[gnome-system-tools/gnome-2-32] Updated Catalan (Valencian) translationcommit eecd1fa94065988d4d07f2c0edff278c8c3291a2
Author: Carles Ferrando <carles ferrando gmail com>
Date:  Fri Oct 29 01:23:51 2010 +0100

  Updated Catalan (Valencian) translation

 po/ca valencia po | 900 ++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 files changed, 510 insertions(+), 390 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca valencia po b/po/ca valencia po
index d7182bd..feacea7 100644
--- a/po/ca valencia po
+++ b/po/ca valencia po
@@ -1,5 +1,5 @@
 # Traducció del gnome-system-tools de l'equip de Softcatalà.
-# Copyright © 2001-2009 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright © 2001-2010 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the
 #  gnome-system-tools package.
 # Softcatalà <gnome softcatala net>, 2001, 2002.
@@ -11,192 +11,180 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-system-tools\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-04-21 23:19+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-04-02 18:17+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-29 01:23+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-09-29 23:37+0200\n"
 "Last-Translator: Joan Duran <jodufi gmail com>\n"
 "Language-Team: Catalan <tradgnome softcatala org>\n"
+"Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
 
-#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:1
-msgid "Whether the users-admin tool should show system users in the users list"
-msgstr ""
-"Si l'eina d'administració d'usuaris hauria de mostrar els usuaris del "
-"sistema a la llista d'usuaris"
-
-#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:2
-msgid ""
-"Whether the users-admin tool should show the root user in the users list"
-msgstr ""
-"Si l'eina d'administració d'usuaris hauria de mostrar l'usuari primari a la "
-"llista d'usuaris"
+#: ../interfaces/network.ui.h:1 ../src/network/ifaces-list.c:326
+msgid "Access point name:"
+msgstr "Nom del punt d'accés:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:1
+#: ../interfaces/network.ui.h:2
 msgid "Account data"
 msgstr "Dades del compte"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:2
-msgid "Connection Settings"
-msgstr "Paràmetres de la connexió"
-
 #: ../interfaces/network.ui.h:3
-msgid "DNS Servers"
-msgstr "Servidors DNS"
-
-#: ../interfaces/network.ui.h:4
-msgid "Host Settings"
-msgstr "Paràmetres de l'ordinador central"
-
-#: ../interfaces/network.ui.h:5
-msgid "Internet service provider data"
-msgstr "Dades del proveïdor de serveis d'Internet"
-
-#: ../interfaces/network.ui.h:6
-msgid "Modem Settings"
-msgstr "Paràmetres del mòdem"
-
-#: ../interfaces/network.ui.h:7
-msgid "Search Domains"
-msgstr "Dominis de cerca"
-
-#: ../interfaces/network.ui.h:8
-msgid "Wireless Settings"
-msgstr "Paràmetres de la xarxa sense fil"
-
-#: ../interfaces/network.ui.h:9
-msgid "Access point name:"
-msgstr "Nom del punt d'accés:"
-
-#: ../interfaces/network.ui.h:10
 msgid "Aliases:"
 msgstr "Ã?lies:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:11
+#: ../interfaces/network.ui.h:4
 msgid "Con_figuration:"
 msgstr "C_onfiguració:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:12
+#: ../interfaces/network.ui.h:5
+msgid "Connection Settings"
+msgstr "Paràmetres de la connexió"
+
+#: ../interfaces/network.ui.h:6
 msgid "Connection type:"
 msgstr "Tipus de connexió:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:13
+#: ../interfaces/network.ui.h:7
 msgid "Connections"
 msgstr "Connexions"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:14
+#: ../interfaces/network.ui.h:8
 msgid "DNS"
 msgstr "DNS"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:15
+#: ../interfaces/network.ui.h:9
+msgid "DNS Servers"
+msgstr "Servidors DNS"
+
+#: ../interfaces/network.ui.h:10
 msgid "D_omain name:"
 msgstr "Nom del d_omini:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:16
+#: ../interfaces/network.ui.h:11
 msgid "Delete current location"
 msgstr "Suprimeix esta ubicació"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:17
+#: ../interfaces/network.ui.h:12
 msgid "E_nable roaming mode"
 msgstr "Habilita el mode _itinerant"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:18
+#: ../interfaces/network.ui.h:13
 msgid "E_nable this connection"
 msgstr "Habilita esta co_nnexió"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:19
+#: ../interfaces/network.ui.h:14 ../src/network/ifaces-list.c:335
 msgid "Ethernet interface:"
 msgstr "Interfície ethernet:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:20 ../interfaces/users.ui.h:32
+#: ../interfaces/network.ui.h:15 ../interfaces/users.ui.h:27
 msgid "General"
 msgstr "General"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:21
+#: ../interfaces/network.ui.h:16
 msgid "Hexadecimal"
 msgstr "Hexadecimal"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:22
+#: ../interfaces/network.ui.h:17
 msgid "Host Alias Properties"
 msgstr "Paràmetres dels àlies dels ordinadors"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:23
+#: ../interfaces/network.ui.h:18
+msgid "Host Settings"
+msgstr "Paràmetres de l'ordinador central"
+
+#: ../interfaces/network.ui.h:19
 msgid "Hosts"
 msgstr "Ordinadors centrals"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:24 ../interfaces/shares.ui.h:14
+#: ../interfaces/network.ui.h:20 ../interfaces/shares.ui.h:11
 msgid "IP address:"
 msgstr "Adreça IP:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:25
+#: ../interfaces/network.ui.h:21
 msgid "Interface properties"
 msgstr "Propietats de la interfície"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:26
+#: ../interfaces/network.ui.h:22
+msgid "Internet service provider data"
+msgstr "Dades del proveïdor de serveis d'Internet"
+
+#: ../interfaces/network.ui.h:23
 msgid "Location:"
 msgstr "Ubicació:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:27
+#: ../interfaces/network.ui.h:24
 msgid "Loud"
 msgstr "Sorollós"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:28
+#: ../interfaces/network.ui.h:25
 msgid "Low"
 msgstr "Fluix"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:29
+#: ../interfaces/network.ui.h:26
 msgid "Medium"
 msgstr "Mitjà"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:30
+#: ../interfaces/network.ui.h:27
 msgid "Modem"
 msgstr "Mòdem"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:31
+#: ../interfaces/network.ui.h:28
+msgid "Modem Settings"
+msgstr "Paràmetres del mòdem"
+
+#: ../interfaces/network.ui.h:29
 msgid "Network _password:"
 msgstr "C_ontrasenya de xarxa:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:32
+#: ../interfaces/network.ui.h:30
 msgid "Network name (_ESSID):"
 msgstr "Nom de la xarxa (_ESSID):"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:33
+#: ../interfaces/network.ui.h:31
 msgid "Off"
 msgstr "Apagat"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:34
+#: ../interfaces/network.ui.h:32
 msgid "Options"
 msgstr "Opcions"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:35
+#: ../interfaces/network.ui.h:33
 msgid "P_assword"
 msgstr "Contr_asenya"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:36
+#: ../interfaces/network.ui.h:34
 msgid "Password _type:"
 msgstr "Tipus de _contrasenya:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:37
+#: ../interfaces/network.ui.h:35
 msgid "Plain (ASCII)"
 msgstr "Text (ASCII)"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:38
+#: ../interfaces/network.ui.h:36
 msgid "Pulses"
 msgstr "Polsos"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:39
+#: ../interfaces/network.ui.h:37
 msgid "Save current network configuration as a location"
 msgstr "Alça la configuració de xarxa actual com a una ubicació"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:40
+#: ../interfaces/network.ui.h:38
+msgid "Search Domains"
+msgstr "Dominis de cerca"
+
+#: ../interfaces/network.ui.h:39
 msgid "Tones"
 msgstr "Tons"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:41
+#: ../interfaces/network.ui.h:40
 msgid "Use the Internet service provider nameservers"
 msgstr "Utilitza els servidors de domini del servidor de serveis d'Internet"
 
