[gnome-disk-utility] [l10n] Updated Estonian translationcommit 9e57f0c356af6febe889efced9a05a70d0e5e4b2
Author: Ivar Smolin <okul linux ee>
Date:   Thu Oct 28 18:08:43 2010 +0300

    [l10n] Updated Estonian translation

 po/et.po |  425 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------
 1 files changed, 317 insertions(+), 108 deletions(-)
---
diff --git a/po/et.po b/po/et.po
index 79cfa6a..af3f79c 100644
--- a/po/et.po
+++ b/po/et.po
@@ -12,9 +12,10 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-disk-utility MASTER\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-disk-utility&component=general\n";
-"POT-Creation-Date: 2010-03-17 22:47+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-09-03 18:34+0300\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
+"disk-utility&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-27 22:18+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-28 16:18+0300\n"
 "Last-Translator: Ivar Smolin <okul linux ee>\n"
 "Language-Team: Estonian <et li org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -40,8 +41,12 @@ msgstr "Ketta teated"
 msgid "Provides notifications related to disks"
 msgstr "Tagab teated ketastega seatud sündmuste kohta"
 
-msgid "To prevent data corruption, wait until this has finished before removing media or disconnecting the device."
-msgstr "Andmete rikkumise vältimiseks oota kuni tegevus lõpetatakse, enne kui eemaldad andmekandja või ühendad seadme lahti."
+msgid ""
+"To prevent data corruption, wait until this has finished before removing "
+"media or disconnecting the device."
+msgstr ""
+"Andmete rikkumise vältimiseks oota kuni tegevus lõpetatakse, enne kui "
+"eemaldad andmekandja või ühendad seadme lahti."
 
 msgid "Device"
 msgstr "Seade"
@@ -142,7 +147,8 @@ msgstr "Varukomponendi lisamine %s-le"
 
 #, c-format
 msgid "Select a device to create a %s spare on for the RAID Array \"%s\" (%s)"
-msgstr "Vali seade, millest luua RAID-massiivi \"%s$2\" (%s$3) %s$1 varukomponent"
+msgstr ""
+"Vali seade, millest luua RAID-massiivi \"%s$2\" (%s$3) %s$1 varukomponent"
 
 #, c-format
 msgid "Expand %s"
@@ -150,8 +156,12 @@ msgstr "%s laiendamine"
 
 # kahjuks ei ole päris kindel
 #, c-format
-msgid "Select one or more devices to use %s on for expanding the RAID Array \"%s\" (%s)"
-msgstr "Vali vähemalt üks seade RAID-massiivi \"%s$2\" (%s$3) komponendi %s$1 laiendamiseks"
+msgid ""
+"Select one or more devices to use %s on for expanding the RAID Array \"%s"
+"\" (%s)"
+msgstr ""
+"Vali vähemalt üks seade RAID-massiivi \"%s$2\" (%s$3) komponendi %s$1 "
+"laiendamiseks"
 
 msgid "_Expand"
 msgstr "_Laienda"
@@ -172,8 +182,12 @@ msgstr "_Suurus:"
 msgid "Read Error Rate"
 msgstr "Lugemisvigade määr"
 
-msgid "Frequency of errors while reading raw data from the disk. A non-zero value indicates a problem with either the disk surface or read/write heads"
-msgstr "Lugemisvigade sagedus toorandmete lugemisel kettalt. Nullist erinev väärtus viitab ketta pinna või lugemis/kirjutamispeade kahjustustele"
+msgid ""
+"Frequency of errors while reading raw data from the disk. A non-zero value "
+"indicates a problem with either the disk surface or read/write heads"
+msgstr ""
+"Lugemisvigade sagedus toorandmete lugemisel kettalt. Nullist erinev väärtus "
+"viitab ketta pinna või lugemis/kirjutamispeade kahjustustele"
 
 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
@@ -208,8 +222,14 @@ msgstr "Pöörlemise käivituste ja peatumiste arv"
 msgid "Reallocated Sector Count"
 msgstr "Ã?mbersuunatud sektorite arv"
 
-msgid "Count of remapped sectors. When the hard drive finds a read/write/verification error, it marks the sector as \"reallocated\" and transfers data to a special reserved area (spare area)"
-msgstr "�mbersuunatud sektorite arv. Kui kõvaketas leiab lugemisel/kirjutamisel/kontrollil vea, märgitakse see sektor \"ümbersuunatuks\" ning selle andmed kirjutatakse ümber selleks reserveeritud alale (spare area)"
+msgid ""
+"Count of remapped sectors. When the hard drive finds a read/write/"
+"verification error, it marks the sector as \"reallocated\" and transfers "
+"data to a special reserved area (spare area)"
+msgstr ""
+"�mbersuunatud sektorite arv. Kui kõvaketas leiab lugemisel/kirjutamisel/"
+"kontrollil vea, märgitakse see sektor \"ümbersuunatuks\" ning selle andmed "
+"kirjutatakse ümber selleks reserveeritud alale (spare area)"
 
