[gnome-control-center] Updated Catalan (Valencian) translationcommit 869dd7396a16499234d85596777714ba6bbda3ea
Author: Carles Ferrando <carles ferrando gmail com>
Date:  Fri Oct 29 00:56:17 2010 +0100

  Updated Catalan (Valencian) translation

 po/ca valencia po | 789 +++++++++++++++++++++++++++++++----------------------
 1 files changed, 465 insertions(+), 324 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca valencia po b/po/ca valencia po
index 694e0be..676b01d 100644
--- a/po/ca valencia po
+++ b/po/ca valencia po
@@ -11,10 +11,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-control-center\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-04-21 23:45+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-03-10 23:14+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-29 00:56+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-09-28 00:45+0200\n"
 "Last-Translator: Joan Duran <jodufi gmail com>\n"
 "Language-Team: Catalan <tradgnome softcatala org>\n"
+"Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -56,160 +57,35 @@ msgstr ""
 "L'URL des d'on obtindre més temes de l'escriptori. Si s'estableix a una "
 "cadena buida l'enllaç no apareixerà."
 
-#: ../capplets/about-me/eel-alert-dialog.c:114
+#: ../capplets/about-me/eel-alert-dialog.c:110
 msgid "Image/label border"
 msgstr "Vora de la imatge/etiqueta"
 
-#: ../capplets/about-me/eel-alert-dialog.c:115
+#: ../capplets/about-me/eel-alert-dialog.c:111
 msgid "Width of border around the label and image in the alert dialog"
 msgstr ""
 "Amplada del contorn al voltant de l'etiqueta i la imatge al diàleg d'alerta"
 
-#: ../capplets/about-me/eel-alert-dialog.c:124
+#: ../capplets/about-me/eel-alert-dialog.c:120
 msgid "Alert Type"
 msgstr "Tipus d'alerta"
 
-#: ../capplets/about-me/eel-alert-dialog.c:125
+#: ../capplets/about-me/eel-alert-dialog.c:121
 msgid "The type of alert"
 msgstr "El tipus d'alerta"
 
-#: ../capplets/about-me/eel-alert-dialog.c:133
+#: ../capplets/about-me/eel-alert-dialog.c:129
 msgid "Alert Buttons"
 msgstr "Botons d'alerta"
 
-#: ../capplets/about-me/eel-alert-dialog.c:134
+#: ../capplets/about-me/eel-alert-dialog.c:130
 msgid "The buttons shown in the alert dialog"
 msgstr "Els botons que es mostren en el diàleg d'alerta"
 
-#: ../capplets/about-me/eel-alert-dialog.c:198
+#: ../capplets/about-me/eel-alert-dialog.c:194
 msgid "Show more _details"
 msgstr "Mostra més _detalls"
 
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:28
-#, c-format
-msgid "Place your left thumb on %s"
-msgstr "Situeu el dit polze esquerre a %s"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:28
-#, c-format
-msgid "Swipe your left thumb on %s"
-msgstr "Passeu el dit polze esquerre per %s"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:29
-#, c-format
-msgid "Place your left index finger on %s"
-msgstr "Situeu el dit índex esquerre a %s"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:29
-#, c-format
-msgid "Swipe your left index finger on %s"
-msgstr "Passeu el dit índex esquerre per %s"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:30
-#, c-format
-msgid "Place your left middle finger on %s"
-msgstr "Situeu el dit del mig esquerre a %s"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:30
-#, c-format
-msgid "Swipe your left middle finger on %s"
-msgstr "Passeu el dit del mig esquerre per %s"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:31
-#, c-format
-msgid "Place your left ring finger on %s"
-msgstr "Situeu el dit anular esquerre a %s"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:31
-#, c-format
-msgid "Swipe your left ring finger on %s"
-msgstr "Passeu el dit anular esquerre per %s"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:32
-#, c-format
-msgid "Place your left little finger on %s"
-msgstr "Situeu el dit petit esquerre a %s"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:32
-#, c-format
-msgid "Swipe your left little finger on %s"
-msgstr "Passeu el dit petit esquerre per %s"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:33
-#, c-format
-msgid "Place your right thumb on %s"
-msgstr "Situeu el dit polze dret a %s"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:33
-#, c-format
-msgid "Swipe your right thumb on %s"
-msgstr "Passeu el dit polze dret per %s"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:34
-#, c-format
-msgid "Place your right index finger on %s"
-msgstr "Situeu el dit índex dret a %s"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:34
-#, c-format
-msgid "Swipe your right index finger on %s"
-msgstr "Passeu el dit índex dret per %s"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:35
-#, c-format
-msgid "Place your right middle finger on %s"
-msgstr "Situeu el dit del mig dret a %s"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:35
-#, c-format
-msgid "Swipe your right middle finger on %s"
-msgstr "Passeu el dit del mig dret per %s"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:36
-#, c-format
-msgid "Place your right ring finger on %s"
-msgstr "Situeu el dit anular dret a %s"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:36
-#, c-format
-msgid "Swipe your right ring finger on %s"
-msgstr "Passeu el dit anular dret per %s"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:37
-#, c-format
-msgid "Place your right little finger on %s"
-msgstr "Situeu el dit petit dret a %s"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:37
-#, c-format
-msgid "Swipe your right little finger on %s"
-msgstr "Passeu el dit petit dret per %s"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:72
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:98
-msgid "Place your finger on the reader again"
-msgstr "Torneu a situar el dit al lector"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:74
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:100
-msgid "Swipe your finger again"
-msgstr "Torneu a passar el dit"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:77
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:103
-msgid "Swipe was too short, try again"
-msgstr "La passada ha sigut massa curta, torneu-ho a provar"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:79
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:105
-msgid "Your finger was not centered, try swiping your finger again"
-msgstr "El dit no estava centrat, proveu de passar-lo un altre cop"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:81
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:107
-msgid "Remove your finger, and try swiping your finger again"
-msgstr "Traieu el dit i proveu de passar-lo un altre cop"
-
 #: ../capplets/about-me/gnome-about-me.c:716
 msgid "Select Image"
 msgstr "Seleccioneu una imatge"
@@ -321,7 +197,6 @@ msgstr "Ca_sa:"
 
 #. Home vs Work (address)
 #: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:21
-#: ../libslab/bookmark-agent.c:1135
 msgid "Home"
 msgstr "Inici"
 
@@ -390,8 +265,8 @@ msgid "Work _fax:"
 msgstr "Fa_x de la faena:"
 
 #: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:38
-msgid "Zip/_Postal code:"
-msgstr "Codi _postal:"
+msgid "ZIP/_Postal code:"
+msgstr "ZIP/Codi _postal:"
 
 #: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:39
 msgid "_Address:"
@@ -402,7 +277,7 @@ msgid "_Department:"
 msgstr "_Departament:"
 