+#: ../interfaces/network.ui.h:41
+msgid "Wireless Settings"
+msgstr "Paràmetres de la xarxa sense fil"
+
 #: ../interfaces/network.ui.h:42
 msgid "_Autodetect"
 msgstr "_Autodetecta"
@@ -249,7 +237,7 @@ msgstr "E_stableix el mòdem com la ruta predeterminada a Internet"
 msgid "_Subnet mask:"
 msgstr "Màscara de _subxarxa:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:55
+#: ../interfaces/network.ui.h:55 ../interfaces/users.ui.h:82
 msgid "_Username:"
 msgstr "N_om d'usuari:"
 
@@ -267,101 +255,99 @@ msgid "Select the services that you wish to activate:"
 msgstr "Seleccioneu els serveis que vulgueu activar:"
 
 #: ../interfaces/shares.ui.h:1
-msgid "Allowed Hosts"
-msgstr "Ordinadors permesos"
+msgid "Add allowed hosts"
+msgstr "Afegiu ordinadors permesos"
 
 #: ../interfaces/shares.ui.h:2
-msgid "Hosts Settings"
-msgstr "Paràmetres dels ordinadors centrals"
+msgid "Allowed Hosts"
+msgstr "Ordinadors permesos"
 
 #: ../interfaces/shares.ui.h:3
-msgid "Share Properties"
-msgstr "Propietats dels recursos compartits"
-
-#: ../interfaces/shares.ui.h:4
-msgid "Shared Folder"
-msgstr "Carpeta compartida"
-
-#: ../interfaces/shares.ui.h:5
-msgid "Windows sharing"
-msgstr "Compartició amb Windows"
-
-#: ../interfaces/shares.ui.h:6
-msgid "Enter password for user:"
-msgstr ""
-"Introduïu la contrasenya per a "
-"l'usuari:"
-
-#: ../interfaces/shares.ui.h:7
-msgid "Add allowed hosts"
-msgstr "Afegiu ordinadors permesos"
-
-#: ../interfaces/shares.ui.h:8
 msgid "Allowed hosts:"
 msgstr "Ordinadors permesos:"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:9
+#: ../interfaces/shares.ui.h:4
 msgid "Comment:"
 msgstr "Comentari:"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:10
+#: ../interfaces/shares.ui.h:5
 msgid "Domain / _Workgroup:"
 msgstr "Domini / _Grup de treball:"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:11
+#: ../interfaces/shares.ui.h:6
 msgid "Enter password for user"
 msgstr "Introduïu la contrasenya per a l'usuari"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:12
+#: ../interfaces/shares.ui.h:7
+msgid "Enter password for user:"
+msgstr "Introduïu la contrasenya per a l'usuari:"
+
+#: ../interfaces/shares.ui.h:8
 msgid "General Properties"
 msgstr "Propietats generals"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:13
+#: ../interfaces/shares.ui.h:9
 msgid "Host name:"
 msgstr "Nom de l'ordinador:"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:15
+#: ../interfaces/shares.ui.h:10
+msgid "Hosts Settings"
+msgstr "Paràmetres dels ordinadors centrals"
+
+#: ../interfaces/shares.ui.h:12
 msgid "Name:"
 msgstr "Nom:"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:16
+#: ../interfaces/shares.ui.h:13
 msgid "Netmask:"
 msgstr "Màscara de xarxa:"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:17
+#: ../interfaces/shares.ui.h:14
 msgid "Network:"
 msgstr "Xarxa:"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:18 ../src/shares/nfs-acl-table.c:56
+#: ../interfaces/shares.ui.h:15 ../src/shares/nfs-acl-table.c:56
 msgid "Read only"
 msgstr "Només lectura"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:19
+#: ../interfaces/shares.ui.h:16
 msgid "Share"
 msgstr "Compartit"
 
+#: ../interfaces/shares.ui.h:17
+msgid "Share Properties"
+msgstr "Propietats dels recursos compartits"
+
 # FIXME
-#: ../interfaces/shares.ui.h:20
+#: ../interfaces/shares.ui.h:18
 msgid "Share through:"
 msgstr "Comparteix per:"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:21 ../src/shares/shares.desktop.in.in.h:2
+#: ../interfaces/shares.ui.h:19
+msgid "Shared Folder"
+msgstr "Carpeta compartida"
+
+#: ../interfaces/shares.ui.h:20 ../src/shares/shares.desktop.in.in.h:2
 #: ../src/shares/shares-tool.c:237
 msgid "Shared Folders"
 msgstr "Carpetes compartides"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:22
+#: ../interfaces/shares.ui.h:21
 msgid "This computer is a _WINS server"
 msgstr "Este ordinador és un servidor _WINS"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:23
+#: ../interfaces/shares.ui.h:22
 msgid "Users"
 msgstr "Usuaris"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:24
+#: ../interfaces/shares.ui.h:23
 msgid "WINS _server:"
 msgstr "_Servidor WINS:"
 
+#: ../interfaces/shares.ui.h:24
+msgid "Windows sharing"
+msgstr "Compartició amb Windows"
+
 #: ../interfaces/shares.ui.h:25
 msgid "_Path:"
 msgstr "_Camí:"
@@ -371,29 +357,29 @@ msgid "_Read only"
 msgstr "Només _lectura"
 
 #: ../interfaces/time.ui.h:1
-msgid "Selection"
-msgstr "Selecció"
-
-#: ../interfaces/time.ui.h:2
-msgid "Time Zone"
-msgstr "Fus horari"
-
-#: ../interfaces/time.ui.h:3
 msgid "Add NTP Server"
 msgstr "Afig un servidor NTP"
 
-#: ../interfaces/time.ui.h:4
+#: ../interfaces/time.ui.h:2
 msgid "NTP server"
 msgstr "Servidor NTP"
 
-#: ../interfaces/time.ui.h:5
+#: ../interfaces/time.ui.h:3
 msgid "Se_lect Servers"
 msgstr "Se_lecciona els servidors"
 
-#: ../interfaces/time.ui.h:6
+#: ../interfaces/time.ui.h:4
+msgid "Selection"
+msgstr "Selecció"
+
+#: ../interfaces/time.ui.h:5
 msgid "Synchronize now"
 msgstr "Sincronitza ara"
 
+#: ../interfaces/time.ui.h:6
+msgid "Time Zone"
+msgstr "Fus horari"
+
 #: ../interfaces/time.ui.h:7
 msgid "Time servers"
 msgstr "Servidors d'hora"
@@ -402,6 +388,10 @@ msgstr "Servidors d'hora"
 msgid "Time servers:"
 msgstr "Servidors de temps:"
 
