[nautilus/gnome-2-32] Updated Catalan (Valencian) translationcommit 87a7735cd310b03811610c79edb4b5cdfaa91d76
Author: Carles Ferrando <carles ferrando gmail com>
Date:  Fri Oct 29 21:37:34 2010 +0100

  Updated Catalan (Valencian) translation

 po/ca valencia po | 2755 ++++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 files changed, 1474 insertions(+), 1281 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca valencia po b/po/ca valencia po
index a06f1d4..4763161 100644
--- a/po/ca valencia po
+++ b/po/ca valencia po
@@ -12,10 +12,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: nautilus\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-04-21 22:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-04-02 18:46+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-29 21:37+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-09-22 23:30+0200\n"
 "Last-Translator: Joan Duran <jodufi gmail com>\n"
 "Language-Team: Catalan <tradgnome softcatala org>\n"
+"Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -194,8 +195,8 @@ msgstr "Enveja"
 # qualsevol altre distintiu que tingui l'element. Una alternativa
 # seria «Esborra'l» o «Esborra'ls tots» (dpm)
 #. translators: this is the name of an emblem
-#: ../data/browser.xml.h:28 ../src/nautilus-emblem-sidebar.c:928
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:1819
+#: ../data/browser.xml.h:28 ../src/nautilus-emblem-sidebar.c:933
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:1829
 msgid "Erase"
 msgstr "Suprimeix"
 
@@ -396,11 +397,11 @@ msgstr "Els botons mostrats en el diàleg d'alerta"
 msgid "Show more _details"
 msgstr "Mostra més _detalls"
 
-#: ../eel/eel-canvas.c:1227 ../eel/eel-canvas.c:1228
+#: ../eel/eel-canvas.c:1228 ../eel/eel-canvas.c:1229
 msgid "X"
 msgstr "X"
 
-#: ../eel/eel-canvas.c:1234 ../eel/eel-canvas.c:1235
+#: ../eel/eel-canvas.c:1235 ../eel/eel-canvas.c:1236
 msgid "Y"
 msgstr "Y"
 
@@ -451,11 +452,11 @@ msgid ""
 "The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars."
 msgstr "La posició de l'extrem oposat de la selecció del cursor en caràcters."
 
-#: ../eel/eel-editable-label.c:3178
+#: ../eel/eel-editable-label.c:3201
 msgid "Select All"
 msgstr "Selecciona-ho tot"
 
-#: ../eel/eel-editable-label.c:3189
+#: ../eel/eel-editable-label.c:3212
 msgid "Input Methods"
 msgstr "Mètodes d'entrada"
 
@@ -497,11 +498,20 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Llista de títols sota una icona a la vista Icones i a l'escriptori. El "
 "nombre real de títols mostrats depèn del nivell d'ampliació. Els valors "
-"possibles són: «size», «type», «date_modified», «date_changed», «date_accessed», "
-"«owner», «group», «permissions», «octal_permissions» i «mime_type»."
+"possibles són: «size», «type», «date_modified», «date_changed», "
+"«date_accessed», «owner», «group», «permissions», «octal_permissions» i "
+"«mime_type»."
+
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:4
+msgid ""
+"A string containing the saved geometry and coordinates string for navigation "
+"windows."
+msgstr ""
+"Una cadena que conté la geometria i les coordenades alçades per a les "
+"finestres de navegació."
 
 #. TRANSLATORS: don't translate the zoom levels between quotes
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:6
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:7
 #, no-c-format
 msgid ""
 "A string specifying how parts of overlong file names should be replaced by "
@@ -537,16 +547,16 @@ msgstr ""
 "smaller (50%), small (66%), standard (100%), large (150%), larger (200%), "
 "largest (400%)"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:7
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:8
 msgid "All columns have same width"
 msgstr "Totes les columnes tenen la mateixa amplada"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:8
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:9
 msgid "Always use the location entry, instead of the pathbar"
 msgstr ""
 "Utilitza sempre l'entrada de la ubicació en comptes de la barra de camins"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:9
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:10
 msgid ""
 "An integer specifying how parts of overlong file names should be replaced by "
 "ellipses on the desktop. If the number is larger than 0, the file name will "
@@ -559,22 +569,22 @@ msgstr ""
 "el número és 0 o inferior, no s'imposarà cap límit en el número de línies "
 "mostrades."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:10
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:11
 msgid ""
 "Color for the default folder background. Only used if background_set is true."
 msgstr ""
 "Color per al fons predeterminat de la carpeta. Només s'utilitza si "
 "«background_set» està establit a «True» (cert)."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:11
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:12
 msgid "Computer icon visible on desktop"
 msgstr "Icona de l'ordinador visible a l'escriptori"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:12
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:13
 msgid "Criteria for search bar searching"
 msgstr "Criteri per a les cerques de la barra de cerques"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:13
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:14
 msgid ""
 "Criteria when matching files searched for in the search bar. If set to "
 "\"search_by_text\", then Nautilus will Search for files by file name only. "
@@ -586,113 +596,113 @@ msgstr ""
 "de fitxer. Si s'estableix a «search_by_text_and_properties», el Nautilus "
 "cercarà fitxers per nom i propietats."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:14
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:15
 msgid "Current Nautilus theme (deprecated)"
 msgstr "Tema actual del Nautilus (desestimat)"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:15
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:16
 msgid "Custom Background"
 msgstr "Fons personalitzat"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:16
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:17
 msgid "Custom Side Pane Background Set"
 msgstr "S'ha establit un fons personalitzat de la subfinestra lateral"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:17
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:18
 msgid "Date Format"
 msgstr "Format de la data"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:18
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:19
 msgid "Default Background Color"
 msgstr "Color de fons predeterminat"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:19
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:20
 msgid "Default Background Filename"
 msgstr "Nom del fitxer de fons predeterminat"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:20
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:21
 msgid "Default Side Pane Background Color"
 msgstr "Color de fons predeterminat de la subfinestra lateral"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:21
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:22
 msgid "Default Side Pane Background Filename"
 msgstr "Nom del fitxer de fons predeterminat de la subfinestra lateral"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:22
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:23
 msgid "Default Thumbnail Icon Size"
 msgstr "Mida predeterminada de les icones de les miniatures"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:23
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:24
 msgid "Default column order in the list view"
 msgstr "Orde predeterminat de les columnes a la vista de llista"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:24
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:25
 msgid "Default column order in the list view."
 msgstr "Orde predeterminat de les columnes a la vista de llista."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:25
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:26
 msgid "Default compact view zoom level"
 msgstr "Nivell d'ampliació predeterminat de la vista compacta"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:26
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:27
 msgid "Default folder viewer"
 msgstr "Visualitzador de carpetes predeterminat"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:27
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:28
 msgid "Default icon zoom level"
 msgstr "Nivell d'ampliació predeterminat"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:28
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:29
 msgid "Default list of columns visible in the list view"
 msgstr "Llista predeterminada de les columnes visibles a la vista de llista"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:29
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:30
 msgid "Default list of columns visible in the list view."
 msgstr "Llista predeterminada de les columnes visibles a la vista de llista."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:30
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:31
 msgid "Default list zoom level"
 msgstr "Nivell d'ampliació predeterminat de la llista"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:31
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:32
 msgid "Default sort order"
 msgstr "Criteri d'ordenació predeterminat"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:32
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:33
 msgid "Default zoom level used by the compact view."
 msgstr "Nivell d'ampliació predeterminat utilitzat en la vista compacta."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:33
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:34
 msgid "Default zoom level used by the icon view."
 msgstr "Nivell d'ampliació predeterminat utilitzat en la vista d'icones."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:34
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:35
 msgid "Default zoom level used by the list view."
 msgstr "Nivell d'ampliació predeterminat utilitzat en la vista de llista."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:35
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:36
 msgid "Desktop computer icon name"
 msgstr "Nom de la icona «Ordinador» de l'escriptori"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:36
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:37
 msgid "Desktop font"
 msgstr "Tipus de lletra de l'escriptori"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:37
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:38
 msgid "Desktop home icon name"
 msgstr "Nom de la icona de la carpeta de l'usuari de l'escriptori"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:38
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:39
 msgid "Desktop trash icon name"
 msgstr "Nom de la icona de la paperera de l'escriptori"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:39
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:40
 msgid "Enables the classic Nautilus behavior, where all windows are browsers"
 msgstr ""
 "Habilita el comportament clàssic del Nautilus, en què totes les finestres "
 "són navegadors"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:40
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:41
 msgid ""
 "Filename for the default folder background. Only used if background_set is "
 "true."
@@ -700,7 +710,7 @@ msgstr ""
 "Nom del fitxer de fons predeterminat de la carpeta. Només s'utilitza si "
 "background_set és cert."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:41
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:42
 msgid ""
 "Filename for the default side pane background. Only used if "
 "side_pane_background_set is true."
@@ -708,7 +718,7 @@ msgstr ""
 "Nom del fitxer de fons predeterminat de la subfinestra lateral. Només "
 "s'utilitza si side_pane_background_set és cert."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:42
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:43
 msgid ""
 "Folders over this size will be truncated to around this size. The purpose of "
 "this is to avoid unintentionally blowing the heap and killing Nautilus on "
@@ -716,90 +726,90 @@ msgid ""
 "due to the reading of folders chunk-wise."
 msgstr ""
 "Amb la finalitat d'evitar que s'excedisca el límit de memòria i que el "
-"Nautilus es col·lapse en obrir carpetes massa grans, les carpetes amb una "
+"Nautilus es col·lapsi en obrir carpetes massa grans, les carpetes amb una "
 "mida superior a esta quedaran truncades al voltant d'esta mida. Un valor "
 "negatiu indica que no hi ha cap límit. El límit és aproximat, ja que les "
 "carpetes es lligen tros a tros."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:43
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:44
 msgid ""
 "For users with mice that have \"Forward\" and \"Back\" buttons, this key "
 "will determine if any action is taken inside of Nautilus when either is "
 "pressed."
 msgstr ""
-"Per als usuaris amb ratolins que tenen els botons «Avant» i «Arrere» esta clau "
-"determinarà si es produirà una acció dins del Nautilus quan es prema "
+"Per als usuaris amb ratolins que tenen els botons «Avant» i «Arrere» esta "
+"clau determinarà si es produirà una acció dins del Nautilus quan es premi "
 "qualsevol dels botons."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:44
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:45
 msgid ""
 "For users with mice that have buttons for \"Forward\" and \"Back\", this key "
 "will set which button activates the \"Back\" command in a browser window. "
 "Possible values range between 6 and 14."
 msgstr ""
-"Per als usuaris amb ratolins que tenen els botons «Avant» i «Arrere» esta clau "
-"establirà quin botó activarà l'orde «Arrere» en una finestra del navegador. "
-"El rang de valors possibles és entre 6 i 14."
+"Per als usuaris amb ratolins que tenen els botons «Avant» i «Arrere» esta "
+"clau establirà quin botó activarà l'orde «Arrere» en una finestra del "
+"navegador. El rang de valors possibles és entre 6 i 14."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:45
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:46
 msgid ""
 "For users with mice that have buttons for \"Forward\" and \"Back\", this key "
 "will set which button activates the \"Forward\" command in a browser window. "
 "Possible values range between 6 and 14."
 msgstr ""
-"Per als usuaris amb ratolins que tenen els botons «Avant» i «Arrere» esta clau "
-"establirà quin botó activarà l'orde «Avant» en una finestra del navegador. El "
-"rang de valors possibles és entre 6 i 14."
+"Per als usuaris amb ratolins que tenen els botons «Avant» i «Arrere» esta "
+"clau establirà quin botó activarà l'orde «Avant» en una finestra del "
+"navegador. El rang de valors possibles és entre 6 i 14."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:46
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:47
 msgid "Home icon visible on desktop"
 msgstr "La icona de carpeta de l'usuari és visible a l'escriptori"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:47
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:48
 msgid ""
 "If set to \"after_current_tab\", then new tabs are inserted after the "
 "current tab. If set to \"end\", then new tabs are appended to the end of the "
 "tab list."
 msgstr ""
 "Si s'estableix a «after_current_tab», les pestanyes noves es col·locaran "
-"després de la pestanya actual. Si s'estableix a «end», les pestanyes noves es "
-"col·locaran al final de la llista de pestanyes."
+"després de la pestanya actual. Si s'estableix a «end», les pestanyes noves "
+"es col·locaran al final de la llista de pestanyes."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:48
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:49
 msgid ""
 "If set to true, Nautilus will only show folders in the tree side pane. "
 "Otherwise it will show both folders and files."
 msgstr ""
-"Si s'estableix a «True» (cert), a la subfinestra lateral en arbre el Nautilus "
-"mostrarà només les carpetes. Si no, hi mostrarà tant les carpetes com els "
-"fitxers."
+"Si s'estableix a «True» (cert), a la subfinestra lateral en arbre el "
+"Nautilus mostrarà només les carpetes. Si no, hi mostrarà tant les carpetes "
+"com els fitxers."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:49
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:50
 msgid ""
 "If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
 msgstr ""
 "Si s'estableix a «True» (cert), a les finestres noves que s'òbriguen s'hi "
 "podrà veure la barra d'ubicació."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:50
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:51
 msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
 msgstr ""
-"Si s'estableix a «True» (cert), les finestres noves que s'òbriguen tindran la "
-"subfinestra lateral visible."
+"Si s'estableix a «True» (cert), les finestres noves que s'òbriguen tindran "
+"la subfinestra lateral visible."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:51
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:52
 msgid "If set to true, newly opened windows will have the status bar visible."
 msgstr ""
-"Si s'estableix a «True» (cert), les finestres noves que s'òbriguen tindran la "
-"barra d'estat visible."
+"Si s'estableix a «True» (cert), les finestres noves que s'òbriguen tindran "
+"la barra d'estat visible."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:52
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:53
 msgid "If set to true, newly opened windows will have toolbars visible."
 msgstr ""
 "Si s'estableix a «True» (cert), les finestres noves que s'òbriguen tindran "
 "les barres d'eines visibles."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:53
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:54
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus browser windows will always use a textual "
 "input entry for the location toolbar, instead of the pathbar."
@@ -808,15 +818,16 @@ msgstr ""
 "utilitzaran sempre una entrada textual per a la barra d'eines d'ubicació, en "
 "comptes de la barra de camí."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:54
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:55
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus lets you edit and display file permissions in "
 "a more unix-like way, accessing some more esoteric options."
 msgstr ""
-"Si s'estableix a «True» (cert), el Nautilus vos permetrà editar i visualitzar "
-"els permisos dels fitxers a l'estil UNIX, accedint a opcions més esotèriques."
+"Si s'estableix a «True» (cert), el Nautilus vos permetrà editar i "
+"visualitzar els permisos dels fitxers a l'estil UNIX, accedint a opcions més "
+"esotèriques."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:55
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:56
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus shows folders prior to showing files in the "
 "icon and list views."
@@ -824,7 +835,7 @@ msgstr ""
 "Si s'estableix a «True» (cert), el Nautilus mostrarà les carpetes abans que "
 "els fitxers a les vistes d'icona i de llista."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:56
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:57
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to "
 "delete files, or empty the Trash."
@@ -832,7 +843,7 @@ msgstr ""
 "Si s'estableix a cert, el Nautilus demanarà que es confirme quan intenteu "
 "suprimir fitxers, o buidar la paperera."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:57
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:58
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus will automatically mount media such as user-"
 "visible hard disks and removable media on start-up and media insertion."
@@ -841,38 +852,39 @@ msgstr ""
 "i quan s'inserisquen els suports com ara discs durs visibles per l'usuari i "
 "els suports extraïbles."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:58
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:59
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus will automatically open a folder when media is "
 "automounted. This only applies to media where no known x-content/* type was "
 "detected; for media where a known x-content type is detected, the user "
 "configurable action will be taken instead."
 msgstr ""
-"Si s'estableix a «True» (cert), el Nautilus obrirà automàticament una carpeta "
-"quan el suport es munti automàticament. Això només s'aplica a suports on no "
-"es detecti un tipus x-content/* conegut. Als suports on es detecti un tipus "
-"x-content/* conegut, es realitzarà l'acció configurada per l'usuari."
+"Si s'estableix a «True» (cert), el Nautilus obrirà automàticament una "
+"carpeta quan el suport es munti automàticament. Això només s'aplica a "
+"suports on no es detecti un tipus x-content/* conegut. Als suports on es "
+"detecti un tipus x-content/* conegut, es realitzarà l'acció configurada per "
+"l'usuari."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:59
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:60
 msgid "If set to true, then Nautilus will draw the icons on the desktop."
 msgstr ""
 "Si s'estableix a «True» (cert), el Nautilus mostrarà les icones a "
 "l'escriptori."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:60
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:61
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus will exit when all windows are destroyed. This "
 "is the default setting. If set to false, it can be started without any "
 "window, so nautilus can serve as a daemon to monitor media automount, or "
 "similar tasks."
 msgstr ""
-"Si s'estableix a «True» (cert), el Nautilus eixirà quan es destruïsquen totes "
-"les finestres. Este és el valor predeterminat. Si s'estableix a "
+"Si s'estableix a «True» (cert), el Nautilus eixirà quan es destruïsquen "
+"totes les finestres. Este és el valor predeterminat. Si s'estableix a "
 "«False» (fals), es podrà iniciar sense cap finestra, de manera que el "
 "Nautilus es pot utilitzar com a dimoni per fer un seguiment del muntat "
 "automàtic de suports o tasques similars."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:61
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:62
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus will have a feature allowing you to delete a "
 "file immediately and in-place, instead of moving it to the trash. This "
@@ -882,7 +894,7 @@ msgstr ""
 "immediatament, sense moure'l a la paperera. Això pot ser perillós, així que "
 "aneu amb compte."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:62
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:63
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus will never prompt nor autorun/autostart "
 "programs when a medium is inserted."
@@ -890,15 +902,15 @@ msgstr ""
 "Si s'estableix a «True» (cert), el Nautilus mai preguntarà ni executarà "
 "automàticament programes quan s'inserisca un suport."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:63
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:64
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus will use the user's home folder as the "
 "desktop. If it is false, then it will use ~/Desktop as the desktop."
 msgstr ""
-"Si s'estableix a «True» (cert), el Nautilus utilitzarà la carpeta de l'usuari "
-"com a escriptori. Si és «False» (fals), utilitzarà el ~/Escriptori."
+"Si s'estableix a «True» (cert), el Nautilus utilitzarà la carpeta de "
+"l'usuari com a escriptori. Si és «False» (fals), utilitzarà el ~/Escriptori."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:64
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:65
 msgid ""
 "If set to true, then all Nautilus windows will be browser windows. This is "
 "how Nautilus used to behave before version 2.6, and some people prefer this "
@@ -908,7 +920,7 @@ msgstr ""
 "finestres de navegació. Este era el comportament predeterminat de les "
 "versions del Nautilus anteriors a la 2.6, i alguns usuaris el prefereixen."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:65
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:66
 msgid ""
 "If set to true, then backup files such as those created by Emacs are "
 "displayed. Currently, only files ending in a tilde (~) are considered backup "
@@ -918,7 +930,7 @@ msgstr ""
 "seguretat, com ara els creats per l'Emacs. Actualment només es consideren "
 "fitxers de còpia de seguretat aquells que acaben amb ~."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:66
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:67
 msgid ""
 "If set to true, then hidden files are shown in the file manager. Hidden "
 "files are either dotfiles or are listed in the folder's .hidden file."
@@ -927,7 +939,7 @@ msgstr ""
 "fitxers. Els fitxers ocults comencen amb un punt o figuren al fitxer .hidden "
 "de la carpeta."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:67
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:68
 msgid ""
 "If this is set to true, an icon linking to the Network Servers view will be "
 "put on the desktop."
@@ -935,7 +947,7 @@ msgstr ""
 "Si s'estableix a «True» (cert), s'afegirà a l'escriptori una icona amb un "
 "enllaç a la vista de servidors de xarxa."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:68
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:69
 msgid ""
 "If this is set to true, an icon linking to the computer location will be put "
 "on the desktop."
@@ -943,7 +955,7 @@ msgstr ""
 "Si s'estableix a «True» (cert), s'afegirà una icona a l'escriptori amb un "
 "enllaç a la ubicació de l'ordinador."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:69
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:70
 msgid ""
 "If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on "
 "the desktop."
@@ -951,7 +963,7 @@ msgstr ""
 "Si s'estableix a «True» (cert), s'afegirà una icona a l'escriptori amb un "
 "enllaç a la carpeta de l'usuari."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:70
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:71
 msgid ""
 "If this is set to true, an icon linking to the trash will be put on the "
 "desktop."
@@ -959,15 +971,15 @@ msgstr ""
 "Si s'estableix a «True» (cert), s'afegirà a l'escriptori una icona amb un "
 "enllaç a la paperera."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:71
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:72
 msgid ""
 "If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the "
 "desktop."
 msgstr ""
-"Si s'estableix a «True» (cert), s'afegiran a l'escriptori icones amb enllaços "
-"als volums muntats."
+"Si s'estableix a «True» (cert), s'afegiran a l'escriptori icones amb "
+"enllaços als volums muntats."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:72
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:73
 msgid ""
 "If this preference is set, all columns in the compact view have the same "
 "width. Otherwise, the width of each column is determined seperately."
@@ -976,7 +988,7 @@ msgstr ""
 "tindran la mateixa amplada. Si no, es determinarà per separat l'amplada de "
 "cada columna."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:73
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:74
 msgid ""
 "If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted "
 "by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be "
@@ -984,10 +996,10 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Si s'estableix a «True» (cert), els fitxers de les finestres noves "
 "s'ordenaran a la inversa. �s a dir, si es fa una ordenació per nom, els "
-"fitxers, en comptes d'ordenar-se de la «a» a la «z», s'ordenaran de la «z» a la "
-"«a»."
+"fitxers, en comptes d'ordenar-se de la «a» a la «z», s'ordenaran de la «z» a "
+"la «a»."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:74
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:75
 msgid ""
 "If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted "
 "by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be "
@@ -996,30 +1008,30 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Si s'estableix a «True» (cert), els fitxers de les finestres noves "
 "s'ordenaran a la inversa. �s a dir, si es fa una ordenació per nom, els "
-"fitxers, en comptes d'ordenar-se de la «a» a la «z», s'ordenaran de la «z» a la "
-"«a»; si es fa per mida, en comptes d'ordenar-se incrementalment s'ordenaran "
-"decrementalment."
+"fitxers, en comptes d'ordenar-se de la «a» a la «z», s'ordenaran de la «z» a "
+"la «a»; si es fa per mida, en comptes d'ordenar-se incrementalment "
+"s'ordenaran decrementalment."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:75
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:76
 msgid "If true, icons will be laid out tighter by default in new windows."
 msgstr ""
 "Si s'estableix a «True» (cert), les icones es disposaran més estretament per "
 "defecte en les noves finestres."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:76
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:77
 msgid ""
 "If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
 msgstr ""
-"Si s'estableix a «True» (cert), les etiquetes es col·locaran al costat de les "
-"icones i no a sota."
+"Si s'estableix a «True» (cert), les etiquetes es col·locaran al costat de "
+"les icones i no a sota."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:77
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:78
 msgid "If true, new windows will use manual layout by default."
 msgstr ""
 "Si s'estableix a «True» (cert), les noves finestres utilitzaran per defecte "
 "una disposició manual."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:78
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:79
 msgid ""
 "Images over this size (in bytes) won't be thumbnailed. The purpose of this "
 "setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time to "
@@ -1029,11 +1041,11 @@ msgstr ""
 "La finalitat d'este paràmetre és evitar la creació de miniatures d'imatges "
 "grans que podrien trigar molt, o consumir massa memòria."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:79
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:80
 msgid "List of possible captions on icons"
 msgstr "Llista dels títols possibles a les icones"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:80
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:81
 msgid ""
 "List of x-content/* types for which the user have chosen \"Do Nothing\" in "
 "the preference capplet. No prompt will be shown nor will any matching "
@@ -1043,7 +1055,7 @@ msgstr ""
 "en la miniaplicació de preferències. No es preguntarà ni s'iniciarà cap "
 "aplicació en introduir un suport que coincidisca amb estos tipus."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:81
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:82
 msgid ""
 "List of x-content/* types for which the user have chosen \"Open Folder\" in "
 "the preferences capplet. A folder window will be opened on insertion of "
@@ -1053,7 +1065,7 @@ msgstr ""
 "carpeta» en la miniaplicació de preferències. S'obrirà una finestra de "
 "carpeta en introduir un suport que coincidisca amb estos tipus."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:82
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:83
 msgid ""
 "List of x-content/* types for which the user have chosen to start an "
 "application in the preference capplet. The preferred application for the "
@@ -1064,36 +1076,37 @@ msgstr ""
 "preferida del tipus donat en introduir un suport que coincidisca amb estos "
 "tipus."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:83
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:84
 msgid "List of x-content/* types set to \"Do Nothing\""
 msgstr "Llista dels tipus x-content/* establerta a «No faces res»"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:84
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:85
 msgid "List of x-content/* types set to \"Open Folder\""
 msgstr "Llista dels tipus x-content/* establerta a «Obri la carpeta»"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:85
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:86
 msgid ""
 "List of x-content/* types where the preferred application will be launched"
 msgstr "Llista dels tipus x-content/* on es llançarà l'aplicació preferida"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:86
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:87
 msgid "Maximum handled files in a folder"
 msgstr "Nombre màxim de fitxers gestionats en una carpeta"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:87
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:88
 msgid "Maximum image size for thumbnailing"
 msgstr "Mida màxima de les imatges a miniaturitzar"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:88
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:89
 msgid "Mouse button to activate the \"Back\" command in browser window"
-msgstr "Botó del ratolí per activar l'orde «Arrere» a la finestra del navegador"
+msgstr ""
+"Botó del ratolí per activar l'orde «Arrere» a la finestra del navegador"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:89
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:90
 msgid "Mouse button to activate the \"Forward\" command in browser window"
 msgstr "Botó del ratolí per activar l'orde «Avant» a la finestra del navegador"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:90
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:91
 msgid ""
 "Name of the Nautilus theme to use. This has been deprecated as of Nautilus "
 "2.2. Please use the icon theme instead."
@@ -1101,37 +1114,37 @@ msgstr ""
 "Nom del tema del Nautilus a utilitzar. A partir del Nautilus 2.2 això s'ha "
 "desestimat. Utilitzeu el tema d'icones en el seu lloc."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:91
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:92
 msgid "Nautilus handles drawing the desktop"
 msgstr "El Nautilus gestiona el dibuix de l'escriptori"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:92
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:93
 msgid "Nautilus uses the users home folder as the desktop"
 msgstr "El Nautilus utilitza la carpeta de l'usuari com a escriptori"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:93
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:94
 msgid "Nautilus will exit when last window destroyed."
 msgstr "El Nautilus eixirà quan es destruïsca l'última finestra."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:94
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:95
 msgid "Network Servers icon visible on the desktop"
 msgstr "La icona de servidors de xarxa és visible a l'escriptori"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:95
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:96
 msgid "Network servers icon name"
 msgstr "Nom de la icona dels servidors de xarxa"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:96
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:97
 msgid "Never prompt or autorun/autostart programs when media are inserted"
 msgstr ""
 "No preguntes ni executes programes automàticament quan s'introduïsca un "
 "suport"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:97
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:98
 msgid "Only show folders in the tree side pane"
 msgstr "Mostra només les carpetes a la subfinestra lateral d'arbre"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:98
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:99
 msgid ""
 "Possible values are \"single\" to launch files on a single click, or \"double"
 "\" to launch them on a double click."
@@ -1139,59 +1152,59 @@ msgstr ""
 "Els valors possibles són «single» per executar fitxers amb un sol clic, o "
 "«double» per executar-los amb un doble clic."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:99
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:100
 msgid "Put labels beside icons"
 msgstr "Posa les etiquetes al costat de les icones"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:100
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:101
 msgid "Reverse sort order in new windows"
 msgstr "Inverteix el criteri d'ordenació a les finestres noves"
 
