[gtk-vnc] Added Catalan (Valencian) translationcommit 3d0607c0a3703558156d9b821f3ec2525e43b08d
Author: Carles Ferrando <carles ferrando gmail com>
Date:   Fri Oct 29 23:33:52 2010 +0100

    Added Catalan (Valencian) translation

 po/LINGUAS        |    1 +
 po/ca valencia po |   87 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 88 insertions(+), 0 deletions(-)
---
diff --git a/po/LINGUAS b/po/LINGUAS
index 56a92ad..e69c904 100644
--- a/po/LINGUAS
+++ b/po/LINGUAS
@@ -1,5 +1,6 @@
 # please keep this list sorted alphabetically
 ca
+ca valencia
 cs
 da
 de
diff --git a/po/ca valencia po b/po/ca valencia po
new file mode 100644
index 0000000..a9a29bc
--- /dev/null
+++ b/po/ca valencia po
@@ -0,0 +1,87 @@
+# Catalan translation of gtk-vnc.
+# Copyright © 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gtk-vnc package.
+# Gil Forcada <gilforcada guifi net>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gtk-vnc\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-29 23:33+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-06-19 17:13+0200\n"
+"Last-Translator: Gil Forcada <gilforcada guifi net>\n"
+"Language-Team: Catalan <tradgnome softcatala org>\n"
+"Language: ca\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
+
+#: ../src/vncdisplay.c:167
+msgid "Enables debug output"
+msgstr "Habilita la eixida de depuració"
+
+#: ../src/vncdisplay.c:2220
+msgid "GTK-VNC Options:"
+msgstr "Opcions del GTK-VNC:"
+
+#: ../src/vncdisplay.c:2220
+msgid "Show GTK-VNC Options"
+msgstr "Mostra les opcions del GTK-VNC"
+
+#~ msgid "Address family for hostname not supported"
+#~ msgstr "No s'admet aquesta família d'adreces per al nom de l'ordinador"
+
+#~ msgid "Temporary failure in name resolution"
+#~ msgstr "S'ha produït una errada temporal en resoldre noms"
+
+#~ msgid "Bad value for ai_flags"
+#~ msgstr "El valor d'«ai_flags» és erroni"
+
+#~ msgid "Non-recoverable failure in name resolution"
+#~ msgstr "S'ha produït un error no recuperable en la resolució de noms"
+
+#~ msgid "ai_family not supported"
+#~ msgstr "No s'admet l'«ai_family»"
+
+#~ msgid "Memory allocation failure"
+#~ msgstr "S'ha produït un error en l'assignació de memòria"
+
+#~ msgid "No address associated with hostname"
+#~ msgstr "No hi ha cap adreça associada al nom de l'ordinador"
+
+#~ msgid "Name or service not known"
+#~ msgstr "Es desconeix el nom o el servei"
+
+#~ msgid "Servname not supported for ai_socktype"
+#~ msgstr "L'«ai_socktype» no admet aquest tipus de nom de servidor"
+
+#~ msgid "ai_socktype not supported"
+#~ msgstr "No s'admet aquest «ai_socktype»"
+
+#~ msgid "System error"
+#~ msgstr "Error del sistema"
+
+#~ msgid "Argument buffer too small"
+#~ msgstr "La memòria intermèdia per als arguments és massa petita"
+
+#~ msgid "Processing request in progress"
+#~ msgstr "S'està duent a terme el processament de la petició"
+
+#~ msgid "Request canceled"
+#~ msgstr "S'ha cancel·lat la petició"
+
+#~ msgid "Request not canceled"
+#~ msgstr "No s'ha cancel·lat la petició"
+
+#~ msgid "All requests done"
+#~ msgstr "S'han finalitzat totes les peticions"
+
+#~ msgid "Interrupted by a signal"
+#~ msgstr "S'ha interromput degut a un senyal"
+
+#~ msgid "Parameter string not correctly encoded"
+#~ msgstr "No s'ha codificat correctament la cadena del paràmetre"
+
+#~ msgid "Unknown error"
+#~ msgstr "Error desconegut"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]