+#: ../interfaces/time.ui.h:9
+msgid "Time zone"
+msgstr "Fus horari"
+
 #: ../interfaces/time.ui.h:10
 msgid "Time zone:"
 msgstr "Fus horari:"
@@ -423,120 +413,105 @@ msgid "_Time:"
 msgstr "_Hora:"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:1
-msgid "Advanced Settings"
-msgstr "Paràmetres avançats"
+msgid ""
+"A user with this name already exists. Please choose a different name for the "
+"new user."
+msgstr ""
+"Ja existeix un usuari amb este nom. Trieu un altre nom per a l'usuari nou."
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:2
-msgid "Automatic UID/GID"
-msgstr "UID/GID automàtic"
+msgid "Account _type:"
+msgstr "_Tipus de compte:"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:3
-msgid "Basic Settings"
-msgstr "Paràmetres bàsics"
+msgid "Advanced"
+msgstr "Avançat"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:4
-msgid "Group Members"
-msgstr "Membres del grup"
+msgid "Advanced Settings"
+msgstr "Paràmetres avançats"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:5
-msgid "Optional Settings"
-msgstr "Paràmetres opcionals"
+msgid "Assign a random password by default"
+msgstr "Assigna una contrasenya aleatòria per defecte"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:6
-msgid "Password Settings"
-msgstr "Paràmetres de la contrasenya"
+msgid "Automatic UID/GID"
+msgstr "UID/GID automàtic"
 
+#: ../interfaces/users.ui.h:7
+msgid "Basic Settings"
+msgstr "Paràmetres bàsics"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:8
-msgid "System Defaults"
-msgstr "Valors per defecte del sistema"
-
-#: ../interfaces/users.ui.h:9
-msgid ""
-"A user with this name already exists. Please choose a different short name "
-"for the new user."
-msgstr ""
-"Ja existeix un usuari amb este nom. Trieu un altre nom curt per a l'usuari "
-"nou."
-
-#: ../interfaces/users.ui.h:10
-msgid "Account _type:"
-msgstr "_Tipus de compte:"
-
-#: ../interfaces/users.ui.h:11
-msgid "Advanced"
-msgstr "Avançat"
-
-#: ../interfaces/users.ui.h:12
-msgid "Assign a random password by default"
-msgstr "Assigna una contrasenya aleatòria per defecte"
-
-#: ../interfaces/users.ui.h:13
 msgid "Change Advanced User Settings"
 msgstr "Canvia els paràmetres avançats de l'usuari"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:14
+#: ../interfaces/users.ui.h:9
 msgid "Change User Account Type"
 msgstr "Canvia el tipus de compte d'usuari"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:15
-msgid "Change User Name and Login"
-msgstr "Canvia el nom d'usuari i d'entrada"
+#: ../interfaces/users.ui.h:10
+msgid "Change User Name"
+msgstr "Canvia el nom d'usuari"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:16
+#: ../interfaces/users.ui.h:11
 msgid "Change User Password"
 msgstr "Canvia la contrasenya d'usuari"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:17
+#: ../interfaces/users.ui.h:12
 msgid "Changing advanced settings for:"
 msgstr "S'estan canviant els paràmetres avançats per a:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:18
+#: ../interfaces/users.ui.h:13
 msgid "Changing user account type for:"
 msgstr "S'està canviant el tipus de compte d'usuari per a:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:19
+#: ../interfaces/users.ui.h:14
 msgid "Changing user name for:"
 msgstr "S'està canviant el nom d'usuari per a:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:20
+#: ../interfaces/users.ui.h:15
 msgid "Changing user password for:"
 msgstr "S'està canviant la contrasenya d'usuari per a:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:21
+#: ../interfaces/users.ui.h:16
 msgid "Con_firmation:"
 msgstr "Con_firmació:"
 
+#: ../interfaces/users.ui.h:17
+msgid "Contact Information"
+msgstr "Informació del contacte"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:23
+#: ../interfaces/users.ui.h:18
 msgid "Create New User"
 msgstr "Crea un usuari nou"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:24
+#: ../interfaces/users.ui.h:19
 msgid "Create a new user"
 msgstr "Crea un usuari nou"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:25
+#: ../interfaces/users.ui.h:20
 msgid "Days between warning and password expiration:"
 msgstr "Interval de dies entre l'avís i el venciment de la contrasenya:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:26
+#: ../interfaces/users.ui.h:21
 msgid "Default _group:"
 msgstr "_Grup per defecte:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:27
+#: ../interfaces/users.ui.h:22
 msgid "Default _shell:"
 msgstr "_Intèrpret d'ordes per defecte:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:28
+#: ../interfaces/users.ui.h:23
 msgid "Disable _account"
 msgstr "Inhabilita el _compte"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:29
+#: ../interfaces/users.ui.h:24
 msgid "Don't ask for password on _login"
 msgstr "No demanes la contrasenya en _entrar"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:30
+#: ../interfaces/users.ui.h:25
 msgid ""
 "Encrypt all your files with your login password to strongly protect them "
 "from people with physical access to your computer, at the expense of a "
@@ -545,78 +520,98 @@ msgstr ""
 "Encripta tots els fitxers amb la contrasenya d'entrada per protegir-los de "
 "gent amb accés físic a l'ordinador, tot i que el sistema anirà més lent."
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:31
+#: ../interfaces/users.ui.h:26
 msgid "Full _Name:"
 msgstr "_Nom complet:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:33
+#: ../interfaces/users.ui.h:28
 msgid "Generate _random password"
 msgstr "Gene_ra una contrasenya aleatòria"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:34
+#: ../interfaces/users.ui.h:29
+msgid "Group Members"
+msgstr "Membres del grup"
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:30
 msgid "Group _ID:"
 msgstr "_Identificador de grup:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:35
+#: ../interfaces/users.ui.h:31
 msgid "Group _name:"
 msgstr "_Nom del grup:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:36
+#: ../interfaces/users.ui.h:32
 msgid "Group properties"
 msgstr "Propietats del grup"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:37
+#: ../interfaces/users.ui.h:33
+msgid "Groups available on the system:"
+msgstr "Grups disponibles en el sistema:"
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:34
 msgid "Groups settings"
 msgstr "Paràmetres dels grups"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:38
+#: ../interfaces/users.ui.h:35
 msgid "Ma_ximum days a password may be used:"
 msgstr "Mà_xim de dies que es pot utilitzar una contrasenya:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:39
+#: ../interfaces/users.ui.h:36
 msgid "Maximum GID:"
 msgstr "GID màxim:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:40
+#: ../interfaces/users.ui.h:37
 msgid "Maximum UID:"
 msgstr "UID màxim:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:41
+#: ../interfaces/users.ui.h:38
 msgid "Mi_nimum days between password changes:"
 msgstr "Mí_nim de dies entre els canvis de contrasenya:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:42
+#: ../interfaces/users.ui.h:39
 msgid "Minimum GID:"
 msgstr "GID mínim:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:43
+#: ../interfaces/users.ui.h:40
 msgid "Minimum UID:"
 msgstr "UID mínim:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:44
+#: ../interfaces/users.ui.h:41
 msgid "Minimum days allowed between password changes:"
 msgstr "Mínim de dies permesos entre els canvis de contrasenya:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:45
+#: ../interfaces/users.ui.h:42
 msgid "New _password:"
 msgstr "C_ontrasenya nova:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:46
+#: ../interfaces/users.ui.h:43
 msgid "Number of days that a password may be used:"
 msgstr "Nombre de dies que es pot utilitzar una contrasenya:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:47
+#: ../interfaces/users.ui.h:44
 msgid "O_ffice location:"
 msgstr "Ubicació de l'o_ficina:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:48
+#: ../interfaces/users.ui.h:45
+msgid "Optional Settings"
+msgstr "Paràmetres opcionals"
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:46
+msgid "Password Settings"
+msgstr "Paràmetres de la contrasenya"
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:47
 msgid "Password set to: "
 msgstr "Contrasenya assignada a: "
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:49
+#: ../interfaces/users.ui.h:48
 msgid "Privileges"
 msgstr "Privilegis"
 