 #. Translators: please note this can choose the size. e.g.
 #. "Sans 15". Please do not change "Sans", only change the size if you need to. In
 #. most cases, this should be left alone.
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:104
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:105
 msgid "Sans 10"
 msgstr "Sans 10"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:105
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:106
 msgid "Show advanced permissions in the file property dialog"
 msgstr "Mostra els permisos avançats en el diàleg de propietats del fitxer"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:106
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:107
 msgid "Show folders first in windows"
 msgstr "Mostra abans les carpetes a les finestres"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:107
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:108
 msgid "Show location bar in new windows"
 msgstr "Mostra la barra d'ubicació a les finestres noves"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:108
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:109
 msgid "Show mounted volumes on the desktop"
 msgstr "Mostra els volums muntats a l'escriptori"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:109
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:110
 msgid "Show side pane in new windows"
 msgstr "Mostra la subfinestra lateral a les finestres noves"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:110
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:111
 msgid "Show status bar in new windows"
 msgstr "Mostra la barra d'estat a les finestres noves"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:111
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:112
 msgid "Show the package installer for unknown mime types"
 msgstr "Mostra l'instal·lador de paquets per als tipus MIME desconeguts"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:112
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:113
 msgid "Show toolbar in new windows"
 msgstr "Mostra la barra d'eines a les finestres noves"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:113
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:114
 msgid "Side pane view"
 msgstr "Visualització de la subfinestra lateral"
 
 #
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:114
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:115
 msgid ""
 "Speed tradeoff for when to preview a sound file when mousing over a files "
 "icon. If set to \"always\" then always plays the sound, even if the file is "
@@ -1206,7 +1219,7 @@ msgstr ""
 "mai previsualitza sons."
 
 #
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:115
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:116
 msgid ""
 "Speed tradeoff for when to show a preview of text file contents in the "
 "file's icon. If set to \"always\" then always show previews, even if the "
@@ -1215,14 +1228,14 @@ msgid ""
 "read preview data."
 msgstr ""
 "Reducció de velocitat per a quan es previsualitza el contingut d'un fitxer "
-"de text a la icona del fitxer. Si s'estableix a «always», sempre es mostra la "
-"previsualització, encara que la carpeta siga a un servidor remot. Si "
+"de text a la icona del fitxer. Si s'estableix a «always», sempre es mostra "
+"la previsualització, encara que la carpeta siga a un servidor remot. Si "
 "s'estableix a «local_only» aleshores només es mostren les previsualitzacions "
 "de fitxers que estiguen en sistemes de fitxers locals. Si s'estableix a "
 "«never», no es llegiran mai les dades de previsualització."
 
 #
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:116
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:117
 msgid ""
 "Speed tradeoff for when to show an image file as a thumbnail. If set to "
 "\"always\" then always thumbnail, even if the folder is on a remote server. "
@@ -1231,14 +1244,14 @@ msgid ""
 "generic icon."
 msgstr ""
 "Reducció de velocitat per a quan es mostre un fitxer d'imatge com a "
-"miniatura. Si s'estableix a «always», sempre es miniaturitzarà, encara que el "
-"fitxer siga a un servidor remot. Si s'estableix a «local_only» aleshores "
+"miniatura. Si s'estableix a «always», sempre es miniaturitzarà, encara que "
+"el fitxer siga a un servidor remot. Si s'estableix a «local_only» aleshores "
 "només es mostraran miniatures dels fitxes que estiguen en sistemes de "
-"fitxers locals. Si s'estableix a «never», no es fan miniatures i s'utilitzarà "
-"una icona genèrica."
+"fitxers locals. Si s'estableix a «never», no es fan miniatures i "
+"s'utilitzarà una icona genèrica."
 
 #
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:117
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:118
 msgid ""
 "Speed tradeoff for when to show the number of items in a folder. If set to "
 "\"always\" then always show item counts, even if the folder is on a remote "
@@ -1251,16 +1264,16 @@ msgstr ""
 "«local_only» aleshores només es mostrarà el comptatge dels sistemes de "
 "fitxers locals. Si s'estableix a «never», no es comptaran mai els elements."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:118
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:119
 msgid "Text Ellipsis Limit"
 msgstr "Límit de text per als punts suspensius"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:119
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:120
 msgid "The default size of an icon for a thumbnail in the icon view."
 msgstr ""
 "La mida predeterminada de les icones de les miniatures en la vista d'icones."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:120
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:121
 msgid ""
 "The default sort-order for items in the icon view. Possible values are \"name"
 "\", \"size\", \"type\", \"modification_date\", and \"emblems\"."
@@ -1268,7 +1281,7 @@ msgstr ""
 "El criteri d'ordenació predeterminat dels elements de la vista d'icones. Els "
 "valors possibles són «name», «size», «type», «modification_date» i «emblems»."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:121
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:122
 msgid ""
 "The default sort-order for the items in the list view. Possible values are "
 "\"name\", \"size\", \"type\", and \"modification_date\"."
@@ -1276,31 +1289,36 @@ msgstr ""
 "El criteri d'ordenació predeterminat dels elements de la vista de llista. "
 "Els valors possibles són «name», «size», «type» i «modification_date»."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:122
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:123
 msgid "The default width of the side pane in new windows."
 msgstr ""
 "L'amplada predeterminada de la subfinestra lateral de les finestres noves."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:123
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:124
 msgid "The font description used for the icons on the desktop."
 msgstr ""
 "La descripció del tipus de lletra utilitzada per a les icones de "
 "l'escriptori."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:124
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:125
 msgid ""
 "The format of file dates. Possible values are \"locale\", \"iso\", and "
 "\"informal\"."
 msgstr ""
-"El format de les dates dels fitxers. Els valors possibles són «locale», «iso» "
-"i «informal»."
+"El format de les dates dels fitxers. Els valors possibles són «locale», "
+"«iso» i «informal»."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:125
+#
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:126
+msgid "The geometry string for a navigation window."
+msgstr "La cadena de geometria per a una finestra de navegació."
+
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:127
 msgid "The side pane view to show in newly opened windows."
 msgstr ""
 "La visualització de la subfinestra lateral a mostrar a les noves finestres."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:126
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:128
 msgid ""
 "This name can be set if you want a custom name for the computer icon on the "
 "desktop."
@@ -1308,7 +1326,7 @@ msgstr ""
 "Este nom es pot definir si voleu un nom personalitzat per a la icona "
 "«Ordinador» de l'escriptori."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:127
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:129
 msgid ""
 "This name can be set if you want a custom name for the home icon on the "
 "desktop."
@@ -1316,7 +1334,7 @@ msgstr ""
 "Este nom es pot definir si voleu un nom personalitzat per a la icona de la "
 "carpeta de l'usuari."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:128
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:130
 msgid ""
 "This name can be set if you want a custom name for the network servers icon "
 "on the desktop."
@@ -1324,7 +1342,7 @@ msgstr ""
 "Es pot definir este nom si en voleu un de personalitzat per a la icona dels "
 "servidors de xarxa a l'escriptori."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:129
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:131
 msgid ""
 "This name can be set if you want a custom name for the trash icon on the "
 "desktop."
@@ -1332,33 +1350,33 @@ msgstr ""
 "Este nom es pot definir si voleu un nom personalitzat per a la icona de la "
 "paperera de l'escriptori."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:130
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:132
 msgid "Trash icon visible on desktop"
 msgstr "La icona de la paperera és visible a l'escriptori"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:131
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:133
 msgid "Type of click used to launch/open files"
 msgstr "Tipus de clic utilitzat per executar/obrir fitxers"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:132
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:134
 msgid "Use extra mouse button events in Nautilus' browser window"
 msgstr ""
 "Utilitza els esdeveniments dels botons del ratolí addicionals en la finestra "
 "del navegador del Nautilus"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:133
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:135
 msgid "Use manual layout in new windows"
 msgstr "Utilitza la disposició manual a les noves finestres"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:134
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:136
 msgid "Use tighter layout in new windows"
 msgstr "Utilitza una disposició més estreta a les noves finestres"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:135
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:137
 msgid "What to do with executable text files when activated"
 msgstr "Què fer amb fitxers de text executables quan s'activen"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:136
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:138
 msgid ""
 "What to do with executable text files when they are activated (single or "
 "double clicked). Possible values are \"launch\" to launch them as programs, "
@@ -1367,10 +1385,10 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Què fer amb fitxers de text executables quan s'activen (amb un clic simple o "
 "doble). Els valors possibles són «launch» per executar-los com a programes, "
-"«ask» per preguntar què fer mitjançant un diàleg, i «display» per mostrar-los "
-"com a fitxers de text."
+"«ask» per preguntar què fer mitjançant un diàleg, i «display» per mostrar-"
+"los com a fitxers de text."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:137
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:139
 msgid ""
 "When a folder is visited this viewer is used unless you have selected "
 "another view for that particular folder. Possible values are \"list_view\", "
@@ -1381,69 +1399,77 @@ msgstr ""
 "valors possibles són «list_view» (vista de llista), «icon_view» (vista "
 "d'icones) i «compact_view» (vista compacta)."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:138
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:140
 msgid "When to show number of items in a folder"
 msgstr "Quan s'ha de mostrar el nombre d'elements d'una carpeta"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:139
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:141
 msgid "When to show preview text in icons"
 msgstr "Quan s'ha de mostrar el text de previsualització a les icones"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:140
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:142
 msgid "When to show thumbnails of image files"
 msgstr "Quan s'han de mostrar miniatures dels fitxers d'imatge"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:141
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:143
 msgid "Where to position newly open tabs in browser windows."
 msgstr ""
 "On s'han d'ubicar les pestanyes noves que s'òbriguen en les finestres del "
 "navegador."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:142
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:144
 msgid "Whether a custom default folder background has been set."
 msgstr "Si s'ha establit un fons de carpeta personalitzat predeterminat."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:143
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:145
 msgid "Whether a custom default side pane background has been set."
 msgstr ""
 "Si s'ha establit un fons personalitzat predeterminat per a la subfinestra "
 "lateral."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:144
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:146
+msgid "Whether the navigation window should be maximized by default."
+msgstr "Si la finestra de navegació s'hauria de maximitzar per defecte."
+
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:147
+msgid "Whether the navigation window should be maximized."
+msgstr "Si la finestra de navegació s'hauria de maximitzar."
+
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:148
 msgid "Whether to ask for confirmation when deleting files, or emptying Trash"
 msgstr ""
 "Si s'ha de demanar confirmació quan se suprimisquen fitxers, o es buide la "
 "paperera"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:145
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:149
 msgid "Whether to automatically mount media"
 msgstr "Si s'han de muntar automàticament els suports"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:146
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:150
 msgid "Whether to automatically open a folder for automounted media"
 msgstr ""
 "Si s'ha d'obrir automàticament una carpeta per als suports muntats "
 "automàticament"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:147
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:151
 msgid "Whether to enable immediate deletion"
 msgstr "Si s'ha d'habilitar la supressió immediata"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:148
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:152
 msgid "Whether to preview sounds when mousing over an icon"
 msgstr ""
 "Si s'han de previsualitzar sons quan es mogui el punter per damunt d'una "
 "icona"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:149
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:153
 msgid "Whether to show backup files"
 msgstr "Si s'han de mostrar els fitxers de còpia de seguretat"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:150
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:154
 msgid "Whether to show hidden files"
 msgstr "Si s'han de mostrar els fitxers ocults"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:151
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:155
 msgid ""
 "Whether to show the user a package installer dialog in case an unknown mime "
 "type is opened, in order to search for an application to handle it."
@@ -1452,90 +1478,90 @@ msgstr ""
 "cas que s'òbriga un tipus MIME desconegut per cercar una aplicació per "
 "gestionar-lo."
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:152
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:156
 msgid "Width of the side pane"
 msgstr "Amplada de la subfinestra lateral"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:488
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:489
 msgid "No applications found"
 msgstr "No s'ha trobat cap aplicació"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:504
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:505
 msgid "Ask what to do"
 msgstr "Pregunta què s'ha de fer"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:520
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:521
 msgid "Do Nothing"
 msgstr "No faces res"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:535
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:536
 #: ../data/nautilus-folder-handler.desktop.in.in.h:1
 msgid "Open Folder"
 msgstr "Obri la carpeta"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:567
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:568
 #: ../src/nautilus-x-content-bar.c:122
 #, c-format
 msgid "Open %s"
 msgstr "Obri %s"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:606
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:607
 msgid "Open with other Application..."
 msgstr "Obri amb una altra aplicació..."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:940
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:950
 msgid "You have just inserted an Audio CD."
 msgstr "Acabeu d'introduir un CD d'àudio."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:942
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:952
 msgid "You have just inserted an Audio DVD."
 msgstr "Acabeu d'introduir un DVD d'àudio."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:944
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:954
 msgid "You have just inserted a Video DVD."
 msgstr "Acabeu d'introduir un DVD de vídeo."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:946
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:956
 msgid "You have just inserted a Video CD."
 msgstr "Acabeu d'introduir un CD de vídeo."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:948
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:958
 msgid "You have just inserted a Super Video CD."
 msgstr "Acabeu d'introduir un CD de súper vídeo."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:950
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:960
 msgid "You have just inserted a blank CD."
 msgstr "Acabeu d'introduir un CD en blanc."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:952
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:962
 msgid "You have just inserted a blank DVD."
 msgstr "Acabeu d'introduir un DVD en blanc."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:954
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:964
 msgid "You have just inserted a blank Blu-Ray disc."
 msgstr "Acabeu d'introduir un disc Blu-Ray en blanc."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:956
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:966
 msgid "You have just inserted a blank HD DVD."
 msgstr "Acabeu d'introduir un HD DVD en blanc."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:958
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:968
 msgid "You have just inserted a Photo CD."
 msgstr "Acabeu d'introduir un CD d'imatges en format Photo CD."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:960
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:970
 msgid "You have just inserted a Picture CD."
 msgstr "Acabeu d'introduir un CD d'imatges en format Picture CD."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:962
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:972
 msgid "You have just inserted a medium with digital photos."
 msgstr "Acabeu d'introduir un suport amb fotos digitals."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:964
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:974
 msgid "You have just inserted a digital audio player."
 msgstr "Acabeu d'introduir un reproductor d'àudio digital."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:966
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:976
 msgid ""
 "You have just inserted a medium with software intended to be automatically "
 "started."
@@ -1544,15 +1570,15 @@ msgstr ""
 "automàticament."
 