 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
@@ -298,8 +318,10 @@ msgstr "Vigade arv, mille on parandanud tarkvaraline ECC"
 msgid "High Fly Writes"
 msgstr "Väljalennuga kirjutamisi"
 
-msgid "Number of times a recording head is flying outside its normal operating range"
-msgstr "Kordade arv, mil lindistamispea on lennanud välja tavapärasest töötsoonist"
+msgid ""
+"Number of times a recording head is flying outside its normal operating range"
+msgstr ""
+"Kordade arv, mil lindistamispea on lennanud välja tavapärasest töötsoonist"
 
 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
@@ -361,8 +383,13 @@ msgstr "ECC käigult leitud vigade arv"
 msgid "Reallocation Count"
 msgstr "Ã?mberpaigutamiste arv"
 
-msgid "Number of remapping operations. The raw value of this attribute shows the total number of (successful and unsuccessful) attempts to transfer data from reallocated sectors to a spare area"
-msgstr "�mberpaigutamisoperatsioonide arv. Lihtväärtus, mis näitab ümbersuunatud andmete varualale tõstmise katsete (edukad või mitte) koguarvu"
+msgid ""
+"Number of remapping operations. The raw value of this attribute shows the "
+"total number of (successful and unsuccessful) attempts to transfer data from "
+"reallocated sectors to a spare area"
+msgstr ""
+"�mberpaigutamisoperatsioonide arv. Lihtväärtus, mis näitab ümbersuunatud "
+"andmete varualale tõstmise katsete (edukad või mitte) koguarvu"
 
 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
@@ -370,8 +397,16 @@ msgstr "�mberpaigutamisoperatsioonide arv. Lihtväärtus, mis näitab ümbersuu
 msgid "Current Pending Sector Count"
 msgstr "Praegu ootel olevate sektorite arv"
 
-msgid "Number of sectors waiting to be remapped. If the sector waiting to be remapped is subsequently written or read successfully, this value is decreased and the sector is not remapped. Read errors on the sector will not remap the sector, it will only be remapped on a failed write attempt"
-msgstr "�mberpaigutamise ootel olevate sektorite arv. Kui ümberpaigutamise ootel olevat sektorit on pärast seda edukalt kirjutatud või loetud, vähendatakse seda väärtust ja sektorit ei paigutata ümber. Lugemisvigade korral sektorit ümber ei paigutata, seda tehakse ainult nurjunud kirjutamiskatsel"
+msgid ""
+"Number of sectors waiting to be remapped. If the sector waiting to be "
+"remapped is subsequently written or read successfully, this value is "
+"decreased and the sector is not remapped. Read errors on the sector will not "
+"remap the sector, it will only be remapped on a failed write attempt"
+msgstr ""
+"�mberpaigutamise ootel olevate sektorite arv. Kui ümberpaigutamise ootel "
+"olevat sektorit on pärast seda edukalt kirjutatud või loetud, vähendatakse "
+"seda väärtust ja sektorit ei paigutata ümber. Lugemisvigade korral sektorit "
+"ümber ei paigutata, seda tehakse ainult nurjunud kirjutamiskatsel"
 
 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
@@ -379,8 +414,13 @@ msgstr "�mberpaigutamise ootel olevate sektorite arv. Kui ümberpaigutamise oot
 msgid "Uncorrectable Sector Count"
 msgstr "Parandamatute sektorite arv"
 
-msgid "The total number of uncorrectable errors when reading/writing a sector. A rise in the value of this attribute indicates defects of the disk surface and/or problems in the mechanical subsystem"
-msgstr "Sektori lugemise/kirjutamise parandamatute vigade koguarv. Selle väärtuse kasv viitab ketta pinna vigadele ja/või kettamehaanika vigadele"
+msgid ""
+"The total number of uncorrectable errors when reading/writing a sector. A "
+"rise in the value of this attribute indicates defects of the disk surface "
+"and/or problems in the mechanical subsystem"
+msgstr ""
+"Sektori lugemise/kirjutamise parandamatute vigade koguarv. Selle väärtuse "
+"kasv viitab ketta pinna vigadele ja/või kettamehaanika vigadele"
 
 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
@@ -397,8 +437,11 @@ msgstr "CRC vigade arv UDMA režiimis"
 msgid "Write Error Rate"
 msgstr "Kirjutamisvigade määr"
 
-msgid "Number of errors while writing to disk (or) multi-zone error rate (or) flying-height"
-msgstr "Kettale kirjutamise arv (või) mitmetsooni vigade määr (või) lennukõrgus"
+msgid ""
+"Number of errors while writing to disk (or) multi-zone error rate (or) "
+"flying-height"
+msgstr ""
+"Kettale kirjutamise arv (või) mitmetsooni vigade määr (või) lennukõrgus"
 
 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
@@ -487,10 +530,15 @@ msgstr "Ketta otsijõudlus ühenduseta operatsioonide sooritamisel"
 msgid "Disk Shift"
 msgstr "Ketta nihe"
 