+#: ../interfaces/users.ui.h:49
+msgid "Profile Settings"
+msgstr "Paràmetres del perfil"
+
 #: ../interfaces/users.ui.h:50
 msgid "Profile _name:"
 msgstr "_Nom del perfil:"
@@ -625,28 +620,15 @@ msgstr "_Nom del perfil:"
 msgid "Set password b_y hand"
 msgstr "Estableix la contrasen_ya manualment"
 
-#. No item should exceed a length of 40 characters, to avoid wrapping on two lines. Better simplifying than making it hard to read!
-#: ../interfaces/users.ui.h:53
-msgid ""
-"Short name must consist of:\n"
-" â?£ lower case letters from the English alphabet\n"
-" â?£ digits\n"
-" â?£ any of the characters \".\", \"-\" and \"_\""
-msgstr ""
-"El nom curt ha de consistir en:\n"
-" � lletres en minúscules de l'abecedari\n"
-" � dígits\n"
-" � qualsevol dels caràcters «.», «-» i «_»"
-
-#: ../interfaces/users.ui.h:57
-msgid "Short name must start with a letter!"
-msgstr "El nom curt ha de començar amb una lletra."
+#: ../interfaces/users.ui.h:52
+msgid "System Defaults"
+msgstr "Valors per defecte del sistema"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:58
+#: ../interfaces/users.ui.h:53
 msgid "This account is disabled."
 msgstr "Este compte està inhabilitat."
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:59
+#: ../interfaces/users.ui.h:54
 msgid ""
 "This account is using special settings that have been defined manually. Use "
 "the <i>Advanced Settings</i> dialog to tune them."
@@ -654,99 +636,134 @@ msgstr ""
 "Este compte està utilitzant paràmetres especials que s'han definit "
 "manualment. Utilitzeu el diàleg <i>Paràmetres avançats</i> per ajustar-los."
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:60
+#: ../interfaces/users.ui.h:55
 msgid "User ID:"
 msgstr "Identificador d'usuari:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:61
+#: ../interfaces/users.ui.h:56
 msgid "User Privileges"
 msgstr "Privilegis d'usuari"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:62
+#: ../interfaces/users.ui.h:57
 msgid "User profiles"
 msgstr "Perfils d'usuari"
 
+#. No item should exceed a length of 40 characters, to avoid wrapping on two lines. Better simplifying than making it hard to read!
+#: ../interfaces/users.ui.h:59
+msgid ""
+"Username must consist of:\n"
+" â?£ lower case letters from the English alphabet\n"
+" â?£ digits\n"
+" â?£ any of the characters \".\", \"-\" and \"_\""
+msgstr ""
+"El nom d'usuari ha de consistir en:\n"
+" � lletres en minúscules de l'abecedari\n"
+" � dígits\n"
+" � qualsevol dels caràcters «.», «-» i «_»"
+
 #: ../interfaces/users.ui.h:63
+msgid "Username must start with a letter!"
+msgstr "El nom d'usuari ha de començar amb una lletra."
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:64
 msgid "You can't change user ID while the user is logged in."
 msgstr ""
 "No podeu canviar l'identificador d'usuari mentre l'usuari està connectat."
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:64
+#: ../interfaces/users.ui.h:65
 msgid "_Add Profile"
 msgstr "_Afig un perfil"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:65
+#: ../interfaces/users.ui.h:66
 msgid "_Advanced Settings"
 msgstr "Paràmetres _avançats"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:66
+#: ../interfaces/users.ui.h:67
 msgid "_Change..."
 msgstr "_Canvia..."
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:67
+#: ../interfaces/users.ui.h:68
 msgid "_Comments"
 msgstr "_Comentaris"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:68
+#: ../interfaces/users.ui.h:69
 msgid "_Current password:"
 msgstr "_Contrasenya actual:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:69
+#: ../interfaces/users.ui.h:70
 msgid "_Custom"
 msgstr "_Personalitzat"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:70
+#: ../interfaces/users.ui.h:71
 msgid "_Days between warning and password expiration:"
 msgstr "Interval de _dies entre l'avís i el venciment de la contrasenya:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:71
+#: ../interfaces/users.ui.h:72
 msgid "_Enable Account"
 msgstr "_Habilita el compte"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:72
+#: ../interfaces/users.ui.h:73
 msgid "_Encrypt home folder to protect sensitive data"
 msgstr "_Encripta la carpeta de l'usuari per protegir les dades sensibles"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:73
+#: ../interfaces/users.ui.h:74
 msgid "_Generate"
 msgstr "_Genera"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:74
+#: ../interfaces/users.ui.h:75
 msgid "_Home directory:"
 msgstr "Directori de l'_usuari:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:75
+#: ../interfaces/users.ui.h:76
 msgid "_Home phone:"
 msgstr "Telèfon _particular:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:76
+#: ../interfaces/users.ui.h:77
 msgid "_Main group:"
 msgstr "G_rup principal:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:77
+#: ../interfaces/users.ui.h:78
 msgid "_Manage Groups"
 msgstr "_Gestiona els grups"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:78
+#: ../interfaces/users.ui.h:79
 msgid "_Name:"
 msgstr "_Nom:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:79
+#: ../interfaces/users.ui.h:80
 msgid "_Password:"
 msgstr "_Contrasenya:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:80
+#: ../interfaces/users.ui.h:81
 msgid "_Shell:"
 msgstr "Intèrpret d'orde_s:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:81
-msgid "_Short Name:"
-msgstr "Nom _curt:"
-
-#: ../interfaces/users.ui.h:82
+#: ../interfaces/users.ui.h:83
 msgid "_Work phone:"
 msgstr "Telè_fon de la faena:"
 
+#: ../org.gnome.system-tools.gschema.xml.in.h:1
+msgid "Show root user"
+msgstr "Mostra l'usuari primari"
+
+#: ../org.gnome.system-tools.gschema.xml.in.h:2
+msgid "Show system users"
+msgstr "Mostra els usuaris del sistema"
+
+#: ../org.gnome.system-tools.gschema.xml.in.h:3
+msgid ""
+"Whether the users-admin tool should show system users in the users list."
+msgstr ""
+"Si l'eina d'administració d'usuaris hauria de mostrar els usuaris del "
+"sistema a la llista d'usuaris."
+
+#: ../org.gnome.system-tools.gschema.xml.in.h:4
+msgid ""
+"Whether the users-admin tool should show the root user in the users list."
+msgstr ""
+"Si l'eina d'administració d'usuaris hauria de mostrar l'usuari primari a la "
+"llista d'usuaris."
+
 #: ../src/common/gst-platform-dialog.c:179
 msgid "The platform you are running is not supported by this tool"
 msgstr "Esta eina no funciona en la plataforma on l'esteu executant"
@@ -767,47 +784,47 @@ msgstr ""
 msgid "Unsupported platform"
 msgstr "La plataforma no està implementada"
 
-#: ../src/common/gst-tool.c:190
+#: ../src/common/gst-tool.c:188
 msgid "The configuration could not be loaded"
 msgstr "No s'ha pogut carregar la configuració"
 
 #. OPERATION_COMMIT
-#: ../src/common/gst-tool.c:192
+#: ../src/common/gst-tool.c:190
 msgid "The configuration could not be saved"
 msgstr "No s'ha pogut alçar la configuració"
 
-#: ../src/common/gst-tool.c:196
+#: ../src/common/gst-tool.c:194
 msgid "You are not allowed to access the system configuration."
 msgstr "No se vos permet accedir a la configuració del sistema."
 