 #. fallback to generic greeting
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:969
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:979
 msgid "You have just inserted a medium."
 msgstr "Acabeu d'introduir un suport."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:971
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:981
 msgid "Choose what application to launch."
 msgstr "Seleccioneu quina aplicació s'ha d'executar."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:980
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:990
 #, c-format
 msgid ""
 "Select how to open \"%s\" and whether to perform this action in the future "
@@ -1561,31 +1587,31 @@ msgstr ""
 "Seleccioneu com s'ha d'obrir «%s» i si s'ha de realitzar esta acció en el "
 "futur en altres suports del tipus «%s»."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1002
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1017
 msgid "_Always perform this action"
 msgstr "Realitza _sempre esta acció"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. add the "Eject" menu item
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1018
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7328
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7356
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7437
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1318
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2266
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1033
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7216
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7244
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7325
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1278
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2295
 msgid "_Eject"
 msgstr "_Expulsa"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. add the "Unmount" menu item
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1029
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7324
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7352
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7433
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1309
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2259
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1044
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7212
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7240
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7321
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1269
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2288
 msgid "_Unmount"
 msgstr "Desm_unta"
 
@@ -1613,7 +1639,7 @@ msgstr "Enganxa el text emmagatzemat al porta-retalls"
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:448
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7266
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7154
 msgid "Select _All"
 msgstr "Selecciona-ho _tot"
 
@@ -1622,23 +1648,23 @@ msgstr "Selecciona-ho _tot"
 msgid "Select all the text in a text field"
 msgstr "Selecciona tot el text dins d'un camp de text"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:323
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:368
 msgid "Move _Up"
 msgstr "Mou cap am_unt"
 
 #
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:333
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:378
 msgid "Move Dow_n"
 msgstr "Mou cap a_vall"
 
 #
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:346
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:391
 msgid "Use De_fault"
 msgstr "_Utilitza el valor predeterminat"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:43
 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:273
-#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:1514
+#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:1603
 msgid "Name"
 msgstr "Nom"
 
@@ -1663,7 +1689,7 @@ msgid "The type of the file."
 msgstr "El tipus del fitxer."
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:65
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:270
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:275
 msgid "Date Modified"
 msgstr "Data de modificació"
 
@@ -1696,7 +1722,7 @@ msgid "The group of the file."
 msgstr "El grup del fitxer."
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:97
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4789
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4812
 msgid "Permissions"
 msgstr "Permisos"
 
@@ -1731,15 +1757,32 @@ msgstr "El context de seguretat SELinux del fitxer."
 #. TODO: Change after string freeze over
 #: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:127
 #: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:129
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:346
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:351
 #: ../src/nautilus-query-editor.c:117
 msgid "Location"
 msgstr "Ubicació"
 
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:170
+msgid "Trashed On"
+msgstr "Mogut a la paperera el"
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:171
+msgid "Date when file was moved to the Trash"
+msgstr "La data en la qual es va moure el fitxer a la paperera"
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:177
+msgid "Original Location"
+msgstr "Ubicació original"
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:178
+msgid "Original location of file before moved to the Trash"
+msgstr "Ubicació original del fitxer abans de moure'l a la paperera"
+
 #
 #: ../libnautilus-private/nautilus-customization-data.c:405
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:522
 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:428
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:1863
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:1873
 msgid "Reset"
 msgstr "Reinicia"
 
@@ -1759,7 +1802,8 @@ msgid ""
 "If you want to eject the volume, please use \"Eject\" in the popup menu of "
 "the volume."
 msgstr ""
-"Si voleu expulsar el volum, utilitzeu «Expulsa» en el menú emergent del volum."
+"Si voleu expulsar el volum, utilitzeu «Expulsa» en el menú emergent del "
+"volum."
 
 #
 #: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:120
@@ -1840,65 +1884,183 @@ msgstr "No s'ha pogut alçar el distintiu personalitzat."
 msgid "Sorry, unable to save custom emblem name."
 msgstr "No s'ha pogut alçar el nom del distintiu personalitzat."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:186
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:144
+#, c-format
+msgid "Merge folder \"%s\"?"
+msgstr "Voleu combinar la carpeta «%s»?"
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:148
+msgid ""
+"Merging will ask for confirmation before replacing any files in the folder "
+"that conflict with the files being copied."
+msgstr ""
+"En combinar-la es demanarà confirmació abans de reemplaçar-hi cap fitxer que "
+"entri en conflicte amb els que s'estiguen copiant."
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:153
+#, c-format
+msgid "An older folder with the same name already exists in \"%s\"."
+msgstr "Ja existeix una carpeta més antiga amb el mateix nom a «%s»."
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:157
+#, c-format
+msgid "A newer folder with the same name already exists in \"%s\"."
+msgstr "Ja existeix una carpeta més nova amb el mateix nom a «%s»."
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:161
+#, c-format
+msgid "Another folder with the same name already exists in \"%s\"."
+msgstr "Ja existeix una altra carpeta amb el mateix nom a «%s»."
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:166
+msgid "Replacing it will remove all files in the folder."
+msgstr "En reemplaçar-la se'n suprimiran tots els fitxers."
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:168
+#, c-format
+msgid "Replace folder \"%s\"?"
+msgstr "Voleu reemplaçar la carpeta «%s»?"
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:170
+#, c-format
+msgid "A folder with the same name already exists in \"%s\"."
+msgstr "Ja existeix una carpeta amb el mateix nom a «%s»."
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:175
+#, c-format
+msgid "Replace file \"%s\"?"
+msgstr "Voleu reemplaçar el fitxer «%s»?"
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:177
+msgid "Replacing it will overwrite its content."
+msgstr "En reemplaçar-lo se'n sobreescriuran els continguts."
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:181
+#, c-format
+msgid "An older file with the same name already exists in \"%s\"."
+msgstr "Ja existeix un fitxer més antic amb el mateix nom a «%s»."
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:185
+#, c-format
+msgid "A newer file with the same name already exists in \"%s\"."
+msgstr "Ja existeix un fitxer més nou amb el mateix nom a «%s»."
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:189
+#, c-format
+msgid "Another file with the same name already exists in \"%s\"."
+msgstr "Ja existeix un altre fitxer amb el mateix nom a «%s»."
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:255
+msgid "Original file"
+msgstr "Fitxer original"
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:256
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:287
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3311
+msgid "Size:"
+msgstr "Mida:"
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:259
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:290
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3293
+msgid "Type:"
+msgstr "Tipus:"
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:262
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:293
+msgid "Last modified:"
+msgstr "�ltima modificació:"
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:286
+msgid "Replace with"
+msgstr "Reemplaça amb"
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:315
+msgid "Merge"
+msgstr "Combina"
+
+#. Setup the expander for the rename action
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:508
+msgid "_Select a new name for the destination"
+msgstr "_Seleccioneu un nom nou per a la destinació"
+
+#. Setup the checkbox to apply the action to all files
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:534
+msgid "Apply this action to all files"
+msgstr "Aplica esta acció a tots els fitxers"
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:545
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:187
 msgid "_Skip"
 msgstr "_Omet"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:187
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:550
+msgid "Re_name"
+msgstr "Canvia el _nom"
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:556
+msgid "Replace"
+msgstr "Reemplaça"
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:629
+msgid "File conflict"
+msgstr "Conflicte de fitxers"
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:188
 msgid "S_kip All"
 msgstr "Omet-los _tots"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:188
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:189
 msgid "_Retry"
 msgstr "_Torna-ho a intentar"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:189
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:190
 msgid "Delete _All"
 msgstr "Suprimeix-ho _tot"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:190
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:191
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Reemplaça"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:191
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:192
 msgid "Replace _All"
 msgstr "Reempl_aça'ls tots"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:192
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:193
 msgid "_Merge"
 msgstr "_Combina"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:193
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:194
 msgid "Merge _All"
 msgstr "Combina-ho _tot"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:194
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:195
 msgid "Copy _Anyway"
 msgstr "Copia _igualment"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:279
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:280
 #, c-format
 msgid "%'d second"
 msgid_plural "%'d seconds"
 msgstr[0] "%'d segon"
 msgstr[1] "%'d segons"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:284
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:295
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:285
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:296
 #, c-format
 msgid "%'d minute"
 msgid_plural "%'d minutes"
 msgstr[0] "%'d minut"
 msgstr[1] "%'d minuts"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:294
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:295
 #, c-format
 msgid "%'d hour"
 msgid_plural "%'d hours"
 msgstr[0] "%'d hora"
 msgstr[1] "%'d hores"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:302
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:303
 #, c-format
 msgid "approximately %'d hour"
 msgid_plural "approximately %'d hours"
@@ -1910,15 +2072,15 @@ msgstr[1] "aproximadament %'d hores"
 #. * (e.g. "folder", "plain text") to file type for symbolic link
 #. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:378
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6231
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:10492
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:379
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6365
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:10336
 #, c-format
 msgid "Link to %s"
 msgstr "Enllaç a %s"
 
 #. appended to new link file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:382
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:383
 #, c-format
 msgid "Another link to %s"
 msgstr "Un altre enllaç a %s"
@@ -1927,26 +2089,26 @@ msgstr "Un altre enllaç a %s"
 #. * if there's no way to do that nicely for a
 #. * particular language.
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:398
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:399
 #, c-format
 msgid "%'dst link to %s"
 msgstr "%'dr enllaç a %s"
 
 #. appended to new link file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:402
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:403
 #, c-format
 msgid "%'dnd link to %s"
 msgstr "%'dn enllaç a %s"
 
 #. appended to new link file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:406
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:407
 #, c-format
 msgid "%'drd link to %s"
 msgstr "%'der enllaç a %s"
 
 # Això no funcionarà per a "4rt", per exemple, sortirà 4è
 #. appended to new link file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:410
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:411
 #, c-format
 msgid "%'dth link to %s"
 msgstr "%'dè enllaç a %s"
@@ -1956,12 +2118,12 @@ msgstr "%'dè enllaç a %s"
 #. * make some or all of them match.
 #.
 #. localizers: tag used to detect the first copy of a file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:449
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:450
 msgid " (copy)"
 msgstr " (còpia)"
 
 #. localizers: tag used to detect the second copy of a file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:451
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:452
 msgid " (another copy)"
 msgstr " (una altra còpia)"
 
@@ -1969,36 +2131,36 @@ msgstr " (una altra còpia)"
 #. localizers: tag used to detect the x12th copy of a file
 #. localizers: tag used to detect the x13th copy of a file
 #. localizers: tag used to detect the xxth copy of a file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:454
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:456
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:458
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:468
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:455
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:457
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:459
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:469
 msgid "th copy)"
 msgstr "a còpia)"
 
 #. localizers: tag used to detect the x1st copy of a file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:461
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:462
 msgid "st copy)"
 msgstr "a còpia)"
 
 #. localizers: tag used to detect the x2nd copy of a file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:463
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:464
 msgid "nd copy)"
 msgstr "a còpia)"
 
 #. localizers: tag used to detect the x3rd copy of a file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:465
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:466
 msgid "rd copy)"
 msgstr "a còpia)"
 
 #. localizers: appended to first file copy
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:482
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:483
 #, c-format
 msgid "%s (copy)%s"
 msgstr "%s (còpia)%s"
 
 #. localizers: appended to second file copy
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:484
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:485
 #, c-format
 msgid "%s (another copy)%s"
 msgstr "%s (una altra còpia)%s"
@@ -2007,10 +2169,10 @@ msgstr "%s (una altra còpia)%s"
 #. localizers: appended to x12th file copy
 #. localizers: appended to x13th file copy
 #. localizers: appended to xxth file copy
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:487
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:489
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:491
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:505
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:488
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:490
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:492
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:506
 #, c-format
 msgid "%s (%'dth copy)%s"
 msgstr "%s (%'da còpia)%s"
@@ -2020,39 +2182,39 @@ msgstr "%s (%'da còpia)%s"
 #. * strings look like "%s (copy %'d)%s".
 #.
 #. localizers: appended to x1st file copy
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:499
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:500
 #, c-format
 msgid "%s (%'dst copy)%s"
 msgstr "%s (%'da còpia)%s"
 
 #. localizers: appended to x2nd file copy
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:501
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:502
 #, c-format
 msgid "%s (%'dnd copy)%s"
 msgstr "%s (%'da còpia)%s"
 
 #. localizers: appended to x3rd file copy
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:503
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:504
 #, c-format
 msgid "%s (%'drd copy)%s"
 msgstr "%s (%'da còpia)%s"
 
 #. localizers: opening parentheses to match the "th copy)" string
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:603
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:604
 msgid " ("
 msgstr " ("
 
 #. localizers: opening parentheses of the "th copy)" string
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:611
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:612
 #, c-format
 msgid " (%'d"
 msgstr " (%'d"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1298
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1299
 msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%B\" from the trash?"
 msgstr "Segur que voleu suprimir permanentment «%B» de la paperera?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1301
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1302
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item from the "
@@ -2066,36 +2228,31 @@ msgstr[1] ""
 "Segur que voleu suprimir permanentment els %'d elements seleccionats de la "
 "paperera?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1311
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1379
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1312
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1378
 msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
 msgstr "Si suprimiu un element, es perdrà definitivament."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1331
-msgid "Empty all of the items from the trash?"
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1332
+msgid "Empty all items from Trash?"
 msgstr "Voleu suprimir tots els elements de la paperera?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1335
-msgid ""
-"If you choose to empty the trash, all items in it will be permanently lost. "
-"Please note that you can also delete them separately."
-msgstr ""
-"Si decidiu buidar la paperera, tots els elements que conté es perdran "
-"definitivament. Tingueu en compte que també els podeu suprimir "
-"individualment."
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1336
+msgid "All items in the Trash will be permanently deleted."
+msgstr "Se suprimiran de forma permanent tots els elements de la paperera."
 
 #. Empty Trash menu item
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1340
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2192
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2303 ../src/nautilus-trash-bar.c:125
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1339
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2191
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2332 ../src/nautilus-trash-bar.c:190
 msgid "Empty _Trash"
 msgstr "Buida la _paperera"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1367
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1366
 msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%B\"?"
 msgstr "Segur que voleu suprimir permanentment l'element «%B»?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1370
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1369
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item?"
 msgid_plural ""
@@ -2104,35 +2261,35 @@ msgstr[0] "Segur que voleu suprimir permanentment l'element seleccionat?"
 msgstr[1] ""
 "Segur que voleu suprimir permanentment els %'d elements seleccionats?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1413
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1412
 #, c-format
 msgid "%'d file left to delete"
 msgid_plural "%'d files left to delete"
 msgstr[0] "queda %'d fitxer per suprimir"
 msgstr[1] "queden %'d fitxers per suprimir"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1419
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1418
 msgid "Deleting files"
 msgstr "S'estan suprimint els fitxers"
 
 #. To translators: %T will expand to a time like "2 minutes".
 #. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %T argument).
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1433
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1432
 msgid "%T left"
 msgid_plural "%T left"
 msgstr[0] "queda %T"
 msgstr[1] "queden %T"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1500
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1534
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1573
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1650
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1499
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1533
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1572
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1649
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2436
 msgid "Error while deleting."
 msgstr "S'ha produït un error en suprimir."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1504
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1503
 msgid ""
 "Files in the folder \"%B\" cannot be deleted because you do not have "
 "permissions to see them."
@@ -2140,7 +2297,7 @@ msgstr ""
 "No es poden suprimir els fitxers de la carpeta «%B» perquè no teniu permís "
 "per veure'ls."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1507
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1506
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2495
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3461
 msgid ""
@@ -2149,73 +2306,73 @@ msgstr ""
 "S'ha produït un error en obtindre informació sobre els fitxers de la carpeta "
 "«%B»."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1516
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1515
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3470
 msgid "_Skip files"
 msgstr "_Omet els fitxers"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1537
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1536
 msgid ""
 "The folder \"%B\" cannot be deleted because you do not have permissions to "
 "read it."
 msgstr ""
 "No s'ha pogut suprimir la carpeta «%B» perquè no teniu permís per llegir-la."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1540
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1539
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2534
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3506
 msgid "There was an error reading the folder \"%B\"."
 msgstr "S'ha produït un error en llegir la carpeta «%B»."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1574
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1573
 msgid "Could not remove the folder %B."
 msgstr "No s'ha pogut suprimir la carpeta %B."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1651
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1650
 msgid "There was an error deleting %B."
 msgstr "S'ha produït un error en suprimir %B."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1731
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1730
 msgid "Moving files to trash"
 msgstr "S'estan movent els fitxers a la paperera"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1733
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1732
 #, c-format
 msgid "%'d file left to trash"
 msgid_plural "%'d files left to trash"
 msgstr[0] "Queda %'d fitxer per moure a la paperera"
 msgstr[1] "Queden %'d fitxers per moure a la paperera"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1783
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1782
 msgid "Cannot move file to trash, do you want to delete immediately?"
 msgstr ""
 "No s'ha pogut moure el fitxer a la paperera. Voleu suprimir-lo immediatament?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1784
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1783
 msgid "The file \"%B\" cannot be moved to the trash."
 msgstr "El fitxer «%B» no es pot moure a la paperera."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1959
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1958
 msgid "Trashing Files"
 msgstr "S'estan movent els fitxers a la paperera"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1961
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1960
 msgid "Deleting Files"
 msgstr "S'estan suprimint els fitxers"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2025
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2024
 msgid "Unable to eject %V"
 msgstr "No s'ha pogut expulsar %V"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2027
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2026
 msgid "Unable to unmount %V"
 msgstr "No s'ha pogut desmuntar %V"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2182
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2181
 msgid "Do you want to empty the trash before you unmount?"
 msgstr "Voleu buidar la paperera abans de desmuntar?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2184
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2183
 msgid ""
 "In order to regain the free space on this volume the trash must be emptied. "
 "All trashed items on the volume will be permanently lost."
@@ -2224,11 +2381,11 @@ msgstr ""
 "paperera. Tots els elements de la paperera del dispositiu es perdran per "
 "sempre."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2190
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2189
 msgid "Do _not Empty Trash"
 msgstr "_No buidis la paperera"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2306
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2305
 #, c-format
 msgid "Unable to mount %s"
 msgstr "No s'ha pogut muntar %s"
@@ -2433,8 +2590,8 @@ msgid ""
 msgstr "No es pot copiar la carpeta «%B» perquè no teniu permís per llegir-la."
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3548
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4158
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4736
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4232
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4794
 msgid "Error while moving \"%B\"."
 msgstr "S'ha produït un error en moure «%B»."
 
@@ -2444,8 +2601,8 @@ msgstr "No s'ha pogut suprimir la carpeta d'origen."
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3634
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3675
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4160
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4231
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4234
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4305
 msgid "Error while copying \"%B\"."
 msgstr "S'ha produït un error en copiar «%B»."
 
@@ -2460,236 +2617,187 @@ msgid "Could not remove the already existing file %F."
 msgstr "No s'ha pogut suprimir el fitxer %F."
 
 #. the run_warning() frees all strings passed in automatically
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3891
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4563
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3992
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4638
 msgid "You cannot move a folder into itself."
 msgstr "No podeu moure una carpeta dins d'ella mateixa."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3892
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4564
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3993
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4639
 msgid "You cannot copy a folder into itself."
 msgstr "No podeu copiar una carpeta dins d'ella mateixa."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3893
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4565
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3994
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4640
 msgid "The destination folder is inside the source folder."
 msgstr "La carpeta destí és dins la carpeta origen."
 
