[gossip] Updated Czech translationcommit fe61223ac7230f82e44ad0ad0adf8fe13b1136ee
Author: Marek Ä?ernocký <marek manet cz>
Date:  Fri Oct 29 12:54:30 2010 +0200

  Updated Czech translation

 po/cs.po | 655 +-------------------------------------------------------------
 1 files changed, 4 insertions(+), 651 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index d73a197..e604325 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -10,8 +10,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gossip\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=gossip&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-12-14 21:57+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-02-21 15:11+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-28 19:29+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-29 11:24+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Ä?ernocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1652,6 +1652,7 @@ msgstr "_Karty"
 #.
 #. This is the text that should appear on a menu title. Don't include the prefix 'menu title|' in the translation.
 #: ../data/glade/chat.glade.h:32 ../data/glade/main.glade.h:171
+msgctxt "yes"
 msgid "menu title|_Edit"
 msgstr "_Upravit"
 
@@ -2421,655 +2422,7 @@ msgstr "nastavení úÄ?tu jabber"
 
 #. This is the text that should appear on a menu title. Don't include the prefix 'menu title|' in the translation.
 #: ../data/glade/main.glade.h:169
+msgctxt "yes"
 msgid "menu title|_Chat"
 msgstr "_Diskuze"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "translator-credits"
-#~ msgstr "Miloslav TrmaÄ?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Disconnect"
-#~ msgstr "_Odpojit"
-
-#~ msgid "Connect"
-#~ msgstr "PÅ?ipojit"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Please enter a new password for this account:\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Zadejte prosím nový název pro skupinu\n"
-#~ "%s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Auto Connect"
-#~ msgstr "PÅ?ipojit"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Connecting..."
-#~ msgstr "_PÅ?ipojit..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Topic: %s"
-#~ msgstr "_Téma:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Subscription request"
-#~ msgstr "Požadavek na pÅ?ihlášení"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Change"
-#~ msgstr "Diskuse"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "File size:"
-#~ msgstr "WWW stránka:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "<b>Topic:</b>"
-#~ msgstr "<b>Oblíbené:</b>"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Group Chat"
-#~ msgstr "Gossip - Diskuse"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "<b>Account</b>"
-#~ msgstr "<b>Oblíbené:</b>"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Imendio "
-#~ msgstr "Imendio Gossip"
-
-#~ msgid "Jabber"
-#~ msgstr "Jabber"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Reso_urce:"
-#~ msgstr "Z_droj:"
-
-#~ msgid "Status"
-#~ msgstr "Stav"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "_Connect"
-#~ msgstr "PÅ?ipojit"
-
-#~ msgid "_Disconnect"
-#~ msgstr "_Odpojit"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "_Full Name:"
-#~ msgstr "Jméno:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "_Nick Name:"
-#~ msgstr "_PÅ?ezdívka:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "_Quit Message:"
-#~ msgstr "_Zprávy o stavu"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "_Type:"
-#~ msgstr "_Téma:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "irc account settings"
-#~ msgstr "<b>Nastavení úÄ?tu</b>"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "msn account settings"
-#~ msgstr "<b>Nastavení úÄ?tu</b>"
-
-#~ msgid "Preset status messages"
-#~ msgstr "PÅ?ednastavené zprávy o stavu"
-
-#~ msgid "Preset status messages."
-#~ msgstr "PÅ?ednastavené zprávy o stavu."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Connecting"
-#~ msgstr "PÅ?ipojit"
-
-#~ msgid "%s will be added to your contact list."
-#~ msgstr "%s bude pÅ?idán do vaÅ¡eho seznamu kontaktů."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "%s ID of new contact:"
-#~ msgstr "ID _Jabberu nového kontaktu:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Please enter your invitation message to:\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr "Zadejte prosím své heslo."