 #. OPERATION_COMMIT
-#: ../src/common/gst-tool.c:198 ../src/common/gst-tool.c:690
+#: ../src/common/gst-tool.c:196 ../src/common/gst-tool.c:685
 msgid "You are not allowed to modify the system configuration."
 msgstr "No se vos permet modificar la configuració del sistema."
 
-#: ../src/common/gst-tool.c:201
+#: ../src/common/gst-tool.c:199
 msgid "Invalid data was found."
 msgstr "S'han trobat dades no vàlides."
 
 #. OOBS_RESULT_ERROR
-#: ../src/common/gst-tool.c:203
+#: ../src/common/gst-tool.c:201
 msgid "An unknown error occurred."
 msgstr "S'ha produït un error desconegut."
 
-#: ../src/common/gst-tool.c:427
+#: ../src/common/gst-tool.c:422
 msgid "Could not display help"
 msgstr "No s'ha pogut mostrar l'ajuda"
 
-#: ../src/common/gst-tool.c:621
+#: ../src/common/gst-tool.c:616
 msgid "The system configuration has potentially changed."
 msgstr "La configuració del sistema ha canviat dràsticament."
 
-#: ../src/common/gst-tool.c:623
+#: ../src/common/gst-tool.c:618
 msgid "Update content? This will lose any modification in course."
 msgstr ""
 "Actualitzar els continguts? Vos farà perdre qualsevol modificació no alçada."
 
-#: ../src/common/gst-tool.c:692
+#: ../src/common/gst-tool.c:687
 #, c-format
 msgid ""
 "An error occurred while checking for authorizations: %s\n"
@@ -826,7 +843,7 @@ msgstr "_Afig"
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Suprimeix"
 
-#: ../src/network/address-list.c:486
+#: ../src/network/address-list.c:485
 msgid "Type address"
 msgstr "Tipus d'adreça"
 
@@ -934,62 +951,49 @@ msgstr "S'ha habilitat el mode itinerant"
 
 #: ../src/network/ifaces-list.c:289
 #, c-format
-msgid "Essid: %s "
-msgstr "ESSID: %s "
+msgid "<b>Essid:</b> %s "
+msgstr "<b>ESSID:</b> %s "
 
-#: ../src/network/ifaces-list.c:295
-#, c-format
-msgid "Address: %s Subnet mask: %s"
-msgstr "Adreça: %s Màscara de subxarxa: %s"
-
-#: ../src/network/ifaces-list.c:299
-#, c-format
-msgid "Address: %s"
-msgstr "Adreça: %s"
+#: ../src/network/ifaces-list.c:296 ../src/network/ifaces-list.c:301
+#: ../src/network/ifaces-list.c:306
+msgid "Address:"
+msgstr "Adreça:"
 
-#: ../src/network/ifaces-list.c:303
-#, c-format
-msgid "Address: %s Remote address: %s"
-msgstr "Adreça: %s Adreça remota: %s"
+#: ../src/network/ifaces-list.c:298
+msgid "Subnet mask:"
+msgstr "Màscara de subxarxa:"
 
-#: ../src/network/ifaces-list.c:315
-#, c-format
-msgid "Type: %s Phone number: %s"
-msgstr "Tipus: %s Número de telèfon: %s"
+#: ../src/network/ifaces-list.c:308
+msgid "Remote address:"
+msgstr "Adreça remota:"
 
-#: ../src/network/ifaces-list.c:318
-#, c-format
-msgid "Type: %s Access point name: %s"
-msgstr "Tipus: %s Nom del punt d'accés: %s"
+#: ../src/network/ifaces-list.c:320 ../src/network/ifaces-list.c:325
+#: ../src/network/ifaces-list.c:334 ../src/network/ifaces-list.c:339
+msgid "Type:"
+msgstr "Tipus:"
 
-#: ../src/network/ifaces-list.c:325
-#, c-format
-msgid "Type: %s Ethernet interface: %s"
-msgstr "Tipus: %s Interfície ethernet: %s"
+#: ../src/network/ifaces-list.c:321
+msgid "Phone number:"
+msgstr "Número de telèfon:"
 
-#: ../src/network/ifaces-list.c:329
-#, c-format
-msgid "Type: %s"
-msgstr "Tipus: %s"
-
-#: ../src/network/ifaces-list.c:346
+#: ../src/network/ifaces-list.c:356
 msgid "Wireless connection"
 msgstr "Connexió per xarxa sense fil"
 
 # FIXME
-#: ../src/network/ifaces-list.c:348
+#: ../src/network/ifaces-list.c:358
 msgid "Infrared connection"
 msgstr "Connexió per infraroig"
 
-#: ../src/network/ifaces-list.c:350
+#: ../src/network/ifaces-list.c:360
 msgid "Wired connection"
 msgstr "Connexió per xarxa amb fil"
 
-#: ../src/network/ifaces-list.c:352
+#: ../src/network/ifaces-list.c:362
 msgid "Parallel port connection"
 msgstr "Connexió per port paral·lel"
 
-#: ../src/network/ifaces-list.c:354
+#: ../src/network/ifaces-list.c:364
 msgid "Point to point connection"
 msgstr "Connexió punt a punt"
 
@@ -1064,12 +1068,12 @@ msgstr "Paràmetres de xarxa"
 msgid "Settings for service \"%s\""
 msgstr "Paràmetres del servei «%s»"
 
-#: ../src/services/callbacks.c:125
+#: ../src/services/callbacks.c:122
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to deactivate %s?"
 msgstr "Segur que voleu desactivar %s?"
 
-#: ../src/services/callbacks.c:129
+#: ../src/services/callbacks.c:126
 msgid ""
 "This may affect your system behavior in several ways, possibly leading to "
 "data loss."
@@ -1549,11 +1553,11 @@ msgstr "Afig un camí compartit, el modifica si ja n'existeix un"
 msgid "PATH"
 msgstr "CAMÃ?"
 
-#: ../src/shares/nautilus/nautilus-shares.c:152
+#: ../src/shares/nautilus/nautilus-shares.c:151
 msgid "_Share Folder..."
 msgstr "_Comparteix una carpeta..."
 
-#: ../src/shares/nautilus/nautilus-shares.c:153
+#: ../src/shares/nautilus/nautilus-shares.c:152
 msgid "Share this folder with other computers"
 msgstr "Comparteix esta carpeta amb d'altres ordinadors"
 
@@ -1614,6 +1618,19 @@ msgstr ""
 "Cal que instal·leu la darrera versió del Samba o bé d'NFS per poder "
 "compartir les vostres carpetes."
 
