[gucharmap/gnome-2-32] Updated Catalan (Valencian) translationcommit 02952d72e985f3b331ba34e77e2e734b88621827
Author: Carles Ferrando <carles ferrando gmail com>
Date:   Fri Oct 29 21:20:40 2010 +0100

    Updated Catalan (Valencian) translation

 po/ca valencia po |   87 +++++++++++++++++++++++++++--------------------------
 1 files changed, 44 insertions(+), 43 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca valencia po b/po/ca valencia po
index 76e821f..46a7aaa 100644
--- a/po/ca valencia po
+++ b/po/ca valencia po
@@ -8,16 +8,17 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gucharmap\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-04-21 23:10+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-02-10 22:44+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-29 21:20+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-22 10:35+0200\n"
 "Last-Translator: Joan Duran <jodufi gmail com>\n"
 "Language-Team: Catalan <tradgnome softcatala org>\n"
+"Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
 
-#: ../gucharmap.desktop.in.in.h:1 ../gucharmap/gucharmap-window.c:905
+#: ../gucharmap.desktop.in.in.h:1 ../gucharmap/gucharmap-window.c:915
 #: ../gucharmap/main.c:80
 msgid "Character Map"
 msgstr "Mapa de caràcters"
@@ -123,40 +124,40 @@ msgstr "Pronunciació tang:"
 msgid "Korean Pronunciation:"
 msgstr "Pronunciació coreana:"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:1178
+#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:1182
 msgid "Characte_r Table"
 msgstr "Taula de ca_ràcters"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:1224
+#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:1228
 msgid "Character _Details"
 msgstr "_Detalls del caràcter"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-chartable.c:1399
+#: ../gucharmap/gucharmap-chartable.c:1452
 msgid "Unknown character, unable to identify."
 msgstr "Es desconeix el caràcter, no es pot identificar."
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-chartable.c:1401
-#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:585
+#: ../gucharmap/gucharmap-chartable.c:1454
+#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:589
 msgid "Not found."
 msgstr "No s'ha trobat."
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-chartable.c:1404
+#: ../gucharmap/gucharmap-chartable.c:1457
 msgid "Character found."
 msgstr "S'ha trobat el caràcter."
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-chartable-accessible.c:771
+#: ../gucharmap/gucharmap-chartable-accessible.c:829
 msgid "Character Table"
 msgstr "Taula de caràcters"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-mini-fontsel.c:280
+#: ../gucharmap/gucharmap-mini-fontsel.c:282
 msgid "Font"
 msgstr "Tipus de lletra"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-mini-fontsel.c:293
+#: ../gucharmap/gucharmap-mini-fontsel.c:295
 msgid "Font Family"
 msgstr "Família del tipus de lletra"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-mini-fontsel.c:311
+#: ../gucharmap/gucharmap-mini-fontsel.c:313
 msgid "Font Size"
 msgstr "Mida del tipus de lletra"
 
@@ -336,11 +337,11 @@ msgstr "S'està cercant�"
 msgid ""
 "Gucharmap is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
 "the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
-"Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
+"Software Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) "
 "any later version."
 msgstr ""
 "El Gucharmap és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo "
-"dâ??acord amb els termes de la Llicència pública general de GNU (la versió 2 "
+"dâ??acord amb els termes de la Llicència pública general de GNU (la versió 3 "
 "o, si ho preferiu, qualsevol altra versió posterior), tal com ha estat "
 "publicada per la Free Software Foundation."
 
@@ -402,11 +403,11 @@ msgstr ""
 "Xavier Conde Rueda <xaviconde eresmas com>\n"
 "Joan Duran <jodufi gmail com>"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:607 ../gucharmap/gucharmap-window.c:874
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:607 ../gucharmap/gucharmap-window.c:884
 msgid "Next Script"
 msgstr "Grafia següent"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:607 ../gucharmap/gucharmap-window.c:876
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:607 ../gucharmap/gucharmap-window.c:886
 msgid "Previous Script"
 msgstr "Grafia anterior"
 
@@ -418,72 +419,72 @@ msgstr "Bloc següent"
 msgid "Previous Block"
 msgstr "Bloc anterior"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:837
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:847
 msgid "_File"
 msgstr "_Fitxer"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:838
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:848
 msgid "_View"
 msgstr "_Visualitza"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:839
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:849
 msgid "_Search"
 msgstr "_Cerca"
 
 # FIXME: "_Vés a"?
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:840
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:850
 msgid "_Go"
 msgstr "_Vés"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:841
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:851
 msgid "_Help"
 msgstr "A_juda"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:844
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:854
 msgid "Page _Setup"
 msgstr "Configuració de la _pàgina"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:865
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:875
 msgid "Find _Next"
 msgstr "Cerca el següe_nt"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:867
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:877
 msgid "Find _Previous"
 msgstr "Cerca l'an_terior"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:870
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:880
 msgid "_Next Character"
 msgstr "Caràcter següe_nt"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:872
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:882
 msgid "_Previous Character"
 msgstr "Caràcter an_terior"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:879
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:889
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Continguts"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:881
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:891
 msgid "_About"
 msgstr "_Quant a"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:891
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:901
 msgid "By _Script"
 msgstr "Per gra_fia"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:893
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:903
 msgid "By _Unicode Block"
 msgstr "Per bloc _Unicode"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:898
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:908
 msgid "Snap _Columns to Power of Two"
 msgstr "Ajusta les _columnes a una potència de dos"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:967
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:977
 msgid "_Text to copy:"
 msgstr "_Text a copiar:"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:974
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:984
 msgid "Copy to the clipboard."
 msgstr "Copia al porta-retalls."
 
@@ -1333,32 +1334,32 @@ msgstr "Phags Pa"
 msgid "Yi"
 msgstr "Yi"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:565
+#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:569
 msgid "Information"
 msgstr "Informació"
 
 #. follow hig guidelines
-#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:729
+#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:735
 msgid "Find"
 msgstr "Cerca"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:743
+#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:753
 msgid "_Previous"
 msgstr "Ant_erior"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:750
+#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:764
 msgid "_Next"
 msgstr "Següe_nt"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:765
+#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:779
 msgid "_Search:"
 msgstr "_Cerca:"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:775
+#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:789
 msgid "Match _whole word"
 msgstr "Coincideix _tota la paraula"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:780
+#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:794
 msgid "Search in character _details"
 msgstr "Cerca en els _detalls del caràcter"
 
@@ -1366,11 +1367,11 @@ msgstr "Cerca en els _detalls del caràcter"
 msgid "All"
 msgstr "Tots"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-block-chapters-model.c:190
+#: ../gucharmap/gucharmap-block-chapters-model.c:187
 msgid "Unicode Block"
 msgstr "Bloc Unicode"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-script-chapters-model.c:134
+#: ../gucharmap/gucharmap-script-chapters-model.c:155
 msgid "Script"
 msgstr "Grafia"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]