel-scalix-store.c:1192
+msgid "Cannot create IMAP folders in offline mode."
+msgstr "No es poden crear carpetes IMAP en mode fora de línia."
+
+#: ../camel/camel-scalix-store.c:951
+#, c-format
+msgid "Cannot get folder `%s' on IMAP server %s: Unknown"
+msgstr "No es pot obtindre la carpeta «%s» en el servidor IMAP %s: desconegut"
+
+#: ../camel/camel-scalix-store.c:1067 ../camel/camel-scalix-store.c:1187
+#: ../camel/camel-scalix-store.c:1459
+#, c-format
+msgid "\"%s\" is not a valid foldername"
+msgstr "«%s» no és un nom de carpeta vàlid"
+
+#: ../camel/camel-scalix-store.c:1072
+msgid "Cannot create folders in offline mode."
+msgstr "No es poden crear carpetes en mode fora de línia."
+
+#: ../camel/camel-scalix-store.c:1095
+msgid "Unkown folder type"
+msgstr "Tipus de carpeta desconegut"
+
+#: ../camel/camel-scalix-store.c:1137 ../camel/camel-scalix-store.c:1244
+#, c-format
+msgid "Cannot create folder `%s': Invalid mailbox name"
+msgstr "No es pot crear la carpeta «%s»: el nom de la bústia no és vàlid"
+
+#: ../camel/camel-scalix-store.c:1143 ../camel/camel-scalix-store.c:1250
+#, c-format
+msgid "Cannot create folder `%s': Bad command"
+msgstr "No es pot crear la carpeta «%s»: l'orde és incorrecta"
+
+#: ../camel/camel-scalix-store.c:1284
+#, c-format
+msgid "Cannot delete folder `%s': Special folder"
+msgstr "No es pot suprimir la carpeta «%s»: és una carpeta especial"
+
+#: ../camel/camel-scalix-store.c:1291
+msgid "Cannot delete IMAP folders in offline mode."
+msgstr "No es poden suprimir carpetes IMAP en mode fora de línia."
+
+#: ../camel/camel-scalix-store.c:1359
+#, c-format
+msgid "Cannot delete folder `%s': Invalid mailbox name"
+msgstr "No es pot suprimir la carpeta «%s»: el nom de la bústia no és vàlid"
+
+#: ../camel/camel-scalix-store.c:1364
+#, c-format
+msgid "Cannot delete folder `%s': Bad command"
+msgstr "No es pot suprimir la carpeta «%s»: l'orde és incorrecta"
+
+#: ../camel/camel-scalix-store.c:1444
+#, c-format
+msgid "Cannot rename folder `%s' to `%s': Special folder"
+msgstr ""
+"No es pot canviar el nom de la carpeta «%s» a «%s»: és una carpeta especial"
+
+#: ../camel/camel-scalix-store.c:1451
+msgid "Cannot rename IMAP folders in offline mode."
+msgstr "No es pot canviar el nom de les carpetes IMAP en mode fora de línia."
+
+#: ../camel/camel-scalix-store.c:1523
+#, c-format
+msgid "Cannot rename folder `%s' to `%s': Bad command"
+msgstr ""
+"No es pot canviar el nom de la carpeta «%s» a «%s»: l'orde és incorrecta"
+
+#: ../camel/camel-scalix-store.c:1979
+#, c-format
+msgid "Cannot get %s information for pattern `%s' on IMAP server %s: %s"
+msgstr ""
+"No es pot obtindre la informació de %s per al patró «%s» en el servidor IMAP %"
+"s: %s"
+
+#: ../camel/camel-scalix-store.c:1981
+msgid "Bad command"
+msgstr "Orde incorrecta"
+
+#: ../camel/camel-scalix-store.c:1981 ../camel/camel-scalix-utils.c:699
+msgid "Unknown"
+msgstr "Desconegut"
+
+#: ../camel/camel-scalix-store.c:2022
+msgid "Cannot subscribe to IMAP folders in offline mode."
+msgstr "No es pot subscriure's a carpetes IMAP en mode fora de línia."
+
+#: ../camel/camel-scalix-store.c:2077
+#, c-format
+msgid "Cannot subscribe to folder `%s': Invalid mailbox name"
+msgstr ""
+"No es pot subscriure's a la carpeta «%s»: el nom de la bústia no és vàlid"
+
+#: ../camel/camel-scalix-store.c:2082
+#, c-format
+msgid "Cannot subscribe to folder `%s': Bad command"
+msgstr "No es pot subscriure's a la carpeta «%s»: l'orde és incorrecta"
+
+#: ../camel/camel-scalix-store.c:2108
+msgid "Cannot unsubscribe from IMAP folders in offline mode."