 #: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:41
-msgid "_Groupwise:"
+msgid "_GroupWise:"
 msgstr "_GroupWise:"
 
 #: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:42
@@ -416,69 +291,69 @@ msgid "_Home:"
 msgstr "_Personal:"
 
 #: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:45
-msgid "_Jabber:"
-msgstr "_Jabber:"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:46
 msgid "_Manager:"
 msgstr "Ges_tor:"
 
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:47
+#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:46
 msgid "_Mobile:"
 msgstr "_Mòbil:"
 
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:48
+#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:47
 msgid "_Profession:"
 msgstr "_Professió:"
 
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:49
+#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:48
 msgid "_State/Province:"
 msgstr "Comunitat/pro_víncia:"
 
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:50
+#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:49
 msgid "_Title:"
 msgstr "_Títol:"
 
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:51
+#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:50
 msgid "_Work:"
 msgstr "_Faena:"
 
+#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:51
+msgid "_XMPP:"
+msgstr "_XMPP:"
+
 #: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:52
 msgid "_Yahoo:"
 msgstr "_Yahoo:"
 
 #: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:53
-msgid "_Zip/Postal code:"
-msgstr "Co_di postal:"
+msgid "_ZIP/Postal code:"
+msgstr "_ZIP/Codi postal:"
 
 #: ../capplets/about-me/gnome-about-me.desktop.in.in.h:2
 msgid "Set your personal information"
 msgstr "Establiu la vostra informació personal"
 
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:97
+#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:100
 msgid ""
 "You are not allowed to access the device. Contact your system administrator."
 msgstr ""
 "No teniu permís per accedir al dispositiu. Contacteu amb l'administrador del "
 "sistema."
 
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:99
+#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:102
 msgid "The device is already in use."
 msgstr "El dispositiu ja està en ús."
 
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:101
+#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:104
 msgid "An internal error occured"
 msgstr "S'ha produït un error intern"
 
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:218
+#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:221
 msgid "Delete registered fingerprints?"
 msgstr "Voleu suprimir les empremtes dactilars registrades?"
 
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:221
+#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:224
 msgid "_Delete Fingerprints"
 msgstr "_Suprimeix les empremtes dactilars"
 
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:228
+#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:231
 msgid ""
 "Do you want to delete your registered fingerprints so fingerprint login is "
 "disabled?"
@@ -486,7 +361,7 @@ msgstr ""
 "Voleu suprimir les empremtes dactilars registrades de manera que "
 "s'inhabiliti l'entrada amb empremta dactilar?"
 
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:356
+#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:359
 #: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.ui.h:1
 msgid "Done!"
 msgstr "Fet"
@@ -494,8 +369,8 @@ msgstr "Fet"
 #. translators:
 #. * The variable is the name of the device, for example:
 #. * "Could you not access "Digital Persona U.are.U 4000/4000B" device
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:402
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:424
+#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:405
+#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:427
 #, c-format
 msgid "Could not access '%s' device"
 msgstr "No s'ha pogut accedir al dispositiu «%s»"
@@ -503,21 +378,21 @@ msgstr "No s'ha pogut accedir al dispositiu «%s»"
 #. translators:
 #. * The variable is the name of the device, for example:
 #. * "Could you not access "Digital Persona U.are.U 4000/4000B" device
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:473
+#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:476
 #, c-format
 msgid "Could not start finger capture on '%s' device"
 msgstr ""
 "No s'ha pogut iniciar la captura de l'empremta dactilar al dispositiu «%s»"
 
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:520
+#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:523
 msgid "Could not access any fingerprint readers"
 msgstr "No s'ha pogut accedir a cap lector d'empremtes dactilars"
 
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:521
+#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:524
 msgid "Please contact your system administrator for help."
 msgstr "Contacteu amb l'administrador del sistema per obtindre ajuda."
 
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:551
+#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:554
 #: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.ui.h:2
 msgid "Enable Fingerprint Login"
 msgstr "Habilita l'entrada amb empremta dactilar"
@@ -526,7 +401,7 @@ msgstr "Habilita l'entrada amb empremta dactilar"
 #. * The variable is the name of the device, for example:
 #. * "To enable fingerprint login, you need to save one of your fingerprints, using the
 #. * 'Digital Persona U.are.U 4000/4000B' device."
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:581
+#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:584
 #, c-format
 msgid ""
 "To enable fingerprint login, you need to save one of your fingerprints, "
@@ -535,11 +410,11 @@ msgstr ""
 "Per habilitar l'entrada amb empremta dactilar, caldrà que alceu una de les "
 "vostres empremtes dactilars utilitzant el dispositiu «%s»."
 
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:590
+#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:593
 msgid "Swipe finger on reader"
 msgstr "Passeu el dit pel lector"
 
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:592
+#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:595
 msgid "Place finger on reader"
 msgstr "Situeu el dit al lector"
 
@@ -624,7 +499,7 @@ msgstr "Vos heu autenticat correctament."
 #. Update status message and auth state
 #. Authentication failure
 #: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:474
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:554
+#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:559
 msgid ""
 "Your password has been changed since you initially authenticated! Please re-"
 "authenticate."
@@ -636,72 +511,76 @@ msgstr ""
 msgid "That password was incorrect."
 msgstr "Esta contrasenya no era correcta."
 
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:525
+#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:527
 msgid "Your password has been changed."
 msgstr "S'ha canviat la vostra contrasenya."
 
 #. What does this indicate?
 #. * "Authentication information cannot be recovered?" from libpam?
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:535
+#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:537
 #, c-format
 msgid "System error: %s."
 msgstr "S'ha produït un error del sistema: %s."
 
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:538
+#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:540
 msgid "The password is too short."
 msgstr "La contrasenya és massa curta."
 
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:542
+#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:544
 msgid "The password is too simple."
 msgstr "La contrasenya és massa senzilla."
 
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:546
+#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:549
 msgid "The old and new passwords are too similar."
 msgstr "La contrasenya nova i l'anterior són massa semblants."
 
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:548
+#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:551
 msgid "The new password must contain numeric or special character(s)."
 msgstr "La nova contrasenya ha de contindre caràcters numèrics o especials."
 
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:551
+#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:554
 msgid "The old and new passwords are the same."
 msgstr "La contrasenya nova i la vella són iguals."
 
+#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:556
+msgid "The new password has already been used recently."
+msgstr "La contrasenya nova ja s'ha utilitzat recentment."
+
 #. translators: Unable to launch <program>: <error message>
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:822
+#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:827
 #, c-format
 msgid "Unable to launch %s: %s"
 msgstr "No es pot executar %s: %s"
 
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:826
+#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:831
 msgid "Unable to launch backend"
 msgstr "No es pot executar el programa de suport"
 
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:827
+#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:832
 msgid "A system error has occurred"
 msgstr "S'ha produït un error del sistema"
 
 #. Update status message
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:847
+#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:852
 msgid "Checking password..."
 msgstr "S'està comprovant la contrasenya..."
 