+#: ../src/time/e-map/e-map.c:620
+msgid "World Map"
+msgstr "Mapa mundial"
+
+#: ../src/time/e-map/e-map.c:622
+msgid ""
+"Mouse-based interactive map widget for selecting timezone. Keyboard users "
+"should instead select the timezone from the drop-down combination box below."
+msgstr ""
+"Un giny de mapa interactiu basat en el ratolí per seleccionar el fus horari. "
+"Els usuaris de teclat hauran de seleccionar el fus horari amb el quadre de "
+"combinació desplegable de sota."
+
 #: ../src/time/time.desktop.in.in.h:1
 msgid "Change system time, date, and timezone"
 msgstr "Canvieu l'hora, la data, i el fus horari del sistema"
@@ -1622,11 +1639,11 @@ msgstr "Canvieu l'hora, la data, i el fus horari del sistema"
 msgid "Time and Date"
 msgstr "Hora i data"
 
-#: ../src/time/time-tool.c:402
+#: ../src/time/time-tool.c:398
 msgid "NTP support is not installed"
 msgstr "L'NTP no està instal·lat"
 
-#: ../src/time/time-tool.c:404
+#: ../src/time/time-tool.c:400
 msgid ""
 "Please install and activate NTP support in the system to enable "
 "synchronization of your local time server with internet time servers."
@@ -1634,27 +1651,27 @@ msgstr ""
 "Instal·leu i activeu l'NTP per habilitar la sincronització del servidor "
 "local de temps amb servidors de temps d'Internet."
 
-#: ../src/time/time-tool.c:433
+#: ../src/time/time-tool.c:429
 msgid "Enabling NTP"
 msgstr "S'està habilitant l'NTP"
 
-#: ../src/time/time-tool.c:433
+#: ../src/time/time-tool.c:429
 msgid "Disabling NTP"
 msgstr "S'està inhabilitant l'NTP"
 
-#: ../src/time/time-tool.c:445
+#: ../src/time/time-tool.c:441
 msgid "Synchronizing system clock"
 msgstr "S'està sincronitzant el rellotge del sistema"
 
-#: ../src/time/time-tool.c:525
+#: ../src/time/time-tool.c:521
 msgid "Keep synchronized with Internet servers"
 msgstr "Mantén-lo sincronitzat amb els servidors d'Internet"
 
-#: ../src/time/time-tool.c:526
+#: ../src/time/time-tool.c:522
 msgid "Manual"
 msgstr "Manual"
 
-#: ../src/time/time-tool.c:672
+#: ../src/time/time-tool.c:665
 msgid "Time and Date Settings"
 msgstr "Paràmetres de l'hora i la data"
 
@@ -1664,7 +1681,7 @@ msgstr "El grup d'administradors no es pot suprimir"
 
 #: ../src/users/group-settings.c:58 ../src/users/group-settings.c:221
 #: ../src/users/group-settings.c:258 ../src/users/user-settings.c:88
-#: ../src/users/user-settings.c:476
+#: ../src/users/user-settings.c:606
 msgid "This would leave the system unusable."
 msgstr "Això deixaria el sistema en un estat inservible."
 
@@ -1744,6 +1761,15 @@ msgstr "Seleccioneu un identificador numèric diferent per al grup «%s»."
 msgid "Group name"
 msgstr "Nom del grup"
 
+#. TRANSLATORS: This applies to a password. Keep the string short.
+#: ../src/users/main.c:74 ../src/users/user-settings.c:348
+msgid "Not asked on login"
+msgstr "No la demanes per entrar"
+
+#: ../src/users/main.c:74 ../src/users/user-settings.c:350
+msgid "Asked on login"
+msgstr "Demana-la per entrar"
+
 #: ../src/users/privileges-table.c:53
 msgid "Monitor system logs"
 msgstr "Supervisió dels registres del sistema"
@@ -1855,37 +1881,42 @@ msgstr "Usuari de l'escriptori"
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "Ha fallat l'autenticació"
 
-#: ../src/users/run-passwd.c:495
+#: ../src/users/run-passwd.c:498
 #, c-format
 msgid "The new password is too short"
 msgstr "La contrasenya nova és massa curta"
 
-#: ../src/users/run-passwd.c:500
+#: ../src/users/run-passwd.c:504
 #, c-format
 msgid "The new password is too simple"
 msgstr "La contrasenya nova és massa senzilla"
 
-#: ../src/users/run-passwd.c:505
+#: ../src/users/run-passwd.c:510
 #, c-format
 msgid "The old and new passwords are too similar"
 msgstr "La contrasenya antiga i la nova són massa semblants"
 
-#: ../src/users/run-passwd.c:508
+#: ../src/users/run-passwd.c:513
 #, c-format
 msgid "The new password must contain numeric or special characters"
 msgstr "La contrasenya nova ha de contindre caràcters numèrics o especials"
 
-#: ../src/users/run-passwd.c:512
+#: ../src/users/run-passwd.c:517
 #, c-format
 msgid "The old and new passwords are the same"
 msgstr "La contrasenya antiga i la nova són la mateixa"
 
-#: ../src/users/run-passwd.c:516
+#: ../src/users/run-passwd.c:520
+#, c-format
+msgid "The new password has already been used recently."
+msgstr "La contrasenya nova ja s'ha utilitzat recentment."
+
+#: ../src/users/run-passwd.c:524
 #, c-format
 msgid "Your password has been changed since you initially authenticated!"
 msgstr "S'ha modificat la vostra contrasenya des que vos heu autenticat."
 
-#: ../src/users/run-passwd.c:520
+#: ../src/users/run-passwd.c:528
 #, c-format
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Error desconegut"
@@ -1904,10 +1935,10 @@ msgstr "La contrasenya és massa curta"
 
 #: ../src/users/user-password.c:98
 msgid ""
-"User passwords must be longer than 6 characters and preferably formed by "
+"User passwords must be longer than 5 characters and preferably formed by "
 "numbers, letters and special characters."
 msgstr ""
-"La contrasenya de l'usuari ha de ser de més de 6 caràcters, i és preferible "
+"La contrasenya de l'usuari ha de ser de més de 5 caràcters, i és preferible "
 "que continga nombres, lletres, i caràcters especials."
 
 #: ../src/users/user-password.c:101
@@ -1918,15 +1949,15 @@ msgstr "La confirmació de la contrasenya no és correcta"
 msgid "Check that you have provided the same password in both text fields."
 msgstr "Comproveu que heu introduït la mateixa contrasenya en els dos camps."
 
-#: ../src/users/user-password.c:426
+#: ../src/users/user-password.c:445
 msgid "Please choose another password."
 msgstr "Seleccioneu una altra contrasenya."
 
-#: ../src/users/user-password.c:437
+#: ../src/users/user-password.c:456
 msgid "Please type again your current password."
 msgstr "Introduïu un altre cop la contrasenya actual."
 