+msgstr ""
+"No es pot cancel·lar la subscripció a carpetes IMAP en mode fora de línia."
+
+#: ../camel/camel-scalix-store.c:2161
+#, c-format
+msgid "Cannot unsubscribe from folder `%s': Invalid mailbox name"
+msgstr ""
+"No es pot cancel·lar la subscripció a la carpeta «%s»: el nom de la bústia no "
+"és vàlid"
+
+#: ../camel/camel-scalix-store.c:2166
+#, c-format
+msgid "Cannot unsubscribe from folder `%s': Bad command"
+msgstr ""
+"No es pot cancel·lar la subscripció a la carpeta «%s»: l'orde és incorrecta"
+
+#: ../camel/camel-scalix-store.c:2242 ../camel/camel-scalix-store.c:2290
+#, c-format
+msgid "Internal Error %s"
+msgstr "Error intern %s"
+
+#: ../camel/camel-scalix-store.c:2300
+#, c-format
+msgid "Server error %s"
+msgstr "Error de servidor %s"
+
+#: ../camel/camel-scalix-summary.c:1728
+msgid "Scanning for changed messages"
+msgstr "S'està examinant si hi ha missatges modificats"
+
+#: ../camel/camel-scalix-summary.c:1749
+#, c-format
+msgid "IMAP server %s is in an inconsistent state."
+msgstr "El servidor IMAP %s es troba en un estat inconsistent."
+
+#: ../camel/camel-scalix-summary.c:1776
+msgid "Fetching envelopes for new messages"
+msgstr "S'estan recollint els sobres dels missatges nous"
+
+#: ../camel/camel-scalix-utils.c:441
+#, c-format
+msgid "Unexpected token in response from IMAP server %s: "
+msgstr "Element inesperat en la resposta del servidor IMAP %s: "
+
+#: ../camel/camel-scalix-utils.c:464
+msgid "No data"
+msgstr "No hi ha dades"
+
+#: ../camel/camel-scalix-utils.c:698
+#, c-format
+msgid "IMAP server %s unexpectedly disconnected: %s"
+msgstr "El servidor %s s'ha desconnectat de manera inesperada: %s"
+
+#: ../camel/camel-scalix-utils.c:895
+msgid "Public Folders"
+msgstr "Carpetes públiques"
+
+#: ../camel/camel-scalix-utils.c:901
+msgid "Sent Items"
+msgstr "Elements enviats"
+
+#: ../camel/camel-scalix-utils.c:905
+msgid "Drafts"
+msgstr "Esborranys"
+
+#: ../camel/camel-scalix-utils.c:911
+msgid "Calendar"
+msgstr "Calendari"
+
+#: ../camel/camel-scalix-utils.c:919
+msgid "Contacts"
+msgstr "Contactes"
+
+#: ../camel/camel-scalix-utils.c:928
+msgid "Inbox"
+msgstr "Safata d'entrada"
+
+#: ../camel/camel-scalix-utils.c:932
+msgid "Deleted Items"
+msgstr "Elements suprimits"
+
+#: ../calendar/e-cal-backend-scalix.c:77
+#: ../calendar/e-cal-backend-scalix.c:1674
+#: ../calendar/e-cal-backend-scalix.c:1773
+msgid "Could not open Container"
+msgstr "No s'ha pogut obrir el contenidor"
+
+#: ../calendar/e-cal-backend-scalix.c:1667
+msgid "Connecting to server..."
+msgstr "S'està connectant al servidor..."
+
+#: ../calendar/e-cal-backend-scalix.c:1681
+msgid "Synchronizing ..."
+msgstr "S'està sincronitzant ..."
+
+#: ../calendar/e-cal-backend-scalix.c:1692
+msgid "Updating free-busy data ..."
+msgstr "S'estan actualitzant les dades de l'estat lliure/ocupat ..."