-msgid "Shift of disk is possible as a result of strong shock loading in the store, as a result of falling (or) temperature"
-msgstr "Ketta nihe võib olla põhjustatud salvesti tugevast raputusest, kukkumisest või temperatuurist"
+msgid ""
+"Shift of disk is possible as a result of strong shock loading in the store, "
+"as a result of falling (or) temperature"
+msgstr ""
+"Ketta nihe võib olla põhjustatud salvesti tugevast raputusest, kukkumisest "
+"või temperatuurist"
 
-msgid "Number of errors as a result of impact loads as detected by a shock sensor"
+msgid ""
+"Number of errors as a result of impact loads as detected by a shock sensor"
 msgstr "Põrutussensori tuvastatud löökidest põhjustatud vigade arv"
 
 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
@@ -508,8 +556,12 @@ msgstr "Tundide arv tavalises töörežiimis"
 msgid "Load/Unload Retry Count"
 msgstr "Laadimiskorduste arv"
 
-msgid "Loading on drive caused by numerous recurrences of operations, like reading, recording, positioning of heads, etc"
-msgstr "Ketta koormus, mida põhjustavad korduvad operatsioonid nagu lugemine, salvestamine, peade positsioneerimine jne"
+msgid ""
+"Loading on drive caused by numerous recurrences of operations, like reading, "
+"recording, positioning of heads, etc"
+msgstr ""
+"Ketta koormus, mida põhjustavad korduvad operatsioonid nagu lugemine, "
+"salvestamine, peade positsioneerimine jne"
 
 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
@@ -562,8 +614,12 @@ msgstr "Ketta temperatuur"
 msgid "Endurance Remaining"
 msgstr "Järelejäänud vastupidavus"
 
-msgid "Number of physical erase cycles completed on the drive as a percentage of the maximum physical erase cycles the drive supports"
-msgstr "Kettal täidesaadetud füüsiliste kustutustsüklite arv, protsendina ketta poolt toetatud kustutustsüklite ülempiirist"
+msgid ""
+"Number of physical erase cycles completed on the drive as a percentage of "
+"the maximum physical erase cycles the drive supports"
+msgstr ""
+"Kettal täidesaadetud füüsiliste kustutustsüklite arv, protsendina ketta "
+"poolt toetatud kustutustsüklite ülempiirist"
 
 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
@@ -580,8 +636,11 @@ msgstr "ECC vigade arv, mida pole võimalik parandada"
 msgid "Good Block Rate"
 msgstr "Varuplokkide määr"
 
-msgid "Number of available reserved blocks as a percentage of the total number of reserved blocks"
-msgstr "Saadaolevate varuplokkide osa protsendina kõigist reserveeritud plokkidest"
+msgid ""
+"Number of available reserved blocks as a percentage of the total number of "
+"reserved blocks"
+msgstr ""
+"Saadaolevate varuplokkide osa protsendina kõigist reserveeritud plokkidest"
 
 #. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
@@ -656,8 +715,13 @@ msgid "Choose SMART Self-test"
 msgstr "Vali SMART-enesetest"
 
 #. Translators: Shown in the "Run self-test" dialog
-msgid "The tests may take a very long time to complete depending on the speed and size of the disk. You can continue using your system while the test is running."
-msgstr "Testide tegemiseks võib kuluda palju aega, sõltuvalt ketta kiirusest ja suurusest. Sa võid jätkata süsteemi kasutamist ka testimise ajal."
+msgid ""
+"The tests may take a very long time to complete depending on the speed and "
+"size of the disk. You can continue using your system while the test is "
+"running."
+msgstr ""
+"Testide tegemiseks võib kuluda palju aega, sõltuvalt ketta kiirusest ja "
+"suurusest. Sa võid jätkata süsteemi kasutamist ka testimise ajal."
 
 #. Translators: Radio button for short test
 msgid "_Short (usually less than ten minutes)"
@@ -688,8 +752,12 @@ msgid "Updated:"
 msgstr "Uuendati:"
 
 #. Translators: Tooltip for the 'Updated' item in the status table
-msgid "Time since SMART data was last read â?? SMART data is updated every 30 minutes unless the disk is sleeping"
-msgstr "Aeg viimasest SMART-andmete lugemisest - SMART-andmeid uuendatakse iga 30 minuti järel, kui ketas pole unerežiimis"
+msgid ""
+"Time since SMART data was last read â?? SMART data is updated every 30 minutes "
+"unless the disk is sleeping"
+msgstr ""
+"Aeg viimasest SMART-andmete lugemisest - SMART-andmeid uuendatakse iga 30 "
+"minuti järel, kui ketas pole unerežiimis"
 
 #. Translators: Item name in the status table
 msgid "Self-tests:"
@@ -1020,8 +1088,13 @@ msgstr "DNS-SD protokolli kaudu tuvastatud serverite sirvimine"
 
 #. Translators: This is the label explaining the dialog
 #.
-msgid "To manage storage devices on another machine, enter the address and press â??Connectâ??. The connection will be made using the <i>Secure Shell</i> protocol."
-msgstr "Teise arvutiga ühendatud kettaseadmete haldamiseks sisesta aadress ja vajuta nupule \"�hendu\". �hendus luuakse kasutades <i>Secure Shell</i> protokolli."
+msgid ""
+"To manage storage devices on another machine, enter the address and press "
+"â??Connectâ??. The connection will be made using the <i>Secure Shell</i> "
+"protocol."
+msgstr ""
+"Teise arvutiga ühendatud kettaseadmete haldamiseks sisesta aadress ja vajuta "
+"nupule \"Ã?hendu\". Ã?hendus luuakse kasutades <i>Secure Shell</i> protokolli."
 