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:934
+#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:939
 msgid "Click <b>Change password</b> to change your password."
 msgstr "Feu clic a <b>Canvia la contrasenya</b> per canviar-la."
 
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:937
+#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:942
 msgid "Please type your password in the <b>New password</b> field."
 msgstr "Escriviu la vostra contrasenya al camp <b>Nova contrasenya</b>."
 
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:940
+#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:945
 #: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.ui.h:5
 msgid ""
 "Please type your password again in the <b>Retype new password</b> field."
 msgstr ""
 "Escriviu la contrasenya al camp <b>Torneu a escriure la contrasenya</b>."
 
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:943
+#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:948
 msgid "The two passwords are not equal."
 msgstr "Les dues contrasenyes no són iguals."
 
@@ -821,11 +700,11 @@ msgstr "Afig un paper de fons"
 msgid "All files"
 msgstr "Tots els fitxers"
 
-#: ../capplets/appearance/appearance-font.c:494
+#: ../capplets/appearance/appearance-font.c:499
 msgid "Font may be too large"
 msgstr "Potser el tipus de lletra és massa gran"
 
-#: ../capplets/appearance/appearance-font.c:498
+#: ../capplets/appearance/appearance-font.c:503
 #, c-format
 msgid ""
 "The font selected is %d point large, and may make it difficult to "
@@ -844,7 +723,7 @@ msgstr[1] ""
 "difícil fer servir l'ordinador. Es recomana que utilitzeu una mida per sota "
 "de %d."
 
-#: ../capplets/appearance/appearance-font.c:511
+#: ../capplets/appearance/appearance-font.c:516
 #, c-format
 msgid ""
 "The font selected is %d point large, and may make it difficult to "
@@ -863,11 +742,11 @@ msgstr[1] ""
 "difícil fer servir l'ordinador. Es recomana que utilitzeu una mida més "
 "petita."
 
-#: ../capplets/appearance/appearance-font.c:534
+#: ../capplets/appearance/appearance-font.c:539
 msgid "Use previous font"
 msgstr "Tipus de lletra anterior"
 
-#: ../capplets/appearance/appearance-font.c:536
+#: ../capplets/appearance/appearance-font.c:541
 msgid "Use selected font"
 msgstr "Empra el tipus de lletra seleccionat"
 
@@ -1188,7 +1067,7 @@ msgid "Zoom"
 msgstr "Ampliació"
 
 #: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:54
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:36
+#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:45
 msgid "_Add..."
 msgstr "_Afig..."
 
@@ -1470,7 +1349,7 @@ msgid "The theme already exists. Would you like to replace it?"
 msgstr "El tema ja existeix. Voleu reemplaçar-lo?"
 
 #: ../capplets/appearance/theme-save.c:157
-#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:450
+#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:451
 msgid "_Overwrite"
 msgstr "_Sobreescriu"
 
@@ -1521,7 +1400,7 @@ msgid "Copying '%s'"
 msgstr "S'està copiant «%s»"
 
 #: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:185
-#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:312
+#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:313
 msgid "Copying files"
 msgstr "S'estan copiant fitxers"
 
@@ -1573,16 +1452,16 @@ msgstr "URI totals"
 msgid "Total number of URIs"
 msgstr "Nombre total d'URI"
 
-#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:444
+#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:445
 #, c-format
 msgid "File '%s' already exists. Do you want to overwrite it?"
 msgstr "Ja existeix el fitxer «%s». Voleu sobreescriure'l?"
 
-#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:447
+#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:448
 msgid "_Skip"
 msgstr "_Omet"
 
-#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:448
+#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:449
 msgid "Overwrite _All"
 msgstr "_Sobreescriu-ho tot"
 
@@ -1662,7 +1541,7 @@ msgstr ""
 "Crida de retorn que s'emetrà quan les dades objecte de l'editor de "
 "propietats s'hagen d'alliberar"
 
-#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:1405
+#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:1406
 #, c-format
 msgid ""
 "Couldn't find the file '%s'.\n"
@@ -1675,7 +1554,7 @@ msgstr ""
 "Assegureu-vos que existeix i intenteu-ho de nou, o escolliu una imatge de "
 "fons diferent."
 
-#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:1413
+#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:1414
 #, c-format
 msgid ""
 "I don't know how to open the file '%s'.\n"
@@ -1688,11 +1567,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Seleccioneu una altra imatge."
 
-#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:1533
+#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:1536
 msgid "Please select an image."
 msgstr "Seleccioneu una imatge."
 
-#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:1538
+#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:1541
 msgid "_Select"
 msgstr "_Selecciona"
 
@@ -2109,67 +1988,71 @@ msgid "Include _panel"
 msgstr "Inclou el _quadre"
 
 #: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:2
-#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:305
+#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:312
 msgid "Left"
 msgstr "Esquerra"
 
 #: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:3
-#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:508
+msgid "Make Default"
+msgstr "Fes-l'ho predeterminat"
+
+#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:4
+#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:515
 msgid "Monitor"
 msgstr "Monitor"
 
-#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:4
+#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:5
 msgid "Monitor Preferences"
 msgstr "Preferències del monitor"
 
-#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:5
-#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:304
-#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:343
+#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:6
+#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:311
+#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:350
 msgid "Normal"
 msgstr "Normal"
 
-#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:6
+#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:7
 msgid "Off"
 msgstr "Apagat"
 
-#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:7
+#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:8
 msgid "On"
 msgstr "Encés"
 
-#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:8
+#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:9
 msgid "Panel icon"
 msgstr "Icona del quadre"
 
-#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:9
+#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:10
 msgid "R_otation:"
 msgstr "R_otació:"
 
-#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:10
+#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:11
 msgid "Re_fresh rate:"
 msgstr "Velocitat de re_fresc:"
 
-#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:11
-#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:306
+#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:12
+#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:313
 msgid "Right"
 msgstr "Dreta"
 
-#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:12
+#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:13
 msgid "Sa_me image in all monitors"
 msgstr "La _mateixa imatge en tots els monitors"
 
-#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:13
+#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:14
 msgid "Upside-down"
 msgstr "De cap per avall"
 
-#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:14
+#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:15
 msgid "_Detect monitors"
 msgstr "_Detecta els monitors"
 
-#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:15
+#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:16
 msgid "_Resolution:"
 msgstr "_Resolució:"
 
-#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:16
+#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:17
 msgid "_Show monitors in panel"
 msgstr "_Mostra els monitors al quadre"
 
@@ -2181,11 +2064,113 @@ msgstr "Canvia la resolució i la posició dels monitors"
 msgid "Monitors"
 msgstr "Monitors"
 