 #. the run_warning() frees all strings passed in automatically
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3924
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4025
 msgid "You cannot move a file over itself."
 msgstr "No podeu moure un fitxer sobre ell mateix."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3925
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4026
 msgid "You cannot copy a file over itself."
 msgstr "No podeu copiar un fitxer sobre ell mateix."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3926
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4027
 msgid "The source file would be overwritten by the destination."
 msgstr "El fitxer d'origen seria sobreescrit pel de destinació."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4056
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4645
-msgid ""
-"A folder named \"%B\" already exists. Do you want to merge the source "
-"folder?"
-msgstr ""
-"Ja existeix una carpeta anomenada «%B». Voleu combinar-la amb la carpeta "
-"d'origen?"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4058
-msgid ""
-"The source folder already exists in \"%B\". Merging will ask for "
-"confirmation before replacing any files in the folder that conflict with the "
-"files being copied."
-msgstr ""
-"Ja existeix la carpeta d'origen a «%B». En combinar-la es demanarà "
-"confirmació abans de reemplaçar-hi cap fitxer que entri en conflicte amb els "
-"que s'estiguen copiant."
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4063
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4652
-msgid "A folder named \"%B\" already exists. Do you want to replace it?"
-msgstr "Ja existeix una carpeta anomenada «%B». Voleu reemplaçar-la?"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4065
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4654
-#, c-format
-msgid ""
-"The folder already exists in \"%F\". Replacing it will remove all files in "
-"the folder."
-msgstr ""
-"Ja existeix la carpeta a «%F». En reemplaçar-la se'n suprimiran tots els "
-"fitxers."
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4070
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4659
-msgid "A file named \"%B\" already exists. Do you want to replace it?"
-msgstr "Ja existeix un fitxer anomenat «%B». Voleu reemplaçar-lo?"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4072
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4661
-#, c-format
-msgid ""
-"The file already exists in \"%F\". Replacing it will overwrite its content."
-msgstr ""
-"Ja existeix el fitxer a «%F». En reemplaçar-lo se'n sobreescriuran els "
-"continguts."
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4162
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4236
 #, c-format
 msgid "Could not remove the already existing file with the same name in %F."
 msgstr "No s'ha pogut suprimir el fitxer amb el mateix nom a %F."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4232
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4306
 #, c-format
 msgid "There was an error copying the file into %F."
 msgstr "S'ha produït un error en copiar el fitxer a %F."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4456
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4530
 msgid "Copying Files"
 msgstr "S'estan copiant els fitxers"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4473
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4547
 msgid "Preparing to Move to \"%B\""
 msgstr "S'està preparant per moure a «%B»"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4477
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4551
 #, c-format
 msgid "Preparing to move %'d file"
 msgid_plural "Preparing to move %'d files"
 msgstr[0] "S'està preparant per moure %'d fitxer"
 msgstr[1] "S'està preparant per moure %'d fitxers"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4647
-msgid ""
-"The source folder already exists in \"%B\". Merging will ask for "
-"confirmation before replacing any files in the folder that conflict with the "
-"files being moved."
-msgstr ""
-"Ja existeix la carpeta d'origen a «%B». En combinar-la es demanarà "
-"confirmació abans de reemplaçar-hi cap fitxer que entri en conflicte amb els "
-"que s'estiguen movent."
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4737
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4795
 #, c-format
 msgid "There was an error moving the file into %F."
 msgstr "S'ha produït un error en moure el fitxer a %F."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4997
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5055
 msgid "Moving Files"
 msgstr "S'estan movent els fitxers"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5014
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5072
 msgid "Creating links in \"%B\""
 msgstr "S'estan creant els enllaços a «%B»"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5018
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5076
 #, c-format
 msgid "Making link to %'d file"
 msgid_plural "Making links to %'d files"
 msgstr[0] "S'està creant l'enllaç a %'d fitxer"
 msgstr[1] "S'estan creant els enllaços a %'d fitxers"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5147
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5205
 msgid "Error while creating link to %B."
 msgstr "S'ha produït un error en crear l'enllaç a %B."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5149
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5207
 msgid "Symbolic links only supported for local files"
 msgstr "Els enllaços simbòlics només permeten fitxers locals"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5152
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5210
 msgid "The target doesn't support symbolic links."
 msgstr "La destinació no permet enllaços simbòlics."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5155
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5213
 #, c-format
 msgid "There was an error creating the symlink in %F."
 msgstr "S'ha produït un error en crear l'enllaç simbòlic a %F."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5449
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5507
 msgid "Setting permissions"
 msgstr "S'estan establint els permisos"
 
 #. localizers: the initial name of a new folder
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5699
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5757
 msgid "untitled folder"
 msgstr "carpeta nova"
 
 #. localizers: the initial name of a new empty file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5707
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5765
 msgid "new file"
 msgstr "fitxer nou"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5857
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5915
 msgid "Error while creating directory %B."
 msgstr "S'ha produït un error en crear el directori %B."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5859
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5917
 msgid "Error while creating file %B."
 msgstr "S'ha produït un error en crear el fitxer %B."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5861
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5919
 #, c-format
 msgid "There was an error creating the directory in %F."
 msgstr "S'ha produït un error en crear el directori a %F."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6119
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6177
 msgid "Emptying Trash"
 msgstr "S'està buidant la paperera"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6166
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6207
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6242
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6277
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6224
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6265
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6300
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6335
 msgid "Unable to mark launcher trusted (executable)"
 msgstr "No s'ha pogut marcar la llançadora com de confiança (executable)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1211
-#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:381
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:1260
+#, c-format
+msgid "Could not determine original location of \"%s\" "
+msgstr "No s'ha pogut determinar la ubicació original de «%s» "
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:1264
+msgid "The item cannot be restored from trash"
+msgstr "No es pot restaurar l'element des de la paperera"
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1214
+#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:390
 msgid "This file cannot be mounted"
 msgstr "No es pot muntar el fitxer"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1256
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1259
 msgid "This file cannot be unmounted"
 msgstr "No es pot desmuntar el fitxer"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1290
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1293
 msgid "This file cannot be ejected"
 msgstr "No es pot expulsar el fitxer"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1323
-#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:559
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1326
+#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:568
 msgid "This file cannot be started"
 msgstr "No es pot iniciar el fitxer"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1375
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1406
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1378
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1409
 msgid "This file cannot be stopped"
 msgstr "No es pot aturar el fitxer"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1806
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1810
 #, c-format
 msgid "Slashes are not allowed in filenames"
 msgstr "No es permeten barres en els noms dels fitxers"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1824
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1828
 #, c-format
 msgid "File not found"
 msgstr "No s'ha trobat el fitxer"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1852
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1856
 #, c-format
 msgid "Toplevel files cannot be renamed"
 msgstr "No es pot canviar el nom dels fitxers de nivell superior"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1875
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1879
 #, c-format
 msgid "Unable to rename desktop icon"
 msgstr "No s'ha pogut canviar el nom de la icona de l'escriptori"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1912
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1908
 #, c-format
 msgid "Unable to rename desktop file"
 msgstr "No s'ha pogut canviar el nom del fitxer de l'escriptori"
@@ -2709,65 +2817,65 @@ msgstr "No s'ha pogut canviar el nom del fitxer de l'escriptori"
 #. * off zero padding, and putting a "_" there will use
 #. * space padding instead of zero padding.
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4352
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4446
 msgid "today at 00:00:00 PM"
 msgstr "hui a les 00:00:00 PM"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4353
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4447
 #: ../src/nautilus-file-management-properties.c:472
 msgid "today at %-I:%M:%S %p"
 msgstr "hui a les %-I:%M:%S %p"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4355
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4449
 msgid "today at 00:00 PM"
 msgstr "hui a les 00:00 PM"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4356
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4450
 msgid "today at %-I:%M %p"
 msgstr "hui a les %-I:%M %p"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4358
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4452
 msgid "today, 00:00 PM"
 msgstr "hui, 00:00 PM"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4359
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4453
 msgid "today, %-I:%M %p"
 msgstr "hui, %-I:%M %p"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4361
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4362
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4455
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4456
 msgid "today"
 msgstr "hui"
 
 #. Yesterday, use special word.
 #. * Note to localizers: Same issues as "today" string.
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4371
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4465
 msgid "yesterday at 00:00:00 PM"
 msgstr "ahir a les 00:00:00 PM"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4372
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4466
 msgid "yesterday at %-I:%M:%S %p"
 msgstr "ahir a les %-I:%M:%S %p"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4374
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4468
 msgid "yesterday at 00:00 PM"
 msgstr "ahir a les 00:00 PM"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4375
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4469
 msgid "yesterday at %-I:%M %p"
 msgstr "ahir a les %-I:%M %p"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4377
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4471
 msgid "yesterday, 00:00 PM"
 msgstr "ahir, 00:00 PM"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4378
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4472
 msgid "yesterday, %-I:%M %p"
 msgstr "ahir, %-I:%M %p"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4380
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4381
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4474
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4475
 msgid "yesterday"
 msgstr "ahir"
 
@@ -2776,103 +2884,103 @@ msgstr "ahir"
 #. * The width measurement templates correspond to
 #. * the day/month name with the most letters.
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4392
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4486
 msgid "Wednesday, September 00 0000 at 00:00:00 PM"
 msgstr "Dimecres, 00 de Setembre de 0000 a les 00:00:00 PM"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4393
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4487
 msgid "%A, %B %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
 msgstr "%A, %d de %B de %Y a les %-I:%M:%S %p"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4395
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4489
 msgid "Mon, Oct 00 0000 at 00:00:00 PM"
 msgstr "Dl, 00 d'oct. de 0000 a les 00:00:00 PM"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4396
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4490
 msgid "%a, %b %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
 msgstr "%a, %-d %b %Y a les %-I:%M:%S %p"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4398
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4492
 msgid "Mon, Oct 00 0000 at 00:00 PM"
 msgstr "Dl, 00 d'oct. de 0000 a les 00:00:00 PM"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4399
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4493
 msgid "%a, %b %-d %Y at %-I:%M %p"
 msgstr "%a, %-d %b %Y a les %-I:%M %p"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4401
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4495
 msgid "Oct 00 0000 at 00:00 PM"
 msgstr "00 d'oct. de 0000 a les 00:00 PM"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4402
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4496
 msgid "%b %-d %Y at %-I:%M %p"
 msgstr "%-d %b %Y a les %I:%M %p"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4404
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4498
 msgid "Oct 00 0000, 00:00 PM"
 msgstr "00 d'oct. de 0000, 00:00 PM"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4405
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4499
 msgid "%b %-d %Y, %-I:%M %p"
 msgstr "%-d %b %Y %I:%M %p"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4407
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4501
 msgid "00/00/00, 00:00 PM"
 msgstr "00/00/00, 00:00 PM"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4408
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4502
 msgid "%m/%-d/%y, %-I:%M %p"
 msgstr "%-d/%m/%y, %-I:%M %p"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4410
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4504
 msgid "00/00/00"
 msgstr "00/00/00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4411
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4505
 msgid "%m/%d/%y"
 msgstr "%d/%m/%y"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5026
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5144
 #, c-format
 msgid "Not allowed to set permissions"
 msgstr "No podeu establir els permisos"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5311
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5429
 #, c-format
 msgid "Not allowed to set owner"
 msgstr "No podeu establir el propietari"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5329
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5447
 #, c-format
 msgid "Specified owner '%s' doesn't exist"
 msgstr "No existeix el propietari especificat «%s»"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5578
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5696
 #, c-format
 msgid "Not allowed to set group"
 msgstr "No podeu establir el grup"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5596
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5714
 #, c-format
 msgid "Specified group '%s' doesn't exist"
 msgstr "No existeix el grup especificat «%s»"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5740
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2265
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5858
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2290
 #, c-format
 msgid "%'u item"
 msgid_plural "%'u items"
 msgstr[0] "%'u element"
 msgstr[1] "%'u elements"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5741
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5859
 #, c-format
 msgid "%'u folder"
 msgid_plural "%'u folders"
 msgstr[0] "%'u carpeta"
 msgstr[1] "%'u carpetes"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5742
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5860
 #, c-format
 msgid "%'u file"
 msgid_plural "%'u files"
@@ -2880,51 +2988,51 @@ msgstr[0] "%'u fitxer"
 msgstr[1] "%'u fitxers"
 
 #. Do this in a separate stage so that we don't have to put G_GUINT64_FORMAT in the translated string
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5821
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5939
 msgid "%"
 msgstr "%"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5822
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5940
 #, c-format
 msgid "%s (%s bytes)"
 msgstr "%s (%s bytes)"
 
 #. This means no contents at all were readable
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6126
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6142
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6251
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6267
 msgid "? items"
 msgstr "? elements"
 
 #. This means no contents at all were readable
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6132
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6257
 msgid "? bytes"
 msgstr "? bytes"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6147
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6272
 msgid "unknown type"
 msgstr "tipus desconegut"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6150
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6275
 msgid "unknown MIME type"
 msgstr "tipus MIME desconegut"
 
 #. Fallback, use for both unknown attributes and attributes
 #. * for which we have no more appropriate default.
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6156
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6289
 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1319
 msgid "unknown"
 msgstr "desconegut"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6205
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6339
 msgid "program"
 msgstr "programa"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6225
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6359
 msgid "link"
 msgstr "enllaç"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6247
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6381
 msgid "link (broken)"
 msgstr "enllaç (trencat)"
 
@@ -3061,7 +3169,7 @@ msgstr "Cerca els fitxers pel nom i les propietats"
 #. * of navigation windows and in the preferences dialog
 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:142
 #: ../src/file-manager/fm-icon-container.c:569
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3077
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3203
 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:64
 msgid "Icon View"
 msgstr "Vista d'icones"
@@ -3069,7 +3177,7 @@ msgstr "Vista d'icones"
 #. translators: this is used in the view selection dropdown
 #. * of navigation windows and in the preferences dialog
 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:143
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3091
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3217
 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:57
 msgid "Compact View"
 msgstr "Vista compacta"
@@ -3077,8 +3185,8 @@ msgstr "Vista compacta"
 #. translators: this is used in the view selection dropdown
 #. * of navigation windows and in the preferences dialog
 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:144
-#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:1568
-#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2998
+#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:1658
+#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:3154
 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:67
 msgid "List View"
 msgstr "Vista de llista"
@@ -3167,7 +3275,7 @@ msgid "Computer"
 msgstr "Ordinador"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:592
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:508 ../src/nautilus-trash-bar.c:121
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:546 ../src/nautilus-trash-bar.c:186
 msgid "Trash"
 msgstr "Paperera"
 
@@ -3175,29 +3283,29 @@ msgstr "Paperera"
 msgid "Network Servers"
 msgstr "Servidors de xarxa"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:2692
+#: ../libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:2712
 msgid "The selection rectangle"
 msgstr "El rectangle de la selecció"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-icon-dnd.c:927
+#: ../libnautilus-private/nautilus-icon-dnd.c:931
 msgid "Switch to Manual Layout?"
 msgstr "Voleu commutar a disposició automàtica?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:698
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:697
 #, c-format
 msgid "The Link \"%s\" is Broken."
 msgstr "L'enllaç «%s» està trencat."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:700
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:699
 #, c-format
 msgid "The Link \"%s\" is Broken. Move it to Trash?"
 msgstr "L'enllaç «%s» està trencat; el voleu moure a la paperera?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:706
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:705
 msgid "This link cannot be used, because it has no target."
 msgstr "No es pot utilitzar l'enllaç perquè no té cap destinació."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:708
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:707
 #, c-format
 msgid "This link cannot be used, because its target \"%s\" doesn't exist."
 msgstr ""
@@ -3205,51 +3313,51 @@ msgstr ""
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:718
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7294
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7417
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8568
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8889
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1282
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:717
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7182
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7305
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8405
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8730
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1242
 msgid "Mo_ve to Trash"
 msgstr "Mo_u a la paperera"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:778
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:777
 #, c-format
 msgid "Do you want to run \"%s\", or display its contents?"
 msgstr "Voleu executar «%s», o mostrar-ne el contingut?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:780
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:779
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is an executable text file."
 msgstr "«%s» és un fitxer de text executable."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:786
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:785
 msgid "Run in _Terminal"
 msgstr "Executa en un _terminal"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:787
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:786
 msgid "_Display"
 msgstr "_Mostra"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:790
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:789
 #: ../src/nautilus-autorun-software.c:229
 msgid "_Run"
 msgstr "E_xecuta"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1114
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:637
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1113
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:629
 msgid "Are you sure you want to open all files?"
 msgstr "Segur de voler obrir tots els fitxers?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1116
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1115
 #, c-format
 msgid "This will open %d separate tab."
 msgid_plural "This will open %d separate tabs."
 msgstr[0] "Això obrirà %d pestanya separada."
 msgstr[1] "Això obrirà %d pestanyes separades."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1119
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1118
 #: ../src/nautilus-location-bar.c:149
 #, c-format
 msgid "This will open %d separate window."
@@ -3257,43 +3365,39 @@ msgid_plural "This will open %d separate windows."
 msgstr[0] "Això obrirà %d finestra nova."
 msgstr[1] "Això obrirà %d finestres noves."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1183
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1871
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1877
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1894
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1905
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1911
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1936
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1189
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1873
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1879
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1896
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1907
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1913
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1939
 #, c-format
 msgid "Could not display \"%s\"."
 msgstr "No s'ha pogut mostrar «%s»."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1267
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1273
 msgid "The file is of an unknown type"
 msgstr "El fitxer és d'un tipus desconegut"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1270
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1276
 #, c-format
 msgid "There is no application installed for %s files"
 msgstr "No hi ha cap aplicació instal·lada per als fitxers %s"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1282
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1288
 msgid "_Select Application"
 msgstr "_Seleccioneu una aplicació"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1318
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1324
 msgid "There was an internal error trying to search for applications:"
 msgstr "S'ha produït un error intern en intentar cercar les aplicacions:"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1320
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1326
 msgid "Unable to search for application"
 msgstr "No s'ha pogut cercar l'aplicació"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1394
-msgid "Could not use system package installer"
-msgstr "No s'ha pogut utilitzar l'instal·lador de paquets del sistema"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1461
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1447
 #, c-format
 msgid ""
 "There is no application installed for %s files.\n"
@@ -3302,11 +3406,11 @@ msgstr ""
 "No hi ha cap aplicació instal·lada per als fitxers %s.\n"
 "Voleu cercar una aplicació per obrir este fitxer?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1634
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1603
 msgid "Untrusted application launcher"
 msgstr "Llançadora d'aplicacions en la qual no es confia"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1637
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1606
 #, c-format
 msgid ""
 "The application launcher \"%s\" has not been marked as trusted. If you do "
@@ -3315,31 +3419,31 @@ msgstr ""
 "La llançadora d'aplicacions «%s» no s'ha marcat com de confiança. Si no "
 "coneixeu l'origen d'este fitxer, pot ser que no siga segur executar-lo."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1649
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1618
 msgid "_Launch Anyway"
 msgstr "_Executa de totes maneres"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1652
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1621
 msgid "Mark as _Trusted"
 msgstr "Marca com de _confiança"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1924
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:2197
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6242
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1893
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:2167
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6199
 msgid "Unable to mount location"
 msgstr "No s'ha pogut muntar la ubicació"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:2275
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6415
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:2246
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6373
 msgid "Unable to start location"
 msgstr "No s'ha pogut iniciar la ubicació"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:2363
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:2334
 #, c-format
 msgid "Opening \"%s\"."
 msgstr "S'està obrint «%s»."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:2366
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:2337
 #, c-format
 msgid "Opening %d item."
 msgid_plural "Opening %d items."
@@ -3347,13 +3451,13 @@ msgstr[0] "S'està obrint %d elements."
 msgstr[1] "S'estan obrint %d elements."
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:165
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:260
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:277
 #, c-format
 msgid "Could not set application as the default: %s"
 msgstr "No s'ha pogut establir l'aplicació com a predeterminada: %s"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:166
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:261
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:278
 msgid "Could not set as default application"
 msgstr "No s'ha pogut establir com a aplicació predeterminada"
 
@@ -3379,7 +3483,7 @@ msgid "%s document"
 msgstr "Document %s"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:573
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:985
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:998
 msgid "Unknown"
 msgstr "Desconegut"
 
@@ -3393,108 +3497,108 @@ msgstr "Seleccioneu una aplicació per obrir %s i altres fitxers del tipus «%s
 msgid "Open all files of type \"%s\" with:"
 msgstr "Obri tots els fitxers del tipus «%s» amb:"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:147
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:148
 msgid "Could not run application"
 msgstr "No s'ha pogut executar l'aplicació"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:159
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:160
 #, c-format
 msgid "Could not find '%s'"
 msgstr "No s'ha pogut trobar «%s»"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:162
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:163
 msgid "Could not find application"
 msgstr "No s'ha pogut trobar l'aplicació"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:236
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:238
 #, c-format
 msgid "Could not add application to the application database: %s"
 msgstr "No s'ha pogut afegir l'aplicació a la base de dades d'aplicacions: %s"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:237
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:239
 msgid "Could not add application"
 msgstr "No s'ha pogut afegir l'aplicació"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:406
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:421
 msgid "Select an Application"
 msgstr "Seleccioneu una aplicació"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:767
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5106
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:780
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5130
 msgid "Open With"
 msgstr "Obri amb"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:804
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:817
 msgid "Select an application to view its description."
 msgstr "Seleccioneu una aplicació per veure'n la descripció."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:829
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:842
 msgid "_Use a custom command"
 msgstr "_Utilitza una orde personalitzada"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:846
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:859
 msgid "_Browse..."
 msgstr "_Navega..."
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:882
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7210
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8761
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1203
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2208
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:895
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7098
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8599
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1163
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2237
 msgid "_Open"
 msgstr "_Obri"
 
 #. first %s is a filename and second %s is a file extension
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:962
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:975
 #, c-format
 msgid "Open %s and other %s document with:"
 msgstr "Obri %s i altres documents %s amb:"
 
 #. the %s here is a file name
 #. %s is a filename
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:966
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:997
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:979
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:1010
 #, c-format
 msgid "Open %s with:"
 msgstr "Obri %s amb:"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:967
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:980
 #, c-format
 msgid "_Remember this application for %s documents"
 msgstr "_Recorda esta aplicació per als documents %s"
 
 #. Only in add mode - the %s here is a file extension
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:976
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:989
 #, c-format
 msgid "Open all %s documents with:"
 msgstr "Obri tots els documents %s amb:"
 
 #. First %s is a filename, second is a description
 #. * of the type, eg "plain text document"
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:993
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:1006
 #, c-format
 msgid "Open %s and other \"%s\" files with:"
 msgstr "Obri %s i altres fitxers «%s» amb:"
 
 #. %s is a file type description
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:999
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:1012
 #, c-format
 msgid "_Remember this application for \"%s\" files"
 msgstr "_Recorda esta aplicació per als fitxers «%s»"
 
 #. Only in add mode
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:1008
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:1021
 #, c-format
 msgid "Open all \"%s\" files with:"
 msgstr "Obri tots els fitxers «%s» amb:"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:1019
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:1032
 msgid "_Add"
 msgstr "_Afig"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:1020
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:1033
 msgid "Add Application"
 msgstr "Afig una aplicació"
 
@@ -3523,21 +3627,21 @@ msgid ""
 "The default action cannot open \"%s\" because it cannot access files at \"%s"
 "\" locations."
 msgstr ""
-"L'acció predeterminada no pot obrir «%s» perquè no pot accedir als fitxers de "
-"les ubicacions «%s»."
+"L'acció predeterminada no pot obrir «%s» perquè no pot accedir als fitxers "
+"de les ubicacions «%s»."
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:115
 msgid ""
-"No other applications are available to view this file. If you copy this "
-"file onto your computer, you may be able to open it."
+"No other applications are available to view this file. If you copy this file "
+"onto your computer, you may be able to open it."
 msgstr ""
 "No hi ha cap altra aplicació disponible per visualitzar este fitxer. Si el "
 "copieu al vostre ordinador, probablement el podreu obrir."
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:121
 msgid ""
-"No other actions are available to view this file. If you copy this file "
-"onto your computer, you may be able to open it."
+"No other actions are available to view this file. If you copy this file onto "
+"your computer, you may be able to open it."
 msgstr ""
 "No hi ha cap altra acció disponible per visualitzar este fitxer. Si el "
 "copieu a l'ordinador, probablement el podreu obrir."
@@ -3659,13 +3763,13 @@ msgid "File Management"
 msgstr "Gestió de fitxers"
 
 #: ../data/nautilus-home.desktop.in.in.h:1
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1370
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1330
 msgid "Home Folder"
 msgstr "Carpeta de l'usuari"
 
 #. tooltip
 #: ../data/nautilus-home.desktop.in.in.h:2
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:306 ../src/nautilus-window-menus.c:855
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:344 ../src/nautilus-window-menus.c:855
 msgid "Open your personal folder"
 msgstr "Obriu la vostra carpeta personal"
 
@@ -3673,39 +3777,39 @@ msgstr "Obriu la vostra carpeta personal"
 msgid "File Manager"
 msgstr "Gestor de fitxers"
 
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:637
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:640
 msgid "Background"
 msgstr "Segon pla"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:710
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7242
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8955
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:713
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7130
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8799
 msgid "E_mpty Trash"
 msgstr "_Buida la paperera"
 
 #. label, accelerator
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:722
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7206
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:725
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7094
 msgid "Create L_auncher..."
 msgstr "Crea una llanç_adora..."
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:724
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7207
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:727
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7095
 msgid "Create a new launcher"
 msgstr "Crea una llançadora nova"
 
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:729
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:732
 msgid "Change Desktop _Background"
 msgstr "Canvia el _fons de l'escriptori"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:731
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:734
 msgid ""
 "Show a window that lets you set your desktop background's pattern or color"
 msgstr ""
@@ -3713,85 +3817,89 @@ msgstr ""
 "l'escriptori"
 
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:736
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:739
 msgid "Empty Trash"
 msgstr "Buida la paperera"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:738
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7243
-#: ../src/nautilus-trash-bar.c:132
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:741
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7131
+#: ../src/nautilus-trash-bar.c:197
 msgid "Delete all items in the Trash"
 msgstr "Suprimeix tots els elements de la paperera"
 
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:829
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:838
 msgid "The desktop view encountered an error."
 msgstr "La vista d'escriptori ha trobat un error."
 