+
+#: ../eplugin/com-scalix-mail-menus.xml.in.h:1
+msgid "Change Password for Scalix server"
+msgstr "Canvieu la contrasenya per al servidor Scalix"
+
+#: ../eplugin/com-scalix-mail-menus.xml.in.h:2
+msgid "Open Scalix Rules Wizard webpage"
+msgstr "Obri la pàgina web de l'auxiliar per a les regles Scalix"
+
+#: ../eplugin/com-scalix-mail-menus.xml.in.h:3
+msgid "Scalix Change Password"
+msgstr "Canvi de la contrasenya Scalix"
+
+#: ../eplugin/com-scalix-mail-menus.xml.in.h:4
+msgid "Scalix Rules"
+msgstr "Regles Scalix"
+
+#: ../eplugin/com-scalix-menus.xml.in.h:1
+msgid "About Scalix"
+msgstr "Quant a l'Scalix"
+
+#: ../eplugin/com-scalix-menus.xml.in.h:2
+msgid "Information about the Scalix Connector"
+msgstr "Informació sobre el connector Scalix"
+
+#: ../eplugin/pw-dialog.glade.h:1
+msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Change Password</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Canvieu la contrasenya</span>"
+
+#: ../eplugin/pw-dialog.glade.h:2
+msgid "Change Password"
+msgstr "Canvieu la contrasenya"
+
+#: ../eplugin/pw-dialog.glade.h:3
+msgid "Change _Password"
+msgstr "Canvia la contrasen_ya"
+
+#: ../eplugin/pw-dialog.glade.h:4
+msgid "New _Password:"
+msgstr "Contrasenya _nova:"
+
+#: ../eplugin/pw-dialog.glade.h:5
+msgid "_Confirm Password:"
+msgstr "_Confirmeu la contrasenya:"
+
+#: ../eplugin/pw-dialog.glade.h:6
+msgid "_Old Password:"
+msgstr "Contrasenya _vella:"
+
+#: ../eplugin/scalix-account-synch.c:497
+msgid "System"
+msgstr "Sistema"
+
+#: ../eplugin/scalix-account-synch.c:700
+#, c-format
+msgid "Sychronizing %s..."
+msgstr "S'està sincronizant %s..."
+
+#: ../eplugin/scalix-account-synch.c:788
+msgid "Trying to connect to server"
+msgstr "S'està intentant connectar amb el servidor"
+
+#: ../eplugin/scalix-account-synch.c:797
+msgid ""
+"Authentication failed. Check for correct hostname, username and password."
+msgstr ""
+"Ha fallat l'autenticació. Comproveu que el nom de la màquina, el nom de "
+"l'usuari i la contrasenya siguen correctes."
+
+#: ../eplugin/scalix-account-synch.c:809
+msgid "Error while trying to connect to server."
+msgstr "S'ha produït un error en intentar connectar-se al servidor."
+
+#. Always check for minimal required server version
+#: ../eplugin/scalix-account-synch.c:814
+msgid "Checking version of Scalix server"
+msgstr "S'està comprovant la versió del servidor Scalix"
+
+#: ../eplugin/scalix-account-synch.c:824
+msgid "Wrong version of Scalix server detected"
+msgstr "S'ha detectat una versió incorrecta del servidor Scalix"
+
+#: ../eplugin/scalix-account-synch.c:835
+msgid "Getting list of folders"
+msgstr "S'està obtenint la llista de les carpetes"
+
+# FIXME: [msgid-bug]
+#: ../eplugin/scalix-account-synch.c:843
+msgid "Could not obtain folder listening"
+msgstr "No s'ha pogut obtindre el llistat de les carpetes"
+
+#. Calendar
+#: ../eplugin/scalix-account-synch.c:849
+msgid "Loading calendar data..."
+msgstr "S'estan carregant les dades de calendari..."
+
+#. Contacts
+#: ../eplugin/scalix-account-synch.c:857
+msgid "Loading contacts..."
+msgstr "S'estan carregant els contactes..."
+
+#: ../eplugin/scalix-account-synch.c:873
+msgid "Synchronizing additional data"
+msgstr "S'estan sincronitzant les dades addicionals"
+
+#: ../eplugin/scalix-account-synch.c:925
+msgid "Done loading"
+msgstr "S'ha completat la càrrega"
+
+#: ../eplugin/scalix-account-synch.c:926
+msgid "Initial loading complete. Please click Forward."
+msgstr "S'ha completat la càrrega inicial. Feu clic a «Avant»."