-#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:307
+#: ../capplets/display/gnome-display-properties-install-systemwide.c:44
+#, c-format
+msgid ""
+"Usage: %s SOURCE_FILE DEST_NAME\n"
+"\n"
+"This program installs a RANDR profile for multi-monitor setups into\n"
+"a systemwide location. The resulting profile will get used when\n"
+"the RANDR plug-in gets run in gnome-settings-daemon.\n"
+"\n"
+"SOURCE_FILE - a full pathname, typically /home/username/.config/monitors."
+"xml\n"
+"\n"
+"DEST_NAME - relative name for the installed file. This will get put in\n"
+"      the systemwide directory for RANDR configurations,\n"
+"      so the result will typically be %s/DEST_NAME\n"
+msgstr ""
+"Utilització: %s FITXER_ORIGEN NOM_DE_DEST�\n"
+"\n"
+"Este programa instal·la un perfil RANDR per a les configuracions\n"
+"multimonitor de tot el sistema. El perfil resultant s'utilitzarà quan el\n"
+"connector RANDR s'execute en el gnome-settings-daemon.\n"
+"\n"
+"FITXER_FONT - un nom de camí complet, normalment /home/nomusuari/.config/"
+"monitors.xml\n"
+"\n"
+"NOM_DE_DEST� - nom relatiu del fitxer instal·lat. Este es posarà al\n"
+"        directori del sistema per a les configuracions RANDR, de\n"
+"        manera que el resultat normalment serà %s/NOM_DE_DEST�\n"
+
+#. Translators: only able to install RANDR profiles as root
+#: ../capplets/display/gnome-display-properties-install-systemwide.c:151
+msgid "This program can only be used by the root user"
+msgstr "Només l'usuari principal pot utilitzar este programa"
+
+#: ../capplets/display/gnome-display-properties-install-systemwide.c:168
+msgid "The source filename must be absolute"
+msgstr "El nom del fitxer font ha de ser absolut"
+
+#. Translators: first %s is a filename; second %s is an error message
+#: ../capplets/display/gnome-display-properties-install-systemwide.c:179
+#, c-format
+msgid "Could not open %s: %s\n"
+msgstr "No s'ha pogut obrir %s: %s\n"
+
+#. Translators: first %s is a filename; second %s is an error message
+#: ../capplets/display/gnome-display-properties-install-systemwide.c:188
+#, c-format
+msgid "Could not get information for %s: %s\n"
+msgstr "No s'ha pogut obtindre la informació de %s: %s\n"
+
+#: ../capplets/display/gnome-display-properties-install-systemwide.c:195
+#, c-format
+msgid "%s must be a regular file\n"
+msgstr "%s ha de ser un fitxer normal\n"
+
+#: ../capplets/display/gnome-display-properties-install-systemwide.c:204
+msgid "This program must only be run through pkexec(1)"
+msgstr "Este programa només s'ha d'executar mitjançant el pkexec(1)"
+
+#: ../capplets/display/gnome-display-properties-install-systemwide.c:209
+msgid "PKEXEC_UID must be set to an integer value"
+msgstr "S'ha d'establir PKEXEC_UID a un valor enter"
+
+#. Translators: we are complaining that a file must be really owned by the user who called this program
+#: ../capplets/display/gnome-display-properties-install-systemwide.c:215
+#, c-format
+msgid "%s must be owned by you\n"
+msgstr "Heu de ser el propietari de %s\n"
+
+#. Translators: here we are saying that a plain filename must look like "filename", not like "some_dir/filename"
+#: ../capplets/display/gnome-display-properties-install-systemwide.c:223
+#, c-format
+msgid "%s must not have any directory components\n"
+msgstr "%s no ha de tindre cap component de directori\n"
+
+#: ../capplets/display/gnome-display-properties-install-systemwide.c:231
+#, c-format
+msgid "%s must be a directory\n"
+msgstr "%s ha de ser un directori\n"
+
+#. Translators: the first %s/%s is a directory/filename; the last %s is an error message
+#: ../capplets/display/gnome-display-properties-install-systemwide.c:242
+#, c-format
+msgid "Could not open %s/%s: %s\n"
+msgstr "No s'ha pogut obrir %s/%s: %s\n"
+
+#: ../capplets/display/gnome-display-properties-install-systemwide.c:262
+#, c-format
+msgid "Could not rename %s to %s: %s\n"
+msgstr "No s'ha pogut canviar el nom de %s a %s: %s\n"
+
+#: ../capplets/display/org.gnome.randr.policy.in.h:1
+msgid ""
+"Authentication is required to install multi-monitor settings for all users"
+msgstr ""
+"Cal autenticar-se per instal·lar els paràmetres multimonitor per a tots els "
+"usuaris"
+
+#: ../capplets/display/org.gnome.randr.policy.in.h:2
+msgid "Install multi-monitor settings for the whole system"
+msgstr "Instal·la els paràmetres multimonitor a tot el sistema"
+
+#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:314
 msgid "Upside Down"
 msgstr "De cap per avall"
 
-#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:349
+#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:356
 #, c-format
 msgid "%d Hz"
 msgstr "%d Hz"
@@ -2195,22 +2180,22 @@ msgstr "%d Hz"
 #. * used as an adjective, not as a verb. For example, the Spanish
 #. * translation could be "Pantallas en Espejo", *not* "Espejar Pantallas".
 #.
-#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:497
-#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:1643
+#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:504
+#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:1650
 msgid "Mirror Screens"
 msgstr "Pantalles duplicades"
 
-#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:499
+#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:506
 #, c-format
 msgid "Monitor: %s"
 msgstr "Monitor: %s"
 
-#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:577
+#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:584
 #, c-format
 msgid "%d x %d"
 msgstr "%d x %d"
 
-#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:1499
+#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:1506
 msgid ""
 "Select a monitor to change its properties; drag it to rearrange its "
 "placement."
@@ -2218,21 +2203,33 @@ msgstr ""
 "Seleccioneu un monitor per canviar-li les propietats; arrossegueu-lo per "
 "establir la seua ubicació."
 