 #. Translators: This is the tooltip for the "Server Address" entry
 #.
@@ -1162,8 +1235,12 @@ msgstr "_Kettad"
 msgid "Use entire disks instead of _partitions"
 msgstr "_Partitsioonide asemel kasutatakse kogu ketast"
 
-msgid "If checked, the entirety of each selected disk will be used for the RAID array. Otherwise partitions will be created."
-msgstr "Kui märgitud, kasutatakse valitud kettaid RAID-massiivi jaoks kogu mahus. Muul juhul luuakse partitsioonid."
+msgid ""
+"If checked, the entirety of each selected disk will be used for the RAID "
+"array. Otherwise partitions will be created."
+msgstr ""
+"Kui märgitud, kasutatakse valitud kettaid RAID-massiivi jaoks kogu mahus. "
+"Muul juhul luuakse partitsioonid."
 
 #. Translators: This is for the tip text shown in the dialog.
 #. * First %s is the short localized name for the RAID level, e.g. "RAID-1".
@@ -1251,8 +1328,11 @@ msgstr "Vaba ruumi pole."
 #. * Second %s (e.g. '5 GB') is how much space is available.
 #.
 #, c-format
-msgid "Insufficient space: %s is needed but largest contiguous free block is %s."
-msgstr "Pole piisavalt vaba ruumi: %s on tarvis, kuid suurim järjestikune vaba plokk on %s."
+msgid ""
+"Insufficient space: %s is needed but largest contiguous free block is %s."
+msgstr ""
+"Pole piisavalt vaba ruumi: %s on tarvis, kuid suurim järjestikune vaba plokk "
+"on %s."
 
 #. Translators: This is shown in the details column
 msgid "The disk will be partitioned and a partition will be created"
@@ -1262,16 +1342,24 @@ msgstr "Ketas partitsioneeritakse ja luuakse uus partitsioon"
 #. * First %s is the component size e.g. '42 GB'.
 #.
 #, c-format
-msgid "The disk will be partitioned and a %s partition will be created. Afterwards no space will be available."
-msgstr "Ketas partitsioneeritakse ja luuakse uus %s partitsioon. Pärast seda vaba ruumi ei jää."
+msgid ""
+"The disk will be partitioned and a %s partition will be created. Afterwards "
+"no space will be available."
+msgstr ""
+"Ketas partitsioneeritakse ja luuakse uus %s partitsioon. Pärast seda vaba "
+"ruumi ei jää."
 
 #. Translators: This is shown in the Details column.
 #. * First %s is the component size e.g. '42 GB'.
 #. * Second %s is the remaining free space after the operation.
 #.
 #, c-format
-msgid "The disk will be partitioned and a %s partition will be created. Afterwards %s will be available."
-msgstr "Ketas partitsioneeritakse ja luuakse uus %s partitsioon. Pärast seda jääb %s saadavale."
+msgid ""
+"The disk will be partitioned and a %s partition will be created. Afterwards "
+"%s will be available."
+msgstr ""
+"Ketas partitsioneeritakse ja luuakse uus %s partitsioon. Pärast seda jääb %s "
+"saadavale."
 
 #. Translators: This is shown in the details column
 msgid "A partition will be created"
@@ -1678,14 +1766,26 @@ msgstr "Uus köide"
 msgid "T_ake ownership of filesystem"
 msgstr "_Hakkan selle failisüsteemi omanikuks"
 
-msgid "The selected file system has a concept of file ownership. If checked, the created file system will be owned by you. If not checked, only the super user can access the file system."
-msgstr "Valitud failisüsteem toetab failide omanike määramist. Kui märgitud, kuulub loodav failisüsteem sulle. Kui mitte, pääseb ainult juurkasutaja sellele failisüsteemile ligi."
+msgid ""
+"The selected file system has a concept of file ownership. If checked, the "
+"created file system will be owned by you. If not checked, only the super "
+"user can access the file system."
+msgstr ""
+"Valitud failisüsteem toetab failide omanike määramist. Kui märgitud, kuulub "
+"loodav failisüsteem sulle. Kui mitte, pääseb ainult juurkasutaja sellele "
+"failisüsteemile ligi."
 
 msgid "_Encrypt underlying device"
 msgstr "Alusseade _krüpteeritakse"
 