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:830
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:839
 msgid "The desktop view encountered an error while starting up."
 msgstr "La vista d'escriptori ha trobat un error mentre s'estava iniciant."
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:639
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:631
 #, c-format
 msgid "This will open %'d separate tab."
 msgid_plural "This will open %'d separate tabs."
 msgstr[0] "Això obrirà %'d pestanya separada."
 msgstr[1] "Això obrirà %'d pestanyes separades."
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:642
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:634
 #, c-format
 msgid "This will open %'d separate window."
 msgid_plural "This will open %'d separate windows."
 msgstr[0] "Això obrirà %'d finestra nova."
 msgstr[1] "Això obrirà %'d finestres noves."
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1160
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5455
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:344
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1153
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5479
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:349
 #: ../src/nautilus-location-dialog.c:108
 msgid "There was an error displaying help."
 msgstr "S'ha produït un error en mostrar l'ajuda."
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1180
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1175
 msgid "Select Items Matching"
 msgstr "Selecciona els elements que coincidisquen"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1198
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1191
 msgid "_Pattern:"
 msgstr "_Patró:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1296
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1194
+msgid "Examples: "
+msgstr "Exemples:"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1315
 msgid "Save Search as"
 msgstr "Anomena i alça la cerca"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1316
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1335
 msgid "Search _name:"
 msgstr "_Nom de la cerca:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1330
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:521
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1349
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:526
 msgid "_Folder:"
 msgstr "_Carpeta:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1335
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1354
 msgid "Select Folder to Save Search In"
 msgstr "Seleccioneu la carpeta on alçar la cerca"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2185
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2222
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2207
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2244
 #, c-format
 msgid "\"%s\" selected"
 msgstr "«%s» seleccionat"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2187
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2209
 #, c-format
 msgid "%'d folder selected"
 msgid_plural "%'d folders selected"
 msgstr[0] "%'d carpeta seleccionada"
 msgstr[1] "%'d carpetes seleccionades"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2197
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2219
 #, c-format
 msgid " (containing %'d item)"
 msgid_plural " (containing %'d items)"
@@ -3799,14 +3907,14 @@ msgstr[0] " (conté %'d element)"
 msgstr[1] " (conté %'d elements)"
 
 #. translators: this is preceded with a string of form 'N folders' (N more than 1)
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2208
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2230
 #, c-format
 msgid " (containing a total of %'d item)"
 msgid_plural " (containing a total of %'d items)"
 msgstr[0] " (contenen %'d element)"
 msgstr[1] " (contenen %'d elements)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2225
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2247
 #, c-format
 msgid "%'d item selected"
 msgid_plural "%'d items selected"
@@ -3814,7 +3922,7 @@ msgstr[0] "%'d element seleccionat"
 msgstr[1] "%'d elements seleccionats"
 
 #. Folders selected also, use "other" terminology
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2232
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2254
 #, c-format
 msgid "%'d other item selected"
 msgid_plural "%'d other items selected"
@@ -3826,16 +3934,36 @@ msgstr[1] "%'d altres elements seleccionats"
 #. * first message gives the number of items selected;
 #. * the message in parentheses the size of those items.
 #.
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2247
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2269
 #, c-format
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2269
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2282
+#, c-format
+msgid "Free space: %s"
+msgstr "Espai lliure: %s"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2293
 #, c-format
 msgid "%s, Free space: %s"
 msgstr "%s, espai lliure: %s"
 
+#. Marking this for translation, since you
+#. * might want to change "," to something else.
+#. * After the comma the amount of free space will
+#. * be shown.
+#.
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2308
+#, c-format
+msgid "%s, %s"
+msgstr "%s, %s"
+
+#. Marking this for translation, since you
+#. * might want to change "," to something else.
+#. * After the comma the amount of free space will
+#. * be shown.
+#.
 #. This is marked for translation in case a localizer
 #. * needs to change ", " to something else. The comma
 #. * is between the message about the number of folders
@@ -3843,53 +3971,67 @@ msgstr "%s, espai lliure: %s"
 #. * message about the number of other items and the
 #. * total size of those items.
 #.
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2294
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2327
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2341
 #, c-format
 msgid "%s%s, %s"
 msgstr "%s%s, %s"
 
+#. This is marked for translation in case a localizer
+#. * needs to change ", " to something else. The first comma
+#. * is between the message about the number of folders
+#. * and the number of items in those folders and the
+#. * message about the number of other items and the
+#. * total size of those items. After the second comma
+#. * the free space is written.
+#.
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2354
+#, c-format
+msgid "%s%s, %s, %s"
+msgstr "%s%s, %s, %s"
+
 #. Note that the number of items actually displayed varies somewhat due
 #. * to the way files are collected in batches. So you can't assume that
 #. * no more than the constant limit are displayed.
 #.
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2376
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2440
 #, c-format
 msgid "The folder \"%s\" contains more files than Nautilus can handle."
 msgstr "La carpeta «%s» conté més fitxers dels que el Nautilus pot gestionar."
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2382
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2446
 msgid "Some files will not be displayed."
 msgstr "Alguns fitxers no es mostraran."
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4354
-#: ../src/nautilus-information-panel.c:828
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4418
+#: ../src/nautilus-information-panel.c:833
 #, c-format
-msgid "Open with %s"
+msgid "Open With %s"
 msgstr "Obri amb %s"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4356
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4420
 #, c-format
 msgid "Use \"%s\" to open the selected item"
 msgid_plural "Use \"%s\" to open the selected items"
 msgstr[0] "Utilitza «%s» per obrir l'element seleccionat"
 msgstr[1] "Utilitza «%s» per obrir els elements seleccionats"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5196
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5260
 #, c-format
 msgid "Run \"%s\" on any selected items"
 msgstr "Executa «%s» sobre qualsevol element seleccionat"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5447
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5511
 #, c-format
 msgid "Create Document from template \"%s\""
 msgstr "Crea un document a partir de la plantilla «%s»"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5697
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5761
 msgid "All executable files in this folder will appear in the Scripts menu."
 msgstr ""
 "Tot els fitxers executables d'esta carpeta apareixeran al menú d'scripts."
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5699
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5763
 msgid ""
 "Choosing a script from the menu will run that script with any selected items "
 "as input."
@@ -3897,7 +4039,7 @@ msgstr ""
 "Si escolliu un script del menú, s'executarà amb qualsevol element "
 "seleccionat com a entrada."
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5701
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5765
 msgid ""
 "All executable files in this folder will appear in the Scripts menu. "
 "Choosing a script from the menu will run that script.\n"
@@ -3958,20 +4100,20 @@ msgstr ""
 "NAUTILUS_SCRIPT_NEXT_PANE_CURRENT_URI: URI de la ubicació actual a la "
 "subfinestra inactiva d'una vista de finestra dividida"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5876
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:961
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5833
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:921
 #, c-format
 msgid "\"%s\" will be moved if you select the Paste command"
 msgstr "«%s» es mourà si seleccioneu l'orde Enganxa"
 
 # , c-format
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5880
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:965
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5837
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:925
 #, c-format
 msgid "\"%s\" will be copied if you select the Paste command"
 msgstr "«%s» es copiarà si seleccioneu l'orde Enganxa"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5887
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5844
 #, c-format
 msgid "The %'d selected item will be moved if you select the Paste command"
 msgid_plural ""
@@ -3981,7 +4123,7 @@ msgstr[1] ""
 "Es mouran els %'d elements seleccionats si seleccioneu l'orde Enganxa"
 
 # , c-format
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5894
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5851
 #, c-format
 msgid "The %'d selected item will be copied if you select the Paste command"
 msgid_plural ""
@@ -3991,113 +4133,98 @@ msgstr[1] ""
 "Es copiaran els %'d elements seleccionats si seleccioneu l'orde Enganxa"
 
 # Ã?s "per" i no pas "per a" en aquest cas (josep)
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6074
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1004
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6031
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:964
 msgid "There is nothing on the clipboard to paste."
 msgstr "No hi ha res al porta-retalls per enganxar."
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6263
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6220
 msgid "Unable to unmount location"
 msgstr "No s'ha pogut desmuntar la ubicació"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6284
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6241
 msgid "Unable to eject location"
 msgstr "No s'ha pogut expulsar la ubicació"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6299
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6256
 msgid "Unable to stop drive"
 msgstr "No s'ha pogut aturar la unitat"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6851
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6811
 #, c-format
 msgid "Connect to Server %s"
 msgstr "Connecta't al servidor %s"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6856
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8181
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8273
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8383
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6816
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8018
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8110
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8220
 msgid "_Connect"
 msgstr "_Connecta"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6870
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6830
 msgid "Link _name:"
 msgstr "_Nom de l'enllaç:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7088
-#, c-format
-msgid "Could not determine original location of \"%s\" "
-msgstr "No s'ha pogut determinar la ubicació original de «%s» "
-
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7092
-msgid "The item cannot be restored from trash"
-msgstr "No es pot restaurar l'element des de la paperera"
-
 #. name, stock id, label
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7180
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7072
 msgid "Create _Document"
 msgstr "Crea un _document"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7181
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7073
 msgid "Open Wit_h"
 msgstr "Obri am_b"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7182
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7074
 msgid "Choose a program with which to open the selected item"
 msgstr "Escolliu un programa amb el que s'obrirà l'element seleccionat"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7184
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7192
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7458
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7076
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7346
 msgid "_Properties"
 msgstr "_Propietats"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7185
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7077
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8786
 msgid "View or modify the properties of each selected item"
 msgstr "Visualitza o modifica les propietats de cada element seleccionat"
 
-#
-#. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7193
-msgid "View or modify the properties of the open folder"
-msgstr "Visualitza o modifica les propietats de la carpeta oberta"
-
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. add the "create folder" menu item
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7196
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1234
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7084
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1194
 msgid "Create _Folder"
 msgstr "Crea una _carpeta"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7197
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7085
 msgid "Create a new empty folder inside this folder"
 msgstr "Crea una carpeta buida nova dins d'esta carpeta"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7199
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7087
 msgid "No templates installed"
 msgstr "No hi ha cap plantilla instal·lada"
 
 #. name, stock id
 #. translators: this is used to indicate that a file doesn't contain anything
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7202
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7090
 msgid "_Empty File"
 msgstr "Fitx_er buit"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7203
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7091
 msgid "Create a new empty file inside this folder"
 msgstr "Crea una carpeta buida nova dins d'esta carpeta"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7211
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7099
 msgid "Open the selected item in this window"
 msgstr "Obri l'element seleccionat en esta finestra"
 
@@ -4106,72 +4233,72 @@ msgstr "Obri l'element seleccionat en esta finestra"
 #. Location-specific actions
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7218
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7390
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7106
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7278
 msgid "Open in Navigation Window"
 msgstr "Obri en una finestra de navegació"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7219
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7107
 msgid "Open each selected item in a navigation window"
 msgstr "Obri cada element seleccionat en una finestra de navegació"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. add the "open in new tab" menu item
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7222
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7394
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8513
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8835
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1214
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2216
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7110
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7282
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8350
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8676
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1174
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2245
 msgid "Open in New _Tab"
 msgstr "Obri en una _pestanya nova"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7223
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7111
 msgid "Open each selected item in a new tab"
 msgstr "Obri cada element seleccionat en una pestanya nova"
 
 #
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7226
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7399
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7114
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7287
 msgid "Open in _Folder Window"
 msgstr "Obri en una finestra de _carpeta"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7227
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7115
 msgid "Open each selected item in a folder window"
 msgstr "Obri cada element seleccionat en una finestra de carpeta"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7230
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7118
 msgid "Other _Application..."
 msgstr "Una altra _aplicació..."
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7231
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7235
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7119
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7123
 msgid "Choose another application with which to open the selected item"
 msgstr "Trieu una altra aplicació amb què obrir l'element seleccionat"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7234
-msgid "Open with Other _Application..."
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7122
+msgid "Open With Other _Application..."
 msgstr "Obri amb una altra _aplicació..."
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7238
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7126
 msgid "_Open Scripts Folder"
 msgstr "_Obri la carpeta dels scripts"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7239
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7127
 msgid "Show the folder containing the scripts that appear in this menu"
 msgstr "Mostra la carpeta que conté els scripts que apareixen en este menú"
 
@@ -4179,7 +4306,7 @@ msgstr "Mostra la carpeta que conté els scripts que apareixen en este menú"
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7247
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7135
 msgid "Prepare the selected files to be moved with a Paste command"
 msgstr "Prepara els fitxers seleccionats per moure'ls amb una orde Enganxa"
 
@@ -4187,7 +4314,7 @@ msgstr "Prepara els fitxers seleccionats per moure'ls amb una orde Enganxa"
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7251
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7139
 msgid "Prepare the selected files to be copied with a Paste command"
 msgstr "Prepara els fitxers seleccionats per copiar-los amb una orde Enganxa"
 
@@ -4195,7 +4322,7 @@ msgstr "Prepara els fitxers seleccionats per copiar-los amb una orde Enganxa"
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7255
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7143
 msgid "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command"
 msgstr ""
 "Mou o copia els fitxers prèviament seleccionats mitjançant l'orde de Retalla "
@@ -4206,15 +4333,15 @@ msgstr ""
 #. accelerator for paste
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7260
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7412
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1266
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7148
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7300
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1226
 msgid "_Paste Into Folder"
 msgstr "_Enganxa a la carpeta"
 
 #
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7261
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7149
 msgid ""
 "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into the "
 "selected folder"
@@ -4223,105 +4350,105 @@ msgstr ""
 "mitjançant l'orde Retalla o Copia"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7263
-msgid "Copy to"
-msgstr "Copia a"
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7151
+msgid "Cop_y to"
+msgstr "Cop_ia a"
 
 #
 #. name, stock id, label
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7264
-msgid "Move to"
-msgstr "Mou a"
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7152
+msgid "M_ove to"
+msgstr "M_ou a"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7267
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7155
 msgid "Select all items in this window"
 msgstr "Selecciona tots els elements d'esta finestra"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7270
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7158
 msgid "Select I_tems Matching..."
 msgstr "Selecciona els _elements que coincidisquen..."
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7271
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7159
 msgid "Select items in this window matching a given pattern"
 msgstr ""
 "Seleccioneu els elements d'esta finestra que coincidisquen amb un patró"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7274
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7162
 msgid "_Invert Selection"
 msgstr "_Inverteix la selecció"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7275
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7163
 msgid "Select all and only the items that are not currently selected"
 msgstr "Selecciona els elements que no estan seleccionats actualment"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7278
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7166
 msgid "D_uplicate"
 msgstr "D_uplica"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7279
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7167
 msgid "Duplicate each selected item"
 msgstr "Duplica cada element seleccionat"
 
 #
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7282
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8929
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7170
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8770
 msgid "Ma_ke Link"
 msgid_plural "Ma_ke Links"
 msgstr[0] "Crea un _enllaç"
 msgstr[1] "Crea uns _enllaços"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7283
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7171
 msgid "Create a symbolic link for each selected item"
 msgstr "Crea un enllaç simbòlic per a cada element seleccionat"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7286
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7174
 msgid "_Rename..."
 msgstr "Canvia el _nom..."
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7287
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7175
 msgid "Rename selected item"
 msgstr "Canvia el nom de l'element seleccionat"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7295
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8890
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7183
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8731
 msgid "Move each selected item to the Trash"
 msgstr "Mou tots els elements seleccionats a la paperera"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7298
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7421
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8910
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1296
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7186
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7309
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8751
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1256
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Suprimeix"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7299
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7187
 msgid "Delete each selected item, without moving to the Trash"
 msgstr "Suprimeix tots els elements seleccionats sense moure'ls a la paperera"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7302
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7425
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7190
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7313
 msgid "_Restore"
 msgstr "_Restaura"
 
@@ -4333,12 +4460,12 @@ msgstr "_Restaura"
 #.
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7312
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7200
 msgid "Reset View to _Defaults"
 msgstr "Reinicia la vista als valors pre_determinats"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7313
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7201
 msgid "Reset sorting order and zoom level to match preferences for this view"
 msgstr ""
 "Restableix l'ordenació i el nivell d'ampliació per fer-los coincidir amb les "
@@ -4346,182 +4473,182 @@ msgstr ""
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7316
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7204
 msgid "Connect To This Server"
 msgstr "Connecta't a este servidor"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7317
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7205
 msgid "Make a permanent connection to this server"
 msgstr "Estableix una connexió permanent amb este servidor"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7320
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7348
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7429
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2252
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7208
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7236
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7317
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2281
 msgid "_Mount"
 msgstr "_Munta"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7321
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7209
 msgid "Mount the selected volume"
 msgstr "Munta el volum seleccionat"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7325
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7213
 msgid "Unmount the selected volume"
 msgstr "Desmunta el volum seleccionat"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7329
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7217
 msgid "Eject the selected volume"
 msgstr "Expulsa el volum seleccionat"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7332
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7360
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7441
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2280
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7220
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7248
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7329
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2309
 msgid "_Format"
 msgstr "_Formata"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7333
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7221
 msgid "Format the selected volume"
 msgstr "Formata el volum seleccionat"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. Adjust start/stop items to reflect the type of the drive
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7336
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7364
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7445
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8173
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8177
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8265
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8269
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8375
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8379
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1429 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2287
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7224
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7252
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7333
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8010
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8014
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8102
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8106
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8212
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8216
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1459 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2316
 msgid "_Start"
 msgstr "_Inicia"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7337
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7225
 msgid "Start the selected volume"
 msgstr "Inicia el volum seleccionat"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7340
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7368
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7449
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8202
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8294
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8404
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1430 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2294
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7228
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7256
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7337
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8039
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8131
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8241
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1460 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2323
 #: ../src/nautilus-window-menus.c:810
 msgid "_Stop"
 msgstr "At_ura"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7341
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8405
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7229
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8242
 msgid "Stop the selected volume"
 msgstr "Atura el volum seleccionat"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7344
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7372
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7453
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2273
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7232
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7260
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7341
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2302
 msgid "_Detect Media"
 msgstr "_Detecta els suports"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7345
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7373
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7454
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7233
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7261
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7342
 msgid "Detect media in the selected drive"
 msgstr "Detecta els suports de la unitat seleccionada"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7349
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7237
 msgid "Mount the volume associated with the open folder"
 msgstr "Munta el volum associat a la carpeta oberta"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7353
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7241
 msgid "Unmount the volume associated with the open folder"
 msgstr "Desmunta el volum associat a la carpeta oberta"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7357
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7245
 msgid "Eject the volume associated with the open folder"
 msgstr "Expulsa el volum associat a la carpeta oberta"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7361
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7249
 msgid "Format the volume associated with the open folder"
 msgstr "Formata el volum associat a la carpeta oberta"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7365
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7253
 msgid "Start the volume associated with the open folder"
 msgstr "Inicia el volum associat a la carpeta oberta"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7369
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7257
 msgid "Stop the volume associated with the open folder"
 msgstr "Atura el volum associat a la carpeta oberta"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7376
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7264
 msgid "Open File and Close window"
 msgstr "Obri el fitxer i tanca la finestra"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7380
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7268
 msgid "Sa_ve Search"
 msgstr "Al_ça la cerca"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7381
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7269
 msgid "Save the edited search"
 msgstr "Alça la cerca editada"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7384
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7272
 msgid "Sa_ve Search As..."
 msgstr "Anomena i al_ça la cerca..."
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7385
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7273
 msgid "Save the current search as a file"
 msgstr "Alça la cerca actual com a un fitxer"
 