-#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:2061
+#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:2071
 msgid "Could not save the monitor configuration"
 msgstr "No s'ha pogut alçar la configuració del monitor"
 
-#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:2072
+#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:2093
 msgid "Could not get session bus while applying display configuration"
 msgstr ""
 "No s'ha pogut obtindre el bus de sessió mentre s'aplicava la configuració de "
 "la pantalla"
 
-#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:2114
+#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:2135
 msgid "Could not detect displays"
 msgstr "No s'han pogut detectar les pantalles"
 
+#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:2327
+msgid "The monitor configuration has been saved"
+msgstr "S'ha alçat la configuració del monitor"
+
 #: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:2329
+msgid "This configuration will be used the next time someone logs in."
+msgstr "S'utilitzarà esta configuració el pròxim cop que algú entri."
+
+#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:2338
+msgid "Could not set the default configuration for monitors"
+msgstr "No s'ha pogut establir la configuració predeterminada dels monitors"
+
+#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:2422
 msgid "Could not get screen information"
 msgstr "No s'ha pogut obtindre la informació de la pantalla"
 
@@ -2241,7 +2238,7 @@ msgid "Sound"
 msgstr "So"
 
 #: ../capplets/keybindings/01-desktop-key.xml.in.h:1
-#: ../libslab/bookmark-agent.c:1146
+#: ../libslab/bookmark-agent.c:1183
 msgid "Desktop"
 msgstr "Escriptori"
 
@@ -2274,7 +2271,7 @@ msgstr "El tipus d'accelerador."
 
 #: ../capplets/keybindings/eggcellrendererkeys.c:242
 #: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:119
-#: ../typing-break/drwright.c:431
+#: ../typing-break/drwright.c:498
 msgid "Disabled"
 msgstr "Inhabilitat"
 
@@ -2316,7 +2313,8 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "If you reassign the shortcut to \"%s\", the \"%s\" shortcut will be disabled."
-msgstr "Si torneu a assignar la drecera a «%s», s'inhabilitarà la drecera «%s»."
+msgstr ""
+"Si torneu a assignar la drecera a «%s», s'inhabilitarà la drecera «%s»."
 
 #: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:1215
 msgid "_Reassign"
@@ -2390,15 +2388,15 @@ msgstr ""
 
 #: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:2
 msgid "Beep when a _modifier key is pressed"
-msgstr "Fes un avís sonor quan es prema una tecla _modificadora"
+msgstr "Fes un avís sonor quan es premi una tecla _modificadora"
 
 #: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:3
 msgid "Beep when a _toggle key is pressed"
-msgstr "Fes un avís sonor quan es prema una tecla _commutadora"
+msgstr "Fes un avís sonor quan es premi una tecla _commutadora"
 
 #: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:4
 msgid "Beep when a key is pr_essed"
-msgstr "Fes un avís sonor quan es prema una tec_la"
+msgstr "Fes un avís sonor quan es premi una tec_la"
 
 #: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:5
 msgid "Beep when a key is reje_cted"
@@ -2440,12 +2438,12 @@ msgid "Show _visual feedback for the alert sound"
 msgstr "Mostra una resposta _visual per a les alertes de so"
 
 #: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:14
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:31
+#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:39
 msgid "Slow Keys"
 msgstr "Tecles lentes"
 
 #: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:15
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:32
+#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:40
 msgid "Sticky Keys"
 msgstr "Tecles enganxoses"
 
@@ -2517,6 +2515,10 @@ msgid "Layouts"
 msgstr "Disposicions"
 
 #: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:19
+msgid "List of keyboard layouts selected for usage"
+msgstr "Llista de disposicions de teclat seleccionades per utilitzar"
+
+#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:20
 msgid ""
 "Lock screen after a certain duration to help prevent repetitive keyboard use "
 "injuries"
@@ -2524,117 +2526,153 @@ msgstr ""
 "Bloca la pantalla després d'un cert temps, per ajudar en la prevenció de "
 "lesions causades per l'ús repetitiu del teclat"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:20
+#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:21
 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:19
 msgid "Long"
 msgstr "Llarg"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:21
+#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:22
 msgid "Mouse Keys"
 msgstr "Tecles del ratolí"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:22
+#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:23
 msgid "Move _Down"
 msgstr "Mou a_vall"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:23
+#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:24
 msgid "Move _Up"
 msgstr "Mou am_unt"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:24
+#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:25
+msgid "Move the selected keyboard layout down in the list"
+msgstr "Mou la disposició de teclat seleccionada cap avall de la llista"
+
+#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:26
+msgid "Move the selected keyboard layout up in the list"
+msgstr "Mou la disposició de teclat seleccionada cap amunt de la llista"
+
+#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:27
 msgid "New windows u_se active window's layout"
 msgstr "Les finestres noves u_tilitzen la disposició de la finestra activa"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:25
+#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:28
+msgid "Print a diagram of the selected keyboard layout"
+msgstr "Imprimeix un diagrama de la disposició de teclat seleccionada"
+
+#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:29
+msgid "Remove the selected keyboard layout from the list"
+msgstr "Suprimeix de la llista la disposició de teclat seleccionada"
+
+#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:30
 msgid "Repeat Keys"
 msgstr "Tecles de repetició"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:26
+#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:31
 msgid "Repeat keys speed"
 msgstr "Velocitat de la repetició de tecles"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:27
+#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:32
+msgid ""
+"Replace the current keyboard layout settings with the\n"
+"default settings"
+msgstr ""
+"Substitueix els paràmetres de la disposició de teclat\n"
+"actual amb els paràmetres predeterminats."
+
+#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:34
 msgid "Reset to De_faults"
 msgstr "_Reinicia als valors predeterminats"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:28
+#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:35
 msgid "S_peed:"
 msgstr "Ve_locitat:"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:29
+#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:36
+msgid "Select a keyboard layout to be added to the list"
+msgstr "Seleccioneu una disposició de teclat per afegir a la llista"
+
+#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:37
 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:27
 msgid "Short"
 msgstr "Curt"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:30
+#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:38
 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:30
 msgid "Slow"
 msgstr "Lent"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:33
+#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:41
 msgid "Typing Break"
 msgstr "Descans de tecleig"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:34
+#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:42
+msgid "View and edit keyboard layout options"
+msgstr "Visualitzeu i editeu les opcions de la disposició del teclat"
+
+#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:43
 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:37
 msgid "_Acceleration:"
 msgstr "_Acceleració:"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:35
+#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:44
 msgid "_Accessibility features can be toggled with keyboard shortcuts"
 msgstr ""
 "Es poden commutar les funcions d'_accessibilitat amb les dreceres de teclat"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:37
+#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:46
 msgid "_Break interval lasts:"
 msgstr "L'interval de _descans dura:"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:38
+#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:47
 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:38
 msgid "_Delay:"
 msgstr "_Retard:"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:39
+#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:48
 msgid "_Ignore fast duplicate keypresses"
 msgstr "I_gnora les pulsacions duplicades ràpides"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:40
+#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:49
 msgid "_Lock screen to enforce typing break"
 msgstr "B_loca la pantalla per forçar un descans de tecleig"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:41
+#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:50
 msgid "_Only accept long keypresses"
 msgstr "Accepta n_omés tecles premudes durant un temps"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:42
+#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:51
 msgid "_Options..."
 msgstr "_Opcions..."
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:43
+#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:52
 msgid "_Pointer can be controlled using the keypad"
 msgstr "Es pot controlar el _punter utilitzant el teclat"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:44
+#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:53
 msgid "_Separate layout for each window"
 msgstr "Separa la _disposició per a cada finestra"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:45
+#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:54
+msgid "_Show..."
+msgstr "_Mostra..."
+
+#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:55
 msgid "_Simulate simultaneous keypresses"
 msgstr "_Simula pulsacions de tecles simultànies"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:46
+#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:56
 msgid "_Speed:"
 msgstr "_Velocitat:"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:47
+#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:57
 msgid "_Type to test settings:"
 msgstr "Tecle_geu per provar els paràmetres:"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:48
+#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:58
 msgid "_Work interval lasts:"
 msgstr "L'interval de tre_ball dura:"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:49
+#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:59
 msgid "minutes"
 msgstr "minuts"
 