-
-#~ msgid "Contact Information for %s"
-#~ msgstr "Informace o kontaktu %s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "/Contact Infor_mation"
-#~ msgstr "/_Informace o kontaktu"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "/Re_name Contact"
-#~ msgstr "/_PÅ?ejmenovat kontakt"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "/_Edit Groups"
-#~ msgstr "/_Upravit skupiny"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "/_View Previous Conversations"
-#~ msgstr "_Konverzace"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please enter a new nickname for the contact\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Zadejte prosím novou pÅ?ezdívku pro kontakt\n"
-#~ "%s"
-
-#~ msgid "Edit groups for %s"
-#~ msgstr "Upravit skupiny pro %s"
-
-#~ msgid "Conversation Log"
-#~ msgstr "Záznam konverzace"
-
-#~ msgid "Registering account"
-#~ msgstr "Registruji úÄ?et"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Add to _favourites"
-#~ msgstr "_Upravit oblíbené..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Na_me:"
-#~ msgstr "Jméno:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "New Chat Room"
-#~ msgstr "Gossip - Diskuse"
-
-#~ msgid "  "
-#~ msgstr "  "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "<b>Information requested, please wait...</b>"
-#~ msgstr "<b>Požádal jsem o informace, Ä?ekejte prosím...</b>"
-
-#~ msgid "<span size=\"smaller\">Example: user jabber org</span>"
-#~ msgstr "<span size=\"smaller\">PÅ?íklad: uživatel jabber org</span>"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "<span size=\"smaller\">Example:</span>"
-#~ msgstr "<span size=\"smaller\">PÅ?íklad: uživatel jabber org</span>"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Chat Rooms..."
-#~ msgstr "Gossip - Diskuse"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Connection Details"
-#~ msgstr "Podrobnosti o nastavení"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Do you already have an account set up on a server?"
-#~ msgstr "Máte již úÄ?et na serveru Jabberu?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Enter the port used in the connection for this account"
-#~ msgstr ""
-#~ "Zadejte prosím novou pÅ?ezdívku pro kontakt\n"
-#~ "%s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Enter the server used in the connection for this account"
-#~ msgstr ""
-#~ "Zadejte prosím novou pÅ?ezdívku pro kontakt\n"
-#~ "%s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Finished"
-#~ msgstr "Nastavení dokonÄ?eno"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Gossip is a modern client for the Jabber Instant Messaging system.\n"
-#~ "\n"
-#~ "This assistant will help you configure Gossip and connect you to your "
-#~ "favorite Jabber server.\n"
-#~ "\n"
-#~ "To get started, just click \"Forward\"."
-#~ msgstr ""
-#~ "Gossip je moderní klient pro systém instant message Jabber.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Tento asistent vám pomůže nastavit Gossip a pÅ?ipojit vás k vaÅ¡emu "
-#~ "oblíbenému serveru Jabberu.\n"
-#~ "\n"
-#~ "ZaÄ?nÄ?te kliknutím na \"VpÅ?ed\"."
-
-#~ msgid ""
-#~ "In order to subscribe to presence notifications from the user, a request "
-#~ "will be sent. Until this request is approved, the user will always be "
-#~ "shown as \"Offline\" in your contact list."
-#~ msgstr ""
-#~ "Abyste se pÅ?ihlásili k upozornÄ?ní o pÅ?ítomnosti uživatele, bude poslán "
-#~ "požadavek. Dokud tento požadavek není potvrzen, uživatel bude ve vašem "
-#~ "seznamu kontaktů vždy zobrazen jako \"Odpojen\"."
-
-#~ msgid "In which group do you want to place this contact?"
-#~ msgstr "Do které skupiny chcete umístit tento kontakt?"
-
-#~ msgid "Jabber ID:"
-#~ msgstr "ID Jabberu:"
-
-#~ msgid "Nickname:"
-#~ msgstr "PÅ?ezdívka:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Port:"
-#~ msgstr "_Port:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Press Subscribe to request to receive their status"
-#~ msgstr ""
-#~ "Nejste pÅ?ihlášeni ke stavu tohoto kontaktu. Jejich stav získejte "
-#~ "kliknutím na PÅ?ihlásit."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Registering Account"
-#~ msgstr "Registruji úÄ?et"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Resource:"
-#~ msgstr "Z_droj:"
-
-#~ msgid "Sending request"
-#~ msgstr "Odesílám požadavek"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Web Site:"
-#~ msgstr "WWW stránka:"
-
-#~ msgid "Welcome to Gossip"
-#~ msgstr "Vítejte v Gossipu"
-
-#~ msgid "What instant messaging system does the contact use?"
