[gdl/gnome-2-30] Updated Catalan (Valencian) translationcommit 481a591bb763e021b11e83e76e15feafff411dd8
Author: Carles Ferrando <carles ferrando gmail com>
Date:   Tue Oct 26 11:14:07 2010 +0200

    Updated Catalan (Valencian) translation

 po/ca valencia po |  162 ++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 files changed, 80 insertions(+), 82 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca valencia po b/po/ca valencia po
index 6a88e42..b46e1c6 100644
--- a/po/ca valencia po
+++ b/po/ca valencia po
@@ -7,56 +7,56 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gdl\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
-"product=gdl&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-23 15:22+0000\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-26 11:14+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-02-14 13:33+0100\n"
 "Last-Translator: Gil Forcada <gilforcada guifi net>\n"
 "Language-Team: Catalan <tradgnome softcatala org>\n"
+"Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:367
+#: ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:342
 msgid "Iconify this dock"
 msgstr "Iconifica l'acoblador"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:369
+#: ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:344
 msgid "Close this dock"
 msgstr "Tanca este acoblador"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:681 ../gdl/gdl-dock-tablabel.c:128
+#: ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:662 ../gdl/gdl-dock-tablabel.c:128
 msgid "Controlling dock item"
 msgstr "Control de l'objecte acoblat"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:682
+#: ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:663
 msgid "Dockitem which 'owns' this grip"
 msgstr "Element acoblat al que «pertany» esta nansa"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-item.c:253
+#: ../gdl/gdl-dock-item.c:254
 msgid "Orientation"
 msgstr "Orientació"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-item.c:254
+#: ../gdl/gdl-dock-item.c:255
 msgid "Orientation of the docking item"
 msgstr "Orientació de l'element acoblat"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-item.c:269
+#: ../gdl/gdl-dock-item.c:270
 msgid "Resizable"
-msgstr "Es pot canviar la grandària"
+msgstr "Es pot canviar la mida"
 
 # FIXME: si dock item = element acoblat, que hi posem per docked ?
-#: ../gdl/gdl-dock-item.c:270
+#: ../gdl/gdl-dock-item.c:271
 msgid "If set, the dock item can be resized when docked in a GtkPanel widget"
 msgstr ""
-"Si està habilitat, es pot canviar la grandària de l'element acoblat quan "
-"estiga acoblat en un giny GtkPanel"
+"Si està habilitat, es pot canviar la mida de l'element acoblat quan estiga "
+"acoblat en un giny GtkPanel"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-item.c:277
+#: ../gdl/gdl-dock-item.c:278
 msgid "Item behavior"
 msgstr "Comportament de l'element"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-item.c:278
+#: ../gdl/gdl-dock-item.c:279
 msgid ""
 "General behavior for the dock item (i.e. whether it can float, if it's "
 "locked, etc.)"
@@ -64,34 +64,34 @@ msgstr ""
 "Comportament general de l'element acoblat (si pot flotar, si està bloquejat, "
 "etc.)"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-item.c:286 ../gdl/gdl-dock-master.c:145
+#: ../gdl/gdl-dock-item.c:287 ../gdl/gdl-dock-master.c:147
 msgid "Locked"
 msgstr "Bloquejat"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-item.c:287
+#: ../gdl/gdl-dock-item.c:288
 msgid ""
 "If set, the dock item cannot be dragged around and it doesn't show a grip"
 msgstr ""
 "Si està habilitat, l'element acoblat no es pot arrossegar i no mostra una "
 "nansa"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-item.c:295
+#: ../gdl/gdl-dock-item.c:296
 msgid "Preferred width"
 msgstr "Amplada predeterminada"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-item.c:296
+#: ../gdl/gdl-dock-item.c:297
 msgid "Preferred width for the dock item"
 msgstr "Amplada predeterminada per a l'element acoblat"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-item.c:302
+#: ../gdl/gdl-dock-item.c:303
 msgid "Preferred height"
 msgstr "Alçada predeterminada"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-item.c:303
+#: ../gdl/gdl-dock-item.c:304
 msgid "Preferred height for the dock item"
 msgstr "Alçada predeterminada per a l'element acoblat"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-item.c:575
+#: ../gdl/gdl-dock-item.c:592
 #, c-format
 msgid ""
 "You can't add a dock object (%p of type %s) inside a %s. Use a GdlDock or "
@@ -100,7 +100,7 @@ msgstr ""
 "No es pot afegir un objecte acoblat (%p de tipus %s) a dins d'un %s. "
 "Utilitzeu un GdlDock o un altre objecte acoblat compost."
 