@@ -2686,7 +2724,7 @@ msgstr "Opcions de la disposició del teclat"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Desconegut"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-xkblt.c:241
+#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-xkblt.c:242
 msgid "Layout"
 msgstr "Format"
 
@@ -2698,8 +2736,8 @@ msgstr "Proveïdors"
 msgid "Models"
 msgstr "Models"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-xkbot.c:234
-#: ../capplets/network/gnome-network-properties.c:583
+#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-xkbot.c:235
+#: ../capplets/network/gnome-network-properties.c:581
 msgid "Default"
 msgstr "Predeterminat"
 
@@ -2824,7 +2862,7 @@ msgstr "Clic secu_ndari:"
 
 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:26
 msgid "Sh_ow position of pointer when the Control key is pressed"
-msgstr "M_ostra la posició del punter quan es prema la tecla de control"
+msgstr "M_ostra la posició del punter quan es premi la tecla de control"
 
 #: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:28
 msgid "Show click type _window"
@@ -2907,12 +2945,12 @@ msgstr "Ratolí"
 msgid "Set your mouse preferences"
 msgstr "Estableix les preferències del ratolí"
 
-#: ../capplets/network/gnome-network-properties.c:701
-#: ../capplets/network/gnome-network-properties.c:852
+#: ../capplets/network/gnome-network-properties.c:699
+#: ../capplets/network/gnome-network-properties.c:850
 msgid "New Location..."
 msgstr "Ubicació nova..."
 
-#: ../capplets/network/gnome-network-properties.c:818
+#: ../capplets/network/gnome-network-properties.c:816
 msgid "Location already exists"
 msgstr "La ubicació ja existeix"
 
@@ -3029,19 +3067,19 @@ msgid "Cannot start the preferences application for your window manager"
 msgstr ""
 "No es pot iniciar l'aplicació de preferències del vostre gestor de finestres"
 
-#: ../capplets/windows/gnome-window-properties.c:604
+#: ../capplets/windows/gnome-window-properties.c:603
 msgid "_Alt"
 msgstr "_Alt"
 
-#: ../capplets/windows/gnome-window-properties.c:610
+#: ../capplets/windows/gnome-window-properties.c:609
 msgid "H_yper"
 msgstr "H_iper"
 
-#: ../capplets/windows/gnome-window-properties.c:617
+#: ../capplets/windows/gnome-window-properties.c:616
 msgid "S_uper (or \"Windows logo\")"
 msgstr "Sú_per (o «logotip del Windows»)"
 
-#: ../capplets/windows/gnome-window-properties.c:624
+#: ../capplets/windows/gnome-window-properties.c:623
 msgid "_Meta"
 msgstr "_Meta"
 
@@ -3245,23 +3283,33 @@ msgstr "A_jorna el descans"
 msgid "Take a break!"
 msgstr "Descanseu!"
 
-#: ../typing-break/drwright.c:116
+#: ../typing-break/drwright.c:136
 msgid "_Take a Break"
 msgstr "_Inicia un descans"
 
-#: ../typing-break/drwright.c:440
+#: ../typing-break/drwright.c:507
+#, c-format
+msgid "Take a break now (next in %dm)"
+msgstr "Inicia un descans ara (el següent en %dm)"
+
+#: ../typing-break/drwright.c:509
 #, c-format
 msgid "%d minute until the next break"
 msgid_plural "%d minutes until the next break"
 msgstr[0] "%d minut fins el següent descans"
 msgstr[1] "%d minuts fins el següent descans"
 
-#: ../typing-break/drwright.c:444
+#: ../typing-break/drwright.c:515
+#, c-format
+msgid "Take a break now (next in less than one minute)"
+msgstr "Inicia un descans ara (el següent en menys d'un minut)"
+
+#: ../typing-break/drwright.c:517
 #, c-format
 msgid "Less than one minute until the next break"
 msgstr "Menys d'un minut fins el següent descans"
 
-#: ../typing-break/drwright.c:526
+#: ../typing-break/drwright.c:614
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to bring up the typing break properties dialog with the following "
@@ -3270,19 +3318,19 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut mostrar el diàleg de les propietats del descans de tecleig amb "
 "el següent error: %s"
 
-#: ../typing-break/drwright.c:543
+#: ../typing-break/drwright.c:631
 msgid "Written by Richard Hult <richard imendio com>"
 msgstr "Escrit per Richard Hult <richard imendio com>"
 
-#: ../typing-break/drwright.c:544
+#: ../typing-break/drwright.c:632
 msgid "Eye candy added by Anders Carlsson"
 msgstr "Detalls artístics per Anders Carlsson"
 
-#: ../typing-break/drwright.c:553
+#: ../typing-break/drwright.c:641
 msgid "A computer break reminder."
 msgstr "Recordador de descansos de l'ordinador."
 
-#: ../typing-break/drwright.c:555
+#: ../typing-break/drwright.c:643
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Jordi Mallach <jordi sindominio net>\n"
@@ -3290,19 +3338,19 @@ msgstr ""
 "Josep Puigdemont i Casamajó <josep puigdemont gmail com>\n"
 "Joan Duran <jodufi gmail com>"
 
-#: ../typing-break/main.c:61
+#: ../typing-break/main.c:63
 msgid "Enable debugging code"
 msgstr "Habilita el codi de depuració"
 
-#: ../typing-break/main.c:63
+#: ../typing-break/main.c:65
 msgid "Don't check whether the notification area exists"
 msgstr "No comprovis si hi ha àrea de notificació"
 
-#: ../typing-break/main.c:89
+#: ../typing-break/main.c:91
 msgid "Typing Monitor"
 msgstr "Monitor de tecleig"
 
-#: ../typing-break/main.c:105
+#: ../typing-break/main.c:108
 msgid ""
 "The typing monitor uses the notification area to display information. You "
 "don't seem to have a notification area on your panel. You can add it by "
@@ -3323,8 +3371,8 @@ msgstr ""
 #: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:2
 msgid "If set to true, then PCF fonts will be thumbnailed."
 msgstr ""
-"Si s'estableix a «True» (cert), aleshores dels tipus de lletra PCF se'n faran "
-"miniatures."
+"Si s'estableix a «True» (cert), aleshores dels tipus de lletra PCF se'n "
+"faran miniatures."
 