-msgid "Encryption protects your data, requiring a passphrase to be entered before the file system can be used. May decrease performance and may not be compatible if you use the media on other operating systems."
-msgstr "Krüpteerimine kaitseb sinu andmeid, nõudes parooli sisestamist enne, kui failisüsteemi saab kasutada. See võib vähendada jõudlust ning ei pruugi olla ühilduv, kui kasutad andmekandjat teistest operatsioonisüsteemides."
+msgid ""
+"Encryption protects your data, requiring a passphrase to be entered before "
+"the file system can be used. May decrease performance and may not be "
+"compatible if you use the media on other operating systems."
+msgstr ""
+"Krüpteerimine kaitseb sinu andmeid, nõudes parooli sisestamist enne, kui "
+"failisüsteemi saab kasutada. See võib vähendada jõudlust ning ei pruugi olla "
+"ühilduv, kui kasutad andmekandjat teistest operatsioonisüsteemides."
 
 msgid "Warning: All data on the volume will be irrevocably lost."
 msgstr "Hoiatus: kõik andmed köitel lähevad taastamatult kaotsi."
@@ -1742,8 +1842,12 @@ msgstr "Partitsioon %d kettal %s"
 msgid "Cannot unmount volume"
 msgstr "Köite lahtihaakimine pole võimalik"
 
-msgid "One or more applications are using the volume. Quit the applications, and then try unmounting again."
-msgstr "Köidet kasutab üks või enam rakendust. Sulge rakendused ning proovi uuesti lahti haakida."
+msgid ""
+"One or more applications are using the volume. Quit the applications, and "
+"then try unmounting again."
+msgstr ""
+"Köidet kasutab üks või enam rakendust. Sulge rakendused ning proovi uuesti "
+"lahti haakida."
 
 msgid "_Unmount"
 msgstr "_Haagi lahti"
@@ -1772,16 +1876,24 @@ msgstr "Krüpteeritud seadme loomiseks vali parool andmete kaitsmiseks"
 msgid "To change the passphrase, enter both the current and new passphrase"
 msgstr "Parooli muutmiseks sisesta nii vana kui uus parool"
 
-msgid "Data on this device is stored in an encrypted form protected by a passphrase"
-msgstr "Sellel seadmel säilitatavad andmed on kaitstud parooliga krüpteeringuga"
+msgid ""
+"Data on this device is stored in an encrypted form protected by a passphrase"
+msgstr ""
+"Sellel seadmel säilitatavad andmed on kaitstud parooliga krüpteeringuga"
 
-msgid "Data on this device will be stored in an encrypted form protected by a passphrase."
-msgstr "Sellel seadmel säilitatavad andmed kaitstakse parooliga krüpteeringuga."
+msgid ""
+"Data on this device will be stored in an encrypted form protected by a "
+"passphrase."
+msgstr ""
+"Sellel seadmel säilitatavad andmed kaitstakse parooliga krüpteeringuga."
 
-msgid "Data on this device is stored in an encrypted form protected by a passphrase."
-msgstr "Sellel seadmel säilitatavad andmed on kaitstud parooliga krüpteeringuga."
+msgid ""
+"Data on this device is stored in an encrypted form protected by a passphrase."
+msgstr ""
+"Sellel seadmel säilitatavad andmed on kaitstud parooliga krüpteeringuga."
 
-msgid "To make the data available for use, enter the passphrase for the device."
+msgid ""
+"To make the data available for use, enter the passphrase for the device."
 msgstr "Et tuua andmed kasutamiseks saadavale, sisesta siia seadme parool."
 
 msgid "Incorrect Passphrase. Try again."
@@ -2245,8 +2357,12 @@ msgid "Error listening to address `localhost:%d': %s: %s\n"
 msgstr "Tõrge aadressi `localhost:%d' kuulamisel: %s: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "Error creating a local TCP server, tried binding to ports 9000-10000 on localhost"
-msgstr "Tõrge kohaliku TCP-serveri loomisel, prooviti localhosti portide 9000-10000 kasutamist"
+msgid ""
+"Error creating a local TCP server, tried binding to ports 9000-10000 on "
+"localhost"
+msgstr ""
+"Tõrge kohaliku TCP-serveri loomisel, prooviti localhosti portide 9000-10000 "
+"kasutamist"
 
 #, c-format
 msgid "Error setting auth mechanisms on local DBusServer\n"
@@ -2275,8 +2391,12 @@ msgid "Error sending `%s': %s"
 msgstr "Tõrge `%s' saatmisel: %s"
 
 #, c-format
-msgid "Unexpected stderr output - expected `udisks-tcp-bridge: Waiting for secret' but got `%s'"
-msgstr "Ootamatu stderr väljund - oodati `udisks-tcp-bridge: Parooli ootamine, aga saadi `%s'"
+msgid ""
+"Unexpected stderr output - expected `udisks-tcp-bridge: Waiting for secret' "
+"but got `%s'"
+msgstr ""
+"Ootamatu stderr väljund - oodati `udisks-tcp-bridge: Parooli ootamine, aga "
+"saadi `%s'"
 
 #, c-format
 msgid "Error passing authorization secret: %s"
@@ -2287,8 +2407,12 @@ msgid "Error reading stderr from: %s"
 msgstr "Tõrge stderr lugemisel kohast: %s"
 