-#: ../gdl/gdl-dock-item.c:582
+#: ../gdl/gdl-dock-item.c:599
 #, c-format
 msgid ""
 "Attempting to add a widget with type %s to a %s, but it can only contain one "
@@ -109,96 +109,83 @@ msgstr ""
 "S'ha provat d'afegir un element d'interfície gràfica de tipus %s a %s, però "
 "només pot contindre un element. Ja conté un element de tipus %s"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1268 ../gdl/gdl-dock-item.c:1318
+#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1285 ../gdl/gdl-dock-item.c:1335
 #, c-format
 msgid "Unsupported docking strategy %s in dock object of type %s"
 msgstr "No es pot fer servir l'estratègia %s en un objecte acoblat de tipus %s"
 
 #. UnLock menuitem
-#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1426
+#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1443
 msgid "UnLock"
 msgstr "Desbloqueja"
 
 #. Hide menuitem.
-#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1433
+#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1450
 msgid "Hide"
 msgstr "Oculta"
 
 #. Lock menuitem
-#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1438
+#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1455
 msgid "Lock"
 msgstr "Bloqueja"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1676
+#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1693
 #, c-format
 msgid "Attempt to bind an unbound item %p"
 msgstr "S'ha intentat enllaçar amb un element %p sense límit"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:123 ../gdl/gdl-dock-bar.c:107
+#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:122 ../gdl/gdl-dock-bar.c:107
 msgid "Master"
 msgstr "Mestre"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:124
+#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:123
 msgid "GdlDockMaster object which the layout object is attached to"
 msgstr "L'objecte GdlDockMaster al que està adjuntat l'objecte de disposició"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:131
+#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:130
 msgid "Dirty"
 msgstr "Brut"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:132
+#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:131
 msgid "True if the layouts have changed and need to be saved to a file"
 msgstr "Cert si les disposicions han canviat i s'han d'alçar en un fitxer"
 
-#. FIXME: pop up an error dialog
 #: ../gdl/gdl-dock-layout.c:563
 #, c-format
 msgid "Could not load layout user interface file '%s'"
 msgstr ""
 "No s'ha pogut carregar el fitxer de disposició de la interfície d'usuari «%s»"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:618
+#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:620
 msgid "Visible"
 msgstr "Visible"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:625
+#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:627
 msgid "Item"
 msgstr "Element"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:708 ../gdl/gdl-dock-object.c:119
+#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:712 ../gdl/gdl-dock-object.c:119
 msgid "Name"
 msgstr "Nom"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:741 ../gdl/layout.glade.h:1
-msgid "Dock items"
-msgstr "Elements acoblats"
-
-#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:747 ../gdl/layout.glade.h:3
-msgid "Saved layouts"
-msgstr "Disposicions alçades"
-
-#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:789
+#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:770
 #, c-format
 msgid ""
-"While loading layout: don't know how to create a dock object whose nick is '%"
-"s'"
+"While loading layout: don't know how to create a dock object whose nick is "
+"'%s'"
 msgstr ""
 "En carregar la disposició: no se sap com crear un objecte acoblat el "
 "sobrenom del qual siga «%s»"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:1268
-msgid "Layout managment"
-msgstr "Gestió de la disposició"
-
-#: ../gdl/gdl-dock-master.c:138 ../gdl/gdl-dock.c:186
+#: ../gdl/gdl-dock-master.c:140 ../gdl/gdl-dock.c:186
 msgid "Default title"
 msgstr "Títol predeterminat"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-master.c:139
+#: ../gdl/gdl-dock-master.c:141
 msgid "Default title for newly created floating docks"
 msgstr "Títol predeterminat per als objectes acoblats flotants nous"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-master.c:146
+#: ../gdl/gdl-dock-master.c:148
 msgid ""
 "If is set to 1, all the dock items bound to the master are locked; if it's "
 "0, all are unlocked; -1 indicates inconsistency among the items"
@@ -207,15 +194,15 @@ msgstr ""
 "Si val 0, es desbloquegen tots. Amb -1 vol dir que existeix inconsistència "
 "entre els elements"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-master.c:154 ../gdl/gdl-switcher.c:696
+#: ../gdl/gdl-dock-master.c:156 ../gdl/gdl-switcher.c:689
 msgid "Switcher Style"
 msgstr "Estil del canviador"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-master.c:155 ../gdl/gdl-switcher.c:697
+#: ../gdl/gdl-dock-master.c:157 ../gdl/gdl-switcher.c:690
 msgid "Switcher buttons style"
 msgstr "Estil dels botons del canviador"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-master.c:761
+#: ../gdl/gdl-dock-master.c:763
 #, c-format
 msgid ""
 "master %p: unable to add object %p[%s] to the hash.  There already is an "
@@ -224,7 +211,7 @@ msgstr ""
 "mestre %p: no s'ha pogut afegir l'objecte %p[%s] a la taula de dispersió. Ja "
 "hi ha un element amb este nom (%p)."
 