 #: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:3
 msgid "If set to true, then TrueType fonts will be thumbnailed."
@@ -3396,48 +3444,48 @@ msgstr "Si s'han de crear miniatures pels tipus de lletra TrueType"
 msgid "Whether to thumbnail Type1 fonts"
 msgstr "Si s'han de crear miniatures pels tipus de lletra Type1"
 
-#: ../font-viewer/font-view.c:289
+#: ../font-viewer/font-view.c:293
 msgid "Name:"
 msgstr "Nom:"
 
-#: ../font-viewer/font-view.c:292
+#: ../font-viewer/font-view.c:296
 msgid "Style:"
 msgstr "Estil:"
 
-#: ../font-viewer/font-view.c:305
+#: ../font-viewer/font-view.c:309
 msgid "Type:"
 msgstr "Tipus:"
 
-#: ../font-viewer/font-view.c:309
+#: ../font-viewer/font-view.c:313
 msgid "Size:"
 msgstr "Mida:"
 
-#: ../font-viewer/font-view.c:353 ../font-viewer/font-view.c:366
+#: ../font-viewer/font-view.c:357 ../font-viewer/font-view.c:370
 msgid "Version:"
 msgstr "Versió:"
 
-#: ../font-viewer/font-view.c:357 ../font-viewer/font-view.c:368
+#: ../font-viewer/font-view.c:361 ../font-viewer/font-view.c:372
 msgid "Copyright:"
 msgstr "Copyright:"
 
-#: ../font-viewer/font-view.c:361
+#: ../font-viewer/font-view.c:365
 msgid "Description:"
 msgstr "Descripció:"
 
-#: ../font-viewer/font-view.c:441
+#: ../font-viewer/font-view.c:445
 msgid "Installed"
 msgstr "S'ha instal·lat"
 
-#: ../font-viewer/font-view.c:444
+#: ../font-viewer/font-view.c:448
 msgid "Install Failed"
 msgstr "Ha fallat la instal·lació"
 
-#: ../font-viewer/font-view.c:516
+#: ../font-viewer/font-view.c:519
 #, c-format
 msgid "usage: %s fontfile\n"
 msgstr "forma d'ús: %s fitxer de tipus de lletra\n"
 
-#: ../font-viewer/font-view.c:591
+#: ../font-viewer/font-view.c:590
 msgid "I_nstall Font"
 msgstr "I_nstal·la el tipus de lletra"
 
@@ -3483,7 +3531,7 @@ msgstr "El filtre «%s» no coincideix amb cap element."
 msgid "No matches found."
 msgstr "No s'han trobat coincidències."
 
-#: ../libslab/app-shell.c:905
+#: ../libslab/app-shell.c:909
 msgid "Other"
 msgstr "Altres"
 
@@ -3505,11 +3553,11 @@ msgstr "Actualitza"
 msgid "Uninstall"
 msgstr "Desinstal·la"
 
-#: ../libslab/application-tile.c:784 ../libslab/document-tile.c:721
+#: ../libslab/application-tile.c:784 ../libslab/document-tile.c:738
 msgid "Remove from Favorites"
 msgstr "Suprimeix dels preferits"
 
-#: ../libslab/application-tile.c:786 ../libslab/document-tile.c:723
+#: ../libslab/application-tile.c:786 ../libslab/document-tile.c:740
 msgid "Add to Favorites"
 msgstr "Afig als preferits"
 
@@ -3521,27 +3569,32 @@ msgstr "Suprimeix dels programes d'inici"
 msgid "Add to Startup Programs"
 msgstr "Afig als programes d'inici"
 
-#: ../libslab/bookmark-agent.c:1077
+#: ../libslab/bookmark-agent.c:1110
 msgid "New Spreadsheet"
 msgstr "Full de càlcul nou"
 
-#: ../libslab/bookmark-agent.c:1082
+#: ../libslab/bookmark-agent.c:1115
 msgid "New Document"
 msgstr "Document nou"
 
-#: ../libslab/bookmark-agent.c:1140
+#: ../libslab/bookmark-agent.c:1168
+msgctxt "Home folder"
+msgid "Home"
+msgstr "Inici"
+
+#: ../libslab/bookmark-agent.c:1175
 msgid "Documents"
 msgstr "Documents"
 
-#: ../libslab/bookmark-agent.c:1153
+#: ../libslab/bookmark-agent.c:1190
 msgid "File System"
 msgstr "Sistema de fitxers"
 
-#: ../libslab/bookmark-agent.c:1157
+#: ../libslab/bookmark-agent.c:1194
 msgid "Network Servers"
 msgstr "Servidors de xarxa"
 
-#: ../libslab/bookmark-agent.c:1186
+#: ../libslab/bookmark-agent.c:1223
 msgid "Search"
 msgstr "Cerca"
 
@@ -3552,72 +3605,82 @@ msgid "<b>Open</b>"
 msgstr "<b>Obri</b>"
 
 #. make rename action
-#: ../libslab/directory-tile.c:190 ../libslab/document-tile.c:234
+#: ../libslab/directory-tile.c:190 ../libslab/document-tile.c:236
 msgid "Rename..."
 msgstr "Canvia el nom..."
 
 #: ../libslab/directory-tile.c:204 ../libslab/directory-tile.c:213
-#: ../libslab/document-tile.c:248 ../libslab/document-tile.c:257
+#: ../libslab/document-tile.c:250 ../libslab/document-tile.c:259
 msgid "Send To..."
 msgstr "Envia a..."
 
 #. make move to trash action
-#: ../libslab/directory-tile.c:228 ../libslab/document-tile.c:283
+#: ../libslab/directory-tile.c:228 ../libslab/document-tile.c:285
 msgid "Move to Trash"
 msgstr "Mou a la paperera"
 
 #: ../libslab/directory-tile.c:238 ../libslab/directory-tile.c:457
-#: ../libslab/document-tile.c:293 ../libslab/document-tile.c:837
+#: ../libslab/document-tile.c:295 ../libslab/document-tile.c:854
 msgid "Delete"
 msgstr "Suprimeix"
 
-#: ../libslab/directory-tile.c:533 ../libslab/document-tile.c:985
+#: ../libslab/directory-tile.c:533 ../libslab/document-tile.c:1016
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%s\"?"
 msgstr "Segur que voleu suprimir permanentment «%s»?"
 
-#: ../libslab/directory-tile.c:534 ../libslab/document-tile.c:986
+#: ../libslab/directory-tile.c:534 ../libslab/document-tile.c:1017
 msgid "If you delete an item, it is permanently lost."
 msgstr "Si suprimiu un element es perdrà per a sempre."
 