-#: ../src/users/user-password.c:444
+#: ../src/users/user-password.c:463
 msgid "Password could not be changed"
 msgstr "No s'ha pogut canviar la contrasenya"
 
@@ -1986,99 +2017,169 @@ msgstr "No suprimisques el compte"
 msgid "Delete Files"
 msgstr "Suprimeix els fitxers"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:330
+#: ../src/users/user-settings.c:331
 msgid "Superuser"
 msgstr "Superusuari"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:335
+#: ../src/users/user-settings.c:336
 msgid "Custom"
 msgstr "Personalitzat"
 
 #. TRANSLATORS: This applies to a password.
-#: ../src/users/user-settings.c:344
+#: ../src/users/user-settings.c:345
 msgid "None"
 msgstr "Cap"
 
-#. TRANSLATORS: This applies to a password. Keep the string short.
-#: ../src/users/user-settings.c:347
-msgid "Not asked on login"
-msgstr "No la demanes per entrar"
-
-#: ../src/users/user-settings.c:349
-msgid "Asked on login"
-msgstr "Demana-la per entrar"
-
-#: ../src/users/user-settings.c:393
+#: ../src/users/user-settings.c:394
 #, c-format
 msgid "Invalid character \"%c\" in comment"
 msgstr "El comentari conté el caràcter invàlid «%c»"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:394
+#: ../src/users/user-settings.c:395
 msgid "Check that this character is not used."
 msgstr "Comproveu que no es faça servir este caràcter."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:417
+#: ../src/users/user-settings.c:427
 msgid "Incomplete path in home directory"
 msgstr "El camí del directori de l'usuari no està complet"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:418
+#: ../src/users/user-settings.c:428
 msgid ""
 "Please enter full path for home directory\n"
-"i.e.: /home/john."
+"<span size=\"smaller\">i.e.: /home/john</span>."
 msgstr ""
 "Introduïu el camí sencer del directori de l'usuari\n"
-"per exemple: /home/josep."
+"<span size=\"smaller\">per exemple: /home/josep</span>."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:433
-msgid "Home directory already exists"
-msgstr "Ja existeix el directori de l'usuari"
+#: ../src/users/user-settings.c:448 ../src/users/user-settings.c:492
+msgid "New home directory already exists, use it?"
+msgstr "El directori de l'usuari nou ja existeix, voleu utilitzar-lo?"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:434
+#: ../src/users/user-settings.c:450
+#, c-format
+msgid ""
+"The home directory for %s has been set to <tt>%s</tt>, which already exists. "
+"Do you want to use files from this directory, or copy the contents of <tt>"
+"%s</tt> to the new home, overwriting it?\n"
+"\n"
+"In doubt, use the new directory to avoid losing data, and copy files from "
+"the old directory later."
+msgstr ""
+"El directori de l'usuari de %s s'ha establit a <tt>%s</tt>, que ja existeix. "
+"Voleu utilitzar els fitxers d'este directori o voleu copiar el contingut de "
+"<tt>%s</tt> al nou directori, sobreescrivint-los?\n"
+"\n"
+"En cas de dubte, utilitzeu el directori nou per evitar la pèrdua de dades i "
+"més avant copieu els fitxers del directori antic."
+
+#: ../src/users/user-settings.c:462
+msgid "_Replace With Old Files"
+msgstr "_Reemplaça amb els fitxers antics"
+
+#: ../src/users/user-settings.c:463 ../src/users/user-settings.c:505
+#: ../src/users/user-settings.c:541
+msgid "_Cancel Change"
+msgstr "_Cancel·la el canvi"
+
+#. TRANSLATORS: This means "use the files from the new location",
+#. * as opposed to those from the old location.
+#: ../src/users/user-settings.c:466
+msgid "_Use New Files"
+msgstr "_Utilitza els fitxers nous"
+
+#: ../src/users/user-settings.c:471 ../src/users/user-settings.c:511
+msgid "Make user the _owner of the new home directory"
+msgstr "_Fes que l'usuari siga el propietari del directori de l'usuari nou."
+
+#: ../src/users/user-settings.c:474 ../src/users/user-settings.c:548
+msgid "_Delete old home directory"
+msgstr "_Suprimeix el directori antic"
+
+#: ../src/users/user-settings.c:494
 #, c-format
 msgid ""
-"The directory <tt>%s</tt> already exists. User may not have the permissions "
-"required to read or write in that directory. Do you want to use it anyway?"
+"The home directory for %s has been set to <tt>%s</tt>, which already exists. "
+"Do you want to use files from this directory, or delete all its contents and "
+"use a completely empty home directory?\n"
+"\n"
+"In doubt, keep the files, and remove them later if needed."
 msgstr ""
-"Ja existeix el directori <tt>%s</tt>. Pot ser que l'usuari no tinga els "
-"permisos necessaris per llegir o escriure en este directori. El voleu "
-"utilitzar igualment?"
+"El directori de l'usuari de %s s'ha establit a <tt>%s</tt>, que ja existeix. "
+"Voleu utilitzar els fitxers d'este directori o voleu suprimir tot el seu "
+"contingut i utilitzar un directori de l'usuari totalment buit?\n"
+"\n"
+"En cas de dubte, mantingueu els fitxers i suprimiu-los després si cal."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:440
-msgid "Use this directory"
-msgstr "Utilitza'l"
+#: ../src/users/user-settings.c:504
+msgid "_Delete Files"
+msgstr "_Suprimeix els fitxers"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:475
+#: ../src/users/user-settings.c:506
+msgid "_Use Existing Files"
+msgstr "_Utilitza els fitxers existents"
+
+#: ../src/users/user-settings.c:527
+msgid "Copy old home directory to new location?"
+msgstr "Voleu copiar el directori de l'usuari antic a la ubicació nova?"
+
+#: ../src/users/user-settings.c:529
+#, c-format
+msgid ""
+"The home directory for %s has been set to <tt>%s</tt>, which doesn't exist. "
+"Do you want to copy the contents of the old home directory (<tt>%s</tt>), or "
+"use a completely empty home directory?\n"
+"\n"
+"If you choose to copy the files to the new location, it's safe to delete the "
+"old directory."
+msgstr ""
+"El directori de l'usuari de %s s'ha establit a <tt>%s</tt>, que no existeix. "
+"Voleu copiar el contingut del directori de l'usuari antic (<tt>%s</tt>) o "
+"voleu utilitzar un directori de l'usuari totalment buit?\n"
+"\n"
+"Si trieu de copiar els fitxers a la ubicació nova, llavors és segur suprimir "
+"el directori antic."
+
+#: ../src/users/user-settings.c:540
+msgid "_Use Empty Directory"
+msgstr "_Utilitza un directori buit"
+
+#. TRANSLATORS: This means "copy files from the old home directory".
+#: ../src/users/user-settings.c:543
+msgid "Co_py Old Files"
+msgstr "Cop_ia els fitxers antics"
+
+#: ../src/users/user-settings.c:605
 msgid "ID for the root user should not be modified"
 msgstr "L'identificador de l'usuari primari no s'hauria de modificar"
 
 #. check that UID is free
-#: ../src/users/user-settings.c:479
+#: ../src/users/user-settings.c:609
 #, c-format
 msgid "User ID %d is already used by user %s"
 msgstr "L'identificador d'usuari %d ja l'està utilitzant l'usuari %s"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:481
+#: ../src/users/user-settings.c:611
 #, c-format
 msgid "Please choose a different numeric identifier for %s."
 msgstr "Seleccioneu un identificador numèric diferent per a %s."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:499
+#: ../src/users/user-settings.c:629
 msgid "Incomplete path in shell"
 msgstr "El camí de l'intèrpret d'ordes no està complet"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:500
+#: ../src/users/user-settings.c:630
 msgid ""
 "Please enter full path for shell\n"
-"i.e.: /bin/bash."
+"<span size=\"smaller\">i.e.: /bin/bash</span>."
 msgstr ""
 "Introduïu el camí complet a l'intèrpret d'ordes\n"
-"p.ex.: /bin/bash."
+"<span size=\"smaller\">p.ex.: /bin/bash</span>."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:534
+#: ../src/users/user-settings.c:664
 msgid "Can't revoke administration rights"
 msgstr "No es poden revocar els drets d'administració"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:537
+#: ../src/users/user-settings.c:667
 #, c-format
 msgid ""
 "%s is the only administrator on this computer. Revoking administration "
@@ -2087,11 +2188,11 @@ msgstr ""
 "%s és l'únic administrador d'este ordinador. Revocar els drets "
 "d'administració d'este compte deixaria sense administració el sistema."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:554
+#: ../src/users/user-settings.c:684
 msgid "You are about to revoke your own administration rights"
 msgstr "Esteu a punt de revocar els vostres drets d'administració"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:557
+#: ../src/users/user-settings.c:687
 #, c-format
 msgid ""
 "%s will no longer be able to perform administrative tasks. This account "
@@ -2100,14 +2201,48 @@ msgstr ""
 "%s no podrà realitzar més tasques administratives. Este compte no podrà "
 "tornar a obtindre els drets d'administració pel seu compte."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:562
+#: ../src/users/user-settings.c:692
 msgid "Give up administration rights"
 msgstr "Renuncia als drets d'administració"
 