-#: ../gdl/gdl-dock-master.c:934
+#: ../gdl/gdl-dock-master.c:935
 #, c-format
 msgid ""
 "The new dock controller %p is automatic.  Only manual dock objects should be "
@@ -308,11 +295,11 @@ msgstr "Posició"
 msgid "Position of the divider in pixels"
 msgstr "Posició del separador en píxels"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:143
+#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:144
 msgid "Sticky"
 msgstr "Enganxòs"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:144
+#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:145
 msgid ""
 "Whether the placeholder will stick to its host or move up the hierarchy when "
 "the host is redocked"
@@ -320,19 +307,19 @@ msgstr ""
 "Si el text variable es quedarà amb el seu amfitrió o es mourà cap amunt en "
 "la jerarquia quan torne a acoblar l'amfitrió"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:151
+#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:152
 msgid "Host"
 msgstr "Amfitrió"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:152
+#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:153
 msgid "The dock object this placeholder is attached to"
 msgstr "L'objecte acoblat al que està adjuntat el text variable"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:159
+#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:160
 msgid "Next placement"
 msgstr "Següent ubicació"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:160
+#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:161
 msgid ""
 "The position an item will be docked to our host if a request is made to dock "
 "to us"
@@ -340,59 +327,59 @@ msgstr ""
 "La posició on s'acoblarà un element al nostre amfitrió si demana acoblar-se "
 "a nosaltres"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:169 ../gdl/gdl-dock.c:193
+#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:170 ../gdl/gdl-dock.c:193
 msgid "Width"
 msgstr "Amplada"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:170
+#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:171
 msgid "Width for the widget when it's attached to the placeholder"
 msgstr "Amplada del giny quan s'adjunta al text variable"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:177 ../gdl/gdl-dock.c:201
+#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:178 ../gdl/gdl-dock.c:201
 msgid "Height"
 msgstr "Alçada"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:178
+#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:179
 msgid "Height for the widget when it's attached to the placeholder"
 msgstr "Alçada del giny quan s'adjunta al text variable"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:184
+#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:185
 msgid "Floating Toplevel"
 msgstr "Nivell superior flotant"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:185
+#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:186
 msgid "Whether the placeholder is standing in for a floating toplevel dock"
 msgstr "Si el text variable espera un acoblat de nivell superior flotant"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:191
+#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:192
 msgid "X-Coordinate"
 msgstr "Coordenada X"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:192
+#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:193
 msgid "X-Coordinate for dock when floating"
 msgstr "Coordenada X per a l'acoblat quan flota"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:198
+#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:199
 msgid "Y-Coordinate"
 msgstr "Coordenada Y"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:199
+#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:200
 msgid "Y-Coordinate for dock when floating"
 msgstr "Coordenada Y per a l'acoblat quan flota"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:494
+#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:495
 msgid "Attempt to dock a dock object to an unbound placeholder"
 msgstr ""
 "S'ha intentat acoblar un objecte acoblat a un text variable sense límits"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:618
+#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:619
 #, c-format
 msgid "Got a detach signal from an object (%p) who is not our host %p"
 msgstr ""
 "S'ha rebut un senyal de separació d'un objecte (%p) que no és el nostre "
 "amfitrió %p"
 
-#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:643
+#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:644
 #, c-format
 msgid ""
 "Something weird happened while getting the child placement for %p from "
@@ -454,20 +441,28 @@ msgstr "Flota en Y"
 msgid "Y coordinate for a floating dock"
 msgstr "Coordenada Y per a l'acoblable flotant"
 
-#: ../gdl/gdl-dock.c:499
+#: ../gdl/gdl-dock.c:484
 #, c-format
 msgid "Dock #%d"
 msgstr "Acoblable núm. %d"
 
-#: ../gdl/layout.glade.h:2
+#: ../gdl/layout.ui.h:1
+msgid "Dock items"
+msgstr "Elements acoblats"
+
+#: ../gdl/layout.ui.h:2
 msgid "Layout Managment"
 msgstr "Gestió de disposicions"
 
-#: ../gdl/layout.glade.h:4
+#: ../gdl/layout.ui.h:3
+msgid "Saved layouts"
+msgstr "Disposicions alçades"
+
+#: ../gdl/layout.ui.h:4
 msgid "_Load"
 msgstr "_Carrega"
 
-#: ../gdl/layout.glade.h:5
+#: ../gdl/layout.ui.h:5
 msgid "_Lock dock items"
 msgstr "B_loqueja elements acoblables"
 
@@ -483,6 +478,9 @@ msgstr "B_loqueja elements acoblables"
 #~ msgid "Close"
 #~ msgstr "Tanca"
 
+#~ msgid "Layout managment"
+#~ msgstr "Gestió de la disposició"
+
 #~ msgid "Icon size"
 #~ msgstr "Mida de la icona"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]