-#: ../libslab/document-tile.c:193
+#: ../libslab/document-tile.c:195
 #, c-format
 msgid "Open with \"%s\""
 msgstr "Obri amb «%s»"
 
-#: ../libslab/document-tile.c:207
+#: ../libslab/document-tile.c:209
 msgid "Open with Default Application"
 msgstr "Obri amb l'aplicació predeterminada"
 
-#: ../libslab/document-tile.c:218
+#: ../libslab/document-tile.c:220
 msgid "Open in File Manager"
 msgstr "Obri en el gestor de fitxers"
 
-#: ../libslab/document-tile.c:617
+#. clean item from menu
+#: ../libslab/document-tile.c:304
+msgid "Remove from recent menu"
+msgstr "Suprimeix del menú de recents"
+
+#. clean all the items from menu
+#: ../libslab/document-tile.c:312
+msgid "Purge all the recent items"
+msgstr "Neteja tots els elements recents"
+
+#: ../libslab/document-tile.c:634
 msgid "?"
 msgstr "?"
 
-#: ../libslab/document-tile.c:624
+#: ../libslab/document-tile.c:641
 msgid "%l:%M %p"
 msgstr "%H:%M"
 
-#: ../libslab/document-tile.c:632
+#: ../libslab/document-tile.c:649
 msgid "Today %l:%M %p"
 msgstr "Hui %H:%M"
 
-#: ../libslab/document-tile.c:642
+#: ../libslab/document-tile.c:659
 msgid "Yesterday %l:%M %p"
 msgstr "Ahir %H:%M"
 
-#: ../libslab/document-tile.c:654
+#: ../libslab/document-tile.c:671
 msgid "%a %l:%M %p"
 msgstr "%a %H:%M"
 
-#: ../libslab/document-tile.c:662
+#: ../libslab/document-tile.c:679
 msgid "%b %d %l:%M %p"
 msgstr "%d %b %H:%M"
 
-#: ../libslab/document-tile.c:664
+#: ../libslab/document-tile.c:681
 msgid "%b %d %Y"
 msgstr "%d %b %Y"
 
@@ -3635,6 +3698,84 @@ msgstr "<b>Obri %s</b>"
 msgid "Remove from System Items"
 msgstr "Suprimeix dels elements del sistema"
 
+#~ msgid "Place your left thumb on %s"
+#~ msgstr "Situeu el dit polze esquerre a %s"
+
+#~ msgid "Swipe your left thumb on %s"
+#~ msgstr "Passeu el dit polze esquerre per %s"
+
+#~ msgid "Place your left index finger on %s"
+#~ msgstr "Situeu el dit índex esquerre a %s"
+
+#~ msgid "Swipe your left index finger on %s"
+#~ msgstr "Passeu el dit índex esquerre per %s"
+
+#~ msgid "Place your left middle finger on %s"
+#~ msgstr "Situeu el dit del mig esquerre a %s"
+
+#~ msgid "Swipe your left middle finger on %s"
+#~ msgstr "Passeu el dit del mig esquerre per %s"
+
+#~ msgid "Place your left ring finger on %s"
+#~ msgstr "Situeu el dit anular esquerre a %s"
+
+#~ msgid "Swipe your left ring finger on %s"
+#~ msgstr "Passeu el dit anular esquerre per %s"
+
+#~ msgid "Place your left little finger on %s"
+#~ msgstr "Situeu el dit petit esquerre a %s"
+
+#~ msgid "Swipe your left little finger on %s"
+#~ msgstr "Passeu el dit petit esquerre per %s"
+
+#~ msgid "Place your right thumb on %s"
+#~ msgstr "Situeu el dit polze dret a %s"
+
+#~ msgid "Swipe your right thumb on %s"
+#~ msgstr "Passeu el dit polze dret per %s"
+
+#~ msgid "Place your right index finger on %s"
+#~ msgstr "Situeu el dit índex dret a %s"
+
+#~ msgid "Swipe your right index finger on %s"
+#~ msgstr "Passeu el dit índex dret per %s"
+
+#~ msgid "Place your right middle finger on %s"
+#~ msgstr "Situeu el dit del mig dret a %s"
+
+#~ msgid "Swipe your right middle finger on %s"
+#~ msgstr "Passeu el dit del mig dret per %s"
+
+#~ msgid "Place your right ring finger on %s"
+#~ msgstr "Situeu el dit anular dret a %s"
+
+#~ msgid "Swipe your right ring finger on %s"
+#~ msgstr "Passeu el dit anular dret per %s"
+
+#~ msgid "Place your right little finger on %s"
+#~ msgstr "Situeu el dit petit dret a %s"
+
+#~ msgid "Swipe your right little finger on %s"
+#~ msgstr "Passeu el dit petit dret per %s"
+
+#~ msgid "Place your finger on the reader again"
+#~ msgstr "Torneu a situar el dit al lector"
+
+#~ msgid "Swipe your finger again"
+#~ msgstr "Torneu a passar el dit"
+
+#~ msgid "Swipe was too short, try again"
+#~ msgstr "La passada ha sigut massa curta, torneu-ho a provar"
+
+#~ msgid "Your finger was not centered, try swiping your finger again"
+#~ msgstr "El dit no estava centrat, proveu de passar-lo un altre cop"
+
+#~ msgid "Remove your finger, and try swiping your finger again"
+#~ msgstr "Traieu el dit i proveu de passar-lo un altre cop"
+
+#~ msgid "_Jabber:"
+#~ msgstr "_Jabber:"
+
 #~ msgid "Change screen resolution"
 #~ msgstr "Canvia la resolució de la pantalla"
 
@@ -4597,8 +4738,8 @@ msgstr "Suprimeix dels elements del sistema"
 #~ "for the Sticky Keys feature, which affects the way your keyboard works."
 #~ msgstr ""
 #~ "Heu premut la tecla de majúscules 5 vegades seguides. Aquesta és la "
-#~ "drecera per a la funcionalitat «tecles enganxoses», que afecta la forma de "
-#~ "funcionar del teclat."
+#~ "drecera per a la funcionalitat «tecles enganxoses», que afecta la forma "
+#~ "de funcionar del teclat."
 
 #~ msgid ""
 #~ "You just pressed two keys at once, or pressed the Shift key 5 times in a "
@@ -4736,8 +4877,8 @@ msgstr "Suprimeix dels elements del sistema"
 
 #~ msgid "GConf key %s set to type %s but its expected type was %s\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "La clau GConf %s s'ha establert com de tipus %s, però s'esperava que fos %"
-#~ "s\n"
+#~ "La clau GConf %s s'ha establert com de tipus %s, però s'esperava que fos "
+#~ "%s\n"
 
 #~ msgid "A_vailable files:"
 #~ msgstr "Fitxers dis_ponibles:"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]