-#~ msgstr "Který systém instant message kontakt používá?"
-
-#~ msgid "What is your name?"
-#~ msgstr "Jaké je vaše jméno?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "What password do you want to use?"
-#~ msgstr "Který server chcete používat?"
-
-#~ msgid "What username do you use?"
-#~ msgstr "Jaké jméno uživatele používáte?"
-
-#~ msgid "What username do you want to use?"
-#~ msgstr "Jaké jméno uživatele chcete používat?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Which account do you want to add this contact to?"
-#~ msgstr "Do které skupiny chcete umístit tento kontakt?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "You can change your account settings later by selecting the Edit-"
-#~ ">Accounts menu item."
-#~ msgstr ""
-#~ "Gossip je nyní správnÄ? nastaven pro váš systém.\n"
-#~ "Nastavení svého úÄ?tu můžete pozdÄ?ji zmÄ?nit vybráním položky menu Diskuse-"
-#~ ">PÅ?ipojit..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Your Account"
-#~ msgstr "Ã?Ä?et Jabberu"
-
-#~ msgid "Your Identity"
-#~ msgstr "Vaše identita"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "_Group Chat"
-#~ msgstr "Gossip - Diskuse"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "_No"
-#~ msgstr "Ne"
-
-#~ msgid "_Search..."
-#~ msgstr "_Hledat..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "_Yes"
-#~ msgstr "Ano"
-
-#~ msgid "Be silent when away"
-#~ msgstr "Být tichý, když jsem pryÄ?"
-
-#~ msgid "Be silent when busy"
-#~ msgstr "Být tichý, když jsem zaneprázdnÄ?n"
-
-#~ msgid "Height of main window"
-#~ msgstr "Výška hlavního okna"
-
-#~ msgid "The X position of the main window."
-#~ msgstr "Pozice X hlavního okna."
-
-#~ msgid "The Y position of the main window."
-#~ msgstr "Pozice Y hlavního okna."
-
-#~ msgid "The width of the main window."
-#~ msgstr "ŠíÅ?ka hlavního okna."
-
-#~ msgid "Width of the main window"
-#~ msgstr "ŠíÅ?ka hlavního okna"
-
-#~ msgid "X position of main window"
-#~ msgstr "Pozice X hlavního okna"
-
-#~ msgid "Y position of main window"
-#~ msgstr "Pozice Y hlavního okna"
-
-#~ msgid "Gossip, Instant Messaging Client"
-#~ msgstr "Gossip, Klient Instant Messaging"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Close this chat window"
-#~ msgstr "Skrýt hlavní okno."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Requested Information"
-#~ msgstr "_Informace o úÄ?tu"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Send Message"
-#~ msgstr "Zpráva o stavu"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "%s has gone offline"
-#~ msgstr "%s se odpojil"
-
-#~ msgid "Available..."
-#~ msgstr "K dispozici..."
-
-#~ msgid "Busy..."
-#~ msgstr "ZaneprázdnÄ?n..."
-
-#~ msgid "Away..."
-#~ msgstr "PryÄ?..."
-
-#~ msgid "Contact _Information"
-#~ msgstr "_Informace o kontaktu"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "<b>Sound</b>"
-#~ msgstr "<b>Popis</b>"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Gossip - Accounts"
-#~ msgstr "Gossip - Diskuse"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Join _Group Chat..."
-#~ msgstr "_PÅ?ipojit se ke skupinové diskusi..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Por_t:"
-#~ msgstr "_Port:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Requested information."
-#~ msgstr "Informace o klientovi"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Requesting contact information, please wait..."