 #, c-format
-msgid "Unexpected stderr output - expected `udisks-tcp-bridge: Attempting to connect to port %d' but got `%s'"
-msgstr "Ootamatu stderr väljund - oodati `udisks-tcp-bridge: �hendumise katse pordile %d', aga saadi `%s'"
+msgid ""
+"Unexpected stderr output - expected `udisks-tcp-bridge: Attempting to "
+"connect to port %d' but got `%s'"
+msgstr ""
+"Ootamatu stderr väljund - oodati `udisks-tcp-bridge: �hendumise katse "
+"pordile %d', aga saadi `%s'"
 
 #, c-format
 msgid "The udisks-tcp-bridge program failed to prove it was authorized: %s"
@@ -2873,23 +2997,44 @@ msgstr "Linuxi RAIDi isetuvastus (0xfd)"
 msgid "Unknown (%s)"
 msgstr "Tundmatu (%s)"
 
-msgid "A popular format compatible with almost any device or system, typically used for file exchange."
-msgstr "Populaarne failisüsteem, mis on ühilduv peaaegu iga seadme ja süsteemiga, tavaliselt kasutatakse failivahetuseks."
+msgid ""
+"A popular format compatible with almost any device or system, typically used "
+"for file exchange."
+msgstr ""
+"Populaarne failisüsteem, mis on ühilduv peaaegu iga seadme ja süsteemiga, "
+"tavaliselt kasutatakse failivahetuseks."
 
-msgid "This file system is compatible with Linux systems only and provides classic UNIX file permissions support. This file system does not use a journal."
-msgstr "See failisüsteem on ühilduv ainult Linuxi süsteemidega, sellel on klassikaline UNIX'i failiõiguste tugi. See failisüsteem ei toeta žurnaalimist."
+msgid ""
+"This file system is compatible with Linux systems only and provides classic "
+"UNIX file permissions support. This file system does not use a journal."
+msgstr ""
+"See failisüsteem on ühilduv ainult Linuxi süsteemidega, sellel on "
+"klassikaline UNIX'i failiõiguste tugi. See failisüsteem ei toeta "
+"žurnaalimist."
 
-msgid "This file system is compatible with Linux systems only and provides classic UNIX file permissions support."
-msgstr "See failisüsteem on ühilduv ainult Linuxi süsteemidega, sellel on klassikaline UNIX'i failiõiguste tugi."
+msgid ""
+"This file system is compatible with Linux systems only and provides classic "
+"UNIX file permissions support."
+msgstr ""
+"See failisüsteem on ühilduv ainult Linuxi süsteemidega, sellel on "
+"klassikaline UNIX'i failiõiguste tugi."
 
 msgid "Swap area used by the operating system for virtual memory."
 msgstr "Saaleala, mida operatsioonisüsteem saab kasutada virtuaalmäluna."
 
-msgid "The native Windows file system. Not widely compatible with other operating systems than Windows."
-msgstr "Windowsi natiivne failisüsteem. Pole laialt ühilduv teiste operatsioonisüsteemidega peale Windowsi."
+msgid ""
+"The native Windows file system. Not widely compatible with other operating "
+"systems than Windows."
+msgstr ""
+"Windowsi natiivne failisüsteem. Pole laialt ühilduv teiste "
+"operatsioonisüsteemidega peale Windowsi."
 
-msgid "Simple filesystem with low overhead and UNIX permissions support. Not widely compatible with operating systems other than Linux and Minix."
-msgstr "Lihtne failisüsteem väikese ülekulu ja UNIX-i failiõiguste toega. Ei ole laialdaselt ühilduv teiste operatsioonisüsteemidega peale Linuxi ja Minixi."
+msgid ""
+"Simple filesystem with low overhead and UNIX permissions support. Not widely "
+"compatible with operating systems other than Linux and Minix."
+msgstr ""
+"Lihtne failisüsteem väikese ülekulu ja UNIX-i failiõiguste toega. Ei ole "
+"laialdaselt ühilduv teiste operatsioonisüsteemidega peale Linuxi ja Minixi."
 
 msgid "No file system will be created."
 msgstr "�htegi failisüsteemi ei looda."
@@ -2897,17 +3042,36 @@ msgstr "�htegi failisüsteemi ei looda."
 msgid "Create an Extended Partition for logical partitions."
 msgstr "Loo loogiliste partitsioonide jaoks laiendatud partitsioon."
 
-msgid "The Master Boot Record scheme is compatible with almost any device or system but has a number of limitations with respect to disk size and number of partitions."
-msgstr "Peabuutkirje (MBR) skeem ühildub peaaegu kõigi seadmete ja süsteemidega, kuid piiratud on ketta suurus ja partitsioonide arv."
+msgid ""
+"The Master Boot Record scheme is compatible with almost any device or system "
+"but has a number of limitations with respect to disk size and number of "
+"partitions."
+msgstr ""
+"Peabuutkirje (MBR) skeem ühildub peaaegu kõigi seadmete ja süsteemidega, "
+"kuid piiratud on ketta suurus ja partitsioonide arv."
 