 #
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7391
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7279
 msgid "Open this folder in a navigation window"
 msgstr "Obri esta carpeta en una finestra de navegació"
 
 #
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7395
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7283
 msgid "Open this folder in a new tab"
 msgstr "Obri esta carpeta en una pestanya nova"
 
 #
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7400
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7288
 msgid "Open this folder in a folder window"
 msgstr "Obri esta carpeta en una finestra de carpeta"
 
@@ -4529,7 +4656,7 @@ msgstr "Obri esta carpeta en una finestra de carpeta"
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7405
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7293
 msgid "Prepare this folder to be moved with a Paste command"
 msgstr "Prepara esta carpeta per moure-la amb una orde Enganxa"
 
@@ -4537,13 +4664,13 @@ msgstr "Prepara esta carpeta per moure-la amb una orde Enganxa"
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7409
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7297
 msgid "Prepare this folder to be copied with a Paste command"
 msgstr "Prepara esta carpeta per copiar-la amb una orde Enganxa"
 
 #
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7413
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7301
 msgid ""
 "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into this "
 "folder"
@@ -4553,116 +4680,116 @@ msgstr ""
 
 #
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7418
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7306
 msgid "Move this folder to the Trash"
 msgstr "Mou esta carpeta a la paperera"
 
 #
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7422
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7310
 msgid "Delete this folder, without moving to the Trash"
 msgstr "Suprimeix esta carpeta, sense moure-la a la paperera"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7430
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7318
 msgid "Mount the volume associated with this folder"
 msgstr "Munta el volum associat a esta carpeta"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7434
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7322
 msgid "Unmount the volume associated with this folder"
 msgstr "Desmunta el volum associat a esta carpeta"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7438
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7326
 msgid "Eject the volume associated with this folder"
 msgstr "Expulsa el volum associat a esta carpeta"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7442
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7330
 msgid "Format the volume associated with this folder"
 msgstr "Formata el volum associat a esta carpeta"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7446
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7334
 msgid "Start the volume associated with this folder"
 msgstr "Inicia el volum associat a esta carpeta"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7450
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7338
 msgid "Stop the volume associated with this folder"
 msgstr "Atura el volum associat a esta carpeta"
 
 #
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7459
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7347
 msgid "View or modify the properties of this folder"
 msgstr "Visualitza o modifica les propietats d'esta carpeta"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7462
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7465
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7350
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7353
 msgid "_Other pane"
 msgstr "Una altra _subfinestra"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7463
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7351
 msgid "Copy the current selection to the other pane in the window"
 msgstr "Copia la selecció actual a l'altra subfinestra de la finestra"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7466
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7354
 msgid "Move the current selection to the other pane in the window"
 msgstr "Mou la selecció actual a l'altra subfinestra de la finestra"
 
 #. name, stock id, label
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7469
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7473
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7357
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7361
 #: ../src/nautilus-window-menus.c:854
 msgid "_Home Folder"
 msgstr "Carpeta de l'_usuari"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7470
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7358
 msgid "Copy the current selection to the home folder"
 msgstr "Copia la selecció actual a la carpeta de l'usuari"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7474
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7362
 msgid "Move the current selection to the home folder"
 msgstr "Mou la selecció actual a la carpeta de l'usuari"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7477
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7481
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7365
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7369
 msgid "_Desktop"
 msgstr "_Escriptori"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7478
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7366
 msgid "Copy the current selection to the desktop"
 msgstr "Copia la selecció actual a l'escriptori"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7482
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7370
 msgid "Move the current selection to the desktop"
 msgstr "Mou la selecció actual a l'escriptori"
 
 #. Translators: %s is a directory
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7564
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7450
 #, c-format
 msgid "Run or manage scripts from %s"
 msgstr "Executa o gestiona els scripts de %s"
 
 #. Create a script action here specially because its tooltip is dynamic
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7566
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7452
 msgid "_Scripts"
 msgstr "_Scripts"
 
 #
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8021
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7858
 #, c-format
 msgid "Move the open folder out of the trash to \"%s\""
 msgstr "Mou la carpeta oberta de la paperera a «%s»"
 
 #
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8024
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7861
 #, c-format
 msgid "Move the selected folder out of the trash to \"%s\""
 msgid_plural "Move the selected folders out of the trash to \"%s\""
@@ -4670,289 +4797,294 @@ msgstr[0] "Mou la carpeta seleccionada de la paperera a «%s»"
 msgstr[1] "Mou les carpetes seleccionades de la paperera a «%s»"
 
 #
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8028
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7865
 #, c-format
 msgid "Move the selected folder out of the trash"
 msgid_plural "Move the selected folders out of the trash"
 msgstr[0] "Mou la carpeta seleccionada fora de la paperera"
 msgstr[1] "Mou les carpetes seleccionades fora de la paperera"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8034
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7871
 #, c-format
 msgid "Move the selected file out of the trash to \"%s\""
 msgid_plural "Move the selected files out of the trash to \"%s\""
 msgstr[0] "Mou el fitxer seleccionat de la paperera a «%s»"
 msgstr[1] "Mou els elements seleccionats de la paperera a «%s»"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8038
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7875
 #, c-format
 msgid "Move the selected file out of the trash"
 msgid_plural "Move the selected files out of the trash"
 msgstr[0] "Mou el fitxer seleccionat fora de la paperera"
 msgstr[1] "Mou els fitxers seleccionats fora de la paperera"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8044
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7881
 #, c-format
 msgid "Move the selected item out of the trash to \"%s\""
 msgid_plural "Move the selected items out of the trash to \"%s\""
 msgstr[0] "Mou l'element seleccionat de la paperera a «%s»"
 msgstr[1] "Mou els elements seleccionats de la paperera a «%s»"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8048
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7885
 #, c-format
 msgid "Move the selected item out of the trash"
 msgid_plural "Move the selected items out of the trash"
 msgstr[0] "Mou l'element seleccionat fora de la paperera"
 msgstr[1] "Mou els elements seleccionats fora de la paperera"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8174
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8178
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8376
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8380
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8011
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8015
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8213
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8217
 msgid "Start the selected drive"
 msgstr "Inicia la unitat seleccionada"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8182
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8384
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8019
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8221
 msgid "Connect to the selected drive"
 msgstr "Connecta a la unitat seleccionada"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8185
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8277
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8387
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8022
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8114
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8224
 msgid "_Start Multi-disk Drive"
 msgstr "_Inicia la unitat multi disc"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8186
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8388
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8023
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8225
 msgid "Start the selected multi-disk drive"
 msgstr "Inicia la unitat multi disc seleccionada"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8189
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8026
 msgid "U_nlock Drive"
 msgstr "_Desbloca la unitat"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8190
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8392
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8027
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8229
 msgid "Unlock the selected drive"
 msgstr "Desbloca la unitat seleccionada"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8203
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8040
 msgid "Stop the selected drive"
 msgstr "Atura la unitat seleccionada"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8206
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8298
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8408
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1436
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8043
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8135
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8245
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1466
 msgid "_Safely Remove Drive"
 msgstr "_Treu la unitat de forma segura"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8207
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8409
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8044
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8246
 msgid "Safely remove the selected drive"
 msgstr "Treu la unitat seleccionada de forma segura"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8210
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8302
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8412
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8047
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8139
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8249
 msgid "_Disconnect"
 msgstr "_Desconnecta"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8211
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8413
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8048
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8250
 msgid "Disconnect the selected drive"
 msgstr "Desconnecta la unitat seleccionada"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8214
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8306
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8416
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8051
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8143
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8253
 msgid "_Stop Multi-disk Drive"
 msgstr "_Atura la unitat multi disc"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8215
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8417
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8052
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8254
 msgid "Stop the selected multi-disk drive"
 msgstr "Atura la unitat multi disc seleccionada"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8218
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8310
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8420
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1449
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8055
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8147
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8257
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1479
 msgid "_Lock Drive"
 msgstr "_Bloca la unitat"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8219
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8421
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8056
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8258
 msgid "Lock the selected drive"
 msgstr "Bloca la unitat seleccionada"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8266
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8270
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8103
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8107
 msgid "Start the drive associated with the open folder"
 msgstr "Inicia la unitat associada a la carpeta oberta"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8274
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8111
 msgid "Connect to the drive associated with the open folder"
 msgstr "Connecta a la unitat associada a la carpeta oberta"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8278
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8115
 msgid "Start the multi-disk drive associated with the open folder"
 msgstr "Inicia la unitat multi disc associada a la carpeta oberta"
 
 #. stop() for type G_DRIVE_START_STOP_TYPE_PASSWORD is normally not used
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8281
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8391
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1448
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8118
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8228
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1478
 msgid "_Unlock Drive"
 msgstr "_Desbloca la unitat"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8282
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8119
 msgid "Unlock the drive associated with the open folder"
 msgstr "Desbloca la unitat associada a la carpeta oberta"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8295
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8132
 msgid "_Stop the drive associated with the open folder"
 msgstr "_Atura la unitat associada a la carpeta oberta"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8299
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8136
 msgid "Safely remove the drive associated with the open folder"
 msgstr "Treu la unitat associada a la carpeta oberta de forma segura"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8303
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8140
 msgid "Disconnect the drive associated with the open folder"
 msgstr "Desconnecta la unitat associada a la carpeta oberta"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8307
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8144
 msgid "Stop the multi-disk drive associated with the open folder"
 msgstr "Atura la unitat multi disc associada a la carpeta oberta"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8311
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8148
 msgid "Lock the drive associated with the open folder"
 msgstr "Bloca la unitat associada a la carpeta oberta"
 
 #. add the "open in new window" menu item
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8490
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8796
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1223
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2223
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8327
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8637
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1183
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2252
 msgid "Open in New _Window"
 msgstr "Obri en una _finestra nova"
 
 #
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8492
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8805
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8329
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8646
 msgid "Browse in New _Window"
 msgstr "Navega en una _finestra nova"
 
 #
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8498
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8815
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8335
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8656
 msgid "_Browse Folder"
 msgid_plural "_Browse Folders"
 msgstr[0] "_Navega per la carpeta"
 msgstr[1] "_Navega per les carpetes"
 
 #
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8515
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8844
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8352
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8685
 msgid "Browse in New _Tab"
 msgstr "Navega en una _pestanya nova"
 
 #
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8564
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8885
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8401
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8726
 msgid "_Delete Permanently"
 msgstr "_Suprimeix definitivament"
 
 #
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8565
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8402
 msgid "Delete the open folder permanently"
 msgstr "Suprimeix definitivament la carpeta oberta"
 
 #
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8569
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8406
 msgid "Move the open folder to the Trash"
 msgstr "Mou la carpeta oberta a la paperera"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8748
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8586
 #, c-format
-msgid "_Open with %s"
+msgid "_Open With %s"
 msgstr "_Obri amb %s"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8798
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8639
 #, c-format
 msgid "Open in %'d New _Window"
 msgid_plural "Open in %'d New _Windows"
 msgstr[0] "Obri en %'d _finestra nova"
 msgstr[1] "Obri en %'d _finestres noves"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8807
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8648
 #, c-format
 msgid "Browse in %'d New _Window"
 msgid_plural "Browse in %'d New _Windows"
 msgstr[0] "Navega en %'d _finestra nova"
 msgstr[1] "Navega en %'d _finestres noves"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8837
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8678
 #, c-format
 msgid "Open in %'d New _Tab"
 msgid_plural "Open in %'d New _Tabs"
 msgstr[0] "Obri en %'d _pestanya nova"
 msgstr[1] "Obri en %'d _pestanyes noves"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8846
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8687
 #, c-format
 msgid "Browse in %'d New _Tab"
 msgid_plural "Browse in %'d New _Tabs"
 msgstr[0] "Navega en %'d _pestanya nova"
 msgstr[1] "Navega en %'d _pestanyes noves"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8886
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8727
 msgid "Delete all selected items permanently"
 msgstr "Suprimeix definitivament tots els elements seleccionats"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:10244
+#
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8784
+msgid "View or modify the properties of the open folder"
+msgstr "Visualitza o modifica les propietats de la carpeta oberta"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:10088
 msgid "Download location?"
 msgstr "Ubicació de baixada?"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:10247
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:10091
 msgid "You can download it or make a link to it."
 msgstr "Podeu baixar-ho o crear-hi un enllaç."
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:10250
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:10094
 msgid "Make a _Link"
 msgstr "Crea un _enllaç"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:10254
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:10098
 msgid "_Download"
 msgstr "_Baixa"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:10415
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:10473
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:10578
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:10259
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:10317
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:10422
 msgid "Drag and drop is not supported."
 msgstr "No es permet arrossegar i deixar anar."
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:10416
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:10260
 msgid "Drag and drop is only supported on local file systems."
 msgstr ""
 "L'arrossegar i deixar anar només es permet en els sistemes de fitxers locals."
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:10474
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:10579
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:10318
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:10423
 msgid "An invalid drag type was used."
 msgstr "S'ha utilitzat un tipus d'arrossegament no vàlid."
 
 #. Translator: This is the filename used for when you dnd text to a directory
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:10656
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:10500
 msgid "dropped text.txt"
 msgstr "text arrossegat.txt"
 
 #. Translator: This is the filename used for when you dnd raw
 #. * data to a directory, if the source didn't supply a name.
 #.
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:10701
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:10545
 msgid "dropped data"
 msgstr "dades arrossegades"
 
@@ -4967,7 +5099,7 @@ msgstr "URL"
 
 #: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:417
 #: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:427
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:347
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:352
 msgid "Description"
 msgstr "Descripció"
 
@@ -5006,8 +5138,8 @@ msgstr "En esta carpeta ja hi ha un «%s». Utilitzeu un altre nom."
 msgid ""
 "There is no \"%s\" in this folder. Perhaps it was just moved or deleted?"
 msgstr ""
-"En esta carpeta no hi ha cap «%s». Podria ser que s'haguera acabat de moure o "
-"suprimir?"
+"En esta carpeta no hi ha cap «%s». Podria ser que s'haguera acabat de moure "
+"o suprimir?"
 
 #: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:119
 #, c-format
@@ -5076,87 +5208,100 @@ msgstr "No s'han pogut canviar els permisos."
 msgid "Renaming \"%s\" to \"%s\"."
 msgstr "S'està canviant el nom de «%s» a «%s»."
 
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:123
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:126
 msgid "by _Name"
 msgstr "per _nom"
 
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:124
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1535
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:127
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1646
 msgid "Keep icons sorted by name in rows"
 msgstr "Conserva les icones ordenades pel nom en files"
 
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:130
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:133
 msgid "by _Size"
 msgstr "per _mida"
 
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:131
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1539
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:134
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1650
 msgid "Keep icons sorted by size in rows"
 msgstr "Conserva les icones ordenades per la mida en files"
 
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:137
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:140
 msgid "by _Type"
 msgstr "per _tipus"
 
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:138
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1543
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:141
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1654
 msgid "Keep icons sorted by type in rows"
 msgstr "Conserva les icones ordenades pel tipus en files"
 
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:144
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:147
 msgid "by Modification _Date"
 msgstr "per _data de modificació"
 
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:145
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1547
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:148
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1658
 msgid "Keep icons sorted by modification date in rows"
 msgstr "Conserva les icones ordenades per la data de modificació en files"
 
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:151
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:154
 msgid "by _Emblems"
 msgstr "per _distintius"
 
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:152
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1551
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:155
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1662
 msgid "Keep icons sorted by emblems in rows"
 msgstr "Conserva les icones ordenades pel distintiu en files"
 
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:161
+msgid "by T_rash Time"
+msgstr "pel temps a la _paperera"
+
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:162
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1666
+msgid "Keep icons sorted by trash time in rows"
+msgstr "Conserva les icones ordenades pel temps a la paperera en files"
+
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:728
+msgid "_Organize Desktop by Name"
+msgstr "_Organitza l'escriptori pel nom"
+
 #. name, stock id, label
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1495
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1606
 msgid "Arran_ge Items"
 msgstr "Or_ganitza els elements"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1497
-msgid "Stretc_h Icon..."
-msgstr "_Estira la icona..."
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1608
+msgid "Resize Icon..."
+msgstr "Canvia la mida de la icona..."
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1498
-msgid "Make the selected icon stretchable"
-msgstr "Fes que la icona seleccionada siga ampliable"
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1609
+msgid "Make the selected icon resizable"
+msgstr "Fes que es puga canviar la mida de la icona seleccionada"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1501
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1671
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1612
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1789
 msgid "Restore Icons' Original Si_zes"
 msgstr "Retorna les icones a la seua _mida original"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1502
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1613
 msgid "Restore each selected icon to its original size"
 msgstr "Retorna totes les icones seleccionades a la seua mida original"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1505
-msgid "Clean _Up by Name"
-msgstr "Posa en orde per _nom"
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1616
+msgid "_Organize by Name"
+msgstr "_Organitza per nom"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1506
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1617
 msgid "Reposition icons to better fit in the window and avoid overlapping"
 msgstr ""
 "Torna a posicionar les icones per ajustar-les a la finestra evitant la "
@@ -5164,161 +5309,165 @@ msgstr ""
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1512
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1623
 msgid "Compact _Layout"
 msgstr "Disposició com_pacta"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1513
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1624
 msgid "Toggle using a tighter layout scheme"
 msgstr "Commuta la utilització d'un esquema de posicionament més estret"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1517
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1628
 msgid "Re_versed Order"
 msgstr "Orde in_vers"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1518
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1629
 msgid "Display icons in the opposite order"
 msgstr "Mostra les icones en l'orde invers"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1522
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1633
 msgid "_Keep Aligned"
 msgstr "_Mantén alineat"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1523
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1634
 msgid "Keep icons lined up on a grid"
 msgstr "Manté les icones alineades a una graella"
 
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1530
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1641
 msgid "_Manually"
 msgstr "_Manualment"
 
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1531
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1642
 msgid "Leave icons wherever they are dropped"
 msgstr "Deixa les icones allà on s'hagen deixat anar"
 
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1534
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1645
 msgid "By _Name"
 msgstr "Per _nom"
 
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1538
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1649
 msgid "By _Size"
 msgstr "Per _mida"
 
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1542
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1653
 msgid "By _Type"
 msgstr "Per _tipus"
 
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1546
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1657
 msgid "By Modification _Date"
 msgstr "Per _data de modificació"
 
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1550
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1661
 msgid "By _Emblems"
 msgstr "Per _distintius"
 
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1672
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1665
+msgid "By T_rash Time"
+msgstr "Per temps a la _paperera"
+
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1790
 msgid "Restore Icon's Original Si_ze"
 msgstr "Recupera la _mida original de la icona"
 
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:2094
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:2214
 #, c-format
 msgid "pointing at \"%s\""
 msgstr "apuntant a «%s»"
 
 #. translators: this is used in the view menu
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3079
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3205
 msgid "_Icons"
 msgstr "_Icones"
 
 #
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3080
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3206
 msgid "The icon view encountered an error."
 msgstr "S'ha produït un error amb la vista d'icones."
 
 #
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3081
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3207
 msgid "The icon view encountered an error while starting up."
 msgstr "S'ha produït un error en la vista d'icones mentre s'estava iniciant."
 
 #
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3082
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3208
 msgid "Display this location with the icon view."
 msgstr "Mostra esta ubicació amb la vista d'icones."
 
 #. translators: this is used in the view menu
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3093
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3219
 msgid "_Compact"
 msgstr "_Compacta"
 
 #
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3094
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3220
 msgid "The compact view encountered an error."
 msgstr "S'ha produït un error en la vista compacta."
 
 #
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3095
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3221
 msgid "The compact view encountered an error while starting up."
 msgstr "S'ha produït un error en la vista compacta mentre s'estava iniciant."
 
 #
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3096
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3222
 msgid "Display this location with the compact view."
 msgstr "Mostra esta ubicació amb la vista compacta."
 
-#: ../src/file-manager/fm-list-model.c:382
-#: ../src/file-manager/fm-tree-model.c:1268
+#: ../src/file-manager/fm-list-model.c:397
+#: ../src/file-manager/fm-tree-model.c:1287
 msgid "(Empty)"
 msgstr "(Buit)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-list-model.c:384
-#: ../src/file-manager/fm-tree-model.c:1268 ../src/nautilus-window-slot.c:196
+#: ../src/file-manager/fm-list-model.c:399
+#: ../src/file-manager/fm-tree-model.c:1287 ../src/nautilus-window-slot.c:201
 msgid "Loading..."
 msgstr "S'està carregant..."
 