-#~ msgstr "Žádám o osobní detaily, Ä?ekejte prosím..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Could not open connection"
-#~ msgstr "Nemohu se pÅ?ipojit"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Could not find the server you wanted to use"
-#~ msgstr "Který server chcete používat?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Connection to the server failed."
-#~ msgstr "<b>PÅ?ipojit se k serveru</b>"
-
-#~ msgid "Written by:"
-#~ msgstr "Napsali:"
-
-#~ msgid "Artwork by:"
-#~ msgstr "Grafika od:"
-
-#~ msgid "Translated by:"
-#~ msgstr "PÅ?eložili:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Account ID"
-#~ msgstr "_Informace o úÄ?tu"
-
-#~ msgid "/Show _Log"
-#~ msgstr "/Zobrazit záz_nam"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Persian"
-#~ msgstr "Verze:"
-
-#~ msgid "View Lo_g"
-#~ msgstr "Zobrazit záz_nam"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Gossip - Group Chat"
-#~ msgstr "Gossip - PÅ?ipojit se ke skupinové diskusi"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Gossip - Add contact"
-#~ msgstr "PÅ?idat kontakt"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Gossip - Contact Information"
-#~ msgstr "_Informace o kontaktu"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Gossip - Edit Groups"
-#~ msgstr "Gossip - Upravit skupinové diskuse"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Gossip - New Account"
-#~ msgstr "Gossip - Diskuse"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Gossip - New Message"
-#~ msgstr "Gossip - Odeslat zprávu"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Gossip - Personal Details"
-#~ msgstr "Osobní detaily"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Gossip - Preferences"
-#~ msgstr "Nastavení"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Gossip - Status Message"
-#~ msgstr "Gossip - Odeslat zprávu"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Personal Details Saved!"
-#~ msgstr "Osobní detaily"
-
-#~ msgid "What request message do you want to send to %s?"
-#~ msgstr "Jakou zprávu požadavku chcete odeslat %s?"
-
-#~ msgid "Make sure that your account information is correct."
-#~ msgstr "Zkontrolujte, že vaÅ¡e informace o úÄ?tu jsou správné."
-
-#~ msgid "%s wants to be notified of your status."
-#~ msgstr "%s chce být upozorÅ?ován na váš stav."
-
-#~ msgid "You were disconnected from the server. Do you want to reconnect?"
-#~ msgstr "Byli jste odpojeni od serveru. Chcete se znovu pÅ?ipojit?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Make sure that your account information is correct. The server may also "
-#~ "currently be unavailable."
-#~ msgstr ""
-#~ "Zkontrolujte, že vaÅ¡e informace o úÄ?tu jsou správné. Možná server "
-#~ "momentálnÄ? není dostupný."
-
-#~ msgid "Edit List..."
-#~ msgstr "Upravit seznam..."
-
-#~ msgid "An error occurred when chatting in the group chat %s."
-#~ msgstr "PÅ?i skupinové diskusi %s doÅ¡lo k chybÄ?."
-
-#~ msgid "Details:"
-#~ msgstr "Detaily:"
-
-#~ msgid "An error occurred when chatting with %s."
-#~ msgstr "PÅ?i diskusi s %s doÅ¡lo k chybÄ?."
-
-#~ msgid "Gossip will now try to use your account:"
-#~ msgstr "Gossip se nyní pokusí použít váš úÄ?et:"
-
-#~ msgid "Gossip will now try to register the account:"
-#~ msgstr "Gossip se nyní pokusí zaregistrovat úÄ?et:"
-
-#~ msgid "Saving personal details, please wait..."
-#~ msgstr "Ukládám osobní detaily, Ä?ekejte prosím..."
-
-#~ msgid "*"
-#~ msgstr "*"
-
-#~ msgid "From:"
-#~ msgstr "Od:"
-
-#~ msgid "Gossip - Received Message"
-#~ msgstr "Gossip - PÅ?ijatá zpráva"
-
-#~ msgid "In reply to:"
-#~ msgstr "OdpovÄ?Ä? na:"
-
-#~ msgid "To:"
-#~ msgstr "Komu:"
-
-#~ msgid "_Reply..."