-msgid "A legacy scheme that is incompatible with most systems except Apple systems and most Linux systems. Not recommended for removable media."
-msgstr "Pärandskeem, mis ei ühildu enamiku süsteemidega, välja arvatud Apple süsteemid ja enamik Linuxi süsteeme. Ei soovitata eemaldatava andmekandja jaoks."
+msgid ""
+"A legacy scheme that is incompatible with most systems except Apple systems "
+"and most Linux systems. Not recommended for removable media."
+msgstr ""
+"Pärandskeem, mis ei ühildu enamiku süsteemidega, välja arvatud Apple "
+"süsteemid ja enamik Linuxi süsteeme. Ei soovitata eemaldatava andmekandja "
+"jaoks."
 
-msgid "The GUID scheme is compatible with most modern systems but may be incompatible with some devices and legacy systems."
-msgstr "GUID-skeem on ühilduv enamiku moodsate süsteemidega, kuid võib mitte ühilduda mõnede seadmete ja mõnede pärandsüsteemidega."
+msgid ""
+"The GUID scheme is compatible with most modern systems but may be "
+"incompatible with some devices and legacy systems."
+msgstr ""
+"GUID-skeem on ühilduv enamiku moodsate süsteemidega, kuid võib mitte "
+"ühilduda mõnede seadmete ja mõnede pärandsüsteemidega."
 
-msgid "Marks the entire disk as unused. Use this option only if you want to avoid partitioning the disk for e.g. whole disk use or floppy / Zip disks."
-msgstr "Märgib kogu ketta kasutatuks. Kasuta seda valikut ainult siis, kui tahad vältida ketta partitsioneerimist, nt kasuta kogu ketast flopi või Zip ketastel."
+msgid ""
+"Marks the entire disk as unused. Use this option only if you want to avoid "
+"partitioning the disk for e.g. whole disk use or floppy / Zip disks."
+msgstr ""
+"Märgib kogu ketta kasutatuks. Kasuta seda valikut ainult siis, kui tahad "
+"vältida ketta partitsioneerimist, nt kasuta kogu ketast flopi või Zip "
+"ketastel."
 
 #, c-format
 msgid "%.1f KB/s"
@@ -3026,23 +3190,50 @@ msgctxt "RAID level"
 msgid "Linear"
 msgstr "Järjestikuline"
 
-msgid "Striped set without parity. Provides improved performance but no fault tolerance. If a single disk in the array fails, the entire RAID-0 array fails."
-msgstr "Ribad ilma paarideta. Võimaldab paremat jõudlust, kuid puudub veataluvus. Kui üks ketas massiivis rikneb, rikneb koos sellega kogu RAID-0 massiiv."
+msgid ""
+"Striped set without parity. Provides improved performance but no fault "
+"tolerance. If a single disk in the array fails, the entire RAID-0 array "
+"fails."
+msgstr ""
+"Ribad ilma paarideta. Võimaldab paremat jõudlust, kuid puudub veataluvus. "
+"Kui üks ketas massiivis rikneb, rikneb koos sellega kogu RAID-0 massiiv."
 
-msgid "Mirrored set without parity. Provides fault tolerance and improved performance for reading. RAID-1 arrays can sustain all but one disk failing."
-msgstr "Peegeldus ilma paarideta. Võimaldab paremat veataluvust ja lugemisjõudlust. RAID-1 massiiv püsib, kuni viimane ketas toimib."
+msgid ""
+"Mirrored set without parity. Provides fault tolerance and improved "
+"performance for reading. RAID-1 arrays can sustain all but one disk failing."
+msgstr ""
+"Peegeldus ilma paarideta. Võimaldab paremat veataluvust ja lugemisjõudlust. "
+"RAID-1 massiiv püsib, kuni viimane ketas toimib."
 
-msgid "Striped set with parity on a single disk. Provides improved performance and fault tolerance. RAID-4 arrays can sustain a single disk failure."
-msgstr "Paarisribad ühel kettal. Võimaldab paremat jõudlust ja veataluvust. RAID-4 massiiv talub ühe ketta riknemist."
+msgid ""
+"Striped set with parity on a single disk. Provides improved performance and "
+"fault tolerance. RAID-4 arrays can sustain a single disk failure."
+msgstr ""
+"Paarisribad ühel kettal. Võimaldab paremat jõudlust ja veataluvust. RAID-4 "
+"massiiv talub ühe ketta riknemist."
 
-msgid "Striped set with distributed parity. Provides improved performance and fault tolerance. RAID-5 arrays can sustain a single disk failure."
-msgstr "Jaotatud paarisribad. Võimaldab paremat jõudlust ja veataluvust. RAID-5 massiiv talub ühe ketta riknemist."
+msgid ""
+"Striped set with distributed parity. Provides improved performance and fault "
+"tolerance. RAID-5 arrays can sustain a single disk failure."
+msgstr ""
+"Jaotatud paarisribad. Võimaldab paremat jõudlust ja veataluvust. RAID-5 "
+"massiiv talub ühe ketta riknemist."
 