-#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2185
+#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2317
 #, c-format
 msgid "%s Visible Columns"
 msgstr "%s columnes visibles"
 
-#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2204
+#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2336
 msgid "Choose the order of information to appear in this folder:"
 msgstr "Escolliu l'orde en què ha d'aparèixer la informació d'esta carpeta:"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2258
+#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2390
 msgid "Visible _Columns..."
 msgstr "_Columnes visibles..."
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2259
+#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2391
 msgid "Select the columns visible in this folder"
 msgstr "Selecciona les columnes visibles d'esta carpeta"
 
 #. translators: this is used in the view menu
-#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:3000
+#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:3156
 msgid "_List"
 msgstr "_Llista"
 
 #
-#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:3001
+#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:3157
 msgid "The list view encountered an error."
 msgstr "S'ha produït un error en la vista de llista."
 
 #
-#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:3002
+#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:3158
 msgid "The list view encountered an error while starting up."
 msgstr "S'ha produït un error en la vista de llista mentre s'estava iniciant."
 
 #
-#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:3003
+#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:3159
 msgid "Display this location with the list view."
 msgstr "Mostra esta ubicació en la vista de llista."
 
@@ -5378,22 +5527,22 @@ msgstr "Voleu cancel·lar el canvi de grup?"
 msgid "Cancel Owner Change?"
 msgstr "Voleu cancel·lar el canvi de propietari?"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2326
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2329
 msgid "nothing"
 msgstr "res"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2328
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2331
 msgid "unreadable"
 msgstr "il·legible"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2338
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2341
 #, c-format
 msgid "%'d item, with size %s"
 msgid_plural "%'d items, totalling %s"
 msgstr[0] "%'d element, de mida %s"
 msgstr[1] "%'d elements, de mida total %s"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2347
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2350
 msgid "(some contents unreadable)"
 msgstr "(part del contingut és il·legible)"
 
@@ -5403,121 +5552,113 @@ msgstr "(part del contingut és il·legible)"
 #. * 2-line value. Maybe there's a better way to do this, but I
 #. * couldn't think of one.
 #.
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2364
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2367
 msgid "Contents:"
 msgstr "Contingut:"
 
 #. Translators: "used" refers to the capacity of the filesystem
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3131
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3141
 msgid "used"
 msgstr "utilitzat"
 
 #. Translators: "free" refers to the capacity of the filesystem
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3136
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3146
 msgid "free"
 msgstr "lliure"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3138
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3148
 msgid "Total capacity:"
 msgstr "Capacitat total:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3147
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3157
 msgid "Filesystem type:"
 msgstr "Tipus de sistema de fitxers:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3223
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3233
 msgid "Basic"
 msgstr "Bàsic"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3283
-msgid "Type:"
-msgstr "Tipus:"
-
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3291
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3301
 msgid "Link target:"
 msgstr "Destinació de l'enllaç:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3301
-msgid "Size:"
-msgstr "Mida:"
-
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3310
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3320
 #: ../src/nautilus-location-bar.c:56
 msgid "Location:"
 msgstr "Ubicació:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3316
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3326
 msgid "Volume:"
 msgstr "Volum:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3325
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3335
 msgid "Accessed:"
 msgstr "Accedit:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3329
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3339
 msgid "Modified:"
 msgstr "Modificat:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3338
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3348
 msgid "Free space:"
 msgstr "Espai lliure:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3448
-#: ../src/nautilus-emblem-sidebar.c:1032
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3458
+#: ../src/nautilus-emblem-sidebar.c:1037
 msgid "Emblems"
 msgstr "Distintius"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3851
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3861
 msgid "_Read"
 msgstr "_Lectura"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3853
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3863
 msgid "_Write"
 msgstr "_Escriptura"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3855
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3865
 msgid "E_xecute"
 msgstr "E_xecució"
 
 #. translators: this gets concatenated to "no read",
 #. * "no access", etc. (see following strings)
 #.
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4123
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4134
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4146
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4133
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4144
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4156
 msgid "no "
 msgstr "no "
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4126
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4136
 msgid "list"
 msgstr "llista"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4128
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4138
 msgid "read"
 msgstr "lectura"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4137
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4147
 msgid "create/delete"
 msgstr "crear/suprimir"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4139
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4149
 msgid "write"
 msgstr "escriptura"
 
 #
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4148
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4158
 msgid "access"
 msgstr "accés"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4197
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4207
 msgid "Access:"
 msgstr "Accés:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4199
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4209
 msgid "Folder access:"
 msgstr "Accés a la carpeta:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4201
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4211
 msgid "File access:"
 msgstr "Accés al fitxer:"
 
@@ -5525,158 +5666,158 @@ msgstr "Accés al fitxer:"
 #. * the user has in a directory.
 #.
 #. Translators: this is referred to captions under icons.
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4216
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4227
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4226
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4237
 #: ../src/nautilus-file-management-properties.c:292
 msgid "None"
 msgstr "Cap"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4219
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4229
 msgid "List files only"
 msgstr "Només llistar fitxers"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4221
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4231
 msgid "Access files"
 msgstr "Accedir als fitxers"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4223
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4233
 msgid "Create and delete files"
 msgstr "Crear i suprimir fitxers"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4230
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4240
 msgid "Read-only"
 msgstr "Només-lectura"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4232
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4242
 msgid "Read and write"
 msgstr "Lectura i escriptura"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4297
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4309
 msgid "Set _user ID"
 msgstr "Defineix l'ID d'_usuari"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4299
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4312
 msgid "Special flags:"
 msgstr "Senyaladors especials:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4301
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4314
 msgid "Set gro_up ID"
 msgstr "Defineix l'ID del gr_up"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4302
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4315
 msgid "_Sticky"
 msgstr "En_ganxós"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4382
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4586
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4397
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4605
 msgid "_Owner:"
 msgstr "_Propietari:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4388
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4483
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4594
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4403
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4501
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4613
 msgid "Owner:"
 msgstr "Propietari:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4411
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4606
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4427
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4625
 msgid "_Group:"
 msgstr "_Grup:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4420
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4484
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4615
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4436
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4502
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4634
 msgid "Group:"
 msgstr "Grup:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4445
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4462
 msgid "Others"
 msgstr "Altres"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4462
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4480
 msgid "Execute:"
 msgstr "Execució:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4466
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4484
 msgid "Allow _executing file as program"
 msgstr "Permet _executar este fitxer com a un programa"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4485
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4503
 msgid "Others:"
 msgstr "Altres:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4633
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4653
 msgid "Folder Permissions:"
 msgstr "Permisos de la capeta:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4645
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4666
 msgid "File Permissions:"
 msgstr "Permisos del fitxer:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4655
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4677
 msgid "Text view:"
 msgstr "Vista de text:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4802
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4825
 msgid "You are not the owner, so you cannot change these permissions."
 msgstr "No podeu canviar els permisos perquè no en sou el propietari."
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4826
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4850
 msgid "SELinux context:"
 msgstr "Context del SELinux:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4831
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4855
 msgid "Last changed:"
 msgstr "Darrer canvi:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4845
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4869
 msgid "Apply Permissions to Enclosed Files"
 msgstr "Aplica els permisos als fitxers inclosos"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4855
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4879
 #, c-format
 msgid "The permissions of \"%s\" could not be determined."
 msgstr "No s'han pogut determinar els permisos de «%s»."
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4858
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4882
 msgid "The permissions of the selected file could not be determined."
 msgstr "No s'han pogut determinar els permisos del fitxer seleccionat."
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5428
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5452
 msgid "Creating Properties window."
 msgstr "S'està creant la finestra de propietats."
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5718
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5742
 msgid "Select Custom Icon"
 msgstr "Selecciona una icona personalitzada"
 
 #
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1374
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:331
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1334
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:369
 msgid "File System"
 msgstr "Sistema de fitxers"
 
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1378
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1338
 msgid "Network Neighbourhood"
 msgstr "Entorn de xarxa"
 
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1633
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1604
 msgid "Tree"
 msgstr "Arbre"
 
 # Fique femení pq pareix que siga noms de barres laterals. jm
 # Què t'empatolles? Aquí no hi ha cap femení (josep)
 #
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1639
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1610
 msgid "Show Tree"
 msgstr "Mostra l'arbre"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:413
+#: ../src/nautilus-application.c:406
 #, c-format
 msgid "Nautilus could not create the required folder \"%s\"."
 msgstr "El Nautilus no ha pogut crear la carpeta necessària «%s»."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:415
+#: ../src/nautilus-application.c:408
 msgid ""
 "Before running Nautilus, please create the following folder, or set "
 "permissions such that Nautilus can create it."
@@ -5684,12 +5825,12 @@ msgstr ""
 "Abans d'executar el Nautilus creeu la carpeta següent o definiu els permisos "
 "necessaris per tal que el Nautilus la puga crear."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:418
+#: ../src/nautilus-application.c:411
 #, c-format
 msgid "Nautilus could not create the following required folders: %s."
 msgstr "El Nautilus no ha pogut crear les carpetes necessàries següents: %s."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:420
+#: ../src/nautilus-application.c:413
 msgid ""
 "Before running Nautilus, please create these folders, or set permissions "
 "such that Nautilus can create them."
@@ -5697,8 +5838,8 @@ msgstr ""
 "Abans d'executar el Nautilus creeu estes carpetes o definiu els permisos "
 "necessaris per tal que el Nautilus les puga crear."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1493 ../src/nautilus-places-sidebar.c:1807
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1836 ../src/nautilus-places-sidebar.c:1865
+#: ../src/nautilus-application.c:1552 ../src/nautilus-places-sidebar.c:1837
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1866 ../src/nautilus-places-sidebar.c:1895
 #, c-format
 msgid "Unable to eject %s"
 msgstr "No s'ha pogut expulsar %s"
@@ -5743,7 +5884,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/nautilus-bookmarks-window.c:158
 #: ../src/nautilus-file-management-properties.c:209
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:1569 ../src/nautilus-window-menus.c:589
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:1579 ../src/nautilus-window-menus.c:589
 #, c-format
 msgid ""
 "There was an error displaying help: \n"
@@ -5777,13 +5918,13 @@ msgstr "Edita les adreces d'interés"
 msgid "Cannot display location \"%s\""
 msgstr "No es pot mostrar la ubicació «%s»"
 
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog-main.c:170
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog-main.c:171
 msgid "[URI]"
 msgstr "[URI]"
 
 #. Translators: This is the --help description for the connect to server app,
 #. the initial newlines are between the command line arg and the description
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog-main.c:182
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog-main.c:183
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -5793,97 +5934,97 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Afig connecta al muntatge del servidor"
 
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:113
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:114
 msgid "Custom Location"
 msgstr "Ubicació personalitzada"
 
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:115
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:116
 msgid "SSH"
 msgstr "SSH"
 
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:118
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:119
 msgid "Public FTP"
 msgstr "FTP públic"
 
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:120
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:121
 msgid "FTP (with login)"
 msgstr "FTP (amb usuari)"
 
 # FIXME: "Recurs compartit" ? (Josep)
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:123
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:124
 msgid "Windows share"
 msgstr "Recurs compartit de Windows"
 
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:125
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:126
 msgid "WebDAV (HTTP)"
 msgstr "WebDAV (HTTP)"
 
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:127
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:128
 msgid "Secure WebDAV (HTTPS)"
 msgstr "WebDAV segur (HTTPS)"
 
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:185
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:186
 msgid "Cannot Connect to Server. You must enter a name for the server."
 msgstr ""
 "No s'ha pogut connectar al servidor. Heu d'introduir un nom per al servidor."
 
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:186
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:187
 msgid "Please enter a name and try again."
 msgstr "Introduïu un nom i torneu-ho a provar."
 
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:427
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:432
 msgid "_Location (URI):"
 msgstr "_Ubicació (URI):"
 
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:449
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:454
 msgid "_Server:"
 msgstr "_Servidor:"
 
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:468
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:473
 msgid "Optional information:"
 msgstr "Informació opcional:"
 
 # FIXME: Com sabem que és un "volum"?
 # "Recurs compartit", potser? (josep)
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:480
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:485
 msgid "_Share:"
 msgstr "_Recurs compartit:"
 
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:501
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:506
 msgid "_Port:"
 msgstr "_Port:"
 
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:541
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:546
 msgid "_User Name:"
 msgstr "Nom d'_usuari:"
 
 #
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:562
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:567
 msgid "_Domain Name:"
 msgstr "_Nom de domini:"
 
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:594
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:599
 msgid "Bookmark _name:"
 msgstr "_Nom de l'adreça d'interés:"
 
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:790
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:795
 msgid "Connect to Server"
 msgstr "Connecta't al servidor"
 
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:807
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:812
 msgid "Service _type:"
 msgstr "_Tipus de servei:"
 
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:903
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:908
 msgid "Add _bookmark"
 msgstr "_Afig l'adreça d'interés"
 
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:941
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:946
 msgid "C_onnect"
 msgstr "C_onnecta"
 
-#: ../src/nautilus-desktop-window.c:243 ../src/nautilus-pathbar.c:1240
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:318
+#: ../src/nautilus-desktop-window.c:79 ../src/nautilus-desktop-window.c:249
+#: ../src/nautilus-pathbar.c:1260 ../src/nautilus-places-sidebar.c:356
 msgid "Desktop"
 msgstr "Escriptori"
 
@@ -5937,33 +6078,33 @@ msgstr ""
 "Introduïu un nom descriptiu al costat del distintiu. Este nom s'utilitzarà "
 "en altres llocs per identificar el distintiu."
 
-#: ../src/nautilus-emblem-sidebar.c:764
+#: ../src/nautilus-emblem-sidebar.c:769
 msgid "Some of the files could not be added as emblems."
 msgstr "Alguns dels fitxers no s'han pogut afegir com a distintius."
 
-#: ../src/nautilus-emblem-sidebar.c:764 ../src/nautilus-emblem-sidebar.c:766
+#: ../src/nautilus-emblem-sidebar.c:769 ../src/nautilus-emblem-sidebar.c:771
 msgid "The emblems do not appear to be valid images."
 msgstr "Els distintius no pareix que siguen imatges vàlides."
 
-#: ../src/nautilus-emblem-sidebar.c:766
+#: ../src/nautilus-emblem-sidebar.c:771
 msgid "None of the files could be added as emblems."
 msgstr "Cap dels fitxers no s'ha pogut afegir com a distintiu."
 
-#: ../src/nautilus-emblem-sidebar.c:803 ../src/nautilus-emblem-sidebar.c:858
+#: ../src/nautilus-emblem-sidebar.c:808 ../src/nautilus-emblem-sidebar.c:863
 #, c-format
 msgid "The file '%s' does not appear to be a valid image."
 msgstr "El fitxer «%s» no pareix que siga una imatge vàlida."
 
-#: ../src/nautilus-emblem-sidebar.c:806
+#: ../src/nautilus-emblem-sidebar.c:811
 msgid "The dragged file does not appear to be a valid image."
 msgstr "El fitxer arrossegat no pareix que siga una imatge vàlida."
 
-#: ../src/nautilus-emblem-sidebar.c:808 ../src/nautilus-emblem-sidebar.c:859
+#: ../src/nautilus-emblem-sidebar.c:813 ../src/nautilus-emblem-sidebar.c:864
 msgid "The emblem cannot be added."
 msgstr "No es pot afegir el distintiu."
 
 #
-#: ../src/nautilus-emblem-sidebar.c:1038
+#: ../src/nautilus-emblem-sidebar.c:1043
 msgid "Show Emblems"
 msgstr "Mostra els distintius"
 
@@ -6147,7 +6288,7 @@ msgstr "Mai"
 
 #
 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:71
-msgid "Open each _folder its own window"
+msgid "Open each _folder in its own window"
 msgstr "Obri cada _carpeta a la seua finestra"
 
 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:72
@@ -6260,98 +6401,98 @@ msgstr "Historial"
 msgid "Show History"
 msgstr "Mostra l'historial"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:262
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:267
 msgid "Camera Brand"
 msgstr "Marca de la càmera"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:263
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:268
 msgid "Camera Model"
 msgstr "Model de la càmera"
 
 #. Choose which date to show in order of relevance
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:266
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:271
 msgid "Date Taken"
 msgstr "Data de la captura"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:268
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:273
 msgid "Date Digitized"
 msgstr "Data de digitalització"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:274
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:279
 msgid "Exposure Time"
 msgstr "Temps d'exposició"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:275
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:280
 msgid "Aperture Value"
 msgstr "Valor d'obertura"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:276
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:281
 msgid "ISO Speed Rating"
 msgstr "Valoració ISO de la velocitat"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:277
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:282
 msgid "Flash Fired"
 msgstr "Flaix disparat"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:278
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:283
 msgid "Metering Mode"
 msgstr "Mode de mesura"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:279
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:284
 msgid "Exposure Program"
 msgstr "Programa d'exposició"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:280
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:285
 msgid "Focal Length"
 msgstr "Longitud focal"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:281
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:286
 msgid "Software"
 msgstr "Programari"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:348
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:353
 msgid "Keywords"
 msgstr "Paraules clau"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:349
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:354
 msgid "Creator"
 msgstr "Creador"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:350
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:355
 msgid "Copyright"
 msgstr "Copyright"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:351
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:356
 msgid "Rating"
 msgstr "Puntuació"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:377
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:382
 msgid "Image Type:"
 msgstr "Tipus d'imatge:"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:380
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:385
 #, c-format
 msgid "<b>Width:</b> %d pixel"
 msgid_plural "<b>Width:</b> %d pixels"
 msgstr[0] "<b>Amplada:</b> %d píxel"
 msgstr[1] "<b>Amplada:</b> %d píxels"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:386
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:391
 #, c-format
 msgid "<b>Height:</b> %d pixel"
 msgid_plural "<b>Height:</b> %d pixels"
 msgstr[0] "<b>Alçada:</b> %d píxel"
 msgstr[1] "<b>Alçada:</b> %d píxels"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:403
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:408
 msgid "Failed to load image information"
 msgstr "No s'ha pogut carregar la informació de la imatge"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:617
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:622
 msgid "loading..."
 msgstr "s'està carregant..."
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:669
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:674
 msgid "Image"
 msgstr "Imatge"
 
@@ -6467,212 +6608,215 @@ msgstr "nautilus: --geometry no es pot utilitzar amb més d'un URI.\n"
 msgid "Are you sure you want to clear the list of locations you have visited?"
 msgstr "Segur que voleu buidar la llista de llocs que heu visitat?"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:376
-#: ../src/nautilus-window-bookmarks.c:99
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:379
+#: ../src/nautilus-window-bookmarks.c:83
 #, c-format
 msgid "The location \"%s\" does not exist."
 msgstr "No existeix la ubicació «%s»."
 