-#: ../src/users/users-tool.c:284
+#: ../src/users/user-settings.c:1470
+msgid "Applying changes to user settings..."
+msgstr "S'estan aplicant els canvis als paràmetres de l'usuari..."
+
+#: ../src/users/users-tool.c:288
 msgid "Users Settings"
 msgstr "Paràmetres dels usuaris"
 
+#~ msgid "_Short Name:"
+#~ msgstr "Nom _curt:"
+
+#~ msgid "Address: %s Subnet mask: %s"
+#~ msgstr "Adreça: %s Màscara de subxarxa: %s"
+
+#~ msgid "Address: %s Remote address: %s"
+#~ msgstr "Adreça: %s Adreça remota: %s"
+
+#~ msgid "Type: %s Phone number: %s"
+#~ msgstr "Tipus: %s Número de telèfon: %s"
+
+#~ msgid "Type: %s Access point name: %s"
+#~ msgstr "Tipus: %s Nom del punt d'accés: %s"
+
+#~ msgid "Type: %s Ethernet interface: %s"
+#~ msgstr "Tipus: %s Interfície ethernet: %s"
+
+#~ msgid "Type: %s"
+#~ msgstr "Tipus: %s"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The directory <tt>%s</tt> already exists. User may not have the "
+#~ "permissions required to read or write in that directory. Do you want to "
+#~ "use it anyway?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ja existeix el directori <tt>%s</tt>. Pot ser que l'usuari no tingui els "
+#~ "permisos necessaris per llegir o escriure en aquest directori. El voleu "
+#~ "utilitzar igualment?"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Allow this user to open a local session without entering his password. "
 #~ "The password will still be required to perform administrative tasks."
@@ -2376,13 +2511,11 @@ msgstr "Paràmetres dels usuaris"
 #~ msgstr "Seguretat"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Several bootloaders have been "
-#~ "found\n"
+#~ "Several bootloaders have been found\n"
 #~ "\n"
 #~ "please select which do you want to configure"
 #~ msgstr ""
-#~ "S'han trobat diversos carregadors "
-#~ "de l'arrencada\n"
+#~ "S'han trobat diversos carregadors de l'arrencada\n"
 #~ "\n"
 #~ "seleccioneu el que vulgueu configurar"
 
@@ -2713,15 +2846,15 @@ msgstr "Paràmetres dels usuaris"
 #~ msgid ""
 #~ "This is still a work in progress, and so it may have serious bugs. Due to "
 #~ "the nature of these tools, bugs may render your computer <span weight="
-#~ "\"bold\">practically useless, costing time, effort and sanity "
-#~ "points. You have been warned. Thank you for trying out this prerelease of "
-#~ "the GNOME System Tools!"
+#~ "\"bold\">practically useless, costing time, effort and sanity points. You "
+#~ "have been warned. Thank you for trying out this prerelease of the GNOME "
+#~ "System Tools!"
 #~ msgstr ""
 #~ "Atès que el desenvolupament d'aquestes eines encara continua, es poden "
 #~ "produir errors greus que poden fer que aquest ordinador quedi <span "
-#~ "weigth=\"bold\">pràcticament inutilitzable, i us pot costar temps, "
-#~ "esforç i salut. Ja esteu avisat. Gràcies per provar aquesta versió "
-#~ "preliminar de les eines de sistema del GNOME (GNOME System Tools)."
+#~ "weigth=\"bold\">pràcticament inutilitzable, i us pot costar temps, esforç "
+#~ "i salut. Ja esteu avisat. Gràcies per provar aquesta versió preliminar de "
+#~ "les eines de sistema del GNOME (GNOME System Tools)."
 
 #~ msgid "Warning"
 #~ msgstr "Avís"
@@ -2847,7 +2980,8 @@ msgstr "Paràmetres dels usuaris"
 
 #~ msgid ""
 #~ "You will not be able to recover this profile after pressing \"apply\"."
-#~ msgstr "No podreu recuperar aquest perfil un cop hagueu fet clic a «aplica»."
+#~ msgstr ""
+#~ "No podreu recuperar aquest perfil un cop hagueu fet clic a «aplica»."
 
 #~ msgid "Profile"
 #~ msgstr "Perfil"
@@ -2882,9 +3016,6 @@ msgstr "Paràmetres dels usuaris"
 #~ msgid "Home directory should not be empty"
 #~ msgstr "El directori de l'usuari no es pot deixar buit"
 
-#~ msgid "Make sure you provide a home directory."
-#~ msgstr "Assegureu-vos d'introduir el directori de l'usuari."
-
 #~ msgid "Invalid user ID"
 #~ msgstr "L'identificador d'usuari no és vàlid"
 
@@ -2937,9 +3068,6 @@ msgstr "Paràmetres dels usuaris"
 #~ msgid "This device is _configured"
 #~ msgstr "Aquest dispositiu està _configurat"
 
-#~ msgid "Service Settings"
-#~ msgstr "Paràmetres del servei"
-
 #~ msgid "Description:"
 #~ msgstr "Descripció:"
 
@@ -2984,8 +3112,7 @@ msgstr "Paràmetres dels usuaris"
 #~ "Use this tool to specify which operating systems users can choose at "
 #~ "startup"
 #~ msgstr ""
-#~ "Paràmetres del carregador de "
-#~ "l'arrencada\n"
+#~ "Paràmetres del carregador de l'arrencada\n"
 #~ "Utilitzeu aquesta eina per especificar quins sistemes operatius podran "
 #~ "seleccionar els usuaris durant la inicialització"
 
@@ -3179,9 +3306,6 @@ msgstr "Paràmetres dels usuaris"
 #~ msgid "_Primary:"
 #~ msgstr "_Primari:"
 
-#~ msgid "_Remote IP address:"
-#~ msgstr "Adreça IP _remota:"
-
 #~ msgid "_Save Current"
 #~ msgstr "De_sa l'actual"
 
@@ -3226,8 +3350,7 @@ msgstr "Paràmetres dels usuaris"
 #~ "Time and date settings\n"
 #~ "Use this tool for setting your current date, time and time zone"
 #~ msgstr ""
-#~ "Paràmetres de l'hora i la data</"
-#~ "span>\n"
+#~ "Paràmetres de l'hora i la data</span>\n"
 #~ "Utilitzeu aquesta eina per configurar la data actual, l'hora, i el fus "
 #~ "horari"
 
@@ -3715,9 +3838,6 @@ msgstr "Paràmetres dels usuaris"
 #~ msgid "Speed:"
 #~ msgstr "Velocitat:"
 
-#~ msgid "Type:"
-#~ msgstr "Tipus:"
-
 #~ msgid "Type: "
 #~ msgstr "Tipus: "
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]