-msgid "Striped set with dual distributed parity. Provides improved performance and fault tolerance. RAID-6 arrays can sustain two disk failures."
-msgstr "Jaotatud topeltpaaridega ribad. Võimaldab paremat jõudlust ja veataluvust. RAID-6 massiiv talub kahe ketta riknemist."
+msgid ""
+"Striped set with dual distributed parity. Provides improved performance and "
+"fault tolerance. RAID-6 arrays can sustain two disk failures."
+msgstr ""
+"Jaotatud topeltpaaridega ribad. Võimaldab paremat jõudlust ja veataluvust. "
+"RAID-6 massiiv talub kahe ketta riknemist."
 
-msgid "Striped set with distributed parity. Provides improved performance and fault tolerance. RAID-10 arrays can sustain multiple drive losses so long as no mirror loses all its drives."
-msgstr "Jaotatud paarisribad. Võimaldab paremat jõudlust ja veataluvust. RAID-10 massiiv talub mitme ketta riknemist, kuni vähemalt ühel peegeldusel on kõik kettad alles."
+msgid ""
+"Striped set with distributed parity. Provides improved performance and fault "
+"tolerance. RAID-10 arrays can sustain multiple drive losses so long as no "
+"mirror loses all its drives."
+msgstr ""
+"Jaotatud paarisribad. Võimaldab paremat jõudlust ja veataluvust. RAID-10 "
+"massiiv talub mitme ketta riknemist, kuni vähemalt ühel peegeldusel on kõik "
+"kettad alles."
 
 #, c-format
 msgid "Unknown RAID level %s."
@@ -3324,19 +3515,28 @@ msgstr "\"%s\" eemaldamine on nüüd turvaline."
 msgid "Writing data to \"%s\"..."
 msgstr "Andmete kirjutamine seadmele \"%s\"..."
 
-msgid "To prevent data loss, wait until this has finished before removing media or disconnecting the device."
-msgstr "Andmete kaotsimineku vältimiseks ära enne selle tegevuse lõppemist andmekandjat eemalda ega lahti ühenda."
-
-msgid "One or more disks are failing"
-msgstr "�ks või rohkem kõvaketast hakkab üles ütlema"
+msgid ""
+"To prevent data loss, wait until this has finished before removing media or "
+"disconnecting the device."
+msgstr ""
+"Andmete kaotsimineku vältimiseks ära enne selle tegevuse lõppemist "
+"andmekandjat eemalda ega lahti ühenda."
 
 #. Translators: This is used as the title of the notification
-msgid "A hard disk may be failing"
-msgstr "Kõvaketas hakkab üles ütlema"
+msgid "Hard Disk Problems Detected"
+msgstr "Avastati kõvaketta probleemid"
+
+msgid "A hard disk is reporting health problems."
+msgstr "Kõvaketas annab teada terviseprobleemidest."
 
-#. Translators: This is used as the text of the notification
-msgid "One or more hard disks report health problems. Click the icon to get more information."
-msgstr "�hel või enamal kõvakettal on terviseprobleemid. Täpsema teabe saamiseks klõpsa ikoonil."
+msgid "Multiple system hard disks are reporting health problems."
+msgstr "Mitu süsteemi kõvaketast annab teada terviseprobleemidest."
+
+msgid "Examine"
+msgstr "Uuri"
+
+msgid "Multiple hard disks are reporting health problems."
+msgstr "Mitu kõvaketast annab teada terviseprobleemidest."
 
 msgid "Volume to show"
 msgstr "Köide, mida näidata"
@@ -3409,14 +3609,23 @@ msgstr "Tõrge ketta vormindamisel"
 msgid "Are you sure you want to format the drive?"
 msgstr "Kas oled kindel, et tahad ketta vormindada?"
 
-msgid "<b>WARNING:</b> Several paths to this drive has been detected but no corresponding multipath device was found. Your OS may be misconfigured."
-msgstr "<b>HOIATUS:</b> sellele kettale viitavad mitu asukohta, kuid vastavat mitmerajaseadet ei leitud. Sinu operatsioonisüsteem võib olla valesti seadistatud."
+msgid ""
+"<b>WARNING:</b> Several paths to this drive has been detected but no "
+"corresponding multipath device was found. Your OS may be misconfigured."
+msgstr ""
+"<b>HOIATUS:</b> sellele kettale viitavad mitu asukohta, kuid vastavat "
+"mitmerajaseadet ei leitud. Sinu operatsioonisüsteem võib olla valesti "
+"seadistatud."
 
 msgid "Go to Multipath Device"
 msgstr "Mitmerajaseadme juurde liikumine"
 
-msgid "<b>NOTE:</b> This object represents one of several paths to the drive. To perform operations on the drive, use the corresponding multipath object."
-msgstr "<b>M�RKUS:</b> see objekt esindab ketta ühte asukohta mitmest võimalikust. Kettaga opereerimiseks kasuta vastavat mitmeseadme objekti."
+msgid ""
+"<b>NOTE:</b> This object represents one of several paths to the drive. To "
+"perform operations on the drive, use the corresponding multipath object."
+msgstr ""
+"<b>M�RKUS:</b> see objekt esindab ketta ühte asukohta mitmest võimalikust. "
+"Kettaga opereerimiseks kasuta vastavat mitmeseadme objekti."
 
 msgid "Model:"
 msgstr "Mudel:"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]