[libgnome] Updated Catalan (Valencian) translationcommit 8a2cecc4eb6844260ca855cdff7cabacc00a503c
Author: Carles Ferrando <carles ferrando gmail com>
Date:   Fri Oct 29 21:26:02 2010 +0100

    Updated Catalan (Valencian) translation

 po/ca valencia po |   33 +++++++++++++++++----------------
 1 files changed, 17 insertions(+), 16 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca valencia po b/po/ca valencia po
index 32297de..4986945 100644
--- a/po/ca valencia po
+++ b/po/ca valencia po
@@ -9,10 +9,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libgnome\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-04-22 23:58+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-29 21:26+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-03-08 22:47+0100\n"
 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi sindominio net>\n"
 "Language-Team: Catalan <tradgnome softcatala org>\n"
+"Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -73,7 +74,7 @@ msgstr "Esdeveniments de la interfície d'usuari"
 msgid "Cannot find a terminal, using xterm, even if it may not work"
 msgstr ""
 "No s'ha pogut trobar cap terminal. Es farà servir l'Xterm, tot i que pot ser "
-"que no funcione"
+"que no funcioni"
 
 #: ../libgnome/gnome-gconf.c:175
 msgid "GNOME GConf Support"
@@ -136,8 +137,8 @@ msgstr "Utilització de l'activació del Bonobo"
 #, c-format
 msgid "Could not create per-user gnome configuration directory `%s': %s\n"
 msgstr ""
-"No s'ha pogut crear el directori de la configuració de l'usuari del GNOME «%"
-"s»: %s\n"
+"No s'ha pogut crear el directori de la configuració de l'usuari del GNOME "
+"«%s»: %s\n"
 
 #: ../libgnome/gnome-init.c:402
 #, c-format
@@ -150,8 +151,8 @@ msgstr ""
 #: ../libgnome/gnome-init.c:410
 #, c-format
 msgid ""
-"Could not set mode 0700 on private per-user gnome configuration directory `%"
-"s': %s\n"
+"Could not set mode 0700 on private per-user gnome configuration directory `"
+"%s': %s\n"
 msgstr ""
 "No s'ha pogut establir el mode 0700 en el directori privat de la "
 "configuració de l'usuari del GNOME «%s»: %s\n"
@@ -365,8 +366,8 @@ msgid ""
 "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
 msgstr ""
 "%s\n"
-"Executeu «%s --help» per veure una llista completa de les opcions disponibles "
-"de la línia d'ordes.\n"
+"Executeu «%s --help» per veure una llista completa de les opcions "
+"disponibles de la línia d'ordes.\n"
 
 #: ../libgnome/gnome-url.c:85
 #, c-format
@@ -459,7 +460,7 @@ msgstr "No s'ha trobat la clau %s en la configuració"
 
 #: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:1
 msgid "Beep when a modifier is pressed."
-msgstr "Fes un avís sonor quan es prema un modificador."
+msgstr "Fes un avís sonor quan es premi un modificador."
 
 #: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:2
 msgid "Disable if two keys are pressed at the same time."
@@ -711,9 +712,9 @@ msgid ""
 "\"zoom\", \"spanned\"."
 msgstr ""
 "Determina com es representa la imatge establerta per la clau "
-"«wallpaper_filename». Els valors possibles són «none» (cap), «wallpaper» (fons "
-"de pantalla), «centered» (centrat), «scaled» (escalat), «stretched» (ajustat) "
-"«zoom» (ampliat) i «spanned» (estirat)."
+"«wallpaper_filename». Els valors possibles són «none» (cap), "
+"«wallpaper» (fons de pantalla), «centered» (centrat), «scaled» (escalat), "
+"«stretched» (ajustat) «zoom» (ampliat) i «spanned» (estirat)."
 
 #: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.in.h:3
 msgid "Draw Desktop Background"
@@ -1411,13 +1412,13 @@ msgstr "Si es pot retardar el descans."
 
 #~ msgid "Set to true to have a program specified in command handle http URLs"
 #~ msgstr ""
-#~ "Establiu a vertader per a que un programa especificat en la clau «command» "
-#~ "gestione les URL http"
+#~ "Establiu a vertader per a que un programa especificat en la clau "
+#~ "«command» gestione les URL http"
 
 #~ msgid "Set to true to have a program specified in command handle https URLs"
 #~ msgstr ""
-#~ "Establiu a vertader per a que un programa especificat en la clau «command» "
-#~ "gestione les URL https"
+#~ "Establiu a vertader per a que un programa especificat en la clau "
+#~ "«command» gestione les URL https"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Set to true to have a program specified in programs/ghelp handle ghelp "[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]