 #
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:378
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:381
 msgid "The history location doesn't exist."
 msgstr "No existeix la ubicació de l'historial."
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:789
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:792
 msgid "_Go"
 msgstr "Vé_s"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:790
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:793
 msgid "_Bookmarks"
 msgstr "_Adreces d'interés"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:791
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:794
 msgid "_Tabs"
 msgstr "_Pestanyes"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:792
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:795
 msgid "New _Window"
 msgstr "_Finestra nova"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:793
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:796
 msgid "Open another Nautilus window for the displayed location"
 msgstr "Obri una altra finestra del Nautilus per a la ubicació mostrada"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:795
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:798
 msgid "New _Tab"
 msgstr "_Pestanya nova"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:796
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:799
 msgid "Open another tab for the displayed location"
 msgstr "Obri una altra pestanya per a la ubicació mostrada"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:798
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:801
 msgid "Open Folder W_indow"
 msgstr "Obri una f_inestra de carpeta"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:799
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:802
 msgid "Open a folder window for the displayed location"
 msgstr "Obri una finestra de carpeta per a la ubicació mostrada"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:801
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:804
 msgid "Close _All Windows"
 msgstr "Ta_nca totes les finestres"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:802
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:805
 msgid "Close all Navigation windows"
 msgstr "Tanca totes les finestres de navegació"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:804
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:807
 msgid "_Location..."
 msgstr "_Ubicació..."
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:805
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:940
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:808
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:943
 msgid "Specify a location to open"
 msgstr "Indiqueu una ubicació a obrir"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:807
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:810
 msgid "Clea_r History"
 msgstr "Buida l'histo_rial"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:808
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:811
 msgid "Clear contents of Go menu and Back/Forward lists"
 msgstr "Buida el contingut del menú Vés i les llistes arrere/avant"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:810
-msgid "Switch to other pane"
-msgstr "Commuta a l'altra subfinestra"
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:813
+msgid "S_witch to Other Pane"
+msgstr "C_ommuta a l'altra subfinestra"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:811
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:814
 msgid "Move focus to the other pane in a split view window"
 msgstr "Mou el focus a l'altra subfinestra en una vista de finestra dividida"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:813
-msgid "Same location as other pane"
-msgstr "Mateixa ubicació que a l'altra subfinestra"
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:816
+msgid "Sa_me Location as Other Pane"
+msgstr "_Mateixa ubicació que a l'altra subfinestra"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:814
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:817
 msgid "Go to the same location as in the extra pane"
 msgstr "Vés a la mateixa ubicació que a la subfinestra addicional"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:816
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:948
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:819
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:951
 msgid "_Add Bookmark"
 msgstr "_Afig l'adreça d'interés"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:817
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:949
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:820
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:952
 msgid "Add a bookmark for the current location to this menu"
 msgstr "Afig una adreça d'interés per a la ubicació actual d'este menú"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:819
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:951
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:822
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:954
 msgid "_Edit Bookmarks..."
 msgstr "_Edita les adreces d'interés..."
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:820
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:952
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:823
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:955
 msgid "Display a window that allows editing the bookmarks in this menu"
 msgstr ""
 "Mostra una finestra que permeta editar les adreces d'interés d'este menú"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:822
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:825
 msgid "_Previous Tab"
 msgstr "Pestanya _anterior"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:823
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:826
 msgid "Activate previous tab"
 msgstr "Activa la pestanya anterior"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:825
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:828
 msgid "_Next Tab"
 msgstr "Pestanya _següent"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:826
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:829
 msgid "Activate next tab"
 msgstr "Activa la pestanya següent"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:828
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:831
 #: ../src/nautilus-navigation-window-pane.c:377
 msgid "Move Tab _Left"
 msgstr "Mou la pestanya a l'_esquerra"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:829
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:832
 msgid "Move current tab to left"
 msgstr "Mou la pestanya actual a l'esquerra"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:831
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:834
 #: ../src/nautilus-navigation-window-pane.c:385
 msgid "Move Tab _Right"
 msgstr "Mou la pestanya a la _dreta"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:832
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:835
 msgid "Move current tab to right"
 msgstr "Mou la pestanya actual a la dreta"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:834
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:835
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:837
+msgid "S_how Search"
+msgstr "Mos_tra la cerca"
+
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:838
 msgid "Show search"
 msgstr "Mostra la cerca"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:841
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:844
 msgid "_Main Toolbar"
 msgstr "_Barra d'eines principal"
 
 #
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:842
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:845
 msgid "Change the visibility of this window's main toolbar"
 msgstr "Canvia la visibilitat de la barra d'eines principal d'esta finestra"
 
 #. is_active
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:846
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:849
 msgid "_Side Pane"
 msgstr "Subfinestra _lateral"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:847
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:850
 msgid "Change the visibility of this window's side pane"
 msgstr "Canvia la visibilitat de la subfinestra lateral d'esta finestra"
 
 #. is_active
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:851
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:854
 msgid "Location _Bar"
 msgstr "_Barra d'ubicació"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:852
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:855
 msgid "Change the visibility of this window's location bar"
 msgstr "Canvia la visibilitat de la barra d'ubicació d'esta finestra"
 
 #. is_active
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:856
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:859
 msgid "St_atusbar"
 msgstr "Barra d'est_at"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:857
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:860
 msgid "Change the visibility of this window's statusbar"
 msgstr "Canvia la visibilitat de la barra d'estat d'esta finestra"
 
@@ -6680,65 +6824,65 @@ msgstr "Canvia la visibilitat de la barra d'estat d'esta finestra"
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:861
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:954
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:864
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:957
 msgid "_Search for Files..."
 msgstr "_Cerca fitxers..."
 
 #. Accelerator is in ShowSearch
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:863
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:866
 msgid "Search documents and folders by name"
 msgstr "Cerca documents i carpetes pel seu nom"
 
 #. is_active
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:867
-msgid "Extra Pane"
-msgstr "Subfinestra addicional"
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:870
+msgid "E_xtra Pane"
+msgstr "Sub_finestra addicional"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:868
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:871
 msgid "Open an extra folder view side-by-side"
 msgstr "Obri una vista de carpeta addicional costat-per-costat"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:893
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:896
 msgid "_Back"
 msgstr "_Enrere"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:895
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:898
 msgid "Go to the previous visited location"
 msgstr "Vés a la ubicació visitada anterior"
 
 #
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:896
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:899
 msgid "Back history"
 msgstr "Arrere en l'historial"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:910
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:913
 msgid "_Forward"
 msgstr "E_ndavant"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:912
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:915
 msgid "Go to the next visited location"
 msgstr "Vés a la ubicació visitada següent"
 
 #
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:913
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:916
 msgid "Forward history"
 msgstr "Avant en l'historial"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:928
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:931
 msgid "_Zoom"
 msgstr "_Ampliació"
 
 # Recull: "view - f visualització" (josep)
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:938
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:941
 msgid "_View As"
 msgstr "_Visualitza com a"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:972
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:975
 msgid "_Search"
 msgstr "_Cerca"
 
@@ -6746,12 +6890,12 @@ msgstr "_Cerca"
 msgid "_Close Tab"
 msgstr "Tan_ca la pestanya"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window.c:730
+#: ../src/nautilus-navigation-window.c:734
 #, c-format
 msgid "%s - File Browser"
 msgstr "%s - Navegador de fitxers"
 
-#: ../src/nautilus-notebook.c:377
+#: ../src/nautilus-notebook.c:379
 msgid "Close tab"
 msgstr "Tanca la pestanya"
 
@@ -6763,82 +6907,82 @@ msgstr "Notes"
 msgid "Show Notes"
 msgstr "Mostra les notes"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:320
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:358
 msgid "Open the contents of your desktop in a folder"
 msgstr "Obri el contingut de l'escriptori en una carpeta"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:333
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:371
 msgid "Open the contents of the File System"
 msgstr "Obri el contingut del sistema de fitxers"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:342 ../src/network-scheme.desktop.in.h:2
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:380 ../src/network-scheme.desktop.in.h:2
 msgid "Network"
 msgstr "Xarxa"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:344
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:382
 msgid "Browse the contents of the network"
 msgstr "Navega pel contingut de la xarxa"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:392 ../src/nautilus-places-sidebar.c:415
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:430 ../src/nautilus-places-sidebar.c:453
 #, c-format
 msgid "Mount and open %s"
 msgstr "Munta i obri %s"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:510
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:548
 msgid "Open the trash"
 msgstr "Obri la paperera"
 
 #. start() for type G_DRIVE_START_STOP_TYPE_SHUTDOWN is normally not used
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1435
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1465
 msgid "_Power On"
 msgstr "_Encén"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1439
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1469
 msgid "_Connect Drive"
 msgstr "_Connecta la unitat"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1440
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1470
 msgid "_Disconnect Drive"
 msgstr "_Desconnecta la unitat"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1443
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1473
 msgid "_Start Multi-disk Device"
 msgstr "_Inicia la unitat multi disc"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1444
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1474
 msgid "_Stop Multi-disk Device"
 msgstr "_Atura la unitat multi disc"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1524 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2060
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1554 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2090
 #, c-format
 msgid "Unable to start %s"
 msgstr "No s'ha pogut iniciar %s"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2008
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2038
 #, c-format
 msgid "Unable to poll %s for media changes"
 msgstr "No s'ha pogut sondejar %s per canvis en el suport"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2116
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2146
 #, c-format
 msgid "Unable to stop %s"
 msgstr "No s'ha pogut aturar %s"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2231
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2260
 msgid "Remove"
 msgstr "Suprimeix"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2240
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2269
 msgid "Rename..."
 msgstr "Canvia el nom..."
 
 #
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2653
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2712
 msgid "Places"
 msgstr "Llocs"
 
 #
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2659
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2718
 msgid "Show Places"
 msgstr "Mostra els llocs"
 
@@ -6857,154 +7001,154 @@ msgstr "_Suprimeix..."
 msgid "Add new..."
 msgstr "Afig una nova..."
 
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:931
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:934
 #, c-format
 msgid "Sorry, but pattern %s could not be deleted."
 msgstr "No s'ha pogut suprimir el patró %s."
 
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:932
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:935
 msgid "Check that you have permission to delete the pattern."
 msgstr "Comproveu que teniu permís per suprimir el patró."
 
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:947
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:950
 #, c-format
 msgid "Sorry, but emblem %s could not be deleted."
 msgstr "No s'ha pogut suprimir el distintiu %s."
 
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:948
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:951
 msgid "Check that you have permission to delete the emblem."
 msgstr "Comproveu que teniu permís per suprimir el distintiu."
 
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:1015
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:1018
 msgid "Select an Image File for the New Emblem"
 msgstr "Seleccioneu un fitxer d'imatge per al nou distintiu"
 
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:1055
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:1058
 msgid "Create a New Emblem"
 msgstr "Crea un nou distintiu"
 
 #. make the keyword label and field
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:1077
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:1080
 msgid "_Keyword:"
 msgstr "Paraula _clau:"
 
 #. set up a file chooser to pick the image file
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:1096
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:1099
 msgid "_Image:"
 msgstr "_Imatge:"
 
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:1127
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:1130
 msgid "Create a New Color:"
 msgstr "Crea un color nou:"
 
 #. make the name label and field
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:1141
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:1144
 msgid "Color _name:"
 msgstr "_Nom del color:"
 
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:1157
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:1160
 msgid "Color _value:"
 msgstr "_Valor del color:"
 
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:1191
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:1194
 msgid "Sorry, but you cannot replace the reset image."
-msgstr "No podeu reemplaçar la imatge Reset."
+msgstr "No podeu reemplaçar la imatge genèrica."
 
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:1192
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:1195
 msgid "Reset is a special image that cannot be deleted."
-msgstr "Reset és una imatge especial que no es pot suprimir."
+msgstr "La imatge genèrica és una imatge especial que no es pot suprimir."
 
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:1220
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:1223
 #, c-format
 msgid "Sorry, but the pattern %s could not be installed."
 msgstr "No s'ha pogut instal·lar el patró %s."
 
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:1248
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:1251
 msgid "Select an Image File to Add as a Pattern"
 msgstr "Seleccioneu un fitxer d'imatge a afegir com a patró"
 
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:1320
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:1348
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:1323
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:1351
 msgid "The color cannot be installed."
 msgstr "No es pot instal·lar el color."
 
 #
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:1321
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:1324
 msgid "Sorry, but you must specify an unused color name for the new color."
 msgstr "Heu d'indicar un nom no emprat per al nou color."
 
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:1349
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:1352
 msgid "Sorry, but you must specify a non-blank name for the new color."
 msgstr "Heu d'indicar algun nom per al nou color."
 
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:1401
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:1407
 msgid "Select a Color to Add"
 msgstr "Seleccioneu un color a afegir"
 
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:1438
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:1455
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:1448
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:1465
 #, c-format
 msgid "Sorry, but \"%s\" is not a usable image file."
 msgstr "El fitxer d'imatge «%s» no es pot utilitzar."
 
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:1439
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:1456
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:1449
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:1466
 msgid "The file is not an image."
 msgstr "El fitxer no és una imatge."
 
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:2149
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:2159
 msgid "Select a Category:"
 msgstr "Seleccioneu una categoria:"
 
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:2158
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:2168
 msgid "C_ancel Remove"
 msgstr "C_ancel·la la supressió"
 
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:2164
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:2174
 msgid "_Add a New Pattern..."
 msgstr "_Afig un patró nou..."
 
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:2167
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:2177
 msgid "_Add a New Color..."
 msgstr "_Afig un color nou..."
 
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:2170
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:2180
 msgid "_Add a New Emblem..."
 msgstr "_Afig un distintiu nou..."
 
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:2193
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:2203
 msgid "Click on a pattern to remove it"
 msgstr "Feu clic a un patró per suprimir-lo"
 
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:2196
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:2206
 msgid "Click on a color to remove it"
 msgstr "Feu clic a un color per suprimir-lo"
 
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:2199
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:2209
 msgid "Click on an emblem to remove it"
 msgstr "Feu clic a un distintiu per suprimir-lo"
 
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:2208
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:2218
 msgid "Patterns:"
 msgstr "Patrons:"
 
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:2211
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:2221
 msgid "Colors:"
 msgstr "Colors:"
 
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:2214
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:2224
 msgid "Emblems:"
 msgstr "Distintius:"
 
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:2234
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:2244
 msgid "_Remove a Pattern..."
 msgstr "Suprim_eix un patró..."
 
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:2237
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:2247
 msgid "_Remove a Color..."
 msgstr "Suprim_eix un color..."
 
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:2240
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:2250
 msgid "_Remove an Emblem..."
 msgstr "Suprim_eix un distintiu..."
 
@@ -7106,50 +7250,58 @@ msgstr "Resultats de la cerca"
 msgid "Search:"
 msgstr "Cerca:"
 
-#: ../src/nautilus-side-pane.c:415
+#: ../src/nautilus-side-pane.c:429
 msgid "Close the side pane"
 msgstr "Tanca la subfinestra lateral"
 
 #. Set initial window title
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:395 ../src/nautilus-window-menus.c:531
-#: ../src/nautilus-window.c:168
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:396 ../src/nautilus-window-menus.c:531
+#: ../src/nautilus-window.c:162
 msgid "Nautilus"
 msgstr "Nautilus"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:938
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:941
 msgid "_Places"
 msgstr "_Llocs"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:939
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:942
 msgid "Open _Location..."
 msgstr "Obri una _ubicació..."
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:942
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:945
 msgid "Close P_arent Folders"
 msgstr "Tanca les carpetes _pare"
 
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:943
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:946
 msgid "Close this folder's parents"
 msgstr "Tanca les carpetes pare d'esta carpeta"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:945
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:948
 msgid "Clos_e All Folders"
 msgstr "Tanca totes les carp_etes"
 
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:946
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:949
 msgid "Close all folder windows"
 msgstr "Tanca totes les finestres de carpetes"
 
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:955
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:958
 msgid "Locate documents and folders on this computer by name or content"
 msgstr ""
 "Localitzeu documents i carpetes en este ordinador pel seu nom o contingut"
 
-#: ../src/nautilus-window-bookmarks.c:97
+#: ../src/nautilus-trash-bar.c:204
+msgid "Restore Selected Items"
+msgstr "Restaura els elements seleccionats"
+
+#: ../src/nautilus-trash-bar.c:210
+msgid "Restore selected items to their original position"
+msgstr "Restaura els elements seleccionats a la seua posició original"
+
+#: ../src/nautilus-window-bookmarks.c:81
 msgid ""
 "Do you want to remove any bookmarks with the non-existing location from your "
 "list?"
@@ -7157,7 +7309,7 @@ msgstr ""
 "Voleu suprimir de la vostra llista aquelles adreces d'interés amb una "
 "ubicació inexistent?"
 
-#: ../src/nautilus-window-bookmarks.c:102
+#: ../src/nautilus-window-bookmarks.c:86
 msgid "Bookmark for Nonexistent Location"
 msgstr "Adreça d'interés d'una ubicació inexistent"
 
@@ -7169,46 +7321,46 @@ msgstr "Podeu escollir una altra vista o anar a una altra ubicació."
 msgid "The location cannot be displayed with this viewer."
 msgstr "La ubicació no es pot mostrar amb este visualitzador."
 
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1241
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1242
 msgid "Content View"
 msgstr "Vista de contingut"
 
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1242
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1243
 msgid "View of the current folder"
 msgstr "Visualització de la carpeta actual"
 
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1874
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1876
 msgid "Nautilus has no installed viewer capable of displaying the folder."
 msgstr ""
 "El Nautilus no té instal·lat cap visualitzador que puga mostrar la carpeta."
 
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1880
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1882
 msgid "The location is not a folder."
 msgstr "La ubicació no és una carpeta."
 
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1886
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1888
 #, c-format
 msgid "Could not find \"%s\"."
 msgstr "No s'ha pogut trobar «%s»."
 
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1889
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1891
 msgid "Please check the spelling and try again."
 msgstr "Comproveu l'ortografia i torneu-ho a intentar."
 
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1897
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1899
 #, c-format
 msgid "Nautilus cannot handle \"%s\" locations."
 msgstr "El Nautilus no pot gestionar ubicacions «%s»."
 
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1900
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1902
 msgid "Nautilus cannot handle this kind of location."
 msgstr "El Nautilus no pot gestionar este tipus d'ubicació."
 
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1907
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1909
 msgid "Unable to mount the location."
 msgstr "No s'ha pogut muntar la ubicació."
 
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1913
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1915
 msgid "Access was denied."
 msgstr "S'ha denegat l'accés."
 
@@ -7217,20 +7369,20 @@ msgstr "S'ha denegat l'accés."
 #. * But this case is also hit for legitimate web addresses when
 #. * the proxy is set up wrong.
 #.
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1922
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1924
 #, c-format
 msgid "Could not display \"%s\", because the host could not be found."
 msgstr ""
 "No s'ha pogut mostrar «%s» perquè no s'ha pogut trobar l'ordinador remot."
 
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1924
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1926
 msgid ""
 "Check that the spelling is correct and that your proxy settings are correct."
 msgstr ""
 "Comproveu que estiga escrit correctament i que el servidor intermediari "
 "estiga configurat correctament."
 
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1938
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1941
 #, c-format
 msgid ""
 "Error: %s\n"
@@ -7422,7 +7574,7 @@ msgstr "_Augmenta l'ampliació"
 
 #. tooltip
 #: ../src/nautilus-window-menus.c:827 ../src/nautilus-zoom-control.c:91
-#: ../src/nautilus-zoom-control.c:345
+#: ../src/nautilus-zoom-control.c:347
 msgid "Increase the view size"
 msgstr "Augmenta la mida de la vista"
 
@@ -7434,7 +7586,7 @@ msgstr "_Redueix l'ampliació"
 
 #. tooltip
 #: ../src/nautilus-window-menus.c:839 ../src/nautilus-zoom-control.c:92
-#: ../src/nautilus-zoom-control.c:294
+#: ../src/nautilus-zoom-control.c:296
 msgid "Decrease the view size"
 msgstr "Redueix la mida de la vista"
 
@@ -7446,7 +7598,7 @@ msgstr "_Mida normal"
 
 #. tooltip
 #: ../src/nautilus-window-menus.c:847 ../src/nautilus-zoom-control.c:93
-#: ../src/nautilus-zoom-control.c:307
+#: ../src/nautilus-zoom-control.c:309
 msgid "Use the normal view size"
 msgstr "Utilitza la mida normal de la vista"
 
@@ -7578,19 +7730,64 @@ msgstr "Redueix l'ampliació"
 msgid "Zoom to Default"
 msgstr "Estableix l'ampliació al valor predeterminat"
 
-#: ../src/nautilus-zoom-control.c:888
+#: ../src/nautilus-zoom-control.c:890
 msgid "Zoom"
 msgstr "Ampliació"
 
-#: ../src/nautilus-zoom-control.c:894
+#: ../src/nautilus-zoom-control.c:896
 msgid "Set the zoom level of the current view"
 msgstr "Estableix el nivell d'ampliació de la vista actual"
 
+#~ msgid "An older"
+#~ msgstr "Un més antic"
+
+#~ msgid "A newer"
+#~ msgstr "Un més nou"
+
+#~ msgid "Another"
+#~ msgstr "Altre"
+
+#~ msgid ""
+#~ "%s folder with the same name already exists in \"%s\".\n"
+#~ "Merging will ask for confirmation before replacing any files in the "
+#~ "folder that conflict with the files being copied."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ja existeix la carpeta %s amb el mateix nom a «%s».\n"
+#~ "En combinar-la es demanarà confirmació abans de reemplaçar-hi cap fitxer "
+#~ "que entri en conflicte amb els que s'estiguin copiant."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If you choose to empty the trash, all items in it will be permanently "
+#~ "lost. Please note that you can also delete them separately."
+#~ msgstr ""
+#~ "Si decidiu buidar la paperera, tots els elements que conté es perdran "
+#~ "definitivament. Tingueu en compte que també els podeu suprimir "
+#~ "individualment."
+
+#~ msgid ""
+#~ "A folder named \"%B\" already exists. Do you want to merge the source "
+#~ "folder?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ja existeix una carpeta anomenada «%B». Voleu combinar-la amb la carpeta "
+#~ "d'origen?"
+
+#~ msgid "A folder named \"%B\" already exists. Do you want to replace it?"
+#~ msgstr "Ja existeix una carpeta anomenada «%B». Voleu reemplaçar-la?"
+
+#~ msgid "A file named \"%B\" already exists. Do you want to replace it?"
+#~ msgstr "Ja existeix un fitxer anomenat «%B». Voleu reemplaçar-lo?"
+
+#~ msgid "Could not use system package installer"
+#~ msgstr "No s'ha pogut utilitzar l'instal·lador de paquets del sistema"
+
+#~ msgid "Clean _Up by Name"
+#~ msgstr "Posa en ordre per _nom"
+
 #~ msgid ""
 #~ "If set to true, newly opened windows will have the extra pane visible."
 #~ msgstr ""
-#~ "Si s'estableix a «True» (cert), les finestres noves que s'obrin tindran la "
-#~ "subfinestra addicional visible."
+#~ "Si s'estableix a «True» (cert), les finestres noves que s'obrin tindran "
+#~ "la subfinestra addicional visible."
 
 #~ msgid "Show extra pane in new windows"
 #~ msgstr "Mostra la subfinestra addicional a les finestres noves"
@@ -7895,10 +8092,6 @@ msgstr "Estableix el nivell d'ampliació de la vista actual"
 #~ msgid "If you do, you will be doomed to repeat it."
 #~ msgstr "Si és així, estareu condemnat a repetir-lo."
 
-#~ msgid ""
-#~ "If you clear the list of locations, they will be permanently deleted."
-#~ msgstr "Si buideu la llista d'ubicacions, se suprimiran de forma permanent."
-
 #~ msgid "Blank Blu-Ray Disc"
 #~ msgstr "Disc Blu-Ray en blanc"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]