+
+#: ../eplugin/scalix-change-password.c:191
+#, c-format
+msgid "<b>Could not change password:</b> %s"
+msgstr "<b>No s'ha pogut canviar la contrasenya:</b> %s"
+
+#: ../eplugin/scalix-change-password.c:225
+#, c-format
+msgid "<b>The Scalix password was successfully changed</b>"
+msgstr "<b>S'ha canviat correctament la contrasenya Scalix</b>"
+
+#: ../eplugin/scalix-change-password.c:239
+msgid "_OK"
+msgstr "D'_Acord"
+
+#: ../eplugin/scalix-config.glade.h:1
+msgid "<span weight=\"bold\">Please select Scalix Account</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Seleccioneu un compte Scalix</span>"
+
+#: ../eplugin/scalix-config.glade.h:2
+msgid "<span weight=\"bold\">Scalix Rules Wizard</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Auxiliar per a les regles Scalix</span>"
+
+#: ../eplugin/scalix-config.glade.h:3
+msgid "<span weight=\"bold\">Trash handling</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Gestió de la paperera</span>"
+
+#: ../eplugin/scalix-config.glade.h:4
+msgid "Font Properties"
+msgstr "Propietats del tipus de lletra"
+
+#: ../eplugin/scalix-config.glade.h:5
+msgid ""
+"Move it to Deleted Items\n"
+"Mark it as deleted\n"
+"Delete it immediately"
+msgstr ""
+"Mou-lo cap als Elements suprimits\n"
+"Marca'l com a suprimit\n"
+"Suprimeix-lo immediatament"
+
+#: ../eplugin/scalix-config.glade.h:8
+msgid "Select Scalix Account"
+msgstr "Seleccioneu el compte Scalix"
+
+#: ../eplugin/scalix-config.glade.h:9
+msgid "Url:"
+msgstr "Url:"
+
+#: ../eplugin/scalix-config.glade.h:10
+msgid "When I delete a message:"
+msgstr "Quan suprimisca un missatge:"
+
+#: ../eplugin/scalix-config-source.c:181
+msgid "Select a location"
+msgstr "Seleccioneu una ubicació"
+
+#: ../eplugin/scalix-config-source.c:275 ../eplugin/scalix-config-source.c:366
+msgid "Toplevel"
+msgstr "Nivell superior"
+
+#. Label
+#: ../eplugin/scalix-config-source.c:338
+msgid "_Location:"
+msgstr "_Ubicació:"
+
+#: ../eplugin/scalix-menus.c:109
+msgid "unkown version"
+msgstr "versió desconeguda"
+
+#: ../eplugin/scalix-menus.c:112
+msgid ""
+"\n"
+"Server Version: "
+msgstr ""
+"\n"
+"Versió del servidor: "
+
+#: ../eplugin/scalix-store-model.c:135 ../eplugin/scalix-store-model.c:339
+msgid "Loading ..."
+msgstr "S'està carregant ..."
+
+#. Not sure if somebody wants to translate this
+#: ../eplugin/scalix-store-model.c:659
+msgid "Scalix Server"
+msgstr "Servidor Scalix"
+
+#: ../eplugin/syncui.glade.h:1
+msgid "Connect"
+msgstr "Connecta"
+
+#: ../eplugin/syncui.glade.h:2
+msgid "Password:"
+msgstr "Contrasenya:"
+
+#: ../eplugin/syncui.glade.h:3
+msgid "Starting up..."
+msgstr "S'està iniciant..."
+
+#: ../eplugin/syncui.glade.h:4
+msgid "Synchronizing with server"
+msgstr "S'està sincronitzant amb el servidor"
+
+#: ../eplugin/syncui.glade.h:5
+msgid "Waiting for user..."
+msgstr "S'està esperant l'usuari..."
+
+#: ../eplugin/syncui.glade.h:6
+msgid ""
+"We will now connect to the Scalix server to synchronize data with it. Please "
+"enter your password and press \"Connect\" to proceed."
+msgstr ""
+"Ara s'efectuarà la connexió amb el servidor Scalix per a sincronitzar-hi les "
+"dades. Introduïu la contrasenya i premeu «Connecta» per a continuar."
+
+#: ../eplugin/syncui.glade.h:7
+msgid ""
+"We will now try to connect to the Scalix server to synchronize data with it. "
+msgstr ""
+"Ara s'efectuarà la connexió amb el servidor Scalix per a sincronitzar-hi les "
+"dades."
+
+#: ../libescalix/scalix-camel-session.c:100
+msgid "Could not obtain password!\n"
+msgstr "No s'ha pogut obtindre la contrasenya\n"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]