-#~ msgstr "_OdpovÄ?dÄ?t..."
-
-#~ msgid "_Send"
-#~ msgstr "_Odeslat"
-
-#~ msgid "C_onnect"
-#~ msgstr "_PÅ?ipojit"
-
-#~ msgid "Connect _Server:"
-#~ msgstr "PÅ?ipojit se k _serveru:"
-
-#~ msgid "_Jabber ID:"
-#~ msgstr "ID _Jabberu:"
-
-#~ msgid "    "
-#~ msgstr "    "
-
-#~ msgid "<b>Available chat rooms</b>"
-#~ msgstr "<b>Dostupné diskusní místnosti</b>"
-
-#~ msgid "<b>Chat room information</b>"
-#~ msgstr "<b>Informace o diskusní místnosti</b>"
-
-#~ msgid "Imendio Gossip - Group Chat"
-#~ msgstr "Imendio Gossip - Skupinová diskuse"
-
-#~ msgid "N_ickname:"
-#~ msgstr "_PÅ?ezdívka:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Pick a favorite, or enter nickname, server name, and the name of the chat "
-#~ "room to enter."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vstupte výbÄ?rem oblíbeného nebo zadejte pÅ?ezdívku, název serveru a název "
-#~ "diskusní místnosti."
-
-#~ msgid "R_emove"
-#~ msgstr "_Odstranit"
-
-#~ msgid " "
-#~ msgstr " "
-
-#~ msgid ""
-#~ "<b>Finding the best server...</b>\n"
-#~ "This will take a few moments, please wait."
-#~ msgstr ""
-#~ "<b>Hledám nejlepší server...</b>\n"
-#~ "To bude chvilku trvat, poÄ?kejte prosím."
-
-#~ msgid "<b>Personal information</b>"
-#~ msgstr "<b>Osobní informace</b>"
-
-#~ msgid "<b>Preset status messages</b>"
-#~ msgstr "<b>PÅ?ednastavené zprávy o stavu</b>"
-
-#~ msgid "<i>Information not available</i>"
-#~ msgstr "<i>Informace nejsou k dispozici</i>"
-
-#~ msgid "Choose a Server"
-#~ msgstr "Vyberte server"
-
-#~ msgid "Choose from list:"
-#~ msgstr "Vyberte ze seznamu:"
-
-#~ msgid "Configuring Service"
-#~ msgstr "Nastavuji službu"
-
-#~ msgid "Discover Services"
-#~ msgstr "Vyhledat služby"
-
-#~ msgid "Information about ..."
-#~ msgstr "Informace o ..."
-
-#~ msgid "Jabber.com"
-#~ msgstr "Jabber.com"
-
-#~ msgid "Jabber.org"
-#~ msgstr "Jabber.org"
-
-#~ msgid "Nick name:"
-#~ msgstr "PÅ?ezdívka:"
-
-#~ msgid "On what server do you have a Jabber account?"
-#~ msgstr "Na kterém serveru máte úÄ?et Jabberu?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please enter your user name, password and all other required details "
-#~ "below to set up your account. "
-#~ msgstr ""
-#~ "Nastavte prosím váš úÄ?et zadáním vaÅ¡eho jména uživatele, hesla a jiných "
-#~ "vyžadovaných podrobností níže. "
-
-#~ msgid "Server Details"
-#~ msgstr "Podrobnosti o serveru"
-
-#~ msgid "Sound"
-#~ msgstr "Zvuk"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This wizard will allow you to configure your account settings for another "
-#~ "protocol. "
-#~ msgstr "Tento průvodce vám umožní nastavit váš úÄ?et pro jiný protokol. "
-
-#~ msgid "Use a different server"
-#~ msgstr "Použít jiný server"
-
-#~ msgid "What request message do you want to send to ...?"
-#~ msgstr "Jakou zprávu požadavku chcete odeslat ...?"
-
-#~ msgid "Which protocol would you like to set up? "
-#~ msgstr "Který protokol chcete nastavit